Brøk-, desimalog prosentplater 1 = 1:7 = 0,143 0, = 14,3% = 1:24 = 0,042 0, = 4,2%

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brøk-, desimalog prosentplater 1 = 1:7 = 0,143 0,143 100 = 14,3% = 1:24 = 0,042 0,042 100 = 4,2%"

Transkript

1 Brøk-, desimalog prosentplater = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0,0 0,0 00 =,% = : = 0,0 0,0 00 =,% = : = 0,0 0,0 00 =,% = : = 0,0 0,0 00 =,% = : = 0,0 0,0 00 =,% = : = 0,0 0,0 00 =,% = : = 0,0 0,0 00 =,% = : = 0,0 0,0 00 =,% = : = 0,0 0,0 00 =,% = : = 0,0 0,0 00 =,% = : = 0,0 0,0 00 =,% = : = 0,0 0,0 00 =,% = : = 0,0 0,0 00 =,% = : = 0,0 0,0 00 =,% = : = 0,0 0,0 00 =,% = : = 0,0 0,0 00 =,% = : = 0,0 0,0 00 =,% = : = 0,0 0,0 00 =,% = : = 0,0 0,0 00 =,% = : = 0,0 0,0 00 =,% = : = 0,0 0,0 00 =,% = : = 0,0 0,0 00 =,% = : = 0,0 0,0 00 =,% = : = 0,0 0,0 00 =,% c o n c e p t u a l l e a r n i n g

2 BRØK-, DESIMAL- OG PROSENTPLATER For å få et godt læringsuttbytte av dette produktet, er det viktig at du forstår hva brøk, desimal og prosent betyr. Bak i dette heftet vil du finne en oversikt over begreper som knytter seg til brøk-, desimal- og prosentregning. Ved bruk av disse platene vil du lære at brøk, desimal og prosent har det til felles at de kan angi deler av en enhet. De kan også angi en hel enhet. 0 Vi kan ha brøken 0, som er det samme som en hel. Vi kan ha desimaltallet,0 som er en hel, og 00 % som er en hel enhet. 0 0 = 0:0=, 00=00% Brøk-, desimal- og prosentregning er tre forskjellige måter å regne ut hvilke antall deler en enhet er delt opp i. Brøkregningen deler en enhet opp i antall brøkdeler. Nevneren (tallet under brøkstreken) forteller hvilke antall deler en enhet er blitt delt opp i. Telleren (tallet over streken) forteller hvilke antall deler det er snakk om. 0 teller nevner Desimalregningen deler en enhet opp i ti-, hundreog tusendeler, eller flere. Sifrene etter komma viser om vi har en tidel (0,), en hundredel (0,0), eller en tusendel (0,00) av noe. Prosent regnes av hele enheten, som alltid er 00 %. Andre eksempler på en hel kan f.eks. være en hel bløtekake, en hel meter, et helt budsjett e.l. Alt som kan deles opp i mindre deler, er et hele som kan deles opp. Dette betyr at vi kan bli enige om at f.eks. et kakestykke, en halv meter eller et halvt budsjett er det hele som skal deles opp.

3 Vi delte jo kaka i tre, ikke sant? Tre like deler. Kattekrek! Hm.. Denne pakken består av 5 plater. av disse kan du klippe opp i mindre deler. Den grønne platen som viser en hel, og den oransje som viser 0 tideler, skal ikke klippes opp. Alle platene i pakken har påskrevet brøker, desimaltall og prosent. Med disse kan du f.eks. finne ut hvor mange deler av et døgn du trener, leser eller sover. Du kan velge å bruke brøk, desimaltall eller prosent i regnestykket. Her er det lurt å ta utgangspunkt i platene med deler. = : = 00 = 00% Denne grønne platen viser en hel som brøk, desimal og prosent, samt hvordan du regner overgangen fra brøk til desimal og prosent. =:=,0,0 00 =00% = : = 0,50 0,50 00 = 50% = : = 0,50 0,50 00 = 50% Klipp denne gule platen i to halve. Når du legger den ene delen oppå den hele oransje platen (som viser ti-deler), kan du se at er like mye som 5 ti-deler. Vi finner desimaltallet ved å dele på. =:=0,5 Desimaltallet multipliserer vi med 00 (som er det hele) for å finne hvor mange prosentdelen er av helheten. 0,5 00 = 50%

4 = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% Den neste grønne platen viser tre -deler. Hvor mange prosent er en tredel av denne platen? Først må du finne desimalen ved å dele på. = : = 0, Desimaltallet multipliserer vi med 00, (som er det hele), for å finne hvor stor prosentdelen er av helheten. 0, 00 =,%. OBS! Når vi ganger / med blir det akkurat. Men når vi ganger 0, med blir det 0,999. Gjør eleven oppmerksom på dette. Det blir slik pga. av-runding. Når vi deler på, kan vi skrive mange tall på desimalplassene. = : = 0,5 0,5 00 = 5% = : = 0,5 0,5 00 = 5% = : = 0,5 0,5 00 = 5% = : = 0,5 0,5 00 = 5% Denne gule platen er delt i like deler. Hvor mange prosent er en firedel av denne platen? Først må du finne desimalen ved å dele på. = : = 0,5 Desimaltallet 0,5 multipliserer vi med 00 og får 5%. 0,5 00 = 5% Tar du av de fjerde-delene, vil du se at disse delene er det samme som brøken. + + = Hvis du vil finne ut hva blir som desimal og prosent kan du gjøre slik: 0,5 + 0,5 + 0,5= 0,5 og 5% + 5% + 5%= 5%. Brøken, desimaltallet 0,5 og prosentandelen 5 %, angir samme størrelse. Nå kan du dele opp resten av platene, og se hvordan delene blir som brøk, desimal og prosent. I tillegg kan du sammenligne størrelsen på f.eks og 6.

5 Ved å legge de oppklippete bitene oppå den hele grønne platen, kan du se hvor stor del du dekker av den hele platen (00%), og hvor mange deler du trenger for å fylle opp hele. De gule platene har brøker hvor nevneren er partall, mens nevnerene på de grønne platene er oddetall. Ved å begynne med lik farge på platene er det lettere å finne fellesnevner. (Se i:see s produkter den lille gangetabellen og Veiledning til Cuisenaire staver.) + = = : = Som desimaltall; 0,50 +,50 =,00. Som prosent: 0,50 00 = 50%, og,50 00 =50% Da blir regnestykket: 50% + 50% = 00% Ved å legge brøkplatene ved siden av hverandre med symbolet + mellom, ser du svaret. For å legge sammen forskjellige brøker må vi først finne fellesnevneren. Det vil si at vi først må finne et tall som begge nevnerene er delelige med. + = Fellesnevneren er, fordi = + = + = Når du skal regne med desimaltall (tideler), kan platene legges opp slik du gjorde når du regnet med brøk. Ved å bruke den orange platen med ti-deler, ser du hvilke antall tideler du har til sammen. Det samme kan gjøres med prosent. Bruk den hele platen. Hvordan finne fellesnevner. Noen ganger kan det være vanskelig å finne fellesnevner kun ved hoderegning. Eks. + = 5 For å finne fellesnevneren, kan du faktorisere og 5 slik: (Kan du dele på? Ja, det blir 6) 6 (Kan du dele 6 på? Ja, det blir ) (Hva kan du dele med?) 5 (Kan du dele 5 på? Nei. Kan du dele 5 på? Ja, det blir 5) 5 5 (Hva kan du dele 5 med?) 5 = 60 Tall som opptrer på begge utregningene, skrives kun en gang. I dette tilfellet er det tallet som bare skal skrives en gang. 5

6 BEGREPER SOM KNYTTER SEG TIL BRØK, DESIMAL OG PROSENT. Brøk - (lavtysk, brok, brök, samme ord som brokk, egentlig BRUDD ) tall som betegner et antall deler av en enhet, der en teller uttrykker delene og nevner hvor mange deler enheten er delt i. - er en brøk 5 - ekte brøk, der telleren er mindre enn nevneren, - uekte brøk, der telleren er større enn nevneren, - brudden brøk, der telleren og nevneren selv er brøker. Brøkstrek - strek mellom telleren og nevneren. Teller - den delen av en brøk som står over brøkstreken, antall deler. Nevner - den delen av en brøk som står under brøkstreken, navnet på delene. Desimal - (kortord av desimaltall; fra latin, av decimus TIENDE ). Siffer etter komma i en desimalbrøk (tiende betyr tidel, se nedenfor). Desimaler er sifre etter desimalkomma. - tallet,5 har en desimal - regne ut svaret med to desimaler -, + 0, +,5 =,85 Desimalbrøk - brøk der nevneren er en potens av ti, og der telleren blir skrevet etter komma. - skrives 0, som desimalbrøk, 0-6 skrives 0,6 som desimalbrøk, skrives som 0,00 som desimalbrøk. Desimalkomma - komma foran telleren i en desimalbrøk. I desimalbrøken 0, står desimalkommaet foran telleren, som i dette eksemplet er. Desimalsystem - (titallsystem) målesystem for mynt, lengdemål og vekt der hver enhet inneholder ti enheter av nærmeste mindre enhet. Desimaltall - ) desimalbrøk ) desimal. Prosent - (fra tysk, etter italiensk per cento FOR, AV HUNDRE ). for hver hundre, hundredel, forkortet pst., symbolisert med % - banken gir 9 prosent rente pro anno - du kan stole hundre prosent på ham, fullt ut, helt. antall per hundre, del - dødsprosent - skatteprosent - en stor del av befolkningen 6

7 Potens - (fra latin). MAKT, KRAFT, av potens MEKTIG Matematikk: produkt av et antall like faktorer, 0 (opphøyet) i tredje potens 0 = 0 0 0= 000 Andre begreper som kan være nyttige å forstå når du arbeider med brøk-, desimal- og prosentplatene er: Hele tall - et helt tall som angir et antall, kardinaltall. 8 er et helt tall. Det angir antallet 8. Hele tall har ingen eller 000- deler. Tallet 8 kan skrives 8,000. Primtall - tall som bare er delelig med og tallet selv.,, er primtall. Partall - tall som er delelig med.,,6,8.. Oddetall - tall som ikke er delelig med, ulike tall som og er oddetall. Brøk-, desimal- og prosentplatene er en designbeskyttet produktpakke fra i:see Conceptual learning. Det gis ikke tillatelse til å kopiere produktet, eller veiledningen uten spesiell avtale med i:see Conceptual learning DA. Copyright i:see Conceptual learning 006

8 = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0,0 0,0 00 =,% = : = 0,0 0,0 00 =,% = : = 0,0 0,0 00 =,% = : = 0,0 0,0 00 =,% = : = 0,0 0,0 00 =,% = : = 0,0 0,0 00 =,% = : = 0,0 0,0 00 =,% = : = 0,0 0,0 00 =,% = : = 0,0 0,0 00 =,% = : = 0,0 0,0 00 =,% = : = 0,0 0,0 00 =,% = : = 0,0 0,0 00 =,% = : = 0,0 0,0 00 =,% = : = 0,0 0,0 00 =,% = : = 0,0 0,0 00 =,% = : = 0,0 0,0 00 =,% = : = 0,0 0,0 00 =,% = : = 0,0 0,0 00 =,% = : = 0,0 0,0 00 =,% = : = 0,0 0,0 00 =,% = : = 0,0 0,0 00 =,% = : = 0,0 0,0 00 =,% = : = 0,0 0,0 00 =,% = : = 0,0 0,0 00 =,% wl æw r w. fio- r s ele i. vne ot!

Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene?

Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene? Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene? Hvor mange tall tror du det er mellom 0 og? Tall og tallforståelse MÅL I dette kapitlet skal du lære om ulike typer tall plassverdisystemet og tall

Detaljer

Tallregning Vi på vindusrekka

Tallregning Vi på vindusrekka Tallregning Vi på vindusrekka Addisjon... 2 Addisjon: Oppstilling... 3 Addisjon med minnetall... 4 Addisjon med desimaltall... 5 Subtraksjon... 6 Subtraksjon uten låning... 7 Subtraksjon med låning...

Detaljer

Det finnes mange måter og mange hjelpemidler til å illustrere brøk. Ofte brukes sirkelen som symbol på en hel.

Det finnes mange måter og mange hjelpemidler til å illustrere brøk. Ofte brukes sirkelen som symbol på en hel. Brøk Hvis vi spør voksne mennesker som ikke har spesiell interesse for matematikk om hva de syntes var vanskelig i matematikk på skolen, får vi ofte svaret: Brøk. Vår påstand er at hvis innføring av brøk

Detaljer

De fire regningsartene

De fire regningsartene De fire regningsartene Det går ikke an å si at elevene først skal ha forstått posisjonssystemet, og deretter kan de begynne med addisjon og subtraksjon. Dette må utvikles gradvis og om hverandre. Elevene

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Fag: Matematikk Tema: Brøkregning Trinn: 8 Læringsmiljø Mal for vurderingsbidrag Tidsramme: 14.dager 6 matematikk timer ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging

Detaljer

90 % av isfjellet ligger under vann. Hvordan kan du skrive det med desimaltall?

90 % av isfjellet ligger under vann. Hvordan kan du skrive det med desimaltall? 90 % av isfjellet ligger under vann. Hvordan kan du skrive det med desimaltall? 3 Hm, hva må jeg betale da? Prosent og desimaltall MÅL I dette kapitlet skal du lære om prosentbegrepet brøk og prosent prosentvis

Detaljer

Oppsummering Faktor 1 3

Oppsummering Faktor 1 3 Faktor 1 Tall og algebra Naturlige tall Naturlige tall er hele tall som er større enn 0. 1 2 4 5 6... Vi kan skrive naturlige tall på utvidet form. 124 = 1 1000 + 2 100 + 10 + 4 1 Partall og oddetall Partall

Detaljer

Hvor mye må jeg betale for 2 kg appelsiner?

Hvor mye må jeg betale for 2 kg appelsiner? Hvor mye må jeg betale for 2 kg appelsiner? 5 Jeg har omtrent 380 kr 400 kr! Avrunding og overslag MÅL I dette kapitlet skal du lære om avrunding av hele tall avrunding av desimaltall overslag i addisjon

Detaljer

Kapittel 3. Prosentregning

Kapittel 3. Prosentregning Kapittel 3. Prosentregning I dette kapitlet skal vi repetere prosentregningen fra Matematikk 1P. Hovedemnene er: Forstå hva prosent er. Regne ut hvor mange prosent noe er av noe annet (finne prosenttallet).

Detaljer

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til?

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? 14 Vi starter med blanke regneark! Regneark MÅL I dette kapitlet skal du lære om hva et regneark er budsjett og regnskap hvordan du kan gjøre enkle utregninger

Detaljer

Oppgaver i matematikk, 9-åringer

Oppgaver i matematikk, 9-åringer Oppgaver i matematikk, 9-åringer Her er gjengitt de frigitte oppgavene fra TIMSS 95. Oppgavene fra TIMSS 2003 ventes frigitt i løpet av sommeren 2004 og vil bli lagt ut kort tid etter dette. Oppgavene

Detaljer

Den blokkerende misoppfatning

Den blokkerende misoppfatning Den blokkerende misoppfatning Olav Nygaard og Anja Glad Zernichow Vi vet alle at dersom det sitter en propp i et rør, så kan ikke vannet renne gjennom det. Lengden på proppen betyr ingenting for dens evne

Detaljer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer Oppgaver i matematikk, 13-åringer Her er gjengitt de frigitte oppgavene fra TIMSS 95. Oppgavene fra TIMSS 2003 ventes frigitt i løpet av sommeren 2004 og vil bli lagt ut kort tid etter dette. Oppgavene

Detaljer

Kapittel 5. Regning med forhold

Kapittel 5. Regning med forhold Kapittel 5. Regning med forhold Forholdet mellom to tall betyr det ene tallet delt med det andre. Regning med forhold er mye brukt i praktisk matematikk. I dette kapitlet skal vi bruke forhold i blant

Detaljer

REGEL 1: Addisjon av identitetselementer

REGEL 1: Addisjon av identitetselementer REGEL 1: Addisjon av identitetselementer Addisjon av identitetselementer a + 0 = a x + 0 = x Et identitetselement (nøytralt element) er et element som ikke medfører noen endring når det kombineres med

Detaljer

Matematisk julekalender for 8.-10. trinn, 2013

Matematisk julekalender for 8.-10. trinn, 2013 Matematisk julekalender for 8.-10. trinn, 2013 Årets julekalender for 8.-10. trinn består av 9 enkeltstående oppgaver som kan løses uavhengig av hverandre. Alle oppgavene har flere svaralternativer, hvorav

Detaljer

10.5 Mer kombinatorikk

10.5 Mer kombinatorikk bestemt person skal utvikle en hjertesykdom er 70 %. Har du noen forslag på hvilket grunnlag en slik sannsynlighet kan settes opp? 10.5 Mer kombinatorikk Den måten å nærme seg løsningen på kombinatoriske

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Adresseavisens Abelkonkurranse

Adresseavisens Abelkonkurranse Adresseavisens Abelkonkurranse Lille Abel, Store Abel og instituttets nøtt Matematiske nøtter og problemløsningsoppgaver En oppgavesamling fra jubileumsåret 2002 FORORD UKENS STORE- OG LILLE ABEL I forbindelse

Detaljer

Statistikk Vi på vindusrekka

Statistikk Vi på vindusrekka Statistikk Vi på vindusrekka Statistikk... 2 Samle data... 5 Tabeller... 9 Søylediagram... 12 Histogram... 13 Gjennomsnitt... 15 Misbruk... 17 Frekvens... 20 Sektordiagram... 22 Kurvediagram... 23 Median...

Detaljer

Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde

Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde Sponset av Uke 46, 2014 Tid: 90 minutter Tillatte hjelpemidler: Kun skrivesaker. Det er ikke tillatt med kalkulator eller trykte eller håndskrevne hjelpemidler.

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 1

Eksempel på løsning DEL 1 Eksempel på løsning DEL 1 Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del 1 i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet

Detaljer

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse.

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. Denne lille brosjyren er skrevet av psykolog Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi, Bergen på basis av en brosjyre utarbeidet av psykolog Paul

Detaljer

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc Innføring i OOcalc Side 1 OOcalc Hva er et regneark? Et regneark kan sammenlignes med et vanlig ruteark, hvor tall skrives inn og beregninger utføres. På et vanlig ruteark må man selv utføre beregningen.

Detaljer

Hvordan bruke Goodreader

Hvordan bruke Goodreader Hvordan bruke Goodreader - programmet Goodreader er der møteinnkallinger, møteprotokoller og brukerveiledninger ligger. - Start med å trykke lett på iconet som ser slik ut: (- For å få opp møtedokumenter:

Detaljer

STATPED SKRIFTSERIE NR

STATPED SKRIFTSERIE NR Matematikk på PC Forslag til hvordan svaksynte elever kan bruke PC i matematikk Hilde Havsjømoen og Randi Kvåle Huseby kompetansesenter Oslo 2009 STATPED SKRIFTSERIE NR 72 Matematikk på PC Forslag til

Detaljer

GOD SKOLESTART for alle Vg1-elever

GOD SKOLESTART for alle Vg1-elever GOD SKOLESTART for alle Vg1-elever Et program om trivsel, trygghet og tilhørighet og psykisk helse i skolen Skolestartprogrammet for Vg1-elevene har to hovedhensikter 1. Elevene skal få en god skolestart

Detaljer

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse.

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse. Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon

Detaljer