Klinisk ernæring. Hurtigguide. Klinisk ernæring. Klinisk ernæring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klinisk ernæring. Hurtigguide. Klinisk ernæring. Klinisk ernæring"

Transkript

1 Hurtigguide B. Braun Medical AS 3142 Vestskogen Telefon: Telefax:

2 Innledning Underernæring er hyppig forekommende hos hospitaliserte pasienter. Opptil 30% av innlagte i sykehus er i ernæringsmessig risiko. Flere B. Braun Melsungen AG er et familie-eid selskap, som studier har vist at ernæringsstatus kan forverres under sykehus - tilbyr oppholdet. førsteklasses Dette er assosiert produkter med og økt prosessorienterte morbiditet og mortalitet 1 ). tjenester For å forebygge tilhelsevesen underernæring over hele i sykehus, verden. har Vi tilstreber Europarådet å kommet være med anbefalinger en sterk og pålitelig som bl.a. partner inkluderer. Vår screening fremgang av den er enkelte basert pasients på ernæringsmessige kontinuerlig utvikling, risiko. Metoden og 160 års for tradisjon. screening bør ta hensyn til både ernæringsstatus og sykdommens alvorlighetsgrad 2 ). B. Braun Melsungen AG er et familie-eid selskap, som tilbyr første - klasses produkter og prosessorienterte tjenester tilhelsevesen over hele verden. Vi tilstreber å være en sterk og pålitelig partner, også på området ernæring. 1 ) COUNCIL OF EUROPE. Food an Nutritional care in hospitals: how to prevent undernutrition. Reports and recommendations of the Committee of Experts on nutrition, food safety and consumer protection. ISBN ) COUNCIL OF EUROPE. COMMITTEE OF MINISTERS. Resolution Res AS(2003)3 on food and nutritional care in hospitals of Ministers Simple Search: keyword: ResAP(2003)3. Search periode Innhold Side Innledning 2 Ernæringsvurdering 5 Enteral eller parenteral administreringsvei Strategi 7 Parenteral ernæring 9 Hensyn ved intensivpleie, nyresvikt och leversvikt 11 Komplikasjoner feilsøking 13 Oppfølging 14 NuTRIflex -systemet 15 Guide for å velge riktig NuTRIflex Lipid-versjon 15 Tillegg: 1. Innhold i NuTRIflex Lipid BMI Body Mass Index MUST Malnutrition Universal Screening Tool SGA Subjective Global Assessment Vanlige spørsmål om NuTRIflex Lipid

3 Energistatus har en sentral betydning for vår evne til å håndtere sykdommer generelt, og infeksjoner, operasjoner og trauma spesielt. Målet med ernæringsterapi er å forbedre behandlingsresultatene ved å unngå underernæring opprettholde kroppsvev og fungerende plasmaproteinlager forebygge mangel på makro- och mikronæringsstoffer Dette siste er årene praktisk har produktsortimentet guide i hvordan du økt. vurderer Dette ernæringsstatus en praktisk guide til dine i hvordan pasienter, du og gir igangsetter dine pasienter riktige tilstrekkelig tiltak for å næring nå ernæringsmålet. Heftet presenterer (total parenteral også de nutrition) forskjellige fra B. parenterale Braun. Du med TPN-løsninger finner ernæringsløsningene mye mer informasjon fra B. Braun, på vår Nutriflex nettside: og NuTRIflex Lipid. Ernæringsvurdering Ernæringsstatus kan vurderes ved hjelp av ulike metoder. Eksempler er: KV kroppsvekt (kg) H høyde (m) BMI Body Mass Index = kg/m 2 MUST Malnutrition Universal Screening Tool SGA Subjective Global Assessment På side kan du lese om hvordan du bruker disse metodene. Vurdering av ernæringsstatus Velernært Underernært Kraftig underernært Vekttap <5 % Vekttap >5 % Vekttap >10 % på 6 måneder på 6 måneder på 6 måneder Ikke/lavt tap av Middels tap av Stort tap av underhudsfett underhudsfett underhudsfett Tilfredsstillende Redusert Stort tap av apetitt matinntak muskelmasse S-Albumin >35 g/l S-Albumin <35 g/l S-Albumin <30 g/l, ødem NB! Serum-Albumin verdien kan være lav av andre årsaker enn underernæring, for eksempel inflammatorisk påvirkning, væskeerstatning i forbindelse med brannskade etc. 4 5

4 Anbefalt tilførsel: Behov Basalt Middels Kraftig Væske (ml per kg/dag) a) a) a) Aminosyrer 1,0 b) 1,0-1,25 b) 1,5 b,c,d) (g pr. kg/dag) Glukose (minste 100 e) 100 e) 100 e) inntak g/pr. dag) Lipider g/kg/dag 0,5 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0 Total energi (kcal/kg) a) a) a) Elektrolytter, spor- Tilstrekkelig for å dekke dagsbehovet stoffer, vitaminer a) ASPEN in JPEN 22 (1998) b) W. Behrendt et al., Infusionstherapie 17 (1990) c) O. Pitkänen et al., Clinical Nutrition 10 (1991) d) J. Larsson et al., Br. J. Surg. 77 (1990) e) J. L. Gamble, Harvey Lectures 42 (1947) Vurdering / beregning av energiforbruk (EF) Når det er nødvendig med tilleggsernæring i lengre perioder (> 1 uke), anbefales Harris-Benedict-formelen brukt for å beregne basalt energibehov. Det faktiske energiforbruket er normalt høyere, og kan anslås ved å multiplisere EF med aktivitets-/ skadefaktoren. Formel: Mann: Kvinne: x BW + 5 x høyde x alder x BW x høyde x alder Enteral eller parenteral administrasjonsvei Strategi Bruk om mulig den enterale administrasjonsveien. Registrer og dokumenter energiinntaket. Ordiner energimåltider for den enkelte pasient. Noter alle mulige ikke-ernæringsavhengige energikilder, for eksempel Propofol- Lipuro. Obs! Intensivpasienter har ofte tarmdysfunksjon. I så fall skal også den parenterale administrasjonsveien benyttes. Korttidsbehandling Nasogastrisk Duodenal Jejunal Ja Enteral ernæring (EN) Fungerende mage-tarmkanal Langtidsbehandling Gastronomi Jejunostomi Korttidsbehandling Delvis parenteral ernæring perifer vene Retnings linjer: Om næringsinntaket pr. os ikke er til strekkelig: 1. Justere kosten. Ordiner enteralt tilskudd. Parenteral ernæring (PN) Langtidsbehandling Total parenteral ernæring sentral vene Om dette ikke fungerer: 2. Gi enteral ernæring via sonde, med fri tilførsel pr. os om mulig. Vær oppmerksom på målet for energi behandlingen, og juster den enterale ernæringen etter pasientens basallidelse og faktiske behov. Nei 6 7

5 Om energimålet ikke oppnås med enteral ernæring via sonde: 3. Gi tilstrekkelig mengde parenteral ernæring. Velg NuTRIflex Lipid peri som kan infunderes i perifer vene. Om enteral ernæring er kontraindisert, eller om den ikke fungerer optimalt av andre grunner: 4. Gi total parenteral ernæring TPN. På side 15 kan du lese om hvordan du velger riktig. Parenteral ernæring Pasient som behandles på moderne sykehus skal ha tilstrekkelig energi- og substratinntak. Den parenterala administrasjonsveien kan med fordel benyttes når det er vanskelig eller umulig med andre ernæringsalternativer. Nå for tiden kan tilstrekkelig ernæringsmengde oppnås ved å gi pasienten total parenteral ernæring (TPN). Behandlingen kan tilpasses individuelt for å dekke ulike behov. På kort sikt kan vi korrigere for ubalanse. På lengre sikt kan vi opprettholde ernæringsbalansen. Praktisk tilnærming for å beregne individuelle behov Det er viktig å gripe tidlig inn for å forhindre underernæring. Hos en allerede underernært pasient benyttes ernæringsstøtte for å gjenvinne næringsbalansen i kroppsvev og gjenopprette organfunksjonen. 1. En velernært pasient skal initialt få glukose med elektrolytter postoperativt, minst g/dag (obligatorisk dagsbehov). Anbefalt produkt: Glukacel 1000 kj, Glukacel 2000 kj. Dersom næringsinntak pr. os eller enteralt ikke vil være tilstrekkelig (de første 2-3 dagene), skal PN igangsettes den første uken. 2. En pasient som er underernært, eller har kraftig forhøyet stressnivå, skal få total parenteral ernæring så snart pasientens tilstand tillater det, dvs. når dehydrering og sirkulasjonsforstyrrelser er behandlet og tilførte substanser kan tas opp av kroppscellene. 3. Underernærte/sultende pasienter skal få ernæringsbehandling så tidligt som mulig. Elektrolyttbalansen overvåkes. (Spesielt kalium, fosfat og magnesium). Underernærte pasienter har større behov for ernæringsbehandling enn velernærte pasienter. De blir anabolske med ernæring, og bygger opp intracellulær masse. Hos underernærte pasienter kan oppstart av parenteral ernæring medføre overbelastningssymptomer (refeeding syndrom) med en rask endring av væskebalansen, hypofosfatemi, hypokalemi, utvikling av lungeødem og hjertesvikt. Langsom opptrapping over 3-4 dager anbefales derfor. Dag 1: 50% av utregnet behov. Dag 2: 60-70% av utregnet behov. Dag 3: 100% av utregnet behov. 8 9

6 Venøs inngang Benytt en perifer administrasjonsvei til kortvarig parenteral ernæring. Gi gjerne aminosyrer, glukose og fett samtidig i en storpose. Infusjonsløsningen må ha osmolalitet lavere enn 1100 mosmol/kg. Anbefalte produkter: NuTRIflex Lipid peri Vasofix (perifer venkanyle) Ved behov for lengre perioder med PN, lengre enn en uke, anbefales et SVK (sentralt venekateter). Velg gjerne et flerlumen kateter. Anbefalte produkter: NuTRIflex Lipid peri, plus, special Certofix, Cavafix For langtidsbehandling, f.eks. ved TPN hjemmebehandling, skal et implanterbart portsystem brukes. Anbefalte produkt: Celsite ST301 H subkutan port med high flow-kateter. Mer informasjon finnes på vår webside Vurderinger av intensivpasienter, nyresvikt og leversvikt Ernæring til intensivpasienter Intensivpasienter er en svært heterogen gruppe når det gjelder underliggende sykdom, alder og ernæringsstatus. Derfor skal behandlingen fokusere på organsystemene og hvordan bivirkninger unngås gjennom nøye overvåkning av pasienten. Eksempler: Mål energiomsetningen gjennom indirekte kalorimetri, eller bruk Harris-Benedict-formelen og beregn. Forsok å nå energimålet ved å bruke TPN eller en kombinasjon av PN och EN. Gi alle komponenter kontinuerlig i timer. Overvåk nøye blodsukkernivået (S-glukose), serum-urea (S-urea) og triglycerider. Dersom S-glukose >6 mmol/l: Gi insulin. Bruk LGN (lavglukose-ernæring) med NuTRIflex Lipid peri. Dersom triglycerider >5 mmol/l: Bruk Vasolipid MCT/LCT og/eller minsk infusjonshastigheten. Dersom S-urea >20 mmol/l og er økende: Minsk infusjonshastigheten på aminosyrene. Dersom > 40 mmol/l: Benytt hemofiltrering/hemodialyse. Bruk balanserte lipidemulsjoner, f.eks. Vasolipid MCT/LCT eller Lipidem. Ernæring ved akutt nyresvikt Typiske metabolske komplikasjoner er f.eks.: Økende katabolisme Redusert glukosetoleranse Langsom eliminering av lipider 10 11

7 Forstyrrelser i proteinmetabolismen Risiko for væskeretensjon Risiko for elektrolyttforstyrrelse Forsøk å oppnå en balansert, fullstendig ernæring. Bruk dialyse for å regulere væske- og elektrolyttbalansen, og for å muliggjøre tilstrekkelig ernæring. Mål energiforbruket (EF) gjennom indirekte kalorimetri (om dette er tilgjengelig). Dersom dette ikke er mulig, kan energien beregnes ved hjelp av Harris-Benedictformelen + 25 %. Bruk en balansert aminosyreløsning og beregn ca 1,25 g aminosyrer (AS)/kg/dag. S-urea skal være >30 mmol/l. Produktforslag: Nutriflex special eller NuTRIflex Lipid special. Ernæring ved akutt leversvikt Typiske komplikasjoner er f. eks.: Økt katabolisme Redusert glukosetoleranse Insulinresistens Aksellerert lipideliminering Forstyrret proteinmetabolisme Akutte leversykdommer, hepatitt og forgiftning, kan gi økt risiko for hypoglykemi. Mål energiforbruket (EF) gjennom indirekte kalorimetri hvis dette er tilgjengelig. Hvis ikke, kan energien beregnes ved hjelp av Harris-Benedict-formelen + 25 %. Bruk en balansert aminosyreløsning og beregn ca 1,25 g aminosyrer AS/kg/dag. Ved akutt svikt (begynnende leverkoma) består ernæringen i praksis av karbohydrater (glukose) som gis parenteralt. Komplikasjoner feilsøk? Komplikasjoner Mulig årsak Behandling Takykardi, feber, Infeksjon Behandle infeksjon, brystsmerter, forvirring overbelastning senk infusjonhastigheten Hyperglykemi > 8 mmol/l For stor glukose- Minske glukoseinfusjon, insulin- belastningen, resistens vurder insulin Forhøyet urea-innhold Lav energitilførsel, Redusere aminosyreeller høy tilførsel av belastningen, øke aminosyrer, eller ned- energitilførselen satt nyrefunktion Hypertriglyceridemi Nedsatt evne til Minske lipidbelast- (> 5 mmol 8 t etter bryte ned lipider ningen, bruk infusjon) MCT-/LCT-emulsion Hyperkapni (pco2 > 6,5) Nedsatt ventilasjonskapasitet, for høy glukosehastighet? Smerte i blodkar Tromboflebitt etter Skift innstikksted, hyperosmolær vurder å løsning, eller store bruke SVK elektrolyttilsetninger Obstruksjon av SVK Utfelling, inkompati- Skyll kateteret med biliteter, blodpropp, 45% etanol eller fettdeposisjon liknende Sepsis Bakteriell kontaminering Ta dyrkningsprøve fra perifert blod og kateterspiss. Gi antibiotika

8 Oppfølging Væskebalanse: Skal overvåkes hos alle pasienter. Ikke aksepter raske vektøkninger. Forsøk å opprettholde væskebalansen, eller hold den lett negativ. Gi diuretika ved behov. Kroppsvekt: Skal kontrolleres daglig hos intensivpasienter. Øvrige pasienter kontrolleres 2 4 ganger/uke. Raske forandringer har sammenheng med væskebalansen. Proteinanalyse: Kan være av verdi for å følge visse plasmaproteiner ved langtidsbehandling (f. eks. S-prealbumin, S-transferrin). S-glukose og S-urea: Hyperglykemi må unngås. Om S-glukose er høyt, overvei først å senke glukosetilførselen. Om glukosetilførselen er tillfredsstillende; vurder insulinbehandling. Ved økning i ureaverdien: Kontroller energitilførselen. Dersom verdien er tilfredsstillende, må nyrefunksjonen vurderes. Hvis nyrefunksjonen er normal og energiinntaket tilfredsstillende, skal tilførselen av aminosyrer justeres til S-urea har stabilisert seg. Temperatur: Økt kroppstemperatur kan være et tegn på infeksjon. Hvis infeksjon kan utelukkes, må energiintaket bedømmes (termogenes øker ikke kroppstemperaturen). Lungefunksjon: Høy glukosetilførsel fører til ventilasjonsstress. En stor mengde kulldioksyd må ventileres pr. energienhet. Bruk lipid som alternativt substrat. Leverfunksjon: Parenteral ernæring kan lede til økte nivåer av S-Alk-fosfatase og S-bilirubin, spesielt i kombinasjon med tarmhvile. Leverfunksjonsverdiene skal kontrolleres en gang i uken under PN. NuTRIflex -systemet NuTRIflex -systemet er tilpasset ernæringsbehandling til pasienter med ulike sykdommer og behov. Våre produkter har spesifikke farmakologiske egenskaper, f. eks. for aminosyreprofil, MCT-/LCT-emulsjon, karbohydrat/lipid-forholdet, glukosekonsentrasjoner, antioxidanter og elektrolytter. Det finnes flere ulike alternativer for ernæringsbehandlingen. For å redusere arbeidsbelastning og kostnader, velger du NuTRIflex Lipid-løsningene i trekammerposer, der MCT-/LCTlipidemulsjonen inngår. For større fleksibilitet, velg en kombinasjon av Nutriflex tokammerpose og Lipidem, Vasolipid MCT/LCT-emulsjonene og/eller Propofol- Lipuro. Velg den riktige NuTRIflex Lipid-versjonen KV kg Basalt Økt Økt behov med behov (ml) behov (ml) væskerestriksjon (ml) 45 peri 1250 plus 1875 special peri 1875 plus 1875 special peri 1875 plus 1875 special peri 1875 plus 1875 special peri 1875 plus 2500 special peri 2500 plus 2500 special peri 2500 plus 2500 special peri 2500 plus 2500 special

9 Vedlegg 1: Innholdsfortegnelse NuTRIflex Lipid Vedlegg 2: Kroppsvekt (kg) BMI = Body Mass Index (Høyde i m)2 NuTRIflex Lipid trekammerpose peri plus special Vekt (kg) Overvekt Innhold: 1250 ml 1875 ml 2500 ml 1250 ml 1875 ml 2500 ml 1250 ml 1875 ml Energi total (kcal) Energi non-protein(kcal) Aminosyrer (g) ,8 108 Nitrogen (g) 5,7 8,6 11,4 6,8 10,2 13, Glukose (g) Fett (Vasolipid ) (g) Na+ (mmol) ,5 K+ (mmol) , ,5 Ca++ (mmol) 3 4, ,3 8 Mg++ (mmol) 3 4, ,3 8 Zink (mmol) 0,03 0,05 0,06 0,03 0,05 0,06 0,04 0,06 Cl - (mmol) , Fosfat (mmol) 7,5 11, , Acetat (mmol) , Osmolalitet (mosmol/kg) Vitaminer og spormetaller tilsettes parenteral ernæring for å dekke pasientens daglige behov. Standard mengde for å dekke daglig behov hos voksne er uthevet. Soluvit (hgl.) 1 1-1,5 1-2) 1 1-1, ,5 Vitalipid Adult (ml) Tracel (ml) I tillegg kan det ved behov gjøres følgende tilsetninger sammen eller hver for seg: Na+ og K+ (mmol) Ca++ (mmol) 7 10, ,7 7 Mg++ (mmol) 7 10, ,7 7 Insulin* (IE) Dipeptiven (ml) Undervekt Idealvekt *Insulin Actrapid *Insulin Actrapid *Insulin Actrapid Novo Nordisk Novo Nordisk Novo Nordisk Dosering: Max 40 ml/kg/døgn Dosering: Max 40 ml/kg/døgn Dosering: Max 35 ml/kg/døgn Inf.hastighet: Max 2,5 ml/kg/t Inf.hastighet: Max 2,0 ml/kg/t Inf.hastighet: Max 1,7 ml/kg/t 16 Lengde (m) 17

10 Vedlegg 3: MUST Malnutrition Universal Screening Tool Vurdering Vurdering Vurdering Vurdering Vurdering 1. Mål høyde og vekt. Beregn BMI ved hjelp av tabellen (side 17). 2. Bruk det prosentuelle, ikke planlagte vekttapet. (Se under). 3. Fastslå effekten av akutt sykdom. Finn score (side 20). 4. Summer score fra trinn 1, 2 og 3 som beskriver den totale risiko for underernæring. 5. Bruk retningslinjer for behandling og/eller lokal fremgangsmåte for å utvikle en pleieplan. Mer informasjon finnes på Vedlegg 4: SGA Subjective Global Assessment of Nutritional Status Anamnese Vektøkning de seneste 6 måneder Minsket Ingen forandring Økt Vektnedgang i kg Vektnedgang i % Vektendring de siste 2 ukene Minsket Ingen forandring Økt Forandret ernæringsinntak (Sammenliknet med normalt) Ja Nei Forandring over antall uker Type forandring: Suboptimal, fast føde God flytende kost Flytende lavkalorikost Sult Økt inntak Gastrointestinale symptomer (etter >2 uker) Føler seg dårlig Brekninger Minsket appetitt Diaré Fysisk kapasitet Uforandret Redusert Økt Redusert funksjonell kapasitet i antall uker Type redusert funksjonell kapasitet: Orker mindre enn normalt Kan forflytte seg, men dårlig styrke Sengeliggende Kroppslig undersøkelse Spesifiser for hvert punkt: 0 = normal, 1 = lett, 2 = middels, 3 = alvorlig Redusert subkutant fett (triceps, bryst) Minsket muskelmasse (quadriceps femoris, deltoideus) Ødem i anklene Sakrale ødem Ascites SGA A. Velernært B. Underernært C. Kraftig underernært SGA - Subjective Global Assessment of Nutritional Status, A. S. Detsky et al. (1987) 18 19

11 Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) Vurdering 1 + Vurdering 2 + Vurdering 3 BMI poeng poeng for vekttap poeng for effekt av akutt sykdom BM kg/m 2 Poeng >20 (>30 fedme) = 0 18,5 20 = 1 < 18,5 = 2 Ikke planlagt vektreduksjon de siste 3-6 månedene % Poeng <5 = = 1 > 10 = 2 Poeng 2 Pasienten er akutt syk, og har ikke fått ernæring, eller vil komme til å få ernæring på 5 døgn Om høyde og vekt ikke kan kontrolleres, se informasjon på neste side om alternative målinger og bruk av subjektive kriterier. Vurdering 4 total risiko for underernæring Bedøm den totale risiko for underernæring ved å legge sammen poengene. Score: 0 = liten risiko Score: 1 = midd els risiko Score: 2 eller mer = høy 0 score lav risiko Klinisk behandling Gjenta screening sykehus: 1 gang / uke sykehjem: 1 gang / måned helsesenter pas. >75 år: 1 gang / år Vurdering 5 retningslinjer for behandling 1 score middels risiko Observer Dokumenter kostinntak i 3 dager om pasienten er innlagt i sykehus / sykehjem Bruk etablerte rutiner for videre oppfølging. Gjenta screening sykehus: 1 gang / uke sykehjem: 1 gang / måned helsesenter: hver 2. / 3. måned 2 eller flere score høy risiko Behandling * Kontakt ernæringsfysiolog, ernæringsteam eller følg etablerte retningslinjer Forbedre og øk det totale ernæringsinntaket Kontroller og evaluer pleieplanen sykehus: 1 gang / uke sykehjem: 1 gang / måned helsesenter: 1 gang / måned * Så sant dette ikke er skadelig eller at ernæringsbehandling ikke forventes å ha effekt, eksempelvis døende pasient

12 Vedlegg 5: Vanlige spørsmål NuTRIflex Lipid Om NuTRIflex Lipid-konseptet?: Hva betyr peri, plus og special? S: Navnene gjenspeiler konsentrasjonen. Peri kan infunderes i en perifer vene, plus och special må administreres via en SVK. Special er en høykonsentrert versjon for pasienter med væskerestriksjon og/eller pasienter med kraftig metabolsk stress.?: Vad inneholder de ulike kamrene? S: Det nedre kammeret inneholder aminosyrer og elektrolytter. Det øvre venstre kammeret inneholder glukose, fosfat og sink, det øvre høyre kammaret inneholder lipider. Om utformingen av posen?: Hvorfor har NuTRIflex Lipid-posen en nedre og to øvre kammere? S: Utformning gjør det mulig å blande innholdet i de lipidfrie kamrene, samt visuell inspeksjon av tilsetninger. Kontroller vannløsningen før lipidene blandes.?: Vad er det maksimale volumet som kan tilsettes NuTRIflex Lipid-posen? S: Med alle tilsetninger gjort, kan maksimalt volum totalt bli 4000 ml. Om materialet i posen?: Posen er ganske stiv. Hvorfor? S: Aminosyrer trenger god beskyttelse mot oksygen. Plastfolien har overlegne egenskaper som garanterer høy kvalitet under hele holdbarhetsperioden.?: Hva slags plastmateriale består posen av? S: Co-extrudert film i tre lag. Det innerste (bindande) laget og mellomste laget er av polypropylen, og det ytterste laget av polyamid.?: Hva er den lille papirdelen som ligger i posen? S: En oksygenabsorbator. Den beskytter løsningen mot oksydering.?: Inneholder posen PVC eller latex? S: Nei.?: Hva skjer ved forbrenning av posen? S: Ved forbrenning utvikles CO 2 og vann. Om tilsetninger?: Kan jeg tilsette vitaminer og sporstoffer? Natrium, kalium, fosfat, magnesium? S: Ja, se tilsetningsoversikt på side 6. Kontakt oss på B. Braun hvis du vil ha mer informasjon om tilsetninger. Om blanding?: I hvilkenrekkefølge skal jeg blande de ulike kamrene? A. Blandningsrekkefølge uten tilsetninger: 1. Trykk først på det øvre venstre kammeret for å blande med det nedre kammeret. 2. Trykk på lipidkammeret til slutt. Gjør dette til din standardrutine. Dersom du skulle komme til å blande i motsatt rekkefølge, kan blandningen likevel benyttes. B. Blandningsrekkefølge med tilsetninger: 1. Trykk først på det øvre venstre kammeret (glukose) for å blande med det nedre kammeret (aminosyre)

13 Produktinformasjon 2. Tilsett elektrolytter og sporstoffer via tilsetningsporten. Kontroller at løsningen er klar. 3. Bryt til slutt lipidkammerets forsegling og tilsett fettløselige vitaminer.?: Hvor lenge kan jeg oppbevare posen? A. Med ytterpose: 2 år ved romstemperatur, lysbeskyttet. B. Uten ytterpose: 48 timer ved romstemperatur, 1 uke i kjøleskap, lysbeskyttet. C. Etter at innholdet i kamrene er blandet: 4 døgn ved 2-8 C + 48 timer ved ca 25 C. D. Etter tilsetninger: Umiddelbar bruk. Infusjonen skal avsluttes innen 24 timer. E. Farmasøytisk blanding: Tilsetning skal skje under aseptiske forhold. Testede behandlinger kan oppbevares: ved 2 8 Inntil 4 døgn ved 2-8 C + 48 timer ved 25 C.?: Hvor lenge kan jeg oppbevare en pose med ytterpose på dersom den ikke beskyttes mot lys? S: Posen må beskyttes mot lys, men noen få dager i dagslys på en avdeling kan aksepteres. Må beskyttes mot sollys. Infusjonshastighet?: Hvor raskt kan jeg infundere NuTRIflex Lipid? S: Den maksimale infusjonshastigheten for peri og plus er 40 ml/kg, for special 35 ml/kg. For en pasient som veier 70 kg tilsvarer dette 175 ml/t for peri og plus, og for special 119 ml/t. Nutriflex Lipid peri «Braun» Nutriflex Lipid plus «Braun» Nutriflex Lipid special «Braun» Essensielle fettsyrer, aminosyrer, karbohydrat og elektrolytter. ATC-nr.: B05B A01 INFUSJONSVÆSKE, emulsjon i trekammerpose I+II+III Nutriflex Lipid peri: 1000 ml inneh.: I+II+III: Glukose 64 g (som monohydrat 70,4 g), natriumdihydrogenfosfatdihydrat 0,9 g, sinkacetatdihydrat 5,3 mg, soyaolje 20 g, triglyserider (fettsyrer av medium kjedelengde) 20 g, isoleucin 1,9 g, leucin 2,5 g, lysin 1,8 g (som hydroklorid 2,3 g), metionin 1,6 g, fenylalanin 2,8 g, treonin 1,5 g, tryptofan 0,5 g, valin 2,1 g, arginin 2,2 g, histidin 1 g (som hydrokloridmonohydrat 1,4 g), alanin 3,9 g, aspartinsyre 1,2 g, glutaminsyre 2,8 g, glysin 1,3 g, prolin 2,7 g, serin 2,4 g, magnesiumacetattetrahydrat 0,5 g, natriumacetattrihydrat 0,4 g, kaliumacetat 2,4 g, natriumhydroksid 0,6 g, natriumklorid 0,9 g, kalsiumkloriddihydrat 0,4 g, sitronsyremonohydrat, lecitin fra egg, glyserol, natriumoleat, vann til injeksjonsvæsker. Aminosyreinnhold pr. liter: 32 g. Elektrolyttinnhold pr. liter: 40 mmol Na +, 24 mmol K +, 2,4 mmol Ca 2+, 2,4 mmol Mg 2+, 38,4 mmol Cl -, 0,02 mmol Zn 2+, 6 mmol fosfat, 32 mmol acetat. Nitrogeninnhold pr. liter: 4,6 g. Glukoseinnhold pr. liter: 64 g. Fettinnhold pr. liter 40 g. Energiinnhold pr. liter 3200 kj (764 kcal). Osmolalitet: 920 mosmol/kg. ph 5-6. Nutriflex Lipid plus: 1000 ml inneh.: I+II+III: Glukose 120 g (som monohydrat 132 g), natriumdihydrogenfosfatdihydrat 1,9 g, sinkacetatdihydrat 5,3 mg, soyaolje 20 g, triglyserider (fettsyrer av medium kjedelengde) 20 g, isoleucin 2,3 g, leucin 3 g, lysin 2,2 g (som hydroklorid 2,7 g), metionin 1,9 g, fenylalanin 3,4 g, treonin 1,7 g, tryptofan 0,5 g, valin 2,5 g, arginin 2,6 g, histidin 1,2 g (som hydrokloridmonohydrat 1,6 g), alanin 4,7 g, aspartinsyre 1,4 g, glutaminsyre 3,4 g, glysin 1,6 g, prolin 3,3 g, serin 2,9 g, magnesiumacetattetrahydrat 0,7 g, natriumacetattrihydrat 0,2 g, kaliumacetat 2,7 g, natriumhydroksid 0,8 g, kalsiumkloriddihydrat 0,5 g, sitronsyremonohydrat, lecitin fra egg, glyserol, natriumoleat, vann til injeksjonsvæsker. Aminosyreinnhold pr. liter: 38,4 g. Elektrolyttinnhold pr. liter: 40 mmol Na +, 28 mmol K +, 3,2 mmol Ca 2+, 3,2 mmol Mg 2+, 36 mmol Cl -, 0,02 mmol Zn 2+, 12 mmol fosfat, 36 mmol acetat. Nitrogeninnhold pr. liter: 5,4 g. Glukoseinnhold pr. liter: 120 g. Fettinnhold pr. liter 40 g. Energiinnhold pr. liter 4240 kj (1012 kcal). Osmolalitet: 1540 mosmol/kg. ph 5-6. Nutriflex Lipid special: 1000 ml inneh.: I+II+III: Glukose 144 g (som monohydrat 158,4 g), natriumdihydrogenfosfatdihydrat 2,5 g, sinkacetatdihydrat 7 mg, soyaolje 20 g, triglyserider (fettsyrer av medium kjedelengde) 20 g, isoleucin 3,3 g, leucin 4,4 g, lysin 3,2 g (som hydroklorid 4 g), metionin 2,7 g, fenylalanin 4,9 g, treonin 2,5 g, tryptofan 0,8 g, valin 3,6 g, arginin 3,8 g, histidin 1,8 g (som hydrokloridmonohydrat 2,4 g), alanin 6,8 g, aspartinsyre 2,1 g, glutaminsyre 4,9 g, glysin 2,3 g, prolin 4,8 g, serin 4,2 g, magnesiumacetattetrahydrat 0,9 g, natriumacetattrihydrat 0,3 g, kaliumacetat 3,7 g, natriumhydroksid 1,2 g, natriumklorid 0,4 g, kalsiumkloriddihydrat 0,6 g, sitronsyremonohydrat, lecitin fra egg, glyserol, natriumoleat, vann til injeksjonsvæsker. Aminosyreinnhold pr. liter: 57,4 g. Elektrolyttinnhold pr. liter: 53,6 mmol Na +, 37,6 mmol K +, 4,2 mmol Ca 2+, 4,2 mmol Mg 2+, 48 mmol Cl -, 0,03 mmol Zn 2+, 16 mmol fosfat, 48 mmol acetat. Nitrogeninnhold pr. liter: 8 g. Glukoseinnhold pr. liter: 144 g. Fettinnhold pr. liter 40 g. Energiinnhold pr. liter 4941 kj (1180 kcal). Osmolalitet: 2090 mosmol/liter. ph 5-6. Egenskaper: Sikrer et fullstendig parenteralt ernæringsregime. For å sikre optimal utnytting av aminosyrene i proteinsyntesen, kreves det administrering av en energikilde. Glukose er valgt som karbohydrat fordi det kan benyttes direkte. Fett har høy energitetthet og tilfører essensielle fettsyrer for syntese av cellekomponenter og prostaglandiner. Fettemulsjonen inneholder triglyserider med fettsyrer av medium og lang kjedelengde. Elektrolytter administreres for å opprettholde metabolske og fysiologiske funksjoner. Innholdsstoffene er tilgjengelige for metabolisme umiddelbart etter intravenøs infusjon. Indikasjoner: Nutriflex Lipid peri: Tilførsel av energi, essensielle fettsyrer, aminosyrer, elektrolytter og væske ved parenteral ernæring til pasienter med mild til moderat katabolisme når oral eller enteral næringstilførsel er umulig, utilstrekkelig eller kontraindisert. Nutriflex Lipid plus: Tilførsel av energi, essensielle fettsyrer, aminosyrer, elektrolytter og væske ved parenteral ernæring til pasienter med moderat katabolisme når oral eller enteral næringstilførsel er umulig, utilstrekkelig eller kontraindisert. Nutriflex Lipid special: Tilførsel av energi, essensielle fettsyrer, aminosyrer, elektrolytter og væske ved parenteral ernæring til pasienter med moderat til alvorlig katabolisme når oral eller enteral næringstilførsel er umulig, utilstrekkelig eller kontraindisert. Kontraindikasjoner: Forstyrrelser i aminosyremetabolismen, forstyrrelser i lipidmetabolismen, hyperkalemi, hyponatremi, ustabil metabolisme (f. eks. alvorlig posttraumatisk syndrom, ustabil diabetes, koma av ukjent årsak), hyperglykemi som ikke reponderer på insulindoser opptil 6 enheter insulin pr. time, acidose, intrahepatisk kolestase, alvorlig lever- eller nyresvikt, manifest hjertesvikt, uttalt hemoragisk diatese, akuttfasen av hjerteinfarkt og slag, akutt tromboemolisme, fettemboli, overfølsomhet overfor soyaeller eggproteiner eller andre innholdsstoffer. Ustabil livstruende sirkulatorisk status, utilstrekkelig cellulær oksygentilførsel, hyperhydrering, forstyrrelser i elektrolytt- og væskebalansen, akutt lungeødem, 24 25

14 Produktinformasjon akutt hjertesvikt. Kontraindisert til barn under 2 år. Bivirkninger: Lett økning i kroppstemperatur, flushing, kuldefølelse, skjelving, nedsatt appetitt, kvalme, brekninger, dyspné, hodepine, ryggsmerter, skjelettsmerter, smerter i bryst- og lumbalregionen, hypotensjon eller hypertensjon, hypersensitivitetsreaksjoner. Varmeflushing eller blålig misfarging av huden (cyanose) kan forekomme. Dersom disse bivirkningene oppstår, skal infusjonen stoppes eller fortsette med lavere dosering. Vær oppmerksom på mulighetene for et overloading -syndrom. Dette kan oppstå som et resultat av individuelt varierende, genetisk bestemte metabolske forhold og kan forekomme ved forskjellige infusjonshastigheter og doser avhengig av tidligere sykdommer. Forbindes med følgende symptomer: Hepatomegali med og uten icterus, splenomegali, fettinfiltrasjon av organer, patologiske leverfunksjonsparametre, anemi, leukopeni, trombocytopeni, blødningstendens og blødninger, endringer eller reduksjon i blodets koagulasjonsfaktorer, feber, hyperlipidemi, hodepine, magesmerter, tretthet. Peri: Ved tegn på irritasjon i årevegg, veneinflammasjon eller tromboflebitt bør bytte av infusjonssted vurderes. Forsiktighetsregler: Forsiktighet må utvises ved tilfeller av forhøyet serumosmolaritet. Bør administreres med forsiktighet til pasienter med nedsatt hjerte- eller nyrefunksjon. Forstyrrelser i væske-, elektrolyttog syre-basebalansen bør korrigeres før infusjonsstart. For hurtig infusjon kan føre til for stor væsketilførsel og påfølgende patologiske elektrolyttforstyrrelser i serum, hyperhydrering og lungeødem. Ved infundering må triglyseridkonsentrasjonen i serum måles. Administrering av lipider er kontraindisert i tilfeller av hypertriglyseridemi og skal derfor utelukkes før infusjonsstart. Forekomst av hypertriglyseridemi 12 timer etter administrering av lipider indikerer forstyrrelser i lipidmetabolismen. Preparatet må administreres med forsiktighet til pasienter med forstyrrelser i lipidmetabolismen, f. eks. nyresvikt, diabetes mellitus, pankreatitt, nedsatt leverfunksjon, hypotyreose (med hypertriglyseridemi) og sepsis. I slike tilfeller må serumtriglyseridnivåene kontrolleres nøye. Ved tegn eller symptomer på anafylaktisk reaksjon må infusjonen umiddelbart avbrytes. Øker triglyseridkonsentrasjonen i plasma til mer enn 3 mmol/liter, reduseres infusjonshastigheten. Forblir triglyseridkonsentrasjonen i plasma over 3 mmol/liter, skal tilførselen stoppes frem til normalisering av plasmanivået. Glukosenivået i blodet skal følges. Oppstår det hyperglykemi bør infusjonshastigheten reduseres eller insulin administreres. Ved glukosekonsentrasjon over 14 mmol/liter (250 mg/dl), skal dosen reduseres eller tilførselen avbrytes. Ved langvarig behandling må økt utskillelse av sporstoffer, spesielt kobber og sink, vurderes i forhold til dosering av sporstoffer. Det er nødvendig med kontroll av serumelektrolytter, væskebalanse og syre-basebalanse. Ved tilførsel over lang tid, er kontroll av antall røde blodlegemer og leukocytter, koagulasjonsstatus og hepatisk funksjon nødvendig. Substitusjon av elektrolytter, vitaminer og sporstoffer kan være nødvendig. Preparatet inneholder sink og magnesium, vis forsiktighet ved samtidig administrering av oppløsninger som inneholder disse stoffene. Fettinnholdet kan interferere med visse laboratoriemålinger hvis blodprøven er tatt før fettet er ute av blodstrømmen. Preparatet skal ikke gis samtidig med blod i samme infusjonssett. Det er ikke anbefalt å tilsette andre oppløsninger. Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Sikkerheten ved bruk under graviditet er ikke klarlagt da erfaring fra mennesker er utilstrekkelig. Dyrestudier er heller ikke tilstrekkelig til å utrede eventuelle reproduksjonstoksiske effekter. Preparatet skal bare brukes hvis fordelen oppveier en mulig risiko. Overgang i morsmelk: Amming anbefales ikke. Interaksjoner: Heparin i kliniske doser kan resultere i økt plasmalipolyse etterfulgt av et forbigående fall i triglyseridclearance. Vitamin K 1 i soyaoljen kan interferere med den terapeutiske effekt til kumarinderivater. Dosering: Doseringen tilpasses etter pasientens individuelle behov. kcal/kg kroppsvekt. I spesielle tilfeller, f. eks. brannskadepasienter, kan dosen være høyere. Behandlingens varighet er ikke begrenset. I tilfeller med langtidsadministrering er det nødvendig å komplettere med sporstoffer og vitaminer etter pasientens behov. Ved ev. tilsetting av andre stoffer må forlikeligheten være kjent. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Hypoton hyperhydrering, elektrolyttubalanse og lungeødem. Renalt aminosyretap med påfølgende aminosyreubalanse, kvalme, oppkast og skjelving. Hyperglykemi, glukosuri, dehydrering, hyperosmolalitet, hyperglykemisk og hyperosmolar koma. Overload -syndrom (se Bivirkninger og Forsiktighetsregler). Behandling: Infusjonen må opphøre umiddelbart ved tilfeller av overdose. Videre behandling avhenger av symptomer og alvorlighetsgrad. Når infusjonen gjenopptas etter at symptomene har forsvunnet, anbefales det at infusjonshastigheten økes gradvis under tett oppfølging. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i orginalpakning ved maks. 25 C og beskyttet mot lys. Må ikke fryses. Når pakningen er åpnet, skal preparatet anvendes umiddelbart. Etter blanding kan bruksferdig oppløsning oppbevares ved 2-8 C i 4 dager, og i tillegg i 48 timer ved 25 C. Andre opplysninger: Pakningen er delt i tre kamre adskilt av forseglinger. Bruk bare poser som ikke er skadet og hvor aminosyre- og glukoseoppløsningene er klare. Bruk ikke poser hvor man kan se faseseparasjon (oljedråper) i kammeret med fettemulsjon. Like før bruk må forseglingen mellom kamrene brytes. Alt innhold blandes forsiktig i den nedre posen. Utfør vanlig infusjonsteknikk. Dersom filtre benyttes, må disse være lipidpermeable. Ubenyttet innhold skal kasseres. Se pakningsvedlegg for nærmere bruksanvisning. Pakninger og priser: Nutriflex Lipid peri: 5 x 1250 ml kr 0000, 5 x 1875 ml kr 0000, 5 x 2500 ml kr Nutriflex Lipid plus: 5 x 1250 ml kr 0000, 5 x 1875 ml kr 0000, 5 x 2500 ml kr Nutriflex Lipid special: 5 x 1250 ml kr 0000, 5 x 1875 ml kr 0000, 5 x 2500 ml kr Maks. infusjonshastighet Maks. dose Nutriflex Lipid peri 2,5 ml/kg/time 40 ml/kg/døgn Nutriflex Lipid plus 2 ml/kg/time 40 ml/kg/døgn Nutriflex Lipid special 1,7 ml/kg/time 35 ml/kg/døgn Ved kroppsvekt 70 kg: Aminosyrer Glukose Fett Nutriflex Lipid peri 5,6 g/time 11,2 g/time 7,0 g/time Nutriflex Lipid plus 5,4 g/time 16,8 g/time 5,6 g/time Nutriflex Lipid special 6,8 g/time 17,1 g/time 4,8 g/time Bør administreres ved kontinuerlig infusjon. I løpet av de første 30 minuttene bør man foreta en gradvis økning i infusjonshastigheten opp til ønsket infusjonshastighet. Peri: Spesielt tilpasset administrering via en perifer vene. Behandlingens varighet bør ikke overstige 7 dager. Plus og special: Må administreres via en sentral vene. Generelt anbefales det at den daglige maksimale mengde energi ikke bør overskride

15 Produktinformasjon Nutriflex peri «Braun» Nutriflex plus «Braun» Nutriflex special «Braun» Aminosyrer med karbohydrat og elektrolytter. ATC-nr.: B05B A10 Refusjonsberettiget (T): Nei Nutriflex peri: 1000 ml inneh.: I+II: Isoleucin 2,3 g, leucin 3,1 g, lysin 2,3 g (som hydroklorid 2,8 g), metionin 2,0 g, fenylalanin 3,5 g, treonin 1,8 g, tryptofan 0,6 g, valin 2,6 g, arginin 2,7 g (som monoglutamat 5,0 g), histidin 1,3 g (som hydrokloridmonohydrat 1,7 g), alanin 4,9 g, aspartinsyre 1,5 g, glutaminsyre totalt 3,5 g (som glutaminsyre 1,2 g), glysin 1,7 g, prolin 3,4 g, serin 3,0 g, magnesiumacetattetrahydrat 0,9 g, natriumacetattrihydrat 1,6 g, kaliumdihydrogenfosfat 0,8 g, kaliumhydroksid 0,5 g, natriumhydroksid 0,5 g, glukose 80 g (som monohydrat 88,0 g), natriumklorid 0,2 g, kalsiumkloriddihydrat 0,4 g, vann til injeksjon. Aminosyreinnhold pr. liter: 40,0 g. Elektrolyttinnhold pr. liter: 27,0 mmol Na +, 15,0 mmol K +, 2,5 mmol Ca 2+, 4,0 mmol Mg 2+, 31,6 mmol Cl -, 5,7 mmol fosfat, 19,5 mmol acetat. Nitrogeninnhold pr. liter: 5,7 g. Glukoseinnhold pr. liter: 80,0 g. Energiinnhold pr. liter 2010 kj (480 kcal). Osmolalitet: 900 mosmol/liter. PH 5,3. Nutriflex plus: 1000 ml inneh.: I+II: Isoleucin 2,8 g, leucin 3,8 g, lysin 2,7 g (som hydroklorid 3,4 g), metionin 2,4 g, fenylalanin 4,2 g, treonin 2,2 g, tryptofan 0,7 g, valin 3,1 g, arginin 3,2 g (som monoglutamat 6,0 g), histidin 1,5 g (som hydrokloridmonohydrat 2,0 g), alanin 5,8 g, aspartinsyre 1,8 g, glutaminsyre totalt 4,2 g (som glutaminsyre 1,5 g), glysin 2,0 g, prolin 4,1 g, serin 3,6 g, magnesiumacetattetrahydrat 1,2 g, natriumacetattrihydrat 1,6 g, natriumdihydrogenfosfatdihydrat 3,1 g, kaliumhydroksid 1,4 g, natriumhydroksid 0,2 g, glukose 150,0 g (som monohydrat 165,0 g), kalsiumkloriddihydrat 0,5 g, vann til injeksjon. Aminosyreinnhold pr. liter: 48,0 g. Elektrolyttinnhold pr. liter: 37,2 mmol Na +, 25,0 mmol K +, 3,6 mmol Ca 2+, 5,7 mmol Mg 2+, 35,5 mmol Cl -, 20,0 mmol fosfat, 23,0 mmol acetat. Nitrogeninnhold pr. liter: 6,8 g. Glukoseinnhold pr. liter: 150,0 g. Energiinnhold pr. liter 3310 kj (790 kcal). Osmolalitet: 1400 mosmol/liter. PH 5,7. Nutriflex special: 1000 ml inneh.: I+II: Isoleucin 4,1 g, leucin 5,5 g, lysin 4,0 g (som hydroklorid 5,0 g), metionin 3,4 g, fenylalanin 6,2 g, treonin 3,2 g, tryptofan 1,0 g, valin 4,5 g, arginin 4,7 g (som monoglutamat 8,7 g), histidin 2,2 g (som hydrokloridmonohydrat 3,0 g), alanin 8,5 g, aspartinsyre 2,6 g, glutaminsyre totalt 6,1 g (som glutaminsyre 2,2 g), glysin 2,9 g, prolin 6,0 g, serin 5,3 g, magnesiumacetattetrahydrat 1,1 g, natriumacetattrihydrat 1,6 g, kaliumdihydrogenfosfat 2,0 g, kaliumhydroksid 0,6 g, natriumhydroksid 1,1 g, glukose 240,0 g (som monohydrat 264,0 g), kalsiumkloriddihydrat 0,6 g, vann til injeksjon. Aminosyreinnhold pr. liter: 70,0 g. Elektrolyttinnhold pr. liter: 40,5 mmol Na +, 26,0 mmol K +, 4,1 mmol Ca 2+, 5,0 mmol Mg 2+, 49,5 mmol Cl -, 14,7 mmol fosfat, 22,0 mmol acetat. Nitrogeninnhold pr. liter: 10,0 g. Glukoseinnhold pr. liter: 240,0 g. Energiinnhold pr. liter 5190 kj (1240 kcal). Osmolalitet: 2100 mosmol/liter. PH 5,4. Egenskaper: Sikrer et fullstendig parenteralt ernæringsregime. For å sikre optimal utnytting av aminosyrene i proteinsyntesen, kreves det administrering av en energikilde. Glukose er valgt som karbohydrat fordi det kan benyttes direkte. Tilleggsenergi blir tilført i form av fett. Elektrolytter administreres for å opprettholde metabolske og fysiologiske funksjoner. Innholdsstoffene er tilgjengelige for metabolisme umiddelbart etter intravenøs infusjon. Indikasjoner: Parenteral ernæring. Kontraindikasjoner: Akutt sjokk, medfødte defekter i aminosyremetabolismen, irreversible leverskader og alvorlig uremi når dialysefasiliteter ikke er tilgjengelige. Kontraindisert hos nyfødte og barn opp til 24 måneders alder på grunn av deres spesielle ernæringsbehov. Bivirkninger: Uønskede effekter fra innholdsstoffene i preparatene er sjeldne. De som kan oppstå er vanligvis reversible og går tilbake når behandlingen avbrytes. Kvalme og oppkast kan av og til forekomme. Tilfeller av acidoser har vært rapportert ved administrering av høykonsentrerte oppløsninger av aminosyrer. Ved for rask infusjon kan osmotisk diurese forekomme som et resultat av den høye osmolariteten. Nutriflex peri: Tromboflebitt. Intoleranse opptrer først og fremst ved høye infusjonshastigheter. Nutriflex spesial: Tromboflebitt. Kvalme, oppkast og intoleranse opptrer først og fremst ved høye infusjonshastigheter. Forsiktighetsregler: Væske-, elektrolytt- og syre/base-balansen bør overvåkes. Administrering av preparatene kan føre til hyperglykemi. Blodglukosenivået bør overvåkes og infusjonhastigheten justeres. Som ved all infusjon av store mengder væske bør preparatene administreres med forsiktighet til pasienter med hjerte- og nyredysfunksjon. Det bør utvises forsiktighet ved administrering av parenterale ernæringsoppløsninger som inneholder aminosyrer til pasienter med forstyrrelser i aminosyremetabolismen eller til pasienter med leverdysfunksjon. Varseltrekant: Nei Graviditet/Amming: Innholdstoffene vurderes som næringsstoffer i mengder som ikke overstiger det som anses som ernæringsmessig nødvendig. Dette indikerer at preparatet ikke forårsaker fosterskadelige effekter. Det indikerer også at preparatet ikke påvirker morsmelken på en negativ måte og kan derfor brukes under amming. Interaksjoner: Dosering: Doseringen tilpasses etter pasientens individuelle behov. basal peri plus special Normal dosering ml/døgn ml/døgn ml/døgn ml/døgn Maks. infusjons- hastighet 3,0 2,0 2,0 1,4 (= 60 dråper) (= 40 dråper) (= 40 dråper) (= 28 dråper) ml /kg/time ml /kg/time ml /kg/time ml /kg/time Maks. dose ml/kg/døgn ml/kg/døgn ml/kg/døgn ml/kg/døgn Ved kroppsvekt 70 kg: basal: 2000 ml peri: 2000 ml plus: 2000 ml special: 1500 ml aminosyrer 0,9 g (0,13 g N) 1,2 g (0,17 g N) 1,4 g (0,2 g N) 1,5 g (0,21 g N) /kg/døgn /kg/døgn /kg/døgn /kg/døgn glukose 3,6 g/kg/døgn 2,3 g/kg/døgn 4,3 g/kg/døgn 5,1 g/kg/døgn Ved leverinsuffisiens kan individuell dosejustering være nødvendig. Bør administreres ved kontinuerlig infusjon. Basal, plus og special må administreres via en sentral vene. Peri kan administreres via en perifer vene. Alle infusjonsvæskene kan kompletteres med sporstoffer, vitaminer og elektrolytter i henhold til pasientens individuelle behov. Ved ev. tilsetting av andre stoffer må forlikeligheten være kjent. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Kvalme, oppkast, rødming og svetting er observert og kan skyldes væskeoverskudd. Behandling: Ved mistanke om overdosering bør infusjonshastigheten reduseres, og i alvorlige tilfeller bør infusjonen stoppes. Infusjonen kan gjenopptas når symptomene opphører. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i orginalpakning ved værelsestemperatur og beskyttet mot lys. Infusjonsvæskene bør administreres umiddelbart etter blanding av de to oppløsningene, men blandingen kan oppbevares opptil 7 dager ved værelsestemperatur eller opptil 14 dager i kjøleskap (inkl. administreringstid). Dersom ytterligere tilsetninger blir tilsatt aseptisk, skal blandingen brukes innen 24 timer. Holdbarhet etter anbrudd: 24 timer. Andre opplysninger: Pakningen er utstyrt med en ekstra åpning for tilsetting av tilleggsstoffer. Preparatene må kun blandes med andre oppløsninger der forlikeligheten er dokumentert. Informasjon angående forlikelighet er tilgjengelig fra produsenten. Pakningen er delt i to kamre adskilt av en forsegling. Basal, peri og plus: Tokammerplastposer: 400 ml ml eller 800 ml ml. Special: Tokammerplastposer: 500 ml ml eller 750 ml ml. Det må bare benyttes helt klare oppløsninger fra uskadde pakninger. Like før bruk må forseglingen mellom de to kamrene brytes. Posen holdes vertikalt slik at innholdet i det øvre kammeret strømmer til det nedre kammeret som følge av gravitasjonskraften. Deretter skal pakningen vendes noen ganger for å få en homogen blanding. Aminosyrer, glukose og fett kan blandes i det nedre kammeret etter behov. Ytterligere tilsetting av elektrolytter er mulig. Vanlige forholdsregler for aseptisk fremstilling må følges ved tilsetting av oppløsninger og fettemulsjoner. Fettemulsjoner kan lett tilsettes ved hjelp av et spesialoverføringssett. Gjenværende oppløsning skal kasseres etter infusjon. Forskrivningsregel: Utlevering: Pakninger og priser: Tokammerplastposer: Nutriflex basal: 1000 ml kr 0000, 2000 ml kr Nutriflex peri: 1000 ml kr 0000, 2000 ml kr Nutriflex plus: 1000 ml kr 0000, 2000 ml kr Nutriflex special: 1000 ml kr 0000, 1500 ml kr T: 28 29

16 Produktinformasjon Vasolipid «Braun» Fettemulsjon. ATC-nr.: B05B A02 Lipidem «B. Braun» Fettemulsjon. ATC-nr.: B05B A02 INFUSJONSVÆSKE 100 mg/ml og 200 mg/ml: 1000 ml inneh.: Fraksjonert soyaolje 50 g, resp. 100 g, middels langkjedete triglyserider 50 g, resp. 100 g, egglecithin 8 g, resp. 12 g, glyserol 25 g, natriumoleat 300 mg og sterilt vann. Energiinnholdet pr. liter: 4,28 MJ (1022 kcal), resp. 7,99 MJ (1908 kcal). Fosfatinnhold (fra eggfosfolipider) pr. liter: 9,5 mmol, resp. 14,5 mmol. Osmolalitet: Ca. 330 mosmol/kg vann, resp. ca. 390 mosmol/kg vann. Indikasjoner: Kaloritilførsel med raskt utnyttbare triglyserider med middels kjedelengde (MCT) og tilførsel av essensielle fettsyrer og væske ved parenteral ernæring. Dosering: Pasientens evne til å eliminere fett bør styre doseringen. Mengden av intravenøst tilført fett bør ikke overskride 3 g/kg/døgn. Normalt 1-2 g/kg, dvs ml Vasolipid 100 mg/ml, 5-10 ml Vasolipid 200 mg/ml. Infusjonshastighet: 100 mg/ml: 1,5 ml til maks. 2 ml/kg/time. 200 mg/ml: 0,75 ml til maks. 1 ml/kg/time. Barn og pasienter med redusert ernæringstilstand: Dråpehastigheten korrigeres proporsjonalt med den lavere vekt. Kan gis samtidig med Aminoplasmal og karbohydratoppløsning. Kontraindikasjoner: Tilstander med sterkt forstyrret fettmetabolisme som alvorlig leverskade og akutt sjokk. Forsiktighetsregler: Fetteliminasjonen bør kontrolleres daglig. Ved påvist, eller ved mistanke om leverinsuffisiens bør leverfunksjonen overvåkes. I de tilfeller hvor pasienten ikke tidligere har fått Vasolipid, eller hvor preparatet et indisert for en lang tidsperiode, bør pasientens evne til å eliminere fett kontrolleres. Gjelder særlig hos pasienter med nyreinsuffisiens, ukomplisert diabetes, visse former for leverinsuffisiens, stoffskifteforstyrrelser og sepsis. På morgenen etter første dags infusjon (4-8 timer etter avsluttet infusjon) tas en blodprøve, som for SR (sitrat). Prøven sentrifugeres med rpm. Er plasmaet melkeaktig eller sterkt opalescent, bør den planlagte infusjon utsettes. Det foreligger ingen erfaring med bruk av MCT-emulsjoner hos spedbarn. Bivirkninger: Akutt innsettende svimmelhet, hodepine og frysninger kan forekomme hos enkelte pasienter. Disse bivirkninger forsvinner spontant ved reduksjon av infusjonshastighet eller ved seponering. Egenskaper: Klassifisering/Virkningsmekanisme: Fettemulsjon. Inneholder middels langkjedete triglyserider som metaboliseres raskt og derfor er godt egnet ved akutt energibehov. Fraksjonert soyaolje, dvs. langkjedete triglyserider gir energi og essensielle fettsyrer som inngår som byggestener i biomolekyler med spesifikke funksjoner og bestanddeler i cellemembranen. Fettstoffene er emulgert med egglecithin. Partiklenes størrelse og biologiske egenskaper ligner kroppens chylomikroner. Preparatets vevsvennlige osmolalitet gir liten tromboflebittrisiko. Andre opplysninger: Vasolipid er testet med hensyn til stabilitet i ulike TPN-blandinger som inneholder aminosyrer, glukose, elektrolytter, sporstoffer og vitaminer. Generelt et Vasolipid blandbar med de vanlige infusjonsvæsker og oppløsninger, under forutsetning av at grenseverdier for tilsetning følges. For informasjon om blandbarhet, kontakt B. Braun Medical A/S, tlf Pakninger og priser: 100 mg/ml: 500 ml kr 1389, mg/ml: 250 ml kr 5299,33, 500 ml kr 1389,90. INFUSJONSVÆSKE, emulsjon, 200 mg/ml: 1000 ml inneh.: Triglyserider av middels kjedelengde 100 g, renset soyaolje 80 g, omega-3-syretriglyserider 20 g, egglecitin, glyserol, natriumoleat, askorbylpalmitat, helracemisk alfa-tokoferol, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker. Essensielle fettsyrer pr. liter: Linolsyre (omega-6) g, alfalinolensyre (omega-3) 5-11 g, eikosapentaensyre (omega-3) og dokosaheksaensyre (omega-3) 8,6-17,2 g. Energiinnh.: 7900 kj (1910 kcal). Osmolalitet: Ca. 410 mosm/kg. ph 6,5-8,5. Indikasjoner: Tilførsel av fett, inkl. essensielle omega-6- og omega-3-fettsyrer, som del av et parenteralt ernæringsregime til voksne når oral eller enteral ernæring ikke er mulig, er utilstrekkelig eller kontraindisert. Dosering: Voksne: Tilpasses individuelt. Anbefalt dosering: 1-2 g fett pr. kg kroppsvekt pr. dag, tilsv ml Lipidem 200 mg/ml pr. kg kroppsvekt pr. dag. Infusjonen bør foregå ved lavest mulig hastighet. Infusjonshastigheten i de første 15 minuttene bør kun være 50 % av fastsatt maks. infusjonshastighet. Maks. infusjonshastighet: Inntil 0,15 g lipider pr. kg kroppsvekt pr. time, tilsv. inntil 0,75 ml Lipidem 200 mg/ml pr. kg kroppsvekt pr. time. Infusjonshastigheten bør reduseres hos underernærte pasienter. Preparatet bør ikke administreres i mer enn én uke. Kun ved uttalt behov kan emulsjonen administreres i en lengre periode, og da under nøye metabolsk overvåking. Lipidem kan gis både som sentral og perifer intravenøs infusjon. Sikkerhet og effekt hos barn og ungdom er ikke klarlagt. Kontraindikasjoner: Alvorlig hyperlipidemi. Alvorlige blodkoagulasjonsforstyrrelser. Intrahepatisk kolestase. Alvorlig leversvikt. Alvorlig nyresvikt uten tilgang til hemofiltrering eller dialyse. Akutte faser av hjerteinfarkt eller slag. Akutt tromboembolisk sykdom, fettemboli. Overfølsomhet overfor egg-, fiskeeller soyaprotein eller overfor noen av virkestoffene eller hjelpestoffene. Generelle kontraindikasjoner for infusjonsbehandling: Ustabil sirkulasjonsstatus med kompromitterede vitalfunksjoner (tilstand med kollaps og sjokk). Ustabile metabolske tilstander (f. eks. alvorlige posttraumatiske tilstander, ukompensert diabetes mellitus, alvorlig sepsis, acidose). Akutt lungeødem. Hyperhydrering. Dekompensert hjertesvikt. Hypoton dehydrering. Hypokalemi. Forsiktighetsregler: Under infusjonen bør triglyseridnivået i serum kontrolleres. Ved mistenkt forstyrrelse i lipidmetabolismen bør fastende lipemi utelukkes før infusjonen startes. Hypertriglyseridemi 12 timer etter lipidtilførsel tyder også på en forstyrrelse i lipid metabolismen. Forbigående hypertriglyseridemi eller forhøyet blodglukosenivå kan oppstå, avhengig av pasien tens metabolske tilstand. Dersom konsentrasjonen av triglyserider i plasma stiger til >3 mmol/liter under administrering av lipidemulsjonen, anbefales det å redusere infusjonsha stigheten. Forblir konsentrasjonen av triglyserider >3 mmol/liter, bør infusjonen stoppes inntil konsentrasjonen av plasmatriglyserider er normalise rt. Elektrolytter, væskebalanse eller kroppsvekt, syre-basebalanse, blodglukoseverdier bør kontrolleres. Ved langvarig administrering bør i tillegg totalt blodcelletall, koagulasjonsstatus og leverfunksjon kontrol leres. Infusjonen bør opphøre ved tegn til allergiske reaksjoner, f. eks. feber, skjelving, utslett, dyspné. Overdosering kan føre til fat overload -syndrom (se også Bivirkninger, Overdosering og selve preparatomtalen). Klinisk erfaring med bruk til barn og ungdom mangler. Kun begrenset erfaring med bruk til pasienter med diabetes mellitus eller nyresvikt. Begrenset erfaring med bruk i mer enn syv dager. Forsiktighet bør utvises ved sykdom som er forbundet med forstyrret fettmetabolisme, f.eks. nyresvikt, diabetes mellitus, pankreatitt, leverinsuffisiens, hypoty reoidisme (ved forekomst av hypertriglyseridemi), lungesykdom, samt sepsis. Lipider kan påvirke visse laboratorieprøver (som bilirubin, laktatdehydrogenase, oksygenmetning, hemoglobin), dersom blodprøven tas før lipidene er eliminert fra blodet. Vanligvis vil lipidene være eliminert 5-6 timer etter avsluttet infusjon. Energitilførsel med lipidemulsjoner alene kan føre til metabolsk acidose. Dette kan unngås ved samtidig administrering av karbohydrater. Det anbefales derfor å tilføre tilstrekkelig mengde karbohydrater intravenøst eller aminosyreoppløsninger som inneholder karbohydrater sammen med lipidemulsjonen. Vitamin E kan påvirke effekten av vitamin K i syntesen av koagulasjons faktorer. Dette bør tas i betraktning ved blodkoagulasjonsforstyrrelser eller mistenkt vitamin K-mangel. Lipidem inneholder 2,6 mmol/liter natrium. Dette bør tas hensyn til hos pasienter på kontrollert natriumdiett. Lipidem bør alltid være en del av en fullstendig parenteral ernæringsbehandling som inkluderer aminosyrer og glukose. Kvalme, oppkast, nedsatt appetitt og hyperglykemi er symptomer som er relatert til tilstander som krever parenteral ernæring og kan noen ganger assosieres med parenteral ernæring. Interaksjoner: Heparin kan innledningsvis føre til økt plasmalipolyse, etterfulgt av en forbigående reduksjon i triglyse ridclearance. Pga. vitamin K 1 -innholdet bør koagulasjonsstatus kontrolleres hos pasi enter som samtidig behandles med antikoagulantia. Graviditet/Amming: 30 31

17 Produktinformasjon Overgang i placenta: Det er ikke kjent om Lipidem krysser placenta. Bør bare gis til gravide etter grundig vurdering. Overgang i morsmelk: Det er ikke kjent om Lipidem skilles ut i morsmelk. Generelt anbefales det ikke at mødre ammer når de får parenteral ernæring. Bivirkninger: Svært sjeldne (<1/10000): Blod: Hyperkoagulasjon (doseavhengig). Gastrointestinale: Kvalme, oppkast. Luftveier: Dyspné, cyanose. Metabolske: Hyperlipidemi, hyperglykemi, metabolsk acidose, ketoacidose (alle doseavhengige). Neurologiske: Døsighet. Sirkulatoriske: Hypertensjon eller hypotensjon. Øvrige: Allergiske reaksjoner (doseavhengig), hodepine, flushing/erytem, økt kroppstemperatur, svetting, frysninger, bryst- og ryggsmerter, fat overload -syndrom karakterisert ved hyperlipemi, feber, fettinfiltrasjon, hepatomegali med eller uten ikterus, splenomegali, anemi, leukopeni, trombocytopeni, koagulasjonsforstyrrelser, hemolyse og retikulocytose, unormale leverfunksjonstester og koma (symptomene er vanligvis reversible hvis infusjon av fettemulsjon opphører). Hvis slike bivirkninger forekommer eller dersom nivået av triglyserider blir >3 mmol/liter under infusjonen, bør infusjonen stoppes, eller hvis nødvendig, fortsette med redusert dose. Dersom infusjonen gjenopptas, bør pasienten overvåkes nøye, særlig i starten, og serumtriglyseri dkonsentrasjonen bør kontrolleres med korte intervaller. Triglyserider som inneholder omega-3-fettsyrer kan forlenge blødningstid og hemme blodplateaggregasjon. Hos pasienter med acetylsalisylsyreutløst astma kan også lungefunksjonen forverres. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Fat overload -syndrom kan oppstå pga. for høy infusjonshastighet eller kronisk ved anbefalte infusjonshastigheter i kombinasjon med endring av pasientens kliniske tilstand, f. eks. redusert nyrefunksjon eller infeksjon. Overdosering kan føre til bivirkninger. Metabolsk acidose, særlig dersom det ikke samtidig gis karbohydrater. Behandling: Infusjonen skal stoppes umiddelbart. Øvrige tiltak avhenger av konkrete symptomer og deres alvorlighetsgrad. Dersom infusjonen gjenopptas når symptomene er avtatt, bør infusjonshastigheten økes gradvis under nøye overvåkning. Egenskaper: Klassifisering: Lipidem tilfører energi og flerumettede omega-6- og omega-3-fettsyrer som del av et parenteralt ernæringsregime. Triglyserider av middels kjedelengde hydrolyseres, elimineres fra blodbanen og oksideres hurtigere enn langkjedede triglyserider. Kun de langkjedede omega-6- og omega-3-triglyseridene tilfører flerumettede fettsyrer. De er hovedsaklig beregnet som profylakse og behandling av mangel på essensi elle fettsyrer, men også som energikilde. Forholdet mellom omega-6- og omega-3- fettsyrene i Lipidem er ca. 3:1. Dosen, infusjonshastigheten, pasientens metabolske status og andre individuelle faktorer (f. eks. fastenivået) bør tas i betraktning når maks. serumkonsentrasjon av triglyserider skal bestemmes. Proteinbinding: Triglyserider av middels kjedelengde har lavere affinitet for albumin enn langkjedede fettsyrer. Ved administrering ifølge doseringsveiledningen er imidlertid albuminbindingen for begge typer fettsyrer nesten 100 %. Fordeling: Når doseringsveiledningen overholdes passerer verken middels langkjedede eller langkjedede fettsyrer over blod-hjernebarrieren eller over i cerebrospinalvæsken. Oppbevaring og holdbarhet: Bør anvendes umiddelbart etter anbrudd. Andre opplysninger: Må ikke blandes med andre legemidler. Brukes kun hvis emulsjonen er homogen fra uskadet pakning. Sjekk emulsjonen med hensyn til synlige tegn på faseseparasjon før administrering. Før infusjon av lipidemulsjoner sammen med andre oppløsninger via et Y-sett eller bypass-sett, bør blandbarheten av disse væskene kontrolleres, spesielt ved samtidig administrering av bæreroppløsninger hvor legemidler er tilsatt. Spesiell forsiktighet bør utvises ved samtidig infusjon av oppløsninger som inneholder toverdige elektrolytter (f.eks. kalsium). Emulsjonen bør alltid være romtemperert før infusjon. Dersom filtre benyttes, må disse være lipidpermeable. Pakninger og priser: Glassflaske: ml kr 676,50, ml kr 1639,80, ml kr 2650,60. Plastpose m/overpose: ml kr 1639,80, ml kr 2650,

NuTRIflex Lipid special

NuTRIflex Lipid special NuTRIflex Lipid special Liten og sterk. Konsentrert trekammerpose for fleksibel ernæringsbehandling Klinisk g ernæring Ny størrelse: 625 ml NuTRIflex Lipid... pose Ny størrelse størrelse--625 625mlmltrekammer

Detaljer

Innhold av virkestoffer i 1000 ml og 1500 ml av preparatet før og etter blanding av de to kamrene i pakningen: Før blanding blanding

Innhold av virkestoffer i 1000 ml og 1500 ml av preparatet før og etter blanding av de to kamrene i pakningen: Før blanding blanding PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Nutriflex special infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Innhold av virkestoffer i 1000 ml og 1500 ml av preparatet før og etter blanding

Detaljer

Innhold av virkestoffer i 1000 ml og 2000 ml av preparatet før og etter blanding av de to kamrene i pakningen: Før blanding blanding

Innhold av virkestoffer i 1000 ml og 2000 ml av preparatet før og etter blanding av de to kamrene i pakningen: Før blanding blanding PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Nutriflex plus infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Innhold av virkestoffer i 1000 ml og 2000 ml av preparatet før og etter blanding

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Lipidem 200 mg/ml infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1000 ml emulsjon inneholder:

1. LEGEMIDLETS NAVN. Lipidem 200 mg/ml infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1000 ml emulsjon inneholder: PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Lipidem 200 mg/ml infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml emulsjon inneholder: Triglyserider av middels kjedelengde Soyaolje, renset

Detaljer

kammer: 125 ml kammer: 250 ml Glukosemonohydrat = vannfri glukose 158,4 g 144,0 g Natriumdihydrogenfosfatdihydrat

kammer: 125 ml kammer: 250 ml Glukosemonohydrat = vannfri glukose 158,4 g 144,0 g Natriumdihydrogenfosfatdihydrat PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN NuTRIflex Lipid special infusjonsvæske, emulsjon. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Pakningsstørrelse 625 ml: Før blanding Etter blanding Øvre, venstre Øvre,

Detaljer

Innhold av virkestoffer i 1000 ml og 2000 ml av preparatet før og etter blanding av de to kamrene i pakningen: Før blanding blanding

Innhold av virkestoffer i 1000 ml og 2000 ml av preparatet før og etter blanding av de to kamrene i pakningen: Før blanding blanding PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Nutriflex peri infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Innhold av virkestoffer i 1000 ml og 2000 ml av preparatet før og etter blanding

Detaljer

kammer: 500 ml 250 ml 132,0 g 120,0 g Natriumdihydrogenfosfatdihydrat

kammer: 500 ml 250 ml 132,0 g 120,0 g Natriumdihydrogenfosfatdihydrat PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN NuTRIflex Lipid plus infusjonsvæske, emulsjon. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Pakningsstørrelse 1250 ml: Før blanding Etter blanding I Øvre, II Øvre, III

Detaljer

kammer: 500 ml 250 ml 70,4 g 64,0 g Natriumdihydrogenfosfatdihydrat

kammer: 500 ml 250 ml 70,4 g 64,0 g Natriumdihydrogenfosfatdihydrat PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN NuTRIflex Lipid peri infusjonsvæske, emulsjon. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Pakningsstørrelse 1250 ml: Før blanding Etter blanding I Øvre, II Øvre, III

Detaljer

Nutriflex flerkammersystem

Nutriflex flerkammersystem BBraun NuTRIflex flerkammer.qxd:system_folder.qxd 25-02-08 14:00 Side 1 Nutriflex flerkammersystem Terapitilpasset parenteral ernæring BBraun NuTRIflex flerkammer.qxd:system_folder.qxd 25-02-08 14:00 Side

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Vasolipid 200 mg/ml infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. LEGEMIDLETS NAVN. Vasolipid 200 mg/ml infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Vasolipid 200 mg/ml infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml inneholder: Soyaolje, fraksjonert 100 g Triglyserider av middels kjedelengde

Detaljer

1000 ml inneholder: Aminosyrer: 114 g, hvorav 51,6 g er essensielle (inkludert cystein og tyrosin). Nitrogen: 18 g. Elektrolytter: Ca 110 mmol acetat.

1000 ml inneholder: Aminosyrer: 114 g, hvorav 51,6 g er essensielle (inkludert cystein og tyrosin). Nitrogen: 18 g. Elektrolytter: Ca 110 mmol acetat. 1. LEGEMIDLETS NAVN Vamin 18 g N/l Elektrolyttfri infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml Vamin 18 g N/l Elektrolyttfri inneholder: Alanin Arginin Aspartinsyre Cystein

Detaljer

Etter blanding av innholdet i kamrene inneholder den bruksferdige infusjonsvæsken (emulsjonen):

Etter blanding av innholdet i kamrene inneholder den bruksferdige infusjonsvæsken (emulsjonen): PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Nutriflex Omega plus infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Etter blanding av innholdet i kamrene inneholder den bruksferdige infusjonsvæsken

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Glavamin 22,4 g N/l infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. LEGEMIDLETS NAVN. Glavamin 22,4 g N/l infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. LEGEMIDLETS NAVN Glavamin 22,4 g N/l infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml Glavamin infusjonsvæske inneholder: Alanin Arginin Aspartinsyre Fenylalanin Glutaminsyre

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG. OLICLINOMEL N 6-900E, infusjonsvæske, emulsjon i trekammerpose. Virkestoffene er i pose på 1000 ml:

PAKNINGSVEDLEGG. OLICLINOMEL N 6-900E, infusjonsvæske, emulsjon i trekammerpose. Virkestoffene er i pose på 1000 ml: Ikke-proteinkalori/nitrogen-forhold (Kcal/g N) PAKNINGSVEDLEGG Vennligst les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du bruker legemidlet. -Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese

Detaljer

Dosering Doseringen justeres individuelt på grunnlag av pasientens alder, kroppsvekt og kliniske tilstand.

Dosering Doseringen justeres individuelt på grunnlag av pasientens alder, kroppsvekt og kliniske tilstand. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Kalium-Natrium-Glucose Braun infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml infusjonsvæske inneholder: Virkestoffer: Glukose (i form

Detaljer

PREPARATOMTALE. Glucos. B. Braun 50 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning

PREPARATOMTALE. Glucos. B. Braun 50 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Glucos. B. Braun 50 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml infusjonsvæske inneholder: Glukose, vannfri (som glukosemonohydrat)

Detaljer

PARENTERAL ERNÆRING. Hilde M. Sporsem Klinisk farmasøyt Sykehusapoteket Oslo, farmasøytiske tjenester Trinn 1 januar 2016

PARENTERAL ERNÆRING. Hilde M. Sporsem Klinisk farmasøyt Sykehusapoteket Oslo, farmasøytiske tjenester Trinn 1 januar 2016 PARENTERAL ERNÆRING Hilde M. Sporsem Klinisk farmasøyt Sykehusapoteket Oslo, farmasøytiske tjenester Trinn 1 januar 2016 Valg av parenteral ernæringsløsning Velge det produkt som sykehuset har LIS (legemiddelinnkjøp)

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Mannitol 150 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1000 ml inneholder: Mannitol 150 g

1. LEGEMIDLETS NAVN. Mannitol 150 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1000 ml inneholder: Mannitol 150 g PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Mannitol 150 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml inneholder: Mannitol 150 g Osmolalitet: ca. 950 mosmol/kg vann ph:

Detaljer

Etter blanding av innholdet i kamrene inneholder bruksferdig infusjonsvæske, emulsjon:

Etter blanding av innholdet i kamrene inneholder bruksferdig infusjonsvæske, emulsjon: 1. LEGEMIDLETS NAVN Nutriflex Omega plus infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Etter blanding av innholdet i kamrene inneholder bruksferdig infusjonsvæske, emulsjon: fra øvre,

Detaljer

PREPARATOMTALE. Aktiv ingrediens Mengde 1 ml rekonstituert Soluvit inneholder: Tiaminmononitrat 3,1 mg 0,31 mg (Tilsvarer Vitamin B1 2,5 mg)

PREPARATOMTALE. Aktiv ingrediens Mengde 1 ml rekonstituert Soluvit inneholder: Tiaminmononitrat 3,1 mg 0,31 mg (Tilsvarer Vitamin B1 2,5 mg) PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Soluvit, pulver til infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 hetteglass Soluvit inneholder: Aktiv ingrediens Mengde 1 ml rekonstituert

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Glucos. B. Braun 200 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1000 ml oppløsning inneholder:

1. LEGEMIDLETS NAVN. Glucos. B. Braun 200 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1000 ml oppløsning inneholder: PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Glucos. B. Braun 200 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml oppløsning inneholder: Glukose 200,0 g (som glukosemonohydrat

Detaljer

PREPARATOMTALE. 154 mmol/l 154 mmol/l

PREPARATOMTALE. 154 mmol/l 154 mmol/l PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Natriumklorid Braun 9 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml infusjonsvæske inneholder: Natriumklorid Elektrolyttinnhold:

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Glucos. B. Braun 50 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Glucos. B. Braun 50 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Glucos. B. Braun 50 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml infusjonsvæske inneholder: Glukose, vannfri (55,0 g som glukosemonohydrat)

Detaljer

Hypoglykemiske tilstander, f.eks. insulinkoma. Behov for parenteral karbohydrattilførsel.

Hypoglykemiske tilstander, f.eks. insulinkoma. Behov for parenteral karbohydrattilførsel. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Glukose B. Braun 50 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning Glukose B. Braun 500 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 50 mg/ml. 1

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Mannitol B. Braun 150 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. LEGEMIDLETS NAVN. Mannitol B. Braun 150 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Mannitol B. Braun 150 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml inneholder: Mannitol 150 g Osmolalitet: ca. 950 mosmol/kg

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Rehydrex med glucos 50 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Rehydrex med glucos 50 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Rehydrex med glucos 50 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder 1000 ml inneholder Glukosemonohydrat tilsvarende

Detaljer

50 mg/ml: fargeløs, isoton, pyrogenfri, osmolalitet: ca. 290 mosm/kg vann, ph: ca. 4-5, energiinnhold: 840 kj (200 kcal)/1000 ml

50 mg/ml: fargeløs, isoton, pyrogenfri, osmolalitet: ca. 290 mosm/kg vann, ph: ca. 4-5, energiinnhold: 840 kj (200 kcal)/1000 ml PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Glucos Fresenius Kabi 50 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning Glucos Fresenius Kabi 200 mg/ml infusjonsvæske,

Detaljer

PREPARATOMTALE. Hjelpestoffer med kjent effekt: 1000 ml emulsjon inneholder opp til 5 mmol natrium (som natriumhydroksid og natriumoleat).

PREPARATOMTALE. Hjelpestoffer med kjent effekt: 1000 ml emulsjon inneholder opp til 5 mmol natrium (som natriumhydroksid og natriumoleat). PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN SMOFlipid 200 mg/ml infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml infusjonsvæske, emulsjon inneholder: Soyaolje, renset Triglyserider

Detaljer

Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml, oppløsningsvæske til parenteral bruk

Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml, oppløsningsvæske til parenteral bruk 1. LEGEMIDLETS NAVN 1 Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml, oppløsningsvæske til parenteral bruk 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml Natriumklorid 9 mg/ml inneholder: Natriumklorid Vann til

Detaljer

PREPARATOMTALE. Kabiven er tilgjengelig som en trekammerpose Hver pose inneholder følgende ulike volum avhengig av de fire pakningsstørrelsene.

PREPARATOMTALE. Kabiven er tilgjengelig som en trekammerpose Hver pose inneholder følgende ulike volum avhengig av de fire pakningsstørrelsene. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Kabiven infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Kabiven er tilgjengelig som en trekammerpose Hver pose inneholder følgende ulike volum avhengig

Detaljer

Natriumhydrogenkarbonat B. Braun 0,5 mmol/ml konsentrat til infusjonsvæske

Natriumhydrogenkarbonat B. Braun 0,5 mmol/ml konsentrat til infusjonsvæske PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Natriumhydrogenkarbonat B. Braun 0,5 mmol/ml konsentrat til infusjonsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: Natriumhydrogenkarbonat Elektrolyttinnhold:

Detaljer

Oppløsnings- eller fortynningsmiddel ved tilberedning av injeksjonsvæsker.

Oppløsnings- eller fortynningsmiddel ved tilberedning av injeksjonsvæsker. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Natriumklorid B. Braun 9 mg/ml oppløsningsvæske til parenteral bruk 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: Natriumklorid 9 mg Elektrolyttinnhold

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Addex - Kaliumklorid 1 mmol/ml, konsentrat til infusjonsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. LEGEMIDLETS NAVN. Addex - Kaliumklorid 1 mmol/ml, konsentrat til infusjonsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. LEGEMIDLETS NAVN Addex - Kaliumklorid 1 mmol/ml, konsentrat til infusjonsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Kaliumklorid 74,6 mg/ml, tilsvarende 1 mmol/ml Elektrolyttprofilen til 1 ml

Detaljer

Olimel leveres i en pose med tre kamre. Hver pose inneholder en glukoseoppløsning, en lipidemulsjon og en aminosyreoppløsning.

Olimel leveres i en pose med tre kamre. Hver pose inneholder en glukoseoppløsning, en lipidemulsjon og en aminosyreoppløsning. 1. LEGEMIDLETS NAVN Olimel N9, infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Olimel leveres i en pose med tre kamre. Hver pose inneholder en glukoseoppløsning, en lipidemulsjon og

Detaljer

Natriumbehov [mmol] = (ønsket nåværende serumnatrium) total kroppsvæske [liter]

Natriumbehov [mmol] = (ønsket nåværende serumnatrium) total kroppsvæske [liter] PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Natriumklorid B. Braun 1 mmol/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml konsentrat til infusjonsvæske inneholder:

Detaljer

PREPARATOMTALE. Accusol 35. Accusol 35. Accusol 35

PREPARATOMTALE. Accusol 35. Accusol 35. Accusol 35 PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Hemofiltrerings-, hemodialyse- og hemodiafiltreringsvæske. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Sammensetning Stort kammer A Kalsiumkloriddihydrat Magnesiumkloridheksahydrat

Detaljer

4.1 Indikasjoner Sporelementtilskudd for å dekke basale til moderat økte behov ved parenteral ernæring.

4.1 Indikasjoner Sporelementtilskudd for å dekke basale til moderat økte behov ved parenteral ernæring. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Addaven, konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Addaven inneholder: 1 ml 1 ampulle (10 ml) Kromklorid (6H2O) 5,33 mikrog

Detaljer

PREPARATOMTALE. Hjelpestoff(er) med kjent effekt: 1000 ml emulsjon inneholder 2,6 mmol natrium (som natriumhydroksid og natriumoleat).

PREPARATOMTALE. Hjelpestoff(er) med kjent effekt: 1000 ml emulsjon inneholder 2,6 mmol natrium (som natriumhydroksid og natriumoleat). PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Lipidem 200 mg/ml infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml emulsjon inneholder: Triglyserider av middels kjedelengde Soyaolje, renset

Detaljer

PREPARATOMTALE. Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning

PREPARATOMTALE. Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml infusjonsvæske,

Detaljer

1000 ml infusjonsvæske inneholder glukosemonohydrat 110,0 g tilsvarende glukose 100,0 g.

1000 ml infusjonsvæske inneholder glukosemonohydrat 110,0 g tilsvarende glukose 100,0 g. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Glucos. B. Braun 100 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml infusjonsvæske inneholder glukosemonohydrat 110,0 g tilsvarende

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Kabiven Perifer infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Kabiven Perifer infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Kabiven Perifer infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Kabiven Perifer er tilgjengelig som en trekammerpose. Hver pose inneholder følgende

Detaljer

ID 9841 Parenteral og enteral ernæring for voksne

ID 9841 Parenteral og enteral ernæring for voksne Nina ID 9841 FORMÅL OG OMFANG Prosedyren gjelder ernæring for. ANSVAR OG MYNDIGHET Oppstart av ernæringsbehandling skjer i sykehuset, der pasientansvarlig lege har behandlingsansvar. Etter utskrivning

Detaljer

Sykdomstilstander hos barn hvor den orale eller enterale næringstilførsel er utilstrekkelig eller ikke gjennomførbar.

Sykdomstilstander hos barn hvor den orale eller enterale næringstilførsel er utilstrekkelig eller ikke gjennomførbar. 1. LEGEMIDLETS NAVN Vaminolac infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml Vaminolac infusjonsvæske inneholder: Alanin Arginin Aspartinsyre Cystein/cystin Glutaminsyre

Detaljer

Preparatomtale (SPC) 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En dose à 0,5 ml inneholder: Vi polysakkarid fra Salmonella typhi

Preparatomtale (SPC) 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En dose à 0,5 ml inneholder: Vi polysakkarid fra Salmonella typhi 1 LEGEMIDLETS NAVN Preparatomtale (SPC) Typherix 25 mikrogram/0,5 ml, injeksjonsvæske, oppløsning. Vaksine mot tyfoidfeber (Vi polysakkarid) 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En dose à 0,5 ml inneholder:

Detaljer

PREPARATOMTALE. *Blanding av renset olivenolje 160 g (ca. 80 %) og renset soyaolje 40 g (ca. 20 %)

PREPARATOMTALE. *Blanding av renset olivenolje 160 g (ca. 80 %) og renset soyaolje 40 g (ca. 20 %) PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Clinoleic infusjonsvæske, emulsjon 200 mg/ml (20 %) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Innhold per 100 ml emulsjon til infusjon: Renset olivenolje og renset soyaolje*

Detaljer

Innhold per pose 1000 ml 1500 ml 2000 ml. 400 ml 600 ml 800 ml. 200 ml 300 ml 400 ml

Innhold per pose 1000 ml 1500 ml 2000 ml. 400 ml 600 ml 800 ml. 200 ml 300 ml 400 ml 1. LEGEMIDLETS NAVN Olimel N7E, infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Olimel leveres i en pose med tre kamre. Hver pose inneholder en glukoseoppløsning med kalsium, en lipidemulsjon

Detaljer

Hypoglykemiske tilstander, f.eks. insulinkoma. Behov for parenteral karbohydrattilførsel.

Hypoglykemiske tilstander, f.eks. insulinkoma. Behov for parenteral karbohydrattilførsel. 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Glukose B. Braun 50 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning Glukose B. Braun 500 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 50 mg/ml. 1 ml inneholder:

Detaljer

Kroppens væskebalanse.

Kroppens væskebalanse. Kroppens væskebalanse. H2O = vann. Ca 60% av et menneskekroppen består av vann og vannmolekyler utgjør 99 % av det totale antall molekyler i oss! Vannet fordeler seg i kroppens forskjellige rom. Cellemembanen

Detaljer

Maksimal dosering av kalium til voksne er 20 mmol/time. Infusjonen kan ha en konsentrasjon på opptil 40 mmol/l.

Maksimal dosering av kalium til voksne er 20 mmol/time. Infusjonen kan ha en konsentrasjon på opptil 40 mmol/l. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Kaliumklorid B. Braun 1 mmol/ml konsentrat til infusjonsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: Kaliumklorid 74,5 mg Elektrolyttinnhold pr.

Detaljer

Doseringen er individuell. Dersom ikke annet er foreskrevet, skal legemidlet doseres i henhold til serum ionogrammet og syre-base nivået.

Doseringen er individuell. Dersom ikke annet er foreskrevet, skal legemidlet doseres i henhold til serum ionogrammet og syre-base nivået. 1. LEGEMIDLETS NAVN Addex -Natriumklorid 1 mmol/ml, konsentrat til infusjonsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: Natriumklorid 58,44 mg (1 mmol) Elektrolyttinnhold pr. ml:

Detaljer

Hjelpestoffer med kjent effekt: sorbitol (256 mg/ml), metylparahydroksybenzoat (1 mg/ml) og etanol (40 mg/ml)

Hjelpestoffer med kjent effekt: sorbitol (256 mg/ml), metylparahydroksybenzoat (1 mg/ml) og etanol (40 mg/ml) PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Solvipect comp 2,5 mg/ml + 5 mg/ml mikstur, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml mikstur inneholder: Etylmorfinhydroklorid 2,5 mg Guaifenesin 5

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Norcuron 10 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning vekuroniumbromid

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Norcuron 10 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning vekuroniumbromid PAKNINGSVEDLEGG 1 Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Norcuron 10 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning vekuroniumbromid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Glukosel infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING ml infusjonsvæske inneholder:

1. LEGEMIDLETS NAVN. Glukosel infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING ml infusjonsvæske inneholder: 1. LEGEMIDLETS NAVN Glukosel infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml infusjonsvæske inneholder: Glukosemonohydrat (tilsvarende glukose 100,0 g) 110,0 g Natriumklorid

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Kabiven infusjonsvæske, emulsjon

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Kabiven infusjonsvæske, emulsjon PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN infusjonsvæske, emulsjon Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å

Detaljer

PREPARATOMTALE. 0,14 g 0,28 g 0,42 g 0,56 g 0,69 g 0,28 g (som dihydrat) Natriumglyserofosfat

PREPARATOMTALE. 0,14 g 0,28 g 0,42 g 0,56 g 0,69 g 0,28 g (som dihydrat) Natriumglyserofosfat PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN SmofKabiven infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING SmofKabiven leveres i trekammerpose. Hver pose inneholder følgende delvolum, avhengig

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Metomotyl 2,5 mg/ml injeksjonsvæske til katt og hund Metomotyl 5 mg/ml injeksjonsvæske til katt og hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 2,5 mg/ml injeksjonsvæske

Detaljer

Pediatrisk populasjon: Legemidlet bør ikke brukes til barn siden det ikke finnes tilgjengelige sikkerhetsdata.

Pediatrisk populasjon: Legemidlet bør ikke brukes til barn siden det ikke finnes tilgjengelige sikkerhetsdata. 1. LEGEMIDLETS NAVN Kaliumklorid Orifarm 750 mg depottabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En depottablett inneholder 750 mg kaliumklorid. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt.

Detaljer

PREPARATOMTALE. 154 mmol/l 154 mmol/l

PREPARATOMTALE. 154 mmol/l 154 mmol/l PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Natriumklorid B. Braun 9 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml infusjonsvæske inneholder: Natriumklorid Elektrolyttinnhold:

Detaljer

P A R E N T E R A L E R N Æ R I N G

P A R E N T E R A L E R N Æ R I N G PARENTERAL ERNÆRING Dipeptiven forhindrer glutaminunderskudd Intravenøs glutamin anbefalt i kliniske retningslinjer Dipeptiven brukes til å forhindre eller behandle glutaminunderskudd hos kritisk syke.

Detaljer

PREPARATOMTALE. SmofKabiven Perifer leveres i trekammerpose. Hver pose inneholder følgende volum, avhengig av pakningsstørrelse:

PREPARATOMTALE. SmofKabiven Perifer leveres i trekammerpose. Hver pose inneholder følgende volum, avhengig av pakningsstørrelse: PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN SmofKabiven Perifer infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING SmofKabiven Perifer leveres i trekammerpose. Hver pose inneholder følgende volum,

Detaljer

PREPARATOMTALE. Del 1000 ml 1500 ml 2000 ml 2500 ml. Lipidemulsjon 200 ml 300 ml 400 ml 500 ml. Aminosyreoppløsning 400 ml 600 ml 800 ml 1000 ml

PREPARATOMTALE. Del 1000 ml 1500 ml 2000 ml 2500 ml. Lipidemulsjon 200 ml 300 ml 400 ml 500 ml. Aminosyreoppløsning 400 ml 600 ml 800 ml 1000 ml PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN OLICLINOMEL N 7-1000 E, infusjonsvæske, emulsjon i trekammerpose I+II+III 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Preparatet er pakket i en pose med tre kammer. Preparatet

Detaljer

Oppløsnings- og fortynningsvæske til pulvere, konsentrater og oppløsninger til injeksjon.

Oppløsnings- og fortynningsvæske til pulvere, konsentrater og oppløsninger til injeksjon. 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Sterile Water Fresenius Kabi, oppløsningsvæske til parenteral bruk 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 100 ml oppløsningsvæske inneholder: 100 g vann til injeksjonsvæsker 3.

Detaljer

PREPARATOMTALE. Sterilt vann Baxter Viaflo, oppløsningsvæske til parenteral bruk. Hver pose inneholder 100 % w/v vann til injeksjonsvæsker.

PREPARATOMTALE. Sterilt vann Baxter Viaflo, oppløsningsvæske til parenteral bruk. Hver pose inneholder 100 % w/v vann til injeksjonsvæsker. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Sterilt vann Baxter Viaflo, oppløsningsvæske til parenteral bruk 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver pose inneholder 100 % w/v vann til injeksjonsvæsker.

Detaljer

Parenteral ernæring av nyfødte

Parenteral ernæring av nyfødte Kategori: [ ] Gyldig fra: 04.04.2016 Organisatorisk plassering: - HVRHF - Helse Bergen HF - Barne- og ungdomsklinikken Prosedyre Dok. eier: Ingunn Finne Dok. ansvarlig: Hallvard Reigstad Premature vanlig

Detaljer

Oppløsnings- eller fortynningsmiddel ved tilberedning av injeksjonsvæsker.

Oppløsnings- eller fortynningsmiddel ved tilberedning av injeksjonsvæsker. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Natriumklorid B. Braun 9 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: Natriumklorid 9 mg Elektrolyttinnhold pr. ml:

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Venofundin 60 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1000 ml inneholder:

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Venofundin 60 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1000 ml inneholder: PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Venofundin 60 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml inneholder: Poly(O-2-hydroksyetyl)stivelse (HES) 60,0 g (Molar substitusjon:

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Dipeptiven 200 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Dipeptiven 200 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Dipeptiven 200 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: Aktive substanser N(2)-L-alanyl-L-glutamin

Detaljer

Sondeernæring. Klinisk ernæringsfysiolog Thomas Gordeladze

Sondeernæring. Klinisk ernæringsfysiolog Thomas Gordeladze Sondeernæring Klinisk ernæringsfysiolog Thomas Gordeladze Behandlingsforløp Administrasjonsveier Nasogastrisk sonde ved behov for enteral ernæring i inntil 2-4 uker Nasojejunal sonde ved risiko for aspirasjon,

Detaljer

Substitusjon av ekstracellulær væske ved isoton dehydrering, ved acidose eller fare for acidose.

Substitusjon av ekstracellulær væske ved isoton dehydrering, ved acidose eller fare for acidose. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Ringerfundin infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml Ringerfundin infusjonsvæske, oppløsning inneholder: Natriumklorid Kaliumklorid

Detaljer

4. KLINISKE OPPLYSNINGER 4.1 Indikasjoner Urinveisinfeksjoner forårsaket av mecillinamfølsomme mikroorganismer

4. KLINISKE OPPLYSNINGER 4.1 Indikasjoner Urinveisinfeksjoner forårsaket av mecillinamfølsomme mikroorganismer 1. LEGEMIDLETS NAVN Selexid 1 g pulver til injeksjonsvæske, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder: Mecillinam 1 gram For fullstendig liste over hjelpestoffer,

Detaljer

Mini-Plasco connect. Ampullen til ethvert bruk... Fluid Administration. ...enkelt-dose ampulle med luer-lock

Mini-Plasco connect. Ampullen til ethvert bruk... Fluid Administration. ...enkelt-dose ampulle med luer-lock Mini-Plasco connect Ampullen til ethvert bruk... Fluid Administration...enkelt-dose ampulle med luer-lock Mini-Plasco connect... Dine utfordringer Hver dag utføres utallige prosedyrer i arbeidet med en

Detaljer

VÆSKE- OG ELEKTROLYTTBEHANDLING FOR BARN

VÆSKE- OG ELEKTROLYTTBEHANDLING FOR BARN VÆSKE- OG ELEKTROLYTTBEHANDLING FOR BARN Baard Ingvaldsen Anestesiavdelingen Ullevål sykehus 2007 2 NYTTIGE NORMALDATA Hos nyfødte utgjør totalt kroppsvann hele 75% av vekten, og ECV utgjør 40% av vekten,

Detaljer

Hvordan bruke COPAXONE

Hvordan bruke COPAXONE Hvordan bruke COPAXONE Foto: Bill Ling/Taxi/gettyimages Fordeler med COPAXONE Kontrollerer inflammasjonen 1 Reduserer aksontap 2 Få bivirkninger 1,3,4 Automatisk injeksjonssystem Ferdigfylte sprøyter Mulige

Detaljer

Eldre Det er ikke nødvendig å justere dosen ved behandling av eldre pasienter.

Eldre Det er ikke nødvendig å justere dosen ved behandling av eldre pasienter. 1. LEGEMIDLETS NAVN Glucosamin Orifarm 400 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Glukosamin 400 mg (som glukosaminsulfatkaliumklorid). For fullstendig liste over hjelpestoffer

Detaljer

1-2 minutter før infusjon av Macrodex gis intravenøs injeksjon av Promiten (dekstran 1) 20 ml ved innledende behandling.

1-2 minutter før infusjon av Macrodex gis intravenøs injeksjon av Promiten (dekstran 1) 20 ml ved innledende behandling. 1. LEGEMIDLETS NAVN Macrodex 60 mg/ml med natriumklorid Infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Dekstran 70, 60 mg/ml 3. LEGEMIDDELFORM Infusjonsvæske, oppløsning 4. KLINISKE

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Tetraspan 60 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1000 ml inneholder:

1. LEGEMIDLETS NAVN. Tetraspan 60 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1000 ml inneholder: PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Tetraspan 60 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml inneholder: Poly(O-2-hydroksyetyl)stivelse (HES) 60,0 g (Molar substitusjon:

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon for å redusere risikoen for immunrelaterte bivirkninger. Informasjon til pasienter

Viktig sikkerhetsinformasjon for å redusere risikoen for immunrelaterte bivirkninger. Informasjon til pasienter Pasientveiledning BAVENCIO (avelumab) Viktig sikkerhetsinformasjon for å redusere risikoen for immunrelaterte bivirkninger Informasjon til pasienter Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Esmeron 10 mg /ml injeksjonsvæske, oppløsning rokuroniumbromid

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Esmeron 10 mg /ml injeksjonsvæske, oppløsning rokuroniumbromid PAKNINGSVEDLEGG 1 Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Esmeron 10 mg /ml injeksjonsvæske, oppløsning rokuroniumbromid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet.

Detaljer

Albumin Baxter 50 g/l er en oppløsning som inneholder 50 g/l totalt protein hvorav minst 95 % er human albumin.

Albumin Baxter 50 g/l er en oppløsning som inneholder 50 g/l totalt protein hvorav minst 95 % er human albumin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Albumin Baxter 50 g/l infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Albumin Baxter 50 g/l er en oppløsning som inneholder 50 g/l totalt protein hvorav minst

Detaljer

Citalopram bør gis som en enkelt daglig dose på 20 mg. Avhengig av individuell respons kan dosen økes til maksimalt 40 mg daglig.

Citalopram bør gis som en enkelt daglig dose på 20 mg. Avhengig av individuell respons kan dosen økes til maksimalt 40 mg daglig. Citalopram og risiko for QT-forlengelse PREPARATOMTALE citalopram 10, 20, 30 og 40 mg tabletter 4.2. Dosering og administrasjonsmåte Depresjon Citalopram bør gis som en enkelt daglig dose på 20 mg. Avhengig

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Romefen vet injeksjonsvæske, oppløsning 100 mg/ml 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoff 1 ml inneholder: Ketoprofen 100 mg 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

Natriumhydrogenkarbonat B. Braun 167 mmol/l infusjonsvæske, oppløsning. Natriumhydrogenkarbonat B. Braun 500 mmol/l infusjonsvæske, oppløsning

Natriumhydrogenkarbonat B. Braun 167 mmol/l infusjonsvæske, oppløsning. Natriumhydrogenkarbonat B. Braun 500 mmol/l infusjonsvæske, oppløsning PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Natriumhydrogenkarbonat B. Braun 167 mmol/l infusjonsvæske, oppløsning Natriumhydrogenkarbonat B. Braun 500 mmol/l infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV

Detaljer

3.0 Liste over bruksområder for fôrblandinger med særlige ernæringsformål

3.0 Liste over bruksområder for fôrblandinger med særlige ernæringsformål .0 Liste over bruksområder for fôrblandinger med særlige Særlige Støtte av nyrefunksjonen ved kronisk nyresvikt ) Lavt innhold av fosfor og redusert innhold av proteiner med høy kvalitet eller redusert

Detaljer

God ernæringspraksis. vurdering av ernæringsmessig risiko

God ernæringspraksis. vurdering av ernæringsmessig risiko God ernæringspraksis vurdering av ernæringsmessig risiko Bakgrunn Underernæring er hyppig forekommende hos hospitaliserte pasienter. Opptil 30 % av innlagte i sykehus er i ernæringsmessig risiko, og flere

Detaljer

PREPARATOMTALE. Natriumklorid Baxter 9 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning

PREPARATOMTALE. Natriumklorid Baxter 9 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Natriumklorid Baxter 9 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml infusjonsvæske inneholder: Natriumklorid 9,0 g Elektrolyttinnhold:

Detaljer

(avelumab) 20 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning. Viktig sikkerhetsinformasjon for å redusere risikoen for immunrelaterte bivirkninger

(avelumab) 20 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning. Viktig sikkerhetsinformasjon for å redusere risikoen for immunrelaterte bivirkninger BAVENCIO (avelumab) 20 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning Viktig sikkerhetsinformasjon for å redusere risikoen for immunrelaterte bivirkninger Helsepersonell Ofte stilte spørsmål Dette legemidlet

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Rheumocam 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til storfe og gris. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Rheumocam 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til storfe og gris. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Rheumocam 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til storfe og gris. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En ml inneholder: Virkestoff: Meloksikam 5 mg Hjelpestoff: Etanol

Detaljer

Hjelpestoffer med kjent effekt: 1000 ml Ringerfundin infusjonsvæske inneholder 0,2 g natriumhydroksid (0,115 g natrium).

Hjelpestoffer med kjent effekt: 1000 ml Ringerfundin infusjonsvæske inneholder 0,2 g natriumhydroksid (0,115 g natrium). 1. LEGEMIDLETS NAVN Ringerfundin infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml Ringerfundin infusjonsvæske, oppløsning inneholder: Natriumklorid Kaliumklorid Magnesiumkloridheksahydrat

Detaljer

Informasjon om Olivita

Informasjon om Olivita Informasjon om Olivita Les nøye gjennom dette før du begynner å bruke Olivita - Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen. - Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt Olivita

Detaljer

Nasjonale utblandingskort for IV medikamenter til barn

Nasjonale utblandingskort for IV medikamenter til barn Nasjonale utblandingskort for IV medikamenter til barn Hvordan skal kortene brukes? Årlig samling i kompetansenettverket for legemidler til barn Solstrand 15.november 2011 J01D C02 CEFUROKSIM Cefuroxim,

Detaljer

Bør bare brukes på gynekologiske- eller fødeavdelinger med nødvendig utrustning. Minprostin skal

Bør bare brukes på gynekologiske- eller fødeavdelinger med nødvendig utrustning. Minprostin skal 1. LEGEMIDLETS NAVN Minprostin 0,5 mg / 2,5 ml endocervikalgel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Dinoproston (prostaglandin E2) 0,2 mg/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1.

Detaljer

God ernæringspraksis. vurdering av ernæringsmessig risiko. Juni 2012

God ernæringspraksis. vurdering av ernæringsmessig risiko. Juni 2012 God ernæringspraksis vurdering av ernæringsmessig risiko Juni 2012 Bakgrunn Screening av ernæringsmessig risiko (NRS 2002) 4) Opptil 30 % av pasienter i sykehus er i ernæringsmessig risiko, og flere studier

Detaljer

Natriumhydrogenkarbonat B. Braun 167 mmol/l infusjonsvæske, oppløsning Natriumhydrogenkarbonat B. Braun 500 mmol/l infusjonsvæske, oppløsning

Natriumhydrogenkarbonat B. Braun 167 mmol/l infusjonsvæske, oppløsning Natriumhydrogenkarbonat B. Braun 500 mmol/l infusjonsvæske, oppløsning 1. LEGEMIDLETS NAVN Natriumhydrogenkarbonat B. Braun 167 mmol/l infusjonsvæske, oppløsning Natriumhydrogenkarbonat B. Braun 500 mmol/l infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Detaljer

Refeeding syndrom. Kef Rut Anne Thomassen Barneklinikken Ullevål Oslo Universitetssykehus

Refeeding syndrom. Kef Rut Anne Thomassen Barneklinikken Ullevål Oslo Universitetssykehus Refeeding syndrom Kef Rut Anne Thomassen Barneklinikken Ullevål Oslo Universitetssykehus Reernæring - refeeding Samlebetegnelse for væske og elektrolytt skift i forbindelse med oppstart av ernæring (overgang

Detaljer

Medisinsk avdeling ELEKTROLYTTVEILEDER

Medisinsk avdeling ELEKTROLYTTVEILEDER Medisinsk avdeling ELEKTROLYTTVEILEDER INNHOLDSFORTEGNELSE Hva kan tilsettes?... 4 5 Hva kan blandes?.... 4 5 Hva er foretrukket infusjonsvæske?... 4 5 Hva er innholdet i infusjonsvæskene?.... 6 7 Hvor

Detaljer

PREPARATOMTALE. En 100 ml infusjonsflaske inneholder 20 g human albumin. En 50 ml infusjonsflaske inneholder 10 g human albumin.

PREPARATOMTALE. En 100 ml infusjonsflaske inneholder 20 g human albumin. En 50 ml infusjonsflaske inneholder 10 g human albumin. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Albumin Baxalta 200 g/l infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Albumin Baxalta 200 g/l er en oppløsning som inneholder 200 g/l totalt protein

Detaljer

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor ett eller flere av hjelpestoffene.

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor ett eller flere av hjelpestoffene. 1. LEGEMIDLETS NAVN Corsodyl 2 mg/ml munnskyllevæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder 2 mg klorheksidindiglukonat For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. ATENATIV 500 IE pulver og væske til infusjonsvæske, oppløsning ATENATIV 1000 IE pulver og væske til infusjonsvæske, oppløsning

1. LEGEMIDLETS NAVN. ATENATIV 500 IE pulver og væske til infusjonsvæske, oppløsning ATENATIV 1000 IE pulver og væske til infusjonsvæske, oppløsning 1. LEGEMIDLETS NAVN ATENATIV 500 IE pulver og væske til infusjonsvæske, oppløsning ATENATIV 1000 IE pulver og væske til infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Antitrombin

Detaljer

[Version 8, 10/2012] VEDLEGG I PREPARATOMTALE

[Version 8, 10/2012] VEDLEGG I PREPARATOMTALE [Version 8, 10/2012] VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Uniferon 200 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoff: Hver ml inneholder 200

Detaljer

PREPARATOMTALE 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

PREPARATOMTALE 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. LEGEMIDLETS NAVN Mesasal 500 mg stikkpiller PREPARATOMTALE 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Mesalazin 500 mg For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Stikkpiller

Detaljer