MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/15 Møtested: Styrerommet UiN Dato: Tidspunkt: 11:00-12:30. Grete Lysfjord Utvalgsleder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/15 Møtested: Styrerommet UiN Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 11:00-12:30. Grete Lysfjord Utvalgsleder"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/15 Møtested: Styrerommet UiN Dato: Tidspunkt: 11:00-12:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektorat Mats Myrstad Nestleder STUN Kjetil Eiane Medlem FBA Per Harald Rødvei Medlem FSV Frode Fjelldal Soelberg Medlem HHB Bodil Svendsgård Medlem PHS Steffen Halsbakk Medlem STUN Jørgen Fjørtoft Medlem STUN Tor Gudmund L. Østmo Medlem STUN Victoria A. Molland Medlem STUN Dino Omerovic Medlem STUN Kjell Pedersen Medlem StudentiNord Hilde Åsheim Observatør StudentiNord Berit Eliassen Observatør Universitetsbiblioteket Rita Romarheim Observatør STUN/SFA Erik Gaukerud Observatør IT Truls Didriksen Observatør HHB Synnøve Tollåli Observatør FSV Mats Pedersen Observatør FBA Charlotta Langejan Observatør PHS Marianne Ellingsen Kvig Observatør Internasjonalt kontor Jan Atle Toska Observatør SFA Grete Lysfjord Utvalgsleder Side1

2 Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet VS 1/15 Godkjenning av protokoll 6/14 VS 2/15 Årsrapport LMU 2014 VS 3/15 Regnskap LMU/SKU 2014 VS 4/15 Budsjett LMU/SKU 2015 VS 5/15 Handlingsplan for fjerning av funksjonshemmende barrierer 2016 OS 6/15 Avviksmeldinger per januar 2015 OS 7/15 Eventuelt Side2

3 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 1/ Arkivreferanse: 2010/428/ Sak: Godkjenning av protokoll 6/14 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll 6/14 fra møtet den Grete Lysfjord leder læringsmiljøutvalget / prorektor Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side3

4 SAKSUTREDNING Sak: Godkjenning av protokoll 6/14 Saksbehandler: Thorbjørn Aakre Vedlegg: Protokoll 6/14 Side4

5 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 08:30 9:30 Til stede: Grete Lysfjord Leder Rektorat Per Harald Rødvei Medlem FSV Frode Fjelldal Soelberg Medlem HHB Bodil Svendsgård Medlem PHS Steffen Halsbakk Medlem SoB Victoria A. Molland Medlem SoB Dino Omerovic Medlem SoB Hilde Åsheim Observatør StudentiNord Synnøve Tollåli Observatør FSV Mats Pedersen Observatør FBA Charlotta Langejan Observatør PHS Thorbjørn Aakre Utvalgssekretær SFA Forfall/Ikke møtt: Navn Funksjon Representerer Mats Myrstad Nestleder SOB Berit Eliassen Observatør Universitetsbiblioteket Kjell Pedersen Medlem StudentiNord Rita Romarheim Observatør SOB/SFA Kjetil Eiane Medlem FBA Truls Didriksen Observatør HHB Marianne Ellingsen Kvig Observatør Internasjonalt kontor Jørgen Fjørtoft Medlem SoB Tor Gudmund L. Østmo Medlem SoB Erik Gaukerud Observatør IT Jan Atle Toska Direktør SFA Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for: Representerer Iselin Krey Stubberud Mats Myrstad SOB Andre: Side5

6 Navn Funksjon Representerer Anita Eriksen Ass. universitetsdirektør UiN Innkallingen ble godkjent Sakslisten ble godkjent Thorbjørn Aakre utvalgssekretær Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet VS 38/14 Godkjenning av protokoll 5/14 OS 39/14 OS 40/14 KSS-Bygningsmessig infrastuktur Campus Vesterålen Status handlingsplan for fjerning av funksjonshemmende barrierer 2014/2015 OS 41/14 Avviksmeldinger per desember 2014 OS 42/14 Eventuelt Side6

7 VS 38/14 Godkjenning av protokoll 5/14 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll 5/14 fra møtet den Behandling: Steffen Halsbakk er feilaktig ført som til stede på møtet Vedtak: Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll 5/14 fra møtet den OS 39/14 KSS-Bygningsmessig infrastuktur Campus Vesterålen Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering Behandling: Assisterende universitetsdirektør Anita Eriksen orienterte utvalget om møtet med studiestedsleder på Campus Stokmarknes. Lokalene oppleves som velfungerende, en del småting er under oppfølging, men ingenting alvorlig. Lokalene er 3 år gamle. Bodil Svendsgård forteller om dårlige forhold Leknes/Gravdal, spesielt dårlig IKT-infrastruktur. Synnøve Dalmo Tollåli forteller som klager fra studenter på dyr kantine og at ikke alle undervisningsrom er formålstjenlige. Anita Eriksen vil be at økonomidirektør Per Arne Skjelvik i samarbeid med studiestedsleder følger opp forholdene på Leknes/Gravdal. Læringsmiljøutvalget ber om å bli orientert om hva som skjer videre på disse studiestedene. Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. OS 40/14 Status handlingsplan for fjerning av funksjonshemmende barrierer 2014/2015 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering Behandling: Utvalgssekretæren orienterte om status på handlingsplanen. Siden siste møte har det vært jobbet spesielt med planleggingen av lmu-seminaret om universell utforming den I tillegg har det vært gjennomført møte med tilretteleggingskonsulenten, med sikte på få inn ansvar- og rutinebeskrivelser knyttet til tilrettelegging inn i kvalitetshåndboka. Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering Side7

8 OS 41/14 Avviksmeldinger per desember 2014 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Behandling: Utvalgssekretæren orienterte om status på 2 ubesvarte meldinger knyttet til forsinket sensur: 2014:90 Frist for sensur var Det ble meldt på web at sensur skulle være klar Sensuren ble publisert :101 Frist for sensur var Det ble meldt på web at sensur skulle være klar Sensuren ble publisert Utvalgsleder orienterte om at det benyttes prioritert postgang for enkelte «store/tunge» eksamensoppgaver. Det er i tillegg viktig at det gis melding til studenter når en oppdager at en ikke klarer å holde den gitte sensurfristen. Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. OS 42/14 Eventuelt Behandling: En sak ble meldt til eventuelt av Steffen Halsbakk: 1. I forbindelse med eksamener på FSV er det tilfeller hvor informasjonen/kravene til f.eks. font, fontstørrelse, hjelpemidler etc. oppgitt på Fronter ikke har vært i overenstemmelse med det som fakultetet har brukt i malen for eksamensoppgaven. Prodekan Rødvei er klar over problematikken og FSV arbeider nå for å gjøre all informasjon konsistent og entydig. Side8

9 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 2/ Arkivreferanse: 2009/1433/012 Sak: Årsrapport LMU 2014 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget godkjenner framlagte årsrapport for læringsmiljøutvalget Grete Lysfjord leder læringsmiljøutvalget / prorektor Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side9

10 SAKSUTREDNING Sak: Årsrapport LMU 2014 Saksbehandler: Thorbjørn Aakre Vedlegg 1 Årsrapport Læringsmiljøutvalget Bakgrunn Framlagte årsrapport er basert på saker som Læringsmiljøutvalget har behandlet i Årsrapporten inngår som egen kapittel i den årlige kvalitetsrapporten til UiN. Side10

11 Universitetet i Nordland Studie- og forskningsadministrasjonen INTERNT NOTAT - MED OPPFØLGING Gjelder: Årsrapport Læringsmiljøutvalget Til: Styret Fra: Læringsmiljøutvalget Dato: Ref: 2009/1433//TAA Læringsmiljøutvalget er et lovpålagt utvalg med mandat vedtatt i høgskolestyret Universitets- og høgskolelovens 4-3 har bestemmelser om læringsmiljøutvalg. Studiekvalitetsutvalgets sammensetning i 2013 Studentrepresentantene velges for ett studieår av gangen, og nye medlemmer i utvalget tiltrer alltid i september. Studentleder Bjørn-Åge Nilsen ledet utvalget i vårsemesteret og prorektor Grete Lysfjord har ledet utvalget i høstsemesteret. Læringsmiljøutvalget har 12 faste medlemmer og hele 10 observatører. Fra administrasjonen har studie- og forskningsdirektørens stab hatt sekretariatet for utvalget. Nedenfor presenteres en oversikt over status på oppmøte for utvalgets faste medlemmer: Faste utvalgsmedlemmer UiN/StudentiNord Møte 1/14 Møte 2/14 Møte 3/14 Møte 4/14 Møte 5/14 Møte 6/14 Grete Lysfjord X X X X X Bodil Svendsgård X X X X Frode Fjelldal-Soelberg X X Per Harald Rødvei X X X Ketil Eiane Kjell Pedersen X X X Faste studentmedlemmer våren 2014 Møte 1/14 Møte 2/14 Møte 3/14 Bjørn-Åge Nilsen X X X Nina Paulsen X Marthe Austad X Øystein Strømsnes X X Steffen Halsbakk X X X Jarl-Håkon Olsen X X Faste studentmedlemmer høsten 2014 Møte 4/14 Møte 5/14 Møte 6/14 Mats Myrstad X Steffen Halsbakk X X Jørgen Fjørtoft X X Tor Gudmund L. Østmo X X Victoria A. Molland X Dino Omerovic X X X Side11

12 Studentene har egne vararepresentanter i prioritert rekkefølge. For vårsemesteret 2014 var det Victoria Adelaine Molland (1.vara) og Stian Knudsen (2.vara). For høstsemesteret 2014 var det Iselin Krey Stubberud (1.vara), Per Kåre Blomvik (2.vara) og Håvard Olafsen (3.vara). Følgende har fått observatørstatus i møtene: Hilde Åsheim, StudentiNord Rita Romarheimm, tilretteleggingskonsulent Erik Gaukerud, it Ketil Lagesen, personal Berit Eliassen, bibliotek Synnøve Dalmo Tollåli, fsv Charlotta Langejan, phs Truls Didriksen, hhb Mats Pedersen, fba Arne Martin Svartnes, drift Kontaktpersonene for studenter med nedsatt funksjonsevne på hvert fakultet har fått observatørstatus i LMU. Det er etablert et eget fora for kontaktpersonene på fakultetene og LMU-leder og tilretteleggingskonsulenten for å sikre god informasjonsflyt og erfaringsutveksling omkring tilretteleggingssaker. Møtevirksomhet I 2014 hadde utvalget 6 møter, og de ble avholdt slik; 3 møter i vårsemesteret (27. januar, 24. mars, 26 mai) og 3 møter i høstsemesteret (22. september, 3. november, 1. desember). Normalt er det satt av to timer per møte. Studie- og forskningsadministrasjonen utarbeider saksliste og møteinnkalling som sendes ut til utvalgets medlemmer cirka en uke for møtet avholdes. Saksbehandling i 2014 Læringsmiljøutvalget har i 2014 behandlet til sammen 42 saker av ulik karakter. Gjennom året er det enkelte faste saker. Disse er: Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Oversikt over innkomne avviksmeldinger. Oversikten gir en kort beskrivelse av avviket, når meldingen er mottatt, hvem som er ansvarlig, frist for svar, og når avviket ble besvart. Oppfølging av handlingsplan for fjerning av funksjonshemmende barrierer ved Universitetet i Nordland. Valg av nye medlemmer: Høsten overtok prorektor ledervervet i utvalget og nye studentmedlemmer tredde inn i utvalget. Handlingsplan for fjerning av funksjonshemmende barrierer ved UiN : LMU vedtok våren 2014 Handlingsplanen for fjerning av funksjonshemmende barrierer ved Universitetet i Nordland Handlingsplanen har en rekke konkrete tiltak og følges opp i LMU-møtene for å sikre fremdrift i arbeidet med gjennomføring av tiltak. Kompetanseheving og 2 Side12

13 en etablert arena for erfaringsutveksling blant administrative tilsatte omkring tilrettelegging har hatt et stort fokus i De tilretteleggingsansvarlige ved fakultetene har blant annet besøkt Hjelpemiddelsentralen og fått nyttig informasjon derfra. Røyking på Campus: Høsten 2013 ble det registrert klager at det forekom røyking på områder hvor det ikke er tillatt. LMU vedtok å be Universitetet i Nordland forby røyking utenfor alle innganger/utganger og at det samtidig ble etablert egnede røykeskur på campus. Personal- og organisasjonsdirektøren har ved en rekke anledninger våren 2014 informert utvalget om arbeidet med røykeproblematikken. Halvdagsseminar om universell utforming Høsten 2014 ble Universell i Trondheim invitert av LMU til å informere om universell utforming. En overraskende stor andel av dagens studenter oppgir at de har en funksjonshemming som har en negativ innvirkning på deres muligheter til læring. Til seminaret var det i tillegg invitert personer fra statsbygg, studentsamskipnaden og universitetets ledelse. Orientering fra rådgivningstjenesten ved StudentiNord Undersøkelsen Studenters helse og trivsel 2014 ble lagt frem i september. Den viste at studenters psykiske helse har blitt kritisk forverret de siste fire årene. Sosialrådgiver og studentprest orienterte utvalget om hvilke tjenester de tilbyr studenter i en vanskelig situasjon. Andre aktiviteter Læringsmiljøutvalget bidro med kr til skoleringshelg av studenttillitsvalgte hvor de blant annet kurses i å drive utvalgsarbeid. Læringsmiljøutvalget har betalt utredning hos leksolog for to studenter. Læringsmiljøutvalget arrangerte et eget kurs i presentasjonsteknikk torsdag 2. oktober (20 plasser). Læringsmiljøutvalget fikk ikke gjennomført studieteknikkurs for studenter med leseog skrivevansker da tidligere kursholder har sluttet å holde slike kurs og det viste seg vanskelig å få tak i en god erstatter. Økonomi Læringsmiljøutvalget hadde i 2014 kr ,- sammen med Studiekvalitetsutvalget, og slik har det vært de siste år. Utvalgenes budsjett dekker også møtegodtgjørelse for studentrepresentantene. Grete Lysfjord Utvalgsleder Thorbjørn Aakre Utvalgssekretær 3 Side13

14 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 3/ Arkivreferanse: 2010/642/112 Sak: Regnskap LMU/SKU 2014 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering Grete Lysfjord leder læringsmiljøutvalget / prorektor Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side14

15 SAKSUTREDNING Sak: Regnskap LMU/SKU 2014 Saksbehandler: Thorbjørn Aakre Bakgrunn LMU/SKU hadde til sammen kr til rådighet på budsjettet for Økonomiavdelingen gitt en oversikt over utgiftene, og disse presenteres under med henvisning til tiltak på budsjettet. Tiltak Budsjett Regnskap Avvik Utgift til/forklaring Skoleringshelg studenttillitsvalgte Utredning leksolog , ,79 Mangler en faktura Presentasjonsteknikkurs studenter ,50 820,50 Kompetanseheving studenter LMU Ingen deltok på årets Universellkonferansen Møtegodtgjørelse studentrepresentanter , ,9 Inkl. bevertning kr Kopieringsutgifter Handlingsplan for fjerning av funksjonshemmede barrierer Studieteknikkurs for dyslektiker ikke gjennomført Til sammen , ,39 Kommentarer: Utredning leksolog/logoped. Disse utgiftene henger sammen med antall søknader om utredning og hvor mange som får dette innvilget. 2 studenter har vært til utredning, hvorav 1 fakturaer er mottatt. Studieteknikkurs studenter med dysleksi ble ikke gjennomført da tidligere kursholder har avviklet sitt tilbud som slike kurs. Dette forklarer avviket på Handlingsplanen. Møtegodtgjørelse studenter inkl. bevertning viser et merforbruk i forhold til budsjett. Kompetanseheving studentmedlemmer LMU. Ingen fra UiN deltok på den nasjonale Universell konferanse om inkluderende læringsmiljø i Trondheim i november. Kopieringsutgiftene er knyttet til saksmengden til studiekvalitetsutvalget. Presentasjonsteknikkurset hadde 16 deltaker Oppsummering Regnskapet for 2014 viser totalt sett et underforbruk på kr ,39 i forhold til budsjettet for En faktura fra leksolog er ikke mottatt og utgiftene til presentasjonsteknikkurset er ikke blitt belastet LMU. Side15

16 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 4/ Arkivreferanse: 2010/642/112 Sak: Budsjett LMU/SKU 2015 Innstilling til vedtak: Læringsmiljø vedtar følgende fordeling på tiltak i budsjettet for 2015: Tiltak Budsjett 1 Skoleringshelg studenttillitsvalgte ,- 2 Utredning leksolog ,- 3 Presentasjonsteknikkurs alle studenter ,- 4 Kompetanseheving studenter LMU/SKU 8.000,- 5 Møtegodtgjørelse studentrepresentanter inkl. bevertning (kr ) ,- 7 Handlingsplan for fjerning av funksjonshemmende barrierer ,- Til sammen ,- Grete Lysfjord leder læringsmiljøutvalget / prorektor Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side16

17 SAKSUTREDNING Sak: Budsjett LMU/SKU 2015 Saksbehandler: Thorbjørn Aakre Bakgrunn Forslag til budsjettet for utvalgene er utarbeidet med bakgrunn i tidligere års regnskap. Til sammen har utvalgene kr til disposisjon som skal fordeles mellom de to utvalgene. Utgiftene til møtegodtgjørelser inkl. bevertning er økt. Forslag til budsjett for 2015: Tiltak Budsjett 1 Skoleringshelg studenttillitsvalgte ,- 2 Utredning leksolog ,- 3 Presentasjonsteknikkurs alle studenter ,- 4 Kompetanseheving studenter LMU/SKU 8.000,- 5 Møtegodtgjørelse studentrepresentanter inkl. bevertning (kr ) ,- 6 Handlingsplan for fjerning av funksjonshemmende barrierer ,- Til sammen ,- Om tiltakene: 1. Skoleringshelg for studenttillitsvalgte Det har vært utfordringer knyttet til få nok studenter til å engasjere seg i studentpolitikk og påta seg verv i forskjellige utvalg. For å motivere studenter til å ta studentpolitiske verv foreslås det for 2015 å gi et tilskudd på kr kr til en skoleringshelg hvor studenter bl.a. kurses i å drive utvalgsarbeid. Denne posten er videreført fra tidligere år. 2. Utredning hos leksolog/logoped Institusjonen skal, så langt det er mulig og rimelig, legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov. Universitetet sender studenter til utredning for lese- og skriveferdigheter hos leksolog/logoped. På bakgrunn av stilt diagnose vil Universitetet kunne tilby bl.a. retteprogrammer og andre dataprogram spesielt tiltenkt studenter med lese- og skrivevansker. Antallet studenter som sendes til utredning varierer fra år til år. For 2015 budsjetteres det med 2 utredninger hos leksolog. 3. Presentasjonsteknikkurs for alle studenter I 2014 ble det gjennomført ett kurs i presentasjonsteknikk. Dette foreslås videreført i Side17

18 4. Kompetanseheving studentmedlemmer LMU I budsjettet for 2014 var det satt av kr 7.500,- for deltakelse på den nasjonale Universellkonferansen om inkluderende læringsmiljø, men ingen deltok. Konferansen anses som viktig og en bør etterstrebe å sende deltakere på denne. 5. Møtegodtgjørelse studentrepresentanter LMU og SKU Posten økes fra i fjor med kr ,- til kr ,- og inkluderer bevertning. 6. Handlingsplan for fjerning av funksjonshemmende barrierer Kr kan benyttes for ulike tiltak knyttet til fjerning av funksjonshemmende barrierer. Side18

19 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 5/ Arkivreferanse: 2008/64/ Sak: Handlingsplan for fjerning av funksjonshemmende barrierer 2015 Innstilling til vedtak: 1. Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering 2. Læringsmiljøutvalget ber om at ny handlingsplan for fjerning av funksjonshemmende barrierer for 2015 presenteres i neste møte Grete Lysfjord leder læringsmiljøutvalget / prorektor Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side19

20 SAKSUTREDNING Sak: Handlingsplan for fjerning av funksjonshemmende barrierer 2015 Saksbehandler: Thorbjørn Aakre Vedlegg 1 Handlingsplan for fjerning av funksjonshemmende barrierer ved Universitetet i Nordland Bakgrunn Formålet med denne planen er å sette fokus på forhold ved UiN som kan utbedres med tanke på å gjøre læringsmiljøet mer tilgjengelig for våre studenter med nedsatt funksjonsevne. Handlingsplan for fjerning av funksjonshemmende barriere ble vedtatt av læringsmiljøutvalget i sak VS 16/14 den 24. mars I planen var det satt opp 10 punkter og planen var ment å gjelde for studieåret 2014/2015. Majoriteten av punktene er allerede gjennomført og det foreslås derfor at det settes ned en egen arbeidsgruppe som gis mandat til å utarbeide en ny handlingsplan med utgangspunkt i den eksisterende. På lik linje med budsjettet for utvalget bør handlingsplanen heretter gjelde for kalenderår. Til arbeidsgruppen foreslås/inviteres følgende personer: Grete Lysfjord, leder Mats Myrstad, SoB Charlotta Langejan, PHS Mats Pedersen, FBA Synnøve Dalmo Tålloli, FSV Truls Didriksen, HHB Rita Romarheim, tilretteleggingsansvarlig UiN/SoB Hilde Åsheim, sosialrådgiver StudentiNord Thorbjørn Aakre, sekretær Arbeidsgruppen presenterer forslag til Handlingsplan for fjerning av funksjonshemmende barrierer 2015 i neste møte den 23. mars Side20

21 Handlingsplan for fjerning av funksjonshemmende barrierer ved Universitetet i Nordland Bakgrunn Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Høgskolen i Bodø vedtok i sak 02/09 handlingsplan for fjerning av funksjonshemmende barrierer. Formålet med denne planen var å sette fokus på forhold ved Høgskolen som kunne utbedres med tanke på å gjøre læringsmiljøet mer tilgjengelig for våre studenter med nedsatt funksjonsevne. Denne planen tar utgangspunkt i handlingsplanen fra og viderefører enkelte av de tiltakene som var med i den. I januar 2014 ble det opprettet en egen arbeidsgruppe ved UiN bestående av de fakultetsvise kontaktpersonene for tilrettelegging, studentleder og UiNs tilretteleggingskonsulent. Sosialrådgiveren ved StudentiNord deltok også i arbeidet. Arbeidsgruppen fikk i oppdrag å utforme et forslag til ny handlingsplan for fjerning av funksjonshemmende barrierer ved UiN. I denne planene er tiltak som var med i den forrige og som nå er utført utelatt, noen videreføres og nye kommet til. Tiltak i planen I perioden skal følgende tiltak gjennomføres: 1. Erfaringsutveksling og møteplasser for kontaktpersonene og LMU-ledelsen Kontaktpersonene ved fakultetene, LMU-leder og tilretteleggingskonsulenten på Studentservice har et møte hvert semester for å dele erfaringer og relevant informasjon om ulike områder innenfor tilrettelegging. Dette forumet er allerede på plass og er viktig at det videreføres da det er en viktig arena for erfaringsutveksling blant ansatte som jobber med tilrettelegging. Ansvar: Tilretteleggingskonsulent følger opp saken 2. Info til ansatte ved fakultetene Informasjonsmateriell til om tilrettelegging og fjerning av funksjonshemmende barrierer til de ulike hovedmålgruppene: Studenter, fagpersonale og administrativt personale som egne brosjyrer og informasjon på web. Brosjyren må oppdateres med relevant og riktig informasjon. Ansvar: Tilretteleggingskonsulent følger opp saken Side21

22 3. UiN sine websider med ny webløsning skal være utformet etter prinsippene for universell utforming. Fronter skal utformes slik at de blir mest mulig lesbare for svaksynte. Rom-malen oppdateres og informasjon om dette tas inn i informasjonsmaterialet til faglig ansatte med råd og veiledning, bl.a. om tilrettelegging for svaksynte. Mulighet for å få videreutviklet både Fronter og Studweb ytterligere i retning av universell utforming må avklares med leverandører. Videre må UiNs nye sider utformes etter samme prinsipp. Ansvar: Webansvarlig, Fronter-ansvarlig (KOLT) og Studweb-ansvarlig (Studentservice) følger opp i forhold til henholdsvis web-sidene, Fronter og Studweb. 4. Tilretteleggingsutstyr i undervisningslokaler Ved behov for tilretteleggingsutstyr skal driftsavdelingen sørge for at dette kommer på plass i de aktuelle undervisningslokalene. Ansvar: Drift følger opp saken 5. Universelle løsninger i universitetspedagogikken I arbeidet med å utvikle universitetspedagogikken, herunder bruk av IKT i utdanning må tenkning knyttet til universelle løsninger og tilpasning være et viktig moment. Kompetansesenter for læring og teknologi (KOLT) utformer generelle retningslinjer om dette i samarbeid med fakultetene. Ansvar: KOLT følger opp saken 6. Ansvars- og rutinebeskrivelse Tilretteleggingskonsulenten har sammen med fakultetenes kontaktpersoner arbeidet med ansvars- og rutinebeskrivelse for arbeidet med tilrettelegging ved UiN. Det må vurderes om dette skal gjøres gjennom rutinebeskrivelser i den elektroniske kvalitetshåndboka. Ansvar: LMU-sekretær og tilretteleggingskonsulent følger opp saken 7. Styrking av kapasitet for tilretteleggingsfunksjon Det bør arbeides for å øke kapasiteten på Studentservice for å arbeide med tilrettelegging ut over dagens kapasitet slik at det blir rom for å satse mer offensivt på å videreutvikle tilbud om tilrettelegging og drive mer aktivt informasjonsarbeid mot studentene. Ansvar: Studie- og forskningsdirektør følger opp saken Side22

23 8. Sosial inkludering Studentorganisasjonen, studentforeningene og fakultetene skal sammen arbeide for å videreutvikle møteplasser og tiltak som bidrar til god sosial integrering gjennom fadderuke, oppstartsarrangementer, ulike sosiale tiltak, kurs og lignende. Ansvar: Studentorganisasjonen i Bodø følger opp saken 9. Kurs i studieteknikk for studenter med lese- og skrivevansker Kurset ble ikke gjennomført i 2013 og det er få som tilbyr slike kurs. UiN må prøve å få gjennomført et slikt i 2014 da det er et viktig verktøy for målgruppen. Det bør undersøkes om UiN sitter på kompetanse til å tilby et slikt kurs i Ansvar: Tilretteleggingskonsulent følger opp saken 10. Kompetanseheving For å øke kompetansen blant kontaktpersonene ved UiN bør en se på muligheten for å gjennomføre halvdagsseminarer med eksterne bidragsytere. Dette kan være NAV, hjelpemiddelsentralen, psykologisenteret etc. Ansvar: Tilretteleggingskonsulent følger opp saken Side23

24 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 6/ Arkivreferanse: 2006/814/436 Sak: Avviksmeldinger per januar 2015 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering Grete Lysfjord leder læringsmiljøutvalget / prorektor Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side24

25 SAKSUTREDNING Sak: Avviksmeldinger per januar 2015 Saksbehandler: Thorbjørn Aakre Bakgrunn Vedlagt oversikt viser meldinger som er kommet inn, eller har fått endret status siden siste møte. Side25

26 Avviksmeldinger 2014 Universitetet i Nordland Nr Melding Forslag til løsning Svar Melder Ansvarlig Mottatt Frist Besvart Status 107 Du kan fremdeles ikke fylle på studentkortet via egen PC. Få nå bare fikset det. Hvor vanskelig kan det være? Student IT Åpen Nettsiden deres på Safari funker dårlig. 2. Nettsiden for å fylle på penger på EveryonePrint funker ikke. 1. Fiks nettsiden på Safari 2. Fiks påfyll-siden Student IT Åpen 109 Hei, Jeg synes den nye nettsiden deres er forferdelig rotete. Å finne frem til studentsidene og fronter er bent fram umulig med mindre man skriver uin.no/student. hele tekstfeltet øverst med masse stikkord er forferdelig rotete og burde ikke vært der. Den gamle siden var mye mer oversiktelig Rydd opp på sidene. Student WEB Åpen 110 Det skulle ikke mer til enn en serverkræsj før alt som lå på student-serveren enten ble borte eller er ødelagt Maskinene på Desken ved SFJ er en merkelig sammensurium. En haug av dem fungerer ikke, og de som gjør det har en tendens til å skyte ut støvskyer etterfulgt av blinkende rødlys og en alarm. Skaff et skikkelig serversystem med nok disker som går på RAID til at filer kan bygges opp igjen når en disk kræsjer. I tillegg hadde det vært fint om dere hadde hatt backup. Bytt maskinene. Eller gjør et forsøk på å vedlikeholde dem. Student IT Åpen Student IT Åpen 112 HVOR MANGE GANGER MÅ DET SIES FRA OM AT PÅFYLL UTSKRIFT _IKKE_ FUNGERER FRA PRIVAT PC?????? 113 Det er noe feil med påfyll utskrift fra skole-pcene OGSÅ. Det fungerer heller ikke på privat PC. FIKS Student IT Åpen Student IT Åpen Side26

27 114 Har vært i kontakt med IT flere ganger i løpet av høsten angående PCene på masterrommet til FBA (rom 2096) ikke fungerer. Hver gang har det blitt sagt at det skal fikses. Hver gang har det aldri skjedd noe. IT-folka må enten begynne å gjøre jobben sin, eller så må noen begynne å vurdere å si opp disse folka. Student IT Åpen 115 IT-systemet på dette universitetet er UUTHOLDELIG. Etter tre år som student her har jeg enda ikke sett ei eneste forbedring på ITfronten. Just do something, FOR DARWIN's SAKE. Student IT Åpen 116 Hei! er sykt lei av pc'ene på UIN ikke fungerer optimalt. For det første er de alt for trege til å slå på, deretter tar det en evighet for å få logget seg på med sin profil. Når man først har kommet seg inn på den bruker den mange minutter for å komme inn og åpne sider som internett explorer, så hvis man i tillegg kjører excel og word samtidig går maskinen i stå og man får opp at programmene ikke svarer. Når man skal åpne dokumenter fra fronter (noe en student gjør 99% av tiden han/hun bruker på skolepc), får man beskjed om man må installere eller åpne adobe reader. Dette er noe kun ad.min har mulighet gjøre noe med...!! Når man skal åpne en youtube-video får man beskjed om å laste ned silverlight. Få et mer lettvindt system for studentene! Det er de dere tjener penger på som et universitet! Bytt ut arbeidsstaben, dette har tydeligvis ikke fungert på lage tider. Få mer penger inn i systemet! Slik det er nå er ikke holdbart. Student IT Åpen Som et universitet i 2014 er eller bør ikke dette være akseptabelt. Det bør komme noen drastiske endringer. Har studert her i snart 3 år, og det h ar ikke vært noen bedring på disse årene. Har irritert meg over dette systemet i lange tider! Den følelsen man sitter med, når man skal levere en oppgave og alt står i stå, og tiden renner ut, den er ikke god!! 118 Jeg får ikke til å betale semesteravg for jeg skal delta på etterutdanning fra 9. feb med Student Service Åpen Side27

28 "yrkesfaglig veiledning" Jeg benytter riktig kontonr og kid.nr med får kun feilmelding fra banken på min mob når jeg forsøker å betale. Hva kan dette skyldes? Er det slik at neste års sem.avg ikke kan betales før i 2015? Kan dere i såfall sende den til meg pr post? 119 Pensumlisten til emnet natur og kultur i et sosiologisk perspektiv, SO214S, ligger fortsatt ikke ute.så vidt man vet starter undervisningen opp igjen 5. januar. Hvorfor er den fortsatt ikke lagt ut? Listen ble lagt ut på fronterrommet rett før jul, men listen ble levert programansvarlig innen 15. nov Student FSV Lukket 120 Eksamen ved Universitet i Nordland avd Vesterålen. Bedre planlegging av aktiviteter de dagen det skal holdes eksamener i bygget. Student SFA Åpen Hadde eksamen ved Universitetet i Nordland i desember opplevde at det var vanskelig å konsentrere seg under eksamen. Eksamenslokalene er i et kulturhus, som var fylt med diverse aktiviteter i naborommene som for eksempel filmfremvisning, kulturskole øvninger, turister osv. Dette førte til forstyrrelser og bråk. 121 Når sensurfrist settes til en dato er det å holde folk for NARR å ikke overholde den!!!!! Sensuren for OR214S-VE er satt til , men ingenting er kommet hittil! Skjerp dere!! -eller sett lengre frister for dere selv, hvis dere ikke klarer å lever innenfor standard frister! Studentene godtar å vente ei uke lenger hvis de vet om det på forhånd. Lagt ut melding til studentene på fronter før jul på grunn av sykemeldt sensor Student FSV Lukket 122 Jeg ønsker å gi "ris", fordi det foreligger ikke resultat på eksamen i rett tid. Det er gått over en uke over fristen, hvor resultatet skulle være ute. Legg ut resultatet i tide, evt gi beskjed til studentene om at resultatet kommer for sent, og gjerne en beskrivelse av hvorfor. Sensur lagt ut i dag 2/1-15. Fant at feil var ikke kodede resultat av arbeidskrav. Student PHS Lukket Personlig synes jeg dette er uprofesjonelt, da det er snakk om et studie for voksne mennesker, hvor det blir krevt av vi som studenter skal bruke våre kvalifikasjoner, og det er da ønskelig at de Side28

29 ansatte også skal kunne være profesjonelle og gjøre jobben sin i tide. Side29

30 Avviksmeldinger 2015 Universitetet i Nordland Nr Melding Forslag til løsning Svar Melder Ansvarlig Mottatt Frist Besvart Status 1 Sensurfrister holdes ikke, og det blir heller ikke gitt beskjed om forsinkelser. Det har vært gitt beskjed noen ganger, og det blir satt pris på. Fristene bør holdes av respekt for studentene. Student HHB Åpen 2 Hei og godt nytt år! Det er med stor skuffelse å møte opp til nytt semester og alle de løse putene i biblioteket er fjernet. Etter henvendelse til bibliotekar om dette, ble jeg henvist til ros-og-ris siden. Jeg satt i 12,5 sammenhengende timer i går med et arbeidskrav, og hadde vondt i baken etter endt studiedag. Takk skal dere ha. Har ny 12 timers økt i dag. Er det virkelig for mye forlangt at dere ikke kunne beholde de stakkars putene for oss studenter med lite polstring? Hvor i all verden ligger problemet? Greit at dere fjernet sakko-sekkene, det var jo for godt til å være sant... Men ærlig talt, unner dere virkelig ikke oss studenter de stakkars putene lengre. Hvorfor??????????? Forventer et godt svar. La oss nå for Guds skyld få beholde disse turkise putene. Kjøp heller inn flere puter enn å fjerne d em totalt! Snakk om dustepolitikk! Putene som omtales er innkjøpt av tidligere markeds- og informasjonsavdeling, til bruk i uteareal. Putene har således ikke vært del av utstyret/utrustningen ved biblioteket eller eid av biblioteket. Enkelte studenter har dratt putene inn i ulike deler av UiNs lokaler, blant annet i biblioteket. De løse putene har bidratt til en del merarbeid i tilknytning til renhold. I tillegg hadde putene oppnådd en lite tilfredsstillende hygienisk tilstand. På denne bakgrunn er putene fjernet, også fra biblioteket. Det registreres at melder finner dagens stoler lite komfortable for langvarig jobbing. Forholdet bringes inn for inventaransvarlig ved UiN (driftsavdelinga), for å undersøke muligheter for å utstyre dagens stoler med polstring, alternativt utskifting av eksisterende stoler. Det er grunn til å anta at en eventuell utskifting av budsjettmessige årsaker vil måtte finne sted i I første halvår 2015 gjennomføres planarbeid med sikte på bedre utnyttelse/ommøblering av arealet i bibliotekets 2. etasje. En eventuell ommøblering, som muligens kan omfatte nye stoler i dette arealet, vil finne sted i 2016 dersom universitetets budsjettsituasjon tillater det. I denne sammenhengen ligger det ute en undersøkelse som alle brukere oppfordres til å svare på innen utgangen av januar Det vil være en styrke for det videre planleggingsarbeidet om vi mottar flere synspunkter på nåværende utrustning/løsning og konkrete ønsker om endringer i 2. etasjen. Undersøkelsen kan besvares via (norsk) eller (engelsk) Student Bibliotek Lukket Side30

31 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 7/ Arkivreferanse: 2008/64/ Sak: Eventuelt Side31

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/15 Møtested: Styrerommet UiN Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 11:00-12:30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/15 Møtested: Styrerommet UiN Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 11:00-12:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/15 Møtested: Styrerommet UiN Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 11:00-12:30 Til stede: Grete Lysfjord Leder Rektorat Mats Myrstad Nestleder SOB Frode Fjelldal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 08:30 10:30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 08:30 10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 08:30 10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektorat Mats Myrstad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 27.01.2014 Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Bjørn Åge Nilsen Leder SOB Grete Lysfjord

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget. Møte nr: 4/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 23.09.2013 Tidspunkt: 08.30 10.00

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget. Møte nr: 4/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 23.09.2013 Tidspunkt: 08.30 10.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 23.09.2013 Tidspunkt: 08.30 10.00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Bjørn-Åge Nilsen Leder SoB Grete Lysfjord

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 08:30 10.30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 08:30 10.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 08:30 10.30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektoratet Øystein Strømsnes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/14 Møtested: Nye styrerommet Dato: Tidspunkt: 08:30 11:00

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/14 Møtested: Nye styrerommet Dato: Tidspunkt: 08:30 11:00 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/14 Møtested: Nye styrerommet Dato: 01.12.2014 Tidspunkt: 08:30 11:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektorat

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektoratet Bodil Svendsgård

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/13 Møtested: Møterom 3003, Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 08:30-11:00

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/13 Møtested: Møterom 3003, Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 08:30-11:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/13 Møtested: Møterom 3003, Møterom 3003 Dato: 28.01.13 Tidspunkt: 08:30-11:00 Til stede: Grete Lysfjord Leder Rektoratet Øystein Strømsnes Nestleder

Detaljer

Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/12 Møtested: Styrerommet - Mørkvedgården, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30

Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/12 Møtested: Styrerommet - Mørkvedgården, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/12 Møtested: Styrerommet - Mørkvedgården, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for: Representerer Gisle Pettersen Bodil Svendsgård PHS Hilde Åsheim Kjell Pedersen SSiB

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for: Representerer Gisle Pettersen Bodil Svendsgård PHS Hilde Åsheim Kjell Pedersen SSiB MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/12 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Elisabeth Sletten LEDER SoB Grete Lysfjord NESTL Rektoratet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 10:30 11:30

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 10:30 11:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 10:30 11:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektorat Kjetil

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 20.09.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 20.09.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 20.09.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder

Detaljer

Iselin Krey Stubberud, Per Kåre Blomvik,

Iselin Krey Stubberud, Per Kåre Blomvik, MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget Dato: 08.06.2015 kl. 11:00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården Arkivsak: 15/02683 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Grete Lysfjord, Per Harald Rødvei, Bodil Svendsgård,

Detaljer

Andre: Navn Funksjon Representerer Stig Fossum (deltok på sak 20/2012) Universitetsdirektør Ledelsen Jan Atle Toska SFA direktør SFA

Andre: Navn Funksjon Representerer Stig Fossum (deltok på sak 20/2012) Universitetsdirektør Ledelsen Jan Atle Toska SFA direktør SFA MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studiekvalitetsutvalget Møte nr: 3/2012 Møtested: Styrerommet, 2.etasje Mørkvedgården Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 08:30 10:00 Til stede: Håvard Olafsen Medlem SoB Malin Sofie Tørrisplass

Detaljer

Vedtakssaker. 15 15/02683-1 Godkjenning av protokoll 2/15 2. 16 15/02692-1 Orientering om 1. semester prosjektet 8

Vedtakssaker. 15 15/02683-1 Godkjenning av protokoll 2/15 2. 16 15/02692-1 Orientering om 1. semester prosjektet 8 MØTEINNKALLING Læringsmiljøutvalget Dato: 08.06.2015 kl. 11:00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården rkivsak: 15/02683 Arkivkode: Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side Vedtakssaker 15 15/02683-1 Godkjenning

Detaljer

22/15 15/ Godkjenning av protokoll 3/15 3. Læringsmiljøutvalget høsten lovforankring og mandat

22/15 15/ Godkjenning av protokoll 3/15 3. Læringsmiljøutvalget høsten lovforankring og mandat MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget Dato: 21.09.2015 kl. 11:00 Sted: Styrerommet Mørkvedgården Arkivsak: 15/02683 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Øystein Parelius, Grete

Detaljer

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 08:30 11.00

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 08:30 11.00 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 08:30 11.00 Grete Lysfjord Leder Rektoratet Erlend Bullvåg Medlem HHB Bodil Svendsgård Medlem

Detaljer

Forfall Navn Funksjon Representerer Ann-Gøril Hugaas Medlem PHS Bente Larsen Medlem SSiB Grete Lysfjord Medlem FBA

Forfall Navn Funksjon Representerer Ann-Gøril Hugaas Medlem PHS Bente Larsen Medlem SSiB Grete Lysfjord Medlem FBA MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.03.2011 Tidspunkt: 08:30-10:00 Til stede: Berit Skorstad Leder Rektoratet Terje Halvorsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten Leder

Detaljer

Læringsmiljøutvalget Dato: Sted: Styrerommet Mørkved

Læringsmiljøutvalget Dato: Sted: Styrerommet Mørkved Møteprotokoll Læringsmiljøutvalget Dato: 20.04.2016 Sted: Styrerommet Mørkved Tilstede: Grete Lysfjord Per Harald Rødvei Øystein Parelius Mathias Lauritzen Malinn Hellen Sele Mari Evensen Grethe Bøgh Næss

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/11 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/11 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/11 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten LEDER SoB

Detaljer

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/14 Møtested: Styrerommet Dato: 10.11.2014 Tidspunkt: 08:30 10:30

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/14 Møtested: Styrerommet Dato: 10.11.2014 Tidspunkt: 08:30 10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/14 Møtested: Styrerommet Dato: 10.11.2014 Tidspunkt: 08:30 10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektorat Mats

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg Mørkvedgården Dato: 15.09.2011 Tidspunkt: 08:30-10:00

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg Mørkvedgården Dato: 15.09.2011 Tidspunkt: 08:30-10:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg Mørkvedgården Dato: 15.09.2011 Tidspunkt: 08:30-10:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: Tidspunkt: 08:30-10:00

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: Tidspunkt: 08:30-10:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 27.10.2011 Tidspunkt: 08:30-10:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten Leder

Detaljer

Læringsmiljøutvalget Dato: Sted: Levanger, Nylåna Møtesal 4233

Læringsmiljøutvalget Dato: Sted: Levanger, Nylåna Møtesal 4233 Møteprotokoll Læringsmiljøutvalget Dato: 02.03.16 Sted: Levanger, Nylåna Møtesal 4233 Tilstede: Grete Lysfjord Levi Gårseth-Nesbakk - vara Øystein Parelius Mathias Lauritzen Kristoffer Grorud Vicoria Moland

Detaljer

Dato: kl. 11:00 Sted: Mo i Rana - B301 Arkivsak: 15/02683

Dato: kl. 11:00 Sted: Mo i Rana - B301 Arkivsak: 15/02683 MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget Dato: 26.09.2016 kl. 11:00 Sted: Mo i Rana - B301 Arkivsak: 15/02683 Tilstede: Grete Lysfjord, Grete Bøgh Næss, Hilde Kristin Mikalsen, Hanne S.Hansen(deltok på Skype),

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/12 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/12 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/12 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/11 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: Tidspunkt: 09:00 11.

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/11 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: Tidspunkt: 09:00 11. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/11 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.02.2011 Tidspunkt: 09:00 11.00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Berit Skorstad Leder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: 11:00 15.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset medlem ekstern Berit

Detaljer

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Bjørn Åge Nilsen Leder SOB Grete

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:30 13:40 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem

Detaljer

UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU

UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU Universitetet i Stavanger Læringsmiljøutvalget LMU-sak 27/07 UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU Bakgrunn Universitetet i Stavanger er pålagt i henhold til Universitets- og høgskoleloven å

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30 Side1 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektoratet Bodil Svendsgård

Detaljer

Møteinnkalling: Læringsmiljøutvalget ( ) Læringsmiljøutvalget. Dato: Sted: Levanger, Nylåna Møtesal 4233.

Møteinnkalling: Læringsmiljøutvalget ( ) Læringsmiljøutvalget. Dato: Sted: Levanger, Nylåna Møtesal 4233. Møteinnkalling: Læringsmiljøutvalget (02.03.2016) Læringsmiljøutvalget Dato: 02.03.16 Sted: Levanger, Nylåna Møtesal 4233 Notat: Saksliste Vedtakssaker 1/16 Konstituering av læringsmiljøutvalget ved Nord

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.02.2011 Tidspunkt: 09:00 11.

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.02.2011 Tidspunkt: 09:00 11. MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.02.2011 Tidspunkt: 09:00 11.00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Berit Skorstad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Bodil Børset Inge Myrvoll

Detaljer

Møteinnkalling: Læringsmiljøutvalget. Dato: 30.11.2015. Styrerommet Mørkvedgården. Sted: Notat:

Møteinnkalling: Læringsmiljøutvalget. Dato: 30.11.2015. Styrerommet Mørkvedgården. Sted: Notat: Møteinnkalling: Læringsmiljøutvalget Dato: Sted: 30.11.2015 Styrerommet Mørkvedgården Notat: 1 Saksliste Vedtakssaker 31/15 Godkjenning av protokoll 4/15 3 32/15 Mandat Læringsmiljøutvalget Nord universitet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget. Dato: kl. 13:00 Sted: Skypemøte Arkivsak: 15/02683

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget. Dato: kl. 13:00 Sted: Skypemøte Arkivsak: 15/02683 MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget Dato: 03.11.2016 kl. 13:00 Sted: Skypemøte Arkivsak: 15/02683 Tilstede: Kevin Hovdahl Holmli, Kine Lyngås, Mats Pedersen, Oda Oldertrøen, Victoria Adelaine Molland, Grethe

Detaljer

Dato: kl. 10:00

Dato: kl. 10:00 MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget Dato: 04.04.2017 kl. 10:00 Sted: Skype Arkivsak: 15/02683 Tilstede: Kevin Hovdahl Holmli, Hanne Solheim Hansen, Tomm Sandmoe, Kirsti Grøtan, Oda Oldertrøen, Victoria

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10.

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10.30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Berit Skorstad LEDER

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utdanningsutvalget. Dato: kl. 11:00 Sted: Bodø Arkivsak: 16/00945

MØTEPROTOKOLL. Utdanningsutvalget. Dato: kl. 11:00 Sted: Bodø Arkivsak: 16/00945 MØTEPROTOKOLL Utdanningsutvalget Dato: 23.02.201 kl. 11:00 Sted: Bodø Arkivsak: 16/00945 Tilstede: Hanne Solheim Hansen (leder) Tove Sagnes (prodekan FSH) Egil Solli (prodekan FLU) Hugo seth (prodekan

Detaljer

Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013. Læringsmiljøutvalget. Høgskolen i Sør-Trøndelag

Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013. Læringsmiljøutvalget. Høgskolen i Sør-Trøndelag Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013 Læringsmiljøutvalget Høgskolen i Sør-Trøndelag Læringsmiljøutvalget Bakgrunn og etablering Lov om universiteter og høgskoler 4 3, første ledd, gir styret ved institusjonen

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-11:40

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-11:40 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 05.12.2012 Tidspunkt: 08:30-11:40 Til stede: Navn Funksjon Representerer Rita

Detaljer

1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører

1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører 1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører 1.1 Bakgrunn og funksjon Denne handlingsplanen har som mål å være et styringsverktøy i arbeidet med det helhetlige læringsmiljøet for alle studenter

Detaljer

Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer

Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 20.09.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer

Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/2013 Møtested: Møterom 3003, Møterom 3003 Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: 08:30-11:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder

Detaljer

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset. medlem medlem

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset. medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 9/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.10.2011 Tidspunkt: kl 10.30 14.45 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern

Detaljer

Orienteringssak: Rapport fra internrevisjon våren 2012

Orienteringssak: Rapport fra internrevisjon våren 2012 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget 43/12 16.05.2012 Arkivreferanse: 2011/1129/436 Orienteringssak: Rapport fra internrevisjon våren 2012 Innstilling til vedtak: Studiekvalitetsutvalget

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40 Til stede: Navn Magnus Rindal Åshild Nordnes Inge Myrvoll Paul-Martin Strand (til kl 13.50 etter

Detaljer

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 3/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:00 14.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 2. desember 2011

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 2. desember 2011 Møteprotokoll Tid: 14:00-15:10 torsdag 4.11.011 Sted: N-405, HiL Faste medlemmer som møtte: Marthe Bonnerud Jens Uwe Korten Fredrik Torgersen ST FA ST Catrine Bexrud til 14:50 ST Læringsmiljøutvalget HiL

Detaljer

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 08:30 10:30

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 08:30 10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 08:30 10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Bjørn Åge Nilsen Leder SOB Grete

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Johanne Alteren MEDL FAG Bent-Cato Hustad MEDL FAG Solrun Holm MEDL FAG Malin Sofie Tørrisplass MEDL STU

Forfall: Navn Funksjon Representerer Johanne Alteren MEDL FAG Bent-Cato Hustad MEDL FAG Solrun Holm MEDL FAG Malin Sofie Tørrisplass MEDL STU MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 02/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland, Bodø Dato: 16.04.2012 Tidspunkt: 08:30-15:00 Til stede: Rita Lekang Leder EKS Arne

Detaljer

Jorun Fallin, Terje Giseth, Kirsti Stubbe, Truls Dahl. Thorbjørn Aakre, Margrethe Mørkved Solli. Godkjenning av protokoll 3

Jorun Fallin, Terje Giseth, Kirsti Stubbe, Truls Dahl. Thorbjørn Aakre, Margrethe Mørkved Solli. Godkjenning av protokoll 3 MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget Dato: 30.05.2017 kl. 12:00 Sted: Nesna Arkivsak: 15/02683 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Kevin Hovdahl Holmli, Hanne Solheim Hansen,

Detaljer

Saksliste Vedtakssaker 8/16 Konstituering av læringsmiljøutvalget ved Nord universitet våren /16 Godkjenning av protokoll 5/ /16 Plan fo

Saksliste Vedtakssaker 8/16 Konstituering av læringsmiljøutvalget ved Nord universitet våren /16 Godkjenning av protokoll 5/ /16 Plan fo Møteinnkalling: Læringsmiljøutvalget (20.04.2016) Læringsmiljøutvalget Dato: 20.04.16 Sted: Møterom Bodø Notat: Saksliste Vedtakssaker 8/16 Konstituering av læringsmiljøutvalget ved Nord universitet våren

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09:30 12:50. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09:30 12:50. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 09:30 12:50 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Brynjolv Anke varamedlem ekstern Inge

Detaljer

Møteinnkalling: Læringsmiljøutvalget. Dato: 21.9.2015. Styrerommet Mørkvedgården. Sted: Notat:

Møteinnkalling: Læringsmiljøutvalget. Dato: 21.9.2015. Styrerommet Mørkvedgården. Sted: Notat: Møteinnkalling: Læringsmiljøutvalget Dato: Sted: 21.9.2015 Styrerommet Mørkvedgården Notat: 1 Saksliste Vedtakssaker 21/15 Konstituering av læringsmiljøutvalget ved Universitetet i Nordland 22/15 Godkjenning

Detaljer

Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet

Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 26.05.2014 Tidspunkt: 08:30 10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Bjørn Åge Nilsen Leder SOB Grete

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30.

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

leder medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem varamedlem

leder medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem varamedlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 3/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 25.04.2012 Tidspunkt: 11:00 14.00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll Bodil Børset Ann Gøril Hugaas

Detaljer

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 1 Denne handlingsplanen er en videreføring av Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2010 2013. DEL 1 KAPITTEL 1. INNLEDNING

Detaljer

Årsrapport 2011 og handlingsplan 2012

Årsrapport 2011 og handlingsplan 2012 Årsrapport 2011 og handlingsplan 2012 Læringsmiljøutvalget Høgskolen i Sør-Trøndelag www.hist.no/lmu Læringsmiljøutvalget Årsrapport 2011 og Handlingsplan 2012 Bakgrunn og etablering Lov om universiteter

Detaljer

Studieadministrative prosesser Oppsummering av kartlegging Studentservice - Rådgivning for studenter med funksjonshemming. Innledende kartlegging

Studieadministrative prosesser Oppsummering av kartlegging Studentservice - Rådgivning for studenter med funksjonshemming. Innledende kartlegging 1 Studieadministrative prosesser Oppsummering av kartlegging Studentservice - Rådgivning for studenter med funksjonshemming Innledende kartlegging 2 Innledende kartlegging - Tilnærming Det som presenteres

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 15:30. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 15:30. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:30 15:30 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll Bodil Børset

Detaljer

Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2011 Møtested: E313 Dato: Tidspunkt: 09:00-13:45

Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2011 Møtested: E313 Dato: Tidspunkt: 09:00-13:45 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2011 Møtested: E313 Dato: 19.10.2011 Tidspunkt: 09:00-13:45 Til stede: Rita Lekang Leder EKS Arne Hjalmar Hansen Nestleder EKS Johanne

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Gisle Pettersen MEDL TEK Arne Hjalmar Hansen NESTL EKS Johanne Alteren MEDL FAG Kristoffer Grorud MEDL STU

Forfall: Navn Funksjon Representerer Gisle Pettersen MEDL TEK Arne Hjalmar Hansen NESTL EKS Johanne Alteren MEDL FAG Kristoffer Grorud MEDL STU MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/2014 Møtested: Stokmarknes, Universitetet i Nordland, Campus Vesterålen Dato: 01.10.2014 Tidspunkt: 13:30-16:30 Til stede: Rita

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 22.02.2012 Tidspunkt: 09:00 14.30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern

Detaljer

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 3. juli 2012

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 3. juli 2012 Møteprotokoll Tid: 14:00-15:30 tirsdag 29.05.2012 Sted: Drotten, HiL Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 3. juli 2012 Side 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jens Uwe Korten, prorektor

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 Til stede: Rita Lekang Leder EKS

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 10: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 10: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 24.04.2013 Tidspunkt: 10:00 14.00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Inge Myrvoll Silje Brandvoll Berit Støre Brinchmann

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 14.00. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 14.00. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 14.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg Mørkvedgården Dato: 15.09.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg Mørkvedgården Dato: 15.09.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg Mørkvedgården Dato: 15.09.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2014-15 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold Årsrapport for læringsmiljøutvalget 1. Innledning... 3 1.1. Utvalgets mandat... 3 2. Utvalgets

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 03/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-13:00

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 03/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-13:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Møte nr: 03/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 17.10.2012 Tidspunkt: 08:30-13:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Rita Lekang Leder EKS Arne

Detaljer

Jan Georg Gulstad (studentorganisasjonen Nord) Victoria Adelain Molland (studentorganisasjonen Nord) Oda Oldertrøen (studentorganisasjonen Nord)

Jan Georg Gulstad (studentorganisasjonen Nord) Victoria Adelain Molland (studentorganisasjonen Nord) Oda Oldertrøen (studentorganisasjonen Nord) MØTEPROTOKOLL Utdanningsutvalget Dato: 07.04.2017 kl. 9:00-12:10 Sted: Skype Arkivsak: 16/00945 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Hanne Solheim Hansen (leder) Tove Sagnes

Detaljer

OPPDRAGSBESKERIVELSE:

OPPDRAGSBESKERIVELSE: OPPDRAGSBESKERIVELSE: 1. Bakgrunn: I forbindelse med nye bestemmelser og føringer i studiekvalitetsforskriften, studietilsynsforskriften, kvalitetsmeldingen og nye prosedyrer og retningslinjer for tilsyn,

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Remmen, Halden Møtedato: 06.04.06 Arkivref: wwg/26-06 Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut 7 dager før møtet. Forslag

Detaljer

Victoria Adelein Molland Thor Ivar Brandsvikhaug Kine Lyngås

Victoria Adelein Molland Thor Ivar Brandsvikhaug Kine Lyngås MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget Dato: 10.03.2017 kl. 11:00 Sted: Steinkjer- Rom 306 Arkivsak: 15/02683 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Kevin Hovdahl Holmli Hanne Solheim

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-13:00

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-13:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 21.11.2013 Tidspunkt: 08:30-13:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Rita

Detaljer

Universitetet i Nordland. Sak: Rapport fra internrevisjon høsten 2012. Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget 28.01.2013

Universitetet i Nordland. Sak: Rapport fra internrevisjon høsten 2012. Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget 28.01.2013 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget 28.01.2013 Arkivreferanse: 2011/1129/436 Sak: Rapport fra internrevisjon høsten 2012 Innstilling til vedtak: Studiekvalitetsutvalget

Detaljer

LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget sin rolle og funksjon Supperåd eller utvalg med reell handlekraft?

LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget sin rolle og funksjon Supperåd eller utvalg med reell handlekraft? 1302 1901 LMU-SAK NR: 13/2006 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget

Detaljer

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming Foto: Eir Jørgen Bue Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming D e t s k a p e n d e u n i v e r s i

Detaljer

Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget torsdag 14. desember 2006, kl 12:00 13:45

Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget torsdag 14. desember 2006, kl 12:00 13:45 Til medlemmer av LMU: Ida Skjerve (leder) Jan Høiberg Brit Ørum Østmo Terje Grandahl Frode Fjeldseth Ellisiv Ulrikke Rasmussen Pedersen Fellestjenesten Postadresse: 1757 Halden E-post: postmottak@hiof.no

Detaljer

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 15.20 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset (til kl 14.50)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2012 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2012 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2012 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Elisabeth

Detaljer

Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/12 Møtested: Styrerommet - Mørkvedgården, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30

Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/12 Møtested: Styrerommet - Mørkvedgården, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/12 Møtested: Styrerommet - Mørkvedgården, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3

Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3 Møteinnkalling: Læringsmiljøutvalget (20.01.2017) Læringsmiljøutvalget Dato: 20.01.17 Sted: Brevmøte Notat: Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3 Arkivsak-dok.

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for informatikk, Remmen Møtedato: 19.10.06 Arkivref: jg/69-06 Innstilling fra: Nestleder Saksbehandler: Jørgen Grannes Saksnr: 69-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 10/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 10:30 15.40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein (fra kl 11.20) Paul Birger Torgnes (til kl 14.30) Inge Myrvoll

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utdanningsutvalget. Dato: kl. 14:00 16:00 Som Skype-møte Arkivsak: 16/00945

MØTEPROTOKOLL. Utdanningsutvalget. Dato: kl. 14:00 16:00 Som Skype-møte Arkivsak: 16/00945 MØTEPROTOKOLL Utdanningsutvalget Dato: 15.03.2016 kl. 14:00 16:00 Sted: Som Skype-møte Arkivsak: 16/00945 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Grete Lysfjord, prorektor Utdanning,

Detaljer

Godkjenning av protokoll 3. Konstituering av Læringsmiljøutvalget høsten Handlingsplan 5. Læringsmiljøseminar 6

Godkjenning av protokoll 3. Konstituering av Læringsmiljøutvalget høsten Handlingsplan 5. Læringsmiljøseminar 6 MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget Dato: 05.09.2017 kl. 10:30 Sted: Stjørdal Arkivsak: 15/02683 Tilstede: Kevin Hovdahl Holmli, Andrea Brunner, Hanne Solheim Hansen, Jan Georg Gulstad, Kirsti Grøtan, Odd

Detaljer

(til kl sak 33/12) Sissel Bjørnli medlem ansatt Stian Hiis Bergh. (til kl sak 50/12 Bea Birgitte Drage Madsen medlem student.

(til kl sak 33/12) Sissel Bjørnli medlem ansatt Stian Hiis Bergh. (til kl sak 50/12 Bea Birgitte Drage Madsen medlem student. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 15.10 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll medlem ekstern

Detaljer

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 21.10.2013 Tidspunkt: 08:30 -

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 21.10.2013 Tidspunkt: 08:30 - MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 21.10.2013 Tidspunkt: 08:30 - Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Bjørn Åge Nilsen Grete Lysfjord Kjetil

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Kl 16:00 på Frivilligsentralen

INNKALLING TIL MØTE I Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Kl 16:00 på Frivilligsentralen Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 12.06.2017 Kl 16:00 på Frivilligsentralen Ved åpning av møtet blir det orientering om virksomheten

Detaljer

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER 08.04.2014 kl. 12:15-13:26 Til stede: Øystein Parelius Sondre Omar Arneberg Ingrid Nautnes Partizan Duhoki Ikke til stede: Stian Knudsen Trine Beate Nilsen Steffen-Johan Jakobsen

Detaljer

Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2012 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 31.1.2012 Tidspunkt: 08:30-15:00

Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2012 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 31.1.2012 Tidspunkt: 08:30-15:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2012 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 31.1.2012 Tidspunkt: 08:30-15:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Rita

Detaljer

Kvalitetssystemet ved UiS Læringsmiljøutvalgets. årsrapport om institusjonens totale læringsmiljø 2006-2007

Kvalitetssystemet ved UiS Læringsmiljøutvalgets. årsrapport om institusjonens totale læringsmiljø 2006-2007 Kvalitetssystemet ved UiS Læringsmiljøutvalget Læringsmiljøutvalgets årsrapport om institusjonens totale læringsmiljø 2006-2007 Innholdsfortegnelse 1 OM RAPPORTEN... 3 1.1 Hensikt... 3 1.2 Målgruppe og

Detaljer

Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna

Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna MØTEPROTOKOLL Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Dato: 09.09.2015 kl. 10:00 13:45 Sted: Møterom 3003 (hovedbygget) Arkivsak: 15/04173 Tilstede: Vigdis Moe Skarstein, Paul Birger Torgnes, Bodil

Detaljer