MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: Tidspunkt: 08:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: Tidspunkt: 08: Til stede: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektoratet Bodil Svendsgård Medlem PHS Øystein Strømsnes Nestleder SoB Håvard Olafsen Medlem SoB Therese Nilsen Medlem SoB Anne Kristin Vold Medlem SoB Marianne Olaisen Medlem SoB Hilde Åsheim Observatør SSiB Rita Romarheim Observatør SSiB Arne Martin Svartnes Observatør Drift Heidi Pedersen Observatør UBiN Mats Pedersen Observatør FBA Synnøve Dalmo Tollåli Observatør FSV Forfall: Navn Funksjon Representerer Erlend Bullvåg Medlem HHB Ketil Eiane Medlem FBA Per Harald Rødvei Medlem FSV Malin Sofie Tørrisplass Medlem SoB Therese Nilsen Medlem SoB Anne Kristin Vold Medlem SoB Kjell Pedersen Medlem SSiB Erik Gaukerud Observatør IT Ketil Lagesen Observatør HMS Bjørn-Åge Rånes Observatør HHB Gisle Pettersen Observatør PHS Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for: Representerer Frode Fjelldal-Soelberg Erlend Bullvåg HHB

2 Ellen Sirnes Ketil Eiane FBA Isabell Kibsgaard Gisle Pettersen Observatør PHS Andre: Navn Funksjon Representerer Jan Atle Toska Studie- og forskningsdirektør Studieadministrasjonen Jørn Magne Hansen Saksbehandler Studieadministrasjonen Thorbjørn Aakre Saksbehandler Studieadministrasjonen Synne Paulsen Saksbehandler Studentservice Liv Tande Sekretær LMU Studieadministrasjonen Innkallingen ble godkjent Sakslisten ble godkjent Protokoll fra forrige møte ble godkjent. Liv Tande Utvalgssekretær

3 Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet VS 17/13 Godkjenning av protokoll 2/13 VS 18/13 Godkjenning - brukerundersøkelsen 2013 VS 19/13 Avviksmeldinger per mai 2013 VS 20/13 VS 21/13 VS 22/13 OS 23/13 OS 24/13 OS 25/13 Universell utforming ved Universitetet i Nordland - forslag til forbedringer Universelle løsninger i universitetspedagogikken - forslag til forbedringer Oppfølging av handlingsplan for fjerning av funksjonshemmende barrierer ved Universitetet i Nordland Enkel håndtering av forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål vedrørende studenter Innføring av karakterfordeling i vitnemål og karakterutskrifter Referat fra Studenttinget møte nr 1-12, 2-12, 3-12, 4-12 og 5-12

4 VS 17/13 Godkjenning av protokoll 2/13 Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll 2/13 fra møte den Leder i LMU oppsummerte sakene fra møte i LMU Sak 13/13 Rollebeskrivelse studenttillitsvalgt er ikke fulgt opp siden forrige møte, men leder og nestleder i LMU følger opp saken slik at rollebeskrivelse for studenttillitsvalgte/informasjonsfilm blir ferdigstilt. Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll 2/13 fra møte den VS 18/13 Godkjenning - brukerundersøkelsen 2013 LMU tar saken til orientering. Jørn Magne Hansen orienterte om bakgrunnen for brukerundersøkelsen og at fristen for tilbakemelding for årets undersøkelse var 1. mars Det har ikke kommet tilbakemeldinger før fristen, men flere av medlemmene i LMU hadde konkrete innspill til endringer og tilføyelser i undersøkelsen. Disse vil bli tatt med og brukerundersøkelsen 2013 med endringer legges fram for LMU i neste møte. Brukerundersøkelsen sendes ut til studentene på e-post og svarprosent ved forrige undersøkelse var 30%. LMU tar saken til orientering. Oppdatert brukerundersøkelse legges fram for LMU på neste møte. VS 19/13 Avviksmeldinger per mai 2013 Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering Thorbjørn Aakre orienterte om avviksmeldingene som har kommet siden sist møte i LMU. Det er en endring i type avviksmeldinger hvor stadig flere gjelder ansatte som klager på ansatte. Det er også mange tekniske problemer i forhold til IT/drift som det leveres avviksmeldinger på.

5 Ansatte kan og skal gå tjenestevei og tekniske problemer vil bli løst fortere dersom de meldes direkte til IT/drift. Men det kan være at avviksmelding på ros/ris knappen er et siste forsøk på å bli hørt i saker som har blitt rapportert på andre måter tidligere. LMU ønsker en diskusjon om hvem som skal sende avviksmeldinger og når det skal sendes avviksmeldinger på ris/ros-knappen som ligger på studentsiden. Både ansatte og studenter har behov for bedre informasjon om bruken av ris/ros-knappen. Det legges fram en egen sak på neste møte i LMU 16. september 2013 om bruken av ris/ros-knappen. Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Det legges fram en egen sak på neste møte i LMU 16. september 2013 om bruken av ris/ros-knappen. VS 20/13 Universell utforming ved Universitetet i Nordland - forslag til forbedringer Læringsmiljøutvalget vedtar videre oppfølging av saken i tråd med diskusjonen i møtet. Øystein Strømsnes orienterte kort om saken. Saken er viktig og det er positivt at studenter kommer med konkrete tilbakemeldinger og forslag til endringer når det gjelder det fysiske læringsmiljøet ved UiN. I følge driftsavdelinga ved Arne Martin Svartnes er det vanskelig å gjøre større fysiske endringer i bygget. Selv om Statsbygg har ansvar for å følge opp at bygget har universell utforming er det dyrt og tidkrevende og endre gamle bygg. Taktile ledelinjer er derfor vanskelig å få ved UiN. Nye bygg derimot, som Campus Helgeland, vil ha taktile ledelinjer. Taktile skilt vil være mulig å få plass, men dette er ikke en del av det pågående skiltprosjektet ved UiN. Taktil skilting kan etableres i ettertid. LMU ønsker å være pilot når det gjelder universell utforming i eksisterende bygg. Arne Martin Svartnes følger opp og snakker med Statsbygg. Statsbygg inviteres til neste møte i LMU for å orientere om arbeidet med universell utforming i eksisterende bygg ved UiN. Skiltprosjektet fortsetter som planlagt uten taktil skilting i denne omgang. Statsbygg informeres om at UiN ønsker fortgang i arbeidet med universell utforming i eksisterende bygg og gjerne vil være en pilot i dette arbeidet. Statsbygg inviteres til neste møte i LMU 16. september 2013.

6 VS 21/13 Universelle løsninger i universitetspedagogikken - forslag til forbedringer Tilretteleggingskonsulenten følger opp saken. UiN har en mal som er i tråd med studentens anbefalinger. Utfordringa er ansatte som lager egne framvisninger med for mange effekter og distraherende elementer. Det enkle er det beste. Anbefalinger legges på hjemmesida vår under Læringsmiljø sammen med lenker til Universell sine sider. Tilretteleggingskonsulenten følger opp saken i forhold til fakultetene. LMU sekretæren legger informasjon ut på våre hjemmesider. VS 22/13 Oppfølging av handlingsplan for fjerning av funksjonshemmende barrierer ved Universitetet i Nordland Læringsmiljøutvalget vedtar videre oppfølging av handlingsplanen. LMU orienteres om framdrift og tiltak i neste møte. LMU ønsker ikke å revidere handlingsplanen nå. Det er fortsatt mange saker som det jobbes med og ny tilretteleggingskonsulent har behov for tid til å sette seg inn i arbeidet. Det har kun kommet tre søknader om støtte til fagsosiale tiltak og LMU ønsker at søknadsfristen forlenges til 15. juni Universell utvikler nå en nettbasert veileder for universell utforming, se Handlingsplan for fjerning av funksjonshemmende barrierer ved Universitetet i Nordland revideres ved behov. LMU orienteres om framdrift og tiltak i neste møte. Søknadsfristen for økonomisk støtte til fagsosiale tiltak utsattes til 15. juni. Det sendes e-post til dekanene på fakultetene og direkte til studentforeningene. OS 23/13 Enkel håndtering av forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål vedrørende studenter

7 Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Liv Tande orienterte om arbeidet og viste fram nettsidene som er under arbeid. Det gjenstår fortsatt mye, men målet er at nye retningslinjer for håndtering av studentskader og informasjon til ansatte og studenter skal være på plass i løpet av høsten LMU ønsker også at det informeres om Lånekassens sykestipend ved sykdom/sykemelding. Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. OS 24/13 Innføring av karakterfordeling i vitnemål og karakterutskrifter Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Synne Pettersen ved Studentservice orienterte om saken. Som en del av tilpasningen i Bologna-avtalen har Universitets- og høgskolerådet (UHR) gjennom noen år jobbet for å få presentert utvidet informasjon om karakterens betydning i norske vitnemål og karakterutskrifter. Dette for å gjøre fortolkning av karakterene enklere både nasjonalt og internasjonalt. Universitetet i Nordland ble høsten 2012 invitert til å delta i en pilotundersøkelse om karakterfordeling i søylediagrammer og resultatet av funnene i piloten er oversendt UHR som en rapport fra institusjonen. Det er nå vedtatt at det innføres karakterfordeling i vitnemål og karakterutskrifter og dette vil være klart for karakterutskrifter fra juni 2013 og for vitnemål i løpet av høsten Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. OS 25/13 Referat fra Studenttinget møte nr 1-12, 2-12, 3-12, 4-12 og 5-12 Læringsmiljøutvalget tar referat fra Studenttinget til orientering. Alle godkjente referater fra Studenttinget 12/13 ble lagt fram for LMU som orienteringssak. Det var ingen kommentarer eller spørsmål til referatene. Læringsmiljøutvalget tar referat fra Studenttinget til orientering.

8

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Bjørn Åge Nilsen Leder SOB Grete

Detaljer

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 08:30 10:30

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 08:30 10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 08:30 10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Bjørn Åge Nilsen Leder SOB Grete

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10.

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10. MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Berit Skorstad

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 Til stede: Rita Lekang Leder EKS

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Rita Lekang Styreleder. Side1

MØTEINNKALLING. Rita Lekang Styreleder. Side1 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 02/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 03.04.2013 Tidspunkt: 09:00-14:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 21. mai 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 28. mai 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Peter Nicolai Arbo, Synnøve Brenden, Marit Roland

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 136 Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Kari, Atle, Lisa Marie, Cathrine, Maria, Vibeke, Lise, Kay, Trude, Helene,

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 08.02.2012 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Utdanningsutvalget Medlemmer: Prorektor Britt-Vigdis Ekeli møter for prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) Studiedirektør Monica Bakken, UiO studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør

Detaljer

Tilstede. Line Orlund, Aud Perly Undheim, Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen.

Tilstede. Line Orlund, Aud Perly Undheim, Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Styremøte 09.05.2012 Tilstede. Line Orlund, Aud Perly Undheim, Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Faste poster: A) Godkjenning av saksliste Følgende saker tilføyes den fremlagte sakslisten: Endring

Detaljer

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Onsdag 6. mai kl 1400 1700, 2009 Sted: Comfort Hotel Holberg, Bergen

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Onsdag 6. mai kl 1400 1700, 2009 Sted: Comfort Hotel Holberg, Bergen Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Onsdag 6. mai kl 1400 1700, 2009 Sted: Comfort Hotel Holberg, Bergen Til stede: Olgunn Ransedokken, Høgskolen i Akershus, nestleder (ledet møtet) Egil

Detaljer

Studiekvalitetsrapport

Studiekvalitetsrapport HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Studiekvalitetsrapport Studieåret høst 2013 vår 2014 Innhold Fakultetets utdanningsvirksomhet... 3 Fakultetets utdanningsprofil... 3 Samfunnets og regionens behov... 4 Internasjonalisering...

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14 Saksbeh:KSØ Dato: 28.01.14 Vår ref: 011.0 Møtedato:06.02.14 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14 Dato: 06.02.2014 Tid: 17.00-23.00 Sted: Retorten, Kalvskinnet SAKSLISTE Innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 1 SP-sak Referat Møtedato 28.01.2012 Saksbehandler Tonje Falstad Hermansen Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 Studentparlamentet: Ann Iren Torgersen

Detaljer

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede:

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim Heidi Adolfsen Marianne Øhrn Johannesen Gunnar Bendheim Kjetil

Detaljer

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Den norske kirke Bekkefaret menighetsråd Møteinnkalling Bekkefaret menighetsråd 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Møtested: Kirkestuen, Bekkefaret kirke Møtedato: 13.01.2015

Detaljer

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014 Til stede: Ragnhild, Kristin, Viggo, Birgit. Anne S og Anne B Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar Referat fra møte 05.09.14 Orienteringssaker Godkjent 1. Foreningens

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 08/10: Tid: Mandag 27. september 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

Fagpolitisk Nestleder

Fagpolitisk Nestleder Vår dato Vår ref. 23.01.14 SP-møte 01-14 Saksansvarlig Telefon Elektronisk post Deres dato Deres ref. Anders Veggeland 55 58 77 37 sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.04.2010 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS Møte nr. 01/14 Dato: 26.03.14 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, Arenevet ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Inger Lise Austrud, nestleiar Arild Forgard, medlem Andre

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 20. juni 2011

Referat. Møte i styret for FS 20. juni 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

SSØ skal gi tilbakemelding før ferien til sektoren på utrullingstidspunkt og hva som må gjøres i sektoren

SSØ skal gi tilbakemelding før ferien til sektoren på utrullingstidspunkt og hva som må gjøres i sektoren Møtetype: SAP HR statusmøte mellom og UNINETT FAS Til stede: Geir Knudsen,, Tone Thorstensen,, Øyvind Akselsen,, Tore Bjørn Hatleskog, UiS, Anne Grete Lindeland, UiA, Eirin Fjeld Melund, UNINETT FAS, Arild

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014 KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO Korsvoll, April 11, 2014 Spørsmål om rapporten kan rettes til FAU Leder ved Korsvoll Skole Per-Otto Wold per.otto.wold@gmail.com Sammendrag FAU

Detaljer

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede:, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Neste møte 2. desember hos Ragnhild kl 18:00 (merk tiden) Sak nr.

Detaljer