Studenttinget 2012/2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studenttinget 2012/2013"

Transkript

1 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 4 SAK: 04-12/13 ORIENTERINGAR... 5 SAK: 63-12/13 REVIDERING AV BUDSJETT SAK: 64-12/13 PROFILERING... 7 SAK: 65-12/13 NY NETTSIDE FOR STUDENTTINGET... 8 SAK: 66-12/13 SAMANSLÅING AV HØGSKULANE I MØRE OG ROMSDAL... 9 SAK: 67-12/13 VAL AV VARAREPRESENTANT TIL LANDSSTYRET I NSO SAK: 68-12/13 VAL AV OBSERVATØR TIL STYRINGSGRUPPA I STUDIEBYGDA SAK: 69-12/13 EVENTUELT VEDLEGG TIL SAK: 66 12/13 SAMANSLÅING AV HØGSKULANE I MØRE OG ROMSDAL... 13

2 00-12/13 Val av ordstyrar Sakshandsamar: Trine Vammervold Kolbustuen Studenttinget innstiller Kristian Fredheim som ordstyrar. Studenttinget godkjenner Kristian Fredheim som ordstyrar. 1

3 01-12/13 Godkjenning av innkalling og referat Sakshandsamar: Kristian Fredheim Studenttinget godkjenner innkalling og referat Studenttinget godkjenner, i denne rekkefylgja: - Innkallinga - Referatet 2

4 02-12/13 Godkjenning av sakliste Sakshandsamar: Kristian Fredheim Forslag til sakliste: Sak 00 Val av ordstyrar Sak 01 Godkjenning av innkalling og referat Sak 02 Godkjenning av sakliste Sak 03 Godkjenning av dagsorden Sak 04 Orienteringar Sak 63 Revidering av budsjett 2013 Sak 64 Profilering Sak 65 Ny nettside for Studenttinget Sak 66 Samanslåing av høgskulane i Møre og Romsdal Sak 67 Val av vararepresentant til landsstyret i NSO Sak 68 Val av observatør til styringsgruppa i StudiebygdA Sak 69 Eventuelt Studenttinget godkjenner saklista 3

5 03-12/13 Godkjenning av dagsorden Sakshandsamar: Kristian Fredheim Forslag til dagsorden: Møtestart klokka Sak 00 Val av ordstyrar Sak 01 Godkjenning av innkalling og referat Sak 02 Godkjenning av sakliste Sak 03 Godkjenning av dagsorden Sak 04 Orienteringar Sak 63 Revidering av budsjett Sak 64 Profilering Sak 65 Ny nettside for Studenttinget Pause med mat Sak 66 Samanslåing av høgskulane i Møre og Romsdal Sak 67 Val av vararepresentant til landsstyret i NSO Sak 68 Val av observatør til styringsgruppa i StudiebygdA Sak 69 Eventuelt møteslutt Dagsordenen vert godkjend. 4

6 04-12/13 Orienteringar Sakshandsamar: Kristian Fredheim Orienteringar frå: - STiV-styret - LS-representant - Råd og utval - Høgskulestyret - SfS-styret - Andre 5

7 63-12/13 Revidering av budsjett 2013 Sakshandsamar: Alexander F. Ingulfsen Forslag til revidert budsjett for 2013 Inntekter Støtte frå HVO kr Støtte frå SfS kr Tilbakeført velferdsmidlar kr Totalt kr Utgifter Drift Seminar, kurs o.l kr Møtegjennomføring kr Informasjon/profilering kr Sosialt kr Anna kr Totalt kr Støtte Lag/organisasjonar kr Fadderveka kr Totalt kr HVO har valgt å øke støtten til Studenttinget fra kr til kr. Dette gjør at kr må fordeles utover de forskjellige postene. Drift «Seminar, kurs o.l» fra til kr. «Møtegjennomføring» vil vi la stå uendret på kr. «Informasjon/profilering» har vi valgt å øke fra til kr. «Sosialt» vil vi la stå uendret. «Annet» vil vi la stå uendret. Støtte «Lag/organisasjoner» fra til kr. «Fadderveka» vil vi la stå uendret. Studenttinget vedtar budsjettet med endringene som ligger til grunn. 6

8 64-12/13 Profilering Sakshandsamar: Camilla Nanditha Jensen Siden vi har fått ny logo, ser vi oss nødt til å måtte kjøpe inn nytt profileringsmateriell til studiestarten ved høstsemesteret. Vi har satt oss dette målet fordi det kan være lange leveringstider hos de forskjellige leverandørene. Her kommer en liten liste over ting vi ser hadde vært greit å ha: - roll-up - bannere - penner - t-skjorter - klistermerker - ponchoer - handlenett Med dette håper vi i styret at dere har noen input på hva vi bør ha av profileringsmateriell. Det fattes ikke vedtak i en diskusjonssak. 7

9 65-12/13 Ny nettside for Studenttinget Sakshandsamar: Aurora Bratli Brunvoll Styret har lenge snakket innad om en ny nettside for Studenttinget i Volda. Siden vi nå har fått en ny logo, ønsker vi å fullføre endringen i den visuelle profilen vi har startet på. Den nye logoen har et mer profesjonelt og rent utseende, og dette ønsker vi å gjenspeile på nettsiden. Vi har funnet en mal vi synes er passende, og lurer på hva dere synes om den. Kom gjerne med innspill. Malen som er funnet er gratis. Det fattes ikke vedtak i en diskusjonssak. 8

10 66-12/13 Samanslåing av høgskulane i Møre og Romsdal Sakshandsamar: Runa Røed Se vedlegg 1. Sammenslåing av høgskolene i Møre og Romsdal har i det siste vært oppe i lokale medium i fylket. To av medlemmene i STiV-styret har på grunn av det skrevet forslag til en resolusjon mot sammenslåing. Denne ønsker vi å utarbeide videre, og vi ber Studenttinget om støtte i saken. Studenttinget stiller seg imot sammenslåing av høgskolene i Møre og Romsdal. Studenttinget stiller seg bak meningene som kommer fram i vedlegget, og gir STiV-styret fullmakt til å utarbeide en resolusjon. 9

11 67-12/13 Val av vararepresentant til landsstyret i NSO Sakshandsamar: Trine Vammervold Kolbustuen Volda og Ålesund veksler på å ha representasjon til Landsstyret (LS) i Norsk Studentorganisasjon (NSO). Kommende studieår skal Ålesund ha hovedrepresentant, mens Volda skal ha vara. Landsstyret er NSOs øverste organ mellom landsmøtene, og møtes minimum fem ganger i året. Vervet er utrolig interessant og den som blir valgt, vil være med på å påvirke studiehverdagen og ta viktige avgjørelser. Dette er også en utrolig bra erfaring å ha med seg videre. Landsstyrerepresentant (LS-representant): - sitter i Landsstyret for Norsk Studentorganisasjon (NSO) og har hovedansvaret for STiV sin kontakt med NSO. - velges på siste tingmøtet i studieåret, men trer ikke i kraft før neste studieår. - Vervet er uavhengig av de enkelte styreverv i STiV, men LS-medlem kan møte på styremøte, og skal gjøre det i høve landsstyremøtene. Studenttinget velger en representant mellom kandidatene som stiller. 10

12 68-12/13 Val av observatør til styringsgruppa i StudiebygdA Sakshandsamar: Trine Vammervold Kolbustuen Styringsgruppa i StudiebygdA består av representanter fra alle aktørene i StudiebygdA, som f.eks HVO, SfS, kommunen og næringslivet. Her sitter også leder av Studenttinget i Volda. Styringsgruppa har nå vedtatt at det skal være en studentobservatør i tillegg til denne studentrepresentanten. Studenttinget velger en observatør til styringsgruppa i StudiebygdA. 11

13 69-12/13 Eventuelt Sakshandsamar: 12

14 Vedlegg: 1 Vedlegg til sak: 66 12/13 Samanslåing av høgskulane i Møre og Romsdal Sakshandsamar: Runa Røed Resolusjon vedrørende fusjonering av høgskolene i Møre og Romsdal Fredag 12. april skrev Næravisa om styrepress for sammenslåing av høgskolene i Møre og Romsdal. Det står at eksterne medlemmer i høgskolestyrene mener det er lite lurt at høgskolene fortsetter hver for seg. Rektor Per Halse ved Høgskulen i Volda har uttalt at han ikke tror en sammenslåing er den beste løsningen. Næravisa snakket med en rekke eksterne styremedlemmer ved de tre høgskolene, og alle som uttalte seg var for sammenslåing. Vi mener en sammenslåing av høgskolene i Møre og Romsdal er utelukkende negativt. Både rektor Per Halse ved HVO og rektor Solfrid Vatne ved høgskolen i Molde går imot sammenslåing. Vi stiller oss med dette bak de. Studenter er viktige for Volda. Det er ingen tvil om at vi påvirker miljøet i bygda, og at både festivaler, uteliv og studiemiljø er viktige deler av lokalsamfunnet. Hvis høgskolene blir slått sammen, er vi bekymret for at dette engasjementet vil bli redusert. I tillegg til dette er vi redde for at det lokale studentengasjementet reduseres kraftig. Eksempelvis vil Studenttinget i Volda ikke lenger eksistere og samarbeide med de andre studentparlamentene, men i stedet ende opp som en samlet studentorganisasjon. Nærheten mellom studentene og faglig og administrativt tilsatte er noe vi kan være stolte av i Volda. Her er det lav terskel for å ta kontakt, dette er også noe som til stadighet blir tatt fram som positivt i flere råd og utvalg av både studenter og tilsatte. Hvis høgskolene i Møre og Romsdal blir slått sammen, bekymrer vi oss for at dette ikke vil være mulig i like stor grad. En administrasjon vil måtte være lokalisert på ett sted, og mulighetene for kontakt blir derfor naturlig nok mindre. Vi er også bekymret for at de faglig tilsatte vil måtte jobbe på tvers av campusene, og dermed være mindre tilgjengelig for studentene. Hele visjonen rundt StudiebygdA-samarbeidet vil forsvinne i en sammenslåing som dette. Volda vil miste status som studiebygd, og smeltes sammen som en mindre unik institusjon med de andre høgskolene. Høgskolene i Møre og Romsdal har alle svært forskjellige fagfelt. Vi utelukker ingen mulighet for samarbeid der fagene overlapper, men vi har heller ikke tro på å samarbeide om andre emner. Vi vil også understreke at det allerede eksisterer samarbeid gjennom Mørealliansen, i tillegg til doktorgradsstudiet som planlegges i helse- og sosialfag. 13

15 Vi mener sammenslåing er noe skolene som institusjoner må få avgjøre selv. Dette er et engasjement som må komme nedenfra og opp, og ikke kontrolleres ovenfra. Vi vil også legge vekt på at vi stiller oss bak rektor Per Halses bekymring for hvordan tildelingen av ressurser vil foregå, og en mulig økonomisk kniving rundt dette. Samtidig tror vi at samarbeid utenfor fylket er like viktig som samarbeid innad. For eksempel er Høgskulen i Sogn og Fjordane en institusjon som har flere fagfelt som overlapper med oss, hvor vi absolutt er for samarbeid i økende grad. Vi tror en sammenslåing av høgskolene vil føre til at Volda mister noe av det unike med Volda som studiested. Engasjement vil forsvinne, kontaktmuligheter mellom tilsatte og studenter vil bli redusert og folk fra Volda vil også kunne miste sitt forhold til Volda som en studiebygd. På bakgrunn av dette uttrykker vi bekymring for en sammenslåing av høgskolene i Møre og Romsdal. For STiV Runa Røed Alexander Fagerli Ingulfsen 14

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Informasjonsplan for StOr

Informasjonsplan for StOr StudentOrganisasjonen StOr Informasjonsplan for StOr Studieåret 2011/2012 Studentstyret ved UiS 23.08.2011 1. Innledning Bakgrunn: I arbeidsprogrammet for 2011/2012 under kapitel 2 punkt 2.3, står det

Detaljer

04 VALG LS2 04.04-10/11 Ettergodkjenning av oppnevninger fra NSO LS2 04.05-10/11 Valg av leder FKSV og FKHF (ny sak under møte)

04 VALG LS2 04.04-10/11 Ettergodkjenning av oppnevninger fra NSO LS2 04.05-10/11 Valg av leder FKSV og FKHF (ny sak under møte) fra Landsstyremøte 2 (LS2) 2010/11 26. 28. november 2010 Sørmarka kurs- og konferansesenter INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER LS2 00.05-10/11 Godkjenning av innkalling LS2 00.06-10/11 Godkjenning av saksliste

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Kåre Helland: Magnhild Huseby:

Kåre Helland: Magnhild Huseby: Kåre Helland: Dette er kanskje den vanskeligste saken vi har i denne perioden. Det er stort engasjement i saken. Det er viktig å poengtere at det ikke bare må være økonomiske forhold som gjør at vi må

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats

men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats Denne rapporten er en sammenfatning av et prosjekt arbeidsgruppen for læring og organisasjonsutvikling i studentforeninger gjennomførte

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 15.03.12/163.36 SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12 Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 13.05.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Påtroppende Leder/KVK, ØA, påtroppende UA, NA, FA, påtroppende SA, SA/PK, påtroppende FA, påtroppende NA, påtroppende

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Streiken i Design Forum. les mer på side 2 og se bilder fra streiken på side 6. Nr. 1. Mars 2014 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor

Streiken i Design Forum. les mer på side 2 og se bilder fra streiken på side 6. Nr. 1. Mars 2014 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor Nr. 1. Mars 2014 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor Streiken i Design Forum les mer på side 2 og se bilder fra streiken på side 6 Organisasjonsprosjektet Har du erfaring med verving? søker

Detaljer

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Ordfører og årsmøte, kjære alle sammen Det er fint å treffes til en viktig møtedag, og jeg ønsker hver enkelt av dere

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

ET LANDBRUK UTEN KVINNER

ET LANDBRUK UTEN KVINNER Norsk Bonde- og Småbrukarlag ET LANDBRUK UTEN KVINNER En kartlegging av årsaker til at ikke flere kvinner velger landbruket som yrkesvei Kvinner, demokrati og deltakelse Mars 2015 Innholdsfortegnelse

Detaljer

«Hvis man gjør en god jobb, så går ryktet fort»

«Hvis man gjør en god jobb, så går ryktet fort» «Hvis man gjør en god jobb, så går ryktet fort» 2/2013 - Tiltak for å øke andelen personer med etnisk minoritetsbakgrunn i styrer i offentlig eide foretak Foto: Harj Panesar KUN senter for kunnskap og

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning I forbindelse med innspillsmøte med Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Utstillingen mottar støtte fra fylkeskommunene i Hordaland, Møre og Romsdal, Rogaland og Sogn og Fjordane.

Utstillingen mottar støtte fra fylkeskommunene i Hordaland, Møre og Romsdal, Rogaland og Sogn og Fjordane. Vedtekter for Vestlandsutstillingen 1: Formål Organisasjonen VU er et samarbeid mellom institusjonene Stavanger kunstforening, Haugesund kunstforening, Kunsthuset Kabuso, Sunnfjord Kunstlag, Kunstmuseet

Detaljer

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13 Scrum en beskrivelse Scrum prinsipper Verdier fra Agile Manifesto Scrum er det mest kjente av de smidige (Agile) rammeverkene. Scrum er også kilden til mye av tankegodset bak verdiene og prinsippene i

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd Eldrerådet i arbeid Fagforbundet info januar 2008 trykk: Reprografisk Industr Opplag 3 000 Norsk Pensjonistforbund Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd

Detaljer

STARTPAKKE FOR NYE LOKALLAG

STARTPAKKE FOR NYE LOKALLAG STARTPAKKE FOR NYE LOKALLAG Start et lokallag du også, og få besøk av en fra Sentralstyret! På bildet: Bak f.v.: Daniel, Anders, Joakim, Lin-Marit, Mathias. Foran f.v.: Henriette, Juni, Live, Kristoffer,

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer