INFORMASJONSBROSJYRE. Til ansatte i

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJONSBROSJYRE. Til ansatte i"

Transkript

1 Til ansatte i Dette heftet er ment å gi en oversikt over de forsikringer som Helse Midt-Norge har tegnet for sine ansatte. Forsikringsordningene er med på å skape en økonomisk trygghet for deg og din familie. Informasjonsbrosjyren er en forenklet beskrivelse av forsikringene. Dette er ikke et juridisk bindende dokument. Ved en eventuell tvil er det teksten i overenskomsten mellom Spekter og arbeidstakerorganisasjonene, mellom Helse Midt-Norge og arbeidstakerorganisasjonene, samt forsikringsvilkårene som gjelder. Dette er forsikringer som kommer i tillegg til Folketrygden og private forsikringer du har. Heftet er utarbeidet av Pareto Forsikringsmegling AS (Pareto), som er rådgiver for Helse Midt-Norge. Informasjonsbrosjyren gjelder fra

2 Hvilke forsikringsordninger har Helse Midt-Norge? Yrkesskadeforsikring etter Lov om yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring etter overenskomsten med Spekter Gruppelivsforsikring Fritidsulykkesforsikring Tjenestereiseforsikring Dekningene for yrkesulykke-/sykdom og fritidsulykke er plassert i Protector Forsikring Gruppelivsforsikringen er plassert i Storebrand Tjenestereiseforsikringen er plassert i Europeiske reiseforsikring Du kan også logge deg på Pareto`s ansatteportal, hvor du finner nøyaktige beregninger av erstatningene for deg med hensyn til din alder, sivilstand og inntekt. Trenger du bruksanvisning for pålogging, finner du denne bakerst i heftet. (Denne vil være åpen fra ) Har du spørsmål om forsikringene forøvrig, ber vi om at du tar kontakt med personalavdelingen. Hva gjør du ved skade? Hvis du blir utsatt for en skade, skal du eller dine pårørende snarets ta kontakt med din nærmeste overordnede eller personalavdelingen.

3 Forsikringsdekninger Tabellen nedenfor viser en enkel oversikt over alle forsikringsdekningene som er tegnet for deg som ansatt i Helse Midt-Norge Yrke fritid Yrke fritid Yrke fritid Yrke fritid Yrke fritid Yrke fritid Ulykke Sykdom Ulykke Sykdom Ulykke Sykdom Medisinsk invaliditet Ervervsuførhet Død Forklaring: 1. Hva kan skje med deg før du går av med alderspensjon? Du kan: a. Bli medisinsk invalid b. Bli ervervsufør (dvs. tap i fremtidig inntektsevne) c. Du kan dø 2. Årsaken til dette kan være a. Du har vært utsatt for en ulykke b. Du har fått en sykdom 3. Hvor kan skaden/sykdommen inntreffe? a. På jobb b. I fritid Over har vi i søylediagrammet vist erstatningene for en 45/46 åring, og hvilke erstatninger han/henne får i de forskjellige tilfeller ved skade/sykdom.

4 Erstatning i G Erstatning i G INFORMASJONSBROSJYRE Erstatning ved medisinsk invaliditet: Mènerstatning er en erstatning for tapt livsutfoldelse som dekkes fra 15% medisinsk invaliditet dersom årsaken er yrkesskade/sykdom eller fritidsulykke. Erstatningen er uavhengig av arbeidsevne og lønn. Forsikringen gjelder ved ulykker hele døgnet og yrkessykdommer. Dekningen gjelder også på reise til og fra jobb. Jobb Fritid Ulykke 4.5 G 3 G Sykdom 4.5 G Ingen dekning Dekningene over forutsetter at du er 45/46 år, og 100 % medisinsk ufør. Er du delvis ufør avkortes erstatningen i forhold til uføregrad. Det er ingen erstatning ved sykdom i fritid. Figurene under viser erstatningene ved forskjellig aldre. Fritidsulykke Dersom man har fått konstatert varig medisinsk invaliditet som følge av fritidsulykke på 15% eller mer har man rett til erstatning etter følgende skala: Grad av medisinsk invaliditet Erstatning % med. Invaliditet 1 G % med. Invaliditet 2 G Over 70 % med. Invaliditet 3 G 8 Erstatning ved 100% medisinsk invaliditet i arbeid Alder 4 Erstatning ved 100% medisinsk invaliditet - ulykke fritid Alder

5 Erstatning i G INFORMASJONSBROSJYRE Erstatning ved ervervsmessig uførhet: Dette er erstatning for tap i fremtidig inntekt. Erstatningen er avhengig av arbeidsevne, alder og lønn. Jobb Fritid Ulykke G G Sykdom G Ingen dekning Forsikringen gjelder ved yrkesskade/yrkessykdom og fritidsulykke. Ved 100% varig ervervsuførhet er grunnerstatningen 22 G ved alder 45/46 år og lønn inntil 7 G. Er du yngre får du høyere erstatning, og er du eldre får du lavere. Inntektsgrunnlag over 10 G gir en grunnerstatning på 30 G. 40 Erstatning ved ervervsmessig uførhet i arbeid og fritidsulykke Alder Figuren over illustrerer erstatningen i forhold til alder og inntekt inntil 7 G. Det er ingen erstatning ved ervervsuførhet som følge av «annen sykdom» - dvs sykdom som ikke er forårsaket av arbeidssituasjonen.

6 Erstatning i G INFORMASJONSBROSJYRE Erstatning ved død: Jobb Fritid Ulykke Min. 8 G - Maks 18 G Min. 8 G - Maks 18 G Sykdom Min. 8 G - Maks 18 G Min. 5 G - Maks 10 G Kun ektefelle/samboer og andre som for en vesentlig del ble forsørget av avdøde har rett på erstatning. Den samlede erstatning til etterlatte kan ikke overstige 18 G. Etterlatte etter arbeidstaker som dør innen 1 år etter påbegynt permisjon, eller 2 år etter overgang til uføretrygd, og som ikke har hatt annet ordinært arbeid i perioden, er omfattet av dekningene. Etterlatte etter arbeidstakere som har omsorgspermisjon uten lønn, er også omfattet av forsikringen Erstatning ved død - ulykke/sykdom i jobb og ulykke i fritid (forsørgere) Alder Erstatning ved død - sykdom fritid (forsørgere) Alder Over har vi vist erstatningene ved de forskjellige aldre uttrykt i G som pr er kr ,-. Hvis du ikke er forsørger utbetales 1, 5 månedslønn minimum 0,5 G ( p.t. kr ,-)

7 Arverekkefølgen ved død er: a) Ektefelle b) Samboer c) Barn under 20 år (disse skal ha minst 40% av erstatningsbeløpet uavhengig av a og b) d) Andre personer som for en vesentlig del ble forsørget av avdøde e) Om det ikke finnes etterlatte, utbetales 1,5 månedslønn eller 0,5 G høyeste beløpet Hva skjer hvis du slutter/meldes ut av forsikringen? Når ansettelsesforholdet er slutt, skal du få tilbud om å tegne individuell fortsettelsesforsikring uten å levere helseerklæring. Når du slutter skal du få informasjon om denne retten fra personalavdelingen. Hvorfor tegne fortsettelsesforsikring? Hvis du har en sykdom eller skade når du slutter i et foretak vil du få avslag eller reservasjoner mot det du lider av dersom du skal kjøpe individuell livsforsikring eller uføreforsikring. Det samme risikerer du hvis du begynner hos en ny arbeidsgiver. Ønsker du å benytte deg av dette må du underrette forsikringsselskapet innen 6 måneder. Vi vil spesielt anbefale deg å gjøre dette dersom du ved fratredelse har en konstatert sykdom, eller mistanke om dette.

8 TJENESTEREISEFORSIKRING Hvem gjelder forsikringene for? Reiseforsikringene gjelder for ansatte som reiser på oppdrag for helseforetaket. Du får forsikringskort hos personalavdelingen. Hvor gjelder forsikringene? Gjelder over hele verden, men gjelder også på lokale tjenestereiser. Dekningsomfang: Personlig reisegods kr ,- Arbeidsgivers effekter kr ,- Forsinket bagasje kr , Reisesyke/hjemtransport Returreise/remplassering Ubegrenset Ubegrenset Reiseansvar kr ,- Rettshjelp kr ,- Avbestilling pga. sykdom kr ,- Egenandel Det er ingen egenandel på reiseforsikringen. Hva gjør du ved skade? Kontakt Europeiske Reiseforsikring på tlf for å få råd om hvordan du skal forholde deg ved alvorlig skade og/eller ekstraordinær hjemtransport. Andre skader kan registreres direkte på internett. Andre henvendelser kan gjøres til personalavdelingen.

9 BRUKERVEILEDNING TIL PARETO S ANSATTPORTAL HVA ER ANSATTPORTALEN? Du har kanskje, i løpet av din yrkeskarriere, opplevd at ulike arbeidsgivere tilbyr ulike personalforsikringer? Dette med forsikringer er ikke alltid like lett å forstå i hvert fall ikke sånn rent umiddelbart. Det er derfor vanlig praksis hos de fleste arbeidsgivere at de utarbeider en forsikringsinformasjon, en brosjyre, som legges sammen med øvrig informasjon i en personalhåndbok eller lignende. Svakheten med et slikt system er at informasjonen er generell. Man må gjerne allikevel ha hjelp til å finne ut hva man faktisk får utbetalt i de ulike situasjoner man er forsikret mot; alderspensjon, uførhet, invaliditet og dødsfall. Paretos Ansattportal er et internettbasert verktøy som gir deg eksakte opplysninger om de ulike hendelser som gir deg eller dine etterlatte erstatning. I tillegg får du vite hva du i kroner vil få utbetalt i de ulike situasjoner som kan oppstå. Dette da også relatert til din alder og inntekt da dette varierer mye.

10 HVORDAN LOGGE SEG PÅ? 1. Gå til Forsikringsmegling.aspx 2. Velg Logg inn 3. Pålogging Ansattportalen Brukernavn HM2012 Passord HM2012 Når du er pålogget må du legge inn lønns- og private opplysninger om deg selv under Mine innstillinger. Dette må legges inn hver gang man er inne i portalen. HVORDAN BRUKES ANSATTPORTALEN Brukeren kan selv klikke rundt i "Ansattportalen", men et godt utgangspunkt kan være å klikke på fanen Dekninger. Da kommer du til Den blå pyramiden. Pyramiden er delt inn i 3 nivåer og 4 kolonner: - Nivå 1 er folketrygden - Nivå 2 er forsikringer fra arbeidsgiver - Nivå 3 er informasjon om alternative muligheter til private forsikringer Lurer du for eksempel på hvilke forsikringer arbeidsgiveren din har tegnet for deg hvis du dør klikker du på pyramidens felt C2. Du er nå inne på C2 (det ser du ved at både Personalforsikringer via jobben og C er merket med rødt under pyramiden). Her kan du lese om de dødsfallsforsikringene arbeidsgiveren betaler for deg. Klikker du på Fordypning får du utfyllende informasjon. Klikker du på Beregninger får du opp hvilke erstatningsbeløp dine etterlatte vil få dersom du dør. Her kan det være ulike beløp, avhengig av dødsårsaken. Klikker du på beregninger fra en annen rute enn 2C i pyramiden, får du beregninger for hva du har i vente i forhold til den aktuelle hendelsen. Lykke til med bruken av Ansattportalen. Får du problemer underveis kan du kontakte Pareto. Adresser etc. finner du under fanen Mine kontaktpersoner.

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Til medarbeidere i Helse Vest som omfatter Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Helse Stavanger HF, Helse Vest IKT og Sjukehusapoteka Vest HF (Illustrasjonsfoto:

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE kkkkkkkkkkk Til ansatte i Helse Midt-Norge Yrkesskadeforsikring etter Lov om yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring etter overenskomsten med Spekter Gruppelivsforsikring Fritidsulykkesforsikring

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i Helse Sør-Øst (tidl. Helse Sør) Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Fritidsulykkesforsikring Tjenestereiseforsikring

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i helseforetak i Helse Sør-Øst Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Tjenestereiseforsikring Oktober 2011 Kjære medarbeider

Detaljer

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune Personforsikringer for ansatte i Holtålen kommune August 2013 Innholdsfortegnelse Navn og adresser (kontaktinfo) 2 Ord og uttrykk i forsikring 4 Personforsikring - Engangsutbetalinger 5 Gruppelivsforsikring

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

FORSIKRINGSHÅNDBOK. for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009

FORSIKRINGSHÅNDBOK. for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009 FORSIKRINGSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009 1 Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de person-forsikringer og Skanska Norge AS m/datterselskap, har

Detaljer

Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services

Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services Innholdsfortegnelse Side 1. Velkomstbrev kontaktinformasjon 3 2. Kort om folketrygden/pensjon Pensjonstrygden for sjømenn 4 3. Pensjonsforsikring

Detaljer

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING INNHOLD Kollektiv pensjonsforsikring Personforsikring Helårs reiseforsikring ansatt med familie Dine private forsikringer Her finner du oversikt over de forsikringene som vi har som ansatte i Schlumberger

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP

INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP Severin Myklebust Aut. forsikringsrådgiver Tlf. +47 70 01 09 52 Mob. + 47 97 14 29 35 Faks. + 47 70 01 26 66 INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP GARANTI KLPs nære samarbeid

Detaljer

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak Personforsikringer for Samarbeidende kommuner og foretak 1 Innhold Om denne brosjyren 3 Definisjoner 5 Gruppelivsforsikring 6 Yrkesskadeforsikring 7 Fritidsulykkesforsikring 9 Tjenestereiseforsikring 10

Detaljer

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014 Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene Desember 2014 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade - generelt 3 Hvem er med i forsikringene 4 Skatteforhold

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med privat ytelsesbasert pensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE

INFORMASJON TIL ANSATTE Lunner kommune FORSIKRINGER INFORMASJON TIL ANSATTE 2011 Denne orienteringen gir en forenklet beskrivelse av forsikringene som supplement til forsikringsavtalene, forsikringsbevis og vilkår. Ved eventuelle

Detaljer

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY AS

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY AS INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY AS PERSONFORSIKRING I TRYG FORSIKRING ONSHOREANSATTE OFFSHOREANSATTE IE- OG OSBA KONTRAKT - DYKKERE FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE - ONSHOREANSATTE SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD

Detaljer

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune Personforsikringer for Vestfold fylkeskommune Fylkeskommunen har alle sine personforsikringer i KLP. I denne brosjyren kan du lese mer om hva forsikringene dekker, og hvordan du skal forholde deg hvis

Detaljer

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak Personforsikringer for Samarbeidende kommuner og foretak 1 Innhold Om denne brosjyren 3 Når meldes du inn og ut av forsikringsordningene? 4 Definisjoner 5 Gruppelivsforsikring 6 Yrkesskadeforsikring 7

Detaljer

Person- og pensjonsforsikringer for. ansatte i Schlumberger-selskapene. International Insurance Brokers & Consultants

Person- og pensjonsforsikringer for. ansatte i Schlumberger-selskapene. International Insurance Brokers & Consultants Person- og pensjonsforsikringer for ansatte i Schlumberger-selskapene Schlumberger Norge AS Schlumberger Information Technology Systems Norge AS Reslink AS Lyng Drilling AS WesternGeco AS Sist oppdatert

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte i innskuddsbasert tjenestepensjon i Nettbuss konsernet i Norge Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Navn og adresser 5 Kundenavn 5 Forsikringsmegler

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med offentlig tjenestepensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4 Forsikringsgivere

Detaljer

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Teksten bygger på brosjyren Personalforsikring i kommunen utarbeidet av Skadeforsikring AS 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Forsikringer i arbeidsforhold

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seawells finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seawells finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seawell har dekket for sine landansatte i Norge i tillegg til de utbetalinger som

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Definisjoner... 3 Engangsutbetalinger... 4 Tjenestereiseforsikring... 7 Innledning Personalforsikringer Dette heftet

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seadrills finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, januar 2007. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seadrills finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, januar 2007. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seadrill har dekket for sine offshoreansatte i tillegg til de utbetalinger som

Detaljer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14 Personforsikringer Agenda Gjennomgang av forsikringene Melde skader - hvilke skader skal meldes - hvordan melde skader 2 Hvilke forsikringer? Gruppelivsforsikring.

Detaljer

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Agenda! Kravene til YS- /personalforsikring i HTA og lovverket! Forsikringsproduktene som møter kravene! Roller og prosedyrer ved skaderegistrering

Detaljer

PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER

PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER Informasjon til deg som er ansatt i Saipem Denne brosjyren gir en kortfattet informasjon om pensjonsordningen Saipem har i DNB Livsforsikring ASA, og hvilke forsikringer

Detaljer

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS Pensjon og personforsikring for ansatte i Sodexo AS Januar 2012 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade 3 Generelle bestemmelser 4 Definisjoner 5 Pensjon 7 Folketrygden 7 AFP 8 Fleksibel

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med finansavdelingen som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med finansavdelingen som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seawell og Seawell har dekket for sine offshoreansatte i tillegg til de utbetalinger

Detaljer