R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 27.august 2014 kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 27.august 2014 kl. 16.15"

Transkript

1 1 SP-sak Referat Møtedato Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 27.august 2014 kl Studentparlamentet: Camilla J. Hansen Regine Mørk Camilla Liefting Marte Lorentsen Jarand N. Strømdal Petter Olsson Kristian Årikstad Amna Drace Edwin Wuadom Warden Lidia Kritskaya Beate G. Torgersen Siri O. Anfinsen Henriette F. Johnsen STA-styret: Ruben Haugland Tine Borg Mari Vågslid Christine Alveberg Mirela Cacan Andre: Jørn W. Pedersen, SAIH Camilla Myrland, Valgkomiteen Charlotte Åsland Larsen, kandidat Elisabeth Gabrielsen, STAs organisasjonskonsulent Ordstyrere: Referent: Forfall: Ole Thomas Grimsli Philip A. Lyding Irene Bredal Morten Krogstad Rolf Bjarne Larsen Annette Fosberg Kim Richard Henden Klem Stine N. Beck Helene Vedal

2 2 SAKSLISTE SP-sak 00a/14 Valg av ordstyrere Forslag til vedtak på ordstyrere: Ole Thomas Grimsli Philip A. Lyding SP-sak 00b/14 Godkjenning av innkalling, saksliste, og dagsorden Innkalling Sakslisten Dagsorden Enstemmig vedtatt SP-sak 00c/14 Godkjenning av referat fra møtet Referatet godkjent Enstemmig vedtatt Diskusjonssaker SP-sak 50/14 SAIH-besøk Tine innledet på saken. Jørn W. Pedersen, nasjonal leder av Studentenes og Akademikerenes Internasjonale Hjelpefond(SAIH) var på besøk, og hun gav ordet videre til han. Jørn W. Pedersen presenterte SAIH, viste en film og informerte SP hva SAIH skal jobbe med videre. Det ble åpnet for spørsmål som han svarte på.

3 3 Vedtaksssaker SP-sak 48/14 Suppleringsvalg Grunnet 2 trekkinger over sommerferien måtte man avholde suppleringsvalg til informasjonsansvarlig i STA-styret og leder av STAs valgkomité. Ordstyrerbenken informerte om at Helene Vedal hadde trukket seg fra valget til informasjonsansvarlig, men opprettholdt sitt kandidatur til leder av valgkomiteen. Videre informerte de om at Eirin Vetaas ikke hadde mulighet til å være tilstede grunnet møte i Klagenemda. Valg av informasjonsansvarlig i STA-styret - supplering Det var to kandidater som var kommet inn på forehånd, men kun den ene hadde mulighet til å være med på møtet. Ordstyrerbenken spurte om det var andre kandidater, det var det ikke. Kandidaten holdt valgtale og det ble åpnet for spørsmål, det var ingen spørsmål. Valgkomiteen presenterte sin innstilling. Følgende ble valgt: Charlotte Å. Larsen Valg av leder av STAs Valgkomité - supplering Det var to kandidater som var kommet inn på forehånd. Ordstyrerbenken spurte om det var andre kandidater, det var det ikke. Valgkomiteen presenterte sin innstilling. Følgende ble valgt: Eirin Vetaas SP-sak 49/14 Revidering av budsjett Tine innledet på saken. Styret hadde gjort noen endringer i budsjettet, den største endringen lå på post 7320, profileringskostnader. Man hadde foreslått å legge mer midler her, og for eksempel kjøpe bannere og messevegger. SP mente det var en god ide å bruke mer midler på profilering, dette ble støttet.

4 4 Forslag til vedtak: Studentparlamentet vedtar revidert budsjett for 2014 med de endringer som måtte komme på møtet. Enstemmig vedtatt Diskusjonssaker SP-sak 51/14 Boligkrise Christine innledet på saken. Norsk Studentorganisasjon (NSO) har som mål at dekningsgraden på studentboliger skal være 20 %. Per i dag er den på 20,7 % Grimstad og 14,7 % i Kristiansand. NSO kjører en nasjonal kampanje på tema, og styret ønsket at SP skulle diskutere hva STA burde gjøre i den forbindelse. Det var flere som mente at det var viktig for STA å lage oppmerksomhet rundt denne saken, eksempel som ble trukket frem var høringsuttalelse til politikerne. Det ble også nevnt at ikke bare flere studentboliger er viktig, men at de har studentvennlige priser. Videre ble det kommentert at det var viktig å få frem tallene på sosial media. Det var ikke helt enighet om man skulle henge seg på den nasjonale NSO-kampanjen, ha noe lokalt eller begge deler. Det ble nevnt at tallene ikke er så lave sammenlignet med andre byer som for eksempel Stavanger og Oslo, og at det av den grunn ville være bedre å være med på NSOs nasjonale kampanje. På den andre siden ble det nevnt at det var viktig å gjøre noe lokalt, da problemet eksisterer og de lokale politikerne bør påvirkes. Videre ble det forslått at man kunne skrive en kronikk og høre med Unikum om de kunne lage en artikkel om saken. SP-sak 52/14 Studiebarometeret Mari innledet på saken. Studiebarometeret er en nettportal som sammenligner studiekvalitet på studieprogram ved samtlige institusjoner i Norge. Portalen baserer seg på en spørreundersøkelse som går ut til alle studenter i 3. og 9 semester. For UiA er det ønskelig å være profilert på Studiebarometeret både for å rekruttere nye studenter, og som en del av vårt omdømmearbeid.

5 5 Forslagene fra SP var som følger: Ha stand med mat der man informerer om undersøkelsen Informere om undersøkelsen under midtveisevalueringen Få de tillitsvalgte med SP kan være med på klasserunder Ta saken opp i fakultetstyrene Something like the ice-bucket challenge, challenge 3 friends to participate Gi alle SP-representantene fakultetsansvar Sette av 1 time og få alle til å svare der og da Informasjon på Fronter Bruke de etablerte maktstrukturene på UiA, for eksempel få et vedtak fra fakultetstyret at man skal sette av tid til dette SP-sak 53/14 Retningslinjer for studentaktivitetene Christine innledet på saken. I sin valgtale hadde hun nevnt ønsket sitt om å lage retningslinjer for studentaktivitetene. Dagens reglement for studentaktivitetene inneholder en del regler og fordeler, men hun ønsker retningslinjer som skal ha mer fokus på STAs og SPs holdning til dem, hvilket studentmiljø man ønsker at de skal være med å bidra til o.l. Innholdet kunne man diskutere en annen gang, men det var ønskelig med et ja eller nei fra SP til om dette var ønskelig at styret skal jobbe med. Det ble kommentert at dette var en god ide å jobbe med, og at det var viktig å få med noe om verdier o.l. Videre ble det kommentert at man gjerne kunne se litt på dagens «kokebok for nye studentaktiviteter» også, og oppdaterte den litt. Orienteringssaker SP-sak 54/14 Siden sist Ruben innledet på saken og informerte SP om hva han og STA hadde jobbet med siden sist. Det hadde vært sommerferie og man hadde hatt intern overlapp med forventningssamtaler. Therese Skarlo hadde dessverre trukket seg som informasjonsansvarlig, dette var bakgrunnen for suppleringsvalget på dagens møte. Han og Tine hadde vært på overlapping med Bergen sammen med UiS, UiB og HiB, det hadde vært veldig spennende. Når det kom til saker hadde han blant annet jobber med strukturmeldingen, studentboliger og studieporteføljen, samt å snakke

6 6 om politisk måldokument på diverse møter. Det som ofte gikk igjen var antall leseplasser og åpningstider. Studiestart hadde vært veldig bra, man hadde ikke fått noen negative tilbakemeldinger enda på det nye oppsettet, men det var kommet tilbakemeldinger på at det var synd med kun en konsert. Det ble åpnet for direkte spørsmål som Ruben svarte på. STA-Grimstad var dessverre ikke tilstede på møtet, men det ble kommentert at mye av fokus hadde vært på studiestart siden sist. Nadeem Akhtar hadde trukket seg fra lokalavdelingen, og det jobbes med en plass for studentaktivitetene ala Stiften og Alibiet. SP-sak 55/14 Eventuelt Det var ingen saker til eventuelt. Møtet ble avsluttet klokken

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 29.august 2012 kl. 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 29.august 2012 kl. 16.15 1 SP-sak Referat Møtedato 29.08.12 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 29.august 2012 kl. 16.15 Studentparlamentet: Silje Linnerud

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26.september 2012 kl. 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26.september 2012 kl. 16.15 1 SP-sak Referat Møtedato 26.09.12 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26.september 2012 kl. 16.15 Studentparlamentet: Rolf Bjarne

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 1 SP-sak Referat Møtedato 28.01.2012 Saksbehandler Tonje Falstad Hermansen Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 Studentparlamentet: Ann Iren Torgersen

Detaljer

Innstilling til ordinær Valgforsamling - vår 2015

Innstilling til ordinær Valgforsamling - vår 2015 til ordinær Valgforsamling - vår 2015 Prosessen Valgkomiteen har i år avholdt til sammen 27 intervjuer, fordelt på fem intervjudager. Tre av intervjuene har blitt gjennomført over skype. VK har valgt å

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: 08.09.2011 Sted: BI Stavanger Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Fag, MA, NA, PK, VK, VK2, Web, SP, KVK Eva, ØA og KA. Sak

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 21.08.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 21.08.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 21.08.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Klasserom vektertorget 2. etg.(inn til venstre) Tid: Torsdag 21. august etter stiftelsesmøte kl 16.15. Tilstede: Ann Kristin,

Detaljer

PROTOKOLL STUDENTPARLAMENTET

PROTOKOLL STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Tilstede:, Joakim Bjørnstad, Anniken Gjærum Olsen, Karl Magnus Horpestad, Olav D. Snørteland, Anine Klepp, Daniel Iniesta, Torjus Fongaard,

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 126-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 127-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 128-13

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14 Saksbeh:KSØ Dato: 28.01.14 Vår ref: 011.0 Møtedato:06.02.14 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14 Dato: 06.02.2014 Tid: 17.00-23.00 Sted: Retorten, Kalvskinnet SAKSLISTE Innkalling

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 Tid: Mandag 29.september

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

SAKSPAPIRER 23.02.2013

SAKSPAPIRER 23.02.2013 SAKSPAPIRER 23.02.2013 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 31-13

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Grunnet juleferie tar vi redegjørelsene på styremøtet.

Grunnet juleferie tar vi redegjørelsene på styremøtet. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 12.01.2012 Skype Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Møtestart: 20.30 Tilstede: Leder, NA, VK, PK, ØA, KA, FAG, SP, Leder

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim REFERAT Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Tid: Mandag 31. januar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Ulrikke Phils Hus Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start. Endelig

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 23.01.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynte 17:43) Sted: BIS møterom BI Stavanger Tilstede i dag: Leder, KA, ØA, KVK, FA, MA, LIM SAK 10 12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer

Detaljer

Ekstraordinært styremøte sentralledelsen 24-04- 2014. Referat. Styremøte 24.04.2014 Sentralledelsen

Ekstraordinært styremøte sentralledelsen 24-04- 2014. Referat. Styremøte 24.04.2014 Sentralledelsen Referat Styremøte 24.04.2014 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 40-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 41-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 42-14

Detaljer

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Årsmøte 2012 Studentparlamentet i Narvik Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: 02.05.2012 Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.11.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, ØA, NU, NLD, KA, SA, HRx1, SPA, ØAA, UA Sak 152-14: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 03.02.2012 Hemsedal Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Tilstede: Leder, KA, VK, PK, Fag, MA, VK2, KVK, KVK2, SP, NA,

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 07-09- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 07-09- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte SAKSPAPIRER Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 04-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 05-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 08-03-2014. Referat. Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn 08-03-2014. Referat. Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen Innholdsfortegnelse Sak 26 14- Orienteringssak: Eventueltsaker.........s5 Sak 11-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 24.04.2013 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

Studentting 4 2015. Mandag 14. september 2015 kl 18.15 kl 21.00. TF 102, Fløy lll

Studentting 4 2015. Mandag 14. september 2015 kl 18.15 kl 21.00. TF 102, Fløy lll Studentting 4 2015 Mandag 14. september 2015 kl 18.15 kl 21.00 TF 102, Fløy lll Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget SAKSLISTE STUDENTTING 4 2015, MANDAG 14. SEPTEMBER

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer