LOfavør-forsikringene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOfavør-forsikringene"

Transkript

1 LOfavør-forsikringene

2 LOfavør Konseptet Gunstige forsikringsordninger for medlemmene Skadebehandling på telefon - egen skadetelefon Gunstige bankbetingelser Medlems- og fordelskort Kredittkort

3 Forsikringsordningene LOfavør Kollektiv Hjemforsikring i medlemskapet LOfavør Grunnforsikring i medlemskapet LOfavør Fritidsulykkesforsikring i medlemskapet LOfavør Reiseforsikring LOfavør Bilforsikring LOfavør Ulykkesforsikring (for hele familien) LOfavør Barneforsikring LOfavør Husforsikring

4 LOfavør kollektiv hjem LO-forbundenes egen forsikring Medlemsfordel Sosial dimensjon Vilkår og pris bestemmes av Fellesutvalget Prinsipper: Selvfinansierende Ubegrenset forsikringssum SpareBank 1 Gruppen administrerer forsikringen

5 LOfavør Kollektiv hjemforsikring Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri Rettshjelp Rettslig erstatningsansvar Kollektiv hjemforsikring har ingen øvre grense for erstatning (forsikringssum), men det er begrensninger i erstatningsbeløp for enkeltgjenstander og spesielle skadetyper Obligatorisk. Dekkes av medlemskontingenten. Fritatte medlemmer se vedtektene til forbundet

6 LOfavør Kollektiv hjemforsikring Fra er dekningsomfanget på Kollektiv hjem utvidet I tillegg til de gamle, tradisjonelle dekningene vil den nå dekke bl.a.: Typiske uhell, som skade på ting som blir revet ned, velter etc. Tilfeldig skade på for eksempel sportsutstyr, briller etc. Tyveri av løsøre fra låst bil Flytteforsikring Tyveri av gjenstander fra balkong eller terrasse Utgifter til ombygging av bolig hvis en i husstanden blir rullestolbruker pga. ulykke eller får barn som er født med slikt handikap (inntil kr ) Erstatningsbegrensningene er vesentlig utvidet

7 LO favør Kollektiv hjemforsikring Forsikringen dekker ikke: Innbo og løsøre tilhørende fritidsbolig Naturskade utenfor Norge Skader utenfor Norden Skader som ikke dekkes: Vannskade ved vanlig bruk, søl eller kondens, Skade ved bakterier, sopp eller råte Skade på / tap av dyr eller planter Innhold i akvarium dekkes ved bruddskade på akvarieglasset Tyveri i f.m. flytting utført av transportbyrå, idrettslag, forening e.l. Skade på / tap av dekk og felger til privat motorkjøretøy Tyveri av mobiltelefon, penger, verdipapirer, smykker og armbåndsur fra bil eller båt Skade med ukjent skadeårsak

8 LOfavør Kollektiv hjemforsikring De viktigste begrensningene i erstatningssum (erstatning inntil): Enkeltgjenstander, samlinger etc. Kr Løst tilbehør til motorkjøretøy (ikke dekk og felger) Kr Penger, verdipapirer etc. Kr Tyveri av sykkel, barnevogn, sykkeltilhenger Kr Matvarer i fryser/kjøleskap Ubegrenset Veskenapping penger Kr I boder tilknyttet flerfamiliehus Kr Flytteforsikring (tyveri) Kr Skade på enkeltgjenstander utenfor bolig Kr Tyveri fra bil og båt Kr OBS! Forhøyede beløp ved flere medlemmer med kollektiv hjemforsikring i husstanden

9 Skadebehandling Skader skal meldes pr. telefon Felles telefonnummer for hele landet Skadebehandler sender ut skademeldingsskjema dersom det er nødvendig for behandling av skaden Krav på LOfavør Grunnforsikring skal ikke meldes på telefon, men benytte skjemaet Melding om dødsfall

10 LOfavør Grunnforsikring Utbetales ved dødsfall uansett årsak, og uansett alder ved dødsfallet Ved medlemmets død Ved ektefelle/samboers død Ved barns død (barn under 21 år) Dødfødsel etter 26. svangerskapsuke Obligatorisk. Dekkes av medlemskontingenten. Fritatte medlemmer se vedtektene til forbundet

11 Grunnforsikring Dekker: Fritid og arbeidstid Hele døgnet Hele verden Dekker ikke: Samboerskap som har vart i mindre enn 2 år, dersom de ikke har felles barn og bopel. Samboerskap dersom registrert partnerskap eller ekteskap ikke kan inngås

12 Grunnforsikring Alder Medlem m/ ektef./samb eller barn u/21 år Ektefelle/ samboer Enslig medlem uten barn u/21 år T.o.m Alder Medlem m/ Ektefelle/ Enslig ektef./samb samboer eller barn u/21 år medlem uten barn u/21 år og eldre Ved barns død og dødfødte barn etter 26. svangerskapsuke : pr. barn under 21 år uavhengig av medlemmets alder

13 LOfavør fritidsulykkesforsikring Forsikring som utbetales hvis medlem under 70 år Dør Blir medisinsk invalid Behandlingsutgifter ved ulykkesskader som følge av ulykke i fritiden Obligatorisk for medlemmer i privat sektor. Premien betales av LO.

14 Fritidsulykkesforsikring Dekker: Medlemmet inntil 70 år Invaliditet som følge av ulykke i fritiden Død som følge av ulykke i fritiden Behandlingsutgifter til lege og tannlege med inntil 5% av forsikringssummen ved invaliditet gjelder kun i Norden Dekker ikke: Ektefelle, partner, samboer eller barn Skoleelever og medlemmer i militære eller siviltjeneste

15 Fritidsulykkesforsikring Dødsfall enslig medlem Dødsfall medlem m/familie* 100% livsvarig medisinsk invaliditet Forsikringssum: Behandlingsutgifter inntil kr Med "familie" menes for denne forsikringen at medlemmet har ektefelle/samboer/registrert partner og/eller livsarvinger

16 LOfavør Reiseforsikring Fritidsreiser av inntil 45 dagers varighet Familieforsikring, gjelder i hele verden Reisegods, bagasje Lege-/sykehusbehandling, ulykkesskader 75 års aldersgrense for dødsfalls- og invaliditetserstatning etter ulykke Hjemtransport, Reiseansvar, Avbestilling Forutsetter overnatting eller reise med fly Kjøpes hos banken din. Pris kr 855 pr. år i 2008 Kan også være obligatorisk. Sjekk med din forening!

17 LOfavør Reiseforsikring LOfavør Reiseforsikring kan utvides til Toppforsikring Dette innebærer bl.a: Egenandel på reisegodsskader bortfaller Dagsreiser omfattes Tjenestereiser omfattes Doble forsikringssummer på reisegods og avbestilling Høyere forsikringssummer på reiseulykke Antall reisedøgn kan utvides til 90 eller 180 reisedøgn Utvidelse kan kjøpes av det enkelte medlem i banken sin (gjelder både for obligatoriske og individuelle forsikringer)

18 LOfavør Reiseforsikring Skadehjelp på stedet - 24 timer i døgnet Tlf. SpareBank 1: Tlf. SOS: Kontant oppgjør ved tyveri inntil kr Nye billetter ved tap/tyveri Behandling hos lege/sykehus Organisering av hjemtransport

19 LOfavør Bilforsikring Gunstig bilforsikring for medlemmer av LO-forbund Beste bonusopptjening i markedet Høyere startbonus Raskere bonusopptjening Lavere egenandeler Spesielt fordelaktig for unge medlemmer Tilbakebetaling av ungdomstillegget etter 5 skadefrie år Bonusreglene tilgodeser unge medlemmer spesielt Toppkaskodekning er billigere enn for andre kunder Prises etter bilmerke, kjørelengde og bostedskommune Ta kontakt med banken din

20 LOfavør Bilforsikring LOfavør Bilforsikring sammenlignet med ordinær bilforsikring Dekning LOfavør Bilforsikring Vanlig bilforsikring i markedet Startbonus 30% 20% Bonus bil nr. 2 Inntil 70% Inntil 50% Antall år til topp bonus 10 år 15 år Standard egenandel Egenandel brann/tyveri Egenandel rettshjelp % % Ved selvvalgt forhøyet egenandel for å redusere premien, er denne kr lavere for LOfavør Bilforsikring enn for ordinær bilforsikring

21 LOfavør Ulykkesforsikring Dekker hele familien i fritiden: Engangserstatning ved invaliditet Erstatning ved død som følge av ulykke Behandlingsutgifter etter ulykkesskade Dekker ikke: Skade ved organisert idrett eller bedriftsidrett Skade som følge av risikoaktiviteter Grov uaktsomhet i beruset tilstand Kjøpes direkte hos banken din til kr 411 pr. år i 2008, eller kollektivt til lavere pris

22 LOfavør Ulykkesforsikring Erstatningssummer Familiesituasjon på skadetidspunktet Død Medisinsk invaliditet 100 % Medlem Ektefelle/samboer Barn under 21 år pr. barn Kr Kr Inntil kr Inntil kr Inntil kr Medlem Ektefelle/samboer Kr Kr Inntil kr Inntil kr Medlem Barn under 21 år pr. barn Kr Inntil kr Inntil kr Enslig medlem Kr Inntil kr Ved barns død etter ulykke utbetales kr Forsikringen opphører ved fylte 70 år

23 LOfavør Barneforsikring En forsikring som gir erstatning både ved sykdom og ulykke Engangserstatning til barnet Dekker utgifter til foresatte Kan kjøpes til barnet fyller 16 år Opphører på barnets 20 års-dag Kjøpes av det enkelte medlem direkte hos banken sin. Pris kr pr. år i 2008

24 LOfavør Barneforsikring Dekning Dekninger: Forsikringssum Egenandel Varig medisinsk invaliditet Inntil 30G (kr ) 0 Utbetaling ved død 1G (kr ) 0 Legebehandling Inntil 1G (kr ) Kr Tannlegebehandling Inntil 1G (kr ) Kr Dagpenger ved sykehusopphold 0,5% av G pr. dag (kr 334) 0 Ombygging av bolig/utstyr Inntil 3G (kr ) 5% av G (kr 3 341) G = Folketrygdens grunnbeløp (kr pr )

25 LOfavør Husforsikring Forsikringen omfatter: Bolighus Andre bygninger på samme forsikringssted med inntil kr pr. bygning (førsterisikovilkår) Utstyr og tilbehør til bygningens normale bruk. Rettshjelp og ansvar som huseier Lavere egenandel enn SpareBank 1s ordinære husforsikring LOfavør Hus Topp er billigere enn SpareBank 1 Hus Toppforsikring, men har samme dekning og lavere egenandel

26 LOfavør Husforsikring Forsikringen dekker bl.a: Skader ved brann, lynnedslag og annet elektrisk fenomen Skade etter vann fra bygningens røropplegg med tilknyttet utstyr Skade etter hærverk og innbrudd Skade ved sopp, råte, dyr og insekter Bruddskader på bygningens røropplegg, fyringskjele, oljetank og vannbereder Skade på hageanlegg, gjerde, flaggstang og lignende Annen plutselig og uforutsett skade Naturskade Kjøpes av det enkelte medlem direkte hos banken sin. Individuell pris.

27 Disse har samarbeid med LOfavør SpareBank 1 Bankene SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Skadeforsikring AS

Fordeler for deg som er medlem i NFF!

Fordeler for deg som er medlem i NFF! Fordeler for deg som er medlem i NFF! F N F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND Din trygghet- vår sak! 2014 Fordelene ved å være mange er mange Om oss Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund er en partipolitisk

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Handel og Kontor i Norge

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Handel og Kontor i Norge 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge (HK)... er LOs tredje største forbund med over 61.000 medlemmer. Våre medlemmer kommer fra en rekke bransjer.

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Foto: Sissel M. Rasmussen/LO-Aktuelt Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)... har rundt 2.800 medlemmer i aktiv tjeneste

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Fellesforbundet 2008 er det største LO-forbundet i privat sektor med nær 160 000 medlemmer. Vi er et ganske ungt forbund, men har likevel røtter tilbake med lange

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Fellesforbundet Januar 2006 Fellesforbundet (FF) er det største LO-forbundet i privat sektor med om lag 140 000 medlemmer. Vi er et ganske ungt forbund, men har

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 Skolenes Landsforbund Skolenes Landsforbund (SL ) er LO-forbundet som organiserer arbeidstakere og studenter innenfor utdanning, opplæring

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Tjenestemannslag

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Tjenestemannslag LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Norsk Tjenestemannslag 2008 Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning (som kultur- og forskningsinstitusjoner).

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 Norsk Tjenestemannslag Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning (som

Detaljer

Fordelene ved å være mange er mange. Dine medlemsfordeler

Fordelene ved å være mange er mange. Dine medlemsfordeler Fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 LOfavør... er en fellesbetegnelse på en rekke ekstra fordeler man har gjennom å være organisert i et LO-forbund. Noen av fordelene får du automatisk

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2014 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2014 EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 2014 Postkom (Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund) organiserer ca 20 200 medlemmer, hvorav ca 11 800 aktive arbeidstakere i Posten

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund Skolenes Landsforbund (SL) er LO-forbundet som organiserer arbeidstakere og studenter

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag 2014 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning (som kultur- og forskningsinstitusjoner).

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund ble stiftet av de sagnomsuste rallarene i 1895. Forbundet

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

Så er du litt tryggere

Så er du litt tryggere Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no Forsikring 2015 Så er du litt tryggere Januar 2015 NJ Forsikring 22 05 39 50 www.nj.no/forsikring forsikring@nj.no Vi gjør det vanskelige enkelt Har du de forsikringene

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) ble stiftet 01.11.23 og tilsluttet LO fra samme år. Antall medlemmer

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: Seks gode forsikringer for ni kroner dagen side

Detaljer

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i FO

Fordeler for deg som er medlem i FO Fordeler for deg som er medlem i FO 2013 FO... er fagforbundet til barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere i Norge. Vi organiserer også studentene til disse yrkene. FO er i vekst

Detaljer

NSO Studentforsikring

NSO Studentforsikring NSO Studentforsikring Kjøp FØR uhellet er ute... www.student.no STUDENTFORSIKRINGEN God og rimelig studentforsikring til deg som student Norske studenter har dårlige rettigheter hvis uhellet skulle skje.

Detaljer

Forsikringer og banktjenester 2013 Økonomisk trygghet for NITO-medlemmer

Forsikringer og banktjenester 2013 Økonomisk trygghet for NITO-medlemmer Forsikringer og banktjenester 2013 Økonomisk trygghet for NITO-medlemmer 2 NITO et trygt og godt valg Gjennom ditt medlemskap i NITO har du mulighet til å få dekket de fleste av dine behov for forsikring-

Detaljer

Forsikring. Du kan forsikre deg, ektefelle og alt du eier hos oss. Forsikringskontoret NSF. Myriad Pro Regular: Tekst til brødtekst og webadresser

Forsikring. Du kan forsikre deg, ektefelle og alt du eier hos oss. Forsikringskontoret NSF. Myriad Pro Regular: Tekst til brødtekst og webadresser Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. Du kan forsikre deg, ektefelle og alt du eier hos oss. get og forenklet til appliseringer der det kreves et. f.eks: broderinger

Detaljer

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring MARKEDSARBEID Ledernes medlemsforsikringer 2013 2015 Sverre Simen Hov Kommunikasjonsleder LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2015

Forskerforbundets forsikringer 2015 Forskerforbundets forsikringer 2015 Gratis forsikringssjekk! Visste du at du får gratis rådgivning i de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet hvilke ordninger som

Detaljer