MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 08:30-10:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 08:30-10:30"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Bjørn Åge Nilsen Leder SOB Grete Lysfjord Nestleder Rektorat Kjetil Eiane Medlem FBA Per Harald Rødvei Medlem FSV Frode Fjelldal Soelberg Medlem HHB Bodil Svendsgård Medlem PHS Nina Paulsen Medlem SoB Marthe Austad Medlem SoB Øystein Strømsnes Medlem SoB Steffen Halsbakk Medlem SoB Jarl-Håkon Olsen Medlem SoB Kjell Pedersen Medlem StudentiNord Hilde Åsheim Observatør StudentiNord Berit Eliassen Observatør Universitetsbiblioteket Rita Romarheim Observatør SOB/SFA Erik Gaukerud Observatør IT Arne Martin Svartnes Observatør Drift Ketil Lagesen Observatør HMS Truls Didriksen Observatør HHB Synnøve Tollåli Observatør FSV Mats Pedersen Observatør FBA Charlotta Langejan Observatør PHS Marianne Ellingsen Kvig Observatør Internasjonalt kontor Jan Atle Toska Direktør SFA Thorbjørn Aakre Utvalgssekretær SFA Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Bjørn Åge Nilsen Utvalgsleder Side1

2 Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet VS 12/14 Godkjenning av protokoll 1/14 OS 13/14 OS 14/14 OS 15/14 VS 16/14 OS 17/14 Røyking på Campus Bodø Orientering om kart og web Forsikrings- og erstatningsrettslige spørmål vedrørende studenter i UHR Handlingsplan for fjerning av funksjonshemmende barrierer ved UiN Parfymefri tilrettelegging i helsevesenet OS 18/14 Avviksmeldinger per mars 2014 Side2

3 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 12/ Arkivreferanse: 2010/428/ Sak: Godkjenning av protokoll 1/14 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll 1/14 fra møtet den Bjørn Åge Nilsen leder læringsmiljøutvalget/studentleder Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side3

4 SAKSUTREDNING Sak: Godkjenning av protokoll 1/14 Saksbehandler: Thorbjørn Aakre Vedlegg: Protokoll 1/14 Side4

5 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Bjørn Åge Nilsen Leder SOB Grete Lysfjord Nestleder Rektorat Bodil Svendsgård Medlem PHS Steffen Halsbakk Medlem SoB Jarl-Håkon Olsen Medlem SoB Hilde Åsheim Observatør StudentiNord Rita Romarheim Observatør SFA Erik Gaukerud Observatør IT Truls Didriksen Observatør HHB Mats Pedersen Observatør FBA Jan Atle Toska Studie- og forskningsdirektør SFA Thorbjørn Aakre Utvalgssekretær SFA Forfall: Navn Funksjon Representerer Ketil Lagesen Observatør HMS Per Harald Rødvei Medlem FSV Kjetil Eiane Medlem FBA Nina Paulsen Medlem SoB Marthe Austad Medlem SoB Øystein Strømsnes Medlem SoB Kjell Pedersen Medlem StudentiNord Sarah Evans Observatør Universitetsbibl Synnøve Tollåli Observatør FSV Charlotta Langejan Observatør PHS Frode Fjelldal Soelberg Medlem HHB Marianne Ellingsen Kvig Observatør Internasjonalt kontor Arne Martin Svartnes Observatør Drift Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for: Representerer Arnfinn Storsveen Nina Paulsen SoB Side5

6 Berit Eliassen Sarah Evans Universitetsbibl. Andre: Navn Funksjon Representerer Arne Brinchmann Personal- og org. Direktør Universitetsledelsen Anita Eriksen Økonomidirektør Universitetsledelsen Innkallingen ble godkjent Sakslisten ble godkjent Protokoll fra forrige møte ble godkjent. Thorbjørn Aakre utvalgssekretær Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet VS 1/14 Protokoll 6/13 VS 2/14 VS 3/14 Røyking på Campus Bodø Orientering vedrørende First Lego League VS 4/14 Regnskap LMU/SKU 2013 VS 5/14 Budsjett LMU/SKU 2014 VS 6/14 Avviksmeldinger per januar 2014 VS 7/14 Årsrapport LMU 2013 VS 8/14 KSS - Årshjul 2014 VS 9/14 VS 10/14 VS 11/14 Ny handlingsplan for fjerning av funksjonshemmede barrierer ved UiN Orientering om bruk av midler til fagsosiale arrangement Status skilting/merking UiN VS 1/14 Protokoll 6/13 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll 6/13 Behandling: Side6

7 Vedtak: Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll 6/13 VS 2/14 Røyking på Campus Bodø Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Behandling: Personal- og organisasjonsdirektør informerte utvalget om at det umiddelbart forbys røyking i passasjen mellom lærerutdanningen og sykepleierutdanningen, i tillegg til området ved inngangen til journalistutdanningen. Personal- og organisasjonsdirektøren vil i neste møte informere om prosessene videre og muligheten for etablering av egne «røykeskur». Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. VS 3/14 Orientering vedrørende First Lego League Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering Behandling: Økonomidirektør Anita Eriksen gav en redegjørelse om hendelsene omkring innlosjeringen av deltakere til First Lego League, beklaget manglende informasjon og tok kritikken som oppsto til etterretning. Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering VS 4/14 Regnskap LMU/SKU 2013 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Side7

8 Behandling: Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. VS 5/14 Budsjett LMU/SKU 2014 Innstilling til vedtak: Læringsmiljø vedtar følgende fordeling på tiltak i budsjettet for 2014 Tiltak Budsjett Skoleringshelg studenttillitsvalgte ,- Utredning leksolog ,- Presentasjonsteknikkurs alle studenter ,- Kompetanseheving studenter LMU 7.500,- Møtegodtgjørelse studentrepresentanter ,- Kopieringsutgifter ,- Handlingsplan for fjerning av funksjonshemmede barrierer ,- Til sammen ,- Behandling: Utvalgssekretæren presenterte forslag til budsjett for I behandlingen ble det ytret ønske om at det gjennomføres ett presentasjonsteknikkurs i semesteret. Vedtak: Læringsmiljø vedtar følgende fordeling på tiltak i budsjettet for 2014 Tiltak Budsjett Skoleringshelg studenttillitsvalgte ,- Utredning leksolog ,- Presentasjonsteknikkurs alle studenter ,- Kompetanseheving studenter LMU 7.500,- Møtegodtgjørelse studentrepresentanter ,- Kopieringsutgifter ,- Handlingsplan for fjerning av funksjonshemmede barrierer ,- Til sammen ,- VS 6/14 Avviksmeldinger per januar 2014 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering Behandling: Side8

9 Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. VS 7/14 Årsrapport LMU 2013 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget godkjenner framlagte årsrapport for læringsmiljøutvalget Behandling: Vedtak: Læringsmiljøutvalget godkjenner framlagte årsrapport for læringsmiljøutvalget VS 8/14 KSS - Årshjul 2014 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar fremlagte årshjul til etterretning. Læringsmiljøutvalget ber utvalgssekretæren sørge for løpende statusoppdatering i forhold til de saker læringsmiljøutvalget jf. årshjulet skal ha seg forelagt i Behandling: Berit Eliassen etterlyste notat om årshjulet for Notatet vil ble skrevet og sendt ut av studie- og forskningsdirektøren til berørte parter umiddelbart etter dagens møte. Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar fremlagte årshjul til etterretning. Læringsmiljøutvalget ber utvalgssekretæren sørge for løpende statusoppdatering i forhold til de saker læringsmiljøutvalget jf. årshjulet skal ha seg forelagt i VS 9/14 Ny handlingsplan for fjerning av funksjonshemmede barrierer ved UiN Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering Behandling: Tilretteleggingskonsulent Rita Romarheim orienterte om ny handlingsplan for fjerning av funksjonshemmede barrierer. Forslag til endelig handlingsplan for 2014 kommer opp som egen sak i møtet den Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering Side9

10 VS 10/14 Orientering om bruk av midler til fagsosiale arrangement Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering Behandling: Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering VS 11/14 Status skilting/merking UiN Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering Behandling: Truls Didriksen presenterte den midlertidige kartløsningen. Rådgiver Lena Ramsvik inviteres til å orientere om prosjektet med ny kartløsning og web i neste møte. Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering Side10

11 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 13/ Arkivreferanse: 2010/586/254 Sak: Røyking på Campus Bodø Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Bjørn Åge Nilsen leder læringsmiljøutvalget/studentleder Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side11

12 SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Røyking på Campus Bodø Thorbjørn Aakre Bakgrunn I læringsmiljøutvalgets møte den 2. desember 2013 vedtok utvalget følgende: 1. Læringsmiljøutvalget vedtar å be Universitetet i Nordland forby røyking utenfor alle innganger/utganger. 2. Læringsmiljøutvalget ber Universitetet i Nordland etablere egnede røykeskur på campus for studenter og ansatte som røyker. Personal- og organisasjonsdirektør Arne Brinchmann orienterte om umiddelbare iverksatte tiltak i møtet den 27. januar. Personal- og organisasjonsdirektøren vil i møtet orientere om videre planer i møtet. Side12

13 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 14/ Arkivreferanse: 2014/101/012 Sak: Orientering om kart og web Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering Bjørn Åge Nilsen leder læringsmiljøutvalget/studentleder Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side13

14 SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Orientering om kart og web Thorbjørn Aakre Bakgrunn Rådgiver Lena Ramsvik vil orientere læringsmiljøutvalget om status og planer for kartløsning på campus og det nye web-prosjektet. Side14

15 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 15/ Arkivreferanse: 2012/1039/500 Sak: Forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål vedrørende studenter i UHR Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering Bjørn Åge Nilsen leder læringsmiljøutvalget/studentleder Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side15

16 SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål vedrørende studenter i UHR Thorbjørn Aakre Vedlegg: Sluttrapport for prosjektet Enkel håndtering av forsikrings- og erstatningsrettslige forhold for studenter Bakgrunn Rådgiver Liv Tande orienterer om prosjektet Side16

17 Sluttrapport for prosjektet Enkel håndtering av forsikrings- og erstatningsrettslige forhold for studenter SLUTTRAPPORT FRA PROSJEKTGRUPPA Bakgrunn At studenter ikke er forsikret gjennom utdanningsinstitusjonen skaper usikkerhet både hos studentene, faglærerne og administrativt ansatte om hvilke regler som gjelder dersom en student blir skadet i forbindelse med undervisning, praksis, ekskursjoner, feltarbeid, utenlandsopphold eller lignende. Temaet har gjentatte ganger vært problematisert ved UiN, uten at vi har kommet til enighet om hvordan regelverket skal tolkes. UiN har derfor aldri hatt klare retningslinjer for hvordan forsikringsog erstatningsrettslige spørsmål vedrørende studenter skal håndteres. Også andre utdanningsinstitusjoner har hatt problemer med å tolke det kompliserte regelverket. På grunn av dette har flere utdanningsinstitusjoner henvendt seg til Universitets- og høgskolerådet (UHR) med forslag om å opprette en arbeidsgruppe med juridisk kompetanse for å utarbeide en håndbok der regelverket gjennomgås for ulike skadesituasjoner. På bakgrunn av dette vedtok UHRs administrasjonsutvalg den (sak 05/11) å etablere en arbeidsgruppe for å se nærmere på problemstillinger knyttet til forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål, der studenter blir utsatt for skade i tilknytning til studiene. I mandatet til arbeidsgruppen stod det blant annet at: Endelig sluttprodukt skal være formulert slik at det er enkelt for institusjonene å bruke dette med tanke på å få oversikt over problemstillingene. Innstillingen fra arbeidsgruppen ble levert UHR den , i form av en veiledning i hvordan forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål vedrørende studenter i universitets- og høgskolesektoren skal håndteres (se saksnr. 2012/391-4 i ephorte). Arbeidsgruppen uttalte at dens sluttrapport er utført slik at den kan fungere som en håndbok ved institusjonene. Rapporten sier videre at: «Målgruppa er først og fremst studieveiledere og andre ved institusjonene som kommer i kontakt med studenter i praktiske situasjoner hvor spørsmålet om forsikring og erstatning oppstår, eller som skal informere mer generelt om hvilke ordninger som gjelder. Arbeidet bør også kunne gi grunnlag for utarbeidelse av informasjon direkte rettet til studentene». Veiledningen ble tatt opp som orienteringssak i arbeidsmiljøutvalget den I det samme møtet ble Personal- og organisasjonsdirektøren henstilt om å utarbeide retningslinjer for hvordan vi håndterer denne type saker ved UiN. 1 Side17

18 Sluttrapport for prosjektet Enkel håndtering av forsikrings- og erstatningsrettslige forhold for studenter Prosjektforløp Prosjektmandatet ble utarbeidet av Sissel Bjørnli og Marianne Fossum. Mandatet ble godkjent av prosjekteierne Personal- og organisasjonsdirektør Liss Eberg og Studie- og forskningsdirektør Jan-Atle Toska den I det samme møtet ble medlemmer til prosjektgruppen utpekt. Disse var Liv Tande, Monica Brobakk (ble erstattet av Kai-Martin Johnsen), Siv-Anita Eriksen, studentleder Øystein Strømsnes og Marianne Fossum. Prosjektgruppen hadde ukentlige møter i perioden fra august 2012 til april 2013 og sporadiske møter i perioden der websidene ble utviklet fra april til oktober Planleggingsarbeidet ble i hovedsak gjort i prosjektgruppen. Marianne Fossum hadde oppfølgingsarbeidet mot NAV, fakultetene og Arbeidsmiljøutvalget, mens Liv Tande hadde oppfølgingsarbeidet mot Læringsmiljøutvalget og hovedansvaret for utarbeidelsen av nettsidene. Gjennomføring og resultater For å oppnå ønsket effekt av prosjektet, dvs. å oppfylle prosjektets formål, var det formulert 8 mål som konkret beskrev hva prosjektgruppen skulle levere til prosjekteierne. I det følgende oppsummeres leveransen fra prosjektet som svar på de konkrete målene, men først gjengis prosjektets formål: Prosjektets formål: UiN har retningslinjer for hvordan forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål vedrørende studenter skal håndteres ved Universitetet i Nordland, for å sikre at saksgangen blir så enkel som mulig, og at ansatte og studenter ved UiN vet hvor de skal finne relevant informasjon om sitt unike tilfelle. Aktuelle medarbeidere ved UiN vet hvordan forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål skal håndteres ved UiN, og hvor de finner relevant informasjon. Ansatte ved UiN kan derfor ivareta studentene på en god måte. Studentene vet hvor de finner relevant informasjon om forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål, slik at de enkelt får innsikt i sine rettigheter og plikter og på den måten kan ivareta sine egne interesser. Relevant informasjon blir fortløpende oppdatert og er lett tilgjengelig på de mest egnede digitale plattformene, dette for å kunne ivareta studenter i en vanskelig situasjon på en profesjonell og god måte. Det gjøres alltid et godt forarbeid i forkant av eventuelle forsikrings- og erstatningsrettslige saker (utvekslingsstudenter, utenlandsopphold, ekskursjoner osv.). Dette gjør etterarbeidet ved eventuelle forsikrings- og erstatningsrettslige saker enklere, samt at det skaper en trygghet for studenter og berørte ansatte når de vet hvordan slike saker skal håndteres. Arbeids- og ansvarsdeling mellom studenter, fakulteter, studiesteder og enheter er tydelig avklart. Dette er viktig for å kunne sikre rask saksgang, for å unngå tidskrevende misforståelser, og for å sikre at nødvendige skjemaer og andre opplysninger blir sendt til riktig sted og blir arkivert på riktig måte internt ved UiN. Mål nr. 1: 1. Ha en lett tilgjengelig oversikt over situasjoner der forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål kan forekomme. (Ekskursjoner, studieturer, på Campus, praksis osv.). Det ble i samarbeid med fakultetene laget en oversikt over hvilke undervisningssituasjoner som finnes ved UiN. Denne oversikten ble presentert for NAV. Nav klargjorde hvor skillet mellom undervisning og fritid i de ulike undervisningssituasjonene går. For at en student skal få 2 Side18

19 Sluttrapport for prosjektet Enkel håndtering av forsikrings- og erstatningsrettslige forhold for studenter yrkesskadedekning etter folketrygdloven er det avgjørende at skaden skjedde i en undervisningssituasjon. Det er derfor viktig at undervisningssituasjoner blir beskrevet i emnebeskrivelser el. Vedlegg 1 gir en oversikt over undervisningssituasjoner ved UiN, og hva som må presiseres i det enkelte fag/emne. For at ansatte og studenter skal ha lett tilgang til denne informasjonen er den publisert på UiNs hjemmeside. Nedenfor er oversiktssiden over undervisningssituasjoner gjengitt, samt ett eksempel på hvordan undervisningssituasjonene er fremstilt. Skjermbilde 1. Undervisningssituasjoner. Skjermbilde 2. Undervisning i spesialrom. Ett eksempel på hvordan undervisningssituasjonene er fremstilt på UiNs hjemmeside. 3 Side19

20 Sluttrapport for prosjektet Enkel håndtering av forsikrings- og erstatningsrettslige forhold for studenter Mål nr. 2: 2. Ha en lett tilgjengelig oversikt over hva som må sjekkes ut i forkant av en skade (skade, sykdom og ulykke) eller en ansvarssituasjon for de ulike studentgruppene (studenter fra Norden, studenter fra land utenfor EØS-området osv). Dvs. at vi må ha oversikt over hvilke studentgrupper som har rettigheter etter folketrygdloven og andre lover, og eventuelt om vi bør anbefale studentene å tegne egne forsikringer? Det er i samarbeid med NAV utarbeidet en oversikt over ulike studentgruppers tilknytning til folketrygden, se vedlegg 2 og 3. Denne oversikten er også gjengitt på UiNs hjemmeside, se skjermbilde 3. Prosjektet avdekket at det er spesielt viktig at UiN har gode rutiner for å ivareta studenter som må søke om midlertidig medlemskap i folketrygden. Prosjektgruppen anser det som viktig at UiN informerer studentene om at de ikke er forsikret gjennom UiN, og at de må tegne egne forsikringer hvis de ønsker en sikkerhet ut over hva yrkesskadedekningen i folketrygdloven kan gi dem hvis de blir skadet i en undervisningssituasjon. Det er også viktig at studentene vet at det kun er egne forsikringer som dekker skader som skjer utenfor undervisningssituasjoner. Dette er formidlet via UiNs nettsider, se skjermbilde 4, men bør også formidles gjennom andre kanaler. Skjermbilde 3. Medlemsskap i folketrygden. 4 Side20

21 Sluttrapport for prosjektet Enkel håndtering av forsikrings- og erstatningsrettslige forhold for studenter Skjermbilde 4. Hvorfor studentene bør tegne egne forsikringer. Mål nr. 3: 3. Ha lett tilgjengelig informasjon til studentene som viser hva de selv må ordne i forkant av studiestart, og eventuelt hvordan dette gjøres for ulike studentgrupper (Bør UiN stille krav om at dette er gjort før studentene kan møte til undervisning?). Prosjektgruppen valgte å lage en informasjonsside, se skjermbilde 5, som oppsummerer fire viktige forhold når det gjelder studenter og forsikring. Disse er også gjengitt her: Studenter ved universiteter eller offentlige høyskoler er yrkesskadedekket gjennom folketrygden forutsatt at de er medlemmer i folketrygden. Dette innebærer at de er yrkesskadedekket for yrkesskader som de blir påført på undervisningsstedet i undervisningstiden, det vil si i godkjente undervisningssituasjoner. Dersom skaden skyldes at noen har handlet uaktsomt eller den som har voldt skaden kan ha ansvar uten egen skyld (objektivt ansvar), vil studenten kunne kreve erstatning. Dette er imidlertid en tung prosess hvor det kan bli nødvendig å reise sak for domstolene. Studenten vil også ha bevisbyrden. Som student er du ikke forsikret via Universitetet i Nordland. Skal du ha ha en fullgod dekning hvis du blir utsatt for skade, må du tegne egne private forsikringer. Blir du syk, for eksempel som følge av en skade under utdanningen og ikke kan følge undervisningen, kan du få lån omgjort til stipend. Vanlig stipend gjøres om til sykestipend. Prosjektgruppen fant ikke noe formelt grunnlag for å kreve at norske studenter i Norge skal tegne egen forsikring, selv om studenter ikke har ulykkesforsikring gjennom studiestedet slik elever i grunn- og videregående skole har gjennom skolen for ulykker som skjer i opplæringstiden på 5 Side21

22 Sluttrapport for prosjektet Enkel håndtering av forsikrings- og erstatningsrettslige forhold for studenter opplæringsstedet. Selv om UiN ikke på noen måte er pålagt å informere studentene om at de ikke er forsikret gjennom studiestedet, mener prosjektgruppen at UiN bør legge til rette for å formidle denne viktige informasjonen til studentene ved UiN. Skjermbilde 5. Studentenes rettigheter. Viktige forhold når det gjelder studenter og forsikring. Mål nr. 4: 4. Ha en tydelig beskrivelse av hva som er fakultetene og eventuelt studiestedenes (flere?) ansvar i forkant av en skade eller ansvarssituasjon. Det NAV fokuserte på var grensegangen mellom undervisning og fritid. Yrkesskadedekningen gjennom folketrygdloven gjelder som tidligere nevnt kun for studenter når skaden har skjedd i undervisningstiden på undervisningsstedet (undervisningssituasjon). Det er derfor viktig at hvert enkelt fags undervisningssituasjoner blir tydeliggjort. Det er også viktig at rutinene for studenter fra land utenfor EØS-området som skal studere i Norge i mindre enn 12 måneder er gode, i og med at denne gruppen studenter ikke automatisk er medlemmer av folketrygden. 6 Side22

23 Sluttrapport for prosjektet Enkel håndtering av forsikrings- og erstatningsrettslige forhold for studenter Mål nr. 5: 5. Ha en avklart saksgang i etterkant av en hendelse. (Hvem gjør hva?). Prosjektgruppen har utarbeidet skademeldingsrutine som skal følges av ansatte, se skjermbilde 6 og informasjon til studenter hvordan skader skal meldes, se skjermbilde 7. Avtale mellom UiN og NAV om intern registrering av skader finnes i ephorte, saksnr. 2012/ Skjermbilde 6. Skademeldingsrutine. Skademeldingsrutine som skal følges av ansatte. 7 Side23

24 Sluttrapport for prosjektet Enkel håndtering av forsikrings- og erstatningsrettslige forhold for studenter Skjermbilde 7. Informasjon til studenter om hvordan skader skal meldes. Mål nr. 6: 6. Ha lett tilgjengelige oversikter som viser når studenten er i en undervisningssituasjon og når studenten ikke er i en undervisningssituasjon. Dvs. en oversikt som viser i hvilke situasjoner studenten er dekket av folketrygdloven, eventuelle andre lovverk, av UiN (som er selvassurandør), av eventuelle egne forsikringer osv. Resultatet fra prosjektarbeidet viser at studenter kun er dekket av yrkesskadedekningen gjennom folketrygdloven hvis de har medlemskap i folketrygden, og at skaden har skjedd på undervisningsstedet i undervisningstiden. UiNs undervisningssituasjoner er gjengitt i vedlegg 1. Mål nr. 7: 7. Hvem som har ansvar for å oppdatere rutiner er avklart. Prosjektgruppen ser det som naturlig at studieavdelingen tar ansvaret for å holde rutinene oppdatert. 8 Side24

25 Sluttrapport for prosjektet Enkel håndtering av forsikrings- og erstatningsrettslige forhold for studenter Mål nr. 8: 8. Ha rutiner som sikrer at faglærer (den som underviser studenten) vet hva som defineres som en undervisningssituasjon, og hva faglærer må gjøre når en skade oppstår eller når en ansvarssituasjon oppstår. Prosjektgruppen har definert skillet mellom undervisningssituasjoner og fritid og også laget skademeldingsrutiner. Prosjektgruppen overlater ansvaret for ytterligere formidling av denne informasjonen til faglærerne til studieavdelingen. Ansvar og oppgaver i forlengelsen av prosjektarbeidet Prosjektgruppen har identifisert følgende oppgaver som krever oppfølging av prosjekteier: 1. Å få beskrevet hva som er undervisningssituasjoner i de ulike fagene ved UiN. 2. Å utvikle rutiner for hvordan studenter som faller utenfor trygdeordningen skal ivaretas. 3. Å etablere rutiner for å informere faglærere og andre ansatte om hvordan rutinene for melding av skade er ved UiN, slik at de vet hva de skal gjøre hvis en student skader seg. 4. Å etablere rutiner for å informere studenter om at de ikke er forsikret gjennom utdanningsinstitusjonen, og at de bør tegne egne forsikringer. Studentorganisasjonen vil kunne være en god samarbeidspartner i dette arbeidet. 5. Å holde informasjonen på nettsidene oppdatert. I tillegg til dette bør UiN kun gi sine studenter adgang til spesialrom med farlig utstyr el. i forbindelse med definerte undervisningssituasjoner. Samtidig bør UiN etterstrebe å gjøre alle rom, også spesialrom, så sikre som mulig, slik at flest mulig av UiNs rom kan være til allmenn bruk. UiN bør også vurdere om gjeldende rutine om at utenlandske studenter som studerer ved UiN i mindre enn ett år skal ha egen forsikring, er god nok. Hvem som har ansvar for å følge opp studentskader på fakultetene bør presiseres. Prosjektgruppen har diskutert en rekke metoder for å nå ut til studentene med nødvendig informasjon. Disse er gjengitt her: o o o o At det utarbeides informasjon som legges i velkomstpakkene ved studiestart med «scan» som leder direkte til informasjonen på UiNs nettside Facebook med link til UiNs nettside Twitter med link til UiNs nettside TV-reklame på reklamefri dag 9 Side25

26 Sluttrapport for prosjektet Enkel håndtering av forsikrings- og erstatningsrettslige forhold for studenter VEDLEGG 1. UNDERVISNINGSSITUASJONER VED UIN, OG HVA SOM MÅ PRESISERES I DET ENKELTE FAG/EMNE. Undervisningssituasjoner Forklaring Hva som må presiseres Laboratorieundervisning med lærer Laboratorieundervisning uten lærer Tokt på skip/båt. Praksis (ekstern). Praksis (intern). Undervisning på campus Ekskursjoner (studiebesøk, studietur til utlandet og lignende). Feltopphold. Reise til og fra undervisningssted Undervisningssituasjoner i spesialrom Ferdighetstrening i klinikklaboratorie (praksissal) Studenten er på laboratoriet og har undervisning. Studenten er på laboratoriet og driver laboratoriearbeid. Studenten er på skipet/båten hele tiden og det er ikke noen egentlig fritid der studenten selv kan velge hvor denne vil dra og hva denne skal gjøre. Frigang når skipet/båten ligger ved kai regnes ikke som undervisningssituasjon. Et organisert, ofte obligatorisk, opphold ved en virksomhet utenfor UiN. Typiske eksempler er praksis ved sykehus eller andre helse- og omsorgsinstitusjoner, praksis i skoler, etc. Ekstern praksis kjennetegnes også ved at den er regulert i avtaler mellom utdanningsinstitusjonen og praksisstedet, og ved at studenten under praksisoppholdet har plikter om lag på linje med de som er ordinære arbeidstakere ved praksisstedet. Når studenten bare er observatør regnes dette ikke som praksis. Som for ekstern praksis, men praksisstedet er en enhet ved UiN. Skaden skjer i forbindelse med undervisning. Ekskursjonen arrangeres av UiN og studenten har meldt seg på eller søkt om å få være med. Det har ingen betydning om institusjonen har (del)finansiert studentenes opphold eller ikke. Undervisningssituasjonen er i dette tilfellet de tidene på døgnet da det er faglig program. Reiser, organisert av UiN, for en gruppe studenter. Formålet er å dra ut i naturen for å studere naturfenomener, for eksempel i fag som biologi, geografi og en del andre naturfag. Er yrkesskadedekket hvis transporten er i regi av UiN. Det tenkes her på undervisning i formingsrom (rom for tresløyd, tekstilforming, keramikk og lignende), musikksal, dramasal, mat-og helserom (kjøkken). Disse undervisningssituasjonene bærer i seg ulik ulykkesrisiko gjennom at det utføres krevende øvelser eller aktiviteter og at det anvendes materialer og redskaper som kan være farlige. Dette gjelder sykepleirutdanningen og undervisningssituasjonene her omfatter aktiviteter som Husk omtale av dette arbeidet i undervisningsplaner og dokumentasjon. Arbeid på egen hånd/eget initiativ/privat dekkes ikke. Husk å definer undervisningstid/fritid. Husk å informere praksissted om at studenten har rettigheter som ansatt. UiN må sjekke at praksisstedet har tegnet yrkesskadeforsikring for studenten. (Yrkesskadeforsikringsloven). Husk at det skilles mellom arbeidende student og observatør. Observasjon må beskrives som en undervisningssituasjon. UiN blir arbeidsgiver. Grensegangen mellom faglig opplegg og fritid må defineres. Det er viktig at det faglige opplegget har et kvalifisert preg av undervisning. Ved felles sosialt program f. eks ved felles middag, er studenten ikke dekket av folketrygdloven. Husk definer undervisningstid/fritid Viktig med dokumentasjon på at dette er studierelatert Viktig med dokumentasjon på at dette er studierelatert 10 Side26

27 Sluttrapport for prosjektet Enkel håndtering av forsikrings- og erstatningsrettslige forhold for studenter Nettbasert undervisning kan medføre risiko for eksempelvis stikkskader (sprøyter) og løfteskader. Studenten oppholder seg et annet stad enn på tradisjonelt undervisningslokale på undervisningsstedet(campus), ofte er studenten i sitt eget hjem. Skal mye til for at skader i forbindelse med nettbasert undervisning vil gå inn under folketrygdloven. Selvstudier Kolokkviegrupper, lesesal Dette gjelder på campus, ellers må sted være beskrevet i undervisningsplaner Arbeid Alt av arbeid som formidles gjennom eller via UiN skal være formalisert gjennom en arbeidskontrakt mellom studenten, som da blir arbeidstaker, og bedriften som engasjerer studenten. Andre aktiviteter Aktiviteter studenter gjør ved UiN som ikke er beskrevet ovenfor anses som fritid, og dekkes ikke av folketrygdloven. VEDLEGG 2. MEDLEMSSKAP I FOLKETRYGDEN FOR STUDENTER. Medlemskap i folketrygden for studenter Det er to typer medlemskap i folketrygden i Norge; medlemskap og frivillig medlemskap. Hvis du har medlemskap i folketrygden er du yrkesskadedekket for yrkesskader som du blir påført på undervisningsstedet i undervisningstiden (undervisningssituasjoner). Hvis du har fått innvilget frivillig medlemskap, vil det fremgå av svaret fra NAV hvilke deler av folketrygdloven det frivillige medlemskapet gjelder. Du er automatisk medlem i folketrygden når: Du er folkeregistrert i Norge Du har lovlig opphold i Norge og skal være i Norge lengre enn ett år Du er folkeregistrert i Norge og studerer i utlandet med lån eller stipend fra Statens lånekasse for utdanning Du er folkeregistrert i Norge og skal til utlandet som en del av undervisningen ved UiN, og har støtte fra Lånekassen til studier i utlandet Du er folkeregistrert i Norge og skal studere i utlandet i kortere enn 12 måneder uten lån eller stipend fra Statens lånekasse for utdanning Du kan søke om frivillig medlemskap i folketrygden hvis du er: Folkeregistrert i Norge, studerer i utlandet i mer enn 12 måneder, og ikke har støtte fra Statens lånekasse for utdanning Student fra land utenfor EØS-området, har lovlig opphold og skal studere i Norge i mindre enn 12 måneder Du er medlem av trygdeordning i hjemlandet ditt mens du studerer i Norge, hvis du er: Student fra EØS-land eller Sveits NB. Du må ha med deg helsetrygdkort fra hjemlandet. Student fra Norden trenger ikke å ha med seg helsetrygdkort Du er medlem av trygdeordningen i studielandet hvis du: Er Norsk statsborger, studerer i et annet nordisk land, har støtte fra Statens lånekasse og er folkeregistrert i studielandet. 11 Side27

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 27.01.2014 Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Bjørn Åge Nilsen Leder SOB Grete Lysfjord

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektoratet Bodil Svendsgård

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/15 Møtested: Styrerommet UiN Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 11:00-12:30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/15 Møtested: Styrerommet UiN Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 11:00-12:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/15 Møtested: Styrerommet UiN Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 11:00-12:30 Til stede: Grete Lysfjord Leder Rektorat Mats Myrstad Nestleder SOB Frode Fjelldal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 08:30 10:30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 08:30 10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 08:30 10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektorat Mats Myrstad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 08:30 10.30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 08:30 10.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 08:30 10.30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektoratet Øystein Strømsnes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget. Møte nr: 4/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 23.09.2013 Tidspunkt: 08.30 10.00

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget. Møte nr: 4/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 23.09.2013 Tidspunkt: 08.30 10.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 23.09.2013 Tidspunkt: 08.30 10.00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Bjørn-Åge Nilsen Leder SoB Grete Lysfjord

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/13 Møtested: Møterom 3003, Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 08:30-11:00

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/13 Møtested: Møterom 3003, Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 08:30-11:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/13 Møtested: Møterom 3003, Møterom 3003 Dato: 28.01.13 Tidspunkt: 08:30-11:00 Til stede: Grete Lysfjord Leder Rektoratet Øystein Strømsnes Nestleder

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for: Representerer Gisle Pettersen Bodil Svendsgård PHS Hilde Åsheim Kjell Pedersen SSiB

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for: Representerer Gisle Pettersen Bodil Svendsgård PHS Hilde Åsheim Kjell Pedersen SSiB MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/12 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Elisabeth Sletten LEDER SoB Grete Lysfjord NESTL Rektoratet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 20.09.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 20.09.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 20.09.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder

Detaljer

Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/12 Møtested: Styrerommet - Mørkvedgården, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30

Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/12 Møtested: Styrerommet - Mørkvedgården, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/12 Møtested: Styrerommet - Mørkvedgården, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Andre: Navn Funksjon Representerer Stig Fossum (deltok på sak 20/2012) Universitetsdirektør Ledelsen Jan Atle Toska SFA direktør SFA

Andre: Navn Funksjon Representerer Stig Fossum (deltok på sak 20/2012) Universitetsdirektør Ledelsen Jan Atle Toska SFA direktør SFA MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studiekvalitetsutvalget Møte nr: 3/2012 Møtested: Styrerommet, 2.etasje Mørkvedgården Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 08:30 10:00 Til stede: Håvard Olafsen Medlem SoB Malin Sofie Tørrisplass

Detaljer

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 10:30 11:30

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 10:30 11:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 10:30 11:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektorat Kjetil

Detaljer

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 08:30 11.00

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 08:30 11.00 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 08:30 11.00 Grete Lysfjord Leder Rektoratet Erlend Bullvåg Medlem HHB Bodil Svendsgård Medlem

Detaljer

22/15 15/ Godkjenning av protokoll 3/15 3. Læringsmiljøutvalget høsten lovforankring og mandat

22/15 15/ Godkjenning av protokoll 3/15 3. Læringsmiljøutvalget høsten lovforankring og mandat MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget Dato: 21.09.2015 kl. 11:00 Sted: Styrerommet Mørkvedgården Arkivsak: 15/02683 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Øystein Parelius, Grete

Detaljer

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/14 Møtested: Nye styrerommet Dato: Tidspunkt: 08:30 11:00

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/14 Møtested: Nye styrerommet Dato: Tidspunkt: 08:30 11:00 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/14 Møtested: Nye styrerommet Dato: 01.12.2014 Tidspunkt: 08:30 11:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektorat

Detaljer

Forfall Navn Funksjon Representerer Ann-Gøril Hugaas Medlem PHS Bente Larsen Medlem SSiB Grete Lysfjord Medlem FBA

Forfall Navn Funksjon Representerer Ann-Gøril Hugaas Medlem PHS Bente Larsen Medlem SSiB Grete Lysfjord Medlem FBA MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.03.2011 Tidspunkt: 08:30-10:00 Til stede: Berit Skorstad Leder Rektoratet Terje Halvorsen

Detaljer

Iselin Krey Stubberud, Per Kåre Blomvik,

Iselin Krey Stubberud, Per Kåre Blomvik, MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget Dato: 08.06.2015 kl. 11:00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården Arkivsak: 15/02683 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Grete Lysfjord, Per Harald Rødvei, Bodil Svendsgård,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/11 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/11 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/11 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten LEDER SoB

Detaljer

Læringsmiljøutvalget Dato: Sted: Styrerommet Mørkved

Læringsmiljøutvalget Dato: Sted: Styrerommet Mørkved Møteprotokoll Læringsmiljøutvalget Dato: 20.04.2016 Sted: Styrerommet Mørkved Tilstede: Grete Lysfjord Per Harald Rødvei Øystein Parelius Mathias Lauritzen Malinn Hellen Sele Mari Evensen Grethe Bøgh Næss

Detaljer

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/15 Møtested: Styrerommet UiN Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 11:00-12:30. Grete Lysfjord Utvalgsleder

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/15 Møtested: Styrerommet UiN Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 11:00-12:30. Grete Lysfjord Utvalgsleder MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/15 Møtested: Styrerommet UiN Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 11:00-12:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektorat

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: Tidspunkt: 08:30-10:00

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: Tidspunkt: 08:30-10:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 27.10.2011 Tidspunkt: 08:30-10:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten Leder

Detaljer

Vedtakssaker. 15 15/02683-1 Godkjenning av protokoll 2/15 2. 16 15/02692-1 Orientering om 1. semester prosjektet 8

Vedtakssaker. 15 15/02683-1 Godkjenning av protokoll 2/15 2. 16 15/02692-1 Orientering om 1. semester prosjektet 8 MØTEINNKALLING Læringsmiljøutvalget Dato: 08.06.2015 kl. 11:00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården rkivsak: 15/02683 Arkivkode: Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side Vedtakssaker 15 15/02683-1 Godkjenning

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09:30 12:50. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09:30 12:50. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 09:30 12:50 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Brynjolv Anke varamedlem ekstern Inge

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg Mørkvedgården Dato: 15.09.2011 Tidspunkt: 08:30-10:00

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg Mørkvedgården Dato: 15.09.2011 Tidspunkt: 08:30-10:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg Mørkvedgården Dato: 15.09.2011 Tidspunkt: 08:30-10:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten Leder

Detaljer

Læringsmiljøutvalget Dato: Sted: Levanger, Nylåna Møtesal 4233

Læringsmiljøutvalget Dato: Sted: Levanger, Nylåna Møtesal 4233 Møteprotokoll Læringsmiljøutvalget Dato: 02.03.16 Sted: Levanger, Nylåna Møtesal 4233 Tilstede: Grete Lysfjord Levi Gårseth-Nesbakk - vara Øystein Parelius Mathias Lauritzen Kristoffer Grorud Vicoria Moland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:30 13:40 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Bodil Børset Inge Myrvoll

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: 11:00 15.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset medlem ekstern Berit

Detaljer

Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer

Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 20.09.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/11 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: Tidspunkt: 09:00 11.

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/11 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: Tidspunkt: 09:00 11. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/11 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.02.2011 Tidspunkt: 09:00 11.00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Berit Skorstad Leder

Detaljer

DINE TRYGDERETTIGHETER

DINE TRYGDERETTIGHETER Som Frilanser / Selvstendig Næringsdrivende Espen A. Eldøy Juridisk Rådgiver Musikernes Fellesorganisasjon eae@musikerorg.no BEGREPER: Arbeidstaker: Arbeidsmiljøloven: «enhver som utfører arbeid i annens

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Johanne Alteren MEDL FAG Bent-Cato Hustad MEDL FAG Solrun Holm MEDL FAG Malin Sofie Tørrisplass MEDL STU

Forfall: Navn Funksjon Representerer Johanne Alteren MEDL FAG Bent-Cato Hustad MEDL FAG Solrun Holm MEDL FAG Malin Sofie Tørrisplass MEDL STU MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 02/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland, Bodø Dato: 16.04.2012 Tidspunkt: 08:30-15:00 Til stede: Rita Lekang Leder EKS Arne

Detaljer

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/14 Møtested: Styrerommet Dato: 10.11.2014 Tidspunkt: 08:30 10:30

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/14 Møtested: Styrerommet Dato: 10.11.2014 Tidspunkt: 08:30 10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/14 Møtested: Styrerommet Dato: 10.11.2014 Tidspunkt: 08:30 10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektorat Mats

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utdanningsutvalget. Dato: kl. 11:00 Sted: Bodø Arkivsak: 16/00945

MØTEPROTOKOLL. Utdanningsutvalget. Dato: kl. 11:00 Sted: Bodø Arkivsak: 16/00945 MØTEPROTOKOLL Utdanningsutvalget Dato: 23.02.201 kl. 11:00 Sted: Bodø Arkivsak: 16/00945 Tilstede: Hanne Solheim Hansen (leder) Tove Sagnes (prodekan FSH) Egil Solli (prodekan FLU) Hugo seth (prodekan

Detaljer

UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU

UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU Universitetet i Stavanger Læringsmiljøutvalget LMU-sak 27/07 UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU Bakgrunn Universitetet i Stavanger er pålagt i henhold til Universitets- og høgskoleloven å

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-11:40

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-11:40 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 05.12.2012 Tidspunkt: 08:30-11:40 Til stede: Navn Funksjon Representerer Rita

Detaljer

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 3/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:00 14.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 15.20 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset (til kl 14.50)

Detaljer

Dato: kl. 11:00 Sted: Mo i Rana - B301 Arkivsak: 15/02683

Dato: kl. 11:00 Sted: Mo i Rana - B301 Arkivsak: 15/02683 MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget Dato: 26.09.2016 kl. 11:00 Sted: Mo i Rana - B301 Arkivsak: 15/02683 Tilstede: Grete Lysfjord, Grete Bøgh Næss, Hilde Kristin Mikalsen, Hanne S.Hansen(deltok på Skype),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30 Side1 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektoratet Bodil Svendsgård

Detaljer

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset. medlem medlem

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset. medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 9/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.10.2011 Tidspunkt: kl 10.30 14.45 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 22.02.2012 Tidspunkt: 09:00 14.30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern

Detaljer

NAV Internasjonalt Informasjonsmøte Thailand 2015

NAV Internasjonalt Informasjonsmøte Thailand 2015 NAV Internasjonalt Informasjonsmøte Thailand 2015 NAV Internasjonalt National Office for Social Insurance Abroad Lokalisert i Oslo sentrum 250 medarbeidere fra 35 land 30 språk Brukere i 170 land Etablert

Detaljer

Dato: kl. 10:00

Dato: kl. 10:00 MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget Dato: 04.04.2017 kl. 10:00 Sted: Skype Arkivsak: 15/02683 Tilstede: Kevin Hovdahl Holmli, Hanne Solheim Hansen, Tomm Sandmoe, Kirsti Grøtan, Oda Oldertrøen, Victoria

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 14.00. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 14.00. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 14.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30.

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 10: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 10: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 24.04.2013 Tidspunkt: 10:00 14.00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Inge Myrvoll Silje Brandvoll Berit Støre Brinchmann

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget. Dato: kl. 13:00 Sted: Skypemøte Arkivsak: 15/02683

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget. Dato: kl. 13:00 Sted: Skypemøte Arkivsak: 15/02683 MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget Dato: 03.11.2016 kl. 13:00 Sted: Skypemøte Arkivsak: 15/02683 Tilstede: Kevin Hovdahl Holmli, Kine Lyngås, Mats Pedersen, Oda Oldertrøen, Victoria Adelaine Molland, Grethe

Detaljer

TROMSØKURSET Møtet med flyktninger/ asylsøkere. Litt regelverk Noen betraktninger. Edel Haugen Grane, Sosionomtjenesten UNN

TROMSØKURSET Møtet med flyktninger/ asylsøkere. Litt regelverk Noen betraktninger. Edel Haugen Grane, Sosionomtjenesten UNN TROMSØKURSET 2017 Møtet med flyktninger/ asylsøkere Litt regelverk Noen betraktninger Edel Haugen Grane, Sosionomtjenesten UNN Hva gjør jeg som sosionom i møtet med familiene? Det aller viktigste: Jeg

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-13:00

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-13:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 21.11.2013 Tidspunkt: 08:30-13:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Rita

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 Til stede: Rita Lekang Leder EKS

Detaljer

leder medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem varamedlem

leder medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem varamedlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 3/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 25.04.2012 Tidspunkt: 11:00 14.00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll Bodil Børset Ann Gøril Hugaas

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utdanningsutvalget. Dato: kl. 14:00 16:00 Som Skype-møte Arkivsak: 16/00945

MØTEPROTOKOLL. Utdanningsutvalget. Dato: kl. 14:00 16:00 Som Skype-møte Arkivsak: 16/00945 MØTEPROTOKOLL Utdanningsutvalget Dato: 15.03.2016 kl. 14:00 16:00 Sted: Som Skype-møte Arkivsak: 16/00945 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Grete Lysfjord, prorektor Utdanning,

Detaljer

Overgang fra videregående skole til høyere utdanning. For studenter med nedsatt funksjonsevne

Overgang fra videregående skole til høyere utdanning. For studenter med nedsatt funksjonsevne Overgang fra videregående skole til høyere utdanning For studenter med nedsatt funksjonsevne Overgang fra videregående skole til høyere utdanning For studenter med nedsatt funksjonsevne Elinor J. Olaussen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10.

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10.30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Berit Skorstad LEDER

Detaljer

Arbeidsavklaringspenger (AAP)

Arbeidsavklaringspenger (AAP) Arbeidsavklaringspenger (AAP) Fra 1. mars 2010 erstattet AAP de tidligere ytelsene attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Dersom du på grunn av sykdom eller skade har behov

Detaljer

(til kl sak 33/12) Sissel Bjørnli medlem ansatt Stian Hiis Bergh. (til kl sak 50/12 Bea Birgitte Drage Madsen medlem student.

(til kl sak 33/12) Sissel Bjørnli medlem ansatt Stian Hiis Bergh. (til kl sak 50/12 Bea Birgitte Drage Madsen medlem student. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 15.10 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll medlem ekstern

Detaljer

(ingen endringer i 15-1 Formål og 15-2 Forutgående medlemskap)

(ingen endringer i 15-1 Formål og 15-2 Forutgående medlemskap) 9. Forslag til nye lovbestemmelser Bestemmelser om formål står i 15-1 generelle vilkår står i 15-2 til 15-4 overgangsstønad står i 15-5 til 15-9 stønad til barnetilsyn til enslig mor eller far som er i

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/12 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/12 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/12 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten

Detaljer

HELFO utland. Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS. Hanne Grøstad Anita E. Johansen

HELFO utland. Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS. Hanne Grøstad Anita E. Johansen HELFO utland Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS 2015 Hanne Grøstad Anita E. Johansen HELFO Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) er en ytre etat under Helsedirektoratet HELFO forvalter årlig

Detaljer

HELFO. Pensjonisters rett til stønad til helsetjenester i Spania og innenfor EØS - området/sveits. Albir og Torrevieja 26. og 27. okt.

HELFO. Pensjonisters rett til stønad til helsetjenester i Spania og innenfor EØS - området/sveits. Albir og Torrevieja 26. og 27. okt. HELFO Pensjonisters rett til stønad til helsetjenester i Spania og innenfor EØS - området/sveits. Albir og Torrevieja 26. og 27. okt. 2015 Elin Cathrine L. Grina 1 Dette er HELFO HELFO (Helseøkonomiforvaltningen)

Detaljer

HMS-opplæringen ved MN-fakultetet

HMS-opplæringen ved MN-fakultetet HMS-opplæringen ved MN-fakultetet Kai Åge Fjeldheim, Ellen Kristine Grøholt, Yvonne Halle, Knut Mørken og Hanne Sølna 27.05.15 MN-fakultetet har vedtatt at HMS-opplæring er obligatorisk for alle våre studenter.

Detaljer

Orienteringssak: Rapport fra internrevisjon våren 2012

Orienteringssak: Rapport fra internrevisjon våren 2012 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget 43/12 16.05.2012 Arkivreferanse: 2011/1129/436 Orienteringssak: Rapport fra internrevisjon våren 2012 Innstilling til vedtak: Studiekvalitetsutvalget

Detaljer

Personforsikringer for elever i

Personforsikringer for elever i Personforsikringer for elever i Gjelder fra mars 2016 1 Elevforsikring For elever ved videregående skoler i Akershus Alle elever ved de videregående skolene til Akershus fylkeskommune er omfattet av følgende

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 15:30. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 15:30. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:30 15:30 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll Bodil Børset

Detaljer

Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2011 Møtested: E313 Dato: Tidspunkt: 09:00-13:45

Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2011 Møtested: E313 Dato: Tidspunkt: 09:00-13:45 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2011 Møtested: E313 Dato: 19.10.2011 Tidspunkt: 09:00-13:45 Til stede: Rita Lekang Leder EKS Arne Hjalmar Hansen Nestleder EKS Johanne

Detaljer

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 1 Denne handlingsplanen er en videreføring av Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2010 2013. DEL 1 KAPITTEL 1. INNLEDNING

Detaljer

Yrkesskade. 10. februar 2014. Lene Stegarud Ryland, advokatfullmektig

Yrkesskade. 10. februar 2014. Lene Stegarud Ryland, advokatfullmektig Yrkesskade 10. februar 2014 Lene Stegarud Ryland, advokatfullmektig Yrkesskade Disposisjon: Hvorfor viktig å konstatere yrkesskade? Hva er en yrkesskade? Årsakssammenheng Hvilke ytelser kan skadelidte

Detaljer

Det norske velferdssamfunnet

Det norske velferdssamfunnet Det norske velferdssamfunnet 1 Velferdssamfunnet En velferdsstat eller et velferdssamfunn, er en betegnelse på en stat som yter sine borgere en rekke grunnleggende goder. Støtte til utdannelse, trygder

Detaljer

Paul Birger Torgnes medlem ekstern Jan Oddvar Sørnes medlem ansatt Christian Lo medlem ansatt

Paul Birger Torgnes medlem ekstern Jan Oddvar Sørnes medlem ansatt Christian Lo medlem ansatt MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2013 Møtested: Hurtigruten MS Richard With Dato: 19.06.2013 Tidspunkt: 15:00 19.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Side 1 av 5 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad

Detaljer

NAV Pensjon Informasjonsmøter Spania

NAV Pensjon Informasjonsmøter Spania 26. - 27. oktober 2015 NAV Pensjon Informasjonsmøter Spania Lisbeth Bergan og Pia-Suzann Skulevold NAV Pensjon hvem er vi? NAV Pensjon forvalter disse ytelsene fra folketrygden; - Alderspensjon - Avtalefestet

Detaljer

Jan-Oddvar Sørnes (vara kunne ikke møte), Marianne Steinmo

Jan-Oddvar Sørnes (vara kunne ikke møte), Marianne Steinmo MØTEPROTOKOLL Styret for Universitetet i Nordland Dato: 09.09.2015 kl. 14:00 15.00 Sted: Møterom 3003 (hovedbygget) Arkivsak: 15/01372 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis

Detaljer

Lov om endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover

Lov om endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover Lov om endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover DATO: LOV-2010-12-17-80 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2010 hefte 14 s 2420 IKRAFTTREDELSE: 2010-12-17, 2011-01-01, 2012-01-01

Detaljer

Jorun Fallin, Terje Giseth, Kirsti Stubbe, Truls Dahl. Thorbjørn Aakre, Margrethe Mørkved Solli. Godkjenning av protokoll 3

Jorun Fallin, Terje Giseth, Kirsti Stubbe, Truls Dahl. Thorbjørn Aakre, Margrethe Mørkved Solli. Godkjenning av protokoll 3 MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget Dato: 30.05.2017 kl. 12:00 Sted: Nesna Arkivsak: 15/02683 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Kevin Hovdahl Holmli, Hanne Solheim Hansen,

Detaljer

Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna

Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna MØTEPROTOKOLL Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Dato: 09.09.2015 kl. 10:00 13:45 Sted: Møterom 3003 (hovedbygget) Arkivsak: 15/04173 Tilstede: Vigdis Moe Skarstein, Paul Birger Torgnes, Bodil

Detaljer

styreleder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem Åsa Elvik medlem ekstern

styreleder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem Åsa Elvik medlem ekstern MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 7/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 10:30 16:20 Til stede: Navn Manus Rindal Åshild Nordnes Inge Myrvoll Asbjørn Røiseland Marit Sundet Terje

Detaljer

1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører

1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører 1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører 1.1 Bakgrunn og funksjon Denne handlingsplanen har som mål å være et styringsverktøy i arbeidet med det helhetlige læringsmiljøet for alle studenter

Detaljer

1 Bakgrunnen for forslaget

1 Bakgrunnen for forslaget 1 Bakgrunnen for forslaget 1.1 Innføring av den tidsbegrensede ytelsen arbeidsavklaringspenger Arbeidsavklaringspengene ble innført 1. mars 2010. Innføringen innebar at de tidligere ytelsene rehabiliteringspenger,

Detaljer

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 3. juli 2012

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 3. juli 2012 Møteprotokoll Tid: 14:00-15:30 tirsdag 29.05.2012 Sted: Drotten, HiL Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 3. juli 2012 Side 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jens Uwe Korten, prorektor

Detaljer

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 08:30 10:30

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 08:30 10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 08:30 10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Bjørn Åge Nilsen Leder SOB Grete

Detaljer

Ambassaden i Bangkok konsulære saker

Ambassaden i Bangkok konsulære saker Ambassaden i Bangkok konsulære saker Personell Ambassaden i Bangkok Konsulært: 5 medarbeidere ( hvorav 1,25 utsendt, 2 norske lokalt ansatte) Utlendingsfeltet: 6 medarbeidere (hvorav 1,75 utsendt, 1 norsk

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40 Til stede: Navn Magnus Rindal Åshild Nordnes Inge Myrvoll Paul-Martin Strand (til kl 13.50 etter

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA KDs «gylne triangel» - Kunnskapstriangelet Utdanning Kvalitet Entreprenørskap I samarbeid med arbeidslivet Samfunnsrelevans FoU Innovasjon 3 Strategi 2020 Visjon: Ny

Detaljer

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær hilde.skavdahl@innherred-samkommune.nosom sørger for

Detaljer

LMU-sak 14/2013 Tiltaksplan for universell utforming ved UMB og tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne 2012-2013 - sluttrapport

LMU-sak 14/2013 Tiltaksplan for universell utforming ved UMB og tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne 2012-2013 - sluttrapport 1302 1901 LMU-K NR: 14/2013 KNSVARLIG: OLE JØRGEN TORP KSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL M.FL. ARKIVK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 14/2013 Tiltaksplan for universell

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Juridisk Studentutvalg Tromsø / Det Juridiske fakultet / Dato: 10.02.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Lene Emilie Øye Møtedato: 10.02.2014 kl. 16:15

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Gisle Pettersen MEDL TEK Arne Hjalmar Hansen NESTL EKS Johanne Alteren MEDL FAG Kristoffer Grorud MEDL STU

Forfall: Navn Funksjon Representerer Gisle Pettersen MEDL TEK Arne Hjalmar Hansen NESTL EKS Johanne Alteren MEDL FAG Kristoffer Grorud MEDL STU MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/2014 Møtested: Stokmarknes, Universitetet i Nordland, Campus Vesterålen Dato: 01.10.2014 Tidspunkt: 13:30-16:30 Til stede: Rita

Detaljer

Thai-norske barn, bosatt i Thailand

Thai-norske barn, bosatt i Thailand Thai-norske barn Thai-norske barn, bosatt i Thailand Stadig flere barn med norsk far eller norsk mor bor i Thailand. Norske borgere i utlandet har ikke alltid de samme rettigheter som personer bosatt i

Detaljer

Alexandra Bjørndal, Ylva Stavland Mobæk, Frid Helén Olsen Hop, August Aase Boge, Marcus Nilsson, Helena Hopland, Atle Askeland

Alexandra Bjørndal, Ylva Stavland Mobæk, Frid Helén Olsen Hop, August Aase Boge, Marcus Nilsson, Helena Hopland, Atle Askeland MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget Dato: 05.04.2017 kl. 12:15 Sted: Kollegierommet Arkivsak: 14/00042 Tilstede: Alexandra Bjørndal, Ylva Stavland Mobæk, Frid Helén Olsen Hop, August Aase Boge, Marcus Nilsson,

Detaljer

STUDIER I UTLANDET med Høgskolen i Oslo og Akershus

STUDIER I UTLANDET med Høgskolen i Oslo og Akershus STUDIER I UTLANDET med Høgskolen i Oslo og Akershus Hvorfor? Hvor? Hva? Hvordan? Hvorfor? Reiselyst og utferdstrang Personlig utvikling Faglig utvikling Få inspirasjon Treffe nye folk Språkkunnskaper Internasjonalt

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygden, har rett på foreldrepenger eller engangsstønad. Du finner mer

Detaljer

Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet

Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 26.05.2014 Tidspunkt: 08:30 10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Bjørn Åge Nilsen Leder SOB Grete

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Observatører: Anita Pettersen Seniorrådgiver Sentral HMS-gruppe. Fra administrasjonen møtte:

MØTEPROTOKOLL. Observatører: Anita Pettersen Seniorrådgiver Sentral HMS-gruppe. Fra administrasjonen møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Alta BT 1 1031 Rom 1031 Videokonferanserom/Tromsø B 124 Hiet, Alta/Tromsø Møtedato: 15.05.2014 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon.

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon. Gå til ajourført versjon >> Trenger du brukerveiledning? Lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning) Få svar på ofte stilte spørsmål her (FAQ) Fant

Detaljer

Jan Georg Gulstad, Studentorganisasjonen. Mathias Lauritzen, Studentorganisasjonen Victoria Adelain Molland, Studentorganisasjonen

Jan Georg Gulstad, Studentorganisasjonen. Mathias Lauritzen, Studentorganisasjonen Victoria Adelain Molland, Studentorganisasjonen MØTEPROTOKOLL Utdanningsutvalget Dato: 26.01.2017 kl. 12:00 Sted: Skype Arkivsak: 16/00945 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Hanne Solheim Hansen, prorektor, leder Robin

Detaljer