Nyheter NOF SINGEL, NOF FAMILIE. - Tlf: FAKTA OM NOF FAMILIE. r u. o r. konkurransetab. medlem kan delta

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyheter NOF SINGEL, NOF FAMILIE. www.nof.no - Tlf: 982 83 310 FAKTA OM NOF FAMILIE. r u. o r. konkurransetab. medlem kan delta"

Transkript

1 24 1 FAKTA OM NOF SINGEL Dekning uførhet frem til 41 år (15 G) Dekning uførhet ved alder 50 år (9,3 G) Utbetaling ved uførhet etter 12 måneder? Krav til varig arbeidsuførhet før forskuttert utbetaling? Reduseres dødsfallsdekning hvis man blir ufør? Total dekning uførhet og dødsfall frem til 41 år (32 G) Dekning dødsfall til 51 år (17 G) Dekning kritisk sykdom (45 G) () Dekning behandlingsutgifter som følge av ulykke inntil (2,)) (1,) Dekkes risikoaktiviteter?, opptil 16 år Dekkes dødsfall og uførhet uansett årsak? Total dekning krigsrisiko frem til 41 år (dødsfall, uførhet og ulykke) forsikringer Dekning ulykke inntil Helseerklæring nødvendig? 8 Trykksak 6 Grafisk Produksjon: Ø M E R KE T ILJ 3 M (68 G) Summene er avrundet til nærmeste hele tusen. Mer informasjon om NOFs forsikringer finner du på FAKTA OM NOF FAMILIE Ektefelle/samboer Dekning uførhet til 41 år (medlem) 26 år (ektefelle/samboer) (15 G) (11 G) Dekning uførhet ved alder 50 år A (9,3 G) (4,1 G) Krav til varig arbeidsuførhet før forskuttert utbetaling? Reduseres dødsfallsdekning hvis man blir ufør Total dekning uførhet og død til 41 år il Paris! t o t r o f r u t Vinn brosjyren og (32 G) Total dekning uførhet og død til 26 år (28 G) Dekning dødsfall til 51 år (17 G) (17 G) Dekning behandlingsutgifter som følge av ulykke inntil (1,75 G) (1,75 G) (1,) Dekning kritisk sykdom Ulykkesdekning inntil Helseerklæring nødvendig? () () () Dekkes risikoaktiviteter? Dekkes dødsfall og uførhet uansett årsak? Dekning krigsrisiko frem til 41 år (død, uførhet og ulykke) Dekning krigsrisiko frem til 26 år (død og uførhet), opptil 16 år (68 G) (28 G) NOr g nd bu - Tlf: offisersfor es nd bu Summene er avrundet til nærmeste hele tusen. Mer informasjon om NOFs forsikringer finner du på offisersfor es med ring rundt i 1. Finn bokstaver i Paris. en til en kjent gate sett deretter samm / s Of fisersforbund ge or /N ok bo ce Fa 2. Delta på konkurransetab. av et NOF felle og kjæreste Kun samboer, ek te. medlem kan delta NOr g Utbetaling ved uførhet etter 12 måneder E Nyheter NOF SINGEL, NOF FAMILIE Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt. Februar 2013

2 NOF Grunnpakke i samarbeid med Denne har du NOF og forsikringer For over 100 år siden dannet fagforeningene sykekasser for å ta vare på de som ble skadet på jobb. I dag kaller vi det forsikringer, men grunntanken er den samme; økonomisk trygghet hvis noe skulle skje. Kollektiv Hjemforsikring Innbo og løsøre i hjemmet og pendlebolig/ midlertidig kvarter. Y Forsikringen gjelder: I hele Norden Topp Reiseforsikring Fritidsreiser Tjenestereiser Avbestilling Spesielle dekninger hjem Oppholder du deg midlertidig utenfor Norden, er eventuelle eiendeler du lagrer hjemme eller annet sted i Norden fortsatt dekket av forsikringen. Kollektiv trygghet Fordi alle har et sted å bo og alle reiser, har NOF en grunnpakke med 3 forsikringer. Disse inngår automatisk i ditt medlemskap. Med NOF Grunnpakke har du og din familie et garantert sikkerhetsnett. Egen forsikringskomite Vår erfaring er at langt fra alle leser vilkårene fra perm til perm. Dette har NOF tatt konsekvensen av. I over 30 år har vår forsikringskomite jobbet for å sikre deg de beste vilkårene i markedet. Unikt samarbeid SB 1 er vår leverandør, sammen med LO favør. Vi har i lang tid utviklet et unikt samarbeid med selskapet. Gjennom Norges største fordelsprogram LO favør har vi kunder i ryggen når vi forhandler. Fordelene av å være mange er mange. Grunnforsikring Død uansett årsak, hele døgnet, S hele verden. Også krigsrisiko. Ved barns død eller dødfødsel etter 26. svangerskapsuke utbetales kr ,- pr. barn. Kode G Forsikringssummer Ektefelle/ samboer Enslig medlem T.o.m. 50 år år år år år år år år år år pr. barn under 21 år Egenandel: Egenandel er kr 3.000,-. For sykkel registrert i godkjent FG register, er egenandelen kr 1.500,-. Har du f.eks har FG godkjent tyveri- eller brannalarm kan egenandelen reduseres med inntil kr 3.000,-. Hvis to i husstanden har Kollektiv Hjemforsikring er egenandelen kr 0,-. Kode H Hva som erstattes/skadetyper Forsikringssum Brann Enkeltgjenstander Samlinger (frimerker, mynter osv.) Penger, verdipapirer etc Yrkesløsøre og varer oppbevart på forsikringsstedet Løst tilbehør til bruk i tilknytning til privat motorkjøretøy (Nettbrett, dekk, og felger dekkes ikke) Båt-/varehenger Fritidsbåt oppbevart på forsikringsstedet (lengde t.o.m 14 fot/motor t.o.m 10 HK). Nødvendige merutgifter til opphold utenfor hjemmet evogn, sykkel/-tilhenger Matvarer i fryser/kjøleskap Rekonstruksjon av manuskrifter m.v., Gjenanskaffelse av data ved tyveri og brann Tyveri/hærverk i annen bygning enn bolig utenfor forsikringsstedet og fra loft/kjellerbod Tyveri av personlige eiendeler/løsøre fra motorvogn og båt (Penger og verdipapirer dekkes ikke) Enkeltgjenstander og samlinger utenfor bolig Bekjempelse av veggedyr Tyveri/napping av/fra veske som sikrede bærer Erstatningsansvar Rettshjelp Flytteforsikring (i egenskap av privatperson) Skade ved tyveri er begrenset til Enkeltgjenstander/samlinger er begrenset til Forsikringen gjelder: Familiemedlemmer er dekket på reiser uavhengig av medlemmet. Forsikringen gjelder fra det øyeblikk dere forlater hjemmet eller arbeidssted. Det er ikke krav til overnatting eller varighet på reisen. M Utenlandstjeneste Forsikringen gjelder også hvis du tjenestegjør i utlandet. Utreisested er da din midlertidige bopel. Familiemedlemmer er dekket selv om de har et annet utreisested enn deg. Kode R Hva som erstattes/skadetyper Forsikringssum Varighet pr. enkeltreise 45 dager * Reisesyke Sykehusopphold, legehonorar, akutt sykdom,utgifter til medisiner etc. Ekstra utgifter ved transport til hjemsted i Norge Reiseansvar Skade påført annen person, eller annen persons ting Reisegods Bagasje for enslige Bagasje når to eller flere familiemedl. reiser sammen E Ran og tyveri av penger som man bærer med seg Tilfeldig skade (Gjelder ikke mobil, nettbrett og data) Utlegg pr. pers til nødvendige klær, toalettsaker ol. hvis innsjekket bagasje er over 4 timer forsinket Avbestillingsforsikring Annulleringsomkostninger en person To eller flere familiemedlemmer som reiser sammen Egenandeler Reisegods Behandlingsutgifter ved ulykke beløp * Kan utvides til 60/90/120/180 dager pr enkeltreise mot et pristillegg. Ta kontakt med Forsvarets Personellservice på telefon: eller e-post: Tyveri av og skade på personlig eiendeler ved forlis, havari og ved tyveri dekkes med inntil kr ,- for personer som har fartøystjeneste. Når sykkel tas inn i bopelen eller egen låst garasje/ tilsvarende dekkes den med inntil kr Nyere forbrukerelektronikk dekkes med inntil kr L Dersom du må bruke rullestol etter en ulykke, dekkes bygningsmessige forandringer på bolig med kr ,- Forsikringen gjelder for samboer fra første dag med felles adresse i folkeregisteret. under 20 år dekkes, selv om de bor utenfor hjemmet. over 20 år dekkes hvis de bor hjemme, er i førstegangstjeneste eller studerer, såfremt de ikke har meldt adresseendring. Spesielle dekninger reise Forsikringen gjelder for samboer fra første dag med felles adresse i folkeregisteret. Sportsdykking dekkes ned til 40 meter. ebarn som reiser i følge med medlemmet er dekket. Utvidet dødsfall og ulykkesdekning Dekningen gjelder på fritidsreiser og i hjemmet. Den vil også gjelde ved utøvelse av yrker uten forhøyet risiko. Befal som er kontoransatt er i denne kategorien. Død Ulykke Under 20 år Inntil Mellom 20 år og 70 år Inntil Mellom 70 år og 75 år Inntil Pris NOF Grunnpakke Grunnforsikring, Kollektiv Hjem og Topp reise: Sjt/kvm: kr 135,- mnd. Fenrik og opp: kr 195,- mnd. Kadetter: kr 0,- mnd. 2 1 G = = = og barn = og ektefelle/samboer =, ektefelle/samboer og barn Melde skade? Ring

3 Ny gruppeforsikring: nof SINGEL Denne kan du reservere deg mot Om NOF SINGEL NOF SINGEL er fem selvstendige forsikringer som er samlet i en spesialtilpasset pakke for deg som enslig befal. I tillegg har du dekning på egne barn, uavhengig om de bor hos deg eller ikke. NOF SINGEL har unike vilkår i premiumklassen; uansett om du befinner deg på oppdrag i en krigssone eller hopper fallskjerm på ferie i USA. NOF SINGEL utvikles i vår egen forsikringskomite, og tilbys kun våre medlemmer. Spesielle dekninger Krigsrisiko dekkes. Forskuttert utbetaling etter ett år ved uførhet. Det er ikke krav til varig uførhet for å få forskuttert utbetaling. Ingen reduksjon i dødsfallsdekningen hvis du skulle bli ufør. Ingen geografiske begrensninger. Egen barnedekning på sykdom, ulykke og behandlingsutgifter. antall barn dekkes. Risikoaktiviteter dekkes. Dødsfallsdekning Gjelder hele døgnet. Hele verden. Uansett årsak. T.o.m. 50 år 17,00 G 51 år 16,15 G 52 år 15, 53 år 14,45 G 54 år 13,60 G 55 år 12,75 G 56 år 11,90 G 57 år 11,05 G 58 år 10,20 G 59 år 9, år 7,00 G år 3,00 G Forsikringstestamente Har du for eksempel en kjæreste eller samboer som ikke oppfyller arvelovens krav, kan du allikevel begunstige vedkommende ved å fylle ut et eget skjema. I praksis er dette et forsikringstestamente. Skjema på Ulykkesdekning Gjelder plutselig ytre årsak. Hele verden. Hele døgnet. Risikoaktiviteter som fallskjermhopping, sportsdykking, paragliding, klatring og off-pist kjøring dekkes for medlem og barn under 16 år. Utbetales ned til 1 % medisinsk invaliditet. Utbetaling ved 100% varig medisinsk invaliditet A: Enslig medlem 45 G B: C: Krigsrisiko 36 G Dekning av behandlingsutgifter Behandlingsutgifter inntil A: Enslig medlem 2, B: og barn Ved utgifter over 5.000,- kontakt SB1. Egenandel er 1000,- Kritisk sykdom Gjelder hele døgnet. Hele verden. Fra 0 til 60 år. Dekningen er en økonomisk førstehjelp ved sykdom, utbetales ved diagnose. Det er ingen begrensninger på antall utbetalinger. Dekningssum: : 1,5 G : 1,5 G Hjerteinfarkt Hjerte-/karoperasjon Hjerneslag Hjernesvulst Nyresvikt Organtransplantasjon Motornevronsykdom (inkl. ALS) 1,75 G 1, Nyresvik Sukkersyke (diabetes mellitus type 1) Cystisk fibrose Uføredekning med forskuttering Gjelder hele døgnet. Hele verden. Uansett årsak. Gjelder ved minimum 50 % arbeidsuførhet. dekningssum Hvis du som befal blir så syk T.o.m ,00 G eller skadet at du blir arbeidsufør, så vil du opprettholde 42 år 13,86 G 44 år 12,72 G full lønn og tillegg som om du 46 år 11,58 G var i tjeneste det første året. Deretter vil du gå over på 48 år 10,44 G arbeidsavklaringspenger. Dette er ca 66 prosent av grunnlønn. For mange vil dette innebære en halvering av inntekt. 50 år 52 år 54 år 56 år 58 år 60 år 9, 8,16 G 7,02 G 5,88 G 4,74 G 3,60 G Med forskuttert utbetaling starter pengene fra NOFs uføredekning å komme på konto ifra 13. måned. Er du under 41 år, vil du få utbetalt ca. kr ,- netto pr måned i opptil 100 måneder. Eksempel: Lt Ole blir skadet i Afghanistan. Han får god medisinsk hjelp, men klarer ikke å gå på jobb. Det første året utbetales full lønn med tillegg. Dette utgjør rundt kr ,- i måneden etter skatt. Etter ett år er det fortsatt uvisst om Ole blir varig arbeidsufør. Normalt må det gå minst 2 år før man blir godkjent som varig. Mens legene venter og ser, går Ole over på arbeidsavklaringspenger fra NAV. Dette medfører at han går ned til kr ,- i måneden før skatt. Nå starter imidlertid den forskutterte utbetalingen fra NOF SINGEL. Det kommer kr ,- ekstra inn på konto i måneden mens Lt. Ole venter på legenes avgjørelse. Eksempel på forskuttert utbetaling (etter skatt) i tjeneste under 1. år som sykemeldt med arbeidsavklaringspenger fra NAV Månedsutbetaling fra NOF SINGEL Utbetalinger uførhet og dødsfall Hvis du blir arbeidsufør, reduserer ikke NOF SINGEL din dødsfallsdekning. Her er noen eksempler: Ufør Død Totalt inntil 41 år 15,0 G 17,0 G 32,0 G 45 år 12,2 G 17,0 G 29,2 G 50 år 9,3 G 17,0 G 20,3 G 55 år 6,5 G 12,8 G 19,3 G Maksimal dekning krigsrisiko NOF SINGEL har unik dekning ved krigsrisiko. Her er noen eksempler på maksimal utbetaling: Ulykke Ufør Død Totalt inntil 41 år 36,0 G 15,0 G 17,0 G 68,0 G 45 år 36,0 G 12,2 G 17,0 G 65,2 G 50 år 36,0 G 9,3 G 17,0 G 62,3 G 55 år 36,0 G 6,5 G 12,8 G 55,3 G Hvordan tegne NOF SINGEL? Jeg er ikke medlem: Meld deg inn ved å fylle ut innmeldingsblanketten og ikke reserver deg mot NOF SINGEL. Jeg er medlem: Fyll ut tegningsblanketten og kryss av for at du ønsker NOF SINGEL. Hvis du tegner NOF SINGEL i løpet av 2013, så trenger du ikke levere helseerklæring. Dette gjelder uansett om du tidligere har takket nei til NOFs gruppeforsikring. De første to år av forsikringen dekkes ikke uførhet som skyldes sykdom, lyte eller mén den forsikrede hadde når forsikringen startet. Dette gjelder også forskutteringen på uføredekningen. Pris NOF SINGEL Pris år 299,- pr mnd år 449,- pr mnd 4 1 G = = = og barn = og ektefelle/samboer =, ektefelle/samboer og barn Melde skade? Ring

4 Ny gruppeforsikring: nof FAMILIE Denne kan du reservere deg mot Om NOF FAMILIE NOF FAMILIE er fem selvstendige forsikringer som er samlet i en spesialtilpasset pakke for deg som er befal og har familie. NOF FAMILIE har unike vilkår i premiumsklassen; Uansett om du blir skadet i en krigssone, din samboer blir arbeidsufør eller et barn blir kritisk syk. NOF FAMILIE utvikles av vår egen forsikringskomite og tilbys kun våre medlemmer og deres familie. I NOF FAMILIE er man som samboer inne på ordningen etter to års felles adresse i folkeregisteret. Ved felles barn faller kravet om to år bort. Spesialdekninger Forskuttert utbetaling ved uførhet. Egen barnedekning ved kritisk sykdom, ulykke og behandlingsutgifter. Dekker ubegrenset antall C barn. Ikke krav til varig uførhet. Krigsrisiko er dekket fullt ut for medlem. Krigsrisiko er dekket på død og uførhet for samboer/ ektefelle. Risikoaktiviter dekkes. Dødsfallsdekning Gjelder hele døgnet. Hele verden. Uansett årsak. Ektefelle/samboer T.o.m. 50 år 17,00 G 17,00 G 51 år 16,15 G 16,15 G 52 år 15, 15, 53 år 14,45 G 14,45 G 54 år 13,60 G 13,60 G 55 år 12,75 G 12,75 G 56 år 11,90 G 11,90 G 57 år 11,05 G 11,05 G 58 år 10,20 G 10,20 G 59 år 9, 9, år 7,00 G 7,00 G år 3,00 G 3,00 G Forsikringstestamente Har du for eksempel en kjæreste eller samboer som ikke oppfyller arvelovens krav, kan du allikevel begunstige vedkommende ved å fylle ut et eget skjema. I praksis er dette et forsikringstestamente. Skjema på Ulykkesdekning Gjelder plutselig ytre årsak. Hele verden. og barn dekkes hele døgnet. Ektefelle/samboer på fritiden. Risikoaktiviteter dekkes for hele familien. Som ulykkesdekning i NOF SINGEL, se side 4. Utbetales fra 1 % medisinsk invaliditet. Maksimal utbetaling A: Ektefelle/samboer B: Ektefelle/samboer C: Krigsrisiko 36 G Dekning av behandlingsutgifter Ektefelle/samboer Ved utgifter over kr 5.000,- kontakt SB1. Egenandel er kr 1.000,- Behandlingsutgifter inntil 1,50 G 1,50 G 1, Kritisk sykdom Gjelder hele døgnet. Hele verden. Fra 0 til 60 år. Dekningen er en økonomisk førstehjelp ved sykdom, utbetales ved diagnose. Det er ingen begrensninger på antall utbetalinger. Dekningssum: : 1,5 G : 1,5 G Ektefelle/samboer/medlem Hjerteinfarkt Hjerte-/karoperasjon Hjerneslag Hjernesvulst Nyresvikt Organtransplantasjon Motornevronsykdom (inkl. ALS) Ektefelle/samboer: 1,5 G Nyresvik Sukkersyke (diabetes mellitus type 1) Cystisk fibrose H Uføredekning med forskuttering Gjelder for medlem og ektefelle/samboer. Gjelder uansett årsak. Hele verden. hele døgnet. Gjelder ved minimum 50 % arbeidsuførhet. Det er ikke krav til varig uførhet og utbetaling starter etter ett år med P Med forskuttert utbetaling starter pengene fra NOFs uføredekning å komme på konto ifra 13. måned. Er du medlem og under 41 år, vil du få utbetalt ca. kr ,- netto pr måned i opptil 100 måneder. t.om. Ektefelle/ samboer 25 år 15,0 G 11,0 G 26 år 15,0 G 10,7 G 28 år 15,0 G 10,2 G 30 år 15,0 G 9,6 G 32 år 15,0 G 9,1 G 34 år 15,0 G 8,5 G 36 år 15,0 G 8,0 G 38 år 15,0 G 7,4 G 40 år 15,0 G 6,9 G 42 år 13,9 G 6,3 G 44 år 12,7 G 5,8 G 46 år 11,6 G 5,2 G 48 år 10,4 G 4,7 G 50 år 9,3 G 4,1 G 52 år 8,2 G 3,9 G 54 år 7,0 G 3,6 G 56 år 5,9 G 2,5 G 58 år 4,7 G 1,9 G Eksempel: Lt Kari blir langvarig syk etter belastnings- 60 år 3,6 G 1,4 G skader. Hun får god medisinsk hjelp, men klarer ikke å gå på jobb. Det første året utbetales full lønn med tillegg. Dette utgjør rundt kr ,- i måneden etter skatt. Etter ett år er det fortsatt uvisst om Kari blir varig arbeidsufør. Normalt må det gå minst 2 år før man blir godkjent som varig. Mens legene venter og ser, går Kari over på arbeidsavklaringspenger fra NAV. Dette medfører at hun går ned til kr ,- i måneden før skatt. Nå starter imidlertid den forskutterte utbetalingen fra Det kommer kr ,- ekstra inn på konto i måneden mens Lt. Kari venter på legenes avgjørelse. Eksempel på forskuttert utbetaling (etter skatt) i tjeneste under 1. år som sykemeldt med arbeidsavklaringspenger fra NAV Månedsutbetaling fra NOF FAMILIE Eks. på utbetalinger uførhet og dødsfall Ufør Død Totalt inntil 41 år 15,0 G 17,0 G 32,0 G 45 år 12,2 G 17,0 G 29,2 G 50 år 9,3 G 17,0 G 26,3 G 55 år 6,5 G 12,8 G 19,3 G ektefelle Ufør Død Totalt inntil 26 år 11 G 17 G 28 G 30 år 9,6 G 17 G 26,6 G 40 år 6,9 G 17 G 23,9 G 50 år 4,1 G 17 G 21,1 G 55 år 2,8 G 12,8 15,6 G Maksimal dekning krigsrisiko Ulykke Ufør Død Totalt inntil 41 år 36,0 G 15,0 G 17,0 G 68,0 G 45 år 36,0 G 12,2 G 17,0 G 65,2 G 50 år 36,0 G 9,3 G 17,0 G 62,3 G 55 år 36,0 G 6,5 G 12,8 G 55,3 G Hvordan tegne NOF FAMILIE? Jeg er ikke medlem: Fyll ut innmeldingsblanketten og ikke reserver deg mot Jeg er medlem: Fyll ut tegningsblanketten og kryss av for at du ønsker Jeg er medlem og har ikke NOF Gruppeforsikring fra før: Fyll ut tegningsblanketten og kryss av for at du ønsker Hvis du tegner NOF FAMILIE i løpet av 2013, så trenger hverken du eller ektefelle/samboer å levere helseerklæring. Dette gjelder også om du tidligere har reservert deg mot NOFs gruppeforsikring. De første to år av forsikringen dekkes ikke uførhet som skyldes sykdom, lyte eller mén den forsikrede hadde når forsikringen startet. Dette gjelder også forskutteringen på uføredekningen. Pris NOF FAMILIE: Kr 749,- mnd 6 1 G = = = og barn = og ektefelle/samboer =, ektefelle/samboer og barn Melde skade? Ring

5 nof Gruppeforsikring Spesialforsikringer Om NOF Gruppeforsikring Hvis du har NOF Gruppeforsikring fra før, og ikke tegner NOF SINGEL eller NOF FAMILIE, beholder du denne. Som nytt medlem kan du ikke tegne denne forsikringen. Spesielle dekninger Krigsrisiko dekkes. Forskuttert utbetaling ved uførhet. Ingen reduksjon i dødsfallsdekningen ved uførhet. Ingen geografiske begrensninger. Egen barnedekning på sykdom, ulykke og behandlingsutgifter. Det er ikke krav til varig uførhet. antall barn dekkes. Dødsfallsdekning Uansett årsak. Hele døgnet. Hele verden. Ektefelle/samboer T.o.m. 50 år 17,00 G 17,00 G 51 år 16,15 G 16,15 G 52 år 15, 15, 53 år 14,45 G 14,45 G 54 år 13,60 G 13,60 G 55 år 12,75 G 12,75 G 56 år 11,90 G 11,90 G 57 år 11,05 G 11,05 G 58 år 10,20 G 10,20 G 59 år 9, 9, år 7,00 G 7,00 G år 3,00 G 3,00 G Ulykkesdekning og behandlingsutgifter Gjelder plutselig ytre årsak. Hele verden. og barn dekkes hele døgnet. Ektefelle/samboer på fritiden. Mer informasjon se side 6. Maksimal utbetaling A: Ektefelle/samboer/reg. partner B: Ektefelle/samboer/reg. partner C: D: Enslig medlem 45 G Kritisk sykdom Gjelder hele døgnet. Hele verden. Fra 0 til 60 år. Dekningen er en økonomisk førstehjelp ved sykdom, utbetales ved diagnose. Det er ingen begrensninger på antall utbetalinger. Dekningssum: : 1,5 G : 1,5 G Hjerteinfarkt Hjerte-/karoperasjon Hjerneslag Hjernesvulst Nyresvikt Organtransplantasjon Motornevronsykdom (inkl. ALS) Uføredekning med forskuttering Gjelder hele døgnet. Hele verden. Uansett årsak. Hvis du som befal blir så syk eller skadet at du blir arbeidsufør, så vil du opprettholde full lønn og tillegg som om du var i tjeneste det første året. Deretter vil du gå over på arbeidsavklaringspenger. Dette er ca 66 prosent av grunnlønn. For mange vil dette innebære en halvering av inntekt. Med forskuttert utbetaling starter pengene fra NOFs uføredekning å komme på konto ifra 13. måned. Er du under 41 år, vil du få utbetalt ca. kr ,- netto pr måned i opptil 100 måneder. Nyresvik Sukkersyke (diabetes mellitus type 1) Cystisk fibrose dekningssum Mer informasjon om uføredekning på side 5. Pris NOF Gruppeforsikring: kr 510,- pr. mnd. T.o.m ,00 G 42 år 13,86 G 44 år 12,72 G 46 år 11,58 G 48 år 10,44 G 50 år 9, 52 år 8,16 G 54 år 7,02 G 56 år 5,88 G 58 år 4,74 G 60 år 3,60 G NOF Loss of Licence Gjelder: Seilende og flygende befal med krav til helseattest, samt spesial- og marinejegere. Gir: Engangsutbetaling ved varig tap av attest. Valgfri dekningssum: 5G, 10G eller 15G. Hvordan tegne? Eget skjema og informasjon på Priser 5 G 10 G 15 G tom 29 år kr 99 kr 210 kr år kr 165 kr 335 kr år kr 360 kr 710 kr år kr 440 kr 875 kr år kr 460 kr 900 kr Spesial- & Marinejeger Forsikringssum Mnd Pris 18 til 50* 5 G kr til 50* 10 G kr 399 * Etter 50 år er det nedtrapping i utbetalingsum. NOF Sykeforsikring Gjelder: For sjøfolk med fast sjøtjeneste og gyldig helseattest. Gir: Månedlig utbetaling ved sykemelding utover 16 dager. Intensjon: Skal bidra til å dekke variable tillegg under sykefravær. Hvordan: Ved sykdom over 16 dager, fylles det ut egenerklæring og sendes forsikringsselskap. Les mer på Priser Seilende personell Forsikringssum Mnd Pris Basis kr kr 235 Medium kr kr 399 Høy kr kr 569 Kollektiv Hjemforsikring utenfor Norden For deg som skal tjenestegjøre i utlandet Alternativ A: Forsikringssum inntil kr ,- Årlig premie kr 274,- Alternativ B: Forsikringssum: kr ,- Årlig premie: kr 395,- Alternativ C: Forsikringssum: kr ,- Årlig premie: kr 513,- Hvordan tegne forsikringen? Fyll ut tegningsblankett og kryss av for ønsket alternativ. For mer informasjon: kontakt Forsvarets Personellservice på eller Conteinerforsikring utenfor Norden For deg som skal i intops Forsikringssum inntil kr ,- Årlig pris kr 0,- Skader må umiddelbart meldes til Politiet/MP på stedet det inntraff. Egenandel kr 4.000,-. For ordningene gjelder SpareBank 1 sine vilkår og sikkerhetsforskrifter for standard hjem. Hvordan tegne forsikringen? Fyll ut tegningsblankett og kryss av for ønsket alternativ. For mer informasjon: kontakt Forsvarets Personellservice på eller Foto: Forsvarets mediearkiv 8 1 G = = = og barn = og ektefelle/samboer =, ektefelle/samboer og barn 9

6 Tilleggsforsikringer NOF Elev Denne har du som elev Foto: colourbox.com Vertikal Helseforsikring Garantert operasjon innen 20 dager Hva gjør du når du blir rammet av sykdom eller skader, men vil unngå å stå i helsekø i måneder? Med helseforsikring i Vertikal kan du kontakte oss etter at du har fått henvisning fra din lege, og få rett behandling til garantert tid. Garantert spesialistvurdering innen 10 virkedager. S Garantert behandling/operasjon innen 20 virkedager. Rehabilitering etter behandling dersom foreskrevet av lege/spesialist. fysikalsk behandling etter henvisning fra legespesialist. Kostnader relatert til behandling, reise og opphold, etter konsultasjon hos fastlege/allmennlege. Oppfølging og rådgivning av èn tildelt sykepleier før, under og etter behandlingsløpet. Nettverk av samarbeidende sykehus i Norge, Norden og resten av Europa. Et uavhengig medisinsk råd som kontinuerlig kvalitetssikrer de sykehus og leger vi benytter. Eget personvernombud som sikrer dine rettigheter som pasient og forsikret. Tilbud om uavhengig vurdering av diagnose som allerede er stilt. Hvordan bruke forsikringen Send inn henvisningen fra din lege / fastlege og fullmaktskjema til eller på fax Hvordan tegne Vertikal Helseforsikring? Fyll ut tegningsblankett forsikringer og kryss av at du ønsker Vertikal Helseforsikring. Ønsker du å tegne for resten av familen tar du kontakt direkte med Vertikal, Spesialpris for NOF Kr. 176,-/mnd per voksen. Kr. 91,-/mnd per barn. Om NOF Elev NOF elev er en spesialtilpasset forsikringspakke for deg som er befalselev eller UB. Forsikringen er gratis og varer fra du melder deg inn i NOF og helt frem til du blir sersjant/kvartermester. Når du blir befal er ikke denne forsikringen god nok for deg. Derfor går du som NOFer automatisk over på NOF Grunnpakke; 3 fullverdige forsikringer. Så lenge du er sersjant/ kvartermester koster dette 135,- måneden. I NOF risikerer du ikke å stå uten forsikring mens du er i tjeneste. Det er enkelt. Det fungerer. Du er ivaretatt. Les mer om NOF Grunnpakke på side 2 og 3. Melde skade? Hvis uhellet skulle skje og du får bruk for forsikringen, ring eller gå til Ulykke og reiseforsikring Dine foresattes forsikringer gjelder ofte for barn inntil 20 år. Det innebærer at du som befalselev er i ferd med å vokse ut av dem. I NOF elev har vi lagt inn dekninger på ulykke og behandlingsutgifter. Skadetype Dekningssum Reisegods ved permisjonsreiser Ulykkesforsikring på fritiden. Medisinsk invaliditet, fra % Behandlingsutgifter etter ulykkesskade Spesielle dekninger Forbrukerelektronikk dekkes med inntil Forsikringen gjelder i hele Norden. Dekker uhell Dekker skader over kr 100,- Egenandel er 100,- Hvordan tegne NOF Elev? Meld deg inn i NOF ved å fylle ut innmeldingsblanketten. Pris kr 0,- Forsvarets Personellservice hjelper deg med forsikring av hus, bil, barn m.fl. Slik får NOF-medlemmer* inntil 40% rabatt på skadeforsikringer! FPrabatt 10% Bankkunde 5% 3 forsikringer 10% 4 forsikringer 15% 5 forsikringer + ekunde 20% * Gjennom medlemskapet ditt i NOF har du allerede 2 skadeforsikringer. Det betyr at du får inntil 25% rabatt på din tredje skadeforsikring. Liv, ulykke og verdisakforsikring er ikke tellende. Få tilbud i dag! Kontakt Forsvarets Personellservice: Telefon: , e-post: - Oppgi alltid medlemsnummeret når du ringer eller skriver til FP. Du kan bli medlem i FP fra du blir sjt/kvm. E Konto -bonus FP 5% Innbo/ utstyrsforsikring Skadetype Dekningssum Brann Merutgifter til opphold utenfor hjemmet Matvarer i fryser/kjøleskap Ran og overfall (penger inntil ) Flytteforsikring Sykkel og tilhenger Erstatningsansvar Enkeltgjenstander NB! Gjelder også forbrukerelektronikk Samlinger Napping av/fra veske Gjenskaffelse av data Retthjelp Tap av militære effekter TS forsikring Som befalselev er det viktig å ha materiell kontroll. Skulle uhellet allikevel være ute, så har du en egen TS forsikring. Saken må først behandles ferdig i avdelingen, så tar du kontakt med NOF på Flerårig befalskole Tjenegjør du på en flerårig befalsskole (FTBS, FSES og FIH), har du en utvidet elevforsikring i NOF. Du får: NOF elev Topp Reiseforsikring. se side 3. Hva som erstattes/skadetyper Reisegods Bagasje for enslige Ran og tyveri av penger som man bærer med seg Tyveri av penger fra safe, pr. person Utlegg pr. pers til nødvendige klær, toalettsaker ol. hvis innsjekket bagasje er over 4 timer forsinket Tilfeldig skade (Gjelder ikke mobil, nettbrett og data) Topp Reiseforsikring Inntil kr Inntil kr Inntil kr Inntil kr Inntil kr Avbestillingsforsikring Annulleringsomkostninger en person Inntil kr Husk at forsikringene også gjelder dersom du flytter utenfor leiren. Pris kr 0, G = = = og barn = og ektefelle/samboer =, ektefelle/samboer og barn Melde skade? Ring 02300

Nyhet NOF U27. Ingen egenandel

Nyhet NOF U27. Ingen egenandel forsikringer Nyhet NOF U27 Ingen egenandel Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt. Januar 214 nof U 27

Detaljer

FORSIKRINGER 2015. Nyheter: Dekning av ID-tyveri Forbedret Topp Reiseforsikring DIN MAKKER HVER DAG. Januar 2015

FORSIKRINGER 2015. Nyheter: Dekning av ID-tyveri Forbedret Topp Reiseforsikring DIN MAKKER HVER DAG. Januar 2015 Grafisk Produksjon: www.lomedia.no FORSIKRINGER 2015 Nyheter: Dekning av ID-tyveri Forbedret Topp Reiseforsikring DIN MAKKER HVER DAG Januar 2015 NOF_forsikr_des12014.indd 17 09.01.15 10:35 99 123 456

Detaljer

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt.

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt. e r vå r e g n i r k i s for ryg t, t e t i l Kva gh erdi v o r t g et o gh 114 m o n n e j et g år Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i NFF!

Fordeler for deg som er medlem i NFF! Fordeler for deg som er medlem i NFF! F N F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND Din trygghet- vår sak! 2014 Fordelene ved å være mange er mange Om oss Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund er en partipolitisk

Detaljer

FORSIKRINGER. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvarets mediesenter

FORSIKRINGER. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvarets mediesenter FORSIKRINGER Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvarets mediesenter 2015 Hvor mange av de som ble skadet i trafikken i 2014 tror du tenkte at ingenting kunne skje dem? 2 Informasjonen i denne brosjyren er ikke

Detaljer

MEDLEMSFORSIKRINGER 2012

MEDLEMSFORSIKRINGER 2012 MEDLEMSFORSIKRINGER 2012 Foto: Tom Snedal/NAD ÅRETS NYHET: Du er nå fullforsikret i intops! Befalets Fellesorganisasjon Les mer om forsikringene på www.bfo.no BFO-PAKKEN Spesialtilpasset deg som er befal

Detaljer

MEDLEMSFORSIKRINGER 2011

MEDLEMSFORSIKRINGER 2011 MEDLEMSFORSIKRINGER 2011 Befalets Fellesorganisasjon Les mer om forsikringene på www.bfo.no BFO-PAKKEN Spesialtilpasset deg som er befal Pris: kr 300 pr måned BFO-pakken gjelder hele døgnet i hele verden

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund Norges Offisersforbund (NOF)... er Norges eldste arbeidstakerorganisasjon i Forsvaret. NOF er et fremtidsrettet og troverdig forbund med fokus

Detaljer

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no. Ajourført januar 2010

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no. Ajourført januar 2010 BFO er stolte av, også i år, å kunne presentere en utvidelse av BFO-pakken slik at den fremstår enda mer gunstig enn tidligere. I år har vi inkludert identitetstyveri i BFO-pakken. Les mer om ID-tyveri

Detaljer

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring Godt å vite Normal utbetalingsrekkefølge Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i slik rekkefølge:

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 2014 Postkom (Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund) organiserer ca 20 200 medlemmer, hvorav ca 11 800 aktive arbeidstakere i Posten

Detaljer

Så er du litt tryggere

Så er du litt tryggere Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no Forsikring 2015 Så er du litt tryggere Januar 2015 NJ Forsikring 22 05 39 50 www.nj.no/forsikring forsikring@nj.no Vi gjør det vanskelige enkelt Har du de forsikringene

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper.

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper. PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper. Kontakt oss! PF Forsikring 23 16 31 00 forsikring@pf.no 1 To nye forsikringer for to kroner måneden!

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2014 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2015 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2013 1 Snakk med Forsikringskontoret! Behovet for forsikring endrer seg gjennom livsløpet. Dersom du skifter sivil status; fra enslig til samboende, inngår ekteskap, får barn

Detaljer

Medlemsforsikringer 2015 1

Medlemsforsikringer 2015 1 Medlemsforsikringer 2015 1 Kjære medlem! medlemmene til en gunstig pris. På våre nettsider kan du lese mer om Tilbudet er stadig blitt utvidet og teller medlemsforsikringene, og du kan også nå ni ulike

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og virksomheter

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Medlemsforsikringer Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Ajourført januar 2008 BFOs medlemsforsikringer www.bfo.no BFO-pakken: Forsikring ved dødsfall, uførhet og ulykke BFOs kollektive

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2014 EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

NFFs forsikringer 2011

NFFs forsikringer 2011 NFFs forsikringer 2011 Innholdsfortegnelse Obligatoriske forsikringer Livs-, uføre-, ulykkes-, kritisk sykdomog ID-tyveriforsikringer 4 Frivillige forsikringer Livs- og uføreforsikring 6 Barneforsikring

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund Skolenes Landsforbund (SL) er LO-forbundet som organiserer arbeidstakere og studenter

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer