INFORMASJONSAVIS FOR AVD 107 S T O R D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJONSAVIS FOR AVD 107 S T O R D"

Transkript

1

2 INMASJONSAVIS NR. 1 ÅRGANG. 2 FLT AVD. 107 STORD Side 1 Ord fra leder Selv om det går mot lysere tider ute, har ikke ordresituasjonen innen oljerelatert virksomhet bedret seg. Senest for en uke siden våknet vi til nyheten om at det muligens ble utsettelse på utbyggingen av Kvitebjørn. Det er alarmerende at regjering ikke tar signalene fra verftsindusrtien mer alvorlig. Bedriftene i området kapasitetstilpasser seg det framtidige markedet, og håper de er nok redusert til å vinne kontraktene som for håpentlig vis kommer. De tillitsvalgte ser med bekymring på denne utviklingen, og er redd bedriftene nå sparer seg til fant. Viktig kompetanse er i fare for å forsvinne fra bedriftene FLT avdeling 107 skal holde årsmøte i Folkets Hus kl Forslag til årsmøte må være inne innen Det vil bli holdt merkefest på Qualety Stord Hotell. 16 jubilanter er invitert. Inviterer herved alle medlemmer til festen med middag kl Jubilantene kommer gratis, men andre medlemmer må betalen en liten egenandel. BLOMKÅLSUPPE SVINESTEIK KARAMELLPUDDING blir servert Hovedtema for avdelingsavisen denne gang blir forsikringer. Har dere spørsmål vedr. forsikringer kan dere sende de til avdelingen, så skal vi få Vår bank og forsikring til å svare i neste utgave. Hva er Lofavør? Lofavør er fagbevegelsens største satsing i nyere tid når det gjelder å tilby forsikringer til medlemmer av LO-forbundene og deres klubber og foreninger. Alle Lofavør forsikringer er utviklet gjennom et samarbeid mellom LO, fagforbundene og VÅR bank og forsikring. Det er forbundet som avgjør om Lofavør skal tilbys medlemmene og hvilke forsikringer som skal tilbys. Det viktigste for deg er selvfølgelig at Lofavør lever opp til navnet sitt, og gir deg reelle medlemsfordeler. Nye medlemsforsikringer, uten den lille skriften. Forsikring forbindes tradisjonelt med Store selskaper med liten skrift. Vi tar dette på alvor og anstrenger oss for å gjøre situasjoner bedre med Lofavør forsikringene. Derfor legger vi stor vekt på at våre forsikringer skal være enkle å forstå. Du skal ikke bare få vite hva forsikringene dekker. I store bokstaver skal vi også forklare deg hva de ikke dekker. Det viktigste om hver forsikring finner du i denne informasjonsavisen. De fullstendige vilkårene finner du i et eget hefte. Lofavør gir deg ekstra trygghet. Trygghet I forsikring betyr at du skal kunne føle deg sikker på at du blir rettferdig behandlet hvis uhellet er ute. Med Lofavør er dine rettigheter ivaretatt på beste måte. Lofavør forsikringene gir deg klagerett utover det som ligger I lovverket. En nemnd med LO-flertall behandler klagesaker. Det nemnda vedtar er bindende for VÅR. Medlemskapet gir deg rimelige forsikringer. En stor fordel med medlemsforsikringer er at de er enklere å administrere enn individuelle forsikringer. Lofavør forsikringene er derfor rimelige i forhold til hva de dekker og erstatningsbeløpenes størrelse. Også på dette området er dine interesser ivaretatt. Et eget utvalg, hvor alle LO-forbund er representert, behandler vilkår og priser for hver enkelt Lofavør forsikring. Ha en god påske alle sammen Hilsen Christian

3 INMASJONSAVIS NR. 1 ÅRGANG. 2 FLT AVD. 107 STORD Side 2 Lofavør Kollektiv hjemforsikring Alt ditt innbo og løsøre er forsikret. Lofavør kollektiv hjemforsikring er en del av ditt medlemskap i forbundet. Forsikringen dekker alle vanlige tap og skader på innbo og løsere. Det er ikke nødvendig å ha en tilsvarende forsikring i et annet forsikringsselskap. En forsikring for mye, er penger ut av vinduet. Gjelder for alle forbundets medlemmer som ikke reserverte seg da forsikringen ble etablert Din Kollektiv hjemforsikring har ingen øvre erstatningsgrense, og gir deg derfor full trygghet for at du får tilbake det tingene dine er verd. På forhånd trenger du ikke opplyse hva du eier, men ta vare på kvitteringer eller takstpapirer. Bøker er for øvrig forsikret med et beløp på inntil kr ,-, og mynt-/frimerkesamlinger etc. med inntil kr ,- pr. Samling. Musikkinstrumenter og utstyr er forsikret med til sammen kr ,-. Erstatningsbeløp for smykker og sølvtøy o.l. er ubegrenset. En enkelt gjenstad til verdi over kr ,-, må forsikres spesielt. Maksimumssummen på alle punkter med begrensninger, dobles dersom to personer i husstanden har Kollektiv hjemforsikring. Der hvor det er beløpsbegrensning kan du ved behov, utvide forsikringen ved å tegne en tilleggsforsikring. Egenandelen er bare kr 1.000,-. Er det to eller flere personer I husstanden som har Kollektiv hjemforsikring bortfaller egenandelen. For sykler er egenandelen kr 1.500,-. For sykler registrert I Falken sykkelregister reduseres egenandelen med kr 500,-. NB! Registrering I Falken koster kr 45,- pr. Sykkel for 3 år. Registreringsskjema får du på alle VÅRkontorer. Forsikringen dekker Skade på innbo og løsøre I hjemmet I forbindelse med brann, eksplosjon, vannledningsskade. Tyveri I forbindelse med innbrudd. Matvarer I fryseboks. Sykkel hvor som helst, inntil kr 4.000,- De viktigste begrensningene er: Bygningsskade på bolighus (dekkes av husforsikringen). Tyveri av ulåst sykkel Tyveri uten innbrudd. Skade på gjenstander ved fall eller velting. Skade på gjenstander under transport. Skader som skyldes utett våtrom.

4 INMASJONSAVIS NR. 1 ÅRGANG. 2 FLT AVD. 107 STORD Side 3 Lofavør Grunnforsikring Liv Lofavør Grunnforsikring Liv er ment å være en økonomisk førstehjelp. Gjelder for alle medlemmer. Utbetalingen er høyest i de livsperiodene hvor gjeld og forsørgelsesbyrde vanligvis er størst. Forsikringen utbetales uansett dødsårsak, og vil alltid komme i tillegg til eventuelle andre livsforsikringer. LOfavør Grunnforsikring Liv dekker både medlemmet og familie. Premien betales gjennom kontingenten. Forsikringen dekker Både deg som medlem, din ektefelle eller samboer og hjemmeboende, ugifte barn under 21 år. Død uansett årsak. Fritid og arbeidstid hele døgnet. Hele verden. Barns dødsfall dekker også dødfødsel etter 26. Svangerskapsuke med reelle utgifter begrenset oppad til kr ,-. De viktigste begrensningene er: Samboerskap av forskjellig kjønn som har vart mindre enn 2 år, dersom det ikke er felles barn, eller lovlig ekteskap ikke kan inngås. Samboerskap av samme kjønn dersom registrert partnerskap ikke er inngått. Erstatning ved død Medlem med Alder t.o.m. ektefelle/samboer og Enslig medlem Ektefelle/ enslig medlem med barn uten barn samboer under 21 år og eldre Barn pr. Barn under 21 år

5 INMASJONSAVIS NR. 1 ÅRGANG. 2 FLT AVD. 107 STORD Side 4 LOfavør Grunnforsikring Ulykke og LOfavør Fritidsforsikring Yrkesskadeforsikringen, som alle arbeidsgivere nå må tegne for sine ansatte, dekker bare yrkessykdom og ulykker som skjer på eller i forbindelse med jobben. Men den dekker ikke om noe uforutsett skulle skje på vei til og fra jobben eller i fritiden. Gjelder for alle medlemmer LOfavør Grunnforsikring Ulykke og LOfavør Fritidsforsikring dekker ulykker i fritiden, og gjelder kun for medlemmer. Forsikringene dekker både ved død og varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke. Forsikringssummene ser du i tabellen nedenfor. LOfavør Grunnforsikring Ulykke gjelder fram til fylte 67 år. Premien betales gjennom kontingenten. LOfavør Fritidsforsikring gjelder fram til du er 67 år. Når forsikringstilfellet oppstår, vil den lokale tillitsvalgte gi nærmere veiledning. Medlem med ektefelle/samboer eller barn under 21 år Medlem med ektefelle/samboer Enslig medlem m/barn under 21 år Enslig medlem Død Grunnforsikring Ulykke Fritidsforsikring Invaliditet Grunnforsikring Ulykke Fritidsforsikring Behandlingsutgifter Grunnforsikring Ulykke Fritidsforsikring Ved skade utbetales erstatning fra begge forsikringene. Forsikringen dekk Deg som medlem. Ulykkesskader i fritiden, som fører til varig medisinsk invaliditet eller død. Død som inntreffer inntil 1 år etter skadetidspunktet. Utgifter til lege og tannlege etter ulykkesskade, med inntil 5 % av forsikringssummen ved 100% medisinsk invaliditet. De viktigste begrensningene er: Ektefelle eller samboer og barn. Skader som er forårsaket ved utøvelse av risikoaktiviteter som f.eks. fjellklatring, boksing, deltagelse i bil- og motorbåtrace. Skader på grunn av deltagelse i organisert konkurranseidrett og bedriftsidrett. Ulykker som skyldes deltagelse i slagsmål eller kriminelle handlinger. Skade som følge av å ha tatt sovemidler, smertestillende eller narkotiske midler. Ulykkesskader som skyldes grov uaktsomhet i beruset tilstand. Behandling og opphold på private legevakter og klinikker, med mindre dette er avtalt med VÅR på forhånd. Dekningen opphører for tidligere ektefelle ved separasjon eller skilsmisse.

6 INMASJONSAVIS NR. 1 ÅRGANG. 2 FLT AVD. 107 STORD Side 5 LOfavør Reiseforsikring. Forsikringen gjelder for alle yrkesaktive medlemmer som ikke reserverte seg ved Det er ikke bare i ferien du trenger reiseforsikring. De fleste som tegner en reiseforsikring gjør det når de skal feriere på andre breddegrader Men du kan faktisk trenge syketransport eller miste bagasjen i Norge og Sverige også. NB! Nordmenn på ferie i et EØS-land, har rett til å få dekket utgifter til medisinsk behandling så sant de har med et eget skjema fra trygdekontoret. I erstatningsoppgjøret fratrekkes en egenandel på kr 500,- ved hvert skadetilfelle, unntatt ved forsinket bagasje og tannbehandling som følge av spising, hvor det ikke trekkes egenandel. Dekker Forsikringssum REISESYKE - Sykehusopphold i opptil 60 døgn, legehonorar, tannlegebehandling grunnet ulykkesskade, utgifter til medisiner, etc. Ubegrenset beløp - Ekstra utgifter ved transport til hjemsted i Norge, pr. Person. Ubegrenset beløp REISEANSVAR - Skade påført annen person, eller annen persons ting. Inntil kr REISEGODS - Bagasje for enslige. Inntil kr Bagasje når to eller flere familiemedlemmer reiser sammen. Inntil kr Tap av sjekker, billetter og pass, pr. person Inntil kr Ran og tyveri av penger som man bærer med seg. Inntil kr Utlegg til nødvendige klær, toalettsaker o.l. pr. person hvis ekspedert bagasje er forsinket over 4 timer. Inntil kr Tyveri av penger fra safe, pr. person. Inntil kr REISEULYKKE - Ved død. Kr Ved barns død. Kr Ved medisinsk invaliditet. Inntil Ved barns invaliditet (pr. barn) Inntil Forsikringen dekker Alle fritidsreiser i Norge og hele verden for øvrig, så sant reisen innebærer minst en overnatting og ikke varer mer enn 5 uker sammenhengende. Hele familien, deg som medlem, din ektefelle/samboer og barn under 21 år, uansett om familiemedlemmene reiser sammen eller hver for seg. Sykehusopphold og lege-, tannlege- og kiropraktisk behandling. Varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke. Død som følge av ulykke. Rettslig erstatningsansvar for skade på andre personer eller andres ting. Tyveri av, og skade på, reisegods. Tyveri av kontanter eller ting for å kunne fortsette reisen, kan du få oppgjør på stedet inntil kr 5.000,-. De viktigste begrensninger er: Skader som er forårsaket ved å utøve risikoaktiviteter som f.eks. fjellklatring, boksing, deltagelse i bilog motorbåtrace. Gjenstander som er mistet, gjenglemt eller etterlatt. Gjenstander som steles fra ulåst bil eller campingvogn. Sykdom eller skade/tap som skyldes at sikrede er under innflytelse av narkotiske midler eller er beruset. Utgifter til lege, behandling, medisiner etc. ved reiser i Norge.

7 INMASJONSAVIS NR. 1 ÅRGANG. 2 FLT AVD. 107 STORD Side 6 LOfavør Ulykkesforsikring. At de fleste ulykker skjer i hjemmet er en sannhet. Ulykkestallene gjør enda et godt hopp oppover hvis vi også tar med den fritiden vi tilbringer utenfor hjemmets fire vegger. Familiesammensetning på skadetidspunktet Er gått sammen med Fritidsforsikringen og gjelder for alle yrkesaktive medlemmer som ikke reserverte seg ved innføring av ordningen. LOfavør Ulykkesforsikring kan være en aktuell forsikring for deg, fordi ulykker som skjer i fritiden ikke er dekket av yrkesskadeforsikring. En ulykke som resulterer i at du eller et familiemedlem blir invalid, vil medføre en stor belastning på familiens økonomi, selv om det offentlige yter sitt. Inntekter kan plutselig gå tapt. Det kan bli nødvendig å gå til innkjøp av spesielt utstyr. Kanskje må du betale for pleie og tilsyn? Kanskje må det ombygginger til i boligen for bruk av rullestol? LOfavør Ulykkesforsikring er en rimelig forsikring, som vil bidra til å begrense slike økonomiske konsekvenser. Kr 365,-* i året er maksimalprisen! Nøyaktig hva du må betale, er avhengig av hvilken avtale din forening eller klubb har inngått med VÅR. LOfavør Ulykkesforsikring er i alle tilfelle en meget rimelig forsikring, både når du ser prisen isolert og i forhold til hva den dekker og beløp som utbetales. En liten investering som gir stor grad av trygghet. Slik beregnes erstatning ved ulykke. Forsikringssummene oppgitt her, gjelder ved 100% varig medisinsk invaliditet. Blir man for eksempel 60% invalid, vil erstatningen utgjøre 60% av forsikringssummen. Størrelsen på erstatningen er også avhengig av familiesituasjonen på skadetidspunktet. * Gjelder ved individuelt kjøp Premien er lavere ved kollektiv avtale. Forsikringsbeløp og premie kan dobles etter ønske. Ved 100% medisinsk invaliditet Forsikringen dekker Ved død Både deg som medlem, din ektefelle eller samboer A: Medlem og hjemmeboende, ugifte barn under 21 år. Ektefelle/samboer Ulykkesskader i fritiden, som fører til varig Barn under 21 år, pr. barn medisinsk invaliditet eller død. B: Medlem Utgifter til lege og tannlege etter ulykkesskade, Ektefelle/samboer C: Medlem med inntil 5% av forsikringssummen. Barn under 21 år, pr. barn* Død som inntreffer inntil 1 år etter D: Enslig medlem skadetidspunktet * Ved død utbetales 10% av forsikringssummen, max ½ G. Frem til fylte 67 år. De viktigste begrensningene er: Skader som er forårsaket ved utøvelse av risikoaktiviteter som f.eks. fjellklatring, dykking, boksing, deltagelse i bil- og motorbåtrace. Skader på grunn av deltagelse i organisert konkurranseidrett og bedriftsidrett. Ulykker som skyldes deltagelse i slagsmål eller kriminelle handlinger. Skade som følge av å ha tatt sovemidler, smertestillende eller narkotiske midler. Ulykkesskader som skyldes grov uaktsomhet i beruset tilstand. Behandling og opphold på private legevakter og klinikker, med mindre dette er avtalt med VÅR på forhånd.

8 INMASJONSAVIS NR. 1 ÅRGANG. 2 FLT AVD. 107 STORD Side 7 Pensjonisten Torbjørn Langeland i prat med Greta I. Sporsheim. G: Når hadde du din siste arbeidsdag? T: Det var for 6 år siden G: Var det vemodig å ta farvel med arbeidsplassen T: Ja, etter ca. 40 års sammenhengende yrkesliv på Aker Stord er det vemodig når det er din siste arbeidsdag G: Har du funnet pensjonstilværelsen din meningsfull? T: Ja, det vil jeg si. G. Hva gjør du på om dagen? T: Det er mange ting. Når en har hus og hytte er det en god del som skal gjøres. Ellers tegner jeg litt til familien, når det er noe som skal bygges. G: Du er aktiv tillitsvalgt i FLT avd. 107 som kasserer (noe vi andre i styret setter stor pris på) Hva synes du om kassererjobben, og hvorfor sa du ja til den? T: Jeg vil fortsatt holde kontakten med fagforeningslivet. Har en fortid som Formann, Nestformann og sekretær G: Hva er det verste med å være pensjonist? T: Det sosiale fra arbeidsplassen savner jeg mest. G. Hva er det beste da? T: Det å være fri til å slippe å gå etter klokken, og å være din egen herre. G: Har Pensjonisten Torbjørn det bra i velferdsstaten Norge, eller er de noe du gjerne ville ha sett bedre? T: Har det stort sett bra, men vi i privat sektor burde hatt en bedre pensjonsordning. G: Påsken er snart her. Hva skal du gjøre i Påsken? T: Reise på hytta som ligger i Skjoldastraumen. Der koser vi oss med besøk av familien. Jeg kommer fra Langeland ved Skjoldastraumen så det blir på hjemlige trakter vi reiser. G: Takk for praten Torbjørn Ønsker deg og dine en riktig god påske Folkeferie har nå flere fordeler enn noensinne Som LO-medlem Fagbevegelsens egen ferie- og fritidsorganisasjon tilbyr reisemål over hele verden til markedets beste priser. får du 5-10 % rabatt på en rekke produkter. Folkeferie dekker dine ferieønsker, enten de er enkle eller mer eksklusive. Folkeferie formidler alt fra hytte- og rorbuferie, helse- og behandlingsreiser - til eksotiske utenlandsreiser. Bestill din ferie eller Folkeferies katalog gjennom LOfavør MedlemsTelefon Påskehilsen fra redaksjonen No stunder det mot påske med påskeliljer og gule lys, Og håper at sola kjem fram og skinner i gjennom vindu i hytter og hus. Påsken er mangfoldighetens tid. Noen er på fjellet, andre er ved sjøen Mens andre synes at hjemme er aller best Mens andre drar i mot vest. Så vil vi ønske alle som medlemmer er Hvor enn du befinner deg, om du er her eller der. En riktig god påske til alle og enhver. Og med de som du deler påsken med og den du har kjær. Redaksjonen ønsker alle en riktig koselig påske Greta Torstein

Fordeler for deg som er medlem i NFF!

Fordeler for deg som er medlem i NFF! Fordeler for deg som er medlem i NFF! F N F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND Din trygghet- vår sak! 2014 Fordelene ved å være mange er mange Om oss Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund er en partipolitisk

Detaljer

LOfavør-forsikringene

LOfavør-forsikringene LOfavør-forsikringene LOfavør Konseptet Gunstige forsikringsordninger for medlemmene Skadebehandling på telefon - egen skadetelefon 02300 Gunstige bankbetingelser Medlems- og fordelskort Kredittkort Forsikringsordningene

Detaljer

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Forsikringspakka 2016 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Forsikringspakka 2013 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no Medlemsforsikringer www.personellforbundet.no Innholdsfortegnelse Side 3 Obligatorisk Dødsfallforsikring forsikringfor medlem Uføreforsikring for medlem Side 5 Dødsfallforsikring for ektefelle/samboer

Detaljer

Forsikringspakka 2011. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011

Forsikringspakka 2011. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011 Endringer i forsikringspakka fra 1.1.2011 Prisen på kollektiv hjem øker med kr 1 pr. måned Reiseforsikringen: Prisen øker med kr 1 pr. måned Grunnforsikringen:

Detaljer

Personalforsikringer for

Personalforsikringer for Oslo kommune Personalforsikringer for ansatte i Oslo kommune av 01.10.2011 Gjelder fra 01.01.2014 Erstatter tidligere brosjyre av 01.10.2011 Det gjøres oppmerksom på at det er de til enhver tid gjeldende

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet.

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet. Medlemsforsikringer Innholdsfortegnelse Side 2 Medlemsforsikringer Side 3 Pefo-forsikringen Dødsfalldekningen Uføredekningen Side 4 Ulykkesforsikringen Side 5 ID-tyveriforsikringen Side 6 Ektefelleforsikringenn

Detaljer

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet Utestasjonerte Forsikringer for ansatte i utlandet 08764-12.2011 Forsikring for utestasjonerte Har bedriften din ansatte i utlandet? Forsikring for utestasjonerte gir trygghet under utenlandsoppholdet

Detaljer

Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad

Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad Til deg som er ansatt ved Modum Bad Denne brosjyren gir en oversikt over de forsikringene Modum Bad har tegnet for deg som ansatt. Flere av

Detaljer

NSO Studentforsikring

NSO Studentforsikring NSO Studentforsikring Kjøp FØR uhellet er ute... www.student.no STUDENTFORSIKRINGEN God og rimelig studentforsikring til deg som student Norske studenter har dårlige rettigheter hvis uhellet skulle skje.

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE

INFORMASJON TIL ANSATTE Lunner kommune FORSIKRINGER INFORMASJON TIL ANSATTE 2011 Denne orienteringen gir en forenklet beskrivelse av forsikringene som supplement til forsikringsavtalene, forsikringsbevis og vilkår. Ved eventuelle

Detaljer

, LARVIK. www.fagforbundet.no

, LARVIK. www.fagforbundet.no www.fagforbundet.no, LARVIK FAGFORBUNDET ET FORBUND FOR ALLE Fagforbundet er den største arbeidstakerorganisasjonen i Norge, med ca. 290.000 medlemmer. Forbundet er i rask vekst, men det er plass til flere!

Detaljer

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE www.gjensidige.no Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE 1. Dødsfallsforsikring 2. Yrkesskadeforsikring 3. Melding av skader 4. Dine private forsikringer 5. Ord og uttrykk i forsikring 6. Oversikt over

Detaljer

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold--

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE kkkkkkkkkkk Til ansatte i Helse Midt-Norge Yrkesskadeforsikring etter Lov om yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring etter overenskomsten med Spekter Gruppelivsforsikring Fritidsulykkesforsikring

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2012

Forsikringstilbud Lederne 2012 Forsikringstilbud Lederne 2012 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring

i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring Følgende er endret i Utdanningsforbundets livsforsikring i 2013: Samboer trenger ikke lenger å begunstige medlemmet,

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

Personalforsikring i arbeidsforhold

Personalforsikring i arbeidsforhold Personalforsikring i arbeidsforhold INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

Gjennom din arbeidsgiver kan du ha:

Gjennom din arbeidsgiver kan du ha: Reiseforsikring Gjennom din arbeidsgiver kan du ha: - Ferie og fritids reiseforsikring - Med og uten ulykke - Tjeneste reiseforsikring - Med og uten ulykke Hva er dekket av ReiseEKSTRA Bedrift? o o o o

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2013

Forsikringstilbud Lederne 2013 Forsikringstilbud Lederne 2013 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2013

Forsikringstilbud Lederne 2013 Forsikringstilbud Lederne 2013 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2012

Forsikringstilbud Lederne 2012 Forsikringstilbud Lederne 2012 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Personforsikringer for elever i

Personforsikringer for elever i Personforsikringer for elever i Gjelder fra mars 2016 1 Elevforsikring For elever ved videregående skoler i Akershus Alle elever ved de videregående skolene til Akershus fylkeskommune er omfattet av følgende

Detaljer

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring Utdanningsforbundets livsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak

Detaljer

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt.

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt. e r vå r e g n i r k i s for ryg t, t e t i l Kva gh erdi v o r t g et o gh 114 m o n n e j et g år Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie

Detaljer

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Teksten bygger på brosjyren Personalforsikring i kommunen utarbeidet av Skadeforsikring AS 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Forsikringer i arbeidsforhold

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2014

Forsikringstilbud Lederne 2014 Forsikringstilbud Lederne 2014 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk

Detaljer

Ledernes forsikringstilbud 2011

Ledernes forsikringstilbud 2011 Ledernes forsikringstilbud 2011 Forsikringstilbudet 2011 Nye forsikringsleverandører Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer

Detaljer

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring MARKEDSARBEID Ledernes medlemsforsikringer 2013 2015 Sverre Simen Hov Kommunikasjonsleder LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive

Detaljer

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2016

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2016 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2016 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Andre kollektive medlemsforsikringer Ledernes forsikringskontor Private skadeforsikringer i Tryg Nyheter:

Detaljer

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Definisjoner... 3 Engangsutbetalinger... 4 Tjenestereiseforsikring... 7 Innledning Personalforsikringer Dette heftet

Detaljer

NETFs forsikringer 2008

NETFs forsikringer 2008 NETFs forsikringer 2008 Livsforsikring - uføredekning - ulykkesforsikring Innhold Obligatoriske forsikringer 2 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Classic American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Classic American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Classic American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

INFORMASJON OM FORSIKRINGSORDNINGENE FOR ANSATTE GRUPPELIVSFORSIKRING

INFORMASJON OM FORSIKRINGSORDNINGENE FOR ANSATTE GRUPPELIVSFORSIKRING GIll FORSIKRING INFORMASJON OM FORSIKRINGSORDNINGENE FOR ANSATTE 2016 GRUPPELIVSFORSIKRING Det gis her en oversikt over de viktigste bestemmelsene i gruppelivsavtalen mellom Virke (Apotekene) og ACE Europe

Detaljer

Sunndal Kjemiske Fagforening. Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk

Sunndal Kjemiske Fagforening. Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk Sunndal Kjemiske Fagforening Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk Oktober. 2016 Forsikringer 1 + 2 Gruppelivsforsikring med Uføre og Ulykke (valgfri 580kr/mnd) Utbetaling ved dødsfall eller uførhet

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2012 1 Norsk Ergoterapeutforbund utvikler faget og tar vare på deg som arbeidstaker. Gjennom ditt arbeid som ergoterapeut bidrar du til å gjøre hverdagslivet mulig for mange

Detaljer

Sunndal Kjemiske Fagforening. Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk

Sunndal Kjemiske Fagforening. Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk Sunndal Kjemiske Fagforening Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk November. 2015 Forsikringer 1 + 2 Gruppelivsforsikring med Uføre og Ulykke (valgfri 580kr/mnd) Utbetaling ved dødsfall eller

Detaljer

Ledernes forsikringstilbud 2012

Ledernes forsikringstilbud 2012 Ledernes forsikringstilbud 2012 Personforsikringer - obligatoriske - frivillige Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Forsikringstilbudet 2012 Forsikringer

Detaljer

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune Personforsikringer for Vestfold fylkeskommune Fylkeskommunen har alle sine personforsikringer i KLP. I denne brosjyren kan du lese mer om hva forsikringene dekker, og hvordan du skal forholde deg hvis

Detaljer

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte Halden Kommune 2012-2013 Innhold Side Ord og uttrykk i forsikring 3 Fritidsulykke 4 Gruppelivsforsikring 5 Lov om yrkesskadeforsikring 6 Tariffbestemt

Detaljer

ADVOKAT- BISTAND LOFAVØR. rettsområder du støter på som privatperson. - Rabatt på advokattjenester

ADVOKAT- BISTAND LOFAVØR. rettsområder du støter på som privatperson. - Rabatt på advokattjenester ADVOKAT- BISTAND Privatrettslig advokatbistand innenfor de fleste Privatrettslig advokatbistand innenfor de fleste rettsområder du støter på som privatperson. rettsområder du støter på som privatperson.

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

BFO FORSIKRINGER BFO-PAKKEN TILPASSET TRYGGHET

BFO FORSIKRINGER BFO-PAKKEN TILPASSET TRYGGHET BFO FORSIKRINGER BFO-PAKKEN TILPASSET TRYGGHET 1 2013 JEG BLIR DA VEL IKKE SKADET... Det er grunn til å tro at mange av de 1478 personene i alderen 20-34 år som ble skadet i trafikken i 2012 tenkte tilsvarende.

Detaljer

LOFAVØR ADVOKAT BISTAND

LOFAVØR ADVOKAT BISTAND ADVOKAT BISTAND Privatrettslig advokatbistand innenfor de fleste rettsområder du støter på som privatperson. - Rask, tilgjengelig og effektiv behandling via internett - I utgangspunktet ca 30% under gjennomsnittlig

Detaljer

Forsikringsbevis for kredittkort med reiseog avbestillingsforsikring

Forsikringsbevis for kredittkort med reiseog avbestillingsforsikring Forsikringsbevis for kredittkort med reiseog avbestillingsforsikring Forsikringsbevis for innehaver av Storebrand Kredittkort Forsikringsbevis nr.: 2351643 Storebrand Kredittkort Gjelder f.o.m.: Gjelder

Detaljer

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING INNHOLD Kollektiv pensjonsforsikring Personforsikring Helårs reiseforsikring ansatt med familie Dine private forsikringer Her finner du oversikt over de forsikringene som vi har som ansatte i Schlumberger

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for...3 2 Hvor forsikringen gjelder...3 3 Hva forsikringen omfatter...3 4 Hvilke skader som erstattes...3 5 Andre personers handlinger og unnlatelser og endring av

Detaljer

Fagforbundet Grong vgs. Christoffer Kolås Petersen

Fagforbundet Grong vgs. Christoffer Kolås Petersen Fagforbundet Grong vgs Christoffer Kolås Petersen 25.09.2013 Fagforbundets Gruppeforsikring Forsikringen består av Uføreforsikring, som utbetales: Hvis medlemmet blir varig arbeidsufør Utbetaling fra 13.

Detaljer

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor OBLIGATORISK

Detaljer

Vilkår Utdanningsforbundets grunnforsikring. Livsforsikring. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 2 Hva forsikringen omfatter

Vilkår Utdanningsforbundets grunnforsikring. Livsforsikring. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 2 Hva forsikringen omfatter Vilkår 2017 Utdanningsforbundets grunnforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt og hva

Detaljer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Til medarbeidere på Helse Stavanger HF (Illustrasjonsfoto: Colorbox.com) Dette heftet er ment å gi en oversikt over de personalforsikringer som Helse Stavanger

Detaljer

Forsikringer. for elever

Forsikringer. for elever Forsikringer for elever 1 Innhold Ulykkesforsikring 3 Yrkesskadeforsikring 4 Reiseforsikring 4 Når skade inntreffer 6 SKJEMA: Skademelding Ulykkesforsikring for skole- og barnehagebarn 7 Innholdet i denne

Detaljer

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening ansatte i Gruppeliv Lars Holm Uførekapital Shipping AS Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening Kollektiv Ulykke Ikke forsørgere Ulykke invaliditet Forsikringssum 20 G =1.767.400

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i Helse Sør-Øst (tidl. Helse Sør) Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Fritidsulykkesforsikring Tjenestereiseforsikring

Detaljer

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501###

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501### NORCONSULT AS Trondheim, 28. november 2014 Forsikringsbevis for ansatte i NORCONSULT AS Avtalenummer: Gruppe: PV04315 Fast ansatte Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB

Detaljer

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Agenda! Kravene til YS- /personalforsikring i HTA og lovverket! Forsikringsproduktene som møter kravene! Roller og prosedyrer ved skaderegistrering

Detaljer

2. Oppbevaring av penger Penger skal sikrede bære med seg, eller oppbevare i dertil egnet låst og fastmontert oppbevaringssted i låst rom i bygning.

2. Oppbevaring av penger Penger skal sikrede bære med seg, eller oppbevare i dertil egnet låst og fastmontert oppbevaringssted i låst rom i bygning. Reisegods - oppbevaring og tilsyn 1. Reisegods som ikke er innelåst, skal ikke forlates uten tilsyn. Sikrede skal ta vare på sine eiendeler på en slik måte at de ikke stjeles, går tapt eller skades. Denne

Detaljer

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <<G>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP. Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Landsorganisasjonen

Detaljer

Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer.

Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer. Forsikringer 2008 1 leder Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer. Resultatet ble bedre og rimeligere forsikringer. I sommer sjekket vi markedet

Detaljer

MEDLEMSFORSIKRINGER 2011

MEDLEMSFORSIKRINGER 2011 MEDLEMSFORSIKRINGER 2011 Befalets Fellesorganisasjon Les mer om forsikringene på www.bfo.no BFO-PAKKEN Spesialtilpasset deg som er befal Pris: kr 300 pr måned BFO-pakken gjelder hele døgnet i hele verden

Detaljer

MEDLEMSFORSIKRINGER 2012

MEDLEMSFORSIKRINGER 2012 MEDLEMSFORSIKRINGER 2012 Foto: Tom Snedal/NAD ÅRETS NYHET: Du er nå fullforsikret i intops! Befalets Fellesorganisasjon Les mer om forsikringene på www.bfo.no BFO-PAKKEN Spesialtilpasset deg som er befal

Detaljer

Personal forsikringer for Vikna kommune

Personal forsikringer for Vikna kommune Personal forsikringer for Vikna kommune Innhold Om denne brosjyren 3 Gruppelivsforsikring 6 Ulykkes-/Yrkesskadeforsikring 8 Ulykkesforsikring fritid 11 De nisjoner 13 Når skade inntre er 14 Innholdet i

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE. Til ansatte i

INFORMASJONSBROSJYRE. Til ansatte i Til ansatte i Dette heftet er ment å gi en oversikt over de forsikringer som Helse Midt-Norge har tegnet for sine ansatte. Forsikringsordningene er med på å skape en økonomisk trygghet for deg og din familie.

Detaljer

Personforsikringer for ansatte i Førde kommune

Personforsikringer for ansatte i Førde kommune Personforsikringer for ansatte i Førde kommune Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 2 DEFINISJONER... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 YRKESSKADEFORSIKRING... 4 FRITIDSULYKKE... 6 GRUPPELIV... 7 SAMORDNING... 8

Detaljer

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for ulykke

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for ulykke Vilkår av 1 januar 2009 Her er dine Vilkår for ulykke Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...3 2. Hvor forsikringen gjelder...3 3. Når forsikringen gjelder...3 4. Forsikringen omfatter...3 5.

Detaljer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Til medarbeidere i Helse Vest som omfatter Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Helse Stavanger HF, Helse Vest IKT og Sjukehusapoteka Vest HF (Illustrasjonsfoto:

Detaljer

Kollektiv ulykkesforsikring for barnehagebarn og elever i kommunen

Kollektiv ulykkesforsikring for barnehagebarn og elever i kommunen Kollektiv ulykkesforsikring for barnehagebarn og elever i kommunen Innhold Dette er en kortfattet informasjon om vår barneulykkesforsikring. Fullstendige vilkår vil til enhver tid være gjeldende. Når og

Detaljer

PERSONFORSIKRINGER Kværner

PERSONFORSIKRINGER Kværner PERSONFORSIKRINGER Kværner Gjelder fra 1.6.2016. INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 Formål... 3 Hvem er med i forsikringen... 3 Skattemessige forhold... 3 Forenklet sammendrag av personforsikringen:...

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2016 1 Hva er viktig i livet ditt? Hva er viktig i livet ditt og hva vil skje hvis sykdom eller skade forhindrer deg i å leve dette livet? Disse spørsmålene stiller vi ergoterapeuter

Detaljer

Forsikring for pensjonistmedlemmer 2016

Forsikring for pensjonistmedlemmer 2016 Forsikring for pensjonistmedlemmer 2016 1 Forsikring for pensjonistmedlemmer Som pensjonist kan du fortsatt beholde mange av NFFs medlemsforsikringer. På innbo og reiseforsikring er det ingen øvre aldersgrense,

Detaljer

FORSIKRINGSTILBUD Forsikring for medlemmer av Politiets Pensjonistforbund. pf.no/forsikring

FORSIKRINGSTILBUD Forsikring for medlemmer av Politiets Pensjonistforbund. pf.no/forsikring FORSIKRINGSTILBUD 2016 Forsikring for medlemmer av Politiets Pensjonistforbund pf.no/forsikring 2 3 Pensjonistforsikring til svært rimelig PF Forsikring-pris! Mange pensjonerte medlemmer har klaget over

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand Forsikringsvilkår Verdigjenstand Gjeldende fra 1 INNHOLD: 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 4. HVILKE SKADER SOM DEKKES OG BEGRENSNINGER

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelsprogrammet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste innboforsikring LOfavør Kollektiv

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelsprogrammet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste innboforsikring LOfavør Kollektiv Hjem? Økonomisk trygghet

Detaljer

Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner.

Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner. Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner. Definisjoner Yrkesskade: Med yrkesskade menes personskade, sykdom eller dødsfall som er en følge av arbeidsulykke. En sykdom kan også godkjennes

Detaljer

Er du usikker på ditt forsikringsbehov?

Er du usikker på ditt forsikringsbehov? Forsikringer 2012 1 Er du usikker på ditt forsikringsbehov? På forsikringskontoret får du råd om hva slags løsning som passer best Her finner du alt om forsikring for deg. Vårt forsikringstilbud dekker

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i helseforetak i Helse Sør-Øst Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Tjenestereiseforsikring Oktober 2011 Kjære medarbeider

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN Brosjyre_brann.indd 2 22.11.10 17.43 OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelskonseptet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste

Detaljer

Personalforsikringer For ansatte i Helse Vest RHF som omfatter Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Helse Stavanger HF, Helse Vest IKT,

Personalforsikringer For ansatte i Helse Vest RHF som omfatter Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Helse Stavanger HF, Helse Vest IKT, Personalforsikringer For ansatte i Helse Vest RHF som omfatter Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Helse Stavanger HF, Helse Vest IKT, Sjukehusapoteka Vest HF samt privatinstitusjoner. Personalforsikringer

Detaljer

DNMF Partnerservice - medlemsforsikringer til DNMFs medlemmer

DNMF Partnerservice - medlemsforsikringer til DNMFs medlemmer Forsikringer i Tryg DNMF Partnerservice - medlemsforsikringer til DNMFs medlemmer Det er gledelig å se at stadig flere av medlemmene velger å samle sine forsikringer i vår medlemsavtale med Tryg. Med DNMF

Detaljer

Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune

Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune September 2015 Risk. Reinsurance. Human Resources. Innholdsfortegnelse Forord 3 Kontaktinfo 4 Melding av skade 4 Ord og uttrykk 5

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer 2017

Ledernes medlemsforsikringer 2017 Ledernes medlemsforsikringer 2017 Personforsikringer Obligatoriske og frivillige Ledernepakken nå inkludert Kritisk sykdomsforsikring! Andre kollektive medlemsforsikringer Frivillige, kollektive forsikringer

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Premium American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Premium American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Premium American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

Frittstående organisasjoner 2007

Frittstående organisasjoner 2007 Den Norske Jordmorforening (DNJ) Den Norske Diakonforbund Norsk Flygelederforening Norges Farmaceutiske Forening (NFF) norske Arkitekters Landsforening (NAL) universitets- og Høyskoleutdannedes Forbund

Detaljer

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen Medlemsfordelene dine i 2013 Jo flere vi er sammen 85 000 medlemmer tar ikke feil! Kjære YS-Medlem Det er en glede å se at så mange medlemmer benytter seg av medlemstilbudene. Nå har over 85 000 medlemmer

Detaljer

Forsikringsvilkår av 01.07.2007 for. Ulykkesforsikring INNHOLD:

Forsikringsvilkår av 01.07.2007 for. Ulykkesforsikring INNHOLD: Forsikringsvilkår av 01.07.2007 for Ulykkesforsikring INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen kan omfatte 4. Selskapet dekker/dekker ikke 5. Erstatningsberegning

Detaljer

Lisens. Forsikring for utøver Inntekt for NSF

Lisens. Forsikring for utøver Inntekt for NSF Lisens Forsikring for utøver Inntekt for NSF Hvorfor innføre lisens? Sikre at seilerne er forsikret ved ulykker Forsikringen på båten dekker kun tredjemann, og ikke mannskap ombord med mindre man tegner

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelskonseptet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste kollektive innboforsikring? Økonomisk

Detaljer

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Av 01.11.2007 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder barnet som er ført opp som forsikrede i forsikringsbeviset (se definisjon i generelle vilkår pkt.

Detaljer

FORSIKRINGSTILBUD Forsikring for medlemmer av Politiets Pensjonistforbund. pf.no/forsikring

FORSIKRINGSTILBUD Forsikring for medlemmer av Politiets Pensjonistforbund. pf.no/forsikring FORSIKRINGSTILBUD 2016 Forsikring for medlemmer av Politiets Pensjonistforbund pf.no/forsikring 2 Pensjonistforsikring til svært rimelig PF Forsikring-pris! Mange pensjonerte medlemmer har klaget over

Detaljer

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Medlemsforsikringer Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Ajourført januar 2008 BFOs medlemsforsikringer www.bfo.no BFO-pakken: Forsikring ved dødsfall, uførhet og ulykke BFOs kollektive

Detaljer

i Utdanningsforbundets grunnforsikring 2014

i Utdanningsforbundets grunnforsikring 2014 i Utdanningsforbundets grunnforsikring 2014 Følgende er endret i vilkårene for Utdanningsforbundets grunnforsikring i 2014: Utgifter ved ulykkesskade: Kravet om at permanent tannbehandling må skje senest

Detaljer

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen Medlemsfordelene dine i 2013 Jo flere vi er sammen Kjære YS-Medlem 85 000 medlemmer tar ikke feil! Det er en glede å se at så mange medlemmer benytter seg av medlemstilbudene. Nå har over 85 000 medlemmer

Detaljer

Inn på tunet og forsikringsbehov 7.11.2014

Inn på tunet og forsikringsbehov 7.11.2014 Inn på tunet og forsikringsbehov 7.11.2014 Foto: Inn på tunet Trøndelag SA Inn på tunet hvordan sikre idyllen? Gårdstunet i utgangspunktet en produksjonsarena for næringsvirksomhet Forsikring i et livsløpsperspektiv

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II. Compass Holding Norway AS med datterselskaper

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II. Compass Holding Norway AS med datterselskaper Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II Compass Holding Norway AS med datterselskaper Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de personforsikringer Compass Holding Norge

Detaljer

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis nr: 104-9245 Forsikringstaker: Personellforbundet Org.nr: 960 475 135 Forsikringstakers adresse: Grønland 6-8, 0188 Oslo Forsikringsperiode: 01.01.2015

Detaljer