KARTLEGGING AV MATEMATIKKFERDIGHETER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KARTLEGGING AV MATEMATIKKFERDIGHETER"

Transkript

1 KARTLEGGING AV MATEMATIKKFERDIGHETER Denne kartleggingen skal kun brukes på elever dere vurderer å henvise til PPT pga vansker i matematikk. Resultatet drøftes i førhenvisningssamtalen som grunnlag for henvisning og/eller iverksetting av tiltak. Elev: Dato: Skole: Født: Klasse: Prøveleder:

2 1. Innledning PPT Lister har gjennom samarbeid med Sørlandet kompetansesenter utarbeidet denne vurderingen av matematikkferdigheter. Målgruppen er elever som har vansker i matematikk, og som en ønsker vurdert henvist PPT for videre utredning. Kartleggingen består av dette heftet samt ALLE TELLER!. 2. Beskrivelse av elevens helhetlige matematikkferdigheter 1. Er det noe i elevens læringssituasjon som kan virke hemmende på elevens matematikkmestring? 2. Er det andre faktorer i elevens totale situasjon som påvirker utbyttet av opplæringen? 3. Hvordan tror du eleven opplever matematikk faget? 4. Hvordan tror du eleven opplever matematikk - timene? 5. Hvordan er matematikktimene organisert i din klasse? 6. Hvilket matematikkverk bruker skolen? Hvordan fungerer dette ift eleven? 7. Er det spesielle deler av matematikken eleven strever med? PPT Lister mai

3 8. Hvordan uttrykker eleven seg muntlig i matematikk? 9. Hvordan mestrer eleven matematikk i hverdagssituasjoner? 10. Hvordan opplever du elevens tallforståelse? 11. Hvordan opplever du elevens forståelse av symboler, diagrammer, tabeller etc.? 3. Oppsummering ALLE TELLER! Utfør ALLE TELLER!. Velg nivå tilsvarende klassetrinn, evt. lavere nivå om en finner det hensiktsmessig. Resultatene føres inn i vurderingsskjema og legges ved dette hefte. 4. Auditivt sekvensminne Farger, tall og bokstaver leses med ca 1 sekunds mellomrom. Ingen gjentakelser. Avbryt etter feil i begge ledd. Instruksjon: Eks: Jeg sier nå noen farger, tall eller bokstaver. Når jeg er ferdig, vil jeg at du skal gjenta dem i samme rekkefølge som jeg nettopp sa. Prøv nå: grønn blå svart. Ledd 1 Poeng (0-1) Ledd 2 Poeng (0-1) Sum poeng 1 rød gul - blå rosa rød - gul 2 blå hvit rød - gul grå blå grønn - hvit K B N L M D 6 F T S J V H P C Poeng forlengs: PPT Lister mai

4 Instruksjon: Eks: Jeg skal nå si deg noen farger, tal eller bokstaver. Du skal gjenta dem baklengs. Eksempel: rød blå. Hva sier du da? Sørg for at eleven har forstått oppgaven. Ledd 1 Poeng (0-1) Ledd 2 1 grønn blå hvit rød 2 hvit rød rosa blå gul rosa L N S P R T 6 V B T K G M J F Poeng (0-1) Sum poeng Poeng baklengs: 5. Skrivemotorikk Er eleven høyre eller venstrehendt? Bruker eleven store/små/blanda bokstaver? Hender det at eleven speilvender siffer? 6. Syn / hørsel Er syn/hørsel vurdert, evnt. når? Klager eleven over at tall og bokstaver hopper, blir uklare eller lignende? Blir eleven trøtt/får hodepine eller lignende når han/hun jobber? Bruker eleven briller? PPT Lister mai

5 7. Faglig fungering Hvordan fungerer eleven i andre fag (norsk, engelsk osv.)? 8. Begreper (Kopier siste side og bruk den som elevark) Ordene og begrepene er hentet fra språkdelen på arbeidskortene i Numicon. Bruk tabellen på neste side til registrering. MATEMATISKE ORD OG BEGREP. (Etter enkelte oppgaver står det bokstaver i parentes. De viser til oppgaver på elevarket) 1. Hva får du hvis du adderer 3 og 4? 2. Se på tall-linjen. Kan du peke på annen hvert tall? (A) 3. Kan du telle forlengs fra 5? 4. Kan du telle baklengs fra 8? 5. Hva blir igjen hvis du trekker 2 fra 6? 6. Er det samme som 9? 7. Hva er det dobbelte av 3? 8. Se på dette tallet. Hvilket siffer viser enerne? (C) 9. Se på disse tallene. Pek på de tallene som er ensifrete. (C) 10. og pek på de tallene som er tosifrete.(c) 11. Stemmer det at er lik 6? 12. Se på tall-linja. Hvilket tall kommer etter 7? (A) 13. og hvilket tall kommer før 4? (A) 14. Hvor mange tall ser du her? (B) 15. Se på tall-linjen. Hvilket tall står i midten? (A) PPT Lister mai

6 16. Hvilken av disse linjene er lengst? (D) 17. og hvilken er kortest? (D) 18. Er 7 mindre enn 9? 19. Er 4 mer enn 6? 20. Hva blir 4 minus 2? 21. Hva er det motsatte av stor? 22. Se på disse tallene. Hvilket tall står nedenfor 6? (B) 23. og hvilket tall står over 5-tallet? (B) 24. og hvilket tall står ved siden av 3-tallet? (B) 25. og hvilket tall står under 9-tallet (B) 26. Hvilket tall er størst? (B) 27. Og hvilket tall er minst? (B) 28. Pek på alle partallene. (B) 29. Pek på alle oddetallene. (B) 30. Hva blir 3 pluss 2? 31. Se på denne sirkelen. Hvor ligger sentrum? (E) 32. Er 9 større enn 7? 33. Er 6 mindre enn 4? 34. Hva får du når du subtraherer 2 fra 5? 35. Hva er summen av 5 og 3? 36. Kan du telle bakover fra 8? 37. Hva er ti mer enn 8? 38. Hva er ti mindre enn 24? 39. Hva er 5 og 2 til sammen? 40. Hva får du hvis du veksler en 10-krone? 41. Hva får du hvis du multipliserer 2 og 3? 42. Hva får du hvis du dividerer 6 med 2? 43. Hvor mye er 3 ganger 3? PPT Lister mai

7 44. Hvor mye er 4 delt på 2? 45. Pek på firkanten (E) 46. Pek på sirkelen (E) 47. Pek på rektangelet (E) 48. Pek på kvadratet (E) Ord/begrep Forstår Ord/begrep Forstår Ord/begrep Forstår Addere Kortest Mindre enn Annen hver Mindre enn Subtrahere Forlengs Mer enn Sum Baklengs Minus Bakover Blir igjen Motsatte Ti mer enn Det samme Nedenfor Ti mindre enn (som) Dobbelte Over Til sammen Enerne Ved siden av Veksle Ensifrete Under Multiplisere Tosifrete Størst Dividere Er lik Minst Gange Etter Partallene Dele Før Oddetallene Firkant Hvor mange Pluss Sirkel I midten Sentrum Rektangel Lengst Større enn Kvadrat ELEVARK A: PPT Lister mai

8 B: C: ELEVARK D: PPT Lister mai

9 E: PPT Lister mai

Lag et bilde av geometriske figurer, du også!

Lag et bilde av geometriske figurer, du også! Lag et bilde av geometriske figurer, du også! 6 Geometri 1 MÅL I dette kapitlet skal du lære om firkanter trekanter sammensatte figurer sirkler KOPIERINGSORIGINALER 6.1 Tangram 6.4 Felles problemløsing

Detaljer

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Her finner du tre oppgavesider med instrukser som har samme format som oppgavesidene i kartleggingsprøven. Ved å gjøre disse sidene i klasserommet

Detaljer

Neville demestre Problemløsnings- oppgaver

Neville demestre Problemløsnings- oppgaver Neville demestre Problemløsnings- oppgaver 4 3 2 5 1 6 7 8 13 9 12 11 10 Oversatt av: Pål Erik Lauritzen Ekholm Neville demestre Problemløsnings- oppgaver Praktiske pusle- og problemløsningsoppgaver Oversatt

Detaljer

42 elever sykler til skolen hver dag, mens 30 tar bussen. 26 går og 10 blir kjørt med bil. Da kan vi lage et diagram som gir en oversikt.

42 elever sykler til skolen hver dag, mens 30 tar bussen. 26 går og 10 blir kjørt med bil. Da kan vi lage et diagram som gir en oversikt. elever sykler til skolen hver dag, mens 0 tar bussen. går og 10 blir kjørt med bil. Da kan vi lage et diagram som gir en oversikt. 7 Hm, er det så mange satellitter over år?! Statistikk MÅL I dette kapitlet

Detaljer

Vi anbefaler at elevene blir introdusert for likninger via en praktisk problemstilling. Det kan for eksempel være:

Vi anbefaler at elevene blir introdusert for likninger via en praktisk problemstilling. Det kan for eksempel være: Likninger og algebra Det er større sprang fra å regne med tall til å regne med bokstaver enn det vi skulle tro. Vi tror at både likninger og bokstavregning (som er den algebraen elevene møter i grunnskolen)

Detaljer

Sannsynlighetsregning

Sannsynlighetsregning Sannsynlighetsregning Per G. Østerlie Thora Storm vgs per.osterlie@stfk.no 5. april 203 Hva og hvorfor? Hva? Vi får høre at det er sannsynlig at et eller annet kommer til å skje. Sannsynligheten for å

Detaljer

Tallregning Vi på vindusrekka

Tallregning Vi på vindusrekka Tallregning Vi på vindusrekka Addisjon... 2 Addisjon: Oppstilling... 3 Addisjon med minnetall... 4 Addisjon med desimaltall... 5 Subtraksjon... 6 Subtraksjon uten låning... 7 Subtraksjon med låning...

Detaljer

KULERAMMA En helhetlig matematikkplan for barnehage, SFO og skole i Frogn kommune

KULERAMMA En helhetlig matematikkplan for barnehage, SFO og skole i Frogn kommune KULERAMMA En helhetlig matematikkplan for barnehage, SFO og skole i Frogn kommune Revidert 2011 M Å L E S A N G E N (Mel.: Vi lister oss.) Ti desimeter, det er like mye som en meter Og skal de måle mindre

Detaljer

Tall Vi på vindusrekka

Tall Vi på vindusrekka Tall Vi på vindusrekka Tall og siffer... 2 Dekadiske enheter... 3 Store tall... 4 Avrunding... 5 Tverrsum... 8 Partall og oddetall... 9 Primtall... 10 Sammensatte tall... 11 Faktorisering... 13 Negative

Detaljer

Skisse av den ideelle læreplan i matematikk

Skisse av den ideelle læreplan i matematikk ved Anita Valenta, Mona Nosrati, Roberth Åsenhus og Kjersti Wæge Skisse av den ideelle læreplan i matematikk Formål med faget Matematikk er en del av den globale kulturarven vår. Mennesket har til alle

Detaljer

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til?

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? 14 Vi starter med blanke regneark! Regneark MÅL I dette kapitlet skal du lære om hva et regneark er budsjett og regnskap hvordan du kan gjøre enkle utregninger

Detaljer

Brøk-, desimalog prosentplater 1 = 1:7 = 0,143 0,143 100 = 14,3% = 1:24 = 0,042 0,042 100 = 4,2%

Brøk-, desimalog prosentplater 1 = 1:7 = 0,143 0,143 100 = 14,3% = 1:24 = 0,042 0,042 100 = 4,2% Brøk-, desimalog prosentplater = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0,0 0,0 00 =,% = : = 0,0 0,0 00

Detaljer

Kortryllekunst og matematikk.

Kortryllekunst og matematikk. Kortryllekunst og matematikk. Innlevert av 7. trinn, Ulsmåg skole ved Ulsmåg skole (Bergen, Hordaland) Årets nysgjerrigper 201 Kjære leser Nå skal du få lese en rapport om et korttriks og mattematikk.

Detaljer

04.01.2015. Dagsoversikt. Matematikkundervisningen har forandret seg. Hvordan bidra til at dine elever får større ferdigheter i matematikk?

04.01.2015. Dagsoversikt. Matematikkundervisningen har forandret seg. Hvordan bidra til at dine elever får større ferdigheter i matematikk? Hvordan bidra til at dine elever får større ferdigheter i matematikk? Haugalandsløftet 26. januar 2015 Tine Foss Pedersen 4-Jan-15 Dagsoversikt Læring basert på forståelse Ulike måter å regne på basert

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene?

Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene? Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene? Hvor mange tall tror du det er mellom 0 og? Tall og tallforståelse MÅL I dette kapitlet skal du lære om ulike typer tall plassverdisystemet og tall

Detaljer

siffer og tierovergang

siffer og tierovergang siffer og tierovergang Matteverktøy til læring av: matematiske begreper tierovergang addisjon substraksjon multiplikasjon divisjon veilednings og oppgavehefte c o n c e p t u a l l e a r n i n g c o n

Detaljer

Kengurukonkurransen 2012

Kengurukonkurransen 2012 Kengurukonkurransen 2012 «Et sprang inn i matematikken» BENJAMIN (6. 8. trinn) Hefte for læreren Kengurukonkurransen 2012 Velkommen til Kengurukonkurransen! I år arrangeres den for åttende gang i Norge.

Detaljer

Praktisk oppgave i gymsalen.

Praktisk oppgave i gymsalen. Info til lærer Dette heftet inneholder oppgaver som passer å gjøre etter arbeidet med Brann i Matteboken, eller som en aktivitet i løpet av den perioden de arbeider med de andre oppgaveheftene. I aktivitetene

Detaljer

Matematisk julekalender for 8.-10. trinn, 2013

Matematisk julekalender for 8.-10. trinn, 2013 Matematisk julekalender for 8.-10. trinn, 2013 Årets julekalender for 8.-10. trinn består av 9 enkeltstående oppgaver som kan løses uavhengig av hverandre. Alle oppgavene har flere svaralternativer, hvorav

Detaljer

REGEL 1: Addisjon av identitetselementer

REGEL 1: Addisjon av identitetselementer REGEL 1: Addisjon av identitetselementer Addisjon av identitetselementer a + 0 = a x + 0 = x Et identitetselement (nøytralt element) er et element som ikke medfører noen endring når det kombineres med

Detaljer

Gjett tre kort. Symboler. Gode regningsstrategier i addisjon og subtraksjon 08.09.2014. Matematikkundervisningens to dimensjoner

Gjett tre kort. Symboler. Gode regningsstrategier i addisjon og subtraksjon 08.09.2014. Matematikkundervisningens to dimensjoner Gode regningsstrategier i addisjon og subtraksjon Ann-Christin Arnås ann-christin.arnas@gyldendal.no Gjett tre kort Utstyr En kortstokk Regler Et spill for 2 3 spillere eller for en stor gruppe En person

Detaljer

REGNETRAPPA FOR BARNEHAGE OG SKOLE 2012

REGNETRAPPA FOR BARNEHAGE OG SKOLE 2012 REGNETRAPPA FOR BARNEHAGE OG SKOLE 2012 2 INNHOLD Innledning.. s. 3 Regneferdigheter kan læres... s. 4 Antall, rom og form i barnehagen.. s. 6 Plan for antall, rom og form i barnehagen.. s. 7 Overgang

Detaljer

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag 1 Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag Kapittel 1: Innledning Denne veiledningen gir praktiske eksempler på hvordan du som lærer kan arbeide med læreplanene i matematikk fellesfag og matematikk

Detaljer

OVERFLATE FRA A TIL Å

OVERFLATE FRA A TIL Å OVERFLATE FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til overflate... 2 2 Grunnleggende om overflate.. 2 3 Overflate til:.. 3 3 3a Kube. 3 3b Rett Prisme... 5 3c

Detaljer

Hva er matematisk kompetanse?

Hva er matematisk kompetanse? Mona Røsseland Hva er matematisk kompetanse? Norge har nok en gang kommet dårlig ut i undersøkelser som viser elevers kompetanse i matematikk. Vi leter etter årsaker, og vi prøver å finne den riktige veien

Detaljer

Begynneropplæringen i matematikk. 1.-3.trinn 07.03.2012. Dagsoversikt. Tallfølelse

Begynneropplæringen i matematikk. 1.-3.trinn 07.03.2012. Dagsoversikt. Tallfølelse 07.03.2012 Begynneropplæringen i matematikk 1.-3.trinn Tillegskomponenter: Kartleggingsprøver: Halvårsprøve og årsprøve Grublishefte 1-4 og 5-7 Nettsted: www.gyldendal.no/multi Elevoppgaver Lærersider

Detaljer

Oppfatninger av desimaltall

Oppfatninger av desimaltall Oppfatninger av desimaltall Gard Brekke I Nämnaren 22(3) beskrevs KIM-projektet. I denna artikel redovisas hur man kartlägger missuppfattningar hur man diagnostiserar elevers ofullständiga tankar kring

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

Kapittel 10. Sannsynlighetsregning

Kapittel 10. Sannsynlighetsregning Kapittel 10. Sannsynlighetsregning Sannsynlighet handler om å finne ut hvor ofte noe vil skje i en prosess som kan gjentas mange ganger. Kapitlet handler blant annet om dette: Hva er sannsynlighet. Beregne

Detaljer