MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/15 Møtested: Styrerommet UiN Dato: Tidspunkt: 11:00-12:30. Grete Lysfjord Utvalgsleder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/15 Møtested: Styrerommet UiN Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 11:00-12:30. Grete Lysfjord Utvalgsleder"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/15 Møtested: Styrerommet UiN Dato: Tidspunkt: 11:00-12:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektorat Mats Myrstad Nestleder STUN Kjetil Eiane Medlem FBA Per Harald Rødvei Medlem FSV Frode Fjelldal Soelberg Medlem HHB Bodil Svendsgård Medlem PHS Steffen Halsbakk Medlem STUN Jørgen Fjørtoft Medlem STUN Tor Gudmund L. Østmo Medlem STUN Victoria A. Molland Medlem STUN Dino Omerovic Medlem STUN Kjell Pedersen Medlem StudentiNord Hilde Åsheim Observatør StudentiNord Berit Eliassen Observatør Universitetsbiblioteket Rita Romarheim Observatør STUN/SFA Erik Gaukerud Observatør IT Truls Didriksen Observatør HHB Synnøve Tollåli Observatør FSV Mats Pedersen Observatør FBA Charlotta Langejan Observatør PHS Marianne Ellingsen Kvig Observatør Internasjonalt kontor Jan Atle Toska Observatør SFA Grete Lysfjord Utvalgsleder Side1

2 Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet VS 1/15 Godkjenning av protokoll 6/14 VS 2/15 Årsrapport LMU 2014 VS 3/15 Regnskap LMU/SKU 2014 VS 4/15 Budsjett LMU/SKU 2015 VS 5/15 Handlingsplan for fjerning av funksjonshemmende barrierer 2016 OS 6/15 Avviksmeldinger per januar 2015 OS 7/15 Eventuelt Side2

3 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 1/ Arkivreferanse: 2010/428/ Sak: Godkjenning av protokoll 6/14 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll 6/14 fra møtet den Grete Lysfjord leder læringsmiljøutvalget / prorektor Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side3

4 SAKSUTREDNING Sak: Godkjenning av protokoll 6/14 Saksbehandler: Thorbjørn Aakre Vedlegg: Protokoll 6/14 Side4

5 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 08:30 9:30 Til stede: Grete Lysfjord Leder Rektorat Per Harald Rødvei Medlem FSV Frode Fjelldal Soelberg Medlem HHB Bodil Svendsgård Medlem PHS Steffen Halsbakk Medlem SoB Victoria A. Molland Medlem SoB Dino Omerovic Medlem SoB Hilde Åsheim Observatør StudentiNord Synnøve Tollåli Observatør FSV Mats Pedersen Observatør FBA Charlotta Langejan Observatør PHS Thorbjørn Aakre Utvalgssekretær SFA Forfall/Ikke møtt: Navn Funksjon Representerer Mats Myrstad Nestleder SOB Berit Eliassen Observatør Universitetsbiblioteket Kjell Pedersen Medlem StudentiNord Rita Romarheim Observatør SOB/SFA Kjetil Eiane Medlem FBA Truls Didriksen Observatør HHB Marianne Ellingsen Kvig Observatør Internasjonalt kontor Jørgen Fjørtoft Medlem SoB Tor Gudmund L. Østmo Medlem SoB Erik Gaukerud Observatør IT Jan Atle Toska Direktør SFA Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for: Representerer Iselin Krey Stubberud Mats Myrstad SOB Andre: Side5

6 Navn Funksjon Representerer Anita Eriksen Ass. universitetsdirektør UiN Innkallingen ble godkjent Sakslisten ble godkjent Thorbjørn Aakre utvalgssekretær Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet VS 38/14 Godkjenning av protokoll 5/14 OS 39/14 OS 40/14 KSS-Bygningsmessig infrastuktur Campus Vesterålen Status handlingsplan for fjerning av funksjonshemmende barrierer 2014/2015 OS 41/14 Avviksmeldinger per desember 2014 OS 42/14 Eventuelt Side6

7 VS 38/14 Godkjenning av protokoll 5/14 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll 5/14 fra møtet den Behandling: Steffen Halsbakk er feilaktig ført som til stede på møtet Vedtak: Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll 5/14 fra møtet den OS 39/14 KSS-Bygningsmessig infrastuktur Campus Vesterålen Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering Behandling: Assisterende universitetsdirektør Anita Eriksen orienterte utvalget om møtet med studiestedsleder på Campus Stokmarknes. Lokalene oppleves som velfungerende, en del småting er under oppfølging, men ingenting alvorlig. Lokalene er 3 år gamle. Bodil Svendsgård forteller om dårlige forhold Leknes/Gravdal, spesielt dårlig IKT-infrastruktur. Synnøve Dalmo Tollåli forteller som klager fra studenter på dyr kantine og at ikke alle undervisningsrom er formålstjenlige. Anita Eriksen vil be at økonomidirektør Per Arne Skjelvik i samarbeid med studiestedsleder følger opp forholdene på Leknes/Gravdal. Læringsmiljøutvalget ber om å bli orientert om hva som skjer videre på disse studiestedene. Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. OS 40/14 Status handlingsplan for fjerning av funksjonshemmende barrierer 2014/2015 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering Behandling: Utvalgssekretæren orienterte om status på handlingsplanen. Siden siste møte har det vært jobbet spesielt med planleggingen av lmu-seminaret om universell utforming den I tillegg har det vært gjennomført møte med tilretteleggingskonsulenten, med sikte på få inn ansvar- og rutinebeskrivelser knyttet til tilrettelegging inn i kvalitetshåndboka. Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering Side7

8 OS 41/14 Avviksmeldinger per desember 2014 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Behandling: Utvalgssekretæren orienterte om status på 2 ubesvarte meldinger knyttet til forsinket sensur: 2014:90 Frist for sensur var Det ble meldt på web at sensur skulle være klar Sensuren ble publisert :101 Frist for sensur var Det ble meldt på web at sensur skulle være klar Sensuren ble publisert Utvalgsleder orienterte om at det benyttes prioritert postgang for enkelte «store/tunge» eksamensoppgaver. Det er i tillegg viktig at det gis melding til studenter når en oppdager at en ikke klarer å holde den gitte sensurfristen. Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. OS 42/14 Eventuelt Behandling: En sak ble meldt til eventuelt av Steffen Halsbakk: 1. I forbindelse med eksamener på FSV er det tilfeller hvor informasjonen/kravene til f.eks. font, fontstørrelse, hjelpemidler etc. oppgitt på Fronter ikke har vært i overenstemmelse med det som fakultetet har brukt i malen for eksamensoppgaven. Prodekan Rødvei er klar over problematikken og FSV arbeider nå for å gjøre all informasjon konsistent og entydig. Side8

9 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 2/ Arkivreferanse: 2009/1433/012 Sak: Årsrapport LMU 2014 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget godkjenner framlagte årsrapport for læringsmiljøutvalget Grete Lysfjord leder læringsmiljøutvalget / prorektor Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side9

10 SAKSUTREDNING Sak: Årsrapport LMU 2014 Saksbehandler: Thorbjørn Aakre Vedlegg 1 Årsrapport Læringsmiljøutvalget Bakgrunn Framlagte årsrapport er basert på saker som Læringsmiljøutvalget har behandlet i Årsrapporten inngår som egen kapittel i den årlige kvalitetsrapporten til UiN. Side10

11 Universitetet i Nordland Studie- og forskningsadministrasjonen INTERNT NOTAT - MED OPPFØLGING Gjelder: Årsrapport Læringsmiljøutvalget Til: Styret Fra: Læringsmiljøutvalget Dato: Ref: 2009/1433//TAA Læringsmiljøutvalget er et lovpålagt utvalg med mandat vedtatt i høgskolestyret Universitets- og høgskolelovens 4-3 har bestemmelser om læringsmiljøutvalg. Studiekvalitetsutvalgets sammensetning i 2013 Studentrepresentantene velges for ett studieår av gangen, og nye medlemmer i utvalget tiltrer alltid i september. Studentleder Bjørn-Åge Nilsen ledet utvalget i vårsemesteret og prorektor Grete Lysfjord har ledet utvalget i høstsemesteret. Læringsmiljøutvalget har 12 faste medlemmer og hele 10 observatører. Fra administrasjonen har studie- og forskningsdirektørens stab hatt sekretariatet for utvalget. Nedenfor presenteres en oversikt over status på oppmøte for utvalgets faste medlemmer: Faste utvalgsmedlemmer UiN/StudentiNord Møte 1/14 Møte 2/14 Møte 3/14 Møte 4/14 Møte 5/14 Møte 6/14 Grete Lysfjord X X X X X Bodil Svendsgård X X X X Frode Fjelldal-Soelberg X X Per Harald Rødvei X X X Ketil Eiane Kjell Pedersen X X X Faste studentmedlemmer våren 2014 Møte 1/14 Møte 2/14 Møte 3/14 Bjørn-Åge Nilsen X X X Nina Paulsen X Marthe Austad X Øystein Strømsnes X X Steffen Halsbakk X X X Jarl-Håkon Olsen X X Faste studentmedlemmer høsten 2014 Møte 4/14 Møte 5/14 Møte 6/14 Mats Myrstad X Steffen Halsbakk X X Jørgen Fjørtoft X X Tor Gudmund L. Østmo X X Victoria A. Molland X Dino Omerovic X X X Side11

12 Studentene har egne vararepresentanter i prioritert rekkefølge. For vårsemesteret 2014 var det Victoria Adelaine Molland (1.vara) og Stian Knudsen (2.vara). For høstsemesteret 2014 var det Iselin Krey Stubberud (1.vara), Per Kåre Blomvik (2.vara) og Håvard Olafsen (3.vara). Følgende har fått observatørstatus i møtene: Hilde Åsheim, StudentiNord Rita Romarheimm, tilretteleggingskonsulent Erik Gaukerud, it Ketil Lagesen, personal Berit Eliassen, bibliotek Synnøve Dalmo Tollåli, fsv Charlotta Langejan, phs Truls Didriksen, hhb Mats Pedersen, fba Arne Martin Svartnes, drift Kontaktpersonene for studenter med nedsatt funksjonsevne på hvert fakultet har fått observatørstatus i LMU. Det er etablert et eget fora for kontaktpersonene på fakultetene og LMU-leder og tilretteleggingskonsulenten for å sikre god informasjonsflyt og erfaringsutveksling omkring tilretteleggingssaker. Møtevirksomhet I 2014 hadde utvalget 6 møter, og de ble avholdt slik; 3 møter i vårsemesteret (27. januar, 24. mars, 26 mai) og 3 møter i høstsemesteret (22. september, 3. november, 1. desember). Normalt er det satt av to timer per møte. Studie- og forskningsadministrasjonen utarbeider saksliste og møteinnkalling som sendes ut til utvalgets medlemmer cirka en uke for møtet avholdes. Saksbehandling i 2014 Læringsmiljøutvalget har i 2014 behandlet til sammen 42 saker av ulik karakter. Gjennom året er det enkelte faste saker. Disse er: Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Oversikt over innkomne avviksmeldinger. Oversikten gir en kort beskrivelse av avviket, når meldingen er mottatt, hvem som er ansvarlig, frist for svar, og når avviket ble besvart. Oppfølging av handlingsplan for fjerning av funksjonshemmende barrierer ved Universitetet i Nordland. Valg av nye medlemmer: Høsten overtok prorektor ledervervet i utvalget og nye studentmedlemmer tredde inn i utvalget. Handlingsplan for fjerning av funksjonshemmende barrierer ved UiN : LMU vedtok våren 2014 Handlingsplanen for fjerning av funksjonshemmende barrierer ved Universitetet i Nordland Handlingsplanen har en rekke konkrete tiltak og følges opp i LMU-møtene for å sikre fremdrift i arbeidet med gjennomføring av tiltak. Kompetanseheving og 2 Side12

13 en etablert arena for erfaringsutveksling blant administrative tilsatte omkring tilrettelegging har hatt et stort fokus i De tilretteleggingsansvarlige ved fakultetene har blant annet besøkt Hjelpemiddelsentralen og fått nyttig informasjon derfra. Røyking på Campus: Høsten 2013 ble det registrert klager at det forekom røyking på områder hvor det ikke er tillatt. LMU vedtok å be Universitetet i Nordland forby røyking utenfor alle innganger/utganger og at det samtidig ble etablert egnede røykeskur på campus. Personal- og organisasjonsdirektøren har ved en rekke anledninger våren 2014 informert utvalget om arbeidet med røykeproblematikken. Halvdagsseminar om universell utforming Høsten 2014 ble Universell i Trondheim invitert av LMU til å informere om universell utforming. En overraskende stor andel av dagens studenter oppgir at de har en funksjonshemming som har en negativ innvirkning på deres muligheter til læring. Til seminaret var det i tillegg invitert personer fra statsbygg, studentsamskipnaden og universitetets ledelse. Orientering fra rådgivningstjenesten ved StudentiNord Undersøkelsen Studenters helse og trivsel 2014 ble lagt frem i september. Den viste at studenters psykiske helse har blitt kritisk forverret de siste fire årene. Sosialrådgiver og studentprest orienterte utvalget om hvilke tjenester de tilbyr studenter i en vanskelig situasjon. Andre aktiviteter Læringsmiljøutvalget bidro med kr til skoleringshelg av studenttillitsvalgte hvor de blant annet kurses i å drive utvalgsarbeid. Læringsmiljøutvalget har betalt utredning hos leksolog for to studenter. Læringsmiljøutvalget arrangerte et eget kurs i presentasjonsteknikk torsdag 2. oktober (20 plasser). Læringsmiljøutvalget fikk ikke gjennomført studieteknikkurs for studenter med leseog skrivevansker da tidligere kursholder har sluttet å holde slike kurs og det viste seg vanskelig å få tak i en god erstatter. Økonomi Læringsmiljøutvalget hadde i 2014 kr ,- sammen med Studiekvalitetsutvalget, og slik har det vært de siste år. Utvalgenes budsjett dekker også møtegodtgjørelse for studentrepresentantene. Grete Lysfjord Utvalgsleder Thorbjørn Aakre Utvalgssekretær 3 Side13

14 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 3/ Arkivreferanse: 2010/642/112 Sak: Regnskap LMU/SKU 2014 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering Grete Lysfjord leder læringsmiljøutvalget / prorektor Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side14

15 SAKSUTREDNING Sak: Regnskap LMU/SKU 2014 Saksbehandler: Thorbjørn Aakre Bakgrunn LMU/SKU hadde til sammen kr til rådighet på budsjettet for Økonomiavdelingen gitt en oversikt over utgiftene, og disse presenteres under med henvisning til tiltak på budsjettet. Tiltak Budsjett Regnskap Avvik Utgift til/forklaring Skoleringshelg studenttillitsvalgte Utredning leksolog , ,79 Mangler en faktura Presentasjonsteknikkurs studenter ,50 820,50 Kompetanseheving studenter LMU Ingen deltok på årets Universellkonferansen Møtegodtgjørelse studentrepresentanter , ,9 Inkl. bevertning kr Kopieringsutgifter Handlingsplan for fjerning av funksjonshemmede barrierer Studieteknikkurs for dyslektiker ikke gjennomført Til sammen , ,39 Kommentarer: Utredning leksolog/logoped. Disse utgiftene henger sammen med antall søknader om utredning og hvor mange som får dette innvilget. 2 studenter har vært til utredning, hvorav 1 fakturaer er mottatt. Studieteknikkurs studenter med dysleksi ble ikke gjennomført da tidligere kursholder har avviklet sitt tilbud som slike kurs. Dette forklarer avviket på Handlingsplanen. Møtegodtgjørelse studenter inkl. bevertning viser et merforbruk i forhold til budsjett. Kompetanseheving studentmedlemmer LMU. Ingen fra UiN deltok på den nasjonale Universell konferanse om inkluderende læringsmiljø i Trondheim i november. Kopieringsutgiftene er knyttet til saksmengden til studiekvalitetsutvalget. Presentasjonsteknikkurset hadde 16 deltaker Oppsummering Regnskapet for 2014 viser totalt sett et underforbruk på kr ,39 i forhold til budsjettet for En faktura fra leksolog er ikke mottatt og utgiftene til presentasjonsteknikkurset er ikke blitt belastet LMU. Side15

16 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 4/ Arkivreferanse: 2010/642/112 Sak: Budsjett LMU/SKU 2015 Innstilling til vedtak: Læringsmiljø vedtar følgende fordeling på tiltak i budsjettet for 2015: Tiltak Budsjett 1 Skoleringshelg studenttillitsvalgte ,- 2 Utredning leksolog ,- 3 Presentasjonsteknikkurs alle studenter ,- 4 Kompetanseheving studenter LMU/SKU 8.000,- 5 Møtegodtgjørelse studentrepresentanter inkl. bevertning (kr ) ,- 7 Handlingsplan for fjerning av funksjonshemmende barrierer ,- Til sammen ,- Grete Lysfjord leder læringsmiljøutvalget / prorektor Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side16

17 SAKSUTREDNING Sak: Budsjett LMU/SKU 2015 Saksbehandler: Thorbjørn Aakre Bakgrunn Forslag til budsjettet for utvalgene er utarbeidet med bakgrunn i tidligere års regnskap. Til sammen har utvalgene kr til disposisjon som skal fordeles mellom de to utvalgene. Utgiftene til møtegodtgjørelser inkl. bevertning er økt. Forslag til budsjett for 2015: Tiltak Budsjett 1 Skoleringshelg studenttillitsvalgte ,- 2 Utredning leksolog ,- 3 Presentasjonsteknikkurs alle studenter ,- 4 Kompetanseheving studenter LMU/SKU 8.000,- 5 Møtegodtgjørelse studentrepresentanter inkl. bevertning (kr ) ,- 6 Handlingsplan for fjerning av funksjonshemmende barrierer ,- Til sammen ,- Om tiltakene: 1. Skoleringshelg for studenttillitsvalgte Det har vært utfordringer knyttet til få nok studenter til å engasjere seg i studentpolitikk og påta seg verv i forskjellige utvalg. For å motivere studenter til å ta studentpolitiske verv foreslås det for 2015 å gi et tilskudd på kr kr til en skoleringshelg hvor studenter bl.a. kurses i å drive utvalgsarbeid. Denne posten er videreført fra tidligere år. 2. Utredning hos leksolog/logoped Institusjonen skal, så langt det er mulig og rimelig, legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov. Universitetet sender studenter til utredning for lese- og skriveferdigheter hos leksolog/logoped. På bakgrunn av stilt diagnose vil Universitetet kunne tilby bl.a. retteprogrammer og andre dataprogram spesielt tiltenkt studenter med lese- og skrivevansker. Antallet studenter som sendes til utredning varierer fra år til år. For 2015 budsjetteres det med 2 utredninger hos leksolog. 3. Presentasjonsteknikkurs for alle studenter I 2014 ble det gjennomført ett kurs i presentasjonsteknikk. Dette foreslås videreført i Side17

18 4. Kompetanseheving studentmedlemmer LMU I budsjettet for 2014 var det satt av kr 7.500,- for deltakelse på den nasjonale Universellkonferansen om inkluderende læringsmiljø, men ingen deltok. Konferansen anses som viktig og en bør etterstrebe å sende deltakere på denne. 5. Møtegodtgjørelse studentrepresentanter LMU og SKU Posten økes fra i fjor med kr ,- til kr ,- og inkluderer bevertning. 6. Handlingsplan for fjerning av funksjonshemmende barrierer Kr kan benyttes for ulike tiltak knyttet til fjerning av funksjonshemmende barrierer. Side18

19 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 5/ Arkivreferanse: 2008/64/ Sak: Handlingsplan for fjerning av funksjonshemmende barrierer 2015 Innstilling til vedtak: 1. Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering 2. Læringsmiljøutvalget ber om at ny handlingsplan for fjerning av funksjonshemmende barrierer for 2015 presenteres i neste møte Grete Lysfjord leder læringsmiljøutvalget / prorektor Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side19

20 SAKSUTREDNING Sak: Handlingsplan for fjerning av funksjonshemmende barrierer 2015 Saksbehandler: Thorbjørn Aakre Vedlegg 1 Handlingsplan for fjerning av funksjonshemmende barrierer ved Universitetet i Nordland Bakgrunn Formålet med denne planen er å sette fokus på forhold ved UiN som kan utbedres med tanke på å gjøre læringsmiljøet mer tilgjengelig for våre studenter med nedsatt funksjonsevne. Handlingsplan for fjerning av funksjonshemmende barriere ble vedtatt av læringsmiljøutvalget i sak VS 16/14 den 24. mars I planen var det satt opp 10 punkter og planen var ment å gjelde for studieåret 2014/2015. Majoriteten av punktene er allerede gjennomført og det foreslås derfor at det settes ned en egen arbeidsgruppe som gis mandat til å utarbeide en ny handlingsplan med utgangspunkt i den eksisterende. På lik linje med budsjettet for utvalget bør handlingsplanen heretter gjelde for kalenderår. Til arbeidsgruppen foreslås/inviteres følgende personer: Grete Lysfjord, leder Mats Myrstad, SoB Charlotta Langejan, PHS Mats Pedersen, FBA Synnøve Dalmo Tålloli, FSV Truls Didriksen, HHB Rita Romarheim, tilretteleggingsansvarlig UiN/SoB Hilde Åsheim, sosialrådgiver StudentiNord Thorbjørn Aakre, sekretær Arbeidsgruppen presenterer forslag til Handlingsplan for fjerning av funksjonshemmende barrierer 2015 i neste møte den 23. mars Side20

21 Handlingsplan for fjerning av funksjonshemmende barrierer ved Universitetet i Nordland Bakgrunn Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Høgskolen i Bodø vedtok i sak 02/09 handlingsplan for fjerning av funksjonshemmende barrierer. Formålet med denne planen var å sette fokus på forhold ved Høgskolen som kunne utbedres med tanke på å gjøre læringsmiljøet mer tilgjengelig for våre studenter med nedsatt funksjonsevne. Denne planen tar utgangspunkt i handlingsplanen fra og viderefører enkelte av de tiltakene som var med i den. I januar 2014 ble det opprettet en egen arbeidsgruppe ved UiN bestående av de fakultetsvise kontaktpersonene for tilrettelegging, studentleder og UiNs tilretteleggingskonsulent. Sosialrådgiveren ved StudentiNord deltok også i arbeidet. Arbeidsgruppen fikk i oppdrag å utforme et forslag til ny handlingsplan for fjerning av funksjonshemmende barrierer ved UiN. I denne planene er tiltak som var med i den forrige og som nå er utført utelatt, noen videreføres og nye kommet til. Tiltak i planen I perioden skal følgende tiltak gjennomføres: 1. Erfaringsutveksling og møteplasser for kontaktpersonene og LMU-ledelsen Kontaktpersonene ved fakultetene, LMU-leder og tilretteleggingskonsulenten på Studentservice har et møte hvert semester for å dele erfaringer og relevant informasjon om ulike områder innenfor tilrettelegging. Dette forumet er allerede på plass og er viktig at det videreføres da det er en viktig arena for erfaringsutveksling blant ansatte som jobber med tilrettelegging. Ansvar: Tilretteleggingskonsulent følger opp saken 2. Info til ansatte ved fakultetene Informasjonsmateriell til om tilrettelegging og fjerning av funksjonshemmende barrierer til de ulike hovedmålgruppene: Studenter, fagpersonale og administrativt personale som egne brosjyrer og informasjon på web. Brosjyren må oppdateres med relevant og riktig informasjon. Ansvar: Tilretteleggingskonsulent følger opp saken Side21

22 3. UiN sine websider med ny webløsning skal være utformet etter prinsippene for universell utforming. Fronter skal utformes slik at de blir mest mulig lesbare for svaksynte. Rom-malen oppdateres og informasjon om dette tas inn i informasjonsmaterialet til faglig ansatte med råd og veiledning, bl.a. om tilrettelegging for svaksynte. Mulighet for å få videreutviklet både Fronter og Studweb ytterligere i retning av universell utforming må avklares med leverandører. Videre må UiNs nye sider utformes etter samme prinsipp. Ansvar: Webansvarlig, Fronter-ansvarlig (KOLT) og Studweb-ansvarlig (Studentservice) følger opp i forhold til henholdsvis web-sidene, Fronter og Studweb. 4. Tilretteleggingsutstyr i undervisningslokaler Ved behov for tilretteleggingsutstyr skal driftsavdelingen sørge for at dette kommer på plass i de aktuelle undervisningslokalene. Ansvar: Drift følger opp saken 5. Universelle løsninger i universitetspedagogikken I arbeidet med å utvikle universitetspedagogikken, herunder bruk av IKT i utdanning må tenkning knyttet til universelle løsninger og tilpasning være et viktig moment. Kompetansesenter for læring og teknologi (KOLT) utformer generelle retningslinjer om dette i samarbeid med fakultetene. Ansvar: KOLT følger opp saken 6. Ansvars- og rutinebeskrivelse Tilretteleggingskonsulenten har sammen med fakultetenes kontaktpersoner arbeidet med ansvars- og rutinebeskrivelse for arbeidet med tilrettelegging ved UiN. Det må vurderes om dette skal gjøres gjennom rutinebeskrivelser i den elektroniske kvalitetshåndboka. Ansvar: LMU-sekretær og tilretteleggingskonsulent følger opp saken 7. Styrking av kapasitet for tilretteleggingsfunksjon Det bør arbeides for å øke kapasiteten på Studentservice for å arbeide med tilrettelegging ut over dagens kapasitet slik at det blir rom for å satse mer offensivt på å videreutvikle tilbud om tilrettelegging og drive mer aktivt informasjonsarbeid mot studentene. Ansvar: Studie- og forskningsdirektør følger opp saken Side22

23 8. Sosial inkludering Studentorganisasjonen, studentforeningene og fakultetene skal sammen arbeide for å videreutvikle møteplasser og tiltak som bidrar til god sosial integrering gjennom fadderuke, oppstartsarrangementer, ulike sosiale tiltak, kurs og lignende. Ansvar: Studentorganisasjonen i Bodø følger opp saken 9. Kurs i studieteknikk for studenter med lese- og skrivevansker Kurset ble ikke gjennomført i 2013 og det er få som tilbyr slike kurs. UiN må prøve å få gjennomført et slikt i 2014 da det er et viktig verktøy for målgruppen. Det bør undersøkes om UiN sitter på kompetanse til å tilby et slikt kurs i Ansvar: Tilretteleggingskonsulent følger opp saken 10. Kompetanseheving For å øke kompetansen blant kontaktpersonene ved UiN bør en se på muligheten for å gjennomføre halvdagsseminarer med eksterne bidragsytere. Dette kan være NAV, hjelpemiddelsentralen, psykologisenteret etc. Ansvar: Tilretteleggingskonsulent følger opp saken Side23

24 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 6/ Arkivreferanse: 2006/814/436 Sak: Avviksmeldinger per januar 2015 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering Grete Lysfjord leder læringsmiljøutvalget / prorektor Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side24

25 SAKSUTREDNING Sak: Avviksmeldinger per januar 2015 Saksbehandler: Thorbjørn Aakre Bakgrunn Vedlagt oversikt viser meldinger som er kommet inn, eller har fått endret status siden siste møte. Side25

26 Avviksmeldinger 2014 Universitetet i Nordland Nr Melding Forslag til løsning Svar Melder Ansvarlig Mottatt Frist Besvart Status 107 Du kan fremdeles ikke fylle på studentkortet via egen PC. Få nå bare fikset det. Hvor vanskelig kan det være? Student IT Åpen Nettsiden deres på Safari funker dårlig. 2. Nettsiden for å fylle på penger på EveryonePrint funker ikke. 1. Fiks nettsiden på Safari 2. Fiks påfyll-siden Student IT Åpen 109 Hei, Jeg synes den nye nettsiden deres er forferdelig rotete. Å finne frem til studentsidene og fronter er bent fram umulig med mindre man skriver uin.no/student. hele tekstfeltet øverst med masse stikkord er forferdelig rotete og burde ikke vært der. Den gamle siden var mye mer oversiktelig Rydd opp på sidene. Student WEB Åpen 110 Det skulle ikke mer til enn en serverkræsj før alt som lå på student-serveren enten ble borte eller er ødelagt Maskinene på Desken ved SFJ er en merkelig sammensurium. En haug av dem fungerer ikke, og de som gjør det har en tendens til å skyte ut støvskyer etterfulgt av blinkende rødlys og en alarm. Skaff et skikkelig serversystem med nok disker som går på RAID til at filer kan bygges opp igjen når en disk kræsjer. I tillegg hadde det vært fint om dere hadde hatt backup. Bytt maskinene. Eller gjør et forsøk på å vedlikeholde dem. Student IT Åpen Student IT Åpen 112 HVOR MANGE GANGER MÅ DET SIES FRA OM AT PÅFYLL UTSKRIFT _IKKE_ FUNGERER FRA PRIVAT PC?????? 113 Det er noe feil med påfyll utskrift fra skole-pcene OGSÅ. Det fungerer heller ikke på privat PC. FIKS Student IT Åpen Student IT Åpen Side26

27 114 Har vært i kontakt med IT flere ganger i løpet av høsten angående PCene på masterrommet til FBA (rom 2096) ikke fungerer. Hver gang har det blitt sagt at det skal fikses. Hver gang har det aldri skjedd noe. IT-folka må enten begynne å gjøre jobben sin, eller så må noen begynne å vurdere å si opp disse folka. Student IT Åpen 115 IT-systemet på dette universitetet er UUTHOLDELIG. Etter tre år som student her har jeg enda ikke sett ei eneste forbedring på ITfronten. Just do something, FOR DARWIN's SAKE. Student IT Åpen 116 Hei! er sykt lei av pc'ene på UIN ikke fungerer optimalt. For det første er de alt for trege til å slå på, deretter tar det en evighet for å få logget seg på med sin profil. Når man først har kommet seg inn på den bruker den mange minutter for å komme inn og åpne sider som internett explorer, så hvis man i tillegg kjører excel og word samtidig går maskinen i stå og man får opp at programmene ikke svarer. Når man skal åpne dokumenter fra fronter (noe en student gjør 99% av tiden han/hun bruker på skolepc), får man beskjed om man må installere eller åpne adobe reader. Dette er noe kun ad.min har mulighet gjøre noe med...!! Når man skal åpne en youtube-video får man beskjed om å laste ned silverlight. Få et mer lettvindt system for studentene! Det er de dere tjener penger på som et universitet! Bytt ut arbeidsstaben, dette har tydeligvis ikke fungert på lage tider. Få mer penger inn i systemet! Slik det er nå er ikke holdbart. Student IT Åpen Som et universitet i 2014 er eller bør ikke dette være akseptabelt. Det bør komme noen drastiske endringer. Har studert her i snart 3 år, og det h ar ikke vært noen bedring på disse årene. Har irritert meg over dette systemet i lange tider! Den følelsen man sitter med, når man skal levere en oppgave og alt står i stå, og tiden renner ut, den er ikke god!! 118 Jeg får ikke til å betale semesteravg for jeg skal delta på etterutdanning fra 9. feb med Student Service Åpen Side27

28 "yrkesfaglig veiledning" Jeg benytter riktig kontonr og kid.nr med får kun feilmelding fra banken på min mob når jeg forsøker å betale. Hva kan dette skyldes? Er det slik at neste års sem.avg ikke kan betales før i 2015? Kan dere i såfall sende den til meg pr post? 119 Pensumlisten til emnet natur og kultur i et sosiologisk perspektiv, SO214S, ligger fortsatt ikke ute.så vidt man vet starter undervisningen opp igjen 5. januar. Hvorfor er den fortsatt ikke lagt ut? Listen ble lagt ut på fronterrommet rett før jul, men listen ble levert programansvarlig innen 15. nov Student FSV Lukket 120 Eksamen ved Universitet i Nordland avd Vesterålen. Bedre planlegging av aktiviteter de dagen det skal holdes eksamener i bygget. Student SFA Åpen Hadde eksamen ved Universitetet i Nordland i desember opplevde at det var vanskelig å konsentrere seg under eksamen. Eksamenslokalene er i et kulturhus, som var fylt med diverse aktiviteter i naborommene som for eksempel filmfremvisning, kulturskole øvninger, turister osv. Dette førte til forstyrrelser og bråk. 121 Når sensurfrist settes til en dato er det å holde folk for NARR å ikke overholde den!!!!! Sensuren for OR214S-VE er satt til , men ingenting er kommet hittil! Skjerp dere!! -eller sett lengre frister for dere selv, hvis dere ikke klarer å lever innenfor standard frister! Studentene godtar å vente ei uke lenger hvis de vet om det på forhånd. Lagt ut melding til studentene på fronter før jul på grunn av sykemeldt sensor Student FSV Lukket 122 Jeg ønsker å gi "ris", fordi det foreligger ikke resultat på eksamen i rett tid. Det er gått over en uke over fristen, hvor resultatet skulle være ute. Legg ut resultatet i tide, evt gi beskjed til studentene om at resultatet kommer for sent, og gjerne en beskrivelse av hvorfor. Sensur lagt ut i dag 2/1-15. Fant at feil var ikke kodede resultat av arbeidskrav. Student PHS Lukket Personlig synes jeg dette er uprofesjonelt, da det er snakk om et studie for voksne mennesker, hvor det blir krevt av vi som studenter skal bruke våre kvalifikasjoner, og det er da ønskelig at de Side28

29 ansatte også skal kunne være profesjonelle og gjøre jobben sin i tide. Side29

30 Avviksmeldinger 2015 Universitetet i Nordland Nr Melding Forslag til løsning Svar Melder Ansvarlig Mottatt Frist Besvart Status 1 Sensurfrister holdes ikke, og det blir heller ikke gitt beskjed om forsinkelser. Det har vært gitt beskjed noen ganger, og det blir satt pris på. Fristene bør holdes av respekt for studentene. Student HHB Åpen 2 Hei og godt nytt år! Det er med stor skuffelse å møte opp til nytt semester og alle de løse putene i biblioteket er fjernet. Etter henvendelse til bibliotekar om dette, ble jeg henvist til ros-og-ris siden. Jeg satt i 12,5 sammenhengende timer i går med et arbeidskrav, og hadde vondt i baken etter endt studiedag. Takk skal dere ha. Har ny 12 timers økt i dag. Er det virkelig for mye forlangt at dere ikke kunne beholde de stakkars putene for oss studenter med lite polstring? Hvor i all verden ligger problemet? Greit at dere fjernet sakko-sekkene, det var jo for godt til å være sant... Men ærlig talt, unner dere virkelig ikke oss studenter de stakkars putene lengre. Hvorfor??????????? Forventer et godt svar. La oss nå for Guds skyld få beholde disse turkise putene. Kjøp heller inn flere puter enn å fjerne d em totalt! Snakk om dustepolitikk! Putene som omtales er innkjøpt av tidligere markeds- og informasjonsavdeling, til bruk i uteareal. Putene har således ikke vært del av utstyret/utrustningen ved biblioteket eller eid av biblioteket. Enkelte studenter har dratt putene inn i ulike deler av UiNs lokaler, blant annet i biblioteket. De løse putene har bidratt til en del merarbeid i tilknytning til renhold. I tillegg hadde putene oppnådd en lite tilfredsstillende hygienisk tilstand. På denne bakgrunn er putene fjernet, også fra biblioteket. Det registreres at melder finner dagens stoler lite komfortable for langvarig jobbing. Forholdet bringes inn for inventaransvarlig ved UiN (driftsavdelinga), for å undersøke muligheter for å utstyre dagens stoler med polstring, alternativt utskifting av eksisterende stoler. Det er grunn til å anta at en eventuell utskifting av budsjettmessige årsaker vil måtte finne sted i I første halvår 2015 gjennomføres planarbeid med sikte på bedre utnyttelse/ommøblering av arealet i bibliotekets 2. etasje. En eventuell ommøblering, som muligens kan omfatte nye stoler i dette arealet, vil finne sted i 2016 dersom universitetets budsjettsituasjon tillater det. I denne sammenhengen ligger det ute en undersøkelse som alle brukere oppfordres til å svare på innen utgangen av januar Det vil være en styrke for det videre planleggingsarbeidet om vi mottar flere synspunkter på nåværende utrustning/løsning og konkrete ønsker om endringer i 2. etasjen. Undersøkelsen kan besvares via (norsk) eller (engelsk) Student Bibliotek Lukket Side30

31 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 7/ Arkivreferanse: 2008/64/ Sak: Eventuelt Side31

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Bjørn Åge Nilsen Leder SOB Grete

Detaljer

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 08:30 10:30

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 08:30 10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 08:30 10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Bjørn Åge Nilsen Leder SOB Grete

Detaljer

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 21.10.2013 Tidspunkt: 08:30 -

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 21.10.2013 Tidspunkt: 08:30 - MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 21.10.2013 Tidspunkt: 08:30 - Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Bjørn Åge Nilsen Grete Lysfjord Kjetil

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.02.2011 Tidspunkt: 09:00 11.

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.02.2011 Tidspunkt: 09:00 11. MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.02.2011 Tidspunkt: 09:00 11.00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Berit Skorstad

Detaljer

Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/12 Møtested: Styrerommet - Mørkvedgården, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30

Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/12 Møtested: Styrerommet - Mørkvedgården, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/12 Møtested: Styrerommet - Mørkvedgården, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg Mørkvedgården Dato: 15.09.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg Mørkvedgården Dato: 15.09.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg Mørkvedgården Dato: 15.09.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 08:30 10:30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 08:30 10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 08:30 10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektorat Mats Myrstad

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/11 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/11 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/11 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektoratet Bodil Svendsgård

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.03.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.03.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.03.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Berit Skorstad

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10.

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10. MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Berit Skorstad

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Forfall Navn Funksjon Representerer Ann-Gøril Hugaas Medlem PHS Bente Larsen Medlem SSiB Grete Lysfjord Medlem FBA

Forfall Navn Funksjon Representerer Ann-Gøril Hugaas Medlem PHS Bente Larsen Medlem SSiB Grete Lysfjord Medlem FBA MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.03.2011 Tidspunkt: 08:30-10:00 Til stede: Berit Skorstad Leder Rektoratet Terje Halvorsen

Detaljer

1 Saksliste 2. 2 - Årsrapport 2013 3. 3 - Resultatregnskap 2013 4. 4 - Budsjett 2014 5. 5 - Arbeidsprogram 2014 6. 6 - Vedtektsendringer 7

1 Saksliste 2. 2 - Årsrapport 2013 3. 3 - Resultatregnskap 2013 4. 4 - Budsjett 2014 5. 5 - Arbeidsprogram 2014 6. 6 - Vedtektsendringer 7 ÅRSMØTE 2014 31. januar 2014 Innhold 1 Saksliste 2 2 - Årsrapport 2013 3 3 - Resultatregnskap 2013 4 4 - Budsjett 2014 5 5 - Arbeidsprogram 2014 6 6 - Vedtektsendringer 7 7 - Midlertidig forlengelse av

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

MØTEINNKALLING Høgskolestyret

MØTEINNKALLING Høgskolestyret MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 16.12.2014 kl. 9:45 Sted: B101 HiMolde Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 60/14 Godkjenning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1

MØTEINNKALLING. Side1 Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Møterommet, Campus Breivika, Arktisk biologi Møtedato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 15:30 Eventuelt forfall må meldes snarest til Inger-Torill Bakke

Detaljer

Årsrapport. læringsmiljøet. ved. Høgskolen i Telemark

Årsrapport. læringsmiljøet. ved. Høgskolen i Telemark Årsrapport om læringsmiljøet ved Høgskolen i Telemark studieåret 2009-2010 I-sak 20/10 Utkast av 11.11.10 Godkjent av LMU:10.11.10 1. Samlet vurdering av læringsmiljøet... 3 2. Innledning... 3 3. Om LMU...

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 06/13

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 06/13 Dato: 30.09.2013 Vår ref: 011.0 Møtedato: Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 06/13 Dato: 12.09.2013 Tid: 17.00-23.00 Sted: Retorten, Kalvskinnet SAKSLISTE Innkalling og saksliste

Detaljer

STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30. Styrerommet, HiN Det innkalles til: STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30 Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Merethe Kumle Randi Punsvik Randi Erlandsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

Årsrapport for kvalitetsarbeid 2007 2008

Årsrapport for kvalitetsarbeid 2007 2008 Årsrapport for kvalitetsarbeid 2007 2008 Vedtatt i styremøte 10. juni 2008 1 Innledning 1.1 Ekstern evaluering og vedtak i NOKUT om å ikke godkjenne HiLs kvalitetssystem Siden forrige årsrapport for kvalitetsarbeid

Detaljer

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Årsmøte 2012 Studentparlamentet i Narvik Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: 02.05.2012 Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 21 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Versjon 2, 14.4.211 Innhold 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger... 7 1.1 Undervisning og læringsmiljø... 7 1.2 Studieprogrammet... 7 1.3 Rekruttering...

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania

NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Oktober 2014 System for kvalitetssikring evaluering NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling

Detaljer

STUDIER MED STØTTE (SMS)

STUDIER MED STØTTE (SMS) STUDIER MED STØTTE (SMS) Campus Kristiansand Årsrapport 2013 Veileder: Heidi T. Munksgaard Innledning: Studier med støtte(sms) startet opp på Campus Kristiansand i august 2009. Foreløpig er det bare en

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 01/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 01/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 01/11: Tid: Mandag 22. november 2010 kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Sak: Revisjon av kvalitetssikringssystemet ved Høgskolen i Bodø

Sak: Revisjon av kvalitetssikringssystemet ved Høgskolen i Bodø Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 28/08 23.04.2008 Arkivreferanse: 2007/1748/ Sak: Revisjon av kvalitetssikringssystemet ved Høgskolen i Bodø Behandling: Etter drøftinger i styret ble pkt.

Detaljer