INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 09/13

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 09/13"

Transkript

1 Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: Vår ref: Møtedato: Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 09/13 Dato: Tid: Sted: Retorten, Kalvskinnet SAKSLISTE Innkalling og saksliste Godkjenning Referat til godkjenning - Referat fra Studentparlamentsmøte 07/13 Godkjenning SP-38/13 Valg Organisasjonskomite Valg Saksbehandler: Kine Sørli SP-39/13 Regnskap og årsmelding Quak!2013 Vedtak Saksbehandler: Kine Sørli SP-40/13 Engelskspråklige moduler Vedtak Saksbehandler: Helga A. Steinsvåg SP- 41/13 Lik tilgang på læringsmidler Vedtak Saksbehandler: Arve Lingaas SP-42/13 Mangfold i Læringsmiljøet Diskusjon Saksbehandler: Synne T. Grønvold Eventuelt Møtekritikk Sosialt etter møtet: For de som vil, går vi et eller annet egnet sted etter møtet. NB: Husk å melde fra (tlf el så tidlig som mulig om du ikke kan møte! Med vennlig hilsen Trine K. Lorentsen leder Kine Sørli Organisasjonskonsulent Postadresse: Kontoradresse: E-postadresse: Telefon: Telefax: Høgskolen i Sør-Trøndelag 7004 Trondheim Sverres g

2 Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: Vår ref: Deres ref: Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Trine K. Lorentsen Nestleder Karen Marie Eidem Skaret Medlem Øystein Haug (AFT) FO Medlem Kristoffer Skorpen (AFT) FU Medlem Kristoffer Gjørtz(AFT) Medlem Francesca Frugård (AFT) Medlem Thomas Toft (AITeL) Medlem Ole Edward Johns Nystad (AITeL) Medlem Synne Trudesdatter Grønvold (AHS) Medlem Synnøve Lein (AHS) FU Medlem Tonje Strugstad (AHS) FD Medlem Ida Aas (ALT) Medlem Turid Hovind (ALT) FU Medlem Åshild Stava (ALT) Medlem Helga Steinsvåg (ASP) Medlem Anette Turtumøygard Kalløkken (ASP) Medlem Marta Sofi Dragsund Ellingsen (HHiT) Medlem Ingvild Tajet (HHiT) FO Medlem Arve Lingsaas (HHiT) Vara Thor Axel Gamst Straume(HHiT) FO: forfall orientert, FD: forfall delvis, FU: forfall uorientert. Observatører: Innkalling: Godkjent Ordstyrer: Benedicte Grande Arntzen Referent: Kine Sørli Tellekorps: Jacob H. Matthiasen, Rolf Erling og Simon Utseth Sandvåg Referat fra Studentparlamentsmøte 08/13 Observatører: Pia Helen Bjørsvik(OK), Rolf Erling Angelsen(OK), Simon Utseth Sandvåg(STi), Jacob H. Matthiasen(VT), Nina J. Tollehaug(LS), Gunnar Bendheim(HiST), Haakon Utby(NTNU), Kristian Sundvor Solvin(NTNUI) Referat fra Studentparlamentsmøte 07/13: Godkjent Postadresse: Kontoradresse: E-postadresse: Telefon: Telefax: Høgskolen i Sør-Trøndelag 7004 Trondheim Sverres g

3 Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: Vår ref: Deres ref: SP-37/13 HiST 2020 Saksbehandler innleder. Det stilles spørsmål til saken. Elementer fra debatt: - Hva er det viktigste på et campus for studentene? På Kalvskinnet vil det etter hvert bli tre avdelinger. - Det trengs plass i service-tilbudet, kantina, lesesalsplasser etc. - Et fremtidig campus må være fleksibelt til å kunne møte framtidens utfordringer. - Det bør være fokus på tverrfaglig samarbeid. Her må man se på hele høgskolen, ikke bare avdelingene som skal til Kalvskinnet. - Bør avdelingene være mindre? De minste avdelingene scorer ofte bra i ulike undersøkelser blant annet studiekvalitet og læringsmiljø. - Det bør fokuseres på identitetsarealer der man kan jobbe sammen og skape en felles identitet blant studenter. - Hvordan foregår undervisning om år? Er alt digitalisert? - En drøm vil være å bruke forelesningene til mer workshop og seminarer. Forelesningene vil være digital og frigir tid til mer dialog mellom faglærer og student. - Å ha auditorier til 200 personer er meningsløst om det bare er 20 % som møter opp. - Det er synd om man ser for seg at en ikke sitter og prater sammen. Det bør være fokus på at det finnes gode fellesarealer. - Hva med å samarbeide mer om de faglige ressursene mellom de ulike utdanningsinstitusjonene? Trenger man 39 faglærere i makroøkonomi rundt om i landet? - Læring fungerer fortsatt best gjennom «learning by doing», derfor vil det fortsatt være viktig med gode campus. - Hva med felles undervisning mellom de ulike fagmiljøene på HiST? Anatomi er blant annet et fag som foregår på flere avdelinger allerede. - En felles identitet for studentene er viktig. Campus er en viktig faktor for dette. - Det er viktig å unngå en samlebåndsindustri i høyere utdanning. En digitalisert studiehverdag vil være et mareritt. En mellomting hvor man bruker campus til dialog og workshop vil være bra. - En lærer forskjellig og det kan bli vanskelig å tilrettelegge for alle sine behov. Noen trenger mer struktur enn andre. - Det bør være en viss struktur, slik at studenter blir forpliktet til å møte opp på campus. - Campus må være konkurransedyktig mot sofaen hjemme. - Tverrfaglighet nevnes sjeldent under selve studiet, kommer man ut i arbeidslivet er det nesten alt. Det er derfor viktig at dette får en større plass under utdanningen. - Hva vil skje i arbeidslivet i framtiden? Det er viktig at utdanningen følger med hva som skjer der for å utdanne gode kandidater. - Fordelen med å digitalisere mer av undervisningen er at det vil være dyrt å ikke gjøre det. Postadresse: Kontoradresse: E-postadresse: Telefon: Telefax: Høgskolen i Sør-Trøndelag 7004 Trondheim Sverres g

4 Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: Vår ref: Deres ref: - Det er viktig å tenke mot stjernene, kvalitet bør være i fokus. - Høgskolen må være sikker på at de utdanner de riktige personene og på riktig måte. Spesielt er på HiST som har hovedsakelig profesjonsutdanninger. Skikkethet vurderes best gjennom «vanlig» undervisning og praksis. - En må se personen, ikke bare sjekke papirene. - Hva er en god foreleser? Hvilke incentiver bør en god foreleser få? De får allerede lønn. Det bør allerede være et bra incentiv å være en god foreleser. - Et annet ord for incentiv er motivasjon. Og motivasjon deles inn i indre og ytre. Å være en god foreleser bør være en indre motivasjon i seg selv. - De viktigste personene i studiehverdagen er de inspirerende faglige. - Studieveiledere er viktige kontaktpersoner for studenter og bør derfor ha kompetanse på sine felt. - Hva med vurdering av studentene? For å kvalitetssikre studentene bør det være en løpende vurdering, ikke bare en avsluttende eksamen på slutten av semesteret. - Bør kreve at det er flere forelesere som får priser for god undervisning? Ofte er det kun forskning som verdsettes. - Hva med antall avdelinger på HiST? Hva vil være fordelene med å slå sammen flere avdelinger? - Så lenge en sikrer studiekvaliteten, er det ikke så mye negativt med å slå sammen flerre avdelinger. - Hvor er studentpolitikken om år? Midt oppi den store smeltedigelen av et campus. - Hva med studentombud? UiO er den første institusjonen som har et studentombud, bør HiST følge etter? Et studentombud skal sikre rettighetene til studentene. - Om finnes det et stort internasjonalt kontor for hele HiST. Undervisningen foregår mest på engelsk. Campus har fått en større rolle for heltidsstudenten. Ikke minst, heltidsstudenten er realisert! - Hvilket læringsmiljø ser en for seg i HiST 2020? Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker. SP-35/13 Revidering av Informasjonsplan 2013 Saksbehandler innleder. Elementer fra debatt: - Det er viktig å være synlig på sosiale medier. - En bør ha fokus på å få flere følgere på de ulike mediene som en finnes. - Det er viktig å nå flere enn bare studentene, derfor er det viktig å oppdatere både hjemmesiden og Facebook. - har en viktig rolle i å spre aktuell informasjon. - Det bør være en god grunn til å følge SP på sosiale medier. For eksempel konkurranser under valguken. - Det er viktig å tenke kvalitet, ikke bare spamme med informasjon. Postadresse: Kontoradresse: E-postadresse: Telefon: Telefax: Høgskolen i Sør-Trøndelag 7004 Trondheim Sverres g

5 Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: Vår ref: Deres ref: - bør finne en måte å være unngåelig for studentene. Det er det viktigste talerøret for studentene. Tilleggsforslag fra Thor Axel Straume: Linje 51: «skal innen utgangen av 2013 ha 35 % av studentmassen ved HiST som følgere på Facebook.» Forslagsholder trekker forslaget sitt. Tilleggsforslag fra Trine Kvistad Linje 51: «skal innen utgangen av 2013 ha 10 % av studentmassen ved HiST som følgere på Facebook.» Forslaget vedtas enstemmig mot en avholdende. Det stemmes over helheten. vedtar Informasjonsplan 2013 med de endringer som kommer fram under møtet. SP-36/13 Studentidretten i Trondheim Saksbehandler innleder. Det stilles spørsmål til saken. Elementer fra debatt: - Skal man bli automatisk medlem av idrettslaget om en melder seg inn i SiT Idrett? - Hva med de som ikke har behov for å være medlem av HiSSI? Mange har behov for kun å trene på treningssenteret. - HiSSI tilbyr ikke alle idretter som for eksempel NTNUI og TØH SK. Dette kan påvirke de mindre idrettslagene negativt. - Hva med et felles studentidrettslag for alle studenter i Trondheim? - Det er forskjell i pris mellom å være NTNU-student og HiST-student hos SiT Idrett. - Den medlemskontingenten som NTNUI får inn gjennom NTNU-studenter, går til utstyr og treningstilbud på treningssentre. - Skal det være lik pris for alle Trondheimsstudentene, eller skal prisen være forskjellig ut i fra det institusjonene bidrar med? - NTNUs bidrag må sees i sammenheng med at de også bidrar med drift og vedlikehold av idrettsbyggene, samt at de har forkjøpsrett på de. Dette vil ikke HiST kunne matche. - HiST må kunne bidra etter evne. - Hadde HiST hatt et bygg i umiddelbar nærhet og som de kunne brukt i den faglige undervisningen, ville nok situasjonen vært annerledes. - Er det prisforskjellen som gjør at SP vil at HiST skal bidra? Bør det være et lokkemiddel for å få med utdanningsinstitusjonene? Postadresse: Kontoradresse: E-postadresse: Telefon: Telefax: Høgskolen i Sør-Trøndelag 7004 Trondheim Sverres g

6 Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: Vår ref: Deres ref: - Det er også viktig å bidra i det store fellesskapet, HiST er ikke bare en lillebror i utdannings- Trondheim. - Det er prinsippet om forskjellsbehandlingen som betyr noe, ikke de småkronene som prisforskjellen faktisk er. - Det er en investering for studentene at HiST bidrar. Dette kan bla forbedre den psykososiale velferden for studentene. - Blir det likhet i pris om HiST bidrar? Hvilke lovnader har man fått? - Det er også viktig å kunne være stolt av at HiST faktisk bidrar i det store fellesskapet. - Hvem skal sitte i et eventuelt Idrettsråd? Alle de institusjonsknyttede idrettslagene vil være representert. - Bør andre studentidrettslag også få utnyttet seg mer av SiT sine haller? Hvordan fordeler man allerede fulle hallplaner? - Den økonomiske situasjonen til SiT Idrett tilsier at det pr dags dato ikke bærekraftig. Hva bør skje for å unngå dette? - At behovet til studentene øker, bør også gjenspeiles i en økt pris. - En vil heller ha et stabilt og langvarig tilbud, enn at det skal være veldig billig. - Hva med å sammenslå de ulike studentidrettslagene slik at alle kan få delta i det store mangfoldet? - Det er også identitetsskapende å være med på et institusjonslag. - Det er ingenting i veien for at HiSSI og TØH SK kan samarbeide om evt halltid. - SiT er et tilbud for alle studenter og derfor bør det være samme pris. - NTNU gjør det klart at de ønsker å støtte alle Trondheimsstudenter, ikke bare NTNUI. Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker. Eventuelt Helga: Har snakket med Vanja Jørgensen om at de internasjonale koordinatorene ønsker å ha en spørreundersøkelse for å utrede muligheten for et sentralt internasjonalt senter på HiST. De ønsker tilbakemelding fra studentene om hvordan de opplever internasjonaliseringen ved høgskolen. Helga legger ut det skisserte spørreskjemaet på FB og vil ha tilbakemeldinger. Helga: Skal på årsmøte i SAIH i helga. De har kampanjer gjennom hele året og nå ønsker de innspill om hvilke fokusområder de bør ha i Kine: Informerer om oppstartsseminar januar. Møtekritikk Møtet heves Trine K. Lorentsen Leder Kine Sørli Referent Postadresse: Kontoradresse: E-postadresse: Telefon: Telefax: Høgskolen i Sør-Trøndelag 7004 Trondheim Sverres g

7 Saksbeh: Saksbeh: KSØ Dato: Vår ref: 012-2(011.2) Deres ref: SP-38/13: VALG TIL ORGANISASJONSKOMITEEN Saksbehandler: Kine Sørli Definisjoner: AU Arbeidsutvalget SP Bakgrunn: I s vedtekter står det følgende om OK: 8-1 Organisasjonskomiteens mandat Organisasjonskomiteen er s kontrollorgan og skal: 1. Påse at vedtak gjort i og på vegne av er i tråd med gjeldende styringsdokument. 2. Føre tilsyn med s ressurser 3. Vurdere organisasjonsformer og arbeidet i organisasjonen, og fremlegge rapport om disse forhold for parlamentet. 4. Være avgjørende instans for tolkning av vedtektene og reglementet. Organisasjonskomiteen har innstillingsrett i personal-, økonomi- og organisasjonssaker, og kan være saksbehandler for disse. 8-2 Organisasjonskomiteens sammensetning: 1. Organisasjonskomiteen består av i alt 3 medlemmer, valgt av på siste ordinære parlamentsmøte, med funksjonstid påfølgende kalenderår. 2. Organisasjonskomiteen velger leder blant sine medlemmer. 3. Medlemmer av Organisasjonskomiteen kan ikke sitte i eller ha andre verv valgt av. Organisasjonskomiteen er valgbare til Landsmøtet i nasjonal studentorganisasjon, dersom de er studenter ved HiST. 4. Medlemmer av komiteen kan være eksterne, og kan velges uavhengig av tilknytning til HiST. Saksbehandlers vurdering: Postadresse: Kontoradresse: E-postadresse: Telefon: Telefax: Høgskolen i Sør-Trøndelag 7004 Trondheim Sverres g

8 Saksbeh: Saksbeh: KSØ Dato: Vår ref: 012-2(011.2) Deres ref: Alle medlemmer av OK har plikt til å møte på Studentparlamentsmøter og bør møte på vedtaksmøtene i Arbeidsutvalget. Dette innbærer i snitt to møter i måneden, men man kan minske belastningen hvis man deler møtene mellom seg. Det er selvsagt ønskelig at hele komiteen følger med og er oppdatert på hvordan fungerer. Videre er det en fordel at man kjenner til vedtekter og har noe organisasjonserfaring. Det er også ønskelig at de som velges har interesse av å ta initiativ til forbedringer og utvikling av medlemmene som sitter i organet. Medlemmer av kan ikke sitte i OK, foruten dette kan alle stille til valg, uavhengig av om man er student eller ikke. Det ligger likevel en begrensning i at personer som er valgt i andre verv av SP ikke kan stille til valg, jf. punkt (se bakgrunn). OK velger leder selv. Det velges ny organisasjonskomité på i alt tre personer. Saksbehandlers innstilling: Innstiller ikke til personvalg. Postadresse: Kontoradresse: E-postadresse: Telefon: Telefax: Høgskolen i Sør-Trøndelag 7004 Trondheim Sverres g

9 Saksbeh: Saksbeh: KSØ Dato: Vår ref: 012-2(011.2) Deres ref: SP-39/13 REGNSKAP OG ÅRSMELDING QUAK!2013 Vedlegg Regnskap Quak! 2013 Noter til regnskap Notat til resultatet Årsmelding 2013 Saksbehandler Kine Sørli Definisjoner AU Arbeidsutvalget SP Quak! Fadderuken for HiST, DMMH og NKF Hensikt skal godkjenne regnskap og årsmelding for fadderuken Quak!2013. Bakgrunn ble foreningen Fadderuka Quak! stiftet. SP er generalforsamling for Fadderuka Quak! i kraft av å være det øverste studentorgan ved høgskolen. Generalforsamlingens oppgaver: 1. Velge Quak!sjef 2. Godkjenne årsrapport fra Fadderuka Quak! 3. Godkjenne regnskap 4. Vedta budsjett 5. Vedta nye vedtekter og vedtektsendringer 6. Vedta nye reglement og instrukser og endringer i disse. Den daglige ledelsen i er kontrollorgan for Fadderuka Quak! og skal være revisor for regnskapet til Fadderuka. Saksbehandlers vurdering Økonomiansvarlig i Quak! har ført regnskapet med utgangspunkt etter de krav som stilles til små foretak, samt i samsvar med god regnskapsskikk og relevante regnskapsprinsipper har blitt benyttet. Postadresse: Kontoradresse: E-postadresse: Telefon: Telefax: Høgskolen i Sør-Trøndelag 7004 Trondheim Sverres g

10 Saksbeh: Saksbeh: KSØ Dato: Vår ref: 012-2(011.2) Deres ref: I regnskapet er følgende resultat oppgitt: Kr , 49 Dette er et resultat som ligger nært det budsjetterte resultatet på kr Det vil med andre ord si at Quak! har forholdt seg tett opp mot budsjettet og dermed hatt god kontroll over forholdet mellom regnskap og budsjett. Quak! skal også ha skryt for å ha kommet med reviderte budsjett når de har sett behov for det. Quak! ba i sommer den daglige ledelsen i SP om lov til å slå sammen de ulike arrangementene til en post i budsjettet. Dette gjorde det lettere å flytte midler mellom de ulike arrangementene der de så det var behov. Quak! har de siste årene opparbeidet seg en bra egenkapital. Siden de nye studentene betaler for Quak!bånd har det vært viktig for at overskuddet til Quak! ikke vokser seg større. Dette var også årsaken til at vedtok i SP-sak 12/13 et negativt resultat. For framtidige Quak! vil det være viktig å gå mest mulig i balanse mellom regnskap og budsjett. Den resterende egenkapitalen Quak! har, bør holdes på samme nivå. Quak! har i år investert i nytt kontorutstyr med tilhørende utstyr. Dette er en investering som vil gi kontinuitet til framtidige Quak! da lagring av viktige dokument er blitt mye sikrere. Investeringene som er gjort i går vil avskrives over tre år. I årsmeldingen til Quak! nevnes det flere ganger at personer er ansatt i organisasjonen. gjør oppmerksom på at arbeidet i Quak! er basert på frivillighet og det dermed ikke er snakk om ansettelsesforhold i så måte. Framtidige Quak! bes dermed fokusere på at dette handler om verv og ikke ansettelse. Saksbehandlers innstilling - godkjenner regnskap for Quak! godkjenner årsmelding for Quak! Kr settes av til Quak!2014 Postadresse: Kontoradresse: E-postadresse: Telefon: Telefax: Høgskolen i Sør-Trøndelag 7004 Trondheim Sverres g

11 Resultat Fadderuka Quak!2013 Driftsinntekter Note Regnskap Budsjett Avvik Salgsinntekt Quak!Bånd Salg 1 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Sponsorinntekt kr ,00 kr ,00 kr - Støtte 2 kr ,00 kr ,00 kr - Egenandel kr ,00 kr ,00 kr - Driftsinntekter kr ,00 kr ,00 kr ,00 Driftskonstnader (negative tall) Lønnskostnad Kompensasjon for jobbing kr ,00 kr ,00 kr -90,00 Møtemat kr ,51 kr ,00 kr -254,51 Turer 3 kr ,71 kr ,00 kr -381,71 Teambuilding kr ,20 kr ,00 kr 5 143,80 Lønnskostnader kr ,42 kr ,00 kr 4 417,58 Annen driftskostnad Avskrivninger 4 kr ,49 kr ,00 kr -97,49 Betalingsterminaler kr ,50 kr ,00 kr ,50 Leiebilkostnader kr ,05 kr ,00 kr -780,05 Mamut- Regnskapsprogram kr ,00 kr ,00 kr 15,00 Småanskeffelser kr ,00 kr - kr ,00 Kontorrekvisita kr ,94 kr ,00 kr 624,06 Telefon og SMS-tjenester 5 kr ,07 kr ,00 kr 2 352,93 Profileringsutstyr Quak! 6 kr ,77 kr ,00 kr ,23 Gaver og premier kr ,00 kr ,00 kr 2 684,00 Lisens kr ,35 kr ,00 kr ,35 Arrangementer 7 kr ,58 kr ,00 kr -172,58 Bank og kortgebyr kr ,80 kr ,00 kr ,80 Egenandel Quak!14 kr ,00 kr ,00 kr - Annen driftskostnad kr ,55 kr ,00 kr ,45 Driftskonstnader ,97 kr ,00 kr ,03 Driftsresultat kr ,97 kr ,00 kr ,97 Finansinntekter kr ,48 kr 3 000,00 kr ,48 Resultat kr ,49 kr ,00 kr -718,49

12 Noter til regnskap Fadderuka Quak! bånd á 240kr 2. Støtte fra HiST ( kr), DMMH (19.000kr), NKF (22.700kr) og SiT (42.000kr). Støtten fra alle HiST og NKF er på 89 kr per ny student. 3. Seminar og evalueringstur 4. Avskrivninger kontorutstyr (anleggsmiddel). Avskrives over tre år. I 2013 ble det foretatt en investering på kontorutstyr til kr. 5. Bruk og videreutvikling av SMS-systemet + telefon. 6. Alt som har Quak! sin logo på seg: Quak!snakk, t-skjorter og materiell/reklame. 7. Alle arrangementene Quak! er ansvarlig for både før og under fadderuka

13 Notat til resultatet I 2013 ble det solgt færre Quak!bånd enn det som var budsjettert. Dette førte til at vi holdt tilbake på noen poster, spesielt profileringsutstyr. De positive tallene på avvikskolonnen under driftskostnader betyr at vi ikke har brukt opp hele posten, mens de negative da betyr at vi har brukt for mye på en post. Dere kan da se at det ble brukt for mye på bankterminaler. Dette skyldes en misforståelse mellom nets og økonomisjefen, Helen Nässelqvist, som ikke ble oppdaget før det var for sent. Økonomisjefen har i et notat til senere økonomisjefer skrevet ned hvor mange terminaler som kan lånes og for hvor mange dager uten at kostnaden overgår ,-. En annen post dere vil legge merke til er den nyopprettede «småanskaffelser». Dette er en post som kan brukes til anskaffelse av inventar til Qauk!kontoret uten å måtte avskrives, så lenge beløpet ikke overstiger ,-. Disse pengene har blitt brukt på ny sofa, nytt bord og annet inventar som har gjort kontoret koseligere. Det er Quak!2014 som står bak innkjøpet, men siden de allerede er kommet godt i gang med arbeidet mot en ny fadderuke og de ikke har noe godkjent budsjett enda ble økonomisjefen 2013 og sekretær i, Kine Sørli, med samtykke fra Quak!sjef, Øyvind Petersen, enige om at denne kostnaden kunne gå inn under Quak!13 sitt budsjett. Innkjøpet ville ikke forverre resultatet. Grunnen til at pengene på teambuilding ikke ble brukt opp er ikke fordi pengene ikke trengtes, men fordi vi ikke så noe annet sted å stramme inn kostnadene etter bommerten med bankterminalene. Anbefaler dere å ha dette i bakhodet når nytt budsjett for Quak! blir lagt frem til godkjenning. Det er viktig at de frivillige føler at de får noe igjen for jobben de gjør, selv om det er de nye studentene som skal være i fokus. Den siste posten jeg vil si noe om er «finansinntekter». Det viste seg at Quak! hadde fått mye renter på sparekontoen, noe fersk økonomisjef ikke fikk med seg. Dette ble oppdaget i oktober, og gjorde blant annet innkjøpet av inventar mulig. Dette var en ren glipp som vil bli informert om til senere økonomisjefer.

14 Årsmelding Fadderuka Quak!2013 Fadderuka Quak! er en studentorganisasjon med over 700 frivillige og er et komplett mottaksapparat for over 3500 nye studenter ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Dronning Mauds Minne Høgskole og Norges Kreative Fagskole. Quak! har ansvaret for å lage et helhetlig tilbud til nye studenter ved disse institusjonene og ble i 2010 en egen organisasjon. Organisasjonsnummer: Navn/foretaksnavn: Organisasjonsform: FADDERUKA QUAK! Forening/Lag/Innretning Forretningsadresse: Sverresgate TRONDHEIM Kommune: TRONDHEIM Postadresse: Sverresgate TRONDHEIM Opptsart: Quak!sjef ble valgt i november måned 2013 etter at den tidligere valgte sjefen som ble ansatt i oktober bestemte seg for å trekke seg med umiddelbar virkning. Siden Quak!sjef vervet ble inntatt så sent, ble det satt som hovedfokus å rekruttere snarest mulig. Kjernestyret: IT-sjef ble ansatt i januar måned og var første kjernestyre medlem ansatt i Quak!2013, IT-sjef ble vervet fra Quak!2012. Fadderkoordinator ble ansatt noen dager etterpå og hadde erfaring som fadder fra før. Økonomisjef ble ansatt i mars måned og begynte umiddelbart med kompetanseoverføring med Økonomisjef fra Quak!2012. Programsjef ble ansatt i april og var siste person som ble ansatt i styret. Til tross for hyppige rekrutteringsforsøk på sms, plakater og Fadderansvarlige som gikk på hver avdeling og reklamerte ble det ikke ansatt flere kjernestyre stillinger, og dette var på grunn av manglende respons på stillingene ikke for høye krav til de søkende. Undergrupper: Også her var det utfordringer med ansettelse. fire grafiske designere ble ansatt i april, tre fotografer ble ansatt i april og mai, en lyd teknikker ble ansatt i juni, tre næringslivsansatte ble ansatt i april og mai og en programansatt ble ansatt i april.

15 Fadderansvarlige: Kontakt ble opprettet med gamle Fadderansvarlige og de ble bedt om å rekruttere Fadderansvarlige for I likhet med all rekrutteringen tok dette lang tid, og det var svært vanskelig å finne Fadderansvarlige for hver avdeling. Først ute i april var alle Fadderansvarlige ansatt og rekrutteringen av Hovedfaddere kunne begynne. Hovedfaddere: Ansettelsen av Hovedfaddere er noe som tradisjonelt kan være problematisk. Siden de aller fleste ønsker å "bare være fadder" så er det lite som tiltrekker en student til å påta seg det ekstra ansvaret. Til tross for dette ble det "plutselig" flere Hovedfaddere når potensielle faddere ble opplyst om at det ikke ville bli rekruttert faddere hvis det ikke var ansatt en Hovedfadder. Etter dette ble alle stillingene fylt opp. Faddere: Ansettelsen av faddere gikk stort sett bra, og vi fikk registrert alle fadderne på før den fastsatte fristen, med noen unntak. Den fastsatte fristen var der for å gi oss et spillerom hvis det var mange etternølere, noe det var. Alt i alt fikk vi registrert de som ville være faddere og avregistrert dem som ikke ønsket å være faddere før fadderuka begynte. Dette gjorde kommunikasjon med alle i organisasjonen mye lettere. Kompetanseoverføring: Quak!sjef kom i kontakt med det gamle kjernestyret og hadde individuelle samtaler med alle av dem, og fikk et grundig inntrykk av deres erfaringer og videre ideer om fremtidig arbeid. Nyansatte kjernestyre medlemmer ble umiddelbart satt i kontakt med det gamle kjernestyret for å sørge for at kompetanseoverføringen skjedde raskest mulig. Informasjonen fra 2012 har vært veldig viktig i utformingen og endringene vi har gjort i hele Problemene 2012 støttet på under sin fadderuke gav Quak!sjefen inntrykk av organisasjonsstrukturen og da også et ønske om å forbedre den. Oppstartsseminar ble tatt på Storwartz leirskole på Røros. De som reiste på turen var medlemmer av Kjernestyret, undergrupper, Fadderansvarlige og Hovedfaddere. Her ble det arrangert et variert program ment til å sosialisere de nyansatte og det ble satt i gang idemyldring for å få inn nye impulser og tanker som eventuelt kunne brukes i programmet. Dette var noe som senere viste seg å bære frukt, da noen av ideene ble brukt på Avdeling For Teknologi's avdelingsvise dag. Storwartz er en stor leirskole og den er ypperlig for store seminarer og den har et kjøkken som kan håndtere en stor belastning. Det anbefales at denne leiren brukes i fremtiden ved slike arrangementer. Quak!bånd ble satt ned fra 250,- til 200,- til tross for Quak!2013's protester mot dette. Dette førte til at hele budsjettet fikk et underskudd som var urealistisk å rette opp med midler fra næringsliv. Derfor så Quak! seg nødt til å justere prisen opp til 240,-, noe vi senere har angret på at vi ikke justerte opp til 250,-, for å gjøre bukt med problemene denne reduksjonen skapte. Et viktig poeng som ikke later til å være kjent med er at det er mange og betydelige utfordringer med å få næringslivet til å gi Quak! direkte pengeytelser. Hvert år skiftes sponsorer ut og arbeidet med å finne andre sponsorer er betydelig nok til at man ikke

16 øker inntektene på denne budsjettposten som om det var en bagatell. Målsetning: Organisering og infrastruktur Da jeg ble ansatt som Quak!sjef ble jeg umiddelbart møtt med organisasjonens oppbygning og måten organiseringen hadde blitt utført i de tidligere årene. Tidligere Quak!sjef, Nina Larsen Raaness, gjennomførte en overfladisk kompetanseoverføring med meg og hadde en kort gjennomgang av arbeidsstrukturen mot fadderuka. Organiseringen i Quak!, da jeg begynte, var i mine øyne utilstrekkelig til å garantere at arbeidet med Fadderuka kunne foregå på en strukturert måte. Ingen tidligere arbeidshjul eksisterte ved min ansettelse, og jeg sto derfor på veldig bar bakke når det kom til relevant informasjon. Punktvis kom jeg og styret frem til at hvis Fadderuka 2013 skulle lykkes, måtte følgende punkter rettes opp i: 1. Investering i arbeidsstasjoner og programvare: Quak! hadde ved min ansettelse 2 datamaskiner eiet av quak og 1 som kom fra HiST. HiST datamaskinen var defekt og Quak! sine 2 var fullstendig uegnet og utdaterte for sitt formål. All programvare installert på datamaskinene var pirat programvare og utgjorde derfor en risiko for Quak! i form av søksmål. Det var heller ingen "on-site backup", dette er spesielt bekymrende siden det da ikke er noen garanti for at Quak! ikke mister alt sitt arbeid ved èn teknisk feil. Siden hovedmålet med dette året var å effektivisere og organisere Quak!, på en hensiktsmessig måte, så jeg det nødvendig å planlegge innkjøp av arbeidsstasjoner. Dette ble diskutert med styret, og de var enige i at en slik investering burde skje snarest. I våre interne samtaler ønsket vi å bruke kroner på dette og la dette frem i vårt budsjett. stilte spørsmål ved denne utgiftsposten og argumenterte blant annet at studenter er i besittelse av egne stasjoner der arbeidet kunne gjøres. Quak! er fundamentalt uenig i denne fremgangsmåten siden den fremmer en fragmentert arbeidsstruktur og at det da blir mindre samhandling mellom gruppene. Dette er et problem som kan spores langt tilbake i tid og dette ser man på den store mengden med digital informasjon som har gått tapt gjennom årene. stemte mot beløpet Quak! fremmet og mente var tilstrekkelig til dette. I fremtiden bør sette seg inn i den digitale strukturen til Quak! og være fremtidsrettet når det kommer til utstyr som skal brukes for å sikre at organisasjonens struktur blir bevart på en trygg måte. Dette gjelder spesielt ved senere forhandlinger om nytt utstyr.

17 Quak! er nå i besittelse av 10 stasjonære arbeidsstasjoner og 1 bærbar stasjon. Quak bør gå til innkjøp av ytterligere stasjoner for å dekke behovet til alle undergruppene og kjernestyret i sin helhet. Dette er noe senere Quak! må ta tak i. All programvare som er installert på disse arbeidsstasjonene har blitt anskaffet på lovlig vis og dekker mange av de grunnleggende behovene som Quak! har. Det er fremdeles mangler på de områdene som trenger spesialisert utstyr og programvare (Film, lyd, foto, grafisk), dette er noe fremtidige Quak! bør arbeide med. 2. Utvide Quak!s lokaler: Quak! kan ha opp til 40 aktive medlemmer som er direkte tilknyttet kjernestyret og undergruppene. Disse medlemmene trenger en arbeidsplass der de kan møtes og jobbe sammen i sine team. I tillegg krever det samhandling mellom teamene, noe som vanskeliggjøres uten en felles arbeidsplass. Siden utstyret er satt opp på en måte som fremmer deling og samarbeid på kryss av plattformene er dette en ideell måte å sikre at Quak! blir langt mer effektiv enn tidligere. Høgskolen i Sør-Trøndelag hadde lovet Quak!2012 at de skulle overta lokalet som Kjelleren Studentpub disponerte ved innflytting. Dette løftet hadde ikke HiST opprettholdt, og motarbeidet Quak!2013 ved å argumentere at HISSI også trengte en plass å være. Etter mange samtaler med skoleadministrasjonen valgte de å holde løftet sitt om å tildele Quak! lokalene tidligere disponert av Kjelleren Studentpub. Dette arbeidet hadde vært veldig mye lettere om skoleadministrasjonen hadde innsikt i mengden arbeid som Quak! gjør hvert år. Det nye lokalet huser nå seks arbeidsstasjoner, et møtebord, en prosjektor og Quak!s "on-site backup". Dette rommet har blitt brukt til sitt fulleste, og har fungert på den måten det var tiltenkt. I tillegg til møter og prosjektarbeid har dette lokalet blitt brukt til pakking av Quak!snakk, noe som tidligere har blitt gjort ved andre lokaler. Dette har spart Quak! for en god del ekstra organiseringsarbeid. 3. Arbeidshjul: Mangelen på digitale spor har ført til at tidligere år med Quak! har manglet relevant informasjon i forbindelse med arbeidet mot fadderuka. Quak!2013 har derfor hele tiden vært konsekvente med å jobbe for å skape et arbeidshjul. Nedenfor er noen punkter som Quak!2013 opplevde som meget problematiske og var nødt til å endre på som et steg i planen om å organisere Quak! 1. Quak!snakk, grafisk materiale, bilder 2. Kontrakter både næringsliv og ansettelse 3. Tidligere fremføring av power point presentasjoner, taler 4. Gjennomføring av fadderuka, strukturerte forklaringer av hvordan man kan planlegge og gjennomføre fadderuka 5. forklaring om grunnlaget til hvorfor kontraktene, både næringsliv og ansettelse, er utformet slik de er. I år hadde vi bare anledning til å angripe næringslivskontraktene, men ser at det er nødvendig med en grundig gjennomgang av resoneringen bak ansettelseskontraktene.

18 Det manglet altså et helhetlig bilde av organisasjonen, og arbeidet med bedringen av dette har vært veldig krevende. Til tross for dette er Quak!2013 fornøyd med at Quak! nå er i besittelse av noe som kategorisk og numerisk lister opp de viktigste elementene ved organiseringen av fadderuka Quak! Dette korte skrivet gir ikke modellen nok rettferdighet, da den fortjener en utdypning, men vi begrenser oss til å informere om at den eksisterer. Arrangementer Hovedmålet her var at fadderansvarlige og hovedfaddere skulle ha mer tid med sine faddere og fadderbarn. Mye av problematikken rundt klipte t-skjorter og personer som var overstadig beruset kunne løses med å ha en autoritetsfigur i nærheten. Til for dette var det fremdeles avvik, men vi fikk vite mer om hva som foregikk lenger ned i organisasjonen på denne måten. Quak!2013 satte sammen ett nytt arrangement til denne fadderuken, MP3-prosjektet. Dette prosjektet ble satt igang som et alternativ for en avdelingsvis dag. Grunnen til dette var fordi Studentersamfundet allerede var booket på immatrikuleringsdagen. Dette prosjektet var en slående suksess. Det er dokumentert både på film og bilder, og vi anbefaler at denne dagen videreføres som en fast dag i fadderuka. Prosjektet trenger ikke nødvendigvis å være på immatrikuleringsdagen. Resultat/Evealuering: Selv mener Quak!13 at årets fadderuke har blitt vel gjennomført og at arbeidet i forkant har blitt gjennomført på en tilfredsstillende måte. Dette året har det vært mangel på frivillige, noe de som har vært engasjerte i Quak! har håndtert på en meget god måte. Mye av arbeidet har blitt gjort på rekordtid, dette takket være organiseringen og det interne miljøet i Quak!. Mangelen på folk førte til at Quak!sjefen tok på seg flere verv, og med det fikk bedre kontroll over organisasjonen. Dette brukte han som en fordel slik at ting ble gjort på riktig måte med en gang. Flere verv på Quak!sjefen er ikke ideelt, men i 2013 var det høyst nødvendig. Næringsliv: Næringslivsgruppa fikk to måneder på seg til å skaffe kroner og alle Quak!bånd godene (vedlegg 1). Dette krevde en vanvittig innsats av både Quak!sjef og de tre personene som var ansatt i undergruppen. Grunnen til denne suksessen kan krediteres til engasjementet og organiseringen innad i Quak!. Næringslivsgruppen ble etter denne perioden konvertert til programgruppen for å gjøre opp for mangelen på personell. Næringsliv er tradisjonelt et veldig økonomistyrt verv, dvs. at det er ideelt for studenter ved Handelshøyskolen i Trondheim å påta seg dette vervet. Av de ansatte i undergruppen var det kun én ansatt fra denne avdelingen, resten var studenter ved Avdeling for Teknologi (radiograf og bioingeniør). Dette viser at det er vanskelig å få nok engasjert studenter ved "rett" avdeling, og at man da må gå etter en annen type studenter. Den mest ideelle gruppen studenter til disse vervene er de med tidligere erfaring innenfor andre organisasjoner og verv.

19 Alt i alt føler vi at samarbeidet med sponsorene har gått bra, med enkelte unntak. Rent over har vi fått positiv tilbakemeldinger, spesielt på ryddighet og oppfyllelse av vår del av avtalene. Det er noen samarbeidspartnere som man må vurdere sitt fremtidige samarbeid med. Dette gjelder spesielt de som ikke oppfyller sin del av kontrakten til tross for gjentatte tilbakemeldinger. Prosedyrer for oppsigelse av slike kontrakter bør oppføres slik at fremtidige Quak! har noe å forholde seg til. I år har Quak! profilert Quak!bånd godene og programmet gjennom alle sine medier og på spesiallagde store A2 plakater. I tillegg til at de er på Quak!s offisielle hjemmeside, facebook side, twitter, Andefar bloggen og på SMS. Til tross for all markedsføringen var det fremdeles flere som hevdet at de ikke hadde fått med seg hvilke goder som eksisterte ved kjøp av Quak!bånd. Dette til tross for at en plakat med informasjon om godene alltid var lett tilgjengelige ved kjøp av Quak!bånd. Vår forvirring om hvorfor nye studenter ikke er informert om disse godene er stor. En forklaring kan være interessen for andre aktiviteter enn shopping i denne perioden. En annen forklaring kan være overbelastning av informasjon, men dette er bare spekulasjon. I fremtiden bør Quak! legge til et spørsmål med fri tekst i sin spørreundersøkelse om dette. Program: Rent over har fadderuka vært en stor suksess. Det oppstod enkelte problemer på noen få av dagene, men løsningen var aldri langt unna. De frivillige fra HF og opp gjorde sin del av arbeidet, og opplevde ingen kriser med bemanning, som igjen gav god stemning. Quak!2013 innførte en ny dag i fadderuka, MP3-prosjektet. Denne dagen ble innført som en erstatning for at immatrikuleringsfesten på Samfundet ble forskjøvet med en dag. Alternativt kunne Quak! ha latt dette være en Avdelingsvis dag, men siden slike dager tradisjonelt brukes til å drikke på eller ikke gjøre noe valgte vi å gå en annen vei. Siden den første dagen i fadderuka unektelig ville bære med seg et stort alkoholinntak, var det nødvendig å lage en event som gjorde at alkoholinntaket ble redusert i tidsrommet 19:00 til 20:30. Siden Quak! ikke har en event som profilerer seg selv spesielt godt uten alkohol ble det foreslått MP3- prosjektet. Prosjektet har sin rot i en Youtube improvisasjonsskuespiller kanal og arrangeres i New York for flere tusen tilfeldige mennesker hvert år. Quak! så verdien av dette prosjektet både som en måte å positivt profilere Quak! på og som en event der studentene får slå seg løs på uten å nødvendigvis være beruset. Det ble observert 1-2 personer som var overstadig beruset, noe som er lite tatt i betraktning. Det samme tidspunktet uten denne eventen på en annen dag, ville produsert langt flere overstadig berusede studenter. Gjennomgang av bildene tatt av tre fotografer og filmen som ble filmet av Quak!sjef viser at alle, nesten uten sidestykke smilte og lo. Det var en veldig positiv opplevelse for Quak! Aktivitestsdagen: Denne dagen er et puslespill med veldig mange individuelle brikker som må passe godt sammen. Det er den dagen mye kan gå galt. I år har vi vår egen liste med utfordringer, men vi overvant dem alle utenom en, været. Været var skrekkelig denne dagen her, men heldigvis var det lokale byger som varte maksimalt 5 minutter hver. Til tross for været kom det over 1000

20 studenter opp til festningen som deltok på konkurransene, var med på en runde funbalz, spiste mat og så på de andre som spilte. Etter mye krangling med været har vi kommet frem til at Quak! trenger langt mer og bedre teltutstyr. Teltene til Quak! er mangelfulle og tåler vind dårlig. Det er bare et av teltene som har sikkerhetsplugger som stopper det fra å blåse vekk. Det største teltet Quak! har var flere studenter nødt til å legge hele sin vekt på for å sikre at det ikke blåste vekk. Til slutt måtte teltet stroppes fast til en bil, en noe provisorisk løsning, men det virket. I forkant av aktivitetsdagen er det flere ting som skal anskaffes. Quak! går til innkjøp av pølser, hamburgere, brus, is og tilbehør. Dette krever lagringsplass og det er i Quak's interesse å fikse dette selv. Dette er et alkoholfritt arrangement som har potensial til å være en veldig viktig dag i fadderuka, men den må gjøres lettere å arrangere. Det er derfor viktig at Quak! anskaffer seg utstyr til å gjøre denne dagen mer standardisert. Quak!2013 kjøpte en 315 liter fryser for å bevare noe av frysevarene, det viser seg at dette ikke er nok. Vi kjøpte også flere beholdere som ble brukt til transport av utstyr på vei opp til festningen, beholderne ble brukt som bruskjølere når vi fylte dem med is under selve arrangementet og ble igjen brukt til transport når arrangementet sluttet. Vi hadde i vår avtale med Gatefæst at de skulle anskaffe en pall med vann og 2 griller som skulle brukes av Quak! denne dagen. Gatefæst klarte ikke å innfri disse avtalene, noe som førte til bekymring. I løpet av 45 minutter hadde Gatefæst og Kjernestyret fått tak i 1 kullgrill og 1 gassgrill. Dette gjorde at vi avverget krisen, men smarte av denne erfaringen ønsker vi å anbefale et par ting i fremtiden. Quak! bør anskaffe: To store halvtønnegriller En 400 liters fryser 20 solide, store beholdere med lokk. Kommunikasjon: Det er alltid en fordel at det finnes gode måter å formidle program informasjon til studentene, vi foreslår at det kanskje bør være litt nytenkning rundt dette med å få ut programmet og detaljene om det på en måte som gjør denne prosessen lettere. Det er ikke alltid nok at det står på alle våre faste medier og det virker som det har en begrenset effekt når vi til og med sender det på SMS. Er det en annen måte å gjøre det på enn å tvinge Hovedfaddere til å fremføre program og Quak!bånd goder? Profilering: Quak!2013 hadde store planer for dette feltet. Dessverre gikk Quak!bånd salget dårligere enn forventet, på bekostning av innkjøp av nytt profileringsmateriale. Til tross for dette ble det kjøpt inn ti roll-ups med ny logo. Quak!2013 har laget ny logo da eierskapet til den gamle ble satt i tvil. På grunn av tidligere konflikter innad i Quak! om redaksjonelt materiale, grafiske produksjoner og eierskapen av

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14 Saksbeh:KSØ Dato: 28.01.14 Vår ref: 011.0 Møtedato:06.02.14 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14 Dato: 06.02.2014 Tid: 17.00-23.00 Sted: Retorten, Kalvskinnet SAKSLISTE Innkalling

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 14.11.13 Vår ref: 011.3 Deres ref:

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 14.11.13 Vår ref: 011.3 Deres ref: Referat fra Studentparlamentsmøte 09/13 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Trine K. Lorentsen Nestleder Karen Marie Eidem Skaret Øystein Haug (AFT) Kristoffer Skorpen (AFT) FU Kristoffer Gjørtz(AFT)

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 A1 1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Referat Generalforsamling BIS Trondheim Dato: 10.03.2011 Start: 12.30 Slutt: 20.25 Sted: A1 Antall personer til stede: 116 Antall sider: Kopi: Styret i BIS Trondheim KVK BIS Trondheim Sentralstyret i BIS

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 02:00. - Referat -

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 02:00. - Referat - Ordinær generalforsamling 2015 Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5 Avsluttet : kl. 02:00 - Referat - 1 Innholdsbetegnelse Oppsummering Referentenes forord Introduksjon Godkjenning av

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) okonomiansvarlig@studentersamfundet.no

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Vanja Gjelstenli Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet - En kvalitativ analyse av Innsida 2.0 Masteroppgave i Medier, kommunikasjon

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

HANDLINGSPLANSEMINAR

HANDLINGSPLANSEMINAR STUDENTPARLAMENTET I OSLO HANDLINGSPLANSEMINAR Møte nr. 1 for Studentparlamentet 13/14 24.-25. august på Sundvolden Hotel NAVN:. Page 1 of 45 TIL: Studentparlamentet ved UiO FRA: Studentparlamentets Arbeidsutvalg

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer