Tidlig hjemreise - Konsekvenser for barnet. Ingebjørg Fagerli Kvinne/Barn klinikken Nordlandssykehuset, Bodø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tidlig hjemreise - Konsekvenser for barnet. Ingebjørg Fagerli Kvinne/Barn klinikken Nordlandssykehuset, Bodø"

Transkript

1 Tidlig hjemreise - Konsekvenser for barnet Ingebjørg Fagerli Kvinne/Barn klinikken Nordlandssykehuset, Bodø

2 Tidlig hjemreise 4 timer etter fødsel? 8 timer? 12 timer? 24 timer? Normalt forløp Undersøkt av lege Barnet må være stabilt respiratorisk og sirkulatorisk, hatt diurese og bekavgang Kommet igang med ernæring Økt infeksjonrisiko? Økt risiko for hyperbilirubinemi? Screening gjort, evt. avtalt (hørsel, metabolsk,spo2) Plan for oppfølging

3 Noen aktuelle problemstillinger Nyfødtscreening Infeksjoner Ernæring Hyperbilirubinemi Alvorlige medfødte hjertefeil

4 Nyfødtscreeningingen Screenes på 23 alvorlige sykdommer fra Informert samtykke Prøve tas så snart som mulig etter 48 timer Håndtering av positive/falske positive prøver

5 Infeksjoner Obs. infeksjoner i nyfødtperioden Sepsis/meningitt/UVI Agens: GBS (Gr. B streptokokker), Gram neg. bakterier, Stafylokokker

6 Symptomer Infeksjoner forts Slapp, trøtt, blek, ernæringsproblemer, feber (ikke nødvendigvis), hypotermi, icterus, pustevansker osv. Blodprøver CRP kan være normal tidlig i forløpet Leukocytter Obs hvis <5 eller >25 Obs hvis nøytrofile < 1,5 Trombocytter Obs hvis <100

7 Infeksjoner - Hovedbudskap Tenk på infeksjon Lav terskel for innleggelse de første ukene Ikke se det an hvis du mistenker alvorlig infeksjon Marginene er små!

8 Ernæring -Kasuistikk Frisk pike, f.v. 3600g Hjemreise etter 1,5 døgn, ikke veid før hjemreise Tilbake for nyfødtscreening 6. døgn pga helg Fullammet, alltid sultent Vekt 2930 g, vekttap ca 19% - innlagt Alvorlig hyperton dehydrering, Na 170 mmol/l Rel. god allmenntilstend Dårlig ammeteknikk hos barnet, lite melk Tjora, Reigstad Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:868-9

9 Ernæring forts Økning i innleggelser med lignende sykehistoreir rapporteres fra mange land NKA anbefaler rutinemessig veiing 5. dag Obs urin og avføring Hyperton dehydrering gir ofte lite kliniske symptomer initialt

10 Andre årsaker til dehydrering Økt væsketap i urin Adrenogenitalt syndrom Tubolopatier i nyrene Brekninger/diare Men lite mat er det vanligste!

11 Hyperbilirubinemi Ca 50% av alle nyfødte får synlig icterus de første 2-3 dagene fysiologisk prosess Fare for kjerneicterus hvis bilirubinverdiene blir for høye Risikobarn Premature, spes. obs store premature Andre syke nyfødte Obs ved lite mat

12

13 Akutt bilirubin encephalopati - Kjerneicterus 1. fase Icterus, slapphet, suger dårlig 2. fase Hypertoni, ophistotonus, høyfrekvent skrik, ofte feber 3. fase Hypotoni Choreoathetose, døvhet, blikk parese, dental dysplasi, mental påvirkning

14 Kjerneicterus

15

16 Hyperbilirubinemi Ved uttalt icterus og/eller symptomer bør barnet innlegges Vedvarende hyperbilirubinemi >2-3 uker Gallegangsatresi/annen leversykdom? Ta Hgb, konjugert og total bilirubin, GT og ALAT Hvis konjugert bilirubin > 25µmol/l kontakt barnelege Obs. lys/avfarget avføring og mørk urin

17 Fosterets sirkulasjon

18 Sirkulatoriske forandringer ved fødselen Lungekarmotstanden faller Systemisk karmotstand øker Ductus arteriosus lukkes Foramen ovale lukkes Ductus venosus lukkes

19

20 Pulsoxymetriscreening Hensikt: Avdekke alvorlige hjertefeil (eller annen sykdom) før kollaps og før hjemreise SpO2 måles 4-5 timer etter fødsel, ok hvis 95%. Hvis SpO2 er lavere og barnet har det bra, gjøres ny test etter 2-3 timer. Hvis fortsatt lav SpO2, skal barnet undersøkes av lege Påviser cyanotiske hjertefeil, men ikke alle ductusavhengige feil

21 Cyanose og hjertefeil Cyanose synlig når SpO2 <80% Oppstår ved hø.- ve. shunting, dvs. at ikke alt blodet som går ut i kroppen har vært innom lungene og blitt tilført oksygen Husk at ikke alle alvorlige hjertefeil gir cyanose

22 Ductusavhengige hjertefeil Tilstander der en åpen ductus arteriosus er nødvendig for å Sikre lungegjennomblødning Sikre systemsirkulasjon Sikre forbindelse mellom lungesirkulasjon og systemsirkulasjon

23 Symptomer i.l.a. timer/dager/(uker): Tachycardi Tachypnoe Cyanose ved ductusavhengig lungeflow og sentralvenøs mixing Sirkulasjonssvikt Ved ductusavhengig systemflow Grågusten hud, hypotensjon, dårlig kap. fyllning, hjertesvikt og oliguri Metabolsk acidose

24 Undersøkelser Anamnese Klinikk Respirasjonsarbeid Auskultasjon Frekvens? Bilyd? Hjertetoner? Fremissement? Fremmedlyder over lungene Pulser Palpere lever Pulsoxymetri Blodtrykk på alle ekstremiteter

25 Undersøkelser forts. (sykehus) Rtg. thorax Hjertestørrelse/form, lungepatologi, kar EKG Rytme, akse, hypertrofitegn Hyperoxitest Blodprøver Infeksjon? Acidose? Polycytemi? Ekko/Doppler u.s. Hjertekateterisering MR

26 Eks. på ductusavhengig lungeflow Pulmonalatresi

27 TGA (transposition of great arteries) - ductusavhengig mixing

28 Ductusavhengig systemflow

29 Differensialdiagnoser Lungeproblematikk Sepsis Cerebrale forhold Metabolske Skal uansett raskt på sykehus!

30 Behandling av ductusavhengige hjertefeil PGE Prostaglandin 1 Åpner/vedlikeholder åpen ductus Generell støttebehandling Kirurgi hvis mulig

31 Andre feil som kan gi symptomer første levemåneder Stor VSD Stor persisterende åpen ductus AVSD Anomale lungevener Fallots tetrade Andre

32 Takk for oppmerksomheten!

Medfødte hjertefeil hos nyfødte oppdaget i Troms og Finnmark, 2006-2011

Medfødte hjertefeil hos nyfødte oppdaget i Troms og Finnmark, 2006-2011 Medfødte hjertefeil hos nyfødte oppdaget i Troms og Finnmark, 2006-2011 5. åroppgave i Stadium IV Profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Tromsø. Vår 2012. Forfatter: Julie Katrine Berg, MK-07

Detaljer

1 RESUSCITERING - ASFYKSI...10 2 INITIALBEHANDLING AV EKSTREMT PREMATURE...26 3 INVASIVE OG PRAKTISKE PROSEDYRER...32

1 RESUSCITERING - ASFYKSI...10 2 INITIALBEHANDLING AV EKSTREMT PREMATURE...26 3 INVASIVE OG PRAKTISKE PROSEDYRER...32 Forord 1. utgave av UNN sin Metodebok i Nyfødtmedisin kom ut i 1998. 2. utgave (2003) var betydelig omarbeidet og utvidet. 3. utgave (2009) var en grundig revisjon av hele boken på bakgrunn av oppdatert

Detaljer

2) Forslag til enhetlige nasjonale kriterier for bruk av neonatale diagnosekoder

2) Forslag til enhetlige nasjonale kriterier for bruk av neonatale diagnosekoder Nummer 2 2005 (PDF) I denne filen finner du hele NeoNytt samlet i ett dokument - Klikk på en av lenkene under Bookmarks i venstre marg av PDF-leseren for å gå direkte til aktuelt kapittel. 1) Fra subgruppestyret

Detaljer

Eksamensoppgave Ordinær prøve m/sensorveiledning 9. semester kull H02. Fredag 12. januar 2007

Eksamensoppgave Ordinær prøve m/sensorveiledning 9. semester kull H02. Fredag 12. januar 2007 Eksamensoppgave Ordinær prøve m/sensorveiledning 9. semester kull H02 Fredag 12. januar 2007 Sensorveiledning i rød skrift, inkluderer det maksimale av hva en kan forvente en student skal ha kunnskap om,

Detaljer

Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen

Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Hva er skjoldbruskkjertelen og hvilken funksjon har den? Skjoldbruskkjertelen

Detaljer

Dehydrering og væskebehandling til barn. Inger Marie Drage Overlege Avd. for anestesiologi OUS-Ullevål 2014

Dehydrering og væskebehandling til barn. Inger Marie Drage Overlege Avd. for anestesiologi OUS-Ullevål 2014 Dehydrering og væskebehandling til barn Inger Marie Drage Overlege Avd. for anestesiologi OUS-Ullevål 2014 Kasuistikk Gutt 2,5 år 12kg Ulcerøs colitt, behandlet med Pentasa og Prednisolon, fin form Innlagt

Detaljer

Hva er sepsis? Sepsis = En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon. Tre alvorlighetsgrader:

Hva er sepsis? Sepsis = En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon. Tre alvorlighetsgrader: Sepsis Trond Viken; Intensivsykepleier, Intensivavdelingen Sykehuset levanger Håvard S. Aunet; Intensivsykepleier, Intensivavdelingen Sykehuset levanger Sepsis Definisjon Begrepsavklaring Patofysiologi

Detaljer

DEN GERIATRISKE PASIENTEN.

DEN GERIATRISKE PASIENTEN. DEN GERIATRISKE PASIENTEN. 1 FAGDAG 16.04.2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Marit Anda Spesialist i geriatri og allmennmedisin. KASUISTIKK 1 KASUISTIKK 2 Mann 79 år. Små snekkeroppdrag.

Detaljer

Perinatal asfyksi og resuscitering av nyfødte Hand out til Barneanestesikurs, Tromsø 2014. Fysiologi rundt fødselen (1) Fysiologi rundt fødselen (2)

Perinatal asfyksi og resuscitering av nyfødte Hand out til Barneanestesikurs, Tromsø 2014. Fysiologi rundt fødselen (1) Fysiologi rundt fødselen (2) Perinatal asfyksi og resuscitering av nyfødte Hand out til Barneanestesikurs, Tromsø 2014 Fysiologi rundt fødselen (1) Under utdrivningstiden er livmoren sterkt sammentrukket og placentafunksjonen er kortvarig

Detaljer

Allmennmedisinske arbeidsmetoder

Allmennmedisinske arbeidsmetoder Allmennmedisinske arbeidsmetoder Tiden som diagnostikum Diagnostisk tenkning Fastlegen som koordinator og knutepunkt Utredning - kreftdiagnostikk Bjørn Gjelsvik Spes. allmennmedisin og samfunnsmedisin,

Detaljer

Statens helsetilsyn Trykksakbestilling: Tlf.: 22 24 88 86 - Faks: 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.no Internett: www.helsetilsynet.

Statens helsetilsyn Trykksakbestilling: Tlf.: 22 24 88 86 - Faks: 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.no Internett: www.helsetilsynet. IK-2523/arabisk/norsk Produksjon og design: En Annen Historie AS Oversatt ved Oslo kommune, Flyktning- og innvandreretaten,tolkeseksjonen "Fakta om hepatitt A, B og C" Utgitt av Statens institutt for folkehelse

Detaljer

Fakta om hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte. Thai/norsk

Fakta om hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte. Thai/norsk Fakta om hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte Thai/norsk Hva er hepatitt? Hepatitt betyr betennelse i leveren. Mange virus kan gi leverbetennelse, og de viktigste er hepatitt A-viruset, hepatitt

Detaljer

PAIDOS TIDSSKRIFT FOR NORSK BARNELEGEFORENING JULI 2003 ÅRGANG 21 SIDE 37-60

PAIDOS TIDSSKRIFT FOR NORSK BARNELEGEFORENING JULI 2003 ÅRGANG 21 SIDE 37-60 PAIDOS TIDSSKRIFT FOR NORSK BARNELEGEFORENING JULI 2003 ÅRGANG 21 SIDE 37-60 PAIDOS TIDSSKRIFT FOR NORSK BARNELEGEFORENING JULI 2003 ÅRGANG 21 SIDE 37-60 PAIDOS (tidligere NBF-nytt) er et tidsskrift av

Detaljer

PAIDOS TIDSSKRIFT FOR NORSK BARNELEGEFORENING OKTOBER 2004 ÅRGANG 22 SIDE 57-76 PAIDOS NR. 4, OKTOBER 2004 Paidos 4-2004_pdc.p65 1 9/27/04, 1:08 PM

PAIDOS TIDSSKRIFT FOR NORSK BARNELEGEFORENING OKTOBER 2004 ÅRGANG 22 SIDE 57-76 PAIDOS NR. 4, OKTOBER 2004 Paidos 4-2004_pdc.p65 1 9/27/04, 1:08 PM PAIDOS TIDSSKRIFT FOR NORSK BARNELEGEFORENING OKTOBER 2004 ÅRGANG 22 SIDE 57-76 1 PAIDOS TIDSSKRIFT FOR NORSK BARNELEGEFORENING OKTOBER 2004 ÅRGANG 22 SIDE 57-76 PAIDOS (tidligere NBF-nytt) er et tidsskrift

Detaljer

Fellestest i naturvitenskaplige emner for avgangsstudenter i bachelor i sykepleie.

Fellestest i naturvitenskaplige emner for avgangsstudenter i bachelor i sykepleie. Fellestest i naturvitenskaplige emner for avgangsstudenter i bachelor i sykepleie. Tillatte hjelpemidler Norsk legemiddelhåndbok og/eller Felleskatalogen Varighet 2 timer. Instruksjoner Oppgavene består

Detaljer

STUDIESPØRSMÅL TIL VEILEDEREN: AMMING AV BARN MED SPESIELLE BEHOV

STUDIESPØRSMÅL TIL VEILEDEREN: AMMING AV BARN MED SPESIELLE BEHOV VEDLEGG III STUDIESPØRSMÅL TIL VEILEDEREN: AMMING AV BARN MED SPESIELLE BEHOV av Anna-Pia Häggkvist Kap.1 Hvilke oppgaver og hvilket ansvar har vi som helsepersonell i forhold til amming av syke nyfødte

Detaljer

Hva bør du som turnuslege vite om intensivmedisin?

Hva bør du som turnuslege vite om intensivmedisin? Hva du bør vite om intensivmedisin 23-04-06 1 Hva bør du som turnuslege vite om intensivmedisin? Et kompendium om akutt (alvorlig) svikt i vitale organer Redaktør Hans Flaatten Intensivmedisinsk seksjon

Detaljer

INFORMASJON KOMMUNIKASJON SAMARBEID PRAKSISKONSULENTORDNINGEN

INFORMASJON KOMMUNIKASJON SAMARBEID PRAKSISKONSULENTORDNINGEN ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN Praksisnytt INFORMASJON KOMMUNIKASJON SAMARBEID PRAKSISKONSULENTORDNINGEN God jul Hjertemedisinske henvisninger Praksiskonsulentene ved SiV har hatt fokus på

Detaljer

Informasjon til deg som har. myelodysplastisk syndrom (MDS)

Informasjon til deg som har. myelodysplastisk syndrom (MDS) Informasjon til deg som har myelodysplastisk syndrom (MDS) 1. Hva er MDS? Myelodysplastisk syndrom (MDS) er et samlingsnavn for en gruppe tumorsykdommer som har sitt utgangspunkt i bloddannende stamceller

Detaljer

SAMARBEIDSPROSEDYRER ved bekymring for gravides og småbarnforeldres rusbruk

SAMARBEIDSPROSEDYRER ved bekymring for gravides og småbarnforeldres rusbruk SAMARBEIDSPROSEDYRER ved bekymring for gravides og småbarnforeldres rusbruk Samarbeid mellom: - Jordmortjenesten - Helsesøstertjenesten - Kommunepsykolog - Barnevernet - Tildelingsktr. v/rusenheten - Fastlegene

Detaljer

Vårmøtet 2015 Skien. Barne- og ungdomsmedisinsk avdeling, Sykehuset Telemark HF i samarbeid med styret i Norsk Barnelegeforening

Vårmøtet 2015 Skien. Barne- og ungdomsmedisinsk avdeling, Sykehuset Telemark HF i samarbeid med styret i Norsk Barnelegeforening Vårmøtet 2015 Skien Henrik Ibsen står taus og urørlig på sin pidestall og skuer ut over byen, med Skien kirke i bakgrunnen. I forgrunnen sees Hedvig og Lille Eyolf Barne- og ungdomsmedisinsk avdeling,

Detaljer

Åpen kontakt. ved Stavanger Universitetssjukehus

Åpen kontakt. ved Stavanger Universitetssjukehus Åpen kontakt ved Stavanger Universitetssjukehus Hva er åpen kontakt? Åpen kontakt er et tilbud til deg som på grunn av sykdom eller sykdomsutvikling, kan forvente behov for akutt innleggelse i sykehuset.

Detaljer

Perinatalkomitéen i Vestfold Perinatalmedisinske statistikker. SiV Grafi sk AT 2011

Perinatalkomitéen i Vestfold Perinatalmedisinske statistikker. SiV Grafi sk AT 2011 Perinatalkomitéen i Vestfold Perinatalmedisinske statistikker SiV Grafi sk AT 2011 ÅRSRAPPORT 2010 2 Perinatalkomitéen i Vestfold Årsrapport 2010 Perinatalkomitéen i Vestfold Årsrapport 2010 3 Årsrapport

Detaljer

håndboka til familier med hjertesyke barn

håndboka til familier med hjertesyke barn håndboka til familier med hjertesyke barn FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN Når barnet ditt har hjertefeil Hjertefeil? Verden raser sammen noen sekunder. Hjertet, noe galt med hjertet til barnet? Det må jo

Detaljer

ADOPTERTE BARN OG HELSE. Tema Adopsjon

ADOPTERTE BARN OG HELSE. Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN OG HELSE Tema Adopsjon -1- INNHOLD Adopterte barn og helse Den første legeundersøkelsen etter hjemkomst Helsestasjonen Vaksinasjonsprogrammet Det premature barnet Vekst Understimulering

Detaljer

Jeg har redusert nyrefunksjon Hva nå?

Jeg har redusert nyrefunksjon Hva nå? Jeg har redusert nyrefunksjon Hva nå? Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Grafisk design og layout: Ingegerd Tveit Foto: Ingegerd Tveit og Ann Karin Presterud Trykkeri: Trykksakleverandøren

Detaljer

En metodebok. Ved akutt oppståtte situasjoner. Sykepleiefaglige rådgivningstjenester kan nås hele døgnet på telefon 480 42 331. Versjon januar 2015

En metodebok. Ved akutt oppståtte situasjoner. Sykepleiefaglige rådgivningstjenester kan nås hele døgnet på telefon 480 42 331. Versjon januar 2015 En metodebok Ved akutt oppståtte situasjoner Versjon januar 2015 Sykepleiefaglige rådgivningstjenester kan nås hele døgnet på telefon 480 42 331 Forord I forbindelse med et prosjekt mellom Stavanger Universitetssykehus

Detaljer

MERETE FAVANG SYKEPLEIER MEDISIN 1 VEST - GASTRO, HUS 2011

MERETE FAVANG SYKEPLEIER MEDISIN 1 VEST - GASTRO, HUS 2011 MERETE FAVANG SYKEPLEIER MEDISIN 1 VEST - GASTRO, HUS 2011 MEDISINSK GASTRO SENGEPOST FÅR MELDT NY PASIENT MANN FØDT I 1950 INNLEGGELSEDIAGNOSE: MAGESMERTER,HEMATEMESE (kaffegrut), ULCUS? TIDLIGERE: OPERERT

Detaljer

KOMPENDIUM I THORAXKIRURGI

KOMPENDIUM I THORAXKIRURGI KOMPENDIUM I THORAXKIRURGI for medisinske studenter Leidulf Segadal, prof. dr. med Ketil Grong, prof. dr. med Lodve Stangeland, amm. dr med Kirurgisk institutt Det medisinske fakultet Universitetet i Bergen

Detaljer

Hva er Hydrocephalus?

Hva er Hydrocephalus? Hva er Hydrocephalus? RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN Innhold 1 Forord 2 Hydrocephalus kort fortalt. 4 Historikk 5 Forskjellige typer hydrocephalus 6 Årsaker til hydrocephalus 8 Å stille diagnosen

Detaljer