Medlemsfordeler i FLR/ HK Rød skrift er Parat Blå skrift er LFFs fordeler. Børje Furunes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsfordeler i FLR/ HK Rød skrift er Parat Blå skrift er LFFs fordeler. Børje Furunes bfu@handelogkontor.no"

Transkript

1 Medlemsfordeler i FLR/ HK Rød skrift er Parat Blå skrift er LFFs fordeler Børje Furunes

2 Antall forsikrings (områder) er inkludert i ditt HKmedlemskap? Innbo- og løsøre Sykkel Sportsutstyr Uhell Tyveri ID-tyveri Rettshjelp Ansvar Flytting dersom du flytter selv LOfavør Grunnforsikring LOfavør Fritidsulykkesforsikring Rabatter på forsikring gjennom Gjensidige. Inntil 25% rabatt på skadeforsikring når du samler dine forsikringer hos oss.

3 Kollektive forsikringer Disse forsikringskodene kan du finne igjen på kortet (dvs har du en eller flere av disse bokstavene på kortet, har du forsikringen via kontingenten eller forbundet ditt ) Kollektiv hjem - H Grunnforsikring G Fritidsulykkesforsikring - F mar. 2015

4 GRUNNFORSIKRING

5 Kode F på kortet Fritidsulykkesforsikring Forsikringen gir deg som medlem erstatning hvis du blir utsatt for en ulykke i fritiden. Forsikringen dekker blant annet Deg som medlem frem til fylte 70 år Ulykkesskader i fritiden som fører til varig medisinsk invaliditet eller død Behandlingsutgifter til lege og tannlege, fysioterapi og lignende etter ulykkesskade som ikke dekkes av trygder eller fra annet hold, med inntil 5% av forsikringssummen Behandling og opphold hos private legevakter og klinikker etter samme satser som ved behandling i offentlig institusjon Gjelder i tidsrommet hvor du ikke er dekket av den lovpålagte yrkesskadeforsikringen

6 Kollektiv hjem, Norges beste innboforsikring gjelder På medlemmets faste bosted i Norden I annen bolig som bebos av medlemmet innen Norden Ting som midlertidig (inntil 3 år) befinner seg utenfor forsikringsstedet På nytt bosted etter flytting * Forsikringen gjelder IKKE fritidsbolig

7 Den eneste innboforsikringen i Norge uten øvre forsikringssum Kun kr ,- i egenandel Dersom flere i husstanden har forsikringen, betaler dere ingen egenandel NYTT 2015 Student- og lærlingmedlemmer slipper også egenandelen hvis skaden overstiger kr

8 Tyveriforsikring Tyveri fra privatboligs uteareal med inntil kr ,- per gjenstand Tyveri av barnevogn, tilhenger Tyveri av personlige eiendeler på sikredes arbeidsplass med inntil kr ,- 30. mar

9 Tyveri forsikring Tyveri fra motorkjøretøy, fritidsbåt og påmontert låsbar bagasjeboks med inntil kr ,- Napping av eller fra veske som sikrede bærer på seg erstattes med inntil kr ,-

10 Tyveri og hærverk fra bygning/rom i bygning Tyveri fra bygning/rom i bygning, samt hærverk ved tyveri eller ved ulovlig inntrengning i bygning/rom i bygning. Erstatningen er begrenset til kroner i annen bygning enn bolig utenfor forsikringsstedet lofts-/kjellerbod, andre boder eller garasje. Begrensningen gjelder likevel ikke ved midlertidig lagring etter skade eller som ledd i flytting I tillegg erstattes skade på rom i leid/sameid bolig eller bolig med særskilt borett med inntil kroner.

11 Matvarer i fryser/kjøleskap Skade på matvarer som følge av utilsiktet temperaturendring. Skade på fryser/kjøleskap som følge av erstatningsmessig skade på matvarer. Utgifter til å sanere Veggedyr på medlemmets faste bosted i Norden, erstattes inntil kroner.

12 Flytteforsikring dersom du flytter selv Gjelder flytting innenfor Norden Erstatter tilfeldige eller plutselige skader under transport Erstatter tilfeldige eller plutselige skader ved utog inn bæring mellom bolig og bil Tyveri med inntil kr ,- For enkeltgjenstander eller samlinger er erstatningen begrenset til kr ,- 12

13 Sykkelforsikring Tyveri av sykkel hvor som helst (inntil kroner) Sykler med verdi over kroner skal låses med FG - godkjent sykkellås Egenandel kroner. Ved tyveri av sykkel som er registrert i FG - godkjent sykkelregister er egenandelen kroner.

14 Uhellsforsikring Typiske uhell, som skade på gjenstander som blir revet ned, velter eller lignende. Også tilfeldig skade på for eksempel sportsutstyr, briller etc.

15 Nyhet! Fra 2015 dekker Kollektiv hjem også ID tyveri

16 ID Tyveri ID-tyveri Gjelder i Norden Assistanse og juridisk bistand ved ID-tyveri ID tyveri er når noen benytter seg av ditt identifikasjonsbevis (pass, førerkort, bankkort) for å ta opp et lån, kreditt, kjøpe mobiltelefoner eller andre varer og tjenester med den hensikt å begå svindel eller kriminell handling. 30. mar

17 Rettshjelpsforsikring Rettshjelp når sikrede er part i tvist i egenskap av privatperson. Utgifter til rettsbehandling Utgifter til sakkyndige som ikke er oppnevnt av retten, erstattes når det er godkjent av selskapet på forhånd. Utgifter til vitner erstattes bare ved hovedforhandling og bevisopptak. dømte saksomkostninger erstattes i første instans. Den samlede erstatning ved hver tvist er kroner, Egenandel : kroner med tillegg på 20 prosent av overskytende utgifter. Det trekkes bare én egenandel for hver tvist selv om det er flere parter på samme side

18 Ansvarsforsikring Sikredes rettslige erstatningsansvar for skade, i egenskap av privatperson. Selskapets samlede erstatningsplikt er begrenset til kroner for hvert skadetilfelle Personskade, det vil si død, skade eller sykdom som er påført en person. Tingskade, det vil si løsøre, dyr eller fast eiendom som er tapt eller påført fysisk skade. Økonomisk tap som følge av den fysiske skaden.

19 Egenandel Egenandelen er kr 3 000,- Ved bruddskade på glass og sanitærporselen er egenandel kr 1 500,- For sykler registrert i sykkelregister er egenandelen kr 1 500,- Er det to eller flere personer i husstanden som har LOfavør Kollektiv hjemforsikring, bortfaller egenandelen bortsett fra ved naturskade og rettshjelp

20 Antall forsikrings (områder) er inkludert i Kollektiv hjem Innbo- og løsøre Sykkel Sportsutstyr Uhell Tyveri ID-tyveri Rettshjelp Ansvar Flytting dersom du flytter selv Rabatter på forsikring gjennom Gjensidige. Inntil 25% rabatt på skadeforsikring når du samler dine forsikringer hos oss.

21 Advokatbistand Med advokatbistand kan du få øyeblikkelig hjelp av advokat i privatlivet og tilgang til viktige juridiske kontrakter. Du får rask hjelp og er garantert gjennomgang av saken innen 24 timer. Medlemsfordelen får du gjennom vår samarbeidspartner, advokatfirmaet Legalis AS Enkle svar og anbefaling om videre prosess er gratis Kr 375,- inkl. mva: Juridisk svar på ditt spørsmål/juridisk vurdering Kr 750,- inkl. mva: Arbeid på timebasis ved mer omfattende netthenvendelser

22 Advokatbistand Compendia personal og Ingen timepris, 15 timer advokathjelp i året til de aller fleste privatrettslige saker. I tillegg dekket alle kostnader ved juridisk konflikt (rettsak) Pris 149 kr mnd. individuelt og 80 kr pr medlem i klubb (Ordinær pris kr 229 per måned, totalt kr 2748 per år.) En times gratis konsultasjon med advokat pr år i saker som ikke berører arbeidsforholdet LFF har inngått avtale med advokatfirmaer. Avtalen innebærer at det ytes juridisk bistand til en fordelaktig pris på kr 945,- (offentlig sats).

23 Stipender LOs Utdanningsfond kr HKs utdanningsfond kr HKs Stipendordning for høyere utdanning - Inntil kr ,- for heltidsutdanning og inntil kr ,- for deltidsutdanning. Inntil kr årlig for godkjente studier på videregående, fagskole, høgskole og universitet Inntil kr årlig for annet/kortere yrkes- eller organisasjonsfaglig oppdatering Medlemmer i LFF som ønsker å avlegge fagprøve som praksiskandidat i reiselivsfaget kan få dekket kursavgiften for den teoretiske opplæringen av LFF. Samarbeidet mellom NKI nettstudier og LFF gir LFF - medlemmer 15 prosent rabatt

24 LOfavør velger solide leverandører

25 Øvrige fordeler HK/LO er best på omstillinger FLRs Leilighet i Kroatia. Leiligheten er på 70 m2. Ligger i 3 etasje og består av 2 soverom, stue, kjøkken,bad og stor takterrasse. Totalt er det 6 soveplasser. Hotell Olympia Kroatia Spesialtilbud LFF: Hytta

26 Verv og vinn LFF remier/ HK/FLR 1. Premie. 1 uke i leiligheten eller gavekort med tilsvarende verdi til den som verver flest medlemmer. 2 gavekort a 500,- trekkes blant de øvrige ververne på årsmøte. HK: Reisegavekort på kr 6.000,-, eller en ipad. vervepremier

27 Hva koster medlemskapet Medlemskontingenten til Parat er 1,4 prosent av brutto månedslønn, maksimalt 507 kroner pr måned. (684) Prisforskjell pr pr dag på kr 5.81,- Medlemskontingenten til LFF er maksimalt kr 491,- Prisforskjell pr dag på kr 6.43,- Hva koster det å være medlem i HK: (= 30 dager)

Fordeler for deg som er medlem i NFF!

Fordeler for deg som er medlem i NFF! Fordeler for deg som er medlem i NFF! F N F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND Din trygghet- vår sak! 2014 Fordelene ved å være mange er mange Om oss Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund er en partipolitisk

Detaljer

Vilkår Innboforsikring Vilkårs id: PBK-210.000-001 av 27.12.2012

Vilkår Innboforsikring Vilkårs id: PBK-210.000-001 av 27.12.2012 Vilkår Innboforsikring Vilkårs id: PBK-210.000-001 av 27.12.2012 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringstaker. Ektefelle, samboer og andre medlemmer av den faste husstand som har felles adresse med

Detaljer

LOfavør Kollektiv hjemforsikring

LOfavør Kollektiv hjemforsikring LOfavør Kollektiv hjemforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2015 LOfavør SpareBank 1 Skadeforsikring AS, Tlf: 815 32 600 Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo lofavor.no Foretaksregisteret: NO 915 651 232 www.sparebank1.no/forsikring

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 Skolenes Landsforbund Skolenes Landsforbund (SL ) er LO-forbundet som organiserer arbeidstakere og studenter innenfor utdanning, opplæring

Detaljer

LOfavør Kollektiv hjemforsikring

LOfavør Kollektiv hjemforsikring LOfavør Kollektiv hjemforsikring Forsikringsvilkår av 01. 01. 2 013 LOfavør SpareBank 1 Skadeforsikring AS, Tlf: 815 32 600 Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo lofavor.no Foretaksregisteret: NO 915 651 232

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 Industri Energi Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer alle lønnstakere innenfor IKT-, energi-

Detaljer

LOFAVØR KOLLEKTIV HJEMFORSIKRING. Vilkår av 01.01.2011

LOFAVØR KOLLEKTIV HJEMFORSIKRING. Vilkår av 01.01.2011 LOFAVØR KOLLEKTIV HJEMFORSIKRING Vilkår av 01.01.2011 Sikkerhetsforskrifter Sikkerhetsforskriftene er påbud SpareBank 1 Skadeforsikring har fastsatt for å forebygge faren for skader og for å begrense omfanget

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 Norsk Tjenestemannslag Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning (som

Detaljer

EL & IT Forbundets forsikringer. En kortfattet oversikt over forsikringsordningene for medlemmer av EL & IT Forbundet ajour pr. 1.1.

EL & IT Forbundets forsikringer. En kortfattet oversikt over forsikringsordningene for medlemmer av EL & IT Forbundet ajour pr. 1.1. EL & IT Forbundets forsikringer En kortfattet oversikt over forsikringsordningene for medlemmer av EL & IT Forbundet ajour pr. 1.1.2009 SpareBank 1 - alliansens oppbygging SpareBank 1 SR-Bank (19,5 %)

Detaljer

Fordelene ved å være mange er mange. Dine medlemsfordeler

Fordelene ved å være mange er mange. Dine medlemsfordeler Fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 LOfavør... er en fellesbetegnelse på en rekke ekstra fordeler man har gjennom å være organisert i et LO-forbund. Noen av fordelene får du automatisk

Detaljer

Hvem er vi? Hva gjør vi?

Hvem er vi? Hva gjør vi? 46370 Hvem er vi 2013_Hvem er vi 09.04.13 14.33 Side 1 2013 Hvem er vi? Hva gjør vi? mange fordeler med et medlemskap i Offshoreforeningen www.offshoreforeningen.no 46370 Hvem er vi 2013_Hvem er vi 09.04.13

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge 2014 Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge (HK)... er LOs tredje største forbund med ca 65 000 medlemmer. Våre medlemmer kommer fra en rekke bransjer. Vi organiserer

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Handel og Kontor i Norge

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Handel og Kontor i Norge 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge (HK)... er LOs tredje største forbund med over 61.000 medlemmer. Våre medlemmer kommer fra en rekke bransjer.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2014 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Transportarbeiderforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Transportarbeiderforbund Fordeler for deg som er medlem i Norsk Transportarbeiderforbund 2012 Norsk Transportarbeiderforbund (NTF)... som ble stiftet den 02.04.1896, er i dag det største og sterkeste fagforbundet innen tran sportbransjen

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

LOfavør-forsikringene

LOfavør-forsikringene LOfavør-forsikringene LOfavør Konseptet Gunstige forsikringsordninger for medlemmene Skadebehandling på telefon - egen skadetelefon 02300 Gunstige bankbetingelser Medlems- og fordelskort Kredittkort Forsikringsordningene

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 2014 Postkom (Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund) organiserer ca 20 200 medlemmer, hvorav ca 11 800 aktive arbeidstakere i Posten

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet Fellesforbundet er det største forbundet innen privat sektor i norsk arbeidsliv med ca

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2014 EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund ble stiftet av de sagnomsuste rallarene i 1895. Forbundet

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Foto: Sissel M. Rasmussen/LO-Aktuelt Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)... har rundt 2.800 medlemmer i aktiv tjeneste

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. EL & IT Forbundet

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. EL & IT Forbundet 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer alle lønnstakere innenfor IKT-, energi- og elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Nyhet NOF U27. Ingen egenandel

Nyhet NOF U27. Ingen egenandel forsikringer Nyhet NOF U27 Ingen egenandel Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt. Januar 214 nof U 27

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund Skolenes Landsforbund (SL) er LO-forbundet som organiserer arbeidstakere og studenter

Detaljer

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER DEKNINGSGARANTI NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER DEKNINGSGARANTI NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 For perioden 01.01.2015-31.12.2015 Avtalenummer: 1722781 Mellom Norsk Sykepleierforbund og DNB Skadeforsikring er det inngått avtale om innboforsikring. Norsk

Detaljer