Grip teksten. 3 Forestillinger om det norske. Forestillinger om det norske hva er det? Frihet, selvstendighet og demokrati: patriotisme.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grip teksten. 3 Forestillinger om det norske. Forestillinger om det norske hva er det? Frihet, selvstendighet og demokrati: patriotisme."

Transkript

1 3 Forestillinger om det norske Forestillinger om det norske hva er det? I perioden begynte et intenst arbeid med å formulere og definere hva det ville si å være norsk. En ny generasjon kunstnere, journalister og vitenskapsmenn bidro til å skape en nasjonal identitet. Drivkraften var å markere norsk selvstendighet og særegenhet mot andre europeiske land, særlig Sverige og Danmark. Forestillingene om norsk egenart ble forankret i politikk, historie, bondekultur, folkediktning og språkspørsmål. Forestillinger, ideer og tanker om hva som er norsk, er neppe helt de samme i dag som de var på 1800-tallet. Men i aktuelle samfunnsspørsmål kan vi likevel finne flere likheter mellom datidas og dagens forestillinger om hva som er typisk norsk. Vi skal rette blikket både mot tekster fra 1800-tallet og mot tekster fra vår egen samtid, og se hvordan de framstiller forestillinger om det norske. Nasjon og stat Rundt 1800 var Norge et land uten å være en nasjon og uten å være en stat. I senmiddelalderen forsvant den gamle norske staten, og den ble ikke etablert igjen før i Fram til splittelsen fra Danmark i 1814 hadde statsadministrasjonen og kongemakten sete i København. Norge var en provins uten symboler som kunne virke samlende på folket. Storslåtte byggverk som operahus og teater, bildekunst og litteratur, musikk og eget skriftspråk som andre land og storbyer kunne skilte med, eksisterte ikke i Norge. Men utover på 1800-tallet endret dette seg. Første halvdel av 1800-tallet utmerket seg ved en ny bevissthet om at Norge hadde en rik kulturskatt, særlig blant bøndene. Denne kulturskatten visste de øvre sosiale lagene lite om. Det ble skapt en ny kultur som var inspirert av norsk natur og norsk historie. Frihet, selvstendighet og demokrati: patriotisme Mange lærde nordmenn var misfornøyde med unionen med Danmark, spesielt fordi de mente at Danmark ble prioritert økonomisk. Den franske revolusjonen i 1789 og ideene om likhet, frihet og brorskap og spørsmålet om menneskerettigheter inspirerte til demokrati og rettferdighet. Bøndene spilte en avgjørende rolle i utformingen av den nye Grunnloven. Det hadde særlig sammenheng med at norske bønder, som i motsetning til de danske, var frie og selvstendige og hadde helt andre forutsetninger for å delta i arbeidet med å bygge opp demokratiet. H. Aschehoug & Co Side 1

2 Etter 1814 vokste det fram en norsk offentlighet, som bandt sammen landet og ga kraft til norsk identitet og forestillinger om det norske. Rundt 1840 var det omtrent 20 prosent som kunne lese i dette landet, men mot slutten av tallet fikk alle rett til skolegang uavhengig av klasse eller sosial status. Samtidig ble det satt i gang et storstilt arbeid med å binde landet sammen med veier, jernbane, telegraf og dampskipsruter. Ideologiske motsetninger Det var ikke full enighet om hvordan norsk identitet skulle bygges. En stor uenighet oppsto mellom to de dikterne og samfunnsdebattantene Henrik Wergeland og Johan Sebastian Welhaven. Wergeland og Welhaven var uenige om språk, litteratur og politikk, og de ble bitre fiender. Men begge var inspirert av romantikkens idealer, den åndsretningen som oppsto i Tyskland rundt 1800, og begge skrev litteratur i romantikkens ånd. Her skal vi legge vekt på deres samfunnsengasjement og holdninger til politikk. For Wergeland var det å være norsk ensbetydende med å være demokrat og kjempe for rettferdighet. De konservative var unorske, mente han. Tilhengerne hans i «Norskhedspartiet» eller «Patriotene» så hvordan unionen med Danmark hadde bidratt til å utarme landet. Selv om unionen med Danmark nå var oppløst, var det nødvendig å bryte all forbindelse med landet. Det var kontinuiteten i norgeshistorien han var opptatt av, og som han skrev om, blant annet i det store historieverket Norges Konstitutions Historie ( ). I kampen for rettferdighet drev Wergeland også et omfattende opplysningsarbeid for å utdanne folk slik at de kunne ta del i demokratiseringsprosessen. Han startet folkebibliotek, skrev opplysningshefter, ga ut bladet For Arbeidsklassen og skrev lærebøker. Og ikke minst holdt han utallige foredrag og jobbet for å oppheve paragrafen i Grunnloven som forbød jøder og jesuitter å komme inn i Norge. Han skrev enormt mye og i alle sjangre de 37 årene han levde. Wergeland deltok i så å si alle 17. mai-markeringer og brukte dagen til å kjempe for sosial rettferdighet. Idégrunnlaget for arbeidet hans danner mye av fundamentet som nasjonen Norge fortsatt hviler på. Welhaven delte ikke de demokratiske ideene til Wergeland. Det var eliten som var best egnet til å lede et demokrati «lyset kommer ovenfra», sa han. Og det var kulturen til overklassen han interesserte seg for. Disse gruppene var orientert mot Danmark og Europa. Kretsen rundt Welhaven ble av Wergelands krets ironisk kalt «Intelligenspartiet» eller «Danomanerne». H. Aschehoug & Co Side 2

3 Welhaven var mer filosofisk og mindre politisk engasjert enn Wergeland, og i tråd med nasjonalromantikkens idégrunnlag trodde han på en «folkeånd». Welhaven bidro på sin måte til å bygge opp under en norsk identitetsfølelse. Han var opptatt av folket, spesielt bondebefolkningen som bærere av tradisjon og folklore, og han skrev episke dikt om ulike sagnskikkelser. I den ideologiske striden mellom Wergeland og Welhaven kan vi nok likevel slå fast at det var Wergelands politiske holdninger som fikk størst gjennomslag i Norge i tiårene som fulgte. Patriotisme i dag? Det patriotiske arbeidet som startet rundt 1800, har skapt politiske dønninger helt fram til vår tid. Kanskje kan effekten av den nye politiske bevisstheten fra 1800-tallet forklare hvorfor mange i vår samtid har en ryggmargrefleks mot at andre enn de som bor i landet, skal bestemme over oss. Ikke sjelden kommer dette til uttrykk i for eksempel spørsmålet om norsk EU-medlemskap eller i innvandringsdebattene. Kanskje friheten og selvstendigheten vi en gang oppnådde, kan få karakter av egenrådighet og selvgodhet? Kanskje noen synes at 17. mai-feiringen er et utslag av patriotisme og selvgodhet i en globalisert verden? Kanskje noen synes det er viktig å holde på tradisjoner og feire det landet en gang oppnådde? Og kanskje det ikke er noen motsetninger mellom en nasjonal stolthet og det å leve i en globalisert verden? Folkediktning norske tradisjoner? En av nasjonalromantikkens ideer var at ethvert land hadde sin egen «folkeånd». Det var samfunnseliten som var særlig opptatt av å finne en norsk egenart, og den fant de i bygdekulturen og hos bøndene. Det var her man kunne finne den norske folkeånden, og på ganske få år ble folkekulturen kjent for byfolk og overklassen. P. Chr. Asbjørnsen ( ) og Jørgen Moe ( ) hadde hørt om interessen for folkedikting ute i Europa. Asbjørnsen og Moe reiste rundt på bygdene, skrev ned det de hørte, og fikk det på trykk til det lesende bypublikumet. Folkediktningen hadde blitt overført muntlig, eller tradert, gjennom generasjoner siden middelalderen og hadde fungert som underholdning for voksne bygdefolk. Nå ble den også litteratur for barn og borgerskap i byene. Også viser og folkemusikk ble samlet inn og gjort kjent. Eventyr De muntlige folkeeventyrene ble skriftlig litteratur i fornorsket språkdrakt, noe som bidro sterkt til at Norge fikk sin egen nasjonallitteratur. Folkeeventyrene H. Aschehoug & Co Side 3

4 ble utgitt i små, billige hefter slik at alle kunne ha råd til å kjøpe dem. Det første kom i og hadde tittelen Norske Folkeeventyr. Nokså snart fikk eventyrene en enda større leserkrets ved at flere ble trykt i Nordahl Rolfsens Læsebog for Folkeskolen fra Denne leseboka var dominerende i folkeskolen helt fram til 1950-årene. Eventyr er en internasjonal sjanger, som opp gjennom historien har vandret fra land til land og mellom kulturkretser over hele verden. Likevel viste eventyrene som Asbjørnsen og Moe samlet inn, noe særnorsk, først og fremst i natur- og dyremotivene. Jørgen Moe mente også at det særnorske kom fram i personkarakterene. Mange av eventyrene har som funksjon å gi folk et håp om et bedre liv. Samtidig formidler de en god moral der det gode seirer til slutt. De urnorske naturmotivene og karaktertypene har for alltid festet seg på netthinnene våre, takket være illustrasjonene til kunstnere som Erik Werenskiold og Theodor Kittelsen. Sagn Sagn gir seg ut for å være sanne og basert på virkelige personer og miljøer. Ofte diktet Asbjørnsen til både innledning og avslutning, en rammefortelling, til de sagnene han hørte. Sagnene ble mer troverdige når de ble plassert i et norsk landskap og til mennesketyper som illustrerte det typisk norske. Sagnet om Per Gynt er knyttet til stedet Kvam og forteller at Per levde i Gudbrandsdalen og jaktet i Rondane, et sagnstoff som Ibsen brukte i sitt lyriske drama om Peer Gynt. Folkeviser Folkevisene eller balladene ble samlet inn av Olea Crøger ( ) og Magnus Brostrup Landstad ( ). Visene var opprinnelig for overklassen, og de ble til ved franske og engelske hoff i middelalderen. Ofte handler de om kjærlighet og sjalusi mellom mennesker fra høyere sosiale lag, noe eventyr og sagn sjeldnere gjør. Balladene tok opp i seg norske myter og overtro. Det var gjerne kvinner som framførte visene, mens menn oftest sto for musikken. Folkekultur i vår tid Diktning, musikk og dans fra den norske folkekulturen har en solid posisjon også i vår tid. Fremdeles står folkemusikk, folkedans og norske håndverkstradisjoner sterkt i landet og bidrar til våre forestillinger om hva som er urnorsk. Dagens folkediktning overføres i stor grad via sosiale medier, tv og filmer. Tvserier som Twilights, Åndenes Hus, Six feet under og True Blood har noe av folkediktningens elementer av overtro, overnaturlige fenomener og skumle historier. Moderne vandrehistorier, vitser og spøkelsesfortellinger formidles via Internett og sosiale medier, SMS og e-poster. H. Aschehoug & Co Side 4

5 «Søndagsbønder» I tråd med den nasjonalromantiske tidsånden i og 1850-årene ble bønder og det livet de levde i norske bygder, framstilt i et romantisk skjær, som «søndagsbønder». Forfatterne koblet livet i Bygde-Norge sammen med motiver fra både folkekulturen og fra sagalitteraturen. Bjørnstjerne Bjørnsons ( ) bondefortellinger kan plasseres inn i et slikt bilde. Synnøve Solbakken (1857) er den mest kjente. Bondefortellingene til Bjørnson kalles gjerne dannelsesromaner. Det vil si at vi møter personer som på forskjellige måter er «uferdige» eller umodne, men som modnes og blir helstøpte. Tanken til Bjørnson var å gi bøndene et selvbilde de kunne kjenne seg igjen i og ikke minst få selvtillit av. Det var viktig i en tid da det nettopp var bøndene som skulle bygge nasjonen. Et verk som særlig kom til å stå som selve symbolet på det norske og på nordmenn, er Henrik Ibsens ( ) lyriske drama Peer Gynt (1867). Ibsen spiller her på den nasjonalromantiske tidsånden. Personene i stykket snakker på et «folkevisespråk» med rim og rytme. Peer Gynt blir av mange regnet som hovedverket til Ibsen, og mange vil si det er Norges store nasjonalepos. Stykket bygger på sagnet om jegeren og skrytepaven Per Gynt, som Asbjørnsen hadde gjort kjent. I dramaet møter vi den fattige bondesønnen Peer. Han har høye ambisjoner, og den vesle bygda i Gudbrandsdalen er for trang for ham. Han røver en brud i et bryllup, blir lyst fredløs og flykter fra landet. I Asia og Afrika slår han seg opp som en skruppelløs forretningsmann, og i ørkenen kroner han seg selv til keiser. Etter 40 år i utlandet reiser han hjem til Norge og blir konfrontert med sitt egoistiske liv. Det er bare Solveig som tar imot ham uten krav. Vi får lite sympati med Peer. Han blir nådeløst utlevert. Likevel blir vi som lesere fascinert av ham, for Peer utfordrer både selvinnsikten og selvforståelsen vår. Dagens «søndagsbønder»? Til tross for at Norge ikke lenger er et bondesamfunn, henter mye av nyere norsk litteratur motiver fra Bygde-Norge. Ofte skildres et oppbrudd fra ståk og mas i storbyen og en lengsel tilbake til naturen og bygda, som blant annet Per Pettersons roman Ut og stjele hester (2003). Jonny Halberg har skrevet flere bøker om livet i bygda Melhus i Sør-Trøndelag. Halbergs bøker beskriver en slektshistorie med sterke familiebånd, kjærlighet og svik, men de gir også innblikk i hvordan bygda forandres og påvirkes av storsamfunnet. H. Aschehoug & Co Side 5

6 Tilbake til historien Interessen for norsk historie ble en viktig del av den nasjonale bevisstheten. Nasjon og historie var to sider av samme sak. Ideen var å vise at Norge en gang før unionstida, eller «400-årsnatten», hadde vært et rikt og selvstendig land med sin spesielle egenart. I løpet av et par tiår ble det skrevet flere bøker om norsk historie. Wergeland var først ute med det store historieverket sitt, og P.A. Munch skrev hele åtte bind om Det norske Folks Historie ( ). Jacob Aall oversatte Snorres Kongesagaer fra norrønt til dansk-norsk ( ). Kongesagaene om den fjerne fortida vår inspirerte mange kunstnere, både forfattere og malere. Både Henrik Ibsen og Bjørnstjerne Bjørnson skrev historiske verk. Ibsen mente at for å forstå forhold i samtida måtte en se dem som ledd i historiske prosesser. Han skrev sju dramaer med historisk innhold, men det var bare fire av dem han senere gikk god for. Fru Inger til Østråt (1857) og Kongsemnene (1863) er de mest kjente. Bjørnson skrev i alt fire dramaer med stoff fra sagatida. Personene vi møter, er stort sett norske konger på og 1200-tallet, ofte framstilt med sammensatte og vaklende personlighetstrekk, som i Kong Sverre (1861) og dramatrilogien om Sigurd Slembe fra Interesse for norsk historie i dag? Diktning basert på faktiske historiske hendelser har beholdt sin popularitet til dags dato. Fortidige hendelser i bøker, filmer og skuespill vekker interesse og engasjement hos et stort publikum. Flere av nåtidas forfattere gjør som Ibsen og Bjørnson og henter stoff fra norsk vikingtid og middelalder. Thorvald Steen beskriver i boka Konstantinopel (1999) Sigurd Jorsalfares reise til og opplevelser i Konstantinopel på 1100-tallet. Det som kanskje utmerker seg, er sakprosabøker med historisk stoff. Blant mange biografier om historiske personer kan vi trekke fram et lite knippe: Tor Bomann-Larsen har blant annet skrevet bøker om Roald Amundsen og hele seks bøker om kongeparet Haakon og Maud. Dokumentarer og spillefilmer med historisk stoff er ofte publikumsmagneter. H. Aschehoug & Co Side 6

7 Språklig bevissthet: Dansk språk i en norsk nasjon? Selv om Norge var i union med Sverige, var kulturfellesskapet med Danmark fremdeles sterkt. Skriftspråket var dansk, og skrivende nordmenn skrev på dansk. På bygdene, der om lag 90 prosent av folket bodde, var talespråket et mangfold av dialekter. Den sosiale eliten i byene prøvde å snakke dansk, men de fleste brukte en såkalt dannet dagligtale, basert på dansk ordforråd, men med norsk uttale. Forestillinger om det særegne norske kom utover i 1830-årene til å dreie seg om skriftspråket. To personer markerte fløyene i språkspørsmålet. Knud Knudsen ( ) ønsket et nytt norsk språk basert på talespråket til overklassen i byene. Dette var mer ensartet enn de mange bygdedialektene, som skulle danne grunnlag for det skriftspråket som Ivar Aasen ( ) arbeidet fram. Landsmål eller dansk-norsk som dikterspråk? Språkstriden fikk konsekvenser for forfattere og journalister. Hvilket språk skulle de velge? Kunne de skrive på dansk når de i nasjonalromantisk ånd søkte å formulere det særegne norske gjennom diktningen sin? Asbjørnsen og Moe løste dette dilemmaet ved å velge den gylne middelvei, det som ble kalt eventyrstilen, med enklere setningsbygning og ord og uttrykk fra norske dialekter. Ivar Aasen var bondesønn fra Sunnmøre og ble tidlig klar over hva han ville bruke det nye språket til: Han ville at bondestanden skulle få et skriftspråk som de kunne kjenne seg hjemme i. Aasen var ikke bare språkforsker, han var også journalist og forfatter. I diktsamlingen Symra (1863) og skuespillet Ervingen (1855) fikk han prøvd ut landsmålet også som dikterspråk. Aasmund Olavsson Vinje ( ) var husmannssønn fra Vinje i Telemark. Han var journalist og dikter. Vinje skrev til å begynne med på dansk- norsk, men gikk etter hvert over til å skrive på landsmålet. Det er ellers diktene sine Vinje er særlig kjent for i dag. Diktet «Blåmann, blåmann, bukken min» står fremdeles i sangbøker for barn, og «Ved Rondane» har blitt en nasjonalromantisk klassiker. H. Aschehoug & Co Side 7

8 Språkengasjement i dag Det er neppe en overdrivelse å hevde at nordmenn er spesielt engasjert i språkspørsmål. Tv-programmer som Typisk norsk og Dialektriket er bevis på interessen for språk hos mange nordmenn. Språk er blitt en viktig identitetsmarkør for våre forestillinger om det norske, og meningene om språk er mange og sterke. Både bruk av dialekter i det offentlige rom og ulike syn på de to målformene nynorsk og bokmål blir ofte debattert. Men folks engasjement i språkspørsmål handler om mer enn dette. Det dreier seg også om innflytelsen fra andre språk, spesielt engelsk/amerikansk. Et spørsmål er om dette kan true det norske språket, eller om det er et uttrykk for at alle språk er dynamiske og i stadig utvikling. H. Aschehoug & Co Side 8

Fra Nasjonalromantikk til romantisk realisme til realisme i norsk litteraturhistorie.

Fra Nasjonalromantikk til romantisk realisme til realisme i norsk litteraturhistorie. Fra Nasjonalromantikk til romantisk realisme til realisme i norsk litteraturhistorie. NASJONALROMANTIKKEN Kommer til syne i malekunst, musikk og litteratur I litteratur kommer romantikken mest til uttrykk

Detaljer

Skoletorget.no Den franske revolusjon Samfunnsfag Side 1 av 5

Skoletorget.no Den franske revolusjon Samfunnsfag Side 1 av 5 Side 1 av 5 Politisk vekkelse og borgerskapets overtagelse Valget til stenderforsamlingen Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, juni 2011 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo

Norsk etnologisk gransking Oslo, juni 2011 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo Norsk etnologisk gransking Oslo, juni 2011 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo Spørreliste nr. 237 DET NORSKE SPRÅKET I ENDRING Den som besvarer listen er innforstått med at svaret blir arkivert

Detaljer

Del A Kortsvarsoppgave

Del A Kortsvarsoppgave Del A Kortsvarsoppgave Den store ære I islendingsagaen Soga om Gisle Sursson foregår handlingen på 900-tallet. Teksten er en del av den norrøne litteratur og har klare typiske trekk for sagalitteraturen.

Detaljer

Folkediktning (eventyr, sagn, folkeviser og stev)

Folkediktning (eventyr, sagn, folkeviser og stev) Folkediktning (eventyr, sagn, folkeviser og stev) Perioden 1350-1500 kalles Norges nedgangstid; også innen litteraturen. Norge glir inn i union med Danmark og opphører å eksistere som egen stat 1/3-2/3

Detaljer

Språkhistorien på 1800 tallet

Språkhistorien på 1800 tallet Språkhistorien på 1800 tallet . Laget på oppdrag fra LO til Ole Kopreitans 60 årsdag. 1814 Fra dansk til svensk union Egen grunnlov, regjering og storting Sterkere norsk selvbevisshet Men skriftspråket

Detaljer

To norske «eventyrere»

To norske «eventyrere» Side 1 av 5 Om Asbjørnsen og Moe Tekst og illustrasjoner: Ariane Schjelderup Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 To norske «eventyrere» Peter Christian

Detaljer

Fortelleren objektiv og nøytral. Forklarer lite, forteller nøkternt. Mye underdrivelser.

Fortelleren objektiv og nøytral. Forklarer lite, forteller nøkternt. Mye underdrivelser. Litteraturhistorie ( 18.02.2002 ) Karakter: 6 Målform: Bokmål Forfatter: Eirik Bjørklund Den magiske skriften Runer ligner alfabetet til grekerne og romerne skapte -kunnes kun av viktige personer prester

Detaljer

Henrik Wergeland som tema i undervisningen i norsk for døve og sterkt tunghørte - vg 2, studieforberedende utdanningsprogram-

Henrik Wergeland som tema i undervisningen i norsk for døve og sterkt tunghørte - vg 2, studieforberedende utdanningsprogram- Henrik Wergeland som tema i undervisningen i norsk for døve og sterkt tunghørte - vg 2, studieforberedende utdanningsprogram- Introduksjon Dette bidraget er ment som en slags idébank for lærere, et supplement

Detaljer

Norsk nasjonal identitet

Norsk nasjonal identitet Anja Gil Spilling er folklorist og styremedlem i NFL. Hun jobber på SiOsenteret ved Universitetet i Oslo. Norsk nasjonal identitet av Anja Gil Spilling Lørdag 16. mai ble det arrangert et miniseminar om

Detaljer

Norske folkeeventyr fra Moe. Asbjørnsen

Norske folkeeventyr fra Moe. Asbjørnsen EVENTYR OG SAGN Eventyr Eventyr er oppdiktede, fantasifulle fortellinger om mennesker, dyr og overnaturlige vesener. Det fins mange slags eventyr, og vi kan dele dem i to hovedgrupper: folkeeventyr og

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Norsk 393 timer Fagkoder: NOR1211, NOR 1212 og NOR1213 Er hele faget godkjent? Ja Nei (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Muntlige tekster

Detaljer

Den andre litteraturen

Den andre litteraturen Forord Den andre litteraturen Av Knut Olav Åmås Redaksjonen i Cappelen Damm og jeg som bokens redaktør har hatt klare ambisjoner med denne antologien. Med Signatur skal talentfulle skrivende få vise for

Detaljer

Innhold norsk. 1 Levanger kommune, læreplaner. NY LÆREPLAN 2007: Norsk for språklige minoriteter

Innhold norsk. 1 Levanger kommune, læreplaner. NY LÆREPLAN 2007: Norsk for språklige minoriteter 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2007: Norsk for språklige minoriteter Innhold norsk Grunnleggende G1 G2 Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig - å kunne uttrykke seg skriftlig

Detaljer

Dei mest relevante formuleringane for oss

Dei mest relevante formuleringane for oss Dei mest relevante formuleringane for oss DEI FYRSTE KAPITLA DEL LK06 HØYRINGSFRAMLEGGET Føremålet I Norge er både bokmål, nynorsk og samisk offisielle skriftspråk, og det tales mange ulike dialekter og

Detaljer

Ketil Bjørnstad Ensomheten. Roman

Ketil Bjørnstad Ensomheten. Roman Ketil Bjørnstad Ensomheten Roman Om boken: Fiolinisten Susanne Hvasser og bassisten Oscar Enger er musikere i Oslofilharmonien. Lenge har de levd rolige og regelmessige liv. Men sensommeren 2012 settes

Detaljer

Kort om Norges historie

Kort om Norges historie Kort om Norges historie Vikingtida Årene mellom 800 og 1100 e.kr. kaller vi vikingtida. I begynnelsen av vikingtida var ikke Norge ett land, men besto av mange små land med hver sin konge. I år 872 ble

Detaljer

LOKAL FAGPLAN SAMFUNNSFAG. Midtbygda skole. Utarbeidet av: Marit Moe, Kari Anne Saltnessand og Kari-Anne Olsen

LOKAL FAGPLAN SAMFUNNSFAG. Midtbygda skole. Utarbeidet av: Marit Moe, Kari Anne Saltnessand og Kari-Anne Olsen LOKAL FAGPLAN SAMFUNNSFAG Midtbygda skole Utarbeidet av: Marit Moe, Kari Anne Saltnessand og Kari-Anne Olsen Samfunnskunnskap SAMFUNNSFAG 1. KLASSE 1. Bruke begrepene fortid, nåtid og fremtid om seg selv

Detaljer

Emne Fokus Eleven skal kunne: Lesemåter og lesefaser. - kjenne til ulike lesestrategier og bruke Lesestrategier

Emne Fokus Eleven skal kunne: Lesemåter og lesefaser. - kjenne til ulike lesestrategier og bruke Lesestrategier Lokal læreplan Norsk Huseby skole 8. trinn Emne Fokus Eleven skal kunne: Lesemåter og lesefaser - kjenne til ulike lesestrategier og bruke Lesestrategier disse hensiktsmessig Lese i ulike sjangere - lese

Detaljer

SPRÅKHISTORIEN PÅ 1800-TALLET

SPRÅKHISTORIEN PÅ 1800-TALLET SPRÅKHISTORIEN PÅ 1800-TALLET læreplanmål Du skal kunne «gjøre rede for norsk språkdebatt og språkpolitikk på 1800-tallet» Tre sære ting med norsk språk i dag 1. At et så lite språksamfunn har to skriftspråk.

Detaljer

Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012-2013

Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012-2013 Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012-2013 Fag: Samfunnsfag År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 8abc Lærer: Perdy Røed, Andreas Reksten, Sveinung Røed Medbøen Uke Hovedtema Kompetansemål Delmål Metode

Detaljer

KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING Muntlig kommunikasjon lytte etter, gjenfortelle,

KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING Muntlig kommunikasjon lytte etter, gjenfortelle, KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING Muntlig kommunikasjon lytte etter, gjenfortelle, 3. Gjenfortelle og forklare hva leseleksen handlet om forklare og reflektere over innholdet i muntlige Lytte til ulike

Detaljer

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av:

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av: Lokal fagplan 1. trinn 4.trinn Midtbygda skole 1. trinn leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer uttrykke egne følelser og meninger fortelle sammenhengende

Detaljer

HALVÅRSPLAN I NORSK. 3.TRINN, Høsten Muntlig kommunikasjon

HALVÅRSPLAN I NORSK. 3.TRINN, Høsten Muntlig kommunikasjon HALVÅRSPLAN I NORSK 3.TRINN, Høsten 2017. Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig kommunikasjon handler om å lytte og tale i forskjellige sammenhenger. Lytting er en aktiv handling der eleven skal lære

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR LÆRERE I NORSK 10.TRINN SKOLEÅR

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR LÆRERE I NORSK 10.TRINN SKOLEÅR Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR LÆRERE I NORSK 10.TRINN SKOLEÅR 2017-2018 Periode 1: UKE 33-UKE 38 Skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder Planlegge,

Detaljer

Læreplan i norsk - kompetansemål

Læreplan i norsk - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 6. TRINN Årstimetallet i faget: 133 Songdalen for livskvalitet Læreplan i norsk - kompetansemål Kompetansemål etter 7. årstrinn Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig

Detaljer

Basisbok i norsk. Språk Sjangrer Litteraturhistorie BOKMÅL. Ungdomsskole og grunnskole for voksne. Lettleselig. Astrid Brennhagen

Basisbok i norsk. Språk Sjangrer Litteraturhistorie BOKMÅL. Ungdomsskole og grunnskole for voksne. Lettleselig. Astrid Brennhagen BOKMÅL Astrid Brennhagen Basisbok i norsk Språk Sjangrer Litteraturhistorie Ungdomsskole og grunnskole for voksne Lettleselig Arbeid med ord læremidler A/S Pb. 7085 Vestheiene, 4674 Kristiansand Tlf.:

Detaljer

Les Misérables. Lærerveiledning Ressurspakken inneholder materiale til forberedelse og etterarbeid

Les Misérables. Lærerveiledning Ressurspakken inneholder materiale til forberedelse og etterarbeid 1 Les Misérables Lærerveiledning Ressurspakken inneholder materiale til forberedelse og etterarbeid Forberedelse: Bakgrunnsartikler Tips til presentasjon Forslag til undervisning Forslag til spørsmål Oversikt,

Detaljer

Fortløpende vurdering underveis. Innlevering av plakat som sammensatt tekst med fokus også på layout.

Fortløpende vurdering underveis. Innlevering av plakat som sammensatt tekst med fokus også på layout. 34 35 Forklare bakgrunnen for at det er to likestilte norske målformer, og gjøre rede for språkdebatt og språklig variasjon i Norge i dag Forklare bakgrunnen for at det er to likestilte norske målformer.

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Ingebjørg B. Hillestad, Karin Macé og Trine Terese Volent Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Årsplan i norsk

Årsplan i norsk UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD 34 Å lese høyt Variere stemmebruk og intonasjon i Kunne fremføre en tekst for andre. Zeppelin språkbok s. 6 8 framføring av tekster. Zeppelin lesebok s. 8-11 Lytte

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 9.TRINN SKOLEÅR

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 9.TRINN SKOLEÅR Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 9.TRINN SKOLEÅR 2017-2018 Periode 1: UKE 33-UKE 39 Gjenkjenne virkemidlene humor, ironi, kontraster og sammenligninger, symboler og

Detaljer

Eksamensoppgaven ser gjerne slik ut

Eksamensoppgaven ser gjerne slik ut å tolke noveller Eksamensoppgaven ser gjerne slik ut Tolk novellen Kommentar: Du skal skrive om både form og innhold. Du skal gjøre greie for virkemidlene og den funksjonen de har, og begrunne dine egne

Detaljer

kan vi gjøre det igjen

kan vi gjøre det igjen Geir Gulliksen kan vi gjøre det igjen Tilnærmet samlet sakprosa Om forfatteren: Geir Gulliksen er forfatter og forlegger. Han debuterte i 1986 og har skrevet dikt, essays, skuespill, romaner og barnebøker.

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 7. trinn 2017/18 Følgende mål dekkes gjennom tverrfaglige opplegg; - Lytte til og videreutvikle innspill fra andre og skille mellom meninger og fakta

Detaljer

02.02.2010 Litt fokus på læreplanen/ kompetansemålene i norsk etter 10. trinn

02.02.2010 Litt fokus på læreplanen/ kompetansemålene i norsk etter 10. trinn 02.02.2010 Litt fokus på læreplanen/ kompetansemålene i norsk etter 10. trinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015. Periode 1: UKE 34-UKE 39. Kompetansemål: Læringsmål:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015. Periode 1: UKE 34-UKE 39. Kompetansemål: Læringsmål: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-UKE 39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesning

Detaljer

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Side 1 av 5 Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert:

Detaljer

Last ned Roald Amundsen - Tor Bomann-Larsen. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Roald Amundsen Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Roald Amundsen - Tor Bomann-Larsen. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Roald Amundsen Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Roald Amundsen - Tor Bomann-Larsen Last ned Forfatter: Tor Bomann-Larsen ISBN: 9788202358174 Antall sider: 574 Format: PDF Filstørrelse: 15.90 Mb I 2011 er det 100 år siden Roald Amundsen erobret

Detaljer

Årsplan i samfunnsfag 2. trinn

Årsplan i samfunnsfag 2. trinn Årsplan i samfunnsfag 2. trinn Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: 35 En regel: - Utforme og praktisere regler for samspill med andre og

Detaljer

NORSK kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn Kompetansemål Lav grad av måloppnåelse Middels grad av måloppnåelse Høy grad av måloppnåelse

NORSK kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn Kompetansemål Lav grad av måloppnåelse Middels grad av måloppnåelse Høy grad av måloppnåelse Sandnes kommune NORSK kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn Kompetansemål Lav grad av måloppnåelse Middels grad av måloppnåelse Høy grad av måloppnåelse MUNTLIGE TEKSTER Mål for opplæringen

Detaljer

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring.

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring. ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring Vurdering Sammensatte tekster Arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 10.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 5

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 10.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 5 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 10.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 5 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre

Detaljer

Norsk 1.og 2.trinn. Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn. Delmål Innhold/ arbeidsmåter Delmål Innhold/ arbeidsmåter

Norsk 1.og 2.trinn. Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn. Delmål Innhold/ arbeidsmåter Delmål Innhold/ arbeidsmåter Norsk 1.og 2.trinn Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn Muntlige kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Lytte, ta ordet og gi respons til andre i samtaler Lytte til tekster

Detaljer

Årsplan Norsk 5B, skoleåret 2016/2017

Årsplan Norsk 5B, skoleåret 2016/2017 Årsplan Norsk 5B, skoleåret 2016/2017 Zeppelin 5 språkbok og Zeppelin 5 lesebok Uke Tema Arbeidsmetoder og aktiviteter Kompetansemål Læringsmål 35-36 2 Lær å lære (kurs) Språkbok s. 18-39. Kopiark 9a-13.

Detaljer

MANGFOLD, MESTRING, MULIGHETER - med rom for alle og blikk for den enkelte NORSK

MANGFOLD, MESTRING, MULIGHETER - med rom for alle og blikk for den enkelte NORSK MANGFOLD, MESTRING, MULIGHETER - med rom for alle og blikk for den enkelte VURDERINGSKRITERIER NORSK Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling.

Detaljer

Innhold DEL 2 LITTERATUR OG VERDIER STUDIEDEL 9

Innhold DEL 2 LITTERATUR OG VERDIER STUDIEDEL 9 Innhold Innledning 3 STUDIEDEL 9 DEL 1 RETORIKK I PRAKSIS 1. Retorikk og muntlig kommunikasjon 10 Hva er muntlig kommunikasjon? 12 Retorikk kunsten å overtale 13 De retoriske grunnbegrepene 16 Den retoriske

Detaljer

Fagplan i norsk 9. trinn 2015-16

Fagplan i norsk 9. trinn 2015-16 Fagplan i norsk 9. trinn 2015-16 Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Barokken og opplysningstiden: Uke 35-38 Lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere

Detaljer

Grip teksten Lærerressurs

Grip teksten Lærerressurs Årsplan for Grip teksten Vg1 Læreplanmål for Vg1 Læreplanmålene er markert med farge for de fire ulike hovedmålene; rødt for muntlige tekster, blått for skriftlige tekster, lilla for sammensatte tekster

Detaljer

ÅRSPLAN basert på Nettopp norsk SF Vg1 1. termin

ÅRSPLAN basert på Nettopp norsk SF Vg1 1. termin ÅRSPLAN basert på Nettopp norsk SF Vg1 1. termin Uke Emne 34 Introduksjon til faget Nettopp norsk - bok 35 Film Roman og film fortellinger i stort format s. 48 60 36 Film Roman og film fortellinger i stort

Detaljer

Museum i relieff. Av Signy Norendal 16.09.2009 14:57

Museum i relieff. Av Signy Norendal 16.09.2009 14:57 Museum i relieff Av Signy Norendal 16.09.2009 14:57 Hva driver dere egentlig med om vinteren?. Det er et spørsmål de ansatte ved Telemark museum stadig får. Nå svarer de med en installasjonsutstilling

Detaljer

Årsplan i NORSK Trinn 10 Skoleåret Haumyrheia skole

Årsplan i NORSK Trinn 10 Skoleåret Haumyrheia skole Årsplan i NORSK Trinn 10 Skoleåret 2016-2017 Faglærere: BEDA,HØWE Læreverk: Nye kontekst 8-10, Gyldendal Tids rom 34 Kompetansemål Eleven skal kunne - (21) forklare bakgrunnen for at det er to likestilte

Detaljer

Last ned Folket - Tor Bomann-Larsen. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Folket Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Folket - Tor Bomann-Larsen. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Folket Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Folket - Tor Bomann-Larsen Last ned Forfatter: Tor Bomann-Larsen ISBN: 9788202225261 Antall sider: 563 Format: PDF Filstørrelse: 24.92 Mb Dette er den store fortellingen om 1905, om vårt kongehus

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

OM AV FOR MANGFOLDIGE MUSUMSBRUKERE ved professor Anne-Britt Gran

OM AV FOR MANGFOLDIGE MUSUMSBRUKERE ved professor Anne-Britt Gran OM AV FOR MANGFOLDIGE MUSUMSBRUKERE ved professor Anne-Britt Gran Oppdragsgivere: Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo, og Norges Museumsforbund Undersøkelsen er gjennomført ved hjelp av finansiering

Detaljer

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009 Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Gyldig fra 01.08.2009 Formål Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid og gi innsikt

Detaljer

Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole

Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske

Detaljer

Språkhistorie fra 1800-

Språkhistorie fra 1800- Språkhistorie fra 1800- Språklig situasjonsrapport i 1814 Grunnloven av 17.mai 1814 er viktig, og skrevet på dansk pga. dansketida. (1380-1814) - Skriftspråket er Dansk, og lærerne retter norvagismer(norske

Detaljer

Lokal læreplan i samfunnsfag 8

Lokal læreplan i samfunnsfag 8 Lokal læreplan i samfunnsfag 8 Tema: GEOGRAFI: kartet lese, tolke og bruke papirbaserte og digitale kart, målestokk og kartteikn Vite forskjellen mellom globus og kart Kunne forklare hva nullmeridianen

Detaljer

Læreplan i historie og filosofi programfag

Læreplan i historie og filosofi programfag Læreplankode: xxxx- xx Læreplan i historie og filosofi programfag Fastsatt som forskrift: Gjelder fra:.. Side 1 av 10 Formål Mennesker er historieskapte og historieskapende. Dette preger menneskers tenkning,

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 10. TRINN 2015 / 2016

ÅRSPLAN I NORSK 10. TRINN 2015 / 2016 Læreverk: Neon 10 Vi gjør oppmerksom på at det kan bli forandringer i årsplanen, men emnene vil bli de samme. Frosta skole, 18.08.2015 Faglærer: Anne Marie Rise, Heidi Brekken Kvamvold, Anne Jørstad Stenhaug

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Merkedatoer i 1814. Foto: Svein Grønvold/NTB scanpix

Merkedatoer i 1814. Foto: Svein Grønvold/NTB scanpix Merkedatoer i 1814 Merkedatoer i 1814 14. januar Kielfreden Senhøstes 1813 invaderte den svenske kronprins Carl Johan Danmark med en overlegen styrke, for å fremtvinge en avståelse av Norge til Sverige.

Detaljer

FORESTILLINGER OM DET NORSKE

FORESTILLINGER OM DET NORSKE Studiehefte FORESTILLINGER OM DET NORSKE Forestillinger om det norske 1770-1870 Hvis du skal drøfte forestillingene om det norske fra 1770-1870 (et eget læreplanmål), må du si noe om tre forskjellige epoker:

Detaljer

Last ned Svaret: Haakon & Maud VI - Tor Bomann-Larsen. Last ned

Last ned Svaret: Haakon & Maud VI - Tor Bomann-Larsen. Last ned Last ned Svaret: Haakon & Maud VI - Tor Bomann-Larsen Last ned Forfatter: Tor Bomann-Larsen ISBN: 9788202386214 Antall sider: 399 Format: PDF Filstørrelse: 18.45 Mb SVARET handler om det mørkeste kapitlet

Detaljer

Oppgaver knyttet til filmen

Oppgaver knyttet til filmen Mål Barnehage Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna - lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne - videreutvikler sin begrepsforståelse

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 8

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 8 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 8 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre

Detaljer

Halvårsplan våren 2015

Halvårsplan våren 2015 4-5 Eleven skal kunne: - gjøre rede for utbredelsen av de samiske språkene og for rettigheter i forbindelse med samisk språk i Norge 6-7 Eleven skal kunne: - gjøre rede for noen kjennetegn ved hovedgrupper

Detaljer

Årsplan samfunnsfag 2. klasse 2017/2018 Uke Kompetansemål Tema/ Innhold Vurdering

Årsplan samfunnsfag 2. klasse 2017/2018 Uke Kompetansemål Tema/ Innhold Vurdering Årsplan samfunnsfag 2. klasse 2017/2018 Uke Kompetansemål Tema/ Innhold Vurdering 34 - Lage ei oversikt over normer som regulerer forholdet mellom menneske, og forklare konsekvensar 35 ved å bryte normene

Detaljer

NORSK-Årsplan i 9.klasse 2014-15

NORSK-Årsplan i 9.klasse 2014-15 NORSK-Årsplan i 9.klasse 2014-15 Frå kunnskapaløftet Emne: Læremiddel: Frå saga til CD 34-38 -planlegge, utforme og bearbeide egne tekster prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst. -gjenkjenne

Detaljer

Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Årsplan: Norsk 2015 2016 Årstrinn: Lærer: 8. årstrinn Lena, Lasse, Anne Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Mål for opplæringen

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 7. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 7. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 7. TRINN Songdalen for livskvalitet Årstimetallet i faget: 152 Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

Last ned Svaret - Tor Bomann-Larsen. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Svaret Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Svaret - Tor Bomann-Larsen. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Svaret Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Svaret - Tor Bomann-Larsen Last ned Forfatter: Tor Bomann-Larsen ISBN: 9788202447502 Antall sider: 399 Format: PDF Filstørrelse: 20.32 Mb Det er det mørkeste kapitlet i moderne norsk historie

Detaljer

Last ned Nordiske og fellesgermanske hedenske motiver i middelalderens engelske kristne herskerpropaganda - Oddgeir Hoftun.

Last ned Nordiske og fellesgermanske hedenske motiver i middelalderens engelske kristne herskerpropaganda - Oddgeir Hoftun. Last ned Nordiske og fellesgermanske hedenske motiver i middelalderens engelske kristne herskerpropaganda - Oddgeir Hoftun Last ned Forfatter: Oddgeir Hoftun ISBN: 9788230014172 Antall sider: 431 Format:

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

FAGPLAN I NORSK FOR 7. TRINN HØSTEN 2016

FAGPLAN I NORSK FOR 7. TRINN HØSTEN 2016 FAGPLAN I NORSK FOR 7. TRINN HØSTEN 06 a Kap Side a 5 6 Vite hvordan språket ble til 8 9 Rettskriving Og/å Lydlike ord 0 5 Rettskriving og 8 9 0 46 59 5 4 + 6 60 7 4 Vite hva språk er og hvordan det har

Detaljer

Lokal læreplan i norsk 10

Lokal læreplan i norsk 10 Lokal læreplan i norsk 10 -Romanen -Rep. nynorsk: substantiv, adjektiv - samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering - lese og analysere

Detaljer

FAGPLAN I NORSK FOR 10.KLASSE, 2011-2012. Periode Tema Kompetansemål Aktiviteter/innhold Kilder Vurdering

FAGPLAN I NORSK FOR 10.KLASSE, 2011-2012. Periode Tema Kompetansemål Aktiviteter/innhold Kilder Vurdering ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE FAGPLAN I NORSK FOR 10.KLASSE, 2011-2012 Periode Tema Kompetansemål Aktiviteter/innhold Kilder Vurdering 35-36 Litteraturhistorie Kunne kort gjengi norsk litteraturhistorie

Detaljer

- Du skal kunne forklare europeiske kolonisters historie i Amerika. - Du skal lære om indianere på 1700-tallet i Amerika

- Du skal kunne forklare europeiske kolonisters historie i Amerika. - Du skal lære om indianere på 1700-tallet i Amerika FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: Samfunnsfag TRINN: 8 Kompetansemål Historie: Drøfte ideer og krefter som førte til den amerikanske frihetskampen og den franske revolusjonen Operasjonaliserte læringsmål

Detaljer

GRUNNLOVSJUBILEET 2014

GRUNNLOVSJUBILEET 2014 GRUNNLOVSJUBILEET 2014 Forord I år er det 200 år siden grunnloven ble vedtatt, og for 200 år siden ble bonden Casper Rustad fra Vestby og kjøpmann Gregers Stoltenberg fra Son valgt til valgmenn i Vestby

Detaljer

Hovedområde: Muntlige tekster, Språk og kultur

Hovedområde: Muntlige tekster, Språk og kultur UNDERVISNINGSOPPLEGG TIL LNUs NETTSIDE FORSIDEARK Trinn: VG3 Tema: Lyrikkkafé i mellomkrigstiden Hovedområde: Muntlige tekster, Språk og kultur Kompetansemål: sette sammen og framføre et avgrenset skjønnlitterært

Detaljer

Fra impresjonisme til ekspresjonisme

Fra impresjonisme til ekspresjonisme Fra impresjonisme til ekspresjonisme Paul Cezanne, Paul Gauguin og Vincent van Gogh var blant impresjonister i begynnelsen men den kunstretning følte de var formløs og lite konkret. Impresjonisme oppfylte

Detaljer

Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN

Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN Gjennom hele året: - lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige - bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om

Detaljer

Årsplan: Norsk Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Tonje Einarsen Skarelven, Brita Skriubakken og Gina Slater Kjeldsen

Årsplan: Norsk Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Tonje Einarsen Skarelven, Brita Skriubakken og Gina Slater Kjeldsen Akersveien 4, 0177 O Tlf: 23 29 25 00 Årsplan: Norsk 2016 2017 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Tonje Einarsen Skarelven, Brita Skriubakken og Gina Slater Kjeldsen Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff

Detaljer

Det frie menneske og samfunnet

Det frie menneske og samfunnet Som individer har vi bestemte rettigheter og plikter. Vi har for eksempel rett til å leve i trygghet, få grunnskole og videregående opplæring, og få behandling når vi blir syke og mange andre ting. Vi

Detaljer

MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014

MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014 MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014 Den norske Grunnloven av 17. mai 1814 har dannet selve fundamentet for utviklingen av folkestyret i Norge. Den har vist seg å være mer levedyktig enn andre konstitusjoner

Detaljer

Last ned Vestens idéhistorie - Ellen Krefting. Last ned

Last ned Vestens idéhistorie - Ellen Krefting. Last ned Last ned Vestens idéhistorie - Ellen Krefting Last ned Forfatter: Ellen Krefting ISBN: 9788276349542 Antall sider: 296 Format: PDF Filstørrelse:12.27 Mb Fra Brunos dramatiske endelikt på bålet i Roma i

Detaljer

Norsk revidert januar Arbeidsgruppe

Norsk revidert januar Arbeidsgruppe Norsk revidert januar 01 Arbeidsgruppe Caroline A. Bullen Jorunn Andersen Gunn Arnøy Tastarustå skole Tastarustå skole Tastaveden skole 1 Muntlig kommunikasjon Kompetansemål Kompetansenivå Kjennetegn på

Detaljer

Den amerikanske revolusjonen

Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den franske revolusjonen: 1793 = den franske kongen ble halshugget Noen år tidligere i Amerika: Folket var misfornøyd med kongen og måten landet

Detaljer

ÅRSPLAN NORSK 2011-2012 Lycée français René Cassin d Oslo

ÅRSPLAN NORSK 2011-2012 Lycée français René Cassin d Oslo ÅRSPLAN NORSK 20112012 Lycée français René Cassin d Oslo Trinn8 (5 ) Jenny Juve Formål med faget med faget Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling.

Detaljer

LÆREPLAN I MORSMÅL FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I MORSMÅL FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Fastsatt 02.07.07, endret 06.08.07 LÆREPLAN I MORSMÅL FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i morsmål for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen

Detaljer

PLAN FOR 10-timerskurs i norsk, 1. termin - Nettopp norsk

PLAN FOR 10-timerskurs i norsk, 1. termin - Nettopp norsk PLAN FOR 10-timerskurs i norsk, 1. termin - Nettopp norsk Uke Emne Læreboka Tekster - div. info Nettstedet 34 - Introduksjon til faget - Studieteknikk - Om å skrive artikkel - teori og prakis. 35 SKRIVEVERKSTED:

Detaljer

Læreplan i morsmål for språklige minoriteter

Læreplan i morsmål for språklige minoriteter Læreplan i morsmål for språklige minoriteter Gjelder fra 01.08.2007 http://www.udir.no/kl06/nor8-01 Formål Læreplanen i morsmål for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående

Detaljer

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN Muntlig kommunikasjon: lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem lytte etter, forstå, gjengi og kombinere

Detaljer

I SPORENE ETTER 1814-gRUNNLOVEN Hvorfor feirer vi den 17. mai?

I SPORENE ETTER 1814-gRUNNLOVEN Hvorfor feirer vi den 17. mai? Norskkonferansen den 20. mai 2004 I SPORENE ETTER 1814-gRUNNLOVEN Hvorfor feirer vi den 17. mai? Ved Trond Nordby - Nasjonaldager er dagen da innbyggerne samles om felles verdier som oftest knyttet til

Detaljer

Presentasjon Landsmøtet Svolvær

Presentasjon Landsmøtet Svolvær Presentasjon Landsmøtet Svolvær Red kvalitet Hva er det Petersplassen Tilnærming Folk kjenne seg igjen Dette landsmøtet har på mange og ulike måter konkludert med det samme: I fremtiden skal vi leve av

Detaljer

Undervisningsopplegg: Peer Gynt

Undervisningsopplegg: Peer Gynt Undervisningsopplegg: Peer Gynt Vedlagt finner du den opprinnelige åpningen av Ibsens drama Peer Gynt. Vi møter en sint og fortvilet mor Aase som er oppgitt over sønnen som bare driver dank og ikke gjør

Detaljer

Fagplan i norsk 5. trinn

Fagplan i norsk 5. trinn Fagplan i norsk 5. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Du kan litt Du kan noe Du kan mye Forslag til 34- Læringsstrategier nøkkelord og Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Lage et Lage tankekart Nasjonale

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse

VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse NORSK 4.trinn KOMPETANSEMÅL Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse IDEBANKEN 1. Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner.

Detaljer

Årsplan «Norsk» 2016/2017

Årsplan «Norsk» 2016/2017 Årsplan «Norsk» 2016/2017 Årstrinn: 1.trinn Trude Thun, Ingebjørg Hillestad og Selma Hartsuijker Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Detaljer