ADVOKAT- BISTAND LOFAVØR. rettsområder du støter på som privatperson. - Rabatt på advokattjenester

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ADVOKAT- BISTAND LOFAVØR. rettsområder du støter på som privatperson. - Rabatt på advokattjenester"

Transkript

1 ADVOKAT- BISTAND Privatrettslig advokatbistand innenfor de fleste Privatrettslig advokatbistand innenfor de fleste rettsområder du støter på som privatperson. rettsområder du støter på som privatperson. - Rask, tilgjengelig og effektiv behandling via internett - Rask, tilgjengelig og effektiv behandling via internett - I utgangspunktet ca 30% under gjennomsnittlig timepris for - Rabatt på advokattjenester advokater

2 BARNEFORSIKRING Økonomisk trygghet dersom barnet rammes av sykdom, ulykke eller uførhet. Økonomisk - Egen veiledningstelefon trygghet dersom barnet rammes - Ingen egenandeler av sykdom, ulykke eller uførhet - Egen Ingen veiledningstelefon omkostninger som e-kunde - Ingen egenandeler - Ingen omkostninger som e-kunde

3 LÆRLINGFORSIKRING Sammen med LOfavør Kollektiv hjemforsikring (innbo) som du allerede har gjennom medlemskapet, er dette en super Sammen trygghetspakke. med LOfavør Kollektiv hjemforsikring (innbo) - Reiseforsikring som du allerede har gjennom medlemskapet, er dette en - Ulykkesforsikring super trygghetspakke.

4 STUDENT- FORSIKRING Som Som medlem medlem i i et et LO-forbund LO-forbund har har du du allerede allerede markedets markedets beste besteinnboforsikring LOfavør LOfavør Kollektiv Kollektiv hjemforsikring. hjemforsikring. Men for Men at du for skal at være du skal bedre være sikret bedre i studietiden, sikret i studietiden, trenger du også: trenger du også: - Helårs reiseforsikring - Ulykkesforsikring

5 LOfavør LOFAVØR uføre- UFØRE- PensJon PENSJON Dersom du du blir langvarig sykmeldt på grunn av sykdom eller ulykke, reduseres inntekten din din kraftig. Med Med en en uførepensjon får får du du trygghet trygghet for for inntekt, inntekt, slik slik at at du du kan kompensere for inntektsbortfall dersom du faller kan kompensere for inntektsbortfall dersom du faller utenfor arbeidslivet. utenfor arbeidslivet.

6 PERSON- FORSIKRING Økonomisk trygghet når det virkelig gjelder. - Personforsikringer gir økonomisk sikkerhet hvis du blir Å sikre livet og helsen handler om å skape økonomisk midlertidig eller varig ufør. Du kan også dekke deg og trygghet dersom livet skulle ta uforutsette vendinger. dine nærmeste ved kritisk sykdom og død. - Livsforsikring - Uførepensjon - Kritisk sykdom - Uførekapital - Betalingsforsikring boliglån

7 LOfavør: finans LOFAVØR ADVOKAT- LOfavør advokatforsikring FORSIKRING Advokatbistand ved konflikter og rettssaker innen bl. annet familierett og arverett trenger advokatbistand ved konflikter og rettssaker innen du også: bl. annet familierett og arverett - Advokatbistand for inntil 2 millioner kroner ved - 15 timer rådgivning fra advokat per år rettslig tvist - Tilgang til viktige juridiske dokumenter - Din egen advokat innen bl.a. familierett, arverett, kjøpsrett og fast eiendom

8 SKADE- FORSIKRINGER Lavere - Lavere egenandeler egenandeler Markedets - Markedets beste beste bonussystem bonussystem Intill - Intill 25% 25% samlerabatt samlerabatt

9 LOfavør ulykkesforsikring ULYKKES- FORSIKRING Dekker død, invaliditet og behandlingsutgifter. Dekker Gjelder død, i fritiden invaliditet for og medlemmet,ektefelle/samboer behandlingsutgifter. og barn Gjelder inntil i fylte fritiden 20 for år. medlemmet, ektefelle/samboer og barn inntil fylte 20 år

10 STRØM LOfavør topp 55 garanti. En En av av landets beste strømavtaler!

11 REISE- FORSIKRING - Gjelder hele året og i hele verden - Dekker Gjelder familien hele året og i hele verden - Reiser Dekker med familien inntil 60 dager varighet Kan utvides med toppdekning

12 KOLLEKTIV HJEMFORSIKRING - Markedets Markedets beste innboforsikring beste innboforsikring - Omfatter Omfatter husstandens husstandens innbo og innbo løsøre og løsøre - Ingen øvre Ingen erstatningsgrense øvre erstatningsgrense Kode H på medlemskortet Kode H på medlemskortet

13 LOfavør LOFAVØR husforsikring HUSFORSIKRING - Fullverdigaranti - Sopp og og råte råte forsikring - Lavere egenandel

14 hotell Scandic rica Hotels Hotels - faste - kr priser i i weekenden rabatt hele uken. Choice Hotels -- 20% rabatt hele uken.

15 GRUNN- FORSIKRING - Utbetales Utbetales ved ved død død. - Gjelder Gjelder medlem, medlem, ektefelle/samboer ektefelle/samboer og og barn barn under under år år. Kode G på medlemskortet. Kode G på medlemskortet

16 FRITIDSULYKKES- FORSIKRING Dekker - Dekker død, død, invaliditet invaliditet og og behandlingsutgifter som følge som av følge ulykke av ulykke i fritiden. i fritiden behandlingsutgifter Gjelder - Gjelder kun kun medlemmet medlemmet. Kode F på medlemskortet. Kode F på medlemskortet

17 feriereiser FERIEREISER 5% 5% rabatt rabatt på på feriereiser feriereiser til til deg deg som som er er medlem medlem av av et et LO-forbund LO-forbund

18 KREDITTKORT Trygghet og og fleksibilitet i i hverdagen. -- det det handler handler ikke ikke om om å bruke bruke penger penger du du ikke ikke har har -- det det handler handler om om å fordele fordele utgifter utgifter på på en en måte måte som som er er praktisk praktisk for for deg deg og og din din økonomi økonomi -- kredittkort kredittkort er er det det tryggeste tryggeste betalingsmiddelet betalingsmiddelet ved ved netthandel netthandel og og på på utenlandsreiser utenlandsreiser

19 EIENDOMS- MEGLING Landets ledende meglerkjede med Landets kontorer ledende over hele meglerkjede landet. med kontorer Slik sørger over de hele for landet. å alltid ha dyktige Slik meglere sørger med de for god å alltid lokalkunnskap ha dyktigei meglere det området med god du ønsker lokalkunnskap å selge bolig. i det området du ønsker å selge bolig.

20 BILLÅN Inntil 100% finansiering til til bil, båt og caravan. Blant markedets beste betingelser.

21 LOfavør BILFORSIKRING bilforsikring Markedets høyeste startbonus og raskeste Markedets høyeste startbonus og raskeste bonusopptjening. Samme bonus på bil nr 2 (max 70) bonusopptjening. Samme bonus på bil nr 2 (max 70). Lavere egenandel Lavere egenandel.

22 BANK Alle SpareBank 1-bankene tilbyr rådgivning Alle SpareBank 1-bankene tilbyr rådgivning og de til enhver tid beste produktene til deg og de til enhver tid beste produktene til deg som er medlem av et LO-forbund. som er medlem av et LO-forbund. - BSU - BSU - Boliglån - Boliglån - Brukskonto - Brukskonto - Sparekonto - Sparekonto - Forskudd lønnsgaranti - Forskudd lønnsgaranti - Konfliktlån - Konfliktlån

23 BSU Boligsparing for ungdom (BSU) er en super spareform. Som medlem av et forbund i LO, får du en særskilt rentefordel på denne allerede gunstige spareformen. - Rentefordel på 0,25 prosentpoeng. - Dobbel rente første året.

24 LOfavør LOFAVØR konfliktlån KONFLIKTLÅN Ved Ved lovlig lovlig arbeidskonflikt arbeidskonflikt får får du du LOfavør LOfavør konfliktlån konfliktlån til til boliglånsrente boliglånsrente. - to to netto månedslønner - til til boliglånsrente

25 LOfavør LOFAVØR FORSKUDD forskudd lønnsgaranti LØNNSGARANTI Dersom Dersom bedriften bedriften du du jobber jobber i i går går konkurs, konkurs, får får du du lån lån i påvente i påvente av av utbetaling utbetaling fra fra lønnsgarantiordningen. lønnsgarantiordningen. - inntil grunnbeløp - inntil 2 x grunnbeløp - til boliglånsrente - til boliglånsrente

26 LOfavør mobilt MOBILT bredbånd BREDBÅND Unik dekning enten du er hjemme, på hytta, Unik dekning enten du er hjemme, på hytta, i båten eller på reise i båten eller på reise - enkelt, fleksibelt og pålitelig - enkelt, fleksibelt og pålitelig - unik arealdekning og teknologi - unik arealdekning og teknologi

27 MOBILAPP Sjekk hva du har når som helst og hvor som helst. - tilgang til alle fordelene dine - elektronisk medlemskort

28 LEIEBIL Som LO medlem får du gode betingelser på leiebil Som LO medlem får du gode betingelser på leiebil.

LOFAVØR ADVOKAT BISTAND

LOFAVØR ADVOKAT BISTAND ADVOKAT BISTAND Privatrettslig advokatbistand innenfor de fleste rettsområder du støter på som privatperson. - Rask, tilgjengelig og effektiv behandling via internett - I utgangspunktet ca 30% under gjennomsnittlig

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge 2014 Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge (HK)... er LOs tredje største forbund med ca 65 000 medlemmer. Våre medlemmer kommer fra en rekke bransjer. Vi organiserer

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet Fellesforbundet er det største forbundet innen privat sektor i norsk arbeidsliv med ca 150 000 medlemmer. Forbundets yrkesaktive medlemmer arbeider

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2014 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge 2013 Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge (HK)... er LOs tredje største forbund med ca 65 000 medlemmer. Våre medlemmer kommer fra en rekke bransjer. Vi organiserer

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2013 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i FO

Fordeler for deg som er medlem i FO Fordeler for deg som er medlem i FO 2013 FO... er fagforbundet til barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere i Norge. Vi organiserer også studentene til disse yrkene. FO er i vekst

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet Fellesforbundet er det største forbundet innen privat sektor i norsk arbeidsliv med ca

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) ble stiftet 01.11.23 og tilsluttet LO fra samme år. Antall medlemmer

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund Skolenes Landsforbund (SL) er LO-forbundet som organiserer arbeidstakere og studenter

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norske Idrettsøveres Sentralorganisasjon

Fordeler for deg som er medlem i Norske Idrettsøveres Sentralorganisasjon 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norske Idrettsøveres Sentralorganisasjon Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO)... er et landsomfattende forbund for idrettsutøvere innen idrettene fotball,

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag 2014 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning (som kultur- og forskningsinstitusjoner).

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund ble stiftet av de sagnomsuste rallarene i 1895. Forbundet

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund Norges Offisersforbund (NOF)... er Norges eldste arbeidstakerorganisasjon i Forsvaret. NOF er et fremtidsrettet og troverdig forbund med fokus

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 2014 Postkom (Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund) organiserer ca 20 200 medlemmer, hvorav ca 11 800 aktive arbeidstakere i Posten

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2014 EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Transportarbeiderforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Transportarbeiderforbund Fordeler for deg som er medlem i Norsk Transportarbeiderforbund 2012 Norsk Transportarbeiderforbund (NTF)... som ble stiftet den 02.04.1896, er i dag det største og sterkeste fagforbundet innen tran sportbransjen

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 Industri Energi Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler

Detaljer

Fordelene ved å være mange er mange. Dine medlemsfordeler

Fordelene ved å være mange er mange. Dine medlemsfordeler Fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 LOfavør... er en fellesbetegnelse på en rekke ekstra fordeler man har gjennom å være organisert i et LO-forbund. Noen av fordelene får du automatisk

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 Skolenes Landsforbund Skolenes Landsforbund (SL ) er LO-forbundet som organiserer arbeidstakere og studenter innenfor utdanning, opplæring

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer alle lønnstakere innenfor IKT-, energi-

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Forbundet for Ledelse og Teknikk

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Forbundet for Ledelse og Teknikk 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Forbundet for Ledelse og Teknikk Som medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har du en rekke medlemsfordeler fremforhandlet av fagbevegelsen. LOfavør

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Handel og Kontor i Norge

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Handel og Kontor i Norge 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge (HK)... er LOs tredje største forbund med over 61.000 medlemmer. Våre medlemmer kommer fra en rekke bransjer.

Detaljer