FORSIKRINGER. Du forsvarer landet. VI FORSVARER DEG Foto: Ole-Sverre Haugli, Forsvaret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSIKRINGER. Du forsvarer landet. VI FORSVARER DEG Foto: Ole-Sverre Haugli, Forsvaret"

Transkript

1 FORSIKRINGER Du forsvarer landet. VI FORSVARER DEG Foto: Ole-Sverre Haugli, Forsvaret 2016

2 Innhold BFO-pakken Markedets råeste pakke med 8 unike elementer med ekstremsport, krigsrisiko og advokatbistand inkludert s. 4 BFO Reiseforsikring Et spesialtilpasset produkt gjennom Europeiske BFO Loss of licence Har du tenkt på at store deler av inntekten din kommer fra tillegg, knyttet til at du har helseattest? BFO Super innboforsikring Spesialtilpasset og dekker ditt innbo og løsøre s. 11 s. 12 s. 14 BFO Elev og kadett Nå også med ID-tyveri s. 15 Informasjonen i denne brosjyren er ikke fullstendig i alle detaljer, og er gjengitt med forbehold om feil. Ved et forsikringsoppgjør er det forsikringsvilkårene sammen med forsikringsbevis som legges til grunn. 2

3 Plutselig skjer det Plutselig skjer det. Du går på kvist. BFO gir deg personlig trygghet mot urettmessig behandling og plutselig oppståtte forhold - gjennom hele karrieren.

4 BFO-pakken Pris: 365 pr mnd for 8 unike elementer De aller fleste som eier bil har bilforsikring med kasko. Vår opplevelse er beklageligvis at ikke alle har tenkt like mye på seg selv som på bilen sin. Hva skjer med deg hvis du blir skadet og/eller ufør? Hva sitter familien din igjen med hvis du ikke kommer hjem fra utenlandstjeneste? Hva sitter du igjen med hvis du ikke kommer hjem i samme tilstand som når du dro ut? BFO-pakken er det nærmeste du kommer en kasko på deg selv. Med ektefelleforsikring og barneforsikring i tillegg, er du godt dekket hvis det verste skulle skje. BFO-pakken er en personforsikring og en medlemsfordel som tilbys eksklusivt til alle BFOs medlemmer. Det 8. elementet - advokatbistand - kom på plass 1. juli Vi er videre stolte av å være de første som fikk fullforsikring i krig. Dette kom på plass i 2012, slik at hele pakken da fikk krigsrisikodekning. Dette gjenspeiles også i den gledelige økningen i antall medlemmer som velger å ha BFO-pakken. BFO-pakken slik den fremstår i dag er et svært godt og konkurransedyktig produkt. Alle* som melder seg inn i BFO omfattes av BFO-pakken allerede fra innmeldingstidspunktet, med mindre de velger å reservere seg. *BS/UB-Elever omfattes først av BFO-pakken når de blir sersjant/kvartermester og mottar lønn. Vi registrerer med glede at svært få reserverer seg. Vilkår på nett Alle vilkår til BFOs forsikringer finnes på Vært uheldig? Ved skade må du kontakte Forsvarets Personellservice tlf: Grunnbeløpet i Folketrygden 1 G pr 1. mai 2015: kr ,- G-beløpet reguleres normalt 1. mai hvert år. Beløpene i brosjyren er basert på G-beløpet pr 1. mai

5 BFO-pakken oppsummert på én side Element Maks dekn Medlem Medlem Krigsrisiko Ektefelle/ samboer 1 - Dekning ved dødsfall 18 G Ja Ja * ** 2 - Dekning ved arbeidsuførhet 16 G Ja Ja * ** 3 - Kritisk sykdom 1 G Ja Ja Nei Ja 4 - Ulykkesforsikring - medisinsk invaliditet 67 G / 36 G*** Ja Ja Ja Ja 5 - Ulykkesforsikring - behandlingsutgifter 3,35 G / 1,8 G Ja Ja Ja Ja 6 - Ulykke pluss - break a leg Ja Ja Ja Ja 7 - ID-tyveri / WebSafe 1 mill / Ja Ja Ja Ja 8 - Advokatbistand 15t årlig Ja Ja Ja Ja * Kan kjøpes i tillegg (kr 136 for dødsfalldekning og kr 99 for arbeidsuførhet, totalt kr 235 pr mnd) ** Ønskes slik dekning anbefaler vi at det tegnes egen barneforsikring. ***Krigsrisikodekningen er 36 G uavhengig av sivil status. Barn Vi gjør oppmerksom på at tabellen over er noe forenklet og at denne brosjyren ikke inneholder fullstendige vilkår. EKSTREMSPORT Ingen unntak for risikoaktiviteter, dvs at eksempelvis kampsport, fallskjermhopping, kappritt, fjellklatring, rappellering og dykking (uansett dybde) er dekket. Aktivitetene kan ikke være i strid med norsk lov. KRIGSRISIKO Med krigsrisiko menes alle skader og dødsfall som direkte følge av krig og krigshandlinger. Gjelder hele døgnet i hele verden som en del av norske styrker/intopsbidrag. Eksempler på hendelser som er dekket er stridskontakt og veibomber. Andre hendelser, såkalt sivil risiko er selvsagt også dekket 24 timer i døgnet. NYHET ID tyveri nå også med Websafe! 5

6 1 - Dødsfall Forsikringen opphører ved utgangen av året du fyller 65 år. Tilleggsdekning kan tegnes for ektefelle/samboer. Ved dødsfall - kontakt FP på tlf BFOs livsforsikring dekker medlem. Erstatning etter denne forsikringen utbetales til dine etterlatte, uansett dødsårsak. Den gjelder altså både ved ulykke og ved sykdom som fører til død. Nytt av året er at forsikringssummen er økt fra 14 til 18 G fram til du fyller 50 år. Deretter nedtrappes dekningen hvert år til du fyller 60. Fra 60 til 65 år er dekningen på 8 G. Tabellen viser erstatningsbeløp for ulike alderstrinn. Medlemmets alder Antall G Forsikringssum i kroner , , Arbeidsuførhet Forsikringen opphører ved fylte 60 år. Tilleggsdekning kan tegnes for ektefelle/samboer. Ved uførhet - kontakt FP på tlf Forsikringen dekker medlem ved varig arbeidsuførhet på minst 50 %. Hovedreglene for å ha rett til denne erstatningen er: at du har vært minst 50 % arbeidsufør i en sammenhengende periode på minst to år at uførheten bedømmes som varig Forsikringssummene er kraftig forbedret for Forskringen gir en utbetaling på 16 G frem til du fyller 40 år. Uføreerstatningen avtrappes deretter årlig frem til den opphører ved fylte 60 år. Medlemmets alder Antall G Forsikringssum i kroner , , , , Kritisk sykdom Forsikringen gjelder medlemmet frem til fylte 60 år, samt medlemmets barn, fra de er fylt 1 år frem til fylte 20 år. Ved sykdom - fyll ut skjema på Forsikringen gir en engangutbetaling på 1 G dersom den forsikrede blir rammet av en av disse sykdommene: Hjerteinfarkt Organtransplantasjon Hjerteoperasjon MS Hjerneslag Motornevronsykdom Alvorlig kreft Blindhet Hjernesvulst Døvhet Nyresvikt Det kan haste med å sende melding til forsikringsselskapet hvis man blir rammet av en av de omtalte sykdommene. Erstatning for kritisk sykdom blir ikke utbetalt etter dødsfall. 6

7 Risikosport Ekstremsport Kampsport er selvfølgelig dekket, så lenge aktiviteten er lovlig i Norge. Forsikringen gjelder i hele verden, hele døgnet....dette gjelder også ektefelle/ samboer og barn. 7

8 4 - Medisinsk invaliditet BFOs ulykkesforsikringer gjelder ut året medlemmet fyller 65 år, samt barn ut året de fyller 20 år. Ved skade - fyll ut skjema på Forsikringen gir deg, ektefelle/samboer og barn erstatning ved varig medisinsk invaliditet som følge av en ulykke. Forsikringen dekker skader ned til 1 % medisinsk invaliditet. Slik blir erstatningen ved 100 % medisinsk invaliditet: Sivil status Dekning ved 100 % invaliditet Behandlingsutgifter Enslig medlem (sivil risiko) 67 G (kr ) 3,35 G (kr ) Enslig medlem med barn 36 G (kr ) 1,8 G (kr ) Hvert barn 36 G 1,8 G Ektefelle/samboer 36 G 1,8 G Kun medlem omfattes av krigsrisikodekning uavhengig av sivil status. Dekning inntil 36G 5 - Behandlingsutgifter BFOs ulykkesforsikringer gjelder ut året medlemmet fyller 65 år, samt barn ut året de fyller 20 år. Ved skade - fyll ut skjema på Dekker behandlingsutgifter etter ulykke med inntil 5 % av dekningen i element fire, medisinsk invaliditet (Se tabell over). Behandlingsutgifter dekkes selv om ulykkesskaden ikke medfører varig medisinsk invaliditet. Erstatningen omfatter nødvendige utgifter til blant annet: Lege og tannlege Behandling på sykehus Behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor som er foreskrevet av lege Forbindingssaker, medisiner og proteser som er foreskrevet av lege eller tannlege Dekningen gjelder i hele verden 6 - Ulykke PLUSS BFOs ulykkesforsikringer gjelder ut året medlemmet fyller 65 år, samt barn ut året de fyller 20 år. Ved skade - fyll ut skjema på Også populært kalt Break a leg forsikring! Denne forsikringen dekker en del utgifter som kan påløpe i forbindelse med en ulykke. Forsikringen dekker blant annet: Ombygging av bolig... inntil kr Benbrudd og brannskade... inntil kr Personlige eiendeler ved sykehusinnleggelse... inntil kr Taxi til/fra arbeid og behandlinger... inntil kr Sykehuspenger med... kr 400 pr dag etter 5 døgn, inntil ett år. Bruddskader: Utsettes du for en ulykke som gir bruddskade i hofte eller bekken, har du rett til en erstatning på kr Også mindre brudd gir rett til en engangserstatning fra kr til kr

9 7 - ID-Tyveri & websafe Forsikringen gjelder for medlem fram til fylte 65 år, samt for ektefelle/samboer, og for hjemmeboende barn til de fyller 20 år. Ved forsikringstilfelle - kontakt AIG på tlf ID-tyveri og misbruk av bilder og informasjon på internett skjer stadig oftere. Det kan bli både kostbart og arbeidskrevende å rydde opp etter at man har blitt utsatt for slikt misbruk. Det er viktig at selskapet kommer tidlig på banen for å begrense skadeomfanget mest mulig. ID-Tyveri Forsikringen dekker: Juridisk bistand inntil 1 mill Info om forebygging av ID-tyveri Hjelp til å begrense skadeomfang Hjelp til å avvise krav Hjelp til å forhindre inkassosaker Hjelp til sletting av feilaktige betalingsanmerkninger Hjelp til å kreve erstatning for tap 8 - Advokatbistand WebSafe omfatter følgende: Kostnader (inntil pr år) til å fjerne lovstridig og krenkende informasjon om medlemmer av husstanden på internett Kostnader (inntil pr år) til å fjerne lovstridig og krenkende informasjon som medlemmer av husstanden uforvarende har utført mot utenforstående Ved behov, dekker forsikringen også kostnader til juridisk bistand for å fjerne slik informasjon med inntil kr Dekningen gjelder for medlem fram til fylte 65 år, samt for ektefelle/samboer, og for hjemmeboende barn til de fyller 20 år. Kontaktskjema på Denne dekningen som ikke er en forsikring, men en avtale om privatjuridisk bistand, kom inn i BFO-pakken 1. juli Avtalen er inngått med firmaet Norman & Co og gir rett til 15 timer juridisk bistand per kalenderår og omfatter følgende: Rett til råd og bistand innen de fleste områdene du kan støte på som privatperson - for eksempel arverett, familierett, kjøpsrett, identitetstyveri, kontrakter, fast eiendom, førerkortbeslag, juridiske avtaler og skjemaer m.m. Ordningen dekker etter søknad også egne kostnader forbundet ved eventuell rettsak Ordningen dekker mange rettsområder som ikke omfattes av en vanlig rettshjelpdekning i innboforsikringen, og den dekker også flere områder som unntas i rene advokatforsikringer. Saker av arbeidsrettslig karakter dekkes ikke av ordningen, men etter avtale direkte med BFO. Avtalen har svært få unntak, men dekker ikke: Næringsbeskatning, oppdrag som forsvarer i straffesaker, bistand etter utenlandsk lovgivning, samt bistand etter utlendingsloven. Våre advokater iler til for å hjelpe deg! 9

10 Ektefelleforsikring Dødsfall Erstatning etter denne forsikringen utbetales uansett dødsårsak. Den gjelder altså både ved ulykke og ved sykdom som fører til død. Nytt av året er at forsikringssummen er økt fra 12 til 15 G fram til man fyller 50 år. Deretter nedtrappes dekningen hvert år til man fyller 60. Fra 60 til 65 år er dekningen på 7,5 G. Tabellen under viser erstatningsbeløp for ulike alderstrinn. PS! Det er medlemmets alder som gjelder. Kjøpes som tillegg til BFO-Pakken og gir ektefellen/ samboer dekning tilsvarende element 1 og 2. Ved dødsfall/uføre - kontakt FP på tlf Arbeidsuførhet Forsikringen dekker ektefelle/samboer ved varig arbeidsuførhet på minst 50 %. Hovedreglene for å ha rett til denne erstatningen er: at du har vært minst 50 % arbeidsufør i en sammenhengende periode på minst to år at uførheten bedømmes som varig Forsikringssummene er kraftig forbedret for Forskringen gir en utbetaling på 13 G frem til du fyller 40 år. Uføreerstatningen avtrappes deretter årlig frem til den opphører ved fylte 60 år. PS! Her er det er ektefelle/samboers alder som gjelder. Alder Antall G Forsikringssum i kroner , , , Alder Antall G Forsikringssum i kroner , , , Premie 60 3, Dødsfalldekningen koster kr 136 pr måned. Dødsfalldekning og uføredekning koster kr 235 pr måned. Hvordan tegne ektefelleforsikring? Den som skal tegne forsikring må levere egenerklæring om helse. Skjema kan lastes ned på 10 Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

11 BFO Reiseforsikring Forsikringen omfatter medlem inklusive ektefelle/samboer, og barn inntil fylte 21 år. BFOs reiseforsikring, levert av Europeiske, er spesialtilpasset deg som medlem. Vi har tilpasset vilkårene slik at de passer medlemmenes tjeneste og reisemønster. Europeiskes verdensomspennende nettverk er trygt å ha med seg på reisen. Forsikringen gjelder: Tjeneste- og fritidsreiser i hele verden i inntil 60 dager, også reiser som starter på tjenestested (aktuelt for pendlere). Personell som tjenstegjør i utlandet, i PE-stillinger eller tilsvarende. Utreise fra fartøy er omfattet. Årspremien på kr 1068,- belastes FP-konto ved hovedforfall 1. november hvert år. Barn må ha samme folkeregistrert adresse som en av foreldrene. Alle som melder seg inn i BFO omfattes av reiseforsikringen fra innmeldingstidspunktet, med mindre man velger å reservere seg. Reiseforsikring Dekning i kroner Personlig reisegods Enkeltperson/Familie / Egenandelsdekning skadet leiebil Arbeidsgivers effekter Forsinket bagasje Tjenestereise/Privat / Reisesyke Ubegrenset sum Hjemtransport Ubegrenset sum Returreise Ubegrenset sum Ansvarsdekning Rettshjelp Avbestilling Enkeltperson/Familie / Helsetelefon Ubegrenset sum Inkluderte tilleggsdekninger eksklusive ekstremsport Ulykke - død/invaliditet - medlem/ektefelle/samboer Barn under 21 år ved død / ved invaliditet / Er du medlem og ønsker å tegne forsikringen, kontakt FP - KUN KR 89/MÅNED 11

12 BFO Loss of licence Forsikringen gjelder personell i Forsvaret som jobber i stilling der det er krav til godkjent helseattest. Et forsikringstilfelle oppstår når godkjent helseattest trekkes tilbake med varig virkning. Det kan være snakk om forskjellige attester i forskjellige deler av Forsvaret. For eksempel sjømannsattest eller A1/2/3 for luftoperativt personell. En slik forsikring vil være særlig aktuell for seilende- og flygende personell, samt personell ved spesialavdelinger med ekstra krav til godkjent helse. Alder Pris pr måned 8G dekning Pris pr måned 16G dekning år år år år Premien trekkes årlig forskuddsvis med forfall 1. mars. BFO har fremforhandlet en forsikring for våre medlemmer, som gir en engangsutbetaling på inntil 8G (eller 16G) ved varig tap av helseattest. Forsikringen er ment å være en engangskompensasjon for den reduserte inntekten man får når man ikke ikke lenger kan innha sin opprinnelige stilling. Loss of Licence Dekning på 8G (kr ) eller 16G (kr ) ved varig tap av helseattest. Interessert i å tegne denne forsikringen: Se mer i egen Loss of Licencebrosjyre eller på 12

13 Andre forsikringer Kan du drømme det, kan du gjøre det BFOs medlemmer har tilgang på rabatterte forsikringsordninger gjennom våre samarbeidspartnere. Se våre nettsider på for mer informasjon. Eksempler Barneforsikring Helseforsikring Tohjuling Personbil Fritidsbåt Veteranbil Villa/hus/fritidsbolig Husdyr Snøscooter 13

14 BFO Super innboforsikring Alle som (mvf. 1. januar 2014) melder seg inn i BFO omfattes av innboforsikringen fra innmeldingstidspunktet, med mindre man velger å reservere seg. Denne kollektive forsikringen dekker ditt innbo og løsøre med inntil 1,75 mill kroner. Det er ingen begrensninger i erstatningen for enkeltgjenstander eller samlinger innenfor forsikringssummen. Egenandelen er på kr BFOs innboforsikring inkluderer også: Innbo utland Containerforsikring ID-tyveri (nytt 2016) Superdekning er som tidligere inkludert i prisen. Utvidet dekning på nyere forbrukerelektronikk. Dekningsområdet utvidet til også å gjelde på reiser inntil 60 dager i hele verden. 1 år for mobiltelefoner 2 år for kamera, GPS, PC/datautstyr, bærbar musikk/bilde-avspiller 5 år for annet, hvitevarer og husholdningsapparater Egenandel på denne delen av forsikringen er kr Se forøvrig tabell innbo/løsøreforsikring på side 15 (Elev & Kadettforsikring). Priser pr måned i 2016: Sone 1: kr 120, Sone 2: kr 98, Sone 3: kr 85 Årspremien på kr 1440/1180/1025 for henholdsvis sone 1/2/3 belastes FP-konto ved hovedforfall 1. januar. Soneinndeling Sone 1 : Oslo Sone 2 : Asker, Bærum, Oppegård, Ås, Ski, Nittedal, Skedsmo, Lørenskog, Drammen, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø Sone 3 : Resten av landet. Tidligere måtte du som medlem kjøpe tilleggsdekning dersom du skulle tjenestegjøre utenlands. Dette kostet kr 150 pr kr i forsikringssum (kr med dekning på 1,75mill) Dette trenger du ikke å gjøre lenger. Forsikringen gjelder i hele verden så lenge du er i tjeneste på vegne av Forsvaret. Nå er også Containerforsikring, som man tidligere måtte tegne for hvert intopsoppdrag, nå er inkludert i innboforsikringen. Er du medlem og ønsker å tegne forsikringen, kontakt FP - FRA KR 85/MÅNED 14

15 BFO Elev- og kadettforsikring Forsikringen er gratis, og gjelder for: krigsskolekadetter og elever* ved befalsskoler. NYHET 2016! Nå inneholder Elev- og kadettforsikring også ID-Tyveri! Innbo/løsøre - polisenummer Maks dekning kr Enkeltgjenstander (f.eks. klær, CD-samlinger, møbler, etc.) Gjenstand mistes, faller eller velter Sykkel, inkl tyveri pr. sykkel Penger, verdipapirer etc. oppbevart på bosted Nødvendige merutgifter til opphold utenfor hjemmet etter skade ingen begrensning Flytteforsikring i egenskap av privatperson. (Dekker ikke flyttebyrå) (max pr. gjenstand) Privat motorkjøretøy, campingvogn, båt, motor tilhenger Løse deler og løst tilbehør til privat motorkjøretøy Tilhenger til person- eller varebil Tyveri, ran og overfall Fra bod med adgang til felles kjeller, loft, garasje og annet fellesareal. Ingen begrensning Napping av veske som sikrede bærer Tyveri fra privat boligs uteareal Rekonstruksjon av arkiver, datafiler m.v Bygningsskade ved inndbrudd Erstatningsansvar og rettshjelp Erstatningsansvar (ansvarsskade påført andre personer eller ting innen Norden) Rettshjelp (når sikrede som privatperson er part i en tvist) Forsikringen dekker også nyere forbrukerelektronikk (Mobiltelefon, PC, nettbrett, TV, stereoanlegg etc) ID-Tyveri - Dekker rimelig og nødvendig bistand. Forebygging og tiltak, fjerning av uberettigede betalingsanmerkninger Ulykkesforsikring, inklusive ekstremsport Medisinsk invaliditet (0-100%) Behandlingsutgifter Død Europeiske reiseforsikring Polise SP Dekning Personlig reisegods Enkeltperson/Familie / Arbeidsgivers effekter Forsinket bagasje Tjenestereise/Privat / Reisesyke Ubegrenset sum Hjemtransport Ubegrenset sum Returreise Ubegrenset sum Ansvarsdekning Rettshjelp Avbestilling Enkeltperson/Familie / Inkluderte tilleggsdekninger eksklusive ekstremsport Ulykke - død/invaliditet - medlem/ektefelle/samboer Barn under 20 år ved død / ved invaliditet / TS-forsikring Gjelder mens du er elev ved befalsskole. Tapet/skaden må først behandles som en TS-sak og du må erklære deg ikke skyldig. Oppstår det uenighet med avdeling, kontakt BFO. BFO dekker tap/skader over kr 1000 og inntil kr NB! TS-forsikringen er IKKE en del av polisen, kontakt BFO ved spørsmål. Advokatbistand Gjelder mens du er elev ved befalsskole. Befalselever kan benytte seg av 15t gratis Advokatbistand pr kalenderår (element 8 i BFO - Pakken). Forsikringen dekker skader over kr Det trekkes ingen egenandel. Ved skade (ikke TS), ring If på telefon 02400, oppgi polisenummer Ved skade på reise, ring Europeiske på telefon , oppgi polisenummer SP *Første pliktår etter befalsskoleutdanning eller i ett år fra innmeldingsdato som kvartermester/sersjant, tilkommer du gratis innbo- og ulykkesforsikring. 15

16 Våre tillitsvalgte står sammen med deg. Du skal vite at du kan lene deg på oss hvis du skulle møte spørsmål, problemstillinger eller utfordringer der du som enkeltperson føler deg liten. Noen ganger er det kanskje et kjapt spørsmål om lønn, arbeidstid, utdanning eller familie. Andre ganger kan det stå om din fremtid i Forsvaret. Bli klar du også, meld deg inn i dag! Befalets Fellesorganisasjon Postboks 501 Sentrum, 0105 Oslo Telefon: E-post: facebook.com/bfo.no twitter.com/bfok12 instagram.com/bfok12 INNMELDINGSBLANKETT Bli #Styrket - bli medlem Etternavn Fornavn Personalia Fødselsnummer (11 siffer) Lokalforening/Leir/Garnison Privatadresse Grad Avdeling/Fartøy Postnr/sted Privat e-post Privat mobil Min status Offiser (OF) Kadett Til dato: Spesialistbefal (OR 5-9) GBK-Elev Kontraktsbefal (OR 5-9) BS-elev ettårig Vervet (OR 2-4) BS-elev flerårig Annet (fyll inn): UB-Elev/UB Korporal Fordelsmedlem GBU Modul 2 elev (Sjøforsvaret) Forsvarsgren Hær Sjø Luft Jeg er tidligere medlem av og ønsker at BFO snarest ordner med utmelding. Jeg vil ikke ha BFO-pakken, Norges råeste! Jeg er kjent med at hvis jeg senere ønsker å melde meg inn i forsikringen, må jeg avgi tilfredsstllende helseerklæring. Jeg vil ikke ha BFOs reiseforsikring, spesialtilpasset militært tilsatte. Jeg vil ikke ha BFOs kollektiv super innboforsikring. Jeg reserverer meg mot å bli kontaktet av BFOs forsikrings-/samarbeidspartnere. Sted Dato Underskrift Jeg bekrefter at opplysningene er korrekte, og samtykker i at de registreres i BFOs medlemsregister. Jeg samtykker også i at kontingenten og forsikringspremie trekkes av lønnen min gjennom Forsvarets lønnssystem. Ververs navn, mobil og fødselsdato Faks: Epost:

BFO FORSIKRINGER BFO-PAKKEN TILPASSET TRYGGHET

BFO FORSIKRINGER BFO-PAKKEN TILPASSET TRYGGHET BFO FORSIKRINGER BFO-PAKKEN TILPASSET TRYGGHET 1 2013 JEG BLIR DA VEL IKKE SKADET... Det er grunn til å tro at mange av de 1478 personene i alderen 20-34 år som ble skadet i trafikken i 2012 tenkte tilsvarende.

Detaljer

FORSIKRINGER. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvarets mediesenter

FORSIKRINGER. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvarets mediesenter FORSIKRINGER Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvarets mediesenter 2015 Hvor mange av de som ble skadet i trafikken i 2014 tror du tenkte at ingenting kunne skje dem? 2 Informasjonen i denne brosjyren er ikke

Detaljer

MEDLEMSFORSIKRINGER 2012

MEDLEMSFORSIKRINGER 2012 MEDLEMSFORSIKRINGER 2012 Foto: Tom Snedal/NAD ÅRETS NYHET: Du er nå fullforsikret i intops! Befalets Fellesorganisasjon Les mer om forsikringene på www.bfo.no BFO-PAKKEN Spesialtilpasset deg som er befal

Detaljer

MEDLEMSFORSIKRINGER 2011

MEDLEMSFORSIKRINGER 2011 MEDLEMSFORSIKRINGER 2011 Befalets Fellesorganisasjon Les mer om forsikringene på www.bfo.no BFO-PAKKEN Spesialtilpasset deg som er befal Pris: kr 300 pr måned BFO-pakken gjelder hele døgnet i hele verden

Detaljer

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring MARKEDSARBEID Ledernes medlemsforsikringer 2013 2015 Sverre Simen Hov Kommunikasjonsleder LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2014

Forsikringstilbud Lederne 2014 Forsikringstilbud Lederne 2014 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet.

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet. Medlemsforsikringer Innholdsfortegnelse Side 2 Medlemsforsikringer Side 3 Pefo-forsikringen Dødsfalldekningen Uføredekningen Side 4 Ulykkesforsikringen Side 5 ID-tyveriforsikringen Side 6 Ektefelleforsikringenn

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2013

Forsikringstilbud Lederne 2013 Forsikringstilbud Lederne 2013 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2013

Forsikringstilbud Lederne 2013 Forsikringstilbud Lederne 2013 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2012

Forsikringstilbud Lederne 2012 Forsikringstilbud Lederne 2012 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2012

Forsikringstilbud Lederne 2012 Forsikringstilbud Lederne 2012 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no Medlemsforsikringer www.personellforbundet.no Innholdsfortegnelse Side 3 Obligatorisk Dødsfallforsikring forsikringfor medlem Uføreforsikring for medlem Side 5 Dødsfallforsikring for ektefelle/samboer

Detaljer

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor OBLIGATORISK

Detaljer

Kritisk sykdom er nå inkludert i BFO-pakken! Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no

Kritisk sykdom er nå inkludert i BFO-pakken! Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Kritisk sykdom er nå inkludert i BFO-pakken! Medlemsforsikringer Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Ajourført januar 2009 BFOs medlemsforsikringer www.bfo.no BFO tilbyr sine medlemmer

Detaljer

Ledernes forsikringstilbud 2011

Ledernes forsikringstilbud 2011 Ledernes forsikringstilbud 2011 Forsikringstilbudet 2011 Nye forsikringsleverandører Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer

Detaljer

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no. Ajourført januar 2010

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no. Ajourført januar 2010 BFO er stolte av, også i år, å kunne presentere en utvidelse av BFO-pakken slik at den fremstår enda mer gunstig enn tidligere. I år har vi inkludert identitetstyveri i BFO-pakken. Les mer om ID-tyveri

Detaljer

Ledernes forsikringstilbud 2012

Ledernes forsikringstilbud 2012 Ledernes forsikringstilbud 2012 Personforsikringer - obligatoriske - frivillige Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Forsikringstilbudet 2012 Forsikringer

Detaljer

NETFs forsikringer 2008

NETFs forsikringer 2008 NETFs forsikringer 2008 Livsforsikring - uføredekning - ulykkesforsikring Innhold Obligatoriske forsikringer 2 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring

Detaljer

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Medlemsforsikringer Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Ajourført januar 2008 BFOs medlemsforsikringer www.bfo.no BFO-pakken: Forsikring ved dødsfall, uførhet og ulykke BFOs kollektive

Detaljer

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Forsikringspakka 2016 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2011 1 Nye tilbud og bedre priser Vi var på anbud med medlemsforsikringene i fjor. Mange forsikringsselskaper syntes Lederne var en spennende gruppe å tilby sine tjenester

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2012 1 Norsk Ergoterapeutforbund utvikler faget og tar vare på deg som arbeidstaker. Gjennom ditt arbeid som ergoterapeut bidrar du til å gjøre hverdagslivet mulig for mange

Detaljer

La noen du stoler på forsikre deg

La noen du stoler på forsikre deg La noen du stoler på forsikre deg Hva? Hvorfor? For hvem? Boligbyggelagenes Forsikring er: Forsikring skal gi deg trygghet for det som plutselig kan skje. Da er det viktig at du kan stole på forsikringsselskapet

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2016 1 Hva er viktig i livet ditt? Hva er viktig i livet ditt og hva vil skje hvis sykdom eller skade forhindrer deg i å leve dette livet? Disse spørsmålene stiller vi ergoterapeuter

Detaljer

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Forsikringspakka 2013 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt.

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt. e r vå r e g n i r k i s for ryg t, t e t i l Kva gh erdi v o r t g et o gh 114 m o n n e j et g år Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2013 1 Snakk med Forsikringskontoret! Behovet for forsikring endrer seg gjennom livsløpet. Dersom du skifter sivil status; fra enslig til samboende, inngår ekteskap, får barn

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2015 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2012 1 Gode forsikringer til fornuftige priser Medlemsforsikringene våre hadde et godt år i 2011 om vi ser bort fra reiseforsikringen. Mange skader og særlig et par storskader

Detaljer

Forsikringspakka 2011. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011

Forsikringspakka 2011. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011 Endringer i forsikringspakka fra 1.1.2011 Prisen på kollektiv hjem øker med kr 1 pr. måned Reiseforsikringen: Prisen øker med kr 1 pr. måned Grunnforsikringen:

Detaljer

NSO Studentforsikring

NSO Studentforsikring NSO Studentforsikring Kjøp FØR uhellet er ute... www.student.no STUDENTFORSIKRINGEN God og rimelig studentforsikring til deg som student Norske studenter har dårlige rettigheter hvis uhellet skulle skje.

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i NFF!

Fordeler for deg som er medlem i NFF! Fordeler for deg som er medlem i NFF! F N F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND Din trygghet- vår sak! 2014 Fordelene ved å være mange er mange Om oss Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund er en partipolitisk

Detaljer

Nyheter NOF SINGEL, NOF FAMILIE. www.nof.no - Tlf: 982 83 310 FAKTA OM NOF FAMILIE. r u. o r. konkurransetab. medlem kan delta

Nyheter NOF SINGEL, NOF FAMILIE. www.nof.no - Tlf: 982 83 310 FAKTA OM NOF FAMILIE. r u. o r. konkurransetab. medlem kan delta 24 1 FAKTA OM NOF SINGEL Dekning uførhet frem til 41 år 1.232.000 (15 G) Dekning uførhet ved alder 50 år 764.000 (9,3 G) Utbetaling ved uførhet etter 12 måneder? Krav til varig arbeidsuførhet før forskuttert

Detaljer

Frittstående organisasjoner 2007

Frittstående organisasjoner 2007 Den Norske Jordmorforening (DNJ) Den Norske Diakonforbund Norsk Flygelederforening Norges Farmaceutiske Forening (NFF) norske Arkitekters Landsforening (NAL) universitets- og Høyskoleutdannedes Forbund

Detaljer

Nyhet NOF U27. Ingen egenandel

Nyhet NOF U27. Ingen egenandel forsikringer Nyhet NOF U27 Ingen egenandel Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt. Januar 214 nof U 27

Detaljer

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet Utestasjonerte Forsikringer for ansatte i utlandet 08764-12.2011 Forsikring for utestasjonerte Har bedriften din ansatte i utlandet? Forsikring for utestasjonerte gir trygghet under utenlandsoppholdet

Detaljer

Forsikring for pensjonistmedlemmer 2016

Forsikring for pensjonistmedlemmer 2016 Forsikring for pensjonistmedlemmer 2016 1 Forsikring for pensjonistmedlemmer Som pensjonist kan du fortsatt beholde mange av NFFs medlemsforsikringer. På innbo og reiseforsikring er det ingen øvre aldersgrense,

Detaljer

Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer.

Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer. Forsikringer 2008 1 leder Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer. Resultatet ble bedre og rimeligere forsikringer. I sommer sjekket vi markedet

Detaljer

Medlemsforsikringer 2015

Medlemsforsikringer 2015 Medlemsforsikringer 2015 SIDE 2 LEDER Gratis hjelp! Som forbundsleder er jeg glad for å kunne yte våre medlemmer god service på områder der vi som forbund har inngått avtaler om medlemsfordeler. Utviklingen

Detaljer

Er du usikker på ditt forsikringsbehov?

Er du usikker på ditt forsikringsbehov? Forsikringer 2012 1 Er du usikker på ditt forsikringsbehov? På forsikringskontoret får du råd om hva slags løsning som passer best Her finner du alt om forsikring for deg. Vårt forsikringstilbud dekker

Detaljer

Medlemsforsikringer 2009

Medlemsforsikringer 2009 Medlemsforsikringer 2009 1 Egne medlemsforsikringer For første gang har UHF etablert sine egne uavhengige medlemsforsikringer. Gjennom en stor anbudsrunde sist vinter fikk vi mange tilbud fra både norske

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper.

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper. PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper. Kontakt oss! PF Forsikring 23 16 31 00 forsikring@pf.no 1 To nye forsikringer for to kroner måneden!

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2014 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE kkkkkkkkkkk Til ansatte i Helse Midt-Norge Yrkesskadeforsikring etter Lov om yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring etter overenskomsten med Spekter Gruppelivsforsikring Fritidsulykkesforsikring

Detaljer

FORSIKRINGER 2015. Nyheter: Dekning av ID-tyveri Forbedret Topp Reiseforsikring DIN MAKKER HVER DAG. Januar 2015

FORSIKRINGER 2015. Nyheter: Dekning av ID-tyveri Forbedret Topp Reiseforsikring DIN MAKKER HVER DAG. Januar 2015 Grafisk Produksjon: www.lomedia.no FORSIKRINGER 2015 Nyheter: Dekning av ID-tyveri Forbedret Topp Reiseforsikring DIN MAKKER HVER DAG Januar 2015 NOF_forsikr_des12014.indd 17 09.01.15 10:35 99 123 456

Detaljer

Medlemsforsikringer 2016

Medlemsforsikringer 2016 Medlemsforsikringer 2016 SIDE 2 LEDER Kjære medlem! I forbindelse med store begivenheter i livet endrer forsikringsbehovet seg. Dersom du skifter sivil status; fra enslig til samboer, inngår ekteskap,

Detaljer

SÆRVILKÅR NR. 207. Superforsikring i tilknytning. til kollektiv innboforsikring i. If (2004/08)

SÆRVILKÅR NR. 207. Superforsikring i tilknytning. til kollektiv innboforsikring i. If (2004/08) SÆRVILKÅR NR. 207 Superforsikring i tilknytning til kollektiv innboforsikring i If (2004/08) Forsikringen gjelder for medlem av forbund/forening som har en gyldig løpende avtale om kollektiv innboforsikring

Detaljer

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil.

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil. Medlemsforsikringer 2013 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor skal være en trygghet for deg og sikre at du får gode forsikringsordninger. Gjennom anbudsrundene gjeldende for 2013 har

Detaljer

Medlemsforsikringer 2014

Medlemsforsikringer 2014 Medlemsforsikringer 2014 SIDE 2 LEDER Kjære medlem I 2014 er det tre år siden forbundet etablerte eget forsikringskontor. Dette har vært et godt tilbud til våre medlemmer. Antall henvendelser om medlemsforsikringene

Detaljer

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. Kontakt oss! PF Forsikring 23 16 31 00 forsikring@pf.no 1 2 Innhold: Seks gode forsikringer

Detaljer

FORSIKRINGER 2016. Nyheter: Advokatforsikring med WebHELP Forbedret Topp Reiseforsikring DIN MAKKER HVER DAG

FORSIKRINGER 2016. Nyheter: Advokatforsikring med WebHELP Forbedret Topp Reiseforsikring DIN MAKKER HVER DAG FORSIKRINGER 2016 Nyheter: Advokatforsikring med WebHELP Forbedret Topp Reiseforsikring DIN MAKKER HVER DAG Januar 2016 99 123 456 789 NOF U 27 Elever og kadetter, samt medlemmer under 27 år har denne.

Detaljer

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis nr: 104-9245 Forsikringstaker: Personellforbundet Org.nr: 960 475 135 Forsikringstakers adresse: Grønland 6-8, 0188 Oslo Forsikringsperiode: 01.01.2015

Detaljer

Ta en prat om helseforsikringen!

Ta en prat om helseforsikringen! Ledernes medlemsforsikringer 2015 Ta en prat om helseforsikringen! I år innfører vi en helt ny forsikring for våre medlemmer: Helseforsikring. Dette er en forsikring som flere enn 400 000 mennesker i Norge

Detaljer

Medlemsforsikringer 2013

Medlemsforsikringer 2013 Medlemsforsikringer 2013 SIDE 2 LEDER Kjære medlem Bedre forsikringer og nytt tilbud Norsk Radiografforbund har vært på anbudsrunde med alle våre medlemsforsikringer i løpet av 2012, med det resultat at

Detaljer

LOfavør-forsikringene

LOfavør-forsikringene LOfavør-forsikringene LOfavør Konseptet Gunstige forsikringsordninger for medlemmene Skadebehandling på telefon - egen skadetelefon 02300 Gunstige bankbetingelser Medlems- og fordelskort Kredittkort Forsikringsordningene

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2015

Forskerforbundets forsikringer 2015 Forskerforbundets forsikringer 2015 Gratis forsikringssjekk! Visste du at du får gratis rådgivning i de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet hvilke ordninger som

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: Seks gode forsikringer for ni kroner dagen side

Detaljer

Medlemsforsikringer 2012

Medlemsforsikringer 2012 Medlemsforsikringer 2012 SIDE 2 LEDER Kjære medlem Nytt og bedre forsikringstilbud i 2012 for medlemmene i NRF! Norsk Radiografforbunds forsikringskontor ble etablert i fjor, og vi arbeider kontinuerlig

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: 2 Seks gode forsikringer for ni kroner dagen ID-tyveriforsikring

Detaljer

Medlemsforsikringer 2015 1

Medlemsforsikringer 2015 1 Medlemsforsikringer 2015 1 Kjære medlem! medlemmene til en gunstig pris. På våre nettsider kan du lese mer om Tilbudet er stadig blitt utvidet og teller medlemsforsikringene, og du kan også nå ni ulike

Detaljer

Astrid Tideman Sørland, generalsekretær. godt å vite. Kortversjon Beskrivelsen av de ulike forsikringene

Astrid Tideman Sørland, generalsekretær. godt å vite. Kortversjon Beskrivelsen av de ulike forsikringene Medlemsforsikringer 2014 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor skal gi deg trygghet og sikre at du får gode forsikringsavtaler. Gjennom 2013 har vi utvidet forsikringstilbudet til også

Detaljer

Tilbudet er stadig blitt utvidet og teller nå ni ulike forsikringer. I tillegg har vi egne studentforsikringer.

Tilbudet er stadig blitt utvidet og teller nå ni ulike forsikringer. I tillegg har vi egne studentforsikringer. Medlemsforsikringer 2016 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor har over lengre tid tilbudt medlemmene forsikringer. Akademikerforbundet har som mål å gjøre et bredt tilbud tilgjengelig

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring

i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring Følgende er endret i Utdanningsforbundets livsforsikring i 2013: Samboer trenger ikke lenger å begunstige medlemmet,

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Classic American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Classic American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Classic American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen Medlemsfordelene dine i 2013 Jo flere vi er sammen 85 000 medlemmer tar ikke feil! Kjære YS-Medlem Det er en glede å se at så mange medlemmer benytter seg av medlemstilbudene. Nå har over 85 000 medlemmer

Detaljer

Kjære medlem. Nyheter 2011. De største nyhetene for i år er:

Kjære medlem. Nyheter 2011. De største nyhetene for i år er: Forsikringer 2011 1 Kjære medlem. Forskerforbundet har gjennom mange år hatt en svært god medlemsvekst. Årsakene til dette er helt sikkert mange, men at vi tilbyr våre medlemmer gode medlemsforsikringer

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE

INFORMASJON TIL ANSATTE Lunner kommune FORSIKRINGER INFORMASJON TIL ANSATTE 2011 Denne orienteringen gir en forenklet beskrivelse av forsikringene som supplement til forsikringsavtalene, forsikringsbevis og vilkår. Ved eventuelle

Detaljer

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen Medlemsfordelene dine i 2013 Jo flere vi er sammen Kjære YS-Medlem 85 000 medlemmer tar ikke feil! Det er en glede å se at så mange medlemmer benytter seg av medlemstilbudene. Nå har over 85 000 medlemmer

Detaljer

ADVOKAT- BISTAND LOFAVØR. rettsområder du støter på som privatperson. - Rabatt på advokattjenester

ADVOKAT- BISTAND LOFAVØR. rettsområder du støter på som privatperson. - Rabatt på advokattjenester ADVOKAT- BISTAND Privatrettslig advokatbistand innenfor de fleste Privatrettslig advokatbistand innenfor de fleste rettsområder du støter på som privatperson. rettsområder du støter på som privatperson.

Detaljer

Personalforsikringer for

Personalforsikringer for Oslo kommune Personalforsikringer for ansatte i Oslo kommune av 01.10.2011 Gjelder fra 01.01.2014 Erstatter tidligere brosjyre av 01.10.2011 Det gjøres oppmerksom på at det er de til enhver tid gjeldende

Detaljer

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE www.gjensidige.no Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE 1. Dødsfallsforsikring 2. Yrkesskadeforsikring 3. Melding av skader 4. Dine private forsikringer 5. Ord og uttrykk i forsikring 6. Oversikt over

Detaljer

Statistikk forsikringsordninger

Statistikk forsikringsordninger 1 Obligatorisk ordning Død, Uførhet,Ulykkesforsikring for familie inkl. faginvaliditet Nytt i 2011: Kritisk sykdomsforsikring for medlem ID-tyveriforsikring for medlem med familie og forbedret ulykkesforsikring

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2014

Forskerforbundets forsikringer 2014 Forskerforbundets forsikringer 2014 Medlemsforsikringene er billigst og best! Forskerforbundet har flere enn 18 000 medlemmer. Når vi forhandler på vegne av alle våre medlemmer oppnår vi priser og betingelser

Detaljer

På Forsikringskontoret. Nye forsikringssider svarer deg. Nyheter. Det er i forbindelse med store begivenheter i livet behovet for forsikringer endres.

På Forsikringskontoret. Nye forsikringssider svarer deg. Nyheter. Det er i forbindelse med store begivenheter i livet behovet for forsikringer endres. Forsikringer 2009 Nye forsikringssider Forsikringskontoret svarer deg Vi har utviklet en helt ny nettside med forsikringsinformasjon til medlemmene. Du finner også en oversikt over dine forsikringer her.

Detaljer

Forsikringer. for elever

Forsikringer. for elever Forsikringer for elever 1 Innhold Ulykkesforsikring 3 Yrkesskadeforsikring 4 Reiseforsikring 4 Når skade inntreffer 6 SKJEMA: Skademelding Ulykkesforsikring for skole- og barnehagebarn 7 Innholdet i denne

Detaljer

Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune

Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune September 2015 Risk. Reinsurance. Human Resources. Innholdsfortegnelse Forord 3 Kontaktinfo 4 Melding av skade 4 Ord og uttrykk 5

Detaljer

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring Utdanningsforbundets livsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak

Detaljer

Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner.

Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner. Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner. Definisjoner Yrkesskade: Med yrkesskade menes personskade, sykdom eller dødsfall som er en følge av arbeidsulykke. En sykdom kan også godkjennes

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2016

Forskerforbundets forsikringer 2016 Forskerforbundets forsikringer 2016 Forskerforbundets forsikringskontor Visste du at du får gratis rådgivning vedrørende de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet

Detaljer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14 Personforsikringer Agenda Gjennomgang av forsikringene Melde skader - hvilke skader skal meldes - hvordan melde skader 2 Hvilke forsikringer? Gruppelivsforsikring.

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune Personforsikringer for ansatte i Holtålen kommune August 2013 Innholdsfortegnelse Navn og adresser (kontaktinfo) 2 Ord og uttrykk i forsikring 4 Personforsikring - Engangsutbetalinger 5 Gruppelivsforsikring

Detaljer

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING INNHOLD Kollektiv pensjonsforsikring Personforsikring Helårs reiseforsikring ansatt med familie Dine private forsikringer Her finner du oversikt over de forsikringene som vi har som ansatte i Schlumberger

Detaljer

Reforhandling av forsikringsordningene for 2016

Reforhandling av forsikringsordningene for 2016 Reforhandling av forsikringsordningene for 2016 1. Obligatoriske kollektive forsikringer... 2 Obligatorisk gruppelivsforsikring - Storebrand... 2 Obligatorisk ulykkesforsikring - AIG... 2 Obligatorisk

Detaljer

Sunndal Kjemiske Fagforening. Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk

Sunndal Kjemiske Fagforening. Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk Sunndal Kjemiske Fagforening Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk November. 2015 Forsikringer 1 + 2 Gruppelivsforsikring med Uføre og Ulykke (valgfri 580kr/mnd) Utbetaling ved dødsfall eller

Detaljer

NFFs forsikringer 2009

NFFs forsikringer 2009 NFFs forsikringer 2009 Bedre og billigere Livsforsikring Uføreforsikring Ulykkesforsikring Den obligatoriske forsikringen er alle medlemmene med på, dersom de ikke har reservert seg. Forsikringen består

Detaljer

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Agenda! Kravene til YS- /personalforsikring i HTA og lovverket! Forsikringsproduktene som møter kravene! Roller og prosedyrer ved skaderegistrering

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2014 Utskriftsdato : 21.07.2014 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i helseforetak i Helse Sør-Øst Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Tjenestereiseforsikring Oktober 2011 Kjære medarbeider

Detaljer

Nye forsikringssider

Nye forsikringssider Forsikringer 2009 1 Kjære medlem! Vi har det siste året utredet en ytterligere forbedring av medlemsforsikringene, blant annet i form av en obligatorisk livsforsikring og uføreforsikring. Men etter en

Detaljer

d ID-Forsikring Forsikringsbevis og forsikringsvilkår

d ID-Forsikring Forsikringsbevis og forsikringsvilkår Forsikringsbevis og forsikringsvilkår d ID-Forsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Platinum American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Platinum American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Platinum American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE. Til ansatte i

INFORMASJONSBROSJYRE. Til ansatte i Til ansatte i Dette heftet er ment å gi en oversikt over de forsikringer som Helse Midt-Norge har tegnet for sine ansatte. Forsikringsordningene er med på å skape en økonomisk trygghet for deg og din familie.

Detaljer

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening ansatte i Gruppeliv Lars Holm Uførekapital Shipping AS Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening Kollektiv Ulykke Ikke forsørgere Ulykke invaliditet Forsikringssum 20 G =1.767.400

Detaljer

PF Forsikring skreddersydd for deg, ditt og dine.

PF Forsikring skreddersydd for deg, ditt og dine. INNLEDNING FORSIKRINGSBROSJYRE PF 2016 1 FORSIKRINGSBROSJYRE PF 2016 PF Forsikring skreddersydd for deg, ditt og dine. pf.no/forsikring 2 INNLEDNING MIN PF FORSIKRING-HISTORIE 3 PF Forsikring etter jubileumsåret

Detaljer