INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 09/13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 09/13"

Transkript

1 Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: Vår ref: Møtedato: Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 09/13 Dato: Tid: Sted: Retorten, Kalvskinnet SAKSLISTE Innkalling og saksliste Godkjenning Referat til godkjenning - Referat fra Studentparlamentsmøte 07/13 Godkjenning SP-38/13 Valg Organisasjonskomite Valg Saksbehandler: Kine Sørli SP-39/13 Regnskap og årsmelding Quak!2013 Vedtak Saksbehandler: Kine Sørli SP-40/13 Engelskspråklige moduler Vedtak Saksbehandler: Helga A. Steinsvåg SP- 41/13 Lik tilgang på læringsmidler Vedtak Saksbehandler: Arve Lingaas SP-42/13 Mangfold i Læringsmiljøet Diskusjon Saksbehandler: Synne T. Grønvold Eventuelt Møtekritikk Sosialt etter møtet: For de som vil, går vi et eller annet egnet sted etter møtet. NB: Husk å melde fra (tlf el så tidlig som mulig om du ikke kan møte! Med vennlig hilsen Trine K. Lorentsen leder Kine Sørli Organisasjonskonsulent Postadresse: Kontoradresse: E-postadresse: Telefon: Telefax: Høgskolen i Sør-Trøndelag 7004 Trondheim Sverres g

2 Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: Vår ref: Deres ref: Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Trine K. Lorentsen Nestleder Karen Marie Eidem Skaret Medlem Øystein Haug (AFT) FO Medlem Kristoffer Skorpen (AFT) FU Medlem Kristoffer Gjørtz(AFT) Medlem Francesca Frugård (AFT) Medlem Thomas Toft (AITeL) Medlem Ole Edward Johns Nystad (AITeL) Medlem Synne Trudesdatter Grønvold (AHS) Medlem Synnøve Lein (AHS) FU Medlem Tonje Strugstad (AHS) FD Medlem Ida Aas (ALT) Medlem Turid Hovind (ALT) FU Medlem Åshild Stava (ALT) Medlem Helga Steinsvåg (ASP) Medlem Anette Turtumøygard Kalløkken (ASP) Medlem Marta Sofi Dragsund Ellingsen (HHiT) Medlem Ingvild Tajet (HHiT) FO Medlem Arve Lingsaas (HHiT) Vara Thor Axel Gamst Straume(HHiT) FO: forfall orientert, FD: forfall delvis, FU: forfall uorientert. Observatører: Innkalling: Godkjent Ordstyrer: Benedicte Grande Arntzen Referent: Kine Sørli Tellekorps: Jacob H. Matthiasen, Rolf Erling og Simon Utseth Sandvåg Referat fra Studentparlamentsmøte 08/13 Observatører: Pia Helen Bjørsvik(OK), Rolf Erling Angelsen(OK), Simon Utseth Sandvåg(STi), Jacob H. Matthiasen(VT), Nina J. Tollehaug(LS), Gunnar Bendheim(HiST), Haakon Utby(NTNU), Kristian Sundvor Solvin(NTNUI) Referat fra Studentparlamentsmøte 07/13: Godkjent Postadresse: Kontoradresse: E-postadresse: Telefon: Telefax: Høgskolen i Sør-Trøndelag 7004 Trondheim Sverres g

3 Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: Vår ref: Deres ref: SP-37/13 HiST 2020 Saksbehandler innleder. Det stilles spørsmål til saken. Elementer fra debatt: - Hva er det viktigste på et campus for studentene? På Kalvskinnet vil det etter hvert bli tre avdelinger. - Det trengs plass i service-tilbudet, kantina, lesesalsplasser etc. - Et fremtidig campus må være fleksibelt til å kunne møte framtidens utfordringer. - Det bør være fokus på tverrfaglig samarbeid. Her må man se på hele høgskolen, ikke bare avdelingene som skal til Kalvskinnet. - Bør avdelingene være mindre? De minste avdelingene scorer ofte bra i ulike undersøkelser blant annet studiekvalitet og læringsmiljø. - Det bør fokuseres på identitetsarealer der man kan jobbe sammen og skape en felles identitet blant studenter. - Hvordan foregår undervisning om år? Er alt digitalisert? - En drøm vil være å bruke forelesningene til mer workshop og seminarer. Forelesningene vil være digital og frigir tid til mer dialog mellom faglærer og student. - Å ha auditorier til 200 personer er meningsløst om det bare er 20 % som møter opp. - Det er synd om man ser for seg at en ikke sitter og prater sammen. Det bør være fokus på at det finnes gode fellesarealer. - Hva med å samarbeide mer om de faglige ressursene mellom de ulike utdanningsinstitusjonene? Trenger man 39 faglærere i makroøkonomi rundt om i landet? - Læring fungerer fortsatt best gjennom «learning by doing», derfor vil det fortsatt være viktig med gode campus. - Hva med felles undervisning mellom de ulike fagmiljøene på HiST? Anatomi er blant annet et fag som foregår på flere avdelinger allerede. - En felles identitet for studentene er viktig. Campus er en viktig faktor for dette. - Det er viktig å unngå en samlebåndsindustri i høyere utdanning. En digitalisert studiehverdag vil være et mareritt. En mellomting hvor man bruker campus til dialog og workshop vil være bra. - En lærer forskjellig og det kan bli vanskelig å tilrettelegge for alle sine behov. Noen trenger mer struktur enn andre. - Det bør være en viss struktur, slik at studenter blir forpliktet til å møte opp på campus. - Campus må være konkurransedyktig mot sofaen hjemme. - Tverrfaglighet nevnes sjeldent under selve studiet, kommer man ut i arbeidslivet er det nesten alt. Det er derfor viktig at dette får en større plass under utdanningen. - Hva vil skje i arbeidslivet i framtiden? Det er viktig at utdanningen følger med hva som skjer der for å utdanne gode kandidater. - Fordelen med å digitalisere mer av undervisningen er at det vil være dyrt å ikke gjøre det. Postadresse: Kontoradresse: E-postadresse: Telefon: Telefax: Høgskolen i Sør-Trøndelag 7004 Trondheim Sverres g

4 Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: Vår ref: Deres ref: - Det er viktig å tenke mot stjernene, kvalitet bør være i fokus. - Høgskolen må være sikker på at de utdanner de riktige personene og på riktig måte. Spesielt er på HiST som har hovedsakelig profesjonsutdanninger. Skikkethet vurderes best gjennom «vanlig» undervisning og praksis. - En må se personen, ikke bare sjekke papirene. - Hva er en god foreleser? Hvilke incentiver bør en god foreleser få? De får allerede lønn. Det bør allerede være et bra incentiv å være en god foreleser. - Et annet ord for incentiv er motivasjon. Og motivasjon deles inn i indre og ytre. Å være en god foreleser bør være en indre motivasjon i seg selv. - De viktigste personene i studiehverdagen er de inspirerende faglige. - Studieveiledere er viktige kontaktpersoner for studenter og bør derfor ha kompetanse på sine felt. - Hva med vurdering av studentene? For å kvalitetssikre studentene bør det være en løpende vurdering, ikke bare en avsluttende eksamen på slutten av semesteret. - Bør kreve at det er flere forelesere som får priser for god undervisning? Ofte er det kun forskning som verdsettes. - Hva med antall avdelinger på HiST? Hva vil være fordelene med å slå sammen flere avdelinger? - Så lenge en sikrer studiekvaliteten, er det ikke så mye negativt med å slå sammen flerre avdelinger. - Hvor er studentpolitikken om år? Midt oppi den store smeltedigelen av et campus. - Hva med studentombud? UiO er den første institusjonen som har et studentombud, bør HiST følge etter? Et studentombud skal sikre rettighetene til studentene. - Om finnes det et stort internasjonalt kontor for hele HiST. Undervisningen foregår mest på engelsk. Campus har fått en større rolle for heltidsstudenten. Ikke minst, heltidsstudenten er realisert! - Hvilket læringsmiljø ser en for seg i HiST 2020? Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker. SP-35/13 Revidering av Informasjonsplan 2013 Saksbehandler innleder. Elementer fra debatt: - Det er viktig å være synlig på sosiale medier. - En bør ha fokus på å få flere følgere på de ulike mediene som en finnes. - Det er viktig å nå flere enn bare studentene, derfor er det viktig å oppdatere både hjemmesiden og Facebook. - har en viktig rolle i å spre aktuell informasjon. - Det bør være en god grunn til å følge SP på sosiale medier. For eksempel konkurranser under valguken. - Det er viktig å tenke kvalitet, ikke bare spamme med informasjon. Postadresse: Kontoradresse: E-postadresse: Telefon: Telefax: Høgskolen i Sør-Trøndelag 7004 Trondheim Sverres g

5 Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: Vår ref: Deres ref: - bør finne en måte å være unngåelig for studentene. Det er det viktigste talerøret for studentene. Tilleggsforslag fra Thor Axel Straume: Linje 51: «skal innen utgangen av 2013 ha 35 % av studentmassen ved HiST som følgere på Facebook.» Forslagsholder trekker forslaget sitt. Tilleggsforslag fra Trine Kvistad Linje 51: «skal innen utgangen av 2013 ha 10 % av studentmassen ved HiST som følgere på Facebook.» Forslaget vedtas enstemmig mot en avholdende. Det stemmes over helheten. vedtar Informasjonsplan 2013 med de endringer som kommer fram under møtet. SP-36/13 Studentidretten i Trondheim Saksbehandler innleder. Det stilles spørsmål til saken. Elementer fra debatt: - Skal man bli automatisk medlem av idrettslaget om en melder seg inn i SiT Idrett? - Hva med de som ikke har behov for å være medlem av HiSSI? Mange har behov for kun å trene på treningssenteret. - HiSSI tilbyr ikke alle idretter som for eksempel NTNUI og TØH SK. Dette kan påvirke de mindre idrettslagene negativt. - Hva med et felles studentidrettslag for alle studenter i Trondheim? - Det er forskjell i pris mellom å være NTNU-student og HiST-student hos SiT Idrett. - Den medlemskontingenten som NTNUI får inn gjennom NTNU-studenter, går til utstyr og treningstilbud på treningssentre. - Skal det være lik pris for alle Trondheimsstudentene, eller skal prisen være forskjellig ut i fra det institusjonene bidrar med? - NTNUs bidrag må sees i sammenheng med at de også bidrar med drift og vedlikehold av idrettsbyggene, samt at de har forkjøpsrett på de. Dette vil ikke HiST kunne matche. - HiST må kunne bidra etter evne. - Hadde HiST hatt et bygg i umiddelbar nærhet og som de kunne brukt i den faglige undervisningen, ville nok situasjonen vært annerledes. - Er det prisforskjellen som gjør at SP vil at HiST skal bidra? Bør det være et lokkemiddel for å få med utdanningsinstitusjonene? Postadresse: Kontoradresse: E-postadresse: Telefon: Telefax: Høgskolen i Sør-Trøndelag 7004 Trondheim Sverres g

6 Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: Vår ref: Deres ref: - Det er også viktig å bidra i det store fellesskapet, HiST er ikke bare en lillebror i utdannings- Trondheim. - Det er prinsippet om forskjellsbehandlingen som betyr noe, ikke de småkronene som prisforskjellen faktisk er. - Det er en investering for studentene at HiST bidrar. Dette kan bla forbedre den psykososiale velferden for studentene. - Blir det likhet i pris om HiST bidrar? Hvilke lovnader har man fått? - Det er også viktig å kunne være stolt av at HiST faktisk bidrar i det store fellesskapet. - Hvem skal sitte i et eventuelt Idrettsråd? Alle de institusjonsknyttede idrettslagene vil være representert. - Bør andre studentidrettslag også få utnyttet seg mer av SiT sine haller? Hvordan fordeler man allerede fulle hallplaner? - Den økonomiske situasjonen til SiT Idrett tilsier at det pr dags dato ikke bærekraftig. Hva bør skje for å unngå dette? - At behovet til studentene øker, bør også gjenspeiles i en økt pris. - En vil heller ha et stabilt og langvarig tilbud, enn at det skal være veldig billig. - Hva med å sammenslå de ulike studentidrettslagene slik at alle kan få delta i det store mangfoldet? - Det er også identitetsskapende å være med på et institusjonslag. - Det er ingenting i veien for at HiSSI og TØH SK kan samarbeide om evt halltid. - SiT er et tilbud for alle studenter og derfor bør det være samme pris. - NTNU gjør det klart at de ønsker å støtte alle Trondheimsstudenter, ikke bare NTNUI. Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker. Eventuelt Helga: Har snakket med Vanja Jørgensen om at de internasjonale koordinatorene ønsker å ha en spørreundersøkelse for å utrede muligheten for et sentralt internasjonalt senter på HiST. De ønsker tilbakemelding fra studentene om hvordan de opplever internasjonaliseringen ved høgskolen. Helga legger ut det skisserte spørreskjemaet på FB og vil ha tilbakemeldinger. Helga: Skal på årsmøte i SAIH i helga. De har kampanjer gjennom hele året og nå ønsker de innspill om hvilke fokusområder de bør ha i Kine: Informerer om oppstartsseminar januar. Møtekritikk Møtet heves Trine K. Lorentsen Leder Kine Sørli Referent Postadresse: Kontoradresse: E-postadresse: Telefon: Telefax: Høgskolen i Sør-Trøndelag 7004 Trondheim Sverres g

7 Saksbeh: Saksbeh: KSØ Dato: Vår ref: 012-2(011.2) Deres ref: SP-38/13: VALG TIL ORGANISASJONSKOMITEEN Saksbehandler: Kine Sørli Definisjoner: AU Arbeidsutvalget SP Bakgrunn: I s vedtekter står det følgende om OK: 8-1 Organisasjonskomiteens mandat Organisasjonskomiteen er s kontrollorgan og skal: 1. Påse at vedtak gjort i og på vegne av er i tråd med gjeldende styringsdokument. 2. Føre tilsyn med s ressurser 3. Vurdere organisasjonsformer og arbeidet i organisasjonen, og fremlegge rapport om disse forhold for parlamentet. 4. Være avgjørende instans for tolkning av vedtektene og reglementet. Organisasjonskomiteen har innstillingsrett i personal-, økonomi- og organisasjonssaker, og kan være saksbehandler for disse. 8-2 Organisasjonskomiteens sammensetning: 1. Organisasjonskomiteen består av i alt 3 medlemmer, valgt av på siste ordinære parlamentsmøte, med funksjonstid påfølgende kalenderår. 2. Organisasjonskomiteen velger leder blant sine medlemmer. 3. Medlemmer av Organisasjonskomiteen kan ikke sitte i eller ha andre verv valgt av. Organisasjonskomiteen er valgbare til Landsmøtet i nasjonal studentorganisasjon, dersom de er studenter ved HiST. 4. Medlemmer av komiteen kan være eksterne, og kan velges uavhengig av tilknytning til HiST. Saksbehandlers vurdering: Postadresse: Kontoradresse: E-postadresse: Telefon: Telefax: Høgskolen i Sør-Trøndelag 7004 Trondheim Sverres g

8 Saksbeh: Saksbeh: KSØ Dato: Vår ref: 012-2(011.2) Deres ref: Alle medlemmer av OK har plikt til å møte på Studentparlamentsmøter og bør møte på vedtaksmøtene i Arbeidsutvalget. Dette innbærer i snitt to møter i måneden, men man kan minske belastningen hvis man deler møtene mellom seg. Det er selvsagt ønskelig at hele komiteen følger med og er oppdatert på hvordan fungerer. Videre er det en fordel at man kjenner til vedtekter og har noe organisasjonserfaring. Det er også ønskelig at de som velges har interesse av å ta initiativ til forbedringer og utvikling av medlemmene som sitter i organet. Medlemmer av kan ikke sitte i OK, foruten dette kan alle stille til valg, uavhengig av om man er student eller ikke. Det ligger likevel en begrensning i at personer som er valgt i andre verv av SP ikke kan stille til valg, jf. punkt (se bakgrunn). OK velger leder selv. Det velges ny organisasjonskomité på i alt tre personer. Saksbehandlers innstilling: Innstiller ikke til personvalg. Postadresse: Kontoradresse: E-postadresse: Telefon: Telefax: Høgskolen i Sør-Trøndelag 7004 Trondheim Sverres g

9 Saksbeh: Saksbeh: KSØ Dato: Vår ref: 012-2(011.2) Deres ref: SP-39/13 REGNSKAP OG ÅRSMELDING QUAK!2013 Vedlegg Regnskap Quak! 2013 Noter til regnskap Notat til resultatet Årsmelding 2013 Saksbehandler Kine Sørli Definisjoner AU Arbeidsutvalget SP Quak! Fadderuken for HiST, DMMH og NKF Hensikt skal godkjenne regnskap og årsmelding for fadderuken Quak!2013. Bakgrunn ble foreningen Fadderuka Quak! stiftet. SP er generalforsamling for Fadderuka Quak! i kraft av å være det øverste studentorgan ved høgskolen. Generalforsamlingens oppgaver: 1. Velge Quak!sjef 2. Godkjenne årsrapport fra Fadderuka Quak! 3. Godkjenne regnskap 4. Vedta budsjett 5. Vedta nye vedtekter og vedtektsendringer 6. Vedta nye reglement og instrukser og endringer i disse. Den daglige ledelsen i er kontrollorgan for Fadderuka Quak! og skal være revisor for regnskapet til Fadderuka. Saksbehandlers vurdering Økonomiansvarlig i Quak! har ført regnskapet med utgangspunkt etter de krav som stilles til små foretak, samt i samsvar med god regnskapsskikk og relevante regnskapsprinsipper har blitt benyttet. Postadresse: Kontoradresse: E-postadresse: Telefon: Telefax: Høgskolen i Sør-Trøndelag 7004 Trondheim Sverres g

10 Saksbeh: Saksbeh: KSØ Dato: Vår ref: 012-2(011.2) Deres ref: I regnskapet er følgende resultat oppgitt: Kr , 49 Dette er et resultat som ligger nært det budsjetterte resultatet på kr Det vil med andre ord si at Quak! har forholdt seg tett opp mot budsjettet og dermed hatt god kontroll over forholdet mellom regnskap og budsjett. Quak! skal også ha skryt for å ha kommet med reviderte budsjett når de har sett behov for det. Quak! ba i sommer den daglige ledelsen i SP om lov til å slå sammen de ulike arrangementene til en post i budsjettet. Dette gjorde det lettere å flytte midler mellom de ulike arrangementene der de så det var behov. Quak! har de siste årene opparbeidet seg en bra egenkapital. Siden de nye studentene betaler for Quak!bånd har det vært viktig for at overskuddet til Quak! ikke vokser seg større. Dette var også årsaken til at vedtok i SP-sak 12/13 et negativt resultat. For framtidige Quak! vil det være viktig å gå mest mulig i balanse mellom regnskap og budsjett. Den resterende egenkapitalen Quak! har, bør holdes på samme nivå. Quak! har i år investert i nytt kontorutstyr med tilhørende utstyr. Dette er en investering som vil gi kontinuitet til framtidige Quak! da lagring av viktige dokument er blitt mye sikrere. Investeringene som er gjort i går vil avskrives over tre år. I årsmeldingen til Quak! nevnes det flere ganger at personer er ansatt i organisasjonen. gjør oppmerksom på at arbeidet i Quak! er basert på frivillighet og det dermed ikke er snakk om ansettelsesforhold i så måte. Framtidige Quak! bes dermed fokusere på at dette handler om verv og ikke ansettelse. Saksbehandlers innstilling - godkjenner regnskap for Quak! godkjenner årsmelding for Quak! Kr settes av til Quak!2014 Postadresse: Kontoradresse: E-postadresse: Telefon: Telefax: Høgskolen i Sør-Trøndelag 7004 Trondheim Sverres g

11 Resultat Fadderuka Quak!2013 Driftsinntekter Note Regnskap Budsjett Avvik Salgsinntekt Quak!Bånd Salg 1 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Sponsorinntekt kr ,00 kr ,00 kr - Støtte 2 kr ,00 kr ,00 kr - Egenandel kr ,00 kr ,00 kr - Driftsinntekter kr ,00 kr ,00 kr ,00 Driftskonstnader (negative tall) Lønnskostnad Kompensasjon for jobbing kr ,00 kr ,00 kr -90,00 Møtemat kr ,51 kr ,00 kr -254,51 Turer 3 kr ,71 kr ,00 kr -381,71 Teambuilding kr ,20 kr ,00 kr 5 143,80 Lønnskostnader kr ,42 kr ,00 kr 4 417,58 Annen driftskostnad Avskrivninger 4 kr ,49 kr ,00 kr -97,49 Betalingsterminaler kr ,50 kr ,00 kr ,50 Leiebilkostnader kr ,05 kr ,00 kr -780,05 Mamut- Regnskapsprogram kr ,00 kr ,00 kr 15,00 Småanskeffelser kr ,00 kr - kr ,00 Kontorrekvisita kr ,94 kr ,00 kr 624,06 Telefon og SMS-tjenester 5 kr ,07 kr ,00 kr 2 352,93 Profileringsutstyr Quak! 6 kr ,77 kr ,00 kr ,23 Gaver og premier kr ,00 kr ,00 kr 2 684,00 Lisens kr ,35 kr ,00 kr ,35 Arrangementer 7 kr ,58 kr ,00 kr -172,58 Bank og kortgebyr kr ,80 kr ,00 kr ,80 Egenandel Quak!14 kr ,00 kr ,00 kr - Annen driftskostnad kr ,55 kr ,00 kr ,45 Driftskonstnader ,97 kr ,00 kr ,03 Driftsresultat kr ,97 kr ,00 kr ,97 Finansinntekter kr ,48 kr 3 000,00 kr ,48 Resultat kr ,49 kr ,00 kr -718,49

12 Noter til regnskap Fadderuka Quak! bånd á 240kr 2. Støtte fra HiST ( kr), DMMH (19.000kr), NKF (22.700kr) og SiT (42.000kr). Støtten fra alle HiST og NKF er på 89 kr per ny student. 3. Seminar og evalueringstur 4. Avskrivninger kontorutstyr (anleggsmiddel). Avskrives over tre år. I 2013 ble det foretatt en investering på kontorutstyr til kr. 5. Bruk og videreutvikling av SMS-systemet + telefon. 6. Alt som har Quak! sin logo på seg: Quak!snakk, t-skjorter og materiell/reklame. 7. Alle arrangementene Quak! er ansvarlig for både før og under fadderuka

13 Notat til resultatet I 2013 ble det solgt færre Quak!bånd enn det som var budsjettert. Dette førte til at vi holdt tilbake på noen poster, spesielt profileringsutstyr. De positive tallene på avvikskolonnen under driftskostnader betyr at vi ikke har brukt opp hele posten, mens de negative da betyr at vi har brukt for mye på en post. Dere kan da se at det ble brukt for mye på bankterminaler. Dette skyldes en misforståelse mellom nets og økonomisjefen, Helen Nässelqvist, som ikke ble oppdaget før det var for sent. Økonomisjefen har i et notat til senere økonomisjefer skrevet ned hvor mange terminaler som kan lånes og for hvor mange dager uten at kostnaden overgår ,-. En annen post dere vil legge merke til er den nyopprettede «småanskaffelser». Dette er en post som kan brukes til anskaffelse av inventar til Qauk!kontoret uten å måtte avskrives, så lenge beløpet ikke overstiger ,-. Disse pengene har blitt brukt på ny sofa, nytt bord og annet inventar som har gjort kontoret koseligere. Det er Quak!2014 som står bak innkjøpet, men siden de allerede er kommet godt i gang med arbeidet mot en ny fadderuke og de ikke har noe godkjent budsjett enda ble økonomisjefen 2013 og sekretær i, Kine Sørli, med samtykke fra Quak!sjef, Øyvind Petersen, enige om at denne kostnaden kunne gå inn under Quak!13 sitt budsjett. Innkjøpet ville ikke forverre resultatet. Grunnen til at pengene på teambuilding ikke ble brukt opp er ikke fordi pengene ikke trengtes, men fordi vi ikke så noe annet sted å stramme inn kostnadene etter bommerten med bankterminalene. Anbefaler dere å ha dette i bakhodet når nytt budsjett for Quak! blir lagt frem til godkjenning. Det er viktig at de frivillige føler at de får noe igjen for jobben de gjør, selv om det er de nye studentene som skal være i fokus. Den siste posten jeg vil si noe om er «finansinntekter». Det viste seg at Quak! hadde fått mye renter på sparekontoen, noe fersk økonomisjef ikke fikk med seg. Dette ble oppdaget i oktober, og gjorde blant annet innkjøpet av inventar mulig. Dette var en ren glipp som vil bli informert om til senere økonomisjefer.

14 Årsmelding Fadderuka Quak!2013 Fadderuka Quak! er en studentorganisasjon med over 700 frivillige og er et komplett mottaksapparat for over 3500 nye studenter ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Dronning Mauds Minne Høgskole og Norges Kreative Fagskole. Quak! har ansvaret for å lage et helhetlig tilbud til nye studenter ved disse institusjonene og ble i 2010 en egen organisasjon. Organisasjonsnummer: Navn/foretaksnavn: Organisasjonsform: FADDERUKA QUAK! Forening/Lag/Innretning Forretningsadresse: Sverresgate TRONDHEIM Kommune: TRONDHEIM Postadresse: Sverresgate TRONDHEIM Opptsart: Quak!sjef ble valgt i november måned 2013 etter at den tidligere valgte sjefen som ble ansatt i oktober bestemte seg for å trekke seg med umiddelbar virkning. Siden Quak!sjef vervet ble inntatt så sent, ble det satt som hovedfokus å rekruttere snarest mulig. Kjernestyret: IT-sjef ble ansatt i januar måned og var første kjernestyre medlem ansatt i Quak!2013, IT-sjef ble vervet fra Quak!2012. Fadderkoordinator ble ansatt noen dager etterpå og hadde erfaring som fadder fra før. Økonomisjef ble ansatt i mars måned og begynte umiddelbart med kompetanseoverføring med Økonomisjef fra Quak!2012. Programsjef ble ansatt i april og var siste person som ble ansatt i styret. Til tross for hyppige rekrutteringsforsøk på sms, plakater og Fadderansvarlige som gikk på hver avdeling og reklamerte ble det ikke ansatt flere kjernestyre stillinger, og dette var på grunn av manglende respons på stillingene ikke for høye krav til de søkende. Undergrupper: Også her var det utfordringer med ansettelse. fire grafiske designere ble ansatt i april, tre fotografer ble ansatt i april og mai, en lyd teknikker ble ansatt i juni, tre næringslivsansatte ble ansatt i april og mai og en programansatt ble ansatt i april.

15 Fadderansvarlige: Kontakt ble opprettet med gamle Fadderansvarlige og de ble bedt om å rekruttere Fadderansvarlige for I likhet med all rekrutteringen tok dette lang tid, og det var svært vanskelig å finne Fadderansvarlige for hver avdeling. Først ute i april var alle Fadderansvarlige ansatt og rekrutteringen av Hovedfaddere kunne begynne. Hovedfaddere: Ansettelsen av Hovedfaddere er noe som tradisjonelt kan være problematisk. Siden de aller fleste ønsker å "bare være fadder" så er det lite som tiltrekker en student til å påta seg det ekstra ansvaret. Til tross for dette ble det "plutselig" flere Hovedfaddere når potensielle faddere ble opplyst om at det ikke ville bli rekruttert faddere hvis det ikke var ansatt en Hovedfadder. Etter dette ble alle stillingene fylt opp. Faddere: Ansettelsen av faddere gikk stort sett bra, og vi fikk registrert alle fadderne på før den fastsatte fristen, med noen unntak. Den fastsatte fristen var der for å gi oss et spillerom hvis det var mange etternølere, noe det var. Alt i alt fikk vi registrert de som ville være faddere og avregistrert dem som ikke ønsket å være faddere før fadderuka begynte. Dette gjorde kommunikasjon med alle i organisasjonen mye lettere. Kompetanseoverføring: Quak!sjef kom i kontakt med det gamle kjernestyret og hadde individuelle samtaler med alle av dem, og fikk et grundig inntrykk av deres erfaringer og videre ideer om fremtidig arbeid. Nyansatte kjernestyre medlemmer ble umiddelbart satt i kontakt med det gamle kjernestyret for å sørge for at kompetanseoverføringen skjedde raskest mulig. Informasjonen fra 2012 har vært veldig viktig i utformingen og endringene vi har gjort i hele Problemene 2012 støttet på under sin fadderuke gav Quak!sjefen inntrykk av organisasjonsstrukturen og da også et ønske om å forbedre den. Oppstartsseminar ble tatt på Storwartz leirskole på Røros. De som reiste på turen var medlemmer av Kjernestyret, undergrupper, Fadderansvarlige og Hovedfaddere. Her ble det arrangert et variert program ment til å sosialisere de nyansatte og det ble satt i gang idemyldring for å få inn nye impulser og tanker som eventuelt kunne brukes i programmet. Dette var noe som senere viste seg å bære frukt, da noen av ideene ble brukt på Avdeling For Teknologi's avdelingsvise dag. Storwartz er en stor leirskole og den er ypperlig for store seminarer og den har et kjøkken som kan håndtere en stor belastning. Det anbefales at denne leiren brukes i fremtiden ved slike arrangementer. Quak!bånd ble satt ned fra 250,- til 200,- til tross for Quak!2013's protester mot dette. Dette førte til at hele budsjettet fikk et underskudd som var urealistisk å rette opp med midler fra næringsliv. Derfor så Quak! seg nødt til å justere prisen opp til 240,-, noe vi senere har angret på at vi ikke justerte opp til 250,-, for å gjøre bukt med problemene denne reduksjonen skapte. Et viktig poeng som ikke later til å være kjent med er at det er mange og betydelige utfordringer med å få næringslivet til å gi Quak! direkte pengeytelser. Hvert år skiftes sponsorer ut og arbeidet med å finne andre sponsorer er betydelig nok til at man ikke

16 øker inntektene på denne budsjettposten som om det var en bagatell. Målsetning: Organisering og infrastruktur Da jeg ble ansatt som Quak!sjef ble jeg umiddelbart møtt med organisasjonens oppbygning og måten organiseringen hadde blitt utført i de tidligere årene. Tidligere Quak!sjef, Nina Larsen Raaness, gjennomførte en overfladisk kompetanseoverføring med meg og hadde en kort gjennomgang av arbeidsstrukturen mot fadderuka. Organiseringen i Quak!, da jeg begynte, var i mine øyne utilstrekkelig til å garantere at arbeidet med Fadderuka kunne foregå på en strukturert måte. Ingen tidligere arbeidshjul eksisterte ved min ansettelse, og jeg sto derfor på veldig bar bakke når det kom til relevant informasjon. Punktvis kom jeg og styret frem til at hvis Fadderuka 2013 skulle lykkes, måtte følgende punkter rettes opp i: 1. Investering i arbeidsstasjoner og programvare: Quak! hadde ved min ansettelse 2 datamaskiner eiet av quak og 1 som kom fra HiST. HiST datamaskinen var defekt og Quak! sine 2 var fullstendig uegnet og utdaterte for sitt formål. All programvare installert på datamaskinene var pirat programvare og utgjorde derfor en risiko for Quak! i form av søksmål. Det var heller ingen "on-site backup", dette er spesielt bekymrende siden det da ikke er noen garanti for at Quak! ikke mister alt sitt arbeid ved èn teknisk feil. Siden hovedmålet med dette året var å effektivisere og organisere Quak!, på en hensiktsmessig måte, så jeg det nødvendig å planlegge innkjøp av arbeidsstasjoner. Dette ble diskutert med styret, og de var enige i at en slik investering burde skje snarest. I våre interne samtaler ønsket vi å bruke kroner på dette og la dette frem i vårt budsjett. stilte spørsmål ved denne utgiftsposten og argumenterte blant annet at studenter er i besittelse av egne stasjoner der arbeidet kunne gjøres. Quak! er fundamentalt uenig i denne fremgangsmåten siden den fremmer en fragmentert arbeidsstruktur og at det da blir mindre samhandling mellom gruppene. Dette er et problem som kan spores langt tilbake i tid og dette ser man på den store mengden med digital informasjon som har gått tapt gjennom årene. stemte mot beløpet Quak! fremmet og mente var tilstrekkelig til dette. I fremtiden bør sette seg inn i den digitale strukturen til Quak! og være fremtidsrettet når det kommer til utstyr som skal brukes for å sikre at organisasjonens struktur blir bevart på en trygg måte. Dette gjelder spesielt ved senere forhandlinger om nytt utstyr.

17 Quak! er nå i besittelse av 10 stasjonære arbeidsstasjoner og 1 bærbar stasjon. Quak bør gå til innkjøp av ytterligere stasjoner for å dekke behovet til alle undergruppene og kjernestyret i sin helhet. Dette er noe senere Quak! må ta tak i. All programvare som er installert på disse arbeidsstasjonene har blitt anskaffet på lovlig vis og dekker mange av de grunnleggende behovene som Quak! har. Det er fremdeles mangler på de områdene som trenger spesialisert utstyr og programvare (Film, lyd, foto, grafisk), dette er noe fremtidige Quak! bør arbeide med. 2. Utvide Quak!s lokaler: Quak! kan ha opp til 40 aktive medlemmer som er direkte tilknyttet kjernestyret og undergruppene. Disse medlemmene trenger en arbeidsplass der de kan møtes og jobbe sammen i sine team. I tillegg krever det samhandling mellom teamene, noe som vanskeliggjøres uten en felles arbeidsplass. Siden utstyret er satt opp på en måte som fremmer deling og samarbeid på kryss av plattformene er dette en ideell måte å sikre at Quak! blir langt mer effektiv enn tidligere. Høgskolen i Sør-Trøndelag hadde lovet Quak!2012 at de skulle overta lokalet som Kjelleren Studentpub disponerte ved innflytting. Dette løftet hadde ikke HiST opprettholdt, og motarbeidet Quak!2013 ved å argumentere at HISSI også trengte en plass å være. Etter mange samtaler med skoleadministrasjonen valgte de å holde løftet sitt om å tildele Quak! lokalene tidligere disponert av Kjelleren Studentpub. Dette arbeidet hadde vært veldig mye lettere om skoleadministrasjonen hadde innsikt i mengden arbeid som Quak! gjør hvert år. Det nye lokalet huser nå seks arbeidsstasjoner, et møtebord, en prosjektor og Quak!s "on-site backup". Dette rommet har blitt brukt til sitt fulleste, og har fungert på den måten det var tiltenkt. I tillegg til møter og prosjektarbeid har dette lokalet blitt brukt til pakking av Quak!snakk, noe som tidligere har blitt gjort ved andre lokaler. Dette har spart Quak! for en god del ekstra organiseringsarbeid. 3. Arbeidshjul: Mangelen på digitale spor har ført til at tidligere år med Quak! har manglet relevant informasjon i forbindelse med arbeidet mot fadderuka. Quak!2013 har derfor hele tiden vært konsekvente med å jobbe for å skape et arbeidshjul. Nedenfor er noen punkter som Quak!2013 opplevde som meget problematiske og var nødt til å endre på som et steg i planen om å organisere Quak! 1. Quak!snakk, grafisk materiale, bilder 2. Kontrakter både næringsliv og ansettelse 3. Tidligere fremføring av power point presentasjoner, taler 4. Gjennomføring av fadderuka, strukturerte forklaringer av hvordan man kan planlegge og gjennomføre fadderuka 5. forklaring om grunnlaget til hvorfor kontraktene, både næringsliv og ansettelse, er utformet slik de er. I år hadde vi bare anledning til å angripe næringslivskontraktene, men ser at det er nødvendig med en grundig gjennomgang av resoneringen bak ansettelseskontraktene.

18 Det manglet altså et helhetlig bilde av organisasjonen, og arbeidet med bedringen av dette har vært veldig krevende. Til tross for dette er Quak!2013 fornøyd med at Quak! nå er i besittelse av noe som kategorisk og numerisk lister opp de viktigste elementene ved organiseringen av fadderuka Quak! Dette korte skrivet gir ikke modellen nok rettferdighet, da den fortjener en utdypning, men vi begrenser oss til å informere om at den eksisterer. Arrangementer Hovedmålet her var at fadderansvarlige og hovedfaddere skulle ha mer tid med sine faddere og fadderbarn. Mye av problematikken rundt klipte t-skjorter og personer som var overstadig beruset kunne løses med å ha en autoritetsfigur i nærheten. Til for dette var det fremdeles avvik, men vi fikk vite mer om hva som foregikk lenger ned i organisasjonen på denne måten. Quak!2013 satte sammen ett nytt arrangement til denne fadderuken, MP3-prosjektet. Dette prosjektet ble satt igang som et alternativ for en avdelingsvis dag. Grunnen til dette var fordi Studentersamfundet allerede var booket på immatrikuleringsdagen. Dette prosjektet var en slående suksess. Det er dokumentert både på film og bilder, og vi anbefaler at denne dagen videreføres som en fast dag i fadderuka. Prosjektet trenger ikke nødvendigvis å være på immatrikuleringsdagen. Resultat/Evealuering: Selv mener Quak!13 at årets fadderuke har blitt vel gjennomført og at arbeidet i forkant har blitt gjennomført på en tilfredsstillende måte. Dette året har det vært mangel på frivillige, noe de som har vært engasjerte i Quak! har håndtert på en meget god måte. Mye av arbeidet har blitt gjort på rekordtid, dette takket være organiseringen og det interne miljøet i Quak!. Mangelen på folk førte til at Quak!sjefen tok på seg flere verv, og med det fikk bedre kontroll over organisasjonen. Dette brukte han som en fordel slik at ting ble gjort på riktig måte med en gang. Flere verv på Quak!sjefen er ikke ideelt, men i 2013 var det høyst nødvendig. Næringsliv: Næringslivsgruppa fikk to måneder på seg til å skaffe kroner og alle Quak!bånd godene (vedlegg 1). Dette krevde en vanvittig innsats av både Quak!sjef og de tre personene som var ansatt i undergruppen. Grunnen til denne suksessen kan krediteres til engasjementet og organiseringen innad i Quak!. Næringslivsgruppen ble etter denne perioden konvertert til programgruppen for å gjøre opp for mangelen på personell. Næringsliv er tradisjonelt et veldig økonomistyrt verv, dvs. at det er ideelt for studenter ved Handelshøyskolen i Trondheim å påta seg dette vervet. Av de ansatte i undergruppen var det kun én ansatt fra denne avdelingen, resten var studenter ved Avdeling for Teknologi (radiograf og bioingeniør). Dette viser at det er vanskelig å få nok engasjert studenter ved "rett" avdeling, og at man da må gå etter en annen type studenter. Den mest ideelle gruppen studenter til disse vervene er de med tidligere erfaring innenfor andre organisasjoner og verv.

19 Alt i alt føler vi at samarbeidet med sponsorene har gått bra, med enkelte unntak. Rent over har vi fått positiv tilbakemeldinger, spesielt på ryddighet og oppfyllelse av vår del av avtalene. Det er noen samarbeidspartnere som man må vurdere sitt fremtidige samarbeid med. Dette gjelder spesielt de som ikke oppfyller sin del av kontrakten til tross for gjentatte tilbakemeldinger. Prosedyrer for oppsigelse av slike kontrakter bør oppføres slik at fremtidige Quak! har noe å forholde seg til. I år har Quak! profilert Quak!bånd godene og programmet gjennom alle sine medier og på spesiallagde store A2 plakater. I tillegg til at de er på Quak!s offisielle hjemmeside, facebook side, twitter, Andefar bloggen og på SMS. Til tross for all markedsføringen var det fremdeles flere som hevdet at de ikke hadde fått med seg hvilke goder som eksisterte ved kjøp av Quak!bånd. Dette til tross for at en plakat med informasjon om godene alltid var lett tilgjengelige ved kjøp av Quak!bånd. Vår forvirring om hvorfor nye studenter ikke er informert om disse godene er stor. En forklaring kan være interessen for andre aktiviteter enn shopping i denne perioden. En annen forklaring kan være overbelastning av informasjon, men dette er bare spekulasjon. I fremtiden bør Quak! legge til et spørsmål med fri tekst i sin spørreundersøkelse om dette. Program: Rent over har fadderuka vært en stor suksess. Det oppstod enkelte problemer på noen få av dagene, men løsningen var aldri langt unna. De frivillige fra HF og opp gjorde sin del av arbeidet, og opplevde ingen kriser med bemanning, som igjen gav god stemning. Quak!2013 innførte en ny dag i fadderuka, MP3-prosjektet. Denne dagen ble innført som en erstatning for at immatrikuleringsfesten på Samfundet ble forskjøvet med en dag. Alternativt kunne Quak! ha latt dette være en Avdelingsvis dag, men siden slike dager tradisjonelt brukes til å drikke på eller ikke gjøre noe valgte vi å gå en annen vei. Siden den første dagen i fadderuka unektelig ville bære med seg et stort alkoholinntak, var det nødvendig å lage en event som gjorde at alkoholinntaket ble redusert i tidsrommet 19:00 til 20:30. Siden Quak! ikke har en event som profilerer seg selv spesielt godt uten alkohol ble det foreslått MP3- prosjektet. Prosjektet har sin rot i en Youtube improvisasjonsskuespiller kanal og arrangeres i New York for flere tusen tilfeldige mennesker hvert år. Quak! så verdien av dette prosjektet både som en måte å positivt profilere Quak! på og som en event der studentene får slå seg løs på uten å nødvendigvis være beruset. Det ble observert 1-2 personer som var overstadig beruset, noe som er lite tatt i betraktning. Det samme tidspunktet uten denne eventen på en annen dag, ville produsert langt flere overstadig berusede studenter. Gjennomgang av bildene tatt av tre fotografer og filmen som ble filmet av Quak!sjef viser at alle, nesten uten sidestykke smilte og lo. Det var en veldig positiv opplevelse for Quak! Aktivitestsdagen: Denne dagen er et puslespill med veldig mange individuelle brikker som må passe godt sammen. Det er den dagen mye kan gå galt. I år har vi vår egen liste med utfordringer, men vi overvant dem alle utenom en, været. Været var skrekkelig denne dagen her, men heldigvis var det lokale byger som varte maksimalt 5 minutter hver. Til tross for været kom det over 1000

20 studenter opp til festningen som deltok på konkurransene, var med på en runde funbalz, spiste mat og så på de andre som spilte. Etter mye krangling med været har vi kommet frem til at Quak! trenger langt mer og bedre teltutstyr. Teltene til Quak! er mangelfulle og tåler vind dårlig. Det er bare et av teltene som har sikkerhetsplugger som stopper det fra å blåse vekk. Det største teltet Quak! har var flere studenter nødt til å legge hele sin vekt på for å sikre at det ikke blåste vekk. Til slutt måtte teltet stroppes fast til en bil, en noe provisorisk løsning, men det virket. I forkant av aktivitetsdagen er det flere ting som skal anskaffes. Quak! går til innkjøp av pølser, hamburgere, brus, is og tilbehør. Dette krever lagringsplass og det er i Quak's interesse å fikse dette selv. Dette er et alkoholfritt arrangement som har potensial til å være en veldig viktig dag i fadderuka, men den må gjøres lettere å arrangere. Det er derfor viktig at Quak! anskaffer seg utstyr til å gjøre denne dagen mer standardisert. Quak!2013 kjøpte en 315 liter fryser for å bevare noe av frysevarene, det viser seg at dette ikke er nok. Vi kjøpte også flere beholdere som ble brukt til transport av utstyr på vei opp til festningen, beholderne ble brukt som bruskjølere når vi fylte dem med is under selve arrangementet og ble igjen brukt til transport når arrangementet sluttet. Vi hadde i vår avtale med Gatefæst at de skulle anskaffe en pall med vann og 2 griller som skulle brukes av Quak! denne dagen. Gatefæst klarte ikke å innfri disse avtalene, noe som førte til bekymring. I løpet av 45 minutter hadde Gatefæst og Kjernestyret fått tak i 1 kullgrill og 1 gassgrill. Dette gjorde at vi avverget krisen, men smarte av denne erfaringen ønsker vi å anbefale et par ting i fremtiden. Quak! bør anskaffe: To store halvtønnegriller En 400 liters fryser 20 solide, store beholdere med lokk. Kommunikasjon: Det er alltid en fordel at det finnes gode måter å formidle program informasjon til studentene, vi foreslår at det kanskje bør være litt nytenkning rundt dette med å få ut programmet og detaljene om det på en måte som gjør denne prosessen lettere. Det er ikke alltid nok at det står på alle våre faste medier og det virker som det har en begrenset effekt når vi til og med sender det på SMS. Er det en annen måte å gjøre det på enn å tvinge Hovedfaddere til å fremføre program og Quak!bånd goder? Profilering: Quak!2013 hadde store planer for dette feltet. Dessverre gikk Quak!bånd salget dårligere enn forventet, på bekostning av innkjøp av nytt profileringsmateriale. Til tross for dette ble det kjøpt inn ti roll-ups med ny logo. Quak!2013 har laget ny logo da eierskapet til den gamle ble satt i tvil. På grunn av tidligere konflikter innad i Quak! om redaksjonelt materiale, grafiske produksjoner og eierskapen av

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 14.11.13 Vår ref: 011.3 Deres ref:

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 14.11.13 Vår ref: 011.3 Deres ref: Referat fra Studentparlamentsmøte 09/13 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Trine K. Lorentsen Nestleder Karen Marie Eidem Skaret Øystein Haug (AFT) Kristoffer Skorpen (AFT) FU Kristoffer Gjørtz(AFT)

Detaljer

Suppleringsvalg av vara til Høgskolestyret(HS)

Suppleringsvalg av vara til Høgskolestyret(HS) Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Gina Helstad Nestleder Martin Fredheim Øystein Haug Kristoffer Skorpen (AFT) FU Raymond Rudshagen (AFT) FU Francesca Frugård (AFT) Thomas Toft (AITeL) Ole Edward

Detaljer

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 27.02.14 Vår ref: 011.3 Deres ref:

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 27.02.14 Vår ref: 011.3 Deres ref: Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Trine K. Lorentsen Nestleder Karen Marie Eidem Skaret Øystein Haug (AFT) Tina Maria Skaar(AFT) Anders Lilleheim Vik(AFT) Francesca Frugård (AFT) Thomas Toft (AITeL)

Detaljer

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 18.04.13 Vår ref: 011.3 Deres ref:

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 18.04.13 Vår ref: 011.3 Deres ref: Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Gina Helstad Nestleder Martin Fredheim Øystein Haug FO Kristoffer Skorpen (AFT) FO Kristoffer Gjørtz(AFT) FU Francesca Frugård (AFT) FO Thomas Toft (AITeL) Ole

Detaljer

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 07.05.14 Vår ref: 011.3 Deres ref:

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 07.05.14 Vår ref: 011.3 Deres ref: Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Øystein Haug (AFT) Tina Maria Skaar(AFT) Gjermund Hansen Eggen(AFT) Francesca Frugård (AFT) Thomas Toft (AITeL) FO Ole

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 04/14

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 04/14 Vår ref: 011.0 Møtedato:10.04.14 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 04/14 Dato: 10.04.2014 Tid: 17.00-23.00 Sted: KA-GU412 SAKSLISTE Innkalling og saksliste Referat til godkjenning

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14 Saksbeh:KSØ Dato: 28.01.14 Vår ref: 011.0 Møtedato:06.02.14 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14 Dato: 06.02.2014 Tid: 17.00-23.00 Sted: Retorten, Kalvskinnet SAKSLISTE Innkalling

Detaljer

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014 Referat fra Arbeidsutvalgsmøte 02/15 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Fag- og forskningspolitisk Marte Øien Internasjonalt Ingrid Søfteland Læringsmiljø

Detaljer

Observatører: Petter Aaker(AFT), Morten Telle(DMMH), Nina J. Tollehaug(LS), Maria Honerød(Sti), Jone Trovåg(Sti), Thomas Toft(OK), Maiken Vasset(VT)

Observatører: Petter Aaker(AFT), Morten Telle(DMMH), Nina J. Tollehaug(LS), Maria Honerød(Sti), Jone Trovåg(Sti), Thomas Toft(OK), Maiken Vasset(VT) Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Øystein Haug (AFT) Thomas K. Eriksen(AFT) Charlotte Gjerden(AFT) FO Ingrid Søfteland (AFT) Laila Gjertsen (AITeL) FO Fredrik

Detaljer

Vedtekter for Casual Gaming

Vedtekter for Casual Gaming Vedtekter for Casual Gaming Organisasjonsnummer 993 396 605 26. Mars 2014 1 Formål og medlemskap 1.1 Navn og formål Casual Gaming (forkortet CaG) er studentforening basert i Trondheim med formålet å fremme

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 06/13

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 06/13 Dato: 30.09.2013 Vår ref: 011.0 Møtedato: Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 06/13 Dato: 12.09.2013 Tid: 17.00-23.00 Sted: Retorten, Kalvskinnet SAKSLISTE Innkalling og saksliste

Detaljer

Vedtekter for Eureka Linjeforening

Vedtekter for Eureka Linjeforening Vedtekter for Eureka Linjeforening 1 Navn og stiftelse Eureka er linjeforeningen for studiene Europastudier med fremmedspråk (bachelor) og Europastudier (master) ved NTNU. Eureka ble stiftet 20.januar

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/13

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/13 KSØ 19.11.12 011.1 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/13 24.01.2013 Tid: 17.00-23.00 Sted: Retorten, Kalvskinnet SAKSLISTE Innkalling og saksliste Godkjenning Referat til

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 LEDER Mål og planer Leder i linjeforeningen Kultur og ledelse har det overordnede ansvar for aktiviteter, fremdriftsplaner

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Pia Helen Bjørsvik

Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Pia Helen Bjørsvik Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Pia Helen Bjørsvik Nestleder Olav Reppen Breivik Studiekvalitet Laila Solør (AFT) FO L&I Thea Indahl Mæhlum (ASP) Internasjonalt Per Christian Rasmussen (ALT) Hanne

Detaljer

Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013. Læringsmiljøutvalget. Høgskolen i Sør-Trøndelag

Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013. Læringsmiljøutvalget. Høgskolen i Sør-Trøndelag Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013 Læringsmiljøutvalget Høgskolen i Sør-Trøndelag Læringsmiljøutvalget Bakgrunn og etablering Lov om universiteter og høgskoler 4 3, første ledd, gir styret ved institusjonen

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 03.02.2017-05.02.2017 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM7 02.02-17 Gjelder Rammebudsjett for 2018 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2018 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtatt 05.05.2011, sist revidert

Detaljer

STILLINGSINSTRUKSER. Stillingsinstruks for Leder i Studentsamfunnet. Stillingsinstruks for Nestleder i Studentsamfunnet

STILLINGSINSTRUKSER. Stillingsinstruks for Leder i Studentsamfunnet. Stillingsinstruks for Nestleder i Studentsamfunnet STILLINGSINSTRUKSER Stillingsinstruks for Leder i Studentsamfunnet Har det øverste ansvaret for Studentsamfunnet Er studentsamfunnets ansikt utad i alle sammenhenger Skal sørge for å tale studentenes sak

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1 REFERAT STYREMØTE 25.01.2016 Kl.12:00 Side 1 [Skriv inn tekst] INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 9-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 10-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Kommunikasjonsansvarlig, Økonomiansvarlig, Leder for NLD, Leder for NU, Grafisk ansvarlig, Sosialt ansvarlig,

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen REFERAT Styremøte 19.11.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 06/14

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 06/14 Saksbeh:KSØ Dato: 30.04.14 Vår ref: 011.0 Møtedato:07.05.14 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 06/14 Dato: 11.09.2014 Tid: 17.00-23.00 Sted: KA-GU411 SAKSLISTE Innkalling og

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 520 Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Kjetil, Helene, Anders, Lisa, Kari, Pål, Annika, Marius, Vibeke, Andre,

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 31.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 124 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Vedtatt SAK 125

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 22-10- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2015 Kl. 08:00

Styremøte BI Stavanger 22-10- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2015 Kl. 08:00 SAKSPAPIRER Styremøte 22.10.2015 Kl. 08:00 Innholdsfortegnelse Sak 109-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 110-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 111-15

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME. Ida Onshus og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter. Høstsemesteret 2010 Trondheim

Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME. Ida Onshus og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter. Høstsemesteret 2010 Trondheim Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME Ida Onshus og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) Høstsemesteret 2010 Trondheim

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, fag, kommunikasjon, sosialt, VK1, VK2, VK3, marked, økonomi, NU, NLD, KVK1, KVK2, Studentaksjonen, idrett, Start

Detaljer

REFERAT. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim

REFERAT. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim REFERAT Ledelsesmøte 21.03.2017 Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 31-17 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 32-17 Behandlingssak: Valg av

Detaljer

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008)

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) Vedtekter for Elevrådet Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) 1. Formål Elevrådet er et interesseorgan for elevene og skal: a. være bindeleddet mellom administrasjonen og elevene.

Detaljer

Vedtekter. Foreningens offisielle navn er: Login - Linjeforening for IT. Foreningen ble stiftet 18.04.2013.

Vedtekter. Foreningens offisielle navn er: Login - Linjeforening for IT. Foreningen ble stiftet 18.04.2013. 1 Foreningens navn Vedtekter Foreningens offisielle navn er: Login - Linjeforening for IT. Foreningen ble stiftet 18.04.2013. 2 Formål Linjeforening for studenter ved avdeling for informatikk og medieteknikk

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

Handlingsplan for studieåret

Handlingsplan for studieåret 1 2 3 4 5 6 Handlingsplan for studieåret 2013-14 Revidert 25. februar 2014 Studentparlamentets (SP) handlingsplan tar for seg Studentparlamentets politiske prioriteringer det kommende året. Dokumentet

Detaljer

2. Forslag til vedtektsendringer: Møteinnkalling og dagsorden godkjent ved akklamasjon.

2. Forslag til vedtektsendringer: Møteinnkalling og dagsorden godkjent ved akklamasjon. Referat fra Generalforsamling Mandag 25.01.2016, kl. 14:15-15:00, Auditorium D7, Dragvoll Oppmøtte: 20 stemmeberettigede foruten styremedlemmer 26 stemmeberettigede totalt. 1. Dagsorden 1. Valg av møtepersonell

Detaljer

"VISJONER FOR GODT LÆRINGSMILJØ"

VISJONER FOR GODT LÆRINGSMILJØ Vedlegg nr.2 til årsmelding "VISJONER FOR GODT LÆRINGSMILJØ" Fordi vi mennesker ikke er like, er det viktig at vi kommer fram til løsninger og utforminger som er universelle og som gjør at alle kan benytte

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 26.02.2016-28.02.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 02.02-16 Gjelder Rammebudsjett for 2017 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2017 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 27.01.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: AK, KA, Leder, ØA, MA, NU, NLD, HR, HR, UA, SPA, FA, SA Sak 10-15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer:

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer: ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Eidene Røde Kors senter, 29. januar 2011 Til stede: 27 personer tilstede, hvorav 19 stemmeberettigede (kun en stemme per familiemedlemsskap). Møteleder: Liv Torill H. Rensvold Referent:

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø

Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø Dato 2015 Tid Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Anine Klepp Organisasjonskonsulent, Anette

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 12.12.2014 Tidsrom: 16:00 18:00 Sted: Stavanger Rådhus foredragssalen Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak 44/14 Kontrollkomiteens rapport 2014 10 min Sak 45/14 Valg av

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 09.12.2016-10.12.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 05.03-16/17 Gjelder sforslag til NSOs vedtekter 1 2 Vedlegg til saken: 1. Eventuelle endringsforslag 3 ENDRINGSFORSLAG

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 21.04.2016-24.04.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 02.02-16 Gjelder Rammebudsjett for 2017 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2017 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Dato: 29.04.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U2 TILSTEDE: Leder,NA,MA,UA,SA,ØA,HRx2, FA, SPA, PT:Leder,HR Sak 59 15: Til behandling: Valg av ordstyrer

Detaljer

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er møteleder og ordstyrer, Kommunikasjonsansvarlig er referent Enstemmig vedtatt

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE Innhold 1 FORMÅL... 3 2- NAVN OG LOGO... 3 2.1 NAVN... 3 2.2 LOGO... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 3.1 MEDLEMMER... 3 3.2 MEDLEMSKONTINGENT... 4

Detaljer

Budsjett for 2015 og 2016 Inntekter. Utgifter. Post 2015 2016 Differanse. Post 2015 2016 Differanse

Budsjett for 2015 og 2016 Inntekter. Utgifter. Post 2015 2016 Differanse. Post 2015 2016 Differanse Budsjett for 2015 og 2016 Inntekter Støtte fra Velferdstinget 446 000 kr 709 000 kr + 263 000 kr Sum inntekter 446 000 kr 709 000 kr + 263 000 kr Utgifter Honorarutgifter Honorar: VT AU 230 000 kr 455

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet.

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Organisasjon... 2 Kapittel 2 - Definisjoner...

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN TRONDHEIM

EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN TRONDHEIM EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN TRONDHEIM Dato: 21.10.2014 Tid: 16.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: SPA, KA, UA, NLD, HR, Leder, SA, FA, MA, NU, AK Sak 143-14: Til behandling: Valg av ordstyrer

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 03-11- 2014. Referat. Styremøte 03.11.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 03-11- 2014. Referat. Styremøte 03.11.2014 BI Bergen Referat Styremøte 03.11.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 55-14- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 56-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 57-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Sakspapirer til Generalforsamlingen

Sakspapirer til Generalforsamlingen Sakspapirer til Generalforsamlingen Ås kristelige studentlag 8. mai 2014 1. Godkjenning av Innkalling og Saksliste Innkalling Innkallingen ble sendt til alle medlemmer på e-post den 1. mai. Alle medlemmer

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 05.02.2014 Tidsrom: 16.30 20.00 Sted: Stavanger Arne Rettedals hus (AR) T-401 Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak: 1/14 Studentvalgrapporten 2013 15 min 2/14 Valg: Velferdstingsrepresentanter

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 09.04.2015

Referat Hovedstyremøte 09.04.2015 Referat Hovedstyremøte 09.04.2015 Referent: Gaute Ikke tilstede: Fincken, Thomas Info fra leder Møte med Hackerspace og Online i dag for å prate om opptak til Hackerspace. Samordnet registermelding Må

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

SAKSPAPIRER STYREMØTE Møterom C6-045 Handelshøyskolen BI - campus Oslo

SAKSPAPIRER STYREMØTE Møterom C6-045 Handelshøyskolen BI - campus Oslo SAKSPAPIRER STYREMØTE 27.10.2016 Møterom C6-045 Handelshøyskolen BI - campus Oslo INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 60-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 61-16 Behandlingssak: Valg av

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE Innhold 1 FORMÅL... 3 2- NAVN OG LOGO... 3 2.1 NAVN... 3 2.2 LOGO... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 3.1 MEDLEMMER... 3 3.2 MEDLEMSKONTINGENT... 4

Detaljer

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Sølnaslottet Innkalling til årsmøte for 2015 Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg

Detaljer

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17. Dato: Møtetid: Møtested: Store møterom gamle fysikk

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17. Dato: Møtetid: Møtested: Store møterom gamle fysikk MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17 Dato: 26.01.17- Møtetid: 09.15- - Møtested: Store møterom gamle fysikk Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Til stede: Forfall: Marte

Detaljer

VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI

VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI 1 Navn Linjeforeningens fulle navn er Linjeforeningen Entreprenørskap og Økonomi, og den ble grunnlagt i august 2006. Linjeforeningen forkortes

Detaljer

PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE

PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådene Styret/Valgkomiteen Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Studentsamfunnene NSO PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: Tirsdag 18. november 2014

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 Formål Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en egen organisasjon i Utdanningsforbundet og skal ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 24.03.2017-26.03.2017 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM7 02.02-17 Gjelder Rammebudsjett for 2018 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2018 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Årsmøte i Kystlaget Trondhjem

Årsmøte i Kystlaget Trondhjem Årsmøte i Kystlaget Trondhjem på P-Hotels Brattøra torsdag 16. februar 2017 kl. 18:00 NB! Saksliste: 1. Konstituering / valg av referent, ordstyrer samt 2 protokollunderskrivere 2. Årsmelding og regnskap

Detaljer

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 13.05.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Påtroppende Leder/KVK, ØA, påtroppende UA, NA, FA, påtroppende SA, SA/PK, påtroppende FA, påtroppende NA, påtroppende

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 25-02-2014. Referat. Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 25-02-2014. Referat. Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger Referat Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB)

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) TEKST OG FOTO SØLVI LINDE Rådgivningsgruppen ble startet i 1993 som et rådgivende organ for Bærum kommune. De er opptatt av at utviklingshemmede

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Strategidokument. Utformet av Abakus Hovedstyre - 2013/2014. Innholdsfortegnelse

Strategidokument. Utformet av Abakus Hovedstyre - 2013/2014. Innholdsfortegnelse Strategidokument Utformet av Abakus Hovedstyre - 2013/2014 Dette dokumentet inneholder de mål og satsningsområder Hovedstyret 2013/2014 mener er sentrale for Abakus' fremtid. Hovedstyret 2013/2014 skal

Detaljer

Stiftelsesdokument og vedtekter. International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø)

Stiftelsesdokument og vedtekter. International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø) Stiftelsesdokument og vedtekter International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø) Innhold: I. Innledning II. III. Stiftelse Vedtekter Innledning: I oktober 2001 følte det nåværende

Detaljer

Vedlegg 5 - Spørreskjema

Vedlegg 5 - Spørreskjema Vedlegg 5 - Spørreskjema Introside: Din mening er viktig! HiST har som mål å skape en god faglig og sosial studiestart for alle våre studenter. Arbeidet med å sikre kvalitet i utdanningen ved HiST er forankret

Detaljer

Referat fra UngOrgs årsmøte

Referat fra UngOrgs årsmøte Referat fra UngOrgs årsmøte 09.3.2017 Styreleder Trine Jakobsen Rydland ønsker velkommen Sak 1. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere Valg av ordstyrer Vedtak: Steffen Mio Kristiansen

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 16-09 14.4.2009, kl 16:15 NG1b. KVAST Erik A. Oramas

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 16-09 14.4.2009, kl 16:15 NG1b. KVAST Erik A. Oramas DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 16-09 14.4.2009, kl 16:15 NG1b KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem Stian Dahle

Detaljer

REFERAT ARBEIDSUTVALGET

REFERAT ARBEIDSUTVALGET REFERAT ARBEIDSUTVALGET Tid: 27.08.14 Sted: Drammen Referent: Emma Vestli Tilstede: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Eli Kristin Sjøen Henrik Søhoel Rikke Andersen Trine Mathisen Emma Vestli Inger Lene

Detaljer

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017,

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, 18.00-19.00 Til stede: Atle Ivar, May, Harald, Torbjørn, Thorbjørn, Sverre, Thor Edgar, Kari, Per Ole, Kristin, Marie, Magnhild. Marianne pr. Skype.

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014 Tid: 17.12.2014 Sted: Kongsberg Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Trine Mathisen Eli Sjøen Eton Williams

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Bergen Gjeldende fra 20.04.2012 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn,

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte torsdag 25.11.10 Saksnummer Sak Ansvarlig 251110-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sigurd 251110-01 Oppsummering av høstkonferansen Sverre

Detaljer

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Ålesund Studentsamfunn og ble stiftet 28.10.2009 Organisasjons nr: 982754399 2 Formål 2.1 Ålesund Studentsamfunn

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Stillingsbeskrivelser Into Campus

Stillingsbeskrivelser Into Campus Stillingsbeskrivelser Into Campus Leder Som leder av Into Campus har man det overordnende ansvar for planleggingen og gjennomføringen av fadderuken ved Norges Helsehøyskole, Norges Kreative Høyskole og

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

Dato: 04.03.15 - Møtetid: 09:15 11.00 Møtested: Møterommet på STi

Dato: 04.03.15 - Møtetid: 09:15 11.00 Møtested: Møterommet på STi MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 08/15 Dato: 04.03.15 - Møtetid: 09:15 11.00 Møtested: Møterommet på STi Til: Til stede: Fraværende: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Jone

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter

Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter Roboter Norge = SANT 1 Robotene kommer! og det har de alltid gjort Vi har gjort det før: Menneskene har alltid laget teknologi for å løse problemer

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevrådet ved Oslo katedralskole 2016

Arbeidsprogram for Elevrådet ved Oslo katedralskole 2016 Arbeidsprogram for Elevrådet ved Oslo katedralskole 2016 Vedtatt på Elevrådets årsmøte 18. mars 2016. Arbeidsprogrammet beskriver elevrådets oppgaver gjennom året. Perioden følger kalenderåret, fra styrevalg

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer