i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring"

Transkript

1 i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring Følgende er endret i Utdanningsforbundets livsforsikring i 2013: Samboer trenger ikke lenger å begunstige medlemmet, da utbetalingen uansett går til medlem av Utdanningsforbundet. Følgende er endret i Utdanningsforbundets uføreforsikring i 2013: Et unntak er fjernet, slik at man nå kan gjøre krav på delutbetaling selv om man er under aktiv behandling.

2 i Utdanningsforbundets grunnforsikring 2013 Følgende er endret i Utdanningsforbundets grunnforsikring i Grunnforsikringen er utvidet til også å omfatte erstatning ved familiemedlemmers død. Erstatningen utbetales uansett dødsårsak, og gir en utbetaling på 0,5 G. Som nærmeste familie regnes ektefelle/samboer/registrert partner og hjemmeboende barn ut det året de fyller 21 år.

3 i Utdanningsforbundets innboforsikring 2013 Følgende er endret i vilkårene for Utdanningsforbundets innboforsikring i 2013: Forsikringen dekker nå utgifter til tilpasning av egen eiet bolig hvis sikrede havner i rullestol etter ulykke. Slike utgifter erstattes med inntil kroner. Programvare er omfattet med til sammen opp til kroner. Egenandelen ved sykkeltyveri er nå kroner Egenandelen var tidligere kroner. Hvis sykkelen er registrert i et forsikringsgodkjent (FG-godkjent) sykkelregister er egenandelen kroner. Dekningen Mistet og gjenglemt er tatt ut. Privatansvarsforsikringen gjelder i Norden. Tidligere gjaldt den i Europa.

4 i Utdanningsforbundets barneforsikring 2013 Følgende er endret i Utdanningsforbundets barneforsikring i 2013: Varig medisinsk skade på person Endring i bruk av invaliditetstabellen Dersom den medisinske invaliditetsgraden ikke kan fastsettes på grunnlag av Helse- og sosialdepartementets invaliditetstabell eller Svensk Forsikrings Forbundets Medisinsk invaliditet sjukdommer, kan også den danske Arbejdsskadestyrelses méntabel av 1. januar 2012 benyttes. Merutgifter til nødvendig pleie og tilsyn Erstatning gis nå ut det året forsikrede/barnet fyller 20 år. Tidligere opphørte erstatningen da forsikrede/barnet fylte 20 år. Dagpenger Erstatning gis nå ut det året forsikrede/barnet fyller 20 år. Tidligere opphørte erstatningen da forsikrede/barnet fylte 20 år. Økonomisk trygghet ved utvalgte sykdommer Dekningen har endret navn til Økonomisk trygghet ved alvorlige tilstander. Dekningen er utvidet fra 9 til 10 diagnoser og dekker nå også Calvet Leg Perthes.

5 i Utdanningsforbundets reiseforsikring 2013 Følgende er endret i vilkårene for Utdanningsforbundets reiseforsikring i 2013: Forsikringen er utvidet til også å gjelde reiser fra Norden. Dette gjelder de som er fast bosatt i Norden og medlem av en nordisk folketrygd. Forsinkelse: Dekning ved forsinket avgang omfatter nå også innhenting av ny reiserute, i tillegg til overnatting. Dekning ved forsinket fremmøte omfatter nå også værforhold og teknisk feil, når sikrede reiser med privat transportmiddel. Bagasje: Tap av nøkler erstattes nå med inntil kroner per skadetilfelle. Trafikkuhell i form av velt er ikke lenger omfattet av forsikringen. Erstatningsreglene for skade på bagasje er endret. Tryg Forsikring kan avgjøre om erstatningen skal skje via kontantoppgjør, reparasjon eller gjenanskaffelse av bagasjen. Sykdom og ulykke på reisen: Forsikringssum for merutgifter ved sengeleie utenom sykehus er økt til kroner. Tidligere var erstatningen kroner. Tilkallingsdekningen er endret slik at erstatning begrenses til en reise og opphold per tilkalte person. Dekning for tannutgifter etter ulykke dekker ikke lenger utgifter som påløper etter hjemkomst. Erstatning for reiseavbrudd ved sengeleie utenom sykehus er endret. Erstatning beregnes nå fra første legekonsultasjon. Dekning for reiseavbrudd, og tannskade ved spising/akutt tannsykdom, er begrenset til å gjelde på reiser med inntil 3 måneders varighet. Ansvar: Ansvardekningen gjelder nå kun utenfor Norden. Tidligere gjaldt den i hele verden. Invaliditet og død etter ulykke: Forsikringen dekker nå medisinsk invaliditet etter ulykke. Forsikringssum er kroner ved 100% invaliditet. I tillegg gis en utbetaling på 0,5 G ved dødsfall etter ulykke. Dekningen samordnes med Utdanningsforbundets Grunnforsikring, slik at de som har denne vil få utbetaling fra denne. Dekning for invaliditet opphører ved utgangen av det året forsikrede fyller 75 år. Dødsfallsdekningen opphører ved utgangen av det året forsikrede fyller 70 år.

6 i Utdanningsforbundets studentforsikring 2013 Innbo: Forsikringen dekker nå utgifter til tilpasning av egen eiet bolig hvis man havner i rullestol etter ulykke, eller får et barn med tilsvarende handicap. Slike utgifter erstattes med inntil kroner. Egenandelen ved sykkeltyveri er nå kroner Egenandelen var tidligere kroner. Hvis sykkelen er registrert i forsikringsgodkjent (FG-godkjent) sykkelregister er egenandelen kroner. Dekningen Mistet og gjenglemt er tatt ut. Privatansvarsforsikringen gjelder nå kun i Norden. Tidligere gjaldt den i Europa. Programvare er omfattet med til sammen opp til kroner. Reise: Forsikringen er utvidet til også å gjelde reiser fra Norden. Dette gjelder de som er fast bosatt i Norden og medlem av en nordisk folketrygd. Forsinkelse: Dekning ved forsinket avgang omfatter nå også innhenting av ny reiserute, i tillegg til overnatting. Dekning ved forsinket fremmøte omfatter nå også værforhold og teknisk feil, når sikrede reiser med privat transportmiddel. Bagasje: Tap av nøkler erstattes nå med inntil kroner per skadetilfelle. Trafikkuhell i form av velt er ikke lenger omfattet av forsikringen. Erstatningsreglene for skade på bagasje er endret. Tryg Forsikring kan avgjøre om erstatningen skal skje via kontantoppgjør, reparasjon eller gjenanskaffelse av bagasjen. Ansvar: Ansvardekningen gjelder nå kun utenfor Norden. Tidligere gjaldt den i hele verden. Ulykkesforsikring Studieavbrudd: Det er innført karensperiode på 90 dager ved sykdom. Dette innebærer at forsikringen må ha vært i kraft i 90 dager før forsikrede har rett på erstatning for studieavbrudd som skyldes sykdom. Det er innført en regel om at erstatning kun utbetales en gang per sykdomstilfelle og kun en gang per rullerende år. Tidligere kunne man få utbetaling en gang per år. Uføreforsikring: Et unntak er fjernet, slik at man nå kan gjøre krav på delutbetaling selv om man er under aktiv behandling.

Vilkår 2015 Utdanningsforbundets barneforsikring

Vilkår 2015 Utdanningsforbundets barneforsikring Vilkår 2015 Utdanningsforbundets barneforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt og hva

Detaljer

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring Utdanningsforbundets livsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak

Detaljer

Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person

Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er

Detaljer

Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring familie

Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring familie Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring familie Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt

Detaljer

MEDLEMSFORSIKRINGER 2011

MEDLEMSFORSIKRINGER 2011 MEDLEMSFORSIKRINGER 2011 Befalets Fellesorganisasjon Les mer om forsikringene på www.bfo.no BFO-PAKKEN Spesialtilpasset deg som er befal Pris: kr 300 pr måned BFO-pakken gjelder hele døgnet i hele verden

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i NFF!

Fordeler for deg som er medlem i NFF! Fordeler for deg som er medlem i NFF! F N F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND Din trygghet- vår sak! 2014 Fordelene ved å være mange er mange Om oss Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund er en partipolitisk

Detaljer

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper.

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper. PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper. Kontakt oss! PF Forsikring 23 16 31 00 forsikring@pf.no 1 To nye forsikringer for to kroner måneden!

Detaljer

MEDLEMSFORSIKRINGER 2012

MEDLEMSFORSIKRINGER 2012 MEDLEMSFORSIKRINGER 2012 Foto: Tom Snedal/NAD ÅRETS NYHET: Du er nå fullforsikret i intops! Befalets Fellesorganisasjon Les mer om forsikringene på www.bfo.no BFO-PAKKEN Spesialtilpasset deg som er befal

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2014 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Vilkår 2013 Vilkår for utdanningsforbundets studentforsikring

Vilkår 2013 Vilkår for utdanningsforbundets studentforsikring Vilkår 2013 Vilkår for utdanningsforbundets studentforsikring Gjelder fra 1. januar 2013 Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forskringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser

Detaljer

Så er du litt tryggere

Så er du litt tryggere Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no Forsikring 2015 Så er du litt tryggere Januar 2015 NJ Forsikring 22 05 39 50 www.nj.no/forsikring forsikring@nj.no Vi gjør det vanskelige enkelt Har du de forsikringene

Detaljer

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring Godt å vite Normal utbetalingsrekkefølge Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i slik rekkefølge:

Detaljer

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Medlemsforsikringer Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Ajourført januar 2008 BFOs medlemsforsikringer www.bfo.no BFO-pakken: Forsikring ved dødsfall, uførhet og ulykke BFOs kollektive

Detaljer

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt.

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt. e r vå r e g n i r k i s for ryg t, t e t i l Kva gh erdi v o r t g et o gh 114 m o n n e j et g år Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2015 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring MARKEDSARBEID Ledernes medlemsforsikringer 2013 2015 Sverre Simen Hov Kommunikasjonsleder LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. Kontakt oss! PF Forsikring 23 16 31 00 forsikring@pf.no 1 2 Innhold: Seks gode forsikringer

Detaljer

Vilkår 2012 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person

Vilkår 2012 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person Vilkår 2012 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er

Detaljer

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil.

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil. Medlemsforsikringer 2013 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor skal være en trygghet for deg og sikre at du får gode forsikringsordninger. Gjennom anbudsrundene gjeldende for 2013 har

Detaljer

NSO Studentforsikring

NSO Studentforsikring NSO Studentforsikring Kjøp FØR uhellet er ute... www.student.no STUDENTFORSIKRINGEN God og rimelig studentforsikring til deg som student Norske studenter har dårlige rettigheter hvis uhellet skulle skje.

Detaljer

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no. Ajourført januar 2010

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no. Ajourført januar 2010 BFO er stolte av, også i år, å kunne presentere en utvidelse av BFO-pakken slik at den fremstår enda mer gunstig enn tidligere. I år har vi inkludert identitetstyveri i BFO-pakken. Les mer om ID-tyveri

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i helseforetak i Helse Sør-Øst Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Tjenestereiseforsikring Oktober 2011 Kjære medarbeider

Detaljer

Vilkår 2015 Vilkår for Utdanningsforbundets studentforsikring

Vilkår 2015 Vilkår for Utdanningsforbundets studentforsikring Vilkår 2015 Vilkår for Utdanningsforbundets studentforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: Seks gode forsikringer for ni kroner dagen side

Detaljer

FORSIKRINGER. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvarets mediesenter

FORSIKRINGER. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvarets mediesenter FORSIKRINGER Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvarets mediesenter 2015 Hvor mange av de som ble skadet i trafikken i 2014 tror du tenkte at ingenting kunne skje dem? 2 Informasjonen i denne brosjyren er ikke

Detaljer

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet Utestasjonerte Forsikringer for ansatte i utlandet 08764-12.2011 Forsikring for utestasjonerte Har bedriften din ansatte i utlandet? Forsikring for utestasjonerte gir trygghet under utenlandsoppholdet

Detaljer

Reiseforsikringsvilkår for ansatte og pensjonister i Statoil ASA. Forsikringsvilkår av 01.09.2014

Reiseforsikringsvilkår for ansatte og pensjonister i Statoil ASA. Forsikringsvilkår av 01.09.2014 Reiseforsikringsvilkår for ansatte og pensjonister i Statoil ASA Forsikringsvilkår av 01.09.2014 Innhold Tryg Alarm - Hjelp under reisen 3 Dekningsoversikt 3 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 4 2. HVA FORSIKRINGEN

Detaljer

Medlemsforsikringer 2015 1

Medlemsforsikringer 2015 1 Medlemsforsikringer 2015 1 Kjære medlem! medlemmene til en gunstig pris. På våre nettsider kan du lese mer om Tilbudet er stadig blitt utvidet og teller medlemsforsikringene, og du kan også nå ni ulike

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med finansavdelingen som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med finansavdelingen som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seawell og Seawell har dekket for sine offshoreansatte i tillegg til de utbetalinger

Detaljer