Sonja Lunde- Nybruket og Randi Sørensen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sonja Lunde- Nybruket og Randi Sørensen"

Transkript

1

2 Skolens utviklingsområder: Tilpasset opplæring Program for systematisk lese- og skriveopplæring Den andre lese- og skriveopplæringen Elevsamtaler Klasseledelse IKT/Fronter Fokusskole; kompetanseutvikling i den flerkulturelle skole

3 Ringsaker kommunes program for systematisk lese- og skriveopplæring. elevene får tilpasset lese- og skriveopplæring, etter hvor de er i sin utvikling ulik tilnærming til samme mål elevene går mot målet i ulik takt de som trenger det får en NY START (individuelt lesekursprogram)

4 Program for systematisk lese- og skriveopplæring. Klasseromsprogram - Læringsstasjoner Program for enkeltelever - Ny Start Forpliktende foreldredeltagelse Kompetanseheving for lærere Sonja Lunde- Nybruket

5 Klasseromsprogram - Læringsstasjoner Prinsipper for innlæringen Introduksjon modellering veiledet arbeid selvstendig arbeid Carol Santa Sonja Lunde- Nybruket

6 Hva er stasjonsarbeid? Klasserommet er inndelt i seks arbeidsstasjoner En stasjon er lærerbetjent, de fem andre er selvinstruerende Elevene er inndelt i mestringsgrupper etter kartlegging, og roterer mellom stasjonene ca hvert 12. minutt Elevene tegner, bruker pedagogisk programvare på PC, leser, skriver og arbeider med spill/ konstruksjonsoppgaver Sonja Lunde- Nybruket

7 Program for systematisk lese- og skriveopplæring. - stasjoner Veiledet lesing Sonja Lunde- Nybruket ABCstasjon Datastasjon Konstruksjon / spill Forming Stillelesing/ lyttestasjon

8 Kartlegging av lesenivå Vi finner fram til elevenes lesenivå gjennom enkel kartlegging. Elevene skal ha 90 % mestring (riktig leste ord) for at boka skal være på riktig nivå. Har eleven over 95 %, skal eleven ha bok på nivået over. Sonja Lunde- Nybruket

9 Lærerstyrt stasjon - nøkkelen i opplegget Her foregår gjennomgåelse og innlæring av nytt stoff. Elevene får tett oppfølging. Veiledet lesing med utgangspunkt i nivådelte småbøker Sonja Lunde- Nybruket

10 ABC - stasjon Arbeid med ukas lyd; bokstav-/skriveøvelser Penskriftøvelse Setningsbygging. Eks. Jeg ser, Her er.. Rettskriving Grammatikk

11 Datastasjon Læreverkenes nettsteder har oppgaver knyttet til lese- og skriveopplæring. Det kan også være en trening på å bruke PC som skriveredskap. Elevene kan skrive ord, setninger og korte fortellinger, øve på stor bokstav og punktum, spørre-setninger.

12 Formingsstasjon Lage ukas bokstav med plastilina, papir. Lage noe som begynner med ukas bokstav Lage noe etter instruksjon Klipping og liming Småperlebilder Egne arbeid og fellesarbeid

13 Lesestasjon På lesestasjonen må det være et godt utvalg av bøker, tilpasset elevens nivå. Stasjonen kan også være en lyttestasjon med bruk av lydbøker eller lydfiler.

14 Konstruksjon/spill Ulike varianter av brett- og terningspill Puslespill Bygging /konstruksjon (Lafto, lego, multilink ) Kortspill Butikklek/rollespill

15 Program for systematisk lese- og skriveopplæring - mer enn stasjonsarbeid Foresatte forplikter seg til å lese med barna hver dag

16 Forpliktende foreldredeltagelse Alle elever får en lesemappe. I den ligger det ei lesebok og lesekort med veiledning til foresatte om hvordan det skal arbeides med boka hjemme.

17 Ny start et individuelt skriftspråklig stimuleringsprogram for de elevene som må ha ytterligere tilrettelegging utover det ordinære klasseromsprogrammet

18 Kompetanseheving for lærere Forankring av modellen hos ledelse og lærere satsingsområde opplæring av lærere

19 Begrunnelse for valg av metode Metoden gir: En målrettet opplæring Tilpasset opplæring innenfor fellesskapet Økt grad av mestring for den enkelte Struktur og forutsigbarhet Godt læringsmiljø

20 Vurdering gjennom elevsamtalen En faglig og personlig samtale der målet er å legge til rette for kontinuerlig dialog og tilpasset opplæring ut fra den enkelte elevs forutsetninger, og målene i læreplanen. systematisk timeplanlagt varighet inntil 20 minutter målrettet med bruk av målskjema Ola Johan Sjøbakken.

21 DOKUMENTASJON AV MÅLOPPNÅELSE; NORSK, ENGELSK MATEMATIKK Tema 1. DU OG JEG OM HØSTEN EN LANG REKKE MED VENNER Fokusfag: Norsk og RLE Uke: Overlæring: uke 39 og 40 Norsk. Kompetansemål: Leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer LAV MÅLOPPNÅELSE Jeg kan høre hvor en lyd kommer fra Jeg kan gjenta bokstavlyden når jeg hører dem Jeg vet hva et ord er, og kan forklare det Jeg kan beskrive lyden Jeg vet hva rime betyr og hører når to ord rimer Jeg kan peke på korte og lange ord i en tekst HØY MÅLOPPNÅELSE Jeg kan gjenta en enkel rytme som klappes Jeg kan selv finne ord som rimer på et ord jeg hører Jeg vet hva en setning er, og kan forklare det Engelsk. Kompetansemål, språklæring: Gi eksempler på situasjoner der det kan være nyttig å kunne noe engelsk Kompetansemål, kommunikasjon: Bruke de mest grunnleggende engelsk språklyder og språkrytmer gjennom praktisk-estetiske uttrykksmåter Jeg kan fortelle om noen ganger det kan være nyttig å kunne engelsk Jeg kan hilse og si takk på engelsk Jeg kan si hva jeg heter på engelsk Jeg kan noen engelske ord om noe jeg er interessert i Jeg kan noen begreper om familie og skole Jeg kan navn på substantiv klasserommet Jeg kan minst 3 ord som er like på engelsk og morsmålet mitt Jeg kan minst 7 ord som er like på engelsk og morsmålet mitt Jeg kan minst 10 ord som er like på engelsk og morsmålet mitt

Helhetlig metode- og fagplan i norsk

Helhetlig metode- og fagplan i norsk Dalgård skole Lokal fagplan Helhetlig metode- og fagplan i norsk 1.-4. trinn 1 FORORD: Denne planen er laget for at lærere på småskoletrinnet på Dalgård skole skal se et helhetlig løp for norskfaget 1.

Detaljer

SpråkBølgen 0-16 år. Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring

SpråkBølgen 0-16 år. Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring SpråkBølgen 0-16 år Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring Forord Språket mitt set grensene for verda mi - Ludwig Wittgenstein, språkfilosof Å ha et rikt språk, muntlig og skriftlig, er utgangspunktet

Detaljer

BEGYNNEROPPLÆRINGSPLAN

BEGYNNEROPPLÆRINGSPLAN BEGYNNEROPPLÆRINGSPLAN LÆRE BOKSTAVER De små bokstavene læres parallelt med de store. Bokstavtype, font: Sassoon Primary Rekkefølge bokstavinnlæring: s, i, l, o, r, e, m, a, En bokstav i uka i åtte uker,

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

L Æ R I N G S S T R A T E G I E R. Plan for læringsstrategier. Skatval skole

L Æ R I N G S S T R A T E G I E R. Plan for læringsstrategier. Skatval skole L Æ R I N G S S T R A T E G I E R Plan for læringsstrategier Skatval skole Læringsstrategier Teori om læringsstrategier "Læringsstrategier er framgangsmåter elevene bruker for å organisere sin egen læring.

Detaljer

FOR LESEOPPLÆRINGEN GRAN KOMMUNE

FOR LESEOPPLÆRINGEN GRAN KOMMUNE PLAN FOR LESEOPPLÆRINGEN I GRUNN NSKOLEN GRAN KOMMUNE 1 PLAN FOR LESEOPPLÆRINGEN I GRUNNSKOLEN INNHOLD FORORD... 4 INNLEDNING... 5 KORT OM LESING... 6 SKOLE HJEMSAMARBEID... 7 KARTLEGGING... 7 1. ÅRSTRINN...

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE LESING I ALLE FAG LESEPLAN FOR BARNESKOLENE I SIGDAL KOMMUNE

SIGDAL KOMMUNE LESING I ALLE FAG LESEPLAN FOR BARNESKOLENE I SIGDAL KOMMUNE SIGDAL KOMMUNE LESING I ALLE FAG LESEPLAN FOR BARNESKOLENE I SIGDAL KOMMUNE INNHOLD Innledning. s. 3 Leseferdighet kan læres. s. 4 Lesing i alle fag trinn 1. s. 5 Lesing i alle fag trinn 2. s. 8 Lesing

Detaljer

Tilrettelegge for god leseog skriveopplæring. Elin Federici

Tilrettelegge for god leseog skriveopplæring. Elin Federici Tilrettelegge for god leseog skriveopplæring Elin Federici Innhold God skolestart Lese- og skriveutvikling Differensiering Kartlegging Åvære lærer Er kunsten å omgås barn på en slik måte at man vekker

Detaljer

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune INNHOLD FORORD 4 INNLEDNING 6 SPRÅKUTVIKLING OG LESING 7 BEGREPSUTVIKLING 8 LESEUTVIKLING 9 SAMMENHENGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE 10

Detaljer

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG PLAN FOR LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG Adgang til det skrevne ord henger sammen med demokrati og likestilling, med adgang til utdannelse, arbeid og kunnskap, med mulighet for å kunne påvirke

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Grunnskolekontoret Bodø kommune 1 Kommunal rammeplan for læreplan i norsk for Bodøskolen inneholder: Kompetansemålene plassert på

Detaljer

SPRÅK- OG LESEPLAN I HALLINGDAL 0-16 ÅR

SPRÅK- OG LESEPLAN I HALLINGDAL 0-16 ÅR SPRÅK- OG LESEPLAN I HALLINGDAL 0-16 ÅR ET MELLOM BARNEHAGE, SKOLE, HELSESTASJON OG BIBLIOTEK Innhold Innledning 1 Barnehagedelen hvordan lese og forstå planen. 2 0-2 år. 3 2-3 år. 4 3-4 år. 5 5 år. 7

Detaljer

Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole

Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole av sven oscar lindbäck og patrick glavin Sosial kompetanse handler om de ferdighetene som elevene tar i bruk når de skal omgås andre. Emosjonell kompetanse

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Idéhefte Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Innhold Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen... 3 Om bruken av dette heftet... 8 Ideer til å synliggjøre og anerkjenne

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

TA GREP OM POSITIV OPPMERKSOMHET ROS OG OPPMUNTRING TEMAHEFTER FRA PPT FOR YTRE NORDMØRE. PPT for Ytre Nordmøre 12.04.2013 Side 1

TA GREP OM POSITIV OPPMERKSOMHET ROS OG OPPMUNTRING TEMAHEFTER FRA PPT FOR YTRE NORDMØRE. PPT for Ytre Nordmøre 12.04.2013 Side 1 TEMAHEFTER FRA PPT FOR YTRE NORDMØRE TA GREP OM POSITIV OPPMERKSOMHET ROS OG OPPMUNTRING Heftet kan lastes ned fra PPT for Ytre Nordmøre sin hjemmeside: http://www.pptytrenordmore.no PPT for Ytre Nordmøre

Detaljer

Lær å lese. Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER

Lær å lese. Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER Lær å lese Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER 1 Det begynner hjemme Tekst: Liv Engen Før var det vanlig å si: Vi holder igjen så godt vi kan. Leseopplæring får være skolens jobb. Slik er det

Detaljer

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning Kjære lærer! Takk for den jobben du gjør hver dag for at dine elever skal lære noe nytt og utvikle sine ferdigheter og talenter! Ungdomsskolen

Detaljer

Lær meg norsk før skolestart!

Lær meg norsk før skolestart! Lær meg norsk før skolestart! Språkstimulering og dokumentasjon i den flerkulturelle barnehagen Margareth Sandvik og Marit Spurkland, 2009 1 Hva vektlegger Språkpermen? Hensikten med kartleggingen: I Språkpermen

Detaljer

2.klasse Uke 18 A Til Hjemmet

2.klasse Uke 18 A Til Hjemmet 2.klasse Uke 18 A Til Hjemmet HUSK: Gymtøy på tirsdag. Alle elevene har fri på fredag. Tove Mob. 99405859. Nyttige nettsteder: www.ordriket.no: Nettsiden til norskverket. Her kan dere klikke dere inn på

Detaljer

Vernepleieren i skolen

Vernepleieren i skolen Vernepleieren i skolen Miljøarbeidets plass i tilrettelagt undervisning Silje Netland Silje Netland, vernepleier utdannet ved Høgskolen i Østfold 1999. Arbeidssted: Kvaløya videregående skole i Troms fylkeskommune.

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Innhold 1. Om veiledningsmateriellet 4 2. Arbeid med kompetansemål og vurdering 7 3. Arbeid med kompetansemål

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende

Detaljer