Ta en prat om helseforsikringen!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ta en prat om helseforsikringen!"

Transkript

1 Ledernes medlemsforsikringer 2015

2 Ta en prat om helseforsikringen! I år innfører vi en helt ny forsikring for våre medlemmer: Helseforsikring. Dette er en forsikring som flere enn mennesker i Norge allerede har. De aller fleste har fått den gjennom sin arbeidsgiver. Grunnen til dette er åpenbar: Helseforsikringen gir mye kortere sykefravær for de ansatte. I stedet for å vente i månedsvis på nødvendig operasjon eller annen medisinsk behandling, blir arbeidstakere med helseforsikring sendt til offentlige og private sykehus over hele landet og til utlandet, dersom det er der spesialistene og kapasiteten finnes. Dette gir mindre lidelser for den som er syk, kortere sykemelding og mindre kostnader for arbeidsgiver. En åpenbar vinn-vinn situasjon i bedriften. Min oppfordring er klar: Ta en prat med ledelsen i bedriften om helseforsikring. Og ta gjerne utgangspunkt i Ledernes tilbud. Det er en god og rimelig løsning for bedriften, og det er et veldig flott personalgode for de ansatte. Trenger du et godt argument? Årsprisen for helseforsikringen er omtrent det samme som en dags fravær koster bedriften din. For en ansatt mellom 30 og 40 år er årsprisen Er du mellom 40 og 50 år er prisen kr En dags fravær er av NHO kalkulert til å koste nesten kr litt avhengig av virksomhetstype. En sak til: Du kan kjøpe den samme forsikringen til din ektefelle/samboer. Da er dere begge sikret mot lang ventetid i helsekøen. Med vennlig hilsen Jan Olav Brekke Forbundsleder Medlemsforsikringene Lederne er forsikringstaker i de kollektive forsikringsavtalene. Medlemmene er forsikret. Megling og forvaltning av forsikringsavtalene ivaretas av Bafo Forsikringsmegling AS (organisasjonsnummer ) etter avtale med Lederne. Medlemsforsikringene: tryggere og billigere! Gjør-det-selv! Når Lederne forhandler på vegne av alle medlemmene, oppnår vi priser og betingelser som er bedre enn du kan oppnå som privatperson. Vi har administrert medlemsforsikringene i 14 år, men ikke en eneste tvistesak har havnet i rettsapparatet. Alle sakene er løst i minnelighet gjennom samtaler mellom selskapet, medlemmet og forsikringskontoret. Dette er en av fordelene ved å være med i et større forsikringskollektiv: Du står aldri alene overfor forsikringsselskapet. Du har tyngden av Ledernes medlemmer i ryggen, og et forsikringsfaglig miljø på forsikringskontoret som passer på at din sak blir behandlet korrekt i forhold til forsikringsvilkårene. Det gir en ekstra trygghet for deg. Prisen på Ledernes medlemsforsikringer er så gunstige at mange sparer inn hele medlemskontingenten ved å benytte seg av forsikringene. Det kan kanskje du også gjøre? Ring oss, så tar vi en gjennomgang av de forsikringene du har. Vi avdekker ofte dobbeltdekninger og unødvendige forsikringer som medlemmene har betalt for i årevis. Samtidig mangler ofte viktige dekninger i familiens forsikringsavtaler. Dette rydder vi opp i uten noen kostnader for deg! Den løpende kontakten med medlemmene gir forsikringskontoret viktige impulser til forbedring av vilkår og nye produkter. Du kan derfor være trygg på at medlemsforsikringene våre alltid har gode dekninger og priser. Benytt deg av medlemstilbudet du også, her er det penger å spare! Forsikringskontoret treffer du på eller på Logg inn (høyre side) Se forsikringene du har Sjekk priser Bestill det du mangler Les vilkårene Spørsmål & svar Nye og enda bedre nettsider våren 2015! 2

3 NYHET FRA 2015! 10. januar 2015 er siste frist uten helseerklæring! Helseforsikring uten helseerklæring Dersom du tegner den nye forsikringen før 10. januar, blir du med uten å levere helseerklæring. Det samme vil gjelde for din samboer eller ektefelle. Tegner du forsikringen senere, må du levere helseerklæring. Helseforsikring er et utbredt tilbud til ansatte i bedrifter i privat sektor. Totalt er flere enn mennesker i Norge omfattet av en slik forsikring, og de fleste er forsikret via sin arbeidsgiver. Forsikringskontoret har fått mange forespørsler om helseforsikring fra medlemmer som ikke har en slik ordning på sin arbeidsplass. Vi er glade for at vi nå kan tilby denne forsikringen til våre medlemmer. Rask behandling Det å vente lenge på behandling er i seg selv belastende og kan føre til langtidssykefravær. Kommer du raskt til god og effektiv behandling, kan det gi kortere (eller ingen!) sykemeldingsperiode og bidra til at du kommer raskere tilbake i jobb, på trening og i hverdagen ellers. Solide aktører Storebrand har knyttet avtaler med kjente aktører i helse-norge. Selskapet har også avtaler med klinikker i Norden og i Europa. Pasientene blir behandlet på det sykehuset hvor de har kapasitet og best kompetanse på den spesifikke lidelsen. Behandling innen 14 virkedager Helseforsikringen garanterer at du innen 14 virkedager skal ha blitt undersøkt, lagt inn, behandlet eller operert for den sykdommen eller ulykkesskaden du har. Forsikringen dekker utgifter til nødvendig medisinsk behandling ved sykdom og ved skadetilfeller. I tillegg dekker forsikringen etter henvisning fra lege - nødvendig fysikalsk behandling, og også psykolog- og krisehjelp. Ingen egenandel Du har ingen egenandel på Ledernes helseforsikring, og dekningen har ingen øvre erstatningssum. Mer info Les mer om vårt nye forsikringstilbud på Pris Forsikringen er priset etter alder. Du kan også kjøpe forsikringen for ektefelle/samboer, og du kan være med i ordningen helt til du blir 70 år. Pris per år: Alder Pris Kr Kr Kr Kr Kr Påmelding Ta kontakt med Ledernes forsikringskontor på eller send en e-post til 3

4 OBLIGATORISKE FORSIKRINGER UTEN HELSEERKLÆRING: Livsforsikring og familieulykkesforsikring - INKLUDERT I MEDLEMSSKAPET Livsforsikringen Den obligatoriske livsforsikringen blir alle medlemmer og ektefelle/samboer med på. Forsikringen gir en erstatning på kr ved medlem eller ektefelle/samboers død, fram til fylte 67 år. Etter fylte 67 år gis det en begravelsesstønad på kr , og etter fylte 75 år reduseres støtten til kr Familieulykkesforsikringen Familieulykkesforsikringen dekker hele familien. Erstatningen varierer etter familiens størrelse på ulykkesdagen. se tabellen. Forsikringen gir utbetaling ved varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke, fra 1 % til 100 % etter invaliditetsgraden. Du kan også få ulykkeserstatning etter benbrudd og brannskader, og ved sykehusopphold ut over fem døgn. Slik er dekningen: Familiesammensetning Medlem Ektefelle Barn Enslig Medlem med ef/samboer Medlem med barn* Medlem med ef/ samboer/barn *) Forsikringssummen for barn gjelder hvert barn ut året de fyller 20 år. Ulykkesforsikringen kan dekke behandlingsutgifter med inntil 5 % av forsikringssummen for invaliditet. Egenandelen er kr 500. Både livsforsikringen, familieulykkesforsikringen og begravelsesstønaden betales av forbundet, og gjelder både i arbeid og fritid over hele verden. Livsforsikringen leveres av Storebrand. Uykkesforsikringen leveres av AIG. Livsforsikring og uføreforsikring OBLIGATORISK MED RESERVASJONSRETT Alle yrkesaktive medlemmer blir med i livs- og uføreforsikringen. Forsikringen gir erstatning ved død og varig arbeidsuførhet for medlem. Livsforsikringen Ved dødsfall før fylte 50 år blir forsikringssummen på kr utbetalt til de etterlatte. Fra år nedtrappes forsikringen med kr per år. Fra år er summen fast på kr Forsikringen gjelder i arbeid og fritid over hele verden, ut det år du fyller 67. Uføreforsikringen Forsikringen gir rett til en engangsutbetaling dersom du har fått innvilget minst 50 % varig uførepensjon fra NAV. Forsikringen kan også utbetales dersom du har vært helt eller delvis arbeidsufør over flere år. Sjekk vilkårene eller ta kontakt med forsikringskontoret om du tror dette kan gjelde deg. Forsikringssummen på uføreforsikringen er 80 % av livsforsikringen på kr Beløpet trappes ned med 2 prosentpoeng hvert år etter fylte 25 år, og opphører etter fylte 60 år. Slik blir erstatningen: Alder Ved død Ved uførhet 25 år år år år år år Prisen for de to dekningene er kr 180 per mnd. Beløpet trekkes sammen med kontingenten. Livs- og uføreforsikringen leveres av Storebrand. Karenstid: Siden det ikke kreves helseerklæring, er det to års karenstid på uføredekningen for sykdommer, lyte eller mén du hadde og kjente til da du ble med på forsikringen. Dødsfalldekningen har ingen karenstid. Reservasjon: Dersom du IKKE ønsker å bli med på denne forsikringen, må du fylle ut reservasjonserklæringen du finner i innmeldingsbrevet. Hvis du senere ønsker å melde deg inn, må du levere godkjent helseerklæring. 4

5 Innboforsikring frivillig kan dekke inntil 3 mill FRIVILLIGE FORSIKRINGER MED HELSEERKLÆRING: Kritisk sykdom frivillig forsikring kan dekke inntil 1 mill Over nordmenn rammes av alvorlig sykdom hvert år, og sykdom rammer som regel også økonomien. Nå kan du kjøpe forsikringsdekning som gir erstatning dersom du blir rammet av en av de sykdommene eller diagnosene som forsikringen dekker. Dette er noen av de sykdommene som er dekket: Hjerteinfarkt Hjerneslag Hjernesvulst Multippel sklerose Alvorlig kreftsykdom Nyresvikt Inntil 1 million Du kan kjøpe dekning i klosser à kr , maksimalt 5 klosser (kr 1 million), både for deg selv og for ektefelle/ samboer. Dere kan velge dekning uavhengig av hverandre. Helseerklæring må leveres for å bli med i forsikringen. Forsikringssummen blir utbetalt raskt etter at diagnosen er endelig stilt, eller du er oppført på venteliste til operasjon. Forsikringen gir dermed stor handlefrihet i en vanskelig tid. Vi anbefaler kritisk sykdom som et supplement til uføreforsikring. Maks 67 år Du kan kjøpe forsikringen til du fyller 60 år, og du kan ha den til første forfall etter fylte 67 år. Alternativ behandling? Mer fritid? Du velger. Erstatningen kan f eks benyttes til å søke andre behandlinger enn de du blir tilbudt gjennom norsk helsevesen, du kan kjøpe tjenester som gjør sykdomsperioden lettere å komme gjennom, eller du kan rett og slett ta en lang ferie for å komme til hektene igjen. Kun nye sykdommer Forsikringen dekker ikke sykdommer som har vist symptomer eller tegn de første 90 dagene etter at forsikringen begynte å gjelde. Vilkårene til Kritisk sykdom finner du på Der finner du også søknadsskjema med helseerklæring i venstre meny. Priser Medlem og ektefelle/samboer betaler samme pris. Dette er prisen per kloss a kr : Alder Pris per kloss á kr >30 Kr år Kr år Kr år Kr år Kr år Kr år Kr år Kr år Kr Forsikringen leveres av Storebrand. 5

6 FRIVILLIGE FORSIKRINGER MED HELSEERKLÆRING Livsforsikring og uføreforsikring frivillig - kan dekke 1,9 mill Du og ektefelle/samboer har flere valgmuligheter: Dere kan tegne livsforsikring eller uføreforsikring, eller begge. Dere kan velge mellom 11 G eller 22 G i forsikringssum. Alternativ til gjeldsforsikring Livs og uføreforsikringene er gode alternativ til gjeldsforsikring. Vårt tilbud er oftest rimeligere enn gjeldsforsikring, og gir større handlefrihet fordi forsikringen ikke er knyttet til lånet. Erstatningen kan disponeres fritt etter ønske og behov, og det er ingen samordning med andre forsikringer. Og du kan spare mye penger ved å benytte deg av disse forsikringene. Livsforsikring Du kan forsikre deg selv og ektefelle/samboer for 11 G eller 22 G. Erstatningen avtrappes etter fylte 51 år (se tabell), og opphører ved fylte 70 år. Livsforsikringen utbetales ved dødsfall uansett årsak, og gjelder i arbeid og fritid over hele verden. Utbetaling til etterlatte Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, utbetales forsikringssummen til din ektefelle/samboer. Ved medforsikredes død utbetales forsikringssummen til medlemmet. Uføreforsikringen Forsikringen gir rett til en engangsutbetaling dersom du har fått innvilget minst 50 % varig uførepensjon fra folketrygden. Forsikringen kan også utbetales dersom du har vært helt eller delvis arbeidsufør over flere år. Sjekk vilkårene eller ta kontakt med forsikringskontoret om du tror dette kan gjelde deg. Slik blir erstatningen ved forsikringssum 22 G Alder G Forsikringssum Tom 50 år 22 G kr år 18 G kr år* 14 G kr år 12 G kr år 10 G kr *Uføredekningen opphører ved fylte 60. Dekningen til 70 gjelder bare livsforsikringen. Erstatningen nedtrappes etter fylte 51 år, både ved uførhet og død. Priser og påmeldingsskjema med helseerklæring finnes på midtsidene. Forsikringen leveres av Storebrand Normal utbetalingsrekkefølge Ved utbetaling av erstatning under dødsfalldekningene gjelder følgende rekkefølge, såfremt det ikke er foretatt særskilte begunstigelser eller disponert over forsikringssum i testament: 1. Ektefelle /samboer* (*Se samboerdefinisjonen på neste side) 2. Livsarvinger Invaliditet Med medisinsk invaliditet menes «Legemlig funksjonstap uten hensyn til om en er i stand til å forsørge seg selv gjennom inntektsbringende arbeid». Uførhet Med uførhet menes redusert evne til å arbeide. Du må ha fått innvilget minst 50 % varig uførepensjon fra NAV for å få erstatning fra uføredekningen. Forsikringen kan også utbetales dersom du har vært helt eller delvis ufør over flere år. Kontakt forsikringskontoret for mer informasjon. 6

7 Innboforsikring frivillig kan dekke inntil 3 mill FRIVILLIGE FORSIKRINGER Innboforsikring frivillig - kan dekke inntil 3 mill De fleste har store verdier i hjemmet gjerne mer enn man tror. Skulle uhellet være ute, kan mye gå tapt. Velg en god forsikring med høy nok forsikringssum! Innboforsikringen vår dekker de vanligste skadene som brann-, natur-, vann- og tyveriskader. Forsikringen dekker også erstatningsansvar og rettshjelp for deg som privatperson. Vi har også inkludert pluss-dekning. Den gir deg ekstra trygghet fordi den dekker flere skadetilfeller og har høyere grenser for erstatningsbeløp enn den vanlige innboforsikringen. Mange har sikkert opplevd at ting faller ned og knuser, blir ødelagt under transport eller av en vilter hund. Som oftest er det småting, men en dag skjer det kanskje med noe virkelig verdifullt. Den inkluderte pluss-dekningen dekker slike skader. Samboerdefinisjon Som samboer regnes person medlemmet lever sammen med i ekteskapslignende forhold hvis det i folkeregisteret fremgår at vedkommende har hatt samme bopel som forsikrede de siste 2 år samt person som har felles bopel og felles barn med forsikrede. Dette gjelder likevel ikke dersom det på tidspunktet da forsikringstilfellet inntrådte, forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap/registrert partnerskap kunne inngås. Fraskilt eller lovmessig separert ektefelle har ikke rett til forsikringssummen. Forsikringen dekker blant annet: Skade forårsaket av dyr Skade inntruffet under flytting inntil 1 mill (utvidet fra 2015) Tyveri av låst sykkel og barnevogn inntil kr (utenfor bygning) Tyveri av låst sykkel og barnevogn inntil kr (i egen bod) Hobbyveksthus inntil kr Varetilhenger til personbil inntil kr Tyveri og hærverk på privat uteareal inntil kr Veskenapping inntil kr Pris Prisen på forsikringen bestemmes av bosted, og du kan velge mellom tre alternative forsikringssummer. Sone Kr 1 mill Kr 2 mill Kr 3 mill Sone 1 kr kr Kr Sone 2 kr kr Kr Sone 3 kr 880 kr Kr Sone 1 Sone 2 Sone 3 er Oslo. er Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Drammen, Asker, Bærum, Oppegård, Nesodden, Ski, Skedsmo, Lørenskog og Nittedal. er resten av landet. Egenandel Standard egenandel er kr Ved rettshjelp og naturskade er det andre egenandeler. Forsikringen leveres av Codan. 7

8 orsikring frivillig kan dekke inntil 3 mill FRIVILLIGE FORSIKRINGER Barneforsikring frivillig Ledernes barneforsikring er blant markedets aller beste. Den dekker medisinsk invaliditet som følge av sykdom eller ulykke, har inkludert uførepensjon og i tillegg dekning for flere alvorlige sykdommer. Dette er noen av dekningene: Barnets alder ved start: 3 mnd - 18 år Medisinsk invaliditet ved ulykke: Inntil kr Behandlingsutgifter ved ulykke: Inntil kr Erstatning ved dødsfall: Kr Dagpenger ved sykehusopphold: Uførekapital: Inntil kr Uførepensjon: Kritisk sykdom: Kr Kr 578 per dag i inntil 365 dager Kr per år fra år Til 26 år Forsikringen kan tegnes fra barnet er 3 mnd, og kan beholdes ut året man fyller 26 år. Pris Årspremien er kr per barn opp til 20 år. Kr for alder år Kr for alder år Kr for alder år Forsikringen leveres av Storebrand. 8

9 Innboforsikring frivillig kan dekke inntil 3 mill FRIVILLIGE FORSIKRINGER Familieulykkesforsikring frivillig Du kan kjøpe denne ulykkesforsikringen i tillegg til den som ligger i den obligatoriske forsikringen. Begge forsikringene gir erstatning; det er ingen samordning eller avkorting. Ulykkesforsikringen dekker ulykkesskader som fører til varig medisinsk invaliditet. Du kan også få erstatning etter benbrudd og brannskader, og dagpenger ved sykehusopphold ut over fem døgn. Dekningsområde Forsikringen gjelder både i arbeid og fritid over hele verden Forsikringen dekker medlem, ektefelle/samboer og barn under 20 år Dekning Forsikringssummen er avhengig av familiesammensetning på skadetidspunktet, (se tabellen) Invaliditetsgrad fra 1 % gir rett til erstatning Behandlingsutgifter dekkes med inntil 5 % av forsikringssummen Familiesammensetning Medlem Enslig 30 G (kr ) Medlem med ektefelle/samboer Ektefelle/ samboer 15 G (kr ) 15 G Per barn Medlem m barn* 15 G 15 G Medlem med ektefelle og barn* 10 G (kr ) 10 G 15 G Ulykke Med ulykke menes fysisk skade på legemet forårsaket av en plutselig fysisk ytre begivenhet som inntreffer i forsikringstiden. 1 G = kr Erstatningen til enslig medlem som blir 100 % medisinsk invalid er kr Blir du 10 % invalid får du 10 % av erstatningen, kr Ulykkesforsikringen er frivillig, og kommer i tillegg til den obligatoriske ulykkesdekningen. Det er ingen samordning eller avkorting av erstatningene, selv om du har begge dekningene.. Prisen er kr 548 per år for hele familien. Forsikringen leveres av AIG. Reiseforsikring - frivillig Forsikringen omfatter ferie-, fritids- og tjenestereise for medlemmet, og ferie- og fritidsreiser for medlemmets ektefelle/ samboer og hjemmeboende barn ut det året barnet fyller 20, dersom du har kjøpt familiedekning. Forsikringen gjelder for medlemmets barn, og barn av medlemmets ektefelle/samboer. Barnet må ha folkeregistrert adresse hos en av sine foreldre. Barn som bor hos den andre av foreldrene, er dekket på reise med forsikrede. Dersom du er aleneboende kan du velge dekning for 1 person. Det er litt rimeligere, har litt lavere forsikringssummer enn familiedekning, men har ellers like gode vilkår. Forsikringen dekker blant annet: fritidsreiser inntil 90 dager reisegods med inntil kr for familie reisegods med inntil kr for enslig enkeltgjenstander inntil kr reisesyke og eventuell hjemtransport ved sykdom uten beløpsbegrensning avbestilling kr pp per familie i forsikringsåret evakuering uten beløpsbegrensning Dekning Reiseforsikringen gjelder for fritidsreiser med inntil 90 dagers varighet i hele verden. I tillegg dekker den tjenestereiser for medlem, og reiser til og fra arbeidsstedet. De eneste stedene du ikke er dekket, er hjemme og på arbeidssted/studiested. Egenandel Det er ingen egenandel ved skade på reiseforsikringen. Pris Reiseforsikring én person: kr 987. Reiseforsikring familie: kr Forsikringen leveres av AIG. 9

10 Forsikringsinformasjon for seniormedlemmer Hvor lenge gjelder forsikringene? Hva slags forsikringer kan jeg ha som pensjonist? Varighet Ledernes personforsikringer: Obligatorisk livs- og ulykkesforsikring Begge gjelder til 67 år Fra 67 år gis begravelsesstønad som er livsvarig. (se side 4) Obligatorisk forsikring med reservasjonsrett Uføreforsikringen gjelder til 60 år Livsforsikringen gjelder til 67 år Frivillig livs- og uføreforsikring Uføreforsikringen gjelder til 60 år Livsforsikringen gjelder til 70 år Frivillig ulykkesforsikring Ulykkesforsikringen gjelder til 70 år Kritisk sykdom-forsikring Forsikringen gjelder til 67 år Innboforsikring Alle trenger en innboforsikring, og rimeligere og bedre enn den du får her finner du neppe andre steder. Du kan velge mellom tre ulike dekningssummer, kr 1 mill, 2 mill eller 3 mill. Prisen avhenger av valgt dekningssum og bostedsadresse. Det er ingen aldersgrense på innbodekningen, den kan du beholde så lenge du er medlem i Lederne. Les om innboforsikringen og sjekk pristabellen på side 7. Reiseforsikring dekker 90 dagers tur! Som pensjonist kan du reise ofte, langt og lenge. Da passer vår helårs reiseforsikring perfekt: Du kan være på tur i 90 dager sammenhengende, uten å betale noe ekstra. Familiedekning koster kr for hele Trenger du forsikring bare for deg selv koster det kr 987. Dekningene for medisinske utgifter og eventuell hjemtransport har ingen beløpsgrenser. Vår reiseforsikring gjelder for øvrig også for de mer hverdagslige reiser; til hytta, på stranden eller på bytur. Reiseforsikringen har ingen egenandel og ingen aldersgrense! Les mer på side 9. 10

11 Private skadeforsikringer Samarbeidsavtalen mellom Lederne og Codan gir deg som medlem gode priser på private skadeforsikringer. Med private skadeforsikringer menes forsikring for hus, hytte, bil, båt, tilhenger, traktor, moped og husdyr. Blant annet. Hva trenger du å forsikre? Ta kontakt med Ledernes Forsikringskontor på for å snakke med en av våre erfarne rådgivere om saken. Eller send en e-post til så får du et tilbud på dine forsikringer. På forsikringskontoret får du hjelp og gode råd fra nøytrale rådgivere. Alt på ett sted! Ved skade på reise Ring AIG på Akutt medisinsk assistanse i utlandet: SOS International Akutt medisinsk assistanse i USA: Ved skade på innbo eller private skadeforsikringer Ring Ledernes Skadeservice på Send e-post til Kortversjon Beskrivelsen av de ulike forsikringene i denne brosjyren er ikke fullstendig i alle detaljer. Ved et skadeoppgjør er det forsikringsvilkårene, forsikringsbeviset og avtalene mellom Lederne og det aktuelle forsikringsselskap som legges til grunn. Sjekk din medlemsinformasjon på nettet Du kan enkelt sjekke din medlemsinformasjon og dine forsikringer ved å logge deg inn på med ditt medlemsnummer og passord. Når du er innlogget har du full oversikt over alle dine medlemsdetaljer. Du kan sjekke forsikringene, og selv bestille nye medlemsforsikringer. Du kan også endre dine kontaktdetaljer, bruke juridiske oppslagsverk, laste ned lønnsstatistikker, melde deg på kurs og sende inn skjemaer. Innloggingshjelp finner du på siden. 11

12 Vi er der for deg! Profesjonell bistand i lokale lønnsforhandlinger i arbeidsrettslige spørsmål i konfliktløsning ved omorganisering Vi gir deg variert kurstilbud kunnskapsrikt nettverk ledersamlinger gode medlemsforsikringer medlemsblad Her finner du oss: Lederne Storgt. 25, 0184 Oslo Tlf e-post: Ledernes forsikringskontor Tlf tast 1 E-post: Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil. Begunstigelse Du kan selv velge hvem som skal ha utbetalt dødsfallerstatningen etter deg, og du kan dele erstatningsbeløpet på flere personer. Dette kalles begunstigelse. Begunstigelse gjøres på et eget skjema som du får fra Ledernes forsikringskontor.

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

Medlemsforsikringer 2015 1

Medlemsforsikringer 2015 1 Medlemsforsikringer 2015 1 Kjære medlem! medlemmene til en gunstig pris. På våre nettsider kan du lese mer om Tilbudet er stadig blitt utvidet og teller medlemsforsikringene, og du kan også nå ni ulike

Detaljer

Astrid Tideman Sørland, generalsekretær. godt å vite. Kortversjon Beskrivelsen av de ulike forsikringene

Astrid Tideman Sørland, generalsekretær. godt å vite. Kortversjon Beskrivelsen av de ulike forsikringene Medlemsforsikringer 2014 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor skal gi deg trygghet og sikre at du får gode forsikringsavtaler. Gjennom 2013 har vi utvidet forsikringstilbudet til også

Detaljer

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil.

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil. Medlemsforsikringer 2013 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor skal være en trygghet for deg og sikre at du får gode forsikringsordninger. Gjennom anbudsrundene gjeldende for 2013 har

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2015 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2013 1 Snakk med Forsikringskontoret! Behovet for forsikring endrer seg gjennom livsløpet. Dersom du skifter sivil status; fra enslig til samboende, inngår ekteskap, får barn

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2014 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2014

Forskerforbundets forsikringer 2014 Forskerforbundets forsikringer 2014 Medlemsforsikringene er billigst og best! Forskerforbundet har flere enn 18 000 medlemmer. Når vi forhandler på vegne av alle våre medlemmer oppnår vi priser og betingelser

Detaljer

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2015

Forskerforbundets forsikringer 2015 Forskerforbundets forsikringer 2015 Gratis forsikringssjekk! Visste du at du får gratis rådgivning i de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet hvilke ordninger som

Detaljer

NFFs Forsikringer 2015 1

NFFs Forsikringer 2015 1 NFFs Forsikringer 2015 1 KJÆRE MEDLEM! Som en del av vår medlemsservice kan du få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på NFFs forsikringskontor. Dette kan avdekke om du er dobbeltforsikret, har

Detaljer

PF Forsikring fyller 10 år!

PF Forsikring fyller 10 år! 2015 PF Forsikring fyller 10 år! Historien om PF Forsikring før, nå og fremover. tallet øker hver dag. Vi har også over 7000 innboforsikringer, 6300 reiseforsikringer og mange tusen andre av medlemmenes

Detaljer

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringssidé finner du på www.nj.no/forsikring

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringssidé finner du på www.nj.no/forsikring Godt å vite Normal utbetalingsrekkefølge Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i slik rekkefølge:

Detaljer

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring Godt å vite Normal utbetalingsrekkefølge Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i slik rekkefølge:

Detaljer

Så er du litt tryggere

Så er du litt tryggere Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no Forsikring 2015 Så er du litt tryggere Januar 2015 NJ Forsikring 22 05 39 50 www.nj.no/forsikring forsikring@nj.no Vi gjør det vanskelige enkelt Har du de forsikringene

Detaljer

NFFs forsikringer 2011

NFFs forsikringer 2011 NFFs forsikringer 2011 Innholdsfortegnelse Obligatoriske forsikringer Livs-, uføre-, ulykkes-, kritisk sykdomog ID-tyveriforsikringer 4 Frivillige forsikringer Livs- og uføreforsikring 6 Barneforsikring

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: Seks gode forsikringer for ni kroner dagen side

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: 2 Seks gode forsikringer for ni kroner dagen ID-tyveriforsikring

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. Kontakt oss! PF Forsikring 23 16 31 00 forsikring@pf.no 1 2 Innhold: Seks gode forsikringer

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper.

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper. PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper. Kontakt oss! PF Forsikring 23 16 31 00 forsikring@pf.no 1 To nye forsikringer for to kroner måneden!

Detaljer

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no. Ajourført januar 2010

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no. Ajourført januar 2010 BFO er stolte av, også i år, å kunne presentere en utvidelse av BFO-pakken slik at den fremstår enda mer gunstig enn tidligere. I år har vi inkludert identitetstyveri i BFO-pakken. Les mer om ID-tyveri

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2014

Forsikringstilbud Lederne 2014 Forsikringstilbud Lederne 2014 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring MARKEDSARBEID Ledernes medlemsforsikringer 2013 2015 Sverre Simen Hov Kommunikasjonsleder LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive

Detaljer

LIVSFORSIKRINGER Livsforsikringspakke... Side 3 Utvidet livsforsikring... Side 6 Barneforsikring... Side 8

LIVSFORSIKRINGER Livsforsikringspakke... Side 3 Utvidet livsforsikring... Side 6 Barneforsikring... Side 8 1 INNHOLD LIVSFORSIKRINGER Livsforsikringspakke... Side 3 Utvidet livsforsikring... Side 6 Barneforsikring... Side 8 SKADEFORSIKRINGER Skadeforsikringer... Side 10 Reiseforsikring... Side 12 Innboforsikring...

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg

Detaljer

BEDRIFTSFORBUNDETS medlemsforsikringer 2008

BEDRIFTSFORBUNDETS medlemsforsikringer 2008 BEDRIFTSFORBUNDETS medlemsforsikringer 2008 2008 Leder Innhold Personforsikringer 3 Yrkesskadeforsikring 3 Arbeidstakerforsikring 4 Sykdomsforsikring 4 Gruppelivsforsikring 5 Sykelønnsforsikring 6 Sykeavbruddsforsikring

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2013

Forsikringstilbud Lederne 2013 Forsikringstilbud Lederne 2013 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

MEDLEMSFORSIKRINGER 2011

MEDLEMSFORSIKRINGER 2011 MEDLEMSFORSIKRINGER 2011 Befalets Fellesorganisasjon Les mer om forsikringene på www.bfo.no BFO-PAKKEN Spesialtilpasset deg som er befal Pris: kr 300 pr måned BFO-pakken gjelder hele døgnet i hele verden

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2012

Forsikringstilbud Lederne 2012 Forsikringstilbud Lederne 2012 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer