Nutriflex flerkammersystem

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nutriflex flerkammersystem"

Transkript

1 BBraun NuTRIflex flerkammer.qxd:system_folder.qxd :00 Side 1 Nutriflex flerkammersystem Terapitilpasset parenteral ernæring

2 BBraun NuTRIflex flerkammer.qxd:system_folder.qxd :00 Side 2 tokammerpose og Lipid trekammerpose Nutriflex og Lipid grunnstenene i B.Braun sitt sortiment av TPN, total parenteral ernæring. På din arbeidsplass forutsetter man en velfungerende arbeidsrutine sammen med pålitelige produkter. B.Braun forsyner helsevesenet med innovative og vel ansette produkter - for intensivbehandling, kirurgi, anestesi, onkologi, medisin og apotek. Vi ser på helheten og har spesielt fokus på system innen infusjonsterapi og klinisk ernæring. Katabol pasient Dårlig form med basalt næringsbehov Mangel på apetitt Vi arbeider for å kunne tilby den beste løsning for hver terapisituasjon. BBraun kan tilby et bredt sortiment av forskjellige ernæringsløsninger, og stiller kunnskap og ekspertise og verktøy til rådighet for å lose deg frem til produkter som er best mulig tilpasset din pasient. Når man ikke kommer Malabsorbsjon til mål med enteral tilførsel Alvorlig diare Problemer med å tygge eller svelge Forstoppelse Anorexi Cancer Tillegg til enteralt inntak Etter elektiv Underernæring gastrointestinal kirurgi Infeksjon Katabol pasient med moderat forhøyet stressnivå Whipples sykdom Traume Kort-tarmsyndrom Chrohns sykdom Ulcerøs kolitt Katabol pasient med kraftig forhøyet stressnivå Brannskade CARS Sepsis Multippelskader SIRS Traume "Lav-glukose ernæring" redusert glukosemengde Streng blodglukosekontroll med (mindre) insulin Valg av fettemulsjon Fettfri ernæring Sedering med Propofol-Lipuro Redusert fettilførsel

3 BBraun NuTRIflex flerkammer.qxd:system_folder.qxd :00 Side 3 - det du trenger for terapitilpasset ernæring Clinical Nutrition flerkammersystem er tilpasset for å imøtekomme dine pasienters skiftende ernæringsbehov. Aminosyrene, MCT/LCTemulsjonen, forholdet mellom karbohydrater og fett, glukosekonsentrasjonen, antioksydanter og elektrolytter har alle farmakologiske egenskaper som er spesielle for våre produkter. e For å oppnå de definerte ernæringsmål finnes forskjellige valgmuligheter. Lipid i trekammerpose inkluderer MCT/LCTfettemulsjon og er arbeidsbesparende og kostnadseffektivt. Det andre alternativet Nutriflex tokammerposer gir fleksibilitet til å selv velge Vasolipid eller Lipidem som fettemulsjon, eller kombinere med Propofol-Lipuro. Forslag til trekammerpose Forslag til tokammerpose Lipid peri Lipid peri Nutriflex peri Lipid plus Nutriflex plus Lipid special Nutriflex special med Lipidem eller Vasolipid MCT/LCT med Lipidem eller Vasolipid MCT/LCT Lipidem eller Vasolipid MCT/LCT Lipid peri Nutriflex peri, plus eller special

4 BBraun NuTRIflex flerkammer.qxd:system_folder.qxd :00 Side 4 NuTRIflex -sortimentet... Nutriflex tokammerposer Nutriflex tokammerposer inneholder aminosyrer, karbohydrater og elektrolytter. Konseptet består i å dekke pasientens basale behov for næringsstoffer på en sikker og fleksibel måte. Fettemulsjonen kan enkelt settes til i posen, eller infunderes separat. Vasolipid eller Lipidem kan velges. Tokammer posen er også et godt alternativ når sedering skjer med Propofol-Lipuro Nutriflex tokammerpose tilbyr: Pasienttilpasset ernæring Mulighet til å tilsette fettemulsjon i posen i tilpasset port Parenteral ernæring for individuelle fettbehov, alternativt fettfri ernæring. Fettemulsjoner som Vasolipid og Lipidem kan tilsettes. Tilpasset parenteral ernæring ved sedering med Propofol -Lipuro. Komplement til Nutriflex Lipidem Velbalansert fettemulsjon MCT:LCT: Ω-3 = 5 : 4 : 1 Ω-3-fettsyrenes (EPA) beskyttende egenskaper lett tilgjengelig 1. Demper SIRS/CARS 2 Lipidem er registrert under navnet Lipoplus i de fleste land utenom Norge. Stabil i blanding 3 Gir god sirkulasjon i tarm og lever 4

5 BBraun NuTRIflex flerkammer.qxd:system_folder.qxd :00 Side 5...ernæringsterapi i moderne drakt Clinical Nutrition ex -sortimentet Vasolipid Veldokumentert MCT/LCTemulsjon i fysikalsk blanding 1 : 1 Mindre metabolske forstyrrelser sammenlignet med rene LCT-emulsjoner5 Stabil i blanding3 Vasolipid er registrert under navnet Lipofundin i de fleste land utenom Norden. Referanser: 1 Siderova VS et al, Clin. Nutr. 16 (1998) 59, suppl 1. 2 Grimminger F et al, Clin. Nutr. 21 (2002) 23-29, suppl 2. 3 Driscoll DF et al, Clin. Nutr. 22 (2003) Pscheidl E et al, Crit. Care Med. 28 (2000), Adolph M, Ann. Nutr. Metab. (1999) 43, 1-13.

6 BBraun NuTRIflex flerkammer.qxd:system_folder.qxd :00 Side 6 Lipid trekammerpose Nutriflex Lipid trekammerpose Med sin spesielle sammensetning tar Lipid hensyn til de fleste pasienters ernæringsbehov. Det er lagt stor vekt på å balansere forholdet mellom innholdet av protein, kalorier og væske fysiologisk og optimalt. Alle Lipid trekammerposer inneholder fettemulsjonen Vasolipid. Zink er tilsatt som viktig katalysator for sårtilheling, og det basale behovet for eletrolytter er dekket. Bedre blodglukosekontroll Lipid peri Adekvat tilførsel av protein i normal væskevolum Lav osmolalitet muligjør perifer infusjon Lipid trekammerposer tilbyr: Terapitilpasset sortiment som dekker varierte pasientbehov. Høyt innhold av aminosyrer som sikrer tilstrekkelig proteintilførsel uten risiko for overernæring. Mindre metabolske forstyrrelser med Vasolipid. (Se referanseliste). Enkel og sikker håndtering. God kontroll over energi- og væsketilførsel Lipid plus Enkelt å regne ut energibehov; 1 ml = 1 kcal Referanser: Dupertuis et al; Physical Characteristics of Total Parenteral Nutrition Bags Significantly Affects the Stability of Vitamins C and B1: A Controlled Prospective Study, JPEN 2002, 26, 1 7. Driscoll DF, Physicochemical stability of two types of intravenous lipid emulsion as total nutrient admixtures, JPEN 2000, vol. 24, no 1. Sedman et al, Effects of different lipid emulsions on lymphocyte function during total parenteral nutrition. Br j Surg 1991; 78; Fiaccadori et al, Hemodynamic and respiratory effects of medium-chain and longchain triglyceride fat emulsions: a prospective, randomized study. RINPE 1997, vol 15 n 1, pp Faucher et al, Cardipulmonary effects of lipid emulsions in patients with ARDS, CHEST 2003; 124: Dennison et al, Total parenteral nutrition using conventional and medium chain triglycerides. J Parent. Ent. Nutr. 1988; 4; Carpentier et al: Exogenous lipids and hepatic function: Organ metabolism and Nutrition. New York Raven press, , Kuse et al; hepatic reticuloendothelial function during parenteral nutrition including an MCT/LCT or LCT emulsion after liver transplantation a double blind study. Transpl. Int 2002, 15: Ernæring ved væskebegrensing - spesielt tilpasset intensivpasienter Lipid special Tilstrekkelig innhold av protein og kalorier ved væskereduksjon

7 BBraun NuTRIflex flerkammer.qxd:system_folder.qxd :00 Side 7 Produktinformasjon Clinical Nutrition Nutriflex peri «B. Braun» Nutriflex plus «B. Braun» Nutriflex special «B. Braun» Aminosyrer med karbohydrat og elektrolytter. ATC-nr.: B05B A10 INFUSJONSVÆSKE, oppløsning: Nutriflex peri: 1000 ml ferdigblandet oppløsning inneh.: Isoleucin 2,3 g, leucin 3,1 g, lysin 2,3 g (som hydroklorid 2,8 g), metionin 2,0 g, fenylalanin 3,5 g, treonin 1,8 g, tryptofan 0,6 g, valin 2,6 g, arginin 2,7 g (som monoglutamat 5,0 g), histidin 1,3 g (som hydrokloridmonohydrat 1,7 g), alanin 4,9 g, aspartinsyre 1,5 g, glutaminsyre totalt 3,5 g (som glutaminsyre 1,2 g), glysin 1,7 g, prolin 3,4 g, serin 3,0 g, magnesiumacetattetrahydrat 0,9 g, natriumacetattrihydrat 1,6 g, kaliumdihydrogenfosfat 0,8 g, kaliumhydroksid 0,5 g, natriumhydroksid 0,5 g, glukose 80 g (som monohydrat 88,0 g), natriumklorid 0,2 g, kalsiumkloriddihydrat 0,4 g, vann til injeksjon. Aminosyreinnh.: 40,0 g. Elektrolyttinnh.: 27,0 mmol Na +, 15,0 mmol K +, 2,5 mmol Ca 2+, 4,0 mmol Mg 2+, 31,6 mmol Cl -, 5,7 mmol fosfat, 19,5 mmol acetat. Nitrogeninnh.: 5,7 g. Glukoseinnh.: 80,0 g. Energiinnh.: 2010 kj (480 kcal). Osmolaritet: 900 mosmol/liter. ph 5,3. INFUSJONSVÆSKE, oppløsning: Nutriflex plus: 1000 ml ferdigblandet oppløsning inneh.: Isoleucin 2,8 g, leucin 3,8 g, lysin 2,7 g (som hydroklorid 3,4 g), metionin 2,4 g, fenylalanin 4,2 g, treonin 2,2 g, tryptofan 0,7 g, valin 3,1 g, arginin 3,2 g (som monoglutamat 6,0 g), histidin 1,5 g (som hydrokloridmonohydrat 2,0 g), alanin 5,8 g, aspartinsyre 1,8 g, glutaminsyre totalt 4,2 g (som glutaminsyre 1,5 g), glysin 2,0 g, prolin 4,1 g, serin 3,6 g, magnesiumacetattetrahydrat 1,2 g, natriumacetattrihydrat 1,6 g, natriumdihydrogenfosfatdihydrat 3,1 g, kaliumhydroksid 1,4 g, natriumhydroksid 0,2 g, glukose 150,0 g (som monohydrat 165,0 g), kalsiumkloriddihydrat 0,5 g, vann til injeksjon. Aminosyreinnh.: 48,0 g. Elektrolyttinnh.: 37,2 mmol Na +, 25,0 mmol K +, 3,6 mmol Ca 2+, 5,7 mmol Mg 2+, 35,5 mmol Cl -, 20,0 mmol fosfat, 23,0 mmol acetat. Nitrogeninnh.: 6,8 g. Glukoseinnh.: 150,0 g. Energiinnh.: 3310 kj (790 kcal). Osmolaritet: 1400 mosmol/liter. ph 5,7. INFUSJONSVÆSKE, oppløsning: Nutriflex special: 1000 ml ferdigblandet oppløsning inneh.: Isoleucin 4,1 g, leucin 5,5 g, lysin 4,0 g (som hydroklorid 5,0 g), metionin 3,4 g, fenylalanin 6,2 g, treonin 3,2 g, tryptofan 1,0 g, valin 4,5 g, arginin 4,7 g (som monoglutamat 8,7 g), histidin 2,2 g (som hydrokloridmonohydrat 3,0 g), alanin 8,5 g, aspartinsyre 2,6 g, glutaminsyre totalt 6,1 g (som glutaminsyre 2,2 g), glysin 2,9 g, prolin 6,0 g, serin 5,3 g, magnesiumacetattetrahydrat 1,1 g, natriumacetattrihydrat 1,6 g, kaliumdihydrogenfosfat 2,0 g, kaliumhydroksid 0,6 g, natriumhydroksid 1,1 g, glukose 240,0 g (som monohydrat 264,0 g), kalsiumkloriddihydrat 0,6 g, vann til injeksjon. Aminosyreinnh.: 70,0 g. Elektrolyttinnh.: 40,5 mmol Na +, 26,0 mmol K +, 4,1 mmol Ca 2+, 5,0 mmol Mg 2+, 49,5 mmol Cl -, 14,7 mmol fosfat, 22,0 mmol acetat. Nitrogeninnh.: 10,0 g. Glukoseinnh.: 240,0 g. Energiinnh.: 5190 kj (1240 kcal). Osmolaritet: 2100 mosmol/liter. ph 5,4. Indikasjoner: Parenteral ernæring. Dosering: Doseringen tilpasses etter pasientens individuelle behov. peri plus special Normal dosering ml/døgn ml/døgn ml/døgn Maks. infusjonshastighet 2,0 2,0 1,4 (= 40 dråper) (= 40 dråper) (= 28 dråper) ml /kg/time ml /kg/time ml /kg/time Maks. dose ml/kg/døgn ml/kg/døgn ml/kg/døgn Ved kroppsvekt 70 kg: peri: 2000 ml plus: 2000 ml special: 1500 ml aminosyrer 1,2 g (0,17 g N) 1,4 g (0,2 g N) 1,5 g (0,21 g N) /kg/døgn /kg/døgn /kg/døgn glukose 2,3 g/kg/døgn 4,3 g/kg/døgn 5,1 g/kg/døgn Ved nedsatt leverfunksjon kan individuell dosejustering være nødvendig. Bør administreres ved kontinuerlig infusjon. Plus og special må administreres via en sentral vene. Peri kan administreres via en perifer vene. Alle infusjonsvæskene kan kompletteres med sporstoffer, vitaminer og elektrolytter i henhold til pasientens individuelle behov. Ved ev. tilsetting av andre stoffer må forlikeligheten være kjent. Kontraindikasjoner: Akutt sjokk, medfødte defekter i aminosyremetabolismen, irreversible leverskader og alvorlig uremi når dialysefasiliteter ikke er tilgjengelige. Kontraindisert hos nyfødte og barn opp til 24 måneders alder på grunn av deres spesielle ernæringsbehov. Forsiktighetsregler: Væske-, elektrolytt- og syre/basebalansen bør overvåkes. Administrering av preparatene kan føre til hyperglykemi. Blodglukosenivået bør overvåkes og infusjonhastigheten justeres. Som ved all infusjon av store mengder væske bør preparatene administreres med forsiktighet til pasienter med nedsatt hjerte- og nyrefunksjon. Det bør utvises forsiktighet ved administrering av parenterale ernæringsoppløsninger som inneholder aminosyrer til pasienter med forstyrrelser i aminosyremetabolismen eller til pasienter med nedsatt leverfunksjon. Graviditet/Amming: Innholdstoffene vurderes som næringsstoffer i mengder som ikke overstiger det som anses som ernæringsmessig nødvendig. Dette indikerer at preparatet ikke forårsaker fosterskadelige effekter. Det indikerer også at preparatet ikke påvirker morsmelken på en negativ måte og kan derfor brukes under amming. Bivirkninger: Innholdsstoffene i preparatene fører sjeldent til bivirkninger. De som kan oppstå er vanligvis reversible og går tilbake når behandlingen avbrytes. Kvalme og oppkast kan av og til forekomme. Tilfeller av acidoser har vært rapportert ved administrering av høykonsentrerte oppløsninger av aminosyrer. Ved for rask infusjon kan osmotisk diurese forekomme som et resultat av den høye osmolariteten. Nutriflex peri: Tromboflebitt. Intoleranse opptrer først og fremst ved høye infusjonshastigheter. Nutriflex special: Tromboflebitt. Kvalme, oppkast og intoleranse opptrer først og fremst ved høye infusjonshastigheter. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Kvalme, oppkast, rødming og svetting er observert og kan skyldes væskeoverskudd. Behandling: Ved mistanke om overdosering bør infusjonshastigheten reduseres, og i alvorlige tilfeller bør infusjonen stoppes. Infusjonen kan gjenopptas når symptomene opphører. Egenskaper: For å sikre optimal utnytting av aminosyrene i proteinsyntesen, kreves det administrering av en energikilde. Glukose er valgt som karbohydrat fordi det kan benyttes direkte. Tilleggsenergi blir tilført i form av fett. Elektrolytter administreres for å opprettholde metabolske og fysiologiske funksjoner. Innholdsstoffene er tilgjengelige for metabolisme umiddelbart etter intravenøs infusjon. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares ved høyst 25 C. Oppbevar infusjonsposen i ytterkartongen for å beskytte mot lys. Etter anbrudd: Bør anvendes umiddelbart etter at infusjonsposen er koblet til infusjonssettet. Delvis brukte beholdere må ikke oppbevares til senere bruk. Etter fortynning/rekonstituering: Oppløsningen bør administreres umiddelbart etter blanding av innholdet i kamrene. I spesielle tilfeller kan oppløsningen oppbevares i opptil 7 dager ved høyst 25 C eller i opptil 14 dager i kjøleskap (2-8 C) (inkl. administreringstid). Andre opplysninger: Pakningen er utstyrt med en ekstra åpning for tilsetting av tilleggsstoffer. Preparatene må kun blandes med andre oppløsninger der forlikeligheten er dokumentert. Informasjon angående forlikelighet er tilgjengelig fra produsenten. Pakningen er delt i to kamre adskilt av en forsegling. Peri og plus: Tokammerplastposer: 400 ml ml eller 800 ml ml. Special: Tokammerplastposer: 500 ml ml eller 750 ml ml. Det må bare benyttes helt klare oppløsninger fra uskadde pakninger. Like før bruk må forseglingen mellom de to kamrene brytes. Posen holdes vertikalt slik at innholdet i det øvre kammeret strømmer til det nedre kammeret som følge av gravitasjonskraften. Deretter skal pakningen vendes noen ganger for å få en homogen blanding. Aminosyrer, glukose og fett kan blandes i det nedre kammeret etter behov. Ytterligere tilsetting av elektrolytter er mulig. Vanlige forholdsregler for aseptisk fremstilling må følges ved tilsetting av oppløsninger og fettemulsjoner. Fettemulsjoner kan lett tilsettes ved hjelp av et spesialoverføringssett. Gjenværende oppløsning skal kasseres etter infusjon. Pakninger og priser (AUP): Tokammerplastposer: Nutriflex peri: 1000 ml kr 188,00. Nutriflex plus: 2000 ml kr 328,00. Nutriflex special: 1000 ml kr 307,90. Mars 2006 C Lipidem «B. Braun» Fettemulsjon. ATC-nr.: B05B A02 INFUSJONSVÆSKE, emulsjon, 200 mg/ml: 1000 ml inneh.: Triglyserider av middels kjedelengde 100 g, renset soyaolje 80 g, omega-3-syretriglyserider 20 g, egglecitin, glyserol, natriumoleat, askorbylpalmitat, helracemisk alfa-tokoferol, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker. Essensielle fettsyrer pr. liter: Linolsyre (omega-6) g, alfalinolensyre (omega-3) 5-11 g, eikosapentaensyre (omega-3) og dokosaheksaensyre (omega-3) 8,6-17,2 g. Energiinnh.: 7900 kj (1910 kcal). Osmolalitet: Ca. 410 mosm/kg. ph 6,5-8,5. Indikasjoner: Tilførsel av fett, inkl. essensielle omega- 6- og omega-3-fettsyrer, som del av et parenteralt ernæringsregime til voksne når oral eller enteral ernæring ikke er mulig, er utilstrekkelig eller kontraindisert. Dosering: Voksne: Tilpasses individuelt. Anbefalt dosering: 1-2 g fett pr. kg kroppsvekt pr. dag, tilsv ml Lipidem 200 mg/ml pr. kg kroppsvekt pr. dag. Infusjonen bør foregå ved lavest mulig hastighet. Infusjonshastigheten i de første 15 minuttene bør kun være 50 % av fastsatt maks. infusjonshastighet. Maks. infusjonshastighet: Inntil 0,15 g lipider pr. kg kroppsvekt pr. time, tilsv. inntil 0,75 ml Lipidem 200 mg/ml pr. kg kroppsvekt pr. time. Infusjonshastigheten bør reduseres hos underernærte pasienter. Preparatet bør ikke administreres i mer enn én uke. Kun ved uttalt behov kan emulsjonen administreres i en lengre periode, og da under nøye metabolsk overvåking. Lipidem kan gis både som sentral og perifer intravenøs infusjon. Sikkerhet og effekt hos barn og ungdom er ikke klarlagt. Kontraindikasjoner: Alvorlig hyperlipidemi. Alvorlige blodkoagulasjonsforstyrrelser. Intrahepatisk kolestase. Alvorlig leversvikt. Alvorlig nyresvikt uten tilgang til hemofiltrering eller dialyse. Akutte faser av hjerteinfarkt eller slag. Akutt tromboembolisk sykdom, fettemboli. Overfølsomhet overfor egg-, fiske- eller soyaprotein eller overfor noen av virkestoffene eller hjelpestoffene. Generelle kontraindikasjoner for infusjonsbehandling: Ustabil sirkulasjonsstatus med kompromitterede vitalfunksjoner (tilstand med kollaps og sjokk). Ustabile metabolske tilstander (f. eks. alvorlige posttraumatiske tilstander, ukompensert diabetes mellitus, alvorlig sepsis, acidose). Akutt lungeødem. Hyperhydrering. Dekompensert hjertesvikt. Hypoton dehydrering. Hypokalemi. Forsiktighetsregler: Under infusjonen bør triglyseridnivået i serum kontrolleres. Ved mistenkt forstyrrelse i lipidmetabolismen bør fastende lipemi utelukkes før infusjonen startes. Hypertriglyseridemi 12 timer etter lipidtilførsel tyder også på en forstyrrelse i lipid metabolismen. Forbigående hypertriglyseridemi eller forhøyet blodglukosenivå kan oppstå, avhengig av pasien tens metabolske tilstand. Dersom konsentrasjonen av triglyserider i plasma stiger til >3 mmol/liter under administrering av lipidemulsjonen, anbefales det å redusere infusjonsha stigheten. Forblir konsentrasjonen av triglyserider >3 mmol/liter, bør infusjonen stoppes inntil konsentrasjonen av plasmatriglyserider er normalise rt. Elektrolytter, væskebalanse eller kroppsvekt, syre-basebalanse, blodglukoseverdier bør kontrolleres. Ved langvarig administrering bør i tillegg totalt blodcelletall, koagulasjonsstatus og leverfunksjon kontrol leres. Infusjonen bør opphøre ved tegn til allergiske reaksjoner, f. eks. feber, skjelving, utslett, dyspné. Overdosering kan føre til fat overload -syndrom (se også Bivirkninger, Overdosering og selve preparatomtalen). Klinisk erfaring med bruk til barn og ungdom mangler. Kun begrenset erfaring med bruk til pasienter med diabetes mellitus eller nyresvikt. Begrenset erfaring med bruk i mer enn syv dager. Forsiktighet bør utvises ved sykdom som er forbundet med forstyrret fettmetabolisme, f.eks. nyresvikt, diabetes mellitus, pankreatitt, leverinsuffisiens, hypoty reoidisme (ved forekomst av hypertriglyseridemi), lungesykdom, samt sepsis. Lipider kan påvirke visse laboratorieprøver (som bilirubin, laktatdehydrogenase, oksygenmetning, hemoglobin), dersom blodprøven tas før lipidene er eliminert fra blodet. Vanligvis vil lipidene være eliminert 5-6 timer etter avsluttet infusjon. Energitilførsel med lipidemulsjoner alene kan føre til metabolsk acidose. Dette kan unngås ved samtidig administrering av karbohydrater. Det anbefales derfor å tilføre tilstrekkelig mengde karbohydrater intravenøst eller aminosyreoppløsninger som inneholder karbohydrater sammen med lipidemulsjonen. Vitamin E kan påvirke effekten av vitamin K i syntesen av koagulasjons faktorer. Dette bør tas i betraktning ved blodkoagulasjonsforstyrrelser eller mistenkt vitamin K- mangel. Lipidem inneholder 2,6 mmol/liter natrium. Dette bør tas hensyn til hos pasienter på kontrollert natriumdiett. Lipidem bør alltid være en del av en fullstendig parenteral ernæringsbehandling som inkluderer aminosyrer og glukose. Kvalme, oppkast, nedsatt appetitt og hyperglykemi er symptomer som er relatert til tilstander som krever parenteral ernæring og kan noen ganger assosieres med parenteral ernæring. Interaksjoner: Heparin kan innledningsvis føre til økt plasmalipolyse, etterfulgt av en forbigående reduksjon i triglyse ridclearance. Pga. vitamin K 1 -innholdet bør koagulasjonsstatus kontrolleres hos pasi enter som samtidig behandles med antikoagulantia. Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Det er ikke kjent om Lipidem krysser placenta. Bør bare gis til gravide etter grundig vurdering. Overgang i morsmelk: Det er ikke kjent om Lipidem skilles ut i morsmelk. Generelt anbefales det ikke at mødre ammer når de får parenteral ernæring. Bivirkninger: Svært sjeldne (<1/10000): Blod: Hyperkoagulasjon (doseavhengig). Gastrointestinale: Kvalme, oppkast. Luftveier: Dyspné, cyanose. Metabolske: Hyperlipidemi, hyperglykemi, metabolsk acidose, ketoacidose (alle doseavhengige). Neurologiske: Døsighet. Sirkulatoriske: Hypertensjon eller hypotensjon. Øvrige: Allergiske reaksjoner (doseavhengig), hodepine, flushing/erytem, økt kroppstemperatur, svetting, frysninger, bryst- og ryggsmerter, fat overload -syndrom karakterisert ved hyperlipemi, feber, fettinfiltrasjon, hepatomegali med eller uten ikterus, splenomegali, anemi, leukopeni, trombocytopeni, koagulasjonsforstyrrelser, hemolyse og retikulocytose, unormale leverfunksjonstester og koma (symptomene er vanligvis reversible hvis infusjon av fettemulsjon opphører). Hvis slike bivirkninger forekommer eller dersom nivået av triglyserider blir >3 mmol/liter under infusjonen, bør infusjonen stoppes, eller hvis nødvendig, fortsette med redusert dose. Dersom infusjonen gjenopptas, bør pasienten overvåkes nøye, særlig i starten, og serumtriglyseri dkonsentrasjonen bør kontrolleres med korte intervaller. Triglyserider som inneholder omega-3-fettsyrer kan forlenge blødningstid og hemme blodplateaggregasjon. Hos pasienter med acetylsalisylsyreutløst astma kan også lungefunksjonen forverres. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Fat overload -syndrom kan oppstå pga. for høy infusjonshastighet eller kronisk ved anbefalte infusjonshastigheter i kombinasjon med endring av pasientens kliniske tilstand, f. eks. redusert nyrefunksjon eller infeksjon. Overdosering kan føre til bivirkninger. Metabolsk acidose, særlig dersom det ikke samtidig gis karbohydrater. Behandling: Infusjonen skal stoppes umiddelbart. Øvrige tiltak avhenger av konkrete symptomer og deres alvorlighetsgrad. Dersom infusjonen gjenopptas når symptomene er avtatt, bør infusjonshastigheten økes gradvis under nøye overvåkning. Egenskaper: Klassifisering: Lipidem tilfører energi og flerumettede omega-6- og omega-3-fettsyrer som del av et parenteralt ernæringsregime. Triglyserider av middels kjedelengde hydrolyseres, elimineres fra blodbanen og oksideres hurtigere enn langkjedede triglyserider. Kun de langkjedede omega-6- og omega-3-triglyseridene tilfører flerumettede fettsyrer. De er hovedsaklig beregnet som profylakse og behandling av mangel på essensi elle fettsyrer, men også som energikilde. Forholdet mellom omega-6- og omega-3-fettsyrene i Lipidem er ca. 3:1. Dosen, infusjonshastigheten, pasientens metabolske status og andre individuelle faktorer (f. eks. fastenivået) bør tas i betraktning når maks. serumkonsentrasjon av triglyserider skal bestemmes. Proteinbinding: Triglyserider av middels kjedelengde har lavere affinitet for albumin enn langkjedede fettsyrer. Ved administrering ifølge doseringsveiledningen er imidlertid albuminbindingen for begge typer fettsyrer nesten 100 %. Fordeling: Når doseringsveiledningen overholdes passerer verken middels langkjedede eller langkjedede fettsyrer over blod-hjernebarrieren eller over i cerebrospinalvæsken. Oppbevaring og holdbarhet: Bør anvendes umiddelbart etter anbrudd. Andre opplysninger: Må ikke blandes med andre legemidler. Brukes kun hvis emulsjonen er homogen fra uskadet pakning. Sjekk emulsjonen med hensyn til synlige tegn på faseseparasjon før administrering. Før infusjon av lipidemulsjoner sammen med andre oppløsninger via et Y-sett eller bypass-sett, bør blandbarheten av disse væskene kontrolleres, spesielt ved samtidig administrering av bæreroppløsninger hvor legemidler er tilsatt. Spesiell forsiktighet bør utvises ved samtidig infusjon av oppløsninger som inneholder toverdige elektrolytter (f.eks. kalsium). Emulsjonen bør alltid være romtemperert før infusjon. Dersom filtre benyttes, må disse være lipidpermeable. Pakninger og priser (AUP): Glassflaske: 10? 100 ml kr 676,50, 10? 250 ml kr 1639,80, 10? 500 ml kr 2650,60. Plastpose m/overpose: 10? 250 ml kr 1639,80, 10? 500 ml kr 2650,60. Juli 2005

8 BBraun NuTRIflex flerkammer.qxd:system_folder.qxd :00 Side 8 C Vasolipid «B. Braun» Fettemulsjon ATC-nr.: B05B A02 INFUSJONSVÆSKE, emulsjon 200 mg/ml: 1000 ml inneh.: Fraksjonert soyaolje 100 g, triglyserider av middels kjedelengde 100 g, natriumoleat 300 mg, egglecitin 12 g, glyserol 25 g,?-tokoferol ca.170 mg, fosfat (fra eggfosfolipider) 14,5 mmol, vann til injeksjonsvæsker til 1000 ml. Energiinnh.: 7990 kj (1908 kcal). Osmolalitet: Ca. 390 mosmol/kg. ph: 6,5-8,5. Indikasjoner: Kaloritilførsel med raskt utnyttbare triglyserider med middels kjedelengde (MCT) og tilførsel av essensielle fettsyrer og væske ved parenteral ernæring. Dosering: Pasientens evne til å eliminere fett bør styre doseringen. Mengde intravenøst tilført fett bør ikke overskride 3 g/kg/døgn. Normalt skal 1-2 g/kg (5-10 ml/kg) gis. Infusjonshastighet: 0,75 ml til maks. 1 ml/kg/time. Barn og pasienter med redusert ernæringstilstand: Dråpehastigheten korrigeres proporsjonalt med lavere vekt. Kan gis samtidig med Aminoplasmal og karbohydratoppløsning. Kontraindikasjoner: Akutt sjokk og tilstander med sterkt forstyrret fettmetabolisme som hyperlipidemi. Forsiktighetsregler: Forsiktighet må utvises forstyrret fettmetabolisme, som ved nedsatt nyrefunksjon, ukompensert diabetes mellitus, pankreatitt, nedsatt leverfunksjon, hypertyreodisme (dersom hypertriglyseridemi foreligger) og sepsis. Administrering ved slike tilstander krever nøye overvåking av serumtriglyseridkonsentrasjonen. Pasientens evne til å eliminere fett kontrolleres. Triglyseridkonsentrasjonen bør måles ved mistenkt svekket fettoleranse. Hos pasienter med kjent overfølsomhet for innholdsstoffene må preparatet gis med stor forsiktighet og først etter hypersensitivitetstester. Må gis med forsiktighet til nyfødte og premature med hyperbilirubinemi og i tilfeller med mistenkt pulmonell hypertensjon. Hos nyfødte, særlig premature på langvarig parenteral ernæring, bør levertest, blodplater og serumtriglyseridkonsentrasjonen monitoreres. Interaksjoner: Heparin i kliniske doser gir en forbigående økning av lipolyse i plasma, hvilket resulterer i en forbigående reduksjon i eliminasjonen av triglyserider. Soyabønneolje innholder vitamin K 1. Bruk av kumarinderivater kan interferere med vitamin K 1. Graviditet/Amming: Risiko ved bruk under graviditet og amming er liten. Bivirkninger: Mindre hyppige (1/100-1/1000): Øvrige: Akutt innsettende svimmelhet, hodepine og frysninger. Disse bivirkningene forsvinner spontant ved reduksjon av infusjonshastighet eller ved seponering. Sjeldne (<1/1000): Blod: Hemolyse, retikulocytose. Gastrointestinale: Kvalme. Hud: Eksantem, urtikaria. Lever: Leverpåvirkning. Luftveier: Dyspné. Muskelskjelettsystemet: Rygg- og skjelettsmerter. Sirkulatoriske: Hyper/hypotensjon. Øvrige: Appetittap, hodepine. Laboratorieverdier: Visse laboratoriemålinger kan forstyrres hvis blodet testes før fettet er helt eliminert fra blodbanen. Overdosering/Forgiftning: Fat-overload -syndrom karakteriseres ved hyperlipidemi, feber, fettinfiltrasjon og påvirkning av forskjellige organer samt koma. Symptomene forsvinner som regel når infusjonen avbrytes. Det er sett forhøyede verdier av transaminaser, alkaliske fosfater samt bilirubin. Hurtig normalisering inntrer hvis dosen senkes (administreres hver 2. eller 3. dag) eller infusjonen avbrytes helt en tid. Egenskaper: Klassifisering: Fettemulsjon som inneholder middels langkjedete triglyserider som metaboliseres raskt og er godt egnet ved akutt energibehov. Virkningsmekanisme: Fraksjonert soyaolje, dvs. langkjedete triglyserider, gir energi og essensielle fettsyrer som inngår som byggestener i biomolekyler med spesifikke funksjoner og som bestanddeler i cellemembranen. Fettstoffene er emulgert med egglecitin. Partiklenes størrelse og biologiske egenskaper ligner kroppens kylomikroner. Preparatets osmolalitet gir lav risiko for tromboflebitt. Preparatet skal sørge for kalorier og essensielle fettsyrer som en del av parenteral ernæring. Middelskjedete triglyserider hydrolyseres raskere enn langkjedete triglyserider, elimineres fra sirkulasjonen og oksideres fullstendig. De er foretrukket som energisubstrat, spesielt ved tilfeller av forstyrret degradering og/eller nyttegjøring av langkjedete triglyserider. Bare de langkjedete triglyseridene gir umettet fett og er derfor hovedsakelig inkludert for profylakse og behandling av mangel på essensielle fettsyrer, og sekundært som en energikilde. Fosfolipider er bestanddeler av cellemembranen og sørger for dens fluiditet og biologiske funksjoner. Proteinbinding: Dersom preparatet gis iht. doseringsanvisningene er fettsyrene bundet fullstendig til plasmaalbumin og passerer dermed ikke blodhjernebarrieren. De går heller ikke over i cerebrospinalvæsken. Halveringstid: Ca. 9 minutter. Terapeutisk serumkonsentrasjon: Dose, infusjonshastighet, metabolsk tilstand og individuelle faktorer (fastende nivå) er spesielt viktige ved bestemmelse av maks. serumkonsentrasjon av triglyserider. Konsentrasjonen av triglyserider overstiger ikke 5 mmol/l dersom preparatet gis i henhold til instruksjoner og doseringsanvisninger. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares ved høyst 25 C. Må ikke fryses. Skal brukes innen 1 døgn etter anbrudd. Andre opplysninger: Blandbarhet: Er generelt blandbar med vanlige infusjonsvæsker og oppløsninger under forutsetning av at grenseverdiene for tilsetning følges. Pakninger og priser (AUP): Glassflaske: 250 ml kr 172,60, 500 ml kr 243,60. Mars 2006 Lipid peri «B. Braun» Lipid plus «B. Braun» Lipid special «B. Braun» Essensielle fettsyrer, aminosyrer, karbohydrat og elektrolytter. ATC-nr.: B05B A10 INFUSJONSVÆSKE, emulsjon: NuTRIflex Lipid peri: 1000 ml ferdigblandet emulsjon inneh.: Glukose 64 g (som monohydrat 70,4 g), natriumdihydrogenfosfatdihydrat 0,9 g, sinkacetatdihydrat 5,3 mg, soyaolje 20 g, triglyserider (fettsyrer av medium kjedelengde) 20 g, isoleucin 1,9 g, leucin 2,5 g, lysin 1,8 g (som hydroklorid 2,3 g), metionin 1,6 g, fenylalanin 2,8 g, treonin 1,5 g, tryptofan 0,5 g, valin 2,1 g, arginin 2,2 g, histidin 1 g (som hydrokloridmonohydrat 1,4 g), alanin 3,9 g, aspartinsyre 1,2 g, glutaminsyre 2,8 g, glysin 1,3 g, prolin 2,7 g, serin 2,4 g, magnesiumacetattetrahydrat 0,5 g, natriumacetattrihydrat 0,4 g, kaliumacetat 2,4 g, natriumhydroksid 0,6 g, natriumklorid 0,9 g, kalsiumkloriddihydrat 0,4 g, sitronsyremonohydrat, lecitin fra egg, glyserol, natriumoleat, vann til injeksjonsvæsker. Aminosyreinnh.: 32 g. Elektrolyttinnh.: 40 mmol Na +, 24 mmol K +, 2,4 mmol Ca 2+, 2,4 mmol Mg 2+, 38,4 mmol Cl -, 0,02 mmol Zn 2+, 6 mmol fosfat, 32 mmol acetat. Nitrogeninnh.: 4,6 g. Glukoseinnh.: 64 g. Fettinnh.: 40 g. Energiinnh.: 3200 kj (764 kcal). Osmolalitet: 920 mosmol/kg. ph 5-6. INFUSJONSVÆSKE, emulsjon: NuTRIflex Lipid plus: 1000 ml ferdigblandet emulsjon inneh.: Glukose 120 g (som monohydrat 132 g), natriumdihydrogenfosfatdihydrat 1,9 g, sinkacetatdihydrat 5,3 mg, soyaolje 20 g, triglyserider (fettsyrer av medium kjedelengde) 20 g, isoleucin 2,3 g, leucin 3 g, lysin 2,2 g (som hydroklorid 2,7 g), metionin 1,9 g, fenylalanin 3,4 g, treonin 1,7 g, tryptofan 0,5 g, valin 2,5 g, arginin 2,6 g, histidin 1,2 g (som hydrokloridmonohydrat 1,6 g), alanin 4,7 g, aspartinsyre 1,4 g, glutaminsyre 3,4 g, glysin 1,6 g, prolin 3,3 g, serin 2,9 g, magnesiumacetattetrahydrat 0,7 g, natriumacetattrihydrat 0,2 g, kaliumacetat 2,7 g, natriumhydroksid 0,8 g, kalsiumkloriddihydrat 0,5 g, sitronsyremonohydrat, lecitin fra egg, glyserol, natriumoleat, vann til injeksjonsvæsker. Aminosyreinnh.: 38,4 g. Elektrolyttinnh.: 40 mmol Na +, 28 mmol K +, 3,2 mmol Ca 2+, 3,2 mmol Mg 2+, 36 mmol Cl -, 0,02 mmol Zn 2+, 12 mmol fosfat, 36 mmol acetat. Nitrogeninnh.: 5,4 g. Glukoseinnh.: 120 g. Fettinnh.: 40 g. Energiinnh.: 4240 kj (1012 kcal). Osmolalitet: 1540 mosmol/kg. ph 5-6. INFUSJONSVÆSKE, emulsjon: NuTRIflex Lipid special: 1000 ml ferdigblandet emulsjon inneh.: Glukose 144 g (som monohydrat 158,4 g), natriumdihydrogenfosfatdihydrat 2,5 g, sinkacetatdihydrat 7 mg, soyaolje 20 g, triglyserider (fettsyrer av medium kjedelengde) 20 g, isoleucin 3,3 g, leucin 4,4 g, lysin 3,2 g (som hydroklorid 4 g), metionin 2,7 g, fenylalanin 4,9 g, treonin 2,5 g, tryptofan 0,8 g, valin 3,6 g, arginin 3,8 g, histidin 1,8 g (som hydrokloridmonohydrat 2,4 g), alanin 6,8 g, aspartinsyre 2,1 g, glutaminsyre 4,9 g, glysin 2,3 g, prolin 4,8 g, serin 4,2 g, magnesiumacetattetrahydrat 0,9 g, natriumacetattrihydrat 0,3 g, kaliumacetat 3,7 g, natriumhydroksid 1,2 g, natriumklorid 0,4 g, kalsiumkloriddihydrat 0,6 g, sitronsyremonohydrat, lecitin fra egg, glyserol, natriumoleat, vann til injeksjonsvæsker. Aminosyreinnh.: 57,4 g. Elektrolyttinnh.: 53,6 mmol Na +, 37,6 mmol K +, 4,2 mmol Ca 2+, 4,2 mmol Mg 2+, 48 mmol Cl -, 0,03 mmol Zn 2+, 16 mmol fosfat, 48 mmol acetat. Nitrogeninnh.: 8 g. Glukoseinnh.: 144 g. Fettinnh.: 40 g. Energiinnh.: 4941 kj (1180 kcal). Osmolalitet: 2090 mosmol/liter. ph 5-6. Indikasjoner: NuTRIflex Lipid peri: Tilførsel av energi, essensielle fettsyrer, aminosyrer, elektrolytter og væske ved parenteral ernæring til pasienter med mild til moderat katabolisme når oral eller enteral næringstilførsel er umulig, utilstrekkelig eller kontraindisert. NuTRIflex Lipid plus: Tilførsel av energi, essensielle fettsyrer, aminosyrer, elektrolytter og væske ved parenteral ernæring til pasienter med moderat katabolisme når oral eller enteral næringstilførsel er umulig, utilstrekkelig eller kontraindisert. NuTRIflex Lipid special: Tilførsel av energi, essensielle fettsyrer, aminosyrer, elektrolytter og væske ved parenteral ernæring til pasienter med moderat til alvorlig katabolisme når oral eller enteral næringstilførsel er umulig, utilstrekkelig eller kontraindisert. Dosering: Doseringen tilpasses etter pasientens individuelle behov. Maks. infusjonshastighet Maks. dose NuTRIflex Lipid peri 2,5 ml/kg/time 40 ml/kg/døgn NuTRIflex Lipid plus 2 ml/kg/time 40 ml/kg/døgn NuTRIflex Lipid special 1,7 ml/kg/time 35 ml/kg/døgn Ved kroppsvekt 70 kg: Aminosyrer Glukose Fett NuTRIflex Lipid peri 5,6 g/time 11,2 g/time 7,0 g/time NuTRIflex Lipid plus 5,4 g/time 16,8 g/time 5,6 g/time NuTRIflex Lipid special 6,8 g/time 17,1 g/time 4,8 g/time Bør administreres ved kontinuerlig infusjon. I løpet av de første 30 minuttene bør man foreta en gradvis økning i infusjonshastigheten opp til ønsket infusjonshastighet. Peri: Spesielt tilpasset administrering via en perifer vene. Behandlingens varighet bør ikke overstige 7 dager. Plus og special: Må administreres via en sentral vene. Generelt anbefales det at den daglige maksimale mengde energi ikke bør overskride 40 kcal/kg kroppsvekt. I spesielle tilfeller, f. eks. brannskadepasienter, kan dosen være høyere. Behandlingens varighet er ikke begrenset. I tilfeller med langtidsadministrering er det nødvendig å komplettere med sporstoffer og vitaminer etter pasientens behov. Ved ev. tilsetting av andre stoffer må forlikeligheten være kjent. Kontraindikasjoner: Forstyrrelser i aminosyremetabolismen, forstyrrelser i lipidmetabolismen, hyperkalemi, hyponatremi, ustabil metabolisme (f. eks. alvorlig posttraumatisk syndrom, ustabil diabetes, koma av ukjent årsak), hyperglykemi som ikke reponderer på insulindoser opptil 6 enheter insulin pr. time, acidose, intrahepatisk kolestase, alvorlig lever- eller nyresvikt, manifest hjertesvikt, uttalt hemoragisk diatese, akuttfasen av hjerteinfarkt og slag, akutt tromboembolisme, fettemboli, overfølsomhet overfor soya- eller eggproteiner eller andre innholdsstoffer. Ustabil livstruende sirkulatorisk status, utilstrekkelig cellulær oksygentilførsel, hyperhydrering, forstyrrelser i elektrolytt- og væskebalansen, akutt lungeødem, akutt hjertesvikt. Kontraindisert til barn under 2 år. Forsiktighetsregler: Forsiktighet må utvises ved tilfeller av forhøyet serumosmolaritet. Bør administreres med forsiktighet til pasienter med nedsatt hjerte- eller nyrefunksjon. Forstyrrelser i væske-, elektrolytt- og syrebasebalansen bør korrigeres før infusjonsstart. For hurtig infusjon kan føre til for stor væsketilførsel og påfølgende patologiske elektrolyttkonsentrasjoner i serum, hyperhydrering og lungeødem. Ved infundering må triglyseridkonsentrasjonen i serum måles. Administrering av lipider er kontraindisert i tilfeller av hypertriglyseridemi og skal derfor utelukkes før infusjonsstart. Forekomst av hypertriglyseridemi 12 timer etter administrering av lipider indikerer forstyrrelser i lipidmetabolismen. Preparatet må administreres med forsiktighet til pasienter med forstyrrelser i lipidmetabolismen, f. eks. nyresvikt, diabetes mellitus, pankreatitt, nedsatt leverfunksjon, hypotyreose (med hypertriglyseridemi) og sepsis. I slike tilfeller må serumtriglyseridnivåene kontrolleres nøye. Ved tegn eller symptomer på anafylaktisk reaksjon må infusjonen umiddelbart avbrytes. Øker triglyseridkonsentrasjonen i plasma til mer enn 3 mmol/liter, reduseres infusjonshastigheten. Forblir triglyseridkonsentrasjonen i plasma over 3 mmol/liter, skal tilførselen stoppes frem til normalisering av plasmanivået. Glukosenivået i blodet skal følges. Oppstår det hyperglykemi bør infusjonshastigheten reduseres eller insulin administreres. Ved glukosekonsentrasjon over 14 mmol/liter (250 mg/dl), skal dosen reduseres eller tilførselen avbrytes. Ved langvarig behandling må økt utskillelse av sporstoffer, spesielt kobber og sink, vurderes i forhold til dosering av sporstoffer. Det er nødvendig med kontroll av serumelektrolytter, væskebalanse og syre-basebalanse. Ved tilførsel over lang tid, er kontroll av antall røde blodlegemer og leukocytter, koagulasjonsstatus og hepatisk funksjon nødvendig. Substitusjon av elektrolytter, vitaminer og sporstoffer kan være nødvendig. Preparatet inneholder sink og magnesium, vis forsiktighet ved samtidig administrering av oppløsninger som inneholder disse stoffene. Fettinnholdet kan interferere med visse laboratoriemålinger hvis blodprøven er tatt før fettet er ute av blodstrømmen. Interaksjoner: Heparin i kliniske doser kan resultere i økt plasmalipolyse etterfulgt av et forbigående fall i triglyseridclearance. Vitamin K 1 i soyaoljen kan interferere med den terapeutiske effekten til kumarinderivater. Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Sikkerheten ved bruk under graviditet er ikke klarlagt da erfaring fra mennesker er utilstrekkelig. Dyrestudier er heller ikke tilstrekkelig til å utrede eventuelle reproduksjonstoksiske effekter. Preparatet skal bare brukes hvis fordelen oppveier en mulig risiko. Overgang i morsmelk: Amming anbefales ikke. Bivirkninger: Lett økning i kroppstemperatur, flushing, kuldefølelse, skjelving, nedsatt appetitt, kvalme, brekninger, dyspné, hodepine, ryggsmerter, skjelettsmerter, smerter i bryst- og lumbalregionen, hypotensjon eller hypertensjon, hypersensitivitetsreaksjoner. Varmeflushing eller blålig misfarging av huden (cyanose) kan forekomme. Dersom disse bivirkningene oppstår, skal infusjonen stoppes eller fortsette med lavere dosering. Vær oppmerksom på mulighetene for et overloading -syndrom. Dette kan oppstå som et resultat av individuelt varierende, genetisk bestemte metabolske forhold og kan forekomme ved forskjellige infusjonshastigheter og doser avhengig av tidligere sykdommer. Forbindes med følgende symptomer: Hepatomegali med og uten icterus, splenomegali, fettinfiltrasjon av organer, patologiske leverfunksjonsparametre, anemi, leukopeni, trombocytopeni, blødningstendens og blødninger, endringer eller reduksjon i blodets koagulasjonsfaktorer, feber, hyperlipidemi, hodepine, magesmerter, tretthet. Peri: Ved tegn på irritasjon i årevegg, veneinflammasjon eller tromboflebitt bør bytte av infusjonssted vurderes. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Hyperton hyperhydrering, elektrolyttubalanse og lungeødem. Renalt aminosyretap med påfølgende aminosyreubalanse, kvalme, oppkast og skjelving. Hyperglykemi, glukosuri, dehydrering, hyperosmolalitet, hyperglykemisk og hyperosmolar koma. Overload -syndrom (se Bivirkninger og Forsiktighetsregler). Behandling: Infusjonen må opphøre umiddelbart. Videre behandling avhenger av symptomer og alvorlighetsgrad. Når infusjonen gjenopptas etter at symptomene har forsvunnet, anbefales det at infusjonshastigheten økes gradvis under tett oppfølging. Egenskaper: Klassifisering: Ernæringspreparat med aminosyrer, fett, karbohydrater og elektrolytter for intravenøs ernæring. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares ved høyst 25 C. Oppbevar infusjonsposen i ytterkartongen for å beskytte mot lys. Må ikke fryses. Etter blanding kan bruksferdig oppløsning oppbevares ved 2-8 C i 4 dager, og i tillegg i 48 timer ved 25 C. Når pakningen er åpnet, skal preparatet anvendes umiddelbart. Andre opplysninger: Pakningen er delt i tre kamre adskilt av forseglinger. Bruk bare poser som ikke er skadet og hvor aminosyre- og glukoseoppløsningene er klare. Bruk ikke poser hvor man kan se faseseparasjon (oljedråper) i kammeret med fettemulsjon. Like før bruk må forseglingen mellom kamrene brytes. Alt innhold blandes forsiktig. Utfør vanlig infusjonsteknikk. Dersom filtre benyttes, må disse være lipidpermeable. Ubrukt emulsjon skal kastes. Se vedlagte bruksanvisning. Preparatet skal ikke gis samtidig med blod i samme infusjonssett. Det er ikke anbefalt å tilsette andre oppløsninger. Pakninger og priser (AUP): NuTRIflex Lipid peri: 5 x 1250 ml kr 1672,70, 5 x 1875 ml kr 2083,90, 5 x 2500 ml kr 2213,10. NuTRIflex Lipid plus: 5 x 1250 ml kr 1803,00, 5 x 1875 ml kr 2283,50, 5 x 2500 ml kr 2658,70. NuTRIflex Lipid special: 5 x 625 ml, 5 x 1250 ml kr 2118,90, 5 x 1875 ml kr 2423,50. Februar 2008 B. Braun Medical AS 3142 Vestskogen Telefon: Telefax: Trykk: Cicero Grafisk AS, FEBRUAR 2008

Klinisk ernæring. Hurtigguide. Klinisk ernæring. Klinisk ernæring

Klinisk ernæring. Hurtigguide. Klinisk ernæring. Klinisk ernæring Hurtigguide B. Braun Medical AS 3142 Vestskogen Telefon: 33 35 18 00 Telefax: 33 35 18 90 Officemail.bbmn@bbraun.com www.bbraun.no Innledning Underernæring er hyppig forekommende hos hospitaliserte pasienter.

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Lipidem 200 mg/ml infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1000 ml emulsjon inneholder:

1. LEGEMIDLETS NAVN. Lipidem 200 mg/ml infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1000 ml emulsjon inneholder: PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Lipidem 200 mg/ml infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml emulsjon inneholder: Triglyserider av middels kjedelengde Soyaolje, renset

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Kabiven Perifer infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Kabiven Perifer infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Kabiven Perifer infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Kabiven Perifer er tilgjengelig som en trekammerpose. Hver pose inneholder følgende

Detaljer

PREPARATOMTALE. Hjelpestoffer med kjent effekt: 1000 ml emulsjon inneholder opp til 5 mmol natrium (som natriumhydroksid og natriumoleat).

PREPARATOMTALE. Hjelpestoffer med kjent effekt: 1000 ml emulsjon inneholder opp til 5 mmol natrium (som natriumhydroksid og natriumoleat). PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN SMOFlipid 200 mg/ml infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml infusjonsvæske, emulsjon inneholder: Soyaolje, renset Triglyserider

Detaljer

PREPARATOMTALE. Del 1000 ml 1500 ml 2000 ml 2500 ml. Lipidemulsjon 200 ml 300 ml 400 ml 500 ml. Aminosyreoppløsning 400 ml 600 ml 800 ml 1000 ml

PREPARATOMTALE. Del 1000 ml 1500 ml 2000 ml 2500 ml. Lipidemulsjon 200 ml 300 ml 400 ml 500 ml. Aminosyreoppløsning 400 ml 600 ml 800 ml 1000 ml PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN OLICLINOMEL N 7-1000 E, infusjonsvæske, emulsjon i trekammerpose I+II+III 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Preparatet er pakket i en pose med tre kammer. Preparatet

Detaljer

NuTRIflex Omega. Parenteral ernæring. Trekammerpose 3. generasjon fettemulsjon med fiskeolje

NuTRIflex Omega. Parenteral ernæring. Trekammerpose 3. generasjon fettemulsjon med fiskeolje NuTRIflex Omega Pareteral erærig Trekammerpose 3. geerasjo fettemulsjo med fiskeolje NuTRIflex Omega Helt uik Lipoplus /Lipidem 200 mg/ml MCT/LCT-Ω3 SMOFlipid 200 mg/ml MCT/LCT-Ω3 Grø markerig viser iholdet

Detaljer

Analgetika er vanligvis nødvendig som supplement til Propofol-Lipuro 5 mg/ml.

Analgetika er vanligvis nødvendig som supplement til Propofol-Lipuro 5 mg/ml. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Propofol-Lipuro 5 mg/ml injeksjons-/infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml injeksjons-/infusjonsvæske inneholder 5 mg propofol. Én

Detaljer

1000 ml inneholder: Aminosyrer: 114 g, hvorav 51,6 g er essensielle (inkludert cystein og tyrosin). Nitrogen: 18 g. Elektrolytter: Ca 110 mmol acetat.

1000 ml inneholder: Aminosyrer: 114 g, hvorav 51,6 g er essensielle (inkludert cystein og tyrosin). Nitrogen: 18 g. Elektrolytter: Ca 110 mmol acetat. 1. LEGEMIDLETS NAVN Vamin 18 g N/l Elektrolyttfri infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml Vamin 18 g N/l Elektrolyttfri inneholder: Alanin Arginin Aspartinsyre Cystein

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Nutrineal PD4 med aminosyrer 1,1%, peritonealdialysevæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. LEGEMIDLETS NAVN. Nutrineal PD4 med aminosyrer 1,1%, peritonealdialysevæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. LEGEMIDLETS NAVN Nutrineal PD4 med aminosyrer 1,1%, peritonealdialysevæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 liter oppløsning inneholder: Alanin Arginin Glysin Histidin Isoleucin Leucin Lysin,

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Venofundin 60 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1000 ml inneholder:

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Venofundin 60 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1000 ml inneholder: PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Venofundin 60 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml inneholder: Poly(O-2-hydroksyetyl)stivelse (HES) 60,0 g (Molar substitusjon:

Detaljer

væskeerstatning (f.eks etter brannskader, hodeskader, brudd, infeksjoner og peritoneal irritasjon)

væskeerstatning (f.eks etter brannskader, hodeskader, brudd, infeksjoner og peritoneal irritasjon) 1. LEGEMIDLETS NAVN Plasmalyte infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Natriumklorid... Kaliumklorid... Magnesiumkloridheksahydrat... Natriumacetattrihydrat... Natriumglukonat...

Detaljer

Væske- og elektrolyttbalanse Infusjonsvæsker Intravenøs væsketerapi og ernæring

Væske- og elektrolyttbalanse Infusjonsvæsker Intravenøs væsketerapi og ernæring Væske- og elektrolyttbalanse Infusjonsvæsker Intravenøs væsketerapi og ernæring Baard Ingvaldsen Anestesiavdelingen Ullevål universitetssykehus 2007 2 INNHOLD 1 Normal væske- og elektrolyttbalanse 2 Energibehovet...

Detaljer

Epirubicin Hospira 2 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning/oppløsning til intravesikal bruk

Epirubicin Hospira 2 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning/oppløsning til intravesikal bruk 1. LEGEMIDLETS NAVN Epirubicin Hospira 2 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning/oppløsning til intravesikal bruk 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder 2mg epirubicinhydroklorid For fullstendig

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. LEGEMIDLETS NAVN 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. LEGEMIDLETS NAVN Metex 7,5 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn Metex 10 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn Metex 12,5 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn Metex

Detaljer

Indremedisineren. Akutt respirasjonssvikt ved alvorlig sykdom (s. 10) Kan fisk og omega-3- fettsyrer redusere infarktstørrelsen? s.

Indremedisineren. Akutt respirasjonssvikt ved alvorlig sykdom (s. 10) Kan fisk og omega-3- fettsyrer redusere infarktstørrelsen? s. Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 1 2013 3000 2500 2000 y= 2807-156 x; 2p= 0.110 CK max (U/l) 1500 y= 2086-157 x; 2p= 0.004 1000 y= 1260-54 x; 2p= 0.230 500 0 0 1 2 3 4 5

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Bricanyl 0,5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. LEGEMIDLETS NAVN. Bricanyl 0,5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. LEGEMIDLETS NAVN Bricanyl 0,5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: terbutalinsulfat 0,5 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt.

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

CANCIDAS 70 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning.

CANCIDAS 70 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning. 1. LEGEMIDLETS NAVN CANCIDAS 70 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder 70 mg caspofungin (som acetat). Hjelpestoffer

Detaljer

CANCIDAS 50 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning.

CANCIDAS 50 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning. 1. LEGEMIDLETS NAVN CANCIDAS 50 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder 50 mg caspofungin (som acetat). Hjelpestoffer

Detaljer

Eloxatin i kombinasjon med 5 fluorouracil (5 FU) og folininsyre (FS) er indisert for:

Eloxatin i kombinasjon med 5 fluorouracil (5 FU) og folininsyre (FS) er indisert for: 1. LEGEMIDLETS NAVN ELOXATIN 5 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml konsentrat til infusjonsvæske inneholder 5 mg oksaliplatin. 10 ml konsentrat til infusjonsvæske

Detaljer

PREPARATOMTALE. 40,00 mg 0,01 mg 0,018 mg) 1,00 mg 0,50 mg

PREPARATOMTALE. 40,00 mg 0,01 mg 0,018 mg) 1,00 mg 0,50 mg PREPARATOMTALE PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Loncarti 40 mg/ml + 0,01 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning Articainhydroklorid/adrenalin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml injeksjonsvæske,

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Amaryl 1 mg, tablett Amaryl 2 mg, tablett Amaryl 3 mg, tablett Amaryl 4 mg, tablett Amaryl 6 mg, tablett

1. LEGEMIDLETS NAVN. Amaryl 1 mg, tablett Amaryl 2 mg, tablett Amaryl 3 mg, tablett Amaryl 4 mg, tablett Amaryl 6 mg, tablett Side 1 av 11 1. LEGEMIDLETS NAVN Amaryl 1 mg, tablett Amaryl 2 mg, tablett Amaryl 3 mg, tablett Amaryl 4 mg, tablett Amaryl 6 mg, tablett 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN AMMONAPS 500 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 500 mg natriumfenylbutyrat. Hver AMMONAPS tablett inneholder

Detaljer

Administreres intravenøst som langsomme enkeltdoser eller som infusjon.

Administreres intravenøst som langsomme enkeltdoser eller som infusjon. 1. LEGEMIDLETS NAVN Anexate 0,1 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Flumazenil 0,1 mg/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Bydureon 2 mg pulver og oppløsningsvæske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder 2 mg

Detaljer

Hver ml inneholder: 50 mg klometiazoldisylat tilsvarende 32 mg klometiazol. Hjelpestoff: sorbitol 350 mg.

Hver ml inneholder: 50 mg klometiazoldisylat tilsvarende 32 mg klometiazol. Hjelpestoff: sorbitol 350 mg. 1. LEGEMIDLETS NAVN Heminevrin 50 mg/ml mikstur, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver ml inneholder: 50 mg klometiazoldisylat tilsvarende 32 mg klometiazol. Hjelpestoff: sorbitol

Detaljer

PREPARATOMTALE. Durogesic lages i 5 forskjellige styrker, sammensetningen av disse er identisk per enhet areal.

PREPARATOMTALE. Durogesic lages i 5 forskjellige styrker, sammensetningen av disse er identisk per enhet areal. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN DUROGESIC 12 mikrog/time depotplaster DUROGESIC 25 mikrog/time depotplaster DUROGESIC 50 mikrog/time depotplaster DUROGESIC 75 mikrog/time depotplaster DUROGESIC 100

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

Tema: Bildedokumentasjon og kromoendoskopi. Unger-Vetlesens Institutt s. 20. Debatt om kolorektal screening s. 24. Portrettet: Viggo Skar s.

Tema: Bildedokumentasjon og kromoendoskopi. Unger-Vetlesens Institutt s. 20. Debatt om kolorektal screening s. 24. Portrettet: Viggo Skar s. Årgang 18 Informasjon fra Norsk Gastroenterologisk Forening Nr. 3 - oktober 2011 Tema: Bildedokumentasjon og kromoendoskopi Unger-Vetlesens Institutt s. 20 Debatt om kolorektal screening s. 24 Portrettet:

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Epirubicin medac 2 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. LEGEMIDLETS NAVN. Epirubicin medac 2 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. LEGEMIDLETS NAVN Epirubicin medac 2 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning inneholder 2 mg epirubicinhydroklorid. Ett hetteglass på 5 ml/10 ml/25

Detaljer