Dette bør du vite/forstå (når jeg er ferdig)! (DKA) Diabetisk ketoacidose (DKA) Intensiv. Retningslinjer generelt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "15.06.2015. Dette bør du vite/forstå (når jeg er ferdig)! (DKA) Diabetisk ketoacidose (DKA) Intensiv. Retningslinjer generelt"

Transkript

1 Dette bør du vite/forstå (når jeg er ferdig)! (DKA) Diabetisk ketoacidose (DKA) Hans Jacob Bangstad OUS Viktig med anamnese! Hvilken insulindose du bør starte med Maks totalvæske per døgn Hvorfor utvikling av s Na er svært viktig Er raskt blodsukkerfall før insulinstart risikabelt? Risiko for hypokalemi Retningslinjer generelt Fordeler og ulemper Redsel Intensiv Sjokk Standardisering Klinisk + kunnskaper Skyldfølelse Hva skjer videre? 5 6 1

2 Momenter for deg som lege ved nyoppdaget diabetes/dka Mål for behandling/oppfølging Viktig: Kunnskap Ikke si for mye Skriftlig informasjon Korrigere dehydrering Stoppe lipolysen ved å tilføre insulin Unngå komplikasjoner. 7 8 Hva er det vi er redde for ved DKA? Hvor mange legges inn per år med DKA? Ref. Barnediabetesregisteret Hjerneødem Hypokalemi Hyperkloremisk acidose Hypofosfatemi Hyperkoagulasjon (slag, DVT) Overse underliggende alvorlige infeksjoner Nyoppdagete diabetes: 20% har DKA Kjent diabetes: 4/100 pasientår Sum 160 total per år 9 10 Inndeling Alvorlighetsgrad: ph Mild DKA ph Moderat DKA LIS ene ser ett tilfelle av DKA per 2 år ph < 7.10 Alvorlig DKA 11 2

3 Symptomer ved DKA Patogenese Insulinavhengige vs insulinuavhengige celler Absolutt eller relativ insulinmangel Circulous vitiousus Insulinmangel Lipolyse Hyperglykemi Intracellulær hypoglykemi Metabolsk acidose (ketonemi) Stress Cortisol Adrenalin Veksthormon Cortisol Adrenalin Hyperglykemi Væsketap (diurese + brekninger Dehydrering Metabolsk acidose (laktacidose) Glukagon Renin & 15 aldosteron Veksthormon Glukagon 16 Behandling av DKA 1. Rehydrering 2. Kalium 3. Insulin 4. (Alkali)

4 Sjokk? Rehydrering Initial rehydrering (NaCl 0.9%)10 20 ml/kg i 2 timer evt. lengre 100% O2 på maske NaCl 0.9%, 10 ml/kg over 30 min Hvis oppkast, nasogastrisk tube Deretter beregn deficit + vedlikehold som dekkes over 48 timer 0.9% NaCl i eget drypp Når bl.s. faller til mmol/l: Fortsett med NaCl 0.9%, men halver hastigheten. Suppler med glukose 5 % slik at det beregnede væsketilskuddet oppnås P.o. væske må regnes med! Væske 1. Ved sirkulatorisk sjokk skal man initialt reetablere sirkulasjon med NaCl 9 mg/ml. Gi 20 ml/kg som væskestøt. 2. Hvis pasienten ikke er i sjokk startes initial rehydrering med NaCl 9 mg/ml: Gi 10 (20) ml/kg/time over 2 timer. Den initiale rehydreringen gir alltid et markert fall i s glukose. 3. Beregn deficit. Husk at dersom pasienten har hatt symptomer over tid (spesielt ved nyoppdaget diabetes) vil man ofte overestimere grad av væsketap. Følgende tommelfingerregler kan brukes for beregning av dehydreringsgrad/deficit: Moderat DKA: 5 7 % dehydrert (50 70 ml/kg) Alvorlig DKA: 8 10 % dehydrert ( ml/kg) 21 Start den videre rehydrering over 48 timer (inkluderer all væske som gis, dvs. også drikke). Gi maksimalt 1,5 2 x vanlig vedlikeholdsbehov per 24 timer for alder og vekt Eksempel vekt 30 kg og antatt 7 % dehydrert (deficit): I: Initial rehydrering 10 ml/kg i 2 timer = 600 ml II: Antatt deficit = 2100 ml III: Vedlikeholdsbehov per døgn = 1700 ml Iv per time etter de 2 første timene: [II I] + 2 x III = [2100ml 600ml] + 2 x 1700ml = 4900 fordelt på 48 timer = 102 ml/time. 22 Kalium Insulin Lav total K (tap ca 4 5 mmol/kg) s K faller under behandling Gi Kalium Fra insulin er gitt, men vent på diurese Ved hypokalemi! KCl vs KPO 4 Vent minutter før insulin settes (etter oppstart med initial rehydrering) (Ekstra ) hurtigvirkende insulin Initialdose 0.1 E./kg/time 0.05 I.E. hos de yngste (< 5 år) aldri lavere enn 0.1 I.E. (0.05) ved fortsatt acidose (øke heller glukosekonsentrasjonen)

5 From: Low-Dose vs Standard-Dose Insulin in Pediatric Diabetic Ketoacidosis: A Randomized Clinical Trial JAMA Pediatr. 2014;168(11): doi: /jamapediatrics Er de så enkelt? 25 Date of download: 1/4/2015 Copyright 2015 American Medical 26 Association. All rights reserved. From: Low-Dose vs Standard-Dose Insulin in Pediatric Diabetic Ketoacidosis: A Randomized Clinical Trial JAMA Pediatr. 2014;168(11): doi: /jamapediatrics Lav dose (0,05 E/h) non inferior sammenlignet med konvensjonell dose (0,1/h). Date of download: 1/4/2015 Copyright 2015 American Medical 27 Association. All rights reserved. 28 Bikarbonat tilskudd?? Oppsummering Forverrer CNS acidose DKA er potensielt meget farlig Hypokalemi og senket Ca ionisering Barneintensivavdeling eller tilsvarende Hyppige blodprøver med raskt svar Hvis ph < 6.9 og tegn til nedsatt kardial kontraktilitet og eller perifer kardilatasjon Hold regnskap! Ved fortsatt acidose: ikke reduser insulinmengden ved fallende s glukose, men øk glukosetilskuddet! 1 2 mmol/kg over en time

6 Mekanismen(e) bak hjerneødem? Diabetisk ketoacidose og hjerneødem Cellulært ødem Vasogent ødem Blod hjernebarrieren intakt Blod hjernebarrieren skadet Astrocytt ødem Økt proteinmengde i Redusert ECV intetstitiet (k (ekstracellulært) lll Betydning for behandling? 32 Vasogen årsak Risk factors for cerebral edema in children with DKA Glaser et al. N Eng J Med 2001: 344: Holdepunkter for en vasogen (og ikke primært en osmotisk) prosess som den viktigste årsak. Diffusjon/perfusjon u.s. (vektet MR) under behandling og etter recovery Glaser NS et al. J. Pediatr 2004;145:164 Tasker et al. Ped. Diabetes 2014; 15: sentra 6977 barn med DKA 61 med hjerneødem (0.9%) Kontrollgrupper Risikofaktorer Hjerneødem Signifikante funn Odd s-ratio P-verdi Kjønn 0.6 ( ) NS Alder 0.9 ( ) NS S-Na ved innkomst 07( ( ) 02) NS S-Glukose ved innk. 1.4 ( ) NS Odd s-ratio P-verdi Urea ved innkomst 1.8 ( ) pco 2 ( ) ved innkomst 2.7 ( ) Manglende økning i målt S-Na 06( ( ) Bruk av NaHCO ( ) Raskt fall i S-Glukose 0.8 ( ) NS Insulin-bolus * 0.8 ( ) NS Hastighet væsketilførsel 1.1 ( ) NS * Julie Edge 2005 Arch Dis Child: Insulinbolus er en risikofaktor! Hastighet Na-tilførsel 1.2 ( ) NS Hastighet insulin-tilførsel 1.2 ( ) NS

7 Kausalitet? Kan vi forutsi hvem som får hjerneødem? Er hjerneødem en iatrogen tilstand? D. Dunger, J. Edge. J N Eng Med 2001: 344; 302:303 Manglende påvist sammenheng: statistisk type 2 feil? Hjerneødem før innkomst? Idiosynkratisk?? Hvordan forhindre hjerneødem? Forebygging Vær obs. på symptomer Ikke nøl med å bruke mannitol ved mistanke Evt. hyperton NaCl, obs (Non ketotisk) Hyperosmolær hyperglykemi status (HHS) Relatert til type 2 diabetes Ikke følg DKA skjemaet! BG > 30 mmol/l ph > 7.30 (evt. 7.20) St. bikarbonat > 15 mmol/l Lett ketonuri Serum osmolalitet > 320 mosm/ml 39 Hvilken insulindose du bør starte med Maks totalvæske per døgn Hvorfor utvikling av s Na er svært viktig Er raskt blodsukkerfall før insulinstart risikabelt? Risiko for hypokalemi Repetisjon 0,1 eller 0,05E/kg/h 1,5 2 x vedlikeholdsbehov Manglende stigning er relatert til hjerneødem Nei Ja, benytt EKG ved tvil 40 7

8 Takk for oppmerksomheten! 43 8

Mann 42 år. Manisk psykose Drukket mye vann Innlegges bevisstløs med kramper Blodgass viser Na 108 Forslag?

Mann 42 år. Manisk psykose Drukket mye vann Innlegges bevisstløs med kramper Blodgass viser Na 108 Forslag? Mann 42 år Manisk psykose Drukket mye vann Innlegges bevisstløs med kramper Blodgass viser Na 108 Forslag? Treating hyponatremia: damned if we do and damned if we don't. Utredning S-Na s-osmolalitet s-k+

Detaljer

Utredning og behandling av medfødt hyperinsulinisme (2): Diagnostiske og terapeutiske aspekter

Utredning og behandling av medfødt hyperinsulinisme (2): Diagnostiske og terapeutiske aspekter Pediatrisk Endokrinologi 2008;22:56-63 Utredning og behandling av medfødt hyperinsulinisme (2): Diagnostiske og terapeutiske aspekter Oddmund Søvik 1, Pétur B. Júlíusson 1,2, Eirik Vangsøy Hansen 2, Pål

Detaljer

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt.

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt. Hva er diabetes? Hva er diabetes? Med denne brosjyren ønsker Diabetesforbundet å gi en innføring i sykdommen diabetes. Den er laget til deg som nylig har fått vite at du har diabetes, til deg som har personer

Detaljer

God ernæringspraksis Retningslinjer for ernæringsbehandling i Helse Bergen HF

God ernæringspraksis Retningslinjer for ernæringsbehandling i Helse Bergen HF Retningslinjer for ernæringsbehandling i Helse Bergen HF Forord Mat og helse henger nøye sammen. I Helse Bergen har vi utviklet en ernæringsstrategi som vi mener vil være en viktig del av behandlingen.

Detaljer

SPIS RIKTIG YT MER! Tine Mejlbo Sundfør Klinisk ernæringsfysiolog Synergi Helse AS

SPIS RIKTIG YT MER! Tine Mejlbo Sundfør Klinisk ernæringsfysiolog Synergi Helse AS SPIS RIKTIG YT MER! Tine Mejlbo Sundfør Klinisk ernæringsfysiolog Synergi Helse AS Hva er idrettsernæring? Anstrengt forhold til mat, spiseforstyrr elser Riktig timing av måltider Kosthold som - gir optimalt

Detaljer

Spiseforstyrrelser ved diabetes. forekomst, diagnostikk og behandling

Spiseforstyrrelser ved diabetes. forekomst, diagnostikk og behandling Spiseforstyrrelser ved diabetes forekomst, diagnostikk og behandling Spiseforstyrrelser ved diabetes forekomst, diagnostikk og behandling En veileder for helsepersonell Skrevet av: Stein Frostad Jon Haug

Detaljer

Fysisk aktivitet ved revmatisk sykdom. Hvor står forskningen nå? Anne Christie fysioterapeut/phd NRRK

Fysisk aktivitet ved revmatisk sykdom. Hvor står forskningen nå? Anne Christie fysioterapeut/phd NRRK Fysisk aktivitet ved revmatisk sykdom. Hvor står forskningen nå? Anne Christie fysioterapeut/phd NRRK Fysisk aktivitet og trening Fysisk aktivitet Enhver kroppslig bevegelse utført av skjelettmuskulatur

Detaljer

Rikshospitalet. Til deg som er spurt om å gi en nyre

Rikshospitalet. Til deg som er spurt om å gi en nyre Rikshospitalet Til deg som er spurt om å gi en nyre INNHOLD TIL DEG... 1 INNLEDNING... 3 OM NYRER OG NYRESVIKT 3 TRANSPLANTASJON... 3 FORDELER VED Å FÅ NYRE FRA LEVENDE GIVER 4 FØLGER AV Å GI BORT EN NYRE...

Detaljer

Allergener i mat En litteraturstudie med hovedvekt på alvorlighetsgrad og terskelverdier for allergiske reaksjoner

Allergener i mat En litteraturstudie med hovedvekt på alvorlighetsgrad og terskelverdier for allergiske reaksjoner Allergener i mat En litteraturstudie med hovedvekt på alvorlighetsgrad og terskelverdier for allergiske reaksjoner Senter for mattrygghet, Norges veterinærhøgskole Hilde Mellegård Hilde Mellegård, Senter

Detaljer

Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS)

Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) Informasjon om sykdommen Du har sykdommen myelodysplastisk syndrom som vi gjerne forkorter til MDS. Myelo betyr marg, i denne sammenheng benmarg.

Detaljer

HVA KAN JEG GJØRE FOR Å HA EN SUNN GRAVIDITET MED TYPE 1 DIABETES?

HVA KAN JEG GJØRE FOR Å HA EN SUNN GRAVIDITET MED TYPE 1 DIABETES? Sabine insulinpumpe siden 2011 HVA KAN JEG GJØRE FOR Å HA EN SUNN GRAVIDITET MED TYPE 1 DIABETES? For kvinner med type 1 diabetes er det nødvendig med god planlegging og forberedelse i forbindelse med

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 7-2000 ALVORLIGE SPISEFORSTYRRELSER RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING I SPESIALISTHELSETJENESTEN IK 2714

utredningsserie Statens helsetilsyn 7-2000 ALVORLIGE SPISEFORSTYRRELSER RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING I SPESIALISTHELSETJENESTEN IK 2714 utredningsserie 7-2000 Statens helsetilsyn ALVORLIGE SPISEFORSTYRRELSER RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING I SPESIALISTHELSETJENESTEN IK 2714 ALVORLIGE SPISEFORSTYRRELSER: RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING I SPESIALISTHELSETJENESTEN

Detaljer

Hvor lite er for lite og hvor mye er for mye fysisk aktivitet?

Hvor lite er for lite og hvor mye er for mye fysisk aktivitet? Hvor lite er for lite og hvor mye er for mye fysisk aktivitet? Sigmund A. Anderssen FTT Seksjon for idrettsmedisinske fag Norges idrettshøgskole Disposisjon Dose-respons-forhold Anbefalinger for folket

Detaljer

Forebygging og behandling av arthrose. Sverre Mæhlum Sjeflege professor dr med Hjelp24/NIMI

Forebygging og behandling av arthrose. Sverre Mæhlum Sjeflege professor dr med Hjelp24/NIMI Forebygging og behandling av arthrose Sverre Mæhlum Sjeflege professor dr med Hjelp24/NIMI Jeg ønsker i denne forelesningen å si litt om Sammenhengen mellom fysisk aktivitet og Forebygging g av arthrose

Detaljer

Refleksjoner rundt det å gi ammehjelp

Refleksjoner rundt det å gi ammehjelp Refleksjoner rundt det å gi ammehjelp Som ammehjelper gjør du en viktig jobb! Vi har samlet noen retningslinjer her som kan gjøre arbeidet lettere. Vær bevisst din egen rolle Ammehjelpere har en utfordring,

Detaljer

Diabetes en innledning... 2. Type 1-diabetes... 3. Type 2-diabetes... 4. Svangerskapsdiabetes... 5. Symptomer på diabetes... 6. Behandling...

Diabetes en innledning... 2. Type 1-diabetes... 3. Type 2-diabetes... 4. Svangerskapsdiabetes... 5. Symptomer på diabetes... 6. Behandling... DVD om diabetes på arabisk og tyrkisk Innhold Diabetes en innledning... 2 Type 1-diabetes... 3 Type 2-diabetes... 4 Svangerskapsdiabetes... 5 Symptomer på diabetes... 6 Behandling... 7 Kosthold... 8 En

Detaljer

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene.

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. 1 rører du på deg? Ta en titt på fargesiden din Vel... Jeg er ikke fysisk aktiv, men jeg tenker på å bli

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORGANDONASJON

PROTOKOLL FOR ORGANDONASJON PROTOKOLL FOR ORGANDONASJON FORORD Både i Norge og internasjonalt er det et økende antall pasienter som venter på organtransplantasjon. OUS Rikshospitalet er som nasjonalt transplantasjonssenter, helt

Detaljer

Psykose BOKMÅL. Psychosis

Psykose BOKMÅL. Psychosis Psykose BOKMÅL Psychosis Hva er psykose? Ulike psykoser Psykose er ikke én bestemt lidelse, men en betegnelse som brukes når vi får inntrykk av at mennesker mister kontakten med vår felles virkelighet.

Detaljer

Intervju med Dag Schiøth, lege ved Heggeli Helhetssenter, Oslo:

Intervju med Dag Schiøth, lege ved Heggeli Helhetssenter, Oslo: Intervju med Dag Schiøth, lege ved Heggeli Helhetssenter, Oslo: RR: Bruker du andre metoder enn blodprøve for å finne ut om en pasient har hypotyreose? DS: TSH-blodprøvetesten er gullstandarden i konvensjonell

Detaljer

Utbruddsrapport. Utbrudd av Campylobacteriose blant deltakere i sykkelrittet Garborgriket Rundt, 20. mai 2013

Utbruddsrapport. Utbrudd av Campylobacteriose blant deltakere i sykkelrittet Garborgriket Rundt, 20. mai 2013 Utbruddsrapport Utbrudd av Campylobacteriose blant deltakere i sykkelrittet Garborgriket Rundt, 20. mai 2013 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samarbeidspartnere... 3 Sammendrag... 3 Introduksjon...

Detaljer

DIABETES MELLITUS TYPE 2. Medikamentell behandling

DIABETES MELLITUS TYPE 2. Medikamentell behandling DIABETES MELLITUS TYPE 2 Medikamentell behandling Gamle diagnostiske kriterier Venøs plasma-glukose Diabetes mellitus Fastende P-glukose > 7,0 mmol/l og/eller 2 timer etter inntak av 75 g glukose > 11,1

Detaljer

Har noen av dine nære slektninger glaukom (grønn stær)?

Har noen av dine nære slektninger glaukom (grønn stær)? Har noen av dine nære slektninger glaukom (grønn stær)? Eller er du i tvil? www.glaukomforeningen.no Innhold Hvem bør være oppmerksom på glaukom (grønn stær)?... 3 Hva er glaukom?... 4 Ta vare på synet

Detaljer

Redaktører: Åsmund Reikvam og Per Morten Sandset

Redaktører: Åsmund Reikvam og Per Morten Sandset SKRIFTSERIE FOR LEGER Utdanning og kvalitetsutvikling Warfarinbehandling i praksis Tryggere antikoagulasjon Redaktører: Åsmund Reikvam og Per Morten Sandset 2. utgave Warfarinbehandling i praksis Tryggere

Detaljer

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til?

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? 14 Vi starter med blanke regneark! Regneark MÅL I dette kapitlet skal du lære om hva et regneark er budsjett og regnskap hvordan du kan gjøre enkle utregninger

Detaljer

Bjørn Holdø Overlege Kvinne/Barn Klinikk NLSH April 2012 BRUK AV OKSYTOCIN

Bjørn Holdø Overlege Kvinne/Barn Klinikk NLSH April 2012 BRUK AV OKSYTOCIN Bjørn Holdø Overlege Kvinne/Barn Klinikk NLSH April 2012 BRUK AV OKSYTOCIN OKSYTOCIN FRA WIKIPEDIA, DEN FRIE ENCYKLOPEDI Oksytocin er et velværehormon som produseres i hypothalamus i hjernen, og føres

Detaljer

Lungesyk men frisk nok for arbeid

Lungesyk men frisk nok for arbeid Lungesyk men frisk nok for arbeid Gir bedre utholdenhet mer aktivitet og mindre sykefravær hos pasienter med astma og kols En prospektiv intervensjonsstudie Ulla Dagrun Pedersen Masteroppgave ved Institutt

Detaljer

Hvorfor blir det flere unge uføre?

Hvorfor blir det flere unge uføre? Debatt og kommentar Helene Berg og Trude Thorbjørnsrud Hvorfor blir det flere unge uføre? Unge uføre utgjør en liten andel av alle uføretrygdede, men antall unge som har fått en uføreytelse, har økt svært

Detaljer