Nyhet NOF U27. Ingen egenandel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyhet NOF U27. Ingen egenandel"

Transkript

1 forsikringer Nyhet NOF U27 Ingen egenandel Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt. Januar 214

2 nof U 27 i samarbeid med Elever og kadetter, samt befal under 27 år har denne. Årets nyhet! NOF U mars lanserer NOF en ny og enda bedre forsikringspakke som inngår automatisk til alle befalselever, kadetter og befal under 27 år. I tillegg til en utvidet ulykkesdekning som gjelder ekstremsport og egen TSforsikring, senker vi egenandelen til null for alle. Kollektiv trygghet Så lenge du er medlem i NOF, har du og din familie et unikt sikkerhetsnett med U27. Du risikerer ikke å stå uten forsikring mens du er i tjeneste. Hos oss har alle elever, kadetter og medlemmer under 27 år samme grunnpakke. Det er enkelt. Det fungerer. Du og dine er ivaretatt. For deg med famile På reise og Kollektiv Hjemforsikring er samboer inne på ordningen fra dere har felles adresse. På ulykkesdekningen er samboer inne på ordningen etter to års felles adresse i folkeregisteret. Ved felles barn, eller ekteskap faller kravet om to år bort. Helseforsikring for kadetter Som kadett gjennomfører man kanskje Norges mest krevende utdanning. Vi i NOF setter fokus på helse ved å innføre Vertikal helseforsikring for alle NOF-kadetter. Denne får dere i tillegg til U27. Les mer om Vertikal Helseforsikring på siste side. Ulykkesforsikring Ulykkesdekning Behandlingsutgifter Dødsfallsdekning Kode K mer Jobb og fritid Risikoaktiviteter Status Dødsfall Ulykke Behandling Singel og ektefelle og barn Familie og barn Kollektiv Hjemforsikring Innbo og løsøre i hjemmet og pendlerbolig/ midlertidig kvarter. Forsikringen gjelder: I hele Norden Egenandel: Egenandel er kr,-. Gjenstander over kr 1.,- erstattes. Egen TS-forsikring Inkludert har du en egen TS forsikring på inntil kr. 1,-. Husk at du må ta kontakt med NOF etter at saken er ferdigbehandlet som TS-sak i avdelingen. Kode H Brann, tyveri, vannskade Enkeltgjenstander 3. Samlinger (frimerker, mynter osv.) 3. Penger, verdipapirer etc. Yrkesløsøre og varer oppbevart på forsikringsstedet Løst tilbehør til bruk i tilknytning til privat motorkjøretøy (Nettbrett, dekk, og felger dekkes ikke) 1. Båt-/varehenger Fritidsbåt oppbevart på forsikringsstedet (lengde t.o.m 14 fot/motor t.o.m 1 HK). Nødvendige merutgifter til opphold utenfor hjemmet evogn, sykkel/-tilhenger Matvarer i fryser/kjøleskap Rekonstruksjon av manuskrifter m.v., Gjenanskaffelse av data ved tyveri og brann Tyveri/hærverk i annen bygning enn bolig utenfor forsikringsstedet og fra loft/kjellerbod Tyveri av personlige eiendeler/løsøre fra motorvogn og båt (Penger og verdipapirer dekkes ikke) Enkeltgjenstander og samlinger utenfor bolig Bekjempelse av veggedyr Tyveri/napping av/fra veske som sikrede bærer Erstatningsansvar 5.. Rettshjelp 1. Flytteforsikring (i egenskap av privatperson) Skade ved tyveri er begrenset til 1. Enkeltgjenstander/samlinger er begrenset til 1. Topp Reiseforsikring Fritidsreiser Tjenestereiser Avbestilling Forsikringen gjelder: Familiemedlemmer er dekket på reiser uavhengig av medlemmet. Forsikringen gjelder fra det øyeblikk dere forlater hjemmet eller arbeidssted. Det er ikke krav til overnatting eller varighet på reisen. Utenlandstjeneste Forsikringen gjelder også hvis du tjenestegjør i utlandet. Utreisested er da din midlertidige bopel. Familiemedlemmer er dekket selv om de har et annet utreisested enn deg. Kode R Varighet pr. enkeltreise 45 dager * Reisesyke Sykehusopphold, legehonorar, akutt sykdom,utgifter til medisiner etc. Ekstra utgifter ved transport til hjemsted i Norge Reiseansvar Skade påført annen person, eller annen persons ting Reisegods Bagasje for enslige Bagasje når to eller flere familiemedl. Ran og tyveri av penger som man bærer med seg Tilfeldig skade (Gjelder ikke mobil, nettbrett og data) Utlegg pr. pers til nødvendige klær, toalettsaker ol. hvis innsjekket bagasje er over 4 timer forsinket Avbestillingsforsikring Annulleringsomkostninger en person To eller flere familiemedlemmer som Egenandeler Reisegods Behandlingsutgifter ved ulykke beløp * Kan utvides til 6/9/12/18 dager pr enkeltreise mot et pristillegg. Ta kontakt med Forsvarets Personellservice på telefon: eller e-post: Spesielle dekninger hjem Oppholder du deg midlertidig utenfor Norden, er eventuelle eiendeler du lagrer hjemme eller annet sted i Norden fortsatt dekket av forsikringen. Tyveri av og skade på personlig eiendeler ved forlis, havari og ved tyveri dekkes med inntil kr,- for personer som har fartøystjeneste. Når sykkel tas inn i bopelen eller egen låst garasje/ tilsvarende dekkes den med inntil kr 3.. Nyere forbrukerelektronikk dekkes med inntil kr 3.. Dersom du må bruke rullestol etter en ulykke, dekkes bygningsmessige forandringer på bolig med kr 3.,- Forsikringen gjelder for samboer fra første dag med felles adresse i folkeregisteret. under 2 år dekkes, selv om de bor utenfor hjemmet. over 2 år dekkes hvis de bor hjemme, er i førstegangstjeneste eller studerer, såfremt de ikke har meldt adresseendring. Spesielle dekninger reise Forsikringen gjelder for samboer fra første dag med felles adresse i folkeregisteret. Sportsdykking dekkes ned til 4 meter. ebarn som reiser i følge med medlemmet er dekket. Utvidet dødsfall og ulykkesdekning Dekningen gjelder på fritidsreiser og i hjemmet. Den vil også gjelde ved utøvelse av yrker uten forhøyet risiko. Befal som er kontoransatt er i denne kategorien. Død Ulykke Under 2 år 5. Inntil 5. Mellom 2 år og 7 år 3. Inntil 3. Mellom 7 år og 75 år 1. Inntil 1. Pris NOF U 27 Ulykkesforsikring, Kollektiv Hjem og Topp reise: Befalselever: kr,- mnd. Kadetter: kr,- mnd. Befal under 27 år: kr 169,- mnd. 1 1 G = = = og barn = og ektefelle/samboer =, ektefelle/samboer og barn Melde skade? Ring 23 2

3 NOF Grunnpakke i samarbeid med Befal fra 27 år har denne NOF og forsikringer For over 1 år siden dannet fagforeningene sykekasser for å ta vare på de som ble skadet på jobb. I dag kaller vi det forsikringer, men grunntanken er den samme; økonomisk trygghet hvis noe skulle skje. Kollektiv Hjemforsikring Innbo og løsøre i hjemmet og pendlebolig/ midlertidig kvarter. Forsikringen gjelder: I hele Norden Topp Reiseforsikring Fritidsreiser Tjenestereiser Avbestilling Spesielle dekninger hjem Oppholder du deg midlertidig utenfor Norden, er eventuelle eiendeler du lagrer hjemme eller annet sted i Norden fortsatt dekket av forsikringen. Kollektiv trygghet Fordi alle har et sted å bo og alle reiser, har NOF en grunnpakke med 3 forsikringer. Disse inngår automatisk i ditt medlemskap. Med NOF Grunnpakke har du og din familie et garantert sikkerhetsnett. Egen forsikringskomite Vår erfaring er at langt fra alle leser vilkårene fra perm til perm. Dette har NOF tatt konsekvensen av. I over 3 år har vår forsikringskomite jobbet for å sikre deg de beste vilkårene i markedet. Unikt samarbeid SB 1 er vår leverandør, sammen med LO favør. Vi har i lang tid utviklet et unikt samarbeid med selskapet. Gjennom Norges største fordelsprogram LO favør har vi 9. kunder i ryggen når vi forhandler. Fordelene av å være mange er mange. Grunnforsikring Død uansett årsak, hele døgnet, hele verden. Også krigsrisiko. Ved barns død eller dødfødsel etter 26. svangerskapsuke utbetales kr 17.15,- pr. barn. Kode G mer Ektefelle/ samboer Enslig medlem T.o.m. 5 år år år år år år år år år år pr. barn under 21 år Egenandel: Egenandel er kr 3.,-. For sykkel registrert i godkjent FG register, er egenandelen kr 1.5,-. Har du f.eks har FG godkjent tyveri- eller brannalarm kan egenandelen reduseres med inntil kr 3.,-. Hvis to i husstanden har Kollektiv Hjemforsikring er egenandelen kr,-. Kode H Brann, tyveri, vannskade Enkeltgjenstander 3. Samlinger (frimerker, mynter osv.) 3. Penger, verdipapirer etc. Yrkesløsøre og varer oppbevart på forsikringsstedet Løst tilbehør til bruk i tilknytning til privat motorkjøretøy (Nettbrett, dekk, og felger dekkes ikke) 1. Båt-/varehenger Fritidsbåt oppbevart på forsikringsstedet (lengde t.o.m 14 fot/motor t.o.m 1 HK). Nødvendige merutgifter til opphold utenfor hjemmet evogn, sykkel/-tilhenger Matvarer i fryser/kjøleskap Rekonstruksjon av manuskrifter m.v., Gjenanskaffelse av data ved tyveri og brann Tyveri/hærverk i annen bygning enn bolig utenfor forsikringsstedet og fra loft/kjellerbod Tyveri av personlige eiendeler/løsøre fra motorvogn og båt (Penger og verdipapirer dekkes ikke) Enkeltgjenstander og samlinger utenfor bolig Bekjempelse av veggedyr Tyveri/napping av/fra veske som sikrede bærer Erstatningsansvar 5.. Rettshjelp 1. Flytteforsikring (i egenskap av privatperson) Skade ved tyveri er begrenset til 1. Enkeltgjenstander/samlinger er begrenset til 1. Forsikringen gjelder: Familiemedlemmer er dekket på reiser uavhengig av medlemmet. Forsikringen gjelder fra det øyeblikk dere forlater hjemmet eller arbeidssted. Det er ikke krav til overnatting eller varighet på reisen. Utenlandstjeneste Forsikringen gjelder også hvis du tjenestegjør i utlandet. Utreisested er da din midlertidige bopel. Familiemedlemmer er dekket selv om de har et annet utreisested enn deg. Kode R Varighet pr. enkeltreise 45 dager * Reisesyke Sykehusopphold, legehonorar, akutt sykdom,utgifter til medisiner etc. Ekstra utgifter ved transport til hjemsted i Norge Reiseansvar Skade påført annen person, eller annen persons ting Reisegods Bagasje for enslige Bagasje når to eller flere familiemedl. Ran og tyveri av penger som man bærer med seg Tilfeldig skade (Gjelder ikke mobil, nettbrett og data) Utlegg pr. pers til nødvendige klær, toalettsaker ol. hvis innsjekket bagasje er over 4 timer forsinket Avbestillingsforsikring Annulleringsomkostninger en person To eller flere familiemedlemmer som Egenandeler Reisegods Behandlingsutgifter ved ulykke beløp * Kan utvides til 6/9/12/18 dager pr enkeltreise mot et pristillegg. Ta kontakt med Forsvarets Personellservice på telefon: eller e-post: Tyveri av og skade på personlig eiendeler ved forlis, havari og ved tyveri dekkes med inntil kr,- for personer som har fartøystjeneste. Når sykkel tas inn i bopelen eller egen låst garasje/ tilsvarende dekkes den med inntil kr 3.. Nyere forbrukerelektronikk dekkes med inntil kr 3.. Dersom du må bruke rullestol etter en ulykke, dekkes bygningsmessige forandringer på bolig med kr 3.,- Forsikringen gjelder for samboer fra første dag med felles adresse i folkeregisteret. under 2 år dekkes, selv om de bor utenfor hjemmet. over 2 år dekkes hvis de bor hjemme, er i førstegangstjeneste eller studerer, såfremt de ikke har meldt adresseendring. Spesielle dekninger reise Forsikringen gjelder for samboer fra første dag med felles adresse i folkeregisteret. Sportsdykking dekkes ned til 4 meter. ebarn som reiser i følge med medlemmet er dekket. Utvidet dødsfall og ulykkesdekning Dekningen gjelder på fritidsreiser og i hjemmet. Den vil også gjelde ved utøvelse av yrker uten forhøyet risiko. Befal som er kontoransatt er i denne kategorien. Død Ulykke Under 2 år 5. Inntil 5. Mellom 2 år og 7 år 3. Inntil 3. Mellom 7 år og 75 år 1. Inntil 1. Pris NOF Grunnpakke Grunnforsikring, Kollektiv Hjem og Topp reise: Befal fra 27 år: kr 2,- mnd. 3 1 G = = = og barn = og ektefelle/samboer =, ektefelle/samboer og barn Melde skade? Ring 23 4

4 nof SINGEL Denne kan du reservere deg mot Om NOF SINGEL NOF SINGEL er fem selvstendige forsikringer som er samlet i en spesialtilpasset pakke for deg som enslig befal. I tillegg har du dekning på egne barn, uavhengig om de bor hos deg eller ikke. NOF SINGEL har unike vilkår i premiumklassen; uansett om du befinner deg på oppdrag i en krigssone eller hopper fallskjerm på ferie i USA. NOF SINGEL utvikles av vår egen forsikringskomite, og tilbys kun våre medlemmer. Spesielle dekninger Krigsrisiko dekkes. Forskuttert utbetaling etter ett år ved uførhet. Det er ikke krav til varig uførhet for å få forskuttert utbetaling. Ingen reduksjon i dødsfallsdekningen hvis du skulle bli ufør. Ingen geografiske begrensninger. Egen barnedekning på sykdom, ulykke og behandlingsutgifter. antall barn dekkes. Risikoaktiviteter dekkes. Dødsfallsdekning Gjelder hele døgnet. Hele verden. Uansett årsak. T.o.m. 5 år 17, G 51 år 16,15 G 52 år 15,3 G 53 år 14,45 G 54 år 13,6 G 55 år 12,75 G 56 år 11,9 G 57 år 11,5 G 58 år 1,2 G 59 år 9,35 G 6-64 år 7, G år 3, G Forsikringstestamente Har du for eksempel en kjæreste eller samboer som ikke oppfyller arvelovens krav, kan du allikevel begunstige vedkommende ved å fylle ut et eget skjema. I praksis er dette et forsikringstestamente. Skjema på Ulykkesdekning Gjelder plutselig ytre årsak. Hele verden. Hele døgnet. Risikoaktiviteter som fallskjermhopping, sportsdykking, paragliding, klatring og off-pist kjøring dekkes for medlem og barn under 16 år. Utbetales ned til 1 % medisinsk invaliditet. Utbetaling ved 1% varig medisinsk invaliditet A: Enslig medlem 45 G B: 35 G 25 G C: Krigsrisiko 36 G Dekning av behandlingsutgifter Behandlingsutgifter inntil A: Enslig medlem 2,25 G B: og barn Ved utgifter over 5.,- kontakt SB1. Egenandel er 1,- Kritisk sykdom Gjelder hele døgnet. Hele verden. Fra til 6 år. Dekningen er en økonomisk førstehjelp ved sykdom, utbetales ved diagnose. kan bare utbetales en gang for hver diagnose. Dekningssum: : 1,5 G : 1,5 G Hjerteinfarkt Hjerte-/karoperasjon Hjerneslag Hjernesvulst Nyresvikt Organtransplantasjon Motornevronsykdom (inkl. ALS) 1,75 G 1,25 G Nyresvik Sukkersyke (diabetes mellitus type 1) Cystisk fibrose Uføredekning med forskuttering Gjelder hele døgnet. Hele verden. Uansett årsak. Gjelder ved minimum 5 % arbeidsuførhet. dekningssum Hvis du som befal blir så syk T.o.m. 4 15, G eller skadet at du blir arbeidsufør, så vil du opprettholde 42 år 13,86 G 44 år 12,72 G full lønn og tillegg som om du 46 år 11,58 G var i tjeneste det første året. Deretter vil du gå over på 48 år 1,44 G arbeidsavklaringspenger. Dette er ca 66 prosent av grunnlønn. For mange vil dette innebære en halvering av inntekt. 5 år 52 år 54 år 56 år 58 år 6 år 9,3 G 8,16 G 7,2 G 5,88 G 4,74 G 3,6 G Med forskuttert utbetaling starter pengene fra NOFs uføredekning å komme på konto ifra 13. måned. Er du under 41 år, vil du få utbetalt ca. kr 12.8,- netto pr måned i opptil 1 måneder. Eksempel: Lt Ole blir skadet i Afghanistan. Han får god medisinsk hjelp, men klarer ikke å gå på jobb. Det første året utbetales full lønn med tillegg. Dette utgjør rundt kr,- i måneden etter skatt. Etter ett år er det fortsatt uvisst om Ole blir varig arbeidsufør. Normalt må det gå minst 2 år før man blir godkjent som varig. Mens legene venter og ser, går Ole over på arbeidsavklaringspenger fra NAV. Dette medfører at han går ned til kr 15.,- i måneden før skatt. Nå starter imidlertid den forskutterte utbetalingen fra NOF SINGEL. Det kommer kr 12.8,- ekstra inn på konto i måneden mens Lt. Ole venter på legenes avgjørelse. Eksempel på forskuttert utbetaling (etter skatt) i tjeneste under 1. år som sykemeldt med arbeidsavklaringspenger fra NAV Månedsutbetaling fra NOF SINGEL Utbetalinger uførhet og dødsfall Hvis du blir arbeidsufør, reduserer ikke NOF SINGEL din dødsfallsdekning. Her er noen eksempler: Ufør Død Totalt inntil 41 år 15, G 17, G 32, G 45 år 12,2 G 17, G 29,2 G 5 år 9,3 G 17, G 2,3 G 55 år 6,5 G 12,8 G 19,3 G Maksimal dekning krigsrisiko NOF SINGEL har unik dekning ved krigsrisiko. Her er noen eksempler på maksimal utbetaling: Ulykke Ufør Død Totalt inntil 41 år 36, G 15, G 17, G 68, G 45 år 36, G 12,2 G 17, G 65,2 G 5 år 36, G 9,3 G 17, G 62,3 G 55 år 36, G 6,5 G 12,8 G 55,3 G Hvordan tegne NOF SINGEL? Jeg er ikke medlem: Meld deg inn ved å fylle ut innmeldingsblanketten og ikke reserver deg mot NOF SINGEL. Jeg er medlem: Fyll ut tegningsblanketten og kryss av for at du ønsker NOF SINGEL. Du vil da få tilsendt helseerklæringsskjema som du må fylle ut og sende til NOF. Skjema finnes også på nof.no. De første to år av forsikringen dekkes ikke uførhet som skyldes sykdom, lyte eller mén den forsikrede hadde når forsikringen startet. Dette gjelder også forskutteringen på uføredekningen. Pris NOF SINGEL Pris år 319,- pr mnd 27-6 år 469,- pr mnd Har du gammel Gruppeforsikring, les vilkår på nof.no 5 1 G = = = og barn = og ektefelle/samboer =, ektefelle/samboer og barn Melde skade? Ring 23 6

5 nof FAMILIE Denne kan du reservere deg mot Om NOF FAMILIE NOF FAMILIE er fem selvstendige forsikringer som er samlet i en spesialtilpasset pakke for deg som er befal og har familie. NOF FAMILIE har unike vilkår i premiumsklassen; Uansett om du blir skadet i en krigssone, din samboer blir arbeidsufør eller et barn blir kritisk syk. NOF FAMILIE utvikles av vår egen forsikringskomite og tilbys kun våre medlemmer og deres familie. I NOF FAMILIE er man som samboer inne på ordningen etter to års felles adresse i folkeregisteret. Ved felles barn faller kravet om to år bort. Spesialdekninger Forskuttert utbetaling ved uførhet. Egen barnedekning ved kritisk sykdom, ulykke og behandlingsutgifter. Dekker ubegrenset antall barn. Ikke krav til varig uførhet. Krigsrisiko er dekket fullt ut for medlem. Krigsrisiko er dekket på død og uførhet for samboer/ ektefelle. Risikoaktiviter dekkes. Dødsfallsdekning Gjelder hele døgnet. Hele verden. Uansett årsak. Ektefelle/samboer T.o.m. 5 år 17, G 17, G 51 år 16,15 G 16,15 G 52 år 15,3 G 15,3 G 53 år 14,45 G 14,45 G 54 år 13,6 G 13,6 G 55 år 12,75 G 12,75 G 56 år 11,9 G 11,9 G 57 år 11,5 G 11,5 G 58 år 1,2 G 1,2 G 59 år 9,35 G 9,35 G 6-64 år 7, G 7, G år 3, G 3, G Forsikringstestamente Har du for eksempel en kjæreste eller samboer som ikke oppfyller arvelovens krav, kan du allikevel begunstige vedkommende ved å fylle ut et eget skjema. I praksis er dette et forsikringstestamente. Skjema på Ulykkesdekning Gjelder plutselig ytre årsak. Hele verden. og barn dekkes hele døgnet. Ektefelle/samboer på fritiden. Risikoaktiviteter dekkes for hele familien. Som ulykkesdekning i NOF SINGEL, se side 4. Utbetales fra 1 % medisinsk invaliditet. Maksimal utbetaling A: 3 G Ektefelle/samboer 3 G 25 G B: 35 G Ektefelle/samboer 35 G C: Krigsrisiko 36 G Dekning av behandlingsutgifter Ektefelle/samboer Ved utgifter over kr 5.,- kontakt SB1. Egenandel er kr 1.,- Behandlingsutgifter inntil 1,5 G 1,5 G 1,25 G Kritisk sykdom Gjelder hele døgnet. Hele verden. Fra til 6 år. Dekningen er en økonomisk førstehjelp ved sykdom, utbetales ved diagnose. kan bare utbetales en gang for hver diagnose. Dekningssum: : 1,5 G : 1,5 G Ektefelle/samboer/medlem Hjerteinfarkt Hjerte-/karoperasjon Hjerneslag Hjernesvulst Nyresvikt Organtransplantasjon Motornevronsykdom (inkl. ALS) Ektefelle/samboer: 1,5 G Nyresvik Sukkersyke (diabetes mellitus type 1) Cystisk fibrose Uføredekning med forskuttering Gjelder for medlem og ektefelle/samboer. Gjelder uansett årsak. Hele verden. hele døgnet. Gjelder ved minimum 5 % arbeidsuførhet. Det er ikke krav til varig uførhet og utbetaling starter etter ett år med NOF FAMILIE. Med forskuttert utbetaling starter pengene fra NOFs uføredekning å komme på konto ifra 13. måned. Er du medlem og under 41 år, vil du få utbetalt ca. kr 12.8,- netto pr måned i opptil 1 måneder. t.om. Ektefelle/ samboer 25 år 15, G 11, G 26 år 15, G 1,7 G 28 år 15, G 1,2 G 3 år 15, G 9,6 G 32 år 15, G 9,1 G 34 år 15, G 8,5 G 36 år 15, G 8, G 38 år 15, G 7,4 G 4 år 15, G 6,9 G 42 år 13,9 G 6,3 G 44 år 12,7 G 5,8 G 46 år 11,6 G 5,2 G 48 år 1,4 G 4,7 G 5 år 9,3 G 4,1 G 52 år 8,2 G 3,6 G 54 år 7, G 3, G 56 år 5,9 G 2,5 G 58 år 4,7 G 1,9 G Eksempel: Lt Kari blir langvarig syk etter belastnings- 6 år 3,6 G 1,4 G skader. Hun får god medisinsk hjelp, men klarer ikke å gå på jobb. Det første året utbetales full lønn med tillegg. Dette utgjør rundt kr,- i måneden etter skatt. Etter ett år er det fortsatt uvisst om Kari blir varig arbeidsufør. Normalt må det gå minst 2 år før man blir godkjent som varig. Mens legene venter og ser, går Kari over på arbeidsavklaringspenger fra NAV. Dette medfører at hun går ned til kr 15.,- i måneden før skatt. Nå starter imidlertid den forskutterte utbetalingen fra NOF FAMILIE. Det kommer kr 12.8,- ekstra inn på konto i måneden mens Lt. Kari venter på legenes avgjørelse. Eksempel på forskuttert utbetaling (etter skatt) i tjeneste under 1. år som sykemeldt 12 8 med arbeidsavklaringspenger fra NAV Månedsutbetaling fra NOF FAMILIE Eks. på utbetalinger uførhet og dødsfall Ufør Død Totalt inntil 41 år 15, G 17, G 32, G 45 år 12,2 G 17, G 29,2 G 5 år 9,3 G 17, G 26,3 G 55 år 6,5 G 12,8 G 19,3 G ektefelle Ufør Død Totalt inntil 26 år 11 G 17 G 28 G 3 år 9,6 G 17 G 26,6 G 4 år 6,9 G 17 G 23,9 G 5 år 4,1 G 17 G 21,1 G 55 år 2,8 G 12,8 15,6 G Maksimal dekning krigsrisiko Ulykke Ufør Død Totalt inntil 41 år 36, G 15, G 17, G 68, G 45 år 36, G 12,2 G 17, G 65,2 G 5 år 36, G 9,3 G 17, G 62,3 G 55 år 36, G 6,5 G 12,8 G 55,3 G Hvordan tegne NOF FAMILIE? Jeg er ikke medlem: Fyll ut innmeldingsblanketten og ikke reserver deg mot NOF FAMILIE. Helseerklæring på partner må fylles ut og sendes NOF. Jeg er medlem: Fyll ut tegningsblanketten og kryss av for at du ønsker NOF FAMILIE. Du vil da få tilsendt helseerklæringsskjema som du og partner må fylle ut og sende til NOF. Skjema finnes også på nof.no. Jeg har NOF SINGEL og ønsker å tegne NOF FAMILIE: Fyll ut tegningsblanketten og kryss av for at du ønsker NOF FAMILIE. Du vil da få tilsendt helseerklæringsskjema som partner må fylle ut og sende til NOF. Skjema finnes også på nof.no. De første to år av forsikringen dekkes ikke uførhet som skyldes sykdom, lyte eller mén den forsikrede hadde når forsikringen startet. Dette gjelder også forskutteringen på uføredekningen. Pris NOF FAMILIE: Kr 779,- mnd Har du gammel Gruppeforsikring, les vilkår på nof.no 7 1 G = = = og barn = og ektefelle/samboer =, ektefelle/samboer og barn Melde skade? Ring 23 8

6 Tilleggsforsikringer NOF Loss of Licence Gjelder: Seilende og flygende befal med krav til helseattest, samt spesial- og marinejegere. Nyhet! Jagerflykontrollører kan nå tegne denne forsikringen. Gir: Engangsutbetaling ved varig tap av attest. Valgfri dekningssum: 5G, 1G eller 15G. Hvordan tegne? Eget skjema og informasjon på Priser 5 G 1 G 15 G tom 29 år år år år år Foto: Equipnor Spesial- & Marinejeger Mnd Pris 18 til 5* 5 G til 5* 1 G 399 * Etter 5 år er det nedtrapping i utbetalingsum. Forsvarets Personellservice Slik får NOF-medlemmer* inntil 4% rabatt på skadeforsikringer! FPrabatt 1% Bankkunde 5% 3 forsikringer 1% 4 forsikringer 15% 5 forsikringer + ekunde 2% Konto -bonus FP 5% * Gjennom medlemskapet ditt i NOF har du allerede 2 skadeforsikringer. Det betyr at du får inntil 3% rabatt på din tredje skadeforsikring. Få tilbud i dag! Kontakt Forsvarets Personellservice: Telefon: , e-post: - Oppgi alltid medlemsnummeret når du ringer eller skriver til FP. Du kan bli medlem i FP fra du blir sjt/kvm. For NOFs øvrige forsikringer som NOF sykeforsikring, Conteinerforsikring og Innbo utenfor Norden, ta kontakt på eller Visste du at LOfavør er Norges største fordelsprogram? Du som NOF-medlem kan fort spare tusenlapper ved å benytte deg av tilbudene. LOfavør tilbyr blant annet: LOFAVØR BSU Som ny BSU-sparer får du dobbel rente første år. I tillegg får du,25 % på toppen av Sparebank 1 s gjeldende BSU-rente. LOfavør e- og ungdomsforsikring Ønsker du en egen barneforsikring? Da bør du vurdere denne. Nettopp kåret til «best i test» LOFAVØR STRØM Topp 5 prisgaranti gjennom NorgesEnergi. LOFAVØR FERIEREISER Når du bestiller reisen via LOfavør feriereiser får du 5 1 % rabatt på reiser hos de fleste turoperatørene. LOfavør Advokatforsikring Med denne får du tilgang til spesialiserte advokater som kan gi svar på juridiske spørsmål, eller ta saken din hele veien i retten. Du betaler ingen timepris. Spesialpris kr. 12,- mnd MOBILT BREDBÅND Med router og LOfavør Alltid abonnement fra Ice.net, får du en av markedets beste dekninger til en bra pris. Du kan lese mer om alle fordelene dine på lofavør.no G = = = og barn = og ektefelle/samboer =, ektefelle/samboer og barn Melde skade? Ring 23

7 Ønsker du å forsikre deg mot unødvendig helsekø? Da har vi et unikt tilbud til deg og din familie. Med Vertikal Helseforsikring får du rett behandling, til rett tid uten kostnader. Garantert spesialistvurdering innen 1 virkedager. Garantert behandling/operasjon innen 2 virkedager for NOF-medlemmer og familie. Garantert 28 virkedager for NOF-kadetter. Rehabilitering etter behandling dersom foreskrevet av legespesialist. Fysikalsk behandling etter henvisning fra legespesialist. Kostnader relatert til behandling, reise og opphold bestilt av Vertikal helse etter konsultasjon hos lege. Personlige helseassistent som følger deg før, under og etter behandling. Døgnåpen kontakttelefon for deg som har en alvorlig sykdom. Krisepsykologisk beredskapstelefon ved alvorlige situasjoner. Råd og bistand med eller uten forsikringsdekning. Uavhengig vurdering av diagnose som allerede er stilt. Spesialpris for NOF: NOF mer/familie Kr 188,-/mnd. (per voksen) 97,- per mnd. NOF Kadetter Kr 69,- mnd. Hvordan tegne helseforsikringen? Fyll ut tegningsblankett (vedlagt i brosjyren), og kryss av for Vertikal Helse. Kadetter får ordningen automatisk, så lenge man ikke reserverer seg. Hvordan bruke helseforsikringen? Send inn henvisning fra lege, samt fullmaktsskjema til Les mer på eller ring Vertikal Helse på For fullstendige vilkår, se Grafisk Produksjon: Unngå operativ nedetid!

Fordeler for deg som er medlem i NFF!

Fordeler for deg som er medlem i NFF! Fordeler for deg som er medlem i NFF! F N F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND Din trygghet- vår sak! 2014 Fordelene ved å være mange er mange Om oss Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund er en partipolitisk

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 2014 Postkom (Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund) organiserer ca 20 200 medlemmer, hvorav ca 11 800 aktive arbeidstakere i Posten

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2014 EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2014 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund Skolenes Landsforbund (SL) er LO-forbundet som organiserer arbeidstakere og studenter

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund ble stiftet av de sagnomsuste rallarene i 1895. Forbundet

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet Fellesforbundet er det største forbundet innen privat sektor i norsk arbeidsliv med ca

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag 2014 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning (som kultur- og forskningsinstitusjoner).

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2013 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge 2014 Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge (HK)... er LOs tredje største forbund med ca 65 000 medlemmer. Våre medlemmer kommer fra en rekke bransjer. Vi organiserer

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet Fellesforbundet er det største forbundet innen privat sektor i norsk arbeidsliv med ca 150 000 medlemmer. Forbundets yrkesaktive medlemmer arbeider

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer alle lønnstakere innenfor IKT-, energi-

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norske Idrettsøveres Sentralorganisasjon

Fordeler for deg som er medlem i Norske Idrettsøveres Sentralorganisasjon 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norske Idrettsøveres Sentralorganisasjon Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO)... er et landsomfattende forbund for idrettsutøvere innen idrettene fotball,

Detaljer

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) ble stiftet 01.11.23 og tilsluttet LO fra samme år. Antall medlemmer

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Transportarbeiderforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Transportarbeiderforbund Fordeler for deg som er medlem i Norsk Transportarbeiderforbund 2012 Norsk Transportarbeiderforbund (NTF)... som ble stiftet den 02.04.1896, er i dag det største og sterkeste fagforbundet innen tran sportbransjen

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i FO

Fordeler for deg som er medlem i FO Fordeler for deg som er medlem i FO 2013 FO... er fagforbundet til barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere i Norge. Vi organiserer også studentene til disse yrkene. FO er i vekst

Detaljer

Så er du litt tryggere

Så er du litt tryggere Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no Forsikring 2015 Så er du litt tryggere Januar 2015 NJ Forsikring 22 05 39 50 www.nj.no/forsikring forsikring@nj.no Vi gjør det vanskelige enkelt Har du de forsikringene

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 Industri Energi Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. EL & IT Forbundet

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. EL & IT Forbundet 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer alle lønnstakere innenfor IKT-, energi- og elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Handel og Kontor i Norge

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Handel og Kontor i Norge 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge (HK)... er LOs tredje største forbund med over 61.000 medlemmer. Våre medlemmer kommer fra en rekke bransjer.

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Foto: Sissel M. Rasmussen/LO-Aktuelt Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)... har rundt 2.800 medlemmer i aktiv tjeneste

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 Skolenes Landsforbund Skolenes Landsforbund (SL ) er LO-forbundet som organiserer arbeidstakere og studenter innenfor utdanning, opplæring

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2014 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Image source / Johner. LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet

Image source / Johner. LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet Image source / Johner 2009 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Fellesforbundet Fellesforbundet er det største forbundet innen privat sektor i norsk arbeidsliv med nær 160 000 medlemmer. Forbundets

Detaljer