NuTRIflex Omega. Parenteral ernæring. Trekammerpose 3. generasjon fettemulsjon med fiskeolje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NuTRIflex Omega. Parenteral ernæring. Trekammerpose 3. generasjon fettemulsjon med fiskeolje"

Transkript

1 NuTRIflex Omega Pareteral erærig Trekammerpose 3. geerasjo fettemulsjo med fiskeolje

2 NuTRIflex Omega Helt uik Lipoplus /Lipidem 200 mg/ml MCT/LCT-Ω3 SMOFlipid 200 mg/ml MCT/LCT-Ω3 Grø markerig viser iholdet av EPA og DHA i % av fiskeolje. I e klar-til-bruk 3-kammerpose Modifisert fra D.F Driscoll et al NuTRIflex Omega kombierer fordelee fra fettemulsjoe Lipidem med sikkerhete og de praktiske fordelee med e 3-kammerpose. Teraputiske idikasjoer NuTRIflex Omega er idisert som kilde for eergi, essesielle omega-3- og omega-6 fettsyrer, amiosyrer, elektrolytter og væske som pareteral erærig til pasieter med moderat til alvorlig katabolisme der oral eller eteral erærig er umulig, utilstrekkelig eller kotraidisert 4. Rik på EPA og DHA Både eicosapetaoic-syre (EPA, C20:5 [omega-3] og docosahexaeoic-syre (DHA, C22:6 [omega-3] er fudametalt viktige fettsyrer og kjete faktorer som påvirker møsteret til iflammasjosregulerede eicosaoider og adre cytokier. Fettsyrer Karbo Betegelse atomer Lipidem 200 mg/ml SMOF 200 mg/ml EPA 20 20: ± ± 0.12 DHA 22 22: ± ± 0.15 Fettsyreprofile uttrykt i vektproset (WT%) av totaliholdet av fettsyrer (200 mg/ml). Modifisert fra Driscoll et al (2009) Ige tidsbegresig Det er ikke satt oe begresiger for varighete av behadlig av aktuell idikasjo. Ved lagtidsbehadlig med NuTRIflex Omega er det ødvedig å tilsette tilstrekkelig megde av vitamier og spormetaller. Fiskeolje bestaddele av NuTRIflex Omega viser et høyt ihold av EPA og DHA. Fordeler for pasiete Fettkompoete har et høyt ihold av EPA og DHA1 Litterature: 1. Driscoll D F et al. It J Pharm 2009 Sep 8;379 (1): Wichma MW et al. Crit Care Med Mar; 35 (3): Barbosa VM et al. Crit Care. 2010;14(1):R5. Epub 2010 Ja SmPC NuTRIflex Omega, Status of latest iformatio: September 2010 * P = vs. MCT/LCT (Studet s t-test with equal variaces ot assumed; P = after adjustig for age ad glucose supply; P = after adjustig for age, glucose supply ad SAPS II at etry); ** P = vs. MCT/LCT (Studet s t-test with equal variaces ot assumed; P = after adjustig for age ad glucose supply; P = after adjustig for age, glucose supply ad SAPS II at etry); *** P = vs. MCT/LCT (Studet s t-test with equal variaces ot assumed; P = after adjustig for age ad glucose supply; P = after adjustig for age, glucose supply ad SAPS II at etry) Forbedret lugefuksjo3 Kortere liggetid i sykehus2,3 Ige tidsbegresig av behadlige4

3 Fettemulsjo MCT/LCT-Ω3 Glukose Amiosyrer Kortere liggetid i sykehus Erærig med pareteral fiskeolje (Lipidem ) gir kortere liggetid i sykehus e ved behadlig med LCT-emulsjo. Dette bidrar til å øke pasietes livskvalitet 2,3. Fiskeoljegruppe ( = 13) MCT/LCT gruppe ( = 10) Liggetid i sykehus (dager) 22 ± 7* 55 ± 16 (Ekskluderig av 3 pasieter som døde <5dager) 25 ± 8** 61 ± 17 (Ekskluderig av alle 8 pasieter som døde) 28 ± 9*** 82 ± 19 Modifisert fra Barbosa et al. (2010) Dager Gjeomsittlig postoperativ liggetid Port systemet Lite risiko for stikkskade Ekel å holde og gir et godt grep Ige lekkasje etter tilsettig Stabile porter av forsterket plast Selvlukkede Ka forsegles med forsegligshette Opphegssystem Nutriflex trekammerpose ka heges opp direkte eller gjøres kortere ved at de foldes dobbelt og heges opp i det ekstra oppheget midt på pose. Ekelt å differesiere portee Ifusjosporte er beskyttet med e hvit forseglig og tilsetigsporte med e rød. Portee ka brukes om hveradre. Ifusjosport Modifisert fra Wichma et al. (2007) Latex-fri PVC-fri DEHP-fri Tilsetigsport

4 Miks tilsett miks og ifuder Sikkerhetsaspekt Når tilsetigsstoffer tilsettes e klar løsig, muliggjøres e visuell kotroll GFP 1. Fjer ytteremballasje og 2. Deretter ka elektrolytter, 3. blad det øvre kammeret (glukose) med det edre kammeret (amiosyre). Kamree blades ved at ma presser på det øvre kammeret i piles retig. spormetaller og evetuelt valøselige vitamier tilsettes via tilsetigsporte (rød beskyttelseshette). Kayler i størrelse 0,8 1,2 mm ka brukes. God Farmasøytisk Praksis Press det øvre høyre kammeret (fettemulsjoe MCT/LCT Ω3) slik at iholdet blades i det edre kammeret. Tilsett fettløselige vitamier, eller valøselige vitamier sammebladet med fettløselige. 4. Til slutt Blad iholdet grudig. Sett i ifusjossettet. Omega port system øker sikkerhete ved å redusere ålestikkskader På gru av godt grep, større diameter og fast hals, ka Omega port systemet øke sikkerhete. Omega trekammerpose God Farmasøytisk Praksis Muliggjør trivis bladig og tilsettig. Brukerfordeler Øker sikkerhete til pasiete, igjeom visuell kotroll Miljø- og pasietvelig posemateriale (Ikke PVC, ikke DEHP og ikke latex) Praktisk, kostadseffektiv og sikker

5 Omega Setral ifusjo [ehet] Omega plus Omega plus Omega plus Omega special Omega special Omega special Volum ml Total eergi kcal Amiosyrer g/kcal 48/190 72/285 96/380 35,9/140 71,8/ ,7/420 Nitroge g 6,8 10,2 13, Glukose g/kcal 150/ / / / / /1080 Mellomlage triglyserider (MCT) g 25 37, , ,5 Ihold Soyaolje (LCT) g Omega-3 fettsyrer g 5 7,5 10 2,5 5 7,5 EPA + DHA* g 3,1 4,7 6,2 1,6 3,1 4,7 Tilsetig Fett kcal Elektrolyttihold: Natrium (Na + ) mmol , ,5 Kalium (K + ) mmol 35 52, , ,5 Magesium (Mg 2+ ) Soluvit hgl Vitaplid Adult ml Tracel ml Na+ og K+ 1 mmol Ca++ 2 mmol ,35 2,7 4 Mg++ 3 mmol ,35 6,7 10 Fosfat 4 mmol ,5 5 7,5 Isuli 5 IE Dipeptive ml *EPA og DHA er kalkulert etter data fra Driscoll et al mmol ,65 5,3 7,95 Kalsium (Ca 2+ ) mmol ,65 5,3 7,95 Fosfat mmol 15 22, Klorid (Cl - ) mmol 45 67, Acetat mmol 45 67, Sik (Z 2+ ) mmol 0,03 0,05 0,06 0,02 0,04 0,06 Osmolalitet mosmol/kg Ieholder ekstra tilsetig av vitami-e! 1 Som NaCl, KCI 2 Som CaCl 3 2 Som MgSO4 4 Som Mookaliumfosfat 5 Hurtigvirkede isuli

6 C Nutriflex Omega plus «B. Brau» C Nutriflex Omega special «B. Brau» Essesielle fettsyrer, amiosyrer, karbohydrat og elektrolytter. ATC-r.: B05B A10 INFUSJONSVÆSKE, emulsjo: Nutriflex Omega plus: 1000 ml ferdigbladet emulsjo ieh.: Glucose 120 g (som moohydrat 132 g), atriumdihydrogefosfatdihydrat 1,9 g, sikacetatdihydrat 5,3 mg, triglyserider medium kjedelegde 20 g, soyaolje 16 g, omega-3-syretriglyserider 4 g, isoleuci 2,3 g, leuci 3 g, lysi 2,2 g (som hydroklorid 2,7 g), metioi 1,9 g, feylalai 3,4 g, treoi 1,7 g, tryptofa 0,5 g, vali 2,5 g, argii 2,6 g, histidi 1,2 (som hydrokloridmoohydrat 1,6 g), alai 4,7 g, aspartisyre 1,4 g, glutamisyre 3,4 g, glysi 1,6 g, proli 3,3 g, seri 2,9 g, atriumhydroksid 0,8 g, atriumklorid 0,4 g, atriumacetattrihydrat 0,2 g, kaliumacetat 2,7 g, magesiumacetattetrahydrat 0,7 g, kalsiumkloriddihydrat 0,5 g, Amiosyreih.: 38,4 g, Elekrolyttih.: 40 mmol Na+, 28 mmol K+, 3,2 mmol Mg2+, 3,2 mmol Ca2+, 0,02 mmol Z2+, 36 mmol Cl-, 36 mmol acetat, 12 mmol fosfat. Nitrogeih.: 5,4 g. Glukoseih.: 120 g. Fettih.: 40 g. Eergiih.: 4240 kj (1012 kcal). Osmolalitet: 1540 mosmol/liter. ph 5-6. INFUSJONSVÆSKE, emulsjo: Nutriflex Omega special: 1000 ml ferdigbladet emulsjo ieh.: Glucose 144 g (som moohydrat 158 g), atriumdihydrogefosfatdihydrat 2,5 g, sikacetatdihydrat 7 mg, triglyserider medium kjedelegde 20 g, soyaolje 16 g, omega-3-syretriglyserider 4 g, isoleuci 3,3 g, leuci 4,4 g, lysi 3,2 g (som hydroklorid 4 g), metioi 2,7 g, feylalai 4,9 g, treoi 2,5 g, tryptofa 0,8 g, vali 3,6 g, argii 3,8 g, histidi 1,8 (som hydrokloridmoohydrat 2,4 g), alai 6,8 g, aspartisyre 2,1 g, glutamisyre 4,9 g, glysi 2,3 g, proli 4,8 g, seri 4,2 g, atriumhydroksid 1,2 g, atriumklorid 0,4 g, atriumacetattrihydrat 0,3 g, kaliumacetat 3,7 g, magesiumacetattetrahydrat 0,9 g, kalsiumkloriddihydrat 0,6 g, Amiosyreih.: 57,4 g, Elektrolyttih.: 53,6 mmol Na+, 37,6 mmol K+, 4,2 mmol Mg2+, 4,2 mmol Ca2+, 0,03 mmol Z2+, 48 mmol Cl-, 48 mmol acetat, 16 mmol fosfat. Nitrogeih.: 8 g. Glukoseih.: 144 g. Fettih.: 40 g. Eergiih.: 4940 kj (1180 kcal). Osmolalitet: 2090 mosmol/liter. ph 5-6. Idikasjoer: Tilførsel av eergi og essesielle fettsyrer ikludert omega-3- og omega-6-fettsyrer, amiosyrer, elektrolytter og væske ved pareteral erærig til pasieter med moderat til alvorlig katabolisme år oral eller eteral ærigstilførsel er umulig, utilstrekkelig eller kotraidisert. Doserig: Doserige tilpasses etter pasietes idividuelle behov. Maks. ifusjoshastighet Maks. dose Nutriflex Omega plus 2 ml/kg/time 40 ml/kg/døg Nutriflex Omega special 1,7 ml/kg/time 35 ml/kg/døg Ved kroppsvekt 70 kg: Amiosyrer Glukose Fett Nutriflex Omega plus 5,4 g/time 16,8 g/time 5,6 g/time Nutriflex Omega special 6,8 g/time 17,1 g/time 4,8 g/time Bør admiistreres ved kotiuerlig ifusjo. I løpet av de første 30 miuttee bør ma foreta e gradvis økig i ifusjoshastighete opp til øsket ifusjoshastighet. Ku til ifusjo i setral vee. Geerelt abefales det at daglig megde eergi ikke overskrider 40 kcal/kg kroppsvekt. I spesielle tilfeller, f. eks. braskadepasieter, ka dose være høyere. Behadliges varighet er ikke begreset. I tilfeller med lagtidsadmiistrerig er det ødvedig å komplettere med sporstoffer og vitamier etter pasietes behov. Kotraidikasjoer: Forstyrrelser i amiosyremetabolisme, forstyrrelser i lipidmetabolisme, hyperkalemi, hypoatremi, ustabil metabolisme (f. eks. alvorlig posttraumatisk stressydrom, metabolsk tilstad med ustabil diabetes, koma av ukjet årsak), hyperglykemi som ikke repoderer på isulidoser opptil 6 eheter isuli pr. time, acidose, itrahepatisk kolestase, alvorlig edsatt leverfuksjo, alvorlig edsatt yrefuksjo ute mulighet for hemofiltrerig eller dialyse, maifest hjertesvikt, uttalt hemoragisk diatese, akuttfase av hjerteifarkt og slag, akutt tromboembolisme, fettemboli, overfølsomhet overfor egg-, fisk- eller soyaproteier, peaøttolje eller adre iholdsstoffer. Ustabil livstruede sirkulatorisk status, utilstrekkelig cellulær oksygetilførsel, hyperhydrerig, forstyrrelser i elektrolytt- og væskebalase, akutt lugeødem, dekompesert hjertesvikt. Kotraidisert til bar uder 2 år. Forsiktighetsregler: Forsiktighet bør utvises ved forhøyet serumosmolaritet. Admiistreres med forsiktighet til pasieter med edsatt hjerte- eller yrefuksjo. Forstyrrelser i væske-, elektrolytt- og syre-basebalase bør korrigeres før ifusjosstart. For hurtig ifusjo ka føre til for stor væsketilførsel og patologiske elektrolyttkosetrasjoer i serum, hyperhydrerig og lugeødem. Ved ifusjo bør triglyseridkosetrasjoe i serum måles. Dersom forstyrrelser i lipidmetabolisme mistekes, bør fastede lipemi utelukkes før ifusjosstart. Admiistrerig av lipider er kotraidisert i tilfeller av fastede lipemi. Forekomst av hypertriglyseridemi 12 timer etter admiistrerig av lipider idikerer forstyrrelser i lipidmetabolisme. Preparatet bør admiistreres med forsiktighet til pasieter med forstyrrelser i lipidmetabolisme, f.eks. edsatt yrefuksjo, diabetes mellitus, pakreatitt, edsatt leverfuksjo, hypotyreose (med hypertriglyseridemi), lugesykdom og sepsis. Ved slike lidelser må serumtriglyseridivåee kotrolleres øye. Ved teg eller symptomer på aafylaktisk reaksjo skal ifusjoe avbrytes umiddelbart. Avhegig av metabolsk tilstad ka tilfeldig hypertriglyseridemi eller økte glukosekosetrasjoer i blodet oppstå. Dersom bivirkiger oppstår eller triglyseridivået overstiger 3 mmol/liter, bør ifusjoe avbrytes eller, hvis ødvedig, fortsette med lavere dose/ifusjoshastighet. Forblir triglyseridkosetrasjoe i plasma over 3 mmol/liter, bør tilførsele stoppes frem til ormaliserig av plasmaivået. Dersom ifusjoe startes opp igje bør pasiete følges øye, særlig i begyelse, og triglyserider i serum bør bestemmes med korte itervaller. Nedsatt eve til å elimiere triglyserider ka føre til Fat overload -sydrom, som ka oppstå pga. overdoserig. Mulige teg på metabolsk overbelastig må observeres. Årsake ka være geetisk (idividuelt forskjellig metabolisme) eller at fettmetabolisme ka være påvirket av pågåede eller tidligere sykdom. Sydromet ka også oppstå uder alvorlig hypertriglyseridemi, selv ved abefalt ifusjoshastighet, og i forbidelse med plutselige foradriger i pasietes kliiske tilstad, slik som edsatt yrefuksjo eller ifeksjo. Dersom det oppstår teg på Fat overload -sydrom, bør ifusjoe avbrytes umiddelbart. Glukoseivået i blodet bør følges. Oppstår hyperglykemi bør ifusjoshastighete reduseres eller isuli admiistreres. Ved glukosekosetrasjo >14 mmol/liter (250 mg/dl) skal dose reduseres eller tilførsele avbrytes. Ved lagvarig behadlig bør økt utskillelse av sporstoffer, spesielt kobber og sik, vurderes i forhold til doserig av sporstoffer. Det er ødvedig med kotroll av serumelektrolytter, væskebalase og syre-basebalase. Ved tilførsel over lag tid, er kotroll av atall røde blodceller, koagulasjosstatus og hepatisk fuksjo ødvedig. Substitusjo av elektrolytter, vitamier og sporstoffer ka være ødvedig. Preparatet ieholder sik og magesium, vis forsiktighet ved samtidig admiistrerig av oppløsiger som ieholder disse stoffee. Fettiholdet ka iterferere med visse laboratoriemåliger hvis blodprøve er tatt før fettet er ute av blodstrømme. Vitami E ka iterferere med effekte av vitami K i sytese av koagulasjosfaktorer. Dette bør tas hesy til ved koagulasjossykdommer eller der vitami K-magel er mistekt. Ige erfarig med bruk hos bar og ugdom. Begreset erfarig med bruk ved diabetes mellitus eller yresvikt. Iteraksjoer: Hepari i kliiske doser ka iledigsvis resultere i økt plasmalipolyse etterfulgt av e forbigåede reduksjo i triglyseridclearace. Vitami K1 i soyaolje ka iterferere med de terapeutiske effekte til kumariderivater. Brukes med forsiktighet samme med legemidler som øker serumkaliumkosetrasjoe (f.eks. kaliumsparede diuretika, ACE-hemmere, ciklospori og takrolimus). Graviditet/Ammig: Overgag i placeta: Ige erfarig fra bruk hos gravide. Bør ku gis til gravide etter øye vurderig. Overgag i morsmelk: Ukjet. Ammig abefales ikke. Bivirkiger: Ved korrekt bruk, i form av moitorerig av dose, og ved å følge sikkerhetsrestriksjoer og -istruksjoer, forekommer de fleste systemiske reaksjoee sjelde. Midre valige ( 1/1000 til <1/100): Gastroitestiale: Kvalme, oppkast og maglede appetitt. Sjelde ( 1/ til <1/1000): Hjerte/kar: Hypertesjo eller hypotesjo, flushig. Hud: Erytem. Immusystemet: Allergiske reaksjoer (f.eks. aafylaktiske reaksjoer, hudutslett, hevelser i laryks, mu og asikt). Luftveier: Dyspé, cyaose. Nevrologiske: Døsighet. Øvrige: Hodepie, økt kroppstemperatur, svettig, kuldefølelse, frysiger, smerte i rygg, skjelett, bryst- og lumbalregioe. Svært sjelde (<1/10 000), ukjet: Blod/lymfe: Hyperkoagulasjo. Stoffskifte/erærig: Hyperlipidemi, hyperglykemi, metabolsk acidose, ketoacidose. Hyppighete av disse bivirkigee er doseavhegig og ka være høyere ved absolutt eller relativ overdoserig av fett. Øvrige: Fat overload -sydrom. Triglyserider som ieholder omega-3-fettsyrer ka forlege blødigstide og hemme blodplateaggregasjoe. Ved aspiriidusert astma ka også lugefuksjoe bli dårligere. Kvalme, oppkast, maglede appetitt og hyperglykemi er symptomer som ofte er relatert til tilstader der pareteral erærig er idisert eller ka være forbudet med pareteral erærig. Fat overload -sydromet karakteriseres ved hyperlipidemi, feber, fettifiltrasjo, hepatomegali med eller ute gulsott, spleomegali, aemi, leukopei, trombocytopei, koagulasjosforstyrrelser, hemolyse og retikulocytose, uormale verdier i leverfuksjostester og koma. Symptomee er valigvis reversible hvis ifusjoe av fettemulsjo avbrytes. Overdoserig/Forgiftig: Symptomer: Hyperto hyperhydrerig, elektrolyttubalase og lugeødem. Realt amiosyretap med påfølgede amiosyreubalase, kvalme, oppkast og skjelvig. Hyperglykemi, glukosuri, dehydrerig, hyperosmolalitet, hyperglykemisk og hyperosmolar koma. Fat overload -sydrom (se Bivirkiger og Forsiktighetsregler). Behadlig: Ifusjoe avbrytes umiddelbart. Videre behadlig avheger av symptomer og alvorlighetsgrad. Når ifusjoe gjeopptas etter at symptomee har forsvuet, abefales det at ifusjoshastighete økes gradvis uder tett oppfølgig. Egeskaper: Erærigspreparat med amiosyrer, fett, karbohydrater og elektrolytter for itraveøs erærig. Forholdet omega-6-/omega-3-fettsyrer er ca. 3:1. Oppbevarig og holdbarhet: Oppbevares ved høyst 25 C. Skal ikke fryses. Oppbevar ifusjospose i ytterkartoge for å beskytte mot lys. Etter bladig er stabilitet vist i 4 dager ved 2-8 C og i tillegg i 48 timer ved 25 C. Skal brukes umiddelbart etter åpig av beholdere. Adre opplysiger: Pakige er delt i tre kamre adskilt av forsegliger. Bruk bare poser som ikke er skadet og hvor amiosyre- og glukoseoppløsigee er klare. Bruk ikke poser med misfarget ihold eller hvor ma ka se faseseparasjo (oljedråper) i kammeret med fettemulsjo. Like før bruk må forseglige mellom kamree brytes. Iholdet blades grudig. Bladige er melkehvit. Utfør valig ifusjostekikk. Dersom filtre beyttes, må disse være lipidpermeable. Ubrukt emulsjo skal kastes. Preparatet skal ikke gis samtidig med blod i samme ifusjossett. Må ikke tilsettes legemidler eller blades med adre ifusjosvæsker ute at dette er testet først. Se vedlagte pakigsvedlegg. Pakiger og priser: Nutriflex Omega plus: 5 x 1250 ml kr 2836,50, 5 x 1875 ml 3709,50, 5 x 2500 ml 3962,60. Nutriflex Omega special: 5 x 625 ml 3457,30, 5 x 1250 ml 3457,30, 5 x 1875 ml 3800,90, 5 x 2500 ml 6879,50. (Priser per februar 2011) Basert på SPC godkjet hhv og

7 C Fettemulsjo. Lipidem «B. Brau» ATC-r.: B05B A02 INFUSJONSVÆSKE, emulsjo, 200 mg/ml: 1000 ml ieh.: Triglyserider av middels kjedelegde 100 g, reset soyaolje 80 g, omega-3-syretriglyserider 20 g, eggleciti, glyserol, atriumoleat, askorbylpalmitat, helracemisk alfa-tokoferol, atriumhydroksid, va til ijeksjosvæsker. Essesielle fettsyrer pr. liter: Liolsyre (omega-6) 38,4-46,4 g, alfaliolesyre (omega-3) 4,0-8,8 g, eikosapetaesyre (omega-3) og dokosaheksaesyre (omega-3) 8,6-17,2 g. Eergiih.: 7900 kj (1910 kcal). Osmolalitet: Ca. 410 mosm/ kg. ph 6,5-8,5. Idikasjoer: Tilførsel av fett, ikl. essesielle omega-6- og omega-3-fettsyrer, som del av et pareteralt erærigsregime til vokse år oral eller eteral erærig ikke er mulig, er utilstrekkelig eller kotraidisert. Doserig: Vokse: Tilpasses idividuelt. Abefalt doserig: 1-2 g fett (tilsv ml Lipidem 200 mg/ml)/ kg kroppsvekt/dag. Ifusjoshastighete bør være lavest mulig, i de første 15 miuttee ku 50% av fastsatt maks. ifusjoshastighet. Maks. ifusjoshastighet: Itil 0,15 g lipider (tilsv. itil 0,75 ml Lipidem 200 mg/ml)/kg kroppsvekt/time. Ifusjoshastighete bør reduseres hos udererærte pasieter. Preparatet bør ikke admiistreres i mer e 1 uke. Ku ved uttalt behov ka emulsjoe admiistreres i e legre periode, og da uder øye metabolsk overvåkig. Ka gis både som setral og perifer i.v. ifusjo. Sikkerhet og effekt hos bar og ugdom er ikke klarlagt. Kotraidikasjoer: Alvorlig hyperlipidemi. Alvorlige blodkoagulasjosforstyrrelser. Itrahepatisk kolestase. Alvorlig leversvikt. Alvorlig yresvikt ute tilgag til hemofiltrerig eller dialyse. Akutte faser av hjerteifarkt eller slag. Akutt tromboembolisk sykdom, fettemboli. Overfølsomhet for egg-, fiske- eller soyaprotei eller overfor oe av virkestoffee eller hjelpestoffee. Geerelle kotraidikasjoer for ifusjosbehadlig: Ustabil sirkulasjosstatus med kompromitterede vitalfuksjoer (tilstad med kollaps og sjokk). Ustabile metabolske tilstader (f.eks. alvorlige posttraumatiske tilstader, ukompesert diabetes mellitus, alvorlig sepsis, acidose). Akutt lugeødem. Hyperhydrerig. Dekompesert hjertesvikt. Hypoto dehydrerig. Hypokalemi. Forsiktighetsregler: Uder ifusjoe bør triglyseridivået i serum kotrolleres. Ved mistekt forstyrrelse i lipidmetabolisme bør fastede lipemi utelukkes før ifusjoe startes. Hypertriglyseridemi 12 timer etter lipidtilførsel tyder også på e forstyrrelse i lipid-metabolisme. Forbigåede hypertriglyseridemi eller forhøyet blodglukoseivå ka oppstå, avhegig av pasie tes metabolske tilstad. Dersom triglyseridkosetrasjoe i plasma stiger til >3 mmol/liter uder admiistrerig, abefales det å redusere ifusjosha stighete. Forblir kosetrasjoe >3 mmol/liter, bør ifusjoe stoppes itil kosetrasjoe er ormalise rt. Elektrolytter, væskebalase eller kroppsvekt, syre-basebalase, blodglukoseverdier bør kotrolleres. Ved lagvarig admiistrerig bør i tillegg totalt blodcelletall, koagulasjosstatus og leverfuksjo kotrol leres. Ifusjoe bør opphøre ved teg til allergiske reaksjoer, f.eks. feber, skjelvig, utslett, dyspé. Overdoserig ka føre til fat overload -sydrom (se også Bivirkiger, Overdoserig og selve preparatomtale). Kliisk erfarig med bruk til bar og ugdom magler. Ku begreset erfarig med bruk til pasieter med diabetes mellitus eller yresvikt. Begreset erfarig med bruk i mer e 7 dager. Forsiktighet bør utvises ved sykdom som er forbudet med forstyrret fettmetabolisme, f.eks. yresvikt, diabetes mellitus, pakreatitt, leverisuffisies, hypoty reoidisme (ved hypertriglyseridemi), lugesykdom, samt sepsis. Lipider ka påvirke visse laboratorieprøver (som bilirubi, laktatdehydrogease, oksygemetig, hemoglobi), dersom blodprøve tas før lipidee er elimiert fra blodet (valigvis 5-6 timer etter avsluttet ifusjo). Eergitilførsel med lipidemulsjoer alee ka føre til metabolsk acidose. Dette ka ugås ved samtidig admiistrerig av karbohydrater. Det abefales derfor å tilføre tilstrekkelig megde karbohydrater i.v. eller amiosyreoppløsiger som ieholder karbohydrater samme med lipidemulsjoe. Vitami E ka påvirke effekte av vitami K i sytese av koagulasjos faktorer. Dette bør tas i betraktig ved koagulasjosforstyrrelser eller mistekt vitami K-magel. Lipidem ieholder 2,6 mmol/ liter atrium. Dette bør tas hesy til hos pasieter på kotrollert atriumdiett. Lipidem bør alltid være e del av e fullstedig pareteral erærigsbehadlig som ikl. amiosyrer og glukose. Kvalme, oppkast, edsatt appetitt og hyperglykemi er symptomer relatert til tilstader som krever pareteral erærig og ka oe gager assosieres med pareteral erærig. Iteraksjoer: Ige iteraksjosstudier er utført. Hepari ka iledigsvis føre til økt plasmalipolyse, etterfulgt av forbigåede redusert triglyse ridclearace. Pga. vitami K1-iholdet bør koagulasjosstatus kotrolleres hos pasi eter som samtidig behadles med atikoagulater. Graviditet/Ammig: Overgag i placeta: Det fies ikke data på bruk hos gravide. Reproduksjosstudie viste ikke embryotoksisitet eller teratogeisitet. Bør bare gis til gravide etter grudig vurderig. Overgag i morsmelk: Det er ikke kjet om Lipidem skilles ut i morsmelk hos kvier eller i brystmelk hos dyr. Geerelt abefales det ikke at mødre ammer år de får pareteral erærig. Bivirkiger: Svært sjelde (<1/10 000): Blod/lymfe: Hyperkoagulasjo (doseavhegig). Gastroitestiale: Kvalme, oppkast. Hjerte/kar: Hypertesjo eller hypotesjo. Immusystemet: Allergiske reaksjoer (doseavhegig). Luftveier: Dyspé, cyaose. Nevrologiske: Døsighet. Stoffskifte/erærig: Hyperlipidemi, hyperglykemi, metabolsk acidose, ketoacidose (alle doseavhegige). Øvrige: Hodepie, flushig/erytem, økt kroppstemperatur, svettig, frysiger, bryst- og ryggsmerter, fat overload -sydrom karakterisert ved hyperlipemi, feber, fettifiltrasjo, hepatomegali med eller ute ikterus, spleomegali, aemi, leukopei, trombocytopei, koagulasjosforstyrrelser, hemolyse og retikulocytose, uormale leverfuksjostester og koma (symptomee er valigvis reversible hvis ifusjo av fettemulsjo opphører). Ved slike bivirkiger eller dersom ivået av triglyserider blir >3 mmol/liter uder ifusjoe, bør ifusjoe stoppes, eller hvis ødvedig, fortsette med redusert dose. Dersom ifusjoe gjeopptas, bør pasiete overvåkes øye, særlig i starte, og serumtriglyseridkosetrasjoe bør kotrolleres med korte itervaller. Triglyserider som ieholder omega-3-fettsyrer ka forlege blødigstid og hemme blodplateaggregasjo. Hos pasieter med acetylsalisylsyreutløst astma ka også lugefuksjoe forverres. Overdoserig/Forgiftig: Symptomer: Fat overload -sydrom ka oppstå pga. for høy ifusjoshastighet eller kroisk ved abefalte ifusjoshastigheter i kombiasjo med edrig av pasietes kliiske tilstad, f.eks. redusert yrefuksjo eller ifeksjo. Overdoserig ka føre til bivirkiger. Metabolsk acidose, særlig dersom det ikke samtidig gis karbohydrater. Behadlig: Ifusjoe skal stoppes umiddelbart. Øvrige tiltak avheger av kokrete symptomer og deres alvorlighetsgrad. Dersom ifusjoe gjeopptas år symptomee er avtatt, bør ifusjoshastighete økes gradvis uder øye overvåkig. Egeskaper: Klassifiserig: Lipidem tilfører eergi og flerumettede omega-6- og omega-3-fettsyrer som del av et pareteralt erærigsregime. Triglyserider av middels kjedelegde hydrolyseres, elimieres fra blodbae og oksideres raskere e lagkjedede triglyserider. Ku de lagkjedede omega-6- og omega-3- triglyseridee tilfører flerumettede fettsyrer. De er hovedsakelig bereget som profylakse og behadlig av magel på essesi elle fettsyrer, me også som eergikilde. Forholdet mellom omega-6- og omega- 3-fettsyree i Lipidem er ca. 3:1. Dose, ifusjoshastighete, pasietes metabolske status og adre idividuelle faktorer (f.eks. fasteivået) bør tas i betraktig år maks. serumkosetrasjo av triglyserider skal bestemmes. Proteibidig: Triglyserider av middels kjedelegde har lavere affiitet for albumi e lagkjedede fettsyrer. Ved admiistrerig iht. doserigsveiledige er imidlertid albumibidige for begge typer fettsyrer este 100%. Fordelig: Når doserigsveiledige overholdes passerer verke middels lagkjedede eller lagkjedede fettsyrer over blod-hjerebarriere eller over i cerebrospialvæske. Oppbevarig og holdbarhet: Bør avedes umiddelbart etter abrudd. Adre opplysiger: Må ikke blades med adre legemidler. Brukes ku hvis emulsjoe er homoge fra uskadet pakig. Sjekk emulsjoe med hesy til sylige teg på faseseparasjo før admiistrerig. Før ifusjo av lipidemulsjoer samme med adre oppløsiger via et Y-sett eller bypass-sett, bør bladbarhete av disse væskee kotrolleres, spesielt ved samtidig admiistrerig av bæreroppløsiger hvor legemidler er tilsatt. Spesiell forsiktighet bør utvises ved samtidig ifusjo av oppløsiger som ieholder toverdige elektrolytter (f.eks. kalsium). Emulsjoe bør alltid være romtemperert før ifusjo. Dersom filtre beyttes, må disse være lipidpermeable. Pakiger og priser (AUP): Glassflaske: 10 x 100 ml kr 676,50, 10 x 250 ml kr 1639,80, 10 x 500 ml kr 2650,60. Plastpose m/overpose: 10 x 250 ml kr 1639,80, 10 x 500 ml kr 2650,60. (Priser per februar 2010.) Basert på SPC godkjet

8 Produktsortimet VNR: Preparat: NuTRIflex OMEGA Plus NuTRIflex OMEGA Plus NuTRIflex OMEGA Plus NuTRIflex OMEGA Spesial NuTRIflex OMEGA Spesial NuTRIflex OMEGA Spesial Pk. størrelse: 5 x 1250 ml 5 x 1875 ml 5 x 2500 ml 5 x 625 ml 5 x 1250 ml 5 x 1875 ml B Brau Medical AS Kjeråsveie 13 B 3142 Vestskoge Norge Tlf E-post: September 2011

NuTRIflex Lipid special

NuTRIflex Lipid special NuTRIflex Lipid special Liten og sterk. Konsentrert trekammerpose for fleksibel ernæringsbehandling Klinisk g ernæring Ny størrelse: 625 ml NuTRIflex Lipid... pose Ny størrelse størrelse--625 625mlmltrekammer

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Lipidem 200 mg/ml infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1000 ml emulsjon inneholder:

1. LEGEMIDLETS NAVN. Lipidem 200 mg/ml infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1000 ml emulsjon inneholder: PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Lipidem 200 mg/ml infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml emulsjon inneholder: Triglyserider av middels kjedelengde Soyaolje, renset

Detaljer

kammer: 125 ml kammer: 250 ml Glukosemonohydrat = vannfri glukose 158,4 g 144,0 g Natriumdihydrogenfosfatdihydrat

kammer: 125 ml kammer: 250 ml Glukosemonohydrat = vannfri glukose 158,4 g 144,0 g Natriumdihydrogenfosfatdihydrat PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN NuTRIflex Lipid special infusjonsvæske, emulsjon. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Pakningsstørrelse 625 ml: Før blanding Etter blanding Øvre, venstre Øvre,

Detaljer

kammer: 500 ml 250 ml 132,0 g 120,0 g Natriumdihydrogenfosfatdihydrat

kammer: 500 ml 250 ml 132,0 g 120,0 g Natriumdihydrogenfosfatdihydrat PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN NuTRIflex Lipid plus infusjonsvæske, emulsjon. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Pakningsstørrelse 1250 ml: Før blanding Etter blanding I Øvre, II Øvre, III

Detaljer

Etter blanding av innholdet i kamrene inneholder den bruksferdige infusjonsvæsken (emulsjonen):

Etter blanding av innholdet i kamrene inneholder den bruksferdige infusjonsvæsken (emulsjonen): PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Nutriflex Omega plus infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Etter blanding av innholdet i kamrene inneholder den bruksferdige infusjonsvæsken

Detaljer

Innhold av virkestoffer i 1000 ml og 2000 ml av preparatet før og etter blanding av de to kamrene i pakningen: Før blanding blanding

Innhold av virkestoffer i 1000 ml og 2000 ml av preparatet før og etter blanding av de to kamrene i pakningen: Før blanding blanding PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Nutriflex plus infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Innhold av virkestoffer i 1000 ml og 2000 ml av preparatet før og etter blanding

Detaljer

Dosering Doseringen justeres individuelt på grunnlag av pasientens alder, kroppsvekt og kliniske tilstand.

Dosering Doseringen justeres individuelt på grunnlag av pasientens alder, kroppsvekt og kliniske tilstand. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Kalium-Natrium-Glucose Braun infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml infusjonsvæske inneholder: Virkestoffer: Glukose (i form

Detaljer

kammer: 500 ml 250 ml 70,4 g 64,0 g Natriumdihydrogenfosfatdihydrat

kammer: 500 ml 250 ml 70,4 g 64,0 g Natriumdihydrogenfosfatdihydrat PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN NuTRIflex Lipid peri infusjonsvæske, emulsjon. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Pakningsstørrelse 1250 ml: Før blanding Etter blanding I Øvre, II Øvre, III

Detaljer

1000 ml inneholder: Aminosyrer: 114 g, hvorav 51,6 g er essensielle (inkludert cystein og tyrosin). Nitrogen: 18 g. Elektrolytter: Ca 110 mmol acetat.

1000 ml inneholder: Aminosyrer: 114 g, hvorav 51,6 g er essensielle (inkludert cystein og tyrosin). Nitrogen: 18 g. Elektrolytter: Ca 110 mmol acetat. 1. LEGEMIDLETS NAVN Vamin 18 g N/l Elektrolyttfri infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml Vamin 18 g N/l Elektrolyttfri inneholder: Alanin Arginin Aspartinsyre Cystein

Detaljer

Innhold av virkestoffer i 1000 ml og 1500 ml av preparatet før og etter blanding av de to kamrene i pakningen: Før blanding blanding

Innhold av virkestoffer i 1000 ml og 1500 ml av preparatet før og etter blanding av de to kamrene i pakningen: Før blanding blanding PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Nutriflex special infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Innhold av virkestoffer i 1000 ml og 1500 ml av preparatet før og etter blanding

Detaljer

Nutriflex flerkammersystem

Nutriflex flerkammersystem BBraun NuTRIflex flerkammer.qxd:system_folder.qxd 25-02-08 14:00 Side 1 Nutriflex flerkammersystem Terapitilpasset parenteral ernæring BBraun NuTRIflex flerkammer.qxd:system_folder.qxd 25-02-08 14:00 Side

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG. OLICLINOMEL N 6-900E, infusjonsvæske, emulsjon i trekammerpose. Virkestoffene er i pose på 1000 ml:

PAKNINGSVEDLEGG. OLICLINOMEL N 6-900E, infusjonsvæske, emulsjon i trekammerpose. Virkestoffene er i pose på 1000 ml: Ikke-proteinkalori/nitrogen-forhold (Kcal/g N) PAKNINGSVEDLEGG Vennligst les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du bruker legemidlet. -Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Glucos. B. Braun 50 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Glucos. B. Braun 50 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Glucos. B. Braun 50 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml infusjonsvæske inneholder: Glukose, vannfri (55,0 g som glukosemonohydrat)

Detaljer

PARENTERAL ERNÆRING. Hilde M. Sporsem Klinisk farmasøyt Sykehusapoteket Oslo, farmasøytiske tjenester Trinn 1 januar 2016

PARENTERAL ERNÆRING. Hilde M. Sporsem Klinisk farmasøyt Sykehusapoteket Oslo, farmasøytiske tjenester Trinn 1 januar 2016 PARENTERAL ERNÆRING Hilde M. Sporsem Klinisk farmasøyt Sykehusapoteket Oslo, farmasøytiske tjenester Trinn 1 januar 2016 Valg av parenteral ernæringsløsning Velge det produkt som sykehuset har LIS (legemiddelinnkjøp)

Detaljer

ASTMA HOS BARN Behandling. Beraki Ghezai, Spes i allmennmedisin Løvenstadtunet legesenter/lip

ASTMA HOS BARN Behandling. Beraki Ghezai, Spes i allmennmedisin Løvenstadtunet legesenter/lip ASTMA HOS BARN Behadlig Beraki Ghezai, Spes i allmemedisi Løvestadtuet legeseter/lip Coflicts of iterest Relatig to this presetatios-oe. Ageda Vedlikeholds behadlig og oppfølgig av astma hos bar. Behadlig

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Glavamin 22,4 g N/l infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. LEGEMIDLETS NAVN. Glavamin 22,4 g N/l infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. LEGEMIDLETS NAVN Glavamin 22,4 g N/l infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml Glavamin infusjonsvæske inneholder: Alanin Arginin Aspartinsyre Fenylalanin Glutaminsyre

Detaljer

Etter blanding av innholdet i kamrene inneholder bruksferdig infusjonsvæske, emulsjon:

Etter blanding av innholdet i kamrene inneholder bruksferdig infusjonsvæske, emulsjon: 1. LEGEMIDLETS NAVN Nutriflex Omega plus infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Etter blanding av innholdet i kamrene inneholder bruksferdig infusjonsvæske, emulsjon: fra øvre,

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Vasolipid 200 mg/ml infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. LEGEMIDLETS NAVN. Vasolipid 200 mg/ml infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Vasolipid 200 mg/ml infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml inneholder: Soyaolje, fraksjonert 100 g Triglyserider av middels kjedelengde

Detaljer

ASTMA HOS BARN Behandling. Beraki Ghezai, Spes i allmennmedisin Løvenstadtunet legesenter/lip 04.11.2015

ASTMA HOS BARN Behandling. Beraki Ghezai, Spes i allmennmedisin Løvenstadtunet legesenter/lip 04.11.2015 ASTMA HOS BARN Behadlig Beraki Ghezai, Spes i allmemedisi Løvestadtuet legeseter/lip 04.11.2015 Iteressekoflikter (siste 3 år) Har mottatt foredragshoorar og advisory board hoorar fra: Novartis, GSK, Mudipharma,,

Detaljer

PREPARATOMTALE. Glucos. B. Braun 50 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning

PREPARATOMTALE. Glucos. B. Braun 50 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Glucos. B. Braun 50 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml infusjonsvæske inneholder: Glukose, vannfri (som glukosemonohydrat)

Detaljer

Natriumhydrogenkarbonat B. Braun 0,5 mmol/ml konsentrat til infusjonsvæske

Natriumhydrogenkarbonat B. Braun 0,5 mmol/ml konsentrat til infusjonsvæske PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Natriumhydrogenkarbonat B. Braun 0,5 mmol/ml konsentrat til infusjonsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: Natriumhydrogenkarbonat Elektrolyttinnhold:

Detaljer

PREPARATOMTALE. Hjelpestoffer med kjent effekt: 1000 ml emulsjon inneholder opp til 5 mmol natrium (som natriumhydroksid og natriumoleat).

PREPARATOMTALE. Hjelpestoffer med kjent effekt: 1000 ml emulsjon inneholder opp til 5 mmol natrium (som natriumhydroksid og natriumoleat). PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN SMOFlipid 200 mg/ml infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml infusjonsvæske, emulsjon inneholder: Soyaolje, renset Triglyserider

Detaljer

PREPARATOMTALE. Accusol 35. Accusol 35. Accusol 35

PREPARATOMTALE. Accusol 35. Accusol 35. Accusol 35 PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Hemofiltrerings-, hemodialyse- og hemodiafiltreringsvæske. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Sammensetning Stort kammer A Kalsiumkloriddihydrat Magnesiumkloridheksahydrat

Detaljer

Natriumbehov [mmol] = (ønsket nåværende serumnatrium) total kroppsvæske [liter]

Natriumbehov [mmol] = (ønsket nåværende serumnatrium) total kroppsvæske [liter] PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Natriumklorid B. Braun 1 mmol/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml konsentrat til infusjonsvæske inneholder:

Detaljer

PREPARATOMTALE. 154 mmol/l 154 mmol/l

PREPARATOMTALE. 154 mmol/l 154 mmol/l PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Natriumklorid Braun 9 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml infusjonsvæske inneholder: Natriumklorid Elektrolyttinnhold:

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Glucos. B. Braun 200 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1000 ml oppløsning inneholder:

1. LEGEMIDLETS NAVN. Glucos. B. Braun 200 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1000 ml oppløsning inneholder: PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Glucos. B. Braun 200 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml oppløsning inneholder: Glukose 200,0 g (som glukosemonohydrat

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Rehydrex med glucos 50 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Rehydrex med glucos 50 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Rehydrex med glucos 50 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder 1000 ml inneholder Glukosemonohydrat tilsvarende

Detaljer

Kraftforsyningsberedskap. Roger Steen Seniorrådgiver Beredskapsseksjonen NVE, rost@nve.no

Kraftforsyningsberedskap. Roger Steen Seniorrådgiver Beredskapsseksjonen NVE, rost@nve.no Kraftforsyigsberedskap Roger Stee Seiorrådgiver Beredskapsseksjoe NVE, rost@ve.o Beredskapsasvar Olje- og eergidepartemetet har det overordede asvaret for ladets kraftforsyig. Det operative asvaret for

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Mannitol 150 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1000 ml inneholder: Mannitol 150 g

1. LEGEMIDLETS NAVN. Mannitol 150 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1000 ml inneholder: Mannitol 150 g PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Mannitol 150 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml inneholder: Mannitol 150 g Osmolalitet: ca. 950 mosmol/kg vann ph:

Detaljer

Innhold av virkestoffer i 1000 ml og 2000 ml av preparatet før og etter blanding av de to kamrene i pakningen: Før blanding blanding

Innhold av virkestoffer i 1000 ml og 2000 ml av preparatet før og etter blanding av de to kamrene i pakningen: Før blanding blanding PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Nutriflex peri infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Innhold av virkestoffer i 1000 ml og 2000 ml av preparatet før og etter blanding

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Addex - Kaliumklorid 1 mmol/ml, konsentrat til infusjonsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. LEGEMIDLETS NAVN. Addex - Kaliumklorid 1 mmol/ml, konsentrat til infusjonsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. LEGEMIDLETS NAVN Addex - Kaliumklorid 1 mmol/ml, konsentrat til infusjonsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Kaliumklorid 74,6 mg/ml, tilsvarende 1 mmol/ml Elektrolyttprofilen til 1 ml

Detaljer

Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml, oppløsningsvæske til parenteral bruk

Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml, oppløsningsvæske til parenteral bruk 1. LEGEMIDLETS NAVN 1 Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml, oppløsningsvæske til parenteral bruk 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml Natriumklorid 9 mg/ml inneholder: Natriumklorid Vann til

Detaljer

Klinisk ernæring. Hurtigguide. Klinisk ernæring. Klinisk ernæring

Klinisk ernæring. Hurtigguide. Klinisk ernæring. Klinisk ernæring Hurtigguide B. Braun Medical AS 3142 Vestskogen Telefon: 33 35 18 00 Telefax: 33 35 18 90 Officemail.bbmn@bbraun.com www.bbraun.no Innledning Underernæring er hyppig forekommende hos hospitaliserte pasienter.

Detaljer

PREPARATOMTALE. Hjelpestoff(er) med kjent effekt: 1000 ml emulsjon inneholder 2,6 mmol natrium (som natriumhydroksid og natriumoleat).

PREPARATOMTALE. Hjelpestoff(er) med kjent effekt: 1000 ml emulsjon inneholder 2,6 mmol natrium (som natriumhydroksid og natriumoleat). PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Lipidem 200 mg/ml infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml emulsjon inneholder: Triglyserider av middels kjedelengde Soyaolje, renset

Detaljer

PREPARATOMTALE. Aktiv ingrediens Mengde 1 ml rekonstituert Soluvit inneholder: Tiaminmononitrat 3,1 mg 0,31 mg (Tilsvarer Vitamin B1 2,5 mg)

PREPARATOMTALE. Aktiv ingrediens Mengde 1 ml rekonstituert Soluvit inneholder: Tiaminmononitrat 3,1 mg 0,31 mg (Tilsvarer Vitamin B1 2,5 mg) PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Soluvit, pulver til infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 hetteglass Soluvit inneholder: Aktiv ingrediens Mengde 1 ml rekonstituert

Detaljer

Kroppens væskebalanse.

Kroppens væskebalanse. Kroppens væskebalanse. H2O = vann. Ca 60% av et menneskekroppen består av vann og vannmolekyler utgjør 99 % av det totale antall molekyler i oss! Vannet fordeler seg i kroppens forskjellige rom. Cellemembanen

Detaljer

Relasjonen i kognitiv terapi ved psykosebehandling

Relasjonen i kognitiv terapi ved psykosebehandling Relasjoe i kogitiv terapi ved psykosebehadlig Psykolog Torkil Berge Voksepsykiatrisk avdelig Videre TIPS Nettverkskoferase 22. jauar 2013 Helhetlig og itegrert behadlig PASIENT FAMILIE NÆRMILJØ Symptommestrig

Detaljer

50 mg/ml: fargeløs, isoton, pyrogenfri, osmolalitet: ca. 290 mosm/kg vann, ph: ca. 4-5, energiinnhold: 840 kj (200 kcal)/1000 ml

50 mg/ml: fargeløs, isoton, pyrogenfri, osmolalitet: ca. 290 mosm/kg vann, ph: ca. 4-5, energiinnhold: 840 kj (200 kcal)/1000 ml PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Glucos Fresenius Kabi 50 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning Glucos Fresenius Kabi 200 mg/ml infusjonsvæske,

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Faglig veileder: Kirsten Aarset, Bente Hellum og Jan Stubergh Gruppe(r): 1-elektro, 1-maskin, 3-almen Dato: 17 desember 2001

EKSAMENSOPPGAVE. Faglig veileder: Kirsten Aarset, Bente Hellum og Jan Stubergh Gruppe(r): 1-elektro, 1-maskin, 3-almen Dato: 17 desember 2001 Avdelig for igeiørutdaig EKSAMENSOPPGAVE Fag: Kjemi og Miljø Fagr FO 05 K Faglig veileder: Kirste Aarset, Bete Hellum og Ja Stubergh Gruppe(r): 1-elektro, 1-maski, -alme Dato: 17 desember 001 Eksamestid,

Detaljer

Oppløsnings- eller fortynningsmiddel ved tilberedning av injeksjonsvæsker.

Oppløsnings- eller fortynningsmiddel ved tilberedning av injeksjonsvæsker. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Natriumklorid B. Braun 9 mg/ml oppløsningsvæske til parenteral bruk 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: Natriumklorid 9 mg Elektrolyttinnhold

Detaljer

4.1 Indikasjoner Sporelementtilskudd for å dekke basale til moderat økte behov ved parenteral ernæring.

4.1 Indikasjoner Sporelementtilskudd for å dekke basale til moderat økte behov ved parenteral ernæring. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Addaven, konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Addaven inneholder: 1 ml 1 ampulle (10 ml) Kromklorid (6H2O) 5,33 mikrog

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Mannitol B. Braun 150 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. LEGEMIDLETS NAVN. Mannitol B. Braun 150 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Mannitol B. Braun 150 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml inneholder: Mannitol 150 g Osmolalitet: ca. 950 mosmol/kg

Detaljer

Pediatrisk populasjon: Legemidlet bør ikke brukes til barn siden det ikke finnes tilgjengelige sikkerhetsdata.

Pediatrisk populasjon: Legemidlet bør ikke brukes til barn siden det ikke finnes tilgjengelige sikkerhetsdata. 1. LEGEMIDLETS NAVN Kaliumklorid Orifarm 750 mg depottabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En depottablett inneholder 750 mg kaliumklorid. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt.

Detaljer

Maksimal dosering av kalium til voksne er 20 mmol/time. Infusjonen kan ha en konsentrasjon på opptil 40 mmol/l.

Maksimal dosering av kalium til voksne er 20 mmol/time. Infusjonen kan ha en konsentrasjon på opptil 40 mmol/l. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Kaliumklorid B. Braun 1 mmol/ml konsentrat til infusjonsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: Kaliumklorid 74,5 mg Elektrolyttinnhold pr.

Detaljer

1000 ml infusjonsvæske inneholder glukosemonohydrat 110,0 g tilsvarende glukose 100,0 g.

1000 ml infusjonsvæske inneholder glukosemonohydrat 110,0 g tilsvarende glukose 100,0 g. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Glucos. B. Braun 100 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml infusjonsvæske inneholder glukosemonohydrat 110,0 g tilsvarende

Detaljer

ASTMA HOS BARN Behandling. Beraki Ghezai, Spes i allmennmedisin Løvenstadtunet legesenter/lip

ASTMA HOS BARN Behandling. Beraki Ghezai, Spes i allmennmedisin Løvenstadtunet legesenter/lip ASTMA HOS BARN Behadlig Beraki Ghezai, Spes i allmemedisi Løvestadtuet legeseter/lip Coflicts of iterest Relatig to this presetatios-oe. Otheres, have received speakers fees ad hooraria for advisory group

Detaljer

Blodgass made easy. Svein A. Landsverk Anestesiavdelingen Oslo Universitetssykehus

Blodgass made easy. Svein A. Landsverk Anestesiavdelingen Oslo Universitetssykehus Blodgass made easy Svein A. Landsverk Anestesiavdelingen Oslo Universitetssykehus Syre-base status Respirasjon Elektrolytter Metabolitter Hvordan ta en arteriell blodgass? Stabil situasjon Heparinisert

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4245 STATISTIKK 6.august 2004

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4245 STATISTIKK 6.august 2004 Norges tekisk aturviteskapelige uiversitet Istitutt for matematiske fag Side av 0 LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4245 STATISTIKK 6.august 2004 Oppgave Midtveiseksame a) X er e stokastisk variabel

Detaljer

Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 12. desember 2008

Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 12. desember 2008 Høgskole i Telemark Avdelig for estetiske fag, folkekultur og lærerutdaig BOKMÅL. desember 8 EKSAMEN I MATEMATIKK, Utsatt røve Modul 5 studieoeg Tid: 5 timer Ogavesettet er å sider (ikludert formelsamlig).

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010. Noen viktige sannsynlighetsmodeller. Binomisk modell. Kp. 3 Diskrete tilfeldige variable

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010. Noen viktige sannsynlighetsmodeller. Binomisk modell. Kp. 3 Diskrete tilfeldige variable ÅMA Saslighetsregig med statistikk, våre K. 3 Diskrete tilfeldige variable Noe viktige saslighetsmodeller Noe viktige saslighetsmodeller ( Sas.modell : å betr det klasse/te sas.fordelig.) Biomisk modell

Detaljer

Informasjon om Olivita

Informasjon om Olivita Informasjon om Olivita Les nøye gjennom dette før du begynner å bruke Olivita - Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen. - Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt Olivita

Detaljer

Konfidensintervall. Notat til STK1110. Ørnulf Borgan, Ingrid K. Glad og Anders Rygh Swensen Matematisk institutt, Universitetet i Oslo.

Konfidensintervall. Notat til STK1110. Ørnulf Borgan, Ingrid K. Glad og Anders Rygh Swensen Matematisk institutt, Universitetet i Oslo. Kofidesitervall Notat til STK1110 Ørulf Borga, Igrid K. Glad og Aders Rygh Swese Matematisk istitutt, Uiversitetet i Oslo August 2007 Formål E valig metode for å agi usikkerhete til et estimat er å berege

Detaljer

ASTMA HOS BARN-Behandling. Beraki Ghezai, Spes i allmennmedisin Løvenstadtunet legesenter/lip

ASTMA HOS BARN-Behandling. Beraki Ghezai, Spes i allmennmedisin Løvenstadtunet legesenter/lip ASTMA HOS BARN-Behadlig Beraki Ghezai, Spes i allmemedisi Løvestadtuet legeseter/lip Ageda Vedlikeholds behadlig av astma hos bar Behadlig av akutt astma afall T.Øie Mål med astmabehadlige Forebygge forverrig,

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag ..4 EKSAMEN Løsigsforslag Emekode: ITF75 Dato: 6. desember Eme: Matematikk for IT Eksamestid: kl 9. til kl. Hjelpemidler: To A4-ark med valgfritt ihold på begge sider. Kalkulator er ikke tillatt. Faglærer:

Detaljer

Preparatomtale (SPC) 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En dose à 0,5 ml inneholder: Vi polysakkarid fra Salmonella typhi

Preparatomtale (SPC) 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En dose à 0,5 ml inneholder: Vi polysakkarid fra Salmonella typhi 1 LEGEMIDLETS NAVN Preparatomtale (SPC) Typherix 25 mikrogram/0,5 ml, injeksjonsvæske, oppløsning. Vaksine mot tyfoidfeber (Vi polysakkarid) 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En dose à 0,5 ml inneholder:

Detaljer

Medisinsk avdeling ELEKTROLYTTVEILEDER

Medisinsk avdeling ELEKTROLYTTVEILEDER Medisinsk avdeling ELEKTROLYTTVEILEDER INNHOLDSFORTEGNELSE Hva kan tilsettes?... 4 5 Hva kan blandes?.... 4 5 Hva er foretrukket infusjonsvæske?... 4 5 Hva er innholdet i infusjonsvæskene?.... 6 7 Hvor

Detaljer

Hypoglykemiske tilstander, f.eks. insulinkoma. Behov for parenteral karbohydrattilførsel.

Hypoglykemiske tilstander, f.eks. insulinkoma. Behov for parenteral karbohydrattilførsel. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Glukose B. Braun 50 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning Glukose B. Braun 500 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 50 mg/ml. 1

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010 Kp. 6, del 5

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010 Kp. 6, del 5 ÅMA110 Sasylighetsregig med statistikk, våre 2010 Kp. 6, del 5 Bjør H. Auestad Istitutt for matematikk og aturviteskap Uiversitetet i Stavager 12. april Bjør H. Auestad Kp. 6: Hypotesetestig del 4 1/ 59

Detaljer

Mer om utvalgsundersøkelser

Mer om utvalgsundersøkelser Mer om utvalgsudersøkelser I uderkapittel 3.6 i læreboka gir vi e kort iførig i takegage ved utvalgsudersøkelser. Vi gir her e grudigere framstillig av temaet. Populasjo og utvalg Ved e utvalgsudersøkelse

Detaljer

3.0 Liste over bruksområder for fôrblandinger med særlige ernæringsformål

3.0 Liste over bruksområder for fôrblandinger med særlige ernæringsformål .0 Liste over bruksområder for fôrblandinger med særlige Særlige Støtte av nyrefunksjonen ved kronisk nyresvikt ) Lavt innhold av fosfor og redusert innhold av proteiner med høy kvalitet eller redusert

Detaljer

konjugert Reaksjonslikning for syre-basereaksjonen mellom vann og ammoniakk: base konjugert syre Et proton er et hydrogenatom som

konjugert Reaksjonslikning for syre-basereaksjonen mellom vann og ammoniakk: base konjugert syre Et proton er et hydrogenatom som Syrer og r Det fies flere defiisjoer på hva r og r er. Vi skal bruke defiisjoe til Brøsted: E Brøsted er e proto door. E Brøsted er e proto akseptor. 1s 1 Et proto er et hydrogeatom som har mistet sitt

Detaljer

Parenteral ernæring av nyfødte

Parenteral ernæring av nyfødte Kategori: [ ] Gyldig fra: 04.04.2016 Organisatorisk plassering: - HVRHF - Helse Bergen HF - Barne- og ungdomsklinikken Prosedyre Dok. eier: Ingunn Finne Dok. ansvarlig: Hallvard Reigstad Premature vanlig

Detaljer

Hjelpestoffer med kjent effekt: sorbitol (256 mg/ml), metylparahydroksybenzoat (1 mg/ml) og etanol (40 mg/ml)

Hjelpestoffer med kjent effekt: sorbitol (256 mg/ml), metylparahydroksybenzoat (1 mg/ml) og etanol (40 mg/ml) PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Solvipect comp 2,5 mg/ml + 5 mg/ml mikstur, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml mikstur inneholder: Etylmorfinhydroklorid 2,5 mg Guaifenesin 5

Detaljer

Påliteligheten til en stikkprøve

Påliteligheten til en stikkprøve Pålitelighete til e stikkprøve Om origiale... 1 Beskrivelse... 2 Oppgaver... 4 Løsigsforslag... 4 Didaktisk bakgru... 5 Om origiale "Zuverlässigkeit eier Stichprobe" på http://www.mathe-olie.at/galerie/wstat2/stichprobe/dee

Detaljer

Blodgass made easy. Svein A. Landsverk Anestesiavdelingen Oslo Universitetssykehus

Blodgass made easy. Svein A. Landsverk Anestesiavdelingen Oslo Universitetssykehus Blodgass made easy Svein A. Landsverk Anestesiavdelingen Oslo Universitetssykehus Hvordan ta en arteriell blodgass? Stabil sirkulasjon (20-30 min) Heparinisert 2 ml sprøyte Kastesprøyte ved arteriekran

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Norcuron 10 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning vekuroniumbromid

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Norcuron 10 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning vekuroniumbromid PAKNINGSVEDLEGG 1 Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Norcuron 10 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning vekuroniumbromid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette

Detaljer

Dehydrering og væskebehandling til barn. Inger Marie Drage Overlege Avd. for anestesiologi OUS-Ullevål 2014

Dehydrering og væskebehandling til barn. Inger Marie Drage Overlege Avd. for anestesiologi OUS-Ullevål 2014 Dehydrering og væskebehandling til barn Inger Marie Drage Overlege Avd. for anestesiologi OUS-Ullevål 2014 Kasuistikk Gutt 2,5 år 12kg Ulcerøs colitt, behandlet med Pentasa og Prednisolon, fin form Innlagt

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon for å redusere risikoen for immunrelaterte bivirkninger. Informasjon til pasienter

Viktig sikkerhetsinformasjon for å redusere risikoen for immunrelaterte bivirkninger. Informasjon til pasienter Pasientveiledning BAVENCIO (avelumab) Viktig sikkerhetsinformasjon for å redusere risikoen for immunrelaterte bivirkninger Informasjon til pasienter Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for

Detaljer

PREPARATOMTALE. 0,14 g 0,28 g 0,42 g 0,56 g 0,69 g 0,28 g (som dihydrat) Natriumglyserofosfat

PREPARATOMTALE. 0,14 g 0,28 g 0,42 g 0,56 g 0,69 g 0,28 g (som dihydrat) Natriumglyserofosfat PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN SmofKabiven infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING SmofKabiven leveres i trekammerpose. Hver pose inneholder følgende delvolum, avhengig

Detaljer

PREPARATOMTALE. SmofKabiven Perifer leveres i trekammerpose. Hver pose inneholder følgende volum, avhengig av pakningsstørrelse:

PREPARATOMTALE. SmofKabiven Perifer leveres i trekammerpose. Hver pose inneholder følgende volum, avhengig av pakningsstørrelse: PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN SmofKabiven Perifer infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING SmofKabiven Perifer leveres i trekammerpose. Hver pose inneholder følgende volum,

Detaljer

PREPARATOMTALE. Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning

PREPARATOMTALE. Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml infusjonsvæske,

Detaljer

Eldre Det er ikke nødvendig å justere dosen ved behandling av eldre pasienter.

Eldre Det er ikke nødvendig å justere dosen ved behandling av eldre pasienter. 1. LEGEMIDLETS NAVN Glucosamin Orifarm 400 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Glukosamin 400 mg (som glukosaminsulfatkaliumklorid). For fullstendig liste over hjelpestoffer

Detaljer

Forelesning 4 og 5 Transformasjon, Weibull-, lognormal, beta-, kji-kvadrat -, t-, F- fordeling

Forelesning 4 og 5 Transformasjon, Weibull-, lognormal, beta-, kji-kvadrat -, t-, F- fordeling STAT (V6) Statistikk Metoder Yushu.Li@uib.o Forelesig 4 og 5 Trasformasjo, Weibull-, logormal, beta-, kji-kvadrat -, t-, F- fordelig. Oppsummerig til Forelesig og..) Momet (momet about 0) og setral momet

Detaljer

Statistikk og økonomi, våren 2017

Statistikk og økonomi, våren 2017 Statistikk og økoomi, våre 07 Obligatorisk oppgave 6 Løsigsforslag Oppgave E terig kastes 0 gager, og det registreres hvor mage 6-ere som oppås i løpet av disse 0 kastee. Vi ka kalle atall 6-ere i løpet

Detaljer

(avelumab) 20 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning. Viktig sikkerhetsinformasjon for å redusere risikoen for immunrelaterte bivirkninger

(avelumab) 20 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning. Viktig sikkerhetsinformasjon for å redusere risikoen for immunrelaterte bivirkninger BAVENCIO (avelumab) 20 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning Viktig sikkerhetsinformasjon for å redusere risikoen for immunrelaterte bivirkninger Helsepersonell Ofte stilte spørsmål Dette legemidlet

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Ketorax 5 mg/ml injeksjonsvæske. ketobemidonhydroklorid

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Ketorax 5 mg/ml injeksjonsvæske. ketobemidonhydroklorid Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Ketorax 5 mg/ml injeksjonsvæske ketobemidonhydroklorid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2008 Kp. 6, del 5

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2008 Kp. 6, del 5 ÅMA110 Sasylighetsregig med statistikk, våre 2008 Kp. 6, del 5 Bjør H. Auestad Istitutt for matematikk og aturviteskap Uiversitetet i Stavager 26. mars Bjør H. Auestad Kp. 6: Hypotesetestig del 5 1/ 53

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Venofundin 60 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1000 ml inneholder:

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Venofundin 60 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1000 ml inneholder: PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Venofundin 60 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml inneholder: Poly(O-2-hydroksyetyl)stivelse (HES) 60,0 g (Molar substitusjon:

Detaljer

Doseringen er individuell. Dersom ikke annet er foreskrevet, skal legemidlet doseres i henhold til serum ionogrammet og syre-base nivået.

Doseringen er individuell. Dersom ikke annet er foreskrevet, skal legemidlet doseres i henhold til serum ionogrammet og syre-base nivået. 1. LEGEMIDLETS NAVN Addex -Natriumklorid 1 mmol/ml, konsentrat til infusjonsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: Natriumklorid 58,44 mg (1 mmol) Elektrolyttinnhold pr. ml:

Detaljer

15.06.2015. Dette bør du vite/forstå (når jeg er ferdig)! (DKA) Diabetisk ketoacidose (DKA) Intensiv. Retningslinjer generelt

15.06.2015. Dette bør du vite/forstå (når jeg er ferdig)! (DKA) Diabetisk ketoacidose (DKA) Intensiv. Retningslinjer generelt Dette bør du vite/forstå (når jeg er ferdig)! (DKA) Diabetisk ketoacidose (DKA) Hans Jacob Bangstad OUS Viktig med anamnese! Hvilken insulindose du bør starte med Maks totalvæske per døgn Hvorfor utvikling

Detaljer

Natriumhydrogenkarbonat B. Braun 167 mmol/l infusjonsvæske, oppløsning. Natriumhydrogenkarbonat B. Braun 500 mmol/l infusjonsvæske, oppløsning

Natriumhydrogenkarbonat B. Braun 167 mmol/l infusjonsvæske, oppløsning. Natriumhydrogenkarbonat B. Braun 500 mmol/l infusjonsvæske, oppløsning PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Natriumhydrogenkarbonat B. Braun 167 mmol/l infusjonsvæske, oppløsning Natriumhydrogenkarbonat B. Braun 500 mmol/l infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Romefen vet injeksjonsvæske, oppløsning 100 mg/ml 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoff 1 ml inneholder: Ketoprofen 100 mg 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

Mini-Plasco connect. Ampullen til ethvert bruk... Fluid Administration. ...enkelt-dose ampulle med luer-lock

Mini-Plasco connect. Ampullen til ethvert bruk... Fluid Administration. ...enkelt-dose ampulle med luer-lock Mini-Plasco connect Ampullen til ethvert bruk... Fluid Administration...enkelt-dose ampulle med luer-lock Mini-Plasco connect... Dine utfordringer Hver dag utføres utallige prosedyrer i arbeidet med en

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Rheumocam 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til storfe og gris. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Rheumocam 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til storfe og gris. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Rheumocam 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til storfe og gris. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En ml inneholder: Virkestoff: Meloksikam 5 mg Hjelpestoff: Etanol

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Esmeron 10 mg /ml injeksjonsvæske, oppløsning rokuroniumbromid

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Esmeron 10 mg /ml injeksjonsvæske, oppløsning rokuroniumbromid PAKNINGSVEDLEGG 1 Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Esmeron 10 mg /ml injeksjonsvæske, oppløsning rokuroniumbromid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet.

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2007 Kp. 6, del 4. Hypotesetesting, del 4

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2007 Kp. 6, del 4. Hypotesetesting, del 4 ÅMA11 Sasylighetsregig med statistikk, våre 27 Kp. 6, del 4 Bjør H. Auestad Istitutt for matematikk og aturviteskap Uiversitetet i Stavager 19. mars Bjør H. Auestad Kp. 6: Hypotesetestig del 4 1/ 27 Bjør

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2007

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2007 ÅMA Sasylighetsregig med statistikk, våre 27 Kp. 6 (kp. 6) Tre deler av faget/kurset:. Beskrivede statistikk 2. Sasylighetsteori, sasylighetsregig 3. Statistisk iferes estimerig kofidesitervall hypotesetestig

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. GRANUPAS 4 g enterogranulat para-aminosalisylsyre

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. GRANUPAS 4 g enterogranulat para-aminosalisylsyre Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten GRANUPAS 4 g enterogranulat para-aminosalisylsyre Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

Olimel leveres i en pose med tre kamre. Hver pose inneholder en glukoseoppløsning, en lipidemulsjon og en aminosyreoppløsning.

Olimel leveres i en pose med tre kamre. Hver pose inneholder en glukoseoppløsning, en lipidemulsjon og en aminosyreoppløsning. 1. LEGEMIDLETS NAVN Olimel N9, infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Olimel leveres i en pose med tre kamre. Hver pose inneholder en glukoseoppløsning, en lipidemulsjon og

Detaljer

Legeforordninger ved CRRT. Kirsti Andersson Akuttmedisinsk avd, Ullevål, OUS 08.11.11

Legeforordninger ved CRRT. Kirsti Andersson Akuttmedisinsk avd, Ullevål, OUS 08.11.11 Legeforordninger ved CRRT Kirsti Andersson Akuttmedisinsk avd, Ullevål, OUS 08.11.11 Viktige spørsmål Skal pasienten dialyseres? Når skal vi starte? Hvilken dialysemodalitet? GFR Kriterier Urin Output

Detaljer

PREPARATOMTALE. Kabiven er tilgjengelig som en trekammerpose Hver pose inneholder følgende ulike volum avhengig av de fire pakningsstørrelsene.

PREPARATOMTALE. Kabiven er tilgjengelig som en trekammerpose Hver pose inneholder følgende ulike volum avhengig av de fire pakningsstørrelsene. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Kabiven infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Kabiven er tilgjengelig som en trekammerpose Hver pose inneholder følgende ulike volum avhengig

Detaljer

PREPARATOMTALE. Sterilt vann Baxter Viaflo, oppløsningsvæske til parenteral bruk. Hver pose inneholder 100 % w/v vann til injeksjonsvæsker.

PREPARATOMTALE. Sterilt vann Baxter Viaflo, oppløsningsvæske til parenteral bruk. Hver pose inneholder 100 % w/v vann til injeksjonsvæsker. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Sterilt vann Baxter Viaflo, oppløsningsvæske til parenteral bruk 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver pose inneholder 100 % w/v vann til injeksjonsvæsker.

Detaljer

ID 9841 Parenteral og enteral ernæring for voksne

ID 9841 Parenteral og enteral ernæring for voksne Nina ID 9841 FORMÅL OG OMFANG Prosedyren gjelder ernæring for. ANSVAR OG MYNDIGHET Oppstart av ernæringsbehandling skjer i sykehuset, der pasientansvarlig lege har behandlingsansvar. Etter utskrivning

Detaljer

Oppløsnings- eller fortynningsmiddel ved tilberedning av injeksjonsvæsker.

Oppløsnings- eller fortynningsmiddel ved tilberedning av injeksjonsvæsker. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Natriumklorid B. Braun 9 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: Natriumklorid 9 mg Elektrolyttinnhold pr. ml:

Detaljer

Innhold per pose 1000 ml 1500 ml 2000 ml. 400 ml 600 ml 800 ml. 200 ml 300 ml 400 ml

Innhold per pose 1000 ml 1500 ml 2000 ml. 400 ml 600 ml 800 ml. 200 ml 300 ml 400 ml 1. LEGEMIDLETS NAVN Olimel N7E, infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Olimel leveres i en pose med tre kamre. Hver pose inneholder en glukoseoppløsning med kalsium, en lipidemulsjon

Detaljer

Luktrisikovurdering fra legemiddelproduksjon på Fikkjebakke Screening

Luktrisikovurdering fra legemiddelproduksjon på Fikkjebakke Screening Luktrisikovurderig fra legemiddelproduksjo på Fikkjebakke Screeig Aquateam COWI AS Rapport r: 14-046 Prosjekt r: O-14062 Prosjektleder: Liv B. Heige Medarbeidere: Lie Diaa Blytt Karia Ødegård (Molab AS)

Detaljer

Tolke Syre-base. Syre-base regulering Syre-base forstyrrelser

Tolke Syre-base. Syre-base regulering Syre-base forstyrrelser Syre-Base Tolke Syre-base Definisjoner og begrep Syre-base regulering Syre-base forstyrrelser Definisjoner og begrep ph ph = eit uttrykk for kor mange H+ ion det er i ei væske. I vevsvæsker har vi 0,00000004mol

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE [Version 8, 10/2012] VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Vetoryl 10 mg kapsel, hard, til hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1kapsel inneholder: Virkestoff: Trilostan 10 mg

Detaljer

INF3400 Digital Mikroelektronikk Løsningsforslag DEL 9

INF3400 Digital Mikroelektronikk Løsningsforslag DEL 9 IF00 Digital Mikroelektroikk Løsigsforslag DEL 9 I. Oppgaver. Oppgave 6.7 Teg trasistorskjema for dyamisk footed igags D og O porter. gi bredde på trasistoree. va blir logisk effort for portee?. Løsigsforslag

Detaljer

Introduksjon. Hypotesetesting / inferens (kap 3) Populasjon og utvalg. Populasjon og utvalg. Populasjonsvarians

Introduksjon. Hypotesetesting / inferens (kap 3) Populasjon og utvalg. Populasjon og utvalg. Populasjonsvarians Hypotesetestig / iferes (kap ) Itroduksjo Populasjo og utvalg Statistisk iferes Utvalgsfordelig (samplig distributio) Utvalgsfordelige til gjeomsittet Itroduksjo Vi øsker å få iformasjo om størrelsee i

Detaljer