Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fagerlia barnehage / Midtre Gauldal kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fagerlia barnehage / Midtre Gauldal kommune"

Transkript

1 Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Fagerlia barnehage / Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Samhandling mellom barn og voksne i barnehagen Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2011

2 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING OM BARNEHAGEN VURDERINGSOMRÅDE VURDERINGSKRITERIER FOR GLANSBILDE DELTAKERE I VURDERINGSARBEIDET TIDSBRUK METODER BARNEHAGEN SINE STERKE SIDER INNEN VURDERINGSOMRÅDET BARNEHAGEN SINE UTVIKLINGSOMRÅDER IDEER TIL VIDERE ARBEID MED UTVIKLINGSOMRÅDENE RAPPORTERING TIL BARNEHAGEEIER VEDLEGG Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

3 1 Innledning Om regionene: 24 barnehager i 6 kommuner har gått sammen om ekstern vurdering i lokalt vurderingsarbeid. Midtre Gauldal og Rennebu i Gauldal regionen og Malvik, Selbu, Klæbu og Tydal i Nearegionen vil gjennomføre ekstern vurdering på tvers av regionsgrenser, gjennom en felles nedsatt vurderingsgruppe. Hvorfor barnehagevurdering: Formålet er at gruppa skal være til hjelp i arbeidet med pedagogisk kvalitetsutvikling i barnehagen. Sikre kvalitetsutvikling ved barnehagene På kort tid og gjennom en enkel prosess få hjelp fra fremmede til å se seg selv Oppfylle kravet i barnehages rammeplan kap. 4.3 om at barnehagen skal vurderer arbeidet i barnehagen. Vurdering som blir gjort tilgjengelig for andre, kan bidra til en åpen og bred debatt om målene, innholdet oppgavene og kvaliteten i barnehagen. Systematisk vurderingsarbeid legger grunnlaget for barnehagen som en lærende organisasjon. Oppfylle kravet i Lov om barnehager 10 om kommunens sitt ansvar for tilsyn. Definere barnehagens hovedutfordringer ut fra situasjonen nå Skape et felles bilde av ønsket situasjon Se mulige veier å gå videre for å nærme seg idealet. Ekstern hjelp i vurderingsarbeidet Hvorfor ekstern vurdering? Formålet er at gruppa skal være til hjelp i arbeidet med pedagogisk kvalitetsutvikling i barnehagen. På kort tid og gjennom en enkel prosess får barnehagen hjelp fra fremmede til å se seg selv. Hvem er vurderingsgruppa? Ni personer i Gauldals- og Nearegionen er engasjerte i vurderingsgruppa. De har bred pedagogisk bakgrunn, og skal vurdere de 24 barnehagene som deltar. Hver barnehage skal i løpet av tre år bli vurdert. To vurderer gjennomfører vurdering på hver barnehage, og ingen skal vurdere barnehage i egen kommune. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

4 Hva gjør vurderingsgruppa? Barnehagen gjennomfører Ståstedsanalysen i god tid før vurderingsarbeidet tar til. Barnehagen, i samarbeid med barnehageeier, velger et fokusområde for vurdering i samsvar med resultat fra ståstedsanalysen. Vurderingsparet forbereder selve vurderingen gjennom et første møte med barnehagen. De utarbeider kriterier, velger metode og verktøy tilpasset den enkelte barnehages vurderingsområde. De gjennomfører et vurderingsarbeid, og skriver en rapport som legges frem for barnehagen i slutten av vurderingsuka. Vurderingsgruppa sin oppgave er å speile praksis opp mot vurderingskriteriene og er ikke en rådgivning, men skal være til hjelp og støtte for internt utviklingsarbeid. Rapporten Vurderingsgruppa skriver en rapport om resultatet av vurderingen. Rapporten trekker fram barnehagens sine sterke sider og peker på eventuelle utfordringer den har. Rapporten gir også informasjon om rammene for vurderingen tidsbruk, metodevalg, verktøy m.m. Vurderingen tar ikke mål av seg til å gi et fullstendig bilde av barnehagen, men er et bidrag til hva en bør arbeide videre med innen det området som er vurdert. Det er ønskelig at de redskaper og metoder som er blitt brukt, kan overføres til det interne utviklingsarbeidet barnehagen årlig arbeider med. 2 Om barnehagen Visjon/hovedmål: Fagerlia barnehage et godt sted å være. Røtter til å vokse og vinger til å fly Fakta: Fagerlia barnehage er en 3 avdelings kommunal barnehage som ble opprettet i Eier er Midtre Gauldal kommune. Barnehagen er organisert som et oppvekstområde der rektor er leder for skole og barnehage. En avdelingsleder er ansvarlig for den daglige ledelsen ved barnehagen. Barnehagen har 150 m 2 lekeog oppholdsareal. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

5 Barnehagen er organisert i 3 avdelinger som er inndelt etter alder: Søstu: Storbarnsavdeling med 12 barn (18 barn på man, tirs og tors, 6 av disse er i friluftsgruppe disse dagene) i alderen 3 6 år og 2 ansatte. Kjellarstu: Storbarnsavdeling med 12 barn (18 barn på man,tirs og tors, 6 av disse er i friluftsgruppe disse dagene) i alderen 3 6 år og 2 ansatte. Norstu: Småbarnsavdeling med 9 plasser for barn i alderen 1 3 år og 3 ansatte. Det er 12 skolestartere på barnehagen og 9 barn født i På onsdager slås Søstu og Kjellarstu sammen til en avdeling med 18 barn og tre voksne. Frilufts/ utelivs- gruppa består av 12 barn og 2 voksne. De har tilholdssted ved et uteområde ved Soknedal skole og har SFO rommet som base. Fra høsten 2010 vil barnehagen ha 47 barn fordelt på ulike tilbud. Det er 13 ansatte på barnehagen, alle kvinner. De har avdelingsleder med utdannelse som førskolelærer og 3 pedagogiske ledere. 5 av assistentene er faglærte, 2 er ikke faglærte. Barnehagen har en spesialpedagog i 30 % stilling og en ekstra assistent i 40 % stilling barnehageåret 2010/11. Satsningsområder for 2011 er voksenrollen - barns medvirkning og Webster Stratton som pedagogisk verktøy. Åpningstiden er fra kl , 5 dager i uken. Barnehagen tilbyr ulike oppholdsplasser. 5 dagers-, 4 dagers-, 3 dagers-, 2 dagers- og turnusplasser hvis mulig. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

6 3 Vurderingsområde Fagerlia barnehage har bedt om vurdering på følgende område: Samhandling mellom barn og voksne i barnehagen Bakgrunn/prosessen for valg av område - hvem har valgt området: Satsningsområde Voksenrollen - barns medvirkning. Hvordan voksne samhandler med barn har stor betydning for om barna har medvirkning eller ikke i barnehagen. Barnehagen ønsker svar på om de er gode nok her. De ansatte i barnehagen har sammen funnet området de ønsker vurdering på. 4 Vurderingskriterier for glansbilde Kriterium betyr her krav til kjennetegn på god kvalitet. De fastsatte kriteria er hentet fra lov, regelverk, rammeplan for barnehagen 2006, lokale planer og barnehagen sine egne planer. I evalueringsuken har vi vurdert barnehagens nåværende praksis opp mot et ideelt fremtidsbilde slik barnehagen selv ønsker den skulle ha vært. Dette kalles et glansbilde. Når vurderingsparet gjennomfører en vurdering blir kriteriet sammenlignet med den informasjonen som er samlet inn, før og under vurderingsuka. Kriteriene i rapporten er utformet av vurderingsparet og godkjente av barnehagen. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

7 Glansbilde: Samhandling mellom barn og voksne i barnehagen Kriterium Barnehagen er en lærende organisasjon (Systematisk vurderingsarbeid legger grunnlaget for barnehagen som lærende organisasjon, Rammeplan for barnehagen 2006, kap. 4.3, s.50) Barnehagens personale har en yrkesetisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barna i barnehagen. (Rammeplan for barnehagen 2006, kap 2.1, s.23.) Tegn på god praksis Barnehagens planer viser hvordan barnehagen jobber med samhandling Det er samsvar mellom barnehagens planer og praksis innenfor vurderingsområdet Ledelsen legger til rette for at personalet sammen reflekterer rundt og drøfter begrepet samhandling mellom barn og voksne Barnehagen har et felles syn på samhandling med barn Barnehagen vurderer jevnlig egen praksis og oppnådde resultat Personalet er tilgjengelig for barna og deltar i lek og andre aktiviteter ute og inne. Personalet bekrefter/setter ord på barns inntrykk og uttrykk på en anerkjennende måte Personalet undrer seg sammen med barna, stiller spørsmål og utfordrer dem Personalet har en felles oppfatning av hvordan de skal håndtere konfliktsituasjoner Barnehagens omsorgs- og læringsmiljø skal fremme barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd. (Rammeplan for barnehagen 2006, kap 1.9, s.18.) Barna får være aktive deltakere og setter spor i hverdagen Miljøet innbyr til aktiviteter som fremmer samhandling Barn som trenger hjelp og støtte i det sosiale samspillet får veiledning og hjelp Barna viser glede over å være i barnehagen Foreldre må kunne være trygge på at barna deres blir sett og respektert og får delta i et fellesskap som gjør dem godt. (Rammeplan for barnehagen, pkt. 1.6, s.15) Det er rutiner for utveksling av informasjon og tilbakemelding mellom barnehage og hjem Samhandling mellom barn og personal er tema på foreldresamtaler og foreldremøter. Personalet møter barn og foreldre med respekt. Personalet er åpne og imøtekommende overfor barn og foreldre. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

8 5 Deltakere i vurderingsarbeidet Interne deltakere: Avdelingsleder (ansvar for daglig ledelse på barnehagen), pedagoger, assistenter, barn og foreldre ved Fagerlia barnehage. Eksterne deltakere Marianne Bostad, pedagogisk leder Planetringen barnehage i Malvik kommune og Bente Bleivik, pedagogisk leder ved Solstrand barnehage i Malvik kommune Begrunnelse for valg av informanter. Dette er et tema som, i tillegg til barna, også impliserer personalet og foreldrene. Det er derfor naturlig at alle disse tre partene er med. 6 Tidsbruk Det er avsatt 1 uke til å vurdere en barnehage. Dette innebærer i hovedsak en startdag der vurderingsparet møter barnehagen for første gang for avklaringer og planlegging. Under selve vurderingen er vurderingsparet på barnehagen i inntil tre dager. Barnehagen får rapporten umiddelbart etter disse vurderingsdagene. I forkant og underveis forbereder vurdererparet informasjon, metoder, verktøy og driver informasjonsarbeid og har oppsummeringer. Framdriftplan: Tid Innhold /aktivitet Ansvar Informasjon ut til kommunene/barnehagen Regionkonsulent Melde inn vurderingsområde Barnehagen Overlevering av dokumentasjon Barnehagen Uke 24 Valg av vurderere Regionkonsulent Uke 24 Utarbeidelse av glansbilde Vurderere Uke 24 Utarbeidelse av skjema, Vurderere intervjuguide, observasjonsskjema etc Uke 31 Kontakt med barnehagen sende Vurderere framdriftsplan og skisse for vurderingsuka Uke 32 Sende glansbilde Vurderere Uke 39 Godkjenning av glansbilde Barnehagen /Vurdererne Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

9 Uke 9 Barnehagen lager en plan for vurderingsuka Styrer Uke 14 Vurderingsuke med fremlegging av rapport Vurderere Uke 16 Tilbakemelding til vurdererne Styrer 15. oktober 2011 Rapportering om oppfølging av vurderingsuka Styrer VURDERINGSUKE 14 Tidspunkt Innhold/aktivitet Ansvar Mandag Styrer : Møte med avdelingsleder orientering, omvisning og presentasjon 11.00: Lunsj 12:00: Observasjon i barnegruppe : Observasjon i barnegruppe : Samtale med ped.ledere/førkolelærer 16.00: Kort møte med styrer 18.00: Foreldremøte alle foreldre inviteres Etterarbeid Styrer/vurderere NB! Øvrig personale skal ikke være med. Tirsdag Onsdag Torsdag : Samtale med ½ assistentgruppe 09.00: Observasjon i barnegruppe : Lunsj 12.00: Samtale med 5 skolestartere 12.45: Samtale med 4 skolestartere 13.30: Samtale med 3 skolestartere 14.30: Kort møte med styrer Etterarbeid 09.15: Samtale med ½ assistentgruppe 10.15: Samtale med styrer Arbeid med rapport Arbeid med rapport 14.30: Rapport fremlegges for styrer 17.00: Framlegg av rapport Vurdererne Vurderere Inviter gjerne SU, barnehageansvarlig i kommunen eller andre relevante personer. Styrer ansvar. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

10 7 Metoder Vurderingsområdet og tid til disposisjon virker inn på valg av metode. Vanlige metoder er innhenting av dokumentasjon, påstandsskjema, strukturerte gruppesamtaler, samtale med styrer, møte og observasjon. All informasjon om barnehagen speiles opp mot utarbeidet glansbilde for vurderingsområdet. I denne vurderingen er følgende metoder benyttet: Innhenting av dokumentasjon På forhånd har barnehagen sendt relevant dokumentasjon til vurdererne: virksomhetsplan, årsplan, ståstedsanalyse og fakta om barnehagen. Utarbeidelse av kriterier og tegn på god praksis Vurdererparet har utarbeidet forslag til glansbilde med kriterier og tegn på god praksis. Dette er gjort med utgangspunkt i Barnehageloven 2006 med forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og barnehagens egne planer. Forslaget til kriterier og tegn på god praksis ble drøftet i barnehagen og godkjent uten endringer. Bruk av samtaleguider For å få flest mulig i tale, har vurdererne i forkant utarbeidet ulike samtaleguider til hjelp for samtaler med barn (skolestartere), personale, ledelsen og foresatte. Observasjon Vurdererne har observert aktivitet i alle barnegruppene og har lagt vekt på å se barna i aktivitet og samspill med personalet. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

11 8 Barnehagen sine sterke sider innen vurderingsområdet Kriterium: Barnehagen er en lærende organisasjon Barnehagens planer viser hvordan barnehagen jobber med samhandling Virksomhetsplan/ årsplan viser tydelig barnehagens satsningsområder med mål og metoder for samhandling mellom barn og voksne. Det er samsvar mellom barnehagens planer og praksis innenfor vurderingsområdet I forhold til Barns medvirking, sier personalet at de har blitt mer bevisst i det å imøtekomme barnas initiativ. De er også bevisste i forhold til barnas behov for klare grenser og regler. Vi har sett personale som undrer seg sammen med barna og som roser dem for god atferd. Årsplan sier at håndfast belønning kan være en gulrot for å få barnet til å øve på vanskelige ting. Dette bekrefter deler av personalgruppa at de har god erfaring med. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

12 Ledelsen legger til rette for at personalet sammen reflekterer rundt og drøfter begrepet samhandling mellom barn og voksne Personalet sier at det brukes tid til refleksjon rundt vurderingsområdet på avdelingsmøter, personalmøter og pedagogisk ledermøter, samt i hverdagen. De er opptatt av å ha et likt handlingsmønster for å endre uønsket atferd. Ledelsen har lagt til rette for kursing av personalgruppa i Webster Stratton. De har også vært på kurs med Nuria Moe i forhold til barns medvirkning. Styrer sier at planleggingsdager har blitt brukt og vil fortsatt bli brukt til temaet. Barnehagen har et felles syn på samhandling med barn Personalet sier at de har et felles syn på dette, noe som bekreftes av ledelsen. De ansatte sier de har brukt mye tid på diskusjoner rundt begrepet barns medvirkning. Vi har observert at personalet bruker felles metoder. Kriterium: Barnehagens personale har en yrkesetisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barna i barnehagen Personalet er tilgjengelig for barna og deltar i lek og andre aktiviteter ute og inne Foreldrene opplever at store deler av personalgruppa er imøtekommende og sammen med barna. Vi så personale som hadde god tid. De var tilgjengelig og deltok i lek og aktiviteter både inne og ute. De viste omsorg ved at de så og hørte barna, samtalte og hadde gode relasjoner til dem. Personalet uttrykker også selv at de er tilgjengelige og deltar i leken på barnas premisser. De er der også for å hjelpe barn inn i leken. Barna sier at de voksen leker med dem ved Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

13 grillhytta og i gymsalen, ellers er de med på regelleker og spill. Personalet bekrefter/setter ord på barns inntrykk og uttrykk på en anerkjennende måte Foreldrene er samstemte i sitt syn på at barnas innspill blir tatt på alvor og at personalet ser og anerkjenner barna. Personalet er bevisst i forhold til at barna skal få være med og prege hverdagen, noe observasjoner kan bekrefte. Vi blir med og sjer etter mulighetan. (Sitat fra personalet.) Personalet undrer seg sammen med barna, stiller spørsmål og utfordrer dem Vi så voksne som undret seg sammen med barna. Foreldrene bekrefter dette. Voksen: Kor e haren? Barn: Dein har gjømt se i snøen. Voksen: Vil du ha på øra? Barn: Nei. Personalet kommer med flere eksempler på undring sammen med barna. I sommer va barnan opptatt av snegla og da undra vi oss masse sammen med dæm. Vi brukt PC og fant utav ting sammen med barna. Vi spør ofter tebake: ka trur du?. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

14 Personalet har en felles oppfatning av hvordan de skal håndtere konfliktsituasjoner Vi så personale som handlet likt i konfliktsituasjoner. Dette bekrefter de gjennom samtaler. Personalet mener at barna bør lære seg å løse konflikter selv, men at de kan tre støttende til ved behov. Barna gir uttrykk for at de voksne griper inn ved konflikter. Kriterium: Barnehagens omsorgs- og læringsmiljø skal fremme barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd Barna får være aktive deltakere og setter spor i hverdagen Barnehagen viser frem barnas produkter. Personalet er opptatt av at barna skal få være med å forme innholdet i dagen sin. Deres interesser kan for eksempel synes i samlingsstund eller komme til uttrykk i produkter de lager. Barna ga uttrykk for at de likte å hjelpe til. Vi bestemme sjøl ka vi vil hold på med ut. (Sitat fra barn.) Miljøet innbyr til aktiviteter som fremmer samhandling Barnehagens organisering har muliggjort små barnegrupper, noe vi så bidro positivt i forhold til samhandling. En avdeling har et rom som skifter uttrykk alt etter årstid og barnas interesse. Vi så en småbarnsavdeling som hadde lagt til rette for fysisk aktivitet. Barn i småbarnsalderen har stort behov for tumleplass ute og inne og for ro og konsentrasjon (Rp s 16). Vi så et uteområde som inspirerte til sosial lek både ved barnehagen og i skogen. Inne så vi store rom inndelt i mindre kroker. Utformingen må ta hensyn til at barn har behov for å danne grupper og at det foregår ulike aktiviteter på samme tid (Rp s 16). Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

15 Barna gir uttrykk for at området rundt grillhytta er veldig populært. De trekker også fram små plasser både inne og ute. Forandring av miljøet gir nye grupperinger blant barna og ny lek. (Sitat fra ansatt.) Barn som trenger hjelp og støtte i det sosiale samspillet får veiledning og hjelp En avdeling sier de benytter lekegrupper rundt barn som strever. Personalet sier de benytter Webster Stratton som metode for å fremme barns sosiale kompetanse, noe observasjoner bekrefter. Barna sier at de får hjelp fra de voksne når de har behov for det. Vi prøver å ta tak i barnas sterke sider og starter en aktiviteter rundt det for å bygge opp barnets popularitet. (Sitat fra en ansatt.) Barna viser glede over å være i barnehagen Vi så barn med smil, latter og sang. Foreldrene bekrefter dette og barna sier de har det bra i barnehagen. Dein e kjempebra, vi like dein. (Et barn om barnehagen sin.) Kriterium: Foreldre må kunne være trygge på at barna deres blir sett og respektert og får delta i et fellesskap som gjør dem godt. Det er rutiner for utveksling av informasjon og tilbakemelding mellom barnehage og hjem Personalet og de fleste foreldrene uttrykker positiv erfaring med bruk av kontaktbok. Det er positive tilbakemeldinger fra foreldrene på bruk av blogg på utegruppa. Foreldre og personalet trekker fram bruk av månedsbrev, månedsplan og muntlig kontakt i hente- og bringesituasjon, samt foreldresamtaler. E vil at han pappa ska gjett ka e har gjort. (Sitat fra barn.) Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

16 Samhandling mellom barn og personal er tema på foreldresamtaler og foreldremøter. Foreldre og personal trekker fram at barns medvirkning har vært tema på foreldremøte. Personalet møter barn og foreldre med respekt Personalet er åpne og imøtekommende overfor barn og foreldre Vi har sett et personal som er åpent og imøtekommende og som møter barna med respekt. Foreldrene sier de opplever personalet som inkluderende. Vi har en super barnehage og et supert personale. (Kommentar fra en forelder.) 9 Barnehagen sine utviklingsområder Kriterium: Barnehagen er en lærende organisasjon Barnehagens planer viser hvordan barnehagen jobber med samhandling Vi så noen få månedsplaner som inneholdt mål, men ingen inneholdt metode i forhold til samhandling mellom barn og voksne. Styrer bekrefter at månedsplaner ikke er tydelige nok i forhold til hvordan barnehagen jobber med dette området. Det er samsvar mellom barnehagens planer og praksis innenfor vurderingsområdet Personalet opplever det som en utfordring at de har mindre personaltetthet på morningen og om ettermiddagen. Dette har ført til de ikke klarer å følge opp samhandlingsbiten med foreldrene godt nok. Deler av foreldrene opplever også dette som et problem. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

17 Vi har observert enkeltvoksne som i mindre grad har tatt barnets perspektiv og latt aktivitetens produkt være viktigere enn prosessen. Vi har også sett voksne som overser negativ atferd selv om det har gått utover noen. Dette er ikke i samsvar med barnehagens årsplan. Personalet sier at det ikke er satt av egen tid til refleksjon rundt voksenrollen. Ledelsen legger til rette for at personalet sammen reflekterer rundt og drøfter begrepet samhandling mellom barn og voksne Personalet opplever at det ikke er satt av egen tid til refleksjon rundt dette. Barnehagen har et felles syn på samhandling med barn Vi så ulik praksis blant personalet i forhold til barns medvirkning. Ledelsen sier at de kan bli bedre her. Barnehagen vurderer jevnlig egen praksis og oppnådde resultat Personalet sier at de må bli flinkere til å sette av tid til dette. De gir videre uttrykk for at evaluering og vurdering må settes i system. Ledelsen sier at barnehagen mangler metoder og verktøy i forhold til vurdering. Vi ser også at planer er mangelfulle på dette området. Årsplan for 2010 hadde med et eget avsnitt om evaluering. Dette er tatt ut i årsplan for Barnehagens styrer har et overordnet ansvar for at den pedagogiske virksomheten vurderes på en planlagt, systematisk og åpen måte Hvordan vurderingen av barnehagens arbeid skal gjennomføres, må nedfelles i årsplanen: Hva som skal vurderes, hva hensikten er, hvem som skal delta i vurderingsarbeidet og hvordan og når. (Rp s.50.) Kriterium: Barnehagens personale har en yrkesetisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barna i barnehagen Personalet er tilgjengelig for barna og deltar i lek og andre aktiviteter ute og inne Foreldrene sier at dette er personavhengig. Personalet sier at de må bli flinkere til engasjere seg i lek ute. Vi så voksne som vandret mye under frilek og tilrettelagt aktivitet inne. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

18 Personalet bekrefter/setter ord på barns inntrykk og uttrykk på en anerkjennende måte Personalet sier at barnehagen kan bli flinkere til å dokumentere. Personalet undrer seg sammen med barna, stiller spørsmål og utfordrer dem Personalet sier at de kan bli bedre til å undre seg sammen med barna inne. Observasjoner bekrefter dette. Kriterium: Barnehagens omsorgs- og læringsmiljø skal fremme barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd Barna får være aktive deltakere og setter spor i hverdagen Vi så barn som passive deltakere i en tilrettelagt aktivitet. Miljøet innbyr til aktiviteter som fremmer samhandling Deler av personalet ser begrensninger og ikke muligheter i forhold til det fysiske miljøet inne. Ledelsen sier at de ikke har jobbet spesifikt med utforming av det fysiske miljøet. Vi så leker, som i utgangspunktet kunne fremmet samhandling, i utilgjengelig høyde for barna, dette gjaldt også dokumentasjon. Tilgjengelige leker og materiell i et oversiktelig miljø skaper grunnlag for barns lek og aktiviteter og for organisering av ulike læringssituasjoner. (Rp s.16). Barn som trenger hjelp og støtte i det sosiale samspillet får veiledning og hjelp Enkelte i personalgruppa er litt kritisk i forhold til bruk av belønning. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

19 Noen barn sier de ikke får være med på en bestemt tur hvis de ikke leker sammen. Barna viser glede over å være i barnehagen Foreldrene kunne fortelle at enkelte av de eldste barna kjeder seg av mangel på utfordringer. Kriterium: Foreldre må kunne være trygge på at barna deres blir sett og respektert og får delta i et fellesskap som gjør dem godt Det er rutiner for utveksling av informasjon og tilbakemelding mellom barnehage og hjem Deler av foreldregruppa sier at de får mangelfull informasjon om barnets hverdag dersom de henter seint eller leverer tidlig da avdelingene er slått sammen. Personalet gir uttrykk for frustrasjon i forhold til det samme. De opplever at mye av den muntlige kontakten har forsvunnet etter at barnehagen har gått over til å samarbeide om starten og slutten av dagen. Samhandling mellom barn og personal er tema på foreldresamtaler og foreldremøter Foreldre og personal er samstemte i sitt syn på at samhandling mellom barn og voksen ikke har vært tema på foreldresamtaler. Personalet møter barn og foreldre med respekt Personalet er åpne og imøtekommende overfor barn og foreldre Foreldrene sier dette er personavhengig og de er opptatt av at personalet ikke skal snakke over hodet på barna. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

20 10 Ideer til videre arbeid med utviklingsområdene Vi opplever at Fagerlia barnehage har jobbet en god stund med vurderingsområdet og mye godt arbeid er på gang. Kommunen tilbyr, som et flott tiltak, Webster Stratton foreldrekurs til alle interesserte. Vi ser imidlertid også at det kan være rom for en del justeringer og forbedringer. Barnehagen som lærende organisasjon Det er viktig at avdelingsmøter har en struktur som sikrer refleksjon og riktig prioritering av tema. Her bør styrer og pedagogiske ledere legge klare føringer. Et tips kan være at ledelsen utarbeider maler for hva avdelingsmøter skal inneholde hvor for eksempel praksisfortellinger og eventuelt bruk av video rundt temaet samhandling barn voksen benyttes som arbeidsmetode. Vi anbefaler også at styrer, så langt det lar seg gjøre, er med på avdelingsmøtene. Barnehagen bør konkretisere i månedsplan hva som er mål for perioden i forhold til samhandling. Dette vil bidra til å lette vurderingsarbeidet under veis. Bruk av ubundentid, ledermøter og eventuelt planleggingstid for assistenter kan benyttes her. Det bør lages et system som sikrer skriftlig dokumentasjon av arbeidet med barnehagens ulike planer. Foreldresamarbeid På foreldremøte framkom det behov i forhold til forbedringer vedrørende informasjonsrutinene. Vi anbefaler barnehagen å gjennomgå disse og jobbe fram et system som gjør det lettere for foreldrene å holde seg orientert. o En kort oppsummering av dagen i dag, anbefales hengt opp godt synlig på hver avdeling. o For å forhindre at viktig informasjon drukner bør det vurderes nøye hva informasjonstavla skal inneholde. o Barnehagen bør jobbe for å sikre at informasjon fra foreldrene til barnehagen blir fulgt opp. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

21 o Mail for å formidle informasjon kan være et tips. o Barnehagen må gjøre det helt klart for foreldrene hvor barna skal møte opp om morgenen og hentes på ettermiddagen. Voksenrollen Vi anbefaler at personalet drøfter voksenrollen i tilrettelagte aktiviteter skal de servere eller legge til rette for samspill, undring og utvikling av barnas egen selvstendighet? Må alle barna gjøre det samme samtidig? Må alle lage alt som tilbys? Hva med å dokumentere prosessen til hjelp for undring? Fysisk miljø For å bedre legge det fysiske miljøet til rette for samhandling og undring anbefaler vi barnehagen å senke materiale, leker og dokumentasjon slik at det kommer enda mer i barnas høyde. Dæm voksne tar ned ting te oss når dæm står alt for høyt for oss. (Sitat fra barn.) Samhandling mellom barn og voksen fremmes gjennom et miljø som innbyr til grupperinger. Vi anbefaler derfor at barnehagen prioriterer å bruke tid på en gjennomgang av sitt fysiske innemiljø. Til hjelp i dette arbeidet anbefaler vi Eli Thorbergsen s bok Barnehagens rom. Et tips kan være å gå grundig gjennom hva barna har behov for og innrede miljøet etter det. Se på mulighetene ikke begrensningene. 11 Rapportering til barnehageeier Barnehageeier er representert når rapporten legges frem. Rapporten sendes umiddelbart barnehagefaglig ansvarlig, som videreformidler til politisk nivå i kommunen. Innen 6 måneder etter at barnehagevurderingen har funnet sted, sender styrer en rapport tilbake til barnehageeier om hvordan barnehageeierne har arbeidet videre med utviklingsområdene sine. Eventuelt kan denne rapporteringen sees i Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

22 sammenheng med årsmeldingen. Denne rapporten sendes barnehageansvarlig for klargjøring til politisk utvalg. Marianne Bostad Ekstern vurderer Bente Bleivik Ekstern vurderer Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

23 12 Vedlegg Samtaleguide barn Samtaleguide - personale Spørsmål til gruppearbeid på foreldremøtet Observasjonsskjema Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

24 Samtaleguide for barna Base/alder: Kriterium Barnehagens personale har en yrkesetisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barn i barnehagen Spørsmål Hva er bra med barnehagen din? Leker de voksne med dere? Gjør alle voksne det? Både inne/ute. Fortell. Når dere krangler og er uenige hva gjøre de voksne i barnehagen da? Gjør alle voksne det samme? Snakker de voksne med dere om hvordan dere skal være mot hverandre? Gjør alle voksne det? Barnehagens omsorgs og læringsmiljø skal fremme barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd Hva får dere være med og bestemme i barnehagen? Får alle barna det? Hvor i barnehagen liker du å leke med vennene dine? Er det noen plasser du ikke liker å leke? Fortell. Hva gjør dere hvis som dere ikke får være med i leken? Fortell. Hvordan har dere det i barnehagen? Ler dere mye? Tuller og tøyser dere mye sammen med de voksne? Foreldre må kunne være trygge på at barna deres blir sett og respektert og får delta i et fellesskap som gjøre dem godt? Hvordan får mamma og pappa vite hva dere har holdt på med og hvordan dere har hatt det i barnehagen? Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

25 Samtaleguide for personalet Avdelingsleder/assistenter/førskolelærere: Kriterium Barnehagen er en lærende organisasjon. Svar Viser planer hvordan barnehagen arbeider med samhandling? Er det samsvar mellom planer og praksis? Hvordan sikres det? Er det satt av tid for at dere sammen drøfter begrepet samhandling mellom barn og voksne? Hvordan gjøres det? Hva er deres syn på voksnes samhandling med barn? Hvilke rutiner har barnehagen for å vurdere egen praksis og oppnådde resultat? Barnehagens personale har en yrkesetisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barn i barnehagen På hvilken måte er personalet tilgjengelig og deltar i barnas lek og aktiviteter inne og ute? Undrer personalet seg sammen med barna, stiller spørsmål og utfordrer dem? Gi eksempler. Hvordan hjelper dere barna i konfliktsituasjoner for å Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

26 finne konstruktive løsninger? Barnehagens omsorgs og læringsmiljø skal fremme barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd Hvordan legger dere til rette for at barna får være aktive deltakere og sette spor i hverdagen? Hvordan innbyr miljøet til fysisk samhandling? På hvilken måte får barn som strever i det sosiale samspillet veiledning og hjelp? Foreldre må kunne være trygge på at barna deres blir sett og respektert og får delta i et fellesskap som gjøre dem godt? Hvilke rutiner finnes for utveksling av informasjon og tilbakemeldinger mellom hjem og barnehagen? Er samhandling mellom barn og personalet et tema på foreldresamtaler og foreldremøter? Fortell. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

27 Spørsmål til gruppearbeid på foreldremøte Føler dere at personalet er tilgjengelige og deltar i lek og andre aktiviteter sammen med barna både ute og inne? På hvilken måte? Opplever dere at barnas innspill blir tatt på alvor? Har dere inntrykk av at personalet undrer seg sammen med barna, stiller spørsmål og utfordrer dem? Hvordan støtter og hjelper barnehagen barna i det sosiale samspillet? Hvordan opplever dere at barna trives i barnehagen? Hvordan er rutinene for utveksling av informasjon og tilbakemeldinger mellom barnehagen og hjemmet? Er samhandling et tema på foreldresamtaler og foreldremøter? Hvordan blir dere og barna møtt av personalet? Er det noe dere mener barnehagen kan bli bedre på? Hva er det beste med Fagerlia barnehage? Hvordan kan dere som foreldre bidra til en bedre barnehage? Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

28 Observasjonsskjema Avdeling/sted/alder: Barnehagen er en lærende organisasjon - Felles syn på samhandling med barn. - Samsvar mellom planer og praksis innenfor vurderingsområdet Barnehagens personale har en yrkesetisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barna i barnehagen. - Tilgjengelige voksne - Voksendeltakelse i lek og andre aktiviteter ute og inne - Personale som undrer seg sammen med barna. Spørsmål og Utfordringer. - Likt reaksjonsmønster i forhold til konfliktsituasjoner. Barnehagens omsorgs og læringsmiljøet skal fremme barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd. - Aktivt deltagende barn i aktiviteter. - Barna setter sine spor i hverdagen hvordan? - Det fysiske miljøet innbyr til sosiale aktiviteter. - Personalet snakker med barna om hvordan de skal være mot hverandre. - Glede Foreldre må kunne være trygge på at barna deres blir sett og respektert og får delta i et fellesskap som gjør dem godt. - Åpent og imøtekommende personale - Personale som møter barn og foreldre med respekt. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage Klæbu kommune. Vurderingsområde: Den sensitive/tilstedeværende voksne

VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage Klæbu kommune. Vurderingsområde: Den sensitive/tilstedeværende voksne VURDERINGSRAPPORT Sentrum barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: Den sensitive/tilstedeværende voksne Dato: 10. - 13. februar 2014 1 Innledning Om regionene: 25 barnehager i 6 kommuner har gått sammen

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Betel barnehage / Klæbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Betel barnehage / Klæbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Betel barnehage / Klæbu kommune Vurderingsområde: Kommunikasjon: Barn/voksen, personalet imellom, foreldre/personalet

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammeråsen barnehage Malvik kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammeråsen barnehage Malvik kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammeråsen barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning på egen barnehagehverdag, med vekt på

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten barnehage / Selbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten barnehage / Selbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Dragsten barnehage / Selbu kommune Vurderingsområde: Kommunikasjon og samspill personalet imellom og med barn/foreldre.

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Planetringen barnehage/malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Planetringen barnehage/malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Planetringen barnehage/malvik kommune Vurderingsområde: Voksne som (gode) støttespillere for utvikling av barns

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer Vestre barnehage Malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer Vestre barnehage Malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammer Vestre barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: De voksnes samspill med barn Dato: 01.-04. mars 2010

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Støren barnehage Midtre Gauldal kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Støren barnehage Midtre Gauldal kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Støren barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Voksenrollen i leken inne og ute Dato: 7.-10.

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikvarvet og Øverbygda barnehage Selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikvarvet og Øverbygda barnehage Selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikvarvet og Øverbygda barnehage Selbu kommune Vurderingsområde: De voksnes samhandling med barn gjennom barnehagedagen

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Budal oppvekstområde avdeling barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Samspill barn/voksen,

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal kommunale barnehage Tydal kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal kommunale barnehage Tydal kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Tydal kommunale barnehage Tydal kommune Vurderingsområde: Hvor står vi i forhold til barns medvirkning, med tanke

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hesteskoen barnehage Klæbu kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hesteskoen barnehage Klæbu kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hesteskoen barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: De voksnes kommunikasjon med barna Dato: 15.

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tømra og Innbygda barnehage / Selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tømra og Innbygda barnehage / Selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Tømra og Innbygda barnehage / Selbu kommune Vurderingsområde: Hvordan ivaretar vi voksne barnas behov for omsorg

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Saksvik barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Saksvik barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Saksvik barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Den sensitive voksne i lek og læring Vurderere:

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage/ Klæbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage/ Klæbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Sentrum barnehage/ Klæbu kommune Vurderingsområde: Strukturering av overgangssituasjoner, spesielt med fokus på

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hauka Villmarks barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning i frileken Dato:

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik barnehage Malvik kommune. Vurderingsområde: Barns medvirkning

Gauldal og Nea regionene. Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik barnehage Malvik kommune. Vurderingsområde: Barns medvirkning Gauldal og Nea regionene Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hommelvik barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning Dato: 24.-27. okt. 2011 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2011

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grønberg barnehage Malvik kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grønberg barnehage Malvik kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Grønberg barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Er Grønberg barnehage åpen, nyskapende og samhandlende? - Med

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikvarvet og Øverbygda barnehage Selbu kommune Øverbygda Vikvarvet Vurderingsområde: Barns medvirkning

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mebond barnehage Selbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mebond barnehage Selbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Mebond barnehage Selbu kommune Vurderingsområde: Personalet ved Mebond barnehage er rollemodeller som bidrar gjennom

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Singsås barnehage Midtre Gauldal kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Singsås barnehage Midtre Gauldal kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Singsås barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning Vurderere: Anita Ramdahl

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune Vurderingsområde: ELEVVURDERING Dato: 19.10.09 22.10.09 Vurderingsgruppa i Gauldal

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Knærten friluftsbarnehage Klæbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Knærten friluftsbarnehage Klæbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Knærten friluftsbarnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: Organisering av voksenressursen innen de ulike grupper

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mebonden barnehage Selbu kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mebonden barnehage Selbu kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Mebonden barnehage Selbu kommune Vurderingsområde: Voksnes rolle i lek, læring og danning Dato: 03.02-06.02

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Støren barnehage/midtre Gauldal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Støren barnehage/midtre Gauldal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Støren barnehage/midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning og dokumentasjon av denne Dato: 5. 8.

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Liøya barnehage. Støren i Midtre Gauldal kommune. Dato: 19. 22.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Liøya barnehage. Støren i Midtre Gauldal kommune. Dato: 19. 22. Gauldal og Nea regionene Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Liøya barnehage Støren i Midtre Gauldal kommune Dato: 19. 22. mars 2012 Vurderingsområde: Gir vi likeverdig omsorg til gutter og jenter

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tanem barnehage Klæbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tanem barnehage Klæbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Tanem barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: Hvordan bidrar vi til å gi leken gode vilkår i vår barnehage, med

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hommelvik barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Et godt språklig miljø for alle barn Vurderere:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT DEL - B

TILSYNSRAPPORT DEL - B TILSYNSRAPPORT DEL - B Barnehagens navn Barnehagens valgte emne for tematilsyn: Bilde av n Barnehagens navn adresse Styrer: Epost: Tlf. Dato: Side 1 1 Forord Regionalt samarbeid om tilsyn og kvalitetsutvikling

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hauka Villmarksbarnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: «Hvordan ivaretar Hauka Villmarksbarnehage

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Betel barnehage Klæbu kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Betel barnehage Klæbu kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Betel barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: VOKSNE LEGGER TIL RETTE FOR AT BARN SKAL HA VENNER,

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vidhaugen barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vidhaugen barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vidhaugen barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Personalet reflekterer og gir kontinuerlig tilbakemelding

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune Vurderingsområde: Bruk av læreplanmålene 16.-19.mars 2009 Ekstern vurdering

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mostadmark barnehage Malvik kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mostadmark barnehage Malvik kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering Offentlig del VURDERINGSRAPPORT Mostadmark barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning- hvordan ivaretar vi dette

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 25.-28.10.2010 Vurderingsgruppa i Gauldal

Detaljer

Sveberg skole/malvik kommune

Sveberg skole/malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering Sveberg skole/malvik kommune Vurderingsområde: RESSURSUTNYTTING I SKOLE OG SFO Dato: 9. 12.03 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2008

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vollan Skole/Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vollan Skole/Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vollan Skole/Oppdal kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring i matematikk Dato: 16.03.09 19.03.09 Vurderingsgruppa

Detaljer

Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017. Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.»

Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017. Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.» REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017 Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.» Styrer: Mona Bråtasæter Adresse: Frognerveien 14

Detaljer

Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016

Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016 Tema: «I vår barnehage gir vi særskilt oppfølging av de barna som ikke deltar i lek, holdes utenfor eller ødelegger

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Solstrand Barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Solstrand Barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Solstrand Barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Hvordan sikre barns medvirkning i et trygt og

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grøt skole i Holtålen kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grøt skole i Holtålen kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Grøt skole i Holtålen kommune Vurderingsområde: Elevsamtalen og foreldresamtalen Dato: 19.22.oktober, 2009 Vurderingsgruppa

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Nerskogen skole Berkåk kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Nerskogen skole Berkåk kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Nerskogen skole Berkåk kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring i Dato: 20. 23. oktober 2008 Vurderingsgruppa i

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer skole - Malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer skole - Malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammer skole - Malvik kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 13. -16.09.10 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea,

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten oppvekstsenter i Selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten oppvekstsenter i Selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Dragsten oppvekstsenter i Selbu kommune Vurderingsområde: Digital kompetanse Dato: 15.-18.mars 2010 Vurderingsgruppa

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune Vurderingsområde TILPASSET OPPLÆRING GJENNOM BRUK AV ARBEIDSPLANEN Dato 4. 7. FEBRUAR

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE Epost: Tlf:

ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE Epost: Tlf: ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE 2017 Epost: kl.magne@online.no Tlf: 47 30 26 91 Litt om familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Gaustadsnippen Barnehage AS

Gaustadsnippen Barnehage AS Vår visjon og mål En barnehage i bevegelse barn og voksne finner veien sammen Vi er opptatt av barns medvirkning og ser på barn som kompetente Ansatte som er oppriktig engasjerte i barnets hverdag i lek

Detaljer

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Virksomhetsplan 2016-2019 Innledning. Finneidfjord barnehages virksomhetsplan beskriver hva barnehagen skal arbeide med de neste fire årene. Denne planen

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Et refleksjonsverktøy for barnehagene Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe barnehagene er utarbeidet av en prosjektgruppe

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Berkåk skole Rennebu ungdomsskole i Rennebu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Berkåk skole Rennebu ungdomsskole i Rennebu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Berkåk skole Rennebu ungdomsskole i Rennebu kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 27. -30.09.10 Vurderingsgruppa

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Aune barneskole i Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Aune barneskole i Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Aune barneskole i Oppdal kommune Vurderingsområde: Skolens teamorganisering Dato: 02. 05. november 2009 Ekstern vurdering

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Røros skole i Røros kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Røros skole i Røros kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Røros skole i Røros kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring med fokus på organisering og ressursutnyttelse på

Detaljer

Vurderingsrapport Flatbyjordet barnehage uke 10/2016

Vurderingsrapport Flatbyjordet barnehage uke 10/2016 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Flatbyjordet barnehage uke 10/2016 Tema: «I vår barnehage vurderer vi vårt pedagogiske arbeid» Styrer: Tone Vedahl Haugen Adresse: Maren

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sør Roan skole i Roan kommune

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sør Roan skole i Roan kommune REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Sør Roan skole i Roan kommune Vurderingsområde: Fra kompetansemål til selvinnsikt Dato: 13 16.12.10 Vurderingsgruppa i FOSEN, 2010

Detaljer

Vurderingsrapport Bråtebakken barnehage uke 9/2017

Vurderingsrapport Bråtebakken barnehage uke 9/2017 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Bråtebakken barnehage uke 9/2017 Tema: Hvordan ivaretar de voksne i barnehagen barns rett til å uttrykke seg og ha innflytelse på egen hverdag?

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fevåg/Hasselvika skole i Rissa kommune.

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fevåg/Hasselvika skole i Rissa kommune. REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Fevåg/Hasselvika skole i Rissa kommune Vurderingsområde Arbeide med leseopplæring på alle trinn i alle fag. Dato: 16. 18. april

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

Barnegruppen: Ved skoleårets start består barnegruppen av 24 barn; 15 jenter og 9 gutter.

Barnegruppen: Ved skoleårets start består barnegruppen av 24 barn; 15 jenter og 9 gutter. 1 Innhold: 1.0 Personalet og barnegruppen på SFO... 3 Barnegruppen:... 3 Personalet:... 3 2.0 SFO: Formål 2 i vedtektene.... 3 3.0 Pedagogisk grunnsyn og visjon for Tenor SFO:... 4 4.0 Satsningsområder

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer ungdomsskole/malvik kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer ungdomsskole/malvik kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammer ungdomsskole/malvik kommune Elevvurdering Uke 43 2010 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2010 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Vurderingsrapport Fjellbovegen barnehage uke 45/2017

Vurderingsrapport Fjellbovegen barnehage uke 45/2017 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Fjellbovegen barnehage uke 45/2017 Tema: Personalet i Fjellbovegen barnehage er deltakende i barnas lek Styrer: Ida Berg Adresse: Fjellbovegen

Detaljer

LIKE MULIGHETER BERGER BARNEHAGE

LIKE MULIGHETER BERGER BARNEHAGE LIKE MULIGHETER BERGER BARNEHAGE Tema: Likestilling og likeverd i praktiskpedagogisk arbeid i barnehagen Deltagere: Hele personalet i barnehagene i Rykkinn område. Rykkinn område består av barnehagene:

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan Høsten 2012 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Planen gjelder

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Å HØRE TIL. En plan mot mobbing for Romolslia barnehage

Å HØRE TIL. En plan mot mobbing for Romolslia barnehage Å HØRE TIL En plan mot mobbing for Romolslia barnehage Rammeplanen sier at barnehagen skal forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre.

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO i Molde kommune

Kvalitetsplan for SFO i Molde kommune Kvalitetsplan for SFO i Molde kommune 2013-2018 2 Formelle krav til kvalitet og innhold SFO i opplæringsloven Skolefritidsordningen er hjemlet i Opplæringsloven 13-7. Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Virksomhetsplan 2016 Ramstadskogen barnehage

Virksomhetsplan 2016 Ramstadskogen barnehage Virksomhetsplan 2016 Virksomhetsplan 2016 Ramstadskogen barnehage Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål for Fet kommune... 2 2 Overordnede kommunale mål for Fet kommune enhetenes tiltak om ambisjonsnivå...

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vanvikan skole i Leksvik kommune. Vurderingsområde: Heim-skolesamarbeidet

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vanvikan skole i Leksvik kommune. Vurderingsområde: Heim-skolesamarbeidet REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vanvikan skole i Leksvik kommune Vurderingsområde: Heim-skolesamarbeidet Hvordan klarer Vanvikan skole å engasjere foreldrene i

Detaljer

Vurderingsrapport Festningsåsen barnehage uke 42/2016

Vurderingsrapport Festningsåsen barnehage uke 42/2016 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Festningsåsen barnehage uke 42/2016 Tema:»Jeg får jevnlig veiledning fra min leder» Styrer: Mette Fjuk Adresse: Ileflaen 14, 1940 Bjørkelangen

Detaljer

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017 Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017 Nyhavnsveien 4 5042 Bergen 55 95 17 70 nyhavn@kidsabarnehager.no www.kidsabarnehager.no Innhold Dette er et tillegg til årsplan 2016-2017 som gjelder for høst

Detaljer

Ekstern skolevurdering - et verktøy for kvalitetsutvikling i skolen.

Ekstern skolevurdering - et verktøy for kvalitetsutvikling i skolen. Ekstern skolevurdering - et verktøy for kvalitetsutvikling i skolen Hvorfor? Hjelpe skolen med å få innspill på dens sterke sider og et tema som ståstedsanalysen og organisasjonsanalysen viser at skolen

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Det som blir det gjennomgående temaet dette barnehageåret er mer et resultat av endrede rammebetingelser enn et tema ut fra det pedagogiske innholdet.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Informasjon til foresatte: Handlingsplan mot mobbing Læringsverkstedet har utarbeidet en egen handlingsplan mot mobbing i barnehagen. Jeg synes det er viktig at dere foreldre får informasjon om hvordan

Detaljer

Vurderingsrapport Setskog oppvekstsenter avd.barnehage uke 43/2017

Vurderingsrapport Setskog oppvekstsenter avd.barnehage uke 43/2017 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Setskog oppvekstsenter avd.barnehage uke 43/2017 Tema: Personalet i Setskog oppvekstsenter, avd barnehage, er deltakende i barnas lek Virksomhetsleder:

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Øverbygda skole i Selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Øverbygda skole i Selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Øverbygda skole i Selbu kommune Vurderingsområde: Lese- og skriveopplæringa 1.-7. trinn. Dato: 20.- 23.10.08 Vurderingsgruppa

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE UKE 13 2014 TEMA: LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET Rektor: Jarle Langeland Adresse: Repstadveien 70, 4640 Søgne E-post: tinntjonn.skole@sogne.kommune.no

Detaljer

Informasjon om barnehagen

Informasjon om barnehagen Informasjon om barnehagen Gaustadsnippen Barnehage AS er en privat barnehage som er inspirert av filosofien til Reggio Emilia. Vi har 4 avdelinger med totalt 50 barn og 13 ansatte i alderen 24-50 år. I

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse side 2 Innledning - praktiske opplysninger side 3 Barnehagens personale - Barnegruppa side 4 Leken Barnehagens satsningsområde side 5 Haltdalen barnehage side

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing FOR RINGSAKER KOMMUNES BARNEHAGER Hovedmål for barnehagesektoren i Ringsaker er: «Kommunen skal bidra til at alle barn får et formålstjenlig og kvalitativt godt barnehagetilbud.»

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Utarbeidet Juni 2015 tromso.kommune.no Innhold Handlingsplan mot mobbing... INNLEDNING... 3 HOVEDMÅL... 4 DEFINISJON PÅ MOBBING... 4 FOREBYGGING AV DIGITAL MOBBING... 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage

Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage 2009-2010 Åpningstid mandag-fredag fra kl 7.15-16.30 Tlf. 40028607 e-post: lyngsdalen oppvekstsenter barnehage@lyngen.kommune.no Innledning Dette barnehageåret

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Sandsvær barnehage SA "DET DU TROR OM MEG, SLIK DU ER MOT MEG, HVORDAN DU SER PÅ MEG, SLIK BLIR JEG" (M. Jennes) 1 Innholdsfortegnelse 1. Hovedmål. 3 2. Delmål... 3 3. Formål...

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sørborgen skole i Klæbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sørborgen skole i Klæbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Sørborgen skole i Klæbu kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring gjennom bruk av arbeidsplan/ukeplan og varierte

Detaljer

Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder

Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder!"#!$"#"$! "#" ""$" %& &#" '!$& ($")#") ($& "#!" $ %""#!& "* && +",- $" (&# %"'("#!& ""&" "&$" &# " &$" )). ""* "$"/&# "&$ &&" *&&" && *+ 0#&0#1 234"51 ' " "$ "54"

Detaljer

Bakkebygrenda barnehage. Årsplan for Visjon: Mestring og trygghet gjennom gode relasjoner

Bakkebygrenda barnehage. Årsplan for Visjon: Mestring og trygghet gjennom gode relasjoner Bakkebygrenda barnehage Årsplan for 2016-17 Visjon: Mestring og trygghet gjennom gode relasjoner 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår i Bakkebygrenda barnehage! Dere vil i dette dokumentet bli

Detaljer

Sammen klatrer vi høyest

Sammen klatrer vi høyest Skotbu og Blåveiskroken barnehage Årsplan for 2016-17 Visjon: Sammen klatrer vi høyest Skotbu og Blåveiskroken Barnehage 1 Innledning Velkommen til nytt barnehageår i! Vi starter dette året som en 3 avdelings

Detaljer