Begynneropplæringen i matematikk trinn Dagsoversikt. Tallfølelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Begynneropplæringen i matematikk. 1.-3.trinn 07.03.2012. Dagsoversikt. Tallfølelse"

Transkript

1 Begynneropplæringen i matematikk 1.-3.trinn Tillegskomponenter: Kartleggingsprøver: Halvårsprøve og årsprøve Grublishefte 1-4 og 5-7 Nettsted: Elevoppgaver Lærersider Oppgavegenerator Multi Smarte Tavler 1-4 Multi Smartbok 5 Parallellbøker Foreldrebok Mona Røsseland Dagsoversikt Teller elevene dine på fingrene? Hvordan hjelpe dem til å utvikle gode regnestrategier? Det er ikke tilstrekkelig med pugging uten fokus på forståelse og gode strategier. Å utvikle gode strategier fører til at elevene får effektive måter å bruke kjente fakta når de skal regne mer ukjente fakta. Tallfølelse Utstyr: Små steiner, bønner eller andre ting La alle elevene få hver sin stein i hånden. Gå deretter rundt med en gjennomsiktig boks hvor alle legger sin stein oppi. Hvor mange steiner er det i boksen nå? Ta deretter fram en lik boks med et annet antall steiner i. Elevene skal nå gjette hvor mange steiner det er i denne boksen. La dem sammenlikne de to boksene. På dette tidspunktet er det lurt å snakke om forskjellen på vill gjetning og matematisk gjetning. Alle elevene skriver opp sitt forslag på en lapp sammen med navnet sitt. Lappene henges på tavlen slik at vi kan studerer forslagene. Har noen elever gjettet likt? Hvem har gjettet flest? Hvem har det laveste anslaget? Gjennom denne samtalen får lærer vite mye om elevenes 7-Mar-12 tallforståelse. 6 1

2 Tallstige Hver elev har sin egen stige (6 ruter). Slå to terninger etter tur og sett dem sammen til et tosifret tall. Plasser tallet i en ledig rute i stigen. NB! Tallene skal stå i stigende rekkefølge. Hvis det ikke går, må eleven stå over. Vinner er den som først får full stige. Hvorfor bruke ulike presentasjonsformer i matematikkundervisningen? Mange elever får problemer med matematikk, og det vil selvsagt være mange årsaker til dette, men en av grunnene kan være en for tidlig abstraksjon av matematiske ideer. I forskning finner vi gjentatte påstander om at for tidlig vekt på algoritmisk læring vil resultere i en manglende evne til å internalisere, operasjonalisere og bruke matematiske begreper på en hensiktsmessig måte. 7-Mar-12 8 Formell notation er toppen av et isfjell Bedre hjelp og tilpasning med varierte uttrykksformer Konkret Halvkonkret -Tegninger -Bilder Halvabstrakt -Ikoner - Stiliserte bilder Abstrakt -Symboler Det vesentlige er utvikling Hva er tallforståelse? Konkreter Bilder Ikoner Symboler Telling Lineær tallmodell Grupperingsmodell Fakta 2

3 Overordnet begrep Tall En tier og seks enere 2a, kap 1, verktøy Partall Begrepet 16 Etter 15 Før 17 Eksempel Eksempel Eksempel Grupperingsmodell = Et viktig element i tallforståelse er at elevene får erfaring med hvordan vi grupperer og deler opp grupper i posisjonssystemet. For å lette telling av større mengder er det svært gunstig å gruppere Mar Mar Lineær tallmodell 1 b, kap 9 Arbeid med tallinje vil gi elevene en rikere tallforståelse Barna får et godt verktøy for å orientere seg i tallrekken: De kan diskutere tallenes relative plassering, se sammenhenger mellom tallene, erfare hvordan tall kan deles opp og beskrives Den lineære modellen styrker hoderegningen Alternativer: Perlesnor, målebånd, tallrekke på veggen, tallinje med tall, tom tallinje 7-Mar

4 Teller de på fingrene? Er automatisering det samme som pugging og drilling av fakta, eller er det noe annet som må være i spill også? Det er ikke tilstrekkelig med pugging uten fokus på forståelse og gode strategier. Å utvikle gode strategier fører til at elevene får effektive måter å bruke kjente fakta når de skal regne mer ukjente fakta. For eksempel kan elevene når de skal legge sammen 5+7, bruke kjente fakta 5+5 og så legge til 2. Hjelp til å utvikle gode regne- strategier Å lære å dekomponere og sette sammen igjen tall på fleksible måter er et viktig steg i elevenes utvikling av effektive regnestrategier. 7-Mar Oversikt over ulike regnestrategier tall - Eks: 8; i 5 og 3, 28; i 20 og 8 Se sammenhengen mellom addisjon og subtraksjon Dobling og en mer eller en mindre - eks = 16, er en mer Gå om hele tiere = = Regne på tallinje tallene 1 b, kap 8, side Strategi: tall 2a, kap 6, s Ulike tallkombinasjoner Utstyr: centikuber/tellebrikker, A4-ark, kladdebok 7-Mar

5 Utstyr Mange terninger Gode venner 3a, kap 2, s ; 3.trinn Regler Spilleren kaster alle terningene og samler terningene i sjuervenn-par. De som ikke kan samles til sjuervenner, blir ikke regnet med. Spilleren får ett poeng for hvert sjuervenn-par han har laget. Spilleren med flest poeng etter et visst antall runder eller etter avtalt tid, er vinneren. 3b, kap 11, s. 34 ; 3.trinn Elevsidene 1.trinn Elevsidene 2.trinn Elevsidene 2.trinn 5

6 Elevsidene 2.trinn Elevsidene 3.trinn Spill: Mesterhjerne Elevene spiller sammen i par. Dette spillet tilsvarer Mastermind. Den ene eleven velger et tresifret tall og skriver dette på en lapp som den andre ikke ser. Ingen av sifrene bør være like, altså ikke 115, 212, 333 osv. Den andre eleven finner ut hvilket tall det er ved å gjette flere ganger. For hvert forsøk skal den første eleven fortelle hvor mange sifre det er som er riktige og hvor mange sifre det er som er på riktig plass. NB! Eleven skal ikke si hvilket siffer som er riktig, kun antallet. Det er lurt å føre forslag og tilbakemeldinger i en tabell. Eksempel: Først gjetter spilleren 620. Alle tre sifrene er gale, så en skriver 0 både for siffer og plass. Så gjetter han er riktig siffer, men det står på feil plass. Skriv 1 under Siffer, og 0 under Plass. På det tredje forsøket gjetter elevene 345. De tror åpenbart at det er 5- sifferet fra 517 som er riktig. I 345 er 4 riktig, men på feil plass, det blir 1 og 0. Doblingene: Forskning viser at elevene gjerne lærer seg doblingen fort, og dette kan vi utnytte til å bruke i regnestykker nær opp til, som 6+7, 4+3 osv. Visualisering av dobling og pluss en, minus en 2b, verktøy til dobling 6

7 Dobling Elevoppgaver 2b, kap 9 Bingo med dobling Fyll ut et bingobrett med tallene fra 7-19 Lærer spinner en spinner med tallene 4-9, eller bruker en terning, det 1 gir 7, 2 gir 8 og 3 gir 9. Lærer sier tallet på terningen, samt en av disse tre kommandoene: - dobbelt - dobbelt pluss 1 - dobbelt minus 1 Elevene krysser ut det tallet som blir svaret. Ett tall om gangen Tierkombinasjonene: Tierrammen Elever som har automatisert tiervennene kan utnytte dette i regnestykker nær opp til, som 4+7, samt alle addisjonsstykker der 9 er en addend. Er en visualisering hvordan en kan dele opp tallene i ulike mengder. 4 og 3 er 7 og tre tomme ruter i en ramme er 10-3 er 7. Det viser seg at når elevene kan disse to, dobling og tierkombinasjonene, så kan de utlede svarene på nesten alle de andre regnestykkene i addisjonstabellen. Fisketur etter tiervennene Utstyr: spillekort, minus bildekortene. Ess er med og teller 1. i tiere og enere. 2a, kap 2, s.38, 39 og 40 Hver spiller får 5 kort. Så skal de etter tur spørre etter ett kort. Når de får to kort som til sammen er ti har de et par. Dersom en spiller har 3, kan han spørre etter 7. Har motspilleren 7 gir han det fra seg. Har han ikke kortet, sier han Gå å fisk og da må spilleren som spurte trekke et kort fra bunken i bordet. Spillet er ferdig når det ikke er flere kort i bunken. Vinneren er den med flest par. Strategi: Fylle opp en tier, dvs bruke tiervennene. 7

8 Gå om tiervennene, dvs fylle opp hel tier 2a, kap 6, s Gå om tiervenner; minus 2a, kap 6, s Strategi; regne på tallinje Hoppe (telle) med ti om gangen Strategi; regne på tallinje Gå via tiervenner 8

De fire regningsartene

De fire regningsartene De fire regningsartene Det går ikke an å si at elevene først skal ha forstått posisjonssystemet, og deretter kan de begynne med addisjon og subtraksjon. Dette må utvikles gradvis og om hverandre. Elevene

Detaljer

Hva er god matematikkundervisning? Mona Røsseland www.fiboline.no Tilleggskomponenter: Nye digitale kartleggingsprøver: Halvårsprøve og årsprøve Grublishefte 1-4 og 5-7 Oppdragsboka Nettsted: www.gyldendal.no/multi

Detaljer

04.01.2015. Dagsoversikt. Matematikkundervisningen har forandret seg. Hvordan bidra til at dine elever får større ferdigheter i matematikk?

04.01.2015. Dagsoversikt. Matematikkundervisningen har forandret seg. Hvordan bidra til at dine elever får større ferdigheter i matematikk? Hvordan bidra til at dine elever får større ferdigheter i matematikk? Haugalandsløftet 26. januar 2015 Tine Foss Pedersen 4-Jan-15 Dagsoversikt Læring basert på forståelse Ulike måter å regne på basert

Detaljer

Forfatterne bak Multi:

Forfatterne bak Multi: Multi i praksis Tilpasset opplæring Forfatterne bak Multi: Bjørnar Alseth Universitetet i Oslo Henrik Kirkegaard, Flisnes skole, Ålesund Mona Røsseland, Matematikksenteret Gunnar Nordberg, Høgskolen i

Detaljer

Hvordan lykkes med tilpasset undervisning?

Hvordan lykkes med tilpasset undervisning? Hvordan lykkes med tilpasset undervisning? Mona Røsseland Doktorgradsstipendiat Universitetet i Agder www.fiboline.no Oversikt 10-11.30: Makronivå: Hva er god matematikkundervisning og hvordan legger det

Detaljer

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Regler for: getsmart Kids - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

Vi anbefaler at elevene blir introdusert for likninger via en praktisk problemstilling. Det kan for eksempel være:

Vi anbefaler at elevene blir introdusert for likninger via en praktisk problemstilling. Det kan for eksempel være: Likninger og algebra Det er større sprang fra å regne med tall til å regne med bokstaver enn det vi skulle tro. Vi tror at både likninger og bokstavregning (som er den algebraen elevene møter i grunnskolen)

Detaljer

Anne-Lise Gjerdrum Espen Skovdahl. Tusen millioner. Bokmål

Anne-Lise Gjerdrum Espen Skovdahl. Tusen millioner. Bokmål Anne-Lise Gjerdrum Espen Skovdahl Tusen millioner B Lærerens bok Bokmål Til læreren Ny utgave fra og med 011 Den nye utgaven av Tusen millioner gir elever og lærere de verktøyene de trenger for å nå kompetansemålene

Detaljer

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Her finner du tre oppgavesider med instrukser som har samme format som oppgavesidene i kartleggingsprøven. Ved å gjøre disse sidene i klasserommet

Detaljer

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag 1 Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag Kapittel 1: Innledning Denne veiledningen gir praktiske eksempler på hvordan du som lærer kan arbeide med læreplanene i matematikk fellesfag og matematikk

Detaljer

Skisse av den ideelle læreplan i matematikk

Skisse av den ideelle læreplan i matematikk ved Anita Valenta, Mona Nosrati, Roberth Åsenhus og Kjersti Wæge Skisse av den ideelle læreplan i matematikk Formål med faget Matematikk er en del av den globale kulturarven vår. Mennesket har til alle

Detaljer

Tallregning Vi på vindusrekka

Tallregning Vi på vindusrekka Tallregning Vi på vindusrekka Addisjon... 2 Addisjon: Oppstilling... 3 Addisjon med minnetall... 4 Addisjon med desimaltall... 5 Subtraksjon... 6 Subtraksjon uten låning... 7 Subtraksjon med låning...

Detaljer

siffer og tierovergang

siffer og tierovergang siffer og tierovergang Matteverktøy til læring av: matematiske begreper tierovergang addisjon substraksjon multiplikasjon divisjon veilednings og oppgavehefte c o n c e p t u a l l e a r n i n g c o n

Detaljer

Tall Vi på vindusrekka

Tall Vi på vindusrekka Tall Vi på vindusrekka Tall og siffer... 2 Dekadiske enheter... 3 Store tall... 4 Avrunding... 5 Tverrsum... 8 Partall og oddetall... 9 Primtall... 10 Sammensatte tall... 11 Faktorisering... 13 Negative

Detaljer

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

Nasjonale prøver 18.09.2013

Nasjonale prøver 18.09.2013 Nasjonale prøver 18.09.2013 Veiledning til lærere Regning 8. og 9. trinn. Del 2 Bokmål Innhold Hvordan bruke resultatene i undervisningen?... 3 Oversikt over oppgavene til nasjonal prøve i regning 2013...

Detaljer

Kunnskap om posisjonssystemet

Kunnskap om posisjonssystemet Elisabet Lindland Kunnskap om posisjonssystemet sammenheng med leseferdighet? Kunnskap om posisjonssystemet ser ut til å være essensielt i elevenes kunnskap om matematikk, [5]. I addisjon, subtraksjon,

Detaljer

Nye læreplaner, nye utfordringer!

Nye læreplaner, nye utfordringer! Oversikt Nye læreplaner, nye utfordringer! Mona Røsseland Nasjonalt senter for matematikk i Opplæringen Leder i LAMIS Lærebokforfatter, MULTI Ny læreplan, nye utfordringer for undervisningen i matematikk

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

i praksis: Matematikk på 1.-4. trinn En filmbasert ressurspakke for internopplæringen i grunnskolen side

i praksis: Matematikk på 1.-4. trinn En filmbasert ressurspakke for internopplæringen i grunnskolen side : Matematikk på 1.-4. trinn En filmbasert ressurspakke for internopplæringen i grunnskolen side Innhold I praksis: Matematikk på 1.-4. trinn er en filmbasert flermedie-pakke med til sammen 47 filmer. Alle

Detaljer

Årsplan i matematikk - 1. klasse 2014-2015

Årsplan i matematikk - 1. klasse 2014-2015 Antall timer pr : 4 timer Lærere: Ida Nystuen Askjer og Elise G. Solberg Læreverk: Multi Gyldendal Grunnbok 1A og 1B + Oppgavebok 1 Nettstedet: www.gyldendal.no/multi Årsplan i matematikk - 1. klasse 2014-2015

Detaljer

Økt tallforståelse gjennom fokus på strukturerte mengder? Et kvasi-eksperiment med tre elever i tredje klasse.

Økt tallforståelse gjennom fokus på strukturerte mengder? Et kvasi-eksperiment med tre elever i tredje klasse. Masteroppgave Økt tallforståelse gjennom fokus på strukturerte mengder? Et kvasi-eksperiment med tre elever i tredje klasse. Forfatter: Elisa Ljøkjell Ervik Veileder: Per Frostad Trondheim, Februar 2014

Detaljer

Hva er matematisk kompetanse?

Hva er matematisk kompetanse? Mona Røsseland Hva er matematisk kompetanse? Norge har nok en gang kommet dårlig ut i undersøkelser som viser elevers kompetanse i matematikk. Vi leter etter årsaker, og vi prøver å finne den riktige veien

Detaljer

småskoletrinnet mellomtrinnet ungdomstrinnet videregående skole

småskoletrinnet mellomtrinnet ungdomstrinnet videregående skole Det er en stor glede å presentere dette temanummeret som for det meste er viet spill og matematikk. Jeg har lagt vekt på å lage det slik at lærere eller lærerutdannere skal kunne bruke det direkte i undervisningen.

Detaljer

MATEMATIKK I BARNEHAGEN

MATEMATIKK I BARNEHAGEN MATEMATIKK I BARNEHAGEN Idéhefte og erfaringer fra et kompetansehevingsprosjekt 8 NASJONALT SENTER FOR MATEMATIKK I OPPLÆRINGEN www.matematikksenteret.no Karen Omland og Gerd Åsta Bones MATEMATIKK I BARNEHAGEN

Detaljer

Tall og algebra Vg1 og Vg2

Tall og algebra Vg1 og Vg2 side 1 Tall og algebra Vg1 og Vg2 Veiledningen fordeler kompetansemålene i hovedområdet tall og algebra på tre gjennomgående emner: tallforståelse, de fire regneartene og algebra. Veiledningen tar også

Detaljer

REGNETRAPPA FOR BARNEHAGE OG SKOLE 2012

REGNETRAPPA FOR BARNEHAGE OG SKOLE 2012 REGNETRAPPA FOR BARNEHAGE OG SKOLE 2012 2 INNHOLD Innledning.. s. 3 Regneferdigheter kan læres... s. 4 Antall, rom og form i barnehagen.. s. 6 Plan for antall, rom og form i barnehagen.. s. 7 Overgang

Detaljer

Den blokkerende misoppfatning

Den blokkerende misoppfatning Den blokkerende misoppfatning Olav Nygaard og Anja Glad Zernichow Vi vet alle at dersom det sitter en propp i et rør, så kan ikke vannet renne gjennom det. Lengden på proppen betyr ingenting for dens evne

Detaljer

Praktisk oppgave i gymsalen.

Praktisk oppgave i gymsalen. Info til lærer Dette heftet inneholder oppgaver som passer å gjøre etter arbeidet med Brann i Matteboken, eller som en aktivitet i løpet av den perioden de arbeider med de andre oppgaveheftene. I aktivitetene

Detaljer

Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design?

Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design? Mona Røsseland Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design? Det å innlemme emnet teknologi og design (T&D) i matematikkundervisningen innebærer en rekke utfordringer. Emnet er ikke et eget fag

Detaljer