Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet."

Transkript

1 Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt i Gol og har flere fasiliteter i nærheten; leirplass med grillhytte, bibliotek, Hallingmo idrettspark, Breidokktunet og flotte turmuligheter. Hallingmo Stallen Løa Stabburet 1-3 år 1-3 år 3-5 år 3-5 år 24 plasser 24 plasser 18 plasser 18 plasser Møteplasser for personalet Hjelpe hverandre med avvikling av avdelingsmøter Alle personalmøter, pedledermøter og planleggingsdager er felles Sosialt samvær Låne hverandres personale ved fravær Møteplasser for barna Vinteraktivitet, leirplassen, besøk i barnehagene, tilvenning,sommerbarnehage,nissefest Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november

2 Vår pedagogiske plattform Arbeid med likeverd, trivsel og vennskap står sentralt. Barnet skal utvikle danning og vi vil gi alle en bagasje som ruster dem til å mestre livet sammen med andre på en god måte. Sammen med foreldrene vil vi skape et omsorgs- og læringsmiljø som fremmer trivsel, glede, mestring og følelse av egenverd. Det enkelte barn får støtte og utfordringer ut fra egne forutsetninger, behov og ønsker. Leik, læringsmiljø og progresjon må planlegges godt og være i utvikling hele tida. Vi har barn fra flere nasjonaliteter, noe vi ser på som spennende og lærerikt. Satsningsområde for Gol barnehage 2015: Et inkluderende miljø i barnehagen Felles løft for tidlig innsats ble avslutta høsten 2014, og den kommunale plan for overgang barnehage-skole blir vedtatt i januar. Alle barnehagene i Hallingdal har videreført prosjektet inn i KUPP som står for Kompetanse Utvikling av Pedagogiske Prosesser. Høsten 2014 har vi hatt forelesninger som omhandler det psykososiale miljøet til barna. Vi har fått presentert verktøy og modeller som vi skal jobbe videre med i året som kommer. Gol barnehage ønsker å ha spesielt fokus på å forebygge utestenging/krenkende atferd ved å støtte vennskap og leik for å fremme et inkluderende miljø. Leikemiljø Gjennom arbeidet i barnehagen og i samarbeid med foreldrene ønsker vi å styrke barnet sin rolle og utvikling i det sosiale samspillet. Opplegg/ aktiviter JEG ER EN GOD LEIKEVENN Foreldre Våre motto blir: 1.«Jeg er en god leikevenn» (Barnet skal føle det) 2.«Barnas trivsel er de voksnes ansvar!» Voksenrolla Barnet i samspill med andre Mål: Alle barna har en leikevenn og utvikler god leikekompetanse Gjennom leiken utvikler barnet sin sosiale kompetanse, opplever felleskap og vennskap. Leiken stimulerer og utvikler barnets språk. Vi har barn i alderen 1-6 år og ferdighetene «øver» vi på etter hvert som barnet modnes og utvikler seg. Sosiale ferdigheter og leikekompetanse for å være en god leikevenn: Har god selvfølelse og tør å være seg selv Tar selvstendige valg Lytter og setter seg inn i andre sine ønsker og følelser, deretter forhandler, tar hensyn og hjelper andre Regulerer og setter ord på sine egne følelser Venter på tur og gir plass til andre Tør å si ifra hvis noe oppleves vondt Tolker leikekoder, lar seg rive med i leiken og bidrar med ideer, er konsentrert og viser mye humor og glede Føler glede ved å lære og oppleve nye ting

3 Voksenrolla Mål: Vi ser hvert enkelt barn med sine behov og legger til rette for utvikling og vennskap relasjonsbygging. Vi legger til rette for trivsel, og må derfor i blant endre på opplegg. Vi skal være den voksne som barnet tør å spørre. Alle barn skal føle at de er unike! Vi har felles fokus og inviterer til samspill mellom flere barn, og fremhever barna sine gode egenskaper og gir dem mestringsfølelse Vi reagerer alltid på negativ adferd og er observante på hva som kan oppleves som krenkelser for barna Vi har positiv grensesetting, det vil si at vi er en varm voksen med krav. Vi viser ønska adferd og barnet får bekreftelse på at en er verdifull som en er! Vi bruker tiltak og kompetanse for å hjelpe barn som trenger noe ekstra. Vi følger handlingsplanen vår for et godt inkluderende miljø Opplegg/aktiviteter Mål: Vi gir barna varierte erfaringer og opplevelser som gir barna sosial kompetanse og ferdigheter. Smågrupper med filosofiske samtaler rundt det å være en god leikevenn. Ole Brum er et godt forbilde Leikemiljø Mål: Vi er opptatt av at det som skjer i leiken og følger barna ved «å være foran, ved siden av eller bak». Vi gir barna innspill til innhold som tar vare på vennskap. Leiken blir skjerma og det fysiske miljøet følger barna sine ønsker. Barna leiker på tvers av avdelingene Foreldrene Mål: Foreldrene er bevisste i sin rolle for barnet sin sosiale utvikling; i det å være en god leikevenn og være inkluderende overfor andre barn. Barnehagen åpner for mange møteplasser og vi har et godt samarbeid Foreldrene er tydelige og konsekvente i oppdragelsen på hva som er akseptabel adferd. Sammen lærer vi barna å hilse på alle og være imøtekommende. Sammen fremsnakker vi alle barna og det er få barn i barnehagen som opplever å ha bare en bestevenn. Det er viktig å kunne leike med flere og variere leikeinnholdet. Hjemmet får utdelt bilde av alle i barnehagen om høsten og inkluderende bursdagfeiring er tema på foreldremøtet. Foreldrene føler seg trygge på at barna blir godt ivaretatt og får dokumentasjon på hvordan barnet har det. Dokumentasjonen skal også vise utvikling og læring hos barna. I foreldresamtalene er det gode refleksjoner omkring vennskap og barnet sin sosiale utvikling. Det er vanligvis 2 samtaler pr. år, men vi setter av tid ellers om barnehagen eller foreldrene ønsker det. Foreldrene er med og bestemmer innhold og deltar på ulike arrangement. Det er foreldremøter minst 2 ganger i året med tema og informasjon/ medvirkning. Den daglige kontakten er viktigst og foreldrene leser sms, e-post, og annen informasjon som henger på oppslagstavlene. It s learning er en digital «oppslagstavle» hvor vi formidler planer og beskjeder som alle kan få tilgang til hjemmefra. Siste vakta prøver å gi et lite tilbakeblikk i hvordan dagen har vært og foreldrene skal oppleve at viktige beskjeder blir fulgt.

4 «Alle barn må få varierte samspillserfaringer. Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Glede, humor og estetiske opplevelser må være kjennetegn ved barns tilværelse i barnehagen. I omsorg, lek og læring vil barns sosiale kompetanse både bli uttrykt og bekreftet ved at de viser evne til å leve seg inn i andres situasjon og viser medfølelse.»(rammeplanen side 34) Evaluering For hvem Tema Hvordan Barna Er leiken inkluderende og godt tilrettelagt? Har alle en leikevenn? Har barna god sosial- og språklig utvikling? Deltar alle i leik? Er aktivitetene lagt opp ut fra barnas interesser og behov? Gir aktivitetene følelse av glede og mestring? Er barnet med og medvirker barnehagedagen? Foreldrene Personalet Føler foreldrene at de er medvirkende? Får de informasjon om hvordan barnet utvikler seg og hva det opplever i barnehagen? Vet de hvordan barnet fungerer sosialt i barnehagen? Opplever foreldrene progresjon i aktiviteter/ innhold? Er de voksne lyttende og gode samtalepartnere? Tar personalet hensyn til det individuelle hos barn og foreldre? Legger personalet opp til felles oppmerksomhet og får til gode språkstunder? Skjermer de voksne leiken? Er bevisst de 4 omsorgsområder? Observasjon av trivsel, vennskap og utvikling. Vi har barnemøter og barnesamtaler Personalet observerer spesielt sine kontaktbarn På foreldremøter, foreldresamtaler og hente/bringe situasjon Personalet bruker praksisfortellinger og reflekterende stunder som arbeidsmetode. Vi bruker våre egne «enkle» kartleggingsskjemaer. Implementerer nytt fagstoff Vedlegg 1. Hver avdeling legger ved sin grovplan som gjelder vårhalvåret. Den synliggjør målsettinger for arbeidet, faste aktiviteter, temaer, fagområder og møtepunkter. Hver måned får foreldrene utdelt en månedsplan med mer detaljerte planer og evaluering fra sist måned. 2. Læring og progresjon i aldersinndelte grupper Mer informasjon finner du på og Felles årsplan for Gol barnehage

5

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 2015 Iveland kommune: «et godt sted å bo» Skaiå barnehage: «et godt sted å være» SKAIÅ BARNEHAGE Innledning Årsplan 2014-2015 Målsetting: «I Iveland får alle barn og unge

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLD I ÅRSPLANEN Hilsen fra styrer side 3 Flå barnehage side 4 Planleggingsdager barnehageåret 2014 / 2015 side 4 Overordnede mål for virksomheten 2015 side 5 Satsingsområder

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING side - Årsplanen i åpen barnehage 3 - Lov om barnehager 3 - Rammeplan for barnehager 3-4 DEN PEDAGOGISKE PLATTFORMEN - Målsetting

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2014

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2014 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2014 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring og mestring. 1 AVDELINGEN VÅR Veslefrikk er en 0-3 års avdeling med 15 barn fordelt på 14 plasser. Det

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. o ET LITE REFERAT FRA HØSTEN OG FRAM TIL NÅ s.3. o INNLEDNING s.5. o STRUKTUR PÅ AVDELINGEN s.5. o UKAS BARN s.

INNHOLDSFORTEGNELSE. o ET LITE REFERAT FRA HØSTEN OG FRAM TIL NÅ s.3. o INNLEDNING s.5. o STRUKTUR PÅ AVDELINGEN s.5. o UKAS BARN s. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE o ET LITE REFERAT FRA HØSTEN OG FRAM TIL NÅ s.3 o INNLEDNING s.5 o STRUKTUR PÅ AVDELINGEN s.5 o UKAS BARN s.6 o DAGSRYTME SALTKRÅKAN s.7 o TIDSLINJEJOBBING s.8 o BARNS MEDVIRKNING

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2012 BARNAS HUS SKAL VÆRE EN GOD BARNEHAGE, PREGET AV TRYGGHET, TRIVSEL, DANNING OG LÆRING FOR BARN OG VOKSNE. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015

TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015 TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015 NATVEITÅSEN BARNEHAGE HOVEDMÅL: BARNEHAGENE I BIRKENES FREMMER MESTRING, LÆRING OG UTVIKLING FOR ALLE «EN GOD BARNDOM VARER HELE LIVET» DELMÅL: Alle barn skal oppleve trygghet,

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage

Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage 1 Innholdsfortegnelse Side 3-6 Side 7 Sise 8-9 Side 10-12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side 21-22 Barnehagens fokusområder Sosial

Detaljer

Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015:

Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015: Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015: Vårt mål er at barna i Berghoff barnehage skal lære om vekt, mengde, tall, former og matematiske begreper gjennom ulike spill og aktiviteter, og at

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

SUKKERSPINN FAMILIEBARNEHAGE

SUKKERSPINN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN for SUKKERSPINN FAMILIEBARNEHAGE 12/13 INNLEDNING Sukkerspinn Familiebarnehage er en liten barnehage med trygge og klare rammer. Vår hjemlige atmosfære og to stabile voksne er et spesielt godt

Detaljer

Frelsesarmeens barnehager, Solgården

Frelsesarmeens barnehager, Solgården Årsplan 2013 og 2014 Frelsesarmeens barnehager, Solgården Forord Da er vi kommet til 2013! Nytt år med nye muligheter. Vi ser frem til to år med læringsrike aktiviteter og gode opplevelser. Vi er en del

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Visjon: Barnet i fokus. Verdier: Barnet skal møtes med respekt, aksept, tillit og tiltro. Ved alle handlinger som angår barn som foretas av myndigheter

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

ÅRSPLAN og PEDAGOGISK plattform

ÅRSPLAN og PEDAGOGISK plattform HURUM KOMMUNE Spurvegården barnehage ÅRSPLAN og PEDAGOGISK plattform FOR SPURVEGÅRDEN BARNEHAGE VÅR VISJON Vi vil bidra til å gi barna gode hverdagsopplevelser, som de kan ta med seg videre i livet. 1.INFORMASJON

Detaljer

FAKTA BARNEHAGEN VÅR KONTAKTINFORMASJON. Epost: styrer@holmenveien.espira.no eller post@holmenveien.espira.no

FAKTA BARNEHAGEN VÅR KONTAKTINFORMASJON. Epost: styrer@holmenveien.espira.no eller post@holmenveien.espira.no FAKTA Åpningstid 07.00 17.00. Åpent 12 måneder i året. Holmenveien barnehage Espira ligger i Vestre Aker bydel i Oslo. Barnehagen er en hybridmodell som betyr at den er eid av Oslo kommune og driftes av

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE!

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! Revidert mai 2014 HISTORIKK: Trosvik barnehage startet i august 1973 som en privat barnehage drevet av Trosvik I.F.

Detaljer

ÅRSPLAN 2013-2014 - BRENSMORK BARNEHAGE OG FAMILIEBARNEHAGE. Forord

ÅRSPLAN 2013-2014 - BRENSMORK BARNEHAGE OG FAMILIEBARNEHAGE. Forord Forord Barnehagen er gjennom Lov om barnehager med forskrifter, pålagt å utarbeide en årsplan. Den skal legges fram for barnehagens samarbeidsutvalg, og gir dermed foreldrene innflytelse på utformingen

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer