Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 08:30 10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Bjørn Åge Nilsen Leder SOB Grete Lysfjord Nestleder Rektorat Kjetil Eiane Medlem FBA Per Harald Rødvei Medlem FSV Frode Fjelldal Soelberg Medlem HHB Bodil Svendsgård Medlem PHS Nina Paulsen Medlem SoB Marthe Austad Medlem SoB Øystein Strømsnes Medlem SoB Steffen Halsbakk Medlem SoB Jarl-Håkon Olsen Medlem SoB Kjell Pedersen Medlem StudentiNord Hilde Åsheim Observatør StudentiNord Berit Eliassen Observatør Universitetsbibl Rita Romarheim Observatør SOB/SFA Erik Gaukerud Observatør IT Arne Martin Svartnes Observatør Drift Ketil Lagesen Observatør HMS Truls Didriksen Observatør HHB Synnøve Tollåli Observatør FSV Mats Pedersen Observatør FBA Charlotta Langejan Observatør PHS Marianne Ellingsen Kvig Observatør Internasjonalt kontor Jan Atle Toska Direktør SFA Bjørn-Åge Nilsen Utvalgsleder Side1

2 Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet VS 19/14 Godkjenning av protokoll 2/14 OS 20/14 OS 21/14 OS 22/14 OS 23/14 Røyking på Campus Bodø Status Handlingsplan for fjerning av funksjonshemmede barrierer ved UiN Referat fra semestermøte mellom studenttillitsvalgte og universitetsledelsen - høst 2013 Referat fra semestermøte mellom studenttillitsvalgte og universitetsledelsen - vår 2014 OS 24/14 Avviksmeldinger per mai 2014 Side2

3 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 19/ Arkivreferanse: 2010/428/ Sak: Godkjenning av protokoll 2/14 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll 2/14 fra møtet den Bjørn-Åge Nilsen leder læringsmiljøutvalget / studentleder Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side3

4 SAKSUTREDNING Sak: Godkjenning av protokoll 2/14 Saksbehandler: Thorbjørn Aakre Vedlegg: Protokoll 2/14 Side4

5 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Bjørn-Åge Nilsen Leder SoB Grete Lysfjord Nestleder Rektorat Per Harald Rødvei Medl FSV Bodil Svendsgård Medl PHS Marthe Austad Medl SoB Øystein Strømsnes Medl SoB Steffen Halsbakk Medl SoB Kjell Pedersen Medl StudentiNord Hilde Åsheim Observatør StudentiNord Berit Eliassen Observatør UBIN Rita Romarheim Observatør SoB/SFA Truls Didriksen Observatør HHB Synnøve Tollåli Observatør FSV Mats Pedersen Observatør FBA Marianne Ellingsen Kvig Observatør Int. kontor Forfall: Navn Funksjon Representerer Frode Fjelldal Soelberg MEDL HHB Kjetil Eiane MEDL FBA Nina Paulsen MEDL SoB Jarl-Håkon Olsen MEDL SoB Erik Gaukerud Observatør IT Arne Martin Svartnes Observatør Drift Ketil Lagesen Observatør HMS Charlotta Langejan Observatør PHS Jan Atle Toska Observatør SFA Side5

6 Innkallingen ble godkjent Sakslisten ble godkjent Protokoll fra forrige møte ble godkjent med merknad. Thorbjørn Aakre utvalgssekretær Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet VS 12/14 Godkjenning av protokoll 1/14 OS 13/14 OS 14/14 OS 15/14 VS 16/14 OS 17/14 Røyking på Campus Bodø Orientering om kart og web Forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål vedrørende studenter i UHR Handlingsplan for fjerning av funksjonshemmede barrierer ved UiN Parfymefri tilrettelegging i helsevesenet OS 18/14 Avviksmeldinger per mars 2014 VS 12/14 Godkjenning av protokoll 1/14 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll 1/14 fra møtet den Behandling: Arnfinn Storsveen ville ha protokollført at han følte at universitetsledelsen ikke tok den kritikken som fremkom i forbindelse med innlosjeringen av deltaker til First Lego League til etterretning. Vedtak: Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll 1/14 fra møtet den med merknad Side6

7 OS 13/14 Røyking på Campus Bodø Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Behandling: Personal- og organisasjonsdirektør Arne Brinchmann ble forhindret fra å delta i møtet. Saken utsettes til neste møte. Vedtak: Saken utsettes til neste møte OS 14/14 Orientering om kart og web Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering Behandling: Rådgiver Lena Ramsvik orienterte om kartløsningen og det nye web-prosjektet. Lena Ramsvik kommer gjerne tilbake og orienterer utvalget om det videre arbeidet. Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering OS 15/14 Forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål vedrørende studenter i UHR Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering Behandling: Rådgiver Liv Tande orienterte utvalget om prosjektet. Det er viktig at fakultetene også får denne informasjonen og Liv Tande bør inviteres til fakultetenes interne møter for å holde en presentasjon. Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering Side7

8 VS 16/14 Handlingsplan for fjerning av funksjonshemmede barrierer ved UiN Innstilling til vedtak: 1. Læringsmiljøutvalget vedtar vedlagte handlingsplan for fjerning av funksjonshemmede barrierer ved UiN. 2. Læringsmiljøutvalget ber samtidig om statusoppdatering på planen i hvert møte. Behandling: Rita Romarheim gikk gjennom status på de enkelte punktene. 20. mars hadde alle tilretteleggingsansvarlige ved fakultetene vært i møte med NAV for informasjonsutveksling (pkt. 10 i planen). Vedtak: 1. Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering 2. Læringsmiljøutvalget ber samtidig om statusoppdatering på planen i hvert møte. OS 17/14 Parfymefri tilrettelegging i helsevesenet Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering Behandling: Prodekan Bodil Svendsgård orienterte om brevet fra nlsh og det er ingenting i veien for at det kan henges opp tilsvarende plakater om «kjemisk intoleranse» på UiN. Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering OS 18/14 Avviksmeldinger per mars 2014 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering Behandling: Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering Side8

9 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 20/ Arkivreferanse: 2010/586/254 Sak: Røyking på Campus Bodø Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering Bjørn Åge Nilsen leder læringsmiljøutvalget / studentleder Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side9

10 SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Røyking på Campus Bodø Thorbjørn Aakre Bakgrunn I læringsmiljøutvalgets møte den 2. desember 2013 vedtok utvalget følgende: 1. Læringsmiljøutvalget vedtar å be Universitetet i Nordland forby røyking utenfor alle innganger/utganger. 2. Læringsmiljøutvalget ber Universitetet i Nordland etablere egnede røykeskur på campus for studenter og ansatte som røyker. Personal- og organisasjonsdirektør Arne Brinchmann orienterte om umiddelbare iverksatte tiltak i møtet den 27. januar. Saken var opprinnelig satt opp på sakskartet til møtet den , men måtte utsettes da Personal- og organisasjonsdirektøren var forhindret fra å delta. Personal- og organisasjonsdirektøren vil i møtet orientere om videre planer i møtet. Side10

11 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 21/ Arkivreferanse: 2008/1346/533 Sak: Status Handlingsplan for fjerning av funksjonshemmede barrierer ved UiN Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering Bjørn Åge Nilsen leder læringsmiljøutvalget / studentleder Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side11

12 SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Status Handlingsplan for fjerning av funksjonshemmede barrierer ved UiN Liv Tande Vedlegg: Handlingsplan for fjerning av funksjonshemmede barrierer ved UiN Bakgrunn Rita Romarheim gir en orientering om status på de enkelte punktene i handlingsplanen. Side12

13 Handlingsplan for fjerning av funksjonshemmede barrierer ved Universitetet i Nordland Bakgrunn Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Høgskolen i Bodø vedtok i sak 02/09 handlingsplan for fjerning av funksjonshemmede barrierer. Formålet med denne planen var å sette fokus på forhold ved Høgskolen som kunne utbedres med tanke på å gjøre læringsmiljøet mer tilgjengelig for våre studenter med nedsatt funksjonsevne. Denne planen tar utgangspunkt i handlingsplanen fra og viderefører enkelte av de tiltakene som var med i den. I januar 2014 ble det opprettet en egen arbeidsgruppe ved UiN bestående av de fakultetsvise kontaktpersonene for tilrettelegging, studentleder og UiNs tilretteleggingskonsulent. Sosialrådgiveren ved StudentiNord deltok også i arbeidet. Arbeidsgruppen fikk i oppdrag å utforme et forslag til ny handlingsplan for fjerning av funksjonshemmede barrierer ved UiN. I denne planene er tiltak som var med i den forrige og som nå er utført utelatt, noen videreføres og nye kommet til. Tiltak i planen I perioden skal følgende tiltak gjennomføres: 1. Erfaringsutveksling og møteplasser for kontaktpersonene og LMU-ledelsen Kontaktpersonene ved fakultetene, LMU-leder og tilretteleggingskonsulenten på Studentservice har et møte hvert semester for å dele erfaringer og relevant informasjon om ulike områder innenfor tilrettelegging. Dette forumet er allerede på plass og er viktig at det videreføres da det er en viktig arena for erfaringsutveksling blant ansatte som jobber med tilrettelegging. 2. Info til ansatte ved fakultetene Informasjonsmateriell til om tilrettelegging og fjerning av funksjonshemmede barrierer til de ulike hovedmålgruppene: Studenter, fagpersonale og administrativt personale som egne brosjyrer og informasjon på web. Brosjyren må oppdateres med relevant og riktig informasjon. 3. UiN sine websider med ny webløsning skal være utformet etter prinsippene for universell utforming. Fronter skal utformes slik at de blir mest mulig lesbare for svaksynte. Rom-malen oppdateres og informasjon om dette tas inn i infomateriale til faglig ansatte med råd og veiledning, bl.a. om tilrettelegging for svaksynte. Mulighet for å få videreutviklet både Fronter og Studweb ytterligere i retning av universell utforming må avklares med leverandører. Videre må UiNs nye sider utformes etter samme prinsipp. Side13

14 4. Tilretteleggingsutstyr i undervisningslokaler Ved behov for tilretteleggingsutstyr skal driftsavdelingen sørge for at dette kommer på plass i de aktuelle undervisningslokalene. 5. Universelle løsninger i universitetspedagogikken I arbeidet med å utvikle universitetspedagogikken, herunder bruk av IKT i utdanning må tenkning knyttet til universelle løsninger og tilpasning være et viktig moment. Kompetansesenter for læring og teknologi (KOLT) utformer generelle retningslinjer om dette i samarbeid med fakultetene. 6. Ansvars- og rutinebeskrivelse Tilretteleggingskonsulenten har sammen med fakultetenes kontaktpersoner arbeidet med ansvars- og rutinebeskrivelse for arbeidet med tilrettelegging ved UiN. Det må vurderes om dette skal gjøres gjennom rutinebeskrivelser i den elektroniske kvalitetshåndboka. 7. Styrking av kapasitet for tilretteleggingsfunksjon Det bør arbeides for å øke kapasiteten på Studentservice for å arbeide med tilrettelegging ut over dagens kapasitet slik at det blir rom for å satse mer offensivt på å videreutvikle tilbud om tilrettelegging og drive mer aktivt informasjonsarbeid mot studentene. 8. Sosial inkludering Studentorganisasjonen, studentforeningene og fakultetene skal sammen arbeide for å videreutvikle møteplasser og tiltak som bidrar til god sosial integrering gjennom fadderuke, oppstartsarrangementer, ulike sosiale tiltak, kurs og lignende. 9. Kurs i studieteknikk for studenter med lese- og skrivevansker Kurset ble ikke gjennomført i 2013 og det er få som tilbyr slike kurs. UiN må prøve å få gjennomført et slikt i 2014 da det er et viktig verktøy for målgruppen. Det bør undersøkes om UiN sitter på kompetanse til å tilby et slikt kurs i Kompetanseheving For å øke kompetansen blant kontaktpersonene ved UiN bør en se på muligheten for å gjennomføre halvdagsseminarer med eksterne bidragsytere. Dette kan være NAV, hjelpemiddelsentralen, psykologisenteret etc. Side14

15 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 22/ Arkivreferanse: 2011/2442/436 Sak: Referat fra semestermøte mellom studenttillitsvalgte og universitetsledelsen - høst 2013 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar framlagte referat til orientering. Bjørn-Åge Nilsen leder Læringsmiljøutvalget / studentleder Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side15

16 Universitetet i Nordland Studie- og forskningsavdelingen INTERNT NOTAT - UTEN OPPFØLGING Gjelder: Referat fra semestermøte mellom studenttillitsvalgte og universitetets ledelse Til: Grete Lysfjord (prorektor) og Stig Fossum (universitetsdirektør) SoB v/ leder Bjørn-Åge Nilsen HHBS v/ avtroppende leder Erlend Mevik HHBS v/ påtroppende leder Simen Steirå PROSTUD v/ leder Kristofer Grorud NUGLA v/ leder Marte Austad AJOUR v/ leder Mats Myrstad INTER v/ leder Øystein Parelius Kopi: Læringsmiljøutvalget (skal orienteres jf Kvalitetssikringssystemet) Referent: Anne-Lovise Reiche Dato: Ref: 2011/2442/436/AVR Om studieportefølje mv Orientering ved prorektor. Stort prosjekt om studieporteføljeutvikling gjennomført. Noen nye studier fra høst 2013: Lektorutdanning i samfunnsfag med fordyping i historie, Master i samfunnssikkerhet og kriseledelse, Master i teknologiledelse, Bachelor i nautikk og maritim ledelse, Bachelor i friluftsliv (trukket), Årsstudium i internasjonale relasjoner. Gjennom ovennevnte prosjekt er det innført en modell for studieporteføljestyring, som det er ønskelig at fakultetene benytter. Nedleggelse av studier vurderes også. Kritisk for UiN er studiepoengproduksjon, som er lavere enn flere utdanningsinstitusjoner. Ei forklaring kan være at UiN har mange voksne deltidsstudenter. Viktig at UiN framstår som attraktiv, som også henger sammen med studietilbudet. Har jobbet lenge med tilbud om universitetspedagogikk for underviserne, og får dette på plass nå. Representant for lærerstudentene påpeker at de ønsker seg pedagogiske pedagoglærere. De siste dagers mediaoppslag, der det hevdes at det er lettere å få gode karakterer ved UiN enn andre universitet, ble kommentert. Prorektor påpeker at det ikke er et korrekt bilde. Det faktiske bildet er at det er større gap mellom inntakskvalitet (karakterer fra videregående skole) og karakterer oppnådd på universitetet. Dette kan ha flere forklaringer, eksempelvis at UiN er et tett og lite universitet som gir studentene god oppfølging. En annen forklaring kan være at universitetet har flere voksne og motiverte studenter. Studentleder har også påpekt overfor media at gjennomsnittstudenten er en dame på 33 år. Oppsummering fra Kandidatundersøkelsen ble kort gjengitt. Gode resultat som bør brukes videre i markedsføring. Side16

17 Ephorus plagiatkontroll tas i bruk fom dette høstsemesteret. Systematisk bruk på alle digitale innlevering. Om statsbudsjett, campusene og videre utbygging Universitetsdirektøren orienterte om statsbudsjettet. Gjennom statsbudsjettet får PHS 2 nye stipendiatstillinger. Viktigst for UiN nå er; byggetrinn 6, flere studentboliger samt båt til FBA. Campus Helgeland er kommet i havn, og er blitt et fantastisk byggverk. Må imidlertid bygge litt om, blant annet er kantineforholdene blitt en begrensning. Campus Vesterålen, også her ønskelig å endre litt; flytte noe aktivitet fra første til tredje etasje. På Campus Bodø er Studenthotellet snart ferdig, og nye kontor der kan tas i bruk fra begynnelsen av november. Utbyggingen ny etasje på lærer - utdanningen er startet og skal etter planen være ferdig i slutten av januar, og vil gi tilgang til ca 60 nye kontorer. Reguleringsplanen går som forutsatt. Politisk behandling neste høst. Ønsker å bygge tilsvarende dagens bygningsmasse. Må vurdere hvorvidt biblioteket eller ett av fakultetene skal flytte ut fra hovedbygget. Første del av byggetrinn 6 vil være nytt administrasjonsbygg, som erstatning for Mørkvedgården, deretter vil det være viktig å realisere nye studentboliger samt forskningspark. Departementet har bedt utdanningsinstitusjonene melde tilbake hva man anser som sine profilområder. UiN har meldt inn følgende: Velferd Innovasjon Blå vekst Prorektor kommenterte boligsituasjonen for studentene. Har vært mye negativt sist høst. Vil være mer proff på sovesal tilbudet. Skal ha flere plasser klar med en gang. Studenten som bodde der lengst, bodde der i 24 dager og fikk en super hybel. SOB v/ studentleder Har nettopp hatt Studentting, og opplevde kampvotering på medlemmer til Læringsmiljøutvalget (LMU). Nytt styre for SOB. Alle fakultet er representert med unntak av FBA, selv om det er majoritet av HHB studenter. BOSU deler kontor med SOB og er blitt synlig og mer tilgjengelig for studentmassen. Har ryddet opp i økonomien. Har gitt støtte til etablering av webside VENTUS. Neste Studentting deles velferdsmidlene ut. Engasjementhelga er kostbar, men meget nyttig for å rekruttere til de ulike studentvervene. Har stort behov for å øke arbeidskapasiteten til organisasjonskonsulenten. Fellesorgan for studentorganisasjonene i Nord-Norge savnes. Kunne ha samarbeidet med UiT om å få representant i sentrale organer. Side17

18 Den store saken er Samfunnet. Jobber med ny plan for aktivitet. Har samarbeidet med SINUS, inngått muntlig samarbeid om studentpris på SINUS mot at de selger billetter gratis i gråsonen. En kommersiell aktør på driftssiden. Har egen organisasjon med frivillige arbeidere. Må ha en fast samarbeid med ekstern part, eksempelvis slik at lydutstyr kan stå der fast. Må være så rimelig at studentene kan bruke der. Hvis ikke noe skjer, så forsvinner lokalet til bruk for forelesning og eksamen. Universitetsdirektør spurte om man kunne bygge en felles organisasjon på toppen, der man har 2 scener? Vil ha Studentuka 2015, som også er 20 års markering for Samfunnet og kan samkjøres med åpning av Stormen. Universitetsdirektør spurte om hva studentene mener om dagens kollektivtransporttilbud. Studentleder påpeker at traseen mer logisk, og tilbudet flyplassen/sentrum Mørkved er bra (rute 1), mens rute 2 som går fra Skivika via Flatvold til universitetet tar for lang tid. Kan bruke opp til 40 minutter. I tillegg er tilbudet fortsatt for dårlig på søndagene. NUGLA Har endelig fått et styre som fungere veldig bra. Planlegger tur for alle studentene. Mye arbeid med Karrieredag, som sammenfaller med Havets aften 9.april Kan bli veldig bra. PROSTUD Mangler fortsatt 2 studentrepr, men har fått 9. Velfungerende styret, fått opp den daglige drifta. Planlegger fagdag (en for sykepleie og en for lærer) tema sex i praksis. Har fått 2 sexologer og en psykologer som skal ha orientering. Klagesaker. Skal se på hvordan grunnskolelærerutdanningen er organisert. Fornøyd med åpne dører på fakultetet. Har opplevd flere henvendelser fra fak. som bør. Innspill om antall, er vedtakssyktig med 6 repr og mang INTER Styret fungerer, ryddet opp i økonomien, har nettopp hatt fagdag. Jobber med temafest (Hallowean). Hadde valgvake med på Samfunnet sammen medsamfunnsviterne. Har godt samarbeid med fakultete. Døra er alltid åpen. Også åpne dører hos foreleserne. Veldig fornøyd med de fagansatte. Vurderer å sponse dansekurs for studenter (tangokurs). Ang en eller to: synes det fungerer greit som det er nå, Inter ha repr i fakultetesstyret og desom får penger. AJOUR Har valgt nytt styre i september, fungerer greit. Har satt i gang arbeid med fagdag. Arrangement (med Samfunnet i bakhodet), slår sammen faglig og sosialt samvær kan ha fotokurs og skrivekurs sammen med VENTUS. Flere kontorer blitt opptatt, ahr skapt noen bproblerm hpoer å f på tilbake HHBS Generalforsamling med 88 oppmøtte. Fpått dekket alle verv, Har gjennomført Karreirdag for ca 3 iker, bedriftene og studenter veldig fornøyd. Rotasjonstur (nytt og gammelt sdtyre) tur til Kjerringøy i helga. Utfordringene er å finne en til spoinsor, har bare en i dag. Side18

19 Har fått forslag til ny hjemmeside, fordi den gamle ble litt kritisert. På andre institusjoner går studentene nesten daglig inn på siden for å se hva som skjer. Jobber derfor for å ha mer aktivitet på denne nå. SOB fikk ny nettside i fjor, lett å redigere og oppdatere. Skal oversette mye til den engelske sidene. HHBS skal også ha engelsk. De org som har egen hjemmeside lenkes opp, de øvrige presenteres kort. Forts HHBS: skal også få hjemmesiden på mobil viktig at den er bra også i dette formatet. PROSTUD vil ikke ha egen hjemmeside, det er nok informasjon å forholde seg til Fronter, og facebook og SOB hjemmeside. Diskusjon om epostadresse og studentepost. Omtrent 10 % bare som bruker studentadresse. Derfor tillatt å bruke privat epsotadresse. Spm fra Grete om Karrieredag hvorfor ikke en felles dag? Anna har jobbet for det. SOB leder synes det er veldig bra med egne karrieredager, når dette fungere. Grete tenker litt på næringslivet, kan oppfattes litt rotete at ikke UiN kan samle seg om en felles karrieredag. PROSTUD har ikke brukt Karrieresenteret, og i fakultetsstyremøtet kom det fram at 90 prosent av PHS sine studenter ikke visste om at UiN har eget karrieresenter. INTER prøvde for ei stund siden månedens yrke, selv med god markedsføring kom veldig få studenter. SOB leder om booking av areal i gråsonene. Har et regelverk for utleie av gråsonen. SOB og studentforeningene har gode inntekter. Men hvem vil man ha stående her? Eksempelvis en uteplass? Studentdelegasjon fra Akureir mandag 21/10 Studentpolitisk vindu onsdag utfordrende å overholde dette. Har behov for å legge undervisning på dette tidspunktet, vet at 90% av studentene ikke har studentaktiviteter. Ønsker dialog med studentorganisasjonene. Eksempelvis går det an å langtidsplanlegge noen arrangement eksempelvis studenttingene. Vil koble timeplanlegger til SOB.Vurderer også å utvide kjernetiden. Diskusjon om at for enkelte studier, så er det undervisning på ettermiddag/kveld. Side19

20 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 23/ Arkivreferanse: 2011/2442/436 Sak: Referat fra semestermøte mellom studenttillitsvalgte og universitetsledelsen - vår 2014 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar framlagte referat til orientering. Bjørn-Åge Nilsen leder Læringsmiljøutvalget / studentleder Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side20

21 SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Referat fra semestermøte mellom studenttillitsvalgte og universitetsledelsen - vår 2014 Anne-Lovise Reiche Vedlegg 1 Referat fra møte Bakgrunn Drøfting Økonomiske konsekvenser Oppsummering (Ansvarlig)direktørens kommentar Side21

22 Universitetet i Nordland Studie- og forskningsavdelingen INTERNT NOTAT - UTEN OPPFØLGING Gjelder: Referat fra semestermøte mellom studenttillitsvalgte og universitetets ledelse Til: Pål A. Pedersen (rektor) og Jan Atle Toska (studie- og forskningsdirektør) SoB v/ leder Bjørn-Åge Nilsen HHBS v/ leder Simen Steirå PROSTUD v/ leder Kristofer Grorud NUGLA v/ leder Marte Austad INTER v/ leder Øystein Parelius Rana Studentforening v/ Julian Froholdt International Student Union (ISU) v/ Petter Gullmark AJOUR v/ leder Mats Myrstad (forfall) Kopi: Stig Fossum (universitetsdirektør), Grete Lysfjord (prorektor) Læringsmiljøutvalget (skal orienteres jf Kvalitetssikringssystemet) Referent: Anne-Lovise Reiche Dato: Ref: 2011/2442/436/AVR Campusutvikling Rektor orienterte. Universitetsstyret har godkjent byggetrinn 6 med omkring 5000 kvm, der 6A er nytt administrasjonsbygg for alle fellestjenester. I dag ligger fellesadministrasjon veldig spredt, og tar opp areal, som kunne vært benyttet til studentaktiviteter som forelesning, gruppearbeid mv. Neste del av byggetrinnet er 6B, som blir fakultetsbygg for FBA; «det blå bygget». Jobber nå med finansiering. Håper å få det inn i regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning. UiN er det mest arealknappe universitet i Norge, og ikke tvil om behovet for videreutvikling av campus i Bodø. Siden forrige møte er kontorlokaler på studenthotellet Nordavind tatt i bruk for deler av studieadministrasjonen og personal, og nylig flyttet administrasjonen til Profesjonshøgskolen samt universitetsledelsen inn i nye lokaler. Økende aktivitet på Campus Helgeland, og mer vil komme de nærmeste årene. Fra kommende høst tilbys ingeniørutdanning fra Høgskolen i Narvik og vernepleierutdanning fra Høgskolen i Harstad. Har inntrykk av at de som er flyttet inn i bygget er veldig fornøyd, selv om det har vært noen småting å ordne opp i. For Campus Vesterålen kan det skje forskyvning av leiearealet, slik at det blir enda mer hensiktsmessige lokaler. Studietilbud Studieporteføljen for høsten 2014 videreføres i stor grad. Det er noen nye studier, men to mastergrader er egentlig videreføring av eksisterende studietilbud. Master i samfunnsvitenskap er Side22

23 ny, men tidligere mastergrader inngår som faglig fordypinger; barnevern, sosialt arbeid, sosiologi, statsvitenskap, personalledelse, rehabilitering. Master i spesialsykepleie er også ny, mens tidligere videreutdanninger inngår som faglige fordypinger; anestesisykepleie, intensivsykepleie, operasjonssykepleie, barnesykepleie og kreftsykepleie. HHB starter en ny variant av MBA studiet; MBA i ledelse. FSV etablerer i tillegg Årsstudium i offentlig rett. Fakultetet gjorde en stor omlegging sist høst med etablering av Dannelsessemester for alle bachelorutdanningene, som har vært svært positivt. Nå håper fakultetet å få et større miljø for masterstudentene, som også skal øke gjennomstrømmingen. Sammenlignet med andre universitet har UiN lav gjennomstrømming. Muligens skyldes dette blant annet for fragmentert studietilbud. Studentrepresentant påpekte også at bakgrunn for endringen til Master i samfunnsvitenskap er det nye kravet fra departementet om minimum 20 masterstudenter. Med ett masterprogram kan man tilby de samme faglige fordypingene som før, selv om studenttallet pr fordypning skulle bli mindre enn 20. Rektor fulgte opp og påpekte at det har vært diskusjon om endringer skjer av økonomihensyn eller kvalitetshensyn. Mener det er viktig å vektlegge kvalitetshensyn, og svært viktig for masterstudentene å være en del av et mastermiljø. Nytt studietilbud er også ingeniørutdanning i regi av Høgskolen i Narvik, som skal tilbys både på Campus Bodø og Campus Helgeland. Høgskolen har ikke tidligere hatt mye erfaring med å tilby bachelorutdanning utenom egen campus, og har derfor brukt tid på markedsstrategi mv. Etter første studieår vil tilbudet i Bodø vektlegge datateknikk, mens tilbudet på Helgeland vil vektlegge maskin eller bygg (jf Samordna opptak). Rektor håper det blir fulle klasser begge steder, og ønsker at man tar godt imot ingeniørstudentene når de kommer. Utveksling og innveksling UiN har i mange år gjort det relativt dårlig i utsending av studenter på utveksling. Kanskje fordi våre studenter har noe høyere alder enn andre universitet, og dermed har kjæreste, familie, jobb. Men UiN har antagelig også hatt for dårlige avtaler med attraktive universitet. Har heller ikke vært tydelig på hvilke semester det kvalitetsmessig passer med utveksling. Nytt program i EU, Erasmus+, har medført at alle avtaler er gjennomgått og flere er fornyet. Dette har hvert fakultet gjort i samarbeid med Internasjonalt kontor. Forslag til nye avtaler er også kommet. Håper å få på disse på plass i For den enkelte student er det en stor gevinst å kunne føre opp utvekslingsopphold på CVen. Representant fra PROSTUD forteller at utveksling ødelegger masterløpet for lærerstudentene, fordi det passer bare med utveksling i 4. semester. De aktuelle fagene i utlandet passer så langt ikke like godt inn i studieplanen. For sykepleierstudentene er det kun USA som passer godt. Rektor påpeker at utveksling er vanskeligere på rammeplanstyrte studier enn andre. Studie- og forskningsdirektør påpekte at utveksling i praksisperioden kan være et alternativ for rammeplanstyrte programmer. Studentleder mener at innenlands utveksling også kan være mulig. Det er vanlig i andre land, men mer uvanlig i Norge. Representant fra INTER skryter av bachelorprogrammene på Fakultet for samfunnsvitenskap, der hele 5. og 6. semester er åpent og dermed tilrettelagt for at studentene kan reise på utveksling eller ta fag ved andre læresteder i Norge. Tror dette er en riktig vei å gå. Representant fra HHBS påpeker at også på Handelshøgskolen er det studieløp med liten tilrettelegging for utveksling. Bedriftene er imidlertid opptatt av det, og før spurte de om studentene hadde vært på utveksling, mens nå spør de hvorfor studenten ikke har vært på utveksling. Side23

24 Når det gjelder innveksling (innreisende studenter) er situasjonen annerledes. UiN har i utgangspunktet nok studenter som ønsker å komme. Det siste året har det stått på boligsituasjonen samt å ha attraktive engelskspråklig studietilbud for internasjonale studenter. Rektor påpeker at det er et kvalitetstegn på institusjonen at man har gode samarbeidsavtaler. UiN har ECTS Label som hjelper oss, men den må brukes aktivt. Ledig studietid (17 timer pr uke) Prorektor har vært opptatt av dette. Oppslag fra NOKUT i forbindelse med studiebarometeret for 2013; mange studenter jobber bare omkring 20 timer pr uke. Det er ønskelig med mer faglig aktivitet på campus utover forelesninger mv. Vil at campus skal være et attraktivt sted å være med aktiviteter som innbyr både til å være tilstede og gjøre studierelaterte ting. UiNs profil Dette ble presentert kort på forrige møte; blå vekst med kyst og kystutvikling, entreprenørskap og innovasjon samt velferd fra fødsel til død.. Siden da er det jobbet enda mer med tydeliggjøring av universitetets oppdrag i forhold til den nye regjeringen. I det nasjonale landskapet er det viktig å vøre veldig tydelig på hva vi kan bidra med. Ny statsråd er opptatt av at UiN har en profil som passer til Nordlands arbeidslivs- og næringslivsstruktur, men som også er viktig på nasjonalt område. Tror dette er viktig å gjøre for å kunne øke finansiering av UiN. UiA og UiS har ikke lyktes med å si at det er urettferdig finansieringsordning for de nye universitetene. I forbindelse med blå vekst jobbes det med nytt forskningsfartøy til Fakultet for biovitenskap og akvakultur, først og fremst til forskningsformål men også at det kan komme fakultetets studenter til gode. Nasjonal utredning om opptak av internasjonale søkere I dag mottar hver enkelt utdanningsinstitusjon søknader, og må gjennomgå papirer og vurdere hvorvidt vedkommende er kvalifisert for opptak. Det er arbeidskrevende og mye dobbeltarbeid utføres. Det foreslås etablert en nasjonal enhet, som koordinerer vurdering av kvalifikasjon. Enheten kan legges til Samordna Opptak eller NOKUTs utenlandsavdeling. Selve opptaket vil fortsatt skje på den enkelte situasjon. Digital eksamen Nasjonal ekspertgruppe er etablert. Et eget ecampus prosjekt ser på teknologiske løsninger. Studenter har vært opptatt av digital eksamen, som erstatning for skoleeksamen. I tillegg til de nevnte nasjonale prosjektene, har flere universitet egne pilotprosjekter. Eksempelvis juridisk fakultetet på UiO har egen pc sal for digital eksamen. UiN deltar i de nasjonale prosjektene, og må etterpå finne ut hvordan en gjør det hos oss. Orienteringer ved studentforeningene SOB Det er vår og valgtid. Har gjort forberedelser til landsmøte i Norsk studentorganisasjon (NSO), og drøftet blant annet frafall i høyere utdanning og organisasjonens handlingsplan. Har tatt initiativ til reaktivitet for Studenttinget i Nord-Norge (STINN), og skal ha møte i Bodø siste helga i april. Vil ta opp resolusjon om aleneforsørgere. Ønsker annen fordeling av representanter i Studentsamskipnaden; UiN sine 6000 studenter gav 3 representanter, mens Høgskolen i Narvik sine Side24

25 1600 studenter gav 2 representanter. Mener dette er feil, og vil kreve urnevalg for å øke til 4 representanter for UiN. Skulle ønsker større kapasitet for foreningen med hel stilling til både studentleder, nestleder og organisasjonskonsulent. Vil foreslå navneendring fra Bodø til Nordland. Er veldig glad for tildeling av studentboliger til Bodø. Kontakt med politikerne er viktig, og derfor beklagelig at ingen studenter møtte til siste møte med Bodø kommune. Studenthuset har hatt åpning, og har fått navnet UFO for Universitetsfritidsordningen. Åpningstid er alle dager fra kl med unntak av søndag og mandag. Vaffeltirsdag er innført, og mange studenter spiste vafler og jobbet med studiene sist uke. Det er opprettet 17.mai komité. Har sett gjennom gamle vedtak i studenttinget som ikke er fulgt opp, blant annet vedtak om 20,- kroner til internasjonale solidaritetstiltak (SAIH). Største problemet nå er IT strukturen; får ikke gjennom eposter. Avviksmeldingene presenteres for Læringsmiljøutvalget (LMU), og her er det veldig mange avviksmeldinger som går på akkurat IT. Ønsker kurs for studenttillitsvalgte om demokrati og medbestemmelse, og håper på oppstart til høsten. Har hatt møte med prorektor og studie- og forskningsdirektør. JAT, Grete og jeg har vært i møte. Rana studentforening Foreningen blir veldig mye for seg selv i forhold til øvrige foreninger ved Campus Bodø. Har godt samarbeid med Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Narvik, blant annet om studenthybler på Mo. Håper det kan bygges studenthybelhus, og at dette bidrar til å gjøre Mo til en studentby. Ser på institusjonene som felles siden vi er i sammen bygg. Det tette samarbeidet er den store endringen fra før. Har noen økonomiske utfordringer, eksempelvis hvilken studentsamskipnad skal dekke hvilke tilbud. Har startet med studentidrett samt quiz hver torsdag med godt oppmøte. Alt handler om å gjøre Mo i Rana mer attraktivt. Jobber nå med avslutningskonsert 14. juni og markering av 1 år med Campus Helgeland. Noen tekniske utfordringer for foreningen, eksempelvis skriver. Står i annen etasje, og gir unødig tidsforbruk samt at det er en del restriksjoner og feil som også tar tid. HHBS Ny leder fra årsskiftet. Har vært noe rot i overgang til nytt styre, ei rotasjonsordning har ikke fungert optimalt. Har ryddet opp i verv og registrering av tid som studentene har hatt i vervet. Jobber mye med Karrieredagen. Har satt opp eget fond for dette arrangementet. Etter hvert vil 25 % av inntektene fra dagen gå til humanitære formål. Har flyttet et arrangement fra SkuBare til UFO (Studenthuset), etter at det åpent. Skal gjøre det mer attraktivt å være engasjert. Eiendomsmeglerne føler seg veldig glemt. Oppretter derfor eget utvalg for eiendomsmeglerstudentene, og de skal ha egen fagdag. Har endret litt på tidspunkt for skifte i verv, skal ikke gjennomføres på høsten men etter årsskiftet. Jobber med informasjon og prøver å gi daglig info på facebook til studentene, mens nettsiden får mer varig informasjon blant annet rettet mot bedrifter. Vil i tillegg prøve å få opp aktiviteten i Børsgruppa. NUGLA Jobber med Karrieredagen den 9.april. Det meste er på plass. Bruker hele campus, starter i gråsonen, går inn i kantina og ender i UFO. Spennende å se hvordan dette går. Jobber også med å kåre årets Side25

26 foreleser på fakultetet. Veldig positiv respons både fra ledelsen og studentene. Når det gjelder de timene det ikke er undervisning og lignende, så ønsker foreningen å starte en faglig filmklubb. Har gjennomført flere interne arrangementer, blant annet tur til studenthytta. Kan anbefale slik tur. Har kjøpt egne gensere til styret, for å synliggjøre foreningen. Ble lei av datatrøbbel, og har skaffet egne datamaskiner med felles gmail konto der alle dokumenter lagres. Rektor påpekte at det er kjempeviktig at foreningene har fagarrangement som næringslivet mener er spennende. Har tatt initiativ til samarbeidsmøte med store havbruksaktører, som er tilstede på UiN denne dagen. (Rektor måtte forlate møtet på dette tidspunktet). PROSTUD Jobber med sosiale arrangement som andre foreninger. Jobber også med å få inn et vaksineprogram for sykepleiestudentene. Har inngått samarbeid med Nordlandssykehuset og studielederne for sykepleieutdanningen. Vil koste kr 150,- pr vaksine imot kr 500,- pr i dag. Legestudenter og politistudenter får dette gratis. I løpet av dette studieåret har vi fått veldig godt samarbeid med alle studielederne på Profesjonshøgskolen. Bruker aktivt midtveis vurderingen. Utover dette jobber vi med å aktivisere studenter. Har jobbet med tillitsvalgtskolering. Mange tar vervet fordi ingen andre vil gjøre det. INTER Har hatt fravær av tillitsvalgtordning en periode. Har nå invitert fakultetet til å møte oss. Hvert kull skal ha en tillitsvalgt, som kan ta opp saker på vegne av studentene. I forhold til Dannelsessemesteret har alle sprunget ned kontorene. Tar for mye tid. Jobber med skolering av studenttillitsvalgte. Ser på omstrukturering ved å lage underutvalg, som kan arrangere fagdager og sosiale arrangement. Ønsker primært å rekruttere førsteårs studenter. Viktig at studentene skal kjenne til foreningen, og vil helst fange de opp før de får sitt sosiale nettverk. Har også gått til innkjøp av gensere til styret, for å være mer synlig på campus. Arrangerer fagdag i april, og vil ha alkoholfritt arrangement på UFO for studenter med barn. Vil også satse hardere på denne gruppa i fadderperioden. Har rekruttert historiske mange faddere allerede nå. ISU Foreningen arrangerer ulike fester og arrangement for å integrere ulike studenter. Får midler fra Internasjonalt kontor. Skal arrangere matfestival om 2 uker. Mange av de internasjonale studentene ved UiN er fra Russland og Ukraina, og mange har en tendens til kun å være sammen andre studenter som snakker russisk. Mange av de norske studentene vil ikke snakke med utenlandske studenter (unntatt når de drikker). Opplever norske studenter som litt sjenert, og mener selv at de snakker ikke så bra engelsk. Oppfordrer derfor de norske studentene til å snakke mer med de internasjonale studentene. Ønsker å samarbeide med andre foreninger om for eksempel quiz. Studentleder påpeker også at det har vært et problem at de russiske studentene blir plassert på hybler i lag. Eksempelvis på Flatvold bor mange russiske og ukrainske studenter. Har tatt dette opp med Studentsamskipnaden. Representant fra INTER påpekte at ISU er veldig flink til å arrangere artige ting, som Natt på museet, speed dating osv. Referent: Anne-Lovise Reiche Side26

27 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 24/ Arkivreferanse: 2006/814/436 Sak: Avviksmeldinger per mai 2014 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering Bjørn Åge Nilsen leder læringsmiljøutvalget / studentleder Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side27

28 SAKSUTREDNING Sak: Avviksmeldinger per mai 2014 Saksbehandler: Thorbjørn Aakre Vedlegg: Avviksmeldinger per mai 2014 Bakgrunn Vedlagt følger oversikt over innkomne avviksmeldinger per 5. mai Nye meldinger, samt nylig lukkede meldinger har hvit bakgrunn. Meldinger som fortsatt er åpne har grå bakgrunn. Meldinger som tidligere er ferdigbehandlet er utelatt fra oversikten. En gjennomgang av meldinger som er innkommet i løpet av 2014 viser at det er mottatt 65 meldinger fra 30 studenter. En student alene har sendt inn hele 14 meldinger! Denne alene står for 21,5 % av de innkomne meldingene. Videre har en student sendt inn 6 meldinger og neste 5. Totalt står «top 3» for nesten 40 % av alle avviksmeldinger i Videre finnes det to studenter som har levert inn 4 meldinger. Slår en sammen de fem som har sendt inn flest meldinger står de alene for over 50 % av alle innsendte avviksmeldinger. Side28

29 Avviksmeldinger 2014 Universitetet i Nordland Nr Melding Forslag til løsning Svar Melder Ansvarlig Mottatt Frist Besvart Status 19 Vil melde ifra om at vi i sykepleie studie kull 12H enda har et gamelt emne på vår fronter "hovedside". Dette er noe vi ikke kan si ifra om til forelesere da de "ikke har noe med fronter å gjøre". Så jeg gjør et forsøk her :) Håper dette blir ordnet opp i :) Student IT Åpen Det som ligger der er SYK 184 som er et emne fra før jul. Nå skal SYK 183, SYK 196, SYK 186 og SYK 194 ligge der, da det er de vi skal ha dette semesteret. Håper dette blir gjort noe med forsvant forbindelsen til nett med UiN Student, HIBO WLAN, eduroam, og tidvis også UiN Gjest på formiddagen. Problemene eksisterte fortsatt når undertegnede forlot skolen ved midnatt. Også i dag, 16.01, oppleves nettet som ustabilt klokka 2015, hvor det tok 10 minutter å jobbe seg frem til å kunne melde avviket. Det trådløse nettet har en historikk for "å kaste ut" brukere i tide å utide, noe studenter som har snakket med IT om problemet har blitt forklart skyldes manglende kapasitet på nettverkene. Gjennomført avvikling av HiBo WLAN, slik IT selv skriver på UiN.no skulle vært gjort sommeren Øk antallet rutere, forsterkere osv. og betydning slik at den faktisk speiler antallet studenter som finnes ved Universitet i 2014, gjerne med foreskrevet behov som vil oppstå ved opprettelse av nye stu dier. Øk grunnbemanning ved IT slik at problemer kan fikses innen et døgn. Student IT Åpen 27 Dere bør få oppdatert denne uryddige og gammeldagse hjemmesiden deres. Det meste virker teknisk utdatert og det er vanskelig å orientere seg. Denne siden gir et MEGET dårlig førsteinntrykk. Grått og trist håper dere ser at dette ikke er i tiden. Meget viktig å gi et godt inntrykk. Endring av hjemmeside. Ny lay-out/ design. Enklere menyfunksjoner Student WEB Åpen 38 Hele systemet med påfyll av utskrifter er håpløst. Dersom man prøver å fylle på fra egen pc kommer man til ei gammel hibo side, og Student IT Åpen Side29

30 prøver man fra en av pcene oppe på biblioteket så er ikke java installert slik at man får verifisering fra nettbanken. 40 Internett explorer mangler adobe og flash, noe som medfører at jeg ikke kan se på youtube eller høre på nrk radio. Jeg pleier å høre på nyhetene på radioen mens jeg jobber. Youtube blir brukt som hjelpemiddel for å forstå fagstoffet. Foreleseren vår legger ut vidoer som er relevante til forelesningene. 41 Google crome er utrolig treg i dag 13,02,2014, det å vente 4 minutter (ja jeg tok tiden!!!) på at word dokument åpner seg, fordi nettleseren er treg er ikke noe gøy 43 microsoft word vil ikke fungere, fikk meldig om at jeg ikke hadde nyeste winduws update. Når skolepcene ikke klarer å redigere et worddokument, er de ganske ubrukelige! Fiks dette Student IT Åpen fiks dette Student IT Åpen Fiks det Student IT Åpen 44 Hei! Dette er egentlig ikke en aviksmelding. Skulle bare si at studentforeningen inter nå kjøper seg en egen pc, da vi ikke har tillit til den nåværende IKT-løsningen på bygget. Når man skal ha ett oppdatert regnskap er man avhengig av at de filene man jobber med faktisk blir lagret! Med vennlig hilsen, Øystein Parelius Leder inter Fiks systemet, sjekk servere som brukes for nettlagring Student IT Åpen 45 Skulle i dag fylle opp min utskriftskonto og skrive ut 4 stk dokumenter a 6 sider, noe som medførte 4 frustrerte timer på biblioteket, med følgende problemer; Jeg har ikke java på min private maskin da jeg ikke trenger det til annet enn å fylle opp Til Javaproblem: 1. finn annen betalings løsning uavhengig av et program som DERE må oppdatere 2 ganger i mnd. 2. tilby kjøp av kredit uavhengig av datamaskinen - f.eks. i resepsjonen eller på helpdesk. Student IT Åpen Side30

31 utskriftskontoen min. Skal så logge på studentpc, etter å ha brukt ikke mindre enn 30 minutter før maskinen endelig kommer på fungerer ikke internett, jeg får ikke opp noen nettsider! Flytter meg til neste data, her er ikke java oppdatert, vidre til PC nr 3 - ingen java oppdatert. Avgårde til help-desk, "Da må du prøve en annen PC" Nei! jeg har prøvd 3 pc'er jeg har ikke hele fredag på meg til å lete biblioteket rundt etter en pc med oppdatert java så jeg får kjøpt kreditt til utskriften min. Jeg fikk så hjelp, men det tok da selvsagt 15 minutter å få oppdatert maskinen. Så til nå er det ca 1. time kastet bort fordi dere ikke oppdaterer maskinene. Til printerproblem: Fikse opp i problemene med ekstren utskrift så vi slipper å bruke maskinene dere ikke klarer å holde i funksjonibel stand. Tilbake til min egen maskin, skal så bruke "ekstern utskrift" muligheten dere har skrytt sånn av skal være mulig. Problemet nå - DET FUNGERER IKKE! "Denne nettsiden er ikke tilgjengelig". Hm, oppdatere nettleseren - nei fungerer fortsatt ikke. Mystisk nok har jeg alle andre nettsider tilgjengelig. - Løsning - sende dokumentene til meg selv for så å skrive dem ut fra universitetsmaskinen. Så er det på ny igjen, Veldig lang tid på oppstart. Endelig oppe å går - den tida det tok fra jeg fikk opp internet til jeg fikk skrevet ut dokumentet vil jeg ikke tenke på engang. Antall ruter jeg måtte huke av, godkjenne og avkrefte etc etc er helt fantastisk! Når man skal skrive ut et dokument skal det holde med å trykke "print" og "OK" ikke andre ting. 47 Får ikke til å sende mail med studentpost. Vedleggs-knappen fungerer på andre forsøk, dette resulterer ofte i at mail blir sendt uten vedlegg. Fiks det. Student IT Åpen Side31

32 48 1. Fjernutskrift fungerer (hvis man er heldig) hver tiende gang. Fiks alle disse d umme problemene. Student IT Åpen 2. Biblioteksmaskinene åpner ikke PDF (hvis man er heldig nok å komme så langt som å få logget seg på). 3. Påfylling av utskrift er ustabilt og registrerer og ikke registrerer betalinger som en overstadig beruset mann på sin femte bar en fredagskveld. 4. Nettsidene til UiN må kunne nåes uten www. først. 5. Studentnettet er enda mer ustabilt enn utskriftspåfyllingene (les: ubrukelig). 6. Under forelesning virket ikke maskina på auditoriumet (A9). Foreleser fikk beskjed om at drift/it var oppmerksom på saken, men hadde ikke gjort noe med det. Vi måtte bytte rom, og hele forelesninga ble 40min forsinket. Har også fått høre at det var problemer på det samme auditoriumet i en annen klasse for ei uke siden. 51 Sitter på SOB-kontoret og skal forsøke å jobbe litt en lørdagskveld. Siden man ikke kommer seg hverken hit eller dit inne på stb-kontoer, logger jeg på egen bruker. Har tidligere slitt med å måtte skrive inn bruker på Office-pakken hver gang den skal benyttes, gjøre nettlesere til standardnettleser (hver eneste gang jeg benytter de), og flere andre ting som tyder på at brukeren nullstilles. Dette tar ikke mye tid hver enkelt gang, men det totale bildet av disse operasjonene er irriterende og har totalt sett begynt å bli snakk om en del tid. I tillegg var et dokument jeg VET var lagret på eget nettverk flyttet til klassenettet i forrige uke, noe som - Gjenopprett det som lå på skrivebordet, så skal jeg rydde i det. Alternativt, slutt å fikle med alt mulig rart inne på brukerne våre. - Gjennomgå ITs mandat til å endre ting på brukernes kontoer. Student IT Åpen Side32

33 forårsaket en ganske stor stressmessig belastning ettersom det var snakk om en innlevering- jeg vet selv at jeg ikke har flyttet det, og jeg vet om andre som har opplevd at dokumenter har blitt flyttet fjernet fra lagringsstede ne. Når jeg nå satte meg ned får jeg se at ingenting av det jeg har på skrivebordet lenger ligger der. Rett nok var det en del som med hell kunne vært ryddet opp i, og det skal jeg ta selvkritikk på, men enkelte ting er ting som var viktige studiemessig! Dette er da feilmeldinga som kom opp, se lenke: X0JuRnhIT2Q1ekU/edit?usp=sharing 52 Problem med skriver. Etter å trykke print, så kommer det ikke noen utskrift, men konto belastes. Tenke over om dette er et problem flere har, i såfall må det fikses. Student IT Åpen Foreløpig hent kun en dag. 53 Leselys i lesesalen fungerer ikke. Det er et flertall av ikke-fungerende lamper. Skift pære eller skift lampe, alt etter hva som er ødelgt. Lysene fikset. Det var ikke feil med lysene, men kontakt var dradd ut. Student Drift Lukket 54 Får ikke til å komme inn på mailen til studentforeninga med private maskiner. Har prøvd på fire forskjellige med fire forskjellige nettlesere, og får ikke opp annet enn at "siden ikke kan lastes inn". Spurte helpdesk, der var det ingen konstruktive svar å få. Nå har vi opprettet en gmail-konto vi antakeligvis blir nødt til å ta i bruk i stedet for uin-mailen, da den er på grensa til ubrukelig. 55 Bordet på 2543 holder på å falle sammen. To bordben er løse. Fiks det. Student IT Åpen Bordbenene bør skrus fast. Vi bytter hele bordet med et nytt. Student Drift Lukket Side33

34 56 followme-utskrift funker ikke, verken fra "trådløs utskrift" eller fra tynnklient... fix it Student IT Åpen dokumentene kommer ikke opp på "release dokcuments" på skriveren, har forsøkt flere skrivere, brukere og tynnklienter 61 BOKSKAPENE ER BRUTT OPP!!! TYVERI(SANNSYNLIGVIS) Jeg sender melding til drift og andre organer for å sikre fortgang. Da jeg kom ned til bokskapene i dag kveld ( ca. kl. 20:40) fant jeg de fleste låste skapene oppbrutt! Jeg har ikke oppdaget at noe er stjålet. Jeg sendte melding til de som hadde fått sine skap oppbrutt (mobilnummer står jo heldig vis på skapene). Håper noen kan få stengt av skapene, tatt vare på innholdet eller noe lignende så fort som mulig i morgen! Innhold i skapene er tatt vare på. Saken er anmeldt. Den enkelte student som har hatt innbrudd må selv anmelde til Politiet om det er noe borte. Student Drift Lukket 63 Trådløs utskrft fungerer ikke. Når jeg trykker på linken på uin.no/student så klarer ikke nettleseren å åpne siden. Student IT Åpen 64 Det var så ofte problemer med kopimaskinene, at jeg til slutt gikk til innkjøp av egen printer. Jeg er allikevel ikke uten medfølelse for de stakkars studentene som er avhengige av kopimaskinene på skolen, og nevner derfor dette problemet også. Prioriter IT-systemene ved skolen. Bevilg mer midler hvis nødvendig. Ta tilbakemeldinger på alvor - Det er ikke alle gidder å skrive dem, men det er ofte mange som mener det samme. Student IT Åpen Hvorfor i all verden holder dere dere til Internet Explorer fortsatt? Det blir utrolig tregt og tungrodd på så trege datamaskiner som denne skolen har. Kan dere være så snille og installere Google Chrome isteden? Eller I alle fall som et alternativ. Side34

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 27.01.2014 Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Bjørn Åge Nilsen Leder SOB Grete Lysfjord

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 08:30 10:30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 08:30 10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 08:30 10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektorat Mats Myrstad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/15 Møtested: Styrerommet UiN Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 11:00-12:30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/15 Møtested: Styrerommet UiN Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 11:00-12:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/15 Møtested: Styrerommet UiN Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 11:00-12:30 Til stede: Grete Lysfjord Leder Rektorat Mats Myrstad Nestleder SOB Frode Fjelldal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget. Møte nr: 4/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 23.09.2013 Tidspunkt: 08.30 10.00

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget. Møte nr: 4/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 23.09.2013 Tidspunkt: 08.30 10.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 23.09.2013 Tidspunkt: 08.30 10.00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Bjørn-Åge Nilsen Leder SoB Grete Lysfjord

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 08:30 10.30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 08:30 10.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 08:30 10.30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektoratet Øystein Strømsnes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektoratet Bodil Svendsgård

Detaljer

Andre: Navn Funksjon Representerer Stig Fossum (deltok på sak 20/2012) Universitetsdirektør Ledelsen Jan Atle Toska SFA direktør SFA

Andre: Navn Funksjon Representerer Stig Fossum (deltok på sak 20/2012) Universitetsdirektør Ledelsen Jan Atle Toska SFA direktør SFA MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studiekvalitetsutvalget Møte nr: 3/2012 Møtested: Styrerommet, 2.etasje Mørkvedgården Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 08:30 10:00 Til stede: Håvard Olafsen Medlem SoB Malin Sofie Tørrisplass

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for: Representerer Gisle Pettersen Bodil Svendsgård PHS Hilde Åsheim Kjell Pedersen SSiB

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for: Representerer Gisle Pettersen Bodil Svendsgård PHS Hilde Åsheim Kjell Pedersen SSiB MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/12 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Elisabeth Sletten LEDER SoB Grete Lysfjord NESTL Rektoratet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/13 Møtested: Møterom 3003, Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 08:30-11:00

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/13 Møtested: Møterom 3003, Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 08:30-11:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/13 Møtested: Møterom 3003, Møterom 3003 Dato: 28.01.13 Tidspunkt: 08:30-11:00 Til stede: Grete Lysfjord Leder Rektoratet Øystein Strømsnes Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 20.09.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 20.09.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 20.09.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder

Detaljer

Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/12 Møtested: Styrerommet - Mørkvedgården, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30

Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/12 Møtested: Styrerommet - Mørkvedgården, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/12 Møtested: Styrerommet - Mørkvedgården, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 10:30 11:30

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 10:30 11:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 10:30 11:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektorat Kjetil

Detaljer

22/15 15/ Godkjenning av protokoll 3/15 3. Læringsmiljøutvalget høsten lovforankring og mandat

22/15 15/ Godkjenning av protokoll 3/15 3. Læringsmiljøutvalget høsten lovforankring og mandat MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget Dato: 21.09.2015 kl. 11:00 Sted: Styrerommet Mørkvedgården Arkivsak: 15/02683 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Øystein Parelius, Grete

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten Leder

Detaljer

Iselin Krey Stubberud, Per Kåre Blomvik,

Iselin Krey Stubberud, Per Kåre Blomvik, MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget Dato: 08.06.2015 kl. 11:00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården Arkivsak: 15/02683 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Grete Lysfjord, Per Harald Rødvei, Bodil Svendsgård,

Detaljer

Læringsmiljøutvalget Dato: Sted: Styrerommet Mørkved

Læringsmiljøutvalget Dato: Sted: Styrerommet Mørkved Møteprotokoll Læringsmiljøutvalget Dato: 20.04.2016 Sted: Styrerommet Mørkved Tilstede: Grete Lysfjord Per Harald Rødvei Øystein Parelius Mathias Lauritzen Malinn Hellen Sele Mari Evensen Grethe Bøgh Næss

Detaljer

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 08:30 11.00

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 08:30 11.00 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 08:30 11.00 Grete Lysfjord Leder Rektoratet Erlend Bullvåg Medlem HHB Bodil Svendsgård Medlem

Detaljer

Forfall Navn Funksjon Representerer Ann-Gøril Hugaas Medlem PHS Bente Larsen Medlem SSiB Grete Lysfjord Medlem FBA

Forfall Navn Funksjon Representerer Ann-Gøril Hugaas Medlem PHS Bente Larsen Medlem SSiB Grete Lysfjord Medlem FBA MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.03.2011 Tidspunkt: 08:30-10:00 Til stede: Berit Skorstad Leder Rektoratet Terje Halvorsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30.

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/15 Møtested: Styrerommet UiN Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 11:00-12:30. Grete Lysfjord Utvalgsleder

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/15 Møtested: Styrerommet UiN Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 11:00-12:30. Grete Lysfjord Utvalgsleder MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/15 Møtested: Styrerommet UiN Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 11:00-12:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektorat

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/11 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/11 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/11 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten LEDER SoB

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: Tidspunkt: 08:30-10:00

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: Tidspunkt: 08:30-10:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 27.10.2011 Tidspunkt: 08:30-10:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten Leder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/14 Møtested: Nye styrerommet Dato: Tidspunkt: 08:30 11:00

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/14 Møtested: Nye styrerommet Dato: Tidspunkt: 08:30 11:00 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/14 Møtested: Nye styrerommet Dato: 01.12.2014 Tidspunkt: 08:30 11:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektorat

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg Mørkvedgården Dato: 15.09.2011 Tidspunkt: 08:30-10:00

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg Mørkvedgården Dato: 15.09.2011 Tidspunkt: 08:30-10:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg Mørkvedgården Dato: 15.09.2011 Tidspunkt: 08:30-10:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten Leder

Detaljer

Vedtakssaker. 15 15/02683-1 Godkjenning av protokoll 2/15 2. 16 15/02692-1 Orientering om 1. semester prosjektet 8

Vedtakssaker. 15 15/02683-1 Godkjenning av protokoll 2/15 2. 16 15/02692-1 Orientering om 1. semester prosjektet 8 MØTEINNKALLING Læringsmiljøutvalget Dato: 08.06.2015 kl. 11:00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården rkivsak: 15/02683 Arkivkode: Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side Vedtakssaker 15 15/02683-1 Godkjenning

Detaljer

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER 08.04.2014 kl. 12:15-13:26 Til stede: Øystein Parelius Sondre Omar Arneberg Ingrid Nautnes Partizan Duhoki Ikke til stede: Stian Knudsen Trine Beate Nilsen Steffen-Johan Jakobsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Inge Myrvoll Bodil Børset Berit Støre Brinchmann

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Bodil Børset Inge Myrvoll

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: 11:00 15.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset medlem ekstern Berit

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/11 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: Tidspunkt: 09:00 11.

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/11 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: Tidspunkt: 09:00 11. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/11 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.02.2011 Tidspunkt: 09:00 11.00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Berit Skorstad Leder

Detaljer

Læringsmiljøutvalget Dato: Sted: Levanger, Nylåna Møtesal 4233

Læringsmiljøutvalget Dato: Sted: Levanger, Nylåna Møtesal 4233 Møteprotokoll Læringsmiljøutvalget Dato: 02.03.16 Sted: Levanger, Nylåna Møtesal 4233 Tilstede: Grete Lysfjord Levi Gårseth-Nesbakk - vara Øystein Parelius Mathias Lauritzen Kristoffer Grorud Vicoria Moland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 15:30. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 15:30. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:30 15:30 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll Bodil Børset

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utdanningsutvalget. Dato: kl. 14:00 16:00 Som Skype-møte Arkivsak: 16/00945

MØTEPROTOKOLL. Utdanningsutvalget. Dato: kl. 14:00 16:00 Som Skype-møte Arkivsak: 16/00945 MØTEPROTOKOLL Utdanningsutvalget Dato: 15.03.2016 kl. 14:00 16:00 Sted: Som Skype-møte Arkivsak: 16/00945 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Grete Lysfjord, prorektor Utdanning,

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 Til stede: Rita Lekang Leder EKS

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE nr. 02/2015 I INTER

REFERAT FRA STYREMØTE nr. 02/2015 I INTER REFERAT FRA STYREMØTE nr. 02/2015 I INTER 10.04.2015 kl. 15:15-16:30 Til stede Sondre Omar Arneberg Hanne Margrethe Rian Trine Beate Nilsen Steffen-Johan Jakobsen Halsbakk Dino Omerovic Fredrick Pettersen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Bjørn Åge Nilsen Leder SOB Grete

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:30 13:40 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem

Detaljer

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 10/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 10:30 15.40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein (fra kl 11.20) Paul Birger Torgnes (til kl 14.30) Inge Myrvoll

Detaljer

Paul Birger Torgnes medlem ekstern Jan Oddvar Sørnes medlem ansatt Christian Lo medlem ansatt

Paul Birger Torgnes medlem ekstern Jan Oddvar Sørnes medlem ansatt Christian Lo medlem ansatt MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2013 Møtested: Hurtigruten MS Richard With Dato: 19.06.2013 Tidspunkt: 15:00 19.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 15.20 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset (til kl 14.50)

Detaljer

Dato: kl. 11:00 Sted: Mo i Rana - B301 Arkivsak: 15/02683

Dato: kl. 11:00 Sted: Mo i Rana - B301 Arkivsak: 15/02683 MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget Dato: 26.09.2016 kl. 11:00 Sted: Mo i Rana - B301 Arkivsak: 15/02683 Tilstede: Grete Lysfjord, Grete Bøgh Næss, Hilde Kristin Mikalsen, Hanne S.Hansen(deltok på Skype),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 10: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 10: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 24.04.2013 Tidspunkt: 10:00 14.00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Inge Myrvoll Silje Brandvoll Berit Støre Brinchmann

Detaljer

(til kl sak 33/12) Sissel Bjørnli medlem ansatt Stian Hiis Bergh. (til kl sak 50/12 Bea Birgitte Drage Madsen medlem student.

(til kl sak 33/12) Sissel Bjørnli medlem ansatt Stian Hiis Bergh. (til kl sak 50/12 Bea Birgitte Drage Madsen medlem student. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 15.10 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll medlem ekstern

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 15:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 15:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 15:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes fra kl 11.30 15.00 Bodil

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2012 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2012 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2012 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Elisabeth

Detaljer

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/14 Møtested: Styrerommet Dato: 10.11.2014 Tidspunkt: 08:30 10:30

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/14 Møtested: Styrerommet Dato: 10.11.2014 Tidspunkt: 08:30 10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/14 Møtested: Styrerommet Dato: 10.11.2014 Tidspunkt: 08:30 10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektorat Mats

Detaljer

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 3/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:00 14.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10.

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10.30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Berit Skorstad LEDER

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-11:40

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-11:40 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 05.12.2012 Tidspunkt: 08:30-11:40 Til stede: Navn Funksjon Representerer Rita

Detaljer

Orienteringssak: Rapport fra internrevisjon våren 2012

Orienteringssak: Rapport fra internrevisjon våren 2012 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget 43/12 16.05.2012 Arkivreferanse: 2011/1129/436 Orienteringssak: Rapport fra internrevisjon våren 2012 Innstilling til vedtak: Studiekvalitetsutvalget

Detaljer

Jan-Oddvar Sørnes (vara kunne ikke møte), Marianne Steinmo

Jan-Oddvar Sørnes (vara kunne ikke møte), Marianne Steinmo MØTEPROTOKOLL Styret for Universitetet i Nordland Dato: 09.09.2015 kl. 14:00 15.00 Sted: Møterom 3003 (hovedbygget) Arkivsak: 15/01372 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utdanningsutvalget. Dato: kl. 11:00 Sted: Bodø Arkivsak: 16/00945

MØTEPROTOKOLL. Utdanningsutvalget. Dato: kl. 11:00 Sted: Bodø Arkivsak: 16/00945 MØTEPROTOKOLL Utdanningsutvalget Dato: 23.02.201 kl. 11:00 Sted: Bodø Arkivsak: 16/00945 Tilstede: Hanne Solheim Hansen (leder) Tove Sagnes (prodekan FSH) Egil Solli (prodekan FLU) Hugo seth (prodekan

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Gisle Pettersen MEDL TEK Arne Hjalmar Hansen NESTL EKS Johanne Alteren MEDL FAG Kristoffer Grorud MEDL STU

Forfall: Navn Funksjon Representerer Gisle Pettersen MEDL TEK Arne Hjalmar Hansen NESTL EKS Johanne Alteren MEDL FAG Kristoffer Grorud MEDL STU MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/2014 Møtested: Stokmarknes, Universitetet i Nordland, Campus Vesterålen Dato: 01.10.2014 Tidspunkt: 13:30-16:30 Til stede: Rita

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-13:00

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-13:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 21.11.2013 Tidspunkt: 08:30-13:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Rita

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Juridisk Studentutvalg Tromsø / Det Juridiske fakultet / Dato: 16.01.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Lene Emilie Øye Møtedato: 14.01.2014 kl. 13:30

Detaljer

Jan Georg Gulstad, Studentorganisasjonen. Mathias Lauritzen, Studentorganisasjonen Victoria Adelain Molland, Studentorganisasjonen

Jan Georg Gulstad, Studentorganisasjonen. Mathias Lauritzen, Studentorganisasjonen Victoria Adelain Molland, Studentorganisasjonen MØTEPROTOKOLL Utdanningsutvalget Dato: 26.01.2017 kl. 12:00 Sted: Skype Arkivsak: 16/00945 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Hanne Solheim Hansen, prorektor, leder Robin

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder MØTEBOK Off. versjon HØGSKOLESTYRET Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012 Styremedlemmer til stede: Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30 Side1 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektoratet Bodil Svendsgård

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/12 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/12 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/12 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten

Detaljer

LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget sin rolle og funksjon Supperåd eller utvalg med reell handlekraft?

LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget sin rolle og funksjon Supperåd eller utvalg med reell handlekraft? 1302 1901 LMU-SAK NR: 13/2006 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget

Detaljer

Møtereferat. Faste saker. S 41/14 Godkjenning av referat fra styremøtet 10.02.14 Vedtak: Referatet er godkjent.

Møtereferat. Faste saker. S 41/14 Godkjenning av referat fra styremøtet 10.02.14 Vedtak: Referatet er godkjent. S Møtereferat Dato: 03.03.2014 Utvalg/Møte i: Møteleder/referent: Juridisk studentutvalg Lene Emilie Øye Møtedato: 03.03.2014 kl. 14:00 Møtested: Til stede: Rom 1.343 Harald, Kari, Jørgen, Henrik, Pernille,

Detaljer

STUDENTRAPPORT. 1. Fortell om ankomsten (orienteringsdager/uker, registrering, møte med Internasjonalt kontor og andre instanser)

STUDENTRAPPORT. 1. Fortell om ankomsten (orienteringsdager/uker, registrering, møte med Internasjonalt kontor og andre instanser) STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: Griffith University. BY: Gold Coast. LAND: Australia. UTVEKSLINGSPERIODE: Høst 2014. EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: En uke i midten av semesteret

Detaljer

Velkommen til Universitetet i Nordland

Velkommen til Universitetet i Nordland Velkommen til Universitetet i Nordland http://www.youtube.com/watch?v=en0fr_geqe0 Fakta om UIN Ca 6500 studenter Over 100 studiemuligheter Norges mest moderne campus Campus Stokmarknes, Campus Mo Gode

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

LMU-sak 18/2008 Revisjon av vedtekter for Læringsmiljøet ved Universitetet for miljø og biovitenskap

LMU-sak 18/2008 Revisjon av vedtekter for Læringsmiljøet ved Universitetet for miljø og biovitenskap 1302 1901 LMU-SAK NR: 18/2008 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 18/2008 Revisjon av

Detaljer

Møteinnkalling: Læringsmiljøutvalget. Dato: 21.9.2015. Styrerommet Mørkvedgården. Sted: Notat:

Møteinnkalling: Læringsmiljøutvalget. Dato: 21.9.2015. Styrerommet Mørkvedgården. Sted: Notat: Møteinnkalling: Læringsmiljøutvalget Dato: Sted: 21.9.2015 Styrerommet Mørkvedgården Notat: 1 Saksliste Vedtakssaker 21/15 Konstituering av læringsmiljøutvalget ved Universitetet i Nordland 22/15 Godkjenning

Detaljer

Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer

Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 20.09.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 20-10- 2014. Referat. Styremøte 20.10.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 20-10- 2014. Referat. Styremøte 20.10.2014 BI Bergen Referat Styremøte 20.10.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 40-14- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 41-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 42-14 - Behandlingssak:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget (LMU)

MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget (LMU) MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget (LMU) Dato: 19.11.2014 kl 12:15 Sted: Møterom 1 Arkivsak: 14/01765 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Observatør: Forfall: Protokollfører: SAKSKART Jan Marius Grønseth,

Detaljer

Referat. MNSU styremøte nr Møtedato: Møtetidspunkt: Møtested: MNSU kontoret

Referat. MNSU styremøte nr Møtedato: Møtetidspunkt: Møtested: MNSU kontoret MNSU styremøte nr. 10 2016 Møtedato: 29.08.16 Møtetidspunkt: 16.15 Møtested: MNSU kontoret Til stede: Ina, Marcus, Mathias, Stian, Hanne, Kristin, Morten, Margrethe, Christina, Anja Meldt forfall: Hans

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Bjørn Solvang. Ragnhild Johanne Rensaa Prodekan for utdanning

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Bjørn Solvang. Ragnhild Johanne Rensaa Prodekan for utdanning MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Møtested: Styrerommet E2016, UiT i Narvik Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Anna Louise Nes Axelsen Isabelle-Louise Aabel STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Anna Louise Nes Axelsen Isabelle-Louise Aabel STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 12.12.2011 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09:30 12:50. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09:30 12:50. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 09:30 12:50 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Brynjolv Anke varamedlem ekstern Inge

Detaljer

UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU

UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU Universitetet i Stavanger Læringsmiljøutvalget LMU-sak 27/07 UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU Bakgrunn Universitetet i Stavanger er pålagt i henhold til Universitets- og høgskoleloven å

Detaljer

Vedtekter for HHBS 1 NAVN. Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL

Vedtekter for HHBS 1 NAVN. Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL Vedtekter for HHBS 1 NAVN Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL 2.1 HHBS har til formål å ivareta studentenes interesser faglig, sosialt og studentpolitisk.

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Juridisk Studentutvalg Tromsø / Det Juridiske fakultet / Dato: 10.02.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Lene Emilie Øye Møtedato: 10.02.2014 kl. 16:15

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 13.15.

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 13.15. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 13.15 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 Tid: 7.1.2015 Sted: Videokonferanse Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli

Detaljer

Du kan ta pause i undersøkelsen når du vil, for å fortsette senere; svarene dine vil bli lagret. Undersøkelsen er frivillig og tar ca. 10 minutter.

Du kan ta pause i undersøkelsen når du vil, for å fortsette senere; svarene dine vil bli lagret. Undersøkelsen er frivillig og tar ca. 10 minutter. Easyresearch Vis alle spørsmål Skru av vilkå Skru av obligatorisk Facebook Mobilenhet Velkommen til Studiebarometeret! Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt. Meningen din kan være

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører

1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører 1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører 1.1 Bakgrunn og funksjon Denne handlingsplanen har som mål å være et styringsverktøy i arbeidet med det helhetlige læringsmiljøet for alle studenter

Detaljer

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset. medlem medlem

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset. medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 9/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.10.2011 Tidspunkt: kl 10.30 14.45 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern

Detaljer

Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME. Ida Onshus og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter. Høstsemesteret 2010 Trondheim

Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME. Ida Onshus og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter. Høstsemesteret 2010 Trondheim Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME Ida Onshus og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) Høstsemesteret 2010 Trondheim

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Johanne Alteren MEDL FAG Bent-Cato Hustad MEDL FAG Solrun Holm MEDL FAG Malin Sofie Tørrisplass MEDL STU

Forfall: Navn Funksjon Representerer Johanne Alteren MEDL FAG Bent-Cato Hustad MEDL FAG Solrun Holm MEDL FAG Malin Sofie Tørrisplass MEDL STU MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 02/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland, Bodø Dato: 16.04.2012 Tidspunkt: 08:30-15:00 Til stede: Rita Lekang Leder EKS Arne

Detaljer

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER ARBEIDSPROGRAM 2009-2010 FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1 av 9 sider Innhold ARBEIDSPROGRAM 2009-2010... 1 1. KVALITET I STUDIENE... 3 1.1. OPPGAVER... 3 1.2. ARBEIDSPRINSIPP...

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2012 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 31.1.2012 Tidspunkt: 08:30-15:00

Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2012 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 31.1.2012 Tidspunkt: 08:30-15:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2012 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 31.1.2012 Tidspunkt: 08:30-15:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Rita

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: 10.03.2016 Tidspunkt: 09:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 08:30 10:30

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 08:30 10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 08:30 10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Bjørn Åge Nilsen Leder SOB Grete

Detaljer

6. Fortell om det generelle kostnadsnivået (Var støtten fra lånekassen tilstrekkelig, andre tips og råd i forhold til kostnadsnivået)

6. Fortell om det generelle kostnadsnivået (Var støtten fra lånekassen tilstrekkelig, andre tips og råd i forhold til kostnadsnivået) STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University Of Haifa BY: Haifa LAND: Israel UTVEKSLINGSPERIODE: Våren 2015 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Påsken DITT STUDIEPROGRAM VED UIS: Bachelor

Detaljer

SOB. Forslag til handlingsplan 2017/18

SOB. Forslag til handlingsplan 2017/18 SOB Forslag til handlingsplan 2017/18 STUDENTORGANISASJONEN I BODØ Innholdsfortegnelse Formål 3 Prosessen 3 Satsningsområder 3 En samlet og tydelig studentbevegelse 4 Kvalitet i utdanningen 4-5 Internasjonalisering

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 31.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 124 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Vedtatt SAK 125

Detaljer

OPPDRAGSBESKERIVELSE:

OPPDRAGSBESKERIVELSE: OPPDRAGSBESKERIVELSE: 1. Bakgrunn: I forbindelse med nye bestemmelser og føringer i studiekvalitetsforskriften, studietilsynsforskriften, kvalitetsmeldingen og nye prosedyrer og retningslinjer for tilsyn,

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Cecilie Boberg Medlem STA. Inger Johanne Rydland Cecilie Boberg STA

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Cecilie Boberg Medlem STA. Inger Johanne Rydland Cecilie Boberg STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.06.2012 Tidspunkt: 09:15-11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer