Språkhistorien på 1800 tallet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Språkhistorien på 1800 tallet"

Transkript

1 Språkhistorien på 1800 tallet

2 . Laget på oppdrag fra LO til Ole Kopreitans 60 årsdag.

3 1814 Fra dansk til svensk union Egen grunnlov, regjering og storting Sterkere norsk selvbevisshet Men skriftspråket i Norge var dansk Hva skulle det kalles? Dansk eller norsk? Talemålet: Sosiale skiller Embetsmennene og borgerskapet skrev dansk og snakket dansk med norsk uttale Folket ellers snakket norske dialekter Stor avstand mellom talemål og skriftspråk

4 Språkstriden på 1800-tallet Skulle skriftspråket bygge på: Norsk-danske overklassetalemålet? Talemålet til folket?

5 Dialekter

6 Hvorfor er språket viktig? Strømninger i Europa Språk kjennetegner en nasjon Folket og folkekulturen er kjernen i nasjonen

7 Språket i Norden på tallet Finland Fra (Finland-Sverige) Svensk offisielle skriftspråket Mange finner forstod ikke svensk Bibelen oversatt til finsk 1809: Sverige mister Finland til Russland 1863: finsk + svensk offisielle skriftspråk

8 Finland forts. Bibelfinsken ble revidert Tok inn ord og former fra østfinske dialekter Det nye finske skriftspråket Laget av språkfolk Mange tok det i bruk som talemål Svensktalende overklassen tok i bruk finsk Årsak: Nasjonalfølelse

9 Finland forts. Kalevala;epos tradisjonsstoff samlet inn fra Øst-Finland

10 Hva med Norge? Hvorfor tviholdt norsk overklasse på dansk? Manglet overklassen nasjonalfølelse?

11 Færøyene Under Danmark Stor forskjell mellom færøysk og dansk Det færøyske skriftspråket ble skapt ca 1850

12 Fornorsking Forandre dansken til norsk! Ideen startet i 1814

13 Wergeland, Welhaven og Munch (1830 årene) Wergeland: Brukte særnorske ord ( patriotene ) Fjøs, Gut, Myr og Gjenta Welhaven: Ville beholde dansk ( danomanene ) P.A. Munch: Ville skape et helt nytt norsk skriftspråk Skulle være basert på en enkelt ren dialekt Skrivemåte som viste slektskap til norrønt en af vore reneste Almuedialekter (..). sammenholdt med vort Oldspråk Mente likevel at dansken representerte kulturen

14 1840-årene og folkediktingen 2. utgaven 1896

15 Norske folkeeventyr (1841) Rammefortellinger (beskrivelse av innsamling) Dansk brukes Selve fortellingen (eventyret) Trekk fra norsk talemål Norske ord og setningsbygning Asbjørnsen og Moe følger linjen om fornorsking! Valgte en muntlig, norsk fortellerstil med dansk rettskriving

16 Presten M.B. Landstad og Olea Crøger Samlet folkeviser Tekster og melodier Norske Folkeviser (1853) Skrivemåten bygde på Munchs ide: Bygge på bygdemål, se spor etter norrønt

17 Knud Knudsen og Ivar Aasen Knud Knudsen ( ) Gradvishetens Vej (fornorskingslinjen) Bokmålets far Ivar Aasen ( ) Bråhastens Vej Nynorskens far Et nytt skriftspråk basert på dialektene

18 Knud Knudsen Mente det danske skriftspråket ikke passet for nordmenn Ville ikke konstruere et nytt skriftspråk Utgangspunkt Den dannede dagligtale Ble brukt i overklassen (temmelig likt over hele landet) Var lærer og språkkonsulent på Kristiania Norske Theater

19 Knudsens ønsker: Harde konsonanter (vanlig i norsk talemål) B,d,g > p,t,k Mad > mat, tab > tap, sag > sak, gribe > gripe, bide > bite, skrige > skrike Fornorsking i skrivemåte: Stum e skulle falle bort: faae > faa Lange vokaler skulle skrives enkle: Been > Ben, Huus > Hus, Iis >Is

20 forts. Det skulle skrives: k i stedet for c, ch og q: Consul > Konsul, Charakter > Karakter, Qual > Kval f i stedet for ph: Philosophie > Filosofi sø > sjø, skov > skog

21 Ivar Aasen ( ) Mellom bakkar og berg

22 Ivar Aasen reiste og undersøkte bygdemål Unngikk byene Var for mye blandet med dansk 1848 Det norske Folkesprogs Grammatikk 1850 Ordbog over det norske Folkesprog 1853 Prøver af Landsmaalet i Norge

23 Aasens reiser

24 Aasens prinsipper Normalen skulle være en fellesnevner for dialektene Gammelnorsken viktig for å finne en samlende form når bygdemålene sprikte for mye Brukte former skulle være i bruk i en eller flere dialekter I valg mellom dansk eller svensk skrivemåte, valgte Aasen dansk (best kjent i Norge) Unngå fremmedord (purist) Tyske lånord utelatt (an-, be-, er-, for-, -else, -het substantiv) Setningsbygningen skulle bygge på talemålet

25 Landsmålet Tre kjønn Hankjønn Ein arm - armen - armar - armane Hokjønn ei bygd - bygdi bygder bygderna ei visa - visa - visor - visorna ingen nordmenn brukte formene bygderna, visorna og kastadi/kastat, men r-en viser sammenheng med bestemt og ubestemt flertall ( likt svensk) Inkjekjønn eit land - landet - lond londi

26 Aasens landsmål Lå nærmest de vestnorske dialektene Bymålene var han ikke interessert i ( for danske) Syntaks (ordstilling): Korte og enkle setninger

27 Fremgang for landsmålet Fedraheimen Eit anarkistisk- kommunistisk Organ Den 17.mai Syn og Segn

28 Landsmålet som bruksmål A.O. Vinje Telemarkspreget landsmål i avisen sin Dølen Arne Garborg Skrev etter hvert på landsmål Per Sivle Rasmus Løland

29 Skandinavisme Stockholm 1869 Rettskrivingsmøte av forfattere Endringer Aa å Små bokstaver i substantivene Latinske bokstaver i stedet for gotiske Ibsen bruker de nye reglene

30 «Måltrollene rykker ind i Christiania» karikaturtegning av Olaf Guldbrandsen (1899) Trollene er Arne Garborg, Per Sivle og Ivar Aasen.

31

32 Språket delte norsk politikk Venstre stiftet 1884 for landsmål og fornorsking Høyre stiftet 1884 for dansk (senere riksmål) Arbeiderpartiet stiftet 1887 Dannet regjering 1935 fremmet samnorsktanken samnorsk oppgitt 1950-tallet

33 Jamstellingsvedtaket Regjeringen Sverdrup (Venstre) Landsmålet ble offisielt likestilt med dansknorsken

34 Skolen 1870-årene og språkstriden Elevene fikk ikke snakke dialekt 1878 Elevene fikk snakke dialekt 1885: Børnenes eget Talemaal De første skoler over til landsmål Bygland i Setesdal

35 Opplesingsmålet i skolen Fra 1887 kunne en lese norsk, men med utgangpunkt i den dannede tale i området Problem: Barna på landsbygden kunne ikke den dannede tale

36 Landsmålet årene Landsmålet for radikale 1889: Det nye testamentet på landsmål Bibelen først i årene Salmedikteren Elias Blix bruker landsmålet 1892 Nokre Salmar kunne brukes i gudstjenester

37 1892: Målparagrafen vedtatt av Stortinget Den enkelte skolekretsen bestemmer målform Lokale avstemninger avgjør fra nå undervisningsmål Landsmålet blir tatt i bruk i mange kommuner

38 Nordahl Rolfsens lesebok (brukt i 70 år) Brukte harde konsonanter (leke i stedet for lege) Brukte kortformer av ord: Broder bror, drager- drar 1894: Skoleelevene lov til å bruke harde konsonanter Folkehøyskolene, lærerskolene og lekmannsrørsla ble grunnmuren for landsmålet

39 Men de store rettskrivingsreformene kom på 1900-tallet: (1907, 1917 og 1938)

Litt om nyere språkhistorie

Litt om nyere språkhistorie Litt om nyere språkhistorie Det var i 1830-årene at en for alvor begynte å diskutere språkforholdene i Norge. Unionen med Danmark var historie, og den norske nasjonalromantikken var blitt et nytt samlingspunkt.

Detaljer

Oversikt over den norske språkhistorien (utarbeidet av Tereza Kuldová, prof. Jana Patočky gymnas)

Oversikt over den norske språkhistorien (utarbeidet av Tereza Kuldová, prof. Jana Patočky gymnas) Oversikt over den norske språkhistorien (utarbeidet av Tereza Kuldová, prof. Jana Patočky gymnas) Přehled vývoje norského jazyka (vypracovala Tereza Kuldová, Gymnázium prof. Jana Patočky) Innledning:

Detaljer

Språknytt. tema Knud Knudsen bokmålets far, s. 18 34

Språknytt. tema Knud Knudsen bokmålets far, s. 18 34 tema Knud Knudsen bokmålets far, s. 18 34 Språknytt Utgitt av Språkrådet 40. årgang 2/2012 Forsvarlig språk, s. 6 Norskfaget i endring, s. 10 Språkreformatoren Knud Knudsen, s. 18 Knudsen og Ibsen, s.

Detaljer

SPRÅKnytt. UTGITT AV SPRÅKRÅDET 33. årgang 4/2005

SPRÅKnytt. UTGITT AV SPRÅKRÅDET 33. årgang 4/2005 SPRÅKnytt UTGITT AV SPRÅKRÅDET 33. årgang 4/2005 Quo vadis, Språkrådet? IN AV VÅRE språkprofessorar skreiv Enyleg at ingen vet noe om språkrøktens framtidige organisering i Norge. Påstanden er vel ei lita

Detaljer

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky. Norský jazyk a literatura.

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky. Norský jazyk a literatura. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Norský jazyk a literatura Kristína Kováčová Norsk som et språklig eksperiment. Språklige reformer etter annen

Detaljer

Ivar Aasen nynorskens far

Ivar Aasen nynorskens far Nettopp norsk Ivar Aasen nynorskens far Av Lars Sigurdsson Vikør forkorta og tilrettelagt av Elisabeth Smith Bakgrunn og oppvekst Ivar Aasen (1813 1896) vart fødd den 5. august i Hovdebygda i Ørsta på

Detaljer

Norsk nasjonal identitet

Norsk nasjonal identitet Anja Gil Spilling er folklorist og styremedlem i NFL. Hun jobber på SiOsenteret ved Universitetet i Oslo. Norsk nasjonal identitet av Anja Gil Spilling Lørdag 16. mai ble det arrangert et miniseminar om

Detaljer

Nynorsk som sidemål: lærerholdninger og opplæringspraksis i grunnskolen i Oslo

Nynorsk som sidemål: lærerholdninger og opplæringspraksis i grunnskolen i Oslo Nynorsk som sidemål: lærerholdninger og opplæringspraksis i grunnskolen i Oslo Bjørn Slettemark Masteroppgave i norskdidaktikk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UNIVERSITETET I OSLO Høsten

Detaljer

KRABVAAG. R B si d SKILDRINGER FRA ET LIDET FISKEVÆR. H Sk hu REGINE NORMANN UTGAVE VED LIV HELENE WILLUMSEN. og N b op

KRABVAAG. R B si d SKILDRINGER FRA ET LIDET FISKEVÆR. H Sk hu REGINE NORMANN UTGAVE VED LIV HELENE WILLUMSEN. og N b op R B si d REGINE NORMANN fo il il ni H Sk hu KRABVAAG SKILDRINGER FRA ET LIDET FISKEVÆR UTGAVE VED LIV HELENE WILLUMSEN og N b op ro pai iæ (1 to ut: (1 fraz sk ut Ev~ saz (19 DET NORSKE SPRAK- OG LITTERATURSELSKAP

Detaljer

DIZ. Nr 5-2010 I DETTE NUMMER: DIS-NORGE 20 ÅR MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 15. ÅRGANG. Grunnbok. Tinglysing. Segltegninger

DIZ. Nr 5-2010 I DETTE NUMMER: DIS-NORGE 20 ÅR MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 15. ÅRGANG. Grunnbok. Tinglysing. Segltegninger DIZ MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD Nr 5-2010 15. ÅRGANG DIS-NORGE 20 ÅR 1990-2010 I DETTE NUMMER: Grunnbok Tinglysing Segltegninger Hvordan endre epost adresse Fakta om Norsk språk. Fra urnordisk fram til

Detaljer

SPRÅKLIG SAMLING. Bokmelding: Knud Knudsen-biografi. Verein Zwanzigeins Språkbruk Språklæring Språkdebatt

SPRÅKLIG SAMLING. Bokmelding: Knud Knudsen-biografi. Verein Zwanzigeins Språkbruk Språklæring Språkdebatt SPRÅKLIG SAMLING Nr. 4 2006 47. årgang kr 50, Tidsskrift for aktuelle språkspørsmål Bokmelding: Knud Knudsen-biografi Verein Zwanzigeins Språkbruk Språklæring Språkdebatt Utgitt av Landslaget for språklig

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, juni 2011 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo

Norsk etnologisk gransking Oslo, juni 2011 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo Norsk etnologisk gransking Oslo, juni 2011 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo Spørreliste nr. 237 DET NORSKE SPRÅKET I ENDRING Den som besvarer listen er innforstått med at svaret blir arkivert

Detaljer

Ny norsk språkpolitikk?

Ny norsk språkpolitikk? Ny norsk språkpolitikk? Av Lars S. Vikør I alle nordiske land arbeides det nå for å komme på høyde med de språkpolitiske utfordringene i vår tid. Det får uttrykk i en rekke store analyser og strategidokumenter

Detaljer

SPRÅKnytt. UTGITT AV NORSK SPRÅKRÅD 30. årgang 1/ 2002

SPRÅKnytt. UTGITT AV NORSK SPRÅKRÅD 30. årgang 1/ 2002 SPRÅKnytt UTGITT AV NORSK SPRÅKRÅD 30. årgang 1/ 2002 Lovfest at «undervisningsspråket er til vanleg norsk»! Skal norske medisinstudentar i Noreg drøfte barnesjukdomar med norske forelesarar på engelsk?

Detaljer

SPRÅKnytt. UTGITT AV NORSK SPRÅKRÅD 32. årgang 2/2004

SPRÅKnytt. UTGITT AV NORSK SPRÅKRÅD 32. årgang 2/2004 SPRÅKnytt UTGITT AV NORSK SPRÅKRÅD 32. årgang 2/2004 Lær av dei som får det til! ENDELEG blir det sett i gang eit pedagogisk prosjekt der målet er å oppnå betre resultat i sidemålet. Det blir presentert

Detaljer

SPRÅKLIG SAMLING. språkligsamling.no. Nye nettsider: Samlenormalen på nett. Fra Språkrådet. Braut, brøt eller brøyt? Nynorsken taper; nynorsken vinn

SPRÅKLIG SAMLING. språkligsamling.no. Nye nettsider: Samlenormalen på nett. Fra Språkrådet. Braut, brøt eller brøyt? Nynorsken taper; nynorsken vinn SPRÅKLIG SAMLING Nr. 1 2004 45. årgang kr 50, Nye nettsider: Tidsskrift for aktuelle språkspørsmål språkligsamling.no Samlenormalen på nett Fra Språkrådet Braut, brøt eller brøyt? Nynorsken taper; nynorsken

Detaljer

Det nordiske enhetsbygget bestå eller falle?

Det nordiske enhetsbygget bestå eller falle? Det nordiske enhetsbygget bestå eller falle? En undersøkelse av nabospråksundervisningen i norsk-, dansk- og svenskfaget på videregående skole "før og nå" Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap

Detaljer

Oppgave 1a. Mellomspråk. Elevtekstanalyse. Elementnivået. Ordnivået

Oppgave 1a. Mellomspråk. Elevtekstanalyse. Elementnivået. Ordnivået Oppgave 1a I denne elevtekstanalysen vil alle nivå i teksten kommenteres, men i ulik grad. Jeg har funnet mest å kommentere på ordnivå og tekstnivå. Først vil jeg skrive litt om hva som kjenner mellomspråk,

Detaljer

Grunnloven 200 år Samfunnsviterne 20 år

Grunnloven 200 år Samfunnsviterne 20 år TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2014 SAMFUNNSVITEREN Grunnloven 200 år Samfunnsviterne 20 år TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2014 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK JUBILEUMSÅRET 2014 Gunn Kvalsvik Jubileumsåret

Detaljer

SPRÅKnytt. UTGITT AV NORSK SPRÅKRÅD 30. årgang 2/2002

SPRÅKnytt. UTGITT AV NORSK SPRÅKRÅD 30. årgang 2/2002 SPRÅKnytt UTGITT AV NORSK SPRÅKRÅD 30. årgang 2/2002 Har vi språkpolitikk i Norge? De fleste av oss vil nok uten videre svare ja på dette spørsmålet. Noen vil kanskje til og med si at det er i Norge vi

Detaljer

SPRÅKnytt. UTGITT AV NORSK SPRÅKRÅD 33. årgang 1 2/2005

SPRÅKnytt. UTGITT AV NORSK SPRÅKRÅD 33. årgang 1 2/2005 SPRÅKnytt UTGITT AV NORSK SPRÅKRÅD 33. årgang 1 2/2005 har vore eit utruleg hundreår. Me markerer og feirar unionsoppløysinga, og gjer det fordi den 7. juni og alt som følgde etter det året, var store

Detaljer

FORORD. Oslo i september 2001: Jan R. Tislevoll

FORORD. Oslo i september 2001: Jan R. Tislevoll FORORD I forbindelse med det europeiske språkåret 2001 ønsket den språkpolitiske referansegruppa under Nordisk Ministerråd utredet to områder i de nordiske landene. Den ene utredningen skulle gi en oversikt

Detaljer

SPRÅKnytt. UTGITT AV SPRÅKRÅDET 34. årgang 3/2006

SPRÅKnytt. UTGITT AV SPRÅKRÅDET 34. årgang 3/2006 SPRÅKnytt UTGITT AV SPRÅKRÅDET 34. årgang 3/2006 Ordbok og ordbok, herr Børre Me bad Egil Børre Johnsen skriva om Knud Knudsen (1812 1895) til dette nummeret. Tidlegare i år gjorde han ferdig biografien

Detaljer

Språknytt. Ei Vikke på vei? s. 29. Om Norsk etymologisk ordbok, s. 6 Språklig eventyr med Asbjørnsen og Moe, s. 18 Krydder i hverdagen, s.

Språknytt. Ei Vikke på vei? s. 29. Om Norsk etymologisk ordbok, s. 6 Språklig eventyr med Asbjørnsen og Moe, s. 18 Krydder i hverdagen, s. Språknytt 41. årgang 4/2013 Utgitt av Språkrådet Ei Vikke på vei? s. 29 Om Norsk etymologisk ordbok, s. 6 Språklig eventyr med Asbjørnsen og Moe, s. 18 Krydder i hverdagen, s. 25 Kjemisk SPRÅKNYTT fagspråk,

Detaljer

Danske tall. Svensk uttale

Danske tall. Svensk uttale Språkene i Norden* Likheter og ulikheter i de skandinaviske språkene Av Torbjørg Breivik, Språkrådet Historikk, slektskap og forståelse med norsk som utgangspunkt Fem av språkene som i dag snakkes og skrives

Detaljer

Er sær skriving ny norsk?

Er sær skriving ny norsk? Er sær skriving ny norsk? Ei samanlikning av allmennlærarstudentar si rettskriving i båe målformer Irene Lohne Westad Rettleiar Elin Gunleifsen Masteroppgåva er gjennomførd som ledd i utdanninga ved Universitetet

Detaljer

Våre nasjonale minoriteter

Våre nasjonale minoriteter Våre nasjonale minoriteter Til ansatte i barnehager og skoler xxxxx 1 Utgiver: Utdanningsdirektoratet 2014 Design og illustrasjon: Anagram design FORORD Her finner du informasjon om våre fem nasjonale

Detaljer

Det er vi som bestemmer åssen folk snakker og skriver

Det er vi som bestemmer åssen folk snakker og skriver Det er vi som bestemmer åssen folk snakker og skriver En undersøkelse av norske avisers språknormative prinsipp og praksis Ingunn Indrebø Ims Hovedoppgave i nordisk språk Institutt for lingvistiske og

Detaljer

To norske «eventyrere»

To norske «eventyrere» Side 1 av 5 Om Asbjørnsen og Moe Tekst og illustrasjoner: Ariane Schjelderup Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 To norske «eventyrere» Peter Christian

Detaljer

Gandalf Tryggve, Gudrun Bergljot og Ragnvald Tjodolf:

Gandalf Tryggve, Gudrun Bergljot og Ragnvald Tjodolf: Gandalf Tryggve, Gudrun Bergljot og Ragnvald Tjodolf: Nordiske renessansenavn som innovasjon i et sosiologisk og geografisk perspektiv NOR-3930 Lars Eirik Dahlberg Mastergradsoppgave i nordisk - integrert

Detaljer