MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/12 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: Tidspunkt: 08:30-10:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/12 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/12 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten Leder SoB Grete Lysfjord Nestleder Rektoratet Erlend Bullvåg Medlem HHB Sveinung Horverak Medlem FSV Bodil Svendsgård Medlem PHS Ketil Eiane Medlem FBA Anneli Maria Vatterud Medlem SoB Håvard Olafsen Medlem SoB Christine Mathisen Medlem SoB Malin Sofie Tørrisplass Medlem SoB Axel Viefers Medlem SoB Kjell Pedersen Medlem SSiB Hilse Åsheim Observatør SSiB Siv-Anita Eriksen Observatør SoB Erik Gaukerud Observatør IT Arne-Martin Svartnes Observatør Drift Per-Arne Imøy Observatør HMS Gitte Kolstrup Observatør UBiN Jan Atle Toska Direktør SFA Synne Pettersen Sekretær SFA Godkjenning av innkalling og saksliste. Elisabeth Sletten Utvalgsleder Side 1

2 Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet VS 1/12 Godkjenning av protokoll 6/11 (VS) VS 2/12 Godkjenning av årsrapport for Læringsmiljøutvalget for 2011 (VS) VS 3/12 VS 4/12 VS 5/12 VS 6/12 Regnskap for LMU/SKU 2011 (OS) Forslag budsjett Læringsmiljøutvalget 2012 (VS) Forslag til handlingsplan for fjerning av funksjonshemmende barrierer ved Universitetet i Nordland (VS) Avviksmeldinger per januar 2012 (OS) Side 2

3 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 1/ Arkivreferanse: 2010/428/ Vedtakssak: Godkjenning av protokoll 6/11 (VS) Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll 6/11 fra den Elisabeth Sletten leder læringsmiljøutvalget / studentleder Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side 3

4 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten Leder SoB Grete Lysfjord Nestleder Rektoratet Bodil Svendsgård Medlem PHS Håvard Olafsen Medlem SoB Axel Viefers Medlem SoB Malin Sofie Tørrisplass Medlem SoB Siv Anita Eriksen Observatør SoB Arne-Martin Svartnes Observatør Drift Heidi Pedersen Observatør UBiN Jan Atle Toska Direktør SF-avd Forfall: Navn Funksjon Representerer Kiron Viswanath Medlem FBA Sveinung Horverak Medlem FSV Anneli Maria Vatterud Medlem SoB Christine Mathisen Medlem SoB Bente Larsen Medlem SSiB Erlend Bullvåg Medlem HHB Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for: Representerer Hanne Thommesen Sveinung Horverak FSV Ellen Sirnes Kiron Viswanath FBA Kjell Pedersen Bente Larsen SSiB Tom Andre Steffensen Erlend Bullvåg HHB Andre: Navn Funksjon: Thorbjørn Aakre Saksbehandler PUA Deltok på sak 51/11 om avviksmeldinger Innkallingen ble godkjent Side 4

5 Sakslisten ble godkjent Synne Pettersen, sekretær Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet VS 45/11 Godkjenning av protokoll 5/11 (VS) VS 46/11 VS 47/11 VS 48/11 VS 49/11 VS 50/11 VS 51/11 Møteplan for læringsmiljøutvalget 2012 (VS) Læringsmiljøundersøkelse 2012 (VS) Orientering fra LMU-forumet ved UiN 25. oktober 2011 (OS) Referat arbeidsmøte handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne (OS) Referat Studenttinget 1/ (OS) Avviksmeldinger per desember 2011 (OS) VS 45/11 Godkjenning av protokoll 5/11 (VS) Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll 5/11 fra møte den 27. oktober Behandling: Prorektor kommenterte to saker fra sist møte som er tatt videre til direktøren. Saken med skilting på engelsk ivaretas. Saken med irregulær booking av grupperom behandles i direktørmøte. Vedtak: Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll 5/11 fra møte den 27. oktober VS 46/11 Møteplan for læringsmiljøutvalget 2012 (VS) Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2012: Torsdag 19. januar Torsdag 15. mars Torsdag 3. mai Torsdag 20. september Torsdag 18. oktober Torsdag 29. november Behandling: Noen av medlemmene meldte at de kan ikke møte på enkelte datoer. Det kom innspill om at datoene settes slik foreslått, så fremt behandlingen i Studiekvalitetsutvalget samstemmer og datoene ikke senere viser seg å kollidere med store og viktige arrangementer på campus. Side 5

6 Vedtak: Læringsmiljøutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2012: Torsdag 19. januar Torsdag 15. mars Torsdag 3. mai Torsdag 20. september Torsdag 18. oktober Torsdag 29. november VS 47/11 Læringsmiljøundersøkelse 2012 (VS) Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget stiller seg positiv til gjennomføring av læringsmiljøundersøkelsen i regi av Universell/TNS Gallup. Læringsmiljøutvalget ber studie- og forskningsdirektøren om å arbeide for å skaffe økte midler til LMU og SKU sitt budsjett slik at undersøkelsen kan prioriteres økonomisk. Behandling: Til utdeling i møtet var brev fra Universell med forslag til spørsmål i undersøkelsen. Disse er nå på høring hos institusjonene. Leder orienterte om læringsmiljøundersøkelsen Diskusjon rundt hvorvidt vi skal delta eller ikke, men fokus på de to områdene 1) økonomisk konsekvens, og 2) vurdering av hvilke deler vi skal delta i og hvorvidt vi skal legge til egne spørsmål. Følgende innspill ble fremlagt: Høy svarprosent krever få spørsmål. Er det noen grunn til å anta høyere svarprosent enn ved emneundersøkelsene, som har hatt lav deltakelse? Er det andre muligheter vi kan vurdere for å kartlegge læringsmiljøet ved UiN? Vi må drive et informasjonsarbeid mot studentene for å få oppmerksomhet rundt undersøkelsen og øke svarprosenten. Vurdere å delta ut premier MIA har god erfaring med å stå på stand i gråsona og lokke med trekning av reisegavekort. En slik nasjonal undersøkelse kan være svært nyttig, så fremt både vi og de andre institusjonene får en høy svarprosent. Svakhet for oss at undersøkelsen ikke er retta mot deltid og EVU Som nytt universitet bør vi delta, og være bevisste at om vi går for dette må det gjøres en ordentlig jobb for å sikre høy svarprosent Studie- og forskningsdirektøren orienterte om den økonomiske situasjonen. Det er forslått en økning på LMU og SKUs budsjett for 2012 med kr fra Innvilges dette kan de økte midlene brukes til undersøkelsen. Blir ikke pengene tildelt, må vi kutte i andre tiltak for å kunne finansiere dette. Det ble forslått å sette ned en arbeidsgruppe for å vurdere hvilke moduler vi skal delta i, komme med tilbakemeldinger til Universell på forslag til spørsmål, samt vurdere om vi skal stille noen egne spørsmål. Arbeidsgruppa ble vedtatt i møtet og består av: Elisabeth Sletten, Grete Lysfjord, Malin Sofie Tørrisplass og Ellen Sirnes. Arbeidet skal ledes og koordineres av LMU-leder Elisabeth Sletten. Alle utvalgets medlemmer ble bedt om å sende sine tilbakemeldinger på e-post til studentleder med frist Side 6

7 Vedtak: 1. Læringsmiljøutvalget stiller seg positiv til gjennomføring av læringsmiljøundersøkelsen i regi av Universell/TNS Gallup så fremt det innvilges ekstra penger på budsjettet for Læringsmiljøutvalget ber studie- og forskningsdirektøren om å arbeide for å skaffe økte midler til LMU og SKU sitt budsjett slik at undersøkelsen kan prioriteres økonomisk. 3. Læringsmiljøutvalget nedsetter ei arbeidsgruppe som skal jobbe videre med saken. VS 48/11 Orientering fra LMU-forumet ved UiN 25. oktober 2011 (OS) Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Behandling: Leder orienterte fra Læringsmiljøforumet 25. oktober Prorektor kommenterte at LMU-forumet var interessant å delta på, og gav oss godt ideer om hva vi kan jobbe videre med for å gi våre internasjonale studenter et godt læringsmiljø. Eksempelvis studenter som er formelt kompetente, men i praksis ikke gode nok i engelsk til å beherske studiene godt nok hvordan avhjelpe dette? Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. VS 49/11 Referat arbeidsmøte handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne (OS) Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Behandling: Sekretær orienterte om arbeidets status. Det ble også nevnt at Markeds- og informasjonsavdelingen har bekreftet at det skal være tilrettelagt for universell utforming av de nye nettsidene våre. Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. VS 50/11 Referat Studenttinget 1/ (OS) Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Behandling: Side 7

8 Studentleder orienterte fra forrige Studentting. Det er vedtatt en handlingsplan for SoB for 2011/2012, denne ligger i Fronter. Andre saker som ble behandlet var: bli-kjent-med-bodødagen, deltakelse på internasjonal uke på food party med norske kjøttboller, diskusjonssak om flytting av Samfunnet til byen. Prorektor bad om at handlingsplanen legges fram som vedlegg til referatet for møtet. Prorektor stilte spørsmål om hvorfor ikke NUGLA er deltakende i Studenttinget. Studentleder kommenterte dette med at de er mange nye i NUGLA og de har ikke har fått på plass strukturene og eller fordelt roller ennå. Prorektor kommenterte at NOKUT har stort fokus på hvordan vi jobber med å få studentene opplærte og aktive/engasjerte i studentpolitikken. Observatør fra SoB kommenterte at skoleringshelga fungerer bra i så måte, men at få deltar. Dermed må hver studentforening lære opp sine egne. Studentrepresentant kommenterte at det er viktig å ha overlapping mellom vervene, slik at de gamle kan lære opp de nye. Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. VS 51/11 Avviksmeldinger per desember 2011 (OS) Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering Behandling: Diskusjon rundt hvorfor så mange avviksmeldinger står åpne til enhver tid. Saksbehandler kommenterte dette med at mange ledere ikke svarer på e-postene de får, heller ikke etter purringer. Noen responderer direkte tilbake til melder av avviket uten å orientere tilbake til saksbehandler. Videre ble det stilt spørsmålstegn ved om det må være ansvarlig leder som må svare, om man kan omfordele denne jobben til andre ansatte eller LMU. Sekretær kommenterte at den som er ansvarlig for avvikene bør ikke fratas ansvaret med å svare, og at LMU ikke bør påta seg den rollen. Enighet om at vi ikke kan ha avviksmeldinger stående åpne 1 år, og vi ber saksbehandler purre jevnlig på åpne avvik. Sak 69: Manglende/for dårlig utbygd trådløs internettilgang. Dette er en stadig tilbakevendende avviksmelding. Alle studenter blir oppfordret til å gi tilbakemelding når man ikke har nettilgang. Det oppleves som unødvendig at alle studentene skal kontakte IT tilstadighet, IT bør heller kjører hyppigere sjekker selv. IT gjorde delvis rede for jobbingen med trådløstnett i orienteringssak 36/11 til LMU. Det kan være greit å følge opp for å høre hva status er nå. Studie- og forskningsdirektøren orienterte kort om kommende sak fra plan- og utviklingsdirektøren om avviksmeldingene. Noen meldere bruker svært ufin og usaklig tone i avviksmeldingene. Nettikette på avviksmeldinger kan bære nødvendig og avviksmeldinger i upassende form kan bli avvist. Det er ønskelig at Læringsmiljøutvalget diskuterer og kommenterer dette i egen sak. Side 8

9 Vedtak: 1. Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. 2. Læringsmiljøutvalget ber IT å redegjøre for status for arbeidet med å utbygge trådløst nettverk, samt redegjøre for hva avdelingen gjør for å løse andre IT-relaterte problemer jf avviksmeldingene. Side 9

10 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 2/ Arkivreferanse: 2012/103/ Vedtakssak: Godkjenning av årsrapport for Læringsmiljøutvalget for 2011 (VS) Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget godkjenner framlagte årsrapport for Læringsmiljøutvalget for Elisabeth Sletten leder læringsmiljøutvalget / studentleder Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side 10

11 SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Godkjenning av årsrapport for Læringsmiljøutvalget for 2011 (VS) Synne Pettersen Vedlegg: Årsrapport for Læringsmiljøutvalget for Bakgrunn Framlagte årsrapport gir en oversikt over utvalgets sammensetning og saker som Læringsmiljøutvalget har behandlet i Studie- og forskningsdirektørens kommentar Studie- og forskningsdirektør anbefaler at vedlagte rapport godkjennes. Side 11

12 Universitetet i Nordland Studie- og forskningsavdelingen INTERNT NOTAT - UTEN OPPFØLGING Gjelder: Årsrapport for Læringsmiljøutvalget 2011 Saksbehandler: Synne Pettersen Dato: Ref: 2009/1433/012/SBP Læringsmiljøutvalget er et lovpålagt utvalg med mandat vedtatt i høgskolestyret , som ble presisert i Universitets- og høgskolelovens 4-3 har bestemmelser om læringsmiljøutvalg. Læringsmiljøutvalgets sammensetning i 2011 Læringsmiljøutvalget (LMU) hadde i 2011 følgende medlemmer: Prorektor Berit Skorstad (leder vår) Studentleder Elisabeth Sletten (nestleder vår/leder høst) Prodekan HHB Frode Kjærland (medlem vår) Fagdekan PHS Ann Gøril Hugaas (medlem vår) Prodekan FBA Grete Lysfjord (medlem vår/nestleder som prorektor høst) Dekan FSV Terje Halvorsen (medlem vår) Prodekan FBA Kiron Viswanath (medlem høst) Prodekan FSV Sveinung Horverak (medlem høst) Prodekan HHB Erlend Bullvåg (medlem høst) Visedekan PHS Bodil Svendsgård (medlem høst) Anna Cecilie Jentoft (SoB, medlem vår) Terje Cruickshank (SoB, medlem vår) Morten Bergheim (SoB, medlem vår) Axel Viefers (SoB medlem vår og høst) Håvard Olafsen (SoB, høst) Malin Sofie Tørrisplass (SOB, høst) Anneli Maria Vatterud (SOB, høst) Christine Mathisen (SOB, høst) Bente Larsen (SSiB) LMU hadde i 2010 følgende observatører Hilde Åsheim (SSiB) Siv-Anita Eriksen (SoB) Side 12

13 Erik Gaukerud (IT) Arne Martin Svartnes (Drift) Heidi Pedersen (UBiN) Per Arne Imøy (Personal/HMS) LMU hadde i 2010 følgende varamedlemmer: HHB vår kontorsjef Ellen Abelgård, høst rådgiver Tom Steffensen. PHS vår fagdekan Solveig Breivik, høst visedekan Gisle Johnsen. FBA vår rådgiver Toril Bertheussen, høst rådgiver Ellen Sirnes. FSV - vår rådgiver Synnøve Tollåli, høst dekan Hanne Thomassen. SSiB informasjonssjef Kjell Pedersen. Studentene har en prioritert liste med varamedlemmer. Prorektor Berit Skorstad ledet utvalget i vårsemesteret, og studentleder Elisabeth Sletten i høstsemesteret. Fra administrasjonen har studie- og forskningsdirektør deltatt på møtene, samt hatt sekretariatet for utvalget. Møtevirksomhet Vanligvis legges det opp til 6 møter pr år i Læringsmiljøutvalget. I 2011 hadde utvalget 6 møter; 3 møter i vårsemesteret (10. februar, 10. mars, 12. mai) og 3 møter i høstsemesteret (15. september, 27. oktober og 24. november). Normalt er det satt av to timer per møte. Studie- og forskningsadministrasjonen utarbeider forslag til saksliste og møteinnkalling. Denne godkjennes av utvalgets leder, før den sendes ut til utvalgets medlemmer cirka en uke for møtet avholdes. Saksbehandling i 2011 Læringsmiljøutvalget har i 2011 behandlet til sammen 51 saker av ulik karakter (20 vedtakssaker og 30 orienteringssaker). Gjennom året er enkelte saker faste på alle utvalgets møter. Disse er: Godkjenning av protokoll fra forrige møte Oversikt over innkomne avviksmeldinger. Oversikten gir en kort beskrivelse av avviket, når meldingen er mottatt, hvem som er ansvarlig, frist for svar, og når avviket ble besvart. Referater fra møter i Studenttinget. I løpet av 2011 har Læringsmiljøutvalget behandlet en del saker som har vært av spesiell karakter: Brukerundersøkelsen 2010 I oktober 2012 ble det gjennomført en brukerundersøkelse blant våre studenter i samarbeid mellom Plan- og utviklingsavdelingen og Markeds- og informasjonsavdelingen. Resultatene ble fremlagt LMU i februar. LMU vedtok å følge opp sentrale funn i rapporten og bad fagspesifikke avdelinger om å utrede dette nærmere. Forslag til etiske retningslinjer og nettvett for sosiale medier Som en del av utarbeidelse av samlede etiske retningslinjer for Universitetet i Nordland, ble det våren 2011 utarbeidet forslag til etiske retningslinjer for undervisning og veiledning. LMU fikk kommentere og komme med innspill til et forslag utarbeidet av prorektor Berit Skorstad. I tillegg 2 Side 13

14 fikk utvalget kommentere retningslinjer for kommunikasjon på sosiale medier. Disse hadde fokus på en oppfordring til fornuftig og høflig bruk av sosiale medier. Oppstart arbeid med ny handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne Høsten 2011 startet læringsmiljøutvalget arbeidet med ny handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne. En arbeidsgruppe ble nedsatt av utvalget. Arbeidet skulle bygge på evalueringen av den gamle planen som ble gjennomført høsten Til å veilede og inspirere arbeidsgruppa ble Anne Nylund fra Universell invitert til campus for å delta i et arbeidsmøte. Utover høsten jobbet arbeidsgruppa videre med planen og utvalget ble holdt orientert og fikk muligheten til å komme med innspill og kommentarer. Ny handlingsplan legges fram for utvalget til godkjenning våren Det kan også nevnes at Læringsmiljøutvalget i 2011 ble invitert til å møte NOKUT i forbindelse med deres institusjonsbesøk på campus i Bodø den 10. november. NOKUT gjennomførte høsten 2011 en evaluering av UiNs kvalitetssikringssystem, og bad spesifikt om å få møte representanter for Læringsmiljøutvalget. Både representanter for ansatte og studenter samt utvalgets sekretariat fikk orientere NOKUTS komité om arbeidet utvalget driver og rollen det spiller i organisasjonen. Økonomi For 2011 hadde Læringsmiljøutvalget og Studiekvalitetsutvalget et samlet budsjett på kr. LMU og SKU vedtok et budsjett for fordelingen av disse pengene mellom utvalgene på tiltak for fremming av studiekvalitet og læringsmiljø. For Læringsmiljøutvalget ble det satt av midler til studieteknikk- og presentasjonskurs til studentene, kurs i kildehenvisning/referanseteknikk, utredning av studenter med dysleksi, skolering av studentrepresentanter i SOB, kompetanseheving og møtegodtgjørelse for studentutvalgsmedlemmene. Oppsummering I løpet av 2011 har studentrepresentantene og øvrige medlemmer hatt en aktiv rolle, og Læringsmiljøutvalget fremstår som et beslutningsdyktig organ preget av god dialog for saker som angår studentenes læringsmiljø. Elisabeth Sletten Leder av utvalget Synne Pettersen Sekretær for utvalget 3 Side 14

15 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 3/ Arkivreferanse: 2010/642/112 Orienteringssak: Regnskap for LMU/SKU 2011 (OS) Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Elisabeth Sletten leder læringsmiljøutvalget / studentleder Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side 15

16 SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Regnskap for LMU/SKU 2011 (OS) Synne Pettersen LMU/SKU hadde til sammen kr til rådighet på budsjettet for Utvalgene vedtok et budsjett fordelt på følgende tiltak og utgifter: Tiltak Sum Skoleringshelg for studenttillitsvalgte ,- Utredning leksolog/logoped ,- Studieteknikkurs studenter med dysleksi ,- Presentasjonskurs alle studenter ,- Møtegodtgjørelse studentrepr LMU/SKU ,- Kompetanseheving studentmedlemmer LMU ,- Kildehenvisning/referansekurs alle studenter ,- Til sammen ,- Etter at regnskapet er ferdigstilt for 2011 har Økonomiavdelingen gitt en oversikt over utgiftene, og disse presenteres under med henvisning til tiltak på budsjettet. Tiltak Budsjett Regnskap Utgift til/forklaring Skoleringshelg for studenttillitsvalgte ,- 0,- SoB har benyttet midler tildelt fra NSO. Utredning leksolog/logoped ,- 4890,- 1 student til utredning. Studieteknikkurs studenter ,- 0,- Ikke gjennomført. med dysleksi Presentasjonskurs alle , ,- Honorar ekstern kursholder. studenter Møtegodtgjørelse studentrepr LMU/SKU , ,- Inkl. arb.giveravgift og bevertning. Kompetanseheving studentmedlemmer LMU , ,- Deltakelse Nasjonal konferanse tilgjengelighet. Kildehenvisning/referansekurs ,- 0,- Ikke gjennomført. alle studenter Kopieringsutgifter Ikke ,- Trykk av møteinnkallinger. budsjettert Til sammen , ,- Overskudd ,- Kommentarer til regnskapet Skoleringshelg for studenttillitsvalgte. SoB fikk i 2011 tildelt penger fra NSO som de valgte å bruke på utgifter ifb skoleringshelga. Overskudd i regnskapet. Utredning leksolog/logoped. Disse utgiftene henger sammen med antall søknader om utredning og hvor mange som får dette innvilget. Overskudd i regnskapet. Studieteknikkurs studenter med dysleksi. Dette kurset ble ikke gjennomført i 2011, da leksologen vi har benyttet som foredragsholder ikke var tilgjengelig. Overskudd i regnskapet. Side 16

17 Presentasjonskurs alle studenter. Foredragsholder er honorert med kr. Summen i budsjettet er satt til omtrent det dobbelte for å kunne kjøre kurs hvert semester. I 2011 ble kurset bare gjennomført 1 gang. Overskudd i regnskapet. Møtegodtgjørelse studenter. Her er budsjettet overskredet med kr. Utgiftene til arbeidsgiveravgift og bevertning på møtene er tatt inn i regnskapet på denne posten. Kompetanseheving studentmedlemmer LMU. Deltakelse på Nasjonal konferanse for tilgjengelighet i høyere utdanning for 2 studenter, samt kontaktperson. Utgiftene har overskredet budsjettet noe. Kildehenvisning/referansekurs alle studenter. Kurset ble av LMU ønsket inn som en del av det øvrige kurstilbudet vårt og var tenkt opprettet og kjørt for første gang høsten i 2011, men ble ikke gjennomført. Overskudd i regnskapet. Kopieringsutgifter. Det siste året har mengden sakspapirer til utvalgene, økt betraktelig. For at sekretariatene skal kunne håndtere denne økte mengden i utsendelse av papirer, har møteinnkallingene blitt trykket på Trykkeriet i stedet for å bli kjørt ut på kopimaskin i Mørkvedgården. Utgiftene er ikke budsjettert med for Oppsummering Regnskapet for 2011 viser at det er ikke er brukt penger på skoleringshelg for SoB, kurs for studieteknikk for studenter med dysleksi eller på kurs i kildehenvisning. Det er brukt mindre penger enn budsjettert på utredning hos leksolog og presentasjonskurs. Det er brukt mer penger enn budsjettert til kompetanseheving og møtegodtgjørelser, samt på kopieringsutgifter som det ikke var budsjettert med. LMU/SKU har brukt kr under sitt budsjett på kr. Side 17

18 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 4/ Arkivreferanse: 2010/642/112 Vedtakssak: Forslag budsjett Læringsmiljøutvalget 2012 (VS) Innstilling til vedtak: 1. Læringsmiljøutvalget anbefaler studie- og forskningsdirektøren å prioritere midler til tiltak i budsjett for 2012 som framkommet i møte. 2. Læringsmiljøutvalget ber studie- og forskningsdirektøren om tilbakemelding på endelig budsjett. Elisabeth Sletten leder læringsmiljøutvalget / studentleder Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side 18

19 SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Forslag budsjett Læringsmiljøutvalget 2012 (VS) Synne Pettersen Bakgrunn I universitetsstyrets budsjettvedtak for 2012 er det bl.a. satt av midler til studiekvalitets- og læringsmiljøutvalgets arbeid i størrelsesorden kr. Disse midlene skal fordeles mellom Studiekvalitetsutvalget og Læringsmiljøutvalget. Tiltak fra tidligere år: Erfaringer fra tidligere år viser at følgende tiltak har vært vellykkede og fått god oppslutning blant studentene: 1. Skoleringshelg for studenttillitsvalgte SoB har hatt utfordringer med å få nok studenter til å engasjere seg i studentpolitikk og ta på seg verv i utvalg. For å motivere studenter til å ta studentpolitiske verv har det tidligere år vært budsjettert med kr til en skoleringshelg hvor studenter bl.a. kurses i å drive utvalgsarbeid. Regnskapet for 2011 viser at det ikke ble brukt penger på skoleringshelg dette året. Dette skyldes at SoB i 2011 fikk tildelt ekstra midler fra NSO som ble brukt til dette formålet. 2. Utredning hos leksolog/logoped Institusjonen skal, så langt det er mulig og rimelig, legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov. Universitetet sender studenter til utredning for lese- og skriveferdigheter hos leksolog/logoped. På bakgrunn av stilt diagnose vil Universitetet kunne tilby bl.a. retteprogrammer og andre dataprogram spesielt tiltenkt studenter med lese- og skrivevansker. I foregående år ble bare én student utredet. Antallet studenter varierer fra år til år. 3. Studieteknikkurs for studenter med dysleksi Studenter med dysleksi har behov for kurs i studieteknikk med spesielt fokus på lese- og skrivevansker. Tidligere år er et slikt kurs gjennomført med god oppslutning. Kurset har blitt gjennomført av leksologen vi benytter til utredning av studenter, og blitt holdt over 7 kurskvelder. Ut fra tidligere års erfaringer vil utgifter til gjennomføring av ett kurs i 2012 ha en kostnad på kr for 15 studenter. 4. Presentasjonskurs for alle studenter Høsten 2011 ble det gjennomført presentasjonsteknikkurs for 50 studenter. Kurset ble fulltegnet. Kostnader til dette kurset er beregnet til kr ut fra tidligere års erfaringer. Fra 2011 har Læringsmiljøutvalget ønsket at det skal kjøres kurs hvert semester og satte i 2011 av kr til dette formålet. Det ble imidlertid bare gjennom ført ett kurs. Side 19

20 5. Kompetanseheving studentmedlemmer LMU I budsjettet for 2011 var kr avsatt til kompetanseheving for studentmedlemmer i Læringsmiljøutvalget. Våren 2011 deltok 3 representanter fra UiN på den nasjonale konferansen for tilgjengelighet i høyere utdanning i Stavanger. Nye tiltak/andre utgifter: Kurs i kildehenvisning. Antatte utgifter på kr ,- Møtegodtgjørelse studenter kr ,- Kopiering ,- Forslag til fordeling på tiltak i budsjett for 2012 Slik det fremgår av regnskapet for 2011 i egen sak har LMU og SKU brukt mer penger enn budsjettert på møtegodtgjørelse/bevertning, kopiering og kompetanseheving, og mindre enn budsjettert på skoleringshelg, utredning leksolog, studieteknikkurs dysleksi, presentasjonskurs og kildehenvisningskurs. For å imøtekomme økte utgifter til møtegodtgjørelser og kopiering foreslås det å øke disse postene noe. Det blir da nødvendig å kutte i andre poster. Det forslås å nedjustere i utredning leksolog, da utgiftene til dette var lave i Det foreslås også å halvere midler til presentasjonskurs, da vi forrige år bare gjennomførte ett kurs i stedet for to. Dette gir følgende forslag til budsjett for 2012: Skoleringshelg studenttillitsvalgte ,- Utredning leksolog ,-* Studieteknikkurs studenter dysleksi ,- Presentasjonskurs alle studenter ,-* Kildehenvisningskurs ,- Kompetanseheving studenter LMU ,- Møtegodtgjørelse studentrepresentanter ,-** Kopieringsutgifter ,-** Til sammen ,- *redusert jf budsjett 2011 **økt jf budsjett 2011 I sak 47/11 gjorde LMU vedtak om å delta i Universell sin felles læringsmiljøundersøkelse for Dette under forutsetning om at budsjettet til utvalgene ble økt tilsvarende det beløpet det ville koste oss å delta. Det ble ikke gitt midler ut over de kr vi fikk i fjor, og vi har dermed ikke økonomiske midler til å delta i undersøkelsen. Oppsummering Studie- og forskningsdirektør foreslår de overnevnte tiltakene videreført på budsjettet for 2012, inkludert utgifter til møtegodtgjørelse og kopiering. Læringsmiljøutvalget bes om å diskutere det fremlagte forslaget til budsjett, og gi innspill til studie- og forskningsdirektøren om endelig fordeling av midlene. Side 20

21 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 5/ Arkivreferanse: 2006/836/533 Vedtakssak: Forslag til handlingsplan for fjerning av funksjonshemmende barrierer ved Universitetet i Nordland (VS) Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget ber studie- og forskningsdirektør om å ferdigstille handlingsplan for fjerning av funksjonshemmende barrierer etter innspill og tilbakemeldinger som fremkommet i møtet. Elisabeth Sletten leder læringsmiljøutvalget / studentleder Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side 21

22 SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Forslag til handlingsplan for fjerning av funksjonshemmende barrierer ved Universitetet i Nordland (VS) Synne Pettersen Vedlegg: Forslag Handlingsplan for fjerning av funksjonshemmende barrierer ved Universitetet i Nordland Bakgrunn En arbeidsgruppe utnevnt av Læringsmiljøutvalget har gjennom høsten 2011 utarbeidet forslag til ny handlingsplan for fjerning av funksjonshemmende barrierer for perioden Dette forslaget legges her fram for utvalget til gjennomgang og diskusjon. Side 22

23 Handlingsplan for fjerning av funksjonshemmende barrierer ved Universitetet i Nordland Bakgrunn Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Høgskolen i Bodø vedtok i sak 02/09 handlingsplan for fjerning av funksjonshemmende barrierer. Formålet med denne planen var å sette fokus på forhold ved Høgskolen som kunne utbedres med tanke på å gjøre læringsmiljøet mer tilgjengelig for våre studenter med nedsatt funksjonsevne. Etter vedtak i LMU-sak 14/10, utnevnte studie- og forskningsdirektøren medlemmer til ei arbeidsgruppe for å evaluere handlingsplanen. Det er videre gjennomført en evaluering av handlingsplanen sammen med Universell høstsemesteret Denne handlingsplanen er utformet på bakgrunn av den beskrevne evalueringen. Vi har lagt vekt på å ha en kortfattet og mest mulig konkret handlingsplan. Tiltak i planen I perioden skal følgende tiltak gjennomføres: 1. Egne kontaktpersoner ved fakultetene Fakultetenes kontaktpersoner for studenter med nedsatt funksjonsevne gjenoppnevnes eller det oppnevnes nye kontaktpersoner for handlingsplanperioden. Tilretteleggingskonsulent på Studentservice er kontaktperson for studieadministrasjonen. LMU utarbeider stillingsbeskrivelse for kontaktpersonene. Kontaktpersonene får observatørstatus i LMU. 2. Erfaringsutveksling og møteplasser for kontaktpersonene og LMU-ledelsen Det gjennomføres møte tydelig fram av handlingsplanen hvilken opplæring det er tenkt gjennomført. Kontaktperson i studieadministrasjonen, LMU-leder og tilretteleggingskonsulenten på Studentservice har et møte hvert semester for å dele erfaringer og relevant informasjon om ulike områder innenfor tilrettelegging. 3. Info til ansatte ved fakultetene Det skal utformes differensiert informasjonsmateriell til om tilrettelegging og fjerning av funksjonshemmende barrierer til de ulike hovedmålgruppene: Studenter, fagpersonale og administrativt personale som egne brosjyrer og informasjon på web. 4. Web-sidene (uin.no) UiN sine websider med ny webløsning skal være utformet etter prinsippene for universell utforming. Det må vurderes om det er behov I løpet av 2013 å gjennomføre en usability-undersøkelse av websidene i forhold til universell utforming. 5. Fronter Fronter-rommene skal utformes slik at de gir mest mulig lesbar for svaksynte. Rom-malen oppdateres og informasjon om dette tas inn i brosjyre/infomateriale til faglig ansatte. Mulighet for å få videreutviklet Fronter ytterligere i retning av universell utforming må avklares med leverandør. Side 23

24 6. Kartlegging av undervisningslokaliteter med henblikk på tilretteleggingsutstyr Undervisningslokalene ved UiN kartlegges for å avdekke behov for forbedring når det gjelder tilretteleggingsutstyr. Mangler som avdekkes skal utbedres. 7. Universelle løsninger i universitetspedagogikken I arbeidet med å utvikle universitetspedagogikken, herunder bruk av IKT i utdanning må tenkning knyttet til universelle løsninger og tilpasning være et viktig moment. SEVU utformer generelle retningslinjer om dette i samarbeid med fakultetene. 8. Ansvars- og rutinebeskrivelse Det skal utarbeides en ansvars- og rutinebeskrivelse for arbeidet med tilrettelegging ved UiN. Det må vurderes om dette skal gjøres gjennom rutinebeskrivelser i den elektroniske kvalitetshåndboka. 9. Styrking av kapasitet for tilretteleggingsfunksjon Det bør arbeides for å øke kapasiteten på Studentservice for å arbeide med tilrettelegging ut over dagens kapasitet slik at det blir rom for å satse mer offensivt på å videreutvikle tilbud om tilrettelegging og drive mer aktivt informasjonsarbeid mot studentene. 10. Sosial inkludering Studentorganisasjonen og studentforeningene må sammen med universitetet og samskipnaden arbeide for å videreutvikle møteplasser og tiltak som bidrar til god sosial integrering gjennom fadderuke, oppstartsarrangementer, ulike sosiale tiltak, kurs og lignende. Vurdering av handlingsplanens tiltak i forhold til måloppnåelse Funksjonsperiode for handlingsplanen er , men det bør foretas en statusgjennomgang på første LMU-møte i 2013 med henblikk på å kunne foreta endringer etter behov. Når det gjelder ansvar for de ulike tiltakene, utformer Studie- og forskningsavdelingen er forslag til ansvarsfordeling til godkjenning i LMU. Side 24

25 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 6/ Arkivreferanse: 2006/814/436 Orienteringssak: Avviksmeldinger per januar 2012 (OS) Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Elisabeth Sletten leder læringsmiljøutvalget / studentleder Berit Eliassen fung. plan- og utviklingsdirektør Side 25

26 SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Avviksmeldinger per januar 2012 (OS) Thorbjørn Aakre Vedlegg: Avviksmeldinger per januar 2012 Bakgrunn Vedlagt følger oversikt over status på avviksmeldinger per 3. januar Oversikten inneholder alle nye avviksmeldinger og meldinger som er blitt besvart siden siste møte i læringsmiljøutvalget. Avviksmeldinger som det fortsatt ikke er mottatt svar på med til sist i vedlegget. Den vedlagte oversikten inneholder kun avviksmeldinger som er meldt inn fra studenter eller som kan ha en sammenheng med læringsmiljøet. Det er bedt om utsatt svarfrist på avvik nr 2011:72 Det er per 4. januar ikke registrert nye avviksmeldinger for Side 26

27 Nye og nylige besvarte avviksmeldinger siden siste møte: Nummer Melding Forslag til løsning Svar Anvarlig Mottatt Frist Besvart Status 5 Det ligger en rekke kart over Campus paa hibo.no SAMTLIGE av disse kartene er i helt forferdelig opploesning. De kartene som har haandskrevne navn paa Auditorier (store bokstaver) kan man skimte auditoriumnavnet. Skal man derimot paa en mindre lesesal, er opploesningen saa daarlig at det knapt gaar an aa skimte omrisset av rommene. Scan in kartet (gjerne det som ligger i papirformat i informasjonsskranken) i hoeyere opploesning. Selv i lesbar opploesning vil filen fortsatt vaere svaert beskjeden i stoerelse. IT har ikke klart å gi Aurora Borealis (firma) tilgang til server hvor kartet ligger. MIA Ok 21 Finner ikke UiNs logo i det format som jeg kan bruke som forside på min hjemmeeksamen. Har søkt på UiNs nettsider og google, men finner ikke i god kvalitet/passende størrelse. Dette burde ordnes øyeblikkelig. Eneste som ligger ute har nordlys.no lagt ut. Logo er tilgjengelig MIA Ok 22 Trådløsnettet på universitetet går ekstremt tregt og det ta svært lang tidd å logge seg på Sett opp flere routere Vi har startet et prosjekt for å etablere et nytt trådløst nettverk. For å kunne feilsøke nærmere, ta kontakt med helpdesk. IT Ok 24 [1] Det er uklart hva er brukernavn til Romreservasjonssystemet ( [2] I tillegg virker brukernavn og passord å være overførd som klartekst. Dersom det virkelig ikke er [1] Beskriv tydelig på Romreservasjonens titelside at brukernavn for ansatte er e- postadress. Vil bli tatt opp med leverandør MIA Ok Side 27

28 beskyttet, er det sårbart, og faktisk et avvik i forhold til beste praksis. [2] Se til at overførsel av påloggingsdata alltid skjer kryptert (HTTPS) for å forebygge mulige angrep gjennom etterligning. 26 Det tar alt for lang tid å skrive ut på skolens kopimaskin. En halv time for å vente på et dokument er alt for lang tid!!! Om dokumentet hadde kommet med en gang, så hadde det vært perfekt. Ukjent problem, ta kontakt med helpdesk neste gang. IT Ok 37 Når man benytter PCene på biblioteket kan de plutselig skru seg av for å konfiguere Windows. Det må da være mulig at dette blir gjort i det man skrur PCene av selv? Veldig irriterende at de skrur seg av mens man sitter og jobber! PCene har flere irriterende funksjoner som har kommet etter jul når dere oppdaterte til nye Windows. Blant annet kommer det HVER gang man skrur på PCen melding om å oppdatere Java, men dette er ikke mulig fordi man ikke har tilgang. 45 Det trådløse internettet på biblioteket er ustabilt, noe som også gjeld på grupperommene. Vi booket grupperom for to uker siden for å slippe litt unna støy på bordene ved vinuet, men når internett er så godt som ikkeeksisterende på grupperommet, er vi likelangt. Kanksje IT-avdelingen burde selv ta seg et par timer og teste PCene på bilblioteket? Da kommer de til å merke hvor irriterende dette er. Vi som studenter irriterer oss i tillegg over dette HVER eneste dag. Bytt ut de trådløse routerne med noen som klarer å møte etterspørselen. Pc ene er satt til å oppdatere windows på natta. Hvis pc ene er slått av over lengre tid vil det være nødvendig at dette skjer mens de er påslått på dagtid. Av og til kommer det kritiske oppdateringer som blir tatt på dagtid. I løpet av vinteren 2011/2012 vil det bli etablert et nytt trådløst nettverk med større kapasitet. Biblioteket vil få første prioritet. IT Ok IT Ok 53 Kommer ikke inn på PCen, får bare opp feilmelding. Ringte Helpdesk første gang ca 10.30, deretter ca 11, og så Da kom det en person som sa han ordnet problemet før han forsvant igjen, men jeg kom fortsatt Man bør få hjelp når man trenger det, PC er et nødvendig arbeidsredskap! Vi har registrert denne saken kl og var hos bruker ca På IT Ok Side 28

29 ikke inn på PCen. Ringte på nytt ca Nå gir jeg opp og går hjem. Dette er skrevet fra et annet kontor klokka på "lånt" PC, men slikt skal være unødvendig. 64 Klokkene på campus ligger igjen flere minutter foran offisiell tid for vår tidssone. Still klokkene, eventuelt bytt urverk. grunn av ferie avvikling og andre oppgaver tok det dessverre litt tid. Vi burde ha testet at pc var ok. Klokkene er justert Drift Ok 67 Viderebringer klage fra student over at lærer Petter Pettersen har reservert mange grupperom over flere dager uke 41 til bruk for sine studenter. Studenten er indignert og lurer på om dette er lov? Så vidt jeg skjønner har dette vært påtalt tidligere. Det er stort press på grupperommene allerede. 68 Utenlandske studenter får ikke tilgang på engelsk versjon av Microsoft Office. Dette er et alvorlig kvalitetsproblem i undervisningen, spesielt i samlingsbasert undervisning på masternivå. Dette forhold har blitt påklagd gjentatte ganger siden januar 2011, men er fortsatt uløst. Sørge for at studentene får tilgang på engelsspråklig versjon av Microsoft Office programvare. Studieansvarlig vil, sammen med prodekan for undervisning og de emneansvarlige på dette og andre emner ved HHB som i stor utstrekning benytter grupperom, på nyåret vurdere om disse læringsaktivitetene kan organiseres på andre måter slik at belastningen på grupperommene kan reduseres. Vi har hatt en dialog med FBA rundt dette i lengre tid. Dette har fungert tidligere når vi brukte Windows XP som operativsystem. Etter at vi gikk over til windows 7 på maskinene ble dette HHB Ok IT Ok Side 29

30 69 Den trådløse internettdekningen er dårlig på hele Campus. Spesielt gjelder dette for biblioteket, hvor man kan ende opp å ikke ha dekning til tross for at man sitter på de mest sentrale grupperommene. Bedre dekningen, og for den del hastigheten! en større utfordring og vi måtte få inn ekstern hjelp for å få løst dette, noe som var komplisert å få til. Problemet ble løst medio oktober. I løpet av vinteren vil det bli etablert et nytt trådløst nettverk med større kapasitet. Biblioteket vil få første prioritet. IT Ok 70 Har observert at alle grupperommene i biblioteket blir booket av Petter Pettersen før andre i det hele tatt får muligheten. Dette gjelder nesten alle dager fra kl Noe som vil si at andre ikke har muligheten for å bruke grupperommene som er for alle studenter(?). Dette er noe vi, og mange andre, har irritert seg over over lang tid. Om vi booker et rom fra morgenen av, blir vi som "kasteballer" fra kl 1215 da noen studenter av Pettersen velger å ta i bruk grupperommene, mens andre ikke. Flere av oss studenter har også undervisning som er ferdig kl 12, og ønsker å stille på lik linje med Pettersens studenter når det gjelder bruk og booking av rom. Og hvorfor blir Pettersens bookinger lagt inn automatisk i systemet, slik at vi ikke en gang får muligheten til å booke et grupperom? At Pettersens studenter kan stille på likt med alle oss andre studenter med tanke på bruk og booking av grupperom på biblioteket. Studieansvarlig vil, sammen med prodekan for undervisning og de emneansvarlige på dette og andre emner ved HHB som i stor utstrekning benytter grupperom, på nyåret vurdere om disse læringsaktivitetene kan organiseres på andre måter slik at belastningen på grupperommene kan reduseres. En mulig løsning kan være å reservere klasserom, dette har imidlertid vist seg vanskelig pga mangel Hhb Ok Side 30

31 også på denne type rom. 71 Det er veldig treg internett på biblioteket og svært vanskelig å koble seg på trådløs-nettet Raskere internett-linje og flere tilkoblingspunkter I løpet av vinteren vil det bli etablert et nytt trådløst nettverk med større kapasitet. Biblioteket vil få første prioritet. IT Ok 76 Syns det er pinlig at arrangementer ved universitetet i Nordland ikke er tillrettelagt for studenter. Dagens (fredags) foredrag (Nordområdemeldingen)er tillrettelagt for de som har forhåndsregistrert seg, noe som ikke gjelder oss studenter, da vi aldri har blitt gjort oppmerksom på dette. Jeg finner det hårreisende at vi som studenter ikke får denne muligheten, da jeg, og mange av mine medstudenter rett og slett ikke fikk muligheten til å delta, fordi det var fullt. Jeg er aktiv i studentpolitikken ved huset, og jeg har snakket med medlemmer av SOBstyret, og selv ikke de var klar over dette. SKJERP DERE! Hilsen frustrert HHBS- representant! Invitasjon til dette åpne arrangementet var annonsert i dagspressen, samt ved UiN sine hjemmesider. I tillegg ble studentene spesielt invitert ved at studenteleder Elisabeth Sletten la ut melding på Fronter torsdag 17. november. Prorektor OK 78 Internettsidene til Vesterålen og Helgeland bør bli mer synlig. Mange studenter som ikke er kjent i regionen, spesielt i Nord-Norge. Da er det viktig at disse studiestedene er godt synlig på UiN sin internettside. Oppdatere denne informasjonen som ligger her. Gjerne legg et kart som forklarer hvor i Nordland disse studiestedene ligger og litt flere bilder som kan trekke flere studenter. Studiestedene vil få en litt mer fremtredende plass på de nye nettsidene MIA Ok Side 31

32 79 Hvorfor skal det være slik at trådløsnettet ved universitet skal være så dårlig/treigt at man kan tenke at det er en ISDN-linje fra 90-tallet som fungerer som internett for studentene? Hver dag fra så tidlig som 9/halv 10 til ca 4, er det nesten umulig å åpne nettsider for oss studenter, noe som er meget frustrerende når man sitter å leser til eksamen/jobber med hjemmeeksamen. Sette opp flere/sterkere trådløsrutere I perioder med mye belastning, kan det skje at nettet oppleves som tregt. Årsakene kan være mange. I løpet av vinteren vil det bli etablert et nytt trådløst nettverk med større kapasitet IT Ok 80 stolene på biblioteket er ikke ergonomisk utformet. Jeg får vondt i nakken av å bruke dem. kjøp nye stoler Vi er klar over at der er et problem med stolene. Har du lyst på å prøve å sitte på en annen stol, som er lik bare polstret, for å teste om det er de harde setene, der er skyld i at du sitter dårlig eller om det er selve stolens utforming. Bibliotek OK Jeg vil bli veldig glad om du vil gjøre dette forsøk, da jeg så kan finne ut av at gjøre det riktige med de stolene. Kom inn på mitt kontor 2502 i 2. etasjen. Side 32

33 81 Manglende skilting på døra til A15. Sett opp A15, i tillegg til Ole Tobias Olsen. Opplevde akkurat at en person ikke fant fram til rommet som følge av dette :) Alle auditorier har nå fått egen navn og de gamle betegnelsene som feks A-15 er nå borte. Dette vil ikke bli endret. Drift Ok 84 Internett fungerer svært dårlig på masterrommet for samfunnsfag/e263. Gjelder både PC og MAC maskiner. UiN sine sider bruker ca 5-10 min før den er lastet inn. For å laste ned dokumenter må man bruke maskiner på biblioteket eller gjører det før man kommer på skolen!! 86 nesten umulig å finne ut hvor man skal fylle på studentkort. Sette inn dette valget på "STUDENTKORT"? En base var nede i området. Kan også være flere årsaker til deres problemer min på å laste UIN sine sider er ikke normalt. Det raskeste er å ta kontakt med helpdesk i slike saker. Det kommer for øvrig nytt trådløst nettverk i løpet av vinteren. Regner med spørsmålet gjelder hvor man skal fylle på penger på studentkortet for kopi og utskrift. Det ligger en stor knapp i høyremargen på UIN sine student sider, merket med «påfyll utskrifter». IT Ok IT Ok Side 33

34 Fortsatt ubesvarte avviksmeldinger Nummer Melding Forslag til løsning Svar Anvarlig Mottatt Frist Besvart Status 59 I juli i fjor og i år fikk sommervikarene fra Mørkvedmarka forskningsstasjon ikke utbetalt lønn. Vikarene er avhengig av å kunne stole på lønnsutbetalingene. Timelistelevering i en periode med mye ferieavvikling i administrasjonen er en utfordring. I år kom en utforutsigbar sykemelding i tillegg som viser hvor utsatt ordninga er. Sommervikarene går på fast lønn i sommermånende. Den nåværende ordning med innlevering av timelister er for mye utsatt for feil. Økonomi Åpen 66 Er det mulig å sette opp varmen på universitetet? Det er jo iskaldt på alle rom. Er vel ikke meningen at en skal må sitte med boblejakke og tykk utebukse på skolen fra 8 til 16 hver dag for ikke å fryse halvt i hjel. Gjelder spesielt Iluk. Sette opp varmen.. Drift Åpen 72 Det er vanvittig dårlig luft på auditorium A7.det finnes ikke holdbart, og det går ut over kvaliteten på undervisning enten så må luftanlegget stå på hele døgnet og ikke bli slått av etter klokken 17.00, eller så må det eksisterende luftanlegget forbedres i dette rommet. Drift Utsatt Side 34

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten Leder

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for: Representerer Gisle Pettersen Bodil Svendsgård PHS Hilde Åsheim Kjell Pedersen SSiB

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for: Representerer Gisle Pettersen Bodil Svendsgård PHS Hilde Åsheim Kjell Pedersen SSiB MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/12 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Elisabeth Sletten LEDER SoB Grete Lysfjord NESTL Rektoratet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: Tidspunkt: 08:30-10:00

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: Tidspunkt: 08:30-10:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 27.10.2011 Tidspunkt: 08:30-10:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten Leder

Detaljer

Forfall Navn Funksjon Representerer Ann-Gøril Hugaas Medlem PHS Bente Larsen Medlem SSiB Grete Lysfjord Medlem FBA

Forfall Navn Funksjon Representerer Ann-Gøril Hugaas Medlem PHS Bente Larsen Medlem SSiB Grete Lysfjord Medlem FBA MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.03.2011 Tidspunkt: 08:30-10:00 Til stede: Berit Skorstad Leder Rektoratet Terje Halvorsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektoratet Bodil Svendsgård

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/11 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/11 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/11 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten LEDER SoB

Detaljer

Andre: Navn Funksjon Representerer Stig Fossum (deltok på sak 20/2012) Universitetsdirektør Ledelsen Jan Atle Toska SFA direktør SFA

Andre: Navn Funksjon Representerer Stig Fossum (deltok på sak 20/2012) Universitetsdirektør Ledelsen Jan Atle Toska SFA direktør SFA MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studiekvalitetsutvalget Møte nr: 3/2012 Møtested: Styrerommet, 2.etasje Mørkvedgården Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 08:30 10:00 Til stede: Håvard Olafsen Medlem SoB Malin Sofie Tørrisplass

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/13 Møtested: Møterom 3003, Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 08:30-11:00

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/13 Møtested: Møterom 3003, Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 08:30-11:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/13 Møtested: Møterom 3003, Møterom 3003 Dato: 28.01.13 Tidspunkt: 08:30-11:00 Til stede: Grete Lysfjord Leder Rektoratet Øystein Strømsnes Nestleder

Detaljer

Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/12 Møtested: Styrerommet - Mørkvedgården, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30

Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/12 Møtested: Styrerommet - Mørkvedgården, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/12 Møtested: Styrerommet - Mørkvedgården, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/15 Møtested: Styrerommet UiN Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 11:00-12:30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/15 Møtested: Styrerommet UiN Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 11:00-12:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/15 Møtested: Styrerommet UiN Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 11:00-12:30 Til stede: Grete Lysfjord Leder Rektorat Mats Myrstad Nestleder SOB Frode Fjelldal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 08:30 10.30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 08:30 10.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 08:30 10.30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektoratet Øystein Strømsnes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 20.09.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 20.09.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 20.09.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget. Møte nr: 4/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 23.09.2013 Tidspunkt: 08.30 10.00

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget. Møte nr: 4/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 23.09.2013 Tidspunkt: 08.30 10.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 23.09.2013 Tidspunkt: 08.30 10.00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Bjørn-Åge Nilsen Leder SoB Grete Lysfjord

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 08:30 10:30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 08:30 10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 08:30 10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektorat Mats Myrstad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/11 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: Tidspunkt: 09:00 11.

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/11 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: Tidspunkt: 09:00 11. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/11 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.02.2011 Tidspunkt: 09:00 11.00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Berit Skorstad Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 27.01.2014 Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Bjørn Åge Nilsen Leder SOB Grete Lysfjord

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg Mørkvedgården Dato: 15.09.2011 Tidspunkt: 08:30-10:00

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg Mørkvedgården Dato: 15.09.2011 Tidspunkt: 08:30-10:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg Mørkvedgården Dato: 15.09.2011 Tidspunkt: 08:30-10:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten Leder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 08:30 11.00

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 08:30 11.00 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 08:30 11.00 Grete Lysfjord Leder Rektoratet Erlend Bullvåg Medlem HHB Bodil Svendsgård Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10.

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10.30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Berit Skorstad LEDER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten

Detaljer

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 10:30 11:30

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 10:30 11:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 10:30 11:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektorat Kjetil

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.02.2011 Tidspunkt: 09:00 11.

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.02.2011 Tidspunkt: 09:00 11. MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.02.2011 Tidspunkt: 09:00 11.00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Berit Skorstad

Detaljer

Læringsmiljøutvalget Dato: Sted: Styrerommet Mørkved

Læringsmiljøutvalget Dato: Sted: Styrerommet Mørkved Møteprotokoll Læringsmiljøutvalget Dato: 20.04.2016 Sted: Styrerommet Mørkved Tilstede: Grete Lysfjord Per Harald Rødvei Øystein Parelius Mathias Lauritzen Malinn Hellen Sele Mari Evensen Grethe Bøgh Næss

Detaljer

22/15 15/ Godkjenning av protokoll 3/15 3. Læringsmiljøutvalget høsten lovforankring og mandat

22/15 15/ Godkjenning av protokoll 3/15 3. Læringsmiljøutvalget høsten lovforankring og mandat MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget Dato: 21.09.2015 kl. 11:00 Sted: Styrerommet Mørkvedgården Arkivsak: 15/02683 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Øystein Parelius, Grete

Detaljer

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/15 Møtested: Styrerommet UiN Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 11:00-12:30. Grete Lysfjord Utvalgsleder

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/15 Møtested: Styrerommet UiN Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 11:00-12:30. Grete Lysfjord Utvalgsleder MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/15 Møtested: Styrerommet UiN Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 11:00-12:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektorat

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30 Side1 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektoratet Bodil Svendsgård

Detaljer

Iselin Krey Stubberud, Per Kåre Blomvik,

Iselin Krey Stubberud, Per Kåre Blomvik, MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget Dato: 08.06.2015 kl. 11:00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården Arkivsak: 15/02683 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Grete Lysfjord, Per Harald Rødvei, Bodil Svendsgård,

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-11:40

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-11:40 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 05.12.2012 Tidspunkt: 08:30-11:40 Til stede: Navn Funksjon Representerer Rita

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg Mørkvedgården Dato: 15.09.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg Mørkvedgården Dato: 15.09.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg Mørkvedgården Dato: 15.09.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten

Detaljer

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 3. juli 2012

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 3. juli 2012 Møteprotokoll Tid: 14:00-15:30 tirsdag 29.05.2012 Sted: Drotten, HiL Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 3. juli 2012 Side 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jens Uwe Korten, prorektor

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2012 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2012 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2012 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Elisabeth

Detaljer

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/14 Møtested: Nye styrerommet Dato: Tidspunkt: 08:30 11:00

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/14 Møtested: Nye styrerommet Dato: Tidspunkt: 08:30 11:00 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/14 Møtested: Nye styrerommet Dato: 01.12.2014 Tidspunkt: 08:30 11:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektorat

Detaljer

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 2. desember 2011

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 2. desember 2011 Møteprotokoll Tid: 14:00-15:10 torsdag 4.11.011 Sted: N-405, HiL Faste medlemmer som møtte: Marthe Bonnerud Jens Uwe Korten Fredrik Torgersen ST FA ST Catrine Bexrud til 14:50 ST Læringsmiljøutvalget HiL

Detaljer

UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU

UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU Universitetet i Stavanger Læringsmiljøutvalget LMU-sak 27/07 UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU Bakgrunn Universitetet i Stavanger er pålagt i henhold til Universitets- og høgskoleloven å

Detaljer

Vedtakssaker. 15 15/02683-1 Godkjenning av protokoll 2/15 2. 16 15/02692-1 Orientering om 1. semester prosjektet 8

Vedtakssaker. 15 15/02683-1 Godkjenning av protokoll 2/15 2. 16 15/02692-1 Orientering om 1. semester prosjektet 8 MØTEINNKALLING Læringsmiljøutvalget Dato: 08.06.2015 kl. 11:00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården rkivsak: 15/02683 Arkivkode: Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side Vedtakssaker 15 15/02683-1 Godkjenning

Detaljer

Orienteringssak: Rapport fra internrevisjon våren 2012

Orienteringssak: Rapport fra internrevisjon våren 2012 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget 43/12 16.05.2012 Arkivreferanse: 2011/1129/436 Orienteringssak: Rapport fra internrevisjon våren 2012 Innstilling til vedtak: Studiekvalitetsutvalget

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: 11:00 15.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset medlem ekstern Berit

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:30 13:40 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem

Detaljer

Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer

Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/2013 Møtested: Møterom 3003, Møterom 3003 Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: 08:30-11:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder

Detaljer

Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer

Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 20.09.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.03.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.03.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.03.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Berit Skorstad

Detaljer

Kvalitetssikring ved Høgskolen i Bodø Rapport fra revisjon av kvalitetssikringssystemet

Kvalitetssikring ved Høgskolen i Bodø Rapport fra revisjon av kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikring ved Høgskolen i Bodø Rapport fra revisjon av kvalitetssikringssystemet Oppdraget fra Styret ved høgskolen i Bodø Både Studiekvalitetsutvalget (SKU) og Styret har i løpet av vårsemesteret

Detaljer

Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013. Læringsmiljøutvalget. Høgskolen i Sør-Trøndelag

Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013. Læringsmiljøutvalget. Høgskolen i Sør-Trøndelag Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013 Læringsmiljøutvalget Høgskolen i Sør-Trøndelag Læringsmiljøutvalget Bakgrunn og etablering Lov om universiteter og høgskoler 4 3, første ledd, gir styret ved institusjonen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/11 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/11 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/11 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Johanne Alteren MEDL FAG Bent-Cato Hustad MEDL FAG Solrun Holm MEDL FAG Malin Sofie Tørrisplass MEDL STU

Forfall: Navn Funksjon Representerer Johanne Alteren MEDL FAG Bent-Cato Hustad MEDL FAG Solrun Holm MEDL FAG Malin Sofie Tørrisplass MEDL STU MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 02/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland, Bodø Dato: 16.04.2012 Tidspunkt: 08:30-15:00 Til stede: Rita Lekang Leder EKS Arne

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 Til stede: Rita Lekang Leder EKS

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09:30 12:50. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09:30 12:50. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 09:30 12:50 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Brynjolv Anke varamedlem ekstern Inge

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget. Dato: kl. 13:00 Sted: Skypemøte Arkivsak: 15/02683

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget. Dato: kl. 13:00 Sted: Skypemøte Arkivsak: 15/02683 MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget Dato: 03.11.2016 kl. 13:00 Sted: Skypemøte Arkivsak: 15/02683 Tilstede: Kevin Hovdahl Holmli, Kine Lyngås, Mats Pedersen, Oda Oldertrøen, Victoria Adelaine Molland, Grethe

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-13:00

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-13:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 21.11.2013 Tidspunkt: 08:30-13:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Rita

Detaljer

Læringsmiljøutvalget Dato: Sted: Levanger, Nylåna Møtesal 4233

Læringsmiljøutvalget Dato: Sted: Levanger, Nylåna Møtesal 4233 Møteprotokoll Læringsmiljøutvalget Dato: 02.03.16 Sted: Levanger, Nylåna Møtesal 4233 Tilstede: Grete Lysfjord Levi Gårseth-Nesbakk - vara Øystein Parelius Mathias Lauritzen Kristoffer Grorud Vicoria Moland

Detaljer

Dato: kl. 11:00 Sted: Mo i Rana - B301 Arkivsak: 15/02683

Dato: kl. 11:00 Sted: Mo i Rana - B301 Arkivsak: 15/02683 MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget Dato: 26.09.2016 kl. 11:00 Sted: Mo i Rana - B301 Arkivsak: 15/02683 Tilstede: Grete Lysfjord, Grete Bøgh Næss, Hilde Kristin Mikalsen, Hanne S.Hansen(deltok på Skype),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Bodil Børset Inge Myrvoll

Detaljer

Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/12 Møtested: Styrerommet - Mørkvedgården, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30

Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/12 Møtested: Styrerommet - Mørkvedgården, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/12 Møtested: Styrerommet - Mørkvedgården, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører

1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører 1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører 1.1 Bakgrunn og funksjon Denne handlingsplanen har som mål å være et styringsverktøy i arbeidet med det helhetlige læringsmiljøet for alle studenter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40 Til stede: Navn Magnus Rindal Åshild Nordnes Inge Myrvoll Paul-Martin Strand (til kl 13.50 etter

Detaljer

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset. medlem medlem

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset. medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 9/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.10.2011 Tidspunkt: kl 10.30 14.45 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET. Sveinung Hestnes

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET. Sveinung Hestnes MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 27. februar 2007 TID: 12.15 17.00 MØTESTED: Oppholdsrom ansatte LUNSJ NB! Fra 11.45 til 12.15 BIBEL OG BØNN: Sveinung Hestnes I møtet

Detaljer

Godkjenning av protokoll 3. Konstituering av Læringsmiljøutvalget høsten Handlingsplan 5. Læringsmiljøseminar 6

Godkjenning av protokoll 3. Konstituering av Læringsmiljøutvalget høsten Handlingsplan 5. Læringsmiljøseminar 6 MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget Dato: 05.09.2017 kl. 10:30 Sted: Stjørdal Arkivsak: 15/02683 Tilstede: Kevin Hovdahl Holmli, Andrea Brunner, Hanne Solheim Hansen, Jan Georg Gulstad, Kirsti Grøtan, Odd

Detaljer

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 1. mars 2012

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 1. mars 2012 Møteprotokoll Tid: 14:00-15:30 onsdag 08.02.2012 Sted: Drotten, HiL Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 1. mars 2012 Side 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jens Uwe Korten, prorektor

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utdanningsutvalget. Dato: kl. 14:00 16:00 Som Skype-møte Arkivsak: 16/00945

MØTEPROTOKOLL. Utdanningsutvalget. Dato: kl. 14:00 16:00 Som Skype-møte Arkivsak: 16/00945 MØTEPROTOKOLL Utdanningsutvalget Dato: 15.03.2016 kl. 14:00 16:00 Sted: Som Skype-møte Arkivsak: 16/00945 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Grete Lysfjord, prorektor Utdanning,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utdanningsutvalget. Dato: kl. 11:00 Sted: Bodø Arkivsak: 16/00945

MØTEPROTOKOLL. Utdanningsutvalget. Dato: kl. 11:00 Sted: Bodø Arkivsak: 16/00945 MØTEPROTOKOLL Utdanningsutvalget Dato: 23.02.201 kl. 11:00 Sted: Bodø Arkivsak: 16/00945 Tilstede: Hanne Solheim Hansen (leder) Tove Sagnes (prodekan FSH) Egil Solli (prodekan FLU) Hugo seth (prodekan

Detaljer

Jorun Fallin, Terje Giseth, Kirsti Stubbe, Truls Dahl. Thorbjørn Aakre, Margrethe Mørkved Solli. Godkjenning av protokoll 3

Jorun Fallin, Terje Giseth, Kirsti Stubbe, Truls Dahl. Thorbjørn Aakre, Margrethe Mørkved Solli. Godkjenning av protokoll 3 MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget Dato: 30.05.2017 kl. 12:00 Sted: Nesna Arkivsak: 15/02683 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Kevin Hovdahl Holmli, Hanne Solheim Hansen,

Detaljer

Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3

Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3 Møteinnkalling: Læringsmiljøutvalget (20.01.2017) Læringsmiljøutvalget Dato: 20.01.17 Sted: Brevmøte Notat: Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3 Arkivsak-dok.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/11 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 27.10.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/11 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 27.10.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/11 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 27.10.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten

Detaljer

LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget sin rolle og funksjon Supperåd eller utvalg med reell handlekraft?

LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget sin rolle og funksjon Supperåd eller utvalg med reell handlekraft? 1302 1901 LMU-SAK NR: 13/2006 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30.

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

leder medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem varamedlem

leder medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem varamedlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 3/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 25.04.2012 Tidspunkt: 11:00 14.00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll Bodil Børset Ann Gøril Hugaas

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 14.00. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 14.00. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 14.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 15:30. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 15:30. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:30 15:30 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll Bodil Børset

Detaljer

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 1 Denne handlingsplanen er en videreføring av Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2010 2013. DEL 1 KAPITTEL 1. INNLEDNING

Detaljer

Møteprotokoll LMU (temamøte Årsrapport for studiekvalitet ) Tid: kl Sted: Møterom Ø-201

Møteprotokoll LMU (temamøte Årsrapport for studiekvalitet ) Tid: kl Sted: Møterom Ø-201 Møteprotokoll LMU (temamøte Årsrapport for studiekvalitet 2013-2014) Tid: 26.09.2014 kl. 11-12 Sted: Møterom Ø-201 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jens Uwe Korten Leder FA Ingrid

Detaljer

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: 10.03.2016 Tidspunkt: 09:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Dato: 2.1.2014 Vår ref.: 2013/1825 LINESL Referat fra møte i studieutvalget ved UV-fakultetet Mandag 2.12.13 kl 12.15-15, fakultetsstyrerommet

Detaljer

Victoria Adelein Molland Thor Ivar Brandsvikhaug Kine Lyngås

Victoria Adelein Molland Thor Ivar Brandsvikhaug Kine Lyngås MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget Dato: 10.03.2017 kl. 11:00 Sted: Steinkjer- Rom 306 Arkivsak: 15/02683 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Kevin Hovdahl Holmli Hanne Solheim

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Observatører: Anita Pettersen Seniorrådgiver Sentral HMS-gruppe. Fra administrasjonen møtte:

MØTEPROTOKOLL. Observatører: Anita Pettersen Seniorrådgiver Sentral HMS-gruppe. Fra administrasjonen møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Alta BT 1 1031 Rom 1031 Videokonferanserom/Tromsø B 124 Hiet, Alta/Tromsø Møtedato: 15.05.2014 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Bjørn Jan Monstad. Medlem. Observatør

Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Bjørn Jan Monstad. Medlem. Observatør Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 14.09.2011 Tidspunkt: 13:00-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

Vedtakssaker. 10/17 17/ Godkjenning av møteprotokoll og saksliste LMU - Mai 2. NSO sin utredning om lovverket for studenters læringsmiljø

Vedtakssaker. 10/17 17/ Godkjenning av møteprotokoll og saksliste LMU - Mai 2. NSO sin utredning om lovverket for studenters læringsmiljø MØTEINNKALLING Læringsmiljøutvalget Dato: 12.05.2017 kl. 0:00 Sted: Midt i mellom Arkivsak: 14/00042 Arkivkode: 012.1 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side Vedtakssaker 10/17 17/00812-2 Godkjenning

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 03/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-13:00

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 03/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-13:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Møte nr: 03/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 17.10.2012 Tidspunkt: 08:30-13:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Rita Lekang Leder EKS Arne

Detaljer

Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget Tirsdag 4. desember kl , N-501

Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget Tirsdag 4. desember kl , N-501 Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget Tirsdag 4. desember kl. 13.00 15.40, N-501 Til stede på møtet: Utvalgsmedlemmer Hans-Johan Karlsen Ida Mattsson Andreas Halvorsen (til og med sak 34/2007) Ingrid

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Gisle Pettersen MEDL TEK Arne Hjalmar Hansen NESTL EKS Johanne Alteren MEDL FAG Kristoffer Grorud MEDL STU

Forfall: Navn Funksjon Representerer Gisle Pettersen MEDL TEK Arne Hjalmar Hansen NESTL EKS Johanne Alteren MEDL FAG Kristoffer Grorud MEDL STU MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/2014 Møtested: Stokmarknes, Universitetet i Nordland, Campus Vesterålen Dato: 01.10.2014 Tidspunkt: 13:30-16:30 Til stede: Rita

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.03.08 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2011 Møtested: E313 Dato: Tidspunkt: 09:00-13:45

Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2011 Møtested: E313 Dato: Tidspunkt: 09:00-13:45 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2011 Møtested: E313 Dato: 19.10.2011 Tidspunkt: 09:00-13:45 Til stede: Rita Lekang Leder EKS Arne Hjalmar Hansen Nestleder EKS Johanne

Detaljer

LMU-sak 18/2008 Revisjon av vedtekter for Læringsmiljøet ved Universitetet for miljø og biovitenskap

LMU-sak 18/2008 Revisjon av vedtekter for Læringsmiljøet ved Universitetet for miljø og biovitenskap 1302 1901 LMU-SAK NR: 18/2008 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 18/2008 Revisjon av

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.08 Tid: Kl. 17.45 Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

PROTOKOLL BODØ KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL BODØ KONTROLLUTVALG SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 27.05.2010 10/317 412-5.4 PROTOKOLL BODØ KONTROLLUTVALG Møtedato: Torsdag 27. mai 2010 kl. 08.30 10.00 Møtested: Møterom, 3. Etasje,

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA KDs «gylne triangel» - Kunnskapstriangelet Utdanning Kvalitet Entreprenørskap I samarbeid med arbeidslivet Samfunnsrelevans FoU Innovasjon 3 Strategi 2020 Visjon: Ny

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Universitetet i Nordland. Sak: Rapport fra internrevisjon høsten 2012. Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget 28.01.2013

Universitetet i Nordland. Sak: Rapport fra internrevisjon høsten 2012. Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget 28.01.2013 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget 28.01.2013 Arkivreferanse: 2011/1129/436 Sak: Rapport fra internrevisjon høsten 2012 Innstilling til vedtak: Studiekvalitetsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING Frogn kontrollutvalg

MØTEINNKALLING Frogn kontrollutvalg Møtetid: 01.02.2016 kl. 14:00 Møtested: Frogn rådhus MØTEINNKALLING Frogn kontrollutvalg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter er publisert på

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 10: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 10: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 24.04.2013 Tidspunkt: 10:00 14.00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Inge Myrvoll Silje Brandvoll Berit Støre Brinchmann

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Remmen, Halden Møtedato: 06.04.06 Arkivref: wwg/26-06 Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut 7 dager før møtet. Forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/14 Møtested: Styrerommet Dato: 10.11.2014 Tidspunkt: 08:30 10:30

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/14 Møtested: Styrerommet Dato: 10.11.2014 Tidspunkt: 08:30 10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/14 Møtested: Styrerommet Dato: 10.11.2014 Tidspunkt: 08:30 10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektorat Mats

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/12 12/602 REFERATSAKER ELDRERÅDET Med hilsen Olaug Lihagen Leder

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/12 12/602 REFERATSAKER ELDRERÅDET Med hilsen Olaug Lihagen Leder Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale eldreråd Møtested: Formannskapssalen : 19.04.2012 Tid: 11:30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes

Detaljer

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 3/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:00 14.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Årsrapport 2011 og handlingsplan 2012

Årsrapport 2011 og handlingsplan 2012 Årsrapport 2011 og handlingsplan 2012 Læringsmiljøutvalget Høgskolen i Sør-Trøndelag www.hist.no/lmu Læringsmiljøutvalget Årsrapport 2011 og Handlingsplan 2012 Bakgrunn og etablering Lov om universiteter

Detaljer

Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2012 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 31.1.2012 Tidspunkt: 08:30-15:00

Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2012 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 31.1.2012 Tidspunkt: 08:30-15:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2012 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 31.1.2012 Tidspunkt: 08:30-15:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Rita

Detaljer

PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Dato: 20.august 2010 Arkiv: 2010/1186 PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 28. mai 2010 Tid: Kl.09:00 Sted: Øya Helsehus, møterom 1, 7.etg. Deltakere: Helge Garåsen

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 46-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 46-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Samfundet, Halden Møtedato: 07.06.06 Arkivref: lms/46-06 Innstilling fra: Saksbehandler: org.konsulent Saksnr: 46-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen

Detaljer

styreleder medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem

styreleder medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 25.05.2011 Tidspunkt: kl 08.30 11.30 Til stede: Navn Magnus Rindal Åshild Nordnes Marit Sundet Terje Fallmyr Maja Jensvoll Ellen

Detaljer