Nye forsikringssider

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye forsikringssider"

Transkript

1 Forsikringer

2 Kjære medlem! Vi har det siste året utredet en ytterligere forbedring av medlemsforsikringene, blant annet i form av en obligatorisk livsforsikring og uføreforsikring. Men etter en undersøkelse av hvilke forsikringer våre medlemmer har gjennom arbeidsforholdet, valgte vi å la saken bero. Det viste seg at de aller fleste har en livsforsikring på minst 10 G de beste har 38 G, nesten 2,7 mill. Enkelte har også uføreforsikring i tillegg. I andre enden av skalaen er det noen medlemmer som ikke har noen ting utover den lovbestemte yrkesskadeforsikringen. Etter at obligatorisk tjenestepensjon ble innført for to år siden, er alle ansatte medlemmer nå omfattet av en pensjonsordning. Frilansere kan slutte seg til NJs tjenestepensjon på individuelt grunnlag. Mange medlemmer har selvsagt behov for bedre forsikringsdekninger, ikke minst i forhold til gjeldsbelastningen familien har. Dette kan løses gjennom å melde seg inn i livsforsikringene til NJ. Bytter du gjeldsforsikringen i banken med NJs livsforsikring, kan du spare mange tusen kroner hvert år. Det har vi sett flere eksempler på de siste to årene. Sjekk selv den nye forsikringskalkulatoren på forsikring, eller ta kontakt med vårt forsikringskontor for å få råd om hva slags dekninger som er smarte for deg. Når du skal vurdere ditt forsikrings behov, er det fornuftig å finne ut hvilke forsikringer arbeidsgiver dekker. Med vennlig hilsen Jahn-Arne Olsen generalsekretær i NJ NJs forsikringskontor Du kan få råd og hjelp i de fleste forsikrings spørsmål fra NJs forsikringskontor. Vi har oversikt over de forsikringer du er dekket av i tariffavtalen. Om du vet hvilke ordninger som gjelder på arbeidsplassen og hva du har privat, kan rådgiverne på forsikringskontoret se om du har hull eller overdekninger. De ansatte på NJs forsikringskontor skal ikke prakke på deg forsikringer du ikke trenger, men de skal gi deg den informasjonen og de forklaringer du behøver for å ta dine egne beslutninger. Selv om NJs medlemsforsikringer er styrket og utvidet de siste årene, er Bilder: Disse rådgiverne kan du treffe når du ringer til NJs forsikringskontor. Fra venstre Irene Myhre, Liv-Toril Moen, Stian Nedberg og Kurt Olsen. NJs forsikringskontor Nye forsikringssider det stadig rom for forbedringer. Innspill fra deg som medlem om justeringer av dagens ordninger, eller helt nye tilbud, vil være viktige bidrag til en løpende utvikling av medlemsforsikringene. Og husk: Jo flere som er med på NJs forsikringer, jo sterkere står vi når pris og vilkår skal forhandles med selskapene. Dersom du blir uenig med forsikringsselskapet om oppgjør etter en skade, kan forsikringskontoret bistå deg med kvalifisert rådgivning. Det gir ingen garanti for at du får medhold i sak, men det gir en sikkerhet for at saken din blir behandlet korrekt i forhold til forsikringsvilkårene. Vi har utviklet en helt ny nettside med forsikringsinformasjon til medlemmene. På finner du alle medlemsforsikringene med priser og vilkår. Du kan selv bestille forsikring direkte på nettet etter at du har logget deg inn med medlemsnummer og fødselsdata. Medlemsnummeret finner du på pressekortet. Noen forsikringer krever at du leverer en egenerklæring om helse. Skjema for dette kan du laste ned fra nettsidene og skrive ut selv, eller bruk skjema som er på midtsidene. Behovsanalyse På forsikringssidene finner du også en behovsanalyse som hjelper deg å vurdere ditt forsikrings behov. Ved å legge inn inntekt, gjeld og noen få andre opplysninger kan du med noen tastetrykk få svar på om du har tilstrekkelig livsforsikring og uføreforsikring. Analysen tar utgangspunkt i de forsikringene du allerede har gjennom medlemskapet. Private forsikringer må du selv legge inn for å få et riktig helhetsbilde. Resultatet av analysen gir en indikasjon om hva slags forsikringer du bør vurdere å kjøpe eller å si opp. Men en automatisert behovsanalyse blir ofte litt unyansert. Ta derfor informasjonen du får ut som et grunnlag til å drøfte ditt forsikringsbehov med en rådgiver på forsikringskontoret. Da er du sikker på å få de løsningene som er best for deg. 2

3 Livs- og uføreforsikring Du kan velge om du vil ha livsforsikring eller uføreforsikring eller begge. Dessuten kan du velge om du vil ha 11 G eller 22 G i forsikringssum. Ektefelle/samboer/partner har de samme valgmulighetene. Alternativ til gjeldsforsikring Forsikringene kan være et alternativ til tradisjonell gjeldsforsikring. Først og fremst fordi det er rimeligere, men også fordi det gir større handlefrihet. Erstatningen kan benyttes til å nedbetale gjeld, eller disponeres fritt etter ønske og behov. Årspris per aldersintervall Alder Medlem død 11 G Medlem ufør 11 G Utbetaling av erstatning - uføre forsikringen Uføreforsikringen utbetales til deg som en engangserstatning, dersom du blir minst 50 % varig arbeidsufør. Uførheten må ha vart i minst to år, og du må ha fått innvilget minst 50 % varig uførepensjon fra folketrygden. Utbetaling av erstatning - livsforsikringen Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte. Ved ektefelle/samboers død Medforsikret død 11 G Medforsikret ufør 11 G t.o.m 30 år For dekning på 22 G dobles prisen. 1 G = kr Livs- og uføreforsikringene leveres av Handelsbanken Liv. Begunstigelse Du kan selv velge hvem som skal ha utbetalt dødsfallerstatningen etter deg. Dette kalles begunstigelse. Begunstigelse gjøres på et eget skjema som du får ved henvendelse til forsikringskontoret. Uførhet Med uførhet menes redusert evne til å arbeide. Du må ha fått innvilget minst 50 % varig uførepensjon fra folketrygden for å full erstatning fra uføredekningen. Normal utbetalingsrekkefølge Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i slik rekkefølge: 1. Ektefelle /reg. partner/ samboer jf definisjon av samboer 2. Livsarvinger 3. Arvinger etter loven utbetales forsikringssummen til deg. Erstatningen utbetales uansett om dødsfallet skyldes sykdom eller ulykke, og forsikringen gjelder i arbeid og fritid over hele verden. Skattefritt Erstatning fra livs og uføreforsikringen er fritatt for inntektsskatt etter dagens regler. Nedtrapping - varighet Forsikringssummene for livs - og uføreforsikringene nedtrappes etter fylte 51 år. Livsforsikringen opphører ved utgangen av det året den forsikrede fyller 67 år. Uføredekningen opphører ved utgangen av det året den forsikrede fyller 60 år. Påmelding Du må levere helseerklæring for å bli med på forsikringen. Skjema for helseerklæring finner du på og på midtsidene i brosjyren. Livsforsikring 1 G Alle medlemmer i NJ er dekket av en livs forsikring på 1 G, kr NJ betaler denne forsikringen, og den gjelder ut det året du fyller G-forsikringen dekker IKKE dødsfall som følge av terror eller krigshandlinger. Studentmedlemmer omfattes ikke av denne forsikring en eller gravferdskassen. Pressens Gravferdskasse NJs medlemmer er med i Pressens Gravferds kasse. Den gir de etterlatte en utbetaling på kr Gjennom medlemskapet har du dermed kr i gratis livsforsikring. 3

4 Innboforsikring NJs innboforsikring har en av markedets beste dekninger ved alle typer skader i hjemmet. Samlet dekning ved skade på og tap av inn bo og løsøre er kr 1,5 mill. Forsikringen dekker medlem, ektefelle/samboer samt andre medlemmer av den faste husstand. Innboforsikringen omfatter: Innbo og løsøre Rettslig erstatningsansvar Rettshjelp Uflaksforsikring Skader som dekkes: Brann og nedsoting Lynnedslag og elektrisk fenomen Naturskade Vannskader etter brudd på rørledning Tyveri, hærverk, ran og overfall Tyveri fra kontorpult eller garderobeskap på arbeidsplassen Matvarer i fryser ved svikt i strømforsyning Utgifter til ryddig, flytting og lagring etter skade Veskenapping Tyveri av sykkel Tyveri/hærverk i bod/garasje Ting på privat uteareal Eget yrkesløsøre Rekonstruksjon av notater Naturskade OBS: Innboforsikringen dekker ikke selve bygningen. Dersom du bor i ene bolig må du ha bygningsforsikring på huset. Om du bor i sameie eller borettslag vil det som regel være en felles forsikring på boligen. Uflaksdekning Denne dekningen kan hjelpe deg når innbo og løsøre rammes av ren uflaks. Under uflaksdekningen kan du få erstatning inntil kr Ekstradekning NJs ekstradekning gir erstatning ved skader forårsaket av dyr, transportskade ved flytting og bedre dekning for skader i bod og garasjer. Dersom tv en ramler i gulvet som følge av barns lek i hjemmet, er dette dekket under NJs innboforsikring. Påmelding Innboforsikringen inngår ikke automatisk i medlemskapet. Du må selv melde deg på. Pris Prisen på innboforsikringen er avhengig av din adresse i folkeregisteret. Sone 1: Oslo Kr 1730 Sone 2: Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Drammen, Asker, Bærum, Oppegård, Nesodden, Ski, Skedsmo, Lørenskog og Nittedal. Kr 1230 Sone 3: Resten av landet. Kr 1030 Innbo Student Kr 334 Innboforsikringen for studenter dekker inntil kr Forsikringen leveres av TrygVesta Forsikring. Reiseforsikring Dersom du har valgt familiedekning, gjelder NJs reiseforsikring for medlemmer, ektefelle/samboer, samt barn som har felles adresse i folkeregisteret ut det året de fyller 20. Egne barn som ikke bor hos forsikrede, er dekket på reiser sammen med forsikrede. Her ser du dekningene i fjor og i år: Dekningselementer 2008 Reisens varighet 60 dager 60 dager Tjenestereise Ja Ja Nytt produkt 2009 Reisesyke Ubegrenset Ubegrenset Hjemtransport Ubegrenset Ubegrenset Forsinket avgang 500 per dag / pp Forsinket bagasje / (4 timer) 500 per dag / pp / (4 timer) Reisegods / / Sykeledsagelse / tilkallelse Hjemkallelse Ubegrenset Ubegrenset Reiseavbrudd / / Privatansvar Rettshjelp Innhenting av reiserute / / Evakuering per pers Ubegrenset Avbestillingsforsikring / / Ulykke medisinsk invaliditet - voksne Ulykke medisinsk invaliditet - barn Ulykke død - voksne Ulykke død - barn To summer angir dekning på en person / familie. Ulykkesdekning i Norden har lavere forsikringssum. Dekning Reiseforsikringen gjelder for reiser med inntil 2 måneders varighet i hele verden. Den dekker også tjenestereiser, og reiser til og fra arbeidsstedet. De eneste stedene du ikke er dekket, er i hjemmet og på ditt arbeidssted/studiested. Avbestilling inkludert Forsikringen har dekning for avbestilling på grunn av sykdom, dødsfall og andre alvorlige hendelser i familien. Slike omkostninger dekkes med inntil kr per person, eller inntil kr per familie per forsikringsår. Det er ingen egenandel ved skader bortsett fra rettshjelpsdekn ingen. Pris Familiedekningen koster kr 996 per år. Dekningen for en person koster kr 856 per år. Forsikringen leveres av Gouda Reiseforsikring. 4

5 Ulykkesforsikring NJs ulykkesforsikring dekker ulykkesskader som fører til varig medisinsk invaliditet. I tillegg dekkes behandlingsutgifter. Forsikringen har også en rekke tilleggsdekninger, se nedenfor. Dekningsområde Forsikringen gjelder både i arbeid og fritid over hele verden Forsikringen dekker medlem, ektefelle/samboer/registrert partner og barn under 20 år Dekker ikke sykdom, belastningslidelser, ekstremsport eller krigsrisiko Dekning Forsikringssummen er avhengig av familiesammensetning på skadetidspunktet, se tabellen Invaliditetsgrad fra 1 % gir rett til erstatning Behandlingsutgifter dekkes med inntil 5 % av forsikringssummen Ved barns dødsfall etter ulykke utbetales kr OBS! Ønsker du dekning for uførhet pga sykdom, må du ha uføreforsikring. Se side 3 Familiesammensetning Medlem Enslig 30 G (kr ) Ektefelle/ samboer Medlem med ektefelle/samboer 15 G (kr ) 15 G (kr ) Per barn Medlem med barn 15 G (kr ) 15 G (kr ) Medlem med ektefelle og barn 10 G (kr ) 10 G (kr ) 10 G (kr ) Erstatningen til enslig medlem som blir 100 % medisinsk invalid er kr Blir du 10 % invalid får du 10 % av erstatningen, kr Tap av syn på ett øye 18% Tap av én lunges funksjon 35% Tap av beste hånd 50% Lammelse ben 65% Tap av alle tær på én fot 10% Stor hjerneskade 100% Døvhet ett øre 15% Lammelse underarm 60-65% Tap av pekefinger 12% Amputert ankelledd eller legg 20-30% Tap av én stortå 5% Ulykkesskade og Invaliditet Med ulykkesskade menes «skade på legemet forårsaket av en plutselig og ytre begivenhet ulykkestilfelle uavhengig av den forsikredes vilje.» Her ser du eksempler på hvor mye enkelte funksjoner og kroppsdeler er verdsatt til ved varig medisinsk invaliditet. Tilleggsdekninger Psykologisk førstehjelp Dersom noen i samme husstand og/ eller sikredes barn omkommer i en ulykke, dekkes inntil kr til psykolog. Ombygging av bolig Dersom følgene av en ulykke er av en slik art at sikredes bolig må bygges om, vil forsikringen dekke slik ombygging med inntil kr Benbrudd Forsikringen gir dekning ved brudd- og brannskader når dette er en direkte følge av en ulykke. Forsikringssummen er fra til kr for bruddskader. I vilkårene finner du en utdypende oversikt over forsikringssummer ved ulike bruddskader. Brannskade Dersom sikrede utsettes for 2. eller 3.grads forbrenning på 30 % eller mer av kroppen, dekkes kr Sykehuspenger Dersom sikrede utsettes for en ulykke som fører til at sikrede blir innlagt på sykehus i minst 5 dager sammenhengende utbetales kr 400 per dag fra og med 120. time. Utbetalingen er begrenset til 365 dager. Taxi til/fra arbeid og behandlinger Dersom sikrede har vært innlagt på sykehus på grunn av en ulykke vil forsikringen dekke taxi direkte til/fra behandling og direkte til/fra arbeid når det er medisinsk nødvendig at transporten ikke kan foretas på annen måte. Maksimal erstatning er kr Ulykkesforsikringen er frivillig. Du må selv melde deg på til NJs forsikringskontor eller på Pris Premien er kr 576 per år. Forsikringen leveres av AIG Europe. Medisinsk invaliditet innebærer «legemlig funksjonstap uten hensyn til om en er i stand til å forsørge seg selv gjennom inntektsbringende arbeid» 5

6 Barneforsikring NJs barneforsikring kan tegnes for barn fra 3 mnd til 20 år. Erstatning ved medisinsk invaliditet Det utbetales erstatning med inntil kr hvis barnet blir 100 % varig medisinsk invalid som følge av ulykke eller sykdom. Erstatning ved død Forsikringen gir rett til en engangsutbetaling på kr hvis barnet dør som følge av ulykke. Behandlingsutgifter Forsikringen dekker kostnader som følge av en ulykkesskade, blant annet utgifter til pleie, behandling og reiser med inntil kr Dagpenger ved sykehusopphold Hvis barnet blir innlagt på sykehus gir forsikringen erstatning på kr 350 per dag fra 15. dag, og i inntil 365 dager. Engangsbidrag ved ombygging av bolig Forsikringen dekker nødvendige utgifter inntil kr i forbindelse med ombygging eller tilpassing av bolig som følge av ulykke eller sykdom. Utvidet hjelpestønad Ved langvarig sykdom eller i en rehabiliteringsperiode, kan det gis en erstatning på inntil kr per år i fem år. Utvalgte sykdommer Dersom det konstateres MS, kreft, leddgikt, sukkersyke eller cystisk fibrose utbetales erstatning på kr Forsikringssummen er et engangsbeløp. Påmelding Det kreves helseerklæring for å bli med på forsikringen. Påmeldingsskjema og helseerklæring fylles ut på nettet. Gå via forsikring. Pris Årspremien er kr Forsikringen leveres av Protector Forsikring. Helseforsikring NJs helseforsikring sikrer deg og hele familien rask behandling. Helseforsikringen finner fram til de sykehus og spesialister som best og hurtigst kan behandle deg, i Norge eller i et annet land i Europa. Du kan ha forsikringen gjennom NJ til du er 67 år. Deretter kan du søke om individuell videreføring av avtalen. Forsikringen dekker Spesialistkonsultasjon innen 10 dager Garantert operasjon/behandling innen 20 dager Hjelp og oppfølging før, under og etter behandling Dekning av alle kostnader relatert til behandling, reise og opphold Ny uavhengig vurdering av diagnose som allerede er stilt Eget pasientombud som ivaretar dine pasientrettigheter Ubegrenset ansvarstid 2 millioner kroner i forsikringssum pr. skadetilfelle Påmelding Det kreves ikke helseerklæring for å bli med på forsikringen. Det er lik pris uansett alder, livsstil og kjønn. Premie Årspremien for voksen er kr Premien for barn er kr 804. Barn regnes fra 0 18 år. Forsikringen leveres av Vertikal Helseassistanse AS. Grunnbeløpet i Folketrygden G er grunnbeløpet i Folke trygden. Fra 1. mai 2008 er det på kr Beløpet reguleres hvert år. 6

7 For frilansere Yrkesskade forsikring Journalister som er selvstendig næringsdrivende kan nå tegne frivillig yrkesskadeforsikring. Det kreves at du har org. nr i enhetsregisteret i Brønnøysund. Forsikringen gir tilnærmet samme dekning og vilkår som den lovpålagte yrkesskadeforsikringen for arbeidstakere. Forsikringen gjelder ved skader og sykdommer som påføres under arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden. Det gis erstatning for påførte utgifter frem til oppgjørstidspunktet, framtidige utgifter, tapt inntekt fram til oppgjørstidspunktet, tap av framtidig inntekt (ervervsmessig uførhet), menerstatning fra og med 15 %, samt erstatning til etterlatte ved dødsfall. Premie Forsikringen koster kr Forsikringen leveres av TrygVesta Forsikring. Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på Tjenestepensjon Frilanserne blir som hovedregel ikke omfattet av reglene knyttet til Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP). Loven åpner likevel for at selvstendige næringsdrivende journalister kan spare inntil 4 % av personinntekten for lønn mellom 1 G og 12 G til alderspensjon. Eksempel: Lønn kr G kr = kr x 4 % = kr = sparebeløp Du kan selv velge risikoprofil for forvaltningen av pensjonsmidlene. Risikoprofilene gir ulik forventet avkastning, og ditt valg styres av din livssituasjon. I alle risikoprofiler blir risikoen automatisk trappet ned jo nærmere du kommer pensjonsalderen. I tilknytning til tjenestepensjonen må du også tegne en forsikringsdekning - innskuddsfritak (obligatorisk). Dersom du blir arbeidsufør helt eller delvis etter 12 måneders sykmelding, kan Handelsbanken Liv på gitte vilkår fortsette sparingen for deg. Du må levere helseerklæring for denne dekningen dersom du sparer mer enn 2 % av lønn med fradrag av 1 G. Du kan også tilknytte uførepensjon til tjenestepensjonsavtalen. Denne vil bli utbetalt etter 12 måneders sykmelding dersom du mottar arbeidsavklaringspenger fra NAV (nytt regelverk fra 2009). Uførepensjonen kan utgjøre maks 70 % av lønn sammen med en beregnet folketrygd av lønn inntil 12 G. Du må levere helseerklæring for å etablere en uførepensjon. Kostnader Administrasjonsavgiften er kr 99 per år. I tillegg kommer forvaltningshonorarer for de underliggende fondene. Avhengig av risikoprofil (andel aksjer) koster standard forvaltning fra 0,63 % til 0,72 %. Kostnader knyttet til tjenestepensjonen er fradragsberettiget i næringsoppgaven. Forsikringen leveres av Handelsbanken Liv. Kortversjon Beskrivelsen av de ulike forsikringene i denne brosjyren er ikke fullstendig i alle detaljer. Ved et skadeoppgjør er det forsikringsvilkårene, forsikringsbevisene og avtalene mellom NJ og det aktuelle selskapet som legges til grunn. Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil i brosjyren. Private skade forsikringer Samarbeidsavtalen mellom NJ og TrygVesta gir deg rabatt på private skadeforsikringer. Med private skadeforsikringer menes hus-, hytte-, bil-, båt- eller andre tingforsikringer. Har du fem eller flere forsikringer i Vesta, og minst en av disse er bil- eller boligforsikring, blir du med på Vesta Trygghetsavtale EKSTRA. Kollektiv innboforsikring teller som en av forsikringene. Dette gir deg en samle- og medlemsrabatt på 22 % på alle dine private skadeforsikringer. TrygVesta Trygghetsavtale EKSTRA gir deg leiebil i inntil 10 dager ved kaskoskade, redusert egenandel ved kollisjoner med dyr, dekning av psykologhjelp i inntil 10 timer etter tilfeller av blind vold som ran, overfall, voldtekt eller grove trusler. Ta kontakt med TrygVesta på grønt nummer om du ønsker mer informasjon om private skadeforsikringer. 7

8 Forsikring NJs forsikringskontor Boks 1344 Vika 0113 Oslo , fax Norsk Journalistlag Boks 8793, Youngstorget 0028 Oslo

NETFs forsikringer 2008

NETFs forsikringer 2008 NETFs forsikringer 2008 Livsforsikring - uføredekning - ulykkesforsikring Innhold Obligatoriske forsikringer 2 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring

Detaljer

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2014

Forsikringstilbud Lederne 2014 Forsikringstilbud Lederne 2014 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer.

Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer. Forsikringer 2008 1 leder Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer. Resultatet ble bedre og rimeligere forsikringer. I sommer sjekket vi markedet

Detaljer

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring MARKEDSARBEID Ledernes medlemsforsikringer 2013 2015 Sverre Simen Hov Kommunikasjonsleder LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive

Detaljer

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk

Detaljer

NETFs forsikringer 2010

NETFs forsikringer 2010 NETFs forsikringer 2010 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringssidé finner du på www.nj.no/forsikring

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringssidé finner du på www.nj.no/forsikring Godt å vite Normal utbetalingsrekkefølge Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i slik rekkefølge:

Detaljer

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring Godt å vite Normal utbetalingsrekkefølge Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i slik rekkefølge:

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2012

Forsikringstilbud Lederne 2012 Forsikringstilbud Lederne 2012 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2012 1 Norsk Ergoterapeutforbund utvikler faget og tar vare på deg som arbeidstaker. Gjennom ditt arbeid som ergoterapeut bidrar du til å gjøre hverdagslivet mulig for mange

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2013

Forsikringstilbud Lederne 2013 Forsikringstilbud Lederne 2013 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Medlemsforsikringer 2009

Medlemsforsikringer 2009 Medlemsforsikringer 2009 1 Egne medlemsforsikringer For første gang har UHF etablert sine egne uavhengige medlemsforsikringer. Gjennom en stor anbudsrunde sist vinter fikk vi mange tilbud fra både norske

Detaljer

NSO Studentforsikring

NSO Studentforsikring NSO Studentforsikring Kjøp FØR uhellet er ute... www.student.no STUDENTFORSIKRINGEN God og rimelig studentforsikring til deg som student Norske studenter har dårlige rettigheter hvis uhellet skulle skje.

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2013

Forsikringstilbud Lederne 2013 Forsikringstilbud Lederne 2013 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 1 Folketrygd og forsikring for frilansere Denne brosjyren gir deg en kortfattet innføring i dine trygderettigheter. Når du kjenner disse rettighetene kan du

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2012

Forsikringstilbud Lederne 2012 Forsikringstilbud Lederne 2012 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

orm: jnd.no Foto: ByMPhotos/Istock. F Forsikring 2014

orm: jnd.no Foto: ByMPhotos/Istock. F Forsikring 2014 Forsikring 2014 Forsikring 2014 Snakk med oss! NJ Forsikring ordner NJs medlemsforsikringer. Er det noe du lurer på om medlemsforsikringene er det bare å ta en telefon eller sende en e-post. Da kan vi

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2016 1 Hva er viktig i livet ditt? Hva er viktig i livet ditt og hva vil skje hvis sykdom eller skade forhindrer deg i å leve dette livet? Disse spørsmålene stiller vi ergoterapeuter

Detaljer

På Forsikringskontoret. Nye forsikringssider svarer deg. Nyheter. Det er i forbindelse med store begivenheter i livet behovet for forsikringer endres.

På Forsikringskontoret. Nye forsikringssider svarer deg. Nyheter. Det er i forbindelse med store begivenheter i livet behovet for forsikringer endres. Forsikringer 2009 Nye forsikringssider Forsikringskontoret svarer deg Vi har utviklet en helt ny nettside med forsikringsinformasjon til medlemmene. Du finner også en oversikt over dine forsikringer her.

Detaljer

NFFs forsikringer 2009

NFFs forsikringer 2009 NFFs forsikringer 2009 Bedre og billigere Livsforsikring Uføreforsikring Ulykkesforsikring Den obligatoriske forsikringen er alle medlemmene med på, dersom de ikke har reservert seg. Forsikringen består

Detaljer

Ledernes forsikringstilbud 2011

Ledernes forsikringstilbud 2011 Ledernes forsikringstilbud 2011 Forsikringstilbudet 2011 Nye forsikringsleverandører Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2013 1 Snakk med Forsikringskontoret! Behovet for forsikring endrer seg gjennom livsløpet. Dersom du skifter sivil status; fra enslig til samboende, inngår ekteskap, får barn

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2015 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Så er du litt tryggere

Så er du litt tryggere Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no Forsikring 2015 Så er du litt tryggere Januar 2015 NJ Forsikring 22 05 39 50 www.nj.no/forsikring forsikring@nj.no Vi gjør det vanskelige enkelt Har du de forsikringene

Detaljer

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor OBLIGATORISK

Detaljer

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2014 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

NFFs forsikringer 2010

NFFs forsikringer 2010 NFFs forsikringer 2010 Innholdsfortegnelse Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 3 Barneforsikring 5 Innboforsikring 6 Reiseforsikring 6 Studentforsikringer 6 Private skadeforsikringer

Detaljer

Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no. Forsikring. Trygt og godt. NJ Forsikring 22 05 39 50 www.nj.no/forsikring forsikring@nj.no

Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no. Forsikring. Trygt og godt. NJ Forsikring 22 05 39 50 www.nj.no/forsikring forsikring@nj.no Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no Forsikring 2016 Trygt og godt NJ Forsikring 22 05 39 50 www.nj.no/forsikring forsikring@nj.no Vi gjør det vanskelige enkelt Har du de forsikringene du trenger. Eller

Detaljer

Medlemsforsikringer 2012

Medlemsforsikringer 2012 Medlemsforsikringer 2012 SIDE 2 LEDER Kjære medlem Nytt og bedre forsikringstilbud i 2012 for medlemmene i NRF! Norsk Radiografforbunds forsikringskontor ble etablert i fjor, og vi arbeider kontinuerlig

Detaljer

Medlemsforsikringer 2015

Medlemsforsikringer 2015 Medlemsforsikringer 2015 SIDE 2 LEDER Gratis hjelp! Som forbundsleder er jeg glad for å kunne yte våre medlemmer god service på områder der vi som forbund har inngått avtaler om medlemsfordeler. Utviklingen

Detaljer

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2016

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2016 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2016 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Andre kollektive medlemsforsikringer Ledernes forsikringskontor Private skadeforsikringer i Tryg Nyheter:

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

Ledernes forsikringstilbud 2012

Ledernes forsikringstilbud 2012 Ledernes forsikringstilbud 2012 Personforsikringer - obligatoriske - frivillige Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Forsikringstilbudet 2012 Forsikringer

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2011 1 Nye tilbud og bedre priser Vi var på anbud med medlemsforsikringene i fjor. Mange forsikringsselskaper syntes Lederne var en spennende gruppe å tilby sine tjenester

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet.

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet. Medlemsforsikringer Innholdsfortegnelse Side 2 Medlemsforsikringer Side 3 Pefo-forsikringen Dødsfalldekningen Uføredekningen Side 4 Ulykkesforsikringen Side 5 ID-tyveriforsikringen Side 6 Ektefelleforsikringenn

Detaljer

Medlemsforsikringer 2013

Medlemsforsikringer 2013 Medlemsforsikringer 2013 SIDE 2 LEDER Kjære medlem Bedre forsikringer og nytt tilbud Norsk Radiografforbund har vært på anbudsrunde med alle våre medlemsforsikringer i løpet av 2012, med det resultat at

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2012 1 Gode forsikringer til fornuftige priser Medlemsforsikringene våre hadde et godt år i 2011 om vi ser bort fra reiseforsikringen. Mange skader og særlig et par storskader

Detaljer

Medlemsforsikringer 2014

Medlemsforsikringer 2014 Medlemsforsikringer 2014 SIDE 2 LEDER Kjære medlem I 2014 er det tre år siden forbundet etablerte eget forsikringskontor. Dette har vært et godt tilbud til våre medlemmer. Antall henvendelser om medlemsforsikringene

Detaljer

Er du usikker på ditt forsikringsbehov?

Er du usikker på ditt forsikringsbehov? Forsikringer 2012 1 Er du usikker på ditt forsikringsbehov? På forsikringskontoret får du råd om hva slags løsning som passer best Her finner du alt om forsikring for deg. Vårt forsikringstilbud dekker

Detaljer

Forsikring for pensjonistmedlemmer 2016

Forsikring for pensjonistmedlemmer 2016 Forsikring for pensjonistmedlemmer 2016 1 Forsikring for pensjonistmedlemmer Som pensjonist kan du fortsatt beholde mange av NFFs medlemsforsikringer. På innbo og reiseforsikring er det ingen øvre aldersgrense,

Detaljer

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no Medlemsforsikringer www.personellforbundet.no Innholdsfortegnelse Side 3 Obligatorisk Dødsfallforsikring forsikringfor medlem Uføreforsikring for medlem Side 5 Dødsfallforsikring for ektefelle/samboer

Detaljer

FORSIKRINGSTILBUD Forsikring for medlemmer av Politiets Pensjonistforbund. pf.no/forsikring

FORSIKRINGSTILBUD Forsikring for medlemmer av Politiets Pensjonistforbund. pf.no/forsikring FORSIKRINGSTILBUD 2016 Forsikring for medlemmer av Politiets Pensjonistforbund pf.no/forsikring 2 3 Pensjonistforsikring til svært rimelig PF Forsikring-pris! Mange pensjonerte medlemmer har klaget over

Detaljer

MEDLEMSFORSIKRINGER 2011

MEDLEMSFORSIKRINGER 2011 MEDLEMSFORSIKRINGER 2011 Befalets Fellesorganisasjon Les mer om forsikringene på www.bfo.no BFO-PAKKEN Spesialtilpasset deg som er befal Pris: kr 300 pr måned BFO-pakken gjelder hele døgnet i hele verden

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2018 1 Hva er viktige aktiviteter for deg? Hva er viktige aktiviteter for deg, og hva vil skje hvis sykdom eller skade forhindrer deg i å gjøre eller delta i disse aktivitetene?

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2017 1 Hva er viktige aktiviteter for deg? Hva er viktige aktiviteter for deg, og hva vil skje hvis sykdom eller skade forhindrer deg i å gjøre eller delta i disse aktivitetene?

Detaljer

Ta en prat om helseforsikringen!

Ta en prat om helseforsikringen! Ledernes medlemsforsikringer 2015 Ta en prat om helseforsikringen! I år innfører vi en helt ny forsikring for våre medlemmer: Helseforsikring. Dette er en forsikring som flere enn 400 000 mennesker i Norge

Detaljer

FORSIKRINGSTILBUD Forsikring for medlemmer av Politiets Pensjonistforbund. pf.no/forsikring

FORSIKRINGSTILBUD Forsikring for medlemmer av Politiets Pensjonistforbund. pf.no/forsikring FORSIKRINGSTILBUD 2016 Forsikring for medlemmer av Politiets Pensjonistforbund pf.no/forsikring 2 Pensjonistforsikring til svært rimelig PF Forsikring-pris! Mange pensjonerte medlemmer har klaget over

Detaljer

Medlemsforsikringer 2016

Medlemsforsikringer 2016 Medlemsforsikringer 2016 SIDE 2 LEDER Kjære medlem! I forbindelse med store begivenheter i livet endrer forsikringsbehovet seg. Dersom du skifter sivil status; fra enslig til samboer, inngår ekteskap,

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2015

Forskerforbundets forsikringer 2015 Forskerforbundets forsikringer 2015 Gratis forsikringssjekk! Visste du at du får gratis rådgivning i de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet hvilke ordninger som

Detaljer

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil.

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil. Medlemsforsikringer 2013 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor skal være en trygghet for deg og sikre at du får gode forsikringsordninger. Gjennom anbudsrundene gjeldende for 2013 har

Detaljer

Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad

Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad Til deg som er ansatt ved Modum Bad Denne brosjyren gir en oversikt over de forsikringene Modum Bad har tegnet for deg som ansatt. Flere av

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE

INFORMASJON TIL ANSATTE Lunner kommune FORSIKRINGER INFORMASJON TIL ANSATTE 2011 Denne orienteringen gir en forenklet beskrivelse av forsikringene som supplement til forsikringsavtalene, forsikringsbevis og vilkår. Ved eventuelle

Detaljer

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE www.gjensidige.no Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE 1. Dødsfallsforsikring 2. Yrkesskadeforsikring 3. Melding av skader 4. Dine private forsikringer 5. Ord og uttrykk i forsikring 6. Oversikt over

Detaljer

Kjære medlem! SIDE 2 LEDER GODT Å VITE GODT Å VITE KOLLEKTIVE MEDLEMSFORSIKRINGER!

Kjære medlem! SIDE 2 LEDER GODT Å VITE GODT Å VITE KOLLEKTIVE MEDLEMSFORSIKRINGER! MEDLEMSFORSIKRINGER 2017 SIDE 2 LEDER Kjære medlem! Det er høst ute og året 2016 går mot slutten. 2017 ligger ubrukt foran oss og det er på tide å gjøre opp status på sine forsikringer. Dersom du ikke

Detaljer

Kjære medlem. Nyheter 2011. De største nyhetene for i år er:

Kjære medlem. Nyheter 2011. De største nyhetene for i år er: Forsikringer 2011 1 Kjære medlem. Forskerforbundet har gjennom mange år hatt en svært god medlemsvekst. Årsakene til dette er helt sikkert mange, men at vi tilbyr våre medlemmer gode medlemsforsikringer

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2014

Forskerforbundets forsikringer 2014 Forskerforbundets forsikringer 2014 Medlemsforsikringene er billigst og best! Forskerforbundet har flere enn 18 000 medlemmer. Når vi forhandler på vegne av alle våre medlemmer oppnår vi priser og betingelser

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2017

Forskerforbundets forsikringer 2017 Forskerforbundets forsikringer 2017 2 Forskerforbundets forsikringskontor Visste du at du får gratis rådgivning vedrørende de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet

Detaljer

Medlemsforsikringer 2015 1

Medlemsforsikringer 2015 1 Medlemsforsikringer 2015 1 Kjære medlem! medlemmene til en gunstig pris. På våre nettsider kan du lese mer om Tilbudet er stadig blitt utvidet og teller medlemsforsikringene, og du kan også nå ni ulike

Detaljer

Personalforsikringer for

Personalforsikringer for Oslo kommune Personalforsikringer for ansatte i Oslo kommune av 01.10.2011 Gjelder fra 01.01.2014 Erstatter tidligere brosjyre av 01.10.2011 Det gjøres oppmerksom på at det er de til enhver tid gjeldende

Detaljer

Frittstående organisasjoner 2007

Frittstående organisasjoner 2007 Den Norske Jordmorforening (DNJ) Den Norske Diakonforbund Norsk Flygelederforening Norges Farmaceutiske Forening (NFF) norske Arkitekters Landsforening (NAL) universitets- og Høyskoleutdannedes Forbund

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2018

Forskerforbundets forsikringer 2018 Forskerforbundets forsikringer 2018 2 Forskerforbundets forsikringskontor Som medlem i Forskerforbundet har du et eget forsikringskontor som du kan henvende deg til med dine forsikringsspørsmål. Vi hjelper

Detaljer

NFFs Forsikringer 2013 1

NFFs Forsikringer 2013 1 NFFs Forsikringer 2013 1 Fem i en: LIVSFORSIKRING - UFØREFORSIKRING - ULYKKESFORSIKRING - KRITISK SYKDOMSFORSIKRING - ID-TYVERIFORSIKRING Den obligatoriske forsikringen er alle medlemmene med på, dersom

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2016

Forskerforbundets forsikringer 2016 Forskerforbundets forsikringer 2016 Forskerforbundets forsikringskontor Visste du at du får gratis rådgivning vedrørende de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet

Detaljer

NFFs forsikringer 2011

NFFs forsikringer 2011 NFFs forsikringer 2011 Innholdsfortegnelse Obligatoriske forsikringer Livs-, uføre-, ulykkes-, kritisk sykdomog ID-tyveriforsikringer 4 Frivillige forsikringer Livs- og uføreforsikring 6 Barneforsikring

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer 2017

Ledernes medlemsforsikringer 2017 Ledernes medlemsforsikringer 2017 Personforsikringer Obligatoriske og frivillige Ledernepakken nå inkludert Kritisk sykdomsforsikring! Andre kollektive medlemsforsikringer Frivillige, kollektive forsikringer

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE kkkkkkkkkkk Til ansatte i Helse Midt-Norge Yrkesskadeforsikring etter Lov om yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring etter overenskomsten med Spekter Gruppelivsforsikring Fritidsulykkesforsikring

Detaljer

Næringsforsikringer for privatpraktiserende 2009

Næringsforsikringer for privatpraktiserende 2009 Næringsforsikringer for privatpraktiserende 2009 1 Bedre næringsforsikringer Det siste året har vi fokusert spesielt på å utvikle og forbedre næringsforsikringene. NFF har nå et komplett tilbud av forsikrings

Detaljer

La noen du stoler på forsikre deg

La noen du stoler på forsikre deg La noen du stoler på forsikre deg Hva? Hvorfor? For hvem? Boligbyggelagenes Forsikring er: Forsikring skal gi deg trygghet for det som plutselig kan skje. Da er det viktig at du kan stole på forsikringsselskapet

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

MEDLEMS- FORSIKRINGER

MEDLEMS- FORSIKRINGER MEDLEMS- FORSIKRINGER 2017 og 2018 1 Flere kollektive medlemsforsikringer Bibliotekarforbundet har etablert BF Forsikring. Hensikten er at medlemmene skal få gode forsikringer til konkurransedyktige priser.

Detaljer

Tilbudet er stadig blitt utvidet og teller nå ni ulike forsikringer. I tillegg har vi egne studentforsikringer.

Tilbudet er stadig blitt utvidet og teller nå ni ulike forsikringer. I tillegg har vi egne studentforsikringer. Medlemsforsikringer 2016 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor har over lengre tid tilbudt medlemmene forsikringer. Akademikerforbundet har som mål å gjøre et bredt tilbud tilgjengelig

Detaljer

Astrid Tideman Sørland, generalsekretær. godt å vite. Kortversjon Beskrivelsen av de ulike forsikringene

Astrid Tideman Sørland, generalsekretær. godt å vite. Kortversjon Beskrivelsen av de ulike forsikringene Medlemsforsikringer 2014 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor skal gi deg trygghet og sikre at du får gode forsikringsavtaler. Gjennom 2013 har vi utvidet forsikringstilbudet til også

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

NFFs Forsikringer 2012

NFFs Forsikringer 2012 NFFs Forsikringer 2012 1 FORSIKRINGSKONTORET Du får råd og hjelp i de fleste forsikringsspørsmål fra oss på NFFs forsikringskontor. Om du vet hvilke ordninger som gjelder på arbeidsplassen og hva du har

Detaljer

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen Medlemsfordelene dine i 2013 Jo flere vi er sammen 85 000 medlemmer tar ikke feil! Kjære YS-Medlem Det er en glede å se at så mange medlemmer benytter seg av medlemstilbudene. Nå har over 85 000 medlemmer

Detaljer

MEDLEMSFORSIKRINGER 2012

MEDLEMSFORSIKRINGER 2012 MEDLEMSFORSIKRINGER 2012 Foto: Tom Snedal/NAD ÅRETS NYHET: Du er nå fullforsikret i intops! Befalets Fellesorganisasjon Les mer om forsikringene på www.bfo.no BFO-PAKKEN Spesialtilpasset deg som er befal

Detaljer

DNMF Partnerservice - medlemsforsikringer til DNMFs medlemmer

DNMF Partnerservice - medlemsforsikringer til DNMFs medlemmer Forsikringer i Tryg DNMF Partnerservice - medlemsforsikringer til DNMFs medlemmer Det er gledelig å se at stadig flere av medlemmene velger å samle sine forsikringer i vår medlemsavtale med Tryg. Med DNMF

Detaljer

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Forsikringspakka 2016 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen Medlemsfordelene dine i 2013 Jo flere vi er sammen Kjære YS-Medlem 85 000 medlemmer tar ikke feil! Det er en glede å se at så mange medlemmer benytter seg av medlemstilbudene. Nå har over 85 000 medlemmer

Detaljer

BFO FORSIKRINGER BFO-PAKKEN TILPASSET TRYGGHET

BFO FORSIKRINGER BFO-PAKKEN TILPASSET TRYGGHET BFO FORSIKRINGER BFO-PAKKEN TILPASSET TRYGGHET 1 2013 JEG BLIR DA VEL IKKE SKADET... Det er grunn til å tro at mange av de 1478 personene i alderen 20-34 år som ble skadet i trafikken i 2012 tenkte tilsvarende.

Detaljer

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune Personforsikringer for Vestfold fylkeskommune Fylkeskommunen har alle sine personforsikringer i KLP. I denne brosjyren kan du lese mer om hva forsikringene dekker, og hvordan du skal forholde deg hvis

Detaljer

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening ansatte i Gruppeliv Lars Holm Uførekapital Shipping AS Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening Kollektiv Ulykke Ikke forsørgere Ulykke invaliditet Forsikringssum 20 G =1.767.400

Detaljer

Medlems- fordeler 2016

Medlems- fordeler 2016 Medlems- fordeler 2016 Visste du at du kan finansiere medlemskontingenten med det du sparer på YS-forsikringene, YS-rabattene og de ekstra gode rentene hos banken? Nytt produkt: YS Hytteinnbo Økte forsikringssummer

Detaljer

Personforsikringer for elever i

Personforsikringer for elever i Personforsikringer for elever i Gjelder fra mars 2016 1 Elevforsikring For elever ved videregående skoler i Akershus Alle elever ved de videregående skolene til Akershus fylkeskommune er omfattet av følgende

Detaljer

i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring

i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring Følgende er endret i Utdanningsforbundets livsforsikring i 2013: Samboer trenger ikke lenger å begunstige medlemmet,

Detaljer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Til medarbeidere i Helse Vest som omfatter Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Helse Stavanger HF, Helse Vest IKT og Sjukehusapoteka Vest HF (Illustrasjonsfoto:

Detaljer

- informasjon til ansatte i Fundamentering AS

- informasjon til ansatte i Fundamentering AS Personalforsikring - informasjon til ansatte i Fundamentering AS Dette er et sammendrag av det Personalforsikringen omfatter. En skade vil erstattes i henhold til forsikringsavtalen. Ring oss på telefon

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper.

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper. PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper. Kontakt oss! PF Forsikring 23 16 31 00 forsikring@pf.no 1 To nye forsikringer for to kroner måneden!

Detaljer

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Forsikringspakka 2013 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE. Til ansatte i

INFORMASJONSBROSJYRE. Til ansatte i Til ansatte i Dette heftet er ment å gi en oversikt over de forsikringer som Helse Midt-Norge har tegnet for sine ansatte. Forsikringsordningene er med på å skape en økonomisk trygghet for deg og din familie.

Detaljer

Kollektive personforsikringer

Kollektive personforsikringer Kollektive personforsikringer for Bondelagets medlemmer Velkommen til Bondelagets Personforsikringskontor Norges Bondelag og Landbruksforsikring etablerer nå Bondelagets Personforsikringskontor og lanserer

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II. Compass Holding Norway AS med datterselskaper

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II. Compass Holding Norway AS med datterselskaper Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II Compass Holding Norway AS med datterselskaper Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de personforsikringer Compass Holding Norge

Detaljer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14 Personforsikringer Agenda Gjennomgang av forsikringene Melde skader - hvilke skader skal meldes - hvordan melde skader 2 Hvilke forsikringer? Gruppelivsforsikring.

Detaljer

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501###

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501### NORCONSULT AS Trondheim, 28. november 2014 Forsikringsbevis for ansatte i NORCONSULT AS Avtalenummer: Gruppe: PV04315 Fast ansatte Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB

Detaljer

Statistikk forsikringsordninger

Statistikk forsikringsordninger 1 Obligatorisk ordning Død, Uførhet,Ulykkesforsikring for familie inkl. faginvaliditet Nytt i 2011: Kritisk sykdomsforsikring for medlem ID-tyveriforsikring for medlem med familie og forbedret ulykkesforsikring

Detaljer

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring Utdanningsforbundets livsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak

Detaljer

NFFs Forsikringer 2014 1

NFFs Forsikringer 2014 1 NFFs Forsikringer 2014 1 LEDER Medlemsforsikringene øker Stadig flere medlemmer benytter seg av de gode og rimelige forsikringene vi tilbyr. Noen av forsikringene er skreddersydd for fysioterapeuter, og

Detaljer

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende Personforsikring for selvstendig næringsdrivende Gode forsikringer tilpasset reiselivsnæringen Personforsikring for selvstendig næringsdrivende Selvstendig næringsdrivende og enkeltpersonforetak kan benytte

Detaljer