Vedtakssaker / Godkjenning av protokoll 2/ / Orientering om 1. semester prosjektet 8

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtakssaker. 15 15/02683-1 Godkjenning av protokoll 2/15 2. 16 15/02692-1 Orientering om 1. semester prosjektet 8"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Læringsmiljøutvalget Dato: kl. 11:00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården rkivsak: 15/02683 Arkivkode: Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side Vedtakssaker 15 15/ Godkjenning av protokoll 2/ / Orientering om 1. semester prosjektet / Ros og ris per mai / Plan for et stimulerende og inkluderende læringsmiljø ved Universitetet i Nordland / Timeplan - rapportert tidstyv fra studentene / Eventuelt møte 3/15 18 Orienteringssaker Leder 1

2 15 Godkjenning av protokoll 2/15 Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode. Saksbehandler Thorbjørn Aakre Saksgang Møtedato Saknr 1 Læringsmiljøutvalget Forslag til vedtak/innstilling: Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll 2/15 fra møte den Vedlegg: Møteprotokoll 2/15 2

3 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/15 Møtested: Styrerommet UiN Dato: Tidspunkt: 11:00-12:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektorat Mats Myrstad Nestleder STUN Per Harald Rødvei Medlem FSV Frode Fjelldal-Soelberg Medlem HHB Gisle Johnsen Medlem PHS Steffen Halsbakk Medlem STUN Jørgen Fjørtoft Medlem STUN Tor Gudmund L. Østmo Medlem STUN Dino Omerovic Medlem STUN Hilde Åsheim Observatør StudentiNord Berit Eliassen Observatør Bibliotek Hilde Iren Hardy Observatør STUN/SFA Truls Didriksen Observatør HHB Synnøve Tollåli Observatør FSV Mats Pedersen Observatør FBA Charlotta Langejan Observatør PHS Ida Kallmyr Lerhim Observatør Internasjonalt kontor Jan Atle Toska Observatør SFA Thorbjørn Aakre Sekretær SFA Forfall: Navn Funksjon Representerer Bodil Svendsgård Medlem PHS Ketil Eiane Medlem FBA Kjell Pedersen Medlem StudentiNord Victoria A. Molland Medlem STUN Erik Gaukerud Observatør IT Innkallingen ble godkjent 3

4 Sakslisten ble godkjent Protokoll fra forrige møte ble godkjent. Grete Lysfjord utvalgsleder Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet VS 8/15 Godkjenning av protokoll 1/15 VS 9/15 VS 10/15 Plan for et stimulerende og inkluderende læringsmiljø ved Universitetet i Nordland Orientering fra Kompetansesenteret for læring og teknologi VS 11/15 Tilretteleggingsstatistikk VS 12/15 Referat fra møte om tilrettelegging VS 13/15 Avviksmeldinger per mars 2015 VS 14/15 Eventuelt møte 2/15 VS 8/15 Godkjenning av protokoll 1/15 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll 1/15 fra møtet den Behandling: Vedtak: Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll 1/15 fra møtet den VS 9/15 Plan for et stimulerende og inkluderende læringsmiljø ved Universitetet i Nordland Innstilling til vedtak: 1. Læringsmiljøutvalget vedtar plan for et stimulerende og inkluderende læringsmiljøutvalg ved Universitetet i Nordland Læringsmiljøutvalget ønsker i hvert møte å bli orientert om status på de enkelte punktene i planen. Behandling: Utvalgsleder gikk gjennom den nye planen punktvis. 4

5 Ad. pkt. 1: Den anses som en noe ambisiøs målsetting at alle Fronterrom skal være utformet etter de nye sidemalene innen 1. september Punktet endres til at..så mange rom som mulig skal i løpet av høsten utformes etter de nye sidemalene. Fristen flyttes samtidig til 1. januar I tillegg ønskes det et opplæringsseminar i regi av KOLT. Ad. pkt. 3: Det bør planlegge et snarlig oppstartsmøte mellom fakultetene og KOLT. Ad. pkt. 6: Det gjenstår å spesifisere hvordan idébanken for fagsosiale tiltak skal organiseres. Ad. pkt. 7: Profesjonshøgskolen stiller med fagpersoner for gjennomføringen av kurs i studieteknikk for studenter med lese- og skrivevansker og kurset vil bli gjennomført høsten Studenter på Mo i Rana og i Vesterålen bør også få dette tilbudet. Ad. pkt. 8: Tilretteleggingskonsulenten orienterte om messe 21. april i regi av hjelpemiddelssentralen i Bodø. Tilretteleggingsansvarlige ved fakultetene bør etterstrebe å delta på denne. Ad. pkt. 10: Tilretteleggingsansvarlig presenterer (utkast) til nye informasjonsbrosjyre i neste møte. Vedtak: Læringsmiljøutvalget vedtar plan for et stimulerende og inkluderende læringsmiljøutvalg ved Universitetet i Nordland VS 10/15 Orientering fra Kompetansesenteret for læring og teknologi Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Behandling: Rådgiver Randi Stemland orientere om: Fronterstatistikk og fronterdesign med stilark Streaming og opptakstjenester Fremtidens digitale læringsmiljø Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. VS 11/15 Tilretteleggingsstatistikk Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering Behandling: 5

6 Mange søknader fra studenter i Mo i Rana. Dette kan skyldes bedre informasjon om rettigheter eller det faktum at det har vært en vekst i antall studenter på studiestedet. Ansvarlige på studiestedene bør gis tydelig informasjon om studenters rettigheter for tilrettelegging. Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. VS 12/15 Referat fra møte om tilrettelegging Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar referatet til orientering. Behandling: Utvalgssekretær orienterte fra møtet. Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar referatet til orientering. VS 13/15 Avviksmeldinger per mars 2015 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering Behandling: Utvalgssekretær orienterte om nedgangen i antallet innkomne avviksmeldinger etter lanseringen av UiNs nye nettsider. LMU ønsker protokollført at de ønsker at «avviksknappen» blir mer synlig på nettsidene. Utvalgssekretæren tar dette opp med prosjektgruppa «Web2015». I tillegg bør ordet «avvik» fases ut og erstattes med «ros og ris» i det videre. Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering VS 14/15 Eventuelt møte 2/15 Innstilling til vedtak: Behandling: En sak meldt eventuelt: Kjell Ingdal fra IT orienterte om status i arbeidet med å få plasser ut de nye pc-ene. På biblioteket er alle skiftet ut og det etableres hele 80 nye strømuttak slik at studenter kan benytte sine egne maskiner. Det har vært litt innkjøringsproblemer som har blitt rettet etter hvert, blant annet har Statsbygg måttet utbedre en del «brønner» i gulvet. 6

7 Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. 7

8 16 Orientering om 1. semester prosjektet Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode. Saksbehandler Thorbjørn Aakre Saksgang Møtedato Saknr 1 Læringsmiljøutvalget Forslag til vedtak/innstilling: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering Sammendrag Svein Valle fra StudentiNord vil orientere om 1. semester prosjektet i møtet. 8

9 17 Ros og ris per mai 2015 Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode. Saksbehandler Thorbjørn Aakre Saksgang Møtedato Saknr 1 Læringsmiljøutvalget Forslag til vedtak/innstilling: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering Sammendrag Vedlegget viser oversikt over innkomne meldinger per mai Vedlegg: Avviksmeldinger per mai

10 Nr Melding Forslag til løsning Svar Melder Ansvarlig Mottatt Frist Besvart Status 1 Sensurfrister holdes ikke, og det blir heller ikke gitt beskjed om forsinkelser. Det har vært gitt beskjed noen ganger, og det blir satt pris på. 2 Hei og godt nytt år! Det er med stor skuffelse å møte opp til nytt semester og alle de løse putene i biblioteket er fjernet. Etter henvendelse til bibliotekar om dette, ble jeg henvist til ros-og-ris siden. Jeg satt i 12,5 sammenhengende timer i går med et arbeidskrav, og hadde vondt i baken etter endt studiedag. Takk skal dere ha. Har ny 12 timers økt i dag. Er det virkelig for mye forlangt at dere ikke kunne beholde de stakkars putene for oss studenter med lite polstring? Hvor i all verden ligger problemet? Greit at dere fjernet sakko-sekkene, det var jo for godt til å være sant... Men ærlig talt, unner dere virkelig ikke oss studenter de stakkars putene lengre. Hvorfor??????????? Forventer et godt svar. 3 Etter det jeg vet er det ikke lademuligheter for elbil ved UIN. Dette burde det ha vært. Fristene bør holdes av respekt for studentene. La oss nå for Guds skyld få beholde disse turkise putene. Kjøp heller inn flere puter enn å fjerne d em totalt! Snakk om dustepolitikk! Det etableres lademuligheter. Putene som omtales er innkjøpt av tidligere markeds- og informasjonsavdeling, til bruk i uteareal. Putene har således ikke vært del av utstyret/utrustningen ved biblioteket eller eid av biblioteket. Enkelte studenter har dratt putene inn i ulike deler av UiNs lokaler, blant annet i biblioteket. De løse putene har bidratt til en del merarbeid i tilknytning til renhold. I tillegg hadde putene oppnådd en lite tilfredsstillende hygienisk tilstand. På denne bakgrunn er putene fjernet, også fra biblioteket. Det registreres at melder finner dagens stoler lite komfortable for langvarig jobbing. Forholdet bringes inn for inventaransvarlig ved UiN (driftsavdelinga), for å undersøke muligheter for å utstyre dagens stoler med polstring, alternativt utskifting av eksisterende stoler. Det er grunn til å anta at en eventuell utskifting av budsjettmessige årsaker vil måtte finne sted i I første halvår 2015 gjennomføres planarbeid med sikte på bedre utnyttelse/ommøblering av arealet i bibliotekets 2. etasje. En eventuell ommøblering, som muligens kan omfatte nye stoler i dette arealet, vil finne sted i 2016 dersom universitetets budsjettsituasjon tillater det. I denne sammenhengen ligger det ute en undersøkelse som alle brukere oppfordres til å svare på innen utgangen av januar Det vil være en styrke for det videre planleggingsarbeidet om vi mottar flere synspunkter på nåværende utrustning/løsning og konkrete ønsker om endringer i 2. etasjen. Undersøkelsen kan besvares via (norsk) eller (engelsk) Det er kostbart både å etablere og drifte lademuligheter for elbil. En isolert vurdering og etablering av ladestasjon for el-bil er derfor ikke aktuelt nå. Innspillet tas med inn i de pågående byggeprosessene. Parkeringsplasser er et tema Student HHB Åpen Student Bibliotek Lukket Student Økonomi Lukket 10

11 5 Hei, eg går forkurs for ingeniørutdanning filial bodø ved HiN/UiN. Eg har betalt semesteravgift til UiN men ser i ettertid at eg må betale til HiN ikkje UiN for å få støtte fra lånekassen. Korleis kan eg få tilbake pengene eg har betalt til UiN slik at eg kan betale semesteravgift tilhin iistaden? Håpar det ordnar seg 6 Jeg kommer meg ikke inn på Fronter via min mobil. Jeg kommer inn på alle andre nettsider, også UiN. Men tidligere i dag gikk også den siden "i sirup", men gikk greit i kveld. Men Fronter har jeg plagdes med i hele dag. Hvorfor skjer dette? Jeg gikk glipp av informasjon om nytt starttidspunkt til dagens time, og vi var noen som venta i 3 kvarter i auditoriumet. 7 Fristen for sensur på SA202S Forprøve - Logg var i forhold til det som stod på studweb. Da det ble tatt kontakt fikk vi beskjed om at dette var feil, og at fristen egentlig var Nå er det og vi har fortsatt ikke fått den. Eksamenskontoret skal visstnok ha fått listene kl den Hei! Er det mulig å få satt på pumper på dørene til toalettet i 2 etg? det bråker grusomt når folk går inn der og smeller i dørene hele tiden. Ganske forstyrende når man prøver og konsentrere seg. Folk skjønner jo ikke at det går an å lukke dørene ordentlig, i stedenfor og smelle dem igjen. Og litt antibac på utsiden hadde gjort susen. 9 Umulig å skjønne nettsiden her.. Brukergrensesnittet er ekstremt dårlig. Hvor får jeg tak i informasjon om bachelorgraden økonomi og ledelse? Den forrige versjonen av uin.no var mye bedre sammenlignet med denne! Følge det norske lovverket, at dere slutter å skylde på hverandre hadde også vært fint. Bytt grensesnitt.. samle informasjon bedre. når 6A skal bygges, og da bør det gjøres en vurdering av el-ladestasjoner i det totale prosjektet. Studentservice har allerede vært i kontakt med studenten og sendt utbetalingskjema til økonomi. Hun vil få tilbakeført betalingen i løpet av et par dager Dersom problemet oppstår regelmessig bør det iverksettes tiltak for å undersøke nærmere hvor årsaken til problemet ligger. Fronter er en tjeneste UiN kjøper. Systemet driftes av Fronter og ligger på servere utenfor UiN, nærmere bestemt i Oslo. Det er usikkert hva som er årsaken til problemet som er beskrevet over. Påloggingsproblemer kan skyldes stort antall brukere som logger seg på Fronter samtidig. Det kan også skyldes at Fronter ikke er spesielt godt tilrettelagt for visning på mobile enheter. Vi er ikke kjent med at det skal ha vært noen problemer i tidsperioden saken er meldt. Hei. Har limt filt i karmene slik at dørene dempes når de lukkes. Student Service Lukket Student KOLT Lukket Student Service Åpen Student Drift Lukket Student SFA Åpen 11

12 18 Plan for et stimulerende og inkluderende læringsmiljø ved Universitetet i Nordland Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode. Saksbehandler Thorbjørn Aakre Saksgang Møtedato Saknr 1 Læringsmiljøutvalget Forslag til vedtak/innstilling: Læringsmiljøutvalget tar gjennomgangen til orientering Sammendrag En gjennomgang av status på UiNs plan for et stimulerende og inkluderende læringsmiljø er et fast punkt på læringsmiljøutvalgets saksliste. Vedlegg: Plan for et stimulerende og inkluderende læringsmiljø ved Universitetet i Nordland

13 Plan for et stimulerende og inkluderende læringsmiljø ved Universitetet i Nordland Punktene i planen spesifiserer hvilket tiltak som skal gjennomføres og tidsfristen for gjennomføringen. I tillegg er det tydeliggjort hvem som er ansvarlig for gjennomføringen. Læringsmiljøutvalget forventer at den ansvarlige holder utvalget orientert om status. I perioden skal følgende tiltak gjennomføres: 1. Fronter Tiltak Fronter-rommene skal utformes slik at de blir mest mulig lesbare og brukervennlige for alle studenter. UiN har kjøpt inn verktøy for etablering av nye sidemaler i Fronter, og KOLT er tilgjengelig for hjelp ved implementere disse. LMU ønsker at så mange som mulig av Fronterrommene blir utformet i forhold til de nye tilgjengelige sidemalene. Ansvarlig Frist FAK 1. september Tilretteleggingsutstyr i undervisningslokaler Tiltak Ansvarlig Frist Ved behov for tilretteleggingsutstyr skal FAK/DRIFT Ved behov driftsavdelingen sørge for at dette kommer på plass i de aktuelle undervisningslokalene. Det er viktig at studenten får kun en person/saksbehandler å forholde seg til og at denne står for koordineringen med de andre avdelingene (fakultetet, drift, timeplanlegger etc.). Tilrettelegging for enkeltstudenter skal registreres i FS slik at behovet for gjentakende søknader fra studenter bortfaller. 3. Bruk av nye digitale læringsmidler Tiltak LMU vil stimulere til økt bruk av digitale verktøy i undervisningen. En slik bruk vil kunne bidra til økt læringsutbytte hos alle grupper studenter. I tillegg vil studenter med særlige utfordringer kunne få tilgang til det digitale innholdet i ettertid for bearbeiding av læringsinntrykkene. Fakultetene skal delta i et pilotprosjekt i samarbeid med KOLT for å høste erfaring om bl.a. streaming av forelesninger. Ansvarlig Frist FAK 1. september 2015 for etablering av pilotprosjekt. 13

14 4. Ansvars- og rutinebeskrivelser Tiltak Rapporteringstidspunkt til LMU om status på punktene i handlingsplanen skal være beskrevet i UiNs årshjul for KSS. Det samme skal tidspunktene for gjennomføringen av de semestervise møtene mellom tilretteleggingsansvarlig, kontaktpersonene ved fakultetene og lmu-sekretær. Ansvarlig Frist SFA Er etablert i årshjul 5. Styrking av kapasitet for tilretteleggingsfunksjon Tiltak Kapasiteten på Studentservice for å arbeide med tilrettelegging bør styrkes. Per i dag har vi en ordning der vi behandler de søknader om tilrettelegging som kommer inn, men det er ikke kapasitet eller kompetanse til å drive med informasjonsarbeid eller tiltak utover dette minimum. Hverken i forhold til studenter eller ansatte ved UiN. En absolutt forutsetning for å kunne gi et riktig tilrettelagt tilbud for personer med funksjonsnedsettelser er at vi har kunnskap og kompetanse om ulike funksjonsnedsettelser. Det fins mange forskjellige slags funksjonsnedsettelser som kan gi læringsproblemer. Ulike typer læringsvansker kan for eksempel være ADHD/ADD, dysleksi, nonverbale lærevansker og tilstander innen autismespekter (f.eks. Aspergers syndrom). I 2014 var det 222 søknader om tilrettelegging (163 i 2013 og 176 i 2012). Dersom kapasiteten og kompetansen styrkes er det sannsynlig at vi vil kunne hjelpe atskillig flere studenter, med bedre og mer hensiktsmessige tiltak. Dette vil kunne bidra til økt gjennomstrømning. Med å sikre faglig kompetanse i tilretteleggingsfunksjonen vil vi dessuten kunne gi et helt annet tilbud enn vi gjør i dag, bla. bedre informasjon og veiledning ut til ansatte, og ulike kurs/grupper for studentgrupper med tilretteleggingsbehov. Dette vil gjøre oss i stand til å gi studentene med funksjonsnedsettelser et kvalitativt godt tilbud. Ansvarlig Frist SFA Desember Sosial inkludering Tiltak Studentorganisasjonen, studentforeningene og fakultetene skal sammen arbeide for å videreutvikle møteplasser og tiltak som bidrar til god sosial integrering gjennom fadderuke oppstartsarrangementer, ulike sosiale tiltak, kurs og lignende. Konkrete tiltak som er under planlegging: Plan for 1. semesterstiltak fra h-2015, Økt aktivitet på UFO og UKA I tillegg etablerers en idébank for fagsosiale tiltak. Ansvarlig Frist STUN Kontinuerlig 14

15 7. Kurs i studieteknikk for studenter med lese- og skrivevansker Tiltak Kurset ble ikke gjennomført i UiN må prøve å få gjennomført et slikt i 2015 da det er et viktig verktøy for målgruppen. Profesjonshøgskolen undersøker om det finnes kapasitet internt på fakultetet for å holde et slikt kurs i begynnelsen av neste studieår. Ansvarlig Frist PHS September v/ch Langejan 8. Intern kompetanseheving Tiltak Ansvarlig Frist Det er viktig med øke kompetansen internt Tilretteleggingskonsulent H15/V16 ved UiN knyttet til LMU-arbeid. Viktige arenaer for kompetanseheving er den årlige universellkonferansen. UiN skal i 2015 kontakte psykologsenteret (ADHDutfordringer). NAV er også en aktuell samarbeidspartner med tanke på hvordan UiN kan sikre best mulig oppfølging av studenter med ekstra behov. 9. Erfaringsutveksling og møteplasser for kontaktpersonene og LMU-ledelsen Tiltak Ansvarlig Frist Kontaktpersonene ved fakultetene, LMUleder og tilretteleggingskonsulenten på Tilretteleggingskonsulent Er etablert studentservice har et møte hvert semester for å dele erfaringer og relevant informasjon om ulike områder innenfor tilrettelegging. Dette forumet er allerede på plass og er viktig at det videreføres da det er en viktig arena for erfaringsutveksling blant ansatte som jobber med tilrettelegging. 10. Info til ansatte ved fakultetene Tiltak Ansvarlig Frist Informasjonsmateriell til om tilrettelegging og fjerning av funksjonshemmende Tilretteleggingskonsulent Studiestart 2015 barrierer til de ulike hovedmålgruppene: Studenter, fagpersonale og administrativt personale som egne brosjyrer og informasjon på web. Brosjyren må oppdateres med relevant og riktig informasjon. Tilretteleggingskonsulent oppdaterer informasjonen før hvert semester, og sender dette ut til fakultetskontaktene. Disse videreformidler til relevante 15

16 fagpersoner ved som presenterer informasjonen til studentene. 16

17 19 Timeplan - rapportert tidstyv fra studentene Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode. Saksbehandler Thorbjørn Aakre Saksgang Møtedato Saknr 1 Læringsmiljøutvalget Forslag til vedtak/innstilling: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering Sammendrag I forbindelse med kartlegging av tidstyver har studenter ved UiN rapportert om avvik mellom timeplan på UiNs nettsider og det som publiseres av faglærer via Fronter. Utvalgsleder orienterer om viktigheten av å ha en offisiell timeplan på nett. 17

18 20 Eventuelt møte 3/15 Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode. Saksbehandler Thorbjørn Aakre Saksgang Møtedato Saknr 1 Læringsmiljøutvalget

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/15 Møtested: Styrerommet UiN Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 11:00-12:30. Grete Lysfjord Utvalgsleder

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/15 Møtested: Styrerommet UiN Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 11:00-12:30. Grete Lysfjord Utvalgsleder MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/15 Møtested: Styrerommet UiN Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 11:00-12:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektorat

Detaljer

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Bjørn Åge Nilsen Leder SOB Grete

Detaljer

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 08:30 10:30

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 08:30 10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 08:30 10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Bjørn Åge Nilsen Leder SOB Grete

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 08:30 10:30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 08:30 10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 08:30 10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektorat Mats Myrstad

Detaljer

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 21.10.2013 Tidspunkt: 08:30 -

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 21.10.2013 Tidspunkt: 08:30 - MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 21.10.2013 Tidspunkt: 08:30 - Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Bjørn Åge Nilsen Grete Lysfjord Kjetil

Detaljer

Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/12 Møtested: Styrerommet - Mørkvedgården, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30

Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/12 Møtested: Styrerommet - Mørkvedgården, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/12 Møtested: Styrerommet - Mørkvedgården, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.02.2011 Tidspunkt: 09:00 11.

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.02.2011 Tidspunkt: 09:00 11. MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.02.2011 Tidspunkt: 09:00 11.00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Berit Skorstad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektoratet Bodil Svendsgård

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg Mørkvedgården Dato: 15.09.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg Mørkvedgården Dato: 15.09.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg Mørkvedgården Dato: 15.09.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.03.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.03.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.03.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Berit Skorstad

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/11 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/11 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/11 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten

Detaljer

Forfall Navn Funksjon Representerer Ann-Gøril Hugaas Medlem PHS Bente Larsen Medlem SSiB Grete Lysfjord Medlem FBA

Forfall Navn Funksjon Representerer Ann-Gøril Hugaas Medlem PHS Bente Larsen Medlem SSiB Grete Lysfjord Medlem FBA MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.03.2011 Tidspunkt: 08:30-10:00 Til stede: Berit Skorstad Leder Rektoratet Terje Halvorsen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10.

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10. MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Berit Skorstad

Detaljer

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12 MØTEINNKALLING Styret for Universitetet i Nordland Dato: 30.04.2015 kl. 9:00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården Arkivsak: 15/01372 Arkivkode: SAKSKART Side Vedtakssaker 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 08.02.2012 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

MØTEINNKALLING Høgskolestyret

MØTEINNKALLING Høgskolestyret MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 16.12.2014 kl. 9:45 Sted: B101 HiMolde Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 60/14 Godkjenning

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Årsrapport for kvalitetsarbeid 2007 2008

Årsrapport for kvalitetsarbeid 2007 2008 Årsrapport for kvalitetsarbeid 2007 2008 Vedtatt i styremøte 10. juni 2008 1 Innledning 1.1 Ekstern evaluering og vedtak i NOKUT om å ikke godkjenne HiLs kvalitetssystem Siden forrige årsrapport for kvalitetsarbeid

Detaljer

1 Saksliste 2. 2 - Årsrapport 2013 3. 3 - Resultatregnskap 2013 4. 4 - Budsjett 2014 5. 5 - Arbeidsprogram 2014 6. 6 - Vedtektsendringer 7

1 Saksliste 2. 2 - Årsrapport 2013 3. 3 - Resultatregnskap 2013 4. 4 - Budsjett 2014 5. 5 - Arbeidsprogram 2014 6. 6 - Vedtektsendringer 7 ÅRSMØTE 2014 31. januar 2014 Innhold 1 Saksliste 2 2 - Årsrapport 2013 3 3 - Resultatregnskap 2013 4 4 - Budsjett 2014 5 5 - Arbeidsprogram 2014 6 6 - Vedtektsendringer 7 7 - Midlertidig forlengelse av

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 21 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Versjon 2, 14.4.211 Innhold 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger... 7 1.1 Undervisning og læringsmiljø... 7 1.2 Studieprogrammet... 7 1.3 Rekruttering...

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Råd for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30. Halden rådhus, Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Halden kommune. Råd for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30. Halden rådhus, Kommunestyresalen Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30 Råd for funksjonshemmede Halden rådhus, Kommunestyresalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30. Styrerommet, HiN Det innkalles til: STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30 Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Merethe Kumle Randi Punsvik Randi Erlandsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

Omstillings- og utviklingsprosjektene v/ rektor Drøftelse av målstruktur og omstillings- og utviklingsprosjekter mv.

Omstillings- og utviklingsprosjektene v/ rektor Drøftelse av målstruktur og omstillings- og utviklingsprosjekter mv. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 26.04.2012 27.04.2012 Tidspunkt: 12:00 Det innkalles til styreseminar og møte torsdag 26. april og fredag 27.

Detaljer

Studiekvalitetsrapport

Studiekvalitetsrapport HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Studiekvalitetsrapport Studieåret høst 2013 vår 2014 Innhold Fakultetets utdanningsvirksomhet... 3 Fakultetets utdanningsprofil... 3 Samfunnets og regionens behov... 4 Internasjonalisering...

Detaljer

TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING

TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING DESEMBER 2014 Hanne Røising (leder) & Hanna Ihlebæk (sekretær) Innhold FORORD... 4 TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN... 5 INNLEDNING... 7 Prosjekt fleksibel utdanning...

Detaljer

Studier med støtte (SMS)

Studier med støtte (SMS) Studier med støtte (SMS) v/ Campus Kristiansand Universitetet i Agder Rapport for 2012 2 Innholdsfortegnelse Innledning Del I Studier med støtte 2012 Vedlegg Del II Historikk Metode 2009-2011 Vedlegg 3

Detaljer

Saker til behandling. 15/15 15/00496-2 Tilsyn i barnehagene 2014 2. 16/15 15/00223-9 Leksehjelp - ny ordning. 7

Saker til behandling. 15/15 15/00496-2 Tilsyn i barnehagene 2014 2. 16/15 15/00223-9 Leksehjelp - ny ordning. 7 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 16.04.2015 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 15/00003 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

Det innkalles til møte i Forum for fagskolestatistikk tirsdag 11. november 2014 kl. 10.00-14.00 i Lånekassens lokaler i Søndre gate 14, Trondheim.

Det innkalles til møte i Forum for fagskolestatistikk tirsdag 11. november 2014 kl. 10.00-14.00 i Lånekassens lokaler i Søndre gate 14, Trondheim. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NORWEGIAN SOCIAL SCIENCE DATA SERVICES Harald Hårfagres gate 29 N-5007 Bergen Norway Tel: +47-55 58 21 17 Fax: +47-55 58 96 50 nsd@nsd.uib.no www.nsd.uib.no

Detaljer