TIN15. Tømme, rette og tilbakestille w. Displayindikatorer. Generell informasjon. Grunnleggende operasjoner. Bla i displayet "!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TIN15. Tømme, rette og tilbakestille w. Displayindikatorer. Generell informasjon. Grunnleggende operasjoner. Bla i displayet "!"

Transkript

1 TIN15 Kalkulator og regnetrener Texas Instruments 7800 Banner Dr. Dallas, TX U.S.A. Texas Instruments Holland B.V. Rutherfordweg CG Utrecht - The Netherlands ¾ Opphavsrett 1999 Texas Instruments Incorporated NOR 15àRGà1E11àA Generell informasjon TI-15 har to strømkilder-batteri og solcelle. Den fungerer i godt opplyste områder ved hjelp av solceller, og den bruker batteri under andre lysforhold. Eksempler: På siden Eksempler finner du representative oppgaver og tastesekvenser som viser mange av funksjonene og mulighetene til TI-15. Før du starter et oppgavesett, tilbakestiller du kalkulatoren ved å trykke på og samtidig, slik at du er sikker på at displayet ditt viser det samme som eksemplene. I oppgaveløsning Automodus, varierer displayet fra det som vises fordi disse oppgavene er tilfeldige. Grunnleggende operasjoner Når du skal slå på TI-15, trykker du på. Hvis kalkulatoren er på, trykker du på for å slå den av. APD (Automatic Power Down ) slår automatisk av TI-15 hvis du ikke trykker på en tast i løpet av cirka 5 minutter. Trykk på etter APD for å starte opp igjen. Displayet, ventende operasjoner, innstillinger og minnet blir beholdt. Bla i displayet "! # $ TI-15 har et tolinjers display, og hver linje har plass til 11 tegn. Når det ikke er plass til flere tegn på første linje, settes resten på andre linje, og når den andre linjen er full, blar du for å se resten. Unntak: Ved brøkregning viser TI-15 bare en linje som du kan bla i når antall tegn overskrider linjens kapasitet. Du kan skrive inn opptil 88 tegn. Unntak: I lagrede operasjoner er grensen 44 tegn. I an-modus brytes ikke linjene, og du kan ikke ha flere enn 11 tegn. Når resultatet overskrider største antall tegn, blir det vist som teknisk notasjon. en hvis resultatet er større enn 10^99 eller mindre enn 10^L99, blir feilmeldingene overflow error ellerunderflow error vist. Bla med ",!, #, og $. Trykk " og! for å bla gjennom tegnene eller for å flytte understrekingen innenfor en meny. Trykk på # og $ for å bla gjennom det som tidligere er gjort, eller for å gå til neste nivå på menyen. Tømme, rette og tilbakestille w w Sletter tegnet til venstre for markøren. I brøker blir det slettet fra nederst til høyre mot øverst til venstre. Tømmer displayet og feilmeldinger. (Fjerner ikke verdien fra minnet.) É Fjerner verdien fra minnet. og Når du skal tilbakestille, holder du nede og samtidig i noen sekunder før du slipper. E CLEARED blir vist. Dette tømmer kalkulatoren fullstendig, og gjenoppretter alle standardinnstillinger. Du kan også tilbakestille ved hjelp av menyen ode (se nedenfor). Displayindikatorer Indikator Definisjon Kalkulatoren er i oppgaveløsningsmodus. ƒ Kalkulatoren er i Sett verdi-modus Fix Kalkulatoren avrunder svarene. 4 z er trykket. En annen verdi enn null ligger i minnet. Op1, Op2 Funksjonen Lagret operasjon er aktiv. Auto I kalkulatormodus er Auto-forenkling av brøker aktiv. Funksjonen oppgaveløsning er i Auto-modus. I Funksjonen Heltallsdivisjon er aktiv (vises bare når markøren står over divisjonstegnet). n Svaret på divisjonen blir vist som et d P brøkuttrykk. N D " n Brøksvaret kan forenkles. d º» Tidligere inntastinger eller flere menyer er tilgjengelig. Trykk på # eller $ for å få tilgang.! " En inntasting eller meny går utover det displayet kan vise. Trykk på! eller " for å bla. enyer for modusinnstilling Tast $ $$ $$$ $ Œ enyvalg som vises. n/d (Visning av desimal eller brøk) +1? (Vis eller skjul i Op) OP1 OP2 (Tøm lagret Op) N Y (Velg eller forkast tilbakestilling) U n/d n/d (Velg format for brøkuttrykkene) an Auto (Forenklingsprosedyre) Auto an (Automatisk eller manuell) $ 1 2 (Vanskelighetsnivå) $$ + - Q P? (Type operasjon) " $ (Funksjonen Sett verdi) Trykk på! eller " når du skal understreke et menyvalg. Når du skal velge det understrekede valget, trykker du på. Når du skal avslutte, trykker du på. -1-

2 Operasjonsrekkefølge TI-15 bruker Equation Operating System (EOSé) for å beregne uttrykk. 1. Uttrykk innenfor parenteser. 2. Funksjoner som trenger en ) og som kommer foran argumentet.. Brøker. 4. Eksponent (^) og rot ( ). 5. Negasjon (L). 6. ultiplikasjon, implisitt multiplikasjon, divisjon. 7. Addisjon og subtraksjon. 8. Omregninger (U n/d/n/d, F/D, 4%). 9. fullfører alle operasjoner. Grunnleggende regning T U V W r «q, h, i, j, k, Skriver inn tall fra 0 til 9. l, m, n, o, p T, U, V, W Addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon. r Setter inn desimalpunkt. Angir et negativt tegn. (Virker ikke som en operator.) X, Y Åpner, lukker et parentesuttrykk. Fullfører alle operasjoner. Heltalldivisjon Når du dividerer et positivt heltall med et positivt heltall med, blir resultatet vist i formen Q r R, der Q er kvotient og R er rest. Hvis du bruker resultatet av en heltallsdivisjon i en etterfølgende beregning, bruker TI-15 bare kvotienten. Resten blir sløyfet. Brøker Ÿ Trykk etter at du har lagt inn et tall, for å velge telleren i en brøk. Trykk etter at du har lagt inn et tall, for å velge nevneren i en brøk. Både nevner og teller må være heltall. Hvis du angir en nevner større enn 1000, eller hvis en beregning gir et resultat med en nevner større enn 1000, viser TI-15 resultatet i desimalformat. Du kan velge om du vil legge inn teller eller nevner først. skiller heltallet fra brøken i et sammensatt tall. viser en meny hvor du kan oppgi hvordan brøksvaret skal vises. U n/d (standard) viser svaret som blandet tall. n/d viser svaret som en forenklet brøk (uekte). $ viser en meny hvor du kan oppgi forenklingsmetode. an (standard) krever manuell forenkling av brøker. Auto forkorter automatisk brøksvaret til enkleste form. N/D"n/d angir at brøksvaret kan forenkles. lar deg forenkle en brøk manuelt. viser faktoren som ble brukt til å forenkle en brøk i det forrige trinnet. Trykk på på nytt for å få tilbake brøken i displayet. gjør om et sammensatt tall til en uekte brøk eller en uekte brøk til et sammensatt tall. Ÿ gjør om en brøk til et desimaltall, eller et desimaltall til en brøk, hvis mulig. Hvis en oppgave inneholder både brøker og desimaltall, vises svaret med desimaler. en hvis du trykker på og velger n/d, blir svaret på divisjonen vist som brøk når det er mulig. Prosent Trykk på ª etter at du har lagt inn en verdi som skal beregne en prosent. Trykk på y når du skal gjøre om et desimaltall eller en brøk til prosent. ª y Rot og potens gir deg kvadratroten av et tall. Etter at du har lagt inn tallet, må du huske på å lukke parentesene opphøyer et tall i den potensen du oppgir. Pi legger inn verdien av p, som blir lagret internt med 1 siffer ( ). I noen tilfeller vises svaret med symbolet p, og i andre tilfeller som en numerisk verdi. inne z Etter en utregning trykker du på z for å lagre det viste svaret i minnet. Hvis minnet allerede inneholder en verdi, vil det nye erstatte det gamle. Når minnet inneholder en annen verdi enn 0, blir vist i displayet. Hvis du skal hente verdien fra minnet for å bruke den i en utregning, trykker du på en gang. Hvis du skal tømme minne, trykker du på. Lagrede operasjoner œ Op1 og Op2 kan hver lagre en operasjon med en konstant verdi som du kan gjenta ved å trykke på bare en tast, så mange ganger du ønsker. 1. Trykk på eller œ. 2. Skriv først inn tegnet (+, -, Q, P, IntP, eller ^) og deretter tallet.. Trykk på eller œ. 4. Klargjør med en startverdi. 5. Hver gang du trykker på eller œ, blir operasjonen med konstanten brukt. Utregningen med den lagrede operasjonen vises på den første linjen i displayet, og svaret vises på den andre. Hvis du ikke vil at utregningslinjen skal vises, trykker du på $" slik at den skjules. Hvis uttrykket ikke får plass på linjen, blir den heller ikke vist. Når plassen tillater det, vises et tall på andre linje som forteller hvor mange ganger du har trykket på eller œ. Hvis du vil tømme innholdet i Op1 eller Op2, trykker du på $$, velger Op1 eller Op2 og trykker på. Deretter trykker du på for å gå tilbake til det sist viste resultatet. -2-

3 Avrunding Š š Du kan avrunde svaret med Š sammen med plassverditaster for å oppgi et bestemt antall plasser. (Den internt lagrede verdien blir ikke avrundet.) Den utregnede verdien blir tillagt de nuller som er nødvendig. Du må trykke på Š på nytt hver gang du endrer antall plasser. Taster Handling Š Avrunding til tusen. Š Avrunding til hundre. Š Avrunding til ti. Š Avrunding til en. Š Avrunding til nærmeste tidel. Š Avrunding til nærmeste hundredel. Š š Avrunding til nærmeste tusendel. Š r Fjerner fast desimalinnstilling. Disse plassverditastene virker også sammen med Œ (se nedenfor). Oppgaveløsning ed denne funksjonen kan du øve og teste dine regnekunnskaper. Du kan velge enten Auto eller an. I Auto-modus (standard) gir TI-15 deg oppgaver hvor ett element mangler (for eksempel 5+2=? eller 5+?=7 eller 5?2=7). Du kan velge oppgavetype og vanskelighetsgrad fra tre forskjellige nivåer. Standard er addisjon på nivå 1. Vanskelighetsnivå. Når du er i, trykker du på $ for å få tilgang til menylisten og trykker på " eller! for å velge vanskelighetsnivå (1, 2 eller ). Deretter trykker du på, og TI-15 gir deg oppgaven på det valgte nivået. Oppgavetype. Når du er i, trykker du på $$ for å få tilgang til menylisten, og så trykker du på " eller! for å velge oppgavetype (addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon eller finn operator). Deretter trykker du på, og TI-15 viser deg oppgaver av den valgte typen. 1. Du gir et svar. 2. Hvis svaret er riktig, viser displayet, tømmer inneholder og gir deg en ny oppgave.. Hvis svaret er feil, vises No i displayet, og det blir angitt om den riktige løsningen er større eller mindre enn svaret du oppgav. 4. Svaret som er feil, blir fjernet fra displayet, og du kan gi et nytt svar på samme oppgave. 5. Hvis du gir tre feil svar på den samme oppgaven, viser TI- 15 deg det riktige svaret, fjerner oppgaven og gir deg en ny. Resultattavle. TI-15 viser en resultattavle etter hver femte oppgave. Hver riktige løsning du har valgt, gir på resultattavlen, og tre gale løsninger gir en No. Når du kommer til 100, tilbakestilles resultattavlen til null. Når du første gang bruker og trykker på, vises resultattavlen på displayet et øyeblikk før oppgaven eller menyen blir vist. Når du er i modusen an (manuell), lager du dine egne oppgaver. ens du er i, trykker du på for å få tilgang til menylisten, og deretter trykker du på " for å velge an. Så trykker du på, og TI-15 er klar slik at du kan skrive inn oppgaven og løsningen. Det er bare ikke-negative heltall som godtas i denne modusen. Du angir et manglende element med. Når du er i modusen an, er det mulig å legge inn en oppgave som har én løsning, flere løsninger eller ingen løsning. TI-15 forteller deg hvor mange løsninger oppgaven har. Oppgaver med et manglende element, har vanligvis bare en løsning. Du får tre forsøk. Etter tre gale svar, viser kalkulatoren det riktige svaret og nullstilles slik at du kan legge inn en ny oppgave. Oppgaver med to manglende elementer har flere -- løsninger. For eksempel:?+?=5 har 6 løsninger;?x?=24 har 8 løsninger. (I denne oppgavetypen erstatter spørsmålstegnet operanden. De kan ikke vises i stedet for operatoren eller svaret.) Disse oppgavene blir ikke fjernet etter et riktig svar eller tre gale svar. Oppgaven blir værende slik at du kan gi andre løsningssett helt til du fjerner oppgaven manuelt ved å trykke på. Når svaret på en oppgave ikke er et positivt heltall (for eksempel 9P2), forteller TI-15 at det er null løsninger. en hvis du gir et svar, blir du opplyst om svaret er større eller mindre enn det riktige svaret. Oppgaveløsning (fortsetter) Ulikhet. I stedet for å legge inn en likning, kan du teste en ulikhet ved å bruke. Du får bare ett forsøk, fordi ulikhetsutsagnet er enten sann eller usann. ed ulikheter kan du angi desimaler. Trykk på en gang for <, og trykk på to ganger for >. Når du skal avslutte oppgaveløsningen, trykker du på på nytt. Plassverdi š Œ Når du er modusen, an, kan du bestemme plassverdien til et siffer, bestemme hvor mange enere, tiere, hundreder, tusener, tideler, hundredeler og tusendeler et tall skal inneholde. Eller du kan bestemme hvilket siffer i et gitt tall som skal være på en bestemt plass. Bestemme plassverdi: Etter at du har lagt inn et tall, kan du bestemme heltallets plass eller desimalplassen til et gitt siffer ved å trykke på Œ og deretter trykke på det gjeldende sifferet. Hvis du har et tall med et repeterende siffer, og du trykker på dette sifferet, vil TI-15 analysere forekomsten lengst til høyre. For å finne plassverdien for de til venstre, trykker du på et gitt siffer igjen før svaret blir vist. Hver gang du trykker det gitte sifferet, bytter displayet til neste forekomst av dette sifferet til venstre, og viser plassverdien for denne forekomsten. Når du er modusen, an, får du tilgang til plassverdimenyen ved å trykke på $. Finn ut hvor mange enere, tiere, hundreder, tideler, hundredeler eller tusendeler et tall inneholder (standard): Om nødvendig kan du trykke på " $, ved å velge innstillingen 11- og deretter å trykke på. Oppgi tallet som skal analyseres, trykk på Œ, og deretter på,,,,,, eller š. Finn ut hvilket siffer av et tall som står på en bestemt plass. Trykk på " $, ved å velge innstillingen -1-, og så trykke på. Oppgi tallet som skal analyseres, trykk på Œ, og trykk deretter på,,,,,, eller š. Svaret vises en kort stund før det blir fjernet, slik at du kan trykke på et annet siffer eller plassverditast. Når funksjonen Œ er aktiv, er det ikke nødvendig å trykke på denne tasten før hvert siffer eller hver plassering du vil undersøke. Du må trykke på før du legger et nytt tall for analyse og deretter aktiverer du Œ på nytt. Når du skal avslutte funksjonen Œ, trykker du på.

4 Feiltilstander Arith Error Syn Error P0 Error em Error Op Error Overflow Error Aritmetisk feil. Syntaksfeil. Forsøk på å dividere med null. Feil under forsøk på lagring i minnet. Feil under utførelsen av trinnene for Op1 eller Op2. Overflyt. Underflow Underflyt. Error I noen tilfeller gjenopprettes det siste displaybildet som var før feilmeldingen ble vist. Feilene vises i loggen som Error. Bytte batterier Plasser beskyttelsesdekselet over TI-15 og legg kalkulator med forsiden ned. Fjern skruene fra baksiden ved hjelp av en liten skrutrekker. Løsne forsiden forsiktig fra baksiden, og start nedenfra. Advarsel: Vær forsiktig så du ikke skader de indre delene. Ta ut det gamle batteriet ved hjelp av en liten skrutrekker om nødvendig. Bytt det ut med et nytt batteri. Sett på plass bakdekselet. Advarsel: Unngå kontakt med andre TI-15 -komponenter når du bytter batteriet. Om nødvendig kan du trykke på og samtidig for å tilbakestille TI-15 (tømmer minnet og alle innstillinger). Advarsel: Kast batteriet etter lokale forskrifter. Ikke brenn batterier og ikke legg dem slik at barn kan få tak i dem. Hvis det oppstår problemer Les instruksjonene for å være sikker på at utregningene ble riktig utført. Trykk og samtidig. Dette tømmer minnet og alle innstillinger. Kontroller batteriet for å forsikre deg om at det er i orden og riktig installert. Skift ut batteriet når: enheten ikke kan slås på, eller displayet blir tomt, eller du får uventede resultater. Hvis du skal fortsette å bruke TI-15 til du skal bytte batteri: 1. La solcellene få sterkere lys. 2. Trykk på og samtidig for å tilbakestille kalkulatoren. Informasjon om TI produktservice og garanti Informasjon om TI-produkter og -service Hvis du vil ha mer informasjon om TI-produkter og -service, kan du kontakte TI på e-post eller gå til TI-kalkulatorsiden på Internett. e-postadresse: Internettadresse: Informasjon om service og garanti Du finner opplysninger om varighet og betingelser for garanti og produktservice i garantibeviset som er vedlagt dette produktet, eller ved å kontakt din lokale Texas Instruments-forhandler eller distributør. -4-

5 T U V W! " # $ 5 T = T 2 T 2+= 5 5 U2 5N -2= 7 U 7 U 4 7N4= 4 V2 4Q -2= -8 V 2 V 4 2Q4= 8 XY W 6 W 6P= 2 V 4 T 2 Q4+2= 14 # ### 2+= 5 7N4= X Y VX4 T 2 Y Q Q(4+2)= 18 $ $ 7N4= 2Q4= 8! "!!!4 ""2 74N42= P4= 2 r 1!!! I 94= w 9 W 9P 5 18 T N " n D d = W 9P= N " n D d S W 9P 2 w w 9P= S W!!w9 9P= 9 W wwv2 9Q2= 18 Ÿ r r 6 r T 2 r = 8.7 " U n/d n/d 4 r 2 V r 1 4.2Q.1= T1 8 N " n D d = r W 2 r P2.52= S Ÿ Ÿ

6 ª y ª 200V 7 ª y.75y 2 5 y 25Y V z V4 2 2 T V 96T Q7%= % 7.5% 2 4% 40% 5 (25)= 5 5^2= 25 8^1= 5.498Q10^11 pq= pq4^2= p 16p 2+Qp= = 181 z W 2 z 181P2= T 87 W = P2= 92.5 T = 18 W 2 18P2= 91.5 œ T5 Op Op Op Op œ œv2 œ Op1 Op2 Q2 œ Op1 Op2 Q2 1 6 œ Op1 Op2 6Q Op1 Op Clear Op $$" Op1 OP 1 OP 2 CLEAR Op Š š 42r 94V 97r Š Š Fix Š Fix Š Fix Š Fix Š Fix Š Fix š Šš Fix r Šr

7 Auto 8+=? 11 Auto 8+=11 Auto +?=8 5 Auto +5=8 Auto 9+7=? 15 Auto 9+7>15 No 18 Auto 9+7<18 No 17 Auto 9+7<17 No Auto 9+7=16 Auto 4+?=6 2 Auto 4+2=6 Auto 8+?=1 5 Auto 8+5=1 Auto No $" Auto 1 2 _ ~ Auto 6+400=? 406 Auto 6+400= Q P? $$"" Auto + N Q P? Auto 10Q40=? 400 Auto 10Q40=400 $$! Auto 70N40=? 20 Auto 70N40>20 No 0 Auto 70N40=0 " 14U 10 4? Q? 24 8 Auto 14N?=10 1 sol an 14N4=10?Q?=24 8 sol 8Q=24?Q?=24 7 V W 4 7Q6<4 15P>4-7-

8 Œ š " Auto an ƒ 479r 652Œ 5 765r 498Œ $" ƒ ƒ ƒ "100 ƒ ƒ " ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

Tallregning Vi på vindusrekka

Tallregning Vi på vindusrekka Tallregning Vi på vindusrekka Addisjon... 2 Addisjon: Oppstilling... 3 Addisjon med minnetall... 4 Addisjon med desimaltall... 5 Subtraksjon... 6 Subtraksjon uten låning... 7 Subtraksjon med låning...

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

STATPED SKRIFTSERIE NR

STATPED SKRIFTSERIE NR Matematikk på PC Forslag til hvordan svaksynte elever kan bruke PC i matematikk Hilde Havsjømoen og Randi Kvåle Huseby kompetansesenter Oslo 2009 STATPED SKRIFTSERIE NR 72 Matematikk på PC Forslag til

Detaljer

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc Innføring i OOcalc Side 1 OOcalc Hva er et regneark? Et regneark kan sammenlignes med et vanlig ruteark, hvor tall skrives inn og beregninger utføres. På et vanlig ruteark må man selv utføre beregningen.

Detaljer

Skrive ut og slette holdte jobber

Skrive ut og slette holdte jobber Når du sender en jobb til skriveren, kan du angi i driveren at du vil at skriveren skal holde jobben i minnet. Når du er klar til å skrive ut, må du gå til skriveren og bruke menyene på kontrollpanelet

Detaljer

REGEL 1: Addisjon av identitetselementer

REGEL 1: Addisjon av identitetselementer REGEL 1: Addisjon av identitetselementer Addisjon av identitetselementer a + 0 = a x + 0 = x Et identitetselement (nøytralt element) er et element som ikke medfører noen endring når det kombineres med

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Oppsummering Faktor 1 3

Oppsummering Faktor 1 3 Faktor 1 Tall og algebra Naturlige tall Naturlige tall er hele tall som er større enn 0. 1 2 4 5 6... Vi kan skrive naturlige tall på utvidet form. 124 = 1 1000 + 2 100 + 10 + 4 1 Partall og oddetall Partall

Detaljer

Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene?

Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene? Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene? Hvor mange tall tror du det er mellom 0 og? Tall og tallforståelse MÅL I dette kapitlet skal du lære om ulike typer tall plassverdisystemet og tall

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse

Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse kapittel 4 Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse Investeringsbeslutninger er langsiktige og gjerne betydelige i størrelse. Det krever helt andre analyseverktøy enn beslutninger på kort sikt. Når vi

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon Hva er det? Introduksjon Et bilde av en tilfeldig ting vises på tavlen. Men bildet er forvrengt, slik at du må gjette hva det er ved å klikke på et av alternativene som vises under. Desto raskere du gjetter

Detaljer

Brøk-, desimalog prosentplater 1 = 1:7 = 0,143 0,143 100 = 14,3% = 1:24 = 0,042 0,042 100 = 4,2%

Brøk-, desimalog prosentplater 1 = 1:7 = 0,143 0,143 100 = 14,3% = 1:24 = 0,042 0,042 100 = 4,2% Brøk-, desimalog prosentplater = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0,0 0,0 00 =,% = : = 0,0 0,0 00

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok 9203799 1. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-76W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til?

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? 14 Vi starter med blanke regneark! Regneark MÅL I dette kapitlet skal du lære om hva et regneark er budsjett og regnskap hvordan du kan gjøre enkle utregninger

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 9205807 2. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-72W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

Referanseguide for TomTom Start 20-serien

Referanseguide for TomTom Start 20-serien Referanseguide for TomTom Start 20-serien Innhold Innholdet i esken 6 Innholdet i esken... 6 Les meg først 7 Installasjon i bilen... 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Om MyTomTom... 8 Stille

Detaljer

FORORD. Konformitetserklæring

FORORD. Konformitetserklæring 2400 BRUKSANVISNING Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før du tar din P-Touch i bruk. Sørg alltid for å ha bruksanvisningen lett tilgjengelig slik at du hurtig kan slå opp i den. FORORD Takk for at

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MCA10V201 www.noby.no side 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

'CLICK!' o p. A e $ # B @ \ C ; : D % +! /? E 1 / 2 x ± < > λ L M M. O Ğ ğ İ ı P i ç Ç ^ ß ~ Q à á â ã ä å R À Á Â Ã Ä Å S ò ó ô õ ö ø

'CLICK!' o p. A e $ # B @ \ C ; : D % +! /? E 1 / 2 x ± < > λ L M M. O Ğ ğ İ ı P i ç Ç ^ ß ~ Q à á â ã ä å R À Á Â Ã Ä Å S ò ó ô õ ö ø A ➋ ➊ ➌ ➋ ➌ ➋ ➊ ➌ 'LIK!' ITALI OLINE SHADOW INE BOX PATTERN APS BFONT MR VERT OPIES BODE SAVE REALL OPIES PATTER SIZE Ä ➊ BOXES APS STYLE VERT ˆ Ü : ) * ß Œ Ö ( \ / LTH JUST ➊ ➋ B D E = 6 mm = 9/12mm ➎

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO Brukerhåndbok 9362082 Versjon 4 NO ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-10 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd 1 På forsiden til Landbruksdirektoratet, www.landbruksdirektoratet.no, finner du lenke til søknadsskjemaet. Du må logge deg inn i Altinn,

Detaljer

Alarm Brukerveiledning

Alarm Brukerveiledning JULI 01 Altibox Alarm Alarm Brukerveiledning 1 1 ALTIBOX ALARM Innhold Gratulerer med ny alarm fra Altibox Du har nå fått installert Altibox Alarm i ditt hjem. Det er en alarm som allerede nå er klar for

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde

Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde Sponset av Uke 46, 2014 Tid: 90 minutter Tillatte hjelpemidler: Kun skrivesaker. Det er ikke tillatt med kalkulator eller trykte eller håndskrevne hjelpemidler.

Detaljer

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juni 2010 208-10387-03 v1.0 2010 av NETGEAR, Inc. Med enerett. Varemerker

Detaljer