MULTICOM 112. Muntlig innvirkning A1: Ingen krav

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MULTICOM 112. Muntlig innvirkning A1: Ingen krav"

Transkript

1 MULTICOM 112 Brukerveiledning Formål Denne MULTICOM112 CD-ROM har som mål å hjelpe alarmsentralpersonell med å utvikle grunnleggende språkkunnskaper til det nivået hvor de kan identifisere et fremmende språk (og videresende nødsamtalen til overordnede) eller håndtere nødsamtaler på flere språk og således begynne med nødvendige tiltak) Det lingvistiske nivå av dette treningsmateriell er relatert mot European Reference Frame of Languages (Europeisk Referanse Struktur av Språk). Av hensyn til spesielt behov for alarmsentraler er den identifisert som: Forstå A1: Jeg kan identifisere at den som ringer bruker et språk jeg har lært. Jeg kjenner igjen grunnleggende ord og uttrykk som gjør at jeg forstår den vesentlige informasjon om behovene til den som ringer så lenge den som ringer snakker sakte og tydelig for å sette i gang første respons. A2: Jeg kan forstå vesentlig informasjon om behovene til den som ringer så lenge den som ringer snakker relativt sakte og tydelig og forstår flere detaljer for å sette i gang en passende respons. B1: Jeg kan forstå alle detaljene meddelt av den som ringer selv om ukjente aksenter og uvanlig vokabular eller den følelsesmessige tilstand til den som ringer kan føre til noen vanskeligheter. Muntlig innvirkning A1: Ingen krav A2: Jeg kan kommunisere gjennom enkle og rutinemessige spørsmål som krever kun enkel og direkte utveksling av informasjon og velger passende spørsmål i samsvar med utviklingen av samtalen. Jeg kan bruke enkle uttrykk for å unngå kommunikasjonsproblemer. For eksempel: spørre den som ringer å stave, snakke sakte, gjenta seg (repetere). B1: Jeg kan innvirke helt spontant med den som ringer, styre samtalen og ta raske avgjørelser angående hvilke spørsmål bør stilles og type instruks som bør gis. Tale A1: Jeg kan spørre og svare på enkle spørsmål for å oppnå grunnleggende informasjon om den som ringer. Jeg kan bruke enkle uttrykk og setninger for å bekrefte at hjalp er på vei. A2: Jeg kan bruke flere uttrykk og setninger for å fremkalle nødvendig informasjon om behovet til den som ringer og ytterlige detaljer for å kunne iverksette en passende respons. B1: Jeg kan skaffe alle nødvendige opplysninger som kreves fra den som ringer og kan kommunisere ikke bare informasjon men en følelse av rolig myndighet og kompetanse for å kunne berolige den som ringer. 1

2 SYMBOLER FOR NAVIGERING Informasjon Fremover Tilbake Neste trinn Siste trinn Sakte Rask Lyd Tid Stopp Velg det fremmende språket du ønsker å lære. Ved å klikke på korresponderende område kan du velge fra jobbrelaterte tematiske områder uttale, stave, telle og telefonsamtaler (grunnleggende ferdigheter for personell i alarmsentral) brann, ulykke, medisinsk nødsituasjon og politi (særegenhet ferdigheter for avansert opplæring) Siktet for privat bruk for avansert opplæring er området "spise ute". Testområdet tillater en å sjekke og lagre resultatene av opplæringsforsøkene. 2

3 Kunnskapsområde Uttale Ved å klikke på en enkel bokstav på tastaturet kan en høre tilsvarende uttalelse av et ord som begynner med bokstaven i det fremmende språket. Kunnskapsområde Stave Ved å klikke på en enkel bokstav på tastaturet kan en høre tilsvarende uttalelse på det fremmende språket. Programmet staver ordet i det fremmende språket mens flere bilder vises på skjermen. Oppgaven er å klikke på riktig bilde som korresponderer med ordet som ble stavet. Hvis feil bilde er valgt blir ordet stavet på nytt. Kunnskapsområde Telle Ved å klikke på tall på telefonen sin tallskive en kan lage kardinaltall fra eller ordenstall Du kan høre valgt kardinaltall ved å klikke på knappen under 1-tallet Du kan høre valgt ordenstall ved å klikke på knappen over 0-tallet 3

4 Telletest Programmet leser høyt et ordenstall eller kardinaltall i det fremmede språk. Eleven må skrive nummeret ved å bruke telefonens tallskive med musa. Hvis feil nummer er skrevet, vil programmet lese spørsmålet igjen - inntil riktig nummer er skrevet. Du kan velge å lære ord setninger typiske dialoger - del "ordliste" - del "uttrykk" - underdel "tale" - underdel "forstå" - del "dialoger" Kunnskapsområde "Ordliste" Du kan velge å lære ordlista sortert 1. i følge tematiske underdeler 2. i alfabetisk rekkefølge i ditt eget språk Hvis det tematiske underområde er valgt, vil det lingvistiske nivået som passer til kunnskapsnivået av det fremmende språket er markert ved A1, A2 og B1. 4

5 Trening 1: (Tradisjonell metode) Skrevet ord i ditt eget språk (L1) og ord i det fremmede språket (L2) eller bilder og ord i L2 Trening 2: (GLIEVIS metode) Skrevet ord i ditt eget språk (L1) og ord i det fremmede språket (L2) som har blitt delt (inndelt i små deler) Trening 1: (Tradisjonell metode) Lære nye ord: Ved å klikke på et ord i ditt eget språk (L1) passende ord i det fremmende språket (L2) vises på skjerm og er uttalt høyt av programmet. Du kan velge hvilke som helst ord fra lista og repetere så mange ganger du trenger eller ønsker. Trening 1: (Tradisjonell metode) Teste om nye ord har blitt lært: Du må enten klikke på et ord i ditt eget språk (L1) og finne passende ord i det fremmende språk (L2) eller omvendt. Hvis dette er gjort riktig blir ordet uttalt høyt i L2 og dette paret (uthevd med rød bakgrunn) blir fast (bakgrunnsfarge forandres til grå). Du må ikke følge rekkefølgen visst på skjermen men kan fritt velge ord i L1 eller L2. Trening 1: (Tradisjonell metode) Lære nye ord: Ved å klikke på bildet et passende ord i det fremmende språk (L2) er visst og uttalt høyt av programmet. Du kan velge hvilke som helst bilde fra lista og repetere så mange ganger du trenger eller ønsker. 5

6 Trening 1: (Tradisjonell metode) Teste om nye ord har blitt lært: Du hører ordet i det fremmende språk (L2) og må finne den passende bilde. Hvis dette er gjort riktig er neste ord uttalt høyt i L2. Du kan høre ordet i L2 så ofte du ønsker ved å klikke på høytalersymbolet. Denne prosedyre fortsetter automatisk inntil hele testen er bestått. Teste uttalelsen Ta opp teksten som vises på skjermen. Klikk på det røde merket for å starte opptaket. Klikk på den blå firkanten for å stoppe opptaket. Hvis du klikker på den enkle grønne pilen i midten kan du høre din egen stemme. Hvis du klikker på den doble grønne pilen på høyre siden kan du høre stemmen til en innfødt. Trening 2: (GLIEVIS metode) Skriftlig ord i eget språk (L1) og ord i fremmend språk (L2) som har blitt delt (inndelt i stykker) Trening 2: (GLIEVIS metode) Rask gjenkjennelse - Først er ordet fremvist i L1. 6

7 Trening 2: (GLIEVIS metode) Rask gjenkjennelse - Så er ordet uttalt høyt i L2 og fremvist delt i stavelsen. Trening 2: (GLIEVIS metode) Rask gjenkjennelse - Til slutt er ordet fremvist i L1 sammen med en del bokser som representerer stavelsen av ordet I L2 og inneholder nummeret av tegn i stavelsen. - I en stor sirkel et nummer er fremvist; oppgaven er å klikke på tilsvarende tegn i ordet i L2 fremvist i de nederste boksene. Trening 2: (GLIEVIS metode) Deling - Et ord er fremvist i både L1 og L2. - Også en del tomme bokser som representerer tegn i ordet i L2 er vist. - Oppgaven er å fylle boksene med de passende nummer av tegn som korresponderer med stavelsen av ordet i L2. Programmet viser alltid riktig svaret. Trening 2: (GLIEVIS metode) Teste - Et ord er fremvist i L1 - Under finner du en del bokser en av dem er merket rød. Disse boksene representerer bokstavene i ordet i L2. - Oppgaven er å vise hvilke tegn korresponderer med det fargete merket ved å klikke på en passende boks på nederste linje. 7

8 Teste om nye ord har blitt lært: Du må klikke enten på et ord i ditt eget språk (L1) og finne det passende ordet i det fremmende språket (L2) eller omvendt. Hvis dette er gjort riktig ordet vil blir utalt høyt i L2 og dette paret (uthevd med rødt bakgrunn) blir fast (bakgrunnsfargen forandres til grå). Du må ikke følge rekkefølgen visst på skjermen men kan fritt velge ord i L1 eller L2. Kunnskapsområde uttrykk" underområde tale underområde forstå Velg det tematiske område av uttrykk ved å klikke på et passende tema i lista. Det lingvistiske nivået passende til kunnskapsnivået av det fremmende språk er anvist ved A1, A2 og B1 Lære uttrykk Uttrykk trenes ved en øvelse som heter koding som inneholder følgende sekvens av treningsaktiviteter: - du kan høre uttrykket i L1 og etterpå i det fremmende språket i L2. - uttrykket er fremvist i L2 med ord delt i stavelser. 8

9 Så vises et prikkmønster av uttrykket. En prikk er merket med et spørsmålstegn og du må merke bokstaven som mangler ved å klikke på den i ruten i nederste del av skjermbilde. Dette programmet viser alltid riktig svar. Teste om uttrykk har blitt lært. Du hører uttrykket i det fremmende språket. Fire uttrykk fremvises i ditt eget språk. Du må klikke på det korresponderende området av den teksten du har hørt. Dette programmet viser alltid riktig svar. 9

10 Teste uttalelse Ta opp teksten som er fremvist på skjermen. Klikke på det røde merket for å starte opptaket. Klikk på den blå firkanten for å stoppe opptaket. Hvis du klikker på den enkle grønne pilen i midten kan du høre din egen stemme. Hvis du klikker på den doble grønne pilen på høyre siden kan du høre stemmen til en innfødt. Kunnskapsområde "Dialoger" Du kan velge å lære - ordene i dialogen - uttrykk brukt i dialogen (enten uttalt eller forstått) - å huske deler av dialogen - teste om du forstår nøkkelinformasjon i dialogen Rask gjenkjennelse - Første ordet er fremvist i L1. - Så uttales ordet høyt i L2 og fremvist i delt stavelse. - Til slutt vises ordet i L1 sammen med flere bokser som representerer stavelsen i L2 og inneholder antall bokser som representerer bokstavene i ordet. - I den store sirkelen et tall er vist; oppgaven er å klikke på korresponderende tegn av ordet i L2 fremvist på nederst del av skjermen. 10

11 Deling - Et ord er fremvist i både L1 og L2. - Også flere tomme bokser som representerer bokstaver i ordet i L2 er vist. - Oppgaven er å fylle boksene med passende nummer av bokstaver som korresponderer med bokstavene i ordet i L2. Programmet viser alltid riktig svar. Teste - Et ord er fremvist i L1 - Under ordet finner du flere bokser en av dem er merket rød. Disse boksene representerer bokstavene i ordet i L2. - Oppgaven er å vise hvilke tegn korresponderer med det fargete merket ved å klikke på en passende boks på nederste linje. Teste om nye ord har blitt lært: Du må klikke enten på et ord i ditt eget språk (L1) og finne det passende ordet i det fremmende språket (L2) eller omvendt. Hvis dette er gjort riktig blir ordet uttalt høyt i L2 og dette paret (uthevd med blå bakgrunn) blir fast (bakgrunnsfargen forandres til grå). Du må ikke følge rekkefølgen fremvist på skjermen men kan velge fritt et ord i L1 eller L2. Teste om nye ord-par har blitt lært: Du må klikke enten på et ord i ditt eget språk (L1) og finne det passende ord-paret I det fremmende språket (L2) eller omvendt. Hvis dette er gjort riktig blir ordet uttalt høyt i L2 og dette tripple treffet (uthevd med blå bakgrunn) blir fast (bakgrunnsfargen forandres til grå). Du må ikke følge rekkefølgen fremvist på skjermen men kan velge fritt et orde i L1 eller L2. 11

12 Ord plassering Du hører en del av dialogen mellom en operatør og den som ringer mens teksten vises på skjerm samtidig i forskjellige farger. I den nederste delen av skjermen en del av dialogen (1 eller 2 ord) er vist. Oppgaven er å klikke på korresponderende setning. Hvis dette er gjort feil, repeterer teksten inntil oppgaven er gjennomført riktig. Forståelsestest Du hører en fremmendspråklig dialog mellom en operatør og den som ringer. I de fremviste mappene må den passende plassering i eget språk klikkes på. Etter å ha klikket på OK-knappen programmet markerer riktig treff. Ved feil valg blir testen repetert men med annet data. PRØVE Logg inn Skrive inn - ditt navn - et passord Etter å ha startet denne delen identifiserer programmet bruker ved navn og passord. Husk å notere passordet ditt! 12

13 Du kan velge å teste - din kunnskap av ord - din forståelse av dialoger - din kunnskap å uttale setninger ved å klikke på korresponderende knapp. Etter du har gjort ditt valg kan du videre velge det tematiske området av testen og det lingvistiske nivå ved å klikke på det passende felt. Testresultantene er vises automatisk og kan lagres etterpå. Test resultantene vises ved å klikke på passende symbol. 13

14 14 TEST

Lingua Studio - veiledning

Lingua Studio - veiledning Lingua Studio - veiledning Lingua Studio - veiledning 1 Oppstart 1.1 VIKTIG INFORMASJON FØR DU BEGYNNER Å ARBEIDE MED LINGUA STUDIO 4 1.2 1.3 Dette bør du vite om lyd og mikrofon 6 Dette bør du vite om

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

Widgit Go Brukerveiledning For ipad ver. 1.1

Widgit Go Brukerveiledning For ipad ver. 1.1 Brukerveiledning For ipad ver. 1.1 www.hargdata.se Norsk versjon: Normedia AS www.normedia.no Innhold 1. Introduksjon til 4 1.1 Hovedtrekkene i 5 2. Talestøtte 5 2.1 Bruk av talesyntese 5 3. Starte 3.1

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Klar, ferdig, norsk! tar utgangspunkt i Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter.

Klar, ferdig, norsk! tar utgangspunkt i Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. BRUKERVEILEDNING Innhold Innledning... 3 Tekniske krav... 3 Å komme i gang... 4 Pålogging... 4 Registrering av nye brukere... 5 Glemt passord... 5 Snarvei til påloggingssiden... 6 Struktur... 7 Menyene...

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Lær å lese. Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER

Lær å lese. Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER Lær å lese Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER 1 Det begynner hjemme Tekst: Liv Engen Før var det vanlig å si: Vi holder igjen så godt vi kan. Leseopplæring får være skolens jobb. Slik er det

Detaljer

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014 BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2.5.2 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BRUKERSTØTTE... 3 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 4 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 5 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

OpenOffice.org Regneark

OpenOffice.org Regneark OpenOffice.org Regneark Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Calc Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Innledning til opplæringsmodulen Vi reiser kollektivt: Buss, tog, T-bane, trikk

Innledning til opplæringsmodulen Vi reiser kollektivt: Buss, tog, T-bane, trikk Innledning 1 Innledning til opplæringsmodulen Vi reiser kollektivt: Buss, tog, T-bane, trikk Denne læringsmodulen om kollektivtransport er utviklet for personer som arbeider med innvandrere. Læringsmodulen

Detaljer

Agility Brukerveiledning

Agility Brukerveiledning 1 Agility Brukerveiledning Introduksjon... 3 Registrering av Stevne Informasjon... 4 Registrering av Klasser... 6 Knappene på venstre side... 6 Registrering av Ekvipasjer... 7 Navigering... 7 Opprykk...

Detaljer

Lightwriter SL40 Connect

Lightwriter SL40 Connect Lightwriter SL40 Connect Brukerveiledning SL40 CONNECT dedicated to communication Dette er en bruksanvisning for Lightwriter SL40 Connect. OppDateringer og tillegg finner du på nettsiden vår: http://www.toby-churchill.com

Detaljer

Veileder i hvordan lære å lese og å oppnå bedre leseferdigheter med «Tempolex bedre lesing»

Veileder i hvordan lære å lese og å oppnå bedre leseferdigheter med «Tempolex bedre lesing» Veileder i hvordan lære å lese og å oppnå bedre leseferdigheter med «Tempolex bedre lesing» Du sitter foran datamaskinene og har som mål å starte opp med øving med «Tempolex bedre lesing». Hvor starter

Detaljer

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren...

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren... Innholdsfortegnelse 1. AGRESSO BROWSER... 1 1.1 START AV BROWSER... 2 1.1.1 Browserens skillekort... 3 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3 1.1.3 Velg kolonner til browseren... 5 1.1.4 Legg til felt... 5

Detaljer

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord Brukerveiledning Gjelder ved betjening med mobiltelefon og modem Innhold 1 Om Web-basert sentralbord... 4 1.1 Innlogging... 4 1.2 Før bruk av kalenderintegrasjon...

Detaljer

Bruksanvisning. Innhold

Bruksanvisning. Innhold DiabetesDagboken 1 2 Bruksanvisning Innhold Introduksjon... 5 Hurtigveiledning... 7 Aktivitet... 8 Blod... 10 Mat... 11 Mål... 12 Info... 14 Detaljert bruksanvisning... 16 Hovedmeny... 16 Sikkerhetskopi...

Detaljer

Installering og bruk av Hot Potatoes 6

Installering og bruk av Hot Potatoes 6 Installering og bruk av Hot Potatoes 6 Av Kjetil Østereng, allmennlærerstudent Avdeling for lærerutdanning Høgskolen i Østfold Sist revidert 1. oktober 2006 1 Innholdsfortegnelse Installering og bruk av

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

OpenOffice.org Tekstbehandling

OpenOffice.org Tekstbehandling OpenOffice.org Tekstbehandling Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Writer Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum

Detaljer

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013 Brukerveiledning Sist oppdatert: August 2013 Innhold Om VOKAL Oppdatert august 2013 1 Roller og rettigheter i systemet 3 Hvordan endre passord 5 Support 7 Lærer registrering og visning Kartlegging 9 Hvordan

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Supernova Skjermleser/skjermforstørrer versjon 9.0

Supernova Skjermleser/skjermforstørrer versjon 9.0 Supernova Skjermleser/skjermforstørrer versjon 9.0 for Microsoft Windows Operativ System Opphavsrett 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Communicate: SymWriter

Communicate: SymWriter Communicate: SymWriter Brukerveiledning med kom i gang guider. Vennligst skriv ned lisensnummeret ditt. Du kan få bruk for det senere. Når du registrerer produktet, vennligst skriv inn din epost adresse

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VER S JO N 2, R E V. 1 Innledning... 2 Endringer fra versjon 1 (skoleåret 2011/2012)... 4 Tekniske spesifikasjoner... 5 Tilleggskrav for kjøring

Detaljer