Akutte metaboliske acidoser og hyperglykemiske kriser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Akutte metaboliske acidoser og hyperglykemiske kriser"

Transkript

1 Akutte metaboliske acidoser og hyperglykemiske kriser Hvad gør vi i den akutte fase? Overlege Per Martin Bådstøløkken, Akershus Universitetssykehus

2 Oversikt Akutt metabolisk acidose: Laktat acidose Diabetisk ketoacidose (DKA) Hyperglykemisk krise: Hyperosmolær Hyperglykemisk Syndrom (HHS) Alkohol intoxikasjon Alkoholisk ketoacidose Metanol forgiftning Etylen glykol forgiftning Øvrige Alkoholer Oppsummering

3 DKA Epidemiologi Aldersfordeling: < 18 år : 18% år : 56% år : 24% Diabetes type : Type 1 66% Type 2 34% Mortality< 1% Ca 75% av alle DKA skyldes en av følgende: Udiagnostisert DM Infeksjon / anden sykdom (gastroenteritt, hjerteinfarkt) hos DM-pasient Ændret insulin dosering av pasient/lege Kitabchi AE, Umpierrez GE et al. Hyperglycemic Crises in Adult Patients with diabetes. Diabetes Care 2009; 32 (7) :

4 DKA Patogenesis Kombinasjon av følgende: Insulin mangel Økt glucagon Økt stress hormoner (adrenalin, kortisol, veksthormon) Økt gluconeogenesis i lever/nyrer minsket cellulær glucose opptak perifert Hyperglykemi osmotisk diurese vanntap + elektrolyttap Økt lipolyse økt frie fettsyrer ketoacidose Ketonuri, Anion Gap Kitabchi AE, Umpierrez GE et al. Hyperglycemic Crises in Adult Patients with diabetes. Diabetes Care 2009; 32 (7) :

5 DKA klinik IDDM debut Ketoacidosis forutgået av timer/dager med: Polyphagi Polydipsi Polyuri Svekkelse /utmattelse Manglende appetit Kvalme / Oppkastninger Sløvhet Kliniske funn: Keton ånde Kussmaul respirasjon Dehydrering/hypovolemia Abdominal smerter HUSK: IDDM debut sekundær til annen endokrin lidelse Intensive Care, A Concise Textbook 3 ed

6 Hyperosmolar Hyperglykemisk Syndrom (HHS) Tidshorisont dager til uker Ses oftest hos eldre pasienter med DM type 2 Hyperosmolar per definisjon Polyuri, polydipsi, vekttap Dehydrering ( hudturgor, tørre slimhinner, takykardi, BT) Cerebral sløvhet oftere ved HHS, men tap av bevissthet er ikke hyppig Mage smerter vanlig hos barn 1/3 mixed symptomer med DKA Kitabchi AE, Umpierrez GE et al. Hyperglycemic Crises in Adult Patients with diabetes. Diabetes Care 2009; 32 (7) :

7 DKA Patogenesis Kitabchi AE, Umpierrez GE et al. Hyperglycemic Crises in Adult Patients with diabetes. Diabetes Care 2009; 32 (7) :

8 DKA vs HHS kliniske funn DKA HHS Prodromal sykdom Timer / Dager Uker Koma Blod sukker Ketoner eller + Acidose eller + Anion gap ++ 0 eller + Osmolalitet Typisk vannmangel 6 liter 9 liter Na + deficit (meq/kg) K + deficit (meq/kg) Cl - deficit (meq/kg) Oh s Intensive Care Manual, 5 th ed.

9

10 Behandling Korrigere/behandle Dehydrering Hyperglykemi Elektrolytt forstyrrelser Utløsende årsak 1. Væskebehandling Erstatte volumen mangel Normalisere nyrefunksjon Isoton NaCl 1-1,5 liter første time Væske gis avhengig av korrigeret Na + nivå Væskemangel bør være korrigeret < 24 timer Kitabchi AE, Umpierrez GE et al. Hyperglycemic Crises in Adult Patients with diabetes. Diabetes Care 2009; 32 (7) :

11 Behandling 2. Hyperglykemi korrigeres fortere enn ketoacidosen Insulinen kan gis både iv/s.c. 0,1-0,14 iu/kg/t infusjon BS < 15 start tilførsel isoton glukose Hold BS mellem 9 15 mmol/l 3. Elektrolytt forstyrrelser Total kalium lav Klinisk måles mild-moderat hyperkalemi Væske + Insulin øker hypokalemi tendens Gi kalium ved K + < 5 mmol/l Hold K mmol/l Tilsett meq K + i hver liter infusjonsvæske Kitabchi AE, Umpierrez GE et al. Hyperglycemic Crises in Adult Patients with diabetes. Diabetes Care 2009; 32 (7) :

12 Behandling Hypofosfatemi ved DKA Kun behandle ved svær mangel < 0,32 mmol/l (1 mg/dl) Og samtidig anæmi eller påvirkning av respirasjon eller hjertefunksjon Bicarbonat behandling ved ph < 6,9 Gi 100 mmol NaHCO 3 i 300 ml sterilt vann over 2 timer Gjenta om ph < 7,0 Kitabchi AE, Umpierrez GE et al. Hyperglycemic Crises in Adult Patients with diabetes. Diabetes Care 2009; 32 (7) :

13 Behandling Kitabchi AE, Umpierrez GE et al. Hyperglycemic Crises in Adult Patients with diabetes. Diabetes Care 2009; 32 (7) :

14 Behandling Kriterier for overgang til subcutan insulin DKA: Hyperglykemi behandlet (BS < 11 mmol/l) 2 av følgende kriterier oppfyllt ph > 7,30 S-HCO 3 15 mmol/l Anion gap 12 meq/l HHS: Hyperglykemi behandlet Normal mental status Normal osmolalitet Kitabchi AE, Umpierrez GE et al. Hyperglycemic Crises in Adult Patients with diabetes. Diabetes Care 2009; 32 (7) :

15 Komplikasjoner Hypoglykemi Hypokaliemi Hyperkloremisk non-anion gap acidosis (selvlimiterende) Cerebralt ødem ved DKA 0,3-1 % hos barn Mortalitet % Ekstremt sjældent hos voksne Tegn på Cerebralt Ødem hos barn (hodepine, GCS, kramper, Inkontinens, pupill diff, papillødem, bradykardi, økt BT, respirasjonsstans)

16 Så er det tid for

17 Alkoholisk ketoacidose (AKA) AKA er uvanlig i akutte etanol forgiftninger < 10% Mest vanlig hos kroniske alkoholikere med leversykdom etter en lang heavy drikkeperiode koblet med dårlig ernæring og evt. oppkastninger Co-morbiditet vanlig men mortalitet er lav 1% Ketoacidosen udvikles på samme måte som ved DKA Klinisk ses mix av symptomer (magesmerte, kvalme, oppkast, CNS påvirkning) pga co-morbiditet (leversykdom, pancreatitt). BS kan være lavt/normalt/høyt S-osmolalitet oftest normal (etanol metabolisert ved AKA) Behandling: Væske (NaCl + 5% glucose) Kraut JA, Kurtz I. Toxic Alcohol Ingestions: Clinical Features, Diagnosis and Management. Clin J Am Soc Nephrol :

18 Metanol forgiftning (tresprit) Brukt i spylervæske, frostvæske, drivstoff til modellfly Aktiv metabolitt: Maursyre (omdannet i lever) gir acidose/laktat. Toksisk. Symptomer inntrer etter latenstid på timer. Samtidig etanol forlenger latenstiden. Slapphet, hodepine, forvirring, svimmelhet, kvalme, brekninger, magesmerte Synsforstyrrelse (tåkesyn, blinde flekker i synsfelt) Metabolisk acidose (hyperventilasjon) Mortalitet: 8-36% øker til 50-80% ved ph <7,1 og/eller HCO 3 < 10 meq/l (sent oppdaget med koma, kramper eller respirasjons- eller hjertestans ) Diagnose: Met. Acidose av ukjent årsak Synsforstyrrelser og magesmerte ses hos 37-72% av pas. Forhøyet Osmolalt Gap (OG) og/eller Anion Gap (AG) Påvise metanol eller maursyre i urin/blod Putamen nekrose: en sjelden komplikasjon (rigiditet, tremor, maskeansikt, monoton tale) Kraut JA, Kurtz I. Toxic Alcohol Ingestions: Clinical Features, Diagnosis and Management. Clin J Am Soc Nephrol : // Helsebiblioteket.no : Metanol behandlingsanbefaling ved forgiftning

19 Metanol forgiftning (tresprit) Behandling startes ved målt s-metanol > 20 mg/dl eller sterk klinisk mistanke kombinert med met. acidose og OG > 20 mosm/l Ventrikkelskyllning (eller brekkmiddel) innen 1-2 timer (aktivt kul virker ikke) Fomepizol (alltid til barn) gis peroralt eller iv. Uendret dose. Dosering: 15 mg/kg start, deretter 10 mg/kg hver 12.time i 48 timer Etanol : krever en promille på > 1 (>100 mg/dl) for å mette enzymet alkohol dehydrogenase (ADH) Dialyse HD eller CRRT spesielt ved kjent stort inntak/svær acidose/tidlig synsforstyrrelse Folinsyre (folinat) kan øke nedbrytningen av maursyre Kalsiumfolinat (iv): Voksne 50 mg x 4 Barn 1 mg/kg hver 4-6 time Gis til metanol og maursyre er eliminert Kraut JA, Kurtz I. Toxic Alcohol Ingestions: Clinical Features, Diagnosis and Management. Clin J Am Soc Nephrol : // Helsebiblioteket.no : Metanol behandlingsanbefaling ved forgiftning

20 Etylen Glykol (EG) forgiftning Brukt i kjølervæske, oppløsningsmidler, etanol tilblandet EG, hudpleieprodukter Forgiftning med EG hyppigere enn metanol. Smaker søtt. Obs barn. Mortalitet 1 22% Skader hjerne, lever, nyre, lunger (glykol syre) og deponering av kalsiumoxalat. Gir hypokalsemi Symptomer i 3 faser Først kommer nevrologiske symptomer (konfus, stuporøs), så cardiopulmonale (dyspnø og hjertesvikt (myocarditis)) og tilsist renalt svikt (ARF). Dog ses ofte samtidig alle 3 faser. Kraut JA, Kurtz I. Toxic Alcohol Ingestions: Clinical Features, Diagnosis and Management. Clin J Am Soc Nephrol :

21 Etylen Glykol (EG) forgiftning Prognostisk faktor: Tilstedeværelse av s-hco 3 5 meq/l, ph < 7,10 eller s-glycolate 8-10 mmol/l økt risiko for ARF og/eller død Tidsfaktor også meget avgjørende Høy Osmolal gap og Anion gap metabolisk acidose (86% av pas. har acidose ved start) Diagnosen kan bekreftes ved funn av forhøyet etylen glykol nivåer (målt med gas chromatografi) I urin kan finnes kalsiumoxalatkrystaller Behandling: Volumen expansjon med Mannitol/Bicarbonat (hindre ARF) Etanol eller Fomepizole brukes (samme som metanolforgiftning) Hemodialyse ved svær acidose og ARF Tiamin/pyridoxine iv. Kraut JA, Kurtz I. Toxic Alcohol Ingestions: Clinical Features, Diagnosis and Management. Clin J Am Soc Nephrol :

22 Dietylen Glykol forgiftning Dietylen glykol forgiftning sjelden Brukes i bremsevæske og ulovlig i alkoholiske drikker og medisin Symptomer (tidlig): magesmerter, diare, hodepine, sløvhet, hepatomegali og gulsot Symptomer (sent): Nyresvikt, hepatitt, pancreatitt Behandling: Fomepizole/etanol, dialyse Kraut JA, Kurtz I. Toxic Alcohol Ingestions: Clinical Features, Diagnosis and Management. Clin J Am Soc Nephrol :

23 Alkohol intoxikasjon Årsak behandling Metanol Etylen glykol Dietylen glykol Propylen glykol Isopropanol AKA Fomepizole/Etanol + HD ( s-met) Folinsyre. Bicarbonat ved svær acidose uten HD Fomepizole/Etanol + HD ( s-etyl) Tiamin + Pyridoxine. Bicarbonat ved svær acidose uten HD HD ved OG + HAGA + nyresvikt (ARF) Fomepizole (ved HD) ikke alene. Stop medisin. HD og/eller Fomepizole ved svær LA Symptomatisk Væske iv (NaCl + 5% glucose) Kraut JA, Kurtz I. Toxic Alcohol Ingestions: Clinical Features, Diagnosis and Management. Clin J Am Soc Nephrol :

24 Alkohol intoxikasjoner Etanol ( ) AKA (met. Acidose) svært hyppig, lav dødelighet Metanol (tresprit) Met. Acidose, blindhet, nevrologisk dysfunksjon høj dødelighet ved sen behandling Etylen glykol (kølervæske) Myocardie/CNS skade, nyre svikt, met. acidose, hyperosmolality Oftere enn metanol, hyppig årsak hos barn (smaker søtt) 4 Dietylen glykol DEG (bremsevæske) mest historisk illegal bruk som solvens i medisin Case report med fomepizol og dialyse Propylen glykol (solvent i iv/oral/topikale produkter) Diazepam, phenytoin, lorazepam, nitroglycerin, digoxin, etc iatrogen årsak lav mortalitet selv hos pas. med nedsatt lever/nyre funksjon. Mulig årsak til uforklarlige laktat stigninger. Kraut JA, Kurtz I. Toxic Alcohol Ingestions: Clinical Features, Diagnosis and Management. Clin J Am Soc Nephrol :

25 Takk!

15.06.2015. Dette bør du vite/forstå (når jeg er ferdig)! (DKA) Diabetisk ketoacidose (DKA) Intensiv. Retningslinjer generelt

15.06.2015. Dette bør du vite/forstå (når jeg er ferdig)! (DKA) Diabetisk ketoacidose (DKA) Intensiv. Retningslinjer generelt Dette bør du vite/forstå (når jeg er ferdig)! (DKA) Diabetisk ketoacidose (DKA) Hans Jacob Bangstad OUS Viktig med anamnese! Hvilken insulindose du bør starte med Maks totalvæske per døgn Hvorfor utvikling

Detaljer

Klinisk ernæring. Hurtigguide. Klinisk ernæring. Klinisk ernæring

Klinisk ernæring. Hurtigguide. Klinisk ernæring. Klinisk ernæring Hurtigguide B. Braun Medical AS 3142 Vestskogen Telefon: 33 35 18 00 Telefax: 33 35 18 90 Officemail.bbmn@bbraun.com www.bbraun.no Innledning Underernæring er hyppig forekommende hos hospitaliserte pasienter.

Detaljer

væskeerstatning (f.eks etter brannskader, hodeskader, brudd, infeksjoner og peritoneal irritasjon)

væskeerstatning (f.eks etter brannskader, hodeskader, brudd, infeksjoner og peritoneal irritasjon) 1. LEGEMIDLETS NAVN Plasmalyte infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Natriumklorid... Kaliumklorid... Magnesiumkloridheksahydrat... Natriumacetattrihydrat... Natriumglukonat...

Detaljer

Mann 42 år. Manisk psykose Drukket mye vann Innlegges bevisstløs med kramper Blodgass viser Na 108 Forslag?

Mann 42 år. Manisk psykose Drukket mye vann Innlegges bevisstløs med kramper Blodgass viser Na 108 Forslag? Mann 42 år Manisk psykose Drukket mye vann Innlegges bevisstløs med kramper Blodgass viser Na 108 Forslag? Treating hyponatremia: damned if we do and damned if we don't. Utredning S-Na s-osmolalitet s-k+

Detaljer

Utredning og behandling av medfødt hyperinsulinisme (2): Diagnostiske og terapeutiske aspekter

Utredning og behandling av medfødt hyperinsulinisme (2): Diagnostiske og terapeutiske aspekter Pediatrisk Endokrinologi 2008;22:56-63 Utredning og behandling av medfødt hyperinsulinisme (2): Diagnostiske og terapeutiske aspekter Oddmund Søvik 1, Pétur B. Júlíusson 1,2, Eirik Vangsøy Hansen 2, Pål

Detaljer

Korttidsbehandling av postoperative smerter. Akutte ureterstensmerter.

Korttidsbehandling av postoperative smerter. Akutte ureterstensmerter. 1. LEGEMIDLETS NAVN Toradol 30 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Ketorolac 30 mg/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Injeksjonsvæske,

Detaljer

Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015.

Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015. Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015. Akutt koronarsyndrom Bakgrunn Fellesbetegnelse for koronarsykdom med ustabile brystsmerter omfatter: Ustabil angina pectoris

Detaljer

Oppfølging etter fedmeoperasjon

Oppfølging etter fedmeoperasjon Oppfølging etter fedmeoperasjon En anbefaling til primærhelsetjenesten for oppfølging av pasienter som er operert med gastrisk bypass eller gastrisk sleeve reseksjon. Anbefalingen er utarbeidet av Fedmepoliklinikken

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

Kosthold ved ulike diagnoser og sykdomstilstander

Kosthold ved ulike diagnoser og sykdomstilstander Kosthold ved ulike diagnoser og sykdomstilstander 14. Dette kapitlet oppsum merer kost- og ernæringsbehandling ved en rekke utvalgte diagnoser og medisinske tilstander. 168Kosthold ved ulike diagnoser

Detaljer

Anbefalt oppfølging av fedmeopererte i allmennpraksis (gastric bypass/ gastric sleeve)

Anbefalt oppfølging av fedmeopererte i allmennpraksis (gastric bypass/ gastric sleeve) Anbefalt oppfølging av fedmeopererte i allmennpraksis (gastric bypass/ gastric sleeve) Kontroll hos fastlege 2 uker etter operasjonen. Samtale. Legge plan for videre oppfølging. Har pasienten planlagt

Detaljer

Kreft og Lindring - Stjørdal kommune INNLEDNING

Kreft og Lindring - Stjørdal kommune INNLEDNING INNLEDNING Prosjektet Kreft og Lindring kom i gang som følge av at Stjørdal kommune ble Nord -Trøndelags undervisningshjemmetjeneste i 2010. Arbeidet med prosjektet startet i oktober 2010 med varighet

Detaljer

DIABETES MELLITUS TYPE 2. Medikamentell behandling

DIABETES MELLITUS TYPE 2. Medikamentell behandling DIABETES MELLITUS TYPE 2 Medikamentell behandling Gamle diagnostiske kriterier Venøs plasma-glukose Diabetes mellitus Fastende P-glukose > 7,0 mmol/l og/eller 2 timer etter inntak av 75 g glukose > 11,1

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Cozaar 12,5 mg tabletter, filmdrasjerte Cozaar 50 mg tabletter, filmdrasjerte Cozaar 100 mg tabletter, filmdrasjerte losartankalium Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget

Detaljer

Hver tablett inneholder 10 mg ezetimib og 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg simvastatin.

Hver tablett inneholder 10 mg ezetimib og 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg simvastatin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Inegy 10 mg/10 mg tabletter Inegy 10 mg/20 mg tabletter Inegy 10 mg/40 mg tabletter Inegy 10 mg/80 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 10

Detaljer

Hver tablett inneholder 10 mg ezetimib og 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg simvastatin.

Hver tablett inneholder 10 mg ezetimib og 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg simvastatin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Inegy 10 mg/10 mg tabletter Inegy 10 mg/20 mg tabletter Inegy 10 mg/40 mg tabletter Inegy 10 mg/80 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 10

Detaljer

DIABETES Forebygging, diagnostikk og behandling

DIABETES Forebygging, diagnostikk og behandling IS-1674 Nasjonale faglige retningslinjer DIABETES Forebygging, diagnostikk og behandling Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer Diabetes Forebygging, diagnostikk og behandling Utgitt: Vår 2009

Detaljer

Amlodipin Actavis 5 mg tablett. Hver tablett inneholder 5 mg amlodipin (som amlodipinmesilatmonohydrat).

Amlodipin Actavis 5 mg tablett. Hver tablett inneholder 5 mg amlodipin (som amlodipinmesilatmonohydrat). 1. LEGEMIDLETS NAVN Amlodipin Actavis 5 mg tabletter Amlodipin Actavis 10 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Amlodipin Actavis 5 mg tablett. Hver tablett inneholder 5 mg amlodipin

Detaljer

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt.

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt. Hva er diabetes? Hva er diabetes? Med denne brosjyren ønsker Diabetesforbundet å gi en innføring i sykdommen diabetes. Den er laget til deg som nylig har fått vite at du har diabetes, til deg som har personer

Detaljer

Håndbok i lindrende behandling

Håndbok i lindrende behandling Håndbok i lindrende behandling 2012 Aldri skade, av og til helbrede, ofte lindre, alltid trøste! Hippokrates Lindring i nord Kompetansesenter for lindrende behandling / Váidudandivššu gealboguovddáš Håndbok

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Ibux filmdrasjerte tabletter 200 mg, 400 mg og 600 mg. ibuprofen

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Ibux filmdrasjerte tabletter 200 mg, 400 mg og 600 mg. ibuprofen Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Ibux filmdrasjerte tabletter 200 mg, 400 mg og 600 mg ibuprofen Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 7-2000 ALVORLIGE SPISEFORSTYRRELSER RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING I SPESIALISTHELSETJENESTEN IK 2714

utredningsserie Statens helsetilsyn 7-2000 ALVORLIGE SPISEFORSTYRRELSER RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING I SPESIALISTHELSETJENESTEN IK 2714 utredningsserie 7-2000 Statens helsetilsyn ALVORLIGE SPISEFORSTYRRELSER RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING I SPESIALISTHELSETJENESTEN IK 2714 ALVORLIGE SPISEFORSTYRRELSER: RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING I SPESIALISTHELSETJENESTEN

Detaljer

God ernæringspraksis Retningslinjer for ernæringsbehandling i Helse Bergen HF

God ernæringspraksis Retningslinjer for ernæringsbehandling i Helse Bergen HF Retningslinjer for ernæringsbehandling i Helse Bergen HF Forord Mat og helse henger nøye sammen. I Helse Bergen har vi utviklet en ernæringsstrategi som vi mener vil være en viktig del av behandlingen.

Detaljer

Fedme og oppfølging av fedmeopererte. Overlege Dr.Med Bård Kulseng Regionalt senter for behandling av sykelig overvekt

Fedme og oppfølging av fedmeopererte. Overlege Dr.Med Bård Kulseng Regionalt senter for behandling av sykelig overvekt Fedme og oppfølging av fedmeopererte. Overlege Dr.Med Regionalt senter for behandling av sykelig overvekt Kulseng 2012 Oversikt En befolkning i endring Konsekvenser av en fedmebelastet befolkning Behandling

Detaljer

Indremedisineren. Ullevål Sykehus 125 år. s. 50 Vi gratulerer! Tema: Nyere antitrombotisk behandling s. 8

Indremedisineren. Ullevål Sykehus 125 år. s. 50 Vi gratulerer! Tema: Nyere antitrombotisk behandling s. 8 Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 3 2012 Ullevål Sykehus 125 år s. 50 Vi gratulerer! Tema: Nyere antitrombotisk behandling s. 8 Mekanismen for trombocytthemmende medikamenter

Detaljer

Hypertensjon. Angina pectoris, fortrinnsvis som tilskudd til betablokkerbehandling. Forsøksvis ved variantangina (Prinzmetals angina).

Hypertensjon. Angina pectoris, fortrinnsvis som tilskudd til betablokkerbehandling. Forsøksvis ved variantangina (Prinzmetals angina). 1. LEGEMIDLETS NAVN Adalat Oros 20 mg depottabletter Adalat Oros 30 mg depottabletter Adalat Oros 60 mg depottabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 depottablett inneholder 20 mg, 30 mg

Detaljer

Nefrologisk Forum. Årgang 11, nr. 2 Oktober 2005

Nefrologisk Forum. Årgang 11, nr. 2 Oktober 2005 Nefrologisk Forum Årgang 11, nr. 2 Oktober 2005 Innhold Redaktørens spalte....3 Formannsnytt 4 Regulering av arginin vasopressin reseptor ved genetisk hypertensjon v/bjarne Iversen...5 Effekt av hemodialyse

Detaljer

Administreres intravenøst som langsomme enkeltdoser eller som infusjon.

Administreres intravenøst som langsomme enkeltdoser eller som infusjon. 1. LEGEMIDLETS NAVN Anexate 0,1 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Flumazenil 0,1 mg/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

Paraplyen. N r. 4 Å rg.16 2 0 0 6. Hva fjortjener vi i lønn? I sommer var jeg i helvete

Paraplyen. N r. 4 Å rg.16 2 0 0 6. Hva fjortjener vi i lønn? I sommer var jeg i helvete Paraplyen T i d s s k r i f t f o r H o r da l a n d o g S o g n o g F j o r da n e l e g e f o r e n i n g e r N r. 4 Å rg.16 2 0 0 6 Hva fjortjener vi i lønn? I sommer var jeg i helvete Avandamet får

Detaljer