Nyhet NOF U27. Ingen egenandel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyhet NOF U27. Ingen egenandel"

Transkript

1 forsikringer Nyhet NOF U27 Ingen egenandel Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt. Januar 214

2 nof U 27 i samarbeid med Elever og kadetter, samt befal under 27 år har denne. Årets nyhet! NOF U mars lanserer NOF en ny og enda bedre forsikringspakke som inngår automatisk til alle befalselever, kadetter og befal under 27 år. I tillegg til en utvidet ulykkesdekning som gjelder ekstremsport og egen TSforsikring, senker vi egenandelen til null for alle. Kollektiv trygghet Så lenge du er medlem i NOF, har du og din familie et unikt sikkerhetsnett med U27. Du risikerer ikke å stå uten forsikring mens du er i tjeneste. Hos oss har alle elever, kadetter og medlemmer under 27 år samme grunnpakke. Det er enkelt. Det fungerer. Du og dine er ivaretatt. For deg med famile På reise og Kollektiv Hjemforsikring er samboer inne på ordningen fra dere har felles adresse. På ulykkesdekningen er samboer inne på ordningen etter to års felles adresse i folkeregisteret. Ved felles barn, eller ekteskap faller kravet om to år bort. Helseforsikring for kadetter Som kadett gjennomfører man kanskje Norges mest krevende utdanning. Vi i NOF setter fokus på helse ved å innføre Vertikal helseforsikring for alle NOF-kadetter. Denne får dere i tillegg til U27. Les mer om Vertikal Helseforsikring på siste side. Ulykkesforsikring Ulykkesdekning Behandlingsutgifter Dødsfallsdekning Kode K mer Jobb og fritid Risikoaktiviteter Status Dødsfall Ulykke Behandling Singel og ektefelle og barn Familie og barn Kollektiv Hjemforsikring Innbo og løsøre i hjemmet og pendlerbolig/ midlertidig kvarter. Forsikringen gjelder: I hele Norden Egenandel: Egenandel er kr,-. Gjenstander over kr 1.,- erstattes. Egen TS-forsikring Inkludert har du en egen TS forsikring på inntil kr. 1,-. Husk at du må ta kontakt med NOF etter at saken er ferdigbehandlet som TS-sak i avdelingen. Kode H Brann, tyveri, vannskade Enkeltgjenstander 3. Samlinger (frimerker, mynter osv.) 3. Penger, verdipapirer etc. Yrkesløsøre og varer oppbevart på forsikringsstedet Løst tilbehør til bruk i tilknytning til privat motorkjøretøy (Nettbrett, dekk, og felger dekkes ikke) 1. Båt-/varehenger Fritidsbåt oppbevart på forsikringsstedet (lengde t.o.m 14 fot/motor t.o.m 1 HK). Nødvendige merutgifter til opphold utenfor hjemmet evogn, sykkel/-tilhenger Matvarer i fryser/kjøleskap Rekonstruksjon av manuskrifter m.v., Gjenanskaffelse av data ved tyveri og brann Tyveri/hærverk i annen bygning enn bolig utenfor forsikringsstedet og fra loft/kjellerbod Tyveri av personlige eiendeler/løsøre fra motorvogn og båt (Penger og verdipapirer dekkes ikke) Enkeltgjenstander og samlinger utenfor bolig Bekjempelse av veggedyr Tyveri/napping av/fra veske som sikrede bærer Erstatningsansvar 5.. Rettshjelp 1. Flytteforsikring (i egenskap av privatperson) Skade ved tyveri er begrenset til 1. Enkeltgjenstander/samlinger er begrenset til 1. Topp Reiseforsikring Fritidsreiser Tjenestereiser Avbestilling Forsikringen gjelder: Familiemedlemmer er dekket på reiser uavhengig av medlemmet. Forsikringen gjelder fra det øyeblikk dere forlater hjemmet eller arbeidssted. Det er ikke krav til overnatting eller varighet på reisen. Utenlandstjeneste Forsikringen gjelder også hvis du tjenestegjør i utlandet. Utreisested er da din midlertidige bopel. Familiemedlemmer er dekket selv om de har et annet utreisested enn deg. Kode R Varighet pr. enkeltreise 45 dager * Reisesyke Sykehusopphold, legehonorar, akutt sykdom,utgifter til medisiner etc. Ekstra utgifter ved transport til hjemsted i Norge Reiseansvar Skade påført annen person, eller annen persons ting Reisegods Bagasje for enslige Bagasje når to eller flere familiemedl. Ran og tyveri av penger som man bærer med seg Tilfeldig skade (Gjelder ikke mobil, nettbrett og data) Utlegg pr. pers til nødvendige klær, toalettsaker ol. hvis innsjekket bagasje er over 4 timer forsinket Avbestillingsforsikring Annulleringsomkostninger en person To eller flere familiemedlemmer som Egenandeler Reisegods Behandlingsutgifter ved ulykke beløp * Kan utvides til 6/9/12/18 dager pr enkeltreise mot et pristillegg. Ta kontakt med Forsvarets Personellservice på telefon: eller e-post: Spesielle dekninger hjem Oppholder du deg midlertidig utenfor Norden, er eventuelle eiendeler du lagrer hjemme eller annet sted i Norden fortsatt dekket av forsikringen. Tyveri av og skade på personlig eiendeler ved forlis, havari og ved tyveri dekkes med inntil kr,- for personer som har fartøystjeneste. Når sykkel tas inn i bopelen eller egen låst garasje/ tilsvarende dekkes den med inntil kr 3.. Nyere forbrukerelektronikk dekkes med inntil kr 3.. Dersom du må bruke rullestol etter en ulykke, dekkes bygningsmessige forandringer på bolig med kr 3.,- Forsikringen gjelder for samboer fra første dag med felles adresse i folkeregisteret. under 2 år dekkes, selv om de bor utenfor hjemmet. over 2 år dekkes hvis de bor hjemme, er i førstegangstjeneste eller studerer, såfremt de ikke har meldt adresseendring. Spesielle dekninger reise Forsikringen gjelder for samboer fra første dag med felles adresse i folkeregisteret. Sportsdykking dekkes ned til 4 meter. ebarn som reiser i følge med medlemmet er dekket. Utvidet dødsfall og ulykkesdekning Dekningen gjelder på fritidsreiser og i hjemmet. Den vil også gjelde ved utøvelse av yrker uten forhøyet risiko. Befal som er kontoransatt er i denne kategorien. Død Ulykke Under 2 år 5. Inntil 5. Mellom 2 år og 7 år 3. Inntil 3. Mellom 7 år og 75 år 1. Inntil 1. Pris NOF U 27 Ulykkesforsikring, Kollektiv Hjem og Topp reise: Befalselever: kr,- mnd. Kadetter: kr,- mnd. Befal under 27 år: kr 169,- mnd. 1 1 G = = = og barn = og ektefelle/samboer =, ektefelle/samboer og barn Melde skade? Ring 23 2

3 NOF Grunnpakke i samarbeid med Befal fra 27 år har denne NOF og forsikringer For over 1 år siden dannet fagforeningene sykekasser for å ta vare på de som ble skadet på jobb. I dag kaller vi det forsikringer, men grunntanken er den samme; økonomisk trygghet hvis noe skulle skje. Kollektiv Hjemforsikring Innbo og løsøre i hjemmet og pendlebolig/ midlertidig kvarter. Forsikringen gjelder: I hele Norden Topp Reiseforsikring Fritidsreiser Tjenestereiser Avbestilling Spesielle dekninger hjem Oppholder du deg midlertidig utenfor Norden, er eventuelle eiendeler du lagrer hjemme eller annet sted i Norden fortsatt dekket av forsikringen. Kollektiv trygghet Fordi alle har et sted å bo og alle reiser, har NOF en grunnpakke med 3 forsikringer. Disse inngår automatisk i ditt medlemskap. Med NOF Grunnpakke har du og din familie et garantert sikkerhetsnett. Egen forsikringskomite Vår erfaring er at langt fra alle leser vilkårene fra perm til perm. Dette har NOF tatt konsekvensen av. I over 3 år har vår forsikringskomite jobbet for å sikre deg de beste vilkårene i markedet. Unikt samarbeid SB 1 er vår leverandør, sammen med LO favør. Vi har i lang tid utviklet et unikt samarbeid med selskapet. Gjennom Norges største fordelsprogram LO favør har vi 9. kunder i ryggen når vi forhandler. Fordelene av å være mange er mange. Grunnforsikring Død uansett årsak, hele døgnet, hele verden. Også krigsrisiko. Ved barns død eller dødfødsel etter 26. svangerskapsuke utbetales kr 17.15,- pr. barn. Kode G mer Ektefelle/ samboer Enslig medlem T.o.m. 5 år år år år år år år år år år pr. barn under 21 år Egenandel: Egenandel er kr 3.,-. For sykkel registrert i godkjent FG register, er egenandelen kr 1.5,-. Har du f.eks har FG godkjent tyveri- eller brannalarm kan egenandelen reduseres med inntil kr 3.,-. Hvis to i husstanden har Kollektiv Hjemforsikring er egenandelen kr,-. Kode H Brann, tyveri, vannskade Enkeltgjenstander 3. Samlinger (frimerker, mynter osv.) 3. Penger, verdipapirer etc. Yrkesløsøre og varer oppbevart på forsikringsstedet Løst tilbehør til bruk i tilknytning til privat motorkjøretøy (Nettbrett, dekk, og felger dekkes ikke) 1. Båt-/varehenger Fritidsbåt oppbevart på forsikringsstedet (lengde t.o.m 14 fot/motor t.o.m 1 HK). Nødvendige merutgifter til opphold utenfor hjemmet evogn, sykkel/-tilhenger Matvarer i fryser/kjøleskap Rekonstruksjon av manuskrifter m.v., Gjenanskaffelse av data ved tyveri og brann Tyveri/hærverk i annen bygning enn bolig utenfor forsikringsstedet og fra loft/kjellerbod Tyveri av personlige eiendeler/løsøre fra motorvogn og båt (Penger og verdipapirer dekkes ikke) Enkeltgjenstander og samlinger utenfor bolig Bekjempelse av veggedyr Tyveri/napping av/fra veske som sikrede bærer Erstatningsansvar 5.. Rettshjelp 1. Flytteforsikring (i egenskap av privatperson) Skade ved tyveri er begrenset til 1. Enkeltgjenstander/samlinger er begrenset til 1. Forsikringen gjelder: Familiemedlemmer er dekket på reiser uavhengig av medlemmet. Forsikringen gjelder fra det øyeblikk dere forlater hjemmet eller arbeidssted. Det er ikke krav til overnatting eller varighet på reisen. Utenlandstjeneste Forsikringen gjelder også hvis du tjenestegjør i utlandet. Utreisested er da din midlertidige bopel. Familiemedlemmer er dekket selv om de har et annet utreisested enn deg. Kode R Varighet pr. enkeltreise 45 dager * Reisesyke Sykehusopphold, legehonorar, akutt sykdom,utgifter til medisiner etc. Ekstra utgifter ved transport til hjemsted i Norge Reiseansvar Skade påført annen person, eller annen persons ting Reisegods Bagasje for enslige Bagasje når to eller flere familiemedl. Ran og tyveri av penger som man bærer med seg Tilfeldig skade (Gjelder ikke mobil, nettbrett og data) Utlegg pr. pers til nødvendige klær, toalettsaker ol. hvis innsjekket bagasje er over 4 timer forsinket Avbestillingsforsikring Annulleringsomkostninger en person To eller flere familiemedlemmer som Egenandeler Reisegods Behandlingsutgifter ved ulykke beløp * Kan utvides til 6/9/12/18 dager pr enkeltreise mot et pristillegg. Ta kontakt med Forsvarets Personellservice på telefon: eller e-post: Tyveri av og skade på personlig eiendeler ved forlis, havari og ved tyveri dekkes med inntil kr,- for personer som har fartøystjeneste. Når sykkel tas inn i bopelen eller egen låst garasje/ tilsvarende dekkes den med inntil kr 3.. Nyere forbrukerelektronikk dekkes med inntil kr 3.. Dersom du må bruke rullestol etter en ulykke, dekkes bygningsmessige forandringer på bolig med kr 3.,- Forsikringen gjelder for samboer fra første dag med felles adresse i folkeregisteret. under 2 år dekkes, selv om de bor utenfor hjemmet. over 2 år dekkes hvis de bor hjemme, er i førstegangstjeneste eller studerer, såfremt de ikke har meldt adresseendring. Spesielle dekninger reise Forsikringen gjelder for samboer fra første dag med felles adresse i folkeregisteret. Sportsdykking dekkes ned til 4 meter. ebarn som reiser i følge med medlemmet er dekket. Utvidet dødsfall og ulykkesdekning Dekningen gjelder på fritidsreiser og i hjemmet. Den vil også gjelde ved utøvelse av yrker uten forhøyet risiko. Befal som er kontoransatt er i denne kategorien. Død Ulykke Under 2 år 5. Inntil 5. Mellom 2 år og 7 år 3. Inntil 3. Mellom 7 år og 75 år 1. Inntil 1. Pris NOF Grunnpakke Grunnforsikring, Kollektiv Hjem og Topp reise: Befal fra 27 år: kr 2,- mnd. 3 1 G = = = og barn = og ektefelle/samboer =, ektefelle/samboer og barn Melde skade? Ring 23 4

4 nof SINGEL Denne kan du reservere deg mot Om NOF SINGEL NOF SINGEL er fem selvstendige forsikringer som er samlet i en spesialtilpasset pakke for deg som enslig befal. I tillegg har du dekning på egne barn, uavhengig om de bor hos deg eller ikke. NOF SINGEL har unike vilkår i premiumklassen; uansett om du befinner deg på oppdrag i en krigssone eller hopper fallskjerm på ferie i USA. NOF SINGEL utvikles av vår egen forsikringskomite, og tilbys kun våre medlemmer. Spesielle dekninger Krigsrisiko dekkes. Forskuttert utbetaling etter ett år ved uførhet. Det er ikke krav til varig uførhet for å få forskuttert utbetaling. Ingen reduksjon i dødsfallsdekningen hvis du skulle bli ufør. Ingen geografiske begrensninger. Egen barnedekning på sykdom, ulykke og behandlingsutgifter. antall barn dekkes. Risikoaktiviteter dekkes. Dødsfallsdekning Gjelder hele døgnet. Hele verden. Uansett årsak. T.o.m. 5 år 17, G 51 år 16,15 G 52 år 15,3 G 53 år 14,45 G 54 år 13,6 G 55 år 12,75 G 56 år 11,9 G 57 år 11,5 G 58 år 1,2 G 59 år 9,35 G 6-64 år 7, G år 3, G Forsikringstestamente Har du for eksempel en kjæreste eller samboer som ikke oppfyller arvelovens krav, kan du allikevel begunstige vedkommende ved å fylle ut et eget skjema. I praksis er dette et forsikringstestamente. Skjema på Ulykkesdekning Gjelder plutselig ytre årsak. Hele verden. Hele døgnet. Risikoaktiviteter som fallskjermhopping, sportsdykking, paragliding, klatring og off-pist kjøring dekkes for medlem og barn under 16 år. Utbetales ned til 1 % medisinsk invaliditet. Utbetaling ved 1% varig medisinsk invaliditet A: Enslig medlem 45 G B: 35 G 25 G C: Krigsrisiko 36 G Dekning av behandlingsutgifter Behandlingsutgifter inntil A: Enslig medlem 2,25 G B: og barn Ved utgifter over 5.,- kontakt SB1. Egenandel er 1,- Kritisk sykdom Gjelder hele døgnet. Hele verden. Fra til 6 år. Dekningen er en økonomisk førstehjelp ved sykdom, utbetales ved diagnose. kan bare utbetales en gang for hver diagnose. Dekningssum: : 1,5 G : 1,5 G Hjerteinfarkt Hjerte-/karoperasjon Hjerneslag Hjernesvulst Nyresvikt Organtransplantasjon Motornevronsykdom (inkl. ALS) 1,75 G 1,25 G Nyresvik Sukkersyke (diabetes mellitus type 1) Cystisk fibrose Uføredekning med forskuttering Gjelder hele døgnet. Hele verden. Uansett årsak. Gjelder ved minimum 5 % arbeidsuførhet. dekningssum Hvis du som befal blir så syk T.o.m. 4 15, G eller skadet at du blir arbeidsufør, så vil du opprettholde 42 år 13,86 G 44 år 12,72 G full lønn og tillegg som om du 46 år 11,58 G var i tjeneste det første året. Deretter vil du gå over på 48 år 1,44 G arbeidsavklaringspenger. Dette er ca 66 prosent av grunnlønn. For mange vil dette innebære en halvering av inntekt. 5 år 52 år 54 år 56 år 58 år 6 år 9,3 G 8,16 G 7,2 G 5,88 G 4,74 G 3,6 G Med forskuttert utbetaling starter pengene fra NOFs uføredekning å komme på konto ifra 13. måned. Er du under 41 år, vil du få utbetalt ca. kr 12.8,- netto pr måned i opptil 1 måneder. Eksempel: Lt Ole blir skadet i Afghanistan. Han får god medisinsk hjelp, men klarer ikke å gå på jobb. Det første året utbetales full lønn med tillegg. Dette utgjør rundt kr,- i måneden etter skatt. Etter ett år er det fortsatt uvisst om Ole blir varig arbeidsufør. Normalt må det gå minst 2 år før man blir godkjent som varig. Mens legene venter og ser, går Ole over på arbeidsavklaringspenger fra NAV. Dette medfører at han går ned til kr 15.,- i måneden før skatt. Nå starter imidlertid den forskutterte utbetalingen fra NOF SINGEL. Det kommer kr 12.8,- ekstra inn på konto i måneden mens Lt. Ole venter på legenes avgjørelse. Eksempel på forskuttert utbetaling (etter skatt) i tjeneste under 1. år som sykemeldt med arbeidsavklaringspenger fra NAV Månedsutbetaling fra NOF SINGEL Utbetalinger uførhet og dødsfall Hvis du blir arbeidsufør, reduserer ikke NOF SINGEL din dødsfallsdekning. Her er noen eksempler: Ufør Død Totalt inntil 41 år 15, G 17, G 32, G 45 år 12,2 G 17, G 29,2 G 5 år 9,3 G 17, G 2,3 G 55 år 6,5 G 12,8 G 19,3 G Maksimal dekning krigsrisiko NOF SINGEL har unik dekning ved krigsrisiko. Her er noen eksempler på maksimal utbetaling: Ulykke Ufør Død Totalt inntil 41 år 36, G 15, G 17, G 68, G 45 år 36, G 12,2 G 17, G 65,2 G 5 år 36, G 9,3 G 17, G 62,3 G 55 år 36, G 6,5 G 12,8 G 55,3 G Hvordan tegne NOF SINGEL? Jeg er ikke medlem: Meld deg inn ved å fylle ut innmeldingsblanketten og ikke reserver deg mot NOF SINGEL. Jeg er medlem: Fyll ut tegningsblanketten og kryss av for at du ønsker NOF SINGEL. Du vil da få tilsendt helseerklæringsskjema som du må fylle ut og sende til NOF. Skjema finnes også på nof.no. De første to år av forsikringen dekkes ikke uførhet som skyldes sykdom, lyte eller mén den forsikrede hadde når forsikringen startet. Dette gjelder også forskutteringen på uføredekningen. Pris NOF SINGEL Pris år 319,- pr mnd 27-6 år 469,- pr mnd Har du gammel Gruppeforsikring, les vilkår på nof.no 5 1 G = = = og barn = og ektefelle/samboer =, ektefelle/samboer og barn Melde skade? Ring 23 6

5 nof FAMILIE Denne kan du reservere deg mot Om NOF FAMILIE NOF FAMILIE er fem selvstendige forsikringer som er samlet i en spesialtilpasset pakke for deg som er befal og har familie. NOF FAMILIE har unike vilkår i premiumsklassen; Uansett om du blir skadet i en krigssone, din samboer blir arbeidsufør eller et barn blir kritisk syk. NOF FAMILIE utvikles av vår egen forsikringskomite og tilbys kun våre medlemmer og deres familie. I NOF FAMILIE er man som samboer inne på ordningen etter to års felles adresse i folkeregisteret. Ved felles barn faller kravet om to år bort. Spesialdekninger Forskuttert utbetaling ved uførhet. Egen barnedekning ved kritisk sykdom, ulykke og behandlingsutgifter. Dekker ubegrenset antall barn. Ikke krav til varig uførhet. Krigsrisiko er dekket fullt ut for medlem. Krigsrisiko er dekket på død og uførhet for samboer/ ektefelle. Risikoaktiviter dekkes. Dødsfallsdekning Gjelder hele døgnet. Hele verden. Uansett årsak. Ektefelle/samboer T.o.m. 5 år 17, G 17, G 51 år 16,15 G 16,15 G 52 år 15,3 G 15,3 G 53 år 14,45 G 14,45 G 54 år 13,6 G 13,6 G 55 år 12,75 G 12,75 G 56 år 11,9 G 11,9 G 57 år 11,5 G 11,5 G 58 år 1,2 G 1,2 G 59 år 9,35 G 9,35 G 6-64 år 7, G 7, G år 3, G 3, G Forsikringstestamente Har du for eksempel en kjæreste eller samboer som ikke oppfyller arvelovens krav, kan du allikevel begunstige vedkommende ved å fylle ut et eget skjema. I praksis er dette et forsikringstestamente. Skjema på Ulykkesdekning Gjelder plutselig ytre årsak. Hele verden. og barn dekkes hele døgnet. Ektefelle/samboer på fritiden. Risikoaktiviteter dekkes for hele familien. Som ulykkesdekning i NOF SINGEL, se side 4. Utbetales fra 1 % medisinsk invaliditet. Maksimal utbetaling A: 3 G Ektefelle/samboer 3 G 25 G B: 35 G Ektefelle/samboer 35 G C: Krigsrisiko 36 G Dekning av behandlingsutgifter Ektefelle/samboer Ved utgifter over kr 5.,- kontakt SB1. Egenandel er kr 1.,- Behandlingsutgifter inntil 1,5 G 1,5 G 1,25 G Kritisk sykdom Gjelder hele døgnet. Hele verden. Fra til 6 år. Dekningen er en økonomisk førstehjelp ved sykdom, utbetales ved diagnose. kan bare utbetales en gang for hver diagnose. Dekningssum: : 1,5 G : 1,5 G Ektefelle/samboer/medlem Hjerteinfarkt Hjerte-/karoperasjon Hjerneslag Hjernesvulst Nyresvikt Organtransplantasjon Motornevronsykdom (inkl. ALS) Ektefelle/samboer: 1,5 G Nyresvik Sukkersyke (diabetes mellitus type 1) Cystisk fibrose Uføredekning med forskuttering Gjelder for medlem og ektefelle/samboer. Gjelder uansett årsak. Hele verden. hele døgnet. Gjelder ved minimum 5 % arbeidsuførhet. Det er ikke krav til varig uførhet og utbetaling starter etter ett år med NOF FAMILIE. Med forskuttert utbetaling starter pengene fra NOFs uføredekning å komme på konto ifra 13. måned. Er du medlem og under 41 år, vil du få utbetalt ca. kr 12.8,- netto pr måned i opptil 1 måneder. t.om. Ektefelle/ samboer 25 år 15, G 11, G 26 år 15, G 1,7 G 28 år 15, G 1,2 G 3 år 15, G 9,6 G 32 år 15, G 9,1 G 34 år 15, G 8,5 G 36 år 15, G 8, G 38 år 15, G 7,4 G 4 år 15, G 6,9 G 42 år 13,9 G 6,3 G 44 år 12,7 G 5,8 G 46 år 11,6 G 5,2 G 48 år 1,4 G 4,7 G 5 år 9,3 G 4,1 G 52 år 8,2 G 3,6 G 54 år 7, G 3, G 56 år 5,9 G 2,5 G 58 år 4,7 G 1,9 G Eksempel: Lt Kari blir langvarig syk etter belastnings- 6 år 3,6 G 1,4 G skader. Hun får god medisinsk hjelp, men klarer ikke å gå på jobb. Det første året utbetales full lønn med tillegg. Dette utgjør rundt kr,- i måneden etter skatt. Etter ett år er det fortsatt uvisst om Kari blir varig arbeidsufør. Normalt må det gå minst 2 år før man blir godkjent som varig. Mens legene venter og ser, går Kari over på arbeidsavklaringspenger fra NAV. Dette medfører at hun går ned til kr 15.,- i måneden før skatt. Nå starter imidlertid den forskutterte utbetalingen fra NOF FAMILIE. Det kommer kr 12.8,- ekstra inn på konto i måneden mens Lt. Kari venter på legenes avgjørelse. Eksempel på forskuttert utbetaling (etter skatt) i tjeneste under 1. år som sykemeldt 12 8 med arbeidsavklaringspenger fra NAV Månedsutbetaling fra NOF FAMILIE Eks. på utbetalinger uførhet og dødsfall Ufør Død Totalt inntil 41 år 15, G 17, G 32, G 45 år 12,2 G 17, G 29,2 G 5 år 9,3 G 17, G 26,3 G 55 år 6,5 G 12,8 G 19,3 G ektefelle Ufør Død Totalt inntil 26 år 11 G 17 G 28 G 3 år 9,6 G 17 G 26,6 G 4 år 6,9 G 17 G 23,9 G 5 år 4,1 G 17 G 21,1 G 55 år 2,8 G 12,8 15,6 G Maksimal dekning krigsrisiko Ulykke Ufør Død Totalt inntil 41 år 36, G 15, G 17, G 68, G 45 år 36, G 12,2 G 17, G 65,2 G 5 år 36, G 9,3 G 17, G 62,3 G 55 år 36, G 6,5 G 12,8 G 55,3 G Hvordan tegne NOF FAMILIE? Jeg er ikke medlem: Fyll ut innmeldingsblanketten og ikke reserver deg mot NOF FAMILIE. Helseerklæring på partner må fylles ut og sendes NOF. Jeg er medlem: Fyll ut tegningsblanketten og kryss av for at du ønsker NOF FAMILIE. Du vil da få tilsendt helseerklæringsskjema som du og partner må fylle ut og sende til NOF. Skjema finnes også på nof.no. Jeg har NOF SINGEL og ønsker å tegne NOF FAMILIE: Fyll ut tegningsblanketten og kryss av for at du ønsker NOF FAMILIE. Du vil da få tilsendt helseerklæringsskjema som partner må fylle ut og sende til NOF. Skjema finnes også på nof.no. De første to år av forsikringen dekkes ikke uførhet som skyldes sykdom, lyte eller mén den forsikrede hadde når forsikringen startet. Dette gjelder også forskutteringen på uføredekningen. Pris NOF FAMILIE: Kr 779,- mnd Har du gammel Gruppeforsikring, les vilkår på nof.no 7 1 G = = = og barn = og ektefelle/samboer =, ektefelle/samboer og barn Melde skade? Ring 23 8

6 Tilleggsforsikringer NOF Loss of Licence Gjelder: Seilende og flygende befal med krav til helseattest, samt spesial- og marinejegere. Nyhet! Jagerflykontrollører kan nå tegne denne forsikringen. Gir: Engangsutbetaling ved varig tap av attest. Valgfri dekningssum: 5G, 1G eller 15G. Hvordan tegne? Eget skjema og informasjon på Priser 5 G 1 G 15 G tom 29 år år år år år Foto: Equipnor Spesial- & Marinejeger Mnd Pris 18 til 5* 5 G til 5* 1 G 399 * Etter 5 år er det nedtrapping i utbetalingsum. Forsvarets Personellservice Slik får NOF-medlemmer* inntil 4% rabatt på skadeforsikringer! FPrabatt 1% Bankkunde 5% 3 forsikringer 1% 4 forsikringer 15% 5 forsikringer + ekunde 2% Konto -bonus FP 5% * Gjennom medlemskapet ditt i NOF har du allerede 2 skadeforsikringer. Det betyr at du får inntil 3% rabatt på din tredje skadeforsikring. Få tilbud i dag! Kontakt Forsvarets Personellservice: Telefon: , e-post: - Oppgi alltid medlemsnummeret når du ringer eller skriver til FP. Du kan bli medlem i FP fra du blir sjt/kvm. For NOFs øvrige forsikringer som NOF sykeforsikring, Conteinerforsikring og Innbo utenfor Norden, ta kontakt på eller Visste du at LOfavør er Norges største fordelsprogram? Du som NOF-medlem kan fort spare tusenlapper ved å benytte deg av tilbudene. LOfavør tilbyr blant annet: LOFAVØR BSU Som ny BSU-sparer får du dobbel rente første år. I tillegg får du,25 % på toppen av Sparebank 1 s gjeldende BSU-rente. LOfavør e- og ungdomsforsikring Ønsker du en egen barneforsikring? Da bør du vurdere denne. Nettopp kåret til «best i test» LOFAVØR STRØM Topp 5 prisgaranti gjennom NorgesEnergi. LOFAVØR FERIEREISER Når du bestiller reisen via LOfavør feriereiser får du 5 1 % rabatt på reiser hos de fleste turoperatørene. LOfavør Advokatforsikring Med denne får du tilgang til spesialiserte advokater som kan gi svar på juridiske spørsmål, eller ta saken din hele veien i retten. Du betaler ingen timepris. Spesialpris kr. 12,- mnd MOBILT BREDBÅND Med router og LOfavør Alltid abonnement fra Ice.net, får du en av markedets beste dekninger til en bra pris. Du kan lese mer om alle fordelene dine på lofavør.no G = = = og barn = og ektefelle/samboer =, ektefelle/samboer og barn Melde skade? Ring 23

7 Ønsker du å forsikre deg mot unødvendig helsekø? Da har vi et unikt tilbud til deg og din familie. Med Vertikal Helseforsikring får du rett behandling, til rett tid uten kostnader. Garantert spesialistvurdering innen 1 virkedager. Garantert behandling/operasjon innen 2 virkedager for NOF-medlemmer og familie. Garantert 28 virkedager for NOF-kadetter. Rehabilitering etter behandling dersom foreskrevet av legespesialist. Fysikalsk behandling etter henvisning fra legespesialist. Kostnader relatert til behandling, reise og opphold bestilt av Vertikal helse etter konsultasjon hos lege. Personlige helseassistent som følger deg før, under og etter behandling. Døgnåpen kontakttelefon for deg som har en alvorlig sykdom. Krisepsykologisk beredskapstelefon ved alvorlige situasjoner. Råd og bistand med eller uten forsikringsdekning. Uavhengig vurdering av diagnose som allerede er stilt. Spesialpris for NOF: NOF mer/familie Kr 188,-/mnd. (per voksen) 97,- per mnd. NOF Kadetter Kr 69,- mnd. Hvordan tegne helseforsikringen? Fyll ut tegningsblankett (vedlagt i brosjyren), og kryss av for Vertikal Helse. Kadetter får ordningen automatisk, så lenge man ikke reserverer seg. Hvordan bruke helseforsikringen? Send inn henvisning fra lege, samt fullmaktsskjema til Les mer på eller ring Vertikal Helse på For fullstendige vilkår, se Grafisk Produksjon: Unngå operativ nedetid!

Nyheter NOF SINGEL, NOF FAMILIE. www.nof.no - Tlf: 982 83 310 FAKTA OM NOF FAMILIE. r u. o r. konkurransetab. medlem kan delta

Nyheter NOF SINGEL, NOF FAMILIE. www.nof.no - Tlf: 982 83 310 FAKTA OM NOF FAMILIE. r u. o r. konkurransetab. medlem kan delta 24 1 FAKTA OM NOF SINGEL Dekning uførhet frem til 41 år 1.232.000 (15 G) Dekning uførhet ved alder 50 år 764.000 (9,3 G) Utbetaling ved uførhet etter 12 måneder? Krav til varig arbeidsuførhet før forskuttert

Detaljer

FORSIKRINGER 2015. Nyheter: Dekning av ID-tyveri Forbedret Topp Reiseforsikring DIN MAKKER HVER DAG. Januar 2015

FORSIKRINGER 2015. Nyheter: Dekning av ID-tyveri Forbedret Topp Reiseforsikring DIN MAKKER HVER DAG. Januar 2015 Grafisk Produksjon: www.lomedia.no FORSIKRINGER 2015 Nyheter: Dekning av ID-tyveri Forbedret Topp Reiseforsikring DIN MAKKER HVER DAG Januar 2015 NOF_forsikr_des12014.indd 17 09.01.15 10:35 99 123 456

Detaljer

FORSIKRINGER 2016. Nyheter: Advokatforsikring med WebHELP Forbedret Topp Reiseforsikring DIN MAKKER HVER DAG

FORSIKRINGER 2016. Nyheter: Advokatforsikring med WebHELP Forbedret Topp Reiseforsikring DIN MAKKER HVER DAG FORSIKRINGER 2016 Nyheter: Advokatforsikring med WebHELP Forbedret Topp Reiseforsikring DIN MAKKER HVER DAG Januar 2016 99 123 456 789 NOF U 27 Elever og kadetter, samt medlemmer under 27 år har denne.

Detaljer

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt.

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt. e r vå r e g n i r k i s for ryg t, t e t i l Kva gh erdi v o r t g et o gh 114 m o n n e j et g år Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i NFF!

Fordeler for deg som er medlem i NFF! Fordeler for deg som er medlem i NFF! F N F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND Din trygghet- vår sak! 2014 Fordelene ved å være mange er mange Om oss Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund er en partipolitisk

Detaljer

MEDLEMSFORSIKRINGER 2011

MEDLEMSFORSIKRINGER 2011 MEDLEMSFORSIKRINGER 2011 Befalets Fellesorganisasjon Les mer om forsikringene på www.bfo.no BFO-PAKKEN Spesialtilpasset deg som er befal Pris: kr 300 pr måned BFO-pakken gjelder hele døgnet i hele verden

Detaljer

BFO FORSIKRINGER BFO-PAKKEN TILPASSET TRYGGHET

BFO FORSIKRINGER BFO-PAKKEN TILPASSET TRYGGHET BFO FORSIKRINGER BFO-PAKKEN TILPASSET TRYGGHET 1 2013 JEG BLIR DA VEL IKKE SKADET... Det er grunn til å tro at mange av de 1478 personene i alderen 20-34 år som ble skadet i trafikken i 2012 tenkte tilsvarende.

Detaljer

MEDLEMSFORSIKRINGER 2012

MEDLEMSFORSIKRINGER 2012 MEDLEMSFORSIKRINGER 2012 Foto: Tom Snedal/NAD ÅRETS NYHET: Du er nå fullforsikret i intops! Befalets Fellesorganisasjon Les mer om forsikringene på www.bfo.no BFO-PAKKEN Spesialtilpasset deg som er befal

Detaljer

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Forsikringspakka 2016 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Forsikringspakka 2013 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

NSO Studentforsikring

NSO Studentforsikring NSO Studentforsikring Kjøp FØR uhellet er ute... www.student.no STUDENTFORSIKRINGEN God og rimelig studentforsikring til deg som student Norske studenter har dårlige rettigheter hvis uhellet skulle skje.

Detaljer

LOfavør-forsikringene

LOfavør-forsikringene LOfavør-forsikringene LOfavør Konseptet Gunstige forsikringsordninger for medlemmene Skadebehandling på telefon - egen skadetelefon 02300 Gunstige bankbetingelser Medlems- og fordelskort Kredittkort Forsikringsordningene

Detaljer

Forsikringspakka 2011. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011

Forsikringspakka 2011. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011 Endringer i forsikringspakka fra 1.1.2011 Prisen på kollektiv hjem øker med kr 1 pr. måned Reiseforsikringen: Prisen øker med kr 1 pr. måned Grunnforsikringen:

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2013

Forsikringstilbud Lederne 2013 Forsikringstilbud Lederne 2013 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring MARKEDSARBEID Ledernes medlemsforsikringer 2013 2015 Sverre Simen Hov Kommunikasjonsleder LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2013

Forsikringstilbud Lederne 2013 Forsikringstilbud Lederne 2013 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no Medlemsforsikringer www.personellforbundet.no Innholdsfortegnelse Side 3 Obligatorisk Dødsfallforsikring forsikringfor medlem Uføreforsikring for medlem Side 5 Dødsfallforsikring for ektefelle/samboer

Detaljer

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor OBLIGATORISK

Detaljer

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk

Detaljer

NETFs forsikringer 2008

NETFs forsikringer 2008 NETFs forsikringer 2008 Livsforsikring - uføredekning - ulykkesforsikring Innhold Obligatoriske forsikringer 2 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2012

Forsikringstilbud Lederne 2012 Forsikringstilbud Lederne 2012 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

FORSIKRINGER. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvarets mediesenter

FORSIKRINGER. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvarets mediesenter FORSIKRINGER Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvarets mediesenter 2015 Hvor mange av de som ble skadet i trafikken i 2014 tror du tenkte at ingenting kunne skje dem? 2 Informasjonen i denne brosjyren er ikke

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2014

Forsikringstilbud Lederne 2014 Forsikringstilbud Lederne 2014 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2012

Forsikringstilbud Lederne 2012 Forsikringstilbud Lederne 2012 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet.

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet. Medlemsforsikringer Innholdsfortegnelse Side 2 Medlemsforsikringer Side 3 Pefo-forsikringen Dødsfalldekningen Uføredekningen Side 4 Ulykkesforsikringen Side 5 ID-tyveriforsikringen Side 6 Ektefelleforsikringenn

Detaljer

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2016 1 Hva er viktig i livet ditt? Hva er viktig i livet ditt og hva vil skje hvis sykdom eller skade forhindrer deg i å leve dette livet? Disse spørsmålene stiller vi ergoterapeuter

Detaljer

Kritisk sykdom er nå inkludert i BFO-pakken! Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no

Kritisk sykdom er nå inkludert i BFO-pakken! Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Kritisk sykdom er nå inkludert i BFO-pakken! Medlemsforsikringer Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Ajourført januar 2009 BFOs medlemsforsikringer www.bfo.no BFO tilbyr sine medlemmer

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2012 1 Norsk Ergoterapeutforbund utvikler faget og tar vare på deg som arbeidstaker. Gjennom ditt arbeid som ergoterapeut bidrar du til å gjøre hverdagslivet mulig for mange

Detaljer

Ledernes forsikringstilbud 2011

Ledernes forsikringstilbud 2011 Ledernes forsikringstilbud 2011 Forsikringstilbudet 2011 Nye forsikringsleverandører Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer

Detaljer

ADVOKAT- BISTAND LOFAVØR. rettsområder du støter på som privatperson. - Rabatt på advokattjenester

ADVOKAT- BISTAND LOFAVØR. rettsområder du støter på som privatperson. - Rabatt på advokattjenester ADVOKAT- BISTAND Privatrettslig advokatbistand innenfor de fleste Privatrettslig advokatbistand innenfor de fleste rettsområder du støter på som privatperson. rettsområder du støter på som privatperson.

Detaljer

Er du usikker på ditt forsikringsbehov?

Er du usikker på ditt forsikringsbehov? Forsikringer 2012 1 Er du usikker på ditt forsikringsbehov? På forsikringskontoret får du råd om hva slags løsning som passer best Her finner du alt om forsikring for deg. Vårt forsikringstilbud dekker

Detaljer

Ledernes forsikringstilbud 2012

Ledernes forsikringstilbud 2012 Ledernes forsikringstilbud 2012 Personforsikringer - obligatoriske - frivillige Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Forsikringstilbudet 2012 Forsikringer

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2015 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2014 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2013 1 Snakk med Forsikringskontoret! Behovet for forsikring endrer seg gjennom livsløpet. Dersom du skifter sivil status; fra enslig til samboende, inngår ekteskap, får barn

Detaljer

LOFAVØR ADVOKAT BISTAND

LOFAVØR ADVOKAT BISTAND ADVOKAT BISTAND Privatrettslig advokatbistand innenfor de fleste rettsområder du støter på som privatperson. - Rask, tilgjengelig og effektiv behandling via internett - I utgangspunktet ca 30% under gjennomsnittlig

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE kkkkkkkkkkk Til ansatte i Helse Midt-Norge Yrkesskadeforsikring etter Lov om yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring etter overenskomsten med Spekter Gruppelivsforsikring Fritidsulykkesforsikring

Detaljer

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper.

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper. PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper. Kontakt oss! PF Forsikring 23 16 31 00 forsikring@pf.no 1 To nye forsikringer for to kroner måneden!

Detaljer

Sunndal Kjemiske Fagforening. Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk

Sunndal Kjemiske Fagforening. Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk Sunndal Kjemiske Fagforening Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk November. 2015 Forsikringer 1 + 2 Gruppelivsforsikring med Uføre og Ulykke (valgfri 580kr/mnd) Utbetaling ved dødsfall eller

Detaljer

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet Utestasjonerte Forsikringer for ansatte i utlandet 08764-12.2011 Forsikring for utestasjonerte Har bedriften din ansatte i utlandet? Forsikring for utestasjonerte gir trygghet under utenlandsoppholdet

Detaljer

Medlemsforsikringer 2015

Medlemsforsikringer 2015 Medlemsforsikringer 2015 SIDE 2 LEDER Gratis hjelp! Som forbundsleder er jeg glad for å kunne yte våre medlemmer god service på områder der vi som forbund har inngått avtaler om medlemsfordeler. Utviklingen

Detaljer

Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer.

Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer. Forsikringer 2008 1 leder Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer. Resultatet ble bedre og rimeligere forsikringer. I sommer sjekket vi markedet

Detaljer

Medlemsforsikringer 2013

Medlemsforsikringer 2013 Medlemsforsikringer 2013 SIDE 2 LEDER Kjære medlem Bedre forsikringer og nytt tilbud Norsk Radiografforbund har vært på anbudsrunde med alle våre medlemsforsikringer i løpet av 2012, med det resultat at

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2016

Forskerforbundets forsikringer 2016 Forskerforbundets forsikringer 2016 Forskerforbundets forsikringskontor Visste du at du får gratis rådgivning vedrørende de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet

Detaljer

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no. Ajourført januar 2010

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no. Ajourført januar 2010 BFO er stolte av, også i år, å kunne presentere en utvidelse av BFO-pakken slik at den fremstår enda mer gunstig enn tidligere. I år har vi inkludert identitetstyveri i BFO-pakken. Les mer om ID-tyveri

Detaljer

Medlemsforsikringer 2009

Medlemsforsikringer 2009 Medlemsforsikringer 2009 1 Egne medlemsforsikringer For første gang har UHF etablert sine egne uavhengige medlemsforsikringer. Gjennom en stor anbudsrunde sist vinter fikk vi mange tilbud fra både norske

Detaljer

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Medlemsforsikringer Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Ajourført januar 2008 BFOs medlemsforsikringer www.bfo.no BFO-pakken: Forsikring ved dødsfall, uførhet og ulykke BFOs kollektive

Detaljer

Medlemsforsikringer 2016

Medlemsforsikringer 2016 Medlemsforsikringer 2016 SIDE 2 LEDER Kjære medlem! I forbindelse med store begivenheter i livet endrer forsikringsbehovet seg. Dersom du skifter sivil status; fra enslig til samboer, inngår ekteskap,

Detaljer

Tilbudet er stadig blitt utvidet og teller nå ni ulike forsikringer. I tillegg har vi egne studentforsikringer.

Tilbudet er stadig blitt utvidet og teller nå ni ulike forsikringer. I tillegg har vi egne studentforsikringer. Medlemsforsikringer 2016 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor har over lengre tid tilbudt medlemmene forsikringer. Akademikerforbundet har som mål å gjøre et bredt tilbud tilgjengelig

Detaljer

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil.

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil. Medlemsforsikringer 2013 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor skal være en trygghet for deg og sikre at du får gode forsikringsordninger. Gjennom anbudsrundene gjeldende for 2013 har

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2012 1 Gode forsikringer til fornuftige priser Medlemsforsikringene våre hadde et godt år i 2011 om vi ser bort fra reiseforsikringen. Mange skader og særlig et par storskader

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2011 1 Nye tilbud og bedre priser Vi var på anbud med medlemsforsikringene i fjor. Mange forsikringsselskaper syntes Lederne var en spennende gruppe å tilby sine tjenester

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2015

Forskerforbundets forsikringer 2015 Forskerforbundets forsikringer 2015 Gratis forsikringssjekk! Visste du at du får gratis rådgivning i de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet hvilke ordninger som

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

På Forsikringskontoret. Nye forsikringssider svarer deg. Nyheter. Det er i forbindelse med store begivenheter i livet behovet for forsikringer endres.

På Forsikringskontoret. Nye forsikringssider svarer deg. Nyheter. Det er i forbindelse med store begivenheter i livet behovet for forsikringer endres. Forsikringer 2009 Nye forsikringssider Forsikringskontoret svarer deg Vi har utviklet en helt ny nettside med forsikringsinformasjon til medlemmene. Du finner også en oversikt over dine forsikringer her.

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE

INFORMASJON TIL ANSATTE Lunner kommune FORSIKRINGER INFORMASJON TIL ANSATTE 2011 Denne orienteringen gir en forenklet beskrivelse av forsikringene som supplement til forsikringsavtalene, forsikringsbevis og vilkår. Ved eventuelle

Detaljer

Medlemsforsikringer 2012

Medlemsforsikringer 2012 Medlemsforsikringer 2012 SIDE 2 LEDER Kjære medlem Nytt og bedre forsikringstilbud i 2012 for medlemmene i NRF! Norsk Radiografforbunds forsikringskontor ble etablert i fjor, og vi arbeider kontinuerlig

Detaljer

Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner.

Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner. Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner. Definisjoner Yrkesskade: Med yrkesskade menes personskade, sykdom eller dødsfall som er en følge av arbeidsulykke. En sykdom kan også godkjennes

Detaljer

Medlemsforsikringer 2014

Medlemsforsikringer 2014 Medlemsforsikringer 2014 SIDE 2 LEDER Kjære medlem I 2014 er det tre år siden forbundet etablerte eget forsikringskontor. Dette har vært et godt tilbud til våre medlemmer. Antall henvendelser om medlemsforsikringene

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2014

Forskerforbundets forsikringer 2014 Forskerforbundets forsikringer 2014 Medlemsforsikringene er billigst og best! Forskerforbundet har flere enn 18 000 medlemmer. Når vi forhandler på vegne av alle våre medlemmer oppnår vi priser og betingelser

Detaljer

SÆRVILKÅR NR. 207. Superforsikring i tilknytning. til kollektiv innboforsikring i. If (2004/08)

SÆRVILKÅR NR. 207. Superforsikring i tilknytning. til kollektiv innboforsikring i. If (2004/08) SÆRVILKÅR NR. 207 Superforsikring i tilknytning til kollektiv innboforsikring i If (2004/08) Forsikringen gjelder for medlem av forbund/forening som har en gyldig løpende avtale om kollektiv innboforsikring

Detaljer

Frittstående organisasjoner 2007

Frittstående organisasjoner 2007 Den Norske Jordmorforening (DNJ) Den Norske Diakonforbund Norsk Flygelederforening Norges Farmaceutiske Forening (NFF) norske Arkitekters Landsforening (NAL) universitets- og Høyskoleutdannedes Forbund

Detaljer

Forsvarets Personellservice

Forsvarets Personellservice Forsvarets Personellservice Med service som våpen FP har gode tilbud innen personlig økonomi. Med konto i FP får du tilgang til enkle og lønnsomme ordninger for sparing, lån, bensinkort, betalingsservice

Detaljer

Kjære medlem. Nyheter 2011. De største nyhetene for i år er:

Kjære medlem. Nyheter 2011. De største nyhetene for i år er: Forsikringer 2011 1 Kjære medlem. Forskerforbundet har gjennom mange år hatt en svært god medlemsvekst. Årsakene til dette er helt sikkert mange, men at vi tilbyr våre medlemmer gode medlemsforsikringer

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Classic American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Classic American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Classic American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

EL & IT Forbundets forsikringer. En kortfattet oversikt over forsikringsordningene for medlemmer av EL & IT Forbundet ajour pr. 1.1.

EL & IT Forbundets forsikringer. En kortfattet oversikt over forsikringsordningene for medlemmer av EL & IT Forbundet ajour pr. 1.1. EL & IT Forbundets forsikringer En kortfattet oversikt over forsikringsordningene for medlemmer av EL & IT Forbundet ajour pr. 1.1.2009 SpareBank 1 - alliansens oppbygging SpareBank 1 SR-Bank (19,5 %)

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. Kontakt oss! PF Forsikring 23 16 31 00 forsikring@pf.no 1 2 Innhold: Seks gode forsikringer

Detaljer

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 1 Folketrygd og forsikring for frilansere Denne brosjyren gir deg en kortfattet innføring i dine trygderettigheter. Når du kjenner disse rettighetene kan du

Detaljer

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold--

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

Medlemsforsikringer 2015 1

Medlemsforsikringer 2015 1 Medlemsforsikringer 2015 1 Kjære medlem! medlemmene til en gunstig pris. På våre nettsider kan du lese mer om Tilbudet er stadig blitt utvidet og teller medlemsforsikringene, og du kan også nå ni ulike

Detaljer

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE www.gjensidige.no Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE 1. Dødsfallsforsikring 2. Yrkesskadeforsikring 3. Melding av skader 4. Dine private forsikringer 5. Ord og uttrykk i forsikring 6. Oversikt over

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Premium American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Premium American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Premium American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring

i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring Følgende er endret i Utdanningsforbundets livsforsikring i 2013: Samboer trenger ikke lenger å begunstige medlemmet,

Detaljer

Medlemsfordeler i FLR/ HK Rød skrift er Parat Blå skrift er LFFs fordeler. Børje Furunes bfu@handelogkontor.no

Medlemsfordeler i FLR/ HK Rød skrift er Parat Blå skrift er LFFs fordeler. Børje Furunes bfu@handelogkontor.no Medlemsfordeler i FLR/ HK Rød skrift er Parat Blå skrift er LFFs fordeler Børje Furunes bfu@handelogkontor.no Antall forsikrings (områder) er inkludert i ditt HKmedlemskap? Innbo- og løsøre Sykkel Sportsutstyr

Detaljer

Forsikring for pensjonistmedlemmer 2016

Forsikring for pensjonistmedlemmer 2016 Forsikring for pensjonistmedlemmer 2016 1 Forsikring for pensjonistmedlemmer Som pensjonist kan du fortsatt beholde mange av NFFs medlemsforsikringer. På innbo og reiseforsikring er det ingen øvre aldersgrense,

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Platinum American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Platinum American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Platinum American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

Ta en prat om helseforsikringen!

Ta en prat om helseforsikringen! Ledernes medlemsforsikringer 2015 Ta en prat om helseforsikringen! I år innfører vi en helt ny forsikring for våre medlemmer: Helseforsikring. Dette er en forsikring som flere enn 400 000 mennesker i Norge

Detaljer

La noen du stoler på forsikre deg

La noen du stoler på forsikre deg La noen du stoler på forsikre deg Hva? Hvorfor? For hvem? Boligbyggelagenes Forsikring er: Forsikring skal gi deg trygghet for det som plutselig kan skje. Da er det viktig at du kan stole på forsikringsselskapet

Detaljer

Statistikk forsikringsordninger

Statistikk forsikringsordninger 1 Obligatorisk ordning Død, Uførhet,Ulykkesforsikring for familie inkl. faginvaliditet Nytt i 2011: Kritisk sykdomsforsikring for medlem ID-tyveriforsikring for medlem med familie og forbedret ulykkesforsikring

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: Seks gode forsikringer for ni kroner dagen side

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE. Til ansatte i

INFORMASJONSBROSJYRE. Til ansatte i Til ansatte i Dette heftet er ment å gi en oversikt over de forsikringer som Helse Midt-Norge har tegnet for sine ansatte. Forsikringsordningene er med på å skape en økonomisk trygghet for deg og din familie.

Detaljer

Personalforsikringer for

Personalforsikringer for Oslo kommune Personalforsikringer for ansatte i Oslo kommune av 01.10.2011 Gjelder fra 01.01.2014 Erstatter tidligere brosjyre av 01.10.2011 Det gjøres oppmerksom på at det er de til enhver tid gjeldende

Detaljer

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune Personforsikringer for Vestfold fylkeskommune Fylkeskommunen har alle sine personforsikringer i KLP. I denne brosjyren kan du lese mer om hva forsikringene dekker, og hvordan du skal forholde deg hvis

Detaljer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Til medarbeidere på Helse Stavanger HF (Illustrasjonsfoto: Colorbox.com) Dette heftet er ment å gi en oversikt over de personalforsikringer som Helse Stavanger

Detaljer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14 Personforsikringer Agenda Gjennomgang av forsikringene Melde skader - hvilke skader skal meldes - hvordan melde skader 2 Hvilke forsikringer? Gruppelivsforsikring.

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: 2 Seks gode forsikringer for ni kroner dagen ID-tyveriforsikring

Detaljer

Astrid Tideman Sørland, generalsekretær. godt å vite. Kortversjon Beskrivelsen av de ulike forsikringene

Astrid Tideman Sørland, generalsekretær. godt å vite. Kortversjon Beskrivelsen av de ulike forsikringene Medlemsforsikringer 2014 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor skal gi deg trygghet og sikre at du får gode forsikringsavtaler. Gjennom 2013 har vi utvidet forsikringstilbudet til også

Detaljer

Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services

Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services Innholdsfortegnelse Side 1. Velkomstbrev kontaktinformasjon 3 2. Kort om folketrygden/pensjon Pensjonstrygden for sjømenn 4 3. Pensjonsforsikring

Detaljer

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING INNHOLD Kollektiv pensjonsforsikring Personforsikring Helårs reiseforsikring ansatt med familie Dine private forsikringer Her finner du oversikt over de forsikringene som vi har som ansatte i Schlumberger

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune Personforsikringer for ansatte i Holtålen kommune August 2013 Innholdsfortegnelse Navn og adresser (kontaktinfo) 2 Ord og uttrykk i forsikring 4 Personforsikring - Engangsutbetalinger 5 Gruppelivsforsikring

Detaljer

Forsikringer. for elever

Forsikringer. for elever Forsikringer for elever 1 Innhold Ulykkesforsikring 3 Yrkesskadeforsikring 4 Reiseforsikring 4 Når skade inntreffer 6 SKJEMA: Skademelding Ulykkesforsikring for skole- og barnehagebarn 7 Innholdet i denne

Detaljer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Til medarbeidere i Helse Vest som omfatter Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Helse Stavanger HF, Helse Vest IKT og Sjukehusapoteka Vest HF (Illustrasjonsfoto:

Detaljer

NFFs forsikringer 2010

NFFs forsikringer 2010 NFFs forsikringer 2010 Innholdsfortegnelse Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 3 Barneforsikring 5 Innboforsikring 6 Reiseforsikring 6 Studentforsikringer 6 Private skadeforsikringer

Detaljer

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis nr: 104-9245 Forsikringstaker: Personellforbundet Org.nr: 960 475 135 Forsikringstakers adresse: Grønland 6-8, 0188 Oslo Forsikringsperiode: 01.01.2015

Detaljer

NFFs forsikringer 2009

NFFs forsikringer 2009 NFFs forsikringer 2009 Bedre og billigere Livsforsikring Uføreforsikring Ulykkesforsikring Den obligatoriske forsikringen er alle medlemmene med på, dersom de ikke har reservert seg. Forsikringen består

Detaljer

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Agenda! Kravene til YS- /personalforsikring i HTA og lovverket! Forsikringsproduktene som møter kravene! Roller og prosedyrer ved skaderegistrering

Detaljer