Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12"

Transkript

1 Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene,

2 Agenda! Kravene til YS- /personalforsikring i HTA og lovverket! Forsikringsproduktene som møter kravene! Roller og prosedyrer ved skaderegistrering og melding! Tilgjengelig informasjonsmateriell 2

3 Forsikring for kommuneansatte Presentasjonen skal gi svar på :! Hvem er forsikret?! Hvilke forsikringer har kommunen?! Hvor og når gjelder forsikringene?! Hvilke skader erstattes?! Hvor mye utbetales?! Hvem får utbetalt dødsfallserstatning?! Forholdet mellom NAV og forsikring! Rutiner og roller ved skaderegistrering og melding. 3

4 Krav i tariff og lov Hvem er forsikret? Alle ansatte som kommunen har erstatningsansvar for etter HTA 1 Alle som kommunen kan komme i ansvar overfor etter Lov om yrkesskadeforsikring (Medlemmer av ordningen ulykke fritid) 4

5 Forsikringsprodukter 1) Gruppeliv 10 2) Tariffbestemt yrkesskade 11 3) Lovbestemt yrkesskadeforsikring 4) (Ulykke fritid) 5

6 Hvor /når gjelder forsikringene? GRUPPELIV hvor som helst, døgnet rundt YRKESSKADE - tariff i arbeid, på arbeidsstedet, i arbeidstiden og på direkte reise mellom hjem og arbeidssted og på tjenestereiser YRKESSKADE - lov i arbeid, på arbeidsstedet, i arbeidstiden (ULYKKE FRITID utenom arbeidstid) 6

7 Lov om yrkesskadeforsikring UBRUTT STREK = YRKESSKADETRYGDET BRUTT STREK = IKKE YRKESSKADETRYGDET PRIVAT ÆREND BRUKER BOSTED BRUKER KONTOR BRUKER Kilde: NAV Tariffbestemt YS 11 : direkte reise mellom hjem og arbeidssted.

8 Ord og utrykk MÈNERSTATNING ytes på grunn av varig MEDISINSK INVALIDITET TAP I FRAMTIDIG ERVERV erstatning som følge av helt eller delvis varig tap av evnen til inntektsgivende arbeid (ERVERVSUFØRHET) 8

9 Hva dekker forsikringene? GRUPPELIV 10 - død (uansett årsak) YRKESSKADE / YRKESSYKDOM tariffbestemt 11 - ervervsmessig uførhet (tap i framtidig erverv) - medisinsk invaliditet over 15% (mèn-erstatning) - død YRKESSKADE / YRKESSYKDOM - lov - ervervsmessig uførhet (tap i framtidig erverv) - medisinsk invaliditet over 15% (mèn-erstatning) - død - tapt inntekt, framtidige merutgifter m.m 9

10 Erstatning G = Folketrygdens Grunnbeløp De fleste erstatninger fastsettes i henhold til! Folketrygdens grunnbeløp:! G = kr

11 Erstatning ERSTATNING VED DØD Gruppeliv G (u. 51 år) YS tariff G 18 G maks (samordning) eller: Lov om YS 15 G (-aldersfradrag) 1-6,5 G Barnetillegg Skadelidte skal ha sin erstatning utmålt etter den bestemmelsen (lov eller tariff) som gir høyeste samlede erstatning. 11 (Ulykke fritid 15 G )

12 Arverekkefølge Erstatning ved død ( 10, 11 og YS lov) utbetales til: EKTEFELLE/REG. PARTNER eller SAMBOER og/eller BARN felles adresse 2 år eller felles adresse og felles barn under 25 år skal ha utbetalt minst 40 % av erstatnings beløpet selv om det er erstatningsberettiget ektefelle / samboer, gjelder 10 og 11. For yrkesskade etter loven utbetales egne barnetillegg. ANDRE personer som for en vesentlig del ble forsørget av avdøde. 12 Viktig! Dersom det ikke finnes etterlatte som nevnt ovenfor, utbetales 2 G til dødsboet fra gruppelivsforsikringen. Fra yrkesskadeforsikringen lov eller tariff, utbetales ingen erstatning.

13 Erstatning Tap i framtidig erverv eller YS tariff G Lov om YS22-30 G +/- alderstillegg/fradrag Skadelidte skal ha sin erstatning utmålt etter den bestemmelsen som gir høyeste samlede erstatning. (Ulykke fritid 15 G) 13

14 Erstatning Mèn-erstatning (min 15 % varig medisinsk invaliditet) YS tariff 11 3 G eller Lov om YS 4,5 G (+/- alderstillegg/fradrag) Skadelidte skal ha sin erstatning utmålt etter den bestemmelsen som gir høyeste samlede erstatning. 14 (Ulykke fritid 3 G)

15 Erstatning Øvrige erstatninger lov om ys: Tapt inntekt - faktisk inntektstap fram til oppgjørstidspunkt Påførte merutgifter - dokumenterte merutgifter til oppgjørstidspunkt Framtidige merutgifter - individuell beregning Utgifter forbundet med dødsfallet - 0,5 G 15

16 Erstatning for tap i fremtidig erverv og mén iht. 11 og Lov om yrkesskade. 44! 42! 40! 38! 36! 34! 32! 30! 28! 26! 24! 22! 20! 18! 16! 14! 12! 10! 8! 6! 4! 2! 0! 25! 35! 45! 47! 49! 51! 53! 55! 57! 59! 61! 63! 65! 67! 69! 71! 73! Alder! Forutsetning: Erstatning ved 100% invaliditet og uførhet. Lønn inntil 7G. 11 Lov om YS! 16

17 Behandlings og reiseutgifter NAV: Utgangspunkt: Full refusjon av nødvendige behandlingsutgifter jf ftrl 5-25 Unntak: Behandlingsutgifter hos lege, fysioterapaut, tannlege Utgifter til medisiner og medisinsk utstyr Ingen særregler ved behandling hos psykolog, kiropraktor eller logoped. Helfo vurderer krav om tilbakebetaling av utgifter til behandling Helseforetakenes senter for pasientreiser vurderer krav om tilbakebetaling av utgifter til reise Frist: seks måneder etter at kravet kunne har vært satt frem HELFO.NO

18 Behandlingsutgifter 11 TARIFFBESTEMT YRKESSKADE (OG ULYKKE FRITID) - Behandlingsutgifter i henhold til vilkår, inntil kr , maks 3 år fra skadedagen - Dekker utgifter som ikke kan kreves fra annet hold - Avklares med selskapet - Egenandel kr 500 pr. skadetilfelle 18

19 Fortsettelsesforsikring FORTSETTELSESFORSIKRING Ansatte går ut av gruppelivsforsikringen når de slutter (også AFP-pensjonister). De får da rett til å videreføre avtalen på individuell basis, uten helseerklæring. (Forsikringsavtaleloven 19-7) Arbeidsgivers ansvar å gi dette tilbudet. Gjensidige utarbeider standardbrev. Lag gode rutiner! 19

20 Melding av skader og krav ROLLER OG PROSEDYRER VED SKADEMELDING OG OPPGJØR 20

21 Finansiering av yrkesskader ANSATT FORSIKRINGSSELSKAP FOLKETRYGDEN KOMMUNE Folketrygdloven og Yrkesskadeforsikringssloven er til sammen ment å gi den skadelidte full kompensasjon ifm yrkesskader 21

22 Melding av skader og krav Folketrygdloven Melding av yrkesskade Arbeidsgivere, rektorer, forlegningssjefer og andre i tilsvarende stilling plikter snarest å sende skademelding til Arbeids- og velferdsetaten når en arbeidstaker, elev, student, militærperson osv. blir påført en skade eller sykdom som kan gi rett til yrkesskadedekning. Forsikringsavtaleloven (melding om forsikringstilfellet) Er forsikringstilfellet inntruffet, skal enhver som mener å ha et krav mot selskapet, uten ugrunnet opphold melde fra til det (meldinger fra eller til medlemmene) Blir en melding i forsikringsforholdet gitt til forsikringstakeren, kan det ikke gjøres gjeldende at den ikke er kommet fram til selskapet. 22

23 Melde krav Hendelser som medfører erstatningskrav, skal snarest meldes til selskapet. Alvorlige hendelser meldes så snart som mulig slik at Gjensidige kan bli en aktiv deltaker i rehabiliteringen. Frist til å melde krav om erstatning begynner å løpe ved utløpet av det kalenderår den skadelidte fikk eller burde skaffet seg nødvendige kunnskap om de forhold som begrunner kravet. 23

24 Skademelding - roller Kommunen - skal registrerer skaden (NAV-melding og/eller skademelding) - skal bekrefte at skadelidte var ansatt og med i ordningen på skadetidspunkt når ansatte melder krav til selskapet - skal gi selskapet melding ved dødsfall - melde alvorlige skader til selskapet Den ansatte - melde hendelsen til kommunen - melde krav til selskapet Selskapet - startsamtale og skadeoppgjør 24 Skademeldinger finnes på gjensidige.no

25 25 Hjemmesider - forsikringsordningen BRAH

INFORMASJON TIL ANSATTE

INFORMASJON TIL ANSATTE Lunner kommune FORSIKRINGER INFORMASJON TIL ANSATTE 2011 Denne orienteringen gir en forenklet beskrivelse av forsikringene som supplement til forsikringsavtalene, forsikringsbevis og vilkår. Ved eventuelle

Detaljer

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Teksten bygger på brosjyren Personalforsikring i kommunen utarbeidet av Skadeforsikring AS 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Forsikringer i arbeidsforhold

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i helseforetak i Helse Sør-Øst Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Tjenestereiseforsikring Oktober 2011 Kjære medarbeider

Detaljer

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune Personforsikringer for ansatte i Holtålen kommune August 2013 Innholdsfortegnelse Navn og adresser (kontaktinfo) 2 Ord og uttrykk i forsikring 4 Personforsikring - Engangsutbetalinger 5 Gruppelivsforsikring

Detaljer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14 Personforsikringer Agenda Gjennomgang av forsikringene Melde skader - hvilke skader skal meldes - hvordan melde skader 2 Hvilke forsikringer? Gruppelivsforsikring.

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i Helse Sør-Øst (tidl. Helse Sør) Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Fritidsulykkesforsikring Tjenestereiseforsikring

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP

INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP Severin Myklebust Aut. forsikringsrådgiver Tlf. +47 70 01 09 52 Mob. + 47 97 14 29 35 Faks. + 47 70 01 26 66 INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP GARANTI KLPs nære samarbeid

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2009. Avløser forsikringsvilkår fra 1. oktober 2006. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Orientering om personalforsikringer for ansatte og ombudsmenn i

Orientering om personalforsikringer for ansatte og ombudsmenn i Orientering om personalforsikringer for ansatte og ombudsmenn i Ajour: 07.02.13 Side 1 av 9 G E N E R E L L I N F O R M A S J O N Den til enhver tid gjeldende tariff, lovverk og forsikringsavtale er overordnet

Detaljer

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune Personforsikringer for Vestfold fylkeskommune Fylkeskommunen har alle sine personforsikringer i KLP. I denne brosjyren kan du lese mer om hva forsikringene dekker, og hvordan du skal forholde deg hvis

Detaljer

AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 Forsikringsavtalen består av forsikringsbeviset, disse forsikringsvilkårene, forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989, det øvrige lovverk. Teksten

Detaljer

Oversikt over personpremie for perioden 1.1.2012 31.12.2012

Oversikt over personpremie for perioden 1.1.2012 31.12.2012 Oversikt over personpremie for perioden 1.1.2012 31.12.2012 Forsikrings selskap Forsikrings periode Avtalenr Dekning Personell Antall/ årsverk Snittpremie Premie 2012 Gjensidige 1.1.2012 31.12.2012 79332016

Detaljer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Til medarbeidere i Helse Vest som omfatter Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Helse Stavanger HF, Helse Vest IKT og Sjukehusapoteka Vest HF (Illustrasjonsfoto:

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE kkkkkkkkkkk Til ansatte i Helse Midt-Norge Yrkesskadeforsikring etter Lov om yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring etter overenskomsten med Spekter Gruppelivsforsikring Fritidsulykkesforsikring

Detaljer

Innholdsfortegnelse for vilkår

Innholdsfortegnelse for vilkår Side 15 av 27 000001000006008016 Innholdsfortegnelse for vilkår Offentlig personal m/tariffavtale - Alle kommuneansatte som er omfattet av tariffavtalen For Offentlig personal m/tariffavtale gjelder følgende

Detaljer

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011 Forsikringsvilkår Erstatter og P 916 Psykologisk førstehjelp begge fra 01.01.2010 I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsavtalelover av 16. juni 1989. - Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni

Detaljer

Logoer PAKKEFORSIKRING FORSIKRINGSVILKÅR AV JANUAR 2012 ERSTATTER VILKÅR AV JANUAR 2009

Logoer PAKKEFORSIKRING FORSIKRINGSVILKÅR AV JANUAR 2012 ERSTATTER VILKÅR AV JANUAR 2009 Logoer 2 PAKKEFORSIKRING FORSIKRINGSVILKÅR AV JANUAR 2012 ERSTATTER VILKÅR AV JANUAR 2009 Ring 03100 - Kundeservice - Hjelp 24 timer ved skade - Fra utlandet, ring +47 915 03100 Bl.nr. 2700/01.12 Innholdsfortegnelse

Detaljer

C-220 PERSONALFORSIKRING AV 08.08.2008

C-220 PERSONALFORSIKRING AV 08.08.2008 Side 1 av 18 C-220 PERSONALFORSIKRING AV 08.08.2008 NB. FORSIKRINGSVILKÅRET INNEHOLDER BÅDE YRKESSKADEFORSIKRING OG FRITIDSULYKKEFORSIKRING. FORSIKRINGSBEVISET BESKRIVER HVILKE PRODUKTER OG DEKNINGER SOM

Detaljer

1. Hvem forsikringen omfatter...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Når forsikringen gjelder...2 4. Hva forsikringen kan omfatte...

1. Hvem forsikringen omfatter...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Når forsikringen gjelder...2 4. Hva forsikringen kan omfatte... Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem forsikringen omfatter...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Når forsikringen gjelder...2 4. Hva forsikringen kan omfatte...2 A. Dekninger skade påført i

Detaljer

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak Personforsikringer for Samarbeidende kommuner og foretak 1 Innhold Om denne brosjyren 3 Definisjoner 5 Gruppelivsforsikring 6 Yrkesskadeforsikring 7 Fritidsulykkesforsikring 9 Tjenestereiseforsikring 10

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

AVTALEVILKÅR PERSONALKASKO Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR PERSONALKASKO Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR PERSONALKASKO Gjelder fra 01.01.2014 Pkt. side 1 Definisjoner 2 1.1 Forsikringstaker - sikrede - forsikrede 2 1.2 Konstateringstidspunkt 2 1.3 G er folketrygdens grunnbeløp 2 1.4 Ménerstatning

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med offentlig tjenestepensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4 Forsikringsgivere

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med privat ytelsesbasert pensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4

Detaljer

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY AS

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY AS INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY AS PERSONFORSIKRING I TRYG FORSIKRING ONSHOREANSATTE OFFSHOREANSATTE IE- OG OSBA KONTRAKT - DYKKERE FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE - ONSHOREANSATTE SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE BARNEULYKKESFORSIKRING VERDAL KOMMUNE

INFORMASJONSBROSJYRE BARNEULYKKESFORSIKRING VERDAL KOMMUNE VERDAL KOMMUNE INFORMASJONSBROSJYRE BARNEULYKKESFORSIKRING INNHOLDSFORTEGNELSE o Generell informasjon side 3 o Definisjoner side 3 o Barneulykkesforsikring side 4 o Yrkesskadetrygd for skoleelever - NAV

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE BARNEULYKKESFORSIKRING STJØRDAL KOMMUNE

INFORMASJONSBROSJYRE BARNEULYKKESFORSIKRING STJØRDAL KOMMUNE STJØRDAL KOMMUNE INFORMASJONSBROSJYRE BARNEULYKKESFORSIKRING INNHOLDSFORTEGNELSE o Generell informasjon side 3 o Definisjoner side 3 o Barneulykkesforsikring side 4 o Yrkesskadetrygd for skoleelever -

Detaljer

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014 Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene Desember 2014 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade - generelt 3 Hvem er med i forsikringene 4 Skatteforhold

Detaljer

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak Personforsikringer for Samarbeidende kommuner og foretak 1 Innhold Om denne brosjyren 3 Når meldes du inn og ut av forsikringsordningene? 4 Definisjoner 5 Gruppelivsforsikring 6 Yrkesskadeforsikring 7

Detaljer