Parenteral ernæring av nyfødte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Parenteral ernæring av nyfødte"

Transkript

1 Kategori: [ ] Gyldig fra: Organisatorisk plassering: - HVRHF - Helse Bergen HF - Barne- og ungdomsklinikken Prosedyre Dok. eier: Ingunn Finne Dok. ansvarlig: Hallvard Reigstad Premature vanlig total væskemengde (i.v. + p.o) de første døgn er: ml/kg. Fullbårne trappes oftest opp langsommere og gis vanligvis max 150 ml/kg Ved ren i.v. gis vanligvis max ml/kg også hos premature. Modifikasjoner: Asfyksi nær termin (mindre), RDS (mindre), lysbehandling hos premature (mer), fødselsvekt < 1250 g (mer) - se ellers kapittel 7.1 og 7.4 om væskebehandling. Indikasjoner for parenteral ernæring: f.v. < 1250g, PE startes 1.levedøgn. Hos større barn dersom det er åpenbart at det vil gå flere dager før man når tilnærmet full enteral ernæring: PE startes innen 3. levedøgn Større barn: Individualisér. Parenteral ernæring har mindre hast. Spesielt hos barn som vil ha for langvarig (total) parenteral ernæring bør proteintilskudd økes til 3,5-4 g/kg/døgn og fetttilskudd til 3,5 g/kg/døgn De enkelte bestanddeler i parenteral ernæring ( og innhold i vanlige infusjonsvæsker) Behov: 6 mg/kg/min (360 mg/kg/t, 8,5 g/d), ved tendens til hypoglykemi kan tilførsel økes til 8-10 mg/kg/min ( mg/kg/t, i sjeldne tilfeller (hyperinsulinisme) opp til 15 mg/kg/min (900 mg/kg/t). Ved tendens til hyperglykemi (bl.s. >12-14 /l) vurder reduksjon av tilførsel til 4 mg/kg/min (5,8 g/kg/d), dersom fortsatt hyperglykemi evt insulinbehandling. Blodsukker bør holdes mellom 3 og 15 /l. Ved beregning av glukosetilførsel må alle glukoseløsninger (dvs evt pressorer, evt kontinuerlig sedasjon etc) inkluderes. For å kunne gi konstant glukosetilførsel bør en som hovedregel også blande alle medikamenter som går i kontinuerlig infusjon (pressorer, morfin etc) i glukose med samme konsentrasjon. Innhold av glukose i en del vanlige infusjonsvæsker: 1 ml glukose 50 mg/ml/kg pr time gir 0,83 mg/kg/min 1 ml glukose 100 mg/ml/kg pr time gir 1,67 mg/kg/min 1 ml glukose 200 mg/ml/kg pr time gir 3,33 mg/kg/min 1 ml glukose 300 mg/ml/kg pr time gir 5 mg/kg/min 1 ml morsmelk/kg/t tilsvarer 70 mg karbohydrat og gir 1,17 mg karbohydrat/kg/min Protein Gis som Vaminolac. Spesielt ved fødselsvekt <1250 gram bør tilførsel startes første døgn og så raskt som mulig trappes opp til full mengde 3. Behov svangerskapsuker første døgn minimum 1,5 g/kg/d,(om mulig 2-2,5 g/kg/d). I løpet av første leveuke opptrapning til 3,5-4g/kg/d (3,5 g/kg/d tilsvarer ca 60 ml Vaminolac/kg/d) svangerskapsuker første døgn 1,5 g/kg/d, opptrapning til 3 g/kg/d (3 g tilsvarer 50 ml Vaminolac/kg/d) terminbarn første døgn 1,5 g/kg/d, opptrapning til 3 g/kg/d Ved utelukkende parenteral ernæring bør en på sikt, også hos noe større barn, vurdere å øke proteintilskuddet til 3-3,5 g/kg/døgn 3,0 g/kg tilsvarer ca 50 ml ren Vaminolac/kg/d, dvs 2,1 ml/kg/t 3,5 g/kg/d tilsvarer ca 60 ml Vaminolac/kg/d, dvs 2,5 ml/kg/t 100 ml morsmelk inneholder ca 1,4 g protein (oftest mindre (rundt 1 g/100 ml) i donormelk, mer (2-3g/100 ml) i prematurmelk første 2 uker etter fødsel) Fett Gis som SMOFlipid 200 mg/ml som inneholder soya-, oliven- og fiskeoljer, som en antar har en bedre sammensetning av fettsyrer enn Intralipid 200 mg/ml (soyabasert). Ref. nr.: Uoffisiell utskrift er kun gyldig på utskriftsdato Side 1 av 9 Bedriftsnavn: Helse Bergen

2 Vanlig oppstart 2 g fett/døgn (tilsvarende 10 ml/kg/døgn eller 0,4 ml/kg/t), spesielt ved lav fødselsvekt bør en starte senest andre levedøgn. Ved forventet varighet parenteral ernæring ut over fem døgn bør dosen økes til 3-3,5 g/kg/døgn (15-17,5 ml/kg/d) over 2-3 dager. Fett bør reduseres til 5 ml/kg/døgn eller seponeres i akuttforløpet av sepsis. For fettløselige vitaminer gis Vitalipid infant 4 ml/kg/døgn, maks 10 ml/døgn. Ved økning av fett til over 10 ml/kg/døgn anbefales å måle s triglycerider 1-2 ggr/uke, anbefalt nivå < 4-6 /l (måling under pågående infusjon). 100 ml morsmelk inneholder ca 4 g fett. Morsmelk/donormelk gis initialt som måltider (se egen metode for opptrapning), dette inkluderes imidlertid ikke i ernæringsberegning før minst 20 ml/kg/døgn. Tilsetninger Natrium gis standard som NaCl 2 pr 50 ml Vaminolac. Hos små premature som i hovedsak fortsatt trenger parenteral ernæring bør man fra dag vurdere å doble NaCl-tilskuddet (på grunn av økende renalt tap av natrium). Ventrikkelaspirat ved ileus inneholder 60 natrium og 90 ml klor pr l, med påfølgende risiko for store natrium- (og klor-) tap. Det kan følgelig ved store tap være nødvendig med vesentlig større NaCl-tilskudd. Aktuell vekt er bedre parameter enn s natrium, slik at stort vekttap (eller klinisk dehydrering) egentlig skyldes saltmangel.. Vannløselige vitaminer: ett hetteglass Soluvit tilsettes 10 ml sterilt vann, dose av ferdig oppløsning 1 ml/kg/d som tilsettes Vaminolac. Kalium: Når normal eller lav (også første levedøgn) kalium tilsettes kalium som KH 2PO 4. Calcium gis som calciumglukonat, dose mg/kg/d eller 1,2-2 /kg/d (6-10 ml/kg/d, ESPGHAN anbefaler 1,5 /kg/d, svarende til ca 7 ml calciumglukonat/kg/d), enten som medikamentinfusjon eller som tilsetning i Vaminolac eller glukose (se tabell). Fosfat: Tidlig tilførsel av aminosyrer fører til rask innbygning (og dermed lav serumverdi) av fosfat, en bør derfor starte tilførsel som KH 2PO 4 tidlig, helst første levedøgn (for blandbarhet se blandetabell) (blandes helst i glukose), anbefalt dose fosfat 1,5 /kg/d. Spormetaller: gis som Peditrace 1 ml/kg/d, tilsettes i Vaminolac, denne tåler opptil 3 ml/50 ml Magnesium gis som magnesiumsulfat dersom forventet for parenteral ernæring ut over 5-7 døgn, dose 0,18-0,2 /kg/d, tilsettes i Vaminolac inntil 0,5 /50 ml Praktisk gjennomføring av parenteral ernæring løsninger (inkl medikamentløsninger) bør ha samme glukosekonsentrasjon slik at det til sammen blir gitt konstant glukosetilførsel (ofte for hyperton løsning, 200 eller 300 mg/ml)). Ved nedtrapping av parenteral ernæring må glukose og Vaminolac reduseres parallelt. Så lenge det blir gitt parenteral ernæring skal det alltid gis glukose. Ved forventet for parenteral ernæring mindre enn fem dager er tilsetning av spormetaller og vannløselige vitaminer ikke nødvendig. Ved forventet ut over 5-7 dager bør man etter 2-3 dager gi tilskudd av spormetaller Peditrace 1ml/kg/d, magnesium MgSO4 0,18-0,2 /kg/d og kalsium (1,2-2 /kg/d) (som Ca Sandoz 6-10 ml/kg/d). Dette tilsettes vanligvis til Vaminolac, se tabell. Planlegging og regnskap gjennomføres lettest ved å bruke regneark 7.5b Parenteral ernæring beta2.xls Tilsetning av elektrolytter, vitaminer og spormetaller: Maksimal tilsetning i forskjellige infusjonsvæsker (tilsetning pr 50 ml) 1. I nf.væske 3. V aminolac Gluk mg/ml 2. N acl KCl CaSandoz 10% ml () MgSO 4 KH 2PO 4 Peditrace ml Soluvit ml enten 15,9 (3,5) 1,5 3 1 eller 0,5 5 1 Enten 1 1,5 1 Eller 1 1,5 3 1 eller 0,5 5 1 Vanligvis tilsettes NaCl, KCl, CaSandoz, MgSO 4, Peditrace og Soluvit i Vaminolac KH 2PO 4 tilsettes i Side 2 av 9 Ref. nr.:

3 1 hetteglass Soluvit løses i 10 ml sterilt vann, holdbarhet 12 t i romtemperatur, 24 t i kjøleskap, beskyttes mot lys. Døgn enkelte elektrolytter (dersom ikke patologiske tap) Natrium 3 /kg Kalium 3 /kg Fosfat 1,5 /kg Kalsium 1,5 (1,2-2) /kg Magnesium 0,18-0,2 /kg Tilsetning av medikamenter til glukose infusjonsvæsker mg/ml: Morfin, dopamin, adrenalin, insulin og noradrenalin kan tilsettes glukose infusjonsvæsker mg/ml i samme konsentrasjon og med samme holdbarhet som angitt for glukose mg/ml i blandbarhetstabell. Vær alltid oppmerksom på følgende punkter ved administrasjon av parenteral ernæring: - Individuelt tilpassede løsninger er så hypertone at de som hovedregel må gis i sentralvenøst kateter - Individuelt tilpassede løsninger med parenteral ernæring er vanligvis ikke kompatible med medikamenter som skal gis intravenøst i støt eller som infusjon over kortere eller lengre tid (med unntak av de medikamenter som er nevnt over). Dersom slike skal gis i venekater må parenteral ernæring stoppes og kateteret skylles før infusjonen startes. - Når det gis parenteral ernæring skal det alltid gå glukoseløsning. Ved nedtrapping seponeres vanligvis fett når barnet tåler ca 50% av ernæring som enteral ernæring, glukose og aminosyrer (Vaminolac) trappes ned parallelt, men når et for parenteral væske er 25% av total eller mindre kan Vaminolac seponeres. - Fettinfusjon må aldri gå alene sammen med glukose (fettemulsjonen ødelegges av glukose) Ved tvil kontaktes Sykehusapoteket (bakvakt ) eller Ingrid Grønlie Forslag til væskebehandling av barn med fødselsvekt 750 gram Total væskemengde: 3 ml/t Arteriekateter: NaCl 9 mg/ml halvblandet med sterilt vann, 0,8 ml/t tilsatt heparin til 1 E/ml I SVK: glukose 300 mg/ml, evt løsninger med dopamin etc blandes med glukose 300 mg/ml, totalt 1 ml/t (tilsvarer ca 7 mg/kg/min) Vaminolac 1,2 ml/t (tilsvarer 2,3 g protein/kg) altså i samsvar med anbefalt mengde. Vanligvis kan væskemengde gradvis økes til 3,5-4 (evt til 5) ml/t, avhengig av vekt og se-natrium. Andre levedøgn startes Smoflipid 200 mg/ml tilsatt Vitalipid infant 3 ml.første døgn fett 0,3 ml/t (dette gir ca 2 g/kg/d). Økes i løpet av få dager til 0,4 ml/t som tilsvarer litt under 3 g/kg/d. første døgn økes Vaminolac avhengig av hvor mye væske som tåles inntil 2,1 ml/t. Evt ytterligere for væske gis enten ved å øke infusjonshastighet i arteriekateter eller ved å gi lavere glukosekonsentrasjon med større infusjonshastighet. Start med morsmelk/donormelk 1,5-2 ml x 8, dette inkluderes ikke i regnskap før en har nådd 20 ml/døgn. Forslag til væskebehandling av barn med fødselsvekt 1000 gram Total væskemengde: 3 ml/t Arteriekateter: NaCl 9 mg/ml halvblandet med sterilt vann, 0,8 ml/t tilsatt heparin til 1 E/ml I SVK: glukose 300 mg/ml, evt løsninger med dopamin etc blandes med glukose 300 mg/ml, totalt 1 ml/t (tilsvarer 5 mg/kg/min, altså litt i underkant av anbefalt mengde) Vaminolac 1,2 ml/t (tilsvarer 1,7 g protein/kg) Vanligvis kan væskemengde andre døgn økes til 4, senere til 5 ml/t, andre levedøgn startes Smoflipid 200 mg/ml tilsatt Vitalipid infant 4 ml, dose første døgn med fett 0,4 ml/t (dette gir 2 g/kg), dette skal økes i løpet av få dager til 0,7 ml/t (som tilsvarer 3 g/kg/d). første døgn økes Vaminolac etter hvor mye væske som tåles inntil 2,9 ml/kg/t (som tilsvarer ca 4 g protein/kg/d). Dersom barnet må ha mer glukose (enten for å nå ønskelig glukosemengde eller for å få gitt pressorer) økes glukoseinfusjon til 1,6 ml/t (vurder mer konsentrert medikamentløsning dersom infusjonshastighet blir stor), og dersom glukoseinfusjon må økes for å nå ønsket infusjonshastighet reduseres glukosekonsentrasjon (først til 200 mg/ml (da tåles 3 ml/t), senere evt lavere infusjonshastighet. Ref. nr.: Side 3 av 9

4 Når arteriekateter seponeres økes infusjonshastighet i SVK tilsvarende Start med morsmelk/donormelk 2 ml x 8, dette inkluderes ikke i regnskap før en har nådd 20 ml/døgn. Forslag til væskebehandling av barn med fødselsvekt 1250 gram Total væskemengde: 3,5 ml/t Arteriekateter: NaCl 9 mg/ml halvblandet med sterilt vann, 0,8 ml/t tilsatt heparin til 1 E/ml I SVK: glukose 300 mg/ml, evt løsninger med dopamin etc blandes med glukose 300 mg/ml, totalt 1,5 ml/t (tilsvarer 6 mg/kg/min) Vaminolac 1,2 ml/t (tilsvarer 1,3 g protein/kg) Det startes dessuten med per oral ernæring som morsmelk/donormelk 3-4 ml x 8. Vanligvis kan væskemengde neste døgn økes til 4 ml/t (ikke øk dersom barnet åpenbart tåler mye per oralt), væskemengde økes så gradvis til totalt ca 210 ml (= 9 ml/t). Vaminolac økes så raskt som det tolereres med tanke på total væsketilførsel til 3,6 ml/t (tilsvarende ca 4 g protein/kg/d. Dersom barnet i løpet av 2 dager vil få 50 % av ernæring per oralt gis ikke parenteral fett-tilførsel. Alternativt startes med Smoflipid 200 mg/ml tilsatt Vitalipid infant 5 ml 0,5 ml/t som tilsvarer 2 g/kg/d. Dette økes gradvis til 0,8 ml (som tilsvarer ca 3 g/kg/d). De aller fleste barn med fødselsvekt >1250 gram kan ernæres enteralt første par dager. Dersom de likevel ikke har utsikt til å komme i gang med enteral ernæring i løpet av 2-3 dager anbefales nedenforstående: Forslag til væskebehandling av barn med fødselsvekt 2000 gram Total væskemengde: 5 ml/t (svarer til 60 ml/kg). Vurder 6,5 ml/t (80 ml/kg) ved gastrokirurgiske problemstillinger med større væske (gastroschise etc) Væsketilførsel økes gradvis til 340 ml (14 ml/t), husk å erstatte væske og salt ved mye aspirat fra ventrikkel Arteriekateter: NaCl 9 mg/ml 1,2 ml/t tilsatt heparin til 1 IE/ml glukose Parenteral ernæring oftest som glukose 200 mg/ml (3,6 ml/t tilsvarer glukose 6 mg/kg/min) stort sett bare aktuelt ved gastrokirurgiske problemstillinger. For øvrig tar en sikte på rask opptrapping av enteral ernæring, og i slike tilfeller tolereres 2-3 døgn uten fullverdig proteintilskudd.dersom det må gis parenteral ernæring startes med Vaminolac 3,5 ml/t (svarer til 2,5 g protein/kg/d) Dersom barnet i løpet av 4 dager åpenbart ikke vil få vesentlig per oral ernæring gis Smoflipid 200 mg/ml tilsatt Vitalipid infant 8 ml, initialt 1 ml/t som tilsvarer 2,4 g/kg/d, og som bør økes til 1,3 ml/t (som tilsvarer litt over 3 g/kg/d). Forslag til væskebehandling av barn med fødselsvekt 3000 gram Total væskemengde: 7 ml/t (svarer til 56 ml/kg/d). Vurder mer ved gastrokirurgiske problemstillinger, mindre ved tilstander med risiko for SIADH (asfyksi, lungesykdom, operasjoner utenom GI-traktus) Væsketilførsel økes gradvis til 510 ml (21 ml/t), husk å erstatte væske og salt ved mye aspirat fra ventrikkel/andre GI-tap Arteriekateter: NaCl 9 mg/ml 1,5 ml/t for å gi tilstrekkelig glukose (6 mg/kg/min) er det for 5 ml/t av glukose 200 mg/ml (alternativt 3,6 ml/t av glukose 300 mg/ml) Parenteral ernæring: Vaminolac 3,2 ml/t (svarer til ca 1,5 g protein/kg/d). Dersom barnet i løpet av 3-4 dager åpenbart ikke vil få vesentlig per oral ernæring gis Smoflipid 200 mg/ml tilsatt Vitalipid infant 10 ml, initialt 1,4 ml/t (som tilsvarer ca 2 g/kg/d), dette bør raskt økes til 2 ml/t (som tilsvarer ca 3 g/kg/d). Forslag til væskebehandling av barn med fødselsvekt 4000 gram Total væskemengde: 8 ml/t (svarer til 50 ml/kg/d). Vurder 9-10 ml/t (opptil 60 ml/kg) ved gastrokirurgiske problemstillinger med større væske (gastroschise etc) Væsketilførsel økes gradvis til 680 ml (28 ml/t). Husk å erstatte væske og salt ved mye aspirat fra ventrikkel Arteriekateter: NaCl 9 mg/ml 1,5 ml/t tilsatt heparin til 1 IE/ml for å gi tilstrekkelig glukose (6 mg/kg/min) er det nødvendig å gi glukose 200 mg/ml 7 ml/t, alternativt glukose 300 mg/ml 4,8 ml/t. Side 4 av 9 Ref. nr.:

5 Parenteral ernæring stort sett bare aktuelt ved gastrokirurgiske problemstillinger, for øvrig tar en sikte på rask opptrapping av enteral ernæring, og i slike tilfeller tolereres 2-3 døgn uten fullverdig proteintilskudd. Dersom det må gis parenteral ernæring startes med Vaminolac 4 ml/t (svarer til 1,5 g protein/kg/d). Dersom barnet i løpet av 4 dager åpenbart ikke vil få vesentlig per oral ernæring gis Smoflipid 200 mg/ml tilsatt Vitalipid infant 10 ml, initialt 2 ml/t (som tilsvarer ca 2,2 g/kg/d), og som bør økes til 2,7 ml/t (som tilsvarer ca 3 g/kg/d). Premature vanlig total væskemengde (i.v. + p.o) de første døgn er: ml/kg. Fullbårne trappes oftest opp langsommere og gis vanligvis max 150 ml/kg Ved ren i.v. gis vanligvis max ml/kg også hos premature. Modifikasjoner: Asfyksi nær termin (mindre), RDS (mindre), lysbehandling hos premature (mer), fødselsvekt < 1250 g (mer) - se ellers kapittel 7.1 og 7.4 om væskebehandling. Indikasjoner for parenteral ernæring: f.v. < 1250g, PE startes 1.levedøgn. Hos større barn dersom det er åpenbart at det vil gå flere dager før man når tilnærmet full enteral ernæring: PE startes innen 3. levedøgn Større barn: Individualisér. Parenteral ernæring har mindre hast. Spesielt hos barn som vil ha for langvarig (total) parenteral ernæring bør proteintilskudd økes til 3-3,5 g/kg/døgn og fett-tilskudd til 3 (-4) g/kg/døgn De enkelte bestanddeler i parenteral ernæring ( og innhold i vanlige infusjonsvæsker) Behov: 6 mg/kg/min (360 mg/kg/t, 8,5 g/d), ved tendens til hypoglykemi kan tilførsel økes til 8-10 mg/kg/min ( mg/kg/t, i sjeldne tilfeller (hyperinsulinisme) opp til 15 mg/kg/min (900 mg/kg/t). Ved tendens til hyperglykemi (bl.s. >12-14 /l) vurder reduksjon av tilførsel til 4 mg/kg/min (240 mg/kg/t), dersom fortsatt hyperglykemi evt insulinbehandling. Blodsukker bør holdes mellom 3 og 15 /l. Ved beregning av glukosetilførsel må alle glukoseløsninger (dvs evt pressorer, evt kontinuerlig sedasjon etc) inkluderes. For å kunne gi konstant glukosetilførsel bør en som hovedregel også blande alle medikamenter som går i kontinuerlig infusjon (pressorer, morfin etc) i glukose med samme konsentrasjon. Innhold av glukose i en del vanlige infusjonsvæsker: 1 ml glukose 50 mg/ml/kg pr time gir 0,83 mg/kg/min 1 ml glukose 100 mg/ml/kg pr time gir 1,67 mg/kg/min 1 ml glukose 200 mg/ml/kg pr time gir 3,33 mg/kg/min 1 ml glukose 300 mg/ml/kg pr time gir 5 mg/kg/min 1 ml morsmelk/kg/t tilsvarer 70 mg karbohydrat og gir 1,17 mg karbohydrat/kg/min Protein Gis som Vaminolac. Spesielt ved fødselsvekt <1250 gram bør tilførsel startes første døgn og så raskt som mulig trappes opp til full mengde 1 Behov svangerskapsuker første døgn minimum 1,5 g/kg/d,(om mulig opptil 2,5 g/kg/d). I løpet av første leveuke opptrapning til 3-3,6g/kg/d (3,6 g/kg/d tilsvarer ca 62 ml Vaminolac/kg/d) svangerskapsuker første døgn 1,5 g/kg/d, opptrapning til 2-3 g/kg/d (2,5 g tilsvarer 43 ml Vaminolac/kg/d) terminbarn første døgn 1,5 g/kg/d, opptrapning til 2,5 g/kg/d (1,5 g tilsvarer 26 ml Vaminolac/kg/d) Ref. nr.: Side 5 av 9

6 Ved utelukkende parenteral ernæring bør en på sikt, også hos noe større barn, vurdere å øke proteintilskuddet til 3-3,5 g/kg/døgn (3,0 g/kg tilsvarer ca 50 ml ren Vaminolac/kg/døgn, dvs 2,1 ml/kg/t) 100 ml morsmelk inneholder ca 1,4 g protein (oftest mindre (rundt 1 g/100 ml) i donormelk, mer (2-3g/100 ml) i prematurmelk første 2 uker etter fødsel) Fett Gis som SMOFlipid 200 mg/ml som inneholder soya-, oliven- og fiskeoljer, som en antar har en bedre sammensetning av fettsyrer enn Intralipid 200 mg/ml (soyabasert). Vanlig oppstart 2 g fett/døgn (tilsvarende 10 ml/kg/døgn eller 0,4 ml/kg/t), spesielt ved lav fødselsvekt bør en starte senest andre levedøgn. Ved forventet varighet parenteral ernæring ut over fem døgn bør dosen økes til 3 g/kg/døgn (15 ml/kg/d) over 2-3 dager. Fett bør reduseres til 5 ml/kg/døgn eller seponeres i akuttforløpet av sepsis. For fettløselige vitaminer gis Vitalipid infant 4 ml/kg/døgn, maks 10 ml/døgn. Ved økning av fett til over 10 ml/kg/døgn anbefales å måle s triglycerider 1-2 ggr/uke, anbefalt nivå < 4-6 /l (måling under pågående infusjon). 100 ml morsmelk inneholder ca 4 g fett. Morsmelk/donormelk gis initialt som måltider (se egen metode for opptrapning), dette inkluderes imidlertid ikke i ernæringsberegning før minst 20 ml/kg/døgn. Tilsetninger Natrium gis standard som NaCl 2 pr 50 ml Vaminolac. Hos små premature som i hovedsak fortsatt trenger parenteral ernæring bør man fra dag vurdere å doble NaCltilskuddet (på grunn av økende renalt tap av natrium). Ventrikkelaspirat ved ileus inneholder 60 natrium og 90 ml klor pr l, med påfølgende risiko for store natrium- (og klor-) tap. Det kan følgelig ved store tap være nødvendig med vesentlig større NaCl-tilskudd. Aktuell vekt er bedre parameter enn s natrium. Vannløselige vitaminer: ett hetteglass Soluvit tilsettes 10 ml sterilt vann, dose av ferdig oppløsning 1 ml/kg/d som tilsettes Vaminolac. Kalium: Når normal eller lav (også første levedøgn) kalium tilsettes kalium som KH 2PO 4. Fosfat: Tidlig tilførsel av aminosyrer fører til rask innbygning (og dermed lav serumverdi) av fosfat, en bør derfor starte tilførsel som KH 2PO 4 tidlig, helst første levedøgn (for blandbarhet se blandetabell). Spormetaller: gis som Peditrace 1 ml/kg/d, tilsettes i Vaminolac, denne tåler opptil 3 ml/50 ml Magnesium gis som magnesiumsulfat dersom forventet for parenteral ernæring ut over 5-7 døgn, dose 0,2-0,4 /kg/d, tilsettes i Vaminolac inntil 0,5 /50 ml Calcium gis som Calcium Sandoz, dose mg/kg/d eller 1,2-2 /kg/d (6-10 ml/kg/d), enten som medikamentinfusjon eller som tilsetning i Vaminolac eller glukose (se tabell). Praktisk gjennomføring av parenteral ernæring Spesielt i intialbehandling av små premature (som har stort protein) vil glukoseinfusjoner samlet utgjøre så stor del av akseptabel væsketilførsel at det er nødvendig å gi ren Vaminolac (se tabell for ) for å sikre tilstrekkelig proteintilførsel. Vaminolac gis da som konstant infusjon. løsninger (inkl medikamentløsninger) bør ha samme glukosekonsentrasjon slik at det til sammen blir gitt konstant glukosetilførsel (ofte for hyperton løsning, 200 eller 300 mg/ml)). Ved nedtrapping av parenteral ernæring må glukose og Vaminolac reduseres parallelt. Så lenge det blir gitt parenteral ernæring skal det alltid gis glukose. Ved forventet for parenteral ernæring ut over 5-7 dager bør man gi tilskudd av spormetaller Peditrace 1ml/kg/d, magnesium MgSO4 0,2-0,5 /kg/d og kalsium (1,2-2 /kg/d) (som Ca Sandoz 6-10 ml/kg/d). Dette tilsettes vanligvis til Vaminolac, se tabell. Planlegging og regnskap gjennomføres lettest ved å bruke regneark 7.5b Parenteral ernæring beta2.xls Side 6 av 9 Ref. nr.:

7 Tilsetning av elektrolytter, vitaminer og spormetaller: Maksimal tilsetning i forskjellige infusjonsvæsker (tilsetning pr 50 ml) Inf.væsk e Vaminol ac Gluk mg/ ml enten eller Enten Eller eller NaCl KCl CaSando z 10% ml () 15,9 (3,5) MgSO 4 KH 2PO 4 Peditrac e ml 1, , , , ,5 5 1 Soluvit ml Vanligvis tilsettes NaCl, KCl, CaSandoz, MgSO 4, Peditrace og Soluvit i Vaminolac KH 2PO 4 tilsettes i 1 hetteglass Soluvit løses i 10 ml sterilt vann, holdbarhet 12 t i romtemperatur, 24 t i kjøleskap, beskyttes mot lys. Døgn enkelte elektrolytter (dersom ikke patologiske tap) Natrium 3 /kg Kalium 3 /kg Fosfat 1,5 /kg Kalsium 1,4 (1,2-2) /kg Tilsetning av medikamenter til glukose infusjonsvæsker mg/ml: Morfin, dopamin, adrenalin, insulin og noradrenalin kan tilsettes glukose infusjonsvæsker mg/ml i samme konsentrasjon og med samme holdbarhet som angitt for glukose mg/ml i blandbarhetstabell. Vær alltid oppmerksom på følgende punkter ved administrasjon av parenteral ernæring: - Individuelt tilpassede løsninger er så hypertone at de som hovedregel må gis i sentralvenøst kateter - Individuelt tilpassede løsninger med parenteral ernæring er vanligvis ikke kompatible med medikamenter som skal gis intravenøst i støt eller som infusjon over kortere eller lengre tid (med unntak av de medikamenter som er nevnt over). Dersom slike skal gis i venekater må parenteral ernæring stoppes og kateteret skylles før infusjonen startes. - Når det gis parenteral ernæring skal det alltid gå glukoseløsning. Ved nedtrapping seponeres vanligvis fett når barnet tåler ca 50% av ernæring som enteral ernæring, glukose og aminosyrer (Vaminolac) trappes ned parallelt, men når et for parenteral væske er 25% av total eller mindre seponeres Vaminolac. - Fettinfusjon må aldri gå alene sammen med glukose (fettemulsjonen ødelegges av glukose) Ved tvil kontaktes Sykehusapoteket (bakvakt ) eller Ingrid Grønlie Forslag til væskebehandling av barn med fødselsvekt 750 gram Total væskemengde: 3 ml/t Arteriekateter: NaCl 9 mg/ml halvblandet med sterilt vann, 1 ml/t tilsatt heparin til 1 IE/ml I SVK: glukose 300 mg/ml, evt løsninger med dopamin etc blandes med glukose 300 mg/ml, totalt 1 ml/t (tilsvarer ca 7 mg/kg/min) Vaminolac 1 ml/t (tilsvarer 1,9 g protein/kg) altså litt i overkant av anbefalt mengde. Ref. nr.: Side 7 av 9

8 Vanligvis kan væskemengde gradvis økes til 3,5-4 (evt til 5) ml/t, avhengig av vekt og se-natrium. Andre levedøgn startes Smoflipid 200 mg/ml tilsatt Vitalipid infant 3 ml.første døgn fett 0,2 ml/t (dette gir ca 1,3 g/kg/d). Økes i løpet av få dager til 0,4 ml/t som tilsvarer litt under 3 g/kg/d. første døgn økes Vaminolac avhengig av hvor mye væske som tåles inntil 1,8 ml/t. Evt ytterligere for væske gis enten ved å øke infusjonshastighet i arteriekateter eller ved å gi lavere glukosekonsentrasjon med større infusjonshastighet. Når arteriekateter seponeres økes parenteral ernæring tilsvarende, dersom det tolereres 3,5 ml/t som parenteral ernæring kan man gi forsterket apotekblanding. Start med morsmelk/donormelk 1,5-2 ml x 8, dette inkluderes ikke i regnskap før en har nådd 20 ml/døgn. Forslag til væskebehandling av barn med fødselsvekt 1000 gram Total væskemengde: 3 ml/t Arteriekateter: NaCl 9 mg/ml halvblandet med sterilt vann, 1 ml/t tilsatt heparin til 1 IE/ml I SVK: glukose 300 mg/ml, evt løsninger med dopamin etc blandes med glukose 300 mg/ml, totalt 1 ml/t (tilsvarer 5 mg/kg/min, altså litt i underkant av anbefalt mengde) Vaminolac 1 ml/t (tilsvarer 1,5 g protein/kg) Vanligvis kan væskemengde andre døgn økes til 4, senere til 5 ml/t, andre levedøgn startes Smoflipid 200 mg/ml tilsatt Vitalipid infant 4 ml, dose første døgn med fett 0,3 ml/t (dette gir 1,5 g/kg), dette skal økes i løpet av få dager til 0,7 ml/t (som tilsvarer 3 g/kg/d). første døgn økes Vaminolac etter hvor mye væske som tåles inntil 2,5 ml/kg/t (som tilsvarer ca 3,5 g protein/kg/d). Dersom barnet må ha mer glukose (enten for å nå ønskelig glukosemengde eller for å få gitt pressorer) økes glukoseinfusjon til 1,6 ml/t (vurder mer konsentrert medikamentløsning dersom infusjonshastighet blir stor), og dersom glukoseinfusjon må økes for å nå ønsket infusjonshastighet reduseres glukosekonsentrasjon (først til 200 mg/ml (da tåles 3 ml/t), senere evt lavere infusjonshastighet. Når arteriekateter seponeres økes infusjonshastighet i SVK tilsvarende, dersom det er rom for 5 ml/t som glukose/aminosyreløsnng foretrekkes Prematur (Fresenius Kabi) Start med morsmelk/donormelk 2 ml x 8, dette inkluderes ikke i regnskap før en har nådd 20 ml/døgn. Forslag til væskebehandling av barn med fødselsvekt 1250 gram Total væskemengde: 3,5 ml/t Arteriekateter: NaCl 9 mg/ml halvblandet med sterilt vann, 1 ml/t tilsatt heparin til 1 IE/ml I SVK: glukose 300 mg/ml, evt løsninger med dopamin etc blandes med glukose 300 mg/ml, totalt 1,5 ml/t (tilsvarer 6 mg/kg/min) Vaminolac 1 ml/t (tilsvarer 1,2 g protein/kg) Det startes dessuten med per oral ernæring som morsmelk/donormelk 3-4 ml x 8. Vanligvis kan væskemengde neste døgn økes til 4 ml/t (ikke øk dersom barnet åpenbart tåler mye per oralt), væskemengde økes så gradvis til totalt ca 210 ml (= 9 ml/t). Vaminolac økes så raskt som det tolereres med tanke på total væsketilførsel til 3 ml/t (tilsvarende ca 3,5 g protein/kg/d, vurder overgang til Prematur (Fresenius Kabi) ved lengrevarende. Dersom barnet i løpet av 2 dager vil få 50 % av ernæring per oralt gis ikke parenteral fett-tilførsel. Alternativt startes med Smoflipid 200 mg/ml tilsatt Vitalipid infant 5 ml 0,4 ml/t som tilsvarer 1,6 g/kg/d. Dette økes gradvis til 0,8 ml (som tilsvarer ca 3 g/kg/d). De aller fleste barn med fødselsvekt >1250 gram kan ernæres enteralt første par dager. Dersom de likevel ikke har utsikt til å komme i gang med enteral ernæring i løpet av 2-3 dager anbefales nedenforstående: Forslag til væskebehandling av barn med fødselsvekt 2000 gram Side 8 av 9 Ref. nr.:

9 Total væskemengde: Arteriekateter: glukose Parenteral ernæring 5 ml/t (svarer til 60 ml/kg). Vurder 6,5 ml/t (80 ml/kg) ved gastrokirurgiske problemstillinger med større væske (gastroschise etc) Væsketilførsel økes gradvis til 340 ml (14 ml/t), husk å erstatte væske og salt ved mye aspirat fra ventrikkel NaCl 9 mg/ml 1,2 ml/t tilsatt heparin til 1 IE/ml oftest som glukose 200 mg/ml (3,6 ml/t tilsvarer glukose 6 mg/kg/min) stort sett bare aktuelt ved gastrokirurgiske problemstillinger. For øvrig tar en sikte på rask opptrapping av enteral ernæring, og i slike tilfeller tolereres 2-3 døgn uten fullverdig proteintilskudd.dersom det må gis parenteral ernæring startes med Vaminolac 3,5 ml/t (svarer til 2,5 g protein/kg/d), når større væskemengde tolereres kan det gis Prematur Fresenius Kabi. Dersom barnet i løpet av 4 dager åpenbart ikke vil få vesentlig per oral ernæring gis Smoflipid 200 mg/ml tilsatt Vitalipid infant 8 ml, initialt 1 ml/t som tilsvarer 2,4 g/kg/d, og som bør økes til 1,3 ml/t (som tilsvarer litt over 3 g/kg/d). Forslag til væskebehandling av barn med fødselsvekt 3000 gram Total væskemengde: 7 ml/t (svarer til 56 ml/kg/d). Vurder mer ved gastrokirurgiske problemstillinger, mindre ved tilstander med risiko for SIADH (asfyksi, lungesykdom, operasjoner utenom GI-traktus) Væsketilførsel økes gradvis til 510 ml (21 ml/t), husk å erstatte væske og salt ved mye aspirat fra ventrikkel/andre GI-tap Arteriekateter: NaCl 9 mg/ml 1,5 ml/t for å gi tilstrekkelig glukose (6 mg/kg/min) er det for 5 ml/t av glukose 200 mg/ml (alternativt 3,6 ml/t av glukose 300 mg/ml) Parenteral ernæring: Vaminolac 3,2 ml/t (svarer til ca 1,5 g protein/kg/d). Når større væskemengde tolereres vurderes kommersiell blanding Dersom barnet i løpet av 3-4 dager åpenbart ikke vil få vesentlig per oral ernæring gis Smoflipid 200 mg/ml tilsatt Vitalipid infant 10 ml, initialt 0,7 ml/t (som tilsvarer 1,1 g/kg/d), dette bør raskt økes til 1,9 ml/t (som tilsvarer 3 g/kg/d). Forslag til væskebehandling av barn med fødselsvekt 4000 gram Total væskemengde: 8 ml/t (svarer til 50 ml/kg/d). Vurder 9-10 ml/t (opptil 60 ml/kg) ved gastrokirurgiske problemstillinger med større væske (gastroschise etc) Væsketilførsel økes gradvis til 680 ml (28 ml/t). Husk å erstatte væske og salt ved mye aspirat fra ventrikkel Arteriekateter: NaCl 9 mg/ml 1,5 ml/t tilsatt heparin til 1 IE/ml for å gi tilstrekkelig glukose (6 mg/kg/min) er det nødvendig å gi glukose 200 mg/ml 7 ml/t, alternativt glukose 300 mg/ml 4,8 ml/t. Parenteral ernæring stort sett bare aktuelt ved gastrokirurgiske problemstillinger, for øvrig tar en sikte på rask opptrapping av enteral ernæring, og i slike tilfeller tolereres 2-3 døgn uten fullverdig proteintilskudd. Dersom det må gis parenteral ernæring startes med Vaminolac 4 ml/t (svarer til 1,5 g protein/kg/d), når større væskemengde tolereres kan det gis kommersiell blanding. Dersom barnet i løpet av 4 dager åpenbart ikke vil få vesentlig per oral ernæring gis Smoflipid 200 mg/ml tilsatt Vitalipid infant 10 ml, initialt 1 ml/t (som tilsvarer 1,2 g/kg/d), og som bør økes til 2,5 ml/t (som tilsvarer 3 g/kg/d). Ref. nr.: Side 9 av 9

VÆSKE- OG ELEKTROLYTTBEHANDLING FOR BARN

VÆSKE- OG ELEKTROLYTTBEHANDLING FOR BARN VÆSKE- OG ELEKTROLYTTBEHANDLING FOR BARN Baard Ingvaldsen Anestesiavdelingen Ullevål sykehus 2007 2 NYTTIGE NORMALDATA Hos nyfødte utgjør totalt kroppsvann hele 75% av vekten, og ECV utgjør 40% av vekten,

Detaljer

PREPARATOMTALE. Aktiv ingrediens Mengde 1 ml rekonstituert Soluvit inneholder: Tiaminmononitrat 3,1 mg 0,31 mg (Tilsvarer Vitamin B1 2,5 mg)

PREPARATOMTALE. Aktiv ingrediens Mengde 1 ml rekonstituert Soluvit inneholder: Tiaminmononitrat 3,1 mg 0,31 mg (Tilsvarer Vitamin B1 2,5 mg) PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Soluvit, pulver til infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 hetteglass Soluvit inneholder: Aktiv ingrediens Mengde 1 ml rekonstituert

Detaljer

PARENTERAL ERNÆRING. Hilde M. Sporsem Klinisk farmasøyt Sykehusapoteket Oslo, farmasøytiske tjenester Trinn 1 januar 2016

PARENTERAL ERNÆRING. Hilde M. Sporsem Klinisk farmasøyt Sykehusapoteket Oslo, farmasøytiske tjenester Trinn 1 januar 2016 PARENTERAL ERNÆRING Hilde M. Sporsem Klinisk farmasøyt Sykehusapoteket Oslo, farmasøytiske tjenester Trinn 1 januar 2016 Valg av parenteral ernæringsløsning Velge det produkt som sykehuset har LIS (legemiddelinnkjøp)

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Glavamin 22,4 g N/l infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. LEGEMIDLETS NAVN. Glavamin 22,4 g N/l infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. LEGEMIDLETS NAVN Glavamin 22,4 g N/l infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml Glavamin infusjonsvæske inneholder: Alanin Arginin Aspartinsyre Fenylalanin Glutaminsyre

Detaljer

Kapittel 3 Medikamentregning

Kapittel 3 Medikamentregning Medikamentregning Side 1 av 7 Utregninger ved dosering, tillaging og administrering av legemidler til barn innebærer øket risiko for regnefeil og fortynningsfeil fordi legemidlene doseres pr. kg kroppsvekt

Detaljer

Norsk veileder for behandling av gulsott hos nyfødte

Norsk veileder for behandling av gulsott hos nyfødte Kategori: [ ] Gyldig fra: 05.04.2016 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF - Barne- og ungdomsklinikken Skjema Dok. eier: Ingunn Finne Dok. ansvarlig: Hallvard Reigstad Ref. nr.: 02.5.2.4.1.14.3.12-13

Detaljer

PREPARATOMTALE. Glucos. B. Braun 50 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning

PREPARATOMTALE. Glucos. B. Braun 50 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Glucos. B. Braun 50 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml infusjonsvæske inneholder: Glukose, vannfri (som glukosemonohydrat)

Detaljer

1000 ml inneholder: Aminosyrer: 114 g, hvorav 51,6 g er essensielle (inkludert cystein og tyrosin). Nitrogen: 18 g. Elektrolytter: Ca 110 mmol acetat.

1000 ml inneholder: Aminosyrer: 114 g, hvorav 51,6 g er essensielle (inkludert cystein og tyrosin). Nitrogen: 18 g. Elektrolytter: Ca 110 mmol acetat. 1. LEGEMIDLETS NAVN Vamin 18 g N/l Elektrolyttfri infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml Vamin 18 g N/l Elektrolyttfri inneholder: Alanin Arginin Aspartinsyre Cystein

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Glucos. B. Braun 200 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1000 ml oppløsning inneholder:

1. LEGEMIDLETS NAVN. Glucos. B. Braun 200 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1000 ml oppløsning inneholder: PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Glucos. B. Braun 200 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml oppløsning inneholder: Glukose 200,0 g (som glukosemonohydrat

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Utdanning Kull : Bachelor i sykepleie : GRSD-09 Ny og utsatt prøve GRS-09 Ny og utsatt prøve Emnekode og navn/namn : BSD3C (GRSD 09) / BSM2B

Detaljer

Medisinsk avdeling ELEKTROLYTTVEILEDER

Medisinsk avdeling ELEKTROLYTTVEILEDER Medisinsk avdeling ELEKTROLYTTVEILEDER INNHOLDSFORTEGNELSE Hva kan tilsettes?... 4 5 Hva kan blandes?.... 4 5 Hva er foretrukket infusjonsvæske?... 4 5 Hva er innholdet i infusjonsvæskene?.... 6 7 Hvor

Detaljer

Side 1 av 19 Kapittel, tabell 1 Utblanding, holdbarhet og administrasjon av legemidler til injeksjon og infusjon til nyfødte

Side 1 av 19 Kapittel, tabell 1 Utblanding, holdbarhet og administrasjon av legemidler til injeksjon og infusjon til nyfødte Side 1 av 19 Kapittel, tabell 1 Utblanding, holdbarhet og administrasjon av legemidler til injeksjon og infusjon Acetazolamid (Diamox) Aciklovir (Aciklovir, Acyclovir, Acyiklovir, Zovirax) Adenosin (Adenocor)

Detaljer

Hypoglykemiske tilstander, f.eks. insulinkoma. Behov for parenteral karbohydrattilførsel.

Hypoglykemiske tilstander, f.eks. insulinkoma. Behov for parenteral karbohydrattilførsel. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Glukose B. Braun 50 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning Glukose B. Braun 500 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 50 mg/ml. 1

Detaljer

Sykdomstilstander hos barn hvor den orale eller enterale næringstilførsel er utilstrekkelig eller ikke gjennomførbar.

Sykdomstilstander hos barn hvor den orale eller enterale næringstilførsel er utilstrekkelig eller ikke gjennomførbar. 1. LEGEMIDLETS NAVN Vaminolac infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml Vaminolac infusjonsvæske inneholder: Alanin Arginin Aspartinsyre Cystein/cystin Glutaminsyre

Detaljer

50 mg/ml: fargeløs, isoton, pyrogenfri, osmolalitet: ca. 290 mosm/kg vann, ph: ca. 4-5, energiinnhold: 840 kj (200 kcal)/1000 ml

50 mg/ml: fargeløs, isoton, pyrogenfri, osmolalitet: ca. 290 mosm/kg vann, ph: ca. 4-5, energiinnhold: 840 kj (200 kcal)/1000 ml PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Glucos Fresenius Kabi 50 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning Glucos Fresenius Kabi 200 mg/ml infusjonsvæske,

Detaljer

Ernæring, vekst og utvikling hos svært premature barn

Ernæring, vekst og utvikling hos svært premature barn Kenneth Strømmen LIS ved barneklinikken på Rikshospitalet & Stipendiat ved avd. for ernæringsvitenskap, med.fak, UiO Ernæring, vekst og utvikling hos svært premature barn 1 Bakgrunn 800 svært premature

Detaljer

Glucose: 2,0-5,0 g/kg/d Fett: 1,0-1,5 g/kg/d Protein: 0,9 1,5 g/kg/d (nitrogen 0,15-0,25 gn/kg). 1 gram N= 6,25 gram protein

Glucose: 2,0-5,0 g/kg/d Fett: 1,0-1,5 g/kg/d Protein: 0,9 1,5 g/kg/d (nitrogen 0,15-0,25 gn/kg). 1 gram N= 6,25 gram protein Side 1 av 8 FORMÅL Retningslinjene skal sikre optimal ernæring av intensiv pasienter som pga kirurgi, traume eller annen sykdom ikke kan ta til seg mat på egen hånd, og dermed må sikres adekvat næringstilførsel

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE/ EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE/ EKSAMENSOPPGÅVE AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG EKSAMENSOPPGAVE/ EKSAMENSOPPGÅVE Utdanning : Institutt for radiografi Kull : R09 Emnekode/-navn/-namn : BRF10 Farmakologi med medikamentregning Eksamensform : Skriftlig/skriftleg

Detaljer

Retningslinjer for for smertebehandling. smertebehandling. Seksjon for nyfødte, Barneklinikken. Seksjon for nyfødte, Barneklinikken

Retningslinjer for for smertebehandling. smertebehandling. Seksjon for nyfødte, Barneklinikken. Seksjon for nyfødte, Barneklinikken Retningslinjer for for smertebehandling av nyfødte av nyfødte barn barn smertebehandling Seksjon for nyfødte, Barneklinikken Seksjon for nyfødte, Barneklinikken Retningslinjer for smertebehandling av nyfødte

Detaljer

Veksthormon. Forberedelse og beredskap: Ingen, utover informasjon til barn og foresatte.

Veksthormon. Forberedelse og beredskap: Ingen, utover informasjon til barn og foresatte. Kategori: [ ] Gyldig fra: 29.12.2016 Organisatorisk plassering: - HVRHF - Helse Bergen HF - Barne- og ungdomsklinikken Prosedyre Dok. eier: Ingunn Finne Dok. ansvarlig: Eirik Vangsøy Hansen Veksthormon

Detaljer

ID 9841 Parenteral og enteral ernæring for voksne

ID 9841 Parenteral og enteral ernæring for voksne Nina ID 9841 FORMÅL OG OMFANG Prosedyren gjelder ernæring for. ANSVAR OG MYNDIGHET Oppstart av ernæringsbehandling skjer i sykehuset, der pasientansvarlig lege har behandlingsansvar. Etter utskrivning

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Utdanning Kull Emnekode og navn/namn Eksamensform : Bachelor i sykepleie : GRS10 : BSM2B Medikamentregning : Forprøve under tilsyn Eksamensdato

Detaljer

Tarmsvikt/high output ileostomi 05.05.15. Petr Ricanek Overlege, PhD Avdeling for fordøyelsessykdommer

Tarmsvikt/high output ileostomi 05.05.15. Petr Ricanek Overlege, PhD Avdeling for fordøyelsessykdommer Tarmsvikt/high output ileostomi 05.05.15 Petr Ricanek Overlege, PhD Avdeling for fordøyelsessykdommer Intestinal absorbsjon Overflate ~ 200 m² Væske, elektrolytter (natrium, kalium, calsium, magnesium),

Detaljer

Fresubin YOcrème FRISK OG SYRLIG OG MED KREMET KONSISTENS

Fresubin YOcrème FRISK OG SYRLIG OG MED KREMET KONSISTENS E n t e r a L E R N Æ R I N G Fresubin YOcrème FRISK OG SYRLIG OG MED KREMET KONSISTENS Høy energitetthet: 150 kcal / 100 g Proteinrik: 7.5 g / 100 g = 20 energi % Høy andel myseprotein: 76 % av det totale

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Utdanning Kull Emnekode og navn/namn Eksamensform : Bachelor i sykepleie : GRSD-11 : Medikamentregning : Forprøve under tilsyn Eksamensdato

Detaljer

ERNÆRING AV PREMATURE MED FØDSELSVEKT UNDER 1500G

ERNÆRING AV PREMATURE MED FØDSELSVEKT UNDER 1500G ERNÆRING AV PREMATURE MED FØDSELSVEKT UNDER 1500G MERETHE HOMME OG CÉLINE BOGSRUD Kull V05, Det medisinske fakultet, Universitet i Oslo Veileder: OLA DIDRIK SAUGSTAD Pediatrisk forskningsinstitutt FORORD

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Addex - Kaliumklorid 1 mmol/ml, konsentrat til infusjonsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. LEGEMIDLETS NAVN. Addex - Kaliumklorid 1 mmol/ml, konsentrat til infusjonsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. LEGEMIDLETS NAVN Addex - Kaliumklorid 1 mmol/ml, konsentrat til infusjonsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Kaliumklorid 74,6 mg/ml, tilsvarende 1 mmol/ml Elektrolyttprofilen til 1 ml

Detaljer

Parallellinfusjoner/ Y-sett infusjoner til Fresenius Kabis 3-kammerposer

Parallellinfusjoner/ Y-sett infusjoner til Fresenius Kabis 3-kammerposer Parallellinfusjoner/ Y-sett infusjoner til Fresenius Kabis 3-kammerposer Vi har testet forlikelighet av en rekke parallellinfusjoner/ Y-sett infusjoner til våre 3-kammerposer. Dette dokumentet gir en oversikt

Detaljer

Fagansvarlig/fagansvarleg : Elhoucine Messaoudi/ Fred Ivan Kvam

Fagansvarlig/fagansvarleg : Elhoucine Messaoudi/ Fred Ivan Kvam AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG FORPRØVE Fag : Medikamentregning Utdanning : S09B. Ordinær prøve Eksamensdato : 16.02.10 Fagansvarlig/fagansvarleg : Elhoucine Messaoudi/ Fred Ivan Kvam Antall sider/antal

Detaljer

FORPRØVE. : Bachelor i sykepleie. : S09B Ny / utsatt prøve. Eksamensdato : tillatte hjelpemiddel. Mobiltelefon kan ikke benyttes.

FORPRØVE. : Bachelor i sykepleie. : S09B Ny / utsatt prøve. Eksamensdato : tillatte hjelpemiddel. Mobiltelefon kan ikke benyttes. AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG FORPRØVE Utdanning Kull Emnekode og navn/namn Eksamensform : Bachelor i sykepleie : S09B Ny / utsatt prøve : BSM2B - Medikamentregning : Forprøve under tilsyn Eksamensdato

Detaljer

Nasjonale utblandingskort for IV medikamenter til barn

Nasjonale utblandingskort for IV medikamenter til barn Nasjonale utblandingskort for IV medikamenter til barn Hvordan skal kortene brukes? Årlig samling i kompetansenettverket for legemidler til barn Solstrand 15.november 2011 J01D C02 CEFUROKSIM Cefuroxim,

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Glucos. B. Braun 50 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Glucos. B. Braun 50 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Glucos. B. Braun 50 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml infusjonsvæske inneholder: Glukose, vannfri (55,0 g som glukosemonohydrat)

Detaljer

ERNÆRING VED SEPSIS. Hilde M. Sporsem Klinisk farmasøyt Farmasøytiske tjenester Stor Oslo Etterutdanning intensivsykepleier November 2011

ERNÆRING VED SEPSIS. Hilde M. Sporsem Klinisk farmasøyt Farmasøytiske tjenester Stor Oslo Etterutdanning intensivsykepleier November 2011 ERNÆRING VED SEPSIS Hilde M. Sporsem Klinisk farmasøyt Farmasøytiske tjenester Stor Oslo Etterutdanning intensivsykepleier November 2011 Riktig ernæring viktig for helse Målsetning: Redusere negativ N-balanse,

Detaljer

KURDEFINISJON. Kur-ID: mage-tarm 037 Offisiell kur-id: Skriv ut Betegnelse: Cisplatin/fluorouracil/trastuzumab iv, 2. kur -->

KURDEFINISJON. Kur-ID: mage-tarm 037 Offisiell kur-id: Skriv ut Betegnelse: Cisplatin/fluorouracil/trastuzumab iv, 2. kur --> KURDEFINISJON KURDEFINISJON Kur-ID: mage-tarm 037 Offisiell kur-id: Skriv ut Betegnelse: Cisplatin/fluorouracil/trastuzumab iv, 2. kur --> Produksjonsbeskrivelse: Maks. overfl.: 2.2 m 2 Tekst Strålebehandling:

Detaljer

Næringsdrikker, sonde- og parenterale ernæringsprodukter for voksne og barn i den nye LIS-avtalen. Benedicte Fjalstad Klinisk Ernæringsfysiolog

Næringsdrikker, sonde- og parenterale ernæringsprodukter for voksne og barn i den nye LIS-avtalen. Benedicte Fjalstad Klinisk Ernæringsfysiolog Næringsdrikker, sonde- og parenterale ernæringsprodukter for voksne og barn i den nye LIS-avtalen Benedicte Fjalstad Klinisk Ernæringsfysiolog LIS-avtale Ny periode: 01.02.2016 Leverandører ved UNN: Nutricia

Detaljer

Tekst. lymfom 076 Versjon Godkjent 1 Godkjent 2. Kurdefinisjon 1 rasba :21 AG :54

Tekst. lymfom 076 Versjon Godkjent 1 Godkjent 2. Kurdefinisjon 1 rasba :21 AG :54 KURDEFINISJON KURDEFINISJON Kur-ID: lymfom 076 Offisiell kur-id: Skriv ut Betegnelse: Cytarabin høydose/rituksimab iv, under 60 år Produksjonsbeskrivelse: Maks. overfl.: 3 m 2 Strålebehandling: Nei Prosedyrekoding

Detaljer

Normalkost Hva er det? Normalkost. Kostbehandling ved spiseforstyrrelser. Normalkost Hvor mye mat? - Hvordan gjør r vi det påp Haukeland?

Normalkost Hva er det? Normalkost. Kostbehandling ved spiseforstyrrelser. Normalkost Hvor mye mat? - Hvordan gjør r vi det påp Haukeland? Normalkost Hva er det? Kostbehandling ved spiseforstyrrelser - Hvordan gjør r vi det påp Haukeland? Regelmessige og tilstrekkelige måltider m med....et normalt innhold....som skal kunne spises på p normal

Detaljer

DIABETISK KETOACIDOSE. Studentforelesning des Marianne Aardal Grytaas

DIABETISK KETOACIDOSE. Studentforelesning des Marianne Aardal Grytaas DIABETISK KETOACIDOSE Studentforelesning des. 2017 Marianne Aardal Grytaas DEFINISJON Klinisk syndrom med hyperglykemi, ketonemi, acidose, dehydrering og hyperosmolalitet PATOGENESE Insulinmangel og/eller

Detaljer

Dosering Doseringen justeres individuelt på grunnlag av pasientens alder, kroppsvekt og kliniske tilstand.

Dosering Doseringen justeres individuelt på grunnlag av pasientens alder, kroppsvekt og kliniske tilstand. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Kalium-Natrium-Glucose Braun infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml infusjonsvæske inneholder: Virkestoffer: Glukose (i form

Detaljer

Fagansvarlig/fagansvarleg : Fred Ivan Kvam og El Houcine Messaoudi

Fagansvarlig/fagansvarleg : Fred Ivan Kvam og El Houcine Messaoudi HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag Institutt for sykepleie FORPRØVE Fag : Medikamentregning Utdanning : S08 Ny og utsatt prøve Eksamensdato : 02.03.09 Fagansvarlig/fagansvarleg : Fred Ivan

Detaljer

Fag : BSM2B Medikamentregning. Fred Ivan Kvam

Fag : BSM2B Medikamentregning. Fred Ivan Kvam AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG FORPRØVE Fag : BSM2B Medikamentregning Utdanning : S11A. Ny/utsatt prøve Eksamensdato : 23.04.12 Fagansvarlig/fagansvarleg : Elhoucine Messaoudi/ Fred Ivan Kvam Antall

Detaljer

4.1 Indikasjoner Sporelementtilskudd for å dekke basale til moderat økte behov ved parenteral ernæring.

4.1 Indikasjoner Sporelementtilskudd for å dekke basale til moderat økte behov ved parenteral ernæring. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Addaven, konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Addaven inneholder: 1 ml 1 ampulle (10 ml) Kromklorid (6H2O) 5,33 mikrog

Detaljer

Hypotermi-behandling av encefalopati ved perinatal asfyksi

Hypotermi-behandling av encefalopati ved perinatal asfyksi Kategori: [ ] Gyldig fra: 11.02.2016 Organisatorisk plassering: - HVRHF - Helse Bergen HF - Barne- og ungdomsklinikken Prosedyre Dok. eier: Ingunn Finne Dok. ansvarlig: Hallvard Reigstad Hypotermi-behandling

Detaljer

Urogenitale fistler (vesicovaginale og urethrovaginale)

Urogenitale fistler (vesicovaginale og urethrovaginale) Kategori: Pasientbehandling somatikk Gyldig fra: 19.05.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF - Kvinneklinikken Prosedyre Dok. eier: Ertzeid, Linda Grung Dok. ansvarlig: Hildegunn Vikør

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Rehydrex med glucos 50 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Rehydrex med glucos 50 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Rehydrex med glucos 50 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder 1000 ml inneholder Glukosemonohydrat tilsvarende

Detaljer

Natriumhydrogenkarbonat B. Braun 0,5 mmol/ml konsentrat til infusjonsvæske

Natriumhydrogenkarbonat B. Braun 0,5 mmol/ml konsentrat til infusjonsvæske PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Natriumhydrogenkarbonat B. Braun 0,5 mmol/ml konsentrat til infusjonsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: Natriumhydrogenkarbonat Elektrolyttinnhold:

Detaljer

Dato dag 1: 250 ml NaHCO mmol/l Gis ufortynnet iv 30 min ml NaCl 0.9 % m/ 20 mmol KCl iv 1 time Metotrexat 5 g/m ml NaCl 0.9 % iv 3

Dato dag 1: 250 ml NaHCO mmol/l Gis ufortynnet iv 30 min ml NaCl 0.9 % m/ 20 mmol KCl iv 1 time Metotrexat 5 g/m ml NaCl 0.9 % iv 3 Universitetssykehuset Nord-Norge Primært CNS lymfom 18 65 år Barkode Utarbeidet: 6/06 MK Ark nr: 1 av 7 Kreftavdelingen Syklus A Revidert 01/09/MK Kvalmeregime: dgl. Væskebalanse: Hydrering: Minimum 3000

Detaljer

NY OG UTSATT EKSAMENSOPPGAVE/NY OG UTSETT EKSAMENSOPPGÅVE

NY OG UTSATT EKSAMENSOPPGAVE/NY OG UTSETT EKSAMENSOPPGÅVE AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG NY OG UTSATT EKSAMENSOPPGAVE/NY OG UTSETT EKSAMENSOPPGÅVE Utdanning : Institutt for radiografi Kull : R09 Emnekode/-navn/-namn : BRF10 Farmakologi med medikamentregning

Detaljer

Sondeernæring. Klinisk ernæringsfysiolog Thomas Gordeladze

Sondeernæring. Klinisk ernæringsfysiolog Thomas Gordeladze Sondeernæring Klinisk ernæringsfysiolog Thomas Gordeladze Behandlingsforløp Administrasjonsveier Nasogastrisk sonde ved behov for enteral ernæring i inntil 2-4 uker Nasojejunal sonde ved risiko for aspirasjon,

Detaljer

Fagansvarlig/fagansvarleg : Fred Ivan Kvam og Sveinung Monstad

Fagansvarlig/fagansvarleg : Fred Ivan Kvam og Sveinung Monstad HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag Institutt for sykepleie FORPRØVE Fag : Medikamentregning Utdanning : S07 Ny / utsatt prøve Eksamensdato : 03.01.08 Fagansvarlig/fagansvarleg : Fred Ivan

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE AKUTT-CHATEX

INNHOLDSFORTEGNELSE AKUTT-CHATEX INNHOLDSFORTEGNELSE AKUTT-CHATEX 1:MEDIKAMENTER VED ANAFYLAKSI/ALLERGISK SJOKK DEL 1 OG 2 2:MEDIKAMENTER VED ASTMA-ANFALL 3:ASTMA VURDERING OG INHALASJONSBEHANDLING 4:MEDIKAMENTER VED HJERTEINFARKT 5:MEDIKAMENTER

Detaljer

Baard Ingvaldsen Avd. for anestesiologi Oslo universitetssykehus, Ullevål 2013

Baard Ingvaldsen Avd. for anestesiologi Oslo universitetssykehus, Ullevål 2013 Baard Ingvaldsen Avd. for anestesiologi Oslo universitetssykehus, Ullevål 2013 Normalt systolisk BT: premature 50 mm Hg nyfødte 60 mm Hg 1 år 90-100 mm Hg Normal pulsfrekvens for nyfødte: ca. 130, øker

Detaljer

Herbalife24. produkt TRENING FORMULA 1 SPORT

Herbalife24. produkt TRENING FORMULA 1 SPORT BALANSERT MÅLTID FOR IDRETTSUTØVERE Hent styrke fra måltidet du inntar før trening. Formula 1 Sport gir deg et lettvint og balansert næringsinntak av karbohydrater, proteiner, vitaminer og mineraler som

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG. OLICLINOMEL N 6-900E, infusjonsvæske, emulsjon i trekammerpose. Virkestoffene er i pose på 1000 ml:

PAKNINGSVEDLEGG. OLICLINOMEL N 6-900E, infusjonsvæske, emulsjon i trekammerpose. Virkestoffene er i pose på 1000 ml: Ikke-proteinkalori/nitrogen-forhold (Kcal/g N) PAKNINGSVEDLEGG Vennligst les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du bruker legemidlet. -Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Utdanning Kull Emnekode og navn/namn Eksamensform : Bachelor i sykepleie : GRS11 / GRSD11 Ny/ utsatt prøve : Medikamentregning : Forprøve

Detaljer

Tilkobling til kateter Bruk av aseptisk teknikk og sterile hansker

Tilkobling til kateter Bruk av aseptisk teknikk og sterile hansker KORTTIDSKATETER BARN KAPITTEL FRA PROSEDYRE 14575: Sentrale venekatetre håndtering og stell Nivå 1 prosedyre for St Olavs Hospital. Gjelder fra 01.04.2014 utgår 01.04.2019. Korttids SVK barn To ulike metoder

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Vasolipid 200 mg/ml infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. LEGEMIDLETS NAVN. Vasolipid 200 mg/ml infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Vasolipid 200 mg/ml infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml inneholder: Soyaolje, fraksjonert 100 g Triglyserider av middels kjedelengde

Detaljer

Ark nr.: 2 av 6 Se alltid forsiden for utfyllende informasjon om kuren. Dato dag 1: Hydrering Tilsetninger Infusjonstid Start kl. Sign. NaCl 0.9% 1000

Ark nr.: 2 av 6 Se alltid forsiden for utfyllende informasjon om kuren. Dato dag 1: Hydrering Tilsetninger Infusjonstid Start kl. Sign. NaCl 0.9% 1000 Ark nr.: 1 av 6 FASTE ORDINASJONER Medisiner under hele behandlingsperioden: Dersom bruk av steroider: famotidin (Pepcid) 20 mg vesp. Nystatin mikstur 4 ml x 2 po (hele behandlingsperioden). Trimetoprim-sulfametoksasol

Detaljer

DAG - 7. Dato BCNU *NB! Eget iv-sett, se s.1 i 100 ml Glukose 5% 1 time i 1 time ml NaCl 9 mg/ml 30 min i 250

DAG - 7. Dato BCNU *NB! Eget iv-sett, se s.1 i 100 ml Glukose 5% 1 time i 1 time ml NaCl 9 mg/ml 30 min i 250 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Kreftavdelingen Godkjent av: Martin Maisenölder Dato: Januar 2006 Revidert 03/ 14 Kur- og infusjonsskjema Høydosekur Indikasjon : Høydosebehandling med stamcellestøtte

Detaljer

Nasjonale blandekort for legemidler til barn, til injeksjon og infusjon.

Nasjonale blandekort for legemidler til barn, til injeksjon og infusjon. Nasjonale blandekort for legemidler til barn, til injeksjon og infusjon. Forord De nye blandekortene erstatter blandetabellene i Norsk Barnelegeforening (NBF) sin Legemiddelveileder. Endringen av format

Detaljer

NuTRIflex Lipid special

NuTRIflex Lipid special NuTRIflex Lipid special Liten og sterk. Konsentrert trekammerpose for fleksibel ernæringsbehandling Klinisk g ernæring Ny størrelse: 625 ml NuTRIflex Lipid... pose Ny størrelse størrelse--625 625mlmltrekammer

Detaljer

DAG - 7. Dato BCNU *** ex.sett, se s.1 i 100 ml Glukose 5% 1 time i 1 time ml NaCl 9 mg/ml 30 min i 250 ml Na

DAG - 7. Dato BCNU *** ex.sett, se s.1 i 100 ml Glukose 5% 1 time i 1 time ml NaCl 9 mg/ml 30 min i 250 ml Na Universitetssykehuset Nord-Norge HF Kreftavdelingen Utarbeidet av: Martin Maisenhölder Dato: Januar 2006. Høydosekur Indikasjon : Høydosebehandling med stamcellestøtte for lymfompasienter. Administrering

Detaljer

Dehydrering og væskebehandling til barn. Inger Marie Drage Overlege Avd. for anestesiologi OUS-Ullevål 2014

Dehydrering og væskebehandling til barn. Inger Marie Drage Overlege Avd. for anestesiologi OUS-Ullevål 2014 Dehydrering og væskebehandling til barn Inger Marie Drage Overlege Avd. for anestesiologi OUS-Ullevål 2014 Kasuistikk Gutt 2,5 år 12kg Ulcerøs colitt, behandlet med Pentasa og Prednisolon, fin form Innlagt

Detaljer

Avtaler på væske og ernæring 2013-2015

Avtaler på væske og ernæring 2013-2015 Avtaler på væske og ernæring 2013-2015 Væsker Væsker som ikke nevnes her videreføres som tidligere Infusjon, små volum Glukose 50 mg/ml: 100 ml BBraun i Eco+ flasker som tidligere, ingen tilbudte avtaler

Detaljer

Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml, oppløsningsvæske til parenteral bruk

Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml, oppløsningsvæske til parenteral bruk 1. LEGEMIDLETS NAVN 1 Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml, oppløsningsvæske til parenteral bruk 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml Natriumklorid 9 mg/ml inneholder: Natriumklorid Vann til

Detaljer

Tekst. urologi 019 Versjon Godkjent 1 Godkjent 2. Kurdefinisjon 2 rasba :22 awl :46

Tekst. urologi 019 Versjon Godkjent 1 Godkjent 2. Kurdefinisjon 2 rasba :22 awl :46 KURDEFINISJON KURDEFINISJON Kur-ID: urologi 019 Offisiell kur-id: Skriv ut Betegnelse: Cisplatin/gemcitabin -21, dag 1, 2 og 8 Produksjonsbeskrivelse: Maks. overfl.: 2.2 m 2 Strålebehandling: Nei Prosedyrekoding

Detaljer

Refeeding syndrom. Kef Rut Anne Thomassen Barneklinikken Ullevål Oslo Universitetssykehus

Refeeding syndrom. Kef Rut Anne Thomassen Barneklinikken Ullevål Oslo Universitetssykehus Refeeding syndrom Kef Rut Anne Thomassen Barneklinikken Ullevål Oslo Universitetssykehus Reernæring - refeeding Samlebetegnelse for væske og elektrolytt skift i forbindelse med oppstart av ernæring (overgang

Detaljer

Praktiske avveininger rundt ernæring og væskebehandling Ullevål september 2016 Ørnulf Paulsen, Sykehuset Telemark HF. 1.

Praktiske avveininger rundt ernæring og væskebehandling Ullevål september 2016 Ørnulf Paulsen, Sykehuset Telemark HF. 1. Praktiske avveininger rundt ernæring og væskebehandling Ullevål september 2016 Ørnulf Paulsen, Sykehuset Telemark HF 1. Samle informasjon a. Pasient status: Tumor- /behandlingsstatus Almentilstand / funksjonsstatus

Detaljer

1000 ml infusjonsvæske inneholder glukosemonohydrat 110,0 g tilsvarende glukose 100,0 g.

1000 ml infusjonsvæske inneholder glukosemonohydrat 110,0 g tilsvarende glukose 100,0 g. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Glucos. B. Braun 100 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml infusjonsvæske inneholder glukosemonohydrat 110,0 g tilsvarende

Detaljer

Momenter vedrørende tidlig ernæring av ekstremt premature

Momenter vedrørende tidlig ernæring av ekstremt premature Momenter vedrørende tidlig ernæring av ekstremt premature Claus Klingenberg, Barne- og ungdomsklinikken, UNN Email: claus.klingenberg@unn.no Optimal ernæring av ekstremt premature barn i de første leveuker

Detaljer

Tekst. lymfom 069 Versjon Godkjent 1 Godkjent 2. Kurdefinisjon 1 rasba :11 awl :09

Tekst. lymfom 069 Versjon Godkjent 1 Godkjent 2. Kurdefinisjon 1 rasba :11 awl :09 KURDEFINISJON KURDEFINISJON Kur-ID: lymfom 069 Offisiell kur-id: Skriv ut Betegnelse: GDP, cisplatin/gemcitabin, dag 1 og 8 Produksjonsbeskrivelse: Maks. overfl.: 3 m 2 Strålebehandling: Nei Prosedyrekoding

Detaljer

Næringsstoffer i mat

Næringsstoffer i mat Næringsstoffer i mat 4 Behov Maten vi spiser skal dekke flere grunnleggende behov: 1. 2. 3. Energi Vitaminer Mineraler 4. Væske Energi: Vi har tre næringsstoffer som gir energi: Karbohydrat Fett Protein

Detaljer

Ark nr: 2 av 6 Se alltid forsiden for utfyllende informasjon om kuren. Dato dag 1: Hydrering Tilsetninger Infusjonstid Start kl. Sign. Blandes i 100 N

Ark nr: 2 av 6 Se alltid forsiden for utfyllende informasjon om kuren. Dato dag 1: Hydrering Tilsetninger Infusjonstid Start kl. Sign. Blandes i 100 N Ark nr: 1 av 6 Agressivt FASTE ORDINASJONER Medisiner under hele behandlingsperioden: Dersom bruk av steroider: Pepsidin 20 mg vesp, Flucanozol 200 mg x1 2 dager i uken, Trimetoprim 2x2 lørdag og søndag

Detaljer

Lindrende behandling ved livets slutt

Lindrende behandling ved livets slutt Lindrende behandling ved livets slutt De 4 viktigste medikamenter Kirsten Engljähringer Overlege palliativt team NlLSH Bodø, 10/2017 The way people die remain in the memory of those who live on (Cicely

Detaljer

15.06.2015. Dette bør du vite/forstå (når jeg er ferdig)! (DKA) Diabetisk ketoacidose (DKA) Intensiv. Retningslinjer generelt

15.06.2015. Dette bør du vite/forstå (når jeg er ferdig)! (DKA) Diabetisk ketoacidose (DKA) Intensiv. Retningslinjer generelt Dette bør du vite/forstå (når jeg er ferdig)! (DKA) Diabetisk ketoacidose (DKA) Hans Jacob Bangstad OUS Viktig med anamnese! Hvilken insulindose du bør starte med Maks totalvæske per døgn Hvorfor utvikling

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Mannitol 150 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1000 ml inneholder: Mannitol 150 g

1. LEGEMIDLETS NAVN. Mannitol 150 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1000 ml inneholder: Mannitol 150 g PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Mannitol 150 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml inneholder: Mannitol 150 g Osmolalitet: ca. 950 mosmol/kg vann ph:

Detaljer

NY OG UTSATT EKSAMENSOPPGAVE/NY OG UTSETT EKSAMENSOPPGÅVE

NY OG UTSATT EKSAMENSOPPGAVE/NY OG UTSETT EKSAMENSOPPGÅVE AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG NY OG UTSATT EKSAMENSOPPGAVE/NY OG UTSETT EKSAMENSOPPGÅVE Utdanning : Institutt for radiografi Kull : R09 Emnekode/-navn/-namn : BRF10 Farmakologi med medikamentregning

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Kabiven infusjonsvæske, emulsjon

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Kabiven infusjonsvæske, emulsjon PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN infusjonsvæske, emulsjon Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å

Detaljer

Makro- og mikronæringsstoffer ved akutt nyresvikt

Makro- og mikronæringsstoffer ved akutt nyresvikt Vedlegg til: Ernæring til voksne intensivpasienter, ID 27585 Makro- og mikronæringsstoffer ved akutt nyresvikt Protein-energiunderernæring (PEW) er vanlig hos pasienter med akutt nyresvikt (AKI) og representerer

Detaljer

Nyhet! Fresubin thickened FOR PROFESJONELL HÅNDTERING AV DYSFAGI

Nyhet! Fresubin thickened FOR PROFESJONELL HÅNDTERING AV DYSFAGI E N T E R A L E R N Æ R I N G Nyhet! Fresubin thickened FOR PROFESJONELL HÅNDTERING AV DYSFAGI Dysfagi Definisjon Dysfagi betyr vanskeligheter med spising og svelging. Dysfagi er ingen sykdom, men en konsekvens

Detaljer

PREPARATOMTALE. Hjelpestoffer med kjent effekt: 1000 ml emulsjon inneholder opp til 5 mmol natrium (som natriumhydroksid og natriumoleat).

PREPARATOMTALE. Hjelpestoffer med kjent effekt: 1000 ml emulsjon inneholder opp til 5 mmol natrium (som natriumhydroksid og natriumoleat). PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN SMOFlipid 200 mg/ml infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml infusjonsvæske, emulsjon inneholder: Soyaolje, renset Triglyserider

Detaljer

Dato dag 1: Vinkristin 2 mg 50 ml NaCl 0.9% iv 5-10 min. 250 ml NaHCO mmol/l Gis ufortynnet iv 30 min ml NaCl 0.9% iv 90 min. Metotrexat 5

Dato dag 1: Vinkristin 2 mg 50 ml NaCl 0.9% iv 5-10 min. 250 ml NaHCO mmol/l Gis ufortynnet iv 30 min ml NaCl 0.9% iv 90 min. Metotrexat 5 Universitetssykehuset Nord-Norge Kreftavdelingen Primært CNS lymfom 18 65 år Syklus B Barkode Utarbeidet: 6/06 MK Ark nr: 1 av 6 Revidert 10/08 Kvalmeregime: dgl. Væskebalanse: Hydrering: Minimum 3000

Detaljer

Maksimal dosering av kalium til voksne er 20 mmol/time. Infusjonen kan ha en konsentrasjon på opptil 40 mmol/l.

Maksimal dosering av kalium til voksne er 20 mmol/time. Infusjonen kan ha en konsentrasjon på opptil 40 mmol/l. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Kaliumklorid B. Braun 1 mmol/ml konsentrat til infusjonsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: Kaliumklorid 74,5 mg Elektrolyttinnhold pr.

Detaljer

PERIFER VENEKANYLE (PVK) INNLEGGELSE, STELL, DOKUMENTASJON, OBSERVASJON OG KOMPLIKASJONER HVORFOR PVK? VALG AV PVK

PERIFER VENEKANYLE (PVK) INNLEGGELSE, STELL, DOKUMENTASJON, OBSERVASJON OG KOMPLIKASJONER HVORFOR PVK? VALG AV PVK PERIFER VENEKANYLE (PVK) INNLEGGELSE, STELL, DOKUMENTASJON, OBSERVASJON OG KOMPLIKASJONER Intensivsykepleier Ove Andre Minsås 6. september 2011 HVORFOR PVK? intravenøs væsketilførsel intravenøs smertebehandling

Detaljer

Innhold av virkestoffer i 1000 ml og 1500 ml av preparatet før og etter blanding av de to kamrene i pakningen: Før blanding blanding

Innhold av virkestoffer i 1000 ml og 1500 ml av preparatet før og etter blanding av de to kamrene i pakningen: Før blanding blanding PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Nutriflex special infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Innhold av virkestoffer i 1000 ml og 1500 ml av preparatet før og etter blanding

Detaljer

Kroppens væskebalanse.

Kroppens væskebalanse. Kroppens væskebalanse. H2O = vann. Ca 60% av et menneskekroppen består av vann og vannmolekyler utgjør 99 % av det totale antall molekyler i oss! Vannet fordeler seg i kroppens forskjellige rom. Cellemembanen

Detaljer

ER DET MULIG Å ENDRE SALT OG FETT I SPEKEPØLSE?

ER DET MULIG Å ENDRE SALT OG FETT I SPEKEPØLSE? ER DET MULIG Å ENDRE SALT OG FETT I SPEKEPØLSE? Sluttseminar i En sunnere matpakke, Oslo, 12 desember 2017. Kirsti Greiff, Torunn Håseth, Stefania Bjarnadottir, Tom Johannessen, Ingunn Berget, Lene Øverby

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Dipeptiven 200 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Dipeptiven 200 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Dipeptiven 200 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: Aktive substanser N(2)-L-alanyl-L-glutamin

Detaljer

Side 1 av 13 ERN4410_H15_ORD. Eksamensbesvarelse. Eksamen: ERN4410_H15_ORD

Side 1 av 13 ERN4410_H15_ORD. Eksamensbesvarelse. Eksamen: ERN4410_H15_ORD Side 1 av 13 Eksamensbesvarelse Eksamen: ERN4410_H15_ORD Side 2 av 13 Oppgave: ERN4410_OPPGAVE1_H15_ORD Del 1: Du jobber som barnekef på et spesialistsykehus og mottar henvisning på Oliver som er 4 uker

Detaljer

Hypoglykemiske tilstander, f.eks. insulinkoma. Behov for parenteral karbohydrattilførsel.

Hypoglykemiske tilstander, f.eks. insulinkoma. Behov for parenteral karbohydrattilførsel. 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Glukose B. Braun 50 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning Glukose B. Braun 500 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 50 mg/ml. 1 ml inneholder:

Detaljer

Egentlig diabetes som oppstår under svangerskap

Egentlig diabetes som oppstår under svangerskap Egentlig diabetes som oppstår under svangerskap Type 1 diabetes Type 2 diabetes Svangerskapsdiabetes Tilstrebe: HbA1c

Detaljer

Oppgave 10 V2008 Hvilket av følgende mineraler er en viktig byggestein i kroppens beinbygning?

Oppgave 10 V2008 Hvilket av følgende mineraler er en viktig byggestein i kroppens beinbygning? Hovedområde: Ernæring og helse Eksamensoppgaver fra skriftlig eksamen Naturfag (NAT1002). Oppgave 10 V2008 Hvilket av følgende mineraler er en viktig byggestein i kroppens beinbygning? A) natrium B) kalsium

Detaljer

Kakeksi (cachexi), parenteral ernæring og væskebehandling i palliasjon

Kakeksi (cachexi), parenteral ernæring og væskebehandling i palliasjon S.Ottesen-SLB2013 1 Kakeksi (cachexi), parenteral ernæring og væskebehandling i palliasjon Stig Ottesen Seksjon lindrende behandling, Avd. for kreftbehandling Ous, Ullevål S.Ottesen-SLB2013 2 Væske og

Detaljer

Nettsteder. Interessekonflikter. http://www.nske.no. http://www.espen.org. http://www.criticalcarenutrition.com/

Nettsteder. Interessekonflikter. http://www.nske.no. http://www.espen.org. http://www.criticalcarenutrition.com/ Nettsteder http://www.nske.no Ernæring av intensivpasienten http://www.espen.org Anne Berit Guttormsen Kirurgisk serviceklinikk Haukeland Universitetssykehus http://www.criticalcarenutrition.com/ NSKE

Detaljer

Paracetamol /kodein (30 mg) komb tabl per døgn 4 8 Ved høye doser må lavere Tramadol mg po per døgn

Paracetamol /kodein (30 mg) komb tabl per døgn 4 8 Ved høye doser må lavere Tramadol mg po per døgn Lindring i nord, UNN. Versjon VEILEDENDE KONVERTERINGSTABELL FOR OPIOIDER VED PALLIASJON jan 2016 Kodein / tramadol / buprenorfin Paracetamol /kodein (30 mg) komb tabl per døgn 4 8 Ved høye doser må lavere

Detaljer

Ja 25 Enteralt ERNÆRING AV INTENSIVPASIENTEN 01/02/16 HUSK: INTENSIVPASIENTEN ERNÆRING VED AKUTT SYKDOM - STRESSRESPONS ERNÆRING

Ja 25 Enteralt ERNÆRING AV INTENSIVPASIENTEN 01/02/16 HUSK: INTENSIVPASIENTEN ERNÆRING VED AKUTT SYKDOM - STRESSRESPONS ERNÆRING HUSK: ERNÆRING AV INTENSIVPASIENTEN PÅL KLEPSTAD INTENSIVAVD, ST OLAVS HOSPITAL Ja 25 Enteralt INTENSIVPASIENTEN ERNÆRING Svikt i mer enn ett organsystem Oftest sedert, respirator (75%) Ute av stand til

Detaljer

Legeforordninger ved CRRT. Kirsti Andersson Akuttmedisinsk avd, Ullevål, OUS 08.11.11

Legeforordninger ved CRRT. Kirsti Andersson Akuttmedisinsk avd, Ullevål, OUS 08.11.11 Legeforordninger ved CRRT Kirsti Andersson Akuttmedisinsk avd, Ullevål, OUS 08.11.11 Viktige spørsmål Skal pasienten dialyseres? Når skal vi starte? Hvilken dialysemodalitet? GFR Kriterier Urin Output

Detaljer

NY OG UTSATT EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE

NY OG UTSATT EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag Institutt for Radiografi NY OG UTSATT EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Fag Utdanning : Farmakologi med medikamentregning : institutt for Radiografi Kull

Detaljer

Ark nr: 2 av 6 Se alltid forsiden for utfyllende informasjon om kuren. Dato dag 2: Hydrering Tilsetninger Infusjonstid Start kl. Sign. Blandes i 100 N

Ark nr: 2 av 6 Se alltid forsiden for utfyllende informasjon om kuren. Dato dag 2: Hydrering Tilsetninger Infusjonstid Start kl. Sign. Blandes i 100 N -protokoll Ark nr: 1 av 6 FASTE ORDINASJONER Medisiner under hele behandlingsperioden: Pantoprazol 20 mg vesp Nystatin 4 ml x 4 NaCl munnskyll 10 ml x 4 Fluor 10 ml vesp Trimetoprim sulfa (Bactrim) 2 tbl

Detaljer