Fordeler for deg som er medlem i NFF!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fordeler for deg som er medlem i NFF!"

Transkript

1 Fordeler for deg som er medlem i NFF! F N F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND Din trygghet- vår sak! 2014 Fordelene ved å være mange er mange

2 Om oss Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund er en partipolitisk uavhengig organisasjon tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge og LO Stat. Forbundet organiserer arbeidstakere og ledere på alle nivåer i kriminlomsorgen. Vi er opptatt av at våre medlemmer skal være trygge, ikke bare på arbeidsplassen, men også i privatlivet. Derfor har vi fremforhandlet gode fordeler for deg som medlem gjennom LOfavor. Noen av medlemsfordelene får du automatisk når du melder deg inn, mens andre ligger der som et tilbud du kan benytte deg av når du trenger det. Logg deg inn på Min Side på lofavor.no for å få oversikt over dine kollektive forsikringer og hvilke medlemsfordeler du benytter. Du kan lese mer om fordelene dine på de neste sidene. Innhold Våre kollektive forsikringer LOfavør Kollektiv hjemforsikring s. 3 LOfavør Grunnforsikring s. 4 LOfavør Fritidsulykkesforsikring s. 4 Disse forsikringene inngår automatisk i medlemskapet ditt. Våre frivillige forsikringer LOfavør Topp Reiseforsikring s. 5 NFFs Gruppelivsforsikring s. 6 Frivillig kollektiv ulykkesforsikring s. 6 Advokatforsikring s. 7 Økonomisk rådgivning s. 7 Budsjettkalkulator App s. 7 Bruk medlemsfordelene dine innen ferie og opplevelser s. 8 2

3 Våre kollektive forsikringer LOfavør Kollektiv hjemforsikring LOfavør Kollektiv hjemforsikring er Norges eneste innboforsikring uten øvre forsikringssum. Det betyr at du kan få erstatning for alle tingene dine så lenge du husker dem. For å hjelpe deg å huske har vi utviklet appen Husk hva du har. Kode H Den er gratis og du finner den i Appstore og Google Play. Forsikringen dekker blant annet: skade på innbo og løsøre i hjemmet ditt i forbindelse med brann, eksplosjons- og vannledningsskade tyveri i forbindelse med innbrudd. Også tyveri fra balkong eller terrasse typiske uhell, f.eks skade på gjenstander som blir revet ned, velter eller lignende låst sykkel utenfor forsikringsstedet tyveri av løsøre fra låst bil matvarer i fryseboks flytteforsikring rettshjelp ansvarsforsikring Flere med LOfavør Kollektiv hjemforsikring i samme husstand? Hvis flere i husstanden har LOfavør Kollektiv hjemforsikring, slipper du egenandel ved skade på innbo som overstiger kroner. Hva som erstattes/skadetyper Forsikringssum Brann Ubegrenset Enkeltgjenstander Kr Smykker/gull Kr Samlinger (frimerker, mynter osv.) Kr Penger, verdipapirer etc. Kr Yrkesløsøre og varer oppbevart på forsikringsstedet Kr Løst tilbehør til bruk i tilknytning til privat motorkjøretøy (Deler, dekk og felger dekkes ikke) Kr Båt/varetilhenger til personbil Kr Fritidsbåt oppbevart på forsikringsstedet (lengde t.o.m 14 fot/motor t.o.m 10 HK) Nødvendige merutgifter til opphold utenfor hjemmet Kr Ubegrenset Barnevogn, sykkel/-tilhenger Kr Matvarer i fryser/kjøleskap Rekonstruksjon av manuskrifter m.v., gjenanskaffelse av data Tyveri/hærverk i annen bygning enn bolig utenfor forsikringsstedet og fra loft/kjellerbod Ubegrenset Kr Kr Kollektiv hjemforsikring koster kr 72,- per mnd. Bygningsmessige forandringer for rullestolbruker som følge av ulykkesskade Tyveri av personlige eiendeler/løsøre fra motorvogn og båt (penger og verdipapirer dekkes ikke) Kr Kr Enkeltgjenstander og samlinger utenfor bolig Kr Tyveri/napping av/fra veske som sikrede bærer Kr Erstatningsansvar Kr Rettshjelp Inntil kr Flytteforsikring (i egenskap av privatperson) - Skade ved tyveri er begrenset til Ubegrenset - Enkeltgjenstander/samlinger er begrenset til Egenandel: Den generelle egenandelen er kr 3 000,-. Er det to eller flere i husstanden som har Kollektiv hjemforsikring bortfaller egen andelen. For sykler registrert i Falck Sykkelregister er egen andelen kr 500,-. Se eller ring

4 Våre kollektive forsikringer LOfavør Grunnforsikring Forsikringen gir en engangsutbetaling til etterlatte ved dødsfall. Kode G Utbetalingen er høyest i de periodene av livet hvor gjeld og forsørgeransvar vanligvis er størst. Erstatningen kommer alltid i tillegg til eventuelle andre livsforsikringer du måtte ha. Yrkesaktive medlemmer med fast bosteds adresse utenfor Norden har rett til dobbel forsikringssum. Forsikringen dekker blant annet: - deg som medlem - din ektefelle/samboer og barn under 21 år - død uansett alder og årsak - hele døgnet, i hele verden - barns dødsfall (dekker også dødsfall etter 26. svangerskapsuke) med kr ,- Alder Medlem og ektefelle/ samboer/reg. partner og enslig medlem med barn under 21 år Enslig medlem uten barn under 21 år t.o.m , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- 67 og eldre 7 697, ,- LOfavør Grunnforsikring koster kr 26,- per mnd. LOfavør Fritidsulykkesforsikring betalt av NFF Forsikringen gir deg erstatning hvis du blir utsatt for en ulykke i fritiden. Barn som studerer har dekket sitt innbo- og løsøre på hybelen så lenge de ikke melder flytting hjemmefra. Har du en skade å melde? Ring Kode F Fritidsulykkesforsikringen gir deg som medlem utbetaling ved varig medisinsk invaliditet eller dødsfall som følge av en ulykke i fritiden. Yrkesskadeforsikringen, som alle arbeidsgivere må ha for sine ansatte, dekker bare yrkessykdommer og ulykker som skjer på eller i forbindelse med jobben. Den dekker ikke om noe uforutsett skulle skje på vei til og fra jobben eller i fritiden. LOfavør Fritidsulykkesforsikring dekker ulykker i fritiden, og gjelder kun for deg som medlem. Forsikringen dekker både ved død og varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke. Forsikringssummene ser du i tabellen nedenfor. LOfavør Fritidsulykkesforsikring gjelder fram til du er 70 år. Når forsikringstilfellet oppstår, vil den lokale tillitsvalgte gi nærmere veiledning. Fritidsulykkesforsikringen er gratis for våre medlemmer. Medlem som har ektefelle, samboer eller livsarvinger Enslig medlem , ,-* Død , ,-* Invaliditet , ,-* Behandlingsutgifter *Ved lavere invaliditetsgrad enn 100 %, reduseres erstatningen forholdsmessig. 4

5 Våre frivillige forsikringer LOfavør Topp Reiseforsikring Med denne forsikringen er du og familien din forsikret på alle typer reiser året rundt, og det stilles ingen krav til overnatting. Ulykkesdelen av forsikringen gjelder hele døgnet også når du ikke er på reise. Forsikringen dekker blant annet: - ferie- og fritidsreiser på inntil 45 dager, uten krav til overnatting - deg som medlem, din ektefelle/ samboer, og barn under 20 år, uavhengig om dere reiser samlet eller hver for dere - tyveri av, og skade på reisegods - nødvendig utlegg ved forsinket bagasje - reisesyke og hjemtransport med ubegrenset beløp - reiseulykke med inntil kr ,- ved død eller invaliditet før fylte 75 år. Inntil kr ,- ved barns invaliditet - reiseansvar - avbestillingsforsikring ved akutt sykdom - gjelder også tjenestereiser - ingen egenandel på reisegods Men dekker ikke (De viktigste begrensningene er:) - skader forårsaket ved å utøve risiko aktiviteter - gjenstander som er mistet, gjenglemt eller etterlatt - sykdom eller lidelse som var kjent før avreise Hva som erstattes/skadetyper Forsikringen gjelder for Varighet per enkeltreise Reisesyke - Sykehusopphold, legehonorar, akutt sykdom, utgifter til medisiner etc. - Ekstra utgifter ved transport til hjemsted i Norge Dekninger Ferie- og fritidsreiser 45 dager* Ubegrenset beløp Reiseansvar - Skade påført annen person, eller annen persons ting Inntil kr ,- Reisegods - Bagasje for enslige - Bagasje når to eller flere familiemedlemmer reiser sammen - Tap av sjekker, billetter og pass per person - Tyveri av penger fra safe, per person - Utlegg til nødvendige klær, toalettsaker ol. per pers. hvis ekspedert/innsjekket bagasje på utreise er forsinket med mer enn 4 timer Inntil kr ,- Inntil kr ,- Inntil kr ,- Inntil kr 6 000,- Inntil kr 3 000,- Inntil kr 3 000,- Reiseulykke Ved 100 % livsvarig invaliditet for voksne (inntil 75 år) Ved død for voksne (inntil 75 år) Ved 100 % livsvarig invaliditet for barn (inntil fylte 20 år) Ved død for barn (inntil fylte 20 år) Behandlingsutgifter for voksne (også etter fylte 75 år) Behandlingsutgifter for barn Avbestillingsforsikring - Annulleringsomkostninger en person - To eller flere familiemedlemmer som reiser sammen Kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr ,- Inntil kr ,- Inntil kr ,- Egenandeler - Behandlingsutgifter ved ulykke Kr 1 000,- * Kan utvides med flere reisedøgn mot et pristillegg. Skadehjelp på stedet - 24 timer i døgnet SpareBank 1: Tlf (i utlandet: ) SOS: Tlf Reiseforsikring koster kr 83,- per mnd. 5

6 Våre frivillige forsikringer Et dødsfall har som regel økonomiske konsekvenser. Som medlem av Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund har du flere forsikringsordninger som vil være til hjelp i slike tilfeller. NFFs Gruppelivsforsikring Gruppeforsikringen omfatter deg som er yrkesaktiv eller uførepensjonert og ikke har reservert deg. Kode 0 Frivillig kollektiv ulykkesforsikring Forsikringen koster kr 588,- per år. Det er rimeligere enn individuelle ulykkesforsikringer med tilsvarende ytelse. Forsikringen gir en erstatning på 3,5 G ved død som følge av en ulykke, og 6 G ved varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke. Ved lavere invaliditet enn 100 %, reduseres erstatningen forholdsmessig. Forsikringen dekker - deg som medlem - ulykkesskader i fritid og arbeidstid som fører til livsvarig medisinsk invaliditet eller død - utgifter til lege og tannlege etter ulykkes skade som ikke dekkes fra annet hold, med inntil 5 % av forsikringssummen ved invaliditet innenfor Norden - frem til du fyller 70 år Forsikringen gjelder både i arbeid og fritid, og i hele verden. Gruppeforsikringen kommer til utbetaling ved dødsfall uansett årsak. Forsikringssummen reguleres hvert år i forhold til Folketrygdens grunnbeløp. G er per kr ,-. Det utbetales 5 G (per kr ,-) hvis du som medlem dør. Utbetalt erstatning er skattefri, men kommer inn under regler om formuebeskatning og eventuell arveavgift. Utbetalte renter skal beskattes som inntekt. Det er anledning til å reservere seg mot forsikringen ved innmelding i forbundet. Ønsker man på et senere tidspunkt å tilslutte seg forsikringen må det leveres helseerklæring. NFFs Gruppelivsforsikring koster kr 108,- per mnd. Men dekker ikke De viktigste begrensningene er: - skader som er forårsaket ved utøvelse av risikoaktiviteter - skade på grunn av deltakelse i organisert konkurranseidrett - merutgifter ved behandling og opphold på private legevakter og klinikker - ulykker som skyldes deltakelse i slagsmål eller kriminelle handlinger - skader som skyldes grov uaktsomhet, herunder beruselse - skader som følge av å ha tatt sovemidler, smertestillende eller narkotiske midler Hva er medisinsk invaliditet? Medisinsk invaliditet må ikke forveksles med ervervmessig uførhet. Med medisinsk invaliditet menes den legemlige skaden, vurdert uavhengig av arbeidsevnen. Egenandel på kr 1000,- kommer i fradrag. Behandlingsutgifter betales i inntil 2 år fra skadedagen. Du som medlem må selv be om å bli tilsluttet forsikringen. Frivillig kollektiv ulykkesforsikring koster kr 45,- per mnd. 6

7 Gode medlemsfordeler gjennom LOfavør! Unngå de unødvendige konfliktene i livet Advokatforsikring er en medlemsfordel som gir deg tilgang til dyktige advokater fra vår samarbeidspartner HELP. De gir deg juridisk hjelp innenfor en rekke områder. HELPs advokater hjelper deg å forebygge konflikter, og om nødvendig tar de saken din hele veien gjennom rettssystemet. Du betaler ingen timepris, kun forsikringspremien på 120,- i måneden. Snakk med en økonomisk rådgiver Vår samarbeidspartner SpareBank 1 har dyktige rådgivere som kan gi deg som er medlem en gjennomgang av økonomien din. De kjenner forsikringsordningene du har i medlemskapet og kan hjelpe deg slik at du utnytter medlemsfordelene dine innen bank og forsikring. Her er noen av teamene dere kommer innen i løpet av rådgivningstimen: - benytter jeg medlemsfordelene mine innen bank og forsikring? - hvilke forsikringer har jeg i medlemskapet og individuelt? - hva har jeg behov for? - er jeg dobbeltforsikret? - sparer jeg smart? - hva kan jeg forvente å få utbetalt når jeg blir pensjonist? - hva skjer med økonomien min om jeg blir ufør eller dør? - planlegging og oversikt over økonomien BEST I TEST Få bedre oversikt over økonomien med LOfavør Budsjettkalkulator! Den er gratis og du finner den i Appstore og Google Play. Du som har forsikringene dine gjennom LOfavør har grunn til å være fornøyd. Vår samarbeidspartner, SpareBank 1, ble i 2013 igjen kåret til forsikringsselskapet med de mest fornøyde forsikringskundene - både før og etter skade. I EPSI Norges undersøkelser har SpareBank 1 Forsikring kommet best ut 7 av 10 ganger siden

8 Bruk medlemsfordelene dine innen ferie og opplevelser! Gjennom vår samarbeidspartner får du rabatt på reiser hos de beste og mest anerkjente turoperatørene. I tillegg får du eksklusive pakketilbud på reiser til spennende reisemål. Du kan også få skreddersydd reiser helt etter dine ønsker og behov. Les mer om alle medlemsfordelene dine på lofavør.no

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Handel og Kontor i Norge

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Handel og Kontor i Norge 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge (HK)... er LOs tredje største forbund med over 61.000 medlemmer. Våre medlemmer kommer fra en rekke bransjer.

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund ble stiftet av de sagnomsuste rallarene i 1895. Forbundet

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) ble stiftet 01.11.23 og tilsluttet LO fra samme år. Antall medlemmer

Detaljer

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: Seks gode forsikringer for ni kroner dagen side

Detaljer

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold Vilkår av 01.11.2007 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter A3. Reisegods B3. Forsinkelse

Detaljer

Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-001 av 27.12.2012

Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-001 av 27.12.2012 Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-001 av 27.12.2012 1. Hvem forsikringen gjelder for 1. Forsikringstaker, eller sikrede som framgår av forsikringsbeviset. 2. Er familie medforsikret gjelder

Detaljer

REISEFORSIKRING ENKELTREISE FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR

REISEFORSIKRING ENKELTREISE FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR Gjelder fra mars 2012 REISEFORSIKRING ENKELTREISE For medlemmer av norsk folketrygd med fast bostedsadresse i Norge Valid for members of Norwegian National Health Service with

Detaljer

Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person

Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er

Detaljer

vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold

vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold A. Definisjoner B. Sikkerhetsforskrifter Sikring av reisegods SIK1124 1. Sikring av reisegods som sendes 1.1. Reisegods i bil/buss/campingvogn 1.2.

Detaljer

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Gjelder fra 01.01.2014 RFBA114 Innholdsfortegnelse 1. Hvem er forsikret 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Fellesbestemmelser 4. Definisjoner 5. Evakuering 6. Avbestilling

Detaljer

Har du råd til å la være?

Har du råd til å la være? Har du råd til å la være? Kort og godt om fordelene med å være fagorganisert. Det koster mindre enn en avis per dag å ha de rettighetene som er beskrevet i dette heftet Forhandlingsrett Det er kun tillitsvalgte

Detaljer

Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE

Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 av 17 Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM GJELDER FORSIKRINGEN FOR 2 2 HVOR OG NÅR GJELDER FORSIKRINGENE 2 3A REISEGODS

Detaljer

Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1

Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1 Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Hvor

Detaljer

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall 2015 Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall INDUSTRI ENERGI WINTERSHALL Bransjeavtale i Wintershall Industri Energi inngikk i oktober 2013 avtale med Wintershall som gjelder for de landansatte.

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer

LOFAVØR ADVOKAT BISTAND

LOFAVØR ADVOKAT BISTAND ADVOKAT BISTAND Privatrettslig advokatbistand innenfor de fleste rettsområder du støter på som privatperson. - Rask, tilgjengelig og effektiv behandling via internett - I utgangspunktet ca 30% under gjennomsnittlig

Detaljer

Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra.

Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra. Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra. (185NO00200) På beviset/fakturaen vil det fremkomme hvilket produkt og

Detaljer

Forsikring for NLF-medlemmer

Forsikring for NLF-medlemmer Forsikring for NLF-medlemmer Kjære medlem Godstransport på vei er en risikoutsatt næringsvirksomhet. Det vet våre medlemmer. Derfor har du behov for forsikringer som gir deg og din bedrift trygghet hver

Detaljer

Avtalevilkår Motorvogn Best

Avtalevilkår Motorvogn Best Avtalevilkår Motorvogn Best Gjelder fra 11.11.2011 MPBE211 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger

Detaljer

FINANSIERING FORSIKRING VI FINNER DEN BESTE LØSNINGEN FOR DEG

FINANSIERING FORSIKRING VI FINNER DEN BESTE LØSNINGEN FOR DEG & FINANSIERING FORSIKRING VI FINNER DEN BESTE LØSNINGEN FOR DEG EIENDOMSFINANS AS ER EN FRITTSTÅENDE FORMIDLER AV LÅN OG FORSIKRING. GENUINT OPPTATT AV Å LØSE DINE ØNSKER OG BEHOV PÅ BEST MULIG MÅTE. VÅRE

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Til deg som er blitt skadet

Til deg som er blitt skadet Til deg som er blitt skadet ulykkesforsikring Vil du vite mer? Ring oss på Telefon 02400 eller besøk oss på www.if.no Du har kanskje mange spørsmål etter ulykken. Det kan være vanskelig å vite hvem du

Detaljer

TRUSLER OG VOLD MOT ANSATTE

TRUSLER OG VOLD MOT ANSATTE Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE des 2009 Lokal handlingsplan TRUSLER OG VOLD MOT ANSATTE Åsveien skole glad og nysgjerrig Trusler og vold mot ansatte Justert i henhold til Handlingsplan

Detaljer

Forsvarssjefen. Lykke til med forberedelsene, og god tur ut! Haakon Bruun-Hanssen Forsvarssjef

Forsvarssjefen. Lykke til med forberedelsene, og god tur ut! Haakon Bruun-Hanssen Forsvarssjef REISE UT Forsvarssjefen Takk for at dere tar oppdraget! Et norsk militært bidrag i internasjonale operasjoner er en viktig oppgave for Forsvaret og en viktig del av norsk sikkerhetspolitikk. Jeg vil takke

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

VILKÅR BARNEFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2009

VILKÅR BARNEFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2009 VILKÅR BARNEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2009 I Definisjoner Selskapet: Protector Forsikring ASA Org.nr. 985 279 721 Postboks 1351, Vika 0113 OSLO Forsikringstakeren er den som inngår forsikringsavtalen

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Enkle tips til bedre økonomi

Enkle tips til bedre økonomi Sykmeldt? Ta grep om økonomien når inntekten blir redusert Enkle tips til bedre økonomi Redusert inntekt hva nå? Overgangen fra sykepenger til arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon vil gi en betydelig

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer