LOKAL LÆREPLAN Matte Trinn 1-7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOKAL LÆREPLAN Matte Trinn 1-7"

Transkript

1 LOKAL LÆREPLAN Matte Trinn 1-7 Drammen kommune side 1

2 1. trinn Periodeplan 1 Kompetansemål Tal Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: telje til 100, dele opp og byggje mengder opp til 10, setje saman og dele opp tiargrupper opp til 100 og dele tosifra tal i tiarar og einarar gjere overslag over mengder, telje opp, samanlikne tal og uttrykkje talstorleikar på varierte måtar utvikle, bruke og samtale om varierte reknestrategiar for addisjon og subtraksjon av tosifra tal og vurdere kor rimelege svara er Måling Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: nemne dagar, månader og enkle klokkeslett Statistikk Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: samle, sortere, notere og illustrere data med teljestrekar, tabellar og søylediagram og samtale om prosessen og kva illustrasjonane fortel om datamaterialet Drammen kommune side 2

3 Læringsmål Tall Eleven skal kunne: telle, bygge og dele opp mengder fra 0-5 skrive tallsymbolene fra 0-5 gjenkjenne tallsymbolene opp til 10 telle opp til 40 og ned fra 20 Måling Eleven skal kunne: nevne dager og måneder Matematiske tekster Eleven skal kunne: bruke preposisjoner for å beskrive hvordan noe er i forhold til hverandre bruke sammenligningsord som beskriver og sammenligner størrelser Statistikk Eleven skal kunne: Drammen kommune side 3

4 sortere og illustrere enkle data med tellestreker Kjennetegn på måloppnåelse Læringsmål Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Tall Telle mengder fra 0-5 Telle og bygge mengder fra 0-5 Telle, bygge og dele opp mengder fra 0-5 Telle, bygge og dele opp mengder fra 0-5 Skrive tallsymbolene fra 0-5 Synliggjøre tallene fra 0-5 som en mengde, Skrive symbolene for tallene fra 0-5 Skrive alle tallsymbolene fra 0-5 korrekt f. eks.: (med enkelte unøyaktigheter som f.eks. speilvendte tall og feil rekkefølge) Prikker og tellestreker Gjenkjenne tallsymbolene opp til 10 Gjenkjenne halvparten av tallene fra 0-10 Gjenkjenne over halvparten av tallene fra 0-10 Gjenkjenne alle tallene fra 0-10 Telle opp til 40 og ned fra 20 Telle i felleskap/ kortelling opp til 40 og ned fra 20 Telle opp til 40 og ned fra 20 med støtte Telle på egen hånd opp til 40 og ned fra 20 (klare f.eks. å telle videre når man står fast på et tall) Drammen kommune side 4

5 Måling Vite hvor mange dager det er i en uke Navnene på alle ukedagene Navnene på alle ukedagene i rekkefølge Nevne dager og måneder Navnene på noen av ukedagene Vite hvilken måned vi er i nå Matematiske tekster Bruke preposisjonene: Bruke preposisjonene: Bruke preposisjonene: Bruke preposisjoner for å beskrive hvordan noe er i forhold til hverandre før, etter, bak, foran, under, over, i og på, for å beskrive hvordan noe er i forhold til hverandre, før, etter, bak, foran, under, over, i, på, til, av og fra, for å beskrive hvordan noe er i forhold til hverandre, før, etter, bak, foran, under, over, i, på, til, av, fra, langs, mot, mellom, gjennom og blant, for å beskrive hvordan noe er i forhold til hverandre «Etter tallet 3 kommer tallet 4» «Jeg står i midten av sirkelen» «3 av 7 brikker er blå» «Vi skriver fra venstre mot høyre» «Blant alle brikkene var 4 røde» «Linja går gjennom to av hjørnene i firkanten» «Fra døra til gangen gikk jeg 8 skritt» Bruke sammenligningsord som beskriver og sammenligner størrelser Bruke begrepspar som: kort - lang lett - tung smal - bred mest - minst Bruker begrepspar som: lite - mye lavest - høyest liten - stor tynt - tykt Bruke gradering av sammenligningsord som: stor - større - størst liten - mindre - minst, for å beskrive en rekkefølge for å sortere materiale først - sist Drammen kommune side 5

6 begynnelsen - slutten Beskrive mengder med ordene ingen, få, mange, like mange og alle størst - minst høyre - venstre, for å sortere materiale Statistikk Sortere og illustrere enkle data med tellestreker Samle og sortere objekter, etter ulike egenskaper (farge, form, lengde, tyngde, størrelse, antall ) Bruke én-til-én-korrespondanse ved telling Gruppere tellestreker i 5 ved telling av større mengder Foreta opptelling ved hjelp av tellestreker Sammenligne og sortere mengder etter antall Uttrykke antall med tall Uttrykke antall med tellestreker Bruke begrepene færrest, flest og like mange Argumentere for valg ved kategorisering av objekter etter egenskaper Fortelle hva man har gjort når man har sortert Sortere etter lengde med begrepspar som lav - høy og kort -lang Fortelle hvilke kriterier man har brukt for sortering. Drammen kommune side 6

7 1. trinn Periodeplan 2 Kompetansemål Tal Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: telje til 100, dele opp og byggje mengder opp til 10, setje saman og dele opp tiargrupper opp til 100 og dele tosifra tal i tiarar og einarar bruke tallinja til berekningar og til å vise talstorleikar gjere overslag over mengder, telje opp, samanlikne tal og uttrykkje talstorleikar på varierte måtar doble og halvere utvikle, bruke og samtale om varierte reknestrategiar for addisjon og subtraksjon av tosifra tal og vurdere kor rimelege svara er Geometri Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: Drammen kommune side 7

8 kjenne att og beskrive trekk ved enkle to- og tredimensjonale figurar i samband med hjørne, kantar og flater og sortere og setje namn på figurane etter desse trekka Måling Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: nemne dagar, månader og enkle klokkeslett kjenne att norske myntar og setlar opp til 100 og bruke dei i kjøp og sal Læringsmål Tall Eleven skal kunne: telle, bygge og dele opp mengder fra 0-10 skrive tallsymbolene fra 0-10 gjenkjenne tallsymbolene opp til 15 telle opp til 50 og ned fra 30 Sette sammen og dele opp tall mellom 0-10 (tiervenner) plassere mengder og tall på tallinja finne nabotall fra 0-10 doble mengder og tall opp til 5 Geometri Eleven skal kunne: gjenkjenne og beskrive egenskaper til vanlige to- og tredimensjonale former Måling Drammen kommune side 8

9 Eleven skal kunne: nevne dager og måneder gjenkjenne norske mynter og sedler opp til 100 Matematiske tekster Eleven skal kunne: bruke preposisjoner for å beskrive hvordan noe er i forhold til hverandre bruke ord som beskriver og sammenligner størrelse bruke ord som beskriver og sammenligner tid Kjennetegn på måloppnåelse Læringsmål Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Tall Telle, bygge og dele opp mengder fra 0-10 Telle mengder fra 0-10 Telle og bygge mengder fra 0-10 Telle, bygge og dele opp mengder fra 0-10 Skrive tallsymbolene fra 0-10 Synliggjøre tallene fra 0-10 som en mengde, Skrive symbolene for tallene fra 0-10 med enkelte unøyaktigheter, som f.eks. speilvendte tall og feil rekkefølge Skrive alle tallsymbolene fra 0-10 korrekt f. eks. prikker og tellestreker Gjenkjenne tallsymbolene opp til 15 Gjenkjenne halvparten av tallene fra 0-15 Gjenkjenne over halvparten av tallene fra 0-15 Gjenkjenne alle tallene fra 0-15 Drammen kommune side 9

10 Telle opp til 50 og ned fra 30 Telle i felleskap/ Telle opp til 50 og ned fra 30 med støtte Telle opp til 50 og ned fra 30 kortelling opp til 50 og ned fra 30 (f.eks. klare å telle videre når man står fast på et tall) Sette sammen og dele opp tall mellom 0-10 (tiervenner) Dele 10 i to mengder på ulike måter med konkreter Regne seg frem til tiervenner og har automatisert noen Bruke automatiserte ferdigheter for alle kombinasjoner av tall mellom 0 og 10 som gir summen 10 Plassere mengder og tall på tallinja Plassere mengder på tallinja fra 1-10 Plassere mengder på tallinja fra 1-20 Plassere tall og mengder fra 0-20 på tallinja Finne nabotall i fra 0-10 Finne tallet som kommer før i tallrekka i skriftlige oppgaver Finne tallet både før og etter i tallrekka, i skriftlige oppgaver Finne tallet både før og etter i tallrekka, i muntlige oppgaver Doble mengder og tall opp til 5 Illustrere uttrykkene «dobbelt så mye» og «halvparten av», ved hjelp av konkreter Doble mengder og tall opp til 5 Finne halvparten av tallene 2, 4, 6, 8 og 10 Geometri Gjenkjenne og beskrive egenskaper til vanlige to- og tredimensjonale former Gjenkjenne og tegne sirkel, trekant og firkant Sortere figurer etter form Gjenkjenne og forme kule, prisme, pyramide og sylinder Beskrive egenskaper til formene kule, prisme, pyramide og sylinder Skille mellom kvadrat, rektangel og andre firkanter Gjenkjenne kule, terning og pyramide Drammen kommune side 10

11 Måling Nevne dager og måneder Vite hvor mange dager det er i en uke Navnene på alle ukedagene i rekkefølge Navnene på alle månedene Navnene på alle ukedagene Vite hvilken måned vi er i nå Gjenkjenne norske mynter og sedler opp til 100 Gjenkjenne alle norske mynter, 1, 5, 10 og 20 Gjenkjenne alle norske mynter, 50-seddel og 100- seddel Vite verdien 1 kr og 5 kr Gjenkjenne og vite verdien til alle norske mynter, 50-seddel og 100-seddel Matematiske tekster Bruke preposisjonene: Bruke preposisjonene: Bruke preposisjonene: Bruke preposisjoner for å beskrive hvordan noe er i forhold til hverandre før, etter, bak, foran, under, over, i og på, for å beskrive hvordan noe er i forhold til hverandre, før, etter, bak, foran, under, over, i, på, til, av, fra, for å beskrive hvordan noe er i forhold til hverandre, før, etter, bak, foran, under, over, i, på, til, av, fra, langs, mot, mellom, gjennom og blant, for å beskrive hvordan noe er i forhold til hverandre, «Etter tallet 3 kommer tallet 4» «Jeg står i midten av sirkelen» «3 av 7 brikker er blå» «Blant alle brikkene var 4 røde» «Vi skriver fra venstre mot høyre» «Fra døra til gangen gikk jeg 8 skritt» «Linja går gjennom to av hjørnene i firkanten» Drammen kommune side 11

12 Bruke sammenligningsord som beskriver og sammenligner størrelser Bruke begrepspar som: kort - lang lett - tung smal - bred mest - minst Bruker begrepspar som: lite - mye lavest - høyest liten - stor tynt - tykt Bruke gradering av sammenligningsord som: stor - større - størst liten - mindre - minst, for å beskrive en rekkefølge for å sortere materiale først - sist begynnelsen - slutten Beskrive mengder med ordene: ingen, få, mange, like mange og alle størst - minst høyre - venstre, for å sortere materiale Bruke ord som beskriver og sammenligner tid Bruke ord som: i går, i dag, i morgen, for å plassere hendelser i tid Bruke ord som: i går, i dag, i morgen, i overmorgen, i forgårs, forrige uke/måned/år, neste uke/ helg /måned/ år, for å plassere hendelser i tid Bruke varierte ord, for presist å beskrive og sammenligne hendelser i tid (Forstå bruken, men mestrer ikke å bruke det i egne setninger) Drammen kommune side 12

13 1. Trinn Periodeplan 3 Kompetansemål Tal Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: telje til 100, dele opp og byggje mengder opp til 10, setje saman og dele opp tiargrupper opp til 100 og dele tosifra tal i tiarar og einarar bruke tallinja til berekningar og til å vise talstorleikar gjere overslag over mengder, telje opp, samanlikne tal og uttrykkje talstorleikar på varierte måtar utvikle, bruke og samtale om varierte reknestrategiar for addisjon og subtraksjon av tosifra tal og vurdere kor rimelege svara er Måling Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: nemne dagar, månader og enkle klokkeslett kjenne att norske myntar og setlar opp til 100 og bruke dei i kjøp og sal Drammen kommune side 13

14 Læringsmål Tall Eleven skal kunne: telle, bygge og dele opp mengder fra 0-15 skrive tallsymbolene fra 0-15 gjenkjenne tallsymbolene opp til 20 telle oppover og nedover fra 0-50 sette sammen og dele opp tall mellom 0-15 plassere mengder og tall på tallinja finne nabotall mellom 0-20 bruke tallinja til beregninger fra 0-15 addisjon mellom 0-15 subtraksjon mellom 0-15 gjenkjenne sammenhengen mellom addisjon og subtraksjon kjenne betydningen av symbolene pluss og minus kjenne betydningen av likhetstegnet (=) Måling Eleven skal kunne: lese av enkle analoge klokkeslett bruke norske mynter og sedler opp til 50, i kjøp og salg Matematiske tekster Eleven skal kunne: løse og lage muntlige regnefortellinger Drammen kommune side 14

15 Læringsmål Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Tall Telle mengder fra 0-15 Telle og bygge mengder fra 0-15 Telle, bygge og dele opp mengder fra 0-15 Telle, bygge og dele opp mengder fra 0-15 Skrive tallsymbolene fra 0-15 Synliggjøre tallene fra 0-15 som en mengde, Skrive symbolene for tallene 0-15 med enkelte unøyaktigheter, Skrive alle tallsymbolene fra 0-15 korrekt f. eks.: prikker og tellestreker ( starter ikke på rett plass, speilvender tall og skriver tallene i feil rekkefølge) Gjenkjenne tallsymbolene opp til 20 Gjenkjenne halvparten av tallene fra 0-20 Gjenkjenne over 15 av tallene fra 0-20 Gjenkjenne alle tallene fra 0-20 Telle oppover og nedover fra tall mellom 0-50 Telle oppover fra 0-15 Telle nedover fra 0-10 Telle oppover og nedover fra et vilkårlig tall mellom 0-20 Telle oppover og nedover fra et vilkårlig tall mellom 0-50 Sette sammen og dele opp tall mellom 0-15 Sette sammen og dele opp tall mellom 0-5 Sette sammen og dele opp tall mellom 0-9 Sette sammen og dele opp tall mellom 0 15 f. eks.: Sette sammen og dele opp tall mellom 5-10 ved hjelp av konkreter, Sette sammen og dele opp tall mellom ved hjelp av konkreter, 15 = = =15 f. eks.: f. eks.: Drammen kommune side 15

16 5 = = 5 9 = = 7 Plassere mengder og tall på tallinja Plassere mengder på tallinja fra 1-10 Plassere mengder på tallinja fra 1-20 Plassere tall og mengder fra 0-20 på tallinja Finne nabotall mellom 0 20 Finne tallet før (mellom 0-20) i skriftlige oppgaver Finne tallet før og etter (mellom 0-20) i skriftlige oppgaver Finne tallet før og etter (mellom 0-20), i muntlige oppgaver Bruke tallinja til beregninger fra 0-15 Bruke tallinja til addisjon mellom 0-15 ved å telle («hoppe») videre med en og en fra det første tallet Bruke tallinja til addisjon mellom 0-15, ved å telle («hoppe») videre med en og en fra det største tallet Bruke tallinja til addisjon mellom 0-15, ved å gå («hoppe») direkte fra ledd til ledd til svaret (summen) Addisjon mellom 0-15 Bruke konkreter, bygge mengder og telle videre med en og en for å addere mengder fra 0-15 Bruke konkreter, bygge mengder og telle videre fra første tall, for å addere mengder fra 0-15 Løse addisjonsoppgaver for tall mellom 0-15, ved å bruke faktakunnskaper som tallvenner, dobling og gruppering i tiere Subtraksjon mellom 0-15 Subtrahere mengder mellom 0-10 ved å bruke konkreter/tegne Subtrahere mengder mellom 0 15, ved å bruke konkreter/tegne Løse subtraksjonsoppgaver for tall mellom 0-15, ved å bruke faktakunnskaper som tallvenner, dobling og gruppering i tiere Gjenkjenne sammenhengen mellom addisjon og subtraksjon Gjenkjenne pluss og minus som omvendte regneoperasjoner Bruke, og delta i en samtale om sammenhengen mellom pluss og minus, i praktiske situasjoner, Bruke, og forklare sammenhengen mellom pluss og minus til å løse oppgaver med tall mellom 0 og 15 f. eks.: Når 6 + 4= 10 er 10 4= 6 Drammen kommune side 16

17 Kjenne betydningen av likhetstegnet (=) Lese, og bruke likhetstegnet for å markere svaret i en oppgave Regne oppgaver hvor likhetstegnet er på forskjellige steder i oppgaven, Bruke likhetstegnet som et symbol for likhet mellom to uttrykk, = 1) = = 5 + 2) løse oppgaver av typen = = Kjenne betydningen av symbolene pluss og minus Lese symbolene pluss og minus Løse oppgaver med symbolene pluss og minus Bruke symbolene pluss og minus i egne skriftlige, og muntlige oppgaver. Måling Bruke norske mynter og sedler i kjøp og salg Bruke kronestykker og femkroninger i beregninger ved kjøp og salg Bruke alle mynter i beregninger ved kjøp og salg Bruke mynter og 50-seddelen i beregninger ved kjøp og salg Veksle mellom de ulike myntene og 50-seddelen Handle ved å bruke færrest mulig mynter Drammen kommune side 17

18 Lese av enkle analoge klokkeslett Peke på minutt- og timeviseren Lese av hele timer på klokka Lese av hele og halve timer på klokka Vite hva minutt- og timeviseren måler Matematiske tekster Løse og lage muntlige regnefortellinger Lage og løse regnefortellinger til oppstilte pluss- og minusstykker Lage og løse regnefortellinger til egne pluss- og minusstykker Lage varierte regnefortellinger, med pluss- og minusstykker, der svaret er gitt Bruke ord som: til sammen, i tillegg, forskjell, mer enn, mindre enn, pluss og minus i muntlige regnefortellinger Lage tre ulike regnefortellinger som gir svaret 8 Finne regnestykket i andres regnefortellinger Drammen kommune side 18

19 1. Trinn Periodeplan 4 Kompetansemål Tal Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: telje til 100, dele opp og byggje mengder opp til 10, setje saman og dele opp tiargrupper opp til 100 og dele tosifra tal i tiarar og einarar bruke tallinja til berekningar og til å vise talstorleikar gjere overslag over mengder, telje opp, samanlikne tal og uttrykkje talstorleikar på varierte måtar doble og halvere kjenne att, samtale om og vidareføre strukturar i enkle talmønster utvikle, bruke og samtale om varierte reknestrategiar for addisjon og subtraksjon av tosifra tal og vurdere kor rimelege svara er Drammen kommune side 19

20 Geometri Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: lage og utforske geometriske mønster, både med og utan digitale verktøy, og beskrive dei munnleg Måling Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: måle og samanlikne storleikar som gjeld lengd og areal, ved hjelp av ikkje-standardiserte og standardiserte måleiningar, beskrive korleis og samtale om resultata nemne dagar, månader og enkle klokkeslett kjenne att norske myntar og setlar opp til 100 og bruke dei i kjøp og sal Læringsmål Tall Eleven skal kunne: telle, bygge og dele opp mengder fra 0-20 skrive tallsymbolene fra 0-20 telle opp til 100 og ned fra 40 telle oppover og nedover fra sette sammen og dele opp tall mellom 0-20 (tallvenner) plassere tallene 0-20 på tallinja gjøre overslag for mengder fra 0-20 bruke tallinja til beregninger i fra 0-20 addisjon mellom 0-20 subtraksjon mellom 0-20 dobling og halvering påvise partall og oddetall fra 0-20 Drammen kommune side 20

21 Geometri Eleven skal kunne: gjenkjenne og lage geometriske mønster Læringsmål for måling Eleven skal kunne: bruke norske mynter og sedler opp til 50 i kjøp og salg lese av enkle analoge klokkeslett måle og sammenligne lengder Matematiske tekster Eleven skal kunne: lytte til og løse regnefortellinger Drammen kommune side 21

22 Læringsmål Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Tall Telle mengder fra 0-20 Telle og bygge mengder fra 0-20 Telle, bygge og dele opp mengder fra 0-20 Telle, bygge og dele opp mengder fra 0-20 Skrive tallsymbolene fra 0-20 Synliggjøre tallene fra 0-15 som en mengde, f. eks.: Skrive symbolene for tallene 0-20 med enkelte unøyaktigheter Skrive alle tallsymbolene fra 0-20 korrekt prikker og tellestreker (f.eks. starter ikke på rett plass, speilvender tall og skriver tallene i feil rekkefølge) Telle opp til 100 og ned fra 40 Telle opp til 30 og ned fra 20 Telle opp til 50 og ned fra 30 Telle opp til 100 og ned fra 40 Telle oppover og nedover fra Telle oppover og nedover fra 0-20 Telle oppover og nedover fra et vilkårlig tall mellom 0-50 Telle oppover og nedover fra et vilkårlig tall mellom Sette sammen og dele opp tall mellom 0-20 (tallvenner) Sette sammen og dele opp tall mellom 0-9 Sette sammen og dele opp tall mellom Sette sammen og dele opp tall mellom 0 20, Sette sammen og dele opp tall mellom ved hjelp av konkreter, Sette sammen og dele opp tall mellom ved hjelp av konkreter, f. eks.: 15 = 7+8 f. eks.: f. eks.: 15 = =15 Drammen kommune side 22

23 9 = = 5 12 = = 15 Plassere mengder og tall på tallinja Plassere mengder på tallinja fra 1-20 Plassere tall og mengder på tallinja fra 1-20 Plassere tall og mengder fra 0-50 tallinja Gjøre overslag for mengder fra 0-20 Gjøre overslag for mengder mellom 0-10 der konkretene ligger en og en eller spredt Gjøre overslag for mengder som er samlet i en haug Gjøre overslag for mengder og plassere tallet på en åpen tallinje Bruke tallinja til beregninger fra 0-20 Bruke tallinja til addisjons- og subtraksjonsoppgaver, ved å telle («hoppe») med en og en fra det første tallet Bruke tallinja til addisjons- og subtraksjonsoppgaver, ved å telle («hoppe») et ledd om gangen Bruke tallinja for å forklare addisjons- og subtraksjonsoppgaver for medelever Addisjon mellom 0-20 Bruke konkreter, bygge mengder og telle videre med en og en for å addere mengder fra 0-20 Bruke konkreter, bygge mengder og telle videre fra første tall for å addere mengder fra 0-20 Løse addisjonsoppgaver for tall mellom 0-20, ved å bruke faktakunnskaper som tallvenner, dobling og gruppering i tiere Subtraksjon mellom 0-20 Subtrahere mengder mellom 0-20 ved å telle opp og ta bort Subtrahere mengder og tall mellom 0-20 ved å telle opp og ta bort Løse subtraksjonsoppgaver for tall mellom 0-20, ved å bruke faktakunnskaper som tallvenner, dobling og gruppering i tiere Dobling og halvering Doble mengder og tall opp til 5 Doble mengder og tall opp til 10 Bruke automatiserte ferdigheter for dobling mellom 0 og 10 Halvere partall opp til 10 Halvere partall opp til 20 Drammen kommune side 23

24 Påvise partall og oddetall mellom 0-20 Bestemme om antallet i en mengde er partall eller oddetall ved å gruppere i par Påvise par- og oddetall mellom 0-20 Bruke automatiserte ferdigheter for å gruppere tallene fra 0-20 i partall eller oddetall Telle fra 0 med 2 om gangen Geometri Gjenkjenne og lage geometriske mønster Fortsette mønster med få deler, med og uten digitale verktøy, Fortsette mønster med flere enn 2 deler, med og uten digitale verktøy Lage egne enkle mønster Beskrive et mønster for andre Fortsette mønster med flere deler med og uten digitale verktøy rød, blå, rød, blå Lage egne mønster (med utgangspunkt i f.eks. form eller farge) Måling Bruke norske mynter og sedler i kjøp og salg Bruke kronestykker og femkroninger i beregninger ved kjøp og salg Bruke alle mynter i beregninger ved kjøp og salg Bruke mynter og 50-seddelen i beregninger ved kjøp og salg Veksle mellom de ulike myntene og 50-seddelen Handle ved å bruke færrest mulig mynter Lese av enkle analoge klokkeslett Peke på minutt- og timeviseren Lese av hele timer på klokka Lese av hele og halve timer på klokka Vite hva minutt- og timeviseren måler Drammen kommune side 24

25 Måle og sammenligne lengder Gjette/anslå lengder Gjette/anslå lengder i centimeter Gjette/anslå lengder i meter Måle lengder ved hjelp av ikkestandardiserte måleenheter (blyanter, pennal, målepinner ) Måle lengder i centimeter med linjal Måle lengder i meter med meterstokk/ målebånd Sammenligne lengder ved å legge ting inntil hverandre Delta i samtaler og fortelle om sitt resultat. Sammenligne lengder i centimeter Delta i samtaler om hvilke verktøy man har brukt og hva man har funnet fram til. Finne gjenstander som er omtrent 1 cm og 1 m Delta i samtaler og begrunne bruk av ikkestandariserte og standardiserte måleverktøy, og hvordan det påvirker resultatene. Matematiske tekster Lytte til og løse regnefortellinger Lytte til regnefortellinger og gi et svar Lytte til regnefortellinger, og delta i samtaler om hvordan man har kommet frem til svaret Lytte til regnefortellingen, og delta i samtaler der man begrunner valg av regneart man har brukt for å komme frem til svaret Drammen kommune side 25

26 2. trinn Periodeplan 1 Kompetansemål Tal Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: telje til 100, dele opp og byggje mengder opp til 10, setje saman og dele opp tiargrupper opp til 100 og dele tosifra tal i tiarar og einarar bruke tallinja til berekningar og til å vise talstorleikar gjere overslag over mengder, telje opp, samanlikne tal og uttrykkje talstorleikar på varierte måtar utvikle, bruke og samtale om varierte reknestrategiar for addisjon og subtraksjon av tosifra tal og vurdere kor rimelege svara er Måling Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: nemne dagar, månader og enkle klokkeslett kjenne att norske myntar og setlar opp til 100 og bruke dei i kjøp og sal Drammen kommune side 26

27 Læringsmål Tall Eleven skal kunne: telle mengder opp til 100 bygge og dele opp mengder og tall, opp til 100, i tiere og enere ordne, lese og skrive tall opp til 100 plassere tallene på tallinja bruke tallinje til beregninger fra addisjon mellom subtraksjon mellom automatisert addisjon fra 0-20 samtale om ulike regnestrategier vurdere rimeligheten av sine egne svar bruke symbolene < og > for å sammenligne tall Måling Eleven skal kunne: bruke norske mynter og sedler opp til 100 i kjøp og salg lese av enkle analoge og digitale klokkeslett Matematiske tekster Eleven skal kunne: lage og løse enkle regnefortellinger Drammen kommune side 27

28 Kjennetegn på måloppnåelse Læringsmål Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Tall Telle mengder opp til 100 Telle mengder med inntil 100 objekter Telle og gruppere mengder med inntil 100 objekter Telle og gruppere mengder med inntil 100 objekter Telle opp med 1 om gangen Telle opp og gruppere med 2 om gangen Telle opp og gruppere med 5 og 10 om gangen Anslå mengder uten å telle Sammenligne tall og regneuttrykk med symbolene <, > Lese symbolene <, > Bruke symbolene < og > ved sammenligning av tall Bruke symbolene < og > ved sammenligning av uttrykk med flere ledd Bygge og dele opp mengder og tall, opp til 100, i tiere og enere Bygge og dele opp mengder og tall fra 0-20 i tiere og enere, Bygge og dele opp mengder og tall fra 0-50 i tiere og enere, Bygge og dele opp mengder fra i tiere og enere = = Bestemme sifrenes verdi ut fra deres plassering i tallet, 20 = = 25 Drammen kommune side 28

29 Skrive mengder som tall Peke på enerplass og tierplass i et tosifret tall «Hvilket tall har 7 tiere og 2 enere?» «Hvor mange tiere har tallet 52?» Ordne, lese og skrive tall opp til 100 Ordne, lese og skrive tall mellom 0-20 Ordne, lese og skrive tall mellom 0-50 Ordne, lese og skrive tall mellom Plassere tallene på tallinja. Plassere mengder på tallinja fra 0-20 Plassere tall og mengder på tallinja fra 0-50 Plassere tall og mengder tallinja fra Bruke tallinja til beregninger fra Bruke tallinja som støtte i forbindelse med addisjon og subtraksjon fra 0-20 Bruke tallinja som støtte i forbindelse med addisjon og subtraksjon fra 0-50 Bruke ulike strategier, som f.eks. tallvenner, dobling og gruppering i tiere, for addisjon og subtraksjon på tallinja Addisjon mellom Addere (uten tierovergang) et tosifret tall med et ensifret tall, Addere (uten tierovergang) to tosifrete tall, Forklare addisjon av tosifrete tall (uten tierovergang) for en medelev = = Begrunne valg av regnestrategi og vurdere rimeligheten i egne svar Subtraksjon mellom Subtrahere, med eller uten konketer, (uten tierovergang) et ensifret tall fra tosifret tall, Subtrahere, med eller uten konketer, (uten tierovergang) to tosifret tall, Forklare subtraksjon av tosifrete tall (uten tierovergang) for en medelev f. eks.: 37 2 = = Løse stykker der den ukjente står på forskjellige plasser, Drammen kommune side 29

30 25 - = 12 Begrunne valg av regnestrategi og vurdere rimeligheten i egne svar Automatisert addisjon fra 0-20 Bruke automatiserte ferdigheter for addisjon fra 0-10 Bruke automatiserte ferdigheter for addisjon fra 0-15 Bruke automatiserte ferdigheter for addisjon fra 0-20 Måling Bruke norske mynter og sedler i kjøp og salg Regne med 1 kr og 5 kr ved kjøp og salg Veksle 5 kr i 1 kr Regne med 1 kr, 5 kr, 10 kr og 20 kr ved kjøp og salg Regne med 10 kr, 5 kr og 1 kr opp til 20 Regne med mynter, 50- og 100 seddelen ved kjøp og salg Veksle mellom de ulike myntene og 50- og 100 seddelen Regne med hele ti-kroner opp til 100 kr Veksle 20 kr i 10 kr, 5 kr og 1 kr Handle ved å bruke færrest mulig mynter Veksle 100 kr i 10 kr Lese av enkle analoge og digitale klokkeslett Peke på minutt- og timeviseren Lese av hele timer på klokka Lese av hele og halve timer på klokka Vite hva minutt- og timeviseren måler Matematiske tekster Lage og løse regnefortellinger Tegne, lese og løse regnefortellinger med addisjon og subtraksjon for mengder og tall opp til 20 Tegne, lese og løse regnefortellinger, med addisjon og subtraksjon, for mengder og tall opp til 100 Tegne, skrive, lese og løse regnefortellinger, med addisjon og subtraksjon, for tall opp til 100 Vise utregningen til regnefortellingen i form av tegning, oppsatte stykker og hoderegning Drammen kommune side 30

31 2. trinn Periodeplan 2 Kompetansemål Tal Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: telje til 100, dele opp og byggje mengder opp til 10, setje saman og dele opp tiargrupper opp til 100 og dele tosifra tal i tiarar og einarar bruke tallinja til berekningar og til å vise talstorleikar gjere overslag over mengder, telje opp, samanlikne tal og uttrykkje talstorleikar på varierte måtar doble og halvere utvikle, bruke og samtale om varierte reknestrategiar for addisjon og subtraksjon av tosifra tal og vurdere kor rimelege svara er Måling Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: Drammen kommune side 31

32 nemne dagar, månader og enkle klokkeslett kjenne att norske myntar og setlar opp til 100 og bruke dei i kjøp og sal Statistikk Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: samle, sortere, notere og illustrere data med teljestrekar, tabellar og søylediagram og samtale om prosessen og kva illustrasjonane fortel om datamaterialet Læringsmål Tall Eleven skal kunne: telle til 100 bygge og dele opp mengder og tall, opp til 100, i tiere og enere bruke tallinje til beregninger fra addisjon mellom subtraksjon mellom automatisert addisjon fra 0-20 doble og halvere samtale om ulike regnestrategier vurdere rimeligheten av sine egne svar Måling Eleven skal kunne: lese av, og vise enkle analoge og digitale klokkeslett bruke norske mynter og sedler opp til 100 i kjøp og salg Drammen kommune side 32

33 Statistikk Eleven skal kunne: samle, sortere og illustrere enkle data ved hjelp av søylediagram og tabell Matematiske tekster Eleven skal kunne: vurdere rimeligheten i regnefortellinger Læringsmål Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Tall Telle til 100 Telle opp til 100 fra et vilkårlig tall Telle opp og ned til 100 fra et vilkårlig tall Telle til 100 Telle opp og ned til 20 Telle opp og ned fra 50 Bygge og dele opp mengder og tall, opp til 100, i tiere og enere Bygge og dele opp mengder og tall fra 0-50 i tiere og enere, Bygge og dele opp mengder fra i tiere og enere Dele og gruppere mengder i tiere og enere på ulike måter, Bestemme sifrenes verdi ut ifra deres 32= 3 tiere og 2 enere Drammen kommune side 33

34 40 = = 25 Peke på enerplass og tierplass i et tosifret tall plassering i tallet, «Hvilket tall har 7 tiere og 2 enere?» «Hvor mange tiere har tallet 52?» 32= 2 tiere og 12 enere Bruke posisjonssystemet Skrive mengder som tall Bruke tallinja til beregninger fra Bruke tallinja som støtte i forbindelse med addisjon og subtraksjon fra 0-50 Bruke tallinja som støtte i forbindelse med addisjon og subtraksjon fra Bruke ulike strategier, som f.eks. tallvenner, dobling og gruppering i tiere, for addisjon og subtraksjon på tallinja, og forklare dette for medelever Bruke tallinja for å forklare addisjonsog subtraksjonsoppgaver for medelever Bruke den tomme tallinja for beregninger mellom Addisjon mellom Addere (uten tierovergang) tall mellom 0 50, Addere (uten tierovergang) tall mellom 0-50, der den ukjente står på forskjellige plasser, Addere (uten tierovergang) tall mellom 0-50 ved å bruke varierte regnestrategier, = = = 25 + = = 37 f. eks.: - telling - dobling - gruppering i tiere Regne tiere og enere for seg Forklare hvordan de har kommet frem til svaret Begrunne valg av regnestrategi og vurdere rimeligheten i Drammen kommune side 34

35 egne svar Vurdere rimeligheten i egne svar Subtraksjon mellom Subtrahere, med eller uten konkreter, (uten tierovergang) et ensifret tall fra tosifra tall, Subtrahere, med eller uten konkreter, (uten tierovergang) to tosifrete tall, Bruke varierte regnestrategier for subtraksjon (uten tierovergang), f. eks.: 37 2 = = f. eks.: - telling - hoppe på tallinja - gruppering i enere og tiere Subtrahere enere og tiere hver for seg, Forklare hvordan de har kommet frem til svaret f. eks.: Vurdere rimeligheten i egne svar = = = 21 Løse stykker der den ukjente står på forskjellige plasser, Løse stykker der den ukjente står på forskjellige plasser F.eks.: - 25 = 12 Drammen kommune side 35

36 25 - = 12 Automatisert addisjon fra 0-20 Bruke automatiserte ferdigheter for addisjon fra 0-10 Bruke automatiserte ferdigheter for addisjon fra 0-15 Bruke automatiserte ferdigheter for addisjon fra 0-20 Automatisert subtraksjon fra 0-20 Bruke automatiserte ferdigheter for subtraksjon fra 0-10 Bruke automatiserte ferdigheter for subtraksjon fra 0-15 Bruke automatiserte ferdigheter for subtraksjon fra 0-20 Doble og halvere Doble tall opp til 25 og halvere partall opp til 50, ved hjelp av konkreter Doble tall opp til 50 og halvere partall opp til 100 ved hjelp av konkreter Doble tall opp til 50 og halvere partall opp til 100 Doble tall opp til 10 Bruke automatiserte ferdigheter for dobling mellom 0 og 10 Forklare strategien de bruker når de dobler og halverer Halvere partall opp til 20 Vise hvordan dobling og halvering henger sammen med symmetri Halvere partall opp til 10 Måling Bruke norske mynter og sedler i kjøp og salg Regne med 1 kr og 5 kr ved kjøp og salg Veksle 5 kr i 1 kr Regne med 1 kr, 5 kr, 10 kr og 20 kr ved kjøp og salg Regne med 10 kr, 5 kr og 1 kr opp til 20 Regne med mynter, 50- og 100 seddelen ved kjøp og salg Veksle mellom de ulike myntene og 50- og 100 seddelen Regne med hele tikroner opp til Handle ved å bruke færrest mulig mynter Drammen kommune side 36

37 100 kr Veksle 20 kr i 10 kr, 5 kr og 1 kr Veksle 100 kr i 10 kr Lese av og vise enkle analoge og digitale klokkeslett Lese av hele timer på klokka Lese av hele og halve timer på klokka Lese av og vise oppgitte klokkeslett for hele og halve timer Statistikk Samle, sortere og illustrere data ved hjelp av søylediagram og tabell Samle, sortere, notere og illustrere enkle data med tellestreker i en tabell Samtale om det å samle, sortere, notere og illustrere data i en tabell og bruk av tellestreker Samle data med tellestreker i en tabell og sette dataene inn søylediagram Lese av tabeller og enkle søylediagrammer Samtale om det å samle, sortere, notere og illustrere data i en tabell og et søylediagram Samle data med tellestreker i en tabell og lage søylediagram Lage en tabell med utgangspunkt i et søylediagram Samtale om hva tabellen/søylediagrammet forteller om datamaterialet. Matematiske tekster Vurdere rimeligheten i regnefortellinger Vurdere rimeligheten i forholdet mellom tall og kjent kontekst, Vurdere og begrunne rimeligheten i forholdet mellom tall og kjent kontekst, f. eks.: f. eks.: «Jeg har 10 pappaer» «Jeg spiste 59 boller» «I klassen min går det 89 barn» «Jeg kjøpte en sykkel til 9 kr» Drammen kommune side 37

38 2. trinn Periodeplan 3 Kompetansemål Tal Mål for opplæringa er at eleven skal kunne:: telje til 100, dele opp og byggje mengder opp til 10, setje saman og dele opp tiargrupper opp til 100 og dele tosifra tal i tiarar og einarar bruke tallinja til berekningar og til å vise talstorleikar gjere overslag over mengder, telje opp, samanlikne tal og uttrykkje talstorleikar på varierte måtar doble og halvere kjenne att, samtale om og vidareføre strukturar i enkle talmønster utvikle, bruke og samtale om varierte reknestrategiar for addisjon og subtraksjon av tosifra tal og vurdere kor rimelege svara er Drammen kommune side 38

39 Geometri Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: kjenne att og beskrive trekk ved enkle to- og tredimensjonale figurar i samband med hjørne, kantar og flater og sortere og setje namn på figurane etter desse trekka lage og utforske geometriske mønster, både med og utan digitale verktøy, og beskrive dei munnleg Måling Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: måle og samanlikne storleikar som gjeld lengd og areal, ved hjelp av ikkje-standardiserte og standardiserte måleiningar, beskrive korleis og samtale om resultata Drammen kommune side 39

40 Læringsmål Tall Eleven skal kunne: telle til 100 lese, skrive og ordne tall opp til 100 bygge og dele opp mengder og tall, opp til 100, i tiere og enere bruke tallinje til beregninger fra addisjon mellom subtraksjon mellom bruke tabellkunnskap for addisjon og subtraksjon doble og halvere samtale om ulike regnestrategier vurdere rimeligheten av sine egne svar Geometri Eleven skal kunne: gjenkjenne, lage, bruke og samtale geometriske mønstre og speilsymmetri Måling Eleven skal kunne: lese av og vise enkle analoge og digitale klokkeslett måle og sammenligne lengder måle og sammenligne areal Drammen kommune side 40

41 Matematiske tekster Eleven skal kunne: løse regnefortellinger med flere regneoperasjoner Læringsmål Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Tall Telle opp og ned til 100 Telle opp til 100 med 10 om gangen Telle opp til 100 med 5 om gangen Telle til 100 Telle opp og ned til 20 med 2 om gangen Telle opp til 50 med 5 om gangen Lese, ordne og skrive tall til 100 Lese tall opp til 100 Lese og skrive tall opp til 100 Lese, ordne og skrive tall opp til 100 Bygge og dele opp mengder og tall, opp til 100, i tiere og enere Bygge og dele opp mengder fra 0-100, Dele og gruppere tosifrete tall i tiere og enere på ulike måter, Dele tosifrete tall i tiere og enere på ulike måter, i tiere og enere Bestemme sifrenes verdi ut fra deres plassering i tallet, 32= 3 tiere og 2 enere 32= 2 tiere og 12 enere 32= = Bruke posisjonssystemet Sette sammen tiere og enere til tosifrete tall på Drammen kommune side 41

42 «Hvilket tall har 7 tiere og 2 enere?» ulike måter, «Hvor mange tiere har tallet 52?» 25+5= = =50 Bruke tallinja til beregninger fra Bruke tallinja som støtte i forbindelse med addisjon og subtraksjon fra 0-50 Bruke tallinja som støtte i forbindelse med addisjon og subtraksjon fra Bruke ulike strategier, som f.eks. tallvenner, dobling og gruppering i tiere, for addisjon og subtraksjon på tallinja, og forklare dette for medelever Bruke tallinja for å forklare addisjons- og subtraksjonsoppgaver for medelever Bruke den tomme tallinja for beregninger mellom Addisjon mellom Addere et tosifret tall med et ensifret tall, Addere tosifrete tall Addere mellom på ulike måter ved å utnytte, Legge sammen enere og tiere hver for seg, f. eks = f. eks.: tallvenner, fylle opp til ti, dobling og gruppering i tiere Gruppere tall i tiere og enere = 50 Forklare hvordan de har kommet frem til svaret Addere tosifret tall ved hjelp av konkreter og halvkonkreter = = 61 Begrunne valg av regnestrategi og vurdere rimeligheten i egne svar Drammen kommune side 42

43 Løse stykker der den ukjente står på forskjellige plasser, 25 + = = 45 Subtraksjon mellom Subtrahere et ensifret tall fra tosifret tall, Subtrahere tosifrete tall Bruke varierte regnestrategier for subtraksjon, f. eks.: Løser 37 8 ved å telle nedover fra 37 Eksempel 1: = 36 f. eks.: Telling, hoppe på tallinja, gruppering i enere og tiere og automatisert hoderegning Subtrahere hele tiere 36 6 = = 29 Forklare hvordan de har kommet frem til svaret Subtrahere tosifrete tall ved hjelp av konkreter Eksempel 2: = 30 Vurdere rimeligheten i egne svar Løse stykker der den ukjente står på forskjellige plasser, 6 5 = = 31 Drammen kommune side 43

44 21 - = 12 Løse stykker der den ukjente står på forskjellige plasser, Begrunne valg av regnestrategi og vurdere rimeligheten i egne svar 25 - = 9 Bruke tabellkunnskap for addisjon og subtraksjon Bruke tabellkunnskap for addisjon og subtraksjon fra 0-5, Bruke tabellkunnskap for addisjon og subtraksjon fra 0 10, Bruke tabellkunnskap for addisjon og subtraksjon fra 0 20, f. eks.: = = = = = = 6 Doble og halve Doble tall opp til 50 og halvere partall opp til 100 ved hjelp av konkreter Doble tall opp til 50 og halvere partall opp til 100 Bruke automatiserte ferdigheter for å doble tall mellom 0 og 50 og halvere partall opp til 100 Bruke automatiserte ferdigheter for dobling mellom 0 og 10 Bruke automatiserte ferdigheter for å doble tall mellom 0 og 20 Forklare at dobling og halvering er motsatte regneoperasjoner Halvere partall opp til 20 Halvere opp til 50 Se sammenheng mellom dobling og halvering og partall og oddetall Forklare strategien de bruker når de dobler og halverer Drammen kommune side 44

45 Vise hvordan dobling og halvering henger sammen med symmetri Geometri Gjenkjenne, lage, bruke og samtale om geometriske mønstre og speilsymmetri Gjenkjenne speilsymmetri i dagliglivet Samtale om konkrete symmetriske former og objekter og vise symmetrilinje. Fullføre et påbegynt symmetrisk mønster Gi eksempler på symmetriske former og objekter og bruke ordene symmetrilinje og speiling. Lage egne speilsymmetriske mønster med og uten digitale verktøy Delta i en samtale og begrunne hvorfor en ting er symmetrisk eller ikke. Påvise en symmetrilinje i et symmetrisk mønster Plassere symmetrilinjer loddrett, vannrett eller på skrå Måling Lese av og vise enkle analoge og digitale klokkeslett Lese av hele og halve timer på klokka Lese av, og vise oppgitte klokkeslett for hele og halve timer Fortelle om aktiviteter som varer ca ½ time og 1 time Måle og sammenligne lengder Gjette/anslå lengder Gjette/anslå lengder i centimeter Gjette/anslå lengder i meter Måle lengder ved hjelp av ikkestandardiserte måleenheter (blyanter, pennal, lærebok, målepinner ) Måle lengder i centimeter med linjal Måle lengder i meter med meterstokk/ målebånd Sammenligne lengder ved å legge ting inntil hverandre Sammenligne lengder i centimeter Finne gjenstander som er omtrent 1 cm og 1 m Delta i samtaler og fortelle om sitt Drammen kommune side 45

46 resultat Finne gjenstander som er omtrent 1 cm og 1m Delta i samtaler om hvilke verktøy man har brukt og hva man har funnet fram til Delta i samtaler og begrunne bruk av ikkestandariserte og standardiserte måleverktøy, og hvordan det påvirker resultatene. Måle og sammenligne areal Måle flater ved hjelp av ikkestandardiserte måleenheter (A4-ark, svamp, lærebok, spillkort ) Bestemme areal ved opptelling av uformelle måleenheter Bruke kvadratiske ruter til å sammenligne arealstørrelser Sammenligne areal ved å telle opp uformelle måleenheten Tegne flater som er omtrent 1 cm 2 og 1 m 2 Gjette/anslå areal Bruke kvadratiske ruter til å finne arealet av figurer Matematiske tekster Løse regnefortellinger med flere regneoperasjon Løse regnefortellinger med addisjon av flere ledd, Løse regnefortellinger med addisjon og/eller subtraksjon av flere ledd, Løse (komplekse) regnefortellinger med addisjon og/eller subtraksjon av flere ledd og veksling, f. eks.: Jeg kjøpte en sjokolade til 4 kr, en banan til 4 kr og et blad til 20 kr. Hvor mye må jeg betale? f. eks.: Jeg hadde 4 steiner. Så fikk jeg 5 av en venn. Deretter glemte jeg igjen 3 på lekeplassen. Hvor mange steiner hadde jeg igjen? f. eks.: Jeg kjøpte et blad til 50 kr og en avis til 23 kr. Jeg betalte med en tohundrelapp. Hvor mye fikk jeg igjen? Drammen kommune side 46

47 2. trinn Periodeplan 4 Kompetansemål Tall Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: telje til 100, dele opp og byggje mengder opp til 10, setje saman og dele opp tiargrupper opp til 100 og dele tosifra tal i tiarar og einarar bruke tallinja til berekningar og til å vise talstorleikar kjenne att, samtale om og vidareføre strukturar i enkle talmønster utvikle, bruke og samtale om varierte reknestrategiar for addisjon og subtraksjon av tosifra tal og vurdere kor rimelege svara er Geometri Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: kjenne att, bruke og samtale om spegelsymmetri i praktiske situasjonar Måling Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: nemne dagar, månader og enkle klokkeslett kjenne att norske myntar og setlar opp til 100 og bruke dei i kjøp og sal Drammen kommune side 47

48 Læringsmål Tall Eleven skal kunne: telle til 100 lese, skrive og ordne tall til 100 addisjon mellom subtraksjon mellom bruke automatisert tabellkunnskap for addisjon og subtraksjon kjenne igjen, eksperimentere med, beskrive og fortsette enkle tallmønster samtale om ulike regnestrategier vurdere rimeligheten av sine egne svar Geometri Eleven skal kunne: beskrive egenskaper ved enkle to- og tredimensjonale figurer sortere og navngi figurer på bakgrunn av geometriske egenskaper Måling Eleven skal kunne: enkle klokkeslett, som hel og halv, kvart på og kvart over bruke norske mynter og sedler opp til i kjøp og salg Matematiske tekster Eleven skal kunne: lage og løse regnefortellinger med flere regneoperasjoner Drammen kommune side 48

49 Læringsmål Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Tall Telle opp til 100 med 10 om gangen Telle opp til 50 med 2, 5 og 10 om gangen Telle opp til 100 med 2, 5 og 10 om gangen Telle til 100 Telle opp til 50 med 5 om gangen Lese, skrive og ordne tall til 100 Lese tall opp til 100 Lese og skrive tall opp til 100 Lese, skrive og ordne tall opp til 100 Nabotallene opp til 20 Nabotallene opp til 50 Nabotallene opp til 100 Addisjon mellom Addere et tosifret tall med et ensifret tall, Addere tosifrete tall Addere mellom på ulike måter ved å utnytte f. eks.: = Legge sammen enere og tiere hver for seg, f. eks.: tallvenner, fylle opp til ti, dobling og gruppering i tiere Gruppere tall i tiere og enere = 50 Forklare hvordan de har kommet frem til svaret Addere tosifrete tall ved hjelp av konkreter og halvkonkreter = = 61 Drammen kommune side 49

50 Løse stykker der den ukjente står på forskjellige plasser, 25 + = = 45 Subtraksjon mellom Subtrahere et ensifret tall fra tosifret tall, Subtrahere tosifrete tall Bruke varierte regnestrategier for subtraksjon, f. eks.: Løser 37 8 ved å telle nedover fra 37 Eksempel 1: = 36 f. eks.: Telling, hoppe på tallinja, gruppering i enere og tiere og automatisert hoderegning Subtrahere hele tiere 36 6 = = 29 Forklare hvordan de har kommet frem til svaret Subtrahere tosifra tall ved hjelp av konkreter Eksempel 2: Vurdere rimeligheten i egne svar = = 1 Løse stykker der den ukjente står på forskjellige plasser, = 31 Løse stykker der den ukjente står på forskjellige plasser, 21 - = 12 Drammen kommune side 50

51 25 - = 9 Samtale om ulike regnestrategier Fortelle om egen regnestrategi Bruke ulike regnestrategier Begrunne valg av regnestrategier Vurdere rimeligheten av egne svar Vurdere med konkreter Vurdere med konkreter i liten grad Vurdere uten konkreter og for Bruke automatisert tabellkunnskap for addisjon og subtraksjon Bruke automatisert tabellkunnskap for addisjon fra 0-10 og subtraksjon fra 0-5, Bruke automatisert tabellkunnskap for addisjon og subtraksjon fra 0-10, Bruke automatisert tabellkunnskap for addisjon og subtraksjon fra 0-20, f. eks.: = = 3 feks.: = = = = 6 Tiervenner Kjenne igjen, eksperimentere med, beskrive og fortsette enkle tallmønster Kjenne igjen og fortsette mønstret til 2-, 5-, og 10-gangen på et 100-ark Fortsette tallmønster med konstant økning eller minking, Beskrive et tallmønster med konstant økning eller minking Lage egne tallmønster med konstant økning, eller minking Drammen kommune side 51

52 Geometri Beskrive egenskaper ved enkle to- og tredimensjonale figurer Peke på og telle hjørner, kanter/sider og flater i sirkel, tre- og firkanter, prisme, pyramide, kule og sylinder Bruke ordene hjørne, kant og side, for å beskrive tre- og firkanter, sirkel, prisme og pyramide Bruke ordene hjørne, kant, side og flate, for å beskrive egenskaper til sirkel, tre-, fire- og femkanter, sylinder, kule, prisme og pyramide Bygge, sette sammen og dele opp enkle todimensjonale geometriske figurer Bygge, sette sammen og dele opp geometriske figurer i to- og tredimensjoner, og beskrive dette Sortere, og navngi figurer på bakgrunn av geometriske egenskaper Navngi, og sortere tre- og firkanter, sirkel, prisme, pyramide og kule, Navngi, og sortere tre- og firkanter, sirkel, sylinder, kule, prisme og pyramide, på bakgrunn av antall kanter/sider og hjørner Navngi, og sortere mangekanter, sirkel, sylinder, kule, prisme og pyramide på bakgrunn av antall kanter/sider, hjørner og flater, f. eks.: «Dette er en kule fordi den har form som en ball» «Dette er en firkant fordi den har fire kanter og fire hjørner» «Dette er et prisme fordi det har seks firkanta flater, åtte hjørner og 12 kanter» Måling Bruke norske mynter og sedler i kjøp og salg Regne med 1 kr og 5 kr ved kjøp og salg Veksle 5 kr i 1 kr Regne med 1 kr, 5 kr, 10 kr og 20 kr ved kjøp og salg Regne med 10 kr, 5 kr og 1 kr opp til 20 Regne med mynter, 50- og 100 seddelen ved kjøp og salg Veksle mellom de ulike myntene og 50- og 100 seddelen Regne med hele tikroner opp til 100 kr Drammen kommune side 52

53 Veksle 20 kr i 10 kr, 5 kr og 1 kr Handle ved å bruke færrest mulig mynter Veksle 100 kr i 10 kr Lese av og vise enkle analoge og digitale klokkeslett Lese av og vise oppgitte klokkeslett for hele og halve timer Lese av klokkeslett med kvart over og kvart på Lese av og vise oppgitte klokkeslett med kvart over og kvart på Dele 1 time i 2 halvtimer og 4 kvarter Fortelle om aktiviteter som varer ca 15 min., ½ time og 1 time Matematiske tekster Løse regnefortellinger med flere regneoperasjoner Løse regnefortellinger med addisjon av flere ledd, Løse regnefortellinger med addisjon og/eller subtraksjon av flere ledd, Løse (komplekse) regnefortellinger med addisjon og/eller subtraksjon av flere ledd og veksling, f. eks.: Jeg kjøpte en sjokolade til 4 kr, en banan til 4 kr og et blad til 20 kr. Hvor mye må jeg betale? f. eks.: Jeg hadde 4 steiner. Så fikk jeg 5 av en venn. Deretter glemte jeg igjen 3 på lekeplassen. Hvor mange steiner hadde jeg igjen? f. eks.: Jeg kjøpte et blad til 50 kr og en avis til 23 kr. Jeg betalte med en tohundrelapp. Hvor mye fikk jeg igjen? Drammen kommune side 53

Lokal læreplan matematikk 2.trinn

Lokal læreplan matematikk 2.trinn Lokal læreplan matematikk 2.trinn Lærebok: Multi Antall uker 3 Tallene 0-20 Multi kap.1 Telje til 100, dele opp og byggje mengder opp til 10, setje saman og dele tiargrupper opp til 100, og dele tosifra

Detaljer

Lokal læreplan matematikk 1. trinn

Lokal læreplan matematikk 1. trinn Lokal læreplan matematikk 1. trinn Lærebok: Multi Antall uker Sortering Multi 1A kap.1 Kunne samle, sortere, notere og illustrere data med teljestrekar, tabellar og søylediagram og samtale om prosessen

Detaljer

ÅRSPLAN Øyslebø oppvekstsenter. Fag: KRLE. Lærer: Marit Valle. Tidsrom Tema Lærestoff / læremidler. Kompetansemål i læreplanen

ÅRSPLAN Øyslebø oppvekstsenter. Fag: KRLE. Lærer: Marit Valle. Tidsrom Tema Lærestoff / læremidler. Kompetansemål i læreplanen Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Fag: KRLE Trinn: 2 Lærer: Marit Valle Tidsrom Tema Lærestoff / læremidler Hele året Vi fokuserer hele tiden på matematiske sammenhenger og emnene vil dermed gå

Detaljer

Årsplan i matematikk 2. klasse

Årsplan i matematikk 2. klasse Årsplan i matematikk 2. klasse 2016 2017 Antall timer per uke: 5 Lærer: Karen Anne Hodnefjell, Lena Gauksås Læreverk: Multi Grunnbok 2a, Multi Grunnbok 2b, Multi oppgavebok, Multi Grublishefte, Multi Kopiperm,

Detaljer

MATEMATIKK. September

MATEMATIKK. September MATEMATIKK Periode Hovedområde Kompetansemål Innhold / metode August Tall og algebra Sette sammen og dele opp tiergrupper Gjenkjenne, samtale om og videreføre September strukturer i enkle tallmønstre Bruke

Detaljer

Uke Emne Kompetansemål Læremål Grunnleggende ferdigheter Metoder Vurdering 34-37

Uke Emne Kompetansemål Læremål Grunnleggende ferdigheter Metoder Vurdering 34-37 Fag: Matematikk Klassetrinn: 1.klasse Skoleåret: 2016/2017 Lærer: Liv Hemnes Mørch Uke Emne Kompetansemål Læremål Grunnleggende ferdigheter Metoder Vurdering 34-37 Kapittel 1 Tallene fra 0-5 til 100 og

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 ÅRSPLAN MATEMATIKK FOR 2 TRINN 2014/2015. Læreverk: Multi 2a, 2b og oppgavebok. UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Kapittelprøve s. 26 35 Bruke tallinja til Kap. 1 s. 2-29 Tallene

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I MATEMATIKK 2. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I MATEMATIKK 2. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I MATEMATIKK 2. TRINN Årstimetallet i faget: 133 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i

Detaljer

Hovedområde: Tall. Kompetansemål etter 2. trinn 1. trinn 2. trinn Forslag til metoder / materiell

Hovedområde: Tall. Kompetansemål etter 2. trinn 1. trinn 2. trinn Forslag til metoder / materiell Hovedområde: Tall. Kompetansemål etter 2. trinn MÅL: telje til 100, dele opp og byggje mengder opp til 10, setje saman og dele opp tiargrupper Forstå hva en en-mengde, to- mengde, tre-mengde, fire-mengde,

Detaljer

Lærebok: Tusen millioner, Gjerdrum og Skovdal Barn lærer matematikk gjennom spill, lek, utforsking og aktiv samhandling. Språkets betydning er veldig

Lærebok: Tusen millioner, Gjerdrum og Skovdal Barn lærer matematikk gjennom spill, lek, utforsking og aktiv samhandling. Språkets betydning er veldig Lærebok: Tusen millioner, Gjerdrum og Skovdal Barn lærer matematikk gjennom spill, lek, utforsking og aktiv samhandling. Språkets betydning er veldig viktig for å forstå matematikk. Innenfor matematikkens

Detaljer

Læreplan i matematikk fellesfag kompetansemål

Læreplan i matematikk fellesfag kompetansemål Læreplan i matematikk fellesfag kompetansemål etter 2. trinn Tal Hovudområdet tal og algebra handlar om å utvikle talforståing og innsikt i korleis tal og talbehandling inngår i system og mønster. Med

Detaljer

Årsplan Matematikk 2015-2016 Årstrinn: 2.trinn

Årsplan Matematikk 2015-2016 Årstrinn: 2.trinn Årsplan Matematikk 2015-2016 Årstrinn: 2.trinn Ingvil Sivertsen, Monika Szabo Rovena Vasquez, Selma Hartsuijker Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tal Tidspunkt Tema Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Læreplan i matematikk fellesfag kompetansemål

Læreplan i matematikk fellesfag kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I MATEMATIKK 1. TRINN Årstimetallet i faget: 152 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i

Detaljer

Læreplan i matematikk fellesfag kompetansemål

Læreplan i matematikk fellesfag kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I MATEMATIKK 1. TRINN Årstimetallet i faget: 152 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innet i planen

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 1. TRINN 2014/2015 Læreverk: Radius, Multi Hvor mange er en meter? 39+2 matematiske samtaler Elsa H.

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 1. TRINN 2014/2015 Læreverk: Radius, Multi Hvor mange er en meter? 39+2 matematiske samtaler Elsa H. ÅPLN KK F 1. NN 2014/2015 Læreverk: adius, ulti Hvor mange er en meter? 39+2 matematiske samtaler lsa H. Devold G P K ÅL (K06) Delmål DF VDNG tatistikk levene skal kunne: ydelige mål og kriterier samle,

Detaljer

Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden:

Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Matematikk År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 2ab Lærer: Kristin Svartveit og Lena Rygg Uke Årshjul Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurderingsmåter

Detaljer

Årsplan i matematikk, 2. trinn, 2016/2017!

Årsplan i matematikk, 2. trinn, 2016/2017! Årsplan i matematikk, 2. trinn, 2016/2017! Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: 1 34 37 Telle til 100, dele opp og bygge mengder opp til

Detaljer

Måling. Geometri. Tall. Statistikk. Fagplan/årsplan i matematikk 1.trinn 2016/2017 Faglærer: Linn Katrine Hegg Vike. Hovedområde

Måling. Geometri. Tall. Statistikk. Fagplan/årsplan i matematikk 1.trinn 2016/2017 Faglærer: Linn Katrine Hegg Vike. Hovedområde Fagplan/årsplan i matematikk 1.trinn 2016/2017 Faglærer: Linn Katrine Hegg Vike Hovedområde Tall Geometri Måling Statistikk Hovudområdet tal og algebra handlar om å utvikle talforståing og innsikt i korleis

Detaljer

KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN MATEMATIKK

KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN MATEMATIKK KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN MATEMATIKK Tal Hovudområdet tal og algebra handlar om å utvikle talforståing og innsikt i korleis tal og talbehandling inngår i system og mønster. Med tal kan ein kvantifisere

Detaljer

Halvårsplan/årsplan i Matematikk for 2. trinn 2015/2016 Tema Læringsmål Grunnleggende ferdigheter

Halvårsplan/årsplan i Matematikk for 2. trinn 2015/2016 Tema Læringsmål Grunnleggende ferdigheter Uke/ perio de Kompetansemål KL- 06 33-39 TALL bygge mengder opp til 10, tiergrupper. Bruke tallinjen til beregning og til å vise tallstørelser. Halvårsplan/årsplan i Matematikk for 2. trinn 2015/2016 Tema

Detaljer

KOMPETANSEMÅL I MATEMATIKK 1. KLASSE.

KOMPETANSEMÅL I MATEMATIKK 1. KLASSE. KOMPETANSEMÅL I MATEMATIKK 1. KLASSE. Tal telje til 100, dele opp og byggje mengder opp til 10, setje saman og dele opp tiargrupper opp til 100 og dele tosifra tal i tiarar og einarar. bruke tallinja til

Detaljer

Årsplan «Matematikk» 2015-2016

Årsplan «Matematikk» 2015-2016 Årsplan «Matematikk» 2015-2016 Årstrinn: 1. årstrinn Lærere: Therese Majdall Nilsen, Ingebjørg Hillestad, Karin Macé og Guri Skrettingland Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tids- Tema

Detaljer

Læringstrapp tall og plassverdisystemet

Læringstrapp tall og plassverdisystemet Læringstrapp tall og plassverdisystemet 4. Bruke enkle brøker som 1/2, 1 /4, 1 /3, 1 /6, 1 /8, 1 /10 og enkle desimaltall som 0,5, 0,25, 0,75, og 0,1 i praktiske sammenhenger. Gjenkjenne partall, oddetall,

Detaljer

Årsplan i matematikk for 2. trinn

Årsplan i matematikk for 2. trinn Årsplan i matematikk for 2. trinn Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Aktivitet, metoder og læringsressurser Hele Jeg kan bruke tallinja til å vise året: ulike tallstørrelser. Tallinje Dager, måneder, år,

Detaljer

ÅRSPLAN matte 2. trinn 2017/2018

ÅRSPLAN matte 2. trinn 2017/2018 ÅRSPLAN matte 2. trinn 2017/2018 VEKE TEMA KOMPETANSEMÅL KJELDE LÆRINGSMÅL VURDERINGSFORM 33 Tala 0 20 - Dele opp og byggje mengder opp til 10 Multi s. 2-7 - Gruppere mengder i antal frå 1 til 10 - Koble

Detaljer

Lokal læreplan for 1.trinn Dalane skule : Matematikk. Sortering. Veke Kompetansemål Tema og Læringsmål «Eg skal kunne...» Vurdering.

Lokal læreplan for 1.trinn Dalane skule : Matematikk. Sortering. Veke Kompetansemål Tema og Læringsmål «Eg skal kunne...» Vurdering. Lokal læreplan for 1.trinn Dalane skule : Matematikk Veke Kompetansemål Tema og Læringsmål «Eg skal kunne...» 34 35 36 kunne : *Samle, sortere, notere og illustrere data med teljestrekar, tabellar og søylediagram

Detaljer

Uke Tema Kompetansemål Aktivitet for å oppnå målet 2-4

Uke Tema Kompetansemål Aktivitet for å oppnå målet 2-4 Fag: Matematikk Trinn: 2. trinn Tidsperiode: vår 2017 Uke Tema Kompetansemål Aktivitet for å oppnå målet 2-4 5-7 Pluss og minus Tid Utvikle og bruke varierte regnestrategier for addisjon og subtraksjon

Detaljer

KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINNET Tall:

KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINNET Tall: KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINNET Tall: 1. Telle til 100, dele opp og byggemengder oppt il 10, sette sammen og dele opp tiergrupper. 2. Bruke tallinjen til beregninger og å angi tallstørrelser. 3. Gjøre overslag

Detaljer

Uke Tema Læremidler Kompetansemål Vurdering Ansvarlig

Uke Tema Læremidler Kompetansemål Vurdering Ansvarlig Halvårsplan for: 2. trinn vår -17 Fag: Matematikk Uke Tema Læremidler Kompetansemål Vurdering Ansvarlig 3-4 Kap.8 Symmerti kunne kjenne igjen todimensjonale symmetriske figurer kunne peke ut symmetrilinjer

Detaljer

Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida.

Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. Balsfjord kommune for framtida Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. Skoleåret: 2017/2018 Faglærer: Charlotte Nyheim Lambela ÅRSPLAN I MATEMATIKK Emne/

Detaljer

MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I MATEMATIKK - 2.TRINN 2015-16 Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/

MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I MATEMATIKK - 2.TRINN 2015-16 Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/ Årsplan i matematikk for 2 tr. 15-16 Læreverk: Multi 2A, 2B og oppgavebok. MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I MATEMATIKK - 2.TRINN 15-16 34 35 36 37 38 39 Tallene 0- med tallene opp til -Bruke tallinja til

Detaljer

Årsplan MATEMATIKK 1. klasse 2017/2018 Matemagisk. Veke KOMPETANSEMÅL DELMÅL VURDERING ARBEIDSMÅTAR

Årsplan MATEMATIKK 1. klasse 2017/2018 Matemagisk. Veke KOMPETANSEMÅL DELMÅL VURDERING ARBEIDSMÅTAR telja til 100, dela opp og byggja mengder opp til 10, setja saman og dela opp tiargrupper opp til 100 og dela tosifra tal i tiarar og einarar grunnboka. Introduksjon til læreverket GB: 6 Omgrep: telja,

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012-2013 MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 2. KLASSE Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR SINSEN SKOLE

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR SINSEN SKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR SINSEN SKOLE 1.trinn Læreverk: b Nettressurser: Radius http://radius1-4.cappelendamm.no/ Multi http://web2.gyldendal.no/multi/ Dreambox Learning http://www.dreambox.com/teachertools

Detaljer

Årsplan «Matematikk»

Årsplan «Matematikk» Årsplan «Matematikk» 2016-2017 Årstrinn: 1. trinn Lærere: Ingebjørg Hillestad, Trude Thun og Selma Hartsuijker Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema Lærestoff Forslag Arbeidsmåter

Detaljer

Kompetansemål etter 2. trinn

Kompetansemål etter 2. trinn Kompetansemål etter 2. trinn Tall: 1. telle til 100, dele opp og bygge mengder opp til 10, sette sammen og dele opp tiergrupper 2. bruke tallinjen til beregninger og å angi tallstørrelser 3. gjøre overslag

Detaljer

ÅRSPLAN Bjelland og Laudal oppvekstsenter

ÅRSPLAN Bjelland og Laudal oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Bjelland og Laudal oppvekstsenter Fag: Matematikk Klasse: 2. Lærer: Ingebjørg Aurebekk Tidsr om Dato uke 34-35 Kompetanse-mål for trinnet Tall: -telje til 100, dele opp og byggje mengder

Detaljer

1.trinn matematikk

1.trinn matematikk 1.trinn matematikk 2016-2017 Uke Kapittel Tema Arbeidsmetoder Mål fra Multi Kompetansemål Elevene skal kunne Vurdering 33 Sortering - Multi 1a s. 2 13 34 35 - sortere på gulvet - konkretiseringsmidler

Detaljer

Jeg kan lese og forstå tallsymbolene opp til 20. Jeg forstår symbolene < > =.

Jeg kan lese og forstå tallsymbolene opp til 20. Jeg forstår symbolene < > =. Fag: Matematikk Skoleåret: 2016/2017 Klassetrinn: 2.trinn Lærer: Aslaug Faltinsen Uke Emne Kompetansemål Læremål Grunnleggende ferdigheter 34-37 Tallene til 20. -telle til 100, dele opp og bygge mengder

Detaljer

Kompetansemål etter 2. steg (KL06)

Kompetansemål etter 2. steg (KL06) Telje til 100, dele opp og byggje mengder opp til 10, setje saman og dele opp tiargrupper. Gjere overslag over mengder, telje opp, samanlikne tal og uttrykkje talstorleikar på varierte måtar. Utvikle og

Detaljer

1.trinn matematikk

1.trinn matematikk Uke Kapittel Tema Arbeidsmetoder Mål fra Multi Kompetansemål Elevene skal kunne Vurdering 33 Sortering - Multi 1a s. 2 13 34 35 36 Telling - Flest og Færrest - Multi 1a s. 14 19 37 - En til hver og like

Detaljer

Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Hele året. Jeg kan nevne alle dagene i en uke. Jeg kjenner igjen norske mynter.

Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Hele året. Jeg kan nevne alle dagene i en uke. Jeg kjenner igjen norske mynter. Årsplan MATEMATIKK 1. TRINN 2016/2017 Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Hele året Nevne dager, måneder og enkle klokkeslett Jeg kan nevne alle dagene i en uke. - Bruke kalender

Detaljer

Eg skal kunne. sortere og rangere etter ulike kriterium, som farge, størrelse og mengde. Eg skal kunne

Eg skal kunne. sortere og rangere etter ulike kriterium, som farge, størrelse og mengde. Eg skal kunne Sortering lårsplan 1.trinn Matematikk 2016/2017 Lærebok: Multi 1a og 1b. 33 34 Samle, sortere, notere og illustrere data med teljestrekar, tabellar og søylediagram og samtale om prosessen og kva illustrasjonane

Detaljer

Sirdal kommune - Sinnes skule - Årsplan /2017

Sirdal kommune - Sinnes skule - Årsplan /2017 Veke Kompetansemål Delmål Vurdering Arbeidsmåtar 33 34 telja til 100, dele opp og byggje telja og skriva tala til 5. Eignevurdering undervergs, med Introduksjon til læreverket GB: 6 Omgrep: telja, teljastrekar

Detaljer

Årsplan i matematikk for 2.årssteg

Årsplan i matematikk for 2.årssteg Årsplan i matematikk for 2.årssteg Læreverk: Abakus Grunnbok 2A, grunnbok 2B, Oppgåvebok 2B. I stadenfor oppgåvebok 2A har vi brukt Tusen millionar oppgåvebok 2. Klassen nyttar nettsida til dette læreverket,

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR SINSEN SKOLE Sist revidert: av Kristi Drabløs

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR SINSEN SKOLE Sist revidert: av Kristi Drabløs ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR SINSEN SKOLE 2.trinn Sist revidert: 14.08.2015 av Kristi Drabløs Læreverk: Radius 2ab Radius oppgavebok 2 Radius emnehefter Multi kopiperm 1-4 Nettressurser: Radius 1-4 Radius

Detaljer

Årsplan i matematikk 2. trinn

Årsplan i matematikk 2. trinn Årsplan i matematikk 2. trinn 2015-16 Veke Tema Kompetansemål Delmål Arbeidsmåtar Vurdering 33-36 Tala 0-20 Telje til 100, dele opp og byggje Kunne telje til 100 mengder opp til 10, setje saman og Kunne

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 1.TRINN

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 1.TRINN Balsfjord kommune for framtida Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 1.TRINN 2017-18 Skoleåret: 2017/18 Faglærer: Annette Kjoshaug

Detaljer

Periodeplan. Skolens fag mål

Periodeplan. Skolens fag mål OPPVEKST MOTTAK Kristiansand 8.1.2018 Periodeplan Periode: våren 2018 Fag og uketimer: matematikk, 3-4 timer pr uke Gruppe: B Læremidler: Hovedverk: - Radius (Dahl, Dalby og Nohr) - Multi 1a,1b, 2a (Alseth)

Detaljer

Fagplan, 4. trinn, Matematikk

Fagplan, 4. trinn, Matematikk Fagplan, 4. trinn, Matematikk Måned Kompetansemål - K06 Læringsmål / delmål Kjennetegn på måloppnåelse / kriterier Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: August UKE 33, 34 OG 35. September UKE 36-39

Detaljer

Uke Tema Læreplanmål Læringsmål Læremiddel

Uke Tema Læreplanmål Læringsmål Læremiddel Uke Tema Læreplanmål Læringsmål Læremiddel 34-35 Data og statistikk - samle, sortere, notere og illustrere data på formålstenlege måtar med teljestrekar, tabellar og søylediagram, med og utan digitale

Detaljer

Kompetansemål Innhold Læringsmål Kilder

Kompetansemål Innhold Læringsmål Kilder Års Tall telle til 50, dele opp og bygge mengder opp til 10, sette sammen og dele opp tiergruppe telling oppover fra et et vilkårlig tall i tallområdet 1-50 telling nedover fra et et vilkårlig tall i tallområdet

Detaljer

Matematikk 1. 4. årstrinn Smøla kommune

Matematikk 1. 4. årstrinn Smøla kommune Lokal læreplan i Matematikk 1. 4. årstrinn Smøla kommune Grunnskolen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Hovedområder.. side 3 Gjennomføring.. side 10 Målark. side 11 Digitale ressurser.. side 19 2 HOVEDOMRÅDER Matematikkplanen

Detaljer

Periodeplan OPPVEKST MOTTAKSSKOLEN. Kristiansand

Periodeplan OPPVEKST MOTTAKSSKOLEN. Kristiansand OPPVEKST MOTTAKSSKOLEN Kristiansand 12.09.16 Periodeplan Periode: vår 2017 Fag og uketimer: matematikk, 4 timer pr uke Gruppe: C Læremidler: Hovedlæreverk Multi, 2a 2b, evt 3a 3 b. (Alseth, Arnås, Kirkegaard,

Detaljer

Årsplan i matematikk 1.trinn

Årsplan i matematikk 1.trinn Årsplan i matematikk 1.trinn 2016-2017 Tid Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering Mål for opplæringa er at eleven Eleven skal kunne: skal kunne: 34-35 Sortering 36-38 Teljing Samle, sortere, notere

Detaljer

ÅRSPLAN I MATTE 2. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011-2012

ÅRSPLAN I MATTE 2. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011-2012 ÅRSPLAN I MATTE 2. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011-2012 Lærer: Knut Brattfjord Læreverk: Grunntall 2 a og b, av Bakke og Bakke, Elektronisk Undervisningsforlag AS Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet

Detaljer

MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I MATEMATIKK - 1.TRINN 2015-16 Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/

MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I MATEMATIKK - 1.TRINN 2015-16 Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/ 34 35 36 37 38 39 Dette blir som en innholdsfortegnelse. Sortering Telling 40 HØSTFERIE Finn riktig mål fra kunnskapsløftet: kopier inn fra udir.no. - Kjenne igjen og beskrive trekk ved enkle to- og tredimensjonale

Detaljer

ÅRSPLAN Laudal skole

ÅRSPLAN Laudal skole ÅRSPLAN 2016-2017 Laudal skole Fag: Matematikk Klasse: 1 Lærer: Trine-Merete Thorkildsen Tidsrom Dato uke 34 35 36 Kompetansemål for trinnet Tall: -Lese og skrive tall opp til 20, samt uttrykke slike tall

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN MED MESTRINGSNIVÅ I MATEMATIKK FOR 1.TRINN

LOKAL LÆREPLAN MED MESTRINGSNIVÅ I MATEMATIKK FOR 1.TRINN [Velg dato] KRISTIANSAND KOMMUNE LOKAL LÆREPLAN MED MESTRINGSNIVÅ I MATEMATIKK FOR 1.TRINN 1 Føremå l Matematikk er ein del av den globale kulturarven vår. Mennesket har til alle tider brukt og utvikla

Detaljer

Fagplan Matte, 3. trinn, 2010/2011

Fagplan Matte, 3. trinn, 2010/2011 Fagplan Matte, 3. trinn, 2010/2011 Måned Kompetansemål K06 Læringsmål / Delmål Kjennetegn på måloppnåelse / kriterier August 34-35 Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: samle, sortere, notere og

Detaljer

Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Grunnleggende ferdigheter 33 Kap.1

Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Grunnleggende ferdigheter 33 Kap.1 Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Grunnleggende ferdigheter 33 Kap.1 Jeg kan telle fremover og 34 Addisjon 0-15 bakover i 0-20 35 36 37 Jeg kan kjenner igjen, og skrive tallene

Detaljer

Halvårsplan våren 2015. Læreverk: Multi. informasjon

Halvårsplan våren 2015. Læreverk: Multi. informasjon Halvårsplan våren 2015 Fag: Matematikk Trinn: 1.trinn Læreverk: Multi Faglærer(e): Linda Lauritsen Uke Kompetansemål i Kunnskapsløftet etter 2. årstinn Tema Utfyllende informasjon 2 Repetisjon av alle

Detaljer

Årsplan i matematikk 2. klasse 2014-15

Årsplan i matematikk 2. klasse 2014-15 Antall timer pr uke: 5 Lærere: Adeleid K Amundsen Læreverk: Multi Gyldendal Grunnbok 2A og 2B + Oppgavebok 2 Nettstedet: www.gyldendal.no/multi Årsplan i matematikk 2. klasse 2014-15 Tidsplan- Innhold

Detaljer

Vurderingskriterier kjennetegn på måloppnåelse

Vurderingskriterier kjennetegn på måloppnåelse Kompetansemål 1.trinn Mål for opplæringen er at Eleven skal kunne: 1. Telle til 50, dele og sette sammen mengder opp til 10 2. Gjøre overslag over mengder, telle opp, sammenligne tall og tallstørrelser

Detaljer

Lokal læreplan matematikk 3. trinn

Lokal læreplan matematikk 3. trinn Lokal læreplan matematikk 3. trinn Lærebok: Multi 3 Antall uker Tema: (Statistikk) 2 Data og statistikk Multi grunnbok 3a s.2-15. Oppgavebok s. 2-7. Nettoppgave 2, nivå 1 og 3. Bruke legoklosser, knapper,

Detaljer

Årsplan i matematikk - 1. klasse 2014-2015

Årsplan i matematikk - 1. klasse 2014-2015 Antall timer pr : 4 timer Lærere: Ida Nystuen Askjer og Elise G. Solberg Læreverk: Multi Gyldendal Grunnbok 1A og 1B + Oppgavebok 1 Nettstedet: www.gyldendal.no/multi Årsplan i matematikk - 1. klasse 2014-2015

Detaljer

Årsplan i matematikk 1.trinn

Årsplan i matematikk 1.trinn Årsplan i matematikk 1.trinn 2016-2017 Tid Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering Mål for opplæringa er at eleven Eleven skal kunne: skal kunne: 34-35 Sortering Samle, sortere, notere og illustrere

Detaljer

Årsplan i matematikk 1.trinn

Årsplan i matematikk 1.trinn Årsplan i matematikk 1.trinn 2015-2016 Tid Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering Mål for opplæringa er at eleven Eleven skal kunne: skal kunne: 34-35 Sortering 36-38 Teljing Samle, sortere, notere

Detaljer

Matematikk, barnetrinn 1-2

Matematikk, barnetrinn 1-2 Matematikk, barnetrinn 1-2 Matematikk, barnetrinn 1-2 Tal telje til 100, dele opp og byggje mengder opp til 10, setje saman og dele opp tiargrupper opp til 100 og dele tosifra tal i tiarar og einarar bruke

Detaljer

Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013

Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Matematikk År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 3ab Lærer: Therese Hermansen og Monica Strand Brunvoll Uke Årshjul Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode

Detaljer

Årsplan i matematikk 2. klasse

Årsplan i matematikk 2. klasse Antall timer pr uke: 5 Lærere: Maria Grossmann, Lillian Iversen Læreverk: Multi Gyldendal Grunnbok 2A og 2B + Oppgavebok 2 Nettsteder: Årsplan i matematikk 2. klasse 2016-17 Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter

Detaljer

Årsplan i matematikk 2. klasse

Årsplan i matematikk 2. klasse Antall timer pr uke: 5 Lærere: Adeleid Kornmo Amundsen Læreverk: Multi Gyldendal Grunnbok 2A og 2B + Multi Smart Øving Nettsteder: Årsplan i matematikk 2. klasse 2017-18 Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter

Detaljer

Årsplan i matematikk 1.trinn

Årsplan i matematikk 1.trinn Årsplan i matematikk 1.trinn 2015-2016 Tid Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering Mål for opplæringa er at eleven Eleven skal kunne: skal kunne: 34-35 Sortering Samle, sortere, notere og illustrere

Detaljer

Årsplan i matematikk 1.trinn

Årsplan i matematikk 1.trinn Årsplan i matematikk 1.trinn 2016-2017 Tid Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering Mål for opplæringa er at eleven Eleven skal kunne: skal kunne: 34-35 Sortering 36-38 Teljing Samle, sortere, notere

Detaljer

Halvårsplan for: 3. trinn, høst 2017 Fag: Matematikk

Halvårsplan for: 3. trinn, høst 2017 Fag: Matematikk Halvårsplan for: 3. trinn, høst 2017 Fag: Matematikk Uke Tema/emne Læremidler Kompetansemål Læringsmål Vurdering Ansvar samle, sortere, notere samle inn data 33-34 Data og statistikk Grunnbok 3a og illustrere

Detaljer

Årsplan i matematikk - 1. klasse

Årsplan i matematikk - 1. klasse Antall timer pr uke: 4 timer Lærere: Gro Åkerlund og Elise Solberg Læreverk: Multi Gyldendal Grunnbok 1A og 1B + Multismartøving Nettstedet: www.gyldendal.no/multi Årsplan i matematikk - 1. klasse 2016-2017

Detaljer

Årsplan matematikk 3. trinn 2015/2016

Årsplan matematikk 3. trinn 2015/2016 Årsplan matematikk 3. trinn 2015/2016 Katrine Hansen Tidspunkt (uke ) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: 34-35 kap 1 samle, sortere, notere og illustrere data på

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 3. TRINN 2017/2018 Faglærer: Margrethe Biribakken Strand og Line Maria Bratteng Læreverk: Multi 3A og 3B, Multi oppgavebok.

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 3. TRINN 2017/2018 Faglærer: Margrethe Biribakken Strand og Line Maria Bratteng Læreverk: Multi 3A og 3B, Multi oppgavebok. Balsfjord kommune for framtida Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 3. TRINN 2017/2018 Faglærer: Margrethe Biribakken Strand

Detaljer

bruke tallinja til beregninger og til å vise tallstørrelser

bruke tallinja til beregninger og til å vise tallstørrelser Årsplan i matematikk, 2. trinn Læreplanteksten hentet og ovsatt til bokmål fra Utdanningdirektoratets forslag til revidt læreplan pr. 10. april 2013. Fra læreplanen: Matemagisk 2A: Matemagisk 2B: Tall

Detaljer

Årsplan i matematikk 1. trinn

Årsplan i matematikk 1. trinn Matematikkplanen kunnskapsløftet. KOMPETANSEMÅL FOR 1. KLASSE: Årsplan i matematikk 1. trinn 2017-2018 TAL Telje til hundre, dele opp og byggje mengder opp til 10 Bruke tallinja til å kjenne att mengder,

Detaljer

LÆREPLAN I MATEMATIKK 3. TRINN RYE SKOLE VÅR 2016

LÆREPLAN I MATEMATIKK 3. TRINN RYE SKOLE VÅR 2016 LÆREPLAN I MATEMATIKK 3. TRINN RYE SKOLE VÅR 2016 TID EMNE DELMÅL LÆRINGSKJENNETEGN/ VURDERINGSKRITERIER Høy Middels Lav måloppnåelse måloppnåelse måloppnåelse KJØP OG SALG Lære om : - Sedler og mynters

Detaljer

Læreverk: Multi grunnbok 3A og 3B, Oppgavebok, Multi kopiperm, Multi 1-4 grublishefte og Multi sine nettsider.

Læreverk: Multi grunnbok 3A og 3B, Oppgavebok, Multi kopiperm, Multi 1-4 grublishefte og Multi sine nettsider. ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 3. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Elly Østensen Rørvik Læreverk: Multi grunnbok 3A og 3B, Oppgavebok, Multi kopiperm, Multi 1-4 grublishefte og Multi sine nettsider. UKE TEMA KOMPETANSEMÅL

Detaljer

Årsplan matematikk 1. trinn skoleåret 15/16

Årsplan matematikk 1. trinn skoleåret 15/16 Årsplan matematikk 1. trinn skoleåret 15/16 FAG Den lokale læreplanen for faget må: Sees i sammenheng med det aktuelle trinn Sikre at skolen jobber med alle kompetansemål i faget Aktuelle elementer fra

Detaljer

- lese og skrive tallene til 100 000 - plassverdisystemet: verdien til et siffer er. Materiell: Abakus avhengig av hvor i tallet det står

- lese og skrive tallene til 100 000 - plassverdisystemet: verdien til et siffer er. Materiell: Abakus avhengig av hvor i tallet det står Hovedområde: Tall. Kompetansemål etter 4. trinn MÅL: beskrive plassverdisystemet for dei heile tala, bruke positive og negative heile tal, enkle brøkar og desimaltal i praktiske samanhengar, og uttrykkje

Detaljer

Matematikk i 1. klasse

Matematikk i 1. klasse Matematikk i 1. klasse Bergen kommune 3. og 4. juni 2009 Anne Kari SælensmindeS 08.06.2009 1 tall siffer mengder antall doble sirkler ruter kanter posisjoner tiere mønster 08.06.2009 2 Mål l for denne

Detaljer

LÆREPLAN I MATEMATIKK 3. TRINN RYE SKOLE VÅR 2018

LÆREPLAN I MATEMATIKK 3. TRINN RYE SKOLE VÅR 2018 LÆREPLAN I MATEMATIKK 3. TRINN RYE SKOLE VÅR 2018 TID EMNE DELMÅL LÆRINGSKJENNETEGN/ VURDERINGSKRITERIER Høy Middels Lav måloppnåelse måloppnåelse måloppnåelse J A N U A R KJØP OG SALG Læringsstrategier:

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013-2014

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013-2014 ÅRSPLAN I MATEMATIKK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013-2014 Lærer: Turid Nilsen Matematikkverket består av: - Ressursperm - Grunntall 2a + 2b - CD-rom Forfattere: Bjørn Bakke og Inger Nygjelten Bakke Grunnleggende

Detaljer

1. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE

1. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE 1. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE Innholdsfortegnelse PERIODE 1 UKE 33-36... 5 TEMA: SKOLEGUTT OG SKOLEJENTE... 5 NORSK... 5 MATEMATIKK... 5 ENGELSK... 7 SAMFUNNSFAG... 7 KRLE... 7 KROPPSØVING... 8 MUSIKK...

Detaljer

Emnebytteplan matematikk trinn

Emnebytteplan matematikk trinn Emnebytteplan matematikk 3. 4. trinn 3. trinn 4. trinn Uke Data og statistikk Koordinatsystemet Flersifrede tall Mer enn 1000 og mindre enn 0 Måling Legge sammen og trekke fra Tid Tid, klokka Geometri

Detaljer

Årsplan matematikk 3. trinn

Årsplan matematikk 3. trinn Årsplan matematikk 3. trinn Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Aktiviteter, metoder og læringsressurser Hele Jeg vet hva symbolet er for de året fire regneartene. Utvikle og bruke varierte metodar for multiplikasjon

Detaljer

Kapittel i lærebok Aktiviteter Vurdering

Kapittel i lærebok Aktiviteter Vurdering Årsplan for 3.trinn Fag: Matematikk Skoleåret: 2017/2018 Uke Uke 33-35 Uke 36-39 Kompetansemål (LK06) Statistikk : Samle, sortere, notere og illustrere data på formålstenlege måtar med teljestrekar, tabeller

Detaljer

Årsplan i matte for 4. trinn 2015/2016

Årsplan i matte for 4. trinn 2015/2016 Uke/ perio de Kompetansemål KL- 06 Årsplan i matte for 4. trinn 2015/2016 Læringsmål Grunnleggende ferdigheter 33 Repetisjon og bli kjent med nye bøker Læremiddel Innhold / emner / lærebok / ressurs /

Detaljer

Årsplan Matematikk 3.trinn

Årsplan Matematikk 3.trinn Årsplan Matematikk 3.trinn 2016-2017 Uke Tema: Kunnskapsløftet sier: Kompetansemål: Læringsmål: Innhold i timene: 34 35 Kap. 1 Data og statistikk Samle og sortere objekter i passende kategorier. Illustrere

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015. Lærer: Turid Nilsen

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015. Lærer: Turid Nilsen ÅRSPLAN I MATEMATIKK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 Lærer: Turid Nilsen Matematikkverket består av: Grunntall 1a + 1b Ressursperm Nettsted med oppgaver Grunnleggende ferdigheter Grunnleggjande ferdigheiter

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 4.TRINN

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 4.TRINN Balsfjord kommune for framtida Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 4.TRINN 2017-18 *Vi bruker læreverket Multi 4. Oppgaveboka

Detaljer

Lokal læreplan «Matematikk»

Lokal læreplan «Matematikk» Lokal læreplan «Matematikk» Årstrinn: 3. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tal Tidspunkt Tema Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering beskrive og bruke plassverdisystemet for dei

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK: SKOLEÅRET 2016/2017

ÅRSPLAN I MATEMATIKK: SKOLEÅRET 2016/2017 ÅRSPLAN I MATEMATIKK: SKOLEÅRET 2016/2017 Faglærer: Dorthea Ledang Fagbøker/lærestoff: Radius 3a grunnbok og Radius 3b grunnbok. Mnd August Læreplanmål (kunnskapsløftet) Delmål Tema/emne Kunne dele hele

Detaljer

Årsplan «Matematikk» Årstrinn: 4. årstrinn. Lærere: Cordula Norheim, Kjetil Kolvik, Åshild Ruud. Kompetansemål. Tema Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Årsplan «Matematikk» Årstrinn: 4. årstrinn. Lærere: Cordula Norheim, Kjetil Kolvik, Åshild Ruud. Kompetansemål. Tema Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Årsplan «Matematikk» Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Årstrinn: 4. årstrinn Lærere: Cordula Norheim, Kjetil Kolvik, Åshild Ruud Kompetansemål Tal Tidspunkt Tema Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 3. KLASSE 2015/2016. Endringer kan forekomme

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 3. KLASSE 2015/2016. Endringer kan forekomme ÅRSPLAN I MATEMATIKK 3. KLASSE 2015/2016 Endringer kan forekomme Uke Kompetansemål Innhold Arbeidsmåter Vurdering 34 35 Statistikk: Elevene skal kunne samle, sortere, notere og illustrere data på formålstjenlige

Detaljer

ÅRSPLAN. Skoleåret: 2015/16 Trinn: 4.trinn Fag: Matematikk Utarbeidet av: Trine og Espen. Karl Johans Minne skole

ÅRSPLAN. Skoleåret: 2015/16 Trinn: 4.trinn Fag: Matematikk Utarbeidet av: Trine og Espen. Karl Johans Minne skole ÅRSPLAN Skoleåret: 2015/16 Trinn: 4.trinn Fag: Matematikk Utarbeidet av: Trine og Espen Mnd. Kompetansemål Læringsmål (delmål) kriterier for måloppnåelse August/september -utvikle, bruke og samtale om

Detaljer