PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Kabiven Perifer infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Kabiven Perifer infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING"

Transkript

1 PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Kabiven Perifer infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Kabiven Perifer er tilgjengelig som en trekammerpose. Hver pose inneholder følgende ulike volum avhengig av de tre pakningsstørrelsene ml 1920 ml 1440 ml Glukose (Glukose 11 %) 1475 ml 1180 ml 885 ml Aminosyrer og elektrolytter 500 ml 400 ml 300 ml (Vamin 18 Novum) Fettemulsjon (Intralipid 20 %) 425 ml 340 ml 255 ml Dette tilsvarer følgende totalsammensetning: Aktive innholdsstoffer 2400 ml 1920 ml 1440 ml Renset soyaolje 85 g 68 g 51 Glukosemonohydrat tilsvarende Glukose (vannfri) 178 g 162 g 143 g 130 g 107g 97 g Alanin 8,0 g 6,4 g 4,8 g Arginin 5,6 g 4,5 g 3,4g Aspartinsyre 1,7 g 1,4 g 1,0 g Glutaminsyre 2,8 g 2,2 g 1,7 g Glysin 4,0 g 3,2 g 2,4 g Histidin 3,4 g 2,7 g 2,0 g Isoleucin 2,8 g 2,2 g 1,7 g Leucin 4,0 g 3,2 g 2,4 g Lysinhydroklorid 5,6 g 4,5 g 3,4 g tilsvarende Lysin 4,5 g 3,6 g 2,7 g Metionin 2,8 g 2,2 g 1,7 g Fenylalanin 4,0 g 3,2 g 2,4 g Prolin 3,4 g 2,7 g 2,0 g Serin 2,2 g 1,8 g 1,4 g Treonin 2,8 g 2,2 g 1,7 g Tryptofan 0,95 g 0,76 g 0,57 g Tyrosin 0,12 g 0,092 g 0,069 g Valin 3,6 g 2,9 g 2,2 g Aktive innholdsstoffer 2400 ml 1920 ml 1440 ml 1

2 Kalsiumklorid 2H2O 0,49 g 0,39 g 0,29 g tilsvarende Kalsiumklorid 0,37 g 0,30 g 0,22 g Natriumglycerofosfat (vannfri) 2,5 g 2,0 g 1,5 g Magnesiumsulfat 7H2O tilsvarende Magnesiumsulfat 1,6 g 0,80 g 1,3 g 0,64 g 0,99 g 0,48 g Kaliumklorid 3,0 g 2,4 g 1,8 g Natriumacetat 3 H2O 4,1 g 3,3 g 2,5 g tilsvarende Natriumacetat 2,4 g 2,0 g 1,5 g Dette tilsvarer 2400 ml 1920 ml 1440 ml Aminosyrer 57 g 45 g 34 g Nitrogen 9,0 g 7,2 g 5,4 g Fett 85 g 68 g 51 g Karbohydrater - Glukose (vannfri) 162 g 130 g 97 g Energiinnhold - totalt ca kcal 1400kcal 1000 kcal - ikke-protein ca kcal 1200kcal 900 kcal Elektrolytter - natrium 53 mmol 43 mmol 32 mmol - kalium 40 mmol 32 mmol 24 mmol - magnesium 6,7 mmol 5,3 mmol 4,0 mmol - kalsium 3,3 mmol 2,7 mmol 2,0 mmol - fosfat 1 18 mmol 14 mmol 11 mmol - sulfat - klorid - acetat 6.7 mmol 78 mmol 65 mmol 5.3 mmol 62 mmol 52 mmol Osmolalitet ca. 830 mosm/kg vann Osmolaritet ca. 750 mosmol/l ph ca. 5,6 For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt Bidraget er fra både Intralipid og Vamin 4.0 mmol 47 mmol 39 mmol 3. LEGEMIDDELFORM Infusjonsvæske, emulsjon Kabiven Perifer er en trekammerpose. De individuelle kamrene inneholder henholdsvis glukose- og aminosyreoppløsninger og fettemulsjon. Glukose - og aminosyreoppløsningene er klare og fargeløse eller svakt gule, fettemulsjonen er hvit og homogen. 4. KLINISKE OPPLYSNINGER 4.1 Indikasjoner 2

3 Parenteral ernæring til voksne og barn over 2 år når oral eller enteral næringstilførsel er umulig, utilstrekkelig eller kontraindisert. 4.2 Dosering og administrasjonsmåte Pasientens evne til å eliminere tilført fett bør styre dosering og infusjonshastighet. Se 4.4 "Advarsler og forsiktighetsregler". Dosering Doseringen er individuell, og posestørrelse velges ut fra pasientens kliniske tilstand, kroppsvekt og ernæringsbehov. Voksne pasienterden mengden nitrogen som kreves for å opprettholde kroppens proteinmasse avhenger av pasientens tilstand (f.eks. ernæringsstatus og grad av katabolsk stress). Ved normal ernæringsstatus er behovet 0,10-0,15 g nitrogen/kg kroppsvekt/dag. Hos pasienter med moderat til høyt metabolsk stress, med eller uten underernæring, er behovet 0,15-0,30 g nitrogen/kg kroppsvekt/dag (1,0-2,0 g aminosyrer/kg kroppsvekt/dag). De tilsvarende allment aksepterte behov er 2,0-6,0 g for glukose og 1,0-2,0 g for fett. Totalt energibehov avhenger av pasientens kliniske tilstand og ligger oftest mellom 20 og 30 kcal/kg kroppsvekt/dag. Hos overvektige pasienter skal dosen beregnes ut fra anslått idealvekt. Kabiven Perifer produseres i tre størrelser beregnet for pasienter med moderat økt, basalt eller lavt ernæringsbehov. For å gi en fullstendig parenteral ernæring må sporelementer, vitaminer og eventuelt ekstra elektrolytter tilsettes. Doseområdet 0,10-0,15 g nitrogen /kg kroppsvekt/dag (0,7-1,0 g aminosyrer/kg kroppsvekt/dag) og en total energi på kcal/kg kroppsvekt/dag tilsvarer ca. 27 ml - 40 ml Kabiven Perifer /kg kroppsvekt/dag. Pediatrisk populasjonevnen til å metabolisere de enkelte næringsstoffer bestemmer doseringen. Vanligvis bør infusjonen til små barn (2-10 år) starte med lave doser, dvs ml/kg/dag (tilsvarende 0,49-0,98 g fett/kg/dag, 0,34-0,67 g aminosyrer/kg/dag og 0,95-1,9 g glukose/kg/dag) og økes med ml/kg/dag opp til maksimalt 40 ml/kg/dag. For barn over 10 år kan dosering for voksne anvendes. For barn under 2 år anbefales ikke Kabiven Perifer. For disse anses aminosyren cystein under visse betingelser å være essensiell. Infusjonshastighet Maksimum infusjonshastighet for glukose er 0,25 g/kg kroppsvekt/time. Aminosyretilførselen skal ikke overskride 0,1 g/kg kroppsvekt/time. Fettilførselen skal ikke overskride 0,15 g/kg kroppsvekt/time. Infusjonshastigheten skal ikke overskride 3,7 ml/kg kroppsvekt/time (tilsvarende 0,25 g glukose), 0,09 g aminosyrer og 0,13 g fett/kg kroppsvekt). Anbefalt infusjonstid for individuelle Kabiven Perifer poser er timer. Maksimum daglig dose 40ml/kg kroppsvekt/dag. Dette tilsvarer en infusjonspose (største størrelse) til en 64 kg pasient og vil gi 0,96 g aminosyrer/kg kroppsvekt/dag (0,16 g nitrogen/kg kroppsvekt/dag), 25 kcal/kg kroppsvekt/dag ikke-protein energi (2,7 g glukose/kg kroppsvekt/dag og 1,4 g fett/kg kroppsvekt/dag). Maksimum daglig dose varierer med pasientens kliniske tilstand og kan forandres fra dag til dag. Administrasjonsmåte Intravenøs infusjon i perifer eller sentral vene. 3

4 Infusjonsbehandlingen kan fortsette så lenge det er nødvendig ut fra pasientens kliniske tilstand. For å redusere risikoen for tromboflebitt ved perifer anvendelse anbefales daglig veksling av infusjonssted. 4.3 Kontraindikasjoner Overfølsomhet overfor egg-, soya- eller peanøttprotein eller overfor noen av virkestoffene eller hjelpestoffene listet opp i pkt Alvorlig hyperlipemi Alvorlig leversvikt Alvorlige koagulasjonsforstyrrelser Medfødt forstyrrelse i aminosyremetabolismen Alvorlig nyresvikt når hemofiltrasjon eller dialyse ikke er tilgjengelig Akutt sjokk Hyperglykemi som krever mer enn 6 IE insulin/time Patologisk forhøyet serumnivå av en av elektrolyttene i løsningen Generelle kontraindikasjoner ved infusjonsbehandling: Akutt lungeødem, overhydrering, ukompensert hjertesvikt og hypoton dehydrering Hemofagocytotisk syndrom Ustabile tilstander (f.eks. kritisk posttraumatisk tilstand, dårlig kontrollert diabetes, akutt hjerteinfarkt, metabolsk acidose, alvorlig sepsis og hyperosmolært koma) Nyfødte og barn under 2 år. 4.4 Advarsler og forsiktighetsregler Evnen til å eliminere fett bør følges. Det anbefales at dette gjøres ved måling av serumtriglyserider etter en fettfri periode på 5-6 timer. Serumkonsentrasjonen av triglyserider bør ikke overstige 3 mmol/l under pågående infusjon. Valg av pakningsstørrelse, spesielt valg av mengde og kvantitativ komposisjon, må gjøres med omhu. Volumene må tilpasses barnets hydrering og ernæringsmessige status. En ferdigblandet bag er beregnet for en gangs bruk. Forstyrrelser i elektrolytt- og væskebalansen (f.eks. unormalt høye eller lave elektrolyttnivåer i serum) bør korrigeres før infusjon av Kabiven Perifer startes. Ekstra klinisk overvåking kreves ved oppstart av intravenøs infusjon. Hvis noe unormalt inntreffer skal infusjonene stoppes. Siden det er en økt risiko for infeksjon ved bruk av sentral vene, skal strenge aseptiske forholdsregler benyttes for å unngå kontaminasjon under kateterinnsettelse og manipulering. Kabiven Perifer må gis med forsiktighet ved tilstander med forstyrret fettmetabolisme som kan oppstå hos pasienter med nyresvikt, ukontrollert diabetes mellitus, pankreatitt, leversvikt, hypotyreose (med hypertriglyseridemi) og sepsis. Hvis Kabiven Perifer gis til pasienter med en av disse tilstander, skal serumtriglyseridkonsentrasjonen følges daglig. Regelmessig kontroll av blodsukker, elektrolytter, osmolaritet, så vel som væskebalanse, syre-base-status og leverenzymer anbefales. Blodcelle-telling- og koagulasjon skal følges når fett gis over en lengre tidsperiode. Hos pasienter med nyresvikt skal inntaket av fosfat og kalium kontrolleres nøye for å forhindre hyperfosfatemi og hyperkalemi. Mengden av tilførte elektrolytter bør styres av pasientens kliniske tilstand og ved regelmessige målinger av serumelektrolytter. 4

5 Denne emulsjonen inneholder ikke vitaminer eller sporelementer. Sporelementer og vitaminer skal alltid tilsettes. Parenteral ernæring skal gis med stor forsiktighet ved metabolsk acidose (f.eks. laktacidose), forhøyet serumosmolaritet eller ved gjenoppliving med væske. Kabiven Perifer bør gis med forsiktighet til pasienter med tendens til elektrolyttretensjon. Ethvert tegn på anafylaktisk reaksjon bør føre til umiddelbar avbrutt infusjon. Fettet i Kabiven Perifer kan forstyrre visse laboratorieanalyser (f.eks. bilirubin, laktatdehydrogenase, oksygenmetning, Hb) hvis blodprøven tas før fettet er eliminert fra blodet. Hos de fleste pasienter er fettet eliminert etter et fettfritt intervall på 5-6 timer. Dette legemidlet inneholder olje fra soyabønner og eggfosfolipider, som sjelden forårsaker allergiske reaksjoner. Kryssallergiske reaksjoner har blitt observert mellom soyabønne og peanøtt. Intravenøs infusjon av aminosyrer kan føre til økt urinutskillelse av de essensielle sporelementene kobber og, i særlig grad, sink. Dette må det tas hensyn til ved dosering av sporelementer, spesielt ved langvarig intravenøs ernæring. Hos underernærte pasienter kan oppstart av parenteral ernæring, og dermed en rask endring av væskebalansen, forårsake lungeødem og hjertesvikt, samt redusert serumkonsentrasjon av kalium, fosfor, magnesium og vannløselige vitaminer. Disse forandringene kan inntre i løpet av ett til to døgn. Derfor anbefales en forsiktig og langsom oppstart av parenteral ernæring, med nøye overvåkning og nødvendige justeringer av væskebalanse, elektrolytter, mineraler og vitaminer. Kabiven Perifer skal ikke gis samtidig med blod eller blodprodukter i samme infusjonssett. Hos pasienter med hyperglykemi kan det være nødvendig å gi insulin. Perifer infusjon Som for alle hypertone oppløsninger, er det risiko for tromboflebitt ved infusjon i perifere vener. Flere faktorer bidrar til hyppigheten av tromboflebitt. Disse inkluderer type kanyle som er benyttet, dens diameter og lengde, varigheten av infusjonen-, ph og osmolaliteten av infusjonsvæsken, infeksjoner og antall manipulasjoner. Det anbefales at venøse tilførselssteder for TPN ikke benyttes til andre intravenøse tilsetninger eller oppløsninger. 4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon Heparin gitt i kliniske doser forårsaker en forbigående frigjøring av lipoprotein lipase til sirkulasjonen. Dette fører initialt til økt plasmalipolyse, etterfulgt av en forbigående reduksjon i eliminasjonen av triglyserider. Noen legemidler, bl.a. insulin, kan påvirke kroppens lipaseaktivitet, men denne typen interaksjon ser ut til å ha liten terapeutisk betydning. Soyabønneolje har et naturlig innhold av vitamin K1. Dette kan forstyrre koagulasjon spesielt hos pasienter som behandles med kumarinderivater. Pasienter som behandles med kumarinderivater bør derfor kontrolleres nøye. Det finnes ingen kliniske data som viser at ovennevnte interaksjoner har noen sikker klinisk betydning. 4.6 Fertilitet, graviditet og amming Spesifikke studier på sikkerheten ved bruk av Kabiven Perifer under graviditet og amming er ikke utført. Legen skal vurdere nytte og risiko før Kabiven gis til gravide eller ammende kvinner. 5

6 4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner Ikke relevant 4.8 Bivirkninger Sykdommer i blodog lymfatiske organer Sykdommer i respirasjonsorganer, thorax og mediastinum Gastrointestinale forstyrrelser Forstyrrelser i immunsystemet Undersøkelser Nevrologiske sykdommer Lidelser i kjønnsorganer og brystsykdommer Vanlige >1/100, <1/10 Mindre vanlige >1/1000, <1/100 Magesmerter, kvalme, oppkast Økning i leverenzymer Hodepine Svært sjeldne <1/ Hemolyse, retikulocytose Takypne Hypersensitivitetsreaksjoner (anafylaktisk reaksjon, hudutslett, urticaria Priapisme Karsykdommer Tromboflebitt Hypertensjon hypotensjon Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet Forhøyet kroppstemperatur Frostanfall, tretthet Som ved alle hypertone oppløsninger, er det risiko for tromboflebitt ved infusjon i perifere vener. "Fat overload syndrome" Redusert kapasitet for eliminasjon av fett kan føre til "fat overload syndrome". Dette kan skje som en følge av overdose, men også ved anbefalte infusjonshastigheter, i forbindelse med en brå forandring i pasientens kliniske tilstand resulterende i alvorlig svekket nyre eller leverfunksjon. "Fat overload syndrome" kjennetegnes ved hyperlipemi, feber, hepatosplenomegali, anemi, leukopeni, trombocytopeni, koagulopati og koma. Symptomene er alltid reversible hvis infusjonen av fett avbrytes. Melding av mistenkte bivirkninger Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet 6

7 mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: 4.9 Overdosering Se 4.8, "Fat overload syndrome" Kvalme, oppkast og svetting er observert under infusjon av aminosyrer ved hastigheter som overskrider anbefalt maksimumshastighet. Ved symptomer på overdosering skal infusjonshastigheten reduseres eller infusjonen avbrytes. Overdosering kan føre til overhydrering, elektrolyttforstyrrelser, hyperglykemi og hyperosmolalitet. I sjeldne alvorlige tilfeller kan det være nødvendig med hemodialyse, hemofiltrasjon eller hemo-diafiltrasjon. 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER 5.1 Farmakodynamiske egenskaper Farmakoterapeutisk gruppe: Oppløsning for parenteral ernæring, ATC-kode: B05B A10 FETTEMULSJON Intralipid, fettemulsjonen som inngår i Kabiven Perifer, inneholder essensielle og ikke-essensielle langkjedete fettsyrer som inngår i energimetabolismen og i cellemembranenes struktur. Intralipid i anbefalte doser forårsaker ikke hemodynamiske forandringer. Ingen klinisk signifikante forandringer i lungefunksjonen er beskrevet ved riktig bruk av Intralipid. Den forbigående økningen i leverenzymer observert hos noen pasienter på parenteral ernæring er reversibel og forsvinner når den parenterale ernæringen opphører. Liknende forandringer kan også ses i parenteral ernæring uten fettemulsjon. AMINOSYRER OG ELEKTROLYTTER Aminosyrer, bestanddelene i protein i vanlig kost, utnyttes til proteinsyntese i kroppens vev. Et eventuelt overskudd metaboliseres via glukoneogenesen. Infusjoner av aminosyrer er assosiert med små økninger i metabolsk nedbrytningshastighet og termogenese. GLUKOSE Glukose har ingen farmakodynamisk effekt annet enn å bidra til normal homeostase. 5.2 Farmakokinetiske egenskaper FETTEMULSJON Intralipid har biologiske egenskaper som likner de endogene chylomikroner. I motsetning til chylomikronene inneholder ikke Intralipid kolesterolestere eller apolipoproteiner. Fosfolipidinnholdet er derimot signifikant høyere enn i chylomikroner. Intralipid elimineres fra sirkulasjonen på samme metabolske måte som endogene chylomikroner. 7

8 Eksogent tilførte fettpartikler blir primært hydrolysert i sirkulasjonen og tatt opp av perifere LDL-reseptorer og av leveren. Eliminasjonshastigheten bestemmes av fettpartiklenes sammensetning, pasientens ernærings- og kliniske status, og infusjonshastighet. Hos friske personer svarer maksimal clearance rate for Intralipid etter en natts faste til 3,8 1,5 g triglyserider/kg kroppsvekt / 24 timer. Både eliminasjons- og oksydasjonshastigheten er avhengig av pasientens kliniske tilstand. Eliminasjonen er raskere og oksydasjonshastigheten økt ved septiske tilstander og etter traumer. Pasienter med nyresvikt eller hypertriglyseridemi har lavere eliminasjons- og oksydasjonshastigheter. AMINOSYRER OG ELEKTROLYTTER For intravenøst tilførte aminosyrer og elektrolytter er de viktigste farmakokinetiske egenskapene de samme som for aminosyrer og elektrolytter tilført gjennom kosten. Aminosyrer fra kosten entrer imidlertid portalvenen først og deretter den systemiske sirkulasjonen, mens intravenøst infunderte aminosyrer når den systemiske sirkulasjonen direkte. GLUKOSE Infundert glukose har i hovedsak de samme farmakokinetiske egenskapene som glukose tilført gjennom kosten. 5.3 Prekliniske sikkerhetsdata Prekliniske sikkerhetsstudier med Kabiven Perifer er ikke utført. Prekliniske sikkerhetsstudier med Intralipid, Vamin- baserte aminosyreoppløsninger, elektrolytter og glukoseoppløsninger, enten individuelt eller av forskjellig sammensetning og konsentrasjon, viser tilfredsstillende toleranse med minimale bivirkninger. 6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER 6.1 Fortegnelse over hjelpestoffer Rensete eggfosfolipider Glyserol Natriumhydroksid (for ph justering) Eddiksyre, konsentrert (for ph justering) Vann til injeksjonsvæsker 6.2 Uforlikeligheter Dette legemidlet må ikke blandes med andre legemidler enn de som er angitt under pkt Holdbarhet 2 år i overposen HOLDBARHET ETTER BLANDING Etter åpning av forseglingssveisene er kjemisk og fysikalsk stabilitet av den blandete trekammerposen 24 timer ved 25 C. 6.4 Oppbevaringsbetingelser Oppbevares ved høyst 25 C. Oppbevares i overposen. Skal ikke fryses. 8

9 OPPBEVARING ETTER TILSETNINGER Etter åpning av forseglingssveisene og blanding av de tre oppløsningene kan tilsetninger gjøres gjennom tilsetningsporten. Fra et mikrobiologisk synspunkt skal produktet brukes umiddelbart etter at tilsetninger er gjort. Hvis produktet ikke brukes umiddelbart, er brukeren ansvarlig for at tidsgrensen før bruk og forsvarlig lagring (normalt ikke lenger enn 24 timer ved 2-8 C) iakttas. Hvis lagring ikke kan unngås, og forutsatt at tilsetninger er gjort under kontrollerte og validerte aseptiske forhold, kan den blandede emulsjonen lagres i opptil 6 dager ved 2-8 C før bruk. Etter uttak fra lager ved 2-8 C skal infusjonen være avsluttet innen 24 timer. 6.5 Emballasje (type og innhold) Pakningen er en flerkammer innerpose og en overpose. Innerposen er separert i tre kammer av forseglingssveiser. En oksygenabsorbator er plassert mellom innerposen og overposen. Innerposen består av en flerlags polymerfilm, alternativt Excel eller Biofine. Excel innerposefilmen består av tre lag. Innerlaget består av poly (propylen/ etylen) kopolymer og styren/ etylen/ butylen/ styren termoplastisk elastomer (SEBS). Mellomlaget består av SEBS og ytterlaget består av kopolyester-eter. Infusjonsporten er forsynt med en polyolefin hette. Tilsetningsporten er forsynt med en syntetisk polyisopren (lateksfri) propp. Biofine innerposen består av poly (propylen-ko-etylen), syntetisk gummi poly[styren-blokk-(butylen-ko-etylen)] (SEBS) og syntetisk gummi poly(styren-blokk-isopren) (SIS). Infusjons- og tilsetningsportene består av polypropylen og syntetisk gummi poly[styren-blokk-(butylen-ko-etylen)] (SEBS) forsynt med syntetisk polyisopren (lateksfri) propper. Blindporten, som kun er i bruk i løpet av produksjonsprosessen, består av polypropylen forsynt med en syntetisk polyisopren (lateksfri) propp. Pakningsstørrelser: 1 x 1440 ml, 4 x 1440 ml 1 x 1920 ml, 2 x 1920 ml (Excel), 4 x 1920 ml (Biofine) 1 x 2400 ml, 2 x 2400 ml (Excel), 3 x 2400 ml (Biofine) Ikke alle pakninger vil nødvendigvis bli markedsført. 6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering Til engangsbruk. Produktet skal ikke brukes hvis pakningen er skadet. Innholdet i de tre separate kamrene må blandes før bruk. Etter åpning av forseglingssveisene skal infusjonsposen vendes noen ganger for å sikre en homogen blanding. Innholdet skal bare brukes hvis aminosyre- og glukoseoppløsningene er klare og fargeløse eller svakt gule og fettemulsjonen er hvit og homogen. FORLIKELIGHET Tilsetninger Bare legemidler og ernæringsoppløsninger med dokumentert forlikelighet skal tilsettes Kabiven Perifer. Tilsetninger skal gjøres aseptisk. Blandbarhetsdata kan fås ved forespørsel. Etter sluttført infusjon skal eventuelle rester av infusjonsvæsken kasseres. 9

10 7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 NO Halden Norge Norge Telefon: Faks: E-post: 8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE) DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE Dato for første markedsføringstillatelse: Dato for siste fornyelse: OPPDATERINGSDATO

PREPARATOMTALE. Hjelpestoffer med kjent effekt: 1000 ml emulsjon inneholder opp til 5 mmol natrium (som natriumhydroksid og natriumoleat).

PREPARATOMTALE. Hjelpestoffer med kjent effekt: 1000 ml emulsjon inneholder opp til 5 mmol natrium (som natriumhydroksid og natriumoleat). PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN SMOFlipid 200 mg/ml infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml infusjonsvæske, emulsjon inneholder: Soyaolje, renset Triglyserider

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Lipidem 200 mg/ml infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1000 ml emulsjon inneholder:

1. LEGEMIDLETS NAVN. Lipidem 200 mg/ml infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1000 ml emulsjon inneholder: PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Lipidem 200 mg/ml infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml emulsjon inneholder: Triglyserider av middels kjedelengde Soyaolje, renset

Detaljer

1000 ml inneholder: Aminosyrer: 114 g, hvorav 51,6 g er essensielle (inkludert cystein og tyrosin). Nitrogen: 18 g. Elektrolytter: Ca 110 mmol acetat.

1000 ml inneholder: Aminosyrer: 114 g, hvorav 51,6 g er essensielle (inkludert cystein og tyrosin). Nitrogen: 18 g. Elektrolytter: Ca 110 mmol acetat. 1. LEGEMIDLETS NAVN Vamin 18 g N/l Elektrolyttfri infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml Vamin 18 g N/l Elektrolyttfri inneholder: Alanin Arginin Aspartinsyre Cystein

Detaljer

Klinisk ernæring. Hurtigguide. Klinisk ernæring. Klinisk ernæring

Klinisk ernæring. Hurtigguide. Klinisk ernæring. Klinisk ernæring Hurtigguide B. Braun Medical AS 3142 Vestskogen Telefon: 33 35 18 00 Telefax: 33 35 18 90 Officemail.bbmn@bbraun.com www.bbraun.no Innledning Underernæring er hyppig forekommende hos hospitaliserte pasienter.

Detaljer

væskeerstatning (f.eks etter brannskader, hodeskader, brudd, infeksjoner og peritoneal irritasjon)

væskeerstatning (f.eks etter brannskader, hodeskader, brudd, infeksjoner og peritoneal irritasjon) 1. LEGEMIDLETS NAVN Plasmalyte infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Natriumklorid... Kaliumklorid... Magnesiumkloridheksahydrat... Natriumacetattrihydrat... Natriumglukonat...

Detaljer

Analgetika er vanligvis nødvendig som supplement til Propofol-Lipuro 5 mg/ml.

Analgetika er vanligvis nødvendig som supplement til Propofol-Lipuro 5 mg/ml. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Propofol-Lipuro 5 mg/ml injeksjons-/infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml injeksjons-/infusjonsvæske inneholder 5 mg propofol. Én

Detaljer

Preparatomtale. Eldre Den normale dosen for voksne kan brukes med mindre nyrefunksjon er nedsatt (se pkt. 4.3 og 4.4).

Preparatomtale. Eldre Den normale dosen for voksne kan brukes med mindre nyrefunksjon er nedsatt (se pkt. 4.3 og 4.4). Preparatomtale 1. LEGEMIDLETS NAVN Asacol 500 mg, stikkpiller 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver stikkpille inneholder: mesalazin 500 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt.

Detaljer

Smeltetabletten skal plasseres under tungen hvor den løses opp uten behov for vann.

Smeltetabletten skal plasseres under tungen hvor den løses opp uten behov for vann. 1. LEGEMIDLETS NAVN MINIRIN 60 mikrogram smeltetabletter MINIRIN 120 mikrogram smeltetabletter MINIRIN 240 mikrogram smeltetabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver smeltetablett inneholder

Detaljer

Symptomatisk behandling av milde til moderate smerter og/eller feber.

Symptomatisk behandling av milde til moderate smerter og/eller feber. 1. LEGEMIDLETS NAVN Pinex 250 mg smeltetabletter Pinex 500 mg smeltetabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 250 mg: Hver smeltetablett inneholder 250 mg paracetamol. Hjelpestoff med kjent

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. 1 hetteglass inneholder 10 mg vekuroniumbromid som tilsvarer 2 mg vekuroniumbromid per ml.

1. LEGEMIDLETS NAVN. 1 hetteglass inneholder 10 mg vekuroniumbromid som tilsvarer 2 mg vekuroniumbromid per ml. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Norcuron 10 mg, pulver til injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 hetteglass inneholder 10 mg vekuroniumbromid som tilsvarer 2 mg

Detaljer

Administreres intravenøst som langsomme enkeltdoser eller som infusjon.

Administreres intravenøst som langsomme enkeltdoser eller som infusjon. 1. LEGEMIDLETS NAVN Anexate 0,1 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Flumazenil 0,1 mg/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. STAMARIL Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte. Vaksine mot gulfeber (levende).

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. STAMARIL Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte. Vaksine mot gulfeber (levende). PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN STAMARIL Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte. Vaksine mot gulfeber (levende). 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Etter rekonstituering

Detaljer

CANCIDAS 70 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning.

CANCIDAS 70 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning. 1. LEGEMIDLETS NAVN CANCIDAS 70 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder 70 mg caspofungin (som acetat). Hjelpestoffer

Detaljer

CANCIDAS 50 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning.

CANCIDAS 50 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning. 1. LEGEMIDLETS NAVN CANCIDAS 50 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder 50 mg caspofungin (som acetat). Hjelpestoffer

Detaljer

Dersom full intravenøs dose (15 mg) ikke tolereres, innledes den perorale behandling med en lavere dose, f.eks. 25 mg hver 6. time i 48 timer.

Dersom full intravenøs dose (15 mg) ikke tolereres, innledes den perorale behandling med en lavere dose, f.eks. 25 mg hver 6. time i 48 timer. 1. LEGEMIDLETS NAVN Seloken injeksjonsvæske, oppløsning 1 mg/ml. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml injeksjonsvæske, oppløsning inneholder: 1 mg metoprololtartrat For fullstendig liste over

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Angiox 250 mg pulver til konsentrat til injeksjons- eller infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder

Detaljer

1 enterotablett inneholder: Diklofenaknatrium 25 mg resp. 50 mg.

1 enterotablett inneholder: Diklofenaknatrium 25 mg resp. 50 mg. 1. LEGEMIDLETS NAVN Voltaren 25 mg enterotabletter Voltaren 50 mg enterotabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 enterotablett inneholder: Diklofenaknatrium 25 mg resp. 50 mg. For fullstendig

Detaljer

Hjelpestoff: 283 mg/425 mg natrium (som klorid) per flaske med 80 ml/120 ml.

Hjelpestoff: 283 mg/425 mg natrium (som klorid) per flaske med 80 ml/120 ml. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Tobramycin B. Braun 1 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning Tobramycin B. Braun 3 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Tobramycin

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Angiox 250 mg pulver til konsentrat til injeksjons- eller infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder

Detaljer

Hver ml inneholder: 50 mg klometiazoldisylat tilsvarende 32 mg klometiazol. Hjelpestoff: sorbitol 350 mg.

Hver ml inneholder: 50 mg klometiazoldisylat tilsvarende 32 mg klometiazol. Hjelpestoff: sorbitol 350 mg. 1. LEGEMIDLETS NAVN Heminevrin 50 mg/ml mikstur, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver ml inneholder: 50 mg klometiazoldisylat tilsvarende 32 mg klometiazol. Hjelpestoff: sorbitol

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. MultiHance 334 mg/ml (0,5 mmol/ml) injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. LEGEMIDLETS NAVN. MultiHance 334 mg/ml (0,5 mmol/ml) injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. LEGEMIDLETS NAVN MultiHance 334 mg/ml (0,5 mmol/ml) injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml injeksjonsvæske, oppløsning inneholder: gadobensyre

Detaljer

1 ml injeksjonsvæske, oppløsning inneholder: gadobensyre 334 mg (0,5 M) som dimegluminsalt

1 ml injeksjonsvæske, oppløsning inneholder: gadobensyre 334 mg (0,5 M) som dimegluminsalt 1. LEGEMIDLETS NAVN MultiHance 334 mg/ml (0,5 mmol/ml) injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml injeksjonsvæske, oppløsning inneholder: gadobensyre 334 mg (0,5 M) som

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Nplate 250 mikrogram pulver til injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder 250 µg romiplostim. Etter

Detaljer

PREPARATOMTALE. 40,00 mg 0,01 mg 0,018 mg) 1,00 mg 0,50 mg

PREPARATOMTALE. 40,00 mg 0,01 mg 0,018 mg) 1,00 mg 0,50 mg PREPARATOMTALE PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Loncarti 40 mg/ml + 0,01 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning Articainhydroklorid/adrenalin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml injeksjonsvæske,

Detaljer

Korttidsbehandling av postoperative smerter. Akutte ureterstensmerter.

Korttidsbehandling av postoperative smerter. Akutte ureterstensmerter. 1. LEGEMIDLETS NAVN Toradol 30 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Ketorolac 30 mg/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Injeksjonsvæske,

Detaljer

Maksimal dosering av kalium til voksne er 20 mmol/time. Infusjonen kan ha en konsentrasjon på opptil 40 mmol/l.

Maksimal dosering av kalium til voksne er 20 mmol/time. Infusjonen kan ha en konsentrasjon på opptil 40 mmol/l. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Kaliumklorid B. Braun 1 mmol/ml konsentrat til infusjonsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: Kaliumklorid 74,5 mg Elektrolyttinnhold pr.

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

En flaske rekonstituert suspensjon (200 ml) inneholder 500 mg losartankalium.

En flaske rekonstituert suspensjon (200 ml) inneholder 500 mg losartankalium. 1. LEGEMIDLETS NAVN Cozaar 2,5 mg/ml pulver og væske til mikstur, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver dosepose med pulver til mikstur, suspensjon inneholder 500 mg losartankalium.

Detaljer

Levofolinsyre medac 50 mg/ml injeksjonsvæske/infusjonsvæske, oppløsning

Levofolinsyre medac 50 mg/ml injeksjonsvæske/infusjonsvæske, oppløsning 1. LEGEMIDLETS NAVN Levofolinsyre medac 50 mg/ml injeksjonsvæske/infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning inneholder 54,65 mg dinatriumlevofolinat tilsvarende

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer