Studenttinget 2011/2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studenttinget 2011/2012"

Transkript

1 Studenttinget 2011/2012 Sakspapir SAK: 00-11/12 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-11/12 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-11/12 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-11/12 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 4 SAK: 04-11/12 ORIENTERINGAR... 5 SAK: 37 11/12 VEDTEKTSENDRINGER... 6 SAK: 38-11/12 REKNESKAP FOR SAK: 39-11/12 BUDSJETT FOR SAK: 40-11/12 HANDLINGSPLAN FOR SAK: 41-11/12 VISJONAR FOR SAK: 42-11/12 VAL AV WEB- OG KOMMUNIKASJONSANSVARLEG SAK: 43-11/12 VAL AV VELFERDSANSVARLEG SAK: 44-11/12 VAL AV 3. VARA TIL SFS-STYRET SAK: 45 11/12 VALG AV LANDSMØTEDELEGATER SAK: 46 11/12 EVENTUELT VEDLEGG TIL SAK: 37 11/12 VEDTEKTSENDRINGAR VEDLEGG TIL SAK: 38 11/12 REKNESKAP FOR VEDLEGG TIL SAK: 45 11/12 VALG AV LANDSMØTEDELEGATER... 19

2 00-11/12 Val av ordstyrar Sakshandsamar: Tiril Asbøll Studenttinget innstiller Eivind Nævdal-Bolstad som ordstyrar. Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner Eivind Nævdal-Bolstad som ordstyrar. 1

3 01-11/12 Godkjenning av innkalling og referat Sakshandsamar: Eivind Nævdal-Bolstad Studenttinget godkjenner innkalling og referat Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner, i denne rekkefylgja: - Innkallinga - Referatet 2

4 02-11/12 Godkjenning av sakliste Sakshandsamar: Eivind Nævdal-Bolstad Forslag til sakliste: Sak 00 Val av ordstyrar Sak 01 Godkjenning av innkalling og referat Sak 02 Godkjenning av sakliste Sak 03 Godkjenning av dagsorden Sak 04 Orienteringar Sak 37 Vedtektsendringar Sak 38 Rekneskap for 2011 Sak 39 Budsjett for 2012 Sak 40 Handlingsplan for 2012 Sak 41 Visjonar for 2012 Sak 42 Val av web- og kommunikasjonsansvarleg Sak 43 Val av velferdsansvarleg Sak 44 Val av 3. vara til SfS-styret Sak 45 Val av landsmøtedelegater Sak 46 Eventuelt Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner saklista 3

5 03-11/12 Godkjenning av dagsorden Sakshandsamar: Eivind Nævdal-Bolstad Forslag til dagsorden: Møtestart klokka Møteslutt seinast klokka Sak 00 Val av ordstyrar 17:00 17:01 Sak 01 Godkjenning av innkalling og referat 17:01 17:02 Sak 02 Godkjenning av sakliste 17:02 17:03 Sak 03 Godkjenning av dagsorden 17:03 17:05 Sak 04 Orienteringar 17:05 17:20 Sak 37 Vedtektsendringar 17:20 18:50 Sak 38 Rekneskap for :50 19:05 Sak 39 Budsjett for :05 19:15 Pause 19:15 19:45 Sak 40 Handlingsplan for :45 20:00 Sak 41 Visjonar for :00 20:10 Sak 42 Val av web- og kommunikasjonsansvarleg 20:10 20:25 Sak 43 Val av velferdsansvarleg 20:25 20:40 Sak 44 Val av 3. vara til SfS-styret 20:40 20:45 Sak 45 Val av landsmøtedelegat 20:45 20:55 Sak 46 Eventuelt 20:55 møteslutt Forslag til vedtak: Dagsordenen vert godkjend 4

6 04-11/12 Orienteringar Sakshandsamar: Eivind Nævdal-Bolstad Orienteringar frå: - STiV-styret - SfS-styret - Råd og utval - Arbeidsgrupper - Andre 5

7 37 11/12 Vedtektsendringer Sakshandsamar: Amanda Isaksen Vedtektene skal revideres på dette møtet. På forhånd har vi fått inn endringsforslag, samt styret har selv kommet med egne endringer. Totalt er det 54 endringsforslag. Siden vi allerede har hatt vedtekstdiskusjonen er det ikke rom for diskutering av forslagene her. Det er lov å stille oppklarende spørsmål dersom du ikke skjønner hva som menes eller du lurer på hva konsekvensene blir, men diskusjonen om forslagene er allerede tatt. DET ER SVÆRT VIKTIG AT DU LESER GJENNOM FORSLAGENE OG GJØR DEG OPP EN MENING OM DET FØR MØTET BEGYNNER. Dette for å bruke minst mulig tid. Se endringsforslag i vedlegg 1 (eget dokument). 6

8 38-11/12 Rekneskap for 2011 Sakshandsamar: Tiril Asbøll og Mona Rossetvik Dette er oversikta over rekneskapen for STiV Bilaga for dei enkelte postane ligg i vedlegg 2. Dei forskjellige postane vert nærmare forklart på møtet. Rekneskap for STiV 2011 Inntekter Støtte HVO kr Støtte SfS kr Anna kr Overført lønn frå Nataniel Behaldning frå 2010 kr ,80 Ikkje medrekna Totalt kr Utgifter Postar Budsjettert Brukt Tilgjengeleg Drift Seminar o.l kr kr ,80 kr ,80 Møtegjennomføring kr kr ,15 kr ,15 Informasjon/profilering kr kr ,06 kr ,06 Andre arrangement kr kr - kr 5 000,00 Sosialt kr kr 8 068,32 kr 6 931,68 Anna kr kr ,64 kr 2 983,36 Totalt kr kr ,97 kr 4 043,03 Støtte Lag/organisasjonar kr kr ,21 kr 6 218,79 Fadderveka kr kr ,21 kr 1 018,79 Totalt kr kr ,42 kr 7 237,58 Resultat Inntekter kr ,00 Utgifter kr ,39 Totalt kr ,61 7

9 39-11/12 Budsjett for 2012 Sakshandsamar: Tiril Asbøll og Mona Rossetvik I høve fjorårets rekneskap har styret gjort nokre endringar til årets budsjett. Posten «andre arrangement» har vorte fjerna, og midla her har vorte fordelt på postane «seminar, kurs o.l.» og «møtegjennomføring.» Styret fremmar fylgjande budsjett for 2012: Forslag til budsjett 2012 Inntekter Støtte frå HVO kr Støtte frå SfS kr Totalt kr Utgifter Drift Seminar, kurs o.l kr Møtegjennomføring kr Informasjon/profilering kr Sosialt kr Anna kr Totalt kr Støtte Lag/organisasjonar kr Fadderveka kr Totalt kr Forslag til vedtak: Studenttinget vedtek budsjettet som styret har foreslått 8

10 40-11/12 Handlingsplan for 2012 Sakshandsamar: Arne Christian Ingvaldsen Ettersom dette er det første møtet i år, ønsker vi i STiV-styret å lage en handlingsplan som inneholder gjøremål fra Studenttinget. Vi ønsker å høre hva dere synes vi skal jobbe med. Vi ønsker i tillegg å sette opp 3 kampsaker, som skal være være våre hovedsaker i år. Forslag til vedtak: Det fattes ikke vedtak i diskusjonsaker. 9

11 41-11/12 Visjonar for 2012 Sakshandsamar: Ståle Grut Studenttinget i Volda er inne i et nytt år, og det er på tide å definere hva vi ønsker å gjøre og hva vi ønsker å bli det kommende året. Skal vi satse på noen spesielle områder? Aktiviteter for studenter, økt synlighet for studenttinget? Hva tenker du om dette? Styret vil gjerne høre hva tinget tenker rundt dette. Forslag til vedtak: Det gjøres ikke vedtak i diskusjonssaker 10

12 42-11/12 Val av web- og kommunikasjonsansvarleg Sakshandsamar: Becky Bakr Studenttinget legger opp til valg av ny web-og kommunikasjonsansvarlig. I følge vedtektene skal nytt valg holdes først i februar. Nåværende web-og kommunikasjonsansvarlig, Ståle Grut, går ut i ny kommunikasjonsjobb og styret trenger dermed en ny student som trer inn i stillingen snarest. Tidligere web- og kommunikasjonsansvarlig vil følge opp og sette det nye styremedlemmet godt inn i arbeidsoppgavene og ansvarsområdet. Stillingsbeskrivelse: Web- og kommunikasjonsansvarleg Web- og kommunikasjonsansvarleg har ansvaret for det eksterne og det interne informasjonsarbeidet i STiV. Web- og kommunikasjonsansvarleg har hovudansvar for STiV sine internettsider og sosiale medium. Oppdatering skal skje ved behov og minst ein gong pr. veke. Web- og kommunikasjonsansvarleg er ansvarleg for oppslagstavlene på skulen, og skal sørgje for at desse nyttast i forhold til STiV sitt reglement. Web- og kommunikasjonsansvarleg skal samle inn medieklipp som omhandlar STiV. Web- og kommunikasjonsansvarleg skal gje ut STiV-flyer ved behov. Web- og kommunikasjonsansvarleg sit i valnemnda ved HVO. Ved siden av vervets ansvarsområder, vil web-og kommunikasjonsansvarlig også fungere som et styremedlem på lik linje med resten av STiV styret. Det er viktig at styremedlemmene viser engasjement og interesse for arbeidet STiV holder på med utenfor sine egne verv. Det blir holdt styremøter én gang i uken der også organisasjonskonsulent er tilstede. Her diskuteres og planlegges tidligere og fremtidig arbeid. Vervet blir honorert. Forslag til vedtak: Studenttinget velger ny web-og kommunikasjonsansvarlig 11

13 43-11/12 Val av velferdsansvarleg Sakshandsamar: Becky Bakr Studenttingstyret legger opp til valg av ny velferdsansvarlig. I følge vedtektene skal dette valget utføres først i februar, men nåværende velferdsansvarlig Amanda Isaksen skal ut i praksis og trekker seg av den årsak. Dermed trenger styret en ny student som kan ta på seg vervet. Tidligere velferdsansvarlig vil følge opp og sette det nye styremedlemmet godt inn i arbeidsoppgavene og ansvarsområdet. Stillingsbeskrivelse: Velferdsansvarleg Velferdsansvarleg sit i Læringsmiljøutvalet ved HVO. Velferdsansvarleg samarbeidar med Studentsamskipnaden for Sunnmøre for å vidareutvikle velferdstilbodet for studentane. Velferdsansvarleg tilset faddervekestyre, og er kontatperson for disse. Velferdsansvarleg skal evaluere fadderveka og avlevere rapport til styret før andre studenttingmøte på hausten. Velferdsansvarleg skal være STiV sin kontaktperson for alle lag og organisasjonar ved HVO, og skal være informert om støtteordningar, kontaktpersonar og anna relevant informasjon som angår desse. Velferdsansvarlig vil også fungere som et styremedlem. Dette innebærer at vedkommende setter seg godt inn i arbeidet til STiV. Det er viktig at velferdsansvarlig engasjerer seg for Studenttinget også på områder utenfor sitt eget verv. Det blir holdt styremøter én gang i uken der også organisasjonskonsulent er tilstede. Her diskuteres og planlegges tidligere og fremtidig arbeid. Vervet som velferdsansvarlig gir en unik mulighet til å engasjere seg i den demokratiske studentpolitikken ved HVO. Vervet blir honorert. Forslag til vedtak: Studenttinget velger ny velferdsansvarlig 12

14 44-11/12 Val av 3. vara til SfS-styret Sakshandsamar: Tiril Asbøll Då Nataniel Kristoffersen har tatt eit års permisjon frå studia, har han trekt seg frå SfS-styret. Dei eksisterande vara rykker opp, men vi må velje ny 3. vara. Forslag til vedtak: Studenttinget veljer ny 3. vara til SfS-styret 13

15 45 11/12 Valg av landsmøtedelegater Sakshandsamar: Amanda Isaksen arrangerer Norsk Studentorganisasjon Landsmøte i Tønsberg. Dette er det øverste organet i NSO, dermed det viktigste møtet NSO har løpet av året. Her samles et gitt antall delegater(representanter) fra alle NSOs medlemslag. På dette møtet skal politikken til NSO vedtas, samt budsjett, arbeidsprogram og andre strategiske dokumenter som NSO styres av. Det skal også være valg av nytt arbeidsutvalg, komiteer og politiske komiteer. Det er på dette møtet vi har mulighet til å være med på å påvirke hvordan NSO skal være det kommende året, hva de skal mene og jobbe for, og ikke minst hvem som skal representere NSO for oss. Volda har 4 plasser på dette møtet. Så vi trenger 4 engasjerte representanter som kan tale Volda sin sak. Før Landsmøtet må disse 4 delegatene også dra på et formøte, regionmøte, i Sogndal april. Her møtes alle delegatene fra hele vestlandet og skal forberede seg til Landsmøtet. Det vil være opplæring i debatt, diskusjoner og gjennomgang av sakene som skal opp på Landsmøtet. Se vedlegg 3: Kunngjøring av Landsmøtet Vedtak: Studenttinget velger 4 representater til Regionmøtet og Landsmøtet i NSO 14

16 46 11/12 Eventuelt Sakshandsamar: 15

17 Vedlegg: 1 Vedlegg til sak: 37 11/12 Vedtektsendringar Sakshandsamar: Amanda Isaksen Sjå eige dokument. 16

18 Vedlegg: 2 Vedlegg til sak: 38 11/12 Rekneskap for 2012 Sakshandsamar: Tiril Asbøll og Mona Rossetvik Drift Seminar, kurs o.l 1 NSO nettv.konf. Lillestøm Deltakaravg. Grete og Kristian kr 1 200,00 5 Refusjon Nataniel Brus o.l. tillitsvaltkurs kr 60,80 6 Refusjon Maria Hagerupsen Reise LM som observatør kr 1 597,00 7 Refusjon Kristian Fredheim Overnatting Molde møte Stud.tinget kr 1 096,00 8 Refusjon Amanda Isaksen Overnatting Molde møte Stud.tinget kr 895,00 9 Refusjon Kristian Fredheim Reise regionmøte/ LM observatør kr 2 085,00 10 Refusjon Maria Hagerupsen Reise regionmøte som observatør kr 998,00 13 Refusjon Kristian Fredheim Reise LM som observatør kr 896,00 15 Refusjon Grete Forsmo Reise Regionmøte som observatør/ls kr 1 771,00 16 NSO medlemskonferanse Deltakaravgift Jonas og Amanda kr 2 000,00 22 NSO LM opphold Kristian og Maria kr 4 180,00 Totalt kr ,80 Møtegjennomføring 4 Studenthuset Mat og drikke Studenttinget kr 770,00 12 Triangel Ørsta Mat Tillitsvaltkurs kr 1 114,00 17 Refusjon Jorunn middag Møtemat kr 152,00 18 Refusjon Christina middag Møtemat kr 84,15 19 Refusjon Alex middag Møtemat kr 228,00 21 Studenthuset Mat og drikke Studenttinget kr 1 140,00 23 Studenthuset Mat og drikke Studenttinget kr 1 463,00 29 Studenthuset Mat og drikke Studenttinget kr 1 485,00 37 Studenthuset Mat og drikke Studenttinget kr 1 648,00 41 SfS Mat og drikke til tillitsvaltkurs kr 1 993,00 45 Studenthuset Mat og drikke til Studenttinget+styremøte kr 2 080,00 Totalt kr ,15 Informasjon/profilering 14 Refusjon Kristian Rammer til kontoret kr 118,00 26 Refusjon Nataniel Stiftepistol kr 212,99 27 Refusjon Kristian Jakker til styret kr 597,00 39 Sørlandsreklame Roll ups, kulepenn, paraply, poser kr ,00 42 Refusjon til Amanda Logo til kontoret kr 454,57 43 Nytrykk Trykk - hettegenser kr 584,50 47 Refusjon Kristian Hettejakker til nye styremedlemar kr 398,00 Dir.HVO Domeneshop Nettsida kr 860,00 Totalt kr ,06 Andre arrangement Totalt kr - 17

19 Sosialt 2 Kiwi Div. til STiV julefest 2010 kr 1 536,58 24 Refusjon utlegg Amanda STiV- fest Nipehyttene kr 289,65 25 Kiwi STiV-fest kr 696,06 28 Elias Lianes Hyttetur STiV mai kr 3 750,00 44 Kiwi STiV-fest kr 996,03 50 AMF Leige av bil til Haugsbygda kr 800,00 Totalt kr 8 068,32 Anna 3 Kiwi Kaffi o.l kr 278,60 11 Kiwi Kaffi o.l. kr 160,00 20 Kiwi Kaffi o.l. kr 336,20 30 Refusjon Jorunn Porto for innsending av jakker kr 170,00 32 Refusjon Mona Div. til vasking av kontor kr 128,92 33 Refusjon Kristian Kaffetrakter kr 199,00 34 Kiwi Godis til stands kr 640,74 35 Refusjon Kristian Godteri til første studenttingsmøte kr 837,80 36 Kiwi Kaffe+snop til tillitsvalte kr 1 329,70 38 Refusjon Kristian Rammer og klokke til kontoret kr 524,00 40 Tonjer Media as Møteklubbe kr 952,50 46 Refusjon Kristian Diverse interiør/tilbehør til kontoret kr 1 339,65 49 Refusjon Kristian Planter til kontoret kr 363,60 49 Kiwi Diverse til kontoret, styreavslutning og STiV-fest kr 4 755,93 Totalt kr ,64 Totalt utgifter i drift kr ,97 Støtte Lag/organisasjonar Peikestokken Utgifter trykking kr 3 000,00 Voks Hyttetur kr 5 000,00 Animation volda Grafisk arbeid, vignett, plakatar kr 5 000,00 Dok. Film. Lydanlegg kr 4 800,00 VSI Turnering og utstyr kr 5 000,00 Student-KRIK Leige av hall, open hybel og utstyr kr 4 000,00 Peikestokken Trykking kr 5 000,00 VOKS Leige av lokale og hyttetur kr 5 000,00 Studentradioen Heisbart studiebord kr 5 000,00 VEKA v/arrangement To dagarrangement kr 5 000,00 VEKA v/grafisk Trykking av infomateriell kr 5 000,00 Student-TV Ekstern harddisk kr 1 981,21 Totalt kr ,21 Fadderveka Lønn kr ,21 Tilskot Fadderfrokost og fadderfond kr 7 000,00 Totalt kr ,21 Totale utgifter i støtte kr ,42 18

20 Vedlegg: 3 Vedlegg til sak: 45 11/12 Valg av landsmøtedelegater Sakshandsamar: Amanda Isaksen 19

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 30.01.2013 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

Studenttinget 2013/2014

Studenttinget 2013/2014 Studenttinget 2013/2014 Sakspapir 29.1.2014 SAK: 00-13/14 KONSTITUERING... 2 SAK: 01-13/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 3 SAK: 02-13/14 GODKJENNING AV SAKLISTE OG DAGSORDEN... 4 SAK: 03-13/14

Detaljer

Studenttinget 2011/2012

Studenttinget 2011/2012 Studenttinget 2011/2012 Sakspapir 26.10.2011 SAK: 00-11/12 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-11/12 GODKJENNING AV REFERAT OG INNKALLING... 2 SAK: 02-11/12 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-11/12 GODKJENNING

Detaljer

Studenttinget 2011/2012

Studenttinget 2011/2012 Studenttinget 2011/2012 Sakspapir 30.11.2011 SAK: 00-11/12 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-11/12 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-11/12 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-11/12 GODKJENNING

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 24.04.2013 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 28.11.2012 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

Studenttinget 2011/2012

Studenttinget 2011/2012 Studenttinget 2011/2012 Sakspapir 28.09.2011 SAK: 00-11/12 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-11/12 GODKJENNING AV INNKALLING... 2 SAK: 02-11/12 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-11/12 GODKJENNING AV DAGSORDEN...

Detaljer

Studenttinget 2013/2014

Studenttinget 2013/2014 Studenttinget 2013/2014 Sakspapir 26.2.2014 SAK: 00-13/14 KONSTITUERING... 2 SAK: 01-13/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 3 SAK: 02-13/14 GODKJENNING AV SAKLISTE OG DAGSORDEN... 4 SAK: 03-13/14

Detaljer

Referat Studenttingsmøte 2011/2012

Referat Studenttingsmøte 2011/2012 Referat Studenttingsmøte 2011/2012 Tid 26. oktober 2011, klokka 17.00 Stad Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett Rokken, konferanserommet AMF: Runa Røed, Siri R. Jerndahl, Arne Christian Ingvaldsen

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 31.10.2012 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Studenttinget i Volda Tlf: 70075151 E-post: stiv@hivolda.no Nettstad: www.stivolda.no Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Tid 29. januar 2014, klokka 17.00 Stad Rokken, konferanserommet Til stades med

Detaljer

Referat Studenttingsmøte 2012/2013

Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Tid 28. november 2012, klokka 17.00 Stad Rokken, konferanseromet Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett AMF: Runa Røed, Marthe Njåstad, Mia Amalie L. Johnsen

Detaljer

Studenttinget 2014/2015

Studenttinget 2014/2015 Studenttinget i Volda Telefon: 70075151 stiv@hivolda.no www.stivolda.no Studenttinget 2014/2015 Sakspapir 2. møte, 29.10.14 Sak 00-14/15: Konstituering... 2 Sak 01-14/15: Godkjenning av innkalling og referat...

Detaljer

Referat Studenttingsmøte 2012/2013

Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Tid 31. oktober 2012, klokka 17.00 Stad Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett Rokken, konferanserommet AMF: Marthe Njåstad, Mia Amalie L. Johnsen, Fredrik

Detaljer

Studenttinget 2011/2012

Studenttinget 2011/2012 Studenttinget 2011/2012 Sakspapir 29.2.2012 SAK: 00-11/12 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-11/12 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-11/12 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-11/12 GODKJENNING

Detaljer

Fagpolitisk Nestleder

Fagpolitisk Nestleder Vår dato Vår ref. 23.01.14 SP-møte 01-14 Saksansvarlig Telefon Elektronisk post Deres dato Deres ref. Anders Veggeland 55 58 77 37 sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 Tid: Mandag 29.september

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 02/15

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 02/15 Saksbeh:KSØ Dato: 11.02.15 011.0 Møtedato:18.02.15 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 02/15 Dato: 18.02.2015 Tid: 17.00-23.00 Sted: KA-412, Kalvskinnet SAKSLISTE Innkalling og

Detaljer

Studenttinget 2013/2014

Studenttinget 2013/2014 Studenttinget 2013/2014 Sakspapir 27.11.2013 SAK: 00-13/14 KONSTITUERING... 2 SAK: 01-13/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 3 SAK: 02-13/14 GODKJENNING AV SAKLISTE... 4 SAK: 03-13/14 GODKJENNING

Detaljer

LANDSMØTEGUIDEN. Norsk studentorganisasjons landsmøte 2015

LANDSMØTEGUIDEN. Norsk studentorganisasjons landsmøte 2015 LANDSMØTEGUIDEN Norsk studentorganisasjons landsmøte 2015 INNHOLD Velkommen til landsmøtet... 2 1. Hvem deltar på landsmøtet... 2 2. Saksforberedelser til landsmøtet... 3 3. Hva skal behandles på møtet?...

Detaljer

SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådene Styret/Valgkomiteen Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Studentsamfunnene NSO SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 17. februar 2015 Tid: kl.

Detaljer

Protokoll. Vårens Generalforsamling 16.04.15

Protokoll. Vårens Generalforsamling 16.04.15 Protokoll Vårens Generalforsamling 16.04.15 1 Dagsorden Generalforsamling Vår 2015 18:00 Generalforsamlingen åpnes - Sak 1: Godkjennelse av innkalling - Sak 2: Valg av ordstyrer, bisitter, referenter og

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Tid: Mandag 31. januar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Ulrikke Phils Hus Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start. Endelig

Detaljer

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Årsmøte 2012 Studentparlamentet i Narvik Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: 02.05.2012 Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Kapittel 1 Navn og formål

Kapittel 1 Navn og formål Kapittel 1 Navn og formål 1.1 Navn Organisasjonens navn er Studentparlamentet ved Høgskolen i Gjøvik. 1.2 Definisjoner Høgskolen: Høgskolen i Gjøvik (HiG) Studentparlamentet ved Høgskolen i Gjøvik: Er

Detaljer

VEDTEKTER STUDENTFORENINGEN VED HANDELSHØYSKOLEN BI I OSLO

VEDTEKTER STUDENTFORENINGEN VED HANDELSHØYSKOLEN BI I OSLO VEDTEKTER STUDENTFORENINGEN VED HANDELSHØYSKOLEN BI I OSLO DEFINISJONER... 5 1 FORMÅL... 6 2 NAVN OG LOGO... 6 2.1 NAVN... 6 2.2 LOGO... 6 3 MEDLEMSKAP... 6 3.1 MEDLEMMER... 6 3.2 MEDLEMMER MED VERV I

Detaljer

Studentparlamentsmøte 23.02.10

Studentparlamentsmøte 23.02.10 Studentparlamentsmøte 23.02.10 Forslag til dagsorden Tid: 1600 Møtested: Studenthuset driv, 4. etg 16:00: Middag på Driv 17:00: Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av referat 17:05: Orienteringer

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer