orm: jnd.no Foto: ByMPhotos/Istock. F Forsikring 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "orm: jnd.no Foto: ByMPhotos/Istock. F Forsikring 2014"

Transkript

1 Forsikring 2014

2 Forsikring 2014 Snakk med oss! NJ Forsikring ordner NJs medlemsforsikringer. Er det noe du lurer på om medlemsforsikringene er det bare å ta en telefon eller sende en e-post. Da kan vi hjelpe deg med å vurdere hva som er den beste løsningen på ditt forsikringsbehov. Du bør ta en gjennomgang av dine forikringer dersom du blir samboer, blir skilt, får barn eller på andre måter gjør store endringer i livet. Det er ofte i slike situasjoner behovet for forsikringer endrer seg. Kanskje på tide at du også tar en telefon til oss: NJ Forsikring: Kronisk uflaks? Da har vi mye som passer for deg: Hva hvis du dør eller blir ufør? Sorgen til dine etterlatte kan du ikke gjøre noe med. Men du kan gjøre noe med økonomien. Med NJs livsforsikring kan du sikre at din samboer/ektefelle kan sitte med huset, selv om din inntekt forsvinner. Varig arbeidsuførhet gir redusert inntekt resten av livet. Du kan kompensere for dette ved å kjøpe en uføreforsikring. Det gir en buffer i overgangen fra arbeidsinntekt til uførepensjon. Side 4/5 Ut på tur Reiseforsikringen til NJ holder sin beskyttende hånd over deg fra du går ut døra hjemme; på vei til arbeid, til hytta, til Casablanca eller på sykkeltur i Provence. Side 15 Medlems forsikringene NJ er forsikringstaker i den kollektive forsikringsavtalen. Etter avtale med NJ fremforhandles og forvaltes forsikringsavtalen av Bafo Forsikringsmegling AS (Bafo), organisasjonsnummer i Foretaksregisteret. Vi gjør oppmerksom på at både pris og vilkår er et resultat av forhandlingene som Bafo utfører, samt at Bafos forvaltning av forsikringsforholdet avlaster forsikringsgiver for administrative kostnader. Prisen som fremkommer på fakturaen dekker premie til forsikringsselskapet, samt et meglerhonorar som er avtalt mellom Bafo og NJ. Innboforsikring med uflaksdekning Ulykkesforsikringen som også dekker samboer og barn Reiseforsikring med ulykkesdekning Kritisk Sykdom kanskje? Uføreforsikring om helsa krangler Side 4, 7, 8, 11, 15 Pensjons forsikring Folketrygden alene gir et magert pensjonistliv. Er du frilanser, er du også i din egen tjeneste, og da må du huske å fikse tjenestepensjonen selv. Det kan du gjøre gjennom NJ Forsikrings avtaler. Og mens du har på deg hatten som arbeidsgiver for deg selv, kan du jo skaffe deg yrkesskadeforsikring også. Side 17 Kritisk sykdom Skulle du bli rammet av en alvorlig sykdom kan du få erstatning fra medlemsforsikringen som heter «Kritisk Sykdom». Du blir ikke frisk av det, men noen ekstra penger på kontoen kan gjøre tilværelsen litt hyggeligere mens du er syk. Side 8/9 Singel? Singel i livet: Bruk ikke penger på livsforsikring. Kjøp heller NJs uføreforsikring. Da sikrer du deg selv. Singel på tur: NJs reiseforsikring for 1 person passer for deg. Da slipper du å betale for andres barn og ektefeller. Singel i huset: Kanskje en innbodekning på en halv mill er nok? Får du en samboer med mye ting & tang kan du utvide med 1 mill ekstra. Side 4, 7, 15 De andre forsikringene Helseforsikring side 9 Barneforsikring side 13 Studentforsikring side 19 Hus, hytte, bil, båt side

3 Foto: Rubberball/iStock Livs- og uføre forsikring Høy dekning lav pris Du kan velge om du vil ha livsforsikring eller uføreforsikring eller begge. Dessuten kan du velge om du vil ha 12 G (kr ) eller 24 G (kr ) i forsikringssum. Ektefelle og samboer kan også kjøpe disse livs- og uføreforsikringene. Utbetaling av livsforsikringen Dersom du faller fra utbetales forsikringssummen til ektefelle/samboer. Ved ektefelle/samboers død utbetales forsikringssummen til deg. Priser per år i kr Erstatningen utbetales uansett om dødsfallet skyldes sykdom eller ulykke, og forsikringen gjelder i arbeid og fritid over hele verden. Alder For medlem For medlem For ektefelle/ For ektefelle/ ved død ved uførhet samboer ved samboer ved 12 G 12 G død 12 G uførhet 12 G t.o.m 30 år For dekning på 24 G dobles prisen. 1 G = kr Livs - og uføreforsikringene leveres av Ace European Group Alternativ til gjeldsforsikring Forsikringene er et godt alternativ til tradisjonell gjeldsforsikring. De er rimeligere og gir større handlefrihet. Erstatningen kan benyttes til å nedbetale gjeld, eller brukes helt etter eget ønske. Utbetaling av uføreforsikringen Uføreforsikringen utbetales dersom du blir minst 50 % varig arbeidsufør. Uførheten må ha vart i minst to år, og du må ha fått innvilget minst 50 % varig uførepensjon fra folketrygden. Du kan også ha rett til uføreerstatning dersom du har mottatt minst 50 % sykepenger eller arbeidsavklaringspenger sammenhengende over flere år. Ta kontakt med NJ Forsikring for å sjekke om dette kan gjelde for deg. Skattefritt Erstatning fra livs- og uføreforsikringen er fritatt for inntektsskatt. Nedtrapping og varighet Forsikringssummene trappes ned etter fylte 51 år. For livsforsikring på 12 G reduseres erstatningen med 0,5 G per år fram til fylte 60 år. Deretter er forsikringssummen på 7 G ved død, fram til den utløper ved utgangen av året du fyller 70. Nedtrappingen for 24 G skjer med 1 G per år i samme periode, og du beholder en dekning på 14 G ved død fra år. Uføredekningen opphører ved utgangen av det året den forsikrede fyller 60 år. Påmelding Du må levere helseerklæring for å bli med på forsikringen. Skjema for helseerklæring Påmeldingsskjema - finner du på forsikringssidene i venstre meny. Når et medlem dør NJs medlemmer er med i Pressens Gravferdskasse. Den gir de etterlatte en utbetaling på kr Alle medlemmer i NJ er også dekket av en livsforsikring på 1 G, kr NJ betaler denne forsikringen, og den gjelder ut det året du fyller 67. Forsikringen dekker ikke dødsfall som følge av terror eller krigshandlinger. OBS: Studentmedlemmer omfattes ikke av disse to ordningene. 4 5

4 Innboforsikring for små og store hjem Foto: fasphotographic/shuttterstock NJs innboforsikring har en av markedets beste dekninger ved alle typer skader i hjemmet. Maksimal dekning ved skade på og tap av innbo og løsøre er kr 1,5 mill. Dersom du bor i en mindre husholdning, kan du kjøpe dekning for kr Forsikringen dekker medlem, ektefelle/ samboer og hjemmeboende barn opp til 20 år. Studenter kan kjøpe en mindre forsikring som dekker kr Ekstradekning NJs ekstradekning gir blant annet erstatning ved skader forårsaket av dyr, transportskade ved flytting og bedre dekning for skader i bod og garasjer Egenandeler Standard egenandel er kr Ved tyveri av låst sykkel registrert i FG-godkjent sykkelregister er egenandelen kr Innboforsikringen omfatter blant annet: Innbo og løsøre Rettslig erstatningsansvar Rettshjelp Pris Prisen på innboforsikringen er avhengig av din adresse i folkeregisteret Dekning Kr 1,5 mill Kr Skader som dekkes: Sone 1: Oslo Kr Kr Brann og nedsoting Lynnedslag og elektrisk fenomen Naturskade Vannskader Tyveri, hærverk, ran og overfall Matvarer i fryser ved svikt i strømforsyning Utgifter til rydding, flytting og lagring etter skade Veskenapping Tyveri av sykkel fra gaten inntil kr , høyere dekning hvis sykkelen står inne Tyveri/hærverk i bod/garasje Ting på privat uteareal Eget yrkesløsøre Rekonstruksjon av notater Sone 2: Kr Kr 912 Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Drammen, Asker, Bærum, Oppegård, Nesodden, Ski, Skedsmo, Lørenskog og Nittedal. Sone 3: Kr Resten av landet. Innbo Student Kr 318 Innboforsikringen for studenter dekker inntil kr OBS Innboforsikringen inngår ikke automatisk i medlemskapet. Den må du selv bestille. Forsikringen leveres av Tryg Forsikring. Uflaksdekning Denne dekningen kan hjelpe deg når du er rammet av ren uflaks, og ingen andre forsikringer dekker hendelsen. Forsikringen dekker f eks at tv en ramler i gulvet at du mister kameraet over bord at du velter et malingsspann i sofaen 6 7

5 Kritisk sykdom Helseforsikring Foto: Tyler Olson/Shuttterstock Dekning av alle kostnader relatert til behandling, reise og opphold Ny uavhengig vurdering av diagnose som allerede er stilt Eget pasientombud som ivaretar dine pasientrettigheter Ubegrenset ansvarstid Det kreves ikke helseerklæring for å bli med på helseforsikringen. Det er lik pris uansett alder, livsstil og kjønn. Pris Kr Forsikringen leveres av Vertikal Helseassistanse AS i samarbeid med Codan. 2 millioner kroner i forsikringssum per skadetilfelle Kritisk Sykdom er en sykeforsikring hvor den avtalte forsikringssum utbetales dersom forsikrede får endelig stilt diagnose for Hjerteinfarkt, hjerneslag, hjernesvulst, MS, alvorlig kreft, Parkinson, blindhet, døvhet, brannskader, nyresvikt, tap av taleevne, permanent lammelse, motornevronsyndrom, tap av ben og armer Forsikringen kan også gi erstatning dersom forsikrede har fått utført operasjon, inkludert angioplastikk for å korrigere innsnevring eller blokkering av hjertes kransearterier, eller åpen hjerteoperasjon for å sette inn en ny hjerteklaff. Dersom forsikrede står på venteliste i Norge for transplantasjon, eller har fått utført transplantasjon, av hjerte, lunger, nyre, lever eller benmarg, gir det også rett til erstatning. Alder Pris per G/år Tom 30 år 37 Du bestemmer Du kan kjøpe dekning fra kr (1 G) til kr , (7 G) både for deg selv og for ektefelle/samboer. Helseerklæring må leveres for å bli med på forsikringen. Forsikringen dekker ikke sykdommer som har vist symptom de første tre månedene etter at du søkte om forsikringen. Du er heller ikke dekket av forsikringen dersom du selv har fremkalt eller forverret en sykdom eller lidelse, og det er ikke dekning for sykdommer som det er tatt spesiell reservasjon for i forsikringsbeviset. Du får raskt erstatning etter at diagnosen er endelig stilt, operasjonen er gjennomført eller du er oppført på venteliste. Maks 60 år Du kan kjøpe forsikringen til du er 60 år, og du kan ha den til første forfall etter fylte 67 år. Prisen er avhengig av din alder og hvor stor dekning du ønsker. Det er samme pris for medlem og samboer. NJs helseforsikring sikrer deg rask behandling. Helseforsikringen finner fram til de sykehus og spesialister som best og hurtigst kan behandle deg, i Norge eller i et annet land i Europa. Du kan ha forsikringen gjennom NJ til du er 67 år. Deretter kan du søke om individuell videreføring av avtalen. Ektefelle/samboer kan også kjøpe forsikringen. Forsikringen dekker Spesialistkonsultasjon innen 10 dager Garantert operasjon/behandling innen 20 dager Hjelp og oppfølging før, under og etter behandling Les mer om forsikringen på forsikring. Der finner du også fulle vilkår og skjema for helseerklæring og påmelding til forsikringen. Forsikringen leveres av ACA European Group. 8 9

6 Ulykkesforsikring Foto: Sylvie Bouchard/Shuttterstock NJ Forsikring tilbyr sine medlemmer en ulykkesforsikring for hele familien: Ved ulykker som fører til varig medisinsk invaliditet invaliditetsgrad fra 1 % gir rett til erstatning forsikringen gjelder både i arbeid og fritid over hele verden forsikringen dekker medlem, ektefelle/samboer/registrert partner og barn under 21 år behandlingsutgifter dekkes med inntil 5 % av forsikringssummen forsikringssummen bestemmes av familiesammensetning på skadetidspunktet du kan ha forsikringen til du blir 70 år Eksempel: Erstatningen til aleneboende medlem som blir 100 % medisinsk invalid er kr Blir du 10 % invalid, får du 10 % av erstatningen, kr ingen samordning - kommer i tillegg til andre ulykkesforsikringer Pris: Kr 462. OBS: Ønsker du dekning for uførhet pga sykdom, må du ha uføreforsikring, se side 4. Forsikringen leveres av Tryg Forsikring Døvhet ett øre 15% Tap av én lunges funksjon 35% Tap av beste hånd 50% Lammelse ben 65% Stor hjerneskade 100% Tap av syn på ett øye 18% Lammelse underarm 60-65% Tap av pekefinger 12% Amputert ankelledd eller legg: 20-30% Tap av alle tær på én fot 10% Tap av én stortå 5% Invaliditetstabellen danner kun utgangspunkt for en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle Familiesammensetning Medlem Ektefelle/samboer Per barn En person 30 G (kr ) Medlem med ektefelle/samboer 15 G (kr ) 15 G Medlem med barn 15 G 15 G Medlem med ektefelle og barn 10 G (kr ) 10 G 10 G Invaliditetstabellen danner kun utgangspunkt for en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle

7 Barneforsikring NJs barneforsikring har høye forsikringssummer på flere dekninger. Ved 100 % medisinsk invaliditet etter sykdom eller ulykke, kan du nå få inntil 2 mill i erstatning. Økonomiske trygghet ved alvorlige tilstander. 10 alvorlige sykdommer er dekket, blant annet MS, kreft, nyrelidelser, ulcerøs colitt og cystisk fibrose. Dersom en av de sykdommene som er dekket blir diagnostisert, utbetales erstatning på kr Forsikringssummen er et engangsbeløp. Engangsbidrag ved ombygging av bolig Forsikringen dekker nødvendige utgifter inntil kr i forbindelse med ombygging av bolig som følge av ulykke eller sykdom. Utvidet hjelpestønad Ved langvarig sykdom eller i en rehabiliteringsperiode kan det gis en erstatning på inntil kr per år i fem år. Under denne dek ningen gis det erstatning for merutgifter til nødvendig pleie og tilsyn når forsikrede inn vilges hjelpestønad fra NAV. Erstatning ved død Forsikringen gir rett til en engangsutbetaling på kr hvis barnet dør. Behandlingsutgifter Forsikringen dekker kostnader som følge av en ulykkesskade, blant annet utgifter til pleie, behandling og reiser med inntil kr Dagpenger Hvis barnet blir innlagt på sykehus, eller at det er medisinsk nødvendig at en av foreldrene er hjemme med barnet, kan forsikringen gi erstatning på kr 400 per dag fra 10. dag, og i inntil 365 dager. Bestilling Forsikringen kan tegnes for barn fra 3 mnd til 18 år. Forsikringen gjelder senest til første hovedforfall etter at forsikrede fyller 26 år. Det kreves helseerklæring for å bli med på forsikringen. Påmeldingsskjema og helseerklæring fylles ut på nettet. Gå via Pris: Kr Forsikringen leveres av Tryg Forsikring. Dette er noen av dekningene: Dekningselementer Sum Medisinsk invaliditet ved ulykke Medisinsk invaliditet ved sykdom Behandlingsutgifter ved ulykke Erstatning ved dødsfall Dagpenger ved sykehusopphold 400 Engangsbidrag ved ombygging av bolig Utvidet hjelpestønad/merutgifter ved langvarig pleie Kritisk sykdom / utvalgte sykdommer

8 Reiseforsikring Foto: Rob Wilson og Galina Barskaya/Shuttterstock NJs familiereiseforsikring gjelder for medlemmer, ektefelle/samboer, samt barn som har felles adresse i folkeregisteret ut det året de fyller 21. Egne barn som ikke bor hos medlemmet er omfattet så lenge barnet har folkeregistrert adresse hos en av sine foreldre. Bor du alene kan du kjøpe NJs reiseforsikring for 1 person. Når forsikringen gjelder Reiseforsikringen gjelder for reiser med inntil 60 dagers varighet i hele verden. Den dekker også reiser til og fra arbeidsstedet. Forsikringen gjelder ikke i hjemmet eller på sikredes arbeidssted, studiested eller skole. Avbestilling inkludert Forsikringen har dekning for avbestilling på grunn av sykdom, dødsfall og andre alvorlige hendelser i familien. Det er ingen egenandel ved skader bortsett fra ved gjentatte skadetilfeller for mobiltelefon. Pris Familiedekningen kr Dekningen for en person kr 933. Forsikringen leveres av Tryg Forsikring. Dette er noen av dekningene: Dekningselementer Forsikringssum Reisens varighet 60 dager Tjenestereise/fritidsreise Ja Reisesyke Ubegrenset Hjemtransport Ubegrenset Forsinket bagasje per sikret Reisegods / Effekter tilhørende ditt foretak Hjemkallelse Ubegrenset Reiseavbrudd / per døgn Privatansvar Rettshjelp per tvist Evakuering Ubegrenset Avbestillingsforsikring / Ulykke medisinsk invaliditet - voksne Ulykke medisinsk invaliditet - barn Død etter ulykke - voksne Død etter ulykke død - barn To summer angir dekning for en person / familie

9 Frilansforsikringer Frivillig yrkesskadeforsikring Tjenestepensjon Foto: Martin Novak/Shuttterstock Frivillig yrkesskadeforsikring Journalister som er selvstendig næringsdrivende kan tegne frivillig yrkesskadeforsikring. Forsikringen gir omtrent samme dekning og vilkår som den lovpålagte yrkesskadeforsikringen for arbeidstakere. Forsikringen gjelder ved skader og sykdommer som påføres under arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden. En godkjent yrkesskade eller yrkessykdom kan gi følgende erstatningsutbetalinger: Tap og utgifter frem til erstatningsutbetaling Ménerstatning Tap av fremtidig inntekt Fremtidige merutgifter Erstatning ved død: Ved død utbetales inntil 15 G. Erstatning utbetales til gjenlevende ektefelle eller samboer, aldersnedtrappet fra 46 år. Erstatning til barn avhenger av barnets alder. Erstatningen varierer fra 6,5 G for barn under 1 år til 1 G for barn under 20 år. Begravelsesbidrag utbetales med 0,5 G. Forsikringen dekker ikke: Belastningslidelser/slitasje Invaliditetsgrader under 15 % Pris Forsikringen koster kr Forsikringen leveres av Tryg Forsikring. Gjennom NJ Forsikring kan også frilansere få tjenestepensjon. Selvstendig nærings drivende kan spare inntil 4 % av personinntekten mellom 1 G og 12 G til alderspensjon. Eksempel: Lønn kr G kr = kr x 4 % = kr = sparebeløp Kostnader knyttet til tjenestepensjonen er fradragsberettiget i næringsoppgaven. Du kan selv velge risikoprofil for forvaltningen av pensjonspengene. Risikoprofilene gir ulik forventet avkastning, og ditt valg bør styres av din livssituasjon. Risikoen trappes automatisk ned jo nærmere du kommer pensjonsalderen. PS: Du må ha organisasjonsnummer for å kjøpe tjenestepensjon. Kostnader Administrasjonsavgiften er kr 213 per år. I tillegg kommer forvaltningshonorarer på 0,4 %. Forsikringen leveres av KLP Bedriftspensjon AS

10 Studentforsikringer Foto: Gianni Caito/Shuttterstock Studentmedlemmer i NJ kan kjøpe forsikringer til svært gunstig pris. Du får for eksempel innboforsikring for bare kr 318. reiseforsikring for en person for bare kr 933. Du kan selvfølgelig også kjøpe alle de andre medlemsforsikringene. Livs- og uføreforsikringene for unge NJ-medlemmer er for eksempel svært rimelige. Kritisk sykdom Som student kan du også kjøpe Kritisk Sykdom (se side 8) som gir deg en kontantutbetaling dersom du blir rammet av en alvorlig sykdom. Studentmedlemmer og frilansmedlemmer kan selvfølgelig også benytte seg av gratis forsikringsrådgivning hos NJ Forsikring. Ring eller send en e-post til om du lurer på noe om medlemsforsikringene. Pris per G per år: Under 30 år kr 37. Ektefelle/samboer betaler samme pris som medlem. Du må selv bestille forsikringene. Ønsker du Kritisk Sykdom, livs- eller uføreforsikring må du levere en egenerklæring om helse. Den finner du på i venstre meny. Priser per år i kr Alder For medlem For medlem For ektefelle/ For ektefelle/ ved død ved uførhet samboer ved samboer ved 12 G 12 G død 12 G uførhet 12 G Under 30 år Kr 401 Kr 967 Kr 383 Kr 986 (12 G er kr ) 18 19

11 Private skadeforsikringer Som NJ-medlem får du inntil 22 % rabatt på private skadeforsikringer i Tryg. Med private skadeforsikringer menes hus-, hytte-, bil-, båteller andre tingforsikringer. NJ-medlemmer får Tryg pluss allerede fra første private skadeforsikring i Tryg. Tryg Pluss gir en rekke unike fordeler, som for eksempel: Tryg ID en gratis tjeneste som hjelper deg å forebygge, oppdage og begrense misbruk av din identitet. Tryg Boligalarm dette gir deg mulighet til å kjøpe en alarmløsning med fokus på enkelhet og trygg, forsvarlig sikring av din bolig. Tryg Backup en svært rimelig løsning som gir automatisk sikkerhetskopiering av innholdet på din datamaskin. Utgifter til psykologhjelp ved alvorlige kriser Ta kontakt med Tryg på grønt nummer om du ønsker mer informasjon Ved å benytte deg av NJs kollektive forsikringer og Trygs rabattløsninger kan du spare mye penger på helt nødvendige forsikringer! Hytte eller bestille forsikring. Husk å oppgi at du er medlem i Norsk Journalistlag. Har du forsikringsbevisene foran deg når du ringer, er det gjort på noen få minutter å regne et tilbud. Tilbudet får du tilsendt på e-post, så kan du studere det i ro og mak før du svarer. Du har 30 dagers oppsigelsesfrist på private skadeforsikringer, såfremt du ikke sier opp akkurat ved hovedforfall. Tryg Forsikring ordner alt det praktiske med flyttingen; oppsigelse i gammelt selskap og eventuell refusjon av premie, og starter de nye forsikringene når de gamle løper ut. Du kan lese mer om alle private skadeforsikringer her: Bil Spar 22% prosent som totalkunde! NYHET! Hvis du kjøper Trygs bilforsikring med Bil Ekstra, vil du ikke få bonustap hvis du utsettes for parkerings skader. Dette er en unik fordel som kun Tryg tilbyr i Norge. Båt tlf

12 Godt å vite Normal utbetalingsrekkefølge Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i slik rekkefølge: 1. Ektefelle/partner/samboer jf. definisjon av samboer 2. Livsarvinger Begunstigelse Medlem kan selv velge hvem som skal ha utbetalt dødsfallerstatningen etter seg. Dette kalles begunstigelse. Begunstigelse gjøres på et eget skjema som du får ved henvendelse til NJ Forsikring. Samboer «Som samboer regnes person medlemmet lever sammen med i ekteskapslignende forhold hvis det i folkeregistret fremgår at vedkommende har hatt samme bopel som forsikrede de siste 2 år samt person som har felles bopel og felles barn med forsikrede. Dette gjelder likevel ikke dersom det på tidspunktet da forsikringstilfellet inntrådte, forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap/registrert partnerskap kunne inngås.» To års regelen gjelder livsforsikringen husk å begunstige samboer som ikke oppfyller dette kravet! Grunnbeløpet i folketrygden G er grunnbeløpet i folketrygden. Fra 1. mai 2013 er det på kr Ulykkesskade Med ulykkesskade menes skade på legemet forårsaket av en plutselig og ytre begivenhet ulykkestilfelle uavhengig av den forsikredes vilje. Invaliditet Medisinsk invaliditet innebærer legemlig funksjonstap uten hensyn til om en er i stand til å forsørge seg selv gjennom inntektsbringende arbeid. Arbeidsuførhet Helt eller delvis varig tap av evnen til inntektsbringende arbeid. Kortversjon Beskrivelsen av de ulike forsikringene i denne brosjyren er ikke fullstendig i alle detaljer. Ved et skadeoppgjør er det forsikringsbeviset, forsikringsvilkårene og avtalene mellom NJ og det aktuelle selskapet som legges til grunn. Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil i brosjyren

13 Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på Forsikring NJ Forsikring, Boks 1344, Vika, 0113 Oslo

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringssidé finner du på www.nj.no/forsikring

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringssidé finner du på www.nj.no/forsikring Godt å vite Normal utbetalingsrekkefølge Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i slik rekkefølge:

Detaljer

Så er du litt tryggere

Så er du litt tryggere Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no Forsikring 2015 Så er du litt tryggere Januar 2015 NJ Forsikring 22 05 39 50 www.nj.no/forsikring forsikring@nj.no Vi gjør det vanskelige enkelt Har du de forsikringene

Detaljer

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring Godt å vite Normal utbetalingsrekkefølge Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i slik rekkefølge:

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2013 1 Snakk med Forsikringskontoret! Behovet for forsikring endrer seg gjennom livsløpet. Dersom du skifter sivil status; fra enslig til samboende, inngår ekteskap, får barn

Detaljer

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil.

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil. Medlemsforsikringer 2013 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor skal være en trygghet for deg og sikre at du får gode forsikringsordninger. Gjennom anbudsrundene gjeldende for 2013 har

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2014 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2015 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Medlemsforsikringer 2015 1

Medlemsforsikringer 2015 1 Medlemsforsikringer 2015 1 Kjære medlem! medlemmene til en gunstig pris. På våre nettsider kan du lese mer om Tilbudet er stadig blitt utvidet og teller medlemsforsikringene, og du kan også nå ni ulike

Detaljer

Astrid Tideman Sørland, generalsekretær. godt å vite. Kortversjon Beskrivelsen av de ulike forsikringene

Astrid Tideman Sørland, generalsekretær. godt å vite. Kortversjon Beskrivelsen av de ulike forsikringene Medlemsforsikringer 2014 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor skal gi deg trygghet og sikre at du får gode forsikringsavtaler. Gjennom 2013 har vi utvidet forsikringstilbudet til også

Detaljer

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2015

Forskerforbundets forsikringer 2015 Forskerforbundets forsikringer 2015 Gratis forsikringssjekk! Visste du at du får gratis rådgivning i de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet hvilke ordninger som

Detaljer

NFFs forsikringer 2011

NFFs forsikringer 2011 NFFs forsikringer 2011 Innholdsfortegnelse Obligatoriske forsikringer Livs-, uføre-, ulykkes-, kritisk sykdomog ID-tyveriforsikringer 4 Frivillige forsikringer Livs- og uføreforsikring 6 Barneforsikring

Detaljer

NFFs Forsikringer 2015 1

NFFs Forsikringer 2015 1 NFFs Forsikringer 2015 1 KJÆRE MEDLEM! Som en del av vår medlemsservice kan du få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på NFFs forsikringskontor. Dette kan avdekke om du er dobbeltforsikret, har

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2014

Forskerforbundets forsikringer 2014 Forskerforbundets forsikringer 2014 Medlemsforsikringene er billigst og best! Forskerforbundet har flere enn 18 000 medlemmer. Når vi forhandler på vegne av alle våre medlemmer oppnår vi priser og betingelser

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: Seks gode forsikringer for ni kroner dagen side

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. Kontakt oss! PF Forsikring 23 16 31 00 forsikring@pf.no 1 2 Innhold: Seks gode forsikringer

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: 2 Seks gode forsikringer for ni kroner dagen ID-tyveriforsikring

Detaljer

PF Forsikring fyller 10 år!

PF Forsikring fyller 10 år! 2015 PF Forsikring fyller 10 år! Historien om PF Forsikring før, nå og fremover. tallet øker hver dag. Vi har også over 7000 innboforsikringer, 6300 reiseforsikringer og mange tusen andre av medlemmenes

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper.

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper. PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper. Kontakt oss! PF Forsikring 23 16 31 00 forsikring@pf.no 1 To nye forsikringer for to kroner måneden!

Detaljer

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no. Ajourført januar 2010

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no. Ajourført januar 2010 BFO er stolte av, også i år, å kunne presentere en utvidelse av BFO-pakken slik at den fremstår enda mer gunstig enn tidligere. I år har vi inkludert identitetstyveri i BFO-pakken. Les mer om ID-tyveri

Detaljer

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 1 Folketrygd og forsikring for frilansere Denne brosjyren gir deg en kortfattet innføring i dine trygderettigheter. Når du kjenner disse rettighetene kan du

Detaljer

MEDLEMSFORSIKRINGER 2011

MEDLEMSFORSIKRINGER 2011 MEDLEMSFORSIKRINGER 2011 Befalets Fellesorganisasjon Les mer om forsikringene på www.bfo.no BFO-PAKKEN Spesialtilpasset deg som er befal Pris: kr 300 pr måned BFO-pakken gjelder hele døgnet i hele verden

Detaljer

LIVSFORSIKRINGER Livsforsikringspakke... Side 3 Utvidet livsforsikring... Side 6 Barneforsikring... Side 8

LIVSFORSIKRINGER Livsforsikringspakke... Side 3 Utvidet livsforsikring... Side 6 Barneforsikring... Side 8 1 INNHOLD LIVSFORSIKRINGER Livsforsikringspakke... Side 3 Utvidet livsforsikring... Side 6 Barneforsikring... Side 8 SKADEFORSIKRINGER Skadeforsikringer... Side 10 Reiseforsikring... Side 12 Innboforsikring...

Detaljer

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Medlemsforsikringer Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Ajourført januar 2008 BFOs medlemsforsikringer www.bfo.no BFO-pakken: Forsikring ved dødsfall, uførhet og ulykke BFOs kollektive

Detaljer

BEDRIFTSFORBUNDETS medlemsforsikringer 2008

BEDRIFTSFORBUNDETS medlemsforsikringer 2008 BEDRIFTSFORBUNDETS medlemsforsikringer 2008 2008 Leder Innhold Personforsikringer 3 Yrkesskadeforsikring 3 Arbeidstakerforsikring 4 Sykdomsforsikring 4 Gruppelivsforsikring 5 Sykelønnsforsikring 6 Sykeavbruddsforsikring

Detaljer

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende 2013

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende 2013 Personforsikring for selvstendig næringsdrivende 2013 Kan du tenke deg å redusere forsikringskostnadene? Da bør du benytte deg av de kollektive avtalene som Bedriftsforbundet har fremforhandlet! Dette

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2014

Forsikringstilbud Lederne 2014 Forsikringstilbud Lederne 2014 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

FORSIKRINGER. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvarets mediesenter

FORSIKRINGER. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvarets mediesenter FORSIKRINGER Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvarets mediesenter 2015 Hvor mange av de som ble skadet i trafikken i 2014 tror du tenkte at ingenting kunne skje dem? 2 Informasjonen i denne brosjyren er ikke

Detaljer