PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper."

Transkript

1 PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper. Kontakt oss! PF Forsikring

2 To nye forsikringer for to kroner måneden! Ved revisjonen av forsikringene for 2010 har PF Forsikring innført to helt nye obligatoriske forsikringer. Nå får du en dekning på kr ved kritisk sykdom en dekning på inntil 1 million ved ID-tyveri Dessuten får du økte forsikringssummer og bedre dekninger på en rekke av de gamle forsikringene. Alle disse forbedringene koster til sammen bare kr 2 per måned om du er med på hele den obligatoriske forsikringspakken. Hele pakken med obligatoriske forsikringer inneholder nå: Kritisk sykdom ID-tyveri Ulykkesforsikring Dødsfallforsikring Uføreforsikring De tre første forsikringene er helobligatoriske, og koster kr 105 per måned. De to siste er obligatoriske med reservasjonsrett. Samlet pris for alle de fem forsikringene er kun kr 260 per måned. Sjekk på lønnsslippen hvilke forsikringer du er med på! Kritisk sykdom Nyhet 1! - OBLIGATORISK Dette er en helt ny forsikring for PFs medlemmer fra Forsikringssummen på kr utbetales dersom du får endelig stilt diagnose, utført operasjon, eller settes på venteliste i Norge for transplantasjon. Det er ingen karensperiode, og forsikringen gjelder til 67 år. Det er imidlertid et krav om at du må være i aktiv jobb på tidspunkt for stilt diagnose eller utført operasjon. Dette dekkes: Hjerteinfarkt Hjerneslag Hjernesvulst Multippel sklerose Kreft Motornevronsyndrom Parkinsons sykdom Permanent lammelse Blindhet Døvhet Tap av taleevnen Nyresvikt Store brannskader Tap av armer/ben Hjerteoperasjon Angioplastikk Organtransplantasjon Forsikringen leveres av Chartis. 2

3 ID-tyveri Nyhet 2! - OBLIGATORISK Dette er den andre nye forsikringen PF Forsikring innfører for alle medlemmene. Forsikringen startet allerede Forsikringen gjelder til 67 år for medlemmet og ektefelle/samboer, og hjemmeboende barn til 20 år. Dette dekkes: hjelp til å begrense skadeomfanget og forebygge det økonomiske tapet som følge av ID-tyveri tiltak for å forhindre ytterligere misbruk hjelp til å kreve erstatning for tap juridisk bistand inntil 1 million kroner ved tvister motpartens saksomkostninger i retten forebygging av identitetstyveri Forsikringen leveres av HELP Forsikring. 3

4 PF Ulykkesforsikring Nye og bedre dekninger! - OBLIGATORISK Ulykkesforsikringen dekker deg i arbeid og fritid i hele verden. NYTT 1: Forsikringssummen er økt med 17 %, fra kr 1,2 mill til kr 1,4 mill ved skader som fører til dødsfall eller 100 % medisinsk invaliditet. NYTT 2: Alle unntak for risikoaktiviteter er fjernet. Det betyr at nå dekkes også: kampsport fallskjermhopping kappritt fjellklatring utenfor Norden dykking uansett dybde NYTT 3: Her er de nye dekningene: Medisinske behandlingsutgifter kr Erstatning til etterlatte barn kr Psykologisk førstehjelp kr Ombygging av bolig kr Personlige eiendeler ved sykehusinnleggelse kr Taxi til/fra arbeid og behandlinger kr Sykehuspenger kr 400 pr dag etter 120 timer Behandlingsutgifter Forsikringen dekker nødvendige behandlingsutgifter etter ulykkesskade som ikke dekkes fra annet hold. Utgiftene dekkes med inntil 5 % av forsikringssummen for invaliditet. Meldefrister Dersom du er utsatt for en ulykke må du melde fra så raskt som mulig. Senest 3 år etter ulykkestidspunktet skal det vurderes om skaden vil gi varig medisinsk invaliditet. Forsikringen gjelder til du fyller 67 år. Pris Forsikringen inngår i lønnstrekket på kr 260 per måned. Ulykkesforsikringen leveres av Chartis. NYTT 4: Bruddskader Utsettes du for en ulykke som gir bruddskade i hofte eller bekken, har du rett til en erstatning på kr Også mindre brudd gir rett til en engangserstatning fra kr til kr Dødsfall pga en ulykke Medfører ulykke dødsfall innen ett år etter skadedato, utbetales dødsfallerstatning. Skader eller dødsfall må skyldes en ulykke for at denne forsikringen skal gi erstatning. Invaliditet pga en ulykke Forsikringen dekker helt ned til 1 % medisinsk invaliditet. 4

5 PF Ulykkesforsikring - FRIVILLIG PF Ulykkesforsikring er den samme ulykkesforsikringen som er obligatorisk for medlemmene, se beskrivelse av forsikringen på side 4. PF Ulykkesforsikring kan tegnes av: ektefelle/samboer NYTT: medlem som toppdekning NYTT: studentmedlem Det er ingen samordning av obligatorisk og frivillig ulykkesforsikring. Har du begge to, får du dobbel erstatning ved medisinsk invaliditet helt uavkortet. PF Ulykkesforsikring har de samme vilkårsforbedringer og tilleggsdekninger som gjelder for obligatorisk ulykke, men uten Kritisk Sykdom og ID-tyveri. Pris per år kr 859 Forsikringen leveres av Chartis. 5

6 PF Dødsfall- og uføreforsikring Høyere forsikringssummer! - OBLIGATORISK MED RESERVASJONSRETT Alle nye medlemmer blir med på forsikringen uten å levere helseerklæring. Dersom du reserverer deg, men senere ønsker å bli med på forsikringen, må du levere tilfredsstillende helseerklæring. Forsikringen inneholder både dødsfall- og uføreforsikring, og en reservasjon vil omfatte begge dekningene. Reserverer du deg, kan du ikke være med på de frivillige Kloss-på-kloss-forsikringene for deg selv eller ektefelle/samboer. Dødsfall Forsikringen har en dødsfalldekning som gir en utbetaling på kr fram til du er 50 år. Deretter reduseres forsikringssummen med kr per år fram til du fyller 60 år. Du har da en dødsfalldekning på kr til du fyller 67 år. Skyldes dødsfallet ulykke, kommer både denne og ulykkesforsikringen til utbetaling. Uførhet I tillegg til dødsfalldekningen har forsikringen en utbetaling av uføredekning ved varig arbeidsuførhet. Retten til uføredekning inntrer dersom du før fylte 60 år rammes av arbeidsuførhet som medfører minst 50 % varig uførepensjon etter Folketrygdens regler. Du kan også ha rett til uføredekning dersom du før fylte 62 år har mottatt minst 50 % sykepenger/ attføringsstønad fra Folketrygden i minst 36 måneder sammenhengende, og direkte deretter fått tilstått minst 50 % sykepenger/attføringsstønad for ytterligere 12 måneder. Nedtrappende Uføredekningen er 80 % av dødsfalldekningen, med en nedtrapping på 2 % per år fra fylte 26 år. Uføredekningen opphører ved fylte 60 år. Eksempler på forsikringssummer etter nedtrapping Alder Dødsfallforsikring 30 år år år år år Uføreforsikring Karenstid Forsikringsselskapet svarer ikke for arbeidsuførhet som inntreffer innen 2 år etter innmelding i ordningen og som skyldes sykdom eller lyte som du hadde ved innmelding i forsikringsordningen og som det må antas at du kjente til. Dødsfall- og uføreforsikringene leveres av Storebrand. Hvem får utbetalt forsikringssummen? Forsikringssummen ved dødsfall utbetales til ektefelle/samboer. Hvis du ikke etterlater deg ektefelle eller samboer, går utbetalingen til livsarvinger (barn). Etterlater du deg heller ikke livsarvinger, utbetales forsikringssummen til testamentsarvinger eller øvrige arvinger etter loven. Ønsker du å begunstige andre enn disse, må du fylle ut et eget begunstigelsesskjema. Ta kontakt med PF Forsikring for å få skjema. Forsikringssummen ved uførhet tilfaller den forsikrede. Utbetalt forsikringssum er fritatt for inntektsskatt. *Se samboerdefinisjon på side 11. 6

7 Kloss på kloss - FRIVILLIG PF Forsikring har utviklet et eget Det er ingen samordning mellom klossforsikringen og system for dødsfall- og uføreforsikring: Byggeklosser med av det du ellers har. andre forsikringer. Klossforsikringen stables på toppen dekning på kr per kloss. Velg selv hvor mange klosser du trenger for å dekke ditt behov. Eller din Maks 4 millioner samboer/ektefelles behov. Mer fleksible kollektive Du kan kjøpe dødsfallforsikring for deg selv og ektefelle/ dødsfall- og uføreforsikringer finnes ikke. samboer med 20 klosser hver, dvs inntil kr 4 millioner i dekning. Det samme gjelder for uføredekningen. Klossforsikringene er frivillige å bli med på, og de betinger tilfredsstillende helseerklæring. Ingen nedtrapping Det er ingen nedtrapping på klossforsikringene, også uføreforsikringen gjelder uavkortet ut det året du fyller 60 år. Pris Prisen for klossforsikringen er avhengig av alder se prislisten på pf.no/minside under PF Forsikring. Du betaler per kloss; per kr i dekning. Forsikringen leveres av Storebrand. PF Barneforsikring Du kan forsikre dine barn ved sykdom og ulykke gjennom PF Forsikring. Barneforsikringen har to dekningsnivåer, og du kan fylle ut helseerklæring og bestille forsikringen fra din egen pc. Dette dekker forsikringen Barnets alder ved start: Gjelder til fylte: Medisinsk invaliditet ved ulykke: Medisinsk invaliditet ved sykdom: 3 mnd 18 år 26 år Inntil kr Inntil kr Behandlingsutgifter Inntil kr Erstatning ved dødsfall: Kr Dagpenger ved sykehusopphold: Utvidet hjelpestønad/ Merutgifter ved langvarig pleie: Kr 350 per dag i inntil 365 dager Inntil kr / * per år i 5 år Ombyggingsstønad: Inntil kr Kritisk sykdom: Kr Uførhet: * Kr Helseerklæring Det kreves godkjent helseerklæring før barnet kan bli med på forsikringen. Påmeldingsskjema og en enkel helseerklæring fylles ut på nettet, gå via Pris Barneforsikring kr Barneforsikring med uførhet kr Barneforsikringen leveres av Protector Forsikring. *Gjelder bare de som har kjøpt PF Barneforsikring med uførhet. 7

8 PF Reiseforsikring Markedets beste og billigste! - FRIVILLIG PF Reiseforsikring har vært på anbud og fått markedets beste vilkår og laveste priser. Her er noen av vilkårsforbedringene: Dekker enkeltreiser inntil 90 dager - tidligere 60 dager Reisegods inntil kr tidligere kr Forsinket reisegods allerede fra 2 timer - tidligere 4 timer Dekning 2009 Forsikringssum pr. familie Enkeltreiser inntil 60 dager inntil 90 dager Reisegods Forsikringssum pr. familie Reisesyke -Tilkallelse Reise og oppholdsutgifter Reiseavbrudd Utflukter Søk- og redningsutgifter Ansvar 5 mill 10 mill Forsinkelse -Forsinket avgang dekker etter 8 timer dekker etter 4 timer -Forsinket avgang 500/døgn/maks /time, maks Overnatting Bagasje dekker etter 4 timer dekker etter 2 timer Avbestilling NYTT: Nye tilleggsdekninger for sportsutstyr, aktiviteter og kultur: Forsinket sportsutstyr etter 4 timer. Forsikringssum kr Forhåndsbetalte påmeldingsavgifter; f eks green fee og heiskort som ikke lar seg refundere. Forsikringssum kr Forhåndsbetalte billetter over kr 200 pr stk til konserter, teater, sportsarrangementer og opplevelsesparker som ikke kan benyttes pga egen sykdom eller nødvendig hjemreise. Forsikringssum kr Utvidet familiebegrep: Dekker barnepike, au pair og barn under 18 år utenom familien, som er med som gjest på reisen. Prisen er kraftig redusert fra i fjor: Familie kr 914 kr 588 En person kr 797 kr 503 Student kr 506 kr 250 Forsikringen leveres av Chartis. 8

9 PF Innbo Super PF Innbo Super dekker skade - FRIVILLIG og tap av innbo og løsøre på forsikringsstedet ved brann, vannskade eller tyveri, samt kaskoskader i hjemmet. I tillegg dekker forsikringen blant annet: tyveri fra låst garderobeskap på arbeidsplassen med inntil kr tyveri fra bod uten sumbegrensning tyveri av sykkel med inntil kr rettshjelp i egenskap av privatperson med inntil kr ansvar som privatperson naturskade Maksimal erstatning per skadetilfelle er kr 1,5 mill. Generell egenandel er kr 2 000, men det trekkes ingen egenandel ved tyveri fra bolig dersom den er utstyrt med godkjent innbruddalarm tilkoblet alarmsentral, og alarmen utløses ved tyveriet. Sykkel som er registrert i Falck Sykkelregister får halvert egenandel ved tyveri. Spesielle dekninger kan ha andre egenandeler. Premien trekkes fra desemberlønnen. Pris Sone 1 Oslo - kr Sone 2 - Asker, Bærum, Oppegård, Nittedal, Skedsmo, Lørenskog, Drammen, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø - kr Sone 3 - Øvrige kommuner - kr 945 Innboforsikringen leveres av Codan. PF Studentforsikring - GRATIS FOR STUDENTMEDLEMMER Obligatorisk studentforsikring er gratis forsikring for alle studentmedlemmer, og den er også utvidet med ID-tyveri-forsikring fra Obligatorisk studentforsikring inneholder innboforsikring kr ulykkesforsikring invaliditet kr ulykkesdødsfallforsikring kr id-tyveriforsikring kr NYHET! Du kan også kjøpe Reiseforsikring Student for kun kr 250 for hele 2010, og ellers alle de andre forsikringene til PF Forsikring. Studentforsikringen leveres av Codan og Help Forsikring. Reiseforsikring Student leveres av Chartis. 9

10 PF Helseforsikring - FRIVILLIG Med PF Helseforsikring får du: Unngå helsekø om du blir rammet av sykdom eller skader! Garantert spesialistvurdering innen 10 dager Garantert behandling/operasjon innen 20 dager Komplett hjelp og oppfølging før, under og etter behandlingsløpet Dekning av alle kostnader relatert til behandlingsløpet Second opinion-tilbud om uavhengig vurdering av diagnose som allerede er stilt Eget pasientombud ivaretar dine pasientrettigheter Ubegrenset behandling hos fysioterapeut/ manuell terapeut/ naprapat/ kiropraktor etter henvisning fra spesialist Det kreves ingen helseerklæring for å bli medlem av PF Helseforsikring. Pris voksen kr 1768, barn kr 583. Forsikringen leveres av Vertikal Helseassistanse. PF Private Skadeforsikringer Vi har prisgaranti på mange skadeforsikringer. Prisgaranti betyr at vi garanterer deg en pris som er 5 % lavere enn det fornyelsestilbudet du har fått fra annet selskap. Gjelder bil, villa, fritidshus og båt i normalklassen. De forsikringene du kan kjøpe av PFs Private Skadeforsikringer er: Bil Villa Fritidshus Båt Ulykke Verdigjenstand Tilhenger Moped Motorsykkel Traktor Veteranbil Snøscooter Hund Forsikringene leveres av Codan. 10

11 Vi gjør forsikring enkelt for deg! Du får råd og hjelp i de fleste forsikringsspørsmål fra PF Forsikring. Vi har oversikt over de forsikringer du har gjennom PF Forsikring. Om du vet hva du har privat, kan vi se om du har hull i dekningene eller er overforsikret. Vi i PF Forsikring skal ikke tilby deg forsikringer du ikke trenger, men gi deg den informasjonen du behøver for å ta dine egne beslutninger. Vi hjelper deg også med skadesaker. Våre forsikringer er i stadig utvikling. Tips og innspill fra deg som medlem er et viktig bidrag til en løpende forbedring av medlemsforsikringene. Og husk: Jo flere som er med på våre forsikringer, jo sterkere står vi når pris og vilkår skal forhandles med selskapene! Ta kontakt på eller på e-post PF Klagepanel Opplever du at du ikke når fram med dine synspunkter overfor forsikringsselskapet, eller har klager på andre forhold knyttet til PF Forsikring, kan du henvende deg til PF Klagepanel med din sak. De aller fleste spørsmålene vi får fra medlemmene løser seg raskt og i minnelighet om vi kobles inn før uenigheten er blitt til en tvistesak. Ring PF Forsikring så får du vite hvordan du kommer i kontakt med PF Klagepanel. Marita Kathe Casper Ole-Gunnar Liv-Toril Tvister Dersom det oppstår tvist mellom forsikringsselskap og kunde, kan begge partene kreve nemndbehandling etter Forsikringsavtalelovens Henvendelser rettes til Forsikringsklagekontoret Postboks 53, Skøyen 0212 Oslo Samboer Med samboer menes person som den forsikrede lever sammen med i ekteskapslignende forhold hvis det i folkeregisteret fremgår at vedkommende har hatt samme bopel som den forsikrede i de siste 2 år, samt person som har felles bopel og felles barn med den forsikrede. Dette gjelder dog ikke dersom det foreligger forhold som er til hinder for at lovlig ekteskap kan inngås. En person regnes ikke som samboer lenger enn til det tidspunkt det foreligger faktisk samlivsbrudd. Kortversjon Beskrivelsen av de ulike forsikringene er ikke fullstendig i alle detaljer. Mer detaljert informasjon finner du på pf.no. Ved et skadeoppgjør er det forsikringsvilkårene, forsikringsbevisene og avtalene mellom Politiets Fellesforbund og det aktuelle forsikringsselskap som legges til grunn. Det tas også forbehold om eventuelle trykkfeil eller endringer av forsikringer etter at brosjyren er produsert. 11

12 Kontakter Politiets Fellesforbund Møllergata 39 Tlf Faks E-post: PF Forsikring Tlf tast 1 Faks Chartis Codan Forsikring HELP Forsikring Protector Forsikring Storebrand Vertikal Helseassistanse 12

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: Seks gode forsikringer for ni kroner dagen side

Detaljer

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2014 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

Så er du litt tryggere

Så er du litt tryggere Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no Forsikring 2015 Så er du litt tryggere Januar 2015 NJ Forsikring 22 05 39 50 www.nj.no/forsikring forsikring@nj.no Vi gjør det vanskelige enkelt Har du de forsikringene

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2015

Forskerforbundets forsikringer 2015 Forskerforbundets forsikringer 2015 Gratis forsikringssjekk! Visste du at du får gratis rådgivning i de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet hvilke ordninger som

Detaljer

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring MARKEDSARBEID Ledernes medlemsforsikringer 2013 2015 Sverre Simen Hov Kommunikasjonsleder LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 2014 Postkom (Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund) organiserer ca 20 200 medlemmer, hvorav ca 11 800 aktive arbeidstakere i Posten

Detaljer

Medlems- fordeler 2015. Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys

Medlems- fordeler 2015. Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys Medlems- fordeler 2015 Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys 62 63 % av medlemmene tar ikke feil! Foto: Terje Bergersen Enda bedre betingelser hos Gjensidige fra

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund Skolenes Landsforbund (SL) er LO-forbundet som organiserer arbeidstakere og studenter

Detaljer

Bank-forsikring-pensjon

Bank-forsikring-pensjon YS Medlemstilbud 2011 Bank-forsikring-pensjon KJÆRE YS medlem Mer enn halvparten av YS sine medlemmer har en eller flere forsikringer hos Gjensidige. Det tar vi som et tegn på at det er stor tilfredshet

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund ble stiftet av de sagnomsuste rallarene i 1895. Forbundet

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2014 EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet Fellesforbundet er det største forbundet innen privat sektor i norsk arbeidsliv med ca

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2014 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer

Medlemsforsikringer. Bedriftsforbundet Forsikring 2015. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer. Bedriftsforbundet Forsikring 2015. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2015 www.bedriftsforbundet.no/forsikring KJÆRE MEDLEM Bedriftsforbundets medlemsforsikringer Med rundt 4 000 medlemsbedrifter i ryggen får vi både skreddersydde

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2013 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010 www.bedriftsforbundet.no/forsikring Forsikringer tilpasset små- og mellomstore bedrifter Bedriftsforbundet har utviklet et komplett spekter av forsikringer

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

NSO Studentforsikring

NSO Studentforsikring NSO Studentforsikring Kjøp FØR uhellet er ute... www.student.no STUDENTFORSIKRINGEN God og rimelig studentforsikring til deg som student Norske studenter har dårlige rettigheter hvis uhellet skulle skje.

Detaljer

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014 www.bedriftsforbundet.no/forsikring KJÆRE MEDLEM Bedriftsforbundets medlemsforsikringer Lavere priser? Da bør du benytte deg av de kollektive avtalene

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norske Idrettsøveres Sentralorganisasjon

Fordeler for deg som er medlem i Norske Idrettsøveres Sentralorganisasjon 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norske Idrettsøveres Sentralorganisasjon Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO)... er et landsomfattende forbund for idrettsutøvere innen idrettene fotball,

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet Fellesforbundet er det største forbundet innen privat sektor i norsk arbeidsliv med ca 150 000 medlemmer. Forbundets yrkesaktive medlemmer arbeider

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) ble stiftet 01.11.23 og tilsluttet LO fra samme år. Antall medlemmer

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. EL & IT Forbundet

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. EL & IT Forbundet 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer alle lønnstakere innenfor IKT-, energi- og elinstallasjonsbransjen.

Detaljer