Dehydrering og væskebehandling til barn. Inger Marie Drage Overlege Avd. for anestesiologi OUS-Ullevål 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dehydrering og væskebehandling til barn. Inger Marie Drage Overlege Avd. for anestesiologi OUS-Ullevål 2014"

Transkript

1 Dehydrering og væskebehandling til barn Inger Marie Drage Overlege Avd. for anestesiologi OUS-Ullevål 2014

2 Kasuistikk Gutt 2,5 år 12kg Ulcerøs colitt, behandlet med Pentasa og Prednisolon, fin form Innlagt etter 12 timer med oppkast Ikke kontaktbar siste 3t før innleggelse Temp 39,7. Normal organstatus, høyt trykk ved spinalpunksjon

3 Blodprøver ph: 7,29, CO2 4,2kPa, BE-10 Glucose 2,2 mmol/l CRP 49 Natrium 126 mmo/l

4 Behandling Glukose 5% tilsatt 40 mmol natrium per 1000ml, økt til 60 mmol Na per 1000ml etter blodprøvesvar 5t senere : Litt våken, sutret og tok seg til hodet, sa pappa. Natrium kontroll: 126 6t etter det: Resp.stans, intubert, flyttet til barneintensiv. Natrium: 117 Opphevet cerebral sirkulasjon Obduksjon viste hjerneødem og herniering

5 Barn er ikke små voksne

6 Changes with age Blodvol 90ml/kg 85ml/kg 70ml/kg 60ml/kg TBW 85% 80% 65% 60% ECFW 55% 45% 30% 20% ICFW 30% 35% 40% 40%

7 Kroppens tre væskerom Na K + 4 3L 12L 30L Na + 10 K Intravaskulært Interstitielt Intracellulært Ekstracellulært Kapillærmembran Cellemembran

8 Normalt væsketap: Fra: Hud (fordampningstap) Respirasjon (fordampningstap) Urin / avføring

9 Basalt væskebehov for barn: 0-10kg 100ml/kg/døgn 4ml/kg/time Neste 10-20kg +50ml/ekstra kg/døgn +2ml ekstra / kg/time > 20kg +20ml/ekstra kg/døgn +1ml/ ekstra /kg/time Natrium/ kalium: 3/2 mmol/kg/l/d

10 Basalbehov for væske: Småbarns fordampningstap er beregnet til ca 50 ml/kg vekt/ døgn (4 x høyere enn hos voksne) Småbarns metabolske vannproduksjon er ca 16 ml/kg vekt/ døgn (4 x høyere enn hos voksne) For et barn på 10kg: Fordampningstap : 50ml x 10 kg = 500 ml/døgn Minus metabolsk produsert vann: 16ml x 10 kg = 160 ml/døgn Er lik reelt tap av fritt vann pr. døgn = 340 ml/døgn Ved tilførsel av 1000ml / døgn må barnet skille ut 660 ml/ døgn som diurese. Dette vil kreve en timediurese på 2,75 ml/kg! Hvis barnets reelle diurese er 1ml/kg/time, som vanligvis ansees som tilfredstillende, vil barnet pådra seg et vannoverskudd på ca. 400 ml/døgn = 2000 ml på 5 døgn Baard Ingvaldsen

11 Barn har økt risiko for dehydrering: Høyere frekvens av gastroenteritt enn voksne Større kroppsoverflate i forhold til vekten: derfor høyere insensibelt vanntap, som øker ytterligere ved feber Vanskeligere for å kommunisere behov for væske

12 Dehydrering Kun vanntap Manifesterer seg ofte som hypernatremi Det meste av klinisk litteratur differensierer ikke mellom de to begrepene hypovolemi og dehydrering, og de brukes om hverandre Hypovolemi / volum mangel / dehydrering brukes om alle typer væsketap

13 Hyopovolemi / Dehydrering Hypovolemi oppstår når det tapes mer væske fra ECV enn det som blir tatt inn. De vanligste ECV tap er fra: GI tractus (eks diarrè, oppkast, blødning) Hud (eks feber, brannskader) Urin (eks glukosuri, diuretica, diabetes insipidus) Langtids inadekvat inntak uten ekstra tap (det skal da store tap til)

14 Hypovolemi: Reduserer det effektive sirkulerende volum (ECV) kompromitterer vevs- og organperfusjon hvis alvorlig hypovolemi ikke korrigeres raskt : fare for ischemisk organskade og alvorlig morbiditet død

15 Væsketap Symptomer / tegn Mild dehydrering Inntil 50ml / kg vekt (inntil 5% av vekten) Slapphet, tørr munn, (nedsatt turgor) Redusert urinproduksjon Moderat dehydrering ml / kg vekt (5-10 % av vekten) + takykardi, oliguri, forlenget kapillær fylningstid > 2 sek dype pust (svak puls, innsunken frontanelle,((halonerte øyne??)) Alvorlig dehydrering ml / kg vekt (10-15% av vekten) + fjern / komatøs, anuri, takypne, ikke følbar puls, lavt/ ikke målbart BT, kald marmorert hud metabolsk acidose

16

17 Alvorlig dehydrering tap av > = 10% av kroppsvekt: Nær sjokk klinikk: Hypotensjon Redusert perifer perfusjon med kapillær refill > 3 sek, kjølige, bleke extremiteter Slapphet, redusert bevissthet Dyp respirasjon med økt frekvens (pga. samtidig metabolsk acidose)

18 Hvilken type væske er tapt: ECV tap: ved gastroenteritt, ileus, annen GI sykdom Blødning Vanntap (fra alle kroppens væskerom): Fordampningstap Urin konsentreringsdefekter (diabetes insipidus)

19 Definisjoner Osmolalitet: Det totale antall løste ioner eller molekyler pr kg vann i en løsning. Tonisitet = effektiv osmolalitet, utøves av stoffer som i liten grad passerer cellemembranen, særlig natrium. Glukose bidrar til osmolaliteten, men normalt ikke til ECV tonisiteten, fordi glukosen transporteres raskt inn i cellene i nærvær av insulin

20 Isoton dehydrering: normal plasma- natrium Tap av salt og vann, særlig ved diaré Også ved blødning, væsketap ved større inngrep Væsken tapes fra ECV Rask utvikling av hypovolemi og sjokk

21 Hyperton dehydrering plasma-natrium > 150 Særlig ved manglende væskeinntak og feber Stigning av s-natrium konsentrasjon, og derfor serum osmolalitet, drar vann ut av cellene (ICV) og inn i ECV Alvorlig osmolalitet innebærer en betydelig risiko for cerebrale komplikasjoner Skal også initialt behandles med saltoppløsninger Høy natrium korrigeres ned over flere dager

22 Væsketerapi Tre mål: 1) Dekke normalbehov 2) Erstatte tidligere tap / udekkede behov og korreksjon av feil i kroppsvæskesammensetningen 3) Dekke evt. fortsatt patologiske tap

23 Mild til moderat dehydrering Peroral rehydrering: Tarmen har stor kapasitet til å skille ut sekreter og deretter absorbere vann. Hos en voksen person blir > 6500ml væske, inkl. inntatt væske og sekret fra tarm presentert for GI tractus pr døgn, og redusert til < 100ml vann i avføringen

24

25 Oral rehydrering Anbefalt som førstevalg ved mild til moderat dehydrering pga. diarè hos barn av the American Academy of Pediatrics (AAP), the European Society for Pediatric Infectious Disease (ESPID), the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID)

26 Perorale rehydreringsløsninger Anbefalt av WHO og Unicef: Osmolalitet mellom 200 og 310mmol/l Ekvimolare konsentrasjoner av glukose og natrium Glukosekonsentrasjon ikke over 20g/l (111mmol/l) Natriumkonsentrasjon mellom 60 og 90 mmol/l Kaliumkonsentrasjon mellom 15 og 25 mmo/l Citratkonsentrasjon mellom 8-12 mmol/l Kloridkonsentrasjon mellom mmol/l

27

28 WHO anbefaling siden mosmol/kg Glukose 75 mmol/l (13,5g/l) 1,35% Natrium 75 mmol/l Molar 1:1 ratio av natrium og glukose

29 Tilgjengelig i Norge: GEM som inneholder: Glukose: 135mmol/l (25 g/l) 2,5% Natrium: 50mmol/l ( NaCl: 0,29 g/l) Kalium: 20mmol/l Klorid: 40mmol Citrat: 10mmol/l Osmolalitet: 255mosmol, Energi: 408kJ(98kcal)/l

30

31 Hvor raskt skal man rehydrere: Erstatte væsketap over 3-4 timer Mild dehydrering 3-5%: 50ml/kg over 4 timer Moderat dehydrering 6-9%: 100ml/kg over 4 timer Vedlikehold: 10ml/kg for hver vanntynn diarrè 2ml/kg for hver oppkast

32

33 Ondansetron En enkelt p.o dose til barn med oppkast: 2 mg for barn 2-15kg 4 mg for barn 15-30kg 8 mg for barn >30 kg Unngå ved forlenget QT tid syndrom, hypokalemi, hypomagnesemi, hjertesvikt, bradyarrytmi

34 Alvorlig dehydrering >= 10% av kroppsvekten Bør innlegges i sykehus I.v. rehydrering : 20ml/kg av isoton væske (NaCl 154mmo/l evt Ringer-acetat) Evt gjenta 1-2 ganger Når pasienten er stabilisert og ved bevissthet kan man gå over til oral hydrering, evt. via sonde.

ELEKTROLYTTVEILEDER 2. utgave

ELEKTROLYTTVEILEDER 2. utgave ELEKTROLYTTVEILEDER 2. utgave Kiarash Tazmini Elektrolyttveileder Kiarash Tazmini Diakonhjemmet Sykehus 2014 (1. utgave 2011, 5. opplag 2013) 2. utgave, 1. opplag 2014 Omslagsillustrasjon: Kari C. Toverud

Detaljer

15.06.2015. Dette bør du vite/forstå (når jeg er ferdig)! (DKA) Diabetisk ketoacidose (DKA) Intensiv. Retningslinjer generelt

15.06.2015. Dette bør du vite/forstå (når jeg er ferdig)! (DKA) Diabetisk ketoacidose (DKA) Intensiv. Retningslinjer generelt Dette bør du vite/forstå (når jeg er ferdig)! (DKA) Diabetisk ketoacidose (DKA) Hans Jacob Bangstad OUS Viktig med anamnese! Hvilken insulindose du bør starte med Maks totalvæske per døgn Hvorfor utvikling

Detaljer

Klinisk ernæring. Hurtigguide. Klinisk ernæring. Klinisk ernæring

Klinisk ernæring. Hurtigguide. Klinisk ernæring. Klinisk ernæring Hurtigguide B. Braun Medical AS 3142 Vestskogen Telefon: 33 35 18 00 Telefax: 33 35 18 90 Officemail.bbmn@bbraun.com www.bbraun.no Innledning Underernæring er hyppig forekommende hos hospitaliserte pasienter.

Detaljer

1 RESUSCITERING - ASFYKSI...10 2 INITIALBEHANDLING AV EKSTREMT PREMATURE...26 3 INVASIVE OG PRAKTISKE PROSEDYRER...32

1 RESUSCITERING - ASFYKSI...10 2 INITIALBEHANDLING AV EKSTREMT PREMATURE...26 3 INVASIVE OG PRAKTISKE PROSEDYRER...32 Forord 1. utgave av UNN sin Metodebok i Nyfødtmedisin kom ut i 1998. 2. utgave (2003) var betydelig omarbeidet og utvidet. 3. utgave (2009) var en grundig revisjon av hele boken på bakgrunn av oppdatert

Detaljer

Vernepleier utdanning - Stoffskiftesykdommer - Side - 1 - av 13 sider Versjon 13.05.03

Vernepleier utdanning - Stoffskiftesykdommer - Side - 1 - av 13 sider Versjon 13.05.03 Vernepleier utdanning - Stoffskiftesykdommer - Side - 1 - av 13 sider Diabetes mellitus ========================================================= Kronisk stoffskiftesykdom som rammer 2-3 % av den norske

Detaljer

Mann 42 år. Manisk psykose Drukket mye vann Innlegges bevisstløs med kramper Blodgass viser Na 108 Forslag?

Mann 42 år. Manisk psykose Drukket mye vann Innlegges bevisstløs med kramper Blodgass viser Na 108 Forslag? Mann 42 år Manisk psykose Drukket mye vann Innlegges bevisstløs med kramper Blodgass viser Na 108 Forslag? Treating hyponatremia: damned if we do and damned if we don't. Utredning S-Na s-osmolalitet s-k+

Detaljer

Anbefalt oppfølging av fedmeopererte i allmennpraksis (gastric bypass/ gastric sleeve)

Anbefalt oppfølging av fedmeopererte i allmennpraksis (gastric bypass/ gastric sleeve) Anbefalt oppfølging av fedmeopererte i allmennpraksis (gastric bypass/ gastric sleeve) Kontroll hos fastlege 2 uker etter operasjonen. Samtale. Legge plan for videre oppfølging. Har pasienten planlagt

Detaljer

MERETE FAVANG SYKEPLEIER MEDISIN 1 VEST - GASTRO, HUS 2011

MERETE FAVANG SYKEPLEIER MEDISIN 1 VEST - GASTRO, HUS 2011 MERETE FAVANG SYKEPLEIER MEDISIN 1 VEST - GASTRO, HUS 2011 MEDISINSK GASTRO SENGEPOST FÅR MELDT NY PASIENT MANN FØDT I 1950 INNLEGGELSEDIAGNOSE: MAGESMERTER,HEMATEMESE (kaffegrut), ULCUS? TIDLIGERE: OPERERT

Detaljer

Oppfølging etter fedmeoperasjon

Oppfølging etter fedmeoperasjon Oppfølging etter fedmeoperasjon En anbefaling til primærhelsetjenesten for oppfølging av pasienter som er operert med gastrisk bypass eller gastrisk sleeve reseksjon. Anbefalingen er utarbeidet av Fedmepoliklinikken

Detaljer

væskeerstatning (f.eks etter brannskader, hodeskader, brudd, infeksjoner og peritoneal irritasjon)

væskeerstatning (f.eks etter brannskader, hodeskader, brudd, infeksjoner og peritoneal irritasjon) 1. LEGEMIDLETS NAVN Plasmalyte infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Natriumklorid... Kaliumklorid... Magnesiumkloridheksahydrat... Natriumacetattrihydrat... Natriumglukonat...

Detaljer

Indremedisineren. Akutt respirasjonssvikt ved alvorlig sykdom (s. 10) Kan fisk og omega-3- fettsyrer redusere infarktstørrelsen? s.

Indremedisineren. Akutt respirasjonssvikt ved alvorlig sykdom (s. 10) Kan fisk og omega-3- fettsyrer redusere infarktstørrelsen? s. Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 1 2013 3000 2500 2000 y= 2807-156 x; 2p= 0.110 CK max (U/l) 1500 y= 2086-157 x; 2p= 0.004 1000 y= 1260-54 x; 2p= 0.230 500 0 0 1 2 3 4 5

Detaljer

Diabetesnefropati klassifisering, patofysiologi og behandling

Diabetesnefropati klassifisering, patofysiologi og behandling Diabetesnefropati klassifisering, patofysiologi og behandling Lise Røstberg Sneltvedt Examensarbete i farmaci 15 hp Receptarieprogrammet 180 hp Rapporten godkänd: 15 juni 2012 Handledare: Martin Burman

Detaljer

2) Forslag til enhetlige nasjonale kriterier for bruk av neonatale diagnosekoder

2) Forslag til enhetlige nasjonale kriterier for bruk av neonatale diagnosekoder Nummer 2 2005 (PDF) I denne filen finner du hele NeoNytt samlet i ett dokument - Klikk på en av lenkene under Bookmarks i venstre marg av PDF-leseren for å gå direkte til aktuelt kapittel. 1) Fra subgruppestyret

Detaljer

Hvert minutt dør det 6 personer av diabetes på verdensbasis:

Hvert minutt dør det 6 personer av diabetes på verdensbasis: Diabetes er vår nye folke-epidemi. Over en halv million nordmenn lider av diabetes i en eller annen form, og man antar at antallet kommer til å fordobles i løpet av de nærmeste år. Drøyt 200.000 nordmenn

Detaljer

Perinatal asfyksi og resuscitering av nyfødte Hand out til Barneanestesikurs, Tromsø 2014. Fysiologi rundt fødselen (1) Fysiologi rundt fødselen (2)

Perinatal asfyksi og resuscitering av nyfødte Hand out til Barneanestesikurs, Tromsø 2014. Fysiologi rundt fødselen (1) Fysiologi rundt fødselen (2) Perinatal asfyksi og resuscitering av nyfødte Hand out til Barneanestesikurs, Tromsø 2014 Fysiologi rundt fødselen (1) Under utdrivningstiden er livmoren sterkt sammentrukket og placentafunksjonen er kortvarig

Detaljer

INNHOLD: Side FORORD 4. PROSEDYRER Status epilepticus 5. Akutt hjerneslag 8. Hodeskader 14. Hyperakutt hodepine 17. Subarachnoidalblødning 18

INNHOLD: Side FORORD 4. PROSEDYRER Status epilepticus 5. Akutt hjerneslag 8. Hodeskader 14. Hyperakutt hodepine 17. Subarachnoidalblødning 18 INNHOLD: Side FORORD 4 PROSEDYRER Status epilepticus 5 Akutt hjerneslag 8 Hodeskader 14 Hyperakutt hodepine 17 Subarachnoidalblødning 18 Synkope og kramper 20 Redusert bevissthetsnivå inkludert koma 23

Detaljer

SPIS RIKTIG YT MER! Tine Mejlbo Sundfør Klinisk ernæringsfysiolog Synergi Helse AS

SPIS RIKTIG YT MER! Tine Mejlbo Sundfør Klinisk ernæringsfysiolog Synergi Helse AS SPIS RIKTIG YT MER! Tine Mejlbo Sundfør Klinisk ernæringsfysiolog Synergi Helse AS Hva er idrettsernæring? Anstrengt forhold til mat, spiseforstyrr elser Riktig timing av måltider Kosthold som - gir optimalt

Detaljer

Førstehjelp. Kapittel 7. Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen.

Førstehjelp. Kapittel 7. Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen. Kapittel 7 Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen. Når du har lest dette kapitlet, skal du ha lært hvordan du utfører førstehjelp dersom det oppstår behov for akutt

Detaljer

Det akutt syke barnet- hva gjør vi når det haster? Thomas Rajka Barneintensiv seksjon Barnemedisinsk avdeling Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Det akutt syke barnet- hva gjør vi når det haster? Thomas Rajka Barneintensiv seksjon Barnemedisinsk avdeling Oslo Universitetssykehus, Ullevål Det akutt syke barnet- hva gjør vi når det haster? Thomas Rajka Barneintensiv seksjon Barnemedisinsk avdeling Oslo Universitetssykehus, Ullevål Kasus 1 2 mnd gml gutt hoste og hvesing i 7 dager Respirasjonsfrekvens

Detaljer

Akutte metaboliske acidoser og hyperglykemiske kriser

Akutte metaboliske acidoser og hyperglykemiske kriser Akutte metaboliske acidoser og hyperglykemiske kriser Hvad gør vi i den akutte fase? Overlege Per Martin Bådstøløkken, Akershus Universitetssykehus Oversikt Akutt metabolisk acidose: Laktat acidose Diabetisk

Detaljer

Levertransplantasjon. Et informasjonshefte til pasienter og pårørende

Levertransplantasjon. Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Levertransplantasjon Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Dette heftet er laget for deg som er under utredning til, og som skal gjennomgå en levertransplantasjon, og for dine pårørende. Trinn

Detaljer

VIDEREGÅENDE FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Videregående førstehjelp Deltakerhefte. Versjon 1 januar 2015

VIDEREGÅENDE FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Videregående førstehjelp Deltakerhefte. Versjon 1 januar 2015 1 Videregående førstehjelp Deltakerhefte Kjære kursdeltaker! Velkommen som deltaker på Videregående førstehjelp i Norges Røde Kors Hjelpekorps! 2 Dette kurset bygger på kurset «Kvalifisert førstehjelp»

Detaljer

METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS

METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS Kjære leser. Metodebok for Intensivmedisinsk seksjon, Kirurgisk Serviceklinikk, Haukeland Universitetsykehus

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

Utredning, behandling og oppfølging av diabetespasienten i allmennpraksis. Tore Eggen, spesialist allmennmedisin Kirkegata Legesenter

Utredning, behandling og oppfølging av diabetespasienten i allmennpraksis. Tore Eggen, spesialist allmennmedisin Kirkegata Legesenter Utredning, behandling og oppfølging av diabetespasienten i allmennpraksis Tore Eggen, spesialist allmennmedisin Kirkegata Legesenter Definisjon Klassifikasjon - diabetes type 1 - diabetes type 2 Utredning/diagnostikk

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Type 2-diabetes... 3

Innholdsfortegnelse. Type 2-diabetes... 3 En informasjonsbrosjyre fra Ditt Apotek Diabetes Innholdsfortegnelse Om diabetes... 3 Type 1-diabetes... 3 Type 2-diabetes... 3 Risikotest/ diabetestest... 4 BLODSUKKERREGULERING OG EGENMÅLING... 5 Normal

Detaljer

Gastric bypass. Overlege Per Espen Hovde Hansen Leder Fedmekirurgi Haugesund Sykehus Helse Fonna HF

Gastric bypass. Overlege Per Espen Hovde Hansen Leder Fedmekirurgi Haugesund Sykehus Helse Fonna HF Gastric bypass Overlege Per Espen Hovde Hansen Leder Fedmekirurgi Haugesund Sykehus Helse Fonna HF Hva er sykelig overvekt WHO har definer overvekt i form av BMI >30 som sykdom BMI = body mass index =

Detaljer

Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES. 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS

Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES. 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS Disposisjon Nasjonale kliniske retningslinjer - definisjon og klassifisering - diabetesforekomst

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. 1 hetteglass inneholder 10 mg vekuroniumbromid som tilsvarer 2 mg vekuroniumbromid per ml.

1. LEGEMIDLETS NAVN. 1 hetteglass inneholder 10 mg vekuroniumbromid som tilsvarer 2 mg vekuroniumbromid per ml. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Norcuron 10 mg, pulver til injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 hetteglass inneholder 10 mg vekuroniumbromid som tilsvarer 2 mg

Detaljer

METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS

METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS Kjære leser. Metodebok for Intensivmedisinsk seksjon, Kirurgisk Serviceklinikk, Haukeland Universitetsykehus

Detaljer