Folketrygd og forsikring for frilansere 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketrygd og forsikring for frilansere 2014"

Transkript

1 Folketrygd og forsikring for frilansere

2 Folketrygd og forsikring for frilansere Denne brosjyren gir deg en kortfattet innføring i dine trygderettigheter. Når du kjenner disse rettighetene kan du bygge på med de forsikringene du trenger for å dekke ditt behov. Eksemplene vi har benyttet er beregnet på de som driver ENK. Vi anbefaler deg å lese mer om dine rettigheter på NAVs sider: Søk på «forsikring» så finner du relevant informasjon. Organisasjonsform Frilansere driver virksomheten sin på ulike måter. De vanligste selskapsformene som benyttes er enkeltpersonforetak (ENK), ansvarlig selskap (ANS/DA) og aksjeselskap (AS). I tillegg opererer en del som lønns-frilansere (leverer skattekortet til oppdragsgiver). Forsikringsbehovet vil variere avhengig av hvilken løsning som er valgt. Vi anbefaler deg å ta kontakt med NJs forsikringskontor for å diskutere forsikringsbehovet tilpasset din organisasjonsform. 2

3 Selvstendig næringsdrivende har rett til sykepenger fra folketrygden ved sykdom. Men til forskjell fra mange ansatte som gjennom tariffavtale har rett til full lønn under sykdom, er ytelsene til næringsdrivende bare på 65 % av pensjonsgivende inntekt. Sykelønn Sykepenger tilsvarer 65 % av inntektsgrunnlaget inntil 6 G kr Sykepenger utbetales fra og med 17. sykedag. G er folketrygdens grunnbeløp og er kr per 1. mai 2013 Eksempel 1: Årsinntekt kr Sykmeldt i 12 måneder Sykepenger fra folketrygden = 65 % av kr = kr Eksempel 2: Årsinntekt kr Sykmeldt i 12 måneder Sykepenger fra folketrygden = 65 % av (6G) = kr Dvs at du får ca 55 % av lønn i sykepenger. Utvidet sykelønn I folketrygden kan du kjøpe forsikring for å få høyere dekning og tidligere sykepengeutbetaling. Selv om du øker utbetalingen, vil øvre grense på 6 G gjelde. Tre alternative løsninger finnes: 65 % av sykepengegrunnlaget fra 1. sykedag 100 % av sykepengegrunnlaget fra 17. sykedag 100 % av sykepengegrunnlaget fra 1. sykedag Prisen for disse utvidelsene beregnes i prosent av forventet pensjonsgivende inntekt som selvstendig næringsdrivende, inntil kr (6 G). Satser per 1. januar 2013: 65 % fra 1. sykedag: 1,8 % 100 % fra 17. sykedag: 2,7 % 100 % fra 1. sykedag: 10,0 % Grunnbeløpet i folketrygden G Grunnbeløpet reguleres per 1. mai hvert år. Fra 1. mai 2013 er beløpet kr Frivillig yrkesskadetrygd Selvstendig næringsdrivende må kjøpe «Frivillig trygd for selvstendig næringsdrivende» for å få rett til folketrygdens yrkesskadedekning. Søknadsskjema får du fra NAV. Premiesatsen er 0,4 % av antatt årsinntekt. 3

4 4 Alderspensjon Er du født før 1953 har du full opptjening etter gamle regler. De er slik: De 20 beste inntektsårene dine avgjør hvor stor pensjonen din blir. Full alderspensjon krever 40 års opptjening. Er du født etter 1963 tjener du opp rettigheter til pensjon etter nye regler. De er slik: Alle år du er i arbeid eller mottar annen pensjonsgivende inntekt fram til fylte 75 år, teller for pensjonsopptjeningen din. Pensjonsopptjeningen din skjer gjennom oppsparing av en pensjonsbeholdning som blir regulert hvert år. Pensjonsbeholdningen din øker hvert år med 18,1 prosent av pensjonsgivende inntekt inntil 7,1 G. Er du født i årene mellom 1953 og 1963 skjer pensjonsopptjeningen som en kombinasjon av de to systemene. Uførepensjon Uførepensjon beregnes på samme måte som alderspensjon. Blir du arbeidsufør tidlig i yrkeslivet får du godskrevet fremtidig opptjening av pensjonspoeng. Dette gir deg en uførepensjon omtrent på nivå med det du ville fått i alderspensjon, om du hadde vært arbeidsfør fram til pensjonsalderen. Tjenestepensjon Lov om obligatorisk tjenestepensjon kom i Loven pålegger arbeidsgivere med ansatte å etablere tjenestepensjon. Som selvstendig næringsdrivende kan du etablere tjenestepensjon med fullt skattefradrag for innbetalt premie. Dette er en frivillig ordning. Du kan spare inntil 4 % av brutto personinntekt mellom 1 G og 12 G, og du får fradrag for beløpet direkte i din næringsinntekt. Eksempel: Lønn kr G kr = kr x 4 % = kr = sparebeløp I tilknytning til tjenestepensjonen må du også tegne en forsikringsdekning innskuddsfritak (obligatorisk). Dersom du blir arbeidsufør helt eller delvis etter 12 måneders sykmelding, vil forsikringsselskapet på gitte vilkår fortsette sparingen for deg. Uførepensjon - ikke krav til helseerklæring Selvstendig næringsdrivende kan kjøpe uførepensjon som en frivillig tilleggsdekning til tjenestepensjon. Uførepensjonen erstatter inntektstap ved uførhet og kommer i tillegg til uførepensjon fra folketrygden. Erstatningen blir utbetalt månedlig dersom du får nedsatt din arbeidsevne minimum 20 prosent i sammenhengende ett år. Utbetalingen starter som hovedregel etter 12 måneders sykmelding. Du kan selv bestemme størrelse på uførepensjonen. Mange velger et nivå på prosent av lønnen, som tilsvarer nivået på tradisjonelle pensjonsordninger. Uførepensjonen dekker differansen mellom ytelsen fra folketrygden og det nivået som er valgt på uførepensjonen. Dersom du blir delvis arbeidsufør, blir uførepensjon beregnet ut fra graden av uførhet. Tjenestepensjonen leveres av KLP Bedriftspensjon AS.

5 Yrkesskadeforsikring Alle arbeidsgivere er lovpålagt å ha yrkesskadeforsikring for sine ansatte, enten de arbeider heltid eller deltid. For selvstendig næringsdrivende er det frivillig å ha yrkesskadeforsikring. Sammen med folketrygdens ordninger med Sykelønn og Frivillig trygd, gir dette en god løsning som sikrer økonomisk trygghet ved yrkesrelaterte skader. Frivillig trygd for selvstendig næringsdrivende er et tillegg som kjøpes hos NAV. Denne gir trygde- og andre særrettigheter i folketrygden ved yrkesskade og utfyller den frivillige yrkesskadeforsikringen NJ tilbyr. Forsikringen gjelder ved skader og sykdommer som de forsikrede påføres under arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden. En godkjent yrkesskade eller yrkessykdom kan gi følgende erstatningsutbetalinger: Påførte utgifter Fremtidige utgifter Inntektstap Tap i fremtidig inntekt Ménerstatning Erstatning Tilfaller Yrkesulykke Yrkessykdom Menerstatning Forsikrede 4,5 G 4,5 G Ervervserstatning Forsikrede G G Dødsfallerstatning Unntak: Ektefelle/ samboer Barn 15,5 G 6,5 G Forsikringen dekker ikke belastningslidelser/slitasje Invaliditetsgrad under 15 % Forbehold 15,5 G 6,5 G Informasjonen i denne brosjyren er en forenklet beskrivelse av forsikringene og gir ikke en fullstendig dekningsbeskrivelse eller grunnlag for å kreve erstatning. Ved et skadeoppgjør er det forsikringsbevis og fullstendige vilkår som legges til grunn. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil i brosjyren. 5

6 Helseforsikring ikke krav til helseerklæring Med helseforsikring er du som selvstendig næringsdrivende sikret rask behandling ved sykdom eller skader, slik at du kan komme raskere tilbake i jobb. Du oppnår da å kunne korte ned antall fraværsdager. Du får Garantert spesialistvurdering innen 10 dager Garantert somatisk behandling eller operasjon innen 20 dager Sykepleier som følger deg opp før, under og etter behandling Forsikringen dekker alle kostnader til behandling, reise og opphold. I tillegg får du ny, uavhengig vurdering av diagnosen som allerede er stilt. Forsikringsselskapets pasientombud garanterer pasientrettighetene. Helseforsikringen dekker Alle somatiske sykdommer som ikke er øyeblikkelig hjelp Rehabilitering etter behandling Psykolog der årsaken skyldes en somatisk lidelse Fysioterapi og kiropraktor der dette er foreskrevet av en spesialist Behandling på sykehus eller av spesialist i Norge, Norden eller øvrige europeiske land Ikke krav til helseerklæring Det kreves ingen helseerklæring og prisen er den samme uavhengig av alder, kjønn, helsehistorikk og livsstil. Personer over 67 år kan opprettholde medlemskapet etter vurdering av helseopplysninger. Helseforsikringen leveres av Vertikal Helseassistanse. Livs- og uføreforsikringer Du kan kjøpe livs- og uføreforsikring for deg selv og for ektefelle/samboer. Du kan velge dekning på 12 G eller 24 G drøyt 2 mill kroner. Prisen er avhengig av alder, og er særdeles rimelig for unge medlemmer. Forsikringen kan derfor erstatte kostbar gjeldsforsikring som bankene krever når du tar opp lån. Livs- og uføreforsikringene krever helseerklæring. Skjema for dette finner på i venstre meny. På skjema finner du også prisen på forsikringen for din aldersgruppe. 6 Skatteregler Forsikringspremien er fradragsberettiget i næringsoppgaven.

7 Kritisk sykdom Kritisk sykdom er en sykeforsikring hvor den avtalte forsikringssum utbetales raskt dersom du får stilt diagnose for en av de alvorlige sykdommene som er dekket i vilkårene. Forsikringen dekker blant annet hjerteinfarkt, hjerneslag og alvorlig kreftsykdom. Du kan kjøpe dekning fra 1 G til 7 G, maksimalt kr , og forsikringen kan kjøpes til du fyller 60 år. Deretter kan du ha forsikringen til første forfall etter fylte 67 år. Prisen på denne forsikringen er avhengig av alder og valgt dekningsstørrelse. Sjekk forsikringssidene for vilkår, priser og påmeldingsskjema. Ulykkesforsikring NJ ulykkesforsikring dekker deg, ektefelle/ samboer og barn under 21 år. Maksimal erstatning ved 100 % medisinsk invaliditet er 30 G kr 2,5 mill for singel medlem. Dersom det er flere medlemmer i familien blir summen per person mindre. Sjekk forsikringssidene for vilkår og priser. Reiseforsikring NJs reiseforsikring dekker deg på alle typer reiser over hele verden. Du kan også kjøpe forsikring som dekker hele familien. Sjekk forsikringssidene for vilkår og priser. 7

8 NJ Forsikring Medlemsforsikringene administreres av NJ Forsikring. Ta kontakt om du lurer på noe om forsikring! Ring: Send e-post: 8 Medlemsforsikringene Forsikringsavtalene for de kollektive forsikringene inngås mellom Norsk Journalistlag (NJ) og det enkelte forsikringsselskap, slik at NJ er forsikringstaker på vegne av medlemmene. Megling og forvaltning ivaretas av Bafo Forsikringsmegling AS etter avtale med NJ.

Så er du litt tryggere

Så er du litt tryggere Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no Forsikring 2015 Så er du litt tryggere Januar 2015 NJ Forsikring 22 05 39 50 www.nj.no/forsikring forsikring@nj.no Vi gjør det vanskelige enkelt Har du de forsikringene

Detaljer

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010 www.bedriftsforbundet.no/forsikring Forsikringer tilpasset små- og mellomstore bedrifter Bedriftsforbundet har utviklet et komplett spekter av forsikringer

Detaljer

Medlemsforsikringer. Bedriftsforbundet Forsikring 2015. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer. Bedriftsforbundet Forsikring 2015. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2015 www.bedriftsforbundet.no/forsikring KJÆRE MEDLEM Bedriftsforbundets medlemsforsikringer Med rundt 4 000 medlemsbedrifter i ryggen får vi både skreddersydde

Detaljer

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014 www.bedriftsforbundet.no/forsikring KJÆRE MEDLEM Bedriftsforbundets medlemsforsikringer Lavere priser? Da bør du benytte deg av de kollektive avtalene

Detaljer

Forsikringer fra NHO Reiseliv 2014

Forsikringer fra NHO Reiseliv 2014 Forsikringer fra NHO Reiseliv 2014 Gode forsikringer tilpasset reiselivsnæringen Innhold s. 3 Yrkesskadeforsikring s. 4 Fritidsulykkesforsikring s. 5 Reiseforsikring s. 6 Helseforsikring s. 7 Gruppelivsforsikring

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2015

Forskerforbundets forsikringer 2015 Forskerforbundets forsikringer 2015 Gratis forsikringssjekk! Visste du at du får gratis rådgivning i de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet hvilke ordninger som

Detaljer

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2014 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: Seks gode forsikringer for ni kroner dagen side

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet. Snart pensjonist eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no Står du på trappene til å bli pensjonist? Denne brosjyren er

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du?

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du? ENTREPRENØRSKAP Hvilken selskapsform velger du? Tenk konsekvenser når du velger selskapsform Etablering av bedrift krever kunnskap om så mangt blant annet bør du være bevisst i ditt valg av selskapsform.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

Telefon 04700. Sjekk dine medlemsfordeler. Årskatalog 2008

Telefon 04700. Sjekk dine medlemsfordeler. Årskatalog 2008 Årskatalog 2008 Telefon 04700 Sjekk dine medlemsfordeler For medlemmer av følgende foreninger: Arkitektenes Fagforbund Den norske legeforening Den norske tannlegeforening Den norske veterinærforening Naturviterne

Detaljer

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011 Forsikringsvilkår Erstatter og P 916 Psykologisk førstehjelp begge fra 01.01.2010 I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsavtalelover av 16. juni 1989. - Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni

Detaljer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14 Personforsikringer Agenda Gjennomgang av forsikringene Melde skader - hvilke skader skal meldes - hvordan melde skader 2 Hvilke forsikringer? Gruppelivsforsikring.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) ble stiftet 01.11.23 og tilsluttet LO fra samme år. Antall medlemmer

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund ble stiftet av de sagnomsuste rallarene i 1895. Forbundet

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 2014 Postkom (Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund) organiserer ca 20 200 medlemmer, hvorav ca 11 800 aktive arbeidstakere i Posten

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet Fellesforbundet er det største forbundet innen privat sektor i norsk arbeidsliv med ca 150 000 medlemmer. Forbundets yrkesaktive medlemmer arbeider

Detaljer

Dine trygderettigheter. i Sverige

Dine trygderettigheter. i Sverige Dine trygderettigheter i Sverige Informasjonen i denne veiledningen er utarbeidet og oppdatert i nært samarbeid med de nasjonale representantene som er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System on Social

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norske Idrettsøveres Sentralorganisasjon

Fordeler for deg som er medlem i Norske Idrettsøveres Sentralorganisasjon 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norske Idrettsøveres Sentralorganisasjon Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO)... er et landsomfattende forbund for idrettsutøvere innen idrettene fotball,

Detaljer

NSO Studentforsikring

NSO Studentforsikring NSO Studentforsikring Kjøp FØR uhellet er ute... www.student.no STUDENTFORSIKRINGEN God og rimelig studentforsikring til deg som student Norske studenter har dårlige rettigheter hvis uhellet skulle skje.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Medlems- fordeler 2015. Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys

Medlems- fordeler 2015. Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys Medlems- fordeler 2015 Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys 62 63 % av medlemmene tar ikke feil! Foto: Terje Bergersen Enda bedre betingelser hos Gjensidige fra

Detaljer