Ledernes medlemsforsikringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ledernes medlemsforsikringer"

Transkript

1 Ledernes medlemsforsikringer 2014

2 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er hard, ikke minst innen forsikring. Så vi jobber kontinuerlig med å forhandle frem best mulige ordninger og priser, ut fra våre medlemmers skaderesultater og forsikringsbehov. Ny forsikringsbrosjyre nytt format I år valgte vi A4-format på brosjyren, så vi fikk plass til påmeldingsskjema til personforsikringene i midten. Enklere å melde seg på! Det som betyr mest Personforsikringene er våre aller viktigste forsikringer. Når de alvorligste tingene skjer, som dødsfall, uførhet og alvorlige sykdommer, er økonomiske bekymringer ekstra vonde. Se spesielt på side 3-5 og 8-9. Fyll ut helseerklæringen i midten av brosjyren for å bli med på disse viktige forsikringene, til betydelig rimeligere priser enn for eksempel gjeldsforsikring. Reiseforsikring samme pris Vi er veldig fornøyde med at den gode reiseforsikringen vår beholder samme priser i år: kr for familiedekningen, kr 889 for en person. Tilsvarende reiseforsikringer koster kr mer. Og vi har fortsatt de beste vilkårene! Se mer på s. 7. Innboforsikringen billigere også i år Ledernes innboforsikring går ned i pris i år igjen, og er svært konkurransedyktig, fra kr 865 til i året. Egenandel ved skade er fortsatt bare kr Alle forsikringsbehov Som medlem kan du dekke praktisk talt alle dine forsikringsbehov gjennom Ledernes ordninger. Vårt forsikringskontor er i kontakt med flere tusen medlemmer hvert år, og de fleste får rimeligere og bedre ordninger enn de har hatt direkte i forsikringsselskapene. Sjekk selv! Det er bare slik vi kan ta temperaturen på medlemsfordelene våre. PS: Sjekk gjerne våre forsikringssider på nett: Med vennlig hilsen Jan Olav Brekke Forbundsleder Forsikringskontoret I Lederne er vi opptatt av service og trygghet. Derfor tilbyr vi deg gratis og helt uforpliktende gjennomgang av dine forsikringer på Ledernes forsikringskontor. Er du dobbeltforsikret? Har du dekninger som egentlig ikke passer for din situasjon? Mangler du viktige forsikringsdekninger for deg eller familien? På forsikringskontoret møter du erfarne medarbeidere du kan drøfte dine forsikringsspørsmål med. De informerer og gir råd, men vil aldri tilby deg forsikringer du ikke har bruk for. Gjør-det-selv! Du kan selv sjekke hvilke medlemsforsikringer du er med på via våre nettsider Livet forandrer seg, og behovet for forsikring endrer seg gjerne samtidig. Skifter du sivil status; fra enslig til samboende, inngår ekteskap, får barn eller skilles, er det spesielt viktig å gå gjennom forsikringene. Dersom du er uenig med forsikringsselskapet om et skadeoppgjør, kan forsikringskontoret bistå deg med kvalifisert rådgivning. Det gir deg en sikkerhet for at saken din blir behandlet korrekt i forhold til forsikringsvilkårene. Vi har administrert medlemsforsikringene i mange år, men ingen av de sakene vi har vært involvert i har havnet i rettssalen; vi har alltid klart å finne en løsning som medlemmet og selskapet har kunnet akseptere. Dette er også en av fordelene med å benytte medlemsforsikringene: Du står aldri alene mot forsikringsselskapet. Med tyngden av Lederne i ryggen, og den faglige ekspertisen på forsikringskontoret, står du sterkere. Forsikringskontoret har løpende kontakt med medlemmene, og får stadig viktige impulser til forbedring av vilkår og nye produkter. Du kan derfor være trygg på at medlemsforsikringene våre alltid har gode dekninger og priser. Benytt deg av medlemstilbudet du også, her er det penger å spare! Kanskje har du flere forsikringsspørsmål? På forsikringssidene finner du svaret på mye. Alle vilkårene ligger under hver forsikring, og vi har også lagd spørsmål & svar med de problemstillingene som vi oftest får fra medlemmene. Forsikringskontoret treffer du på tast 2 eller på 2

3 OBLIGATORISKE FORSIKRINGER UTEN HELSEERKLÆRING: Livsforsikring og familieulykkesforsikring OBLIGATORISK Den obligatoriske livsforsikringen blir alle medlemmer og ektefelle/samboer med på. Forsikringen gir en erstatning på kr ved medlem eller ektefelle/samboers død, fram til fylte 67 år. Etter fylte 67 år gis det en begravelsesstønad på kr , og etter fylte 75 år reduseres støtten til kr Både livsforsikringen og begravelsesstønaden betales av forbundet, og gjelder både i arbeid og fritid over hele verden. Familieulykkesforsikringen Familieulykkesforsikringen dekker hele familien. Erstatningen varierer etter familiens størrelse på ulykkestidspunktet se tabellen. Forsikringen gir utbetaling ved varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke. Ved 100 % medisinsk invaliditet utbetales hele erstatningen. Erstatningens størrelse følger invaliditetsgraden ned til 1 %. Slik er dekningen: Familiesammensetning Medlem Ektefelle Per barn Enslig Medlem m/ektefelle/ samboer Medlem m/barn* Medlem m/ektefelle/ samboer og barn* *) Forsikringssummen for barn gjelder hvert barn ut året de fyller 20 år. Obligatorisk livs- og uføreforsikring MED RESERVASJONSRETT Alle yrkesaktive medlemmer blir også med i livs- og uføreforsikringen. Forsikringen gir erstatning ved død og varig arbeidsuførhet for medlem. Livsforsikringen Ved dødsfall før fylte 50 år blir forsikringssummen på kr utbetalt til de etterlatte. Fra år nedtrappes forsikringen med kr per år. Fra år er summen fast på kr Forsikringen gjelder i arbeid og fritid over hele verden, ut det år du fyller 67. Uføreforsikringen Forsikringen gir rett til en engangsutbetaling ved varig arbeidsuførhet. Se mer s. 4. Forsikringssummen på uføreforsikringen er 80 % av livsforsikringen på kr Beløpet trappes ned med 2 prosentpoeng hvert år etter fylte 25 år, og opphører etter fylte 60 år. Slik blir erstatningen: Alder Ved død Ved uførhet 25 år år år år år år Prisen for de to dekningene er kr 180 per mnd. Beløpet trekkes sammen med kontingenten. Ulykkesforsikringen kan dekke behandlingsutgifter med inntil 5 % av forsikringssummen for invaliditet. Egenandelen for behandlingsutgifter er kr 500. Storebrand dekker livsforsikringen. AIG dekker ulykkesforsikringen. Reservasjon: Dersom du IKKE ønsker å bli med på denne forsikringen, må du fylle ut reservasjonserklæringen du finner i innmeldingsbrevet. Hvis du senere ønsker å melde deg inn, må du levere godkjent helseerklæring. Karenstid: Siden det ikke kreves helseerklæring, er det to års karenstid på uføredekningen for sykdommer, lyte eller mén du hadde og kjente til da du ble med på forsikringen. Dødsfalldekningen har ingen karenstid. 3

4 FRIVILLIGE FORSIKRINGER MED HELSEERKLÆRING: Kritisk sykdom frivillig forsikring kan dekke inntil 1 mill Over nordmenn rammes av alvorlig sykdom hvert år, og sykdom rammer som regel også økonomien. Nå kan du kjøpe forsikringsdekning som gir erstatning dersom du blir rammet av en av de sykdommene eller diagnosene som forsikringen dekker. Dette er noen av de sykdommene som er dekket: Hjerteinfarkt Hjerneslag Hjernesvulst Multippel sklerose Alvorlig kreftsykdom Nyresvikt Inntil 1 million Du kan kjøpe dekning i klosser à kr , maksimalt 5 klosser (kr 1 million), både for deg selv og for ektefelle/samboer. Dere kan velge dekning uavhengig av hverandre. Helseerklæring må leveres for å bli med i forsikringen. Alternativ behandling? Mer fritid? Du velger. Erstatningen kan f eks benyttes til å søke andre behandlinger enn de du blir tilbudt gjennom norsk helsevesen, du kan kjøpe tjenester som gjør sykdomsperioden lettere å komme gjennom, eller du kan rett og slett ta en lang ferie for å komme til hektene igjen. Kun nye sykdommer Forsikringen dekker ikke sykdommer som har vist symptomer eller tegn de første 90 dagene etter at forsikringen begynte å gjelde. Vilkårene til Kritisk sykdom finner du på Der finner du også søknadsskjema med helseerklæring i venstre meny. Priser Medlem og ektefelle/samboer betaler samme pris. Her er prisen per kloss á kr : Alder Pris per kloss á kr Forsikringssummen blir utbetalt raskt etter at diagnosen er stilt eller du er oppført på venteliste til operasjon. Forsikringen gir dermed stor handlefrihet i en vanskelig tid. Vi anbefaler Kritisk sykdom som et supplement til uføreforsikring. >30 Kr år Kr år Kr år Kr år Kr år Kr Maks 67 år Du kan kjøpe forsikringen til utgangen av det år du fyller 60 år, og du kan ha den til første forfall etter fylte 67 år år Kr år Kr år Kr Forsikringen leveres av Storebrand. Invaliditet Med medisinsk invaliditet menes Legemlig funksjonstap uten hensyn til om en er i stand til å forsørge seg selv gjennom inntektsbringende arbeid. Uførhet Med uførhet menes redusert evne til å arbeide. For å få erstatning fra uføredekningen må du ha fått innvilget minst 50 % varig uførepensjon fra NAV. Forsikringen kan også utbetales dersom du har vært helt eller delvis arbeidsufør over flere år. Sjekk vilkårene eller ta kontakt med forsikringskontoret om dette kan gjelde deg. 4

5 Livsforsikring og uføreforsikring frivillig - kan dekke inntil 1,8 mill Ledernes livs - og uføreforsikringer er lagt opp til å dekke ulike behov. Du og ektefelle/samboer har derfor flere valgmuligheter: - Dere kan tegne livsforsikring eller uføreforsikring, eller begge. - Dere kan velge mellom 11 G eller 22 G i forsikringssum. Alternativ til gjeldsforsikring Livs- og uføreforsikringene er gode alternativ til gjeldsforsikring. Vårt tilbud er oftest rimeligere enn gjeldsforsikring, og gir større handlefrihet fordi forsikringen ikke er knyttet til lånet. Erstatningen kan disponeres fritt etter ønske og behov, og det er ingen samordning med andre forsikringer. Og du kan spare store beløp ved å benytte deg av Ledernes forsikringer! Livsforsikring Du kan forsikre deg selv og ektefelle/samboer for 11 G eller 22 G. Erstatningen avtrappes etter fylte 51 år, (se tabell) og opphører ved fylte 70 år. Utbetaling til etterlatte Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, utbetales forsikringssummen til din ektefelle/samboer. Ved medforsikredes død utbetales forsikringssummen til medlemmet. Forsikringen utbetales ved dødsfall uansett årsak, og gjelder i arbeid og fritid over hele verden. Uføreforsikringen Forsikringen gir rett til en engangsutbetaling dersom du har fått innvilget minst 50 % varig uførepensjon fra folketrygden. Forsikringen kan også utbetales dersom du har vært helt eller delvis arbeidsufør over flere år. Sjekk vilkårene eller ta kontakt med forsikringskontoret om du tror dette kan gjelde deg. Slik blir erstatningen ved forsikringssum 22 G Alder G Forsikringssum Tom 50 år 22 G år 18 G år* 14 G år 12 G år 10 G *Uføredekningen opphører ved fylte 60. Dekningen til 70 gjelder bare livsforsikringen. Erstatningen nedtrappes etter fylte 51 år, både ved uførhet og død. Priser og påmeldingsskjema med helseerklæring finnes på midtsidene. Forsikringen leveres av Storebrand Grunnbeløpet G er grunnbeløpet i Folketrygden. Per 1. mai 2013 er beløpet kr Medlemsforsikringene Lederne er forsikringstaker i den kollektive forsikringsavtalen. Medlemmene er forsikret/sikret. Megling og forvaltning av forsikringsavtalene ivaretas av Bafo Forsikringsmegling AS (orgnr ), etter avtale med Lederne. Kortversjon Beskrivelsen av de ulike forsikringene i denne brosjyren er ikke fullstendig i alle detaljer. Ved et skadeoppgjør er det forsikringsbeviset, forsikringsvilkårene og avtalene mellom Lederne og det aktuelle forsikringsselskap som legges til grunn. Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil. 5

6 Innboforsikring De fleste har store verdier i hjemmet gjerne mer enn man tror. Skulle uhellet være ute, vil det være mye som går tapt. Det er derfor viktig å ha en god forsikring med høy nok forsikringssum. Innboforsikringen vår dekker de vanligste skadene som brann-, natur-, vann- og tyveriskader. Forsikringen dekker også erstatningsansvar og rettshjelp for deg som privatperson. Superdekning gir deg ekstra trygghet fordi den dekker flere skadetilfeller og har høyere grenser for erstatningsbeløp enn den vanlige innboforsikringen. Mange har sikkert opplevd at ting faller ned og knuser, blir ødelagt under transport eller av en vilter hund. Som oftest er det småting, men en dag skjer det kanskje med noe virkelig verdifullt. Vår Superdekning dekker slike skader og den er inkludert i vår innboforsikring. Forsikringen dekker blant annet: Skade forårsaket av dyr Skade inntruffet under flytting Tyveri av låst sykkel inntil kr Tyveri av barnevogn inntil kr Hobbyveksthus uten sumbegrensning Varetilhenger til personbil - inntil kr Tyveri og hærverk på privat uteareal - inntil kr Flytteforsikring inntil kr Pris Prisen på forsikringen bestemmes av bosted, og du kan velge mellom to alternative forsikringssummer. Soner Dekning 1 million Dekning 1,75 millioner Sone 1 kr kr Sone 2 kr kr Sone 3 kr 865 kr Sone 1 Sone 2 Sone 3 er Oslo. er Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Drammen, Asker, Bærum, Oppegård, Nesodden, Ski, Skedsmo, Lørenskog og Nittedal. er resten av landet. Egenandel Standard egenandel er kr Ved rettshjelp og naturskade er det andre egenandeler. Forsikringen leveres av Codan. Lavere pris fjerde året på rad! 6

7 Reiseforsikring Forsikringen omfatter ferie-, fritids- og tjenestereise for medlemmet, og ferie- og fritidsreiser for medlemmets ektefelle/ samboer og hjemmeboende barn ut det året barnet fyller 20, dersom du har kjøpt familiedekning. Forsikringen gjelder for medlemmets barn, og barn av medlemmets ektefelle/samboer. Barnet må ha folkeregistrert adresse hos en av sine foreldre. Barn som bor hos den andre av foreldrene, er dekket på reise med forsikrede. Dersom du er aleneboende kan du velge dekning for 1 person. Det er litt rimeligere, har litt lavere forsikringssummer enn familiedekning, men har ellers identiske vilkår. Dekning Reiseforsikringen gjelder for fritidsreiser med inntil 90 dagers varighet i hele verden. I tillegg dekker den tjenestereiser for medlem, og reiser til og fra arbeidsstedet. De eneste stedene du ikke er dekket, er hjemme og på arbeidssted/studiested. Forsikringen dekker blant annet: reisegods inntil kr for familie kr for enslig enkeltgjenstander inntil kr reisesyke og eventuell hjemtransport ved sykdom uten beløpsbegrensning avbestilling kr pp per familie i forsikringsåret evakuering uten beløpsbegrensning Egenandel Det er ingen egenandel ved skade på reiseforsikringen. Pris Reiseforsikring én person: kr 889. Reiseforsikring familie: kr Forsikringen leveres av AIG. 7

8 Barneforsikring Ledernes barneforsikring er blant markedets aller beste. Den dekker medisinsk invaliditet som følge av sykdom eller ulykke, og har dekning for flere alvorlige sykdommer. Dette er noen av dekningene: Barnets alder ved start: 3 mnd - 18 år Medisinsk invaliditet ved ulykke: Inntil kr Behandlingsutgifter ved ulykke: Inntil kr Erstatning ved dødsfall: Kr Dagpenger ved sykehusopphold: Kr 558 per dag i inntil 365 dager Uførekapital: Inntil kr Uførepensjon: kr per år fra år Utvalgte sykdommer: Kr Best i test! Dine penger og Norsk Familieøkonomi Til 26 år Forsikringen kan tegnes fra barnet er 3 mnd, og kan beholdes ut året man fyller 26 år. Pris Årspremien er kr per barn opp til 20 år. Kr for alder år Kr for alder år Kr for alder år Forsikringen leveres av Storebrand. 8

9 Familieulykkesforsikring Du kan kjøpe denne ulykkesforsikringen i tillegg til den som ligger i den obligatoriske forsikringen. Begge forsikringene gir erstatning; det er ingen samordning eller avkorting. Ulykkesforsikringen dekker ulykkesskader som fører til varig medisinsk invaliditet. Du kan også få erstatning etter benbrudd og brannskader, og dagpenger ved sykehusopphold ut over fem døgn. Dekningsområde Forsikringen gjelder både i arbeid og fritid over hele verden Forsikringen dekker medlem, ektefelle/samboer og barn under 20 år Dekning Forsikringssummen er avhengig av familiesammensetning på skadetidspunktet, (se tabellen) Invaliditetsgrad fra 1 % gir rett til erstatning Behandlingsutgifter dekkes med inntil 5 % av forsikringssummen Familiesammensetning Medlem Enslig 30 G (kr ) Medlem med ektefelle/ samboer Ektefelle/ samboer 15 G (kr ) 15 G Per barn Medlem m barn* 15 G 15 G Medlem med ektefelle og barn* 10 G (kr ) 10 G 15 G 1 G = kr Eksempel: Erstatningen til enslig medlem som blir 100 % medisinsk invalid er kr Blir du 10 % invalid får du 10 % av erstatningen, kr Ulykkesforsikringen er frivillig, og utbetalingene kommer i tillegg til den obligatoriske ulykkesdekningen. Pris Prisen er kr 546 per år for hele familien. Forsikringen leveres av AIG. Samboerdefinisjon Som samboer regnes person medlemmet lever sammen med i ekteskapslignende forhold hvis det i folkeregisteret fremgår at vedkommende har hatt samme bopel som forsikrede de siste 2 år samt person som har felles bopel og felles barn med forsikrede. Dette gjelder likevel ikke dersom det på tidspunktet da forsikringstilfellet inntrådte, forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap/registrert partnerskap kunne inngås. Normal utbetalingsrekkefølge Ved utbetaling av erstatning under dødsfalldekningene gjelder følgende rekkefølge, såfremt det ikke er foretatt særskilte begunstigelser eller disponert over forsikringssum i testament: 1. Ektefelle /samboer* (*Jf samboerdefinisjon) 2. Livsarvinger Fraskilt eller lovmessig separert ektefelle har ikke rett til forsikringssummen. 9

10 Forsikringsinformasjon for seniormedlemmer Hvor lenge gjelder forsikringene? Hva slags forsikringer kan jeg ha som pensjonist? Vi gir deg her en kort beskrivelse av de reglene som gjelder for våre medlemsforsikringer. Varighet obligatorisk livs- og ulykkesforsikring Begge gjelder til 67 år Fra 67 år gis begravelsesstønad som er livsvarig se side 3 Varighet obligatorisk forsikring med reservasjonsrett Uføreforsikringer gjelder til 60 år Livsforsikringen gjelder til 67 år Varighet frivillig livs- og uføreforsikring Uføreforsikringen gjelder til 60 år Livsforsikringen gjelder til 70 år Varighet frivillig ulykkesforsikring Ulykkesforsikringen gjelder til 70 år Varighet kritisk sykdom Personforsikringene kan vare til 60, 67 eller 70 år. Forsikringen gjelder til 67 år Innboforsikring Alle trenger en innboforsikring, og rimeligere og bedre enn den du får her finner du neppe andre steder. Du kan velge mellom to ulike dekningssummer, kr 1 mill eller 1,75 mill. Prisen avhenger av valgt dekningssum og bostedsadresse. Det er ingen aldersgrense på innbodekningen, den kan du beholde så lenge du er medlem i Lederne. Les om innboforsikringen og sjekk pristabellen på side 6. Reiseforsikring dekker 90 dagers tur! Som pensjonist kan du reise ofte, langt og lenge. Da passer vår helårs reiseforsikring perfekt: Du kan være på tur i 90 dager sammenhengende, uten å betale noe ekstra. Familiedekning koster kr for hele Trenger du forsikring bare for deg selv koster det kr 889. Dekningene for medisinske utgifter og eventuell hjemtransport har ingen beløpsgrenser. Vår reiseforsikring gjelder for øvrig også for de mer hverdagslige reiser; til hytta, på stranden eller på bytur. Reiseforsikringen har ingen egenandel og ingen aldersgrense! Les mer på side 7. Private skadeforsikringer Hus, hytte, bil, båt, verdisaker osv... Les mer på neste side. 10

11 Private skadeforsikringer Samarbeidsavtalen mellom Lederne og Codan gir deg som medlem gode priser på private skadeforsikringer. Med private skadeforsikringer menes forsikring for hus, hytte, bil, båt, tilhenger, traktor, moped og husdyr. Blant annet. Hva trenger du å forsikre? Ta kontakt med Ledernes Forsikringskontor på tast 2, for å snakke med en av våre erfarne rådgivere om saken. Eller send en e-post til så får du et tilbud på dine forsikringer. På forsikringskontoret får du hjelp og gode råd fra nøytrale rådgivere. Alt på ett sted! Ved skade på reise Ring AIG på Akutt medisinsk assistanse i utlandet: SOS International Akutt medisinsk assistanse i USA: Ved skade på innbo eller private skadeforsikringer Ring Ledernes Skadeservice på Send e-post til Begunstigelse Du kan selv velge hvem som skal ha utbetalt dødsfallerstatningen etter deg, og du kan dele erstatningsbeløpet på flere personer. Dette kalles begunstigelse. Begunstigelse gjøres på et eget skjema som du får fra Ledernes forsikringskontor. Sjekk din medlemsinformasjon på nettet Du kan enkelt sjekke din medlemsinformasjon og dine forsikringer ved å logge deg inn på med ditt medlemsnummer og passord. Der får du full oversikt over ditt medlemskap. Du kan sjekke forsikringene, og selv bestille nye medlemsforsikringer. Du kan også endre dine kontaktdetaljer, bruke juridiske oppslagsverk, laste ned lønnsstatistikker, melde deg på kurs og sende inn skjemaer. Innloggingshjelp finner du på siden. 11

12 Vi er der for deg! Profesjonell bistand i lokale lønnsforhandlinger i arbeidsrettslige spørsmål i konfliktløsning ved omorganisering Vi gir deg variert kurstilbud kunnskapsrikt nettverk ledersamlinger gode medlemsforsikringer medlemsblad Her finner du oss: Lederne Storgt. 25, 0184 Oslo Tlf e-post: Ledernes forsikringskontor Tlf tast 2 E-post: 12

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: Seks gode forsikringer for ni kroner dagen side

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund ble stiftet av de sagnomsuste rallarene i 1895. Forbundet

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) ble stiftet 01.11.23 og tilsluttet LO fra samme år. Antall medlemmer

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Handel og Kontor i Norge

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Handel og Kontor i Norge 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge (HK)... er LOs tredje største forbund med over 61.000 medlemmer. Våre medlemmer kommer fra en rekke bransjer.

Detaljer

FINANSIERING FORSIKRING VI FINNER DEN BESTE LØSNINGEN FOR DEG

FINANSIERING FORSIKRING VI FINNER DEN BESTE LØSNINGEN FOR DEG & FINANSIERING FORSIKRING VI FINNER DEN BESTE LØSNINGEN FOR DEG EIENDOMSFINANS AS ER EN FRITTSTÅENDE FORMIDLER AV LÅN OG FORSIKRING. GENUINT OPPTATT AV Å LØSE DINE ØNSKER OG BEHOV PÅ BEST MULIG MÅTE. VÅRE

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer

Forsikring for NLF-medlemmer

Forsikring for NLF-medlemmer Forsikring for NLF-medlemmer Kjære medlem Godstransport på vei er en risikoutsatt næringsvirksomhet. Det vet våre medlemmer. Derfor har du behov for forsikringer som gir deg og din bedrift trygghet hver

Detaljer

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold Vilkår av 01.11.2007 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter A3. Reisegods B3. Forsinkelse

Detaljer

vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold

vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold A. Definisjoner B. Sikkerhetsforskrifter Sikring av reisegods SIK1124 1. Sikring av reisegods som sendes 1.1. Reisegods i bil/buss/campingvogn 1.2.

Detaljer

Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person

Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-001 av 27.12.2012

Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-001 av 27.12.2012 Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-001 av 27.12.2012 1. Hvem forsikringen gjelder for 1. Forsikringstaker, eller sikrede som framgår av forsikringsbeviset. 2. Er familie medforsikret gjelder

Detaljer

Har du råd til å la være?

Har du råd til å la være? Har du råd til å la være? Kort og godt om fordelene med å være fagorganisert. Det koster mindre enn en avis per dag å ha de rettighetene som er beskrevet i dette heftet Forhandlingsrett Det er kun tillitsvalgte

Detaljer

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Gjelder fra 01.01.2014 RFBA114 Innholdsfortegnelse 1. Hvem er forsikret 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Fellesbestemmelser 4. Definisjoner 5. Evakuering 6. Avbestilling

Detaljer

Norges beste dyreforsikring. Stor test. Hvorfor selges strøm med tap? FONDSUNDERSØKELSEN 2013: 3 av 4 forventer gulrøtter fra staten

Norges beste dyreforsikring. Stor test. Hvorfor selges strøm med tap? FONDSUNDERSØKELSEN 2013: 3 av 4 forventer gulrøtter fra staten 04 NOV 13 LØSSALG KR 69,- n PERSONLIG ØKONOMI n BOLIG n SKATT n JUS n FOND n FORSIKRING n BANK n STRØM n TELEFONI Stor test Norges beste dyreforsikring Hvorfor selges strøm med tap? FONDSUNDERSØKELSEN

Detaljer

Pensjonist- Paus. Magasinet. Ole Paus om alderdommen, troen, og det å bli kjendis på nytt i voksen alder.

Pensjonist- Paus. Magasinet. Ole Paus om alderdommen, troen, og det å bli kjendis på nytt i voksen alder. Magasinet Medlemsutgave September 2013 Pensjonist- GOD PENSJON: Les dette før du skifter jobb. Side 20 TIDLIGPENSJON OG ARBEID: Slik er reglene. Side 18 Paus Ole Paus om alderdommen, troen, og det å bli

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

REISEFORSIKRING ENKELTREISE FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR

REISEFORSIKRING ENKELTREISE FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR Gjelder fra mars 2012 REISEFORSIKRING ENKELTREISE For medlemmer av norsk folketrygd med fast bostedsadresse i Norge Valid for members of Norwegian National Health Service with

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1

Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1 Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Hvor

Detaljer

Å bygge opp en bedrift

Å bygge opp en bedrift Å bygge opp en bedrift Du vurderer å starte eget foretak. Gratulerer! Å starte og drive egen bedrift er en stor utfordring. Hvis du gjør de rette tingene i rett rekkefølge er det stor sannsynlighet for

Detaljer

Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra.

Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra. Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra. (185NO00200) På beviset/fakturaen vil det fremkomme hvilket produkt og

Detaljer

VILKÅR BARNEFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2009

VILKÅR BARNEFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2009 VILKÅR BARNEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2009 I Definisjoner Selskapet: Protector Forsikring ASA Org.nr. 985 279 721 Postboks 1351, Vika 0113 OSLO Forsikringstakeren er den som inngår forsikringsavtalen

Detaljer

Ny i Norge. Praktiske opplysninger fra offentlige etater. Ny utgave 2015

Ny i Norge. Praktiske opplysninger fra offentlige etater. Ny utgave 2015 2015 Ny i Norge Praktiske opplysninger fra offentlige etater Ny utgave 2015 Velkommen som leser av Ny i Norge Hvordan bruke dette heftet? Som ny i Norge kan du oppleve at det er vanskelig å finne fram

Detaljer

Enkle tips til bedre økonomi

Enkle tips til bedre økonomi Sykmeldt? Ta grep om økonomien når inntekten blir redusert Enkle tips til bedre økonomi Redusert inntekt hva nå? Overgangen fra sykepenger til arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon vil gi en betydelig

Detaljer

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER -

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Brosjyren er ment som en lettfattelig innføring i regelverket om forliksrådet.

Detaljer

Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE

Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 av 17 Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM GJELDER FORSIKRINGEN FOR 2 2 HVOR OG NÅR GJELDER FORSIKRINGENE 2 3A REISEGODS

Detaljer