MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 08:30-10:30

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 08:30-10:30"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Bjørn Åge Nilsen Leder SOB Grete Lysfjord Nestleder Rektorat Kjetil Eiane Medlem FBA Per Harald Rødvei Medlem FSV Frode Fjelldal Soelberg Medlem HHB Bodil Svendsgård Medlem PHS Nina Paulsen Medlem SoB Marthe Austad Medlem SoB Øystein Strømsnes Medlem SoB Steffen Halsbakk Medlem SoB Jarl-Håkon Olsen Medlem SoB Kjell Pedersen Medlem StudentiNord Hilde Åsheim Observatør StudentiNord Berit Eliassen Observatør Universitetsbiblioteket Rita Romarheim Observatør SOB/SFA Erik Gaukerud Observatør IT Arne Martin Svartnes Observatør Drift Ketil Lagesen Observatør HMS Truls Didriksen Observatør HHB Synnøve Tollåli Observatør FSV Mats Pedersen Observatør FBA Charlotta Langejan Observatør PHS Marianne Ellingsen Kvig Observatør Internasjonalt kontor Jan Atle Toska Direktør SFA Thorbjørn Aakre Utvalgssekretær SFA Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Bjørn Åge Nilsen Utvalgsleder Side1

2 Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet VS 12/14 Godkjenning av protokoll 1/14 OS 13/14 OS 14/14 OS 15/14 VS 16/14 OS 17/14 Røyking på Campus Bodø Orientering om kart og web Forsikrings- og erstatningsrettslige spørmål vedrørende studenter i UHR Handlingsplan for fjerning av funksjonshemmende barrierer ved UiN Parfymefri tilrettelegging i helsevesenet OS 18/14 Avviksmeldinger per mars 2014 Side2

3 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 12/ Arkivreferanse: 2010/428/ Sak: Godkjenning av protokoll 1/14 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll 1/14 fra møtet den Bjørn Åge Nilsen leder læringsmiljøutvalget/studentleder Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side3

4 SAKSUTREDNING Sak: Godkjenning av protokoll 1/14 Saksbehandler: Thorbjørn Aakre Vedlegg: Protokoll 1/14 Side4

5 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Bjørn Åge Nilsen Leder SOB Grete Lysfjord Nestleder Rektorat Bodil Svendsgård Medlem PHS Steffen Halsbakk Medlem SoB Jarl-Håkon Olsen Medlem SoB Hilde Åsheim Observatør StudentiNord Rita Romarheim Observatør SFA Erik Gaukerud Observatør IT Truls Didriksen Observatør HHB Mats Pedersen Observatør FBA Jan Atle Toska Studie- og forskningsdirektør SFA Thorbjørn Aakre Utvalgssekretær SFA Forfall: Navn Funksjon Representerer Ketil Lagesen Observatør HMS Per Harald Rødvei Medlem FSV Kjetil Eiane Medlem FBA Nina Paulsen Medlem SoB Marthe Austad Medlem SoB Øystein Strømsnes Medlem SoB Kjell Pedersen Medlem StudentiNord Sarah Evans Observatør Universitetsbibl Synnøve Tollåli Observatør FSV Charlotta Langejan Observatør PHS Frode Fjelldal Soelberg Medlem HHB Marianne Ellingsen Kvig Observatør Internasjonalt kontor Arne Martin Svartnes Observatør Drift Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for: Representerer Arnfinn Storsveen Nina Paulsen SoB Side5

6 Berit Eliassen Sarah Evans Universitetsbibl. Andre: Navn Funksjon Representerer Arne Brinchmann Personal- og org. Direktør Universitetsledelsen Anita Eriksen Økonomidirektør Universitetsledelsen Innkallingen ble godkjent Sakslisten ble godkjent Protokoll fra forrige møte ble godkjent. Thorbjørn Aakre utvalgssekretær Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet VS 1/14 Protokoll 6/13 VS 2/14 VS 3/14 Røyking på Campus Bodø Orientering vedrørende First Lego League VS 4/14 Regnskap LMU/SKU 2013 VS 5/14 Budsjett LMU/SKU 2014 VS 6/14 Avviksmeldinger per januar 2014 VS 7/14 Årsrapport LMU 2013 VS 8/14 KSS - Årshjul 2014 VS 9/14 VS 10/14 VS 11/14 Ny handlingsplan for fjerning av funksjonshemmede barrierer ved UiN Orientering om bruk av midler til fagsosiale arrangement Status skilting/merking UiN VS 1/14 Protokoll 6/13 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll 6/13 Behandling: Side6

7 Vedtak: Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll 6/13 VS 2/14 Røyking på Campus Bodø Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Behandling: Personal- og organisasjonsdirektør informerte utvalget om at det umiddelbart forbys røyking i passasjen mellom lærerutdanningen og sykepleierutdanningen, i tillegg til området ved inngangen til journalistutdanningen. Personal- og organisasjonsdirektøren vil i neste møte informere om prosessene videre og muligheten for etablering av egne «røykeskur». Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. VS 3/14 Orientering vedrørende First Lego League Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering Behandling: Økonomidirektør Anita Eriksen gav en redegjørelse om hendelsene omkring innlosjeringen av deltakere til First Lego League, beklaget manglende informasjon og tok kritikken som oppsto til etterretning. Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering VS 4/14 Regnskap LMU/SKU 2013 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Side7

8 Behandling: Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. VS 5/14 Budsjett LMU/SKU 2014 Innstilling til vedtak: Læringsmiljø vedtar følgende fordeling på tiltak i budsjettet for 2014 Tiltak Budsjett Skoleringshelg studenttillitsvalgte ,- Utredning leksolog ,- Presentasjonsteknikkurs alle studenter ,- Kompetanseheving studenter LMU 7.500,- Møtegodtgjørelse studentrepresentanter ,- Kopieringsutgifter ,- Handlingsplan for fjerning av funksjonshemmede barrierer ,- Til sammen ,- Behandling: Utvalgssekretæren presenterte forslag til budsjett for I behandlingen ble det ytret ønske om at det gjennomføres ett presentasjonsteknikkurs i semesteret. Vedtak: Læringsmiljø vedtar følgende fordeling på tiltak i budsjettet for 2014 Tiltak Budsjett Skoleringshelg studenttillitsvalgte ,- Utredning leksolog ,- Presentasjonsteknikkurs alle studenter ,- Kompetanseheving studenter LMU 7.500,- Møtegodtgjørelse studentrepresentanter ,- Kopieringsutgifter ,- Handlingsplan for fjerning av funksjonshemmede barrierer ,- Til sammen ,- VS 6/14 Avviksmeldinger per januar 2014 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering Behandling: Side8

9 Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. VS 7/14 Årsrapport LMU 2013 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget godkjenner framlagte årsrapport for læringsmiljøutvalget Behandling: Vedtak: Læringsmiljøutvalget godkjenner framlagte årsrapport for læringsmiljøutvalget VS 8/14 KSS - Årshjul 2014 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar fremlagte årshjul til etterretning. Læringsmiljøutvalget ber utvalgssekretæren sørge for løpende statusoppdatering i forhold til de saker læringsmiljøutvalget jf. årshjulet skal ha seg forelagt i Behandling: Berit Eliassen etterlyste notat om årshjulet for Notatet vil ble skrevet og sendt ut av studie- og forskningsdirektøren til berørte parter umiddelbart etter dagens møte. Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar fremlagte årshjul til etterretning. Læringsmiljøutvalget ber utvalgssekretæren sørge for løpende statusoppdatering i forhold til de saker læringsmiljøutvalget jf. årshjulet skal ha seg forelagt i VS 9/14 Ny handlingsplan for fjerning av funksjonshemmede barrierer ved UiN Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering Behandling: Tilretteleggingskonsulent Rita Romarheim orienterte om ny handlingsplan for fjerning av funksjonshemmede barrierer. Forslag til endelig handlingsplan for 2014 kommer opp som egen sak i møtet den Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering Side9

10 VS 10/14 Orientering om bruk av midler til fagsosiale arrangement Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering Behandling: Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering VS 11/14 Status skilting/merking UiN Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering Behandling: Truls Didriksen presenterte den midlertidige kartløsningen. Rådgiver Lena Ramsvik inviteres til å orientere om prosjektet med ny kartløsning og web i neste møte. Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering Side10

11 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 13/ Arkivreferanse: 2010/586/254 Sak: Røyking på Campus Bodø Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Bjørn Åge Nilsen leder læringsmiljøutvalget/studentleder Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side11

12 SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Røyking på Campus Bodø Thorbjørn Aakre Bakgrunn I læringsmiljøutvalgets møte den 2. desember 2013 vedtok utvalget følgende: 1. Læringsmiljøutvalget vedtar å be Universitetet i Nordland forby røyking utenfor alle innganger/utganger. 2. Læringsmiljøutvalget ber Universitetet i Nordland etablere egnede røykeskur på campus for studenter og ansatte som røyker. Personal- og organisasjonsdirektør Arne Brinchmann orienterte om umiddelbare iverksatte tiltak i møtet den 27. januar. Personal- og organisasjonsdirektøren vil i møtet orientere om videre planer i møtet. Side12

13 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 14/ Arkivreferanse: 2014/101/012 Sak: Orientering om kart og web Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering Bjørn Åge Nilsen leder læringsmiljøutvalget/studentleder Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side13

14 SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Orientering om kart og web Thorbjørn Aakre Bakgrunn Rådgiver Lena Ramsvik vil orientere læringsmiljøutvalget om status og planer for kartløsning på campus og det nye web-prosjektet. Side14

15 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 15/ Arkivreferanse: 2012/1039/500 Sak: Forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål vedrørende studenter i UHR Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering Bjørn Åge Nilsen leder læringsmiljøutvalget/studentleder Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side15

16 SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål vedrørende studenter i UHR Thorbjørn Aakre Vedlegg: Sluttrapport for prosjektet Enkel håndtering av forsikrings- og erstatningsrettslige forhold for studenter Bakgrunn Rådgiver Liv Tande orienterer om prosjektet Side16

17 Sluttrapport for prosjektet Enkel håndtering av forsikrings- og erstatningsrettslige forhold for studenter SLUTTRAPPORT FRA PROSJEKTGRUPPA Bakgrunn At studenter ikke er forsikret gjennom utdanningsinstitusjonen skaper usikkerhet både hos studentene, faglærerne og administrativt ansatte om hvilke regler som gjelder dersom en student blir skadet i forbindelse med undervisning, praksis, ekskursjoner, feltarbeid, utenlandsopphold eller lignende. Temaet har gjentatte ganger vært problematisert ved UiN, uten at vi har kommet til enighet om hvordan regelverket skal tolkes. UiN har derfor aldri hatt klare retningslinjer for hvordan forsikringsog erstatningsrettslige spørsmål vedrørende studenter skal håndteres. Også andre utdanningsinstitusjoner har hatt problemer med å tolke det kompliserte regelverket. På grunn av dette har flere utdanningsinstitusjoner henvendt seg til Universitets- og høgskolerådet (UHR) med forslag om å opprette en arbeidsgruppe med juridisk kompetanse for å utarbeide en håndbok der regelverket gjennomgås for ulike skadesituasjoner. På bakgrunn av dette vedtok UHRs administrasjonsutvalg den (sak 05/11) å etablere en arbeidsgruppe for å se nærmere på problemstillinger knyttet til forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål, der studenter blir utsatt for skade i tilknytning til studiene. I mandatet til arbeidsgruppen stod det blant annet at: Endelig sluttprodukt skal være formulert slik at det er enkelt for institusjonene å bruke dette med tanke på å få oversikt over problemstillingene. Innstillingen fra arbeidsgruppen ble levert UHR den , i form av en veiledning i hvordan forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål vedrørende studenter i universitets- og høgskolesektoren skal håndteres (se saksnr. 2012/391-4 i ephorte). Arbeidsgruppen uttalte at dens sluttrapport er utført slik at den kan fungere som en håndbok ved institusjonene. Rapporten sier videre at: «Målgruppa er først og fremst studieveiledere og andre ved institusjonene som kommer i kontakt med studenter i praktiske situasjoner hvor spørsmålet om forsikring og erstatning oppstår, eller som skal informere mer generelt om hvilke ordninger som gjelder. Arbeidet bør også kunne gi grunnlag for utarbeidelse av informasjon direkte rettet til studentene». Veiledningen ble tatt opp som orienteringssak i arbeidsmiljøutvalget den I det samme møtet ble Personal- og organisasjonsdirektøren henstilt om å utarbeide retningslinjer for hvordan vi håndterer denne type saker ved UiN. 1 Side17

18 Sluttrapport for prosjektet Enkel håndtering av forsikrings- og erstatningsrettslige forhold for studenter Prosjektforløp Prosjektmandatet ble utarbeidet av Sissel Bjørnli og Marianne Fossum. Mandatet ble godkjent av prosjekteierne Personal- og organisasjonsdirektør Liss Eberg og Studie- og forskningsdirektør Jan-Atle Toska den I det samme møtet ble medlemmer til prosjektgruppen utpekt. Disse var Liv Tande, Monica Brobakk (ble erstattet av Kai-Martin Johnsen), Siv-Anita Eriksen, studentleder Øystein Strømsnes og Marianne Fossum. Prosjektgruppen hadde ukentlige møter i perioden fra august 2012 til april 2013 og sporadiske møter i perioden der websidene ble utviklet fra april til oktober Planleggingsarbeidet ble i hovedsak gjort i prosjektgruppen. Marianne Fossum hadde oppfølgingsarbeidet mot NAV, fakultetene og Arbeidsmiljøutvalget, mens Liv Tande hadde oppfølgingsarbeidet mot Læringsmiljøutvalget og hovedansvaret for utarbeidelsen av nettsidene. Gjennomføring og resultater For å oppnå ønsket effekt av prosjektet, dvs. å oppfylle prosjektets formål, var det formulert 8 mål som konkret beskrev hva prosjektgruppen skulle levere til prosjekteierne. I det følgende oppsummeres leveransen fra prosjektet som svar på de konkrete målene, men først gjengis prosjektets formål: Prosjektets formål: UiN har retningslinjer for hvordan forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål vedrørende studenter skal håndteres ved Universitetet i Nordland, for å sikre at saksgangen blir så enkel som mulig, og at ansatte og studenter ved UiN vet hvor de skal finne relevant informasjon om sitt unike tilfelle. Aktuelle medarbeidere ved UiN vet hvordan forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål skal håndteres ved UiN, og hvor de finner relevant informasjon. Ansatte ved UiN kan derfor ivareta studentene på en god måte. Studentene vet hvor de finner relevant informasjon om forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål, slik at de enkelt får innsikt i sine rettigheter og plikter og på den måten kan ivareta sine egne interesser. Relevant informasjon blir fortløpende oppdatert og er lett tilgjengelig på de mest egnede digitale plattformene, dette for å kunne ivareta studenter i en vanskelig situasjon på en profesjonell og god måte. Det gjøres alltid et godt forarbeid i forkant av eventuelle forsikrings- og erstatningsrettslige saker (utvekslingsstudenter, utenlandsopphold, ekskursjoner osv.). Dette gjør etterarbeidet ved eventuelle forsikrings- og erstatningsrettslige saker enklere, samt at det skaper en trygghet for studenter og berørte ansatte når de vet hvordan slike saker skal håndteres. Arbeids- og ansvarsdeling mellom studenter, fakulteter, studiesteder og enheter er tydelig avklart. Dette er viktig for å kunne sikre rask saksgang, for å unngå tidskrevende misforståelser, og for å sikre at nødvendige skjemaer og andre opplysninger blir sendt til riktig sted og blir arkivert på riktig måte internt ved UiN. Mål nr. 1: 1. Ha en lett tilgjengelig oversikt over situasjoner der forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål kan forekomme. (Ekskursjoner, studieturer, på Campus, praksis osv.). Det ble i samarbeid med fakultetene laget en oversikt over hvilke undervisningssituasjoner som finnes ved UiN. Denne oversikten ble presentert for NAV. Nav klargjorde hvor skillet mellom undervisning og fritid i de ulike undervisningssituasjonene går. For at en student skal få 2 Side18

19 Sluttrapport for prosjektet Enkel håndtering av forsikrings- og erstatningsrettslige forhold for studenter yrkesskadedekning etter folketrygdloven er det avgjørende at skaden skjedde i en undervisningssituasjon. Det er derfor viktig at undervisningssituasjoner blir beskrevet i emnebeskrivelser el. Vedlegg 1 gir en oversikt over undervisningssituasjoner ved UiN, og hva som må presiseres i det enkelte fag/emne. For at ansatte og studenter skal ha lett tilgang til denne informasjonen er den publisert på UiNs hjemmeside. Nedenfor er oversiktssiden over undervisningssituasjoner gjengitt, samt ett eksempel på hvordan undervisningssituasjonene er fremstilt. Skjermbilde 1. Undervisningssituasjoner. Skjermbilde 2. Undervisning i spesialrom. Ett eksempel på hvordan undervisningssituasjonene er fremstilt på UiNs hjemmeside. 3 Side19

20 Sluttrapport for prosjektet Enkel håndtering av forsikrings- og erstatningsrettslige forhold for studenter Mål nr. 2: 2. Ha en lett tilgjengelig oversikt over hva som må sjekkes ut i forkant av en skade (skade, sykdom og ulykke) eller en ansvarssituasjon for de ulike studentgruppene (studenter fra Norden, studenter fra land utenfor EØS-området osv). Dvs. at vi må ha oversikt over hvilke studentgrupper som har rettigheter etter folketrygdloven og andre lover, og eventuelt om vi bør anbefale studentene å tegne egne forsikringer? Det er i samarbeid med NAV utarbeidet en oversikt over ulike studentgruppers tilknytning til folketrygden, se vedlegg 2 og 3. Denne oversikten er også gjengitt på UiNs hjemmeside, se skjermbilde 3. Prosjektet avdekket at det er spesielt viktig at UiN har gode rutiner for å ivareta studenter som må søke om midlertidig medlemskap i folketrygden. Prosjektgruppen anser det som viktig at UiN informerer studentene om at de ikke er forsikret gjennom UiN, og at de må tegne egne forsikringer hvis de ønsker en sikkerhet ut over hva yrkesskadedekningen i folketrygdloven kan gi dem hvis de blir skadet i en undervisningssituasjon. Det er også viktig at studentene vet at det kun er egne forsikringer som dekker skader som skjer utenfor undervisningssituasjoner. Dette er formidlet via UiNs nettsider, se skjermbilde 4, men bør også formidles gjennom andre kanaler. Skjermbilde 3. Medlemsskap i folketrygden. 4 Side20

21 Sluttrapport for prosjektet Enkel håndtering av forsikrings- og erstatningsrettslige forhold for studenter Skjermbilde 4. Hvorfor studentene bør tegne egne forsikringer. Mål nr. 3: 3. Ha lett tilgjengelig informasjon til studentene som viser hva de selv må ordne i forkant av studiestart, og eventuelt hvordan dette gjøres for ulike studentgrupper (Bør UiN stille krav om at dette er gjort før studentene kan møte til undervisning?). Prosjektgruppen valgte å lage en informasjonsside, se skjermbilde 5, som oppsummerer fire viktige forhold når det gjelder studenter og forsikring. Disse er også gjengitt her: Studenter ved universiteter eller offentlige høyskoler er yrkesskadedekket gjennom folketrygden forutsatt at de er medlemmer i folketrygden. Dette innebærer at de er yrkesskadedekket for yrkesskader som de blir påført på undervisningsstedet i undervisningstiden, det vil si i godkjente undervisningssituasjoner. Dersom skaden skyldes at noen har handlet uaktsomt eller den som har voldt skaden kan ha ansvar uten egen skyld (objektivt ansvar), vil studenten kunne kreve erstatning. Dette er imidlertid en tung prosess hvor det kan bli nødvendig å reise sak for domstolene. Studenten vil også ha bevisbyrden. Som student er du ikke forsikret via Universitetet i Nordland. Skal du ha ha en fullgod dekning hvis du blir utsatt for skade, må du tegne egne private forsikringer. Blir du syk, for eksempel som følge av en skade under utdanningen og ikke kan følge undervisningen, kan du få lån omgjort til stipend. Vanlig stipend gjøres om til sykestipend. Prosjektgruppen fant ikke noe formelt grunnlag for å kreve at norske studenter i Norge skal tegne egen forsikring, selv om studenter ikke har ulykkesforsikring gjennom studiestedet slik elever i grunn- og videregående skole har gjennom skolen for ulykker som skjer i opplæringstiden på 5 Side21

22 Sluttrapport for prosjektet Enkel håndtering av forsikrings- og erstatningsrettslige forhold for studenter opplæringsstedet. Selv om UiN ikke på noen måte er pålagt å informere studentene om at de ikke er forsikret gjennom studiestedet, mener prosjektgruppen at UiN bør legge til rette for å formidle denne viktige informasjonen til studentene ved UiN. Skjermbilde 5. Studentenes rettigheter. Viktige forhold når det gjelder studenter og forsikring. Mål nr. 4: 4. Ha en tydelig beskrivelse av hva som er fakultetene og eventuelt studiestedenes (flere?) ansvar i forkant av en skade eller ansvarssituasjon. Det NAV fokuserte på var grensegangen mellom undervisning og fritid. Yrkesskadedekningen gjennom folketrygdloven gjelder som tidligere nevnt kun for studenter når skaden har skjedd i undervisningstiden på undervisningsstedet (undervisningssituasjon). Det er derfor viktig at hvert enkelt fags undervisningssituasjoner blir tydeliggjort. Det er også viktig at rutinene for studenter fra land utenfor EØS-området som skal studere i Norge i mindre enn 12 måneder er gode, i og med at denne gruppen studenter ikke automatisk er medlemmer av folketrygden. 6 Side22

23 Sluttrapport for prosjektet Enkel håndtering av forsikrings- og erstatningsrettslige forhold for studenter Mål nr. 5: 5. Ha en avklart saksgang i etterkant av en hendelse. (Hvem gjør hva?). Prosjektgruppen har utarbeidet skademeldingsrutine som skal følges av ansatte, se skjermbilde 6 og informasjon til studenter hvordan skader skal meldes, se skjermbilde 7. Avtale mellom UiN og NAV om intern registrering av skader finnes i ephorte, saksnr. 2012/ Skjermbilde 6. Skademeldingsrutine. Skademeldingsrutine som skal følges av ansatte. 7 Side23

24 Sluttrapport for prosjektet Enkel håndtering av forsikrings- og erstatningsrettslige forhold for studenter Skjermbilde 7. Informasjon til studenter om hvordan skader skal meldes. Mål nr. 6: 6. Ha lett tilgjengelige oversikter som viser når studenten er i en undervisningssituasjon og når studenten ikke er i en undervisningssituasjon. Dvs. en oversikt som viser i hvilke situasjoner studenten er dekket av folketrygdloven, eventuelle andre lovverk, av UiN (som er selvassurandør), av eventuelle egne forsikringer osv. Resultatet fra prosjektarbeidet viser at studenter kun er dekket av yrkesskadedekningen gjennom folketrygdloven hvis de har medlemskap i folketrygden, og at skaden har skjedd på undervisningsstedet i undervisningstiden. UiNs undervisningssituasjoner er gjengitt i vedlegg 1. Mål nr. 7: 7. Hvem som har ansvar for å oppdatere rutiner er avklart. Prosjektgruppen ser det som naturlig at studieavdelingen tar ansvaret for å holde rutinene oppdatert. 8 Side24

25 Sluttrapport for prosjektet Enkel håndtering av forsikrings- og erstatningsrettslige forhold for studenter Mål nr. 8: 8. Ha rutiner som sikrer at faglærer (den som underviser studenten) vet hva som defineres som en undervisningssituasjon, og hva faglærer må gjøre når en skade oppstår eller når en ansvarssituasjon oppstår. Prosjektgruppen har definert skillet mellom undervisningssituasjoner og fritid og også laget skademeldingsrutiner. Prosjektgruppen overlater ansvaret for ytterligere formidling av denne informasjonen til faglærerne til studieavdelingen. Ansvar og oppgaver i forlengelsen av prosjektarbeidet Prosjektgruppen har identifisert følgende oppgaver som krever oppfølging av prosjekteier: 1. Å få beskrevet hva som er undervisningssituasjoner i de ulike fagene ved UiN. 2. Å utvikle rutiner for hvordan studenter som faller utenfor trygdeordningen skal ivaretas. 3. Å etablere rutiner for å informere faglærere og andre ansatte om hvordan rutinene for melding av skade er ved UiN, slik at de vet hva de skal gjøre hvis en student skader seg. 4. Å etablere rutiner for å informere studenter om at de ikke er forsikret gjennom utdanningsinstitusjonen, og at de bør tegne egne forsikringer. Studentorganisasjonen vil kunne være en god samarbeidspartner i dette arbeidet. 5. Å holde informasjonen på nettsidene oppdatert. I tillegg til dette bør UiN kun gi sine studenter adgang til spesialrom med farlig utstyr el. i forbindelse med definerte undervisningssituasjoner. Samtidig bør UiN etterstrebe å gjøre alle rom, også spesialrom, så sikre som mulig, slik at flest mulig av UiNs rom kan være til allmenn bruk. UiN bør også vurdere om gjeldende rutine om at utenlandske studenter som studerer ved UiN i mindre enn ett år skal ha egen forsikring, er god nok. Hvem som har ansvar for å følge opp studentskader på fakultetene bør presiseres. Prosjektgruppen har diskutert en rekke metoder for å nå ut til studentene med nødvendig informasjon. Disse er gjengitt her: o o o o At det utarbeides informasjon som legges i velkomstpakkene ved studiestart med «scan» som leder direkte til informasjonen på UiNs nettside Facebook med link til UiNs nettside Twitter med link til UiNs nettside TV-reklame på reklamefri dag 9 Side25

26 Sluttrapport for prosjektet Enkel håndtering av forsikrings- og erstatningsrettslige forhold for studenter VEDLEGG 1. UNDERVISNINGSSITUASJONER VED UIN, OG HVA SOM MÅ PRESISERES I DET ENKELTE FAG/EMNE. Undervisningssituasjoner Forklaring Hva som må presiseres Laboratorieundervisning med lærer Laboratorieundervisning uten lærer Tokt på skip/båt. Praksis (ekstern). Praksis (intern). Undervisning på campus Ekskursjoner (studiebesøk, studietur til utlandet og lignende). Feltopphold. Reise til og fra undervisningssted Undervisningssituasjoner i spesialrom Ferdighetstrening i klinikklaboratorie (praksissal) Studenten er på laboratoriet og har undervisning. Studenten er på laboratoriet og driver laboratoriearbeid. Studenten er på skipet/båten hele tiden og det er ikke noen egentlig fritid der studenten selv kan velge hvor denne vil dra og hva denne skal gjøre. Frigang når skipet/båten ligger ved kai regnes ikke som undervisningssituasjon. Et organisert, ofte obligatorisk, opphold ved en virksomhet utenfor UiN. Typiske eksempler er praksis ved sykehus eller andre helse- og omsorgsinstitusjoner, praksis i skoler, etc. Ekstern praksis kjennetegnes også ved at den er regulert i avtaler mellom utdanningsinstitusjonen og praksisstedet, og ved at studenten under praksisoppholdet har plikter om lag på linje med de som er ordinære arbeidstakere ved praksisstedet. Når studenten bare er observatør regnes dette ikke som praksis. Som for ekstern praksis, men praksisstedet er en enhet ved UiN. Skaden skjer i forbindelse med undervisning. Ekskursjonen arrangeres av UiN og studenten har meldt seg på eller søkt om å få være med. Det har ingen betydning om institusjonen har (del)finansiert studentenes opphold eller ikke. Undervisningssituasjonen er i dette tilfellet de tidene på døgnet da det er faglig program. Reiser, organisert av UiN, for en gruppe studenter. Formålet er å dra ut i naturen for å studere naturfenomener, for eksempel i fag som biologi, geografi og en del andre naturfag. Er yrkesskadedekket hvis transporten er i regi av UiN. Det tenkes her på undervisning i formingsrom (rom for tresløyd, tekstilforming, keramikk og lignende), musikksal, dramasal, mat-og helserom (kjøkken). Disse undervisningssituasjonene bærer i seg ulik ulykkesrisiko gjennom at det utføres krevende øvelser eller aktiviteter og at det anvendes materialer og redskaper som kan være farlige. Dette gjelder sykepleirutdanningen og undervisningssituasjonene her omfatter aktiviteter som Husk omtale av dette arbeidet i undervisningsplaner og dokumentasjon. Arbeid på egen hånd/eget initiativ/privat dekkes ikke. Husk å definer undervisningstid/fritid. Husk å informere praksissted om at studenten har rettigheter som ansatt. UiN må sjekke at praksisstedet har tegnet yrkesskadeforsikring for studenten. (Yrkesskadeforsikringsloven). Husk at det skilles mellom arbeidende student og observatør. Observasjon må beskrives som en undervisningssituasjon. UiN blir arbeidsgiver. Grensegangen mellom faglig opplegg og fritid må defineres. Det er viktig at det faglige opplegget har et kvalifisert preg av undervisning. Ved felles sosialt program f. eks ved felles middag, er studenten ikke dekket av folketrygdloven. Husk definer undervisningstid/fritid Viktig med dokumentasjon på at dette er studierelatert Viktig med dokumentasjon på at dette er studierelatert 10 Side26

27 Sluttrapport for prosjektet Enkel håndtering av forsikrings- og erstatningsrettslige forhold for studenter Nettbasert undervisning kan medføre risiko for eksempelvis stikkskader (sprøyter) og løfteskader. Studenten oppholder seg et annet stad enn på tradisjonelt undervisningslokale på undervisningsstedet(campus), ofte er studenten i sitt eget hjem. Skal mye til for at skader i forbindelse med nettbasert undervisning vil gå inn under folketrygdloven. Selvstudier Kolokkviegrupper, lesesal Dette gjelder på campus, ellers må sted være beskrevet i undervisningsplaner Arbeid Alt av arbeid som formidles gjennom eller via UiN skal være formalisert gjennom en arbeidskontrakt mellom studenten, som da blir arbeidstaker, og bedriften som engasjerer studenten. Andre aktiviteter Aktiviteter studenter gjør ved UiN som ikke er beskrevet ovenfor anses som fritid, og dekkes ikke av folketrygdloven. VEDLEGG 2. MEDLEMSSKAP I FOLKETRYGDEN FOR STUDENTER. Medlemskap i folketrygden for studenter Det er to typer medlemskap i folketrygden i Norge; medlemskap og frivillig medlemskap. Hvis du har medlemskap i folketrygden er du yrkesskadedekket for yrkesskader som du blir påført på undervisningsstedet i undervisningstiden (undervisningssituasjoner). Hvis du har fått innvilget frivillig medlemskap, vil det fremgå av svaret fra NAV hvilke deler av folketrygdloven det frivillige medlemskapet gjelder. Du er automatisk medlem i folketrygden når: Du er folkeregistrert i Norge Du har lovlig opphold i Norge og skal være i Norge lengre enn ett år Du er folkeregistrert i Norge og studerer i utlandet med lån eller stipend fra Statens lånekasse for utdanning Du er folkeregistrert i Norge og skal til utlandet som en del av undervisningen ved UiN, og har støtte fra Lånekassen til studier i utlandet Du er folkeregistrert i Norge og skal studere i utlandet i kortere enn 12 måneder uten lån eller stipend fra Statens lånekasse for utdanning Du kan søke om frivillig medlemskap i folketrygden hvis du er: Folkeregistrert i Norge, studerer i utlandet i mer enn 12 måneder, og ikke har støtte fra Statens lånekasse for utdanning Student fra land utenfor EØS-området, har lovlig opphold og skal studere i Norge i mindre enn 12 måneder Du er medlem av trygdeordning i hjemlandet ditt mens du studerer i Norge, hvis du er: Student fra EØS-land eller Sveits NB. Du må ha med deg helsetrygdkort fra hjemlandet. Student fra Norden trenger ikke å ha med seg helsetrygdkort Du er medlem av trygdeordningen i studielandet hvis du: Er Norsk statsborger, studerer i et annet nordisk land, har støtte fra Statens lånekasse og er folkeregistrert i studielandet. 11 Side27

Veiledning: Forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål vedrørende studenter i universitets- og høgskolesektoren

Veiledning: Forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål vedrørende studenter i universitets- og høgskolesektoren Veiledning: Forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål vedrørende studenter i universitets- og høgskolesektoren Innstilling fra arbeidsgruppe nedsatt av Universitets og høgskolerådet. Levert 23. april

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10.

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10. MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Berit Skorstad

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Veileder, mars 2005. Norske familier som flytter med barn til utlandet

Veileder, mars 2005. Norske familier som flytter med barn til utlandet Veileder, mars 2005 Norske familier som flytter med barn til utlandet 2 Innhold 3 1. INNLEDNING...............................................................5 2. NÅR FAMILIEN FLYTTER HVA MÅ DE PASSE PÅ?.............................6

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer

Tjeneste i utlandet. PymForum.no

Tjeneste i utlandet. PymForum.no Tjeneste i utlandet Veiledningsnotat om arbeidsregler, lønn, skatt, pensjon, trygd, forsikringer - for misjonærer og annen misjonstjeneste i utlandet 2011.no Side 1 Tjeneste i utlandet Veiledningsnotat

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Juridisk håndbok for innvandrere i Norge

Juridisk håndbok for innvandrere i Norge Juridisk håndbok for innvandrere i Norge 1 Forord til andreutgaven av juridisk håndbok for innvandrere. Juridisk håndbok for innvandrere i Norge ble for første gang utgitt i 2012. Denne andreutgaven er

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag.

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag. Utlendingsrett 2 Forord Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgiving for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter, som gir gratis rettshjelp til kvinner i hele Norge. Brosjyren handler

Detaljer

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF-rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF- rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen

Detaljer

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger Veiledningshefte Veiledningshefte for pårørende pårørende innen innenpsykisk psykiskhelse-feltet helsevern Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FØR-FORORD Dette er et nyopptrykk av veiledningsheftet. Det er

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Håndtering av yrkesskadesaker. Veiledningshefte for tillitsvalgte og ansatte i Utdanningsforbundets lokal- og fylkeslag. www.utdanningsforbundet.

Håndtering av yrkesskadesaker. Veiledningshefte for tillitsvalgte og ansatte i Utdanningsforbundets lokal- og fylkeslag. www.utdanningsforbundet. Håndtering av Veiledningshefte for tillitsvalgte og ansatte i Utdanningsforbundets lokal- og fylkeslag www.utdanningsforbundet.no Håndtering av 1. Innledning 2. Hva er en yrkesskade? 3. Første skritt 4.

Detaljer