Kjære medlem. Nyheter De største nyhetene for i år er:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjære medlem. Nyheter 2011. De største nyhetene for i år er:"

Transkript

1 Forsikringer

2 Kjære medlem. Forskerforbundet har gjennom mange år hatt en svært god medlemsvekst. Årsakene til dette er helt sikkert mange, men at vi tilbyr våre medlemmer gode medlemsforsikringer vet vi gjennom spørreundersøkelser er noe som medlemmene verdsetter høyt. Siden 2003 har vi hatt vårt eget forsikringskontor. Fordelen med å drifte og eie våre egne forsikringer er at vi i mye større grad selv er en premissleverandør for hvordan Forskerforbundets medlemsforsikringer skal se ut. Vi bestemmer ut i fra pris, vilkår og skadebehandling hvilket forsikringsselskap som skal få lov til å levere våre forsikringer Vi jobber kontinuerlig med produktforbedring slik at forsikringene til enhver tid er blant de beste i markedet Vi har egne erfarne forsikringsrådgivere som hjelper deg med alle spørsmål du måtte ha vedrørende forsikring Vi har dyktige fagpersoner innen området «skade og vilkår» som står parat til å hjelpe deg om du mot formodning skulle få problemer med forsikringsselskapet i forbindelse med en skade Vi kan for i år presentere mange nyheter, som du finner omtalt i brosjyren. Det er dog en nyhet som jeg spesielt vil dra frem. Fra og med vil alle medlemmer med dagens obligatoriske forsikring få et helt nytt produkt inkludert i pakken sammen med dagens livs-, uføre- og ulykkesforsikring. Det nye produktet er forsikring ved kritisk sykdom. Denne dekningen vil styrke dagens obligatoriske forsikring. Mange sykdommer som vil sette deg og dine i en vanskelig situasjon, vil allerede 30 dager etter stilt diagnose gi en økonomisk støtte som kan være til hjelp i en vanskelig periode. Dekningen er også et godt supplement til dagens uføreforsikring. Mange av sykdommene som dekkes under forsikringen ved kritisk sykdom kan medføre varig uførhet på sikt. Man vil derfor kunne få en økonomisk erstatning tidlig i prosessen, før man kanskje etter flere år får et vedtak om varig uførhet fra NAV og uføreerstatning. Jeg håper utvidelsen av den obligatoriske forsikringen med reservasjonsrett og de øvrige forbedringene av tilbudet skal dekke ditt forsikringsbehov enda bedre i år. Vennlig hilsen Bjarne Hodne, Leder Forskerforbundet Nyheter 2011 I løpet av 2010 hadde vi flere av de kollektive forsikringene ute på anbud. I tillegg til at vi fikk mange forbedringer både på pris og vilkår, medførte det at vi for 2011 har fått inn to nye forsikringsleverandører i tillegg til dagens leverandør. Du som kunde vil ikke merke noen forskjell om det er en eller tre leverandører. Det er Forskerforbundets forsikringskontor som gjør alt vedrørende rådgivning, inn- og utmeldinger, utsendelse av alle forsikringspapirer, fakturering osv. Den eneste gangen du møter forsikringsselskapet er ved eventuell skade, og selv da er vi med deg om du skulle trenge bistand. De største nyhetene for i år er: Innføring av forsikring ved kritisk sykdom på 1 G i den obligatoriske forsikringen Innføring av frivillig forsikring ved kritisk sykdom 1-7 G for de som vil utvide den obligatoriske dekningen Utvidet ulykkesdekning inkludert i den obligatoriske forsikringen Frivillig livsforsikring utvides fra henholdsvis 11 til 12 G og fra 22 til 24 G til uendret pris Frivillig uføreforsikring utvides fra henholdsvis 11 til 12 G og fra 22 til 24 G til uendret pris «Ny» reiseforsikring, nå med en av markedets beste dekninger 2

3 Gratis rådgivning På Forsikringskontoret får du råd om hva slags løsning som passer best for deg. Vårt forsikringstilbud dekker det aller meste. Du kan forsikre deg selv, din livsledsager og barn, og du kan få bolig-, innbo- og reiseforsikring som er blant de beste og rimeligste på markedet. Forskerforbundet har medlemmer. For forsikringsselskapene er dette en stor og attraktiv gruppe. Når vi forhandler på vegne av alle disse medlemmer oppnår vi priser og betingelser som er langt bedre enn du kan oppnå som privatperson. Det finnes neppe andre medlemsfordeler du kan spare mer penger på enn forsikring. Hvert år får vi mange tusen telefoner og e-poster med spørsmål om forsikring. Vi gir råd og forklaringer slik at du som medlem skal kunne ta dine egne beslutninger. Samtidig får vi tips og ønsker fra medlemmene om hva slags forsikringer og dekninger de ønsker. Dette samspillet bidrar til en stadig forbedring av medlemsforsikringene. Ingen tvister Selv om Forsikringskontoret i sju år har administrert titusenvis av forsikringsdekninger, har vi ikke hatt en eneste tvistesak som har gått til rettslig behandling. I de tilfeller medlem og selskap har vært uenige om et skadeoppgjør, har vi klart å løse sakene i minnelighet. Det er også en av fordelene ved å være del av et større forsikringskollektiv; du er aldri alene mot forsikringsselskapet. Du har tyngden av alle medlemmene i Forskerforbundet i ryggen, og et forsikringsfaglig miljø på Forsikringskontoret på din side. Vi lover ikke at du alltid får medhold i sak, men vi gir deg en sikkerhet for at din sak blir behandlet korrekt i forhold til forsikringsvilkårene. Med vennlig hilsen Forskerforbundets forsikringskontor Her finner du alt om forsikring Ta kontakt På På Med vennlig hilsen Forskerforbundets forsikringskontor Trine Stian Irene På finner du alt du trenger å vite om Forskerforbundets medlemsforsikringer. Du kan også logge deg inn og se hvilke forsikringer du er dekket av, og hvilke tilbud du ikke har benyttet. Når du er innlogget kan du også bestille forsikringer direkte på nettet. Alle medlemsforsikringene er beskrevet på nettsidene. Beskrivelsen er forenklet og kortfattet. Dersom du ønsker mer detaljert informasjon kan du klikke deg inn på vilkårene som finnes under hver enkelt forsikring. Forsikringsbeviset og vilkårene er de dokumentene som danner rettsgrunnlaget, dersom det skulle oppstå tvist om hvilke dekninger som gjelder. 3

4 Obligatorisk livs-, uføre- og ulykkesforsikring -NÅ MED FORSIKRING VED KRITISK SYKDOM Kritisk sykdom Forsikringssummen på 1 G (kr ) utbetales 30 dager etter at du har fått stilt diagnose for en av de sykdommene forsikringen dekker. Dette er noe av det som dekkes: alvorlig kreft MS hjernesvulst store brannskader alvorlig angina pectoris alvorlig nyresvikt hjerteinfarkt blindhet hjerneslag Ulykkesforsikringen dekker deg og familien etter ulykke som gir varig medisinsk invaliditet. Forsikringen gjelder i arbeid og fritid over hele verden, ut året du fyller 67. Blir du 100 % medisinsk invalid utbetales hele forsikringssummen. Ved delvis invaliditet følger erstatningen invaliditetsgraden ned til 1 %. Forsikringen dekker også behandlingsutgifter etter skade, f eks til tannlege eller fysioterapeut med inntil 5 % av forsikringssummen for invaliditet. Forsikringssummene ved 100 % invaliditet: I vilkårene som ligger på våre nettsider, finner du en utfyllende beskrivelse av hva som dekkes av den nye forsikringen. (Du kan utvide dekningen med inntil 7 G, se side 6.) Karens: Medlemmer som per allerede har konstatert en av diagnosene, vil være unntatt fra erstatning i forhold til denne dekningen. Enslig medlem Medlem Ektefelle/samboer Medlem Ektefelle/ samboer Hvert barn* Medlem Hvert barn* 45 G 22,5 G 22,5 G 15 G 15 G 15 G 22,5 G 22,5 G * forsikringen dekker hjemmeboende barn ut det året de fyller 20. Den obligatoriske forsikringen blir du med på når du melder deg inn i Forskerforbundet. Forsikringen består av livsforsikring, uføreforsikring, forsikring ved kritisk sykdom og ulykkesforsikring. Har du familie, er den også dekket av ulykkesforsikringen. Du kan reservere deg mot forsikringen når du melder deg inn i Forskerforbundet, men da må du levere helseerklæring hvis du senere ønsker å bli med. Livsforsikringen er på 6 G (kr ) og utbetales dine etterlatte dersom du faller fra. Forsikringen gjelder i hele verden i arbeid og fritid, ut året du fyller 67. Uføreforsikringen gir rett til en engangsutbetaling dersom du får innvilget minst 50 % varig uførepensjon fra folketrygden før utgangen av det år du fyller 60. Du kan også ha rett til uføreerstatning dersom du har mottatt minst 50 % sykepenger eller arbeidsavklaringspenger fra folketrygden i minst 36 måneder sammenhengende, og direkte deretter fått innvilget minst 50 % arbeidsavklaringspenger for ytterligere 12 måneder. Forsikringssummen er 80 % av livsforsikringen på 6 G. Beløpet trappes ned med 2 % hvert år etter fylte 25 år. Pris: Mange nye dekninger Ulykkesforsikringen er blitt utvidet med mange nye dekninger. Du kan få erstatning både ved brannskade, benbrudd og etter overfall, og du kan få dagpenger ved sykehusopphold i et helt år. Forsikringen dekker også psykologisk førstehjelp etter ulykke. Den kan også i en periode dekke taxireiser til og fra arbeid dersom du har gips på ben eller nedsatt bevegelighet. Forsikringen kan også yte støtte til ombygging av bolig om du blir mer enn 50 % invalid etter en ulykke. Kr 134 per mnd for alle fire dekningene. Beløpet trekkes sammen med kontingenten. Karens: Selskapet svarer ikke for arbeidsuførhet som inntreffer innen 2 år, og som skyldes sykdom, lyte eller ulykkesskade som du hadde ved innmelding i forsikringsordningen, og som det må antas at du kjente til. 4 * Forsikringene leveres av ACE Europe

5 Frivillig livsforsikring og uføreforsikring SAMME PRIS, HØYERE FORSIKRINGSSUM I tabellen fremgår noen eksempler på erstatning etter nedtrapping. Fra 1. januar øker dekningene på livsforsikringen og uføreforsikringen fra 11 til 12 G, og fra 22 til 24 G. I tillegg har G økt med 3,7 %. Samlet øker dekningen med 13,2 %, prisen er uforandret. 11 G per 1. januar 2010: kr G per 1. januar 2011: kr Forsikringssummen for 11 G-dekningen øker med kr fra i fjor til i år, men prisen til medlemmene er den samme. For 22 G-dekningen er økningen kr Du kan velge livsforsikring, uføreforsikring eller begge dekningene. I tillegg kan du velge om du vil ha 12 G eller 24 G i forsikringssum. Ektefelle/samboer har samme valgmulighet. Du må være med på den obligatoriske forsikringen for å kunne kjøpe de frivillige forsikringene. Alternativ gjeldsforsikring Disse forsikringene er gode alternativer til tradisjonell gjeldsforsikring. Forskerforbundets tilbud er rimeligere og gir større handlefrihet fordi forsikringene ikke er knyttet opp mot lånet. Erstatningen kan disponeres fritt, og det er ingen samordning med andre forsikringer. Hvorfor uføreforsikring? Du vil gå betydelig ned i inntekt dersom du blir ufør. Er du medlem av Statens Pensjonskasse eller KLP, får du 66 % av lønnen din. Har du en lønn på kr , får du en uførepensjon på kr Har du råd til å redusere inntekten med nesten hver måned? Forsikredes alder Forsikringssum død/uførhet Forsikringssum død/uførhet t.o.m. 50 år 12,0 G 24,0 G 51 år 11,6 G 23,2 G 55 år 10,0 G 20,0 G 60 år* 8,0 G 16,0 G 65 år* 7,0 G 14,0 G 70 år* 6,0 G 12,0 G *Uføreforsikringen opphører ved utgangen av det år forsikrede eller medforsikrede fyller 60 år. Utbetaling av erstatning - livsforsikringen Forsikringssummen utbetales til medlemmets etterlatte. Ved ektefelle/samboers død, utbetales forsikringssummen til medlemmet. Medlemmet kan oppnevne særskilt begunstiget for hele eller deler av erstatningen. Utbetaling av erstatning - uføreforsikringen Forsikringen gir rett til en engangsutbetaling dersom du får innvilget minst 50 % varig uførepensjon fra folketrygden før utgangen av det år du fyller 60. Du kan også ha rett til uføreerstatning dersom du har mottatt minst 50 % sykepenger eller arbeidsavklaringspenger fra folketrygden i minst 36 måneder sammenhengende, og direkte deretter fått innvilget arbeidsavklaringspenger for ytterligere 12 måneder. Påmelding Fyll ut helseerklæringen på midtsidene. Prisene finner du i påmeldingsskjemaet. Hvorfor livsforsikring? Ved et dødsfall vil de etterlatte kunne få økonomiske vanskeligheter dersom du ikke har livsforsikring. Vi anbefaler deg å prøve vår behovsanalyse på forsikring. Der får du sett forsikringsdekningene dine i forhold til gjeld og inntekt. Nedtrapping Dekningene ved død og uførhet trappes ned med 0,4/0,8 G per år på 12 G/24 G etter fylte 50 år. Etter fylte 60 år reduseres nedtrappingen til 0,2/0,4 G for livsforsikringen. Begunstigelse Medlemmet kan selv velge hvem som skal ha utbetalt livsforsikringen etter seg. Dette kalles begunstigelse.begunstigelse gjøres på eget skjema som du får fra Forsikringskontoret. Utbetalingsrekkefølge Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i slik rekkefølge: 1. Ektefelle/samboer jf. definisjon av samboer 2. Livsarvinger * Forsikringene leveres av ACE Europe 5

6 Forsikring ved kritisk sykdom Nå kan du kjøpe forsikring ved kritisk sykdom helt opp til 7 G. I tillegg har du dekningen på 1 G som ligger i den obligatoriske forsikringen. Det betyr at du kan ha en forsikring som gir mer enn kr i utbetaling dersom du skulle bli rammet av en alvorlig sykdom som er omfattet av forsikringen. Ektefelle/ samboer kan også benytte seg av denne forsikringen. Forsikringen gir utbetaling 30 dager etter at du har fått stilt diagnose for en av sykdommene som er dekket. Erstatningen kan du benytte til tilleggsbehandling, redusert arbeidstid, rekonvalesens, eller rett og slett en god ferie for å samle krefter. Dette er noe av det som dekkes: alvorlig kreft MS hjernesvulst store brannskader alvorlig angina pectoris alvorlig nyresvikt hjerteinfarkt blindhet hjerneslag I vilkårene som ligger på våre nettsider, finner du en utfyllende beskrivelse av hvilke sykdommer og skader som dekkes av den nye forsikringen. Påmelding Det kreves tilfredsstillende helseerklæring (se midtsidene) for å bli med på forsikringen, og du kan melde deg på ut det året du fyller 60 år. Du kan likevel beholde forsikringen ut året du fyller 70. Priser for 2011 Alder Kr per G <30 år Karens Forsikringen omfatter ikke sykdom/lidelse som har blitt påvist eller har vist tegn og/eller symptomer innen 3 måneder etter at fullstendig søknad om forsikring er avgitt. Samboer «Som samboer regnes person medlemmet lever sammen med i ekteskapslignende forhold hvis det i folkeregistret fremgår at vedkommende har hatt samme bopel som forsikrede de siste 2 år samt person som har felles bopel og felles barn med forsikrede. Dette gjelder likevel ikke dersom det på tidspunktet da forsikringstilfellet inntrådte, forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap kunne inngås.» Toårsregelen gjelder livsforsikringen husk å begunstige samboer som ikke oppfyller dette kravet! Invaliditet Medisinsk invaliditet innebærer «legemlig funksjonstap uten hensyn til om en er i stand til å forsørge seg selv gjennom inntektsbringende arbeid.» 6 * Forsikringene leveres av ACE Europe

7 Barneforsikring - EN AV MARKEDETS BESTE Forskerforbundets barneforsikring gjelder for barn fra 3 mnd til 25 år. Den dekker medisinsk invaliditet som følge av sykdom eller ulykke, og har dekning for flere alvorlige sykdommer. Fakta: Barnets alder ved start: 3 mnd 20 år Dekker ulykke: Ja Dekker sykdom: Ja Medisinsk invaliditet ved ulykke: Inntil kr Medisinsk invaliditet ved sykdom: Inntil kr Behandlingsutgifter ved ulykke: Inntil kr Erstatning ved dødsfall: Kr Dagpenger ved sykehusopphold: Kr 300 per dag i inntil 365 dager Merutgifter ved langvarig pleie: Inntil kr pr år i 5 år Ombyggingsstønad: Inntil kr Kritisk sykdom: Kr Uførekapital: Kr Progressiv erstatning Dersom du blir utsatt for sykdom eller ulykke som gir en invaliditetsgrad på mer enn 50 %, er forsikringssummen inntil kr 3 mill. Dersom invaliditetsgraden er under 50 %, er maksimal erstatning kr 1,5 mill. Påmelding Kontakt Forsikringskontoret på telefon eller e-post. Pris for 2011 kr * Forsikringen leveres av Unison Uførekapital Forsikringen gir erstatning dersom arbeidsevnen blir varig nedsatt med minst 50 %. Retten til erstatning inntreffer når uførheten har vart sammenhengende i minst 2 år etter fylte 18 år. Kritisk sykdom Barnet er dekket ved at det gis en erstatning på kr dersom det konstateres MS, kreft, leddgikt, sukkersyke eller cystisk fibrose. Det er også dekning for alvorlige hjerneskade etter sykdom og ulykke, samt for større brannskader. Dagpenger Foreldrene har rett til dagpenger ved langvarig sykehusopphold. Fra 10. dag på sykehus gir forsikringen en erstatning på kr 300 per dag i inntil 365 dager. Forsikringen dekker merutgifter ved langvarig pleie med inntil kr per år, maksimalt i fem år, og det er mulig å få inntil kr til ombygging av bolig. 7

8 Boligforsikring - GARANTERT LANDETS RIMELIGSTE Forskerforbundets boligforsikring har utvidet dekning i forhold til standard boligforsikringer. Den dekker f eks vann som trenger inn gjennom utett tak eller vegg, noe som vanligvis er unntatt i andre standard boligforsikringer. Ønsker du dekning for råte og hussopp koster dette kr 400 per år. Sjekk hva du sparer Ring forsikringskontoret eller send oss e-post med følgende informasjon: Boligens totale bruttoareal Om du bor i rekkehus, vertikaldelt tomannsbolig eller enebolig Boligens byggeår - eller sist påbygd/restaurert Boligens byggemateriale - tre eller mur Om du har garasje og/eller uthus og arealet på disse byggene Om hele eller deler av boligen leies ut Om du har krypkjeller Om du ønsker hussoppforsikring Pris Kontakt Forsikringskontoret for pristilbud. Rabatt For å gi deg riktig rabatt trenger vi å vite følgende: Har du Forskerforbundets innboforsikring gir 10 % rabatt Har du kun brannalarm med varsling til alarmsentral gir 5 % rabatt Har du kun innbruddsalarm med varsling til alarmsentral gir 5 % rabatt Har du både innbruddsalarm og brannalarm med varsling - gir 15 % rabatt Har du hatt el-sjekk siste 5 år gir 15 % rabatt Maksimal rabatt er 40 %. Egenandel Standard egenandel er kr Rettshjelp og ansvarsdekning har andre egenandeler. Prisgaranti boligforsikring Vi garanterer MINIMUM 5 % besparelse i forhold til det du betaler i dag for samme areal og betingelser, dersom du flytter din boligforsikring til oss. De fleste sparer mer! Innboforsikring - EN AV MARKEDETS BESTE Forskerforbundets innboforsikring er blant de aller beste i markedet. Du er dekket for skade og tap av innbo og løsøre ved brann, vannskade eller tyveri inntil kr 2 mill eller 1 mill om du har valgt det laveste alternativet. I tillegg omfatter ekstra- og uflaksdekningen alle plutselige og uforutsette skader på innbo og løsøre. Forsikringen dekker blant annet utleid bolig i ett år nødvendig ombygging av bolig med inntil kr dersom sikrede blir rullestolbruker eller nedkommer med barn som har behov for rullestol rettshjelp med inntil kr tyveri av sykkel med inntil kr Uflaksdekning inntil kr Denne dekningen dekker alle de små hendelige uhellene som skjer, og som ikke fanges opp av noen annen forsikring: Tv en ramler i gulvet Du velter et vinglass i sofaen eller på favorittkjolen Skiene dine blir stjålet utenfor varmestuen Du mister klokke eller smykker uten at du merker det Egenandeler Standard egenandel: kr For sykkel som er registrert i Falck sykkelregister er egenandelen kr ved tyveri. Pris for 2011 Sone 1: Dekning 2 mill Dekning 1 mill Oslo Kr Kr Sone 2: Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Drammen, Asker, Bærum, Oppegård, Nesodden, Ski, Skedsmo, Lørenskog og Nittedal. Kr 977 Kr 793 Sone 3 Resten av landet. Kr 816 Kr 655 * Boligforsikring og innboforsikring leveres av Unison 8

9 Reiseforsikring BEDRE VILKÅR HØYERE ERSTATNINGSSUMMER Forsikringen omfatter ferie-, fritids- og tjenestereiser for medlemmet, og ferie- og fritidsreiser for medlemmets ektefelle/samboer og hjemmeboende barn. For barn opphører forsikringen ved første hovedforfall etter at barnet har fylt 20 år. Egne barn som ikke har felles adresse med forsikrede, eller barn av ektefelle/ samboer, er forsikret på reise barna foretar sammen med forsikrede og/eller forsikredes ektefelle/samboer. Dekning Reiseforsikringen gjelder for fritidsreiser inntil 90 dager i hele verden. Dersom du er på tjenestereiser er du dekket i inntil 180 dager. Forsikringen dekker blant annet reisegods med inntil kr for familie - kr for én person reisesyke og hjemtransport ved sykdom uten beløpsbegrensning reiseansvarsforsikring på inntil kr 40 mill rettshjelp kr evakuering kr per familie kr for én person avbestilling kr per familie kr for én person Medisinske utgifter - ubegrenset forsikringssum Søk og redningsutgifter - kr Kontanter kr for familie - kr for en person. Forsikring for én person Dersom du bor alene kan du kjøpe reiseforsikring som gjelder bare for deg. Vilkårene er de samme som for familiereiseforsikringen, men forsikringssummene er noe lavere, slik det fremgår til venstre. Pris for 2011 En person kr 794. Familie kr 963. * Forsikringen leveres av Chartis Ansvarsforsikring Forskerforbundets ansvarsforsikring er en spesialforsikring som dekker kravene til medlemmer som er omfattet av Lov om helsepersonell 20, og medlemmer som er omfattet av Lov om veterinærer mv 25. Forsikringen omfatter blant annet: erstatningsansvar i privat virksomhet eller offentlig ansettelsesforhold erstatningsansvar som måtte oppstå i fritid Forsikringen gjelder virksomhet som utøves i Norden, og den har en maksimal erstatning på kr 10 mill. Erstatning ved tort og svie er begrenset til kr Egenandelen ved skade er kr Pris Kr 600. * Forsikringen leveres av Unison 9

10 Studentforsikringer Som studentmedlem kan du benytte deg av samtlige forsikringer som tilbys andre medlemmer. Noen av forsikringene har spesialpris. For øvrig gjelder samme pris som for andre medlemmer. Innboforsikring Dekningen er inntil 1 mill. Ellers er vilkårene de samme som for ordinære medlemmer. Prisen er kr 628. Livs-, uføre- og ulykkesforsikring -NÅ MED FORSIKRING VED KRITISK SYKDOM Denne forsikringen er beskrevet på side 4. Som student får du den for kr 985. Tilleggsdekninger Du kan kjøpe høyere dekning på livsforsikring og uføreforsikring. Forsikringene er beskrevet under «Frivillige forsikringer» Du kan også forsikre ektefelle/samboer. Prisen for tilleggsdekningene er særdeles rimelig for unge medlemmer. Gjeldsforsikring Har du høy gjeld er våre livs - og uføreforsikringer de rimeligste gjeldsforsikringene du kan kjøpe. Dessuten gir Forskerforbundets livsforsikringer større handlefrihet enn gjeldsforsikring som er knyttet direkte til lånet. Du må levere helseerklæring for å bli med på forsikringen. Kortversjon Beskrivelsen av de ulike forsikringene i denne brosjyren er ikke fullstendig i alle detaljer. Ved et skadeoppgjør er det forsikringsvilkårene, forsikringsbevisene og avtalene mellom Forskerforbundet og forsikringsselskapet som legges til grunn. Trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil i brosjyren. Forsikringsleverandør Det er flere forsikringsselskaper som står bak Forskerforbundets medlemsforsikringer. Unison Forsikring leverer private skadeforsikringer som bil, båt og hytte. I tillegg leverer de barneforsikring, innbo, bolig og ansvarsforsikring. ACE Europe leverer livsforsikring, uføreforsikring, ulykkesforsikring og forsikring ved kritisk sykdom. Chartis har reiseforsikring. 10 *Unison leverer innboforsikring, ACE Europe leverer livs-, uføre-, kritisk sykdom- og ulykkesforsikring

11 Private skadeforsikringer Forskerforbundets samarbeidsavtale med Unison Forsikring gir deg 15 % medlemsrabatt på private skadeforsikringer. Med private skadeforsikringer menes hytte-, bil-, båt- eller andre tingforsikringer, som du kjøper ved å henvende deg direkte til Unison forsikring. De siste årene har stadig flere medlemmer valgt å benytte Unison til sine private forsikringer. Tilbakemeldingene er at prisene er gode, og servicen kjapp og korrekt. Ta kontakt med Unison på nummer eller på e-post om du ønsker pristilbud på dine private skadeforsikringer. Husk å oppgi at du er medlem i Forskerforbundet, så blir du omfattet av vår samarbeidsavtale med selskapet. Tilbudet får du tilsendt på e-post, så kan du studere det i ro og mak før du svarer. Husk at du har 30 dagers oppsigelsesfrist på private skadeforsikringer. Unison ordner alt det praktiske med flyttingen; oppsigelse i gammelt selskap og starter de nye forsikringene når de gamle løper ut. Ved å benytte deg av Forskerforbundets kollektive forsikringer og Unisons rabattløsninger kan du spare mye penger på helt nødvendige forsikringer! «Jeg flyttet alle mine forsikringer til Forskerforbundets forsikringsavtaler. Samlet sparte jeg inn både kontingenten og den obligatoriske forsikringen på flyttingen.» - Professor Jan Richard Bruenech, medlem

12 Forskerforbundet er landets største og ledende fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning, museer og kulturminnevern Forskerforbundet har medlemmer og er tilsluttet hovedorganisasjonen Unio - hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede Forskerforbundet ivaretar medlemmenes interesser i forsknings- og utdanningspolitiske spørsmål Forskerforbundet arbeider for høyere lønn og bedre arbeidsvilkår for medlemmene Forskerforbundet hjelper deg dersom du får problemer med arbeidsforholdet ditt I Forskerforbundets lokallag på din arbeidsplass møter du andre medlemmer i faglig og sosialt fellesskap Forskerforbundet gir ut tidsskriftet Forskerforum og tilbyr gunstige medlemsforsikringer og banktjenester Forskerforbundet Postboks 1025, Sentrum 0104 Oslo Tlf Faks

Er du usikker på ditt forsikringsbehov?

Er du usikker på ditt forsikringsbehov? Forsikringer 2012 1 Er du usikker på ditt forsikringsbehov? På forsikringskontoret får du råd om hva slags løsning som passer best Her finner du alt om forsikring for deg. Vårt forsikringstilbud dekker

Detaljer

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer.

Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer. Forsikringer 2008 1 leder Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer. Resultatet ble bedre og rimeligere forsikringer. I sommer sjekket vi markedet

Detaljer

På Forsikringskontoret. Nye forsikringssider svarer deg. Nyheter. Det er i forbindelse med store begivenheter i livet behovet for forsikringer endres.

På Forsikringskontoret. Nye forsikringssider svarer deg. Nyheter. Det er i forbindelse med store begivenheter i livet behovet for forsikringer endres. Forsikringer 2009 Nye forsikringssider Forsikringskontoret svarer deg Vi har utviklet en helt ny nettside med forsikringsinformasjon til medlemmene. Du finner også en oversikt over dine forsikringer her.

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2015

Forskerforbundets forsikringer 2015 Forskerforbundets forsikringer 2015 Gratis forsikringssjekk! Visste du at du får gratis rådgivning i de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet hvilke ordninger som

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2014

Forskerforbundets forsikringer 2014 Forskerforbundets forsikringer 2014 Medlemsforsikringene er billigst og best! Forskerforbundet har flere enn 18 000 medlemmer. Når vi forhandler på vegne av alle våre medlemmer oppnår vi priser og betingelser

Detaljer

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2017

Forskerforbundets forsikringer 2017 Forskerforbundets forsikringer 2017 2 Forskerforbundets forsikringskontor Visste du at du får gratis rådgivning vedrørende de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2016

Forskerforbundets forsikringer 2016 Forskerforbundets forsikringer 2016 Forskerforbundets forsikringskontor Visste du at du får gratis rådgivning vedrørende de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2018

Forskerforbundets forsikringer 2018 Forskerforbundets forsikringer 2018 2 Forskerforbundets forsikringskontor Som medlem i Forskerforbundet har du et eget forsikringskontor som du kan henvende deg til med dine forsikringsspørsmål. Vi hjelper

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2012 1 Norsk Ergoterapeutforbund utvikler faget og tar vare på deg som arbeidstaker. Gjennom ditt arbeid som ergoterapeut bidrar du til å gjøre hverdagslivet mulig for mange

Detaljer

NETFs forsikringer 2008

NETFs forsikringer 2008 NETFs forsikringer 2008 Livsforsikring - uføredekning - ulykkesforsikring Innhold Obligatoriske forsikringer 2 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring

Detaljer

NETFs forsikringer 2010

NETFs forsikringer 2010 NETFs forsikringer 2010 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2016 1 Hva er viktig i livet ditt? Hva er viktig i livet ditt og hva vil skje hvis sykdom eller skade forhindrer deg i å leve dette livet? Disse spørsmålene stiller vi ergoterapeuter

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2014

Forsikringstilbud Lederne 2014 Forsikringstilbud Lederne 2014 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2015 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2012

Forsikringstilbud Lederne 2012 Forsikringstilbud Lederne 2012 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Ledernes forsikringstilbud 2011

Ledernes forsikringstilbud 2011 Ledernes forsikringstilbud 2011 Forsikringstilbudet 2011 Nye forsikringsleverandører Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer

Detaljer

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2013 1 Snakk med Forsikringskontoret! Behovet for forsikring endrer seg gjennom livsløpet. Dersom du skifter sivil status; fra enslig til samboende, inngår ekteskap, får barn

Detaljer

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring MARKEDSARBEID Ledernes medlemsforsikringer 2013 2015 Sverre Simen Hov Kommunikasjonsleder LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2012

Forsikringstilbud Lederne 2012 Forsikringstilbud Lederne 2012 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2013

Forsikringstilbud Lederne 2013 Forsikringstilbud Lederne 2013 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2014 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet.

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet. Medlemsforsikringer Innholdsfortegnelse Side 2 Medlemsforsikringer Side 3 Pefo-forsikringen Dødsfalldekningen Uføredekningen Side 4 Ulykkesforsikringen Side 5 ID-tyveriforsikringen Side 6 Ektefelleforsikringenn

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2013

Forsikringstilbud Lederne 2013 Forsikringstilbud Lederne 2013 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no Medlemsforsikringer www.personellforbundet.no Innholdsfortegnelse Side 3 Obligatorisk Dødsfallforsikring forsikringfor medlem Uføreforsikring for medlem Side 5 Dødsfallforsikring for ektefelle/samboer

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2011 1 Nye tilbud og bedre priser Vi var på anbud med medlemsforsikringene i fjor. Mange forsikringsselskaper syntes Lederne var en spennende gruppe å tilby sine tjenester

Detaljer

Medlemsforsikringer 2009

Medlemsforsikringer 2009 Medlemsforsikringer 2009 1 Egne medlemsforsikringer For første gang har UHF etablert sine egne uavhengige medlemsforsikringer. Gjennom en stor anbudsrunde sist vinter fikk vi mange tilbud fra både norske

Detaljer

Medlemsforsikringer 2015

Medlemsforsikringer 2015 Medlemsforsikringer 2015 SIDE 2 LEDER Gratis hjelp! Som forbundsleder er jeg glad for å kunne yte våre medlemmer god service på områder der vi som forbund har inngått avtaler om medlemsfordeler. Utviklingen

Detaljer

Ledernes forsikringstilbud 2012

Ledernes forsikringstilbud 2012 Ledernes forsikringstilbud 2012 Personforsikringer - obligatoriske - frivillige Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Forsikringstilbudet 2012 Forsikringer

Detaljer

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil.

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil. Medlemsforsikringer 2013 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor skal være en trygghet for deg og sikre at du får gode forsikringsordninger. Gjennom anbudsrundene gjeldende for 2013 har

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2012 1 Gode forsikringer til fornuftige priser Medlemsforsikringene våre hadde et godt år i 2011 om vi ser bort fra reiseforsikringen. Mange skader og særlig et par storskader

Detaljer

Medlemsforsikringer 2012

Medlemsforsikringer 2012 Medlemsforsikringer 2012 SIDE 2 LEDER Kjære medlem Nytt og bedre forsikringstilbud i 2012 for medlemmene i NRF! Norsk Radiografforbunds forsikringskontor ble etablert i fjor, og vi arbeider kontinuerlig

Detaljer

Forsikring for pensjonistmedlemmer 2016

Forsikring for pensjonistmedlemmer 2016 Forsikring for pensjonistmedlemmer 2016 1 Forsikring for pensjonistmedlemmer Som pensjonist kan du fortsatt beholde mange av NFFs medlemsforsikringer. På innbo og reiseforsikring er det ingen øvre aldersgrense,

Detaljer

Medlemsforsikringer 2013

Medlemsforsikringer 2013 Medlemsforsikringer 2013 SIDE 2 LEDER Kjære medlem Bedre forsikringer og nytt tilbud Norsk Radiografforbund har vært på anbudsrunde med alle våre medlemsforsikringer i løpet av 2012, med det resultat at

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2017 1 Hva er viktige aktiviteter for deg? Hva er viktige aktiviteter for deg, og hva vil skje hvis sykdom eller skade forhindrer deg i å gjøre eller delta i disse aktivitetene?

Detaljer

Medlemsforsikringer 2016

Medlemsforsikringer 2016 Medlemsforsikringer 2016 SIDE 2 LEDER Kjære medlem! I forbindelse med store begivenheter i livet endrer forsikringsbehovet seg. Dersom du skifter sivil status; fra enslig til samboer, inngår ekteskap,

Detaljer

Medlemsforsikringer 2014

Medlemsforsikringer 2014 Medlemsforsikringer 2014 SIDE 2 LEDER Kjære medlem I 2014 er det tre år siden forbundet etablerte eget forsikringskontor. Dette har vært et godt tilbud til våre medlemmer. Antall henvendelser om medlemsforsikringene

Detaljer

Medlemsforsikringer 2015 1

Medlemsforsikringer 2015 1 Medlemsforsikringer 2015 1 Kjære medlem! medlemmene til en gunstig pris. På våre nettsider kan du lese mer om Tilbudet er stadig blitt utvidet og teller medlemsforsikringene, og du kan også nå ni ulike

Detaljer

NSO Studentforsikring

NSO Studentforsikring NSO Studentforsikring Kjøp FØR uhellet er ute... www.student.no STUDENTFORSIKRINGEN God og rimelig studentforsikring til deg som student Norske studenter har dårlige rettigheter hvis uhellet skulle skje.

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor OBLIGATORISK

Detaljer

Ta en prat om helseforsikringen!

Ta en prat om helseforsikringen! Ledernes medlemsforsikringer 2015 Ta en prat om helseforsikringen! I år innfører vi en helt ny forsikring for våre medlemmer: Helseforsikring. Dette er en forsikring som flere enn 400 000 mennesker i Norge

Detaljer

Kjære medlem! SIDE 2 LEDER GODT Å VITE GODT Å VITE KOLLEKTIVE MEDLEMSFORSIKRINGER!

Kjære medlem! SIDE 2 LEDER GODT Å VITE GODT Å VITE KOLLEKTIVE MEDLEMSFORSIKRINGER! MEDLEMSFORSIKRINGER 2017 SIDE 2 LEDER Kjære medlem! Det er høst ute og året 2016 går mot slutten. 2017 ligger ubrukt foran oss og det er på tide å gjøre opp status på sine forsikringer. Dersom du ikke

Detaljer

Tilbudet er stadig blitt utvidet og teller nå ni ulike forsikringer. I tillegg har vi egne studentforsikringer.

Tilbudet er stadig blitt utvidet og teller nå ni ulike forsikringer. I tillegg har vi egne studentforsikringer. Medlemsforsikringer 2016 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor har over lengre tid tilbudt medlemmene forsikringer. Akademikerforbundet har som mål å gjøre et bredt tilbud tilgjengelig

Detaljer

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2016

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2016 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2016 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Andre kollektive medlemsforsikringer Ledernes forsikringskontor Private skadeforsikringer i Tryg Nyheter:

Detaljer

MEDLEMSFORSIKRINGER 2011

MEDLEMSFORSIKRINGER 2011 MEDLEMSFORSIKRINGER 2011 Befalets Fellesorganisasjon Les mer om forsikringene på www.bfo.no BFO-PAKKEN Spesialtilpasset deg som er befal Pris: kr 300 pr måned BFO-pakken gjelder hele døgnet i hele verden

Detaljer

NFFs forsikringer 2009

NFFs forsikringer 2009 NFFs forsikringer 2009 Bedre og billigere Livsforsikring Uføreforsikring Ulykkesforsikring Den obligatoriske forsikringen er alle medlemmene med på, dersom de ikke har reservert seg. Forsikringen består

Detaljer

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening ansatte i Gruppeliv Lars Holm Uførekapital Shipping AS Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening Kollektiv Ulykke Ikke forsørgere Ulykke invaliditet Forsikringssum 20 G =1.767.400

Detaljer

FORSIKRINGSTILBUD Forsikring for medlemmer av Politiets Pensjonistforbund. pf.no/forsikring

FORSIKRINGSTILBUD Forsikring for medlemmer av Politiets Pensjonistforbund. pf.no/forsikring FORSIKRINGSTILBUD 2016 Forsikring for medlemmer av Politiets Pensjonistforbund pf.no/forsikring 2 3 Pensjonistforsikring til svært rimelig PF Forsikring-pris! Mange pensjonerte medlemmer har klaget over

Detaljer

MEDLEMS- FORSIKRINGER

MEDLEMS- FORSIKRINGER MEDLEMS- FORSIKRINGER 2017 og 2018 1 Flere kollektive medlemsforsikringer Bibliotekarforbundet har etablert BF Forsikring. Hensikten er at medlemmene skal få gode forsikringer til konkurransedyktige priser.

Detaljer

FORSIKRINGSTILBUD Forsikring for medlemmer av Politiets Pensjonistforbund. pf.no/forsikring

FORSIKRINGSTILBUD Forsikring for medlemmer av Politiets Pensjonistforbund. pf.no/forsikring FORSIKRINGSTILBUD 2016 Forsikring for medlemmer av Politiets Pensjonistforbund pf.no/forsikring 2 Pensjonistforsikring til svært rimelig PF Forsikring-pris! Mange pensjonerte medlemmer har klaget over

Detaljer

NFFs Forsikringer 2012

NFFs Forsikringer 2012 NFFs Forsikringer 2012 1 FORSIKRINGSKONTORET Du får råd og hjelp i de fleste forsikringsspørsmål fra oss på NFFs forsikringskontor. Om du vet hvilke ordninger som gjelder på arbeidsplassen og hva du har

Detaljer

NFFs forsikringer 2010

NFFs forsikringer 2010 NFFs forsikringer 2010 Innholdsfortegnelse Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 3 Barneforsikring 5 Innboforsikring 6 Reiseforsikring 6 Studentforsikringer 6 Private skadeforsikringer

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer 2017

Ledernes medlemsforsikringer 2017 Ledernes medlemsforsikringer 2017 Personforsikringer Obligatoriske og frivillige Ledernepakken nå inkludert Kritisk sykdomsforsikring! Andre kollektive medlemsforsikringer Frivillige, kollektive forsikringer

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE

INFORMASJON TIL ANSATTE Lunner kommune FORSIKRINGER INFORMASJON TIL ANSATTE 2011 Denne orienteringen gir en forenklet beskrivelse av forsikringene som supplement til forsikringsavtalene, forsikringsbevis og vilkår. Ved eventuelle

Detaljer

Astrid Tideman Sørland, generalsekretær. godt å vite. Kortversjon Beskrivelsen av de ulike forsikringene

Astrid Tideman Sørland, generalsekretær. godt å vite. Kortversjon Beskrivelsen av de ulike forsikringene Medlemsforsikringer 2014 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor skal gi deg trygghet og sikre at du får gode forsikringsavtaler. Gjennom 2013 har vi utvidet forsikringstilbudet til også

Detaljer

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE www.gjensidige.no Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE 1. Dødsfallsforsikring 2. Yrkesskadeforsikring 3. Melding av skader 4. Dine private forsikringer 5. Ord og uttrykk i forsikring 6. Oversikt over

Detaljer

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen Medlemsfordelene dine i 2013 Jo flere vi er sammen 85 000 medlemmer tar ikke feil! Kjære YS-Medlem Det er en glede å se at så mange medlemmer benytter seg av medlemstilbudene. Nå har over 85 000 medlemmer

Detaljer

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Forsikringspakka 2016 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen Medlemsfordelene dine i 2013 Jo flere vi er sammen Kjære YS-Medlem 85 000 medlemmer tar ikke feil! Det er en glede å se at så mange medlemmer benytter seg av medlemstilbudene. Nå har over 85 000 medlemmer

Detaljer

Frittstående organisasjoner 2007

Frittstående organisasjoner 2007 Den Norske Jordmorforening (DNJ) Den Norske Diakonforbund Norsk Flygelederforening Norges Farmaceutiske Forening (NFF) norske Arkitekters Landsforening (NAL) universitets- og Høyskoleutdannedes Forbund

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Forsikringspakka 2013 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 1 Folketrygd og forsikring for frilansere Denne brosjyren gir deg en kortfattet innføring i dine trygderettigheter. Når du kjenner disse rettighetene kan du

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE kkkkkkkkkkk Til ansatte i Helse Midt-Norge Yrkesskadeforsikring etter Lov om yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring etter overenskomsten med Spekter Gruppelivsforsikring Fritidsulykkesforsikring

Detaljer

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring Godt å vite Normal utbetalingsrekkefølge Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i slik rekkefølge:

Detaljer

NFFs forsikringer 2011

NFFs forsikringer 2011 NFFs forsikringer 2011 Innholdsfortegnelse Obligatoriske forsikringer Livs-, uføre-, ulykkes-, kritisk sykdomog ID-tyveriforsikringer 4 Frivillige forsikringer Livs- og uføreforsikring 6 Barneforsikring

Detaljer

NFFs Forsikringer 2013 1

NFFs Forsikringer 2013 1 NFFs Forsikringer 2013 1 Fem i en: LIVSFORSIKRING - UFØREFORSIKRING - ULYKKESFORSIKRING - KRITISK SYKDOMSFORSIKRING - ID-TYVERIFORSIKRING Den obligatoriske forsikringen er alle medlemmene med på, dersom

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper.

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper. PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper. Kontakt oss! PF Forsikring 23 16 31 00 forsikring@pf.no 1 To nye forsikringer for to kroner måneden!

Detaljer

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringssidé finner du på www.nj.no/forsikring

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringssidé finner du på www.nj.no/forsikring Godt å vite Normal utbetalingsrekkefølge Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i slik rekkefølge:

Detaljer

MEDLEMSFORSIKRINGER 2012

MEDLEMSFORSIKRINGER 2012 MEDLEMSFORSIKRINGER 2012 Foto: Tom Snedal/NAD ÅRETS NYHET: Du er nå fullforsikret i intops! Befalets Fellesorganisasjon Les mer om forsikringene på www.bfo.no BFO-PAKKEN Spesialtilpasset deg som er befal

Detaljer

Personalforsikringer for

Personalforsikringer for Oslo kommune Personalforsikringer for ansatte i Oslo kommune av 01.10.2011 Gjelder fra 01.01.2014 Erstatter tidligere brosjyre av 01.10.2011 Det gjøres oppmerksom på at det er de til enhver tid gjeldende

Detaljer

DNMF Partnerservice - medlemsforsikringer til DNMFs medlemmer

DNMF Partnerservice - medlemsforsikringer til DNMFs medlemmer Forsikringer i Tryg DNMF Partnerservice - medlemsforsikringer til DNMFs medlemmer Det er gledelig å se at stadig flere av medlemmene velger å samle sine forsikringer i vår medlemsavtale med Tryg. Med DNMF

Detaljer

Kritisk sykdom er nå inkludert i BFO-pakken! Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no

Kritisk sykdom er nå inkludert i BFO-pakken! Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Kritisk sykdom er nå inkludert i BFO-pakken! Medlemsforsikringer Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Ajourført januar 2009 BFOs medlemsforsikringer www.bfo.no BFO tilbyr sine medlemmer

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i NFF!

Fordeler for deg som er medlem i NFF! Fordeler for deg som er medlem i NFF! F N F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND Din trygghet- vår sak! 2014 Fordelene ved å være mange er mange Om oss Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund er en partipolitisk

Detaljer

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Medlemsforsikringer Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Ajourført januar 2008 BFOs medlemsforsikringer www.bfo.no BFO-pakken: Forsikring ved dødsfall, uførhet og ulykke BFOs kollektive

Detaljer

BFO FORSIKRINGER BFO-PAKKEN TILPASSET TRYGGHET

BFO FORSIKRINGER BFO-PAKKEN TILPASSET TRYGGHET BFO FORSIKRINGER BFO-PAKKEN TILPASSET TRYGGHET 1 2013 JEG BLIR DA VEL IKKE SKADET... Det er grunn til å tro at mange av de 1478 personene i alderen 20-34 år som ble skadet i trafikken i 2012 tenkte tilsvarende.

Detaljer

Medlems- fordeler 2016

Medlems- fordeler 2016 Medlems- fordeler 2016 Visste du at du kan finansiere medlemskontingenten med det du sparer på YS-forsikringene, YS-rabattene og de ekstra gode rentene hos banken? Nytt produkt: YS Hytteinnbo Økte forsikringssummer

Detaljer

Snakk med Forsikringskontoret

Snakk med Forsikringskontoret Forsikringer 2010 3 Snakk med Forsikringskontoret Når vi forhandler på vegne av 17 000 medlemmer oppnår vi priser og vilkår som er langt bedre enn du kan oppnå som privatperson. Det finnes neppe andre

Detaljer

Så er du litt tryggere

Så er du litt tryggere Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no Forsikring 2015 Så er du litt tryggere Januar 2015 NJ Forsikring 22 05 39 50 www.nj.no/forsikring forsikring@nj.no Vi gjør det vanskelige enkelt Har du de forsikringene

Detaljer

La noen du stoler på forsikre deg

La noen du stoler på forsikre deg La noen du stoler på forsikre deg Hva? Hvorfor? For hvem? Boligbyggelagenes Forsikring er: Forsikring skal gi deg trygghet for det som plutselig kan skje. Da er det viktig at du kan stole på forsikringsselskapet

Detaljer

og du får forsikringen uten å levere helseerklæring. Medlemmer som IKKE ønsker å bli med på forsikringen, kan reservere seg.

og du får forsikringen uten å levere helseerklæring. Medlemmer som IKKE ønsker å bli med på forsikringen, kan reservere seg. Medlemsforsikringer 2017 1 Kjære medlem! og du får forsikringen uten å levere helseerklæring. Medlemmer som IKKE ønsker å bli med på forsikringen, kan reservere seg. Et stadig stigende antall medlemmer

Detaljer

Nye forsikringssider

Nye forsikringssider Forsikringer 2009 1 Kjære medlem! Vi har det siste året utredet en ytterligere forbedring av medlemsforsikringene, blant annet i form av en obligatorisk livsforsikring og uføreforsikring. Men etter en

Detaljer

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring Utdanningsforbundets livsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. Kontakt oss! PF Forsikring 23 16 31 00 forsikring@pf.no 1 2 Innhold: Seks gode forsikringer

Detaljer

orm: jnd.no Foto: ByMPhotos/Istock. F Forsikring 2014

orm: jnd.no Foto: ByMPhotos/Istock. F Forsikring 2014 Forsikring 2014 Forsikring 2014 Snakk med oss! NJ Forsikring ordner NJs medlemsforsikringer. Er det noe du lurer på om medlemsforsikringene er det bare å ta en telefon eller sende en e-post. Da kan vi

Detaljer

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501###

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501### NORCONSULT AS Trondheim, 28. november 2014 Forsikringsbevis for ansatte i NORCONSULT AS Avtalenummer: Gruppe: PV04315 Fast ansatte Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB

Detaljer

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no. Ajourført januar 2010

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no. Ajourført januar 2010 BFO er stolte av, også i år, å kunne presentere en utvidelse av BFO-pakken slik at den fremstår enda mer gunstig enn tidligere. I år har vi inkludert identitetstyveri i BFO-pakken. Les mer om ID-tyveri

Detaljer

Spørreundersøkelsen følger i sin helhet som bakgrunnsmateriale til dette notatet.

Spørreundersøkelsen følger i sin helhet som bakgrunnsmateriale til dette notatet. Notat Til: Fra: NJ forsikringsutvalg Bafo Forsikringsmegling Dato: 6. oktober 2008 Obligatorisk livs - og uføreforsikring med reservasjonsrett 1. Bakgrunn for utredningen NJs forsikringsutvalget har det

Detaljer

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet Utestasjonerte Forsikringer for ansatte i utlandet 08764-12.2011 Forsikring for utestasjonerte Har bedriften din ansatte i utlandet? Forsikring for utestasjonerte gir trygghet under utenlandsoppholdet

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer

Reforhandling av forsikringsordningene for 2016

Reforhandling av forsikringsordningene for 2016 Reforhandling av forsikringsordningene for 2016 1. Obligatoriske kollektive forsikringer... 2 Obligatorisk gruppelivsforsikring - Storebrand... 2 Obligatorisk ulykkesforsikring - AIG... 2 Obligatorisk

Detaljer

i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring

i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring Følgende er endret i Utdanningsforbundets livsforsikring i 2013: Samboer trenger ikke lenger å begunstige medlemmet,

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: Seks gode forsikringer for ni kroner dagen side

Detaljer

Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no. Forsikring. Trygt og godt. NJ Forsikring 22 05 39 50 www.nj.no/forsikring forsikring@nj.no

Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no. Forsikring. Trygt og godt. NJ Forsikring 22 05 39 50 www.nj.no/forsikring forsikring@nj.no Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no Forsikring 2016 Trygt og godt NJ Forsikring 22 05 39 50 www.nj.no/forsikring forsikring@nj.no Vi gjør det vanskelige enkelt Har du de forsikringene du trenger. Eller

Detaljer

Forsikringspakka 2011. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011

Forsikringspakka 2011. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011 Endringer i forsikringspakka fra 1.1.2011 Prisen på kollektiv hjem øker med kr 1 pr. måned Reiseforsikringen: Prisen øker med kr 1 pr. måned Grunnforsikringen:

Detaljer