INFORMASJONSAVIS FOR AVD 107 S T O R D

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJONSAVIS FOR AVD 107 S T O R D"

Transkript

1

2 INMASJONSAVIS NR. 1 ÅRGANG. 2 FLT AVD. 107 STORD Side 1 Ord fra leder Selv om det går mot lysere tider ute, har ikke ordresituasjonen innen oljerelatert virksomhet bedret seg. Senest for en uke siden våknet vi til nyheten om at det muligens ble utsettelse på utbyggingen av Kvitebjørn. Det er alarmerende at regjering ikke tar signalene fra verftsindusrtien mer alvorlig. Bedriftene i området kapasitetstilpasser seg det framtidige markedet, og håper de er nok redusert til å vinne kontraktene som for håpentlig vis kommer. De tillitsvalgte ser med bekymring på denne utviklingen, og er redd bedriftene nå sparer seg til fant. Viktig kompetanse er i fare for å forsvinne fra bedriftene FLT avdeling 107 skal holde årsmøte i Folkets Hus kl Forslag til årsmøte må være inne innen Det vil bli holdt merkefest på Qualety Stord Hotell. 16 jubilanter er invitert. Inviterer herved alle medlemmer til festen med middag kl Jubilantene kommer gratis, men andre medlemmer må betalen en liten egenandel. BLOMKÅLSUPPE SVINESTEIK KARAMELLPUDDING blir servert Hovedtema for avdelingsavisen denne gang blir forsikringer. Har dere spørsmål vedr. forsikringer kan dere sende de til avdelingen, så skal vi få Vår bank og forsikring til å svare i neste utgave. Hva er Lofavør? Lofavør er fagbevegelsens største satsing i nyere tid når det gjelder å tilby forsikringer til medlemmer av LO-forbundene og deres klubber og foreninger. Alle Lofavør forsikringer er utviklet gjennom et samarbeid mellom LO, fagforbundene og VÅR bank og forsikring. Det er forbundet som avgjør om Lofavør skal tilbys medlemmene og hvilke forsikringer som skal tilbys. Det viktigste for deg er selvfølgelig at Lofavør lever opp til navnet sitt, og gir deg reelle medlemsfordeler. Nye medlemsforsikringer, uten den lille skriften. Forsikring forbindes tradisjonelt med Store selskaper med liten skrift. Vi tar dette på alvor og anstrenger oss for å gjøre situasjoner bedre med Lofavør forsikringene. Derfor legger vi stor vekt på at våre forsikringer skal være enkle å forstå. Du skal ikke bare få vite hva forsikringene dekker. I store bokstaver skal vi også forklare deg hva de ikke dekker. Det viktigste om hver forsikring finner du i denne informasjonsavisen. De fullstendige vilkårene finner du i et eget hefte. Lofavør gir deg ekstra trygghet. Trygghet I forsikring betyr at du skal kunne føle deg sikker på at du blir rettferdig behandlet hvis uhellet er ute. Med Lofavør er dine rettigheter ivaretatt på beste måte. Lofavør forsikringene gir deg klagerett utover det som ligger I lovverket. En nemnd med LO-flertall behandler klagesaker. Det nemnda vedtar er bindende for VÅR. Medlemskapet gir deg rimelige forsikringer. En stor fordel med medlemsforsikringer er at de er enklere å administrere enn individuelle forsikringer. Lofavør forsikringene er derfor rimelige i forhold til hva de dekker og erstatningsbeløpenes størrelse. Også på dette området er dine interesser ivaretatt. Et eget utvalg, hvor alle LO-forbund er representert, behandler vilkår og priser for hver enkelt Lofavør forsikring. Ha en god påske alle sammen Hilsen Christian

3 INMASJONSAVIS NR. 1 ÅRGANG. 2 FLT AVD. 107 STORD Side 2 Lofavør Kollektiv hjemforsikring Alt ditt innbo og løsøre er forsikret. Lofavør kollektiv hjemforsikring er en del av ditt medlemskap i forbundet. Forsikringen dekker alle vanlige tap og skader på innbo og løsere. Det er ikke nødvendig å ha en tilsvarende forsikring i et annet forsikringsselskap. En forsikring for mye, er penger ut av vinduet. Gjelder for alle forbundets medlemmer som ikke reserverte seg da forsikringen ble etablert Din Kollektiv hjemforsikring har ingen øvre erstatningsgrense, og gir deg derfor full trygghet for at du får tilbake det tingene dine er verd. På forhånd trenger du ikke opplyse hva du eier, men ta vare på kvitteringer eller takstpapirer. Bøker er for øvrig forsikret med et beløp på inntil kr ,-, og mynt-/frimerkesamlinger etc. med inntil kr ,- pr. Samling. Musikkinstrumenter og utstyr er forsikret med til sammen kr ,-. Erstatningsbeløp for smykker og sølvtøy o.l. er ubegrenset. En enkelt gjenstad til verdi over kr ,-, må forsikres spesielt. Maksimumssummen på alle punkter med begrensninger, dobles dersom to personer i husstanden har Kollektiv hjemforsikring. Der hvor det er beløpsbegrensning kan du ved behov, utvide forsikringen ved å tegne en tilleggsforsikring. Egenandelen er bare kr 1.000,-. Er det to eller flere personer I husstanden som har Kollektiv hjemforsikring bortfaller egenandelen. For sykler er egenandelen kr 1.500,-. For sykler registrert I Falken sykkelregister reduseres egenandelen med kr 500,-. NB! Registrering I Falken koster kr 45,- pr. Sykkel for 3 år. Registreringsskjema får du på alle VÅRkontorer. Forsikringen dekker Skade på innbo og løsøre I hjemmet I forbindelse med brann, eksplosjon, vannledningsskade. Tyveri I forbindelse med innbrudd. Matvarer I fryseboks. Sykkel hvor som helst, inntil kr 4.000,- De viktigste begrensningene er: Bygningsskade på bolighus (dekkes av husforsikringen). Tyveri av ulåst sykkel Tyveri uten innbrudd. Skade på gjenstander ved fall eller velting. Skade på gjenstander under transport. Skader som skyldes utett våtrom.

4 INMASJONSAVIS NR. 1 ÅRGANG. 2 FLT AVD. 107 STORD Side 3 Lofavør Grunnforsikring Liv Lofavør Grunnforsikring Liv er ment å være en økonomisk førstehjelp. Gjelder for alle medlemmer. Utbetalingen er høyest i de livsperiodene hvor gjeld og forsørgelsesbyrde vanligvis er størst. Forsikringen utbetales uansett dødsårsak, og vil alltid komme i tillegg til eventuelle andre livsforsikringer. LOfavør Grunnforsikring Liv dekker både medlemmet og familie. Premien betales gjennom kontingenten. Forsikringen dekker Både deg som medlem, din ektefelle eller samboer og hjemmeboende, ugifte barn under 21 år. Død uansett årsak. Fritid og arbeidstid hele døgnet. Hele verden. Barns dødsfall dekker også dødfødsel etter 26. Svangerskapsuke med reelle utgifter begrenset oppad til kr ,-. De viktigste begrensningene er: Samboerskap av forskjellig kjønn som har vart mindre enn 2 år, dersom det ikke er felles barn, eller lovlig ekteskap ikke kan inngås. Samboerskap av samme kjønn dersom registrert partnerskap ikke er inngått. Erstatning ved død Medlem med Alder t.o.m. ektefelle/samboer og Enslig medlem Ektefelle/ enslig medlem med barn uten barn samboer under 21 år og eldre Barn pr. Barn under 21 år

5 INMASJONSAVIS NR. 1 ÅRGANG. 2 FLT AVD. 107 STORD Side 4 LOfavør Grunnforsikring Ulykke og LOfavør Fritidsforsikring Yrkesskadeforsikringen, som alle arbeidsgivere nå må tegne for sine ansatte, dekker bare yrkessykdom og ulykker som skjer på eller i forbindelse med jobben. Men den dekker ikke om noe uforutsett skulle skje på vei til og fra jobben eller i fritiden. Gjelder for alle medlemmer LOfavør Grunnforsikring Ulykke og LOfavør Fritidsforsikring dekker ulykker i fritiden, og gjelder kun for medlemmer. Forsikringene dekker både ved død og varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke. Forsikringssummene ser du i tabellen nedenfor. LOfavør Grunnforsikring Ulykke gjelder fram til fylte 67 år. Premien betales gjennom kontingenten. LOfavør Fritidsforsikring gjelder fram til du er 67 år. Når forsikringstilfellet oppstår, vil den lokale tillitsvalgte gi nærmere veiledning. Medlem med ektefelle/samboer eller barn under 21 år Medlem med ektefelle/samboer Enslig medlem m/barn under 21 år Enslig medlem Død Grunnforsikring Ulykke Fritidsforsikring Invaliditet Grunnforsikring Ulykke Fritidsforsikring Behandlingsutgifter Grunnforsikring Ulykke Fritidsforsikring Ved skade utbetales erstatning fra begge forsikringene. Forsikringen dekk Deg som medlem. Ulykkesskader i fritiden, som fører til varig medisinsk invaliditet eller død. Død som inntreffer inntil 1 år etter skadetidspunktet. Utgifter til lege og tannlege etter ulykkesskade, med inntil 5 % av forsikringssummen ved 100% medisinsk invaliditet. De viktigste begrensningene er: Ektefelle eller samboer og barn. Skader som er forårsaket ved utøvelse av risikoaktiviteter som f.eks. fjellklatring, boksing, deltagelse i bil- og motorbåtrace. Skader på grunn av deltagelse i organisert konkurranseidrett og bedriftsidrett. Ulykker som skyldes deltagelse i slagsmål eller kriminelle handlinger. Skade som følge av å ha tatt sovemidler, smertestillende eller narkotiske midler. Ulykkesskader som skyldes grov uaktsomhet i beruset tilstand. Behandling og opphold på private legevakter og klinikker, med mindre dette er avtalt med VÅR på forhånd. Dekningen opphører for tidligere ektefelle ved separasjon eller skilsmisse.

6 INMASJONSAVIS NR. 1 ÅRGANG. 2 FLT AVD. 107 STORD Side 5 LOfavør Reiseforsikring. Forsikringen gjelder for alle yrkesaktive medlemmer som ikke reserverte seg ved Det er ikke bare i ferien du trenger reiseforsikring. De fleste som tegner en reiseforsikring gjør det når de skal feriere på andre breddegrader Men du kan faktisk trenge syketransport eller miste bagasjen i Norge og Sverige også. NB! Nordmenn på ferie i et EØS-land, har rett til å få dekket utgifter til medisinsk behandling så sant de har med et eget skjema fra trygdekontoret. I erstatningsoppgjøret fratrekkes en egenandel på kr 500,- ved hvert skadetilfelle, unntatt ved forsinket bagasje og tannbehandling som følge av spising, hvor det ikke trekkes egenandel. Dekker Forsikringssum REISESYKE - Sykehusopphold i opptil 60 døgn, legehonorar, tannlegebehandling grunnet ulykkesskade, utgifter til medisiner, etc. Ubegrenset beløp - Ekstra utgifter ved transport til hjemsted i Norge, pr. Person. Ubegrenset beløp REISEANSVAR - Skade påført annen person, eller annen persons ting. Inntil kr REISEGODS - Bagasje for enslige. Inntil kr Bagasje når to eller flere familiemedlemmer reiser sammen. Inntil kr Tap av sjekker, billetter og pass, pr. person Inntil kr Ran og tyveri av penger som man bærer med seg. Inntil kr Utlegg til nødvendige klær, toalettsaker o.l. pr. person hvis ekspedert bagasje er forsinket over 4 timer. Inntil kr Tyveri av penger fra safe, pr. person. Inntil kr REISEULYKKE - Ved død. Kr Ved barns død. Kr Ved medisinsk invaliditet. Inntil Ved barns invaliditet (pr. barn) Inntil Forsikringen dekker Alle fritidsreiser i Norge og hele verden for øvrig, så sant reisen innebærer minst en overnatting og ikke varer mer enn 5 uker sammenhengende. Hele familien, deg som medlem, din ektefelle/samboer og barn under 21 år, uansett om familiemedlemmene reiser sammen eller hver for seg. Sykehusopphold og lege-, tannlege- og kiropraktisk behandling. Varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke. Død som følge av ulykke. Rettslig erstatningsansvar for skade på andre personer eller andres ting. Tyveri av, og skade på, reisegods. Tyveri av kontanter eller ting for å kunne fortsette reisen, kan du få oppgjør på stedet inntil kr 5.000,-. De viktigste begrensninger er: Skader som er forårsaket ved å utøve risikoaktiviteter som f.eks. fjellklatring, boksing, deltagelse i bilog motorbåtrace. Gjenstander som er mistet, gjenglemt eller etterlatt. Gjenstander som steles fra ulåst bil eller campingvogn. Sykdom eller skade/tap som skyldes at sikrede er under innflytelse av narkotiske midler eller er beruset. Utgifter til lege, behandling, medisiner etc. ved reiser i Norge.

7 INMASJONSAVIS NR. 1 ÅRGANG. 2 FLT AVD. 107 STORD Side 6 LOfavør Ulykkesforsikring. At de fleste ulykker skjer i hjemmet er en sannhet. Ulykkestallene gjør enda et godt hopp oppover hvis vi også tar med den fritiden vi tilbringer utenfor hjemmets fire vegger. Familiesammensetning på skadetidspunktet Er gått sammen med Fritidsforsikringen og gjelder for alle yrkesaktive medlemmer som ikke reserverte seg ved innføring av ordningen. LOfavør Ulykkesforsikring kan være en aktuell forsikring for deg, fordi ulykker som skjer i fritiden ikke er dekket av yrkesskadeforsikring. En ulykke som resulterer i at du eller et familiemedlem blir invalid, vil medføre en stor belastning på familiens økonomi, selv om det offentlige yter sitt. Inntekter kan plutselig gå tapt. Det kan bli nødvendig å gå til innkjøp av spesielt utstyr. Kanskje må du betale for pleie og tilsyn? Kanskje må det ombygginger til i boligen for bruk av rullestol? LOfavør Ulykkesforsikring er en rimelig forsikring, som vil bidra til å begrense slike økonomiske konsekvenser. Kr 365,-* i året er maksimalprisen! Nøyaktig hva du må betale, er avhengig av hvilken avtale din forening eller klubb har inngått med VÅR. LOfavør Ulykkesforsikring er i alle tilfelle en meget rimelig forsikring, både når du ser prisen isolert og i forhold til hva den dekker og beløp som utbetales. En liten investering som gir stor grad av trygghet. Slik beregnes erstatning ved ulykke. Forsikringssummene oppgitt her, gjelder ved 100% varig medisinsk invaliditet. Blir man for eksempel 60% invalid, vil erstatningen utgjøre 60% av forsikringssummen. Størrelsen på erstatningen er også avhengig av familiesituasjonen på skadetidspunktet. * Gjelder ved individuelt kjøp Premien er lavere ved kollektiv avtale. Forsikringsbeløp og premie kan dobles etter ønske. Ved 100% medisinsk invaliditet Forsikringen dekker Ved død Både deg som medlem, din ektefelle eller samboer A: Medlem og hjemmeboende, ugifte barn under 21 år. Ektefelle/samboer Ulykkesskader i fritiden, som fører til varig Barn under 21 år, pr. barn medisinsk invaliditet eller død. B: Medlem Utgifter til lege og tannlege etter ulykkesskade, Ektefelle/samboer C: Medlem med inntil 5% av forsikringssummen. Barn under 21 år, pr. barn* Død som inntreffer inntil 1 år etter D: Enslig medlem skadetidspunktet * Ved død utbetales 10% av forsikringssummen, max ½ G. Frem til fylte 67 år. De viktigste begrensningene er: Skader som er forårsaket ved utøvelse av risikoaktiviteter som f.eks. fjellklatring, dykking, boksing, deltagelse i bil- og motorbåtrace. Skader på grunn av deltagelse i organisert konkurranseidrett og bedriftsidrett. Ulykker som skyldes deltagelse i slagsmål eller kriminelle handlinger. Skade som følge av å ha tatt sovemidler, smertestillende eller narkotiske midler. Ulykkesskader som skyldes grov uaktsomhet i beruset tilstand. Behandling og opphold på private legevakter og klinikker, med mindre dette er avtalt med VÅR på forhånd.

8 INMASJONSAVIS NR. 1 ÅRGANG. 2 FLT AVD. 107 STORD Side 7 Pensjonisten Torbjørn Langeland i prat med Greta I. Sporsheim. G: Når hadde du din siste arbeidsdag? T: Det var for 6 år siden G: Var det vemodig å ta farvel med arbeidsplassen T: Ja, etter ca. 40 års sammenhengende yrkesliv på Aker Stord er det vemodig når det er din siste arbeidsdag G: Har du funnet pensjonstilværelsen din meningsfull? T: Ja, det vil jeg si. G. Hva gjør du på om dagen? T: Det er mange ting. Når en har hus og hytte er det en god del som skal gjøres. Ellers tegner jeg litt til familien, når det er noe som skal bygges. G: Du er aktiv tillitsvalgt i FLT avd. 107 som kasserer (noe vi andre i styret setter stor pris på) Hva synes du om kassererjobben, og hvorfor sa du ja til den? T: Jeg vil fortsatt holde kontakten med fagforeningslivet. Har en fortid som Formann, Nestformann og sekretær G: Hva er det verste med å være pensjonist? T: Det sosiale fra arbeidsplassen savner jeg mest. G. Hva er det beste da? T: Det å være fri til å slippe å gå etter klokken, og å være din egen herre. G: Har Pensjonisten Torbjørn det bra i velferdsstaten Norge, eller er de noe du gjerne ville ha sett bedre? T: Har det stort sett bra, men vi i privat sektor burde hatt en bedre pensjonsordning. G: Påsken er snart her. Hva skal du gjøre i Påsken? T: Reise på hytta som ligger i Skjoldastraumen. Der koser vi oss med besøk av familien. Jeg kommer fra Langeland ved Skjoldastraumen så det blir på hjemlige trakter vi reiser. G: Takk for praten Torbjørn Ønsker deg og dine en riktig god påske Folkeferie har nå flere fordeler enn noensinne Som LO-medlem Fagbevegelsens egen ferie- og fritidsorganisasjon tilbyr reisemål over hele verden til markedets beste priser. får du 5-10 % rabatt på en rekke produkter. Folkeferie dekker dine ferieønsker, enten de er enkle eller mer eksklusive. Folkeferie formidler alt fra hytte- og rorbuferie, helse- og behandlingsreiser - til eksotiske utenlandsreiser. Bestill din ferie eller Folkeferies katalog gjennom LOfavør MedlemsTelefon Påskehilsen fra redaksjonen No stunder det mot påske med påskeliljer og gule lys, Og håper at sola kjem fram og skinner i gjennom vindu i hytter og hus. Påsken er mangfoldighetens tid. Noen er på fjellet, andre er ved sjøen Mens andre synes at hjemme er aller best Mens andre drar i mot vest. Så vil vi ønske alle som medlemmer er Hvor enn du befinner deg, om du er her eller der. En riktig god påske til alle og enhver. Og med de som du deler påsken med og den du har kjær. Redaksjonen ønsker alle en riktig koselig påske Greta Torstein

Fordeler for deg som er medlem i NFF!

Fordeler for deg som er medlem i NFF! Fordeler for deg som er medlem i NFF! F N F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND Din trygghet- vår sak! 2014 Fordelene ved å være mange er mange Om oss Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund er en partipolitisk

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Fellesforbundet Januar 2006 Fellesforbundet (FF) er det største LO-forbundet i privat sektor med om lag 140 000 medlemmer. Vi er et ganske ungt forbund, men har

Detaljer

Image source / Johner. LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Forbundet for Ledelse og Teknikk

Image source / Johner. LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Forbundet for Ledelse og Teknikk Image source / Johner 2009 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Forbundet for Ledelse og Teknikk Som medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har du en rekke medlemsfordeler fremforhandlet

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Forbundet for Ledelse og Teknikk

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Forbundet for Ledelse og Teknikk 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Forbundet for Ledelse og Teknikk Som medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har du en rekke medlemsfordeler fremforhandlet av fagbevegelsen. LOfavør

Detaljer

Image source / Johner. LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet

Image source / Johner. LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet Image source / Johner 2009 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Fellesforbundet Fellesforbundet er det største forbundet innen privat sektor i norsk arbeidsliv med nær 160 000 medlemmer. Forbundets

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. EL & IT Forbundet

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. EL & IT Forbundet 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer alle lønnstakere innenfor IKT-, energi- og elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Handel og Kontor i Norge

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Handel og Kontor i Norge 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge (HK)... er LOs tredje største forbund med over 61.000 medlemmer. Våre medlemmer kommer fra en rekke bransjer.

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Foto: Sissel M. Rasmussen/LO-Aktuelt Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)... har rundt 2.800 medlemmer i aktiv tjeneste

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Fellesforbundet 2008 er det største LO-forbundet i privat sektor med nær 160 000 medlemmer. Vi er et ganske ungt forbund, men har likevel røtter tilbake med lange

Detaljer

Juliana Wiklund / Johnér. Januar. LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av LOforbundene

Juliana Wiklund / Johnér. Januar. LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av LOforbundene Juliana Wiklund / Johnér Januar 2009 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av LOforbundene LOfavør... er en fellesbetegnelse på en rekke ekstra fordeler man har gjennom å være organisert i et LOforbund.

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. LOforbundene. Januar

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. LOforbundene. Januar LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av LOforbundene Januar 2008 LOfavør... er en fellesbetegnelse på en rekke ekstra fordeler man har gjennom å være organisert i et LOforbund. Noen av fordelene får du

Detaljer

LOfavør - Merverdi i medlemskapet

LOfavør - Merverdi i medlemskapet LOfavør - Merverdi i medlemskapet 2010 LOfavør... er en fellesbetegnelse på en rekke ekstra fordeler man har gjennom å være organisert i et LOforbund. Noen av fordelene får du automatisk når du melder

Detaljer

LOfavør. - fordelene ved å være mange er mange

LOfavør. - fordelene ved å være mange er mange LOfavør - fordelene ved å være mange er mange 2010 LOfavør... er en fellesbetegnelse på en rekke ekstra fordeler man har gjennom å være organisert i et LOforbund. Noen av fordelene får du automatisk når

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer alle lønnstakere innenfor IKT-, energi-

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Tjenestemannslag

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Tjenestemannslag LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Norsk Tjenestemannslag 2008 Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning (som kultur- og forskningsinstitusjoner).

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge (HK)... er LOs tredje største forbund med over 61.000 medlemmer. Våre medlemmer kommer

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 Industri Energi Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2012 Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har ca 20 000 medlemmer totalt. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Transportarbeiderforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Transportarbeiderforbund Fordeler for deg som er medlem i Norsk Transportarbeiderforbund 2012 Norsk Transportarbeiderforbund (NTF)... som ble stiftet den 02.04.1896, er i dag det største og sterkeste fagforbundet innen tran sportbransjen

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 Norsk Tjenestemannslag Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning (som

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag 2012 Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning (som kultur- og forskningsinstitusjoner).

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 2014 Postkom (Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund) organiserer ca 20 200 medlemmer, hvorav ca 11 800 aktive arbeidstakere i Posten

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 Skolenes Landsforbund Skolenes Landsforbund (SL ) er LO-forbundet som organiserer arbeidstakere og studenter innenfor utdanning, opplæring

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund Norges Offisersforbund (NOF)... er Norges eldste arbeidstakerorganisasjon i Forsvaret. NOF er et fremtidsrettet og troverdig forbund med fokus

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg

Detaljer

Hvem er vi? Hva gjør vi?

Hvem er vi? Hva gjør vi? 46370 Hvem er vi 2013_Hvem er vi 09.04.13 14.33 Side 1 2013 Hvem er vi? Hva gjør vi? mange fordeler med et medlemskap i Offshoreforeningen www.offshoreforeningen.no 46370 Hvem er vi 2013_Hvem er vi 09.04.13

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2013 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer