Utredning, behandling og oppfølging av diabetespasienten i allmennpraksis. Tore Eggen, spesialist allmennmedisin Kirkegata Legesenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utredning, behandling og oppfølging av diabetespasienten i allmennpraksis. Tore Eggen, spesialist allmennmedisin Kirkegata Legesenter"

Transkript

1 Utredning, behandling og oppfølging av diabetespasienten i allmennpraksis Tore Eggen, spesialist allmennmedisin Kirkegata Legesenter

2 Definisjon Klassifikasjon - diabetes type 1 - diabetes type 2 Utredning/diagnostikk Behandling Oppfølging - samarbeide med 2.linjetjenesten Diabetes i svangerskapet

3 Nasjonale faglige retningslinjer for diabetes. Bruk av retningslinjene tar sikte på å begrense senkomplikasjoner av diabetes Personer med diabetes har økt risiko for hjerteog karsykdom og for spesifikke diabetesrelaterte senkomplikasjoner. Vurdering og intervensjon overfor alle kjente risikofaktorer for hjerte- og karsykdom er derfor viktig, da god forebygging og behandling kan forhindre eller utsette disse komplikasjonene Fullversjon finnes på

4 Definisjon Diabetes mellitus Diabetes mellitus er en kronisk metabolsk sykdom med mange årsaker, karakterisert ved kronisk hyperglykemi med forstyrrelser i karbohydrat-, fett-, og proteinomsetningen. Diabetes skyldes nedsatt eller manglende insulinsekresjon i forhold til behovet, eventuelt kombinert med redusert insulinvirkning

5 Klassifikasjon Type 1-diabetes Type 1-diabetes karakteriseres av en autoimmun destruksjon av betacellene i pancreas, med absolutt insulinmangel. Hos en del voksne pasienter med autoimmun diabetes utvikles sykdommen langsomt, og initialt kan tilstanden se ut som type 2-diabetes, med god effekt av livsstilsråd og perorale antidiabetika. Insulinproduksjonen avtar imidlertid betydelig og de fleste trenger insulinbehandling i løpet av 3-6 års tid. Tilstanden betegnes som Latent Autoimmune Diabetes in Adults (LADA). Ofte fravær av bukfedme, dyslipidemi og abdominal overvekt

6 Type 2-diabetes Diabetes mellitus Type 2-diabetes karakteriseres av varierende grader av insulinresistens og relativ insulinmangel. Arvelig disposisjon, oftest i kombinasjon med overvekt og lite fysisk aktivitet, medfører redusert insulinsekresjon og/eller følsomhet for insulin. Obs! pasienter med ikkevestlig bakgrunn. Når insulinproduksjonen ikke er tilstrekkelig til å opprettholde et normalt blodglukosenivå, utløses diabetes. Det høye blodglukosenivået skyldes en kombinasjon av økt glukoseproduksjon i leveren og forsinket opptak av glukose i perifere vev, først og fremst i skjelettmuskulaturen. Andre faktorer bidrar også i noe grad.

7 Diagnostiske grenser. Diabetes mellitus fastende P glukose > 7,0 mmol/l og/eller 2 timer etter inntak av 75 g glukose og/eller tilfeldig P glukose i kombinasjon med symptomer Nedsatt glukosetoleranse Fastende P glukose og 2 timer etter inntak av 75 g glukose (1,75g/kg kroppsvekt inntil 75 g) Venøs plasma glukose 7,0 mmol/l > 11,1 mmol/l > 11,1 mmol/l < 7,0 mmol/l > 7,8 og <11,1 mmol/l

8 Når bør man undersøke om diabetes foreligger? Klinisk mistanke Ved klassiske symptomer på hyperglykemi slik som tørste, økt vannlating, vekttap, kløe nedentil, økt infeksjonstendens o.a. Også ved uklare tilstander med diffuse symptomer som slapphet og redusert allmenntilstand bør man måle glukose, evt glukosebelastningstest (evt HbA1c?) Økt risiko Voksne med sikker økt risiko for diabetes. Fastende blodglukose med noen års mellomrom. Økt risiko: Diabetes i nær familie Fysisk inaktivitet Økt abdominal fedme Høyt BT Ugunstig lipidprofil Kliniske tegn på hjerte-og karsykdom Tidligere påvist svangerskapsdiabetes Tidligere påvist nedsatt glukoseintoleranse

9 Hva bør ellers gjøres på diagnosetidspunktet Sykdomsklassifikasjon Ved tvil om det foreligger type 1 eller type 2 DM evt rekvirere anti- GAD som indikerer autoimmun reaksjon rettet mot betacellene i pancreas. C-peptid støtter type 1 DM kun ved lave verdier Henvise øyelege Undersøkelse av urin med tanke på utskillelse av albumin Undersøkelse av føttene, med spesielt fokus på sensibilitet (monifilamenttest) og sirkulasjon (palp.pulser og klinisk hudsjekk)

10 Type-1 diabetes pasienten Diabetes mellitus Behandling Kan ramme ved alle aldre. Høyest insidens i tidlig barnealder og pubertet Ofte akutt klinisk debut Absolutt insulinmangel kan føre til ketoacidose og ketonuri og betydelig symptomtrykk som avmagring, dehydrering og slapphet. Disse pasienten blir oftest innlagt tiltrengende øyeblikkelig hjelp for oppstart insulin og informasjon. Spesielt viktig hos yngre pasienter. Ved tvil konfereres med nærmeste gjeldende sykehusavdeling. Etter initial behandling kan allmennlege ta over oppfølging videre, men ofte blir mange av disse pasientene fulgt av diabetespoliklinikk i lengre tid.

11 Type 2 diabetes pasienten Diabetes mellitus Behandling Nøye informasjon. Pasientens egen medvirkning/adferd har stor innflytelse på sykdomsforløpet Avklare om det foreligger andre risikofaktorer og behandle/redusere disse Røyking Arv, hjerte-karsykdom Hypertensjon Ugunstig lipidprofil Symptomer på hjerte-karsykdom Overvekt Fastsette behandlingsmål for HbA1c, vekt, BT, lipider og andre risikofaktorer med utgangspunkt i f.eks Nasjonale retningslinjer Motivasjon. Spesielt mtp mosjon

12 Type 2 DM: Diabetes mellitus Behandling 1. Startbehandling; redusere vekten, oppnå en gunstig kostsammensetning, øke fysisk aktivitet og slutte å røyke. 2. Dersom behandlingsmålet ikke nås i løpet av ca. 3 mnd: Start med metformin tabletter i økende doser fra (250 mg) 500 mg til (3 000) mg/døgn fordelt i minst to daglige doser (obs. nedsatt nyrefunksjon). 3. Supplerende behandling: Velg å kombinere punkt 1 og 2 med én av følgende: a. Sulfonylureapreparat b. Insulin 4. Variable doser med hurtigvirkende insulin til måltid eller deling av dosen med NPH-insulin kan være aktuelt når egen insulinproduksjon er sterkt redusert.

13 Behandling Alternativer under visse forutsetninger: Glitazoner GLP-1 analoger DPP-4 hemmere

14 Oppfølging Pasienten tas inn hver 3.mnd til Hba1c <7%. Deretter tas mine pasienter inn 3-4 ganger per år med samtidig BT-måling hvor mål er 120/80. Ved SBT mmhg eller DBT mmhg, forsøkes livstilsintervensjon. Ved SBT > 145 mmhg eller DBT > 90, startes medikamentell behandling i tillegg. Intensivert behandling ved manifeste tegn på nyreskade

15 Oppfølging Sjekk av perifer status med leddsans og mikrofilamenttest 2 ganger per år, inkludert råd om fotvern. Hjelp til å stumpe røyken Kvantitativ mikroalbuminuri 1 gang per år fastende kolesterolmåling 1 gang per år. Mål: LDL-kolesterol <2,5mmol/l. (<1,8mmol/l ved kjent hjerte-karsykdom) ASA hos pasienter med kjent hjerte-kar sykdom. Henvises nefrolog/indremed. ved manglende måloppnåelse av blodtrykk-, albuminuri-, eller blodglukoseverdi. Kontrollere at pasienten følger opp øyelegekontroller Alltid motiverende samtale for å øke/vedlikeholde egeninnsats og compliance Psykiske forhold Seksualfunksjon

16 og svangerskap Tre former for diabetes under graviditet: Type 1 diabetes -henvises diabetesteam for oppfølging Type 2 diabetes Obs! innvandrerkvinner, spesielt fra India og Pakistan Kosthold og mosjon. Insulin ved gjentatte blodglukoseverdier >7,0 mmol/l Diabetes som debuterer eller først oppdages under graviditet (svangerskapsdiabetes)

17 og svangerskap Screening for diabetes i svangerskapet Ved alle svangerskapskontroller sjekkes urinen for glukose Glukosebelastning med 75 g glukose løst i 3 dl vann ved påvist glukosuri Glukosebelastning i uke ved: Alder > 38 år Arv 1.grad (DM type 1 og 2) BMI > 27 Innvandrere fra indisk subkontinent og Nord-Afrika

18 og svangerskap Svangerskapsdiabetes når blodglukose 2 timer etter belastning er over 7,8 mmol/l. Verdi > 9,0 mmol/l henvises spesialavdeling. 2-timers verdier mellom 7,8 og 9,0 mmol/l kostveiledning og ny glukosebelastning etter 6 uker, evt vurdere henvisning. Oppfølging også etter fødsel. Spesielt obs på metabolsk syndrom som mange av disse pasienten har

19 Ingen pasienter er helt like. Viktig å motivere diabetespasienten til å finne sin måte å leve med tilstanden på

DIABETES Forebygging, diagnostikk og behandling

DIABETES Forebygging, diagnostikk og behandling IS-1674 Nasjonale faglige retningslinjer DIABETES Forebygging, diagnostikk og behandling Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer Diabetes Forebygging, diagnostikk og behandling Utgitt: Vår 2009

Detaljer

DIABETES MELLITUS TYPE 2. Medikamentell behandling

DIABETES MELLITUS TYPE 2. Medikamentell behandling DIABETES MELLITUS TYPE 2 Medikamentell behandling Gamle diagnostiske kriterier Venøs plasma-glukose Diabetes mellitus Fastende P-glukose > 7,0 mmol/l og/eller 2 timer etter inntak av 75 g glukose > 11,1

Detaljer

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt.

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt. Hva er diabetes? Hva er diabetes? Med denne brosjyren ønsker Diabetesforbundet å gi en innføring i sykdommen diabetes. Den er laget til deg som nylig har fått vite at du har diabetes, til deg som har personer

Detaljer

Anbefalt oppfølging av fedmeopererte i allmennpraksis (gastric bypass/ gastric sleeve)

Anbefalt oppfølging av fedmeopererte i allmennpraksis (gastric bypass/ gastric sleeve) Anbefalt oppfølging av fedmeopererte i allmennpraksis (gastric bypass/ gastric sleeve) Kontroll hos fastlege 2 uker etter operasjonen. Samtale. Legge plan for videre oppfølging. Har pasienten planlagt

Detaljer

Spiseforstyrrelser ved diabetes. forekomst, diagnostikk og behandling

Spiseforstyrrelser ved diabetes. forekomst, diagnostikk og behandling Spiseforstyrrelser ved diabetes forekomst, diagnostikk og behandling Spiseforstyrrelser ved diabetes forekomst, diagnostikk og behandling En veileder for helsepersonell Skrevet av: Stein Frostad Jon Haug

Detaljer

Kosthold ved ulike diagnoser og sykdomstilstander

Kosthold ved ulike diagnoser og sykdomstilstander Kosthold ved ulike diagnoser og sykdomstilstander 14. Dette kapitlet oppsum merer kost- og ernæringsbehandling ved en rekke utvalgte diagnoser og medisinske tilstander. 168Kosthold ved ulike diagnoser

Detaljer

Oppfølging etter fedmeoperasjon

Oppfølging etter fedmeoperasjon Oppfølging etter fedmeoperasjon En anbefaling til primærhelsetjenesten for oppfølging av pasienter som er operert med gastrisk bypass eller gastrisk sleeve reseksjon. Anbefalingen er utarbeidet av Fedmepoliklinikken

Detaljer

Pasientinformasjon Gastric Bypass

Pasientinformasjon Gastric Bypass Aleris Sykehus Frederik Stangs gate 11-13, 0264 Oslo www.aleris.no Pasientinformasjon Gastric Bypass Helse og omsorg hele livet Innhold: 1 Aleris Overvektsklinikk 4 2 Vårt tilbud 5 3 Fedme et alvorlig

Detaljer

Utredning og behandling av medfødt hyperinsulinisme (2): Diagnostiske og terapeutiske aspekter

Utredning og behandling av medfødt hyperinsulinisme (2): Diagnostiske og terapeutiske aspekter Pediatrisk Endokrinologi 2008;22:56-63 Utredning og behandling av medfødt hyperinsulinisme (2): Diagnostiske og terapeutiske aspekter Oddmund Søvik 1, Pétur B. Júlíusson 1,2, Eirik Vangsøy Hansen 2, Pål

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

Diabetes en innledning... 2. Type 1-diabetes... 3. Type 2-diabetes... 4. Svangerskapsdiabetes... 5. Symptomer på diabetes... 6. Behandling...

Diabetes en innledning... 2. Type 1-diabetes... 3. Type 2-diabetes... 4. Svangerskapsdiabetes... 5. Symptomer på diabetes... 6. Behandling... DVD om diabetes på arabisk og tyrkisk Innhold Diabetes en innledning... 2 Type 1-diabetes... 3 Type 2-diabetes... 4 Svangerskapsdiabetes... 5 Symptomer på diabetes... 6 Behandling... 7 Kosthold... 8 En

Detaljer

Pasientinformasjon Gastric Sleeve

Pasientinformasjon Gastric Sleeve Aleris Sykehus Frederik Stangs gate 11-13, 0264 Oslo www.aleris.no Pasientinformasjon Gastric Sleeve Helse og omsorg hele livet Innhold: 1 Aleris Overvektsklinikk 4 2 Vårt tilbud 5 3 Fedme et alvorlig

Detaljer

Diabetes LFH. kunnskap

Diabetes LFH. kunnskap Diabetes LFH kunnskap LFH kunnskap DIABETES Diagnostisering og behandling «En sammenstilling av fagartikler og forskningsresultater om samfunnsmessige konsekvenser av forekomsten av diabetes i den norske

Detaljer

Høring om endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav

Høring om endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 Oslo Vår ref. LM Oslo, 15. mars 2015 Høring om endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav Diabetesforbundet er en uavhengig interesseorganisasjon

Detaljer

Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015.

Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015. Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015. Akutt koronarsyndrom Bakgrunn Fellesbetegnelse for koronarsykdom med ustabile brystsmerter omfatter: Ustabil angina pectoris

Detaljer

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007 Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne 1. november 2007 1 Forord Rapporten er utarbeidet av to arbeidsgrupper og består av to hoveddeler: Den første er Utredning

Detaljer

IS-1736. Nasjonale faglige retningslinjer for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

IS-1736. Nasjonale faglige retningslinjer for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten IS-1736 Nasjonale faglige retningslinjer for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten 1 Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Hver tablett inneholder 10 mg ezetimib og 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg simvastatin.

Hver tablett inneholder 10 mg ezetimib og 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg simvastatin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Inegy 10 mg/10 mg tabletter Inegy 10 mg/20 mg tabletter Inegy 10 mg/40 mg tabletter Inegy 10 mg/80 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 10

Detaljer

Hver tablett inneholder 10 mg ezetimib og 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg simvastatin.

Hver tablett inneholder 10 mg ezetimib og 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg simvastatin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Inegy 10 mg/10 mg tabletter Inegy 10 mg/20 mg tabletter Inegy 10 mg/40 mg tabletter Inegy 10 mg/80 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 10

Detaljer

Klinisk ernæring. Hurtigguide. Klinisk ernæring. Klinisk ernæring

Klinisk ernæring. Hurtigguide. Klinisk ernæring. Klinisk ernæring Hurtigguide B. Braun Medical AS 3142 Vestskogen Telefon: 33 35 18 00 Telefax: 33 35 18 90 Officemail.bbmn@bbraun.com www.bbraun.no Innledning Underernæring er hyppig forekommende hos hospitaliserte pasienter.

Detaljer

Oslo Diabetesforskningssenter

Oslo Diabetesforskningssenter Oslo Diabetesforskningssenter Oslo universitetssykehus Universitetet i Oslo 10 9,5 9,5 9 8,5 8,2 8,4 8,7 8,8 A1C 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 0-1 hour 1-2 hour 2-3 hour 3-4 hour >=4 hour Årsrapport 2008 Figure

Detaljer

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL Forprosjekt med utredning av bydel Gamle Oslos spesifikke behov Prosjektleder Birgithe A. Gjesdahl SAMMENDRAG Bydelen har etter søknad høsten 2011 mottatt til sammen 600

Detaljer

Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler:

Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler: Veien videre Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler: 1) Å leve med et nytt organ Her finner du stoff om det å leve med et nytt organ samliv og seksualitet pårørende kosthold fysisk aktivitet reiser,

Detaljer

OVERVEKT OG FØLGESYKDOMMER -

OVERVEKT OG FØLGESYKDOMMER - OVERVEKT OG FØLGESYKDOMMER - MEDISINSK KUR ELLER KIRURGI Jan Aaseth, Professor / forskningsrådgiver, dr med HiH/SI-HF DISPOSISJON DEFINISJON FØLGESYKDOMMER UTBREDELSE LIVSSTILSBEHANDLING: EN EGEN STUDIE

Detaljer

Ny start- et pilotprosjekt for utviklingshemmede med overvekt. Prosjektrapport

Ny start- et pilotprosjekt for utviklingshemmede med overvekt. Prosjektrapport Prosjektrapport Foto: Colourbox Motivasjon er det som får deg igang, vaner er det som får deg til å fortsette. Jim Ryun 2012-2014 Habiliteringstenesta for vaksne Helse Bergen Prosjektleder/spesialergoterapeut:

Detaljer

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom 1 NAVN: Dette heftet er mest til deg som har fått sykdommen, men også foreldrene dine, naboer, lærerne, tante Anna i Bodø, søsteren, fotballtreneren,

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 7-2000 ALVORLIGE SPISEFORSTYRRELSER RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING I SPESIALISTHELSETJENESTEN IK 2714

utredningsserie Statens helsetilsyn 7-2000 ALVORLIGE SPISEFORSTYRRELSER RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING I SPESIALISTHELSETJENESTEN IK 2714 utredningsserie 7-2000 Statens helsetilsyn ALVORLIGE SPISEFORSTYRRELSER RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING I SPESIALISTHELSETJENESTEN IK 2714 ALVORLIGE SPISEFORSTYRRELSER: RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING I SPESIALISTHELSETJENESTEN

Detaljer

1. Generelle effekter av fysisk aktivitet

1. Generelle effekter av fysisk aktivitet 8 Aktivitetshåndboken Fysisk aktivitet i forebygging og behandling 1. Generelle effekter av fysisk aktivitet Forfattere Jan Henriksson, professor, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska

Detaljer