MEDLEMSFORSIKRINGER 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDLEMSFORSIKRINGER 2012"

Transkript

1 MEDLEMSFORSIKRINGER 2012 Foto: Tom Snedal/NAD ÅRETS NYHET: Du er nå fullforsikret i intops! Befalets Fellesorganisasjon Les mer om forsikringene på

2 BFO-PAKKEN Spesialtilpasset deg som er befal Pris: kr 325 pr måned for 7 elementer De aller fleste som eier bil har bilforsikring med kasko. Vår opplevelse er beklageligvis at ikke alle har tenkt like mye på seg selv som på bilen sin. Hva skjer med deg hvis du blir skadet og/eller ufør? Hva sitter familien din igjen med hvis du ikke kommer hjem fra utenlandstjeneste? Hva sitter du igjen med hvis du ikke kommer hjem i samme tilstand som du dro ut? BFO-pakken er det nærmeste du kommer en kasko på deg selv. Med ektefelleforsikring og barneforsikring i tillegg, er du godt dekket hvis det verste skulle skje. Hva skjer med deg hvis du blir skadet eller ufør? Fullforsikring i krig: Kun i BFO! BFO-pakken er en personforsikring som tilbys alle BFOs medlemmer. I 2012 er pakken utvidet, slik at hele pakken nå har krigsrisikodekning. Dette betyr at BFO-pakken nå fremstår som et helt unikt produkt. Vi er stolte av å være de første som tilbyr medlemmene våre en fullforsikring i krig. Dette er noe vi har jobbet med i flere år for å få på plass! Alle som melder seg inn i BFO blir med i BFO-pakken allerede fra innmeldingstidspunktet. Det er dog mulig å reservere seg. Vi har i 2012 også utvidet pakken med en helt ny dekning: Ulykkesforsikring pluss break a leg. Dette er en forsikring som er ment å dekke en del av de utgiftene som kan oppstå i forbindelse med en ulykke. Blant annet gir forsikringen en engangsutbetaling ved konstatert benbrudd. Grunnbeløpet i Folketrygden 1 G - 1. mai 2011: kr G-beløpet reguleres normalt 1. mai hvert år. 2

3 BFO-pakken gjelder hele døgnet i hele verden og består av følgende elementer Element Maks dekning Medlem Medlem Krigsrisiko Ektefelle/samboer Barn 1 - Dekning ved dødsfall 14 G Ja Ja * ** 2 - Dekning ved arbeidsuførhet 11,2 G Ja Ja * ** 3 - Kritisk sykdom 1 G Ja Ja Nei Ja 4 - Ulykkesforsikring - medisinsk invaliditet 67 G/36 G*** Ja Ja Ja Ja 5 - Ulykkesforsikring - behandlingsutgifter Ja Ja Ja Ja 6 - Ulykke pluss - break a leg Ja Ja Ja Ja 7 - ID-tyveri Ja Ja Ja Ja Med krigsrisiko menes alle skader og dødsfall som direkte følge av krig og krigshandlinger. Gjelder hele døgnet i hele verden som en del av norske styrker/intopsbidrag. Eksempler på hendelser som er dekket er stridskontakt og veibomber. Andre hendelser, såkalt sivil risiko er selvsagt også dekket 24 timer i døgnet. * Kan kjøpes i tillegg (kr 115 for dødsfalldekning og kr 85 for arbeidsuførhet, totalt kr 200 pr mnd) ** Ønskes slik dekning anbefaler vi at det tegnes egen barneforsikring. ***Krigsrisikodekningen er 36 G uavhengig av sivil status. Vi gjør oppmerksom på at tabellen er noe forenklet og ikke inne holder fullstendige vilkår. Les mer om forsikringene våre, og finn mer komplett informasjon på våre nettsider: Ingen unntak for risikoaktiviteter, dvs at eksempelvis kampsport, fallskjermhopping, kappritt, fjellklatring, rappellering og dykking (uansett dybde) er dekket. Aktivitetene må dog ikke være i strid med norsk lov. Ved skade ring FP Tlf

4 1 - Dekning ved dødsfall BFOs livsforsikring dekker medlem. Erstatning etter denne forsikringen utbetales til dine etterlatte, uansett dødsårsak. Den gjelder altså både ved ulykke og ved sykdom som fører til død. Forsikringssummen er på 14 G fram til du fyller 50 år. Deretter nedtrappes dekningen hvert år til du fyller 60. Fra 60 til 65 år er forsikringssummen på 7 G (kr ). Livsforsikringen opphører ved utgangen av det år du fyller 65. Tabellen viser erstatningsbeløp for ulike alderstrinn. Medlemmets alder Antall G ved død Forsikringssum i kroner , , Dekning ved arbeidsuførhet Forsikringen dekker medlem ved varig arbeidsuførhet på minst 50 %. Hovedreglene for å ha rett til denne erstatningen er: at du har vært minst 50 % arbeidsufør i en sammenhengende periode på minst to år at uførheten bedømmes som varig Forsikringen gir en dekning på 80 % av dødsfalldekningen på 14 G fram til du fyller 25 år. Dette gir en engangsutbetaling på kr Deretter nedtrappes uføreerstatningen med 2 % per år fram til den opphører ved fylte 60 år. 3 - Kritisk sykdom Forsikringen gir en engangserstatning på 1 G, kr , dersom medlemmet blir rammet av en av disse sykdommene: Hjerteinfarkt Hjerteoperasjon Hjerneslag Alvorlig kreft Hjernesvulst Nyresvikt Organtransplantasjon MS Motornevronsykdom Blindhet Døvhet Forsikringen gjelder også for medlemmets barn, fra de er fylt 1 år til fylt 20 år. 4 For detaljer og fullstendig liste over dekkede sykdommer, se vilkår på BFOs nettsider.

5 Ulykkesforsikring Ulykkesforsikring 4 - Medisinsk invaliditet 5 - Behandlingsutgifter Forsikringen gir deg, ektefelle/samboer og barn under 20 år erstatning ved varig medisinsk invaliditet som følge av en ulykke. Forsikringen dekker skader ned til 1 % medisinsk invaliditet. Slik blir erstatningen ved 100 % medisinsk invaliditet: Sivil status Forsikring ved 100 % invaliditet Enslig medlem (sivil risiko) 67 G (kr ) Enslig medlem med barn 36 G (kr ) Hvert barn 36 G Ektefelle/samboer 36 G Kun medlem omfattes av krigsrisikodekning. Uavhengig av sivil status er dekningen inntil 36 G. Dekker behandlingsutgifter etter ulykke med inntil kr Behandlingsutgifter dekkes selv om ulykkesskaden ikke medfører varig medisinsk invaliditet. Erstatningen omfatter nødvendige utgifter til blant annet: Lege og tannlege. Behandling på sykehus. Behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor som er foreskrevet av lege. Forbindingssaker, medisiner og proteser som er foreskrevet av lege eller tannlege. Ulykkesforsikring 6 - Ulykke pluss - break a leg Denne forsikringen dekker en del utgifter som kan påløpe i forbindelse med en ulykke. Forsikringen dekker blant annet: Ombygging av bolig...inntil kr Benbrudd og brannskade...inntil kr Personlige eiendeler ved sykehusinnleggelse...inntil kr Taxi til/fra arbeid og behandlinger...inntil kr Sykehuspenger med kr 400 pr dag etter 5 døgn, inntil ett år. Bruddskader: Utsettes du for en ulykke som gir bruddskade i hofte eller bekken, har du rett til en erstatning på kr Også mindre brudd gir rett til en engangserstatning fra kr til kr Risikosport Ekstremsport Kampsport Er selvfølgelig dekket. Hele verden, hele døgnet, både jobb og fritid - så lenge aktiviteten er lovlig i Norge. For fullstendig dekningsoversikt og spesifikasjoner, se vilkår på BFOs nettsider. 5

6 7 - ID-tyveri Forsikringen gjelder for medlem fram til fylte 65 år, for ektefelle/samboer og hjemmeboende barn til de fyller 20 år. ID-tyveri skjer stadig oftere, og det kan bli både kostbart og arbeidskrevende å rydde opp etter at noen har misbrukt din identitet. Dersom du utsettes for ID-tyveri må du ta kontakt med HELP forsikring, på telefon: umiddelbart. Det er viktig at selskapet kommer tidlig på banen for å begrense skadeomfanget mest mulig. Forsikringen dekker: Juridisk bistand inntil 1 mill Info om forebygging av ID-tyveri Hjelp til å begrense skadeomfang Hjelp til å avvise krav Hjelp til å forhindre inkassosaker Hjelp til sletting av feilaktige betalingsanmerkninger Hjelp til å kreve erstatning for tap Ektefelleforsikring For de fleste medlemmene er levestandarden basert på to inntekter. Derfor er det viktig å ha forsikring for ektefelle/samboer. BFO tilbyr dødsfalldekning på 12 G (kr ) som kommer til utbetaling ved ektefelles død, uansett dødsårsak. Du kan i tillegg kjøpe uføreforsikring på inntil 80 % av dødsfalldekningen (kr ) for ektefelle/samboer. Uføreforsikringen gir erstatning i form av et engangsbeløp, dersom ektefellen skulle bli minst 50 % varig arbeidsufør som følge av sykdom eller ulykke. Ektefelle må levere tilfredsstillende helseerklæring for å bli med på forsikrin gen. Det er også en forutsetning at medlemmet er med på BFOpakken for at man skal kunne medforsikre ektefelle. Premie Dødsfalldekningen koster kr 115 per måned. Dødsfalldekning og uføredekning koster totalt kr 200 per måned. 6 Vilkår på nettet: Alle vilkårene til BFOs forsikringer finnes på internett under Forsikringer på vår hjemmeside, HELE BFO-PAKKEN DEKKER KRIGSRISIKO FOR MEDLEM.

7 Andre forsikringer BFOs medlemmer har tilgang på rabatterte forsikringsordninger gjennom Forsvarets Personellservice(FP)/If og gjennom vår hovedorganisasjon YS/Gjensidige. Dette gjør at våre medlemmer har et bredt og godt tilbud når det kommer til private skadeforsikringer. FP/If Medlemmer får inntil 22% rabatt ved å samle sine private skadeforsikringer i If, i tillegg kommer FPs kontobonus på 5% Kontakt FP Tel: YS/Gjensidige Gjennom samarbeidet mellom YS og Gjensidige har BFOs medlemmer tilgang på 4 gunstige kollektive ordninger, og du kan få inntil 20% rabatt på private skadeforsikringer. Les mer på nettet og i YS egen forsikringsbrosjyre. Kontakt Gjensidige Tel: SPESIALFORSIKRINGER Loss of Licence - Egen forsikring for medlemmer i sjøforsvaret. Dekning på 8 G (kr ) ved tap av sjømannsattesten. Les mer i egen Loss of Licence brosjyre eller på Containerforsikring - Gratis for BFOs medlemmer. Denne forsikringen dekker blant annet private eiendeler ifm intops. Ta kontakt med Forsvarets Personellservice for å tegne forsikringen. Den gjelder for ett år av gangen. Eksempler på forsikringer du som medlem kan få spesialpris eller rabatt på: Innbo Reise Villa Barneforsikring Personbil Veteranbil Fritidsbolig (inn- og utland) Fritidsbåt Husdyr Tohjuling Verdisak Snøscooter 7

8 GRATIS ELEVFORSIKRING Med Super Innbodekning BFO gir gratis forsikring til medlemmer som er elever på befals- og fagskolene. Denne forsikringen er også gratis for kadettene mens de går på Krigsskolen. Forsikringen gjelder også for elever som tar utdanning på sivile skoler på forsvarets regning. MERK: BFO gir denne forsikringen gratis også i andre år av etatsutdanningen, eller det første plikttjenesteår for elever fra flerårige skoler. Innboforsikring Brann kr Enkeltgjenstander kr Samlinger (frimerker, mynter etc) kr Penger/verdipapirer etc kr Nødvendige merutgifter til opphold utenfor hjemmet Ingen sumbegrensning Sykkel kr Matvarer i fryser Ingen sumbegrensning Rekonstruksjon av arkiver, datafiler mm kr Ran og overfall Napping av veske som sikrede bærer kr Erstatningsansvar (for hvert skadetilfelle) kr Rettshjelp kr Flytteforsikring i egenskap av privatperson kr Reiseforsikring Reisegods Avbrudd/avbestilling Ulykkesforsikring Medisinsk invaliditet (0-100%) Behandlingsutgifter Død Nyere forbrukerelektronikk er dekket med inntil kr Elevforsikringen dekker skader over kr. 1000,-. Det trekkes ingen egenandel ved utbetaling. Befalets Fellesorganisasjon Postboks 501 Sentrum, 0105 Oslo Telefon: E-post: Forsvarets Personellservice Tlf siv: Faks: E-post: Informasjonen i denne brosjyren er ikke fullstendig i alle detaljer, og er gjengitt med forbehold om feil. Ved et forsikringsoppgjør er det forsikringsvilkårene sammen med forsikringsbevis som legges til grunn. ELEVFORSIKRING Ved skade: ring If på telefon og oppgi polisenr

FORSIKRINGER. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvarets mediesenter

FORSIKRINGER. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvarets mediesenter FORSIKRINGER Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvarets mediesenter 2015 Hvor mange av de som ble skadet i trafikken i 2014 tror du tenkte at ingenting kunne skje dem? 2 Informasjonen i denne brosjyren er ikke

Detaljer

MEDLEMSFORSIKRINGER 2011

MEDLEMSFORSIKRINGER 2011 MEDLEMSFORSIKRINGER 2011 Befalets Fellesorganisasjon Les mer om forsikringene på www.bfo.no BFO-PAKKEN Spesialtilpasset deg som er befal Pris: kr 300 pr måned BFO-pakken gjelder hele døgnet i hele verden

Detaljer

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no. Ajourført januar 2010

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no. Ajourført januar 2010 BFO er stolte av, også i år, å kunne presentere en utvidelse av BFO-pakken slik at den fremstår enda mer gunstig enn tidligere. I år har vi inkludert identitetstyveri i BFO-pakken. Les mer om ID-tyveri

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper.

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper. PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper. Kontakt oss! PF Forsikring 23 16 31 00 forsikring@pf.no 1 To nye forsikringer for to kroner måneden!

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. Kontakt oss! PF Forsikring 23 16 31 00 forsikring@pf.no 1 2 Innhold: Seks gode forsikringer

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: Seks gode forsikringer for ni kroner dagen side

Detaljer

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Medlemsforsikringer Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Ajourført januar 2008 BFOs medlemsforsikringer www.bfo.no BFO-pakken: Forsikring ved dødsfall, uførhet og ulykke BFOs kollektive

Detaljer

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

FORSIKRINGER 2015. Nyheter: Dekning av ID-tyveri Forbedret Topp Reiseforsikring DIN MAKKER HVER DAG. Januar 2015

FORSIKRINGER 2015. Nyheter: Dekning av ID-tyveri Forbedret Topp Reiseforsikring DIN MAKKER HVER DAG. Januar 2015 Grafisk Produksjon: www.lomedia.no FORSIKRINGER 2015 Nyheter: Dekning av ID-tyveri Forbedret Topp Reiseforsikring DIN MAKKER HVER DAG Januar 2015 NOF_forsikr_des12014.indd 17 09.01.15 10:35 99 123 456

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2014 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil.

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil. Medlemsforsikringer 2013 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor skal være en trygghet for deg og sikre at du får gode forsikringsordninger. Gjennom anbudsrundene gjeldende for 2013 har

Detaljer

PF Forsikring fyller 10 år!

PF Forsikring fyller 10 år! 2015 PF Forsikring fyller 10 år! Historien om PF Forsikring før, nå og fremover. tallet øker hver dag. Vi har også over 7000 innboforsikringer, 6300 reiseforsikringer og mange tusen andre av medlemmenes

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2015 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Nyhet NOF U27. Ingen egenandel

Nyhet NOF U27. Ingen egenandel forsikringer Nyhet NOF U27 Ingen egenandel Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt. Januar 214 nof U 27

Detaljer

NFFs Forsikringer 2015 1

NFFs Forsikringer 2015 1 NFFs Forsikringer 2015 1 KJÆRE MEDLEM! Som en del av vår medlemsservice kan du få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på NFFs forsikringskontor. Dette kan avdekke om du er dobbeltforsikret, har

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring Godt å vite Normal utbetalingsrekkefølge Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i slik rekkefølge:

Detaljer

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2015

Forskerforbundets forsikringer 2015 Forskerforbundets forsikringer 2015 Gratis forsikringssjekk! Visste du at du får gratis rådgivning i de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet hvilke ordninger som

Detaljer

Så er du litt tryggere

Så er du litt tryggere Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no Forsikring 2015 Så er du litt tryggere Januar 2015 NJ Forsikring 22 05 39 50 www.nj.no/forsikring forsikring@nj.no Vi gjør det vanskelige enkelt Har du de forsikringene

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2014

Forskerforbundets forsikringer 2014 Forskerforbundets forsikringer 2014 Medlemsforsikringene er billigst og best! Forskerforbundet har flere enn 18 000 medlemmer. Når vi forhandler på vegne av alle våre medlemmer oppnår vi priser og betingelser

Detaljer

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring MARKEDSARBEID Ledernes medlemsforsikringer 2013 2015 Sverre Simen Hov Kommunikasjonsleder LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i NFF!

Fordeler for deg som er medlem i NFF! Fordeler for deg som er medlem i NFF! F N F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND Din trygghet- vår sak! 2014 Fordelene ved å være mange er mange Om oss Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund er en partipolitisk

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

NSO Studentforsikring

NSO Studentforsikring NSO Studentforsikring Kjøp FØR uhellet er ute... www.student.no STUDENTFORSIKRINGEN God og rimelig studentforsikring til deg som student Norske studenter har dårlige rettigheter hvis uhellet skulle skje.

Detaljer

STYRKE - UAVHENGIGHET - SAMARBEID

STYRKE - UAVHENGIGHET - SAMARBEID Befalets Fellesorganisasjon STYRKE - UAVHENGIGHET - SAMARBEID I 2004 vedtok Stortinget en ny befalsordning og innførte en helt ny kategori befal Avdelingsbefalet. Avdelingsbefal skal ha de samme rettigheter

Detaljer

Frittstående organisasjoner 2007

Frittstående organisasjoner 2007 Den Norske Jordmorforening (DNJ) Den Norske Diakonforbund Norsk Flygelederforening Norges Farmaceutiske Forening (NFF) norske Arkitekters Landsforening (NAL) universitets- og Høyskoleutdannedes Forbund

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund Norges Offisersforbund (NOF)... er Norges eldste arbeidstakerorganisasjon i Forsvaret. NOF er et fremtidsrettet og troverdig forbund med fokus

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund ble stiftet av de sagnomsuste rallarene i 1895. Forbundet

Detaljer